ERA - ochranná známka, majitel Grouphomesafe Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10655884
Reprodukce/Znění OZ ERA - ochranná známka
ERA
Třídy výrobků a služeb 6, 9, 16, 19, 35
Vídeňské obrazové třídy 27.99.1 ; 27.99.5 ; 27.99.18
Datum podání přihlášky 17.02.2012
Datum práva přednosti:
17.08.2011
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Číslo prioritní přihlášky:
2591561
Země priority:
GB
Datum zveřejnění prihlášky 05.04.2012
Datum zápisu 01.08.2012
Datum konce platnosti 17.02.2022
Přihlašovatel/vlastník Grouphomesafe Limited
Zástupce KELTIE LLP
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
6
Opěrné tyče, zamykací mechanismy, držáky a bezpečnostní zařízení; Okenní a dveřní kování, včetně úchytů, funkčních úchytů, včetně rozvorových úchytů, úchytů okenních rámů, zámků, vícebodových dveřních zámků a zámků se závorou, západek, nočních závor s dvojím zamykáním, lineárních západek, bezpečnostních západek, klouzavých západek a kloubových čepů, soupravy na opravy zámků, dveřní a okenní zámky, zamykací mechanismy, včetně zamykacích válců, ráfkových zámků, zámků s kontrolou přístupu a úchytů s hlavním ovládáním, západek s háčkem, ozubení, včetně sklopného a otočného ozubení, sklopné a posuvné mechanismy, panty, včetně pantů s třením, bezpečnostních pantů a kloubových pantů, kotvy, včetně upínacích prvků, rozpěr křídlových oken a kotev se třením, ventilace a větráky, závaží na posuvná okna, poštovní schránky a příslušenství poštovních schránek, řetězy na dveře, táhla na dveře, čísla, dveřní kukátka, klepadla na dveře, zvonky na dveře, prahy, včetně nízkých prahů, lišt, sklopná dvířka pro kočky a okenní a dveřní nábytek; A části, součásti a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, včetně bezpečnostních chráničů, zdvihacích madel posuvných oken, prstových klouzavých západek, dveřních zábran, zavíračů dveří, bezpečnostních desek na straně pantů, chráničů zámkových válců, destiček odolných vůči provrtání, sbíracích pák proti zamykání, čelních destiček, kladívek, klíčů, šroubů, zámkových destiček, tlačítek na bezpečnostní západky a zámky; Zdvihací madla, zdvihací oka, zámky hřídelí posuvných oken, naváděcí úchyty posuvných oken, nasazovací chrániče na posuvná okna a otočné tyče a patky posuvných oken, krycí dráty pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích.

Montants, mécanismes de fermeture, poignées et dispositifs de sécurité; Quincaillerie de fenêtres et portes, y compris poignées, poignées d'ouverture, y compris poignées d'espagnolettes, poignées de fenêtres à guillotine, serrures, serrures de portes multipoints et serrures à pêne, verrous, verrous de sûreté à double verrouillage, verrous linéaires, verrous de sécurité, verrous à tirer et pour chiens, kits de réparation de serrures, serrures de portes et fenêtres, mécanismes de verrouillage, y compris cylindres de verrouillage, plaques de retenue, serrures de contrôle d'accès et poignées munies de combinateurs auxiliaires, loqueteaux, engrenages, y compris engrenages oscillo-battants, mécanismes oscillo-battants, charnières, y compris charnières à friction, charnières de sécurité et charnières, montants, y compris montants d'attache, logement et friction, bouches d'aération et ventilateurs, contrepoids pour fenêtres à guillotine, plaques en forme de lettres et ensembles de plaques en forme de lettres, chaînes de portes, poignées de portes à tirer, chiffres, judas, marteaux de portes, sonnettes de portes, seuils, y compris seuils bas, barres d'écoulement, chatières et accessoires de fenêtres et portes; Et pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, y compris dispositifs de sécurité, dispositifs de levage de fenêtres, verrous à tirer, butoirs de portes, ferme-porte, plaques de sécurité pour charnières, protections pour cylindres de verrouillage, plaques anti-perforations, leviers de crochetage anti-verrouillage, plaques avant, percuteurs, clés, vis, plaques de serrures, boutons pour verrous de sécurité et serrures; Dispositifs de levage de fenêtres, œilletons de fenêtres, serrures batteuses de fenêtres, boutons de fenêtres, espagnolettes de guidage de fenêtres, butoirs à pression de fenêtres et barres et semelles pivotantes de fenêtres, fils de coronas pour copieurs et imprimantes.

Stays, locking mechanisms, handles and security devices; window and door hardware including handles, operating handles including espagnolette handles, sash bow handles, locks, multi-point door locks and dead locks, bolts, double locking night latches, linear bolts, security bolts, shoot bolts and dog bolts, repair lock kits, door and window locks, locking mechanisms including locking cylinders, rim locks, access control locks and handles having master controllers, catches, gearing including tilt and turn gearing, tilt and slide mechanisms, hinges including friction hinges, security hinges and butt hinges, stays including fastener, casement and friction stays, vents and ventilators, balances for sash windows, letter plate and letter plate assemblies, door chains, door pulls, numerals, door viewers, door knockers, door bells, thresholds including low-level thresholds, drip bars, cat flaps and window and door furniture; and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods including safety guards, sash lifters, finger shoot bolts, door restrictors, door closers, hinge-side security plates, locking cylinder guards, anti-drill plates, anti-lock picking levers, face plates, strikers, keys, screws, lock plates, thumbturns for security bolts and locks; sash lifts, sash eyes, sash cam locks, sash knobs, sash guide catches, sash snap fit restrictors and sash pivot bars and shoes, corona wires for use in copying and printing machines.

Feststeller, Schließmechanismen, Griffe/Klinken und Sicherheitsvorrichtungen; Fenster- und Türbeschläge, einschließlich Griffe, Betätigungsgriffe, einschließlich Drehstangengriffe, Bügelgriffe, Schlösser, Mehrpunkt-Türschlösser und klinkenlose Schlösser, Riegel, doppelt schließende Nachtriegelschlösser, Linearriegel, Sicherheitsriegel, Treibriegel und untere Torriegel, Schlossreparatur-Kits, Tür- und Fensterschlösser, Schließmechanismen, einschließlich Schließzylinder, Einsteckschlösser, Schlösser für Zugangskontrolle und Griffe mit Zentralsteuerung, Schnappschlösser, Zahnstangen, einschließlich Zahnstangen für Drehkippflügelfenster, Dreh- und Schiebemechanismen, Scharniere, einschließlich Reibungsscharniere, Sicherheitsscharniere und Fischbänder, Feststeller, einschließlich Feststellhaken, Fensterfeststeller und Reibungsfeststeller, Entlüftungen und Lüfter, Ausgleichsgewichte für Schiebefenster, Briefschlitzklappen und Briefschlitzbaugruppen, Türketten, Türklinken, Hausnummern, Türspione, Türklopfer, Türklingeln, Schwellen, einschließlich Niedrigschwellen, Wetterschenkel, Katzenklappen und Fenster- und Türzubehör; Und Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, einschließlich Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, Fensterheber, Fingerriegel, Türbegrenzer, Türschließer, scharnierseitige Sicherheitsbleche, Sicherheitsvorrichtungen für Schließzylinder, bohrsichere Bleche, Sicherheitshebel gegen das Aufbrechen von Schlössern, Frontplatten, Schließbleche, Schlüssel, Schrauben, Schlossplatten, Daumentürdrehöffner für Sicherheitsriegel und -schlösser; Fensterschiebegriffe, Fensterösenplatten, Fensterschlösser, Fensterknäufe, Fensterführungsklinken, Schnappbegrenzer für Fenster und Fensterdrehstangen und -schuhe, Koronadrähte zur Verwendung in Kopierern und Druckern.

Придържащи елементи, заключващи механизми, дръжки и обезопасителни уреди; Принадлежности за прозорци и врати, включително дръжки, работни дръжки, включително дръжки, дръжки за хващане, ключалки, многоточкови ключалки за врати и секретни ключалки, болтове, двойно заключващи се нощни резета, линейни болтове, болтове за сигурност, болтове и болтове, комплекти за поправка на ключалки, ключалки за врати и прозорци, заключващи механизми, включително заключващи цилиндри, ключалки, ключалки за контрол на достъп и дръжки, имащи основни контролери, резета, зъбчати средства, включително наклонени и въртящи се зъбчати средства, наклонени и плъзгащи се механизми, панти, включително триещи се панти, панти за сигурност и панти, спиращи средства, включително ключалки, кукички и триещи се спиращи средства, отвори и вентилатори, баланси за прозорци, табелки за имена и средства за табелки за имена, верижки за врата, средства за дърпане на врати, номера, шпионки за врати, чукчета за входни врати, звънци за врати, прагове, включително ниски прагове, пръти, средства за минаване на домашни любимци и принадлежности за прозорци и врати; И части, принадлежности и аксесоари за всички горепосочени стоки, включително предпазни средства, повдигащи средства, болтове, средства за ограничаване на врати, средства за затваряне на врати, средства за сигурност, предпазни средства за заключващи цилиндри, плоскости против пробиване, лостове против заключване, лицеви плоскости, механизми за блокиране, ключове, винтове, плоскости за заключване, средства за болтове и ключалки за сигурност; Повдигащи средства за рамки на прозорци, средства за рамки на прозорци, дръжки за рамки на прозорци, средства за хващане за рамки на прозорци и лостове за рамки на прозорци и средства, жици за употреба в копирни и печатарски машини.

Stivere, låsemekanismer, håndtag og sikkerhedsanordninger; Isenkram til vinduer og døre, inklusive håndtag, betjeningshåndtag, inklusive espagnolethåndtag, skydehåndtag, låse, dørlåse med flere punkter samt boltlåse, slåer, dobbeltlåsende slåer, lineære slåer, smæklåse, skydebolte og låsebolte, sæt til reparation af låse, dør- og vindueslåse, låsemekanismer, herunder låsecylindre, fælelåse, låse til adgangskontrol samt håndtag med hovedstyreanordningerm, paler, tørning, inklusive hælde- og tørneudstyr, vippe- og glidemekanismer, hængsler, inklusive friktionshængsler, sikkerhedshængsler og hængsler, stivere, inklusive fastgørelsesanordninger, sidehængsler og forstærkningsstykker, udluftningshuller og ventilatorer, ligevægte til skydevinduer, brevindkast og samlinger til brevindkast, dørkæder, dørtræk, tal, dørspioner, dørhamre, dørklokker, dørtrin, inklusive lave trin, afløbsrender, kattelemme samt vindues- og dørinventar; Dele, reservedele og tilbehør til alle ovennævnte varer, inklusive sikkerhedsværn, rammeløftere, fingerskydebolte, dørfastholdelsesanordninger, dørlukkere, sikkerhedsplader med sidehængsler, beskyttelsesanordninger til låsecylindere, antiboreplader, blokeringsfri håndtag, frontdæksler, strygere, nøgler, skruer, låseplader, fingerslå til sikkerhedsbolte og låse; Skydelifte, kroge til skydevinduer, låse til skydevinduer, håndtag til skydevinduer, føreskinner til skydevinduer, anordninger til hurtig tilpasning af fastholdelsesanordninger samt drejestænger til skydevinduer og sko, coronaledninger til brug i kopi- og trykkerimaskiner.

Αντιστηρίγματα, μηχανισμοί ασφάλισης, χειρολαβές και διατάξεις ασφαλείας· Είδη σιδηροπωλείου παραθύρων και θυρών όπου περιλαμβάνονται λαβές, λαβές χειρισμού όπου περιλαμβάνονται λαβές εσπανολέττας, τοξωτές λαβές συρόμενες κατακόρυφα, κλειδαριές, κλειδαριές θυρών πολλαπλών σημείων και αδιέξοδα κλείθρα, σύρτες, σύρτες διπλής ασφάλισης, γραμμικοί σύρτες, σύρτες ασφαλείας, μάνδαλοι με σύρτη και κοχλιωτοί βίδες, σετ επισκευής κλειδαριών, κλειδαριές θυρών και παραθύρων, μηχανισμοί ασφάλισης όπου περιλαμβάνονται κύλινδροι ασφάλισης, διατάξεις ασφάλισης σκελετών, κλειδαριές ελέγχου πρόσβασης και λαβές με κεντρικούς ελεγκτήρες, μάνδαλα, μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης όπου περιλαμβάνονται μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με κλίση και περιστροφή, μηχανισμοί με κλίση και περιστροφή, μεντεσέδες όπου περιλαμβάνονται μεντεσέδες τριβής, μεντεσέδες ασφαλείας και μεντεσέδες με κινητό πείρο, μεταλλικά αντιστηρίγματα όπου περιλαμβάνονται μέσα στερέωσης, μεταλλικά αντιστηρίγματα δίφυλλων παραθύρων και τριβής, οπές αερισμού και εξαεριστήρες, ζυγοί για συρόμενα παράθυρα, πλάκες επιγραφών και συγκροτήματα με πλάκες επιγραφών, αλυσίδες θυρών, συστήματα έλξης θυρών, αριθμητικά στοιχεία, ματάκια θυρών, ρόπτρα θυρών, κουδούνια εξώπορτας, κατώφλια όπου περιλαμβάνονται κατώφλια χαμηλού επιπέδου, ράβδοι υδρορροών, αρθρωτά φύλλα για γάτες και εξοπλισμός παραθύρων και θυρών· Και μέρη, προσαρτήματα και εξαρτήματα για τα προαναφερόμενα είδη στο σύνολό τους όπου περιλαμβάνονται προστατευτικά ασφαλείας, συρόμενοι κατακόρυφα ανυψωτές, μάνδαλοι με σύρτη, μέσα περιορισμού για θύρες, μέσα κλεισίματος για πόρτες, πλάκες ασφαλείας με μεντεσέδες, προστατευτικά με κύλινδρο ασφάλισης, πλάκες προστασίας από διάτρηση, μοχλοί απασφάλισης, δίσκοι μετωπικής συγκράτησης τεμαχίων, βέργες, κλειδιά, κοχλίες, πλάκες (κλειδαριών), χειρόστρεπτες κλειδαριές για σύρτες και κλειδαριές ασφαλείας· Ανυψωτικοί μηχανισμοί, συρόμενες κατακόρυφα κόπιτσες, συρόμενες κατακόρυφα κνωδακωτές κλειδαριές, συρόμενες κατακόρυφα λαβές, συρόμενες κατακόρυφα χειρολαβές οδηγού, συρόμενα κατακόρυφα μέσα περιορισμού που λειτουργούν με πίεση και συρόμενες κατακόρυφα ράβδοι περιστροφής και βάσεις, σύρματα ηλεκτρικού τόξου για χρήση σε αντιγραφικές και τυπογραφικές μηχανές.

Anclajes, mecanismos de cierre, empuñaduras y dispositivos de seguridad; Artículos de ferretería para ventanas y puertas, que incluyen empuñaduras, empuñaduras de maniobra que incluyen empuñaduras de falleba, empuñaduras para ventanas de guillotina, cerraduras, cerraduras de puerta multipunto y cerraduras de parada, cerrojos, cerraduras de noche con doble cierre, cerrojos lineares, cerrojos de seguridad, cerrojos de vástago y pivotes, kits de reparación de cerrojos, cerrojos para puertas y ventanas, mecanismos de cerradura que incluyen cilindros de cerradura, cerraduras colocadas en la parte superior, cerraduras de control de acceso y empuñaduras con combinador manual de mando, fiadores, mecanismos de transmisión que incluyen mecanismos rotatorios y basculantes, mecanismos de corredera y basculantes, bisagras que incluyen bisagras de fricción, bisagras de seguridad y pernos, suspensiones que incluyen sujeciones, bastidores y soportes de fricción, conductos de ventilación y ventiladores, contrapesas para ventanas de guillotina, placas para letreros y conjuntos de placas para letreros, cadenas de puerta, tiradores de puerta, números, mirillas de puerta, aldabas de puerta, timbres de puerta, umbrales que incluyen umbrales de nivel bajo barras de escurrido, gateras y mobiliario para puertas y ventanas; Y partes, piezas y accesorios para todos los productos mencionados, incluyendo dispositivos de seguridad, colgadores de guillotina, cerrojos de vástago, dispositivos de restricción de puerta, cerradores de puerta, placas de seguridad con bisagra lateral, dispositivos de seguridad con cilindro de cierre, placas anti-torsión, palancas anti-cierre, placas de fijación, herrajes, llaves, tornillos, placas de cierre, rosetas para cerrojos y cerraduras de seguridad; Colgadores de guillotina, colgadores pasadores para guillotina, cerraduras de leva para guillotina, fijadores de guía para guillotina, retenciones a presión para guillotina y barras y estribos para pivote de guillotina, cables de corona para su uso en máquinas de copia e impresión.

Toed, lukumehhanismid, käepidemed ja turvaseadmed; Aknende ja ustega seotud rauakaubad, sh lingid, ukse- ja aknalingid, sh sissetapitud lukusüsteemiga lingid, tõstandakna käepidemed, lukud, mitmepunktilised ukselukud ja tabalukud, riivid, poldid, topeltlukustusega snepperlukud, lineaarsed riivid, poldid, turvapoldid, lükandriivid ja sissekeeratavad poldid, lukuremondikomplektid, ukse- ja aknalukud, lukumehhanismid, sh lukusilindrid, ukse peale paigaldatavad lukud, juurdepääsu kontroll-lukud ja keskjuhtimisega lingid, riivid, hammasülekanded, sh kallutamis- ja libistamismehhanismid ning pöörlevad hammasükekanded, kallutamis- ja libistamismehhanismid, hinged, sh hõõrdhinged, turvahinged ja krupoonhinged, toestikud, sh kinnitus-, aknatiiva toestikud ja hõõrdtoestikud, tõmbekapid ja ventilaatorid, tõstandakende tasakaaluraskused, ukse postiava plaadid ja ukse postiava koostid, ukseketid, ukselink, numbrid, uksesilmad, koputid, uksekellad, lävepakud, sh madalad lävepakud, veelauad, ukseluugid kassidele ja uksefurnituurid; Ja osad, tarvikud ning manused kõikidele eespool nimetatud kaupadele, sh turvavõred, turvavõrgud, tõstandakna tõstemehhanismid, sõrmega lükatavad riivid, poldid, uksepiirajad, uksesulgurid, hingepoolsed turvaplaadid, lukustussilindrite katted, muukimisvastased plaadid, muukrauavastane kaitse, katteplaadid, löökrauad, võtmed, kruvid, lukuplaadid, turvatiivide, -poltide ja lukkude väändenupud; Tõstandakna tõstemehhanismid, tõstandakna aasad, tõstandakna nukklukud, tõstandakna nupud, tõstandakna liikumispiirajad, tõstandakna piirajad ja tõstandakna liigendtiislid ja piduriklotsid, koroonajuhtmed, mida kasutatakse kopeerimis- ja trükimasinates.

Tuet, lukkomekanismit, kahvat ja turvavälineet; Ikkunoihin ja oviin liittyvät rautatavarat, mukaan lukien kahvat, käyttökahvat, mukaan lukien ikkunasalpakahvat, kehyskahvat, lukot, monipisteovilukot ja painikkeettomat lukot, pultit, kaksoislukitussalvat yökäyttöön, pituuspultit, turvasalvat, avaamis- ja sulkemispultit ja sarananpultit, korjauslukkosarjat, ovien ja ikkunoiden lukot, lukitusmekanismit, mukaan lukien lukitussylinterit, vanteen lukot, kulunvalvontalukot ja -kahvat, joissa on pääohjaimet, salvat, vaihteistot, mukaan lukien kallistus- ja liukuvaihteistot, kallistus- ja liukumekanismit, saranat, mukaan lukien kitkasaranat, turvasaranat ja sokkanaulasaranat, tuet, mukaan lukien kiinnittimet, kotelo- ja kitkatuet, ilmastimet ja ilmanvaihtolaitteet, liukuikkunoiden vastapainot, kirjainlaatat ja kirjainlaattakokoonpanot, oviketjut, ovenkahvat, numerot, ovisilmät, ovenkolkuttimet, ovikellot, kynnykset, mukaan lukien matalat kynnykset, tiputustangot, kissojen luukkuovet sekä ikkuna- ja oviheloitukset; Sekä kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat, tarvikkeet ja varusteet, mukaan lukien turvasuojat, kehysten nostimet, sormipultit, ovien rajoittimet, ovien sulkimet, saranapuolen turvalevyt, lukitussylinterien suojat, avauksenestolevyt, lukituksen estävät lyöntivivut, etulevyt, iskuvivut, avaimet, ruuvit, lukkolevyt, peukalovääntimet turvapultteja ja lukkoja varten; Kehysnostimet, liukuaukot, pikaliukulukot, liukunupit, liukuohjaussalvat, liukunäppärajoittimet ja akselitangot ja -liukukappaleet, koronalangat käytettäväksi kopio- ja painokoneissa.

Támasztók, zárszerkezetek, fogantyúk, nyelek és biztonsági eszközök; Ablak- és ajtószerelvények, köztük fogantyúk, kezelő fogantyúk, többek közt rúdzárfogantyúk, tolóablak fogantyúk, zárak, többpontos ajtózárak és beépített reteszzárak, csavarok, dupla záras éjszakai tolózárak, lineáris reteszek, biztonsági reteszek, kiugrócsavarok és szorítócsavarok, zárjavító készletek, ajtó- és ablakzárak, zárszerkezetek, köztük záróhengerek, szegélyzárak, beléptető zárak és vezérkapcsolós fogantyúk, reteszek, áttételek, köztük billenő és forgó vasalatok, billentő és csúsztató szerkezetek, zsanérok, köztük súrlódó zsanérok, biztonsági zsanérok és sarokvaszsanérok, támaszok, köztük rögzítő, ablaktok- és súrlódó támaszok, szellőzőnyílások és szellőzőszerkezetek, tolóablak-kiegyensúlyozók, levélszekrények és levélszekrény-szerelvények, ajtóláncok, ajtófogantyúk, számjegyek, ajtókémlelők, ajtókopogtatók, ajtócsengők, küszöbök, köztük alacsony küszöbök, csepegtető rácsok, macskaajtók, valamint ablak- és ajtóvasalások; Valamint alkatrészek, szerelvények és tartozékok az összes fent említett termékhez, köztük védőszerkezetek, tolóablakemelők, egyujjas kiugrócsavarok, ajtótartók, ajtózárók, zsanéroldali biztonsági lemezek, zárhengervédők, fúrás elleni lemezek, zárfeltörés elleni karok, emeltyűk, homloklapok, ütők, kulcsok, csavarok, zárlemezek, tekerős zárak biztonsági reteszekhez és zárakhoz; Tolóablakemelők, tolóablakokhoz való emelőfülek, tolóablakokhoz való zárnyelvek, tolóablakgombok, tolóablakreteszek, tolóablak zárókengyelek és tolóablakokhoz való billenőrudak és papucsok, koronavezetékek fénymásoló- és nyomdagépekben történő használatra.

Fermi, meccanismi di bloccaggio, manici e dispositivi di sicurezza; Ferramenta per finestre e porte, comprese maniglie, maniglie di azionamento, comprese maniglie a spagnoletta, maniglie ad arco per battenti, serrature, serrature per porte multipunto e bloccaggi, chiavistelli, serrature a scrocco a doppia mandata, chiavistelli lineari, chiavistelli di sicurezza, chiavistelli a spinta e chiavistelli a T, kit di riparazione per chiavistelli, serrature per porte e finestre, meccanismi di chiusura, compresi cilindri di chiusura, serrature da applicare superiormente, serrature per controllo d'accesso e maniglie con dispositivi di comando principali, fermi, ingranaggi, compresi ingranaggi oscillanti e rotanti, meccanismi oscillanti e scorrevoli, cerniere, comprese cerniere a frizione, cerniere di sicurezza e cerniere a libro, fermi, compresi elementi di fissaggio, fermi per telai e a frizione, sfiati e ventilatori, dispositivi di bilanciamento per finestre a ghigliottina, placche per buche delle lettere ed assemblaggi per placche per buche delle lettere, catene per porte, maniglie di trazione per porte, numeri, spioncini, picchiotti per porte, campanelli per porte, soglie, comprese soglie basse, canaline antigoccia, gattaiole e serrami per finestre e porte; E parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli, comprese protezioni di sicurezza, elementi di sollevamento per telai, serrature con apertura a leva, limitatori per porte, dispositivi di chiusura per porte, placche di sicurezza per cerniere, protezioni per cilindri di chiusura, placche anti-trapano, leve antibloccaggio, placce di rivestimento, batacchi, chiavi, viti, placche per serrature, nottolini per chiavistelli e serrature di sicurezza; Dispositivi di sollevamento per finestre, occhielli per telai, serrature universali, pomoli per telai, fermi della guida del telaio, limitatori per chiusure a pressione per telai e barre e fermi per cardini, fili corona per fotocopiatrici e macchine da stampa.

Tvirtinimo sijos, rakinamieji mechanizmai, rankenos ir apsaugos įtaisai; Langų ir durų detalės, įskaitant rankenas, valdymo rankenėlės, įskaitant skląstines rankenėles, pakeliamų langų rankenėlės, spynos, daugiataškės durų spynos ir saugios spynos, varžtai, dvigubo užrakinimo naktiniai skląsčiai, ištisinės sklendės, apsauginiai varžtai, užšaunami skląsčiai ir kumšteliniai varžtai, spynų remonto rinkiniai, durų ir langų spynos, rakinamieji mechanizmai, įskaitant rakinamuosius cilindrus, staktinės spynos, įėjimo kontrolės spynos ir rankenos su pagrindiniais valdikliais, langų skląsčiai, krumpliaratinė pavara, įskaitant posvyrio ir posūkio krumpliaratinė pavara, posvyrio ir slydimo mechanizmai, vyriai, įskaitant frikcinius vyrius, apsauginiai vyriai ir sudurtiniai vyriai, stovai, įskaitant tvirtinimo elementus, lango rėmai ir frikciniai stovai, orlaidės ir ventiliatoriai, pakeliamų langų atsvaros, durų lentelės ir durų lentelių rinkiniai, durų grandinėlės, durų rankenos, skaitmenys, durų akutės, durų beldimo įtaisai, durų skambučiai, slenksčiai, įskaitant žemus slenksčius, latakų juostelės, angos katėms ir langų bei durų furnitūra; Ir visų pirmiau minėtų prekių dalys, priedai bei reikmenys, įskaitant apsaugas, pakeliamų langų kėliklius, užšaunamus skląsčius, durų alkūnes, durų uždarymo įtaisus, vyrių šonų apsaugines plokšteles, rakinimo cilindrų apsaugas, nepragręžiamas plokšteles, neužsirakinančias svirtis, dangtelius, daužiklius, raktus, varžtus, užraktų plokšteles, apsauginių varžtų ir spynų suktukai; Pakeliamų langų kėlikliai, pakeliamų langų kilpelės, pakeliamų langų spynelės, pakeliamų langų apvalios rankenos, pakeliamų langų griebtuvai, pakeliamų langų užšaunami ribotuvai ir pakeliamų langų orlaidžių strypai bei šliūžės, kopijavimo aparatų ir spausdintuvų vainikiniai laidai.

Linetes, slēgmehānismi, rokturi un drošības ierīces; Logu un durvju furnitūra, tostarp rokturi, vadības sviras, tostarp slēgstieņa rokturi, baskvila rokturi, loga rāmja rokturi, slēdzenes, vairāku punktu durvju slēdzenes un atdures slēdzenes, naktī izmantojamas durvju slēdzenes ar dubultu mehānismu, lineāras slēdzenes, drošības slēdzenes, noslēgmehānismi un šarnīrveida slēdzenes, slēdzeņu remonta komplekti, durvju un logu slēdzenes, slēgšanas mehānismi, tostarp slēgcilindri, balstgredzenu atslēgas, pieeja kontroles atslēgas un rokturi ar oriģinālām kontroles ierīcēm, atduri, zobpārvadi, tostarp paceļami un pagriežami zobpārvadi, paceļami un slīdoši mehānismi, eņģes, tostarp frikcijas eņģes, drošības eņģes un gala eņģes, atbalstu stieņi, tostarp baskvila bulta, vērtnes un berzes atbalsta stieņi, atveres un ventilatori, uz augšu bīdāmo logu līdzsvars, nosaukuma plāksne un nosaukuma plāksnes piederumi, durvju ķēdītes, durvju rokturi, numuri, durvju lodziņi, durvju klauvēkļi, durvju zvaniņi, sliekšņi, tostarp pazemināta līmeņa sliekšņi, ūdens novadīšanas stieņi, durvis kaķiem, kā arī logu un durvju furnitūra; Tostarp visu iepriekš minēto preču daļas, detaļas un piederumi, tostarp aizsargi, loga rāmja pacelšanas mehānismi, manuālais noslēgmehānisms, durvju ierobežotāji, durvju aizvērējmehānismi, eņģu drošības plāksnes, slēgcilindru aizsargi, preturbšanas plāksnes, pretaizslēgšanās drošības svira, stiprināšanas plates, bloķēšanas mehānismi, atslēgas, skrūves, slēdzeņu plāksnes, puspagrieziena slēdzenes; Loga rāmja pacelšanas mehānismi, loga slēdža gredzeni, loga izciļņa slēdzenes, loga rāmja rokturi, loga aizbīdņi, loga aizvēršanas ierobežotāji un loga eņģes stieņi un kurpes, korona vadi izmantošanai ar kopēšanas un drukāšanas mašīnām.

Stays, mekkaniżmi għas-serratura, mankijiet u tagħmir tas-sigurtà; Oġġetti tat-twieqi u tal-bibien inklużi manek, manek tal-operazzjoni inklużi manek ta' firrolli li jsakkru fuq u isfel, pumi twal tal-bibien, serraturi, serraturi tal-bibien li jsakkru fuq diversi punti u serraturi tal-imblokk, boltijiet, lukketti ta' billejl li jsakkru b'mod doppju, firrolli lineari, firrolli tas-sigurtà, firrolli ċatti u boltijiet bl-iskorfina forma ta' V, kitts għat-tiswija tas-serraturi, serraturi għall-bibien u għat-twieqi, mekkaniżmi li jsakkru inklużi ċilindri li jsakkru, rim locks, serraturi tal-kontroll tal-aċċess u manek li għandhom kontrolluri ewlenin, lukketti, tagħmir inkluż tagħmir li jilwi u li jdawwar, mekkaniżmi li jilwi u jżerżaq, ċappetti inklużi ċappetti bil-frizzjoni, ċappetti tas-sigurtà u ċappetti, ganċetti inklużi rbit, katnazzi u ganċetti tal-frizzjoni, ventijiet u ventilaturi, bilanċi għat-twieqi li jiżżerżqu, pjanċi tal-ittri u armar tal-pjanċi tal-ittri, ktajjen tal-bibien, pumi tal-bibien, numri, apparat tal-wiri fil-bibien, ħabbata tal-bibien, qniepen tal-bibien, ċaċċis tal-bibien inklużi biċċiet taċ-ċaċċis tal-bibien ta' mal-art, vireg għat-taqtir, bibieb żgħar għall-qtates u armar tat-twieqi u tal-bibien; U partijiet, fitings u aċċessorji għall-oġġetti kollha msemmija qabel inkluż ilqugħ protettiv, tagħmir li jerfa' t-twieqi li jiżżerżqu, finger shoot bolts, tagħmir bil-molla li jżomm il-bibien, strumenti li jagħlqu l-bibien, pjanċi tas-sigurtà fuq in-naħa taċ-ċappetti, ilqugħ għaċ-ċilindri tas-serraturi, pjanċi li ma jistgħux jittaqqbu bid-drilers, lievi għal kontra tbagħbis fis-serraturi, pjanċi, strikers, ċwievet, viti, pjanċi tas-serraturi, serraturi li jiddawru bis-seba' l-kbir għall-firrolli tas-sigurtà u serraturi; Lukketti li jgħollu t-twieqi li jiżżerżqu, ħoloq għal-lukketti tat-twieqi li jiżżerżqu, serraturi għal-lukketti tat-twieqi li jiżżerżqu, pumi għal-lukketti tat-twieqi li jiżżerżqu, firrolli ċatti għat-twieqi li jiżżerżqu, vireg li jfaqqgħu f'posthom għat-twieqi u vireg li jduru u lqugħ għat-twieqi, wajers ikkargati li jiġbdu l-linka mit-towner għal fuq il-karta għall-użu fil-magni tal-ikkopjar u tal-istampar.

Stutten, mechanismen voor sloten, handvatten en beveiligingsapparaten; Beslag voor ramen en deuren, waaronder handgrepen, bedieningshendels, waaronder spanjoletgrepen, handgrepen voor schuiframen, sloten, meerpuntssluitingen en nachtsloten, grendels, nachtsloten met dubbele sluiting, rechte grendels, veiligheidsgrendels, schuifgrendels en bouten met vleugelmoer, sets voor het repareren van sloten, deur- en raamsluitingen, sluitmechanismen, waaronder cilindersloten, oplegsloten, sloten voor toegangscontrole en handgrepen met hoofdbedieningen, sluithaken, drijfwerk, waaronder kantel- en draaiapparatuur, kantel- en schuifmechanismen, scharnieren, waaronder frictiescharnieren, veiligheidsscharnieren en vouwscharnieren, stijlen, waaronder met bevestiging, raamuitzetijzers en schuifuitzetijzers, luchtopeningen en luchtinlaten, balansen voor schuiframen, naamplaatjes en samenstellingen voor naamplaatjes, deurkettingen, treksluitingen voor deuren, cijfers, deurkijkglaasjes (spionnen), deurkloppers, deurbellen, drempels, waaronder verlaagde drempels, watergoten, kattenluiken en raam- en deuraccessoires; En onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, waaronder veiligheidsschermen, hefinrichtingen voor schuiframen, snelschuifgrendels, inrichtingen voor beperking van de deuropening, deursluiters, veiligheidsplaten voor de scharnierzijde, beschermingen voor cilindersloten, platen die niet te doorboren zijn, hendels die bestand zijn tegen het openpeuteren van het slot, vlakplaten, slaghamers, sleutels, schroeven, plaatjes (sluitwerk), draaiknoppen voor veiligheidsgrendels en -sloten; Hefinrichtingen, ogen, sluitnokken, knoppen, geleideklemmen, openingsbeperkers en taatsstangen en -schoenen, alemaal voor schuiframen, coronadraden voor kopieermachines en drukmachines.

Pręty podporowe, mechanizmy blokujące, uchwyty i przyrządy zabezpieczające; Osprzęt do okien i drzwi włączając klamki, klamki operacyjne włączając zamknięcia do okien dwudzielnych, klamki do łukowych ram okiennych, zamki, wielopunktowe zamki do drzwi i zamki zablokowane, kotwy, podwójne zasuwy nocne, rygiel liniowy, zasuwy bezpieczeństwa, zasuwy wstrzeliwane i motylkowe, zestawy do naprawy zamków, zamki do drzwi i okien, mechanizmy blokujące włączając cylindry, zamki drzwiowe skrzynkowe, zamki do kontroli dostępu i klamki mające sterowanie główne, rygle do zasuw okiennych, przekładnie zębate włączając przechylnie i przekładnie obrotowe, przechylnie i mechanizmy suwne, zawiasy włączając zawiasy tarczowe, zawiasy bezpieczeństwa i zawiasy drzwiowe szarnierowe, rozpórki włączając elementy złączne, przytrzymywacze okienne i rozpórki tarczowe, zawory i wentylatory, regulatory balansowe do skrzydeł okiennych, montaż tablic na listy, łańcuszki do drzwi, klamki, cyfry, wizjery do drzwi, kołatki do drzwi, dzwonki do drzwi, progi włączając progi obniżające poziom, pręty ściekowe, drzwiczki dla kotów i okno oraz okucia do drzwi; I części, wyposażenie i akcesoria wszystkie do wyżej wymienionych towarów włączając osłony zabezpieczające, dźwignie okienne, palcowe zasuwy wstrzeliwane, ograniczniki do drzwi, zamknięcia drzwiowe, zawiasowe tablice bezpieczeństwa, cylindrowe zabezpieczenia blokujące, tablice bezwiertne, dźwignie bez blokady, tace, zaczepy, klucze, śruby, płyty (zamknięcie), zasuwy przekręcane palcami do zabezpieczających rygli i zamków; Podnośniki skrzydeł okiennych, ramy okienne z dziurką, krzywkowe zamki do ram okiennych, gałki do ram okiennych, zabezpieczające zaczepy ram okiennych, przepustnice dopasowujące zatrzaski ram okiennych, pręty obrotowych ram okiennych i buty narciarskie, druty ładujące do użytku w kopiowaniu i maszynach drukarskich.

Batentes, mecanismos de fecho, manípulos e dispositivos de segurança; Ferragens de janela e de porta, incluindo maçanetas, maçanetas de operação, incluindo trancas, maçanetas para janelas de guilhotina, fechaduras, fechos e fechos de bloqueio de portas multipontos, ferrolhos, linguetas duplas, ferrolhos lineares, ferrolhos de segurança, ferrolhos de reforço e ferronhos de parafuso, kits de reparação de fechaduras, fechos de porta e de janela, mecanismos de fecho, incluindo cilindros de fecho, fechadura colocada na parte superior do objecto, fechaduras de acesso de controlo e maçanetas com controladores gerais, trincos, engrenagens, incluindo engrenagens de inclinação e de viragem, mecanismos de inclinação e de viragem, dobradiças, incluindo dobradiças de fricção, dobradiças de segurança e charneiras, escoras, incluindo escoras de aperto, de caixilho e de fricção, respiradouros e ventiladores, pesos para janelas de guilhotina, placas para letras e unidades de placas para letras, correntes para portas, puxadores de portas, algarismos, visores para portas, aldrabas de portas, campainhas para portas, soleiras, incluindo soleiras baixas, escoadouros, portinholas oscilantes para gatos e artigos para janelas e portas; E peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, incluindo protectores de segurança, elevadores de caixilhos, ferrolhos, batentes de porta, fechos de porta, placas de segurança com dobradiça, protectores de cilindro de fechadura, placas anti-perfuração, alavancas de fechadura anti-roubo, placas para portas, batedores, chaves, parafusos, placas de fechadura, maçanetas pequenas para ferrolhos e fechaduras; Elevadores de caixilhos, caixilhos de olho, fechaduras de caixilho, trincos de caixilho, batentes de caixilho, barras de eixo de caixilho e sapatas, fios de coroa para uso com máquinas de cópia e de impressão.

Opritoare, mecanisme de blocare, mânere şi dispozitive de securitate; Articole de feronerie pentru ferestre şi uşi, inclusiv mânere, manete de comandă, inclusiv mânere pentru ferestre termopan, mânere arcuite, închizători, dispozitive de închidere în mai multe puncte şi închizători cu punct mort, zăvoare, zăvoare cu dublă închidere pe durata nopţii, zăvoare liniare, zăvoare de siguranţă, zăvoare cu resort şi zăvoare cu clichet, truse de reparat încuietori, încuietori pentru uşi şi ferestre, mecanisme de blocare, inclusiv butuci de yală, încuietori tip limbă, încuietori de control al accesului şi clanţe cu dispozitive de control, clanţe, mecanisme, inclusiv mecanisme de înclinare şi rotire, mecanisme de glisare şi înclinare, balamale, inclusiv balamale de siguranţă, balamale de siguranţă şi balamale, piedici, inclusiv piedici de blocare, de toc şi de fricţiune, guri de aerisire şi ventilatoare, dispozitive de echilibru pentru ferestre ghilotină, fantă pentru corespondenţă şi componente de fantă pentru corespondenţă, lanţuri pentru uşi, mânere pentru uşi, numere, vizoare pentru uşi, dispozitive de ciocănit pentru uşi, sonerii pentru uşă, praguri, inclusiv praguri joase, grătare de şters încălţămintea, uşiţe pentru pisici şi accesorii pentru ferestre şi uşi; Şi piese, fitinguri şi accesorii pentru toate articolele menţionate anterior, inclusiv dispozitive de protecţie, dispozitive de ridicat geamul, zăvoare, piedici pentru uşi, dispozitive de închis uşi, plăcuţe de siguranţă tip balama, protecţii pentru butucul yalei, plăcuţe anti-perforare, broaşte antiefracţie, plăci pentru broaşte, cuie percutoare, chei, şuruburi, plăci pentru broaşte, cilindri cu buton pentru zăvoare de siguranţă şi închizători; Dispozitive de ridicat geamul, ochiuri de zăvor, închizători cu camă, mânere rotunde de ridicat, clanţe de ridicat, piedici şi bare şi saboţi pivot, fire corona pentru copiatoare şi imprimante.

Rozperné lišty, uzamykacie mechanizmy, rúčky a bezpečnostné prístroje; Okenné a dverové železiarske výrobky, menovite kľučky, obslužné kľučky, menovite rázvorové kľučky, kľučky pre okenný, zámky, viacbodové zamykanie, zámky so závorou, závory, dvojité uzamykacie nočné zámky, lineárne skrutky, bezpečnostné skrutky, kĺbové čapy, súpravy na opravu zámku, dverové a okenné zámky, uzamykacie mechanizmy, vrátane cylindrov, nezadlabované zámky, zámky na ovládanie prístupu a kľučky s hlavým ovládačom, zámky, prevody, nakláňacie a posuvné mechanizmy, pánty, vrátane trecích pántov, bezpečnostné pánty a kĺbové pánty, upevňovacie prvky, rozperné háčiky a trecie háčiky, otvory a ventilátory, závažia pre krídlo okna, štítky s otvorom na poštu, dverové reťaze, dverové madlá, číslovky, priezory pre dvere, klopadlá, dverové zvončeky, prahy, vrátane nízkych prahov, odkvapové lišty, klapky umožňujúce prechod mačkám a okenný a dverový nábytok; A časti, súčiastky a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené tovary, menovite bezpečnostné chrániče, prvky na zdvíhanie okenného krídla, prstom ovládané okenné zámky, prvky na zatváranie dverí, bezpečnostné platničky na pántovej strane, chrániče zámkových cylindrov, platničky zabraňujúce odvŕtaniu zámku, páky zabraňujúce vypáčeniu zámku, platničky na menovky, úderníky, kľúče, skrutky, otočné prvky pre bezpečnostné závory a zámky; Prvky na zdvíhanie okenného krídla, očká na prevliekanie tyče určenej na zdvíhanie okenného krídla, zámky okenného krídla, kľučky okenného krídla, prvky na zastavovanie posuvného pohybu okenného krídla, prvky na obmedzovanie západky okenného krídla, otočné tyče a pätky okenného krídla, krycie drôty pre kopírovacie a tlačiarenské prístroje.

Oporniki, mehanizmi za zaklepanje, ročaji in varnostne naprave; Strojna oprema za okna in vrata, vključno z ročaji, ročaji za upravljanje, vključno z ročaji z vrtljivim zapahom, ročaji s krilatim lokom, ključavnice, večtočkovne ključavnice in zapahi, zapahi, nočni zapahi z dvojnim zaklepanjem, linearni zapahi, varnostni zapahi, zasuni, metuljasti zapahi, kompleti za popravilo ključavnic, ključavnice za vrata in okna, zaklepni mehanizmi, vključno z zaklepnimi valji, robni zaklepi, ključavnice in ročaji za nadzor dostopa, ki imajo glavne krmilnike, kljuke, mehanizmi, vključno z nagibnimi in obračalnimi mehanizmi, nagibni in drsni mehanizmi, tečaji, vključno z drsnimi tečaji, varnostni tečaji in šarnirji, zapahi, vključno s pritrdili, krilo in drsni zapahi, zračniki in ventilatorji, bilance za krila okna, reže za pisma in sestavi rež za pisma, verige za vrata, potegi za vrata, številke, kukalniki za vrata, naprave za trkanje na vrata, zvonci za vrata, pragovi, vključno z nizkimi pragovi, rešetke za odtekanje, lopute za mačke in pohištvo za okna in vrata; In deli, oprema ter dodatki za vse omenjene izdelke, vključno z varovali, dvigali kril, prstnimi zasuni, omejevalniki vrat, zapirala vrat, varnostne plošče na strani tečaja, varovala zaklepnega valja, plošče proti vrtanju, vzvodi proti vlomu, sprednje plošče, udarjači, ključi, vijaki, zaklepne plošče, ročne ključavnice za varnostne zapahe in ključavnice; Dvigala krila, ušesa za krila, ključavnice kril z naperkom, gumbi kril, vodila zapahov za krila, prilegajoči se zaskočni omejevalniki za krila in vrtljive palice in okovi za krila, korona žica za uporabo v strojih za kopiranje in tiskanje.

Stag, låsmekanismer, handtag och säkerhetsanordningar; Metallartiklar för fönster och dörrar inklusive handtag. manövreringshandtag inklusive fönsterhakar, handtag för skjutfönsterbågar, lås, flerpunktsdörrlås, och kammarlås, kolvar, dubbellåsande nattreglar, linjära kolvar, säkerhetskolvar, skjutreglar och hundreglar, låsreparationssatser, dörr- och fönsterlås, låsmekanismer inklusive låscylindrar, falslås, tillträdeskontrollås och -handtag som har huvudkontroller, hakar, kuggdrev inklusive lutnings- och vridningskuggdrev, lutnings- och glidmekanismer, gångjärn inklusive friktionsgångjärn, säkerhetsgångjärn och kantgångjärn, stag inklusive fäst- , fönsterbågs- och friktionsstag, ventiler och fläktar, utjämningsanordningar för skjutfönster, brevinkast och brevinkastmonteringar, dörrkedjor, dörrdraghandtag, siffror, dörrtitthål, portklappar, dörrklockor, trösklar inklusive låga trösklar, droppstänger, kattluckor och fönster- och dörrbeslag; Och delar, komponenter och tillbehör för alla nämnda varor inklusive säkerhetsskydd, skjutfönsterhandtag, fingerskjutreglar, dörrstoppar, säkerhetsplåtar på gångjärnssidan, låscylinderskydd, antiborrningsplåtar, spakar mot dyrkning, frontplattor, slagbultar, nycklar, skruvar, låsbleck, tumgreppmanövrerade säkerhetskolvar och -lås; Skjutfönsterliftar, skjutfönsteröglor, kamlås för skjutfönster, skjutfönstervred, styrreglar för skjutfönster, snäppstoppar för skjutfönster, svängtappstänger och -beslag för skjutfönster, koronametalltrådar för användning i kopierings- och tryckerimaskiner.

9
Elektrické zámky a jejich části a součásti; Přístroje pro eliminaci statické elektřiny, včetně rozptylovačů statické elektřiny pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích.

Serrures électriques et leurs pièces et accessoires; Appareils pour élimination d'électricité statique, y compris dissipateurs d'électricité statique pour copieurs et imprimantes.

Electric locks and parts and fittings therefor; static elimination apparatus including static dissipators for use in copying and printing machines.

Elektrische Schlösser sowie deren Teile und Bestandteile; Geräte zur Beseitigung von statischen Aufladungen, einschließlich Antistatikeinrichtungen zur Verwendung in Kopierern und Druckern.

Електрически ключалки и части и принадлежности за тях; Апарати за премахване на статично електричество, включително средства за разсейване на статично електричество за употреба в копирни и печатарски машини.

Elektriske låse samt dele og tilbehør hertil; Apparater til eliminering af statisk elektricitet, inklusive statiske spredningsanordninger til kopi- og trykkerimaskiner.

Ηλεκτρικές κλειδαριές, μέρη και εξαρτήματα αυτών· Συσκευές ηλεκτροστατικού περιορισμού όπου περιλαμβάνονται ηλεκτροστατικοί διαχυτήρες για χρήση σε αντιγραφικές και τυπογραφικές μηχανές.

Cerraduras eléctricas y sus piezas y accesorios; Aparatos de eliminación de estática que incluyen disipadores estáticos para su uso en máquinas copiadoras e impresoras.

Elektrilised lukud, nende osad ja tarvikud; Staatilised eemaldamisseadmed, sh staatilised hajutid kasutuseks koopia- ja trükimasinates.

Sähkölukot sekä niiden osat ja tarvikkeet; Staattisuuden poistolaitteet, mukaan lukien staattisuuden hajottimet käytettäväksi kopio- ja painokoneissa.

Elektromos zárak és azok alkatrészei és szerelvényei; Statikus töltést megszüntető berendezések, köztük statikus levezetők fénymásoló- és nyomdagépekben történő használatra.

Serrature elettriche e parti e accessori relativi; Apparecchi di eliminazione statica, compresi dissipatori statici per macchine di copiatura e da stampa.

Elektriniai užraktai ir jų dalys bei priedai; Statiniai eliminavimo aparatai, įskaitant statinius sklaidiklius, naudojamus kopijavimo aparatuose ir spausdintuvuose.

Elektriskās slēdzenes, kā arī to daļas un piederumi; Statiskās elektrības ierobežošanas aparāti, tostarp statiskās elektrības izkliedētāji izmantošanai kopēšanas un drukāšanas mašīnās.

Serraturi elettriċi u partijiet u fitings għalihom; Apparat li jelimina l-enerġija statika inklużi dissipaturi tal-enerġija statika għall-użu fil-magni tal-ikkopjar u tal-istampar.

Elektrische sloten, onderdelen en accessoires daarvoor; Antistatische apparatuur, waaronder statische afvoerapparaten voor gebruik in kopieer- en drukmachines.

Zamki elektryczne oraz części i osprzęt do nich; Aparatura eliminacji elektrostatycznej włączając radiatory statyczne do użytku w maszynach do kopiowania i drukowania.

Fechaduras eléctricas e peças e acessórios para as mesmas; Aparelhos de eliminação de electricidade estática, incluindo dissipadores de electricidade estática para uso em máquinas de cópia e impressoras.

Încuietori electrice şi piese şi fitinguri pentru acestea; Aparate de eliminare a încărcării statice, inclusiv disipatoare de încărcare statică pentru copiatoare şi imprimante.

Elektrické zámky a ich časti a súčiastky; Zariadenia na odstraňovanie statickej elektriny, vrátane zariadení na rozptyľovanie statickej elektriny pre kopírovacie a tlačiarenské stroje.

Električne ključavnice in deli ter oprema zanje; Aparati za odstranjevanje statike, vključno z napravami za razprševanje statike za uporabo v strojih za kopiranje in tiskarskih strojih.

Elektriska lås och tillhörande delar och komponenter; Apparater för eliminering av statisk elektricitet inklusive avledare för statisk elektricitet för användning i kopierings- och tryckerimaskiner.

16
Tiskárenské výrobky, Knihy a učební a výukové materiály,Vše ve vztahu k bezpečnostnímu hardwaru a trhům s kutilskými potřebami.

Produits de l'imprimerie, Livres et matériel d'instruction et d'enseignement,Tous en matière de marchés du matériel de sécurité et de l'amélioration de la maison.

Printed matter, books and instructional and teaching materials, all relating to the security hardware and home improvement markets.

Druckereierzeugnisse, Bücher und Lehr- und Unterrichtsmittel,Alles in Bezug auf die Märkte für Sicherheitszubehör und Heimwerkerbedarf.

Печатни произведения, Книги, учебни материали и инструкции,Всички свързани с устройства за сигерност и пазари за подобряване на дома.

Tryksager, Bøger samt instruktions- og undervisningsmateriale,Alt vedrørende markederne for sikkerhedsisenkram og boligforbedring.

Έντυπο υλικό, Βιβλία και υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης,Στο σύνολό τους σε σχέση με υλικό ασφαλείας και αγορές βελτίωσης κατοικιών.

Productos de imprenta, Libros y materiales de instrucción o de enseñanza,Todos están relacionados con hardware de seguridad y mercados de mejora de viviendas.

Trükised, Raamatud ja juhend- ning õppematerjalid,Kõik seoses turvariistvaraga ja kodu parandamise turgudega.

Painotuotteet, Kirjat sekä neuvonta- ja opetusvälineet,Kaikki liittyvät turvallisuuslaitteistojen ja kodinparannusmarkkinoihin.

Nyomdaipari termékek, Könyvek és képzési és oktatási anyagok,Mindezek a biztonsági hardverek és barkácscikkek piacához kapcsolódóan.

Stampati, Libri e materiale per l'istruzione e l'insegnamento,Tutto relativo ai settori di strutture di sicurezza e migliorie domestiche.

Spaudiniai, Knygos ir instruktavimo bei mokomoji medžiaga,Viskas susiję su apsaugine technine įranga ir namų priežiūros prekėmis.

Iespiedprodukcija, Grāmatas, instrukciju un mācību materiāli,Viss saistībā ar drošības aparatūras un mājas labiekārtošanas preču tirgu.

Materjal stampat, Kotba u materjal istruttiv u ta' tagħlim,Kollha relatati mas-swieq ta' ħardwer ta' sigurtà u ta' titjib fid-djar.

Drukwerken, Boeken en leermiddelen en onderwijsmateriaal,Alle met betrekking tot de markt voor beveiligingsapparatuur en woningverbetering.

Druki, Książki oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne,Wszystko związane z rynkiem sprzętu zabezpieczającego i ulepszeń dla domu.

Produtos de impressão, Livros e materiais de instrução e de ensino,Todos relacionados com os setores do hardware de segurança e da beneficiação de habitações.

Produse de imprimerie, Cărţi şi materiale didactice şi de instruire,Toate se referă la pieţele pentru hardware de securitate şi pentru amenajarea locuinţei.

Tlačoviny, Knihy a inštruktážne a učebné materiály,Všetky súvisia s bezpečnostnými železiarskymi výrobkami a výrobkami pre zlepšovanie domácnosti.

Tiskovine (izdelki tiskarn), Knjige in materiali za učenje in poučevanje,Vse v zvezi s trgom z varnostno strojno opremo in trgom v zvezi s prenovo doma.

Trycksaker, Böcker samt instruktions- och undervisningsmaterial,Allt avseende säkerhetsmaskinvara och hemförbättringsmarknader.

19
Dveře a okna (nekovová) a jejich části a součásti; Popisné tabulky (nekovové).

Portes et fenêtres (non métalliques) et leurs pièces et accessoires; Plaques en forme de lettres non métalliques.

Doors and windows (non-metallic) and parts and fittings therefor; letter plates (non-metallic).

Türen und Fenster (nicht aus Metall) und Teile und Bestandteile dafür; Briefkastenschilder (nicht aus Metall).

Врати и прозорци (не метални) и части и фитинги за тях; Табели за имена (не метални).

Døre og vinduer (ikke af metal) samt dele og tilbehør hertil; Brevindkast (ikke af metal).

Θύρες ή παράθυρα (μη μεταλλικά) και μέρη και εξαρτήματα αυτών· Μη μεταλλικές πλάκες επιγραφών.

Puertas y ventanas (no metálicas) y sus partes y piezas; Placas para grabar letras (no metálicas).

(Mittemetallist) uksed ja aknad ning nende osad ja tarvikud; (mittemetallist) kirjakastiplaadid.

Ovet ja ikkunat (muut kuin metalliset) sekä niiden osat ja tarvikkeet; Kirjeluukun levyt, ei metalliset.

Nem fém ajtók és ablakok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei; Levélszekrények (nem fémből).

Porte e finestre (non in metallo e parti ed accessori relativi; Targhette indicanti caratteri (non in metallo).

Durys ir langai (ne iš metalo) ir jų dalys bei priedai; Nemetalinės pavadinimų lentelės.

Durvis un logi (nav izgatavoti no metāla), kā arī to daļas un piederumi; Nemetāla nosaukuma plāksnes.

Bibien u twieqi (mhux tal-metall) u partijiet u aċċessorji għalihom; Pjanċi tal-ittri (mhux tal-metall).

Deuren en ramen (niet van metaal) alsmede onderdelen en beslag daarvoor; Tekstplaten (niet van metaal).

Drzwi i okna (niemetalowe) oraz części i okucia do nich; Skrzynki na listy (niemetalowe).

Portas e janelas (não metálicas) e peças e acessórios para as mesmas; Placas (não metálicas) para recepção de correio.

Uşi şi ferestre (nemetalice) şi piese şi armături pentru acestea; Plăcuţe cu fantă pentru corespondenţă (nemetalice).

Nekovové dvere a okná a ich časti a súčiastky; (nekovové) tabuľky s číslami.

Vrata in okna (nekovinska) in njihovi deli in sestavni deli; Pisemske reže (nekovinske).

Icke-metalliska dörrar och fönster och delar och komponenter för dem; Brevplåtar (ej av metall).

35
Reklamní a propagační služby vztahující se ke dveřnímu a okennímu kování, včetně zámků a kotev, bezpečnostním zařízením, dveřním, nábytkovým a okenním těsněním, chráničům proti průvanu a chráničům proti vlivům počasí, pěnovým těsněním, pěnovým těsněním, včetně plastových nebo kovových výztuh, vytlačovaným těsněním, kombinovaným těsněním, pilotovým těsněním, těsněním odolným proti vlivům počasí, chráničům hran, okenním a dveřním drážkám, těsnicímu kaučuku a ochranným výliskům, všemu vyrobenému zcela nebo převážně z kaučuku nebo z plastických hmot, plastovým materiálům ve formě tabulí pro použití jako těsnění nebo obložení, pilotovým těsnicím páskám, okennímu a dveřnímu kování, včetně úchytů, funkčních úchytů, včetně rozvorových úchytů, úchytů okenních rámů, zámků, vícebodových dveřních zámků a zámků se závorou, západek, nočních závor s dvojím zamykáním, lineárních západek, bezpečnostních západek, klouzavých západek a kloubových čepů, soupravám na opravy zámků, dveřním a okenním zámkům, zamykacím mechanismům, včetně zamykacích válců, vrchních ráfkových zámků, zámků s kontrolou přístupu a úchytů s hlavním ovládáním, západek s háčkem, ozubení, včetně sklopného a otočného ozubení, sklopným a posuvným mechanismům, pantům, včetně pantů s třením, bezpečnostních pantů a zapuštěných kloubových pantů, kotvám, včetně upínacích prvků, rozpěr křídlových oken a kotev se třením, ventilaci a větrákům, závaží na posuvná okna, štítkům na poštovní schránky a montážnímu příslušenství poštovních schránek, řetězům na dveře, táhlům na dveře, domovním číslům, dveřním kukátkům, klepadlům na dveře, dveřním zvonkům, prahům, včetně nízkých prahů, jímacím tyčím, sklopným dvířkům pro kočky a okennímu a dveřnímu nábytku a částem, součástem a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, včetně bezpečnostních chráničů, zdvihacích madel posuvných oken, prstových klouzavých západek, dveřních zábran, zavíračů dveří, bezpečnostních desek na straně pantů, chráničů zámkových válců, destiček odolných vůči provrtání, pák proti prolomení zámků, čelních vložek, zapadacích plechů zámků, klíčů, šroubů, zámkových destiček, ovládacích tlačítek na bezpečnostní západky a zámky, zdvihacích madel posuvných oken, zdvihacích ok posuvných oken, vačkových zavíračů hřídelí posuvných oken, axiálních zámků na posuvná okna, naváděcích úchytů posuvných oken, nasazovacích chráničů na západky posuvných oken a otočných tyčí a patek posuvných oken, korónovým drátům pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích, válcům a přístrojům se zabudovanými válci pro použití při čištění kopírovacích strojů, tiskařských strojů, audio a/nebo video vybavení, čisticím kartáčům (částem strojů) pro použití při čištění kopírovacích strojů, tiskařských strojů a audio a/nebo video vybavení, přístrojům pro eliminaci statické elektřiny, včetně rozptylovačů statické elektřiny pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích, dveřím a oknům (nekovovým) a jejich částem a součástem a štítkům na dopisní schránky (nekovovým).

Services de publicité et promotion en matière de garnitures de portes et fenêtres, y compris serrures et montants, dispositifs de sécurité, joints de portes, meubles et fenêtres, joints étanches et bourrelets de calfeutrage, joints en mousse, joints en mousse avec renforts métalliques ou plastiques, joints extrudés, joints combinés, joints de piles, joints de calfeutrage, protège-arêtes, canalisations de fenêtres et portes, joints en caoutchouc et moulages de protection, tous entièrement ou principalement en caoutchouc ou plastique, matières plastiques sous forme de feuilles utilisées comme joints ou revêtements, bourrelets de piles, quincaillerie de fenêtres et portes, y compris poignées, poignées d'ouverture, y compris poignées d'espagnolettes, poignées de fenêtres à guillotine, serrures, serrures de portes multipoints et serrures à pêne, verrous, verrous de sûreté à double verrouillage, verrous linéaires, verrous de sécurité, verrous à tirer et pour chiens, kits de réparation de serrures, serrures de portes et fenêtres, mécanismes de verrouillage, y compris cylindres de verrouillage, plaques de retenue, serrures de contrôle d'accès et poignées munies de combinateurs auxiliaires, loqueteaux, engrenages, y compris engrenages oscillo-battants, mécanismes oscillo-battants, charnières, y compris charnières à friction, charnières de sécurité et charnières, montants, y compris montants d'attache, logement et friction, bouches d'aération et ventilateurs, contrepoids pour fenêtres à guillotine, plaques pour boîtes aux lettres et ensembles de plaques pour boîtes aux lettres, chaînes de portes, poignées de portes à tirer, numéros, judas, marteaux de portes, sonnettes de portes, seuils, y compris seuils bas, barres d'écoulement, chatières et accessoires de fenêtres et portes et pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, y compris dispositifs de sécurité, dispositifs de levage de fenêtres, verrous à tirer, butoirs de portes, ferme-porte, plaques de sécurité pour charnières, protections pour cylindres de verrouillage, plaques anti-perforations, leviers de crochetage anti-verrouillage, plaques avant, percuteurs, clés, vis, plaques de serrures, boutons pour verrous de sécurité et serrures, dispositifs de levage de fenêtres, œilletons de fenêtres, serrures batteuses de fenêtres, boutons de fenêtres, espagnolettes de guidage de fenêtres, butoirs à pression de fenêtres et barres et semelles pivotantes de fenêtres, fils de coronas pour copieurs et imprimantes, rouleaux et appareils à rouleaux pour nettoyage de copieurs, imprimantes, équipements audio et/ou vidéo, brosses (pièces de machines) pour nettoyage de copieurs, imprimantes et équipements audio et/ou vidéo, appareils pour élimination d'électricité statique, y compris dissipateurs d'électricité statique pour copieurs et imprimantes, portes et fenêtres (non métalliques) et leurs pièces et accessoires, plaques pour boîtes aux lettres (non métalliques).

Advertising and promotional services relating to door and window fittings, including locks and stays, security devices, doors, furniture and window seals, draught excluders and weather excluders, foam seals, foam seals including plastics or metal reinforcements, extruded seals, combination seals, pile seals, weatherproof seals, edge protectors, window and door channelling, sealing rubbers and protective mouldings, all made wholly or predominantly of rubber or of plastics, plastics materials in the form of sheeting for use as sealings or linings, pile weatherstrip, window and door hardware including handles, operating handles including espagnolette handles, sash bow handles, locks, multi-point door locks and dead locks, bolts, double locking night latches, linear bolts, security bolts, shoot bolts and dog bolts, repair lock kits, door and window locks, locking mechanisms including locking cylinders, rim locks, access control locks and handles having master controllers, catches, gearing including tilt and turn gearing, tilt and slide mechanisms, hinges including friction hinges, security hinges and butt hinges, stays including fastener, casement and friction stays, vents and ventilators, balances for sash windows, letter plate and letter plate assemblies, door chains, door pulls, numerals, door viewers, door knockers, door bells, thresholds including low-level thresholds, drip bars, cat flaps and window and door furniture, and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods including safety guards, sash lifters, finger shoot bolts, door restrictors, door closers, hinge-side security plates, locking cylinder guards, anti-drill plates, anti-lock picking levers, face plates, strikers, keys, screws, lock plates, thumbturns for security bolts and locks, sash lifts, sash eyes, sash cam locks, sash knobs, sash guide catches, sash snap fit restrictors and sash pivot bars and shoes, corona wires for use in copying and printing machines, rollers and apparatus incorporating rollers for use in cleaning copying machines, printing machines, audio and/or video equipment, cleaning brushes (parts of machines) for use in cleaning copying machines, printing machines and audio and/or video equipment, static elimination apparatus including static dissipators for use in copying and printing machines, doors and windows (non-metallic) and parts and fittings therefor and letter plates (non-metallic).

Werbung und Verkaufsförderung in Bezug auf Tür- und Fensterzubehör, einschließlich Schlösser und Feststeller, Sicherheitsvorrichtungen, Türen, Möbel- und Fensterdichtungen, Dichtungsstreifen gegen Zugluft und Wetterdichtungsstreifen, Schaumdichtungen, Schaumdichtungen mit Verstärkungen aus Kunststoff oder Metall, stranggepresste Dichtungen, Kombinationsabdichtungen, Stapeldichtungen, Wetterschutzdichtungen, Kantenschutz, Fenster- und Türprofilschienen, Gummidichtungen und Schutzleisten, alle vollständig oder überwiegend aus Gummi oder Kunststoff, Kunststoffmaterial in Form von Folien zur Verwendung als Dichtung oder Auskleidung, Stapeldichtungsstreifen, Fenster- und Türbeschläge, einschließlich Griffe, Betätigungsgriffe, einschließlich Drehstangengriffe, Bügelgriffe, Schlösser, Mehrpunkt-Türschlösser und klinkenlose Schlösser, Riegel, doppelt schließende Nachtriegelschlösser, Linearriegel, Sicherheitsriegel, Treibriegel und untere Torriegel, Schlossreparatur-Kits, Tür- und Fensterschlösser, Schließmechanismen, einschließlich Schließzylinder, Einsteckschlösser, Schlösser für die Zugangskontrolle und Griffe mit Zentralsteuerung, Schnappschlösser, Zahnstangen, einschließlich Zahnstangen für Drehkippflügelfenster, Dreh- und Schiebemechanismen, Scharniere, einschließlich Reibungsscharniere, Sicherheitsscharniere und Fischbänder, Feststeller, einschließlich Feststellhaken, Fensterfeststeller und Reibungsfeststeller, Entlüftungen und Lüfter, Ausgleichsgewichte für Schiebefenster, Briefschlitzklappen und Briefschlitzbaugruppen, Türketten, Türklinken, Hausnummern, Türspione, Türklopfer, Türklingeln, Schwellen, einschließlich Niedrigschwellen, Wetterschenkel, Katzenklappen und Fenster- und Türzubehör sowie Teile, Bestandteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, einschließlich Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, Fensterheber, Fingerriegel, Türbegrenzer, Türschließer, scharnierseitige Sicherheitsbleche, Sicherheitsvorrichtungen für Schließzylinder, bohrsichere Bleche, Sicherheitshebel gegen das Aufbrechen von Schlössern, Frontplatten, Schließbleche, Schlüssel, Schrauben, Schlossplatten, Daumentürdrehöffner für Sicherheitsriegel und -schlösser, Fensterschiebegriffe, Fensterösenplatten, Fensterschlösser, Fensterknäufe, Fensterführungsklinken, Schnappbegrenzer für Fenster und Fensterdrehstangen und -schuhe, Koronadrähte zur Verwendung in Kopierern und Druckern, Walzen und Geräte mit integrierten Walzen zum Reinigen von Kopierern, Druckern, Audio- und/oder Videogeräten, Reinigungsbürsten (Teile von Maschinen) zum Reinigen von Kopierern, Druckern und Audio- und/oder Videogeräten, Geräte zur Beseitigung von statischen Aufladungen, einschließlich Antistatikeinrichtungen zur Verwendung in Kopierern und Druckern, Türen und Fenster (nicht aus Metall) und Teile und Bestandteile dafür und Briefschlitzklappen (nicht aus Metall).

Рекламни и промоционални услуги, свързани с принадлежности за врати и прозорци, включително ключалки и прикрепящи устройства, обезопасителни уреди, уплътнения за врати, мебели и прозорци, средства против течове и средства срещу лошо време, пенести уплътнения, пенести уплътнения, включително пластмаси или метални подсилващи елементи, пресовани уплътнения, комбинирани уплътнения, влакнести уплътнения, водонепромокаеми уплътнения, предпазители за ръбове, улеи за прозорци и врати, уплътняващи гуми и защитни отливки, всички изработени изцяло или основно от гума или от пластмаса, пластмасови материали под формата на листа за използване като уплътнения или облицовки, влакнести уплътнителни ленти, железария за прозорци и врати, включително дръжки, функционални дръжки, включително дръжки спаньолет, дръжки с двустранно завинтване, ключалки, многоточкови ключалки за врати и секретни ключалки, болтове, двойно заключващи се нощни резета, линейни болтове, болтове за сигурност, заключващи лостове и шарнирни болтове, комплекти за поправка на ключалки, ключалки за врати и прозорци, заключващи механизми, включително заключващи цилиндри, допълнителни ключалки, ключалки за контрол на достъп и дръжки, имащи основни контролери, резета, зъбчати средства, включително наклонени и въртящи се зъбчати средства, наклонени и плъзгащи се механизми, панти, включително триещи се панти, панти за сигурност и шарнири, придържащи елементи, включително фиксатори, отдушници и вентилатори, балансьри за крила на прозорци, табелки за имена и елементи за табелки за имена, вериги за врата, дръжки на врати, номера, шпионки за врати, чукчета за входни врати, звънци за врати, прагове, включително ниски прагове, отточни ленти, средства за минаване на домашни любимци и принадлежности за прозорци и врати и части, принадлежности и аксесоари за всички горепосочени стоки, включително предпазни средства, повдигащи средства, взици за заключващи болтове, средства за ограничаване на врати, средства за затваряне на врати, ключалки, заключващи от страната на пантите, предпазни средства за заключващи цилиндри, плоскости против пробиване, лостове против отключване без ключ, лицеви плоскости, механизми за блокиране, ключове, винтове, плоскости за заключване, средства за болтове и ключалки за сигурност, повдигащи средства за рамки на прозорци, средства за рамки на прозорци, дръжки за рамки на прозорци, средства за хващане за рамки на прозорци и лостове за рамки на прозорци и средства, жици за използване в копирни и печатарски машини, ролки и апарати, включващи ролки, за използване при почистване на копирни машини, печатарски машини, аудио и/или видео оборудване, почистващи четки (части от машини) за употреба при почистване на копирни машини, печатарски машини и аудио и/или видео оборудване, апарати за премахване на статично електричество, включително средства за разсейване на статично електричество за използване в копирни и печатарски машини, врати и прозорци (неметални) и части и принадлежности за тях, табелки за имена (неметални).

Annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende virksomhed i forbindelse med dør- og vinduesbeslag, herunder låse og stivere, sikkerhedsanordninger, døre, møbler og tætningslister til vinduer, tætningslister, skumforseglinger, inklusive plast- eller metalforstærkninger, ekstruderede tætninger, kombinationspakninger, bunkepakninger, vinduestætninger, kantbeskyttere, kanaler til vinduer og døre, gummipakninger og beskyttende hulkelister, alle helt eller hovedsagelig fremstillet af gummi eller af plastic, plastmaterialer i form af plader til anvendelse som tætninger eller beklædning, stolpetætningslister, beslag til vinduer og døre, inklusive håndtag, betjeningshåndtag, inklusive espagnolethåndtag, skydehåndtag, låse, flerpunktsdørlåse samt boltlåse, slåer, dobbeltlåsende slåer, lineære slåer, smæklåse, skydebolte og låsebolte, sæt til reparation af låse, dør- og vindueslåse, låsemekanismer, inklusive låsecylindre, kasselåse, låse til adgangskontrol samt håndtag med masterkontrolenheder, hasper, indgreb, inklusive hælde- og drejeindgreb, vippe- og glidemekanismer, hængsler, inklusive friktionshængsler, sikkerhedshængsler og hængsler, stivere, inklusive fastgørelsesanordninger, sidehængsler og forstærkningsstykker, udluftningshuller og ventilatorer, ligevægte til skydevinduer, brevindkast og samlinger til brevindkast, dørkæder, dørtræk, tal, dørspioner, dørhamre, dørklokker, dørtrin, inklusive lave trin, afløbsrender, kattelemme samt vindues- og dørinventar, dele, reservedele og tilbehør til alle ovennævnte varer, inklusive sikkerhedsværn, rammeløftere, fingerskydebolte, dørfastholdelsesanordninger, dørlukkere, sikkerhedsplader med sidehængsler, beskyttelsesanordninger til låsecylindere, antiboreplader, blokeringsfri håndtag, frontdæksler, strygere, nøgler, skruer, låseplader, fingerslåer til sikkerhedsbolte og låse, skydelifte, kroge til skydevinduer, låse til skydevinduer, håndtag til skydevinduer, styreskinner til skydevinduer, anordninger til hurtig tilpasning af fastholdelsesanordninger samt drejestænger til skydevinduer og sko, coronatråd til brug i kopi- og trykkerimaskiner, ruller og apparater med ruller til brug ved rengøring af kopimaskiner, trykkerimaskiner, lyd- og/eller videoudstyr, rengøringsbørster (maskindele) til brug ved rengøring af kopimaskiner, trykkerimaskiner samt lyd- og/eller videoudstyr, apparater til eliminering af statisk elektricitet, inklusive statiske spredningsanordninger til kopi- og trykkerimaskiner, døre og vinduer (ikke af metal) samt dele og tilbehør hertil og bogstavplader (ikke af metal).

Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης σε σχέση με εξαρτήματα θυρών και παραθύρων, όπου περιλαμβάνονται κλειδαριές και αντιστηρίγματα, διατάξεις ασφαλείας, τεμάχια στεγανοποίησης θυρών, επίπλων και παραθύρων, λωρίδες αποκλεισμού ρευμάτων αέρα και στεγανοποιητικές λωρίδες αποκλεισμού, αφρώδη τεμάχια στεγανοποίησης, αφρώδη τεμάχια στεγανοποίησης όπου περιλαμβάνονται πλαστικά είδη ή μεταλλικές ενισχύσεις, εξωθημένα τεμάχια στεγανοποίησης, συνδυαστικά τεμάχια στεγανοποίησης, τεμάχια στεγανοποίησης σε μορφή στήλης, τεμάχια στεγανοποίησης, προστατευτικά άκρων, αυλακώσεις παραθύρων και θυρών, παρεμβύσματα από καουτσούκ και προστατευτικά χυτά τεμάχια, στο σύνολό τους εξ ολοκλήρου ή κυρίως από καουτσούκ ή πλαστικό, πλαστικά υλικά σε μορφή φύλλων για χρήση ως τεμάχια στεγανοποίησης ή επενδύσεις, λάστιχο στεγανοποίησης παραθύρων σε μορφή στήλης, είδη σιδηροπωλείου παραθύρων και θυρών όπου περιλαμβάνονται λαβές, λαβές χειρισμού όπου περιλαμβάνονται λαβές εσπανολέττας, τοξωτές λαβές συρόμενες κατακόρυφα, κλειδαριές, κλειδαριές θυρών πολλαπλών σημείων και αδιέξοδα κλείθρα, σύρτες, σύρτες διπλής ασφάλισης, γραμμικούς σύρτες, σύρτες ασφαλείας, μανδάλους με σύρτη και κοχλιωτούς κοχλίες, σετ επισκευής κλειδαριών, κλειδαριές θυρών και παραθύρων, μηχανισμούς ασφάλισης όπου περιλαμβάνονται κύλινδροι ασφάλισης, διατάξεις ασφάλισης σκελετών, κλειδαριές ελέγχου πρόσβασης και λαβές με κεντρικούς ελεγκτήρες, μάνδαλα, μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης όπου περιλαμβάνονται μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με κλίση και περιστροφή, μηχανισμοί με κλίση και περιστροφή, μεντεσέδες όπου περιλαμβάνονται μεντεσέδες τριβής, μεντεσέδες ασφαλείας και μεντεσέδες με κινητό πείρο, μεταλλικά αντιστηρίγματα όπου περιλαμβάνονται μέσα στερέωσης, μεταλλικά αντιστηρίγματα δίφυλλων παραθύρων και τριβής, οπές αερισμού και εξαεριστήρες, ζυγούς για συρόμενα παράθυρα, πλάκες επιγραφών και συγκροτήματα με πλάκες επιγραφών, αλυσίδες θυρών, συστήματα έλξης θυρών, αριθμητικά στοιχεία, ματάκια θυρών, ρόπτρα θυρών, κουδούνια εξώπορτας, κατώφλια όπου περιλαμβάνονται κατώφλια χαμηλού επιπέδου, ράβδους υδρορροών, αρθρωτά φύλλα για γάτες και εξοπλισμό παραθύρων και θυρών και μέρη, προσαρτήματα και εξαρτήματα για τα προαναφερόμενα είδη στο σύνολό τους όπου περιλαμβάνονται προστατευτικά ασφαλείας, συρόμενους κατακόρυφα ανυψωτές, μάνδαλα με σύρτη, μέσα περιορισμού για θύρες, μέσα κλεισίματος για θύρες, πλάκες ασφαλείας με μεντεσέδες, προστατευτικά με κύλινδρο ασφάλισης, πλάκες προστασίας από διάτρηση, μοχλούς απασφάλισης, δίσκους μετωπικής συγκράτησης τεμαχίων, βέργες, κλειδιά, κοχλίες, πλάκες (κλειδαριών), χειρόστρεπτες κλειδαριές για σύρτες και κλειδαριές ασφαλείας, ανυψωτικούς μηχανισμούς, συρόμενες κατακόρυφα κόπιτσες, συρόμενες κατακόρυφα κνωδακωτές κλειδαριές, συρόμενες κατακόρυφα λαβές, συρόμενες κατακόρυφα χειρολαβές οδηγού, συρόμενα κατακόρυφα μέσα περιορισμού που λειτουργούν με πίεση και συρόμενες κατακόρυφα ράβδους περιστροφής και βάσεις, σύρματα ηλεκτρικού τόξου για χρήση σε αντιγραφικές και τυπογραφικές μηχανές, κυλίνδρους και συσκευές με κυλίνδρους για χρήση σε καθαρισμό σε σχέση με αντιγραφικές μηχανές, μηχανές εκτύπωσης, εξοπλισμό ήχου και/ή βίντεο, βούρτσες καθαρισμού (μέρη μηχανών) για χρήση σε καθαρισμό σε σχέση με αντιγραφικές μηχανές, μηχανές εκτύπωσης, εξοπλισμό ήχου και/ή βίντεο, συσκευές ηλεκτροστατικού περιορισμού όπου περιλαμβάνονται ηλεκτροστατικοί διαχυτήρες για χρήση σε αντιγραφικές και τυπογραφικές μηχανές, θύρες και παράθυρα (μη μεταλλικά) και μέρη και εξαρτήματα αυτών και πλάκες εισόδου γραμματοκιβωτίων (μη μεταλλικές).

Servicios publicitarios y promocionales relativos a los accesorios de puertas y ventanas, que incluyen cerraduras y anclajes, dispositivos de seguridad, puertas, sellos para puertas, muebles y ventanas, burletes herméticos y burletes para proteger frente a las inclemencias del tiempo, burletes de espuma, burletes de espuma que incluyen refuerzos plásticos o metálicos, burletes extruidos, burletes de combinación, burletes de felpa, burletes para proteger frente a las inclemencias del tiempo, protectores de bordes, canalizaciones para ventanas y puertas, gomas de sellado y molduras protectoras, todo hecho total o predominantemente de goma o plásticos, materiales plásticos en forma de láminas para su uso como selladuras o revestimientos, burletes de felpa para proteger frente a las inclemencias del tiempo, artículos de ferretería para ventanas y puertas que incluyen empuñaduras, empuñaduras de maniobra que incluyen empuñaduras de falleba, empuñaduras para ventanas de guillotina, cerraduras, cerraduras de puerta multipunto y cerraduras de parada, cerrojos, cerraduras de noche con doble cierre, cerrojos lineales, cerrojos de seguridad, cerrojos de vástago y pivotes, kits de reparación de cerrojos, cerrojos para puertas y ventanas, mecanismos de cerradura que incluyen cilindros de cerradura, cerraduras colocadas en la parte superior, cerraduras de control de acceso y empuñaduras con combinador manual de mando, fiadores, mecanismos de transmisión que incluyen mecanismos rotatorios y basculantes, mecanismos de corredera y basculantes, bisagras que incluyen bisagras de fricción, bisagras de seguridad y pernos, suspensiones que incluyen sujeciones, bastidores y soportes de fricción, conductos de ventilación y ventiladores, contrapesas para ventanas de guillotina, placas para letreros y conjuntos de placas para letreros, cadenas de puerta, tiradores de puerta, números, mirillas de puerta, aldabas de puerta, timbres de puerta, umbrales que incluyen umbrales de nivel bajo, barras de escurrido, gateras y mobiliario para puertas y ventanas, y partes, piezas y accesorios de todos los productos mencionados, incluidos dispositivos de seguridad, colgadores de guillotina, cerrojos de vástago, dispositivos de restricción de puerta, cerradores de puerta, placas de seguridad con bisagra lateral, dispositivos de seguridad con cilindro de cierre, placas anti-torsión, palancas anti-cierre, placas de fijación, herrajes, llaves, tornillos, placas de cierre, rosetas para cerrojos y cerraduras de seguridad, colgadores, pasadores para guillotina, cerraduras de leva para guillotina, fijadores de guía para guillotina, retenciones a presión para guillotina y barras y estribos para pivote de guillotina, cables de corona para su uso en máquinas de copia e impresión, rodillos y aparatos que incorporan rodillos para su uso en la limpieza de máquinas copiadoras, máquinas impresoras, equipos de audio o vídeo, en la limpieza de cepillos (piezas de máquinas) para su uso en la limpieza de máquinas copiadoras, máquinas impresoras y equipos de audio o vídeo, aparatos de eliminación estática, que incluyen disipadores estáticos para su uso en máquinas copiadoras e impresoras, puertas y ventanas (no metálicas) y sus piezas y accesorios, placas de letreros (no metálicas).

Reklaami- ja müügiedendusteenused seoses alljärgnevaga: ukse- ja aknatarvikud, sh lukud ja toed, turvaseadmed, ukse-, mööbli- ja aknatihendid, tõmbetuule- ja ilmastikuvastased tihtimisribad, vahttihendid, plast- või metallsarrustega vahttihendid, ekstrudeeritud tihendid, kombineeritud tihendid, pakett-tihendid, ilmastikukindlad tihendid, servakaitsmed, akende ja uste rihvamine, kummitihendid ja kaitseliistud, kõik valmistatud täielikult või peamiselt kummist või plastist, plastist lehtmaterjalid tihenditena või vooderdistena kasutamiseks, karuse pinnaga tihendusribad, akende ja uste rauakaubad, sh käepidemed, käituskäepidemed, sh kremoonikäepidemed, lükandakna käepidemed, lukud, mitmepunktilised ukselukud ja tabalukud, poldid, topeltlukustusega snepperlukud, lineaarpoldid, turvapoldid, poltriivid ja aaspoldid, lukuparanduskomplektid, ukse- ja aknalukud, lukumehhanismid, sh lukustussilindrid, pealislukud, juurdepääsu kontroll-lukud ja peajuhtseadmega käepidemed, riivid, hammasülekanded, sh kald- ja pöörlevad hammasülekanded, kald- ja liugmehhanismid, liigendid, sh hõõrdliigendid, turvahinged ja sirgetiivalised liigendhinged, toed, sh kinnitus-, aknatiiva- ja hõõrdtoed, ventilatsiooniavad ja ventilaatorid, lükandandakende tasakaalustid, kirjakastiplaadid ja kirjakastiplaatide koostud, ukseketid, uksekäepidemed, numbrid, uksesilmad, koputid, uksekellad, lävepakud, sh madalad lävepakud, veelauad, kassilapatsid ja akna- ning uksefurnituurid ja -osad, kõigi eespool nimetatud seadiste osad ja tarvikud, sh turvakaitsmed, lükandakna tõstemehhanismid, sõrmega lükatavad riivid, uksepiirikud, uksesulgurid, hingepoolsed turvaplaadid, lukustussilindrite kaitsekatted, puurimisvastased plaadid, luku muukimisvastased hoovad, katteplaadid, löökurid, võtmed, kruvid, lukuplaadid, turvapoltide ja lukkude pöördnupud, lükandakna tõstemehhanismid, lükandakna aasad, lükandakna pöördlukud, lükandakna nupud, lükandakna plõks-hoopiirikud ja lükandakna pöörlemistõkked ning jalased, kopeerimis- ja trükimasinates kasutatavad koroonajuhtmed, rullid ja rulle sisaldavad seadmed koopiamasinate, trükimasinate, audio- ja/või videoseadmete puhastamiseks, puhastusharjad (masinaosad) koopiamasinate, trükimasinate ja audio-ja/või videoseadmete puhastamiseks, staatilise elektri kõrvaldamisseadmed, sh staatilise elektri hajutid koopia- ja trükimasinates kasutamiseks, mittemetallist uksed ja aknad ning nende osad ja tarvikud ja mittemetallist kirjakastiplaadid.

Mainonta- ja myynninedistämispalvelut, jotka liittyvät seuraaviin: ovi- ja ikkunahelat, mukaan lukien lukot ja tuet, turvavarusteet, ovet, huonekalu- ja ikkunatiivisteet, eristysliuskat ja tiivisteliuskat, vaahtomuovitiivisteet, vaahtomuovitiivisteet, joissa on muovi- tai metallivahvistus, suulakepuristetut tiivisteet, yhdistelmätiivisteet, pinotiivisteet, säänpitävät tiivisteet, reunasuojat, ikkuna- ja ovikanavoinnit, kumitiivisteet ja suojalistat, kaikki kokonaan tai pääosin kumista tai muovista, muovit arkkien muodossa käytettäväksi tiivisteinä tai vuoraustarvikkeina, pinoutuvat tiivistelistat, ikkunoihin ja oviin liittyvät rautatavarat, mukaan lukien kahvat, käyttökahvat, mukaan lukien ikkunasalpakahvat, kehyskahvat, lukot, monipisteovilukot ja painikkeettomat lukot, pultit, kaksoislukitussalvat yökäyttöön, pituuspultit, turvasalvat, avaamis- ja sulkemispultit ja sarananpultit, korjauslukkosarjat, ovien ja ikkunoiden lukot, lukitusmekanismit, mukaan lukien lukitussylinterit, vanteen lukot, kulunvalvontalukot ja -kahvat, joissa on pääohjain, salvat, vaihteistot, mukaan lukien kallistus- ja liukuvaihteistot, kallistus- ja liukumekanismit, saranat, mukaan lukien kitkasaranat, turvasaranat ja sokkanaulasaranat, tuet, mukaan lukien kiinnittimet, kotelo- ja kitkatuet, ilmastimet ja ilmanvaihtolaitteet, liukuikkunoiden vastapainot, kirjainlaatat ja kirjainlaattakokoonpanot, oviketjut, ovenkahvat, numerot, ovisilmät, ovenkolkuttimet, ovikellot, kynnykset, mukaan lukien matalat kynnykset, tiputustangot, kissojen luukkuovet sekä ikkuna- ja oviheloitukset, sekä kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat, tarvikkeet ja varusteet, mukaan lukien turvasuojat, kehysten nostimet, sormipultit, ovien rajoittimet, ovien sulkimet, saranapuolen turvalevyt, lukitussylinterien suojat, avauksenestolevyt, lukituksen estävät lyöntivivut, etulevyt, iskuvivut, avaimet, ruuvit, lukkolevyt, peukalovääntimet turvapultteja ja lukkoja varten, kehysnostimet, liukuaukot, pikaliukulukot, liukunupit, liukuohjaussalvat, liukunäppärajoittimet ja akselitangot ja -liukukappaleet, koronalangat käytettäväksi kopio- ja painokoneissa, telat ja teloja sisältävät laitteet käytettäväksi kopiokoneiden, painokoneiden, ääni- ja/tai kuvalaitteiden puhdistuksessa, puhdistusharjat (koneiden osat) käytettäväksi kopiokoneiden, painokoneiden ja ääni- ja/tai kuvalaitteiden puhdistuksessa, staattisuuden poistolaitteet, mukaan lukien staattisuuden hajottimet käytettäväksi kopio- ja painokoneissa, ovet ja ikkunat (muut kuin metalliset) sekä niiden osat ja tarvikkeet sekä kirjainlevyt (muut kuin metalliset).

A következőkkel kapcsolatos reklámozási és promóciós szolgáltatások: ajtó- és ablakszerelvények, köztük zárak és támaszok, biztonsági eszközök, ajtók, bútor- és ablaktömítések, huzatgátlók és hőhídmentesítők, habtömítések, műanyag vagy fémerősítéses habtömítések, extrudált tömítések, kombinált tömítések, száltömítések, időjárásálló tömítések, élvédők, ablak- és ajtóvájatok, gumitömítések és védőszegélyek, amelyek mind vagy nagyrészt gumiból vagy műanyagból készültek, műanyagok lapok formájában, tömítésként vagy burkolatként való használatra, szálas hézagzárók, ablak- és ajtószerelvények, köztük fogantyúk, kezelő fogantyúk, többek közt rúdzárfogantyúk, tolóablak fogantyúk, zárak, többpontos ajtózárak és beépített reteszzárak, csavarok, dupla záras éjszakai tolózárak, lineáris reteszek, biztonsági reteszek, kiugrócsavarok és leszorító csavarok, zárjavító készletek, ajtó- és ablakzárak, zárszerkezetek, köztük záróhengerek, szegélyzárak, beléptető zárak és vezérkapcsolós fogantyúk, reteszek, áttételek, köztük billenő és forgó vasalatok, billentő és csúsztató szerkezetek, zsanérok, köztük súrlódó zsanérok, biztonsági zsanérok és sarokvaszsanérok, támaszok, köztük rögzítő, ablaktok- és súrlódó támaszok, szellőzőnyílások és szellőzőszerkezetek, tolóablak-kiegyensúlyozók, levélszekrények és levélszekrény-szerelvények, ajtóláncok, ajtófogantyúk, számjegyek, ajtókémlelők, ajtókopogtatók, ajtócsengők, küszöbök, köztük alacsony küszöbök, csepegtető rácsok, macskaajtók, ablak- és ajtóvasalások, valamint alkatrészek, szerelvények és tartozékok az összes fent említett termékhez, köztük védőszerkezetek, tolóablakemelők, egyujjas kiugrócsavarok, ajtótartók, ajtózárók, zsanéroldali biztonsági lemezek, zárhengervédők, fúrás elleni lemezek, zárfeltörés elleni karok, emeltyűk, homloklapok, ütők, kulcsok, csavarok, zárlemezek, tekerős zárak biztonsági reteszekhez és zárakhoz, tolóablakemelők, tolóablakokhoz való emelőfülek, tolóablakokhoz való zárnyelvek, tolóablakgombok, tolóablakreteszek, tolóablak zárókengyelek és tolóablakokhoz való billenőrudak és papucsok, koronavezetékek fénymásoló- és nyomdagépekben történő használatra, görgők és görgőket tartalmazó berendezések fénymásológépek, nyomdagépek, audio-és/vagy videokészülékek tisztítására, tisztítókefék (gépalkatrészek) fénymásológépek, nyomdagépek és audio-és/vagy videokészülékek tisztítására, statikus töltést megszüntető berendezések, köztük statikus levezetők fénymásoló- és nyomdagépekben történő használatra, ajtók és ablakok (nem fémből), valamint alkatrészeik és szerelvényeik és levélszekrények (nem fémből).

Servizi pubblicitari e promozionali in materia di accessori per porte e finestre, comprese serrature e fermi, dispositivi di sicurezza, porte, guarnizioni per mobili e finestre, paraspifferi, guarnizioni in schiuma, compresi rinforzi in materie plastiche o metallo, guarnizioni estruse, guarnizioni combinate, guarnizioni in pile, guarnizioni impermeabili, protezioni per bordi, canalizzazioni per finestre e porte, guarnizioni in gomma e modanature protettive, tutti interamente o principalmente in gomma o materie plastiche, materie plastiche in fogli da utilizzare come guarnizioni o rivestimenti interni, guarnizioni di tenuta in pelo, ferramenta per finestre e porte, comprese maniglie, maniglie d'azionamento, comprese maniglie a spagnoletta, maniglie ad arco per battenti, serrature, serrature per porte multipunto e bloccaggi, chiavistelli, serrature a scrocco a doppia mandata, chiavistelli lineari, chiavistelli di sicurezza, chiavistelli a spinta e chiavistelli a T, kit di riparazione per chiavistelli, serrature per porte e finestre, meccanismi di chiusura, compresi cilindri di chiusura, serrature da applicare superiormente, serrature per controllo d'accesso e maniglie con dispositivi di comando principali, fermi, ingranaggi, compresi ingranaggi oscillanti e rotanti, meccanismi oscillanti e scorrevoli, cerniere, comprese cerniere a frizione, cerniere di sicurezza e cerniere a libro, fermi, compresi elementi di fissaggio, fermi per telai e a frizione, sfiati e ventilatori, dispositivi di bilanciamento per finestre a ghigliottina, placche per buche delle lettere ed assemblaggi per placche per buche delle lettere, catene per porte, maniglie di trazione per porte, numeri, spioncini, picchiotti per porte, campanelli per porte, soglie, comprese soglie basse, canaline antigoccia, gattaiole e serrami per finestre e porte, nonché parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli, comprese protezioni di sicurezza, elementi di sollevamento per telai, serrature con apertura a leva, limitatori per porte, dispositivi di chiusura per porte, placche di sicurezza per cerniere, protezioni per cilindri di chiusura, placche anti-trapano, leve antibloccaggio, placche di rivestimento, batacchi, chiavi, viti, placche per serrature, nottolini per chiavistelli e serrature di sicurezza, dispositivi di sollevamento per finestre, occhielli per telai, serrature universali, pomoli per telai, fermi della guida del telaio, limitatori per chiusure a pressione per telai e barre e fermi per cardini, fili corona per fotocopiatrici e macchine da stampa, rulli ed apparecchi comprendenti rulli per pulitura di fotocopiatrici, macchine da stampa, apparecchiature audio e/o video, spazzole di pulizia (parti di macchine) per pulizia di fotocopiatrici, macchine da stampa ed apparecchiature audio e/o video, apparecchi d'eliminazione statica, compresi dissipatori statici per fotocopiatrici e macchine da stampa, porte e finestre (non metalliche) e parti ed accessori relativi, placche per lettere (non metalliche).

Reklamos ir pardavimo skatinimo paslaugos, susijusios su durų ir langų furnitūra, įskaitant spynas ir tvirtinimo sijas, apsaugos įtaisais, durimis, baldų ir langų tarpikliais, apsauginiais tarpikliais nuo skersvėjo ir nepalankių oro sąlygų, putplasčio tarpikliais, putplasčio tarpikliais su plastikiniais ar metaliniais tvirtinimo elementais, išspaustaisiais tarpikliais, sudėtiniais tarpikliais, profiliuotaisiais tarpikliais, tarpikliais nuo nepalankių oro sąlygų, briaunų apsaugais, langų ir durų išdrožomis, guminiais sandarikliais ir apsauginiais liejiniais, visais visiškai ar didžia dalimi pagamintais iš kaučiuko ar plastikų, lakštų formos plastikinėmis medžiagomis, skirtomis naudoti kaip tarpikliai ar įklotai, profiliuotaisiais tarpikliais nuo nepalankių oro sąlygų, langų ir durų detalėmis, įskaitant rankenas, valdymo rankenomis, įskaitant skląstines rankenas, lenktomis pakeliamųjų langų rankenomis, spynomis, daugiataškiais durų užraktais ir įleistiniais užraktais, varžtais, iš išorės rakinamomis, o iš vidaus rankena valdomomis durų spynomis, siaurais ir ilgais varžtais, apsauginiais skląsčiais, užšovais ir kumšteliniais varžtais, spynų remonto rinkiniais, durų ir langų spynomis, rakinamaisiais mechanizmais, įskaitant rakinamuosius cilindrus, ratlankių užraktais, įėjimo valdymo spynomis ir rankenomis su pagrindiniais valdikliais, skląsčiais, krumpliaratinėmis pavaromis, įskaitant atlenkiamąsias ir sukamąsias krumpliaratines pavaras, atlenkiamaisiais ir slankiaisiais mechanizmais, vyriais, įskaitant frikcinius vyrius, apsauginius vyrius ir plokštelinius vyrius, atramomis, įskaitant tvirtinimo, lango rėmų ir frikcines atramas, orlaidėmis ir ventiliatoriais, pakeliamųjų langų atsvaromis, durų angos laiškams plokštelėmis ir durų angos laiškams plokštelių rinkiniais, durų grandinėlėmis, durų rankenomis, skaitmenimis, durų akutėmis, durų belstukais, durų skambučiais, slenksčiais, įskaitant žemuosius slenksčius, drėgmės kreiptuvais, kačių stumiamosiomis durelėmis, langų ir durų furnitūra, visų minėtų prekių dalimis, priedais ir priedėliais, įskaitant apsaugus, stumdomųjų langų kėliklius, užšaunamuosius skląsčius, durų riboklius, durų uždarymo įtaisus, šonines apsaugines vyrių plokšteles, spynos cilindrų apsaugus, nepragręžiamąsias plokšteles, apsaugines svirtis nuo atrakinimo ne raktu, priekines plokšteles, užrakto plokšteles, raktus, varžtus, užrakto plokšteles, apsauginius skląsčius ir spynų suktukus, pakeliamųjų langų kėliklius, pakeliamųjų langų rėmo žiedus, pakeliamųjų langų ekscentrinius spaustukus, bumbulines pakeliamųjų langų rankenas, pakeliamųjų langų laikomuosius įtaisus, pakeliamųjų langų ribotuvus su spragtuku ir pakeliamųjų langų sukamąsias ašis bei šliūžes, vainikiniais laidais, skirtais naudoti kopijavimo ir spausdinimo aparatuose, ritinėliais ir aparatais su ritinėliais, skirtais naudoti kopijavimo aparatams, spausdintuvams, garso ir (ar) vaizdo įrangai valyti, valymo šepetėliais (mašinų dalimis), skirtais naudoti kopijavimo aparatams, spausdintuvams, garso ir (ar) vaizdo įrangai valyti, statinio krūvio šalinimo aparatais, įskaitant statinio krūvio sklaidymo įtaisus, skirtus naudoti kopijavimo aparatuose ir spausdintuvuose, nemetalinėmis durimis ir langais, jų dalimis ir priedais, nemetalinėmis durų angos laiškams plokštelėmis.

Reklāmas un veicināšanas pakalpojumi saistībā ar šādām precēm: durvju un logu piederumi, tostarp slēdzenes un atbalsti, drošības ierīces, durvju, mēbeļu un logu blīves, vilkmes mazināšanas līdzekļi un blīvējums pret laikapstākļu iedarbību, putu blīvējums, putu blīvējums ar plastmasas vai metāla pastiprinājumiem, presētas blīves, kombinētās blīves, apvienotās blīves, blīvējums pret laikapstākļu iedarbību, malu aizsargi, logu un durvju kanāli, gumijas blīves un aizsarglīstes, viss ir pilnībā vai galvenokārt izgatavots no gumijas vai plastmasas, plastmasas materiāli lokšņu veidā, proti, blīvēšanas vai oderēšanas nolūkiem, blīvējošās paplāksnes, logu un durvju piederumi, tostarp rokturi, vadības rokturi, tostarp slēgstieņa rokturi, rokturi, slēdzenes, vairāku atslēgu durvju slēdzenes un vienas atslēgas slēdzenes, bultas, naktī izmantojamās durvju bultas ar dubultu mehānismu, lineārās bultas, drošības bultas, aizbīdāmās bultas un aizturi, slēdzeņu remonta komplekti, durvju un logu slēdzenes, slēgšanas mehānismi, tostarp slēdzeņu cilindri, loka slēdzenes, piekļuves kontroles slēdzenes un rokturi ar kontroles ierīcēm, slēgmehānismi, zobrati, tostarp noliekšanas un griešanas zobrati, noliekšanas un slidināšanas mehānismi, eņģes, tostarp berzes eņģes, drošības eņģes un gala eņģes, atbalsti, tostarp stiprināšanas, vēršanas un berzes atbalsti, atveres un ventilatori, logu balsti, nosaukumu plāksnes un nosaukuma plākšņu piederumi, durvju ķēdītes, durvju rokturi, numuri, durvju lodziņi, durvju klauvēkļi, durvju zvani, sliekšņi, tostarp pazemināta līmeņa sliekšņi, ūdens novadīšanas stieņi, durvis kaķiem, kā arī logu un durvju piederumi, visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi, tostarp aizsargi, logu rāmju pacelšanas mehānismi, aizbīdāmās bultas, durvju ierobežotāji, durvju aizvēršanas mehānismi, eņģu drošības plāksnes, slēdzeņu cilindru aizsargi, plāksnes aizsardzībai pret urbšanu, sviras aizsardzībai pret uzlaušanu, stiprināšanas plāksnes, uzlīmes, atslēgas, skrūves, bloķēšanas mehānismi, atslēgas, skrūves, slēdzeņu plāksnes, puspagrieziena mehānismi drošības bultām un slēdzenēm, logu rāmju pacelšanas mehānismi, logu slēdžu gredzeni, logu slēdzenes, logu rāmju rokturi, logu aizbīdņi, logu aizvēršanas ierobežotāji un logu eņģu stieņi, un pamati, kroņa vadi kopēšanas un drukāšanas mašīnām, veltnīši un aparāti ar veltnīšiem, kas ir paredzēti kopēšanas mašīnu, drukāšanas mašīnu, audio un/vai video aprīkojuma tīrīšanai, tīrīšanas birstes (mašīnu daļas), kas ir paredzētas kopēšanas mašīnu, drukāšanas mašīnu, audio un/vai video aprīkojuma tīrīšanai, statiskās elektrības ierobežošanas aparāti, tostarp statiskās elektrības izkliedētāji, kas ir paredzēti kopēšanas un drukāšanas mašīnām, durvis un logi (nav izgatavoti no metāla), kā arī to daļas un piederumi, nosaukuma plāksnītes (nav izgatavotas no metāla).

Servizzi ta' reklamar u promozzjoni relatati ma' fitings tal-bibien u t-twieqi, inklużi serraturi u stays, tagħmir tas-sigurtà, siġilli tal-bibien, tal-għamara u tat-twieqi, tagħmir għall-esklużjoni taż-żiffa u tat-temp, siġilli tal-fowm, siġilli tal-fowm inklużi plastiks jew rinforzi tal-metall, siġilli estrużi, siġilli kombinati, siġilli bil-pilastri, siġilli kontra l-klima, protetturi għax-xfur, kanalizzazzjoni għat-twieqi u l-bibien, lastku li jissiġilla u forom protettivi, kollha magħmula kompletament jew prinċipalment minn lastku jew minn plastiks, materjali tal-plastik fil-forma ta' folji għall-użu bħala siġilli jew inforor, strixxi tat-temp fil-forma ta' pilastri, tagħmir tat-twieqi u l-bibien inkluż mankijiet, mankijiet li jħaddmu inklużi mankijiet spanjoletti, mankijiet għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, serraturi, serraturi tal-bibien b'ħafna punti u serraturi biċ-ċavetta, firrolli, lukketti doppji għall-billejl, firrolli lineari, firrolli tas-sigurtà, lukketti u dog bolts, kitts għat-tiswija tas-serraturi, serraturi tal-bibien u t-twieqi, mekkaniżmi li jsakkru inklużi ċilindri tas-serratura, serraturi li jitwaħħlu mal-wiċċ tal-bieb, serraturi bil-kontroll tal-aċċess u bil-mankijiet b'kontrolluri ewlenin, lukketti, gerijiet inklużi gerijiet għat-tmejjil u d-dawran, mekkaniżmi għat-tmejjil u ż-żerżieq, ċappetti inklużi ċappetti bil-frizzjoni, ċappetti tas-sigurtà u ċappetti ta' wara, ganġetti inklużi rbit, ganġetti tal-isportelli u tal-frizzjoni, ventijiet u ventilaturi, bilanċi għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, pjanċi tal-ittri u assemblaġġi tal-pjanċi tal-ittri, ktajjen tal-bibien, pumi tal-bibien, pjanċi tan-numri, viewers tal-bibien, ħabbata tal-bibien, qniepen tal-bibien, għetiebi tal-bibien inklużi għetiebi baxxi, vireg għat-taqtir, bibien żgħar għall-qtates u għamara tat-twieqi u tal-bibien, u partijiet, fitings u aċċessorji għall-oġġetti kollha msemmija qabel inkluż ilqugħ tas-sigurtà, tagħmir tal-irfigħ għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, ganġetti tas-subgħajn, restritturi għall-bibien, strumenti biex tagħlaq il-bibien, pjanċi tas-sigurtà għaċ-ċappetti, ilqugħ għaċ-ċilindri tas-serraturi, pjanċi li ma jittaqqbux bit-trapan, lievi kontra t-tbagħbis tas-serraturi, pjanċi tal-wiċċ, strikers, ċwievet, viti, pjanċi tas-serraturi, serraturi li jiddawru bis-seba' l-kbir għall-firrolli tas-sigurtà u s-serraturi, tagħmir li jgħolli t-twieqi li jitilgħu u jinżlu, ħoloq għal-lukketti tat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, serraturi bil-kammijiet għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, pumi għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, lukketti ta' gwida għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, restritturi li jfaqqgħu f'posthom għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu u vireg li jduru u tal-qiegħ għat-twieqi li jitilgħu u jinżlu, wajers ikkargati għall-użu fil-magni tal-ikkupjar u tal-istampar, rombli u apparat li fih rombli għall-użu fit-tindif ta' magni tal-ikkupjar, magni tal-istampar, tagħmir tal-awdjo u/jew tal-vidjow, pniezel għat-tindif (partijiet tal-magni) għall-użu fit-tindif ta' magni tal-ikkupjar, magni tal-istampar, tagħmir tal-awdjo u/jew tal-vidjow, apparat li jelimina l-enerġija statika inklużi dissipaturi tal-enerġija statika għall-użu fil-magni tal-ikkupjar u tal-istampar, bibien u twieqi (mhux metalliċi) u partijiet u fitings għalihom u pjanċi tal-ittri (mhux metalliċi).

Reclame en promotie met betrekking tot deur- en raambeslag, waaronder sloten en stijlen, beveiligingsvoorzieningen, sluitingen voor deuren, meubelen en ramen, tochtstrips en beschermingen tegen weersinvloeden, schuimafdichtingen, schuimafdichtingen met plastic of metalen versterkingen, geëxtrudeerde afdichtingen, combinatiedichtingen, brievenbusborstels, weerbestendige afdichtingen, randbeschermers, raam- en deurgoten, rubberen pakkingen en beschermende lijsten, allemaal geheel of grotendeels van rubber of plastic, plastic materialen in de vorm van platen voor gebruik als afdichtingen of bekledingen, afdichtborstels, ijzerwaren voor ramen en deuren, waaronder handgrepen, bedieningshendels, waaronder spanjoletgrepen, handgrepen voor schuiframen, sloten, meerpuntsdeursloten en nachtsloten, grendels, nachtsloten met dubbele sluiting, rechte grendels, veiligheidsgrendels, schuifgrendels en bouten met vleugelmoer, sets voor het repareren van sloten, deur- en raamsluitingen, sluitmechanismen, waaronder cilindersloten, oplegsloten, sloten voor toegangscontrole en handgrepen met hoofdbedieningen, sluithaken, drijfwerk, waaronder kantel- en draaimechanismen, kantel- en schuifmechanismen, scharnieren, waaronder frictiescharnieren, veiligheidsscharnieren en vouwscharnieren, stijlen, waaronder met bevestiging, raamuitzetijzers en schuifuitzetijzers, luchtopeningen en luchtinlaten, balansen voor schuiframen, naamplaatjes en samenstellingen voor naamplaatjes, deurkettingen, treksluitingen voor deuren, cijfers, deurkijkglaasjes (spionnen), deurkloppers, deurbellen, drempels, waaronder verlaagde drempels, watergoten, kattenluiken en raam- en deuraccessoires, en onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, waaronder veiligheidsschermen, hefinrichtingen voor schuiframen, snelschuifgrendels, inrichtingen voor beperking van de deuropening, deursluiters, veiligheidsplaten voor de scharnierzijde, beschermingen voor cilindersloten, platen die niet te doorboren zijn, hendels die bestand zijn tegen het openpeuteren van het slot, vlakplaten, slaghamers, sleutels, schroeven, plaatjes (sluitwerk), draaiknoppen voor veiligheidsgrendels en -sloten, hefinrichtingen, ogen, sluitnokken, knoppen, geleideklemmen, openingsbeperkers en taatsstangen en -schoenen, allemaal voor schuiframen, coronadraden voor kopieermachines en drukmachines, rollers en apparaten met rollers voor het reinigen van kopieermachines, drukmachines, geluids- en/of beeldapparatuur, schoonmaakborstels (onderdelen van machines) voor het reinigen van kopieermachines, drukmachines en geluids- en/of beeldapparatuur, antistatische apparatuur, waaronder statische afvoerapparaten voor gebruik in kopieer- en drukmachines, deuren en vensters (niet van metaal) alsmede onderdelen en accessoires daarvoor en letterplaten (niet van metaal).

Usługi w dziedzinie reklamy i promocji związane z okuciami drzwi i okien, w tym zamki i kotwy, przyrządy do zabezpieczania, drzwi, uszczelki do mebli i okien, taśmy uszczelniające i odporne na pogodę, uszczelki piankowe, uszczelki piankowe, w tym wzmocnienia z tworzyw sztucznych lub metalowe, uszczelki wytłaczane, uszczelki wiązane, uszczelki szczotkowe, uszczelki wodoodporne, narożniki ochronne, kanały okienne i do drzwi, gumowe uszczelnienia i odlewy ochronne, wszystkie wykonane całkowicie lub głównie z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały plastikowe w formie arkuszy do użytku jako uszczelki lub tkaniny podszewkowe, szczotkowa taśma uszczelniająca, elementy metalowe do drzwi i okien, w tym klamki, uchwyty operacyjne, w tym zamknięcia do okien dwudzielnych, klamki do łukowych ram okiennych, zamki, wielopunktowe zamki do drzwi i zamki zablokowane, kotwy, podwójne zasuwy nocne, zasuwy liniowe, zasuwy bezpieczeństwa, zasuwy wstrzeliwane i motylkowe, zestawy do naprawy zamków, zamki do drzwi i okien, mechanizmy blokujące, w tym cylindry, zamki drzwiowe skrzynkowe, zamki do kontroli dostępu i klamki mające sterowanie główne, rygle do zasuw okiennych, przekładnie zębate, w tym przekładnie przechylne i obrotowe, mechanizmy przechylne i suwne, zawiasy, w tym zawiasy tarczowe, zawiasy bezpieczeństwa i zawiasy drzwiowe szarnierowe, kotwy, w tym elementy złączne, przytrzymywacze okienne i rozpórki tarczowe, zawory i wentylatory, regulatory balansowe do skrzydeł okiennych, montaż tablic na listy, łańcuszki do drzwi, klamki, numery, wizjery do drzwi, kołatki do drzwi, dzwonki do drzwi, progi, w tym progi obniżające poziom, pręty ściekowe, drzwiczki i okucia do okien i drzwi, a także części i akcesoria dla wszystkich wyżej wymienionych towarów, w tym osłony zabezpieczające, dźwignie okienne, palcowe zasuwy wstrzeliwane, ograniczniki do drzwi, zamknięcia drzwiowe, zawiasowe tablice bezpieczeństwa, cylindrowe zabezpieczenia blokujące, tablice bezwiertne, dźwignie bez blokady, tace, zaczepy, klucze, śruby, zamknięcia płyt, zasuwy przekręcane palcami do zabezpieczających rygli i zamków, podnośniki skrzydeł okiennych, ramy okienne z dziurką, krzywkowe zamki do ram okiennych, gałki do ram okiennych, zabezpieczające zaczepy ram okiennych, przepustnice dopasowujące zatrzaski ram okiennych, pręty i suwaki obrotowych ram okiennych, druty ładujące do użytku w kopiarkach i drukarkach, wałki i urządzenia zawierające wałki do użytku podczas czyszczenia kopiarek, drukarek, sprzętu audio i/lub wideo, szczotki czyszczące (części do maszyn) do użytku podczas czyszczenia kopiarek, drukarek i sprzętu audio i/lub wideo, urządzenia do eliminacji elektrostatycznej, w tym radiatory statyczne do użytku w kopiarkach i drukarkach, drzwi i okna (nie z metalu) i części i wyposażenie do nich i skrzynki na listy (nie z metalu).

Serviços publicitários e promocionais relacionados com acessórios para portas e janelas, incluindo fechaduras e batentes, dispositivos de segurança, vedantes para portas, mobiliário e janelas, isoladores contra correntes de ar e isoladores contra intempéries, vedantes em espuma, vedantes em espuma incluindo reforços em matérias plásticas ou metálicas, vedantes extrudidos, vedantes combinados, vedantes em camadas, vedantes isoladores contra intempéries, protetores angulares, calhas de janelas e portas, borrachas isoladoras e moldes protetores, todos feitos total ou principalmente em borracha ou matérias plásticas, matérias plásticas sob a forma de lâminas para uso como vedantes ou forros, fitas isoladoras contra intempéries em camadas, ferragens de portas e janelas, incluindo maçanetas, maçanetas de operação, incluindo trancas, maçanetas para janelas de guilhotina, fechaduras, fechos de portas multipontos e fechos de bloqueio, ferrolhos, linguetas duplas, ferrolhos lineares, ferrolhos de segurança, ferrolhos de reforço e ferrolhos de parafuso, kits de reparação de fechaduras, fechos de porta e de janela, mecanismos de fecho, incluindo cilindros de fecho, fechos de colar, fechos de acesso de controlo e maçanetas com controladores principais, trincos, engrenagens, incluindo engrenagens oscilobatentes, mecanismos oscilodeslizantes, dobradiças, incluindo dobradiças de fricção, dobradiças de segurança e charneiras, escoras, incluindo escoras de aperto, de caixilho e de fricção, respiradouros e ventiladores, pesos para janelas de guilhotina, placas para letras e unidades de placas para letras, correntes para portas, puxadores de portas, algarismos, visores para portas, aldrabas de portas, campainhas para portas, soleiras, incluindo soleiras baixas, escoadouros, portinholas oscilantes para gatos e artigos para janelas e portas, bem como peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, incluindo protetores de segurança, elevadores de caixilhos, ferrolhos, batentes de porta, fechos de porta, placas de segurança com dobradiça, protetores de cilindro de fechadura, placas antiperfuração, alavancas de fechadura antirroubo, placas para portas, batedores, chaves, parafusos, placas de fechadura, maçanetas pequenas para ferrolhos e fechaduras, elevadores de caixilhos, caixilhos de olho, fechaduras de caixilho, trincos de caixilho, batentes de caixilho, barras de eixo de caixilho e sapatas, fios de coroa para uso com máquinas de cópia e de impressão, cilindros e aparelhos contendo cilindros para uso na limpeza de máquinas de cópia, impressoras, equipamento de áudio e/ou de vídeo, escovas de limpeza (peças de máquinas) para uso na limpeza de máquinas de cópia, impressoras e equipamento de áudio e/ou de vídeo, aparelhos de eliminação de eletricidade estática, incluindo dissipadores de eletricidade estática para uso em máquinas de cópia e impressoras, portas e janelas (não metálicas) e peças e acessórios para as mesmas, placas de letras (não metálicas).

Servicii de publicitate şi promovare cu privire la garnituri pentru uşi şi ferestre, inclusiv încuietori şi opritoare, dispozitive de securitate, garnituri etanş pentru uşi, mobilă şi ferestre, îmbinări pentru îndepărtarea curenţilor de aer şi îmbinări pentru îndepărtarea efectelor meteorologice, benzi de etanşare din burete, benzi de etanşare din burete, inclusiv armături din plastic sau metal, benzi de etanşare extrudate, benzi de etanşare combinate, perii de etanşare, perii rezistente la intemperii, protecţii de colţ, caneluri pentru ferestre şi uşi, garnituri de cauciuc şi mulaje de protecţie, toate fiind fabricate integral sau în principal din cauciuc sau plastic, materiale plastice sub formă de foi folosite ca garnituri sau căptuşeli, perie de etanşare împotriva intemperiilor, articole de feronerie pentru ferestre şi uşi, inclusiv mânere, manete de comandă, inclusiv mânere pentru ferestre termopan, mânere arcuite, închizători, dispozitive de închidere în mai multe puncte şi închizători cu punct mort, zăvoare, zăvoare cu dublă închidere pe durata nopţii, zăvoare liniare, zăvoare de siguranţă, zăvoare cu resort şi zăvoare cu clichet, truse de reparat încuietori, încuietori pentru uşi şi ferestre, mecanisme de blocare, inclusiv butuci de yală, încuietori tip limbă, încuietori de control al accesului şi clanţe cu dispozitive de control, clanţe, mecanisme, inclusiv mecanisme de înclinare şi rotire, mecanisme de glisare şi înclinare, balamale, inclusiv balamale de siguranţă, balamale de siguranţă şi balamale, piedici, inclusiv piedici de blocare, de toc şi de fricţiune, guri de aerisire şi ventilatoare, dispozitive de echilibru pentru ferestre ghilotină, fantă pentru corespondenţă şi componente de fantă pentru corespondenţă, lanţuri pentru uşi, mânere pentru uşi, numere, vizoare pentru uşi, dispozitive de ciocănit pentru uşi, sonerii pentru uşă, praguri, inclusiv praguri joase, grătare de şters încălţămintea, uşiţe pentru pisici şi accesorii pentru ferestre şi uşi, şi piese, fitinguri şi accesorii pentru toate articolele menţionate anterior, inclusiv dispozitive de protecţie, dispozitive de ridicat geamul, zăvoare, piedici pentru uşi, dispozitive de închis uşi, plăcuţe de siguranţă tip balama, protecţii pentru butucul yalei, plăcuţe anti-perforare, broaşte antiefracţie, plăci pentru broaşte, cuie percutoare, chei, şuruburi, plăci pentru broaşte, cilindri cu buton pentru zăvoare de siguranţă şi închizători, dispozitive de ridicat geamul, ochiuri de zăvor, închizători cu camă, mânere rotunde de ridicat, clanţe de ridicat, piedici şi bare şi saboţi pivot, fire corona pentru copiatoare şi imprimante, role şi aparate cu role pentru curăţarea copiatoarelor, imprimantelor, echipamentelor audio şi/sau video, perii (piese de maşini) pentru curăţarea copiatoarelor, imprimantelor şi a echipamentelor audio şi/sau video, aparate de eliminare a încărcării statice, inclusiv disipatoare de încărcare statică pentru copiatoare şi imprimante, uşi şi ferestre (nemetalice) şi piese şi armături pentru acestea şi plăcuţe cu fantă pentru corespondenţă (nemetalice).

Reklamné a propagačné služby v oblasti nasledujúcich tovarov: dverové a okenné súčiastky, vrátane zámkov, bezpečnostné zariadenia, dverové, nábytkové a okenné tesnenia, výrobky na ochranu pred prievanom a poveternostnými vplyvmi, penové tesnenia, penové tesnenia vrátane plastových alebo kovových výstuží, extrudované tesnenia, kombinované tesnenia, štetinové tesnenia, tesnenia odolné voči poveternostným vplyvom, chrániče rohov, okenné a dverové kanály, tesniaca guma a ochranné formy, všetky sú vyrobené celé alebo hlavne z gumy alebo plastov, plastové materiály v podobe listov, používané ako tesnenia alebo obklady, štetinové pásy odolné voči poveternostným vplyvom, okenné a dverové železiarske výrobky, menovite kľučky, obslužné kľučky, menovite rázvorové kľučky, kľučky pre okná, zámky, viacbodové zamykanie, zámky so závorou, závory, dvojité uzamykacie nočné zámky, lineárne skrutky, bezpečnostné skrutky, kĺbové čapy, súpravy na opravu zámku, dverové a okenné zámky, uzamykacie mechanizmy, vrátane cylindrov, nezadlabované zámky, zámky na ovládanie prístupu a kľučky s hlavým ovládačom, zámky, prevody, nakláňacie a posuvné mechanizmy, pánty, vrátane trecích pántov, bezpečnostné pánty a kĺbové pánty, upevňovacie prvky, rozperné háčiky a trecie háčiky, otvory a ventilátory, závažia pre krídlo okna, štítky s otvorom na poštu, dverové reťaze, dverové madlá, číslovky, priezory pre dvere, klopadlá, dverové zvončeky, prahy, vrátane nízkych prahov, odkvapové lišty, klapky umožňujúce prechod mačkám a okenný a dverový nábytok a časti, súčiastky a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené tovary, menovite bezpečnostné chrániče, prvky na zdvíhanie okenného krídla, prstom ovládané okenné zámky, prvky na zatváranie dverí, bezpečnostné platničky na pántovej strane, chrániče zámkových cylindrov, platničky zabraňujúce odvŕtaniu zámku, páky zabraňujúce vypáčeniu zámku, platničky na menovky, úderníky, kľúče, skrutky, otočné prvky pre bezpečnostné závory a zámky, prvky na zdvíhanie okenného krídla, očká na prevliekanie tyče určenej na zdvíhanie okenného krídla, zámky okenného krídla, kľučky okenného krídla, prvky na zastavovanie posuvného pohybu okenného krídla, prvky na obmedzovanie západky okenného krídla, otočné tyče a pätky okenného krídla, krycie drôty pre kopírovacie a tlačiarenské prístroje, valčeky a zariadenia obsahujúce valčeky, určené na čistenie kopírovacích prístrojov, tlačiarenských strojov, zvukových alebo video zariadení, čistiace kefy (časti strojov) na čistenie kopírovacích prístrojov, tlačiarenských strojov a zvukových alebo video zariadením zariadenia na odstraňovanie statickej elektriny, vrátane zariadení na rozptyľovanie statickej elektriny pre kopírovacie a tlačiarenské stroje, (nekovové) dvere a okná a ich časti a súčiastky a (nekovové) tabuľky s číslami.

Oglaševalske in promocijske storitve v zvezi z okovji za vrata in okna, vključno s ključavnicami in zapahi, varnostnimi napravami, vrati, tesnili za vrata, pohištvo in okna, tesnilnimi trakovi proti prepihu in tesnilnimi trakovi proti vremenskim vplivom, tesnili iz pene, tesnili iz pene, vključno s plastičnimi ali kovinskimi okrepitvami, iztisnjenimi tesnili, kombiniranimi tesnila, tesnili za okna ali vrata, tesnili, odpornimi na vremenske vplive, ščitniki robov, kanali za okna in vrata, tesnilnimi gumami in zaščitnimi kalupi, vse izdelano v celoti ali v glavnem iz gume ali umetnih snovi, umetnimi snovmi v obliki plošč z uporabo pri tesnjenju ali podlogah, tesnilnimi trakovi za okna ali vrata, strojno opremo za okna in vrata, vključno z ročaji, ročaji za upravljanje, vključno z ročaji z vrtljivim zapahom, ročaji s krilatim lokom, ključavnicami, večtočkovnimi ključavnicami in zapahi, zapahi, nočnimi zapahi z dvojnim zaklepanjem, linearnimi zapahi, varnostnimi zapahi, zasuni, metuljastimi zapahi, kompleti za popravilo ključavnic, ključavnicami za vrata in okna, zaklepnimi mehanizmi, vključno z zaklepnimi valji, robnimi zaklepi, ključavnicami in ročaji za nadzor dostopa, ki imajo glavne krmilnike, kljukami, mehanizmi, vključno z nagibnimi in obračalnimi mehanizmi, nagibnimi in drsnimi mehanizmi, tečaji, vključno z drsnimi tečaji, varnostni tečaji in šarnirji, zapahi, vključno s pritrdili, krili in drsnimi zapahi, zračniki in ventilatorji, bilancami za angleška okna, režami za pisma in sestavi rež za pisma, verigami za vrata, potegi za vrata, številkami, kukalniki za vrata, napravami za trkanje na vrata, zvonci za vrata, pragovi, vključno z nizkimi pragovi, rešetkami za odtekanje, loputami za mačke in pohištvo za okna in vrata, in deli, sestavnimi deli ter dodatki za vse omenjene izdelke, vključno z varovali, dvigali kril, prstnimi zasuni, omejevalniki vrat, zapirali vrat, varnostnimi ploščami na strani tečaja, varovali zaklepnega valja, ploščami proti vrtanju, vzvodi proti vlomu, sprednjimi ploščami, udarjači, ključi, vijaki, zaklepnimi ploščami, ročnimi ključavnicami za varnostne zapahe in ključavnice, dvigali kril, ušesi za krila, ključavnicami kril z naperkom, gumbi kril, vodili zapahov za krila, prilegajočimi se zaskočnimi omejevalniki za krila in vrtljivimi palicami in okovi za krila, korona žico za uporabo v strojih za kopiranje in tiskanje, valji in aparati, ki vključujejo valje, za uporabo pri čiščenju kopirnih strojev, tiskarskih strojev, avdio in/ali video opreme, čistilnimi ščetkami (strojni deli) za uporabo pri čiščenju kopirnih strojev, tiskarskih strojev in avdio in/ali video opreme, aparati za odstranjevanje statike, vključno z napravami za razprševanje statike za uporabo v strojih za kopiranje in tiskarskih strojih, vratih in oknih (nekovinskih) in njihovih delih ter sestavnih delih in pisemskih režah (nekovinskih).

Reklam- och marknadsföringstjänster rörande dörr- och fönsterbeslag, inkluderade lås och stag, säkerhetsanordningar, dörr-, möbel- och fönstertätningar, anordningar för förhindrande av drag och anordningar för utestängande av väder (weather excluders), skumtätningar, skumtätningar inklusive förstärkningar av plast eller metall, strängsprutade tätningar, kombinationstätningar, tätningar med lugg (pile seals), väderbeständiga tätningar, kantskydd, tätningsprofiler för fönster och dörrar, gummitätningar och skyddsprofiler, samtliga tillverkade helt eller huvudsakligen av gummi eller av plast, plastmaterial i form av utvalsning för användning som tätningar eller foder, tätningsremsor med lugg, metallartiklar för fönster och dörrar inklusive handtag, manövreringshandtag inklusive fönsterhakar, handtag för skjutfönsterbågar, lås, flerpunktsdörrlås, och kammarlås, kolvar, dubbellåsande nattreglar, linjära kolvar, säkerhetskolvar, skjutreglar och hundreglar, låsreparationssatser, dörr- och fönsterlås, låsmekanismer inklusive låscylindrar, falslås, tillträdeskontrollås och -handtag som har huvudkontroller, hakar, kuggdrev inklusive lutnings- och vridningskuggdrev, lutnings- och glidmekanismer, gångjärn inklusive friktionsgångjärn, säkerhetsgångjärn och kantgångjärn, stag inklusive fäst-, fönsterbågs- och friktionsstag, ventiler och fläktar, utjämningsanordningar för skjutfönster, brevinkast och brevinkastmonteringar, dörrkedjor, dörrdraghandtag, siffror, dörrtitthål, portklappar, dörrklockor, trösklar inklusive låga trösklar, droppstänger, kattluckor och fönster- och dörrbeslag, och delar, komponenter och tillbehör för alla nämnda varor inklusive säkerhetsskydd, skjutfönsterliftar, fingerskjutreglar, dörrstoppar, säkerhetsplåtar på gångjärnssidan, låscylinderskydd, antiborrningsplåtar, spakar mot dyrkning, frontplattor, slagbultar, nycklar, skruvar, låsbleck, tumgreppsmanövrerade säkerhetskolvar och -lås, skjutfönsterliftar, skjutfönsteröglor, kamlås för skjutfönster, skjutfönstervred, styrreglar för skjutfönster, snäppstoppar för skjutfönster svängtappstänger och -beslag för skjutfönster, koronametalltrådar för användning i kopierings- och tryckerimaskiner, valsar och apparater som innehåller valsar för användning i rengöring av kopieringsmaskiner, tryckerimaskiner, ljud-, och/eller videoutrustning, rengöringsborstar (delar av maskiner) för användning i rengöring av kopieringsmaskiner, tryckerimaskiner och ljud-, och/eller videoutrustning, apparater för eliminering av statisk elektricitet inklusive avledare för statisk elektricitet för användnings i kopierings- och tryckerimaskiner, dörrar och fönster (ej av metall) och delar och komponenter för dem och brevinkast (ej av metall).


ERA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ERA byl pořízen dne 23.08.2012 16:15.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 68 ochranných známek znění ERA, z toho 40 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů