TH - ochranná známka, majitel Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 3877339
Reprodukce/Znění OZ TH - ochranná známka
TH
Třídy výrobků a služeb 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 40
Vídeňské obrazové třídy 26.11.2 ; 26.11.12 ; 29.1.6 ; 29.1.8
Datum podání přihlášky 09.06.2004
Datum zveřejnění prihlášky 23.01.2006
Datum zápisu 07.08.2006
Datum konce platnosti 09.06.2024
Přihlašovatel/vlastník Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. KG
Zástupce BOCKERMANN KSOLL GRIEPENSTROH OSTERHOFF
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
6
Válcované, tažené, lisované, kované a odlévané stavební komponenty a části profilů z oceli nebo z kovu, zejména na výstavbu důlních chodeb, výztuží, těžebních jam a šachet dolů, štól, tunelů, kanálů, úkrytů, ochranných bunkrů, ochranných chodeb, jakož i na stavbu komunikací a na vodohospodářské stavby;rámy, kroužky, oblouky, uzávěry, razidla, důlní vzpěty, podložní desky, konzoly, vzpěry, klouby jakož i přepažovací a svorníkové prvky z oceli nebo kovu na výstavbu důlních chodeb, výztuží, těžebních jam a šachet dolů, štól, tunelů, kanálů, úkrytů, ochranných bunkrů, ochranných chodeb, jakož i na stavbu komunikací a na vodohospodářské stavby;žlabové profily a stěnové profily z oceli nebo z kovu;spojky a části z ocelu nebo kovu a z nich vyrobené spojky pro výstavbové klenby, rámy, kruhy, uzávěry, razidla a tabule;svorky;příložky, svorkové příložky, příložky s úchytkami;šrouby, matice a svorníky;spodní prahy, opěrné konzoly, stropní upínadla a uzávěrové záchytné botky z ocele nebo z kovu;bednění důlních chodeb, tunelů, štól a šachet nebo i jejich částí z ocele nebo z kovu, zejména šalovací oblouky, kroužky, volné a pevné matrice, vzpěry, sklopné segmenty, příčkové nosníky, klouby, kotvy, podložní desky a spodní prahy;bednicí konstrukce z oceli nebo z kovu, volné a pevné matrice z ocele nebo z kovu, tunelové tvárnice, tvárnice pro stavbu štol, šachet, komunikací, pro vodohospodářské stavby z oceli nebo z kovu;příruby, spojky a příložkové pásy z ocele nebo z kovu pro tvárnice;ocelové bednění, plechové bednění, plechové profily, bednící profily, kanálové tvárnice;kovové ventily, zejména předlakové ventily, bezpečnostní ventily, řídicí ventily, regulační ventily, škrticí ventily, redukční ventily, přepínací ventily, rychlouzavírací ventily, zpětné ventily, obtokové ventily a nasávací ventily;kovové roury a trubky;kovové armatury na vodovodní a středotlakové vedení;kovové řetězy, zejména článkové řetězy z kruhové oceli;vrata, dveře a ventily z kovu, zejména vjezdová vrata, ochranná vrata a ochranné dveře, zejména ochranná vrata a dveře proti záplavám, požáru, záření, vnitřní dveře;turnikety, s výjimkou automatických;sloupky a lišty omezující a uzavírající vjezd, s výjimkou světelných a mechanických, z kovu;kovové sloupky;kovové zábrany bránicí přejezdu, kovové závory;poskládané stavební jednotky, tvarovky a profilové součástky z kovu i z plechu ve formě vodicích lišt, prahů, stěn, klouzavých stěn a protihlukových stěn a stěn chránících výhled, na použití při stavbě komunikací;stavební části, tvarovky a profilové součástky z kovu pro vodicí lišty, prahy, stěny, klouzavé stěny, protihlukové stěny a stěny chránící výhled, na použití při stavbě komunikací.

Pièces de construction et profils en acier ou métal laminées, étirées, pressées, forgées et coulées, en particulier pour le soutènement de zones, étançons, galeries d'accrochage et puits de mines, d'étages d'exploitation, de tunnels, de canalisations, d'abris, de bunkers, de galeries de sécurité pour la construction routière et la construction hydraulique;cadres, bagues, arceaux, bouchons, timbres, étançons, marche-pieds, consoles, écarteurs, articulations et éléments d'étirage et de boulonnage en acier ou métal pour le soutènement de zones, étançons, galeries d'accrochage et puits de mines, d'étages d'exploitation, de tunnels, de canalisations, d'abris, de bunkers, de galeries de sécurité pour la construction routière et la construction hydraulique;profilés en forme de gouttière et profilés d'âme en acier ou métal;éléments et pièces de raccordement en acier ou métal et raccordements qui en sont composés pour arceaux, cadres, bagues, capuchons, cachets et panneaux de soutènement;agrafes;colliers, colliers de retenue et colliers à oreilles;vis, écrous et boulons;seuils d'embase, consoles de support, fixations de capot et sabots de retenue de capot en acier ou métal;coffrages pour zones, tunnels, étages d'exploitation et puits et leurs pièces en acier ou métal, en particulier arceaux de coffrage, bagues de coffrage, membranes de coffrage amovibles ou fixes, écarteurs, segments rabattables, charpentes, articulations, ancres, marche-pieds et seuils d'embase;échaffaudages de coffrage en acier ou métal, membranes de coffrage amovibles ou fixes en acier ou métal, segments de cuvelage en acier ou métal pour la construction de routes et la construction hydraulique;brides, éléments de raccordement et bandes de fixation en acier ou métal pour segments de cuvelage;coffrages en acier, coffrages en tôle, profilés en tôle, tôles de coffrage, panneaux de coffrage de tranchées;soupapes métalliques, à savoir soupapes de surpression, soupapes de sécurité, soupapes de coupure, soupapes de commande, valves de contrôle, robinets papillons, valves de contrôle, valves de contrôle, vannes à fermeture rapide, valves de contrôle, soupapes de circulation et soupapes d'aspiration;tuyaux métalliques;robinets métalliques pour conduites d'eau et de produits comprimés;chaînes métalliques, en particulier chaînes à maillons en acier rond;portails, portes et couvercles métalliques, en particulier portails d'entrée, portes de sécurité, portails et portes de sécurité, en particulier portails et portes de protection en cas d'inondation, d'incendie et d'irradiation, portes de salles blanches;tourniquets non automatiques;bornes et panneaux routiers métalliques, non lumineux et non mécaniques;bornes métalliques;dispositifs d'interdiction de traversée métalliques, coffrets d'arrêt métalliques;pièces de construction, préformes et profils métalliques assemblés et tôles sous forme de glissières de sécurité, de barrières de sécurité, de murets de sécurité et de murets de glissement, de parois d'isolation acoustique et de parois brise-vue pour routes;pièces de construction, préformes, profils métalliques pour glissières de sécurité, barrières de sécurité, murets de sécurité, murets de glissement, parois d'isolation acoustique et parois brise-vue pour routes.

Rolled, drawn, pressed, forged and cast components and profile parts of steel or metal, in particular for the extension of ways, stays, bottoms and shafts of mineworkings, of galleries, tunnels, channels, protective areas, protective bunkers and protective galleries, and for road building and hydraulic engineering;frames, rings, arches, roof timbers, props, supports, footplates, brackets, braces, joints and sheathing and bolting elements of steel or metal for the extension of ways, stays, bottoms and shafts of mineworkings, of galleries, tunnels, channels, protective rooms, protective bunkers and protective galleries, and for road building and hydraulic engineering;trough profiles and web profiles of steel or metal;connecting elements and connecting pieces of steel or metal and connections consisting thereof, for extension arches, roof support systems, support rings, roof timbering, extension props and support shields;clips;shackles, retention shackles, ear-type shackles;screws, nuts and bolts;floor joists, support brackets, roof timber mountings and roof timber support shoes of steel or metal;timbering for ways, tunnels, galleries and shafts and parts therefor of steel or metal, in particular formwork arches, formwork rings, loose and fixed formwork shells, braces, folding sections, frameworks, joints, anchors, footplates and floor joists;falsework of steel or metal, loose and fixed formwork shells of steel or metal, tubbings of steel or metal for tunnel, gallery and shaft construction, for road building and for hydraulic engineering;flanges, connecting elements and shackle straps of steel or metal for tubbings;steel panel trays, sheet metal panel trays, sheet metal profiles, formwork sheets, trench sheeting panels;valves of metal, namely relief valves, safety valves, cutoff valves, control valves, butterfly valves, reducing valves, reversing valves, quick-acting gate valves, check valves, circulating valves and suction valves;pipes and tubes of metal;fittings of metal for water and pressure pipes;chains of metal, in particular round steel link chains;gates, doors and shutters of metal, in particular entrance gates, safety doors, protective gates and protective doors, in particular water, fire and radiation protection gates and doors, clean room doors;non-automatic turnstiles;signs and panels and barrier posts and panels, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads;bollards of metal;road barriers of metal;preassembled building parts, shaped parts, profile parts of metal, and sheets and plates of metal in the form of crash barriers, crash walls, skid barriers, noise protection embankments and sight-screen walls for roads;building parts, shaped parts and profile parts of metal for crash barriers, crash walls and skid barriers, noise protection embankments and sight-screen walls for roads.

7
strojové elektromechanické, elektrohydraulické, hydraulické, elektropneumatické a pneumatické aparáty a přístroje na ovládání dveří, vrat a ventilů;rychlouzávěry otvorů velkých přístrojů;pracovní povrchy;přístroje a strojové zařízení a stavební jednotky na mechanizovanou důlní výstuž, zejména pro hydraulické porubové stěnování, zejména samokráčející vazby štítových výztuží;přístroje a strojové zařízení na kladení, uvolňování a přesouvání přístrojů na důlní výztuž a jednotky důlní výztuže;podávací, přesouvací a kotevní zařízení, jakož i strojové podávací, přesouvací a kotevní přístroje, zejména pro důlní výstuž;samokráčející dveřní výstuže, výstužové zápřahy, výstužové vazvy z oceli, kovu a/nebo plastu;části samokráčejících výztužových vazeb z oceli, kovu a/nebo plastu, zejména vazeb štítové výztuže, zejména závalové štíty, hydraulická razidla, uzávěry, rámy mechanizované důlní výstuže, závěsné panely, plošiny, hydraulické válce, nosná vahadla, těsnicí segmenty, zpětné sáně, teleskopické sáně, tryskové zařízení a přístroje;pracovní válce, zejména hydraulické, pneumatické, elektrohydraulické a hydraulicko-pneumatické tlakové, tahové, postupové, upínací, teleskopické, korekční, stabilizační, řídicí, regulační a nastavovací válce;středotlaková čerpadla, zejména hydraulická čerpadla a vysokotlaká olejová čerpadla;části hydraulických čerpadel, zejména hnací hřídele, kryty na čerpadla, nízkotlaké a vysotlaké části, přepouštěcí ventily, odpojovací ventily, přetlakové ventily a čerpadlové pohony; obrábecí stroje; strojem poháněné nástroje, zejména na opracovávání obrovků, zejména řezné nástroje, kontrolní nástroje, ohýbací nástroje, lisovací nástroje, děrovací nástroje, smykovací nástroje a odpojovací nástroje;ohýbací stroje a kroužkové ohýbací nástroje, zejména pro profilové lišty a kolejnice;ohýbací stroje, korekční lisy a korekční nástroje, zejména pro profilové lišty a kolejnice;hydraulické lisy, zejména hydraulické horizontální lisy, hydraulické důlní lisy, čtyřsloupové lisy, rámové lisy, jednostojanové lisy, dvoustojanové lisy, tvarovací lisy;příslušenství dopravníků, zejména unašeče;výrobní linky zejména pro plnoautomatickou výrobu a orpacování obrobků z oceli, kovu a/nebo plastu beztřískové nebo třískového pracovního postupu, skládající se zejména z dopravní pásů, nosných a vodicích zařízení a přístrojů pro dopravní hřídele, dopravních pásů, pracovních pásů, sponových pásů, dávkovacích pásů, válečkových drah, vlečných řetězů, nosných řetězů, zdvíhacích plošin, zdvíhacích stanic, zdvíhacích zařízení, spouštěcích nosníků, spouštěcích stanic, otočných plošin, otočných zařízení, posuvných plošin, manipulovacích strojů, závor, střásaček, brzdicích, stohovacích a překládacích zařízení, akumulačních zařízení, odtokových stolů, ponorných zarážek, jeřábových nosníků, stohovacích jeřábů, podzemích dopravníků, hnacích agregátů nebo servopohonů, hnacích, otočných, kotvících, vyrovnávacích a nakládacích stanic.

Appareils et dispositifs mécaniques, électromécaniques, électrohydrauliques, hydrauliques, électropneumatiques et pneumatiques d'actionnement de portes, portail et clapets;fermetures rapides pour ouvertures de grandes pièces;plateformes de travail;appareils et dispositifs et composants mécaniques d'exploitation minière mécanisée, en particulier pour le soutènement hydraulique, en particulier de tréteaux de piles à flèche automarchants;appareils et dispositifs mécaniques de placement, détachement et déplacement de dispositifs et composants d'excavation;appareils et dispositifs d'avance, de renversement et de haubanage, en particulier pour l'exploitation minière;cadres, piles à files et tréteaux de soutènement automarchants en acier, métal et/ou plastique;pièces de tréteaux de soutènement automarchants en acier, métal et/ou plastique, en particulier de tréteaux de piles à flèche, en particulier panneaux de rupture, panneaux suspendus, étançons hydrauliques, casquettes, barres, pendules, plaques, cylindres hydrauliques, la direction, segments d'étanchéité, coulisseaux de retour, coulisseaux téléscopiques, appareils et dispositifs d'injection;vérins de travail, en particulier vérins hydrauliques, pneumatiques, électrohydrauliquess et hydropneumatiques de compression, d'étirage, d'avance, de tension, télescopiques, d'alignement, de soutien, de commande et de réglage;pompes pour substances sous pression, en particulier pompes hydrauliques et pompes à huile haute pression;pièces de pompes hydrauliques, en particulier arbres d'entraînement, boîtiers de pompes, pièces basse et haute pression, soupapes de circulation, soupapes de coupure, valves de sécurité et entraînements de pompe; machines-outils; outils entraînés à la machine, en particulier pour le traitement de pièces à usiner, notamment outils de coupe, outils à dresser, outils de pliage, outils à presser, outils à estamper, outils perforateurs, outils à découper et outils d'encochage;machines de pliage et machines de cintrage, en particulier pour fers profilés et rails;cintreuses, presses à dresser et outils à dresser, en particulier pour fers profilés et rails;presses hydrauliques, en particulier presses hydrauliques horizontales, presses d'excavation hydrauliques, presses à quatre colonnes, presses multiples, presses à col-de-cygne, presses à deux montants, presses à mouler;accessoires de transport, à savoir entraîneurs;chaînes de production, en particulier pour la fabrication et le traitement entièrement automatisés de pièces à usiner en acier, métal et/ou plastique selon des méthodes par et/ou sans enlèvement de copeaux, essentiellement composées de bandes transporteuses, d'appareils et de dispositifs de suspension et de guidage pour arbres transporteurs, bandes transporteuses, bandes de travail, bandes à griffes, bandes empilables, voies à rouleaux, chaînes de remorquage, chaînes de suspension, plateformes de levage, postes de levage, appareils de levage, supports d'abaissement, abaisse-charges, postes d'abaissement, plateformes pivotantes, appareils tourneurs, transbordeurs, manipulateurs, blocages, secoueurs, dispositifs de freinage, d'empilement et de transfert, appareils d'accumulation, tables d'écoulement, encageurs escamotables, palonniers de grue, grues empileuses, transporteurs souterrains, groupes d'entraînement ou servomoteurs, stations d'entraînement, de renvoi, de tension, de compensation et de chargement.

Mechanical, electromagnetic, electrohydraulic, hydraulic, electropneumatic and pneumatic apparatus and equipment for activating doors, gates and shutters;quick closures for chamber openings;work platforms;apparatus and mechanical equipment and components for mechanised support of mineworkings, in particular for hydraulic longwall face working, in particular self-advancing shield support chocks;apparatus and mechanical equipment for the placing, releasing and shifting of mineworking support equipment and mineworking support components;advancing, reversing and bracing apparatus, and mechanical advancing, reversing and bracing equipment, in particular for the support of mineworkings;self-advancing roof support systems, support frames, support chocks of steel, metal and/or plastic;parts for self-advancing support chocks of steel, metal and/or plastic, in particular for shield-type support chocks, in particular fracture shields, roof shields, hydraulic props, roof timbers, skids, pendulums, panels, hydraulic cylinders, connecting rods, compact sections, back sliders, telescopic sliders, spinkling apparatus and equipment;work cylinders, in particular hydraulic, pneumatic, electrohydraulic and hydraulic-pneumatic pressure, tension, advancing, clamping, telescopic, straightening, support, control, regulating and adjusting cylinders;pressure pumps, in particular hydraulic pumps and high-pressure oil pumps;parts for hydraulic pumps, in particular drive shafts, pump housings, low-pressure and high-pressure parts, circulating valves, cutoff valves, relief valves and pump drives; machine tools; mechanical tools, in particular for processing workpieces, in particular cutting tools, dressing tools, bending tools, pressing tools, punching tools, perforating tools, shearing tools and notching tools;bending machines and ring bending machines, in particular for sectional iron and rails;bending presses, straightening presses and dressing tools, in particular for sectional iron and rails;hydraulic presses, in particular hydraulic horizontal presses, hydraulic mine presses, four-column presses, frame presses, single-stand presses, dual-stand presses, moulding presses;conveyor accessories, namely carriers;production lines, in particular for the fully-automatic manufacture and processing of workpieces of steel, metal and/or plastic using cutting and non-cutting processes, mainly consisting of conveyor belts, support and guide apparatus and equipment for conveyor shafts, conveyor belts, work belts, clamping belts, stacking belts, roller conveyors, drag chains, bearer chains, lifting platforms, lifting stations, lifting apparatus, lowering supports, lowering apparatus, lowering stations, revolving platforms, revolving apparatus, sliding platforms, manipulators, barriers, vibrators, braking, stacking and transfer apparatus, storage apparatus, delivery tables, retractable insets, lifting beams, stacker cranes, underfloor conveyors, drive units or servo drives, driving, reversing, clamping, equalising and charging stations.

8
Ruční přístroje a stavební jednotky mechanické banské výstuže, zejména pro výstavbu stěnového porubu, zejména samokráčející vazby štítové výstuže;ruční přístroje na kladení, uvolňování a posouvání přístrojů a stavebních jednotek důlní výstuže;ruční podávací, přesouvací a kotvicí přístroje, zejména pro důlní výstuž.

Appareils et composants actionnés manuellement pour l'exploitation minière mécanisée, en particulier pour le soutènement en taille hydraulique, en particulier tréteaux de piles à flèche automarchants;appareils actionnés manuellement pour poser, détacher et déplacer des appareils d'excavation et des pièces d'excavation;appareils actionnés manuellement d'avance, de renversement et de haubanage, en particulier pour l'exploitation minière.

Hand-operated equipment and components for the mechanised support of mineworkings, in particular for hydraulic longwall face working, in particular self-advancing shield support chocks;hand-operated equipment for the placing, releasing and shifting of mineworking support equipment and mineworking support components;hand-operated advancing, reversing and bracing equipment, in particular for the support of mineworkings.

9
řídicí zařízení a přístroje, zajména na řízení uzávěrů, zejména tlakových uzávěrů, jakož i na řízení uzavíracích zařízení a dávkovacích zařízení;mobilní zařízení, přístroje a zařízení na dávkování a vedení stavidlem přepravovaných osob;pozorovací přístroje a zařízení, zejména pozorovací okna a zrcadla;dotazovací tlačítka;kontrolní přístroje a zařízení, přístroje a zařízení pro dohlížení/monitoring, regulační přístroje a zařízení;spínací zařízení a přístroje;turnikety (automatické-);elektrické posuvné dveře;mechanické a/nebo svítící sloupky a lišty omezující a uzavírající dopravu na cestách;mechanické, hydraulické a elektrické sloupky, svítící sloupky;zásobovací sloupky;mechanické, hydraulické a elektrické přejezdové zátarasy a závory;mechanické stavební jednotky, tvarovky a profilové součástky vodicích lišt a prahů.

Appareils et dispositifs de commande, en particulier pour la commande d'écluses, en particulier de sas de décompression et de dispositifs d'arrêt et de dosage;installations, appareils et dispositifs transportables pour le dosage et la conduite de personnes devant utiliser des écluses;machines et appareils d'observation, en particulier fenêtres et miroirs d'observation;touches de sollicitation;appareils et dispositifs de contrôle, appareils et dispositifs de surveillance, appareils et dispositifs de réglage;appareils et équipements de commutation;tourniquets automatiques;portes coulissantes électriques;bornes et panneaux routiers mécaniques et/ou lumineux;bornes mécaniques, hydrauliques et électriques, bornes lumineuses;bornes d'alimentation;dispositifs d'interdiction de traversée et coffrets d'arrêt mécaniques, hydrauliques et électriques;composants mécaniques, moules et pièces profilées pour glissières et barrières de sécurité.

Control apparatus and equipment, in particular for the control of locks, in particular man locks, and for the control of barrier devices and dosing devices;transportable installations, apparatus and equipment for the dosing and management of the admission of persons;observation apparatus and equipment, in particular observation windows and observation mirrors;request keys;checking (supervision) apparatus and equipment, monitoring apparatus and equipment, regulating apparatus and equipment;switching apparatus and equipment;turnstiles, automatic;electric sliding doors;mechanical and/or luminous road signs and panels and barrier posts and panels;mechanical, hydraulic and electric bollards, luminous bollards;supply bollards;mechanical, hydraulic and electric road barriers;mechanical components, mouldings and profile parts for crash barriers.

11
osvětlovací přístroje a zařízení.

Appareils et outils d'éclairage.

Lighting apparatus and equipment.

12
bednící vozíky jakož i jejich části, zejména dopravní vozíky.

Chariots de coffrage et leurs pièces, en particulier chariots de transport.

Formwok cars and parts therefor, in particular transport cars.

17
Válcované, tažené, lisované, kované a odlévané stavební komponenty a části profilů z oceli nebo z kovu, zejména na výstavbu důlních chodeb, výztuží, těžebních jam a šachet dolů, štól, tunelů, kanálů, úkrytů, ochranných bunkrů, ochranných chodeb, jakož i na stavbu komunikací a na vodohospodářské stavby;rámy, kroužky, oblouky, uzávěry, razidla, důlní vzpěty, podložní desky, konzoly, vzpěry, klouby jakož i přepažovací a svorníkové prvky z oceli nebo kovu na výstavbu důlních chodeb, výztuží, těžebních jam a šachet dolů, štól, tunelů, kanálů, úkrytů, ochranných bunkrů, ochranných chodeb, jakož i na stavbu komunikací a na vodohospodářské stavby;žlabové profily a stojinové profily z plastu;spojovací prvky a spojky z plasty a z nich se skládající spojení vazeb důlních výstuží, rámových výstuží, výstužových kruhů, uzávěrů, těžních jam a tunelovacích štítů;spodní prahy, opěrné konzuly, držení bednění a zachytávače bednění z plastu;bednění důlních chodeb, tunelů, štól a šachet i jejich dílů z plastu, zejména bednicí oblouky (klenby), bednicí kroužky, volné a pevné matrice, oporné sklopné segmenty, příčkové nosníky, klouby, kotvy, podložní desky a spodní prahy;plastové bednicí konstrukce;příruby, spojky a plastové příložkové pásy na tunelové tvárnice;těsnicí vložky a materiály na těsnění, zejména těsnění z plochého železa a plastové těsnění;hadice, zejména středotlaké hadice a vysokotlaké hadice, nekovové.

Pièces de construction et profils en matières plastiques laminées, étirées, pressées, forgées et coulées, en particulier pour le soutènement de zones, étançons, galeries d'accrochage et puits de mines, d'étages d'exploitation, de tunnels, de canalisations, d'abris, de bunkers, de galeries de sécurité pour la construction routière et la construction hydraulique;cadres, bagues, arceaux, bouchons, timbres, étançons, marche-pieds, consoles, écarteurs, articulations et éléments d'étirage et de boulonnage en matières palstiques pour le soutènement de zones, étançons, galeries d'accrochage et puits de mines, d'étages d'exploitation, de tunnels, de canalisations, d'abris, de bunkers, de galeries de sécurité pour la construction routière et la construction hydraulique;profilés en forme de gouttière et profilés d'âme en matières plastiques;éléments et pièces de raccordement en matières palstiques et raccordements qui en sont composés pour arceaux, cadres, bagues, capuchons, étançons et panneaux de montage;seuils d'embase, consoles de support, fixations de capot et sabots de retenue de capot en matières plastiques;coffrages pour zones, tunnels, étages d'exploitation et puits et leurs pièces en matières plastiques, en particulier arceaux de coffrage, bagues de coffrage, membranes de coffrage amovibles ou fixes, écarteurs, segments rabattables, charpentes, articulations, ancres, marche-pieds et seuils d'embase;échaffaudages de coffrage en matières plastiques;brides, éléments de raccordement et bandes de fixation en matières plastiques pour segments de cuvelage;joints et mastics, en particulier joints plats en fer et en matières plastiques;tuyaux, en particulier tuyaux pour substances sous pression et tuyaux à haute pression, non métalliques.

Rolled, drawn, pressed, forged and cast components and profile parts of plastic, in particular for the extension of ways, stays, bottoms and shafts of mineworkings, of galleries, tunnels, channels, protective rooms, protective bunkers and protective galleries, and for road building and hydraulic engineering;frames, rings, arches, roof timbers, props, supports, footplates, brackets, braces, joints and sheathing and bolting elements of plastic for the extension of ways, stays, bottoms and shafts of mineworkings, of galleries, tunnels, channels, protective rooms, protective bunkers and protective galleries, and for road building and hydraulic engineering;trough profiles and web profiles of plastic;connecting elements and connecting pieces of plastic and connections consisting thereof, for extension arches, roof support systems, support rings, roof timbering, extension props and support shields;floor joists, support brackets, roof timber mountings and roof timber support shoes of plastic;timbering for ways, tunnels, galleries and shafts and parts therefor of plastic, in particular formwork arches, formwork rings, loose and fixed formwork shells, folding sections for braces, frameworks, joints, anchors, footplates and floor joists;falsework of plastic;flanges, connecting elements and shackle straps of plastic for tubbings;gaskets and sealing devices, in particular flat iron gaskets and plastic gaskets;hoses, in particular pressure hoses and high-pressure hoses, not of metal.

19
Vrata, dveře a uzávěry, nekovové zejména vjezdová vrata, bezpečnostní dveře, ochranná vrata a dveře, zejména vrata a dveře na ochranu před vodou, požárem a zářením;sloupky a lišty omezující a zabraňující vjezdu na komunikaci, nesvítící a nemechanické, nekovové;piloty na kotvení (nekovové);protipřejezdové zátarasy a závory, nekovové;mobilní a ochranné stavby ve formě bednicích konstrukcí, zejména pro záložní napájecí zdroje;poskládané stavební jednotky, tvarovky a profilové součástky ve formě vodicích lišt, prahů, stěn, klouzavých stěn, protihlukových stěn a stěn chránících výhled na komunikacích, nekovové;stavební jednotky, tvarovky a profilové součástky vodicích lišt, klouzavých stěn, protihlukových stěn a stěn chránících výhled na komunikacích, nekovové.

Portails, portes et couvercles métalliques, en particulier portails d'entrée, portes de sécurité, portails et portes de sécurité, en particulier portails et portes de protection en cas d'inondation, d'incendie et d'irradiation;bornes et panneaux routiers non métalliques, non lumineux et non mécaniques;bornes non métalliques;dispositifs d'interdiction de traversée et coffrets d'arrêt non métalliques;éléments de protection transportables selon la méthode de construction prête à coffrer, en particulier systèmes d'alimentation électrique de secours;pièces de construction, préformes, et profils non métalliques assemblés sous forme de glissières de sécurité, de barrières de sécurité, de murets de sécurité, de murets de glissement, de parois d'isolation acoustique et de parois brise-vue pour routes;pièces de construction, préformes et profils non métalliques pour glissières de sécurité, barrières de sécurité, murets de sécurité, murets de glissement, parois d'isolation acoustique et parois brise-vue pour routes.

Gates, doors and shutters, not of metal, in particular entrance gates, safety doors, protective gates and protective doors, in particular water, fire and radiation protection gates and doors, clean room doors;signs and panels and barrier posts and panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal, for roads;bollards, not of metal;road barriers, not of metal;transportable shelters of prefabricated formwork construction, in particular for emergency power units;preassembled building parts, shaped parts, profile parts, not of metal, in the form of crash barriers, crash walls, skid barriers, noise protection embankments and sight-screen walls for roads;building parts, shaped parts and profile parts, not of metal, for crash barriers, crash walls, skid barriers, noise protection embankments and sight-screen walls for roads.

40
Tepelné zpracování ocelových profilů.

Traitement thermique de profils en acier.

Heat treatment of steel profiles.


TH, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce TH byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 19 ochranných známek znění TH, z toho 14 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů