DENSO - ochranná známka, majitel KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9130048
Reprodukce/Znění OZ DENSO - ochranná známka
DENSO
Třídy výrobků a služeb 1, 7, 9, 11, 12, 35, 37
Vídeňské obrazové třídy 1.15.9 ; 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.1
Datum podání přihlášky 25.05.2010
Datum zveřejnění prihlášky 01.10.2010
Datum zápisu 14.01.2011
Datum konce platnosti 25.05.2020
Přihlašovatel/vlastník KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)
Zástupce J A KEMP & CO
OZ tvořena pouze barvou CSČervená a bílá
OZ tvořena pouze barvou ENRed and white
OZ tvořena pouze barvou FRRouge et blanc
OZ tvořena pouze barvou BGЧЕРВЕН И БЯЛ
OZ tvořena pouze barvou DARød og hvid
OZ tvořena pouze barvou DERot und weiß
OZ tvořena pouze barvou ELΚόκκινο και λευκό
OZ tvořena pouze barvou ESRojo y blanco
OZ tvořena pouze barvou ETPunane ja valge
OZ tvořena pouze barvou FIPunainen ja valkoinen
OZ tvořena pouze barvou HUVörös és fehér
OZ tvořena pouze barvou ITRosso e bianco
OZ tvořena pouze barvou LTRaudona ir balta
OZ tvořena pouze barvou LVSarkans un balts
OZ tvořena pouze barvou MTAħmar u abjad
OZ tvořena pouze barvou NLRood en wit
OZ tvořena pouze barvou PLCzerwony i biały
OZ tvořena pouze barvou PTVermelho e branco
OZ tvořena pouze barvou RORosu si alb
OZ tvořena pouze barvou SKČervená a biela
OZ tvořena pouze barvou SLRdeča in bela
OZ tvořena pouze barvou SVRött och vitt
Stav Registrovaná OZ - registrace zveřejněna
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;Syntetické materiály na pohlcování oleje; acetát celulózy, v surovém stavu; acetáty; acetanhydrid, anhydrid kyseliny octové; aceton; acetylen; acetylen tetrachlorid (tetrachloretan); kyselinovzdorné chemické sloučeniny; kyseliny; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; pryskyřice akrylové v surovém stavu; aktivní uhlí; chemické přísady do vrtných kalů; chemické přísady do fungicidů; chemické přísady do insekticidů; palivo motorové (chemická aditiva do-); adhezivní přípravky pro chirurgické obvazy; lepidla na plakáty; Lepidla pro průmysl; lepidla na tapety; Lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky; agar-agar; betonová pojiva; bílkoviny [živočišné nebo rostlinné, suroviny]; alkohol; aldehydy;algarovila [tříslovina]; algináty (bobtnadla, želírovací prostředky), nikoliv pro účely výživy; alkálie; alkalické jodidy pro průmyslové účely; alkalické kovy; kovy alkalických zemin; alkaloidy; kamenec, ledek; oxid hlinitý; octan hlinitý; kamenec, ledek (hlinitý-); chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; křemičitan hlinitý; amoniak; amoniak (kamencový-, ledkový-);čpavek [amoniak] pro průmyslové účely; aldehyd amonný; amonné soli; amylacetát, octan amylnatý; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak;živočišné bílkoviny [suroviny]; uhlí (přípravky ze živočišného-);uhlí (živočišné-); přípravky proti vření chladicí kapaliny motorů; nemrznoucí směsi;protipěnové roztoky do baterií; protipěnové roztoky do baterií; látky proti vytváření usazenin nebo na jejich odstraňování; antidetonační látky pro spalovací motory; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost; sklo (chemické přípravky proti ztrátě lesku-); antranilová (kyselina-); argon; arsen; arsenové kyseliny; nezpracované umělé pryskyřice; astat; kapaliny pro použití s abrazivy (přídavné); bakteriální přípravky, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; bakteriologické přípravky pro octové kvašení; bakteriologické přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely;gurjunský balzám [gurjonský, gurjanský] na výrobu laku; barium (sloučeniny s-); síran barnatý; oxid barnatý; baryt;báze [chemické přípravky]; galát bizmutu, hydroxid bizmutitý; kůže (apretury n. mořidla mimo olejů na-) pro kožedělný průmysl; bauxit;konzervační látky do piva; pivo (činidla na čeření a konzervování-); bentonit; benzenové deriváty; benzeny (kyseliny na bázi-); benzoová kyselina; hydrogen uhličitan sodný pro chemické účely; chlorid cínatý; dvojchroman draselný; dvojchroman sodný;slévárenská pojiva; katalyzátory biochemické; biologické přípravky, ne pro léčebné nebo veterinární účely; lep na ptáky; dusičnan bizmutitý pro chemické účely;bělicí přípravky [odbarvovače] pro průmyslové účely; uhlí krevní; uhlí kostní; tetraboritan disodný, borax; kyselina boritá pro průmyslové účely; brzdová kapalina; Tavidla k pájení natvrdo; přípravky k pájení natvrdo; ochranné přípravky pro cihly (s výjimkou barev a olejů); brom pro chemické účely; vedlejší produkty při zpracování obilniny pro průmyslové účely; soda (kalcinovaná-); karbid vápenatý; soli vápníku; kafr pro průmyslové účely; karbid; uhlík; saze uhelné pro průmyslové účely; filtry (uhlík do-); sirouhlík, disulfid uhličitý; chlorid uhličitý, tetrachlormetan; uhličitany; kyselina uhličitá; uhlohydráty; kasein pro průmyslové účely; katalyzátory; katechu (extrakt východoindické akácie); hydroxidy alkalických kovů; louh sodný pro průmyslové účely; žíraviny pro průmyslové účely; celulóza; deriváty celulózy [chemické výrobky]; estery celulózy pro průmyslové účely; étery celulózy pro průmyslové účely; lepidla na obuv; tmely na opravu rozbitých předmětů; tmel na pneumatiky;cement [metalurgie]; konzervační přípravky pro cement s výjimkou barev a olejů; cement (chemické přípravky vodovzdorné pro-), s výjimkou barev; filtrační keramické materiály ve formě částic;keramika technická (směsi pro výrobu -); chemické přísady do olejů; zesilovače chemické pro papír; chemické zesilovače gumy; slitiny kovů (chemické přípravky na výrobu-); chemické přípravky pro vědecké účely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a veterinární účely; chemické látky pro laboratorní rozbory s výjimkou látek pro lékařské a veterinární účely; komíny (chemické přípravky na čistění-);kaolin; chlorečnany; chloridy; chlor; kyselina cholová; chromany; síran chromito-draselný; soli chromové; kyseliny chromu; soli chromité; oxidy chromu; kyselina citrónová pro průmyslové účely; prostředky pro čeření;kaolin; uhlí (přípravky spořící-); oxid kobaltnatý pro průmyslové účely; kolódium; barvy (zjasňující chemické přípravky pro-) pro průmyslové účely; látky podporující hoření [chemické přísady do motorových paliv]; gramofonové desky (směsi pro výrobu-); Beton (konzervační přípravky na-), s výjimkou barev a olejů; chemické látky na provzdušnění betonu; chemické a kondenzační preparáty; kondenzaci zabraňující chemikálie;přípravky pro urychlení vaření pro průmyslové účely; chladicí kapaliny pro motory vozidel;síran měďnatý [vitriol]; korozívní přípravky; kámen vinný (pasta) pro jiné než farmaceutické účely; kreozot pro chemické účely; krotonaldehyd; kůže surové (přípravky pro zpracování-); zpracování kůží (přípravky pro-);kyanidy [kyanidy]; cymen (izopropyltoluen); vlhkost zdiva (přípravky proti-), s výjimkou barev; Odbarvovací přípravky pro průmyslové účely;degumování (přípravky k odstraňování gumy); dehydratační prostředky pro průmyslové účely; smáčecí přísady do motorového benzínu [benzínu]; detergenty průmyslové; dextrin (apretura); diagnostické preparáty mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely; diastáza (enzym) pro průmyslové účely; křemelina, infuzoriová hlinka; prostředky proti tvoření kotelního kamene; disperzní látky z plastů; destilovaná voda; Dolomit pro průmyslové účely; apretování (přípravky pro- a konečnou úpravu textilií); mořidla na kůže, s výjimkou olejů; vrtné kaly; suchý led [oxid uhličitý]; elektroforetické gely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; změkčovadla pro průmyslové účely; emulgátory;chemické přípravky, s výjimkou pigmentů, pro výrobu glazury;látky pro zneprůhlednění glazury; smalt, glazura (chemikálie pro zmatnění-); dekarbonizace motorů (chemické přípravky pro-); enzymatické přípravky pro průmyslové účely; enzymy pro průmyslové účely; epoxidové pryskyřice, v surovém stavu; estery; etan; étery; etylalkohol; etyléter; bělení tuku (chemické přípravky na- );chemické výrobky ve formě mastných kyselin pro kvašení vína; fermenty pro chemické účely; ferokyanidy;výplně pro automobilové karoserie;výplně pro karoserie aut; filtrační materiály [chemické přípravky]; filtrační materiály [minerální látky]; filtrační materiály [plastické látky v surovém stavu]; filtrační materiály [rostlinné látky]; filtrační přípravky pro nápojový průmysl; přípravky na konečnou úpravu ocele; hasicí prostředky; protipožární přípravky; spárování, plátování (přípravky pro- ); flokulační (vločkovací) činidla; moučky pro průmyslové účely; přípravky na ochranu květin; sirný květ pro chemické účely; kapaliny do hydraulických obvodů; fluor; kazivec, fluorid vápenatý; kyselina mravenčí; formaldehyd pro chemické účely; přípravky pro slévárenské formování; slévárenský písek; palivo pro atomové reaktory; přípravky pro úsporu paliva; formovací písek pro textilní průmysl; valchářské přípravky;valchářské přípravky pro textilní průmysl; galová kyselina na výrobu inkoustu;duběnky; galotaninová kyselina; galvanické lázně; galvanizační přípravky; japonská rudka; plyny hnací do aerosolů;přípravky pro čištění plynu;ztužené plyny pro průmyslové účely; želatina pro průmyslové účely;pohlcovače plynu [chemicky aktivní látky];prostředky pro zakalování skla;prostředky proti kalení skla;chemické látky pro matování skla; chemické látky pro zmatnění skla; glukóza pro průmyslové účely; glykosidy; lepidla pro průmyslové účely; lepidlo (gluten), nikoliv pro papírenství nebo pro domácnost; lepkavé štěpařské přípravky pro ošetřování stromů; lepkavé přípravky štěpařské pro ošetřování stromů; glyceridy; glycerin pro průmyslové účely; glykol;etylenglykol; soli zlata; vosk, tmel na štěpování, roubování stromů; vosk štěpařský; grafit pro průmyslové účely;tuk (přípravky na odstranění-) ve výrobních procesech; prostředky k separaci tuků; arabská guma pro průmyslové účely; degumování (přípravky k odstraňování gumy); klovatiny [lepidla], ne pro papírenství nebo domácnost; voda těžká; Hélium; hydráty; hydrazin; hydrochlorečnany; kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíku;chlornan sodný; ditioničitany; průmyslové chemikálie; duše pneumatik (prostředky na jejich opravu);kyselina jodičná: jod pro chemické účely: jod pro průmyslové účely; bílkovina (jodidovaná-); soli jodové; iontoměniče [chemické přípravky]; soli železa; lepidlo, želatina jiná než pro domácnost, kancelářské účely a potravinářské účely; izotopy pro průmyslové účely; kainit; kaolin; ketony; křemelina, infuzoriová hlinka; krypton; kyselina mléčná; saze pro průmyslové účely; octan olovnatý; arseničnan olovnatý; oxid olovnatý; lepidla na kůži; činění kůží (přípravky pro-); impregnační chemické přípravky pro kůže; chemické přípravky na renovaci nkůže;chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu kůže;lecitin [surovina];přípravky proti zakalení čoček; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; vytvrzovací látky (vápenec);kapaliny na odstraňování síranů z akumulátorů; roztoky pro odstraňování síranů z akumulátorů, baterií;oxid lithný [oxid lithný]; půda, humus; magnezit; uhličitan hořečnatý; chlorid hořečnatý; magnetické fluidum pro průmyslové účely; bílkovina (sladová-); manganany; manganičitý oxid; manglový strom, kořenovník (kůra- pro průmyslové účely); ochranné přípravky pro zdivo (s výjimkou nátěrů a olejů); mastix, tmel na kůže; tmel na pneumatiky; přípravky na změkčení masa pro průmyslové účely; oxid rtuťnatý; soli rtuti; přípravky pro žíhání kovů; zemité kovy; prostředky pro kalení kovů; přípravky pro žíhání kovů; metaloidy (polokovy, nekovy); metan; metylbenzol;metylbenzol; metyléter; přípravky z mikroorganizmů, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; kyseliny minerální; retardéry (zpomalovací látky) do jaderných reaktorů;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro bělení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro barvení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro textilní průmysl; přípravky pro vyjímání odlitků z formy; mořidla na kovy; mošty (přípravky na čeření-); naftalín; neon; dusičnan uranu; dusičnany; kyselina dusičná;oxidy dusíku; dusík; dusný oxid; enologické baktericidní látky [chemické přípravky pro použití při výrobě a ošetřování vína]; dispergační činidla pro olej; chemické přípravky na bělení olejů; chemické prostředky pro čištění olejů;oleje na činění kůží; oleje na zpracování kůže; oleje na činění kůže; konzervační oleje pro potraviny; chemické přípravky pro odlučování olejů;olivin [chemické přípravky]; zakalování smaltu a skla (prostředky pro-); bělicí přípravky organické; oxaláty (šťavelany); kyselina oxalová (kyselina šťavelová); kyslík;chemické přípravky pro výrobu barev; paládium (chloridy-); pektin [fotografie]; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; persírany; kyselina persírová; dispergační činidla pro ropu; fenol pro průmyslové účely; fosfatidy; kyselina fosforečná;fosfor; kyselina pikrová;chemické přípravky pro výrobu pigmentů; změkčovadla; plastické hmoty v surovém stavu; plastisoly (pasty z práškového polymeru a změkčovadla); odstranění leštidel (prostředky na-); potaš (uhličitan draselný); draselná voda; draslík; šťavelan draselný; bramborová moučka pro průmyslové účely; hrnčířská hlína; kapalina pro ovládání řízení; konzervační přísady do farmaceutických přípravků; ochranné přípravky pro dlaždice, s výjimkou barev a olejů;chemické výrobky určené ke konzervování potravin; ochranné plyny pro sváření;protein [surovina];kyanidy; čištění tekutin (prostředky pro-); kyselina pyrogalová;dřevný ocet [dřevný ocet]; kebračo pro průmyslové účely; chemikálie pro čištění radiátorů; radioaktivní prvky pro vědecké účely; radon; chladicí přípravky;média chladicí; desky gramofonové (přípravky na renovaci-); kamenná sůl; konzervační přípravky pro kaučuk;látky zabraňující pouštění oček na punčochách; chlorid amonný; kyselina salicylová; sůl pro konzervaci, s výjimkou soli na konzervování potravin;sůl (surovina); ledek; soli [chemické výrobky];soli na barvení [barvení] kovů; soli pro galvanické články; soli pro průmyslové účely; soli kovů vzácných zemin; soli alkalických kovů; soli drahých kovů pro průmyslové účely; tabák (mořidla pro-); Přípravky pro odstraňovaní kotelního kamene, nikoliv pro domácnost; mořská voda pro průmyslové účely; kyselina sebaková; semena (mořidla na ochranu-);přípravky na separování a odlepování; silikáty; křemík; silikony; dusičnan stříbrný; roztoky stříbrných solí pro stříbření; lepidlo (klih) pro apretaci a nátěr; klížicí přípravky;chemické přípravky pro uzení masa;mýdla [kovová] pro průmyslové účely; uhličitan sodný bezvodý; sodík; soli sodíku [chemické výrobky]; chemické přípravky pro pájení; tavidla pro svařování; ztužené plyny pro průmyslové účely; rozpouštědla pro fermeže, laky; saze pro průmyslové nebo zemědělské účely; sůl kyseliny štavelové (šťavelan);spinely [chemické přípravky]; salmiak líh;octová esence [zředěná kyselina octová];chemické přípravky pro barvení smaltu a skla; Chemické výrobky pro ochranu textilních výrobků proti skvrnám; škrob pro průmyslové účely;škrobová pasta [lepicí], nikoli pro papírenství nebo domácnost; škrobový klih [chemické přípravky];zkapalňující chemikálie pro škrob [činidla pro odstranění lepivosti]; sulfáty; sulfidy; kyselina sulfonová; síra; kyselina sírová; éter kyseliny sírové; kyselina siřičitá; škumpa (tříslovina); povrchově aktivní činidla; pryskyřice syntetické (surovina);mastek [křemičitan hořečnatý]; třísloviny; kyselina taninová; tanin; třísloviny; tříslivo na činění kůží; tapioková mouka pro průmyslové účely; kámen vinný, s výjimkou kamene pro farmaceutické účely; kyselina vinná; tenzní činidla; tetrachloridy; textil (chemické zjasňovací přípravky pro-); chemické impregnační přípravky pro textil; chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu textilu; thiokarbanilid;směsi pro řezání závitů; směsi pro opravu pneumatik; titaničitany; oxid titaničitý pro průmyslové účely; toluen;toluen; neutralizační přípravky pro toxické plyny; guma tragantová pro průmyslové užití; kapalina převodová; výplně pro dutiny stromů [lesnictví]; kyselina wolframová; separační a protilepivé přípravky; přípravky na odlepování a separování; oxid uranu; vinný alkohol; viskóza; vitriol; čpavek (amoniak) pro průmyslové účely; vulkanizace (urychlovače pro-); vulkanizační přípravky; tapety (přípravky na odstraňování-); vodní sklo [křemičitan sodný]; chemické přípravky pro čištění vody; přípravky na změkčování vody; vosk (chemické přípravky pro bělení-);sváření (chemické přípravky pro-); zvlhčovací přípravky pro bělení; smáčecí přípravky pro barvení; zvlhčovací přípravky pro textilní průmysl;chemické přípravky proti zakalení oken; čeřidlo na víno; witerit (přírodní minerál); dřevný líh;produkty destilace dřevného lihu; xenon; oxid zirkoničitý;nemrznoucí chladicí kapaliny;čističe chladičů; aerosolové pohonné hmoty; rozpouštědla pro fermeže, laky;chladicí přípravky.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;absorption d'huile (matières synthétiques pour l'); acétate de cellulose à l'état brut; acétates; anhydride acétique; acétone; acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau acidulée pour recharger les accumulateurs; résines acryliques à l'état brut; charbon actif; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques aux fongicides; additifs chimiques aux insecticides; Additifs chimiques pour carburants; matières collantes pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches; Adhésifs (matières collantes pour l'industrie); colles pour papiers peints; Adhésifs pour carreaux de revêtement; agar-agar; liants pour le béton; albumine [animale ou végétale, matière première]; alcool; aldéhydes;algarobilla pour la tannerie; alginates [produits gonflants, gélifiants] non à usage alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage industriel; Métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; alun; Alumine,; acétate d'alumine; alun d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; silicate d'alumine; ammoniaque; alun d'ammoniaque;ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; aldéhyde-ammoniaque; sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; anhydrides; ammoniaque anhydre;albumine animale [matière première]; préparations de charbon animal;noir animal; préparation pour éviter l'ébullition des agents réfrigérants de moteur; antigels;solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; solutions pour prévenir la formation d'écume dans accumulateurs; produits antitartriques; antidétonants pour moteurs à combustion interne; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; produits contre l'électricité statique non à usage ménager; produits contre la ternissure des vitres; acide anthranilique; argon; arsenic; acide arsénieux; résines artificielles à l'état brut; astate; fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; composés du baryum; sulfate de baryum; baryte; spath pesant;bases (produits chimiques); gallate basique de bismuth; confits [mégisserie]; bauxite;produits pour la conservation de la bière; produits pour la clarification et la conservation de la bière; bentonite; dérivés de benzène; acides de la série du benzène; acide benzoïque; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de soude;substances liantes pour la fonderie; catalyseurs biochimiques; produits biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; sous-nitrate de bismuth à usage chimique;produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel; charbon de sang; charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; liquide de freinage; Fondants pour le brasage; produits pour le brasage; produits pour la conservation des briques [à l'exception des peintures et des huiles]; brome à usage chimique; résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; soude calcinée; carbure de calcium; sels de calcium; camphre à usage industriel; carbureso; carbone; noir de charbon à usage industriel; charbon pour filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage industriel; catalyseurs; cachou; alcali caustique; soude caustique à usage industriel; produits caustiques à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage industriel; éthers de cellulose à usage industriel; mastics pour chaussures; ciments pour la réparation des objets cassés; mastics pour pneumatiques;céments; produits pour la conservation du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment [à l'exception des peintures]; matériaux céramiques en particules pour filtres;compositions pour la fabrication de céramique technique; additifs chimiques pour huile; produits chimiques pour renforcer le papier; renforçateurs de caoutchouc chimiques; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux; produits chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;kaolin; chlorates; chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de chrome; acide chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; acide citrique à usage industriel; préparations de clarification;kaolin; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants [additifs chimiques pour carburants]; compositions pour la fabrication de disques acoustiques; Produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures et des huiles); produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques de condensation; produits pour éviter la buée;produits pour activer la cuisson à usage industriel; produits de refroidissement pour moteurs de véhicules;vitriol; produits corrosifs; crème de tartre non à usage pharmaceutique; créosote à usage chimique; aldéhyde crotonique; produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux;prussiates; cymène; produits contre l' humidité de la maçonnerie [à l'exception des peintures]; décolorants à usage industriel;produits de décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs détergents pour l'essence; détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; diastases à usage industriel; terre à diatomées; désincrustants; dispersions de matières plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; apprêts; confits [mégisserie]; boues pour faciliter le forage; glace sèche [carbonique]; gels d'électrophorèse autres qu'à usage médical ou vétérinaire; émollients pour l'industrie; émulsifiants;produits chimiques pour la fabrication d'émail (à l'exception des pigments);produits pour opacifier l'émail; produits chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; enzymes à usage industriel; résines époxy à l'état brut; esters; éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; produits pour blanchir les graisses;produits chimiques utilisés pour la fermentation du vin, acides gras; ferments à usage chimique; ferrocyanures;mastic pour carrosserie d'automobile;mastic pour carrosserie de voiture; matières filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances minérales]; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances végétales]; agents de filtrage pour l'industrie des boissons; préparations pour le perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; produits ignifuges; produits pour la production de flashes; floculants; farines à usage industriel; produits pour la conservation des fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluor; acide formique; aldéhyde formique à usage chimique; produits de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; combustibles pour piles atomiques; produits pour économiser les combustibles; terre de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon;produits de foulage pour l'industrie textile; acide gallique pour la fabrication de l'encre;noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; produits pour la galvanisation; gambir; gaz propulseurs pour aérosols;produits pour l'épuration du gaz;gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;matières réactives [getters];produits pour opacifier le verre;produits contre la ternissure du verre;produits pour mater le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; Glucose à usage industriel; glucosides; colles pour l'industrie; colle (gluten) non destinée aux produits en papier ni aux fournitures d'écriture, ou à usage ménager; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour l'arboriculture; glycérides; glycérine à usage industriel; glycol;éthers de glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphite à usage industriel;produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits dégraissants; gomme arabique à applications industrielles; produits de décreusage; gommes (adhésifs) autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; Hélium; hydrates; hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; peroxyde d' hydrogène;hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques industriels; compositions pour la réparation des chambres à air de pneus;acide iodique, iode à usage chimique, iode à usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; noir de fumée à usage industriel; acétate de plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; produits pour l' habillage des cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir;produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir;lécithine [matière première];produits chimiques contre la ternissure des lentilles; acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques;lithine; terre végétale; magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de magnésium; fluides magnétiques à usage industriel; albumine de malt; manganate; bioxyde de manganèse; écorce de manglier à usage industriel; produits pour la conservation de la maçonnerie [à l'exception des peintures et des huiles]; mastics pour le cuir; mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la viande à usage industriel; oxyde de mercure; sels de mercure; produits pour le revenu des métaux; métaux terreux; produits pour durcir les métaux; produits pour le revenu des métaux; métalloïdes; méthane; benzène méthylé;benzol méthylé; éther méthylique; (préparations de) micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires;produits de mouillage [blanchisserie];produits de mouillage [teinturerie];produits de mouillage pour l'industrie textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour métaux; produits pour le collage des moûts; naphtaline; néon; nitrate d'urane; nitrates; acide azotique; protoxyde d'azote; azote; protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin]; agents de dispersion des huiles; produits pour blanchir les huiles; produits pour la purification des huiles;huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la tannerie; huiles pour la conservation des aliments; produits pour la dissociation des huiles;olivine [produit chimique]; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour blanchir les matières organiques; oxalates; acide oxalique; oxygène;produits chimiques pour la fabrication de peintures; chlorures de palladium; pectine à usage photographique; perborate de soude; percarbonates; perchlorates; persulfates; acide persulfurique; agents pour détruire le pétrole; phénol à usage industriel; phosphatides; acide phosphorique;phosphore; acide picrique;produits chimiques pour la fabrication de pigments; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; plastisols; matières à dépolir; potasse; eaux potassiques; potassium; bioxalate de potasse; farine de pommes de terre à usage industriel; terreau pour plantes; liquide de transmission; conservateurs pour produits pharmaceutiques; produits pour la conservation des tuiles [à l'exception des peintures et des huiles];conservation des aliments (produits chimiques pour la); gaz protecteurs pour le soudage;protéine (matière première);cyanures [prussiates]; préparations de clarification; acide pyrogallique;vinaigre de bois [acide pyroligneux]; quebracho à usage industriel; produits chimiques pour le rinçage de radiateurs; éléments radioactifs à usage scientifique; radon; produits réfrigérants; produits réfrigérants; produits pour la rénovation des disques acoustiques; sel gemme; produits pour la conservation du caoutchouc;produits pour empêcher le démaillage des bas; sel ammoniac; acide salicylique; sel pour conserver, autre que pour les aliments; sel brut; salpêtre; sels (produits chimiques);sels pour la coloration des métaux; sels pour éléments galvaniques; sels à usage industriel; sels de métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage industriel; sauce pour le tabac; Produits de détartrage, autres qu'à usage domestique; eau de mer à usage industriel; acide sébacique; produits pour préserver les semences;produits pour décoller; silicates; silicium; silicones; azotate d'argent; solutions pour l'argenture; colles [apprêts]; produits pour l'encollage;produits chimiques pour fumer la viande;savon (métallique) à usage industriel; soude de barille; sodium; sels de soude [produits chimiques]; produits chimiques pour la soudure; fondants pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel; dissolvants pour vernis; suie à usage industriel ou agricole; sel d'oseille;spinelles [produits chimiques]; esprit-de-sel;esprit de vinaigre;produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; Produits chimiques pour protéger les tissus contre les taches; amidon à usage industriel;colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; apprêts;agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]; sulfates; sulfures; acide sulfonique; soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sumac pour la tannerie; agents tensioactifs; résines synthétiques à l'état brut;talc [silicate de magnésium]; tan; acide tannique; tannin; matières tannantes; bois à tanner; farine de tapioca à usage industriel; tartre non à usage pharmaceutique; acide tartrique; agents tensio-actifs; tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation des textiles; préparations pour l'imperméabilisation des matières textiles; thiocarbanilide;compositions pour tarauder; compositions pour la réparation des pneumatiques; titanite; anhydride titanique à usage industriel; toluène;toluol; neutralisants de gaz toxiques; gomme adragante; fluides pour engrenages; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; acide tungstique; produits pour décoller; produits pour décoller; urane; alcool vinique; viscose; acide sulfurique; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits pour l'enlèvement des papiers peints; verre soluble [silicate]; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits pour adoucir l'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; préparations chimiques pour le soudage; produits de mouillage [blanchisserie]; produits de mouillage [teinturerie]; produits de mouillage pour l'industrie textile;produits chimiques contre la ternissure des vitres; colle à vin; withérite; esprit-de-bois;produits pour la distillation du méthanol; xénon; zircone;produits refroidissants antigel;produits nettoyants pour radiateurs; propulseurs d'une bombe aérosol; dissolvants pour vernis;fluides de refroidissement.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; absorbing oil (synthetic materials for -); acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachloride; acid proof chemical compositions; acids; acidulated water for recharging accumulators; acidulated water for recharging batteries; acrylic resins, unprocessed; activated carbons; additives, chemical, to drilling muds; additives, chemical, to fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives, chemical, to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting; adhesives for industrial purposes; adhesives for paperhanging; adhesives for wall tiles; agar-agar; agglutinants for concrete; albumen [animal or vegetable, raw material]; alcohol; aldehydes; algarovilla [tanning material]; alginates [gelling and inflating preparations] other than for alimentary purposes; alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum; aluminium chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium silicate; ammonia; ammonia alum; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; ammonium aldehyde; ammonium salts; amyl acetate; amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; animal carbon preparations; animal charcoal; anti-boil preparations for engine coolants; antifreeze; anti-frothing solutions for accumulators; anti-frothing solutions for batteries; anti-incrustants; anti-knock substances for internal combustion engines; antimony oxide; antimony sulphide; antistatic preparations, other than for household purposes; anti-tarnishing chemicals for windows; antranilic acid; argon; arsenic; arsenious acid; artificial resins, unprocessed; astatine; auxiliary fluids for use with abrasives; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations for acetification; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; barium compounds; barium sulphate; baryta; barytes; bases [chemical preparations]; basic gallate of bismuth; bate for dressing skins; bauxite; beer preserving agents; beer-clarifying and preserving agents; bentonite; benzene derivatives; benzene-based acids; benzoic acid; bicarbonate of soda for chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; binding substances (Foundry -); biochemical catalysts; biological preparations, other than for medical or veterinary purposes; birdlime; bismuth nitrite for chemical purposes; bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; blood charcoal; bone charcoal; borax; boric acid for industrial purposes; brake fluid; brazing fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical purposes; by-products of the processing of cereals for industrial purposes; calcined soda; calcium carbide; calcium salts; camphor, for industrial purposes; carbide; carbon; carbon black for industrial purposes; carbon for filters; carbon sulphide; carbon tetrachloride; carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; casein for industrial purposes; catalysts; catechu; caustic alkali; caustic soda for industrial purposes; caustics for industrial purposes; cellulose; cellulose derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial purposes; cellulose ethers for industrial purposes; cement for boots and shoes; cement for mending broken articles; cement for pneumatic tires [tyres]; cement [metallurgy]; cement preservatives, except paints and oils; cement-waterproofing preparations, except paints; ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; ceramics (compositions for the manufacture of technical -); chemical additives for oils; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations for facilitating the alloying of metals; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; chimney cleaners, chemical; china slip; chlorates; chlorides; chlorine; cholic acid; chromates; chrome alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts; chromium oxide; citric acid for industrial purposes; clarification preparations; clay (China -); coal saving preparations; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color-brightening chemicals for industrial purposes; combusting preparations [chemical additives to motor fuel]; compositions for the manufacture of phonograph records; concrete preservatives, except paints and oils; concrete-aeration chemicals; condensation preparations (chemical -); condensation-preventing chemicals; cooking (preparations for stimulating -) for industrial purposes; coolants for vehicle engines; copper sulphate [vitriol]; corrosive preparations; cream of tartar, other than for pharmaceutical purposes; creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde; currying preparations for leather; currying preparations for skins; cyanides [prussiates]; cymene; damp proofing preparations, except paints, for masonry; decolorants for industrial purposes; degumming preparations; dehydrating preparations for industrial purposes; detergent additives to petrol [gasoline]; detergents for use in manufacturing processes; dextrine size; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; disincrustants; dispersions of plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; dressing and finishing preparations for textiles; dressing, except oils, for skins; drilling muds; dry ice [carbon dioxide]; electrophoresis gels, other than for medical or veterinary purposes; emollients for industrial purposes; emulsifiers; enamel (chemical preparations, except pigments, for the manufacture of); enamel (opacifiers for -); enamel-staining chemicals; engine-decarbonising chemicals; enzyme preparations for industrial purposes; enzymes for industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl ether; fat-bleaching chemicals; fatty acids' fermenting wine (chemicals used in -); ferments for chemical purposes; ferrocyanides; fillers for automobile bodies; fillers for car bodies; filtering materials [chemical preparations]; filtering materials [mineral substances]; filtering materials [unprocessed plastics]; filtering materials [vegetable substances]; filtering preparations for the beverages industry; finishing preparations for use in the manufacture of steel; fire extinguishing compositions; fireproofing preparations; flashlight preparations; flocculants; flour for industrial purposes; flower preservatives; flowers of sulphur for chemical purposes; fluids for hydraulic circuits; fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; foundry molding [moulding] preparations; foundry sand; fuel for atomic piles; fuel-saving preparations; Fuller's earth for use in textile industry; fulling preparations; fulling preparations for use in textile industry; gallic acid for the manufacture of ink; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; gas propellants for aerosols; gas purifying preparations; gases (solidified -) for industrial purposes; gelatine for industrial purposes; getters [chemically active substances]; glass (opacifiers for -); glass (preparations for preventing the tarnishing of -); glass-frosting chemicals; glass-staining chemicals; glucose for industrial purposes; glucosides; glue for industrial purposes; gluten [glue], other than for stationery or household purposes; glutinous tree-banding preparations; glutinous tree-grafting preparations; glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol; glycol ether; gold salts; grafting mastic for trees; grafting wax for trees; graphite for industrial purposes; grease-removing preparations for use in manufacturing processes; greases (preparations for the separation of -); gum arabic for industrial purposes; gum solvents; gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; hydrates; hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen peroxide; hypochlorite of soda; hyposulphites; industrial chemicals; inner tubes of tires [tyres] (compositions for repairing -); iodic acid: iodine for chemical purposes: iodine for industrial purposes; iodised albumen; iodised salts; ion exchangers [chemical preparations]; iron salts; isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lamp black for industrial purposes; lead acetate; lead arsenate; lead oxide; leather glues; leather-dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; leather-renovating chemicals; leather-waterproofing chemicals; lecithin [raw material]; lenses (preparations for preventing the tarnishing of -); lime acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone hardening substances; liquids for removing sulphates from accumulators; liquids for removing sulphates from batteries; lithia [lithium oxide]; loam; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes; malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils; mastic for leather; mastic for tires [tyres]; meat tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; mercury salts; metal annealing preparations; metal earths; metal hardening preparations; metal tempering preparations; metalloids; methane; methyl benzene; methyl benzol; methyl ether; microorganisms (preparations of -) other than for medical and veterinary use; mineral acids; moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in bleaching; moistening [wetting] preparations for use in dyeing; moistening [wetting] preparations for use in the textile industry; mold-release preparations; mordants for metals; must-fining preparations; naphthalene; neon; nitrate of uranium; nitrates; nitric acid; nitric monoxide; nitrogen; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical preparations used in wine making]; oil dispersants; oil-bleaching chemicals; oil-purifying chemicals; oils for currying leather; oils for preparing leather in the course of manufacture; oils for tanning leather; oils for the preservation of food; oil-separating chemicals; olivine [chemical preparations]; opacifiers for enamel or glass; organic-bleaching chemicals; oxalates; oxalic acid; oxygen; paints (chemical preparations for the manufacture of -); palladious chlorides; pectin [photography]; perborate of soda; percarbonates; perchlorates; persulphates; persulphuric acid; petroleum dispersants; phenol for industrial purposes; phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; picric acid; pigments (chemical preparations for the manufacture of -); plasticizers; plastics, unprocessed; plastisols; polish removing substances; potash; potash water; potassium; potassium dioxalate; potato flour for industrial purposes; potting soil; power steering fluid; preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, except paints and oils; preserving foodstuffs (chemical substances for -); protective gases for welding; protein [raw material]; prussiates; purification preparations; pyrogallic acid; pyroligneous acid [wood vinegar]; quebracho for industrial purposes; radiator flushing chemicals; radioactive elements for scientific purposes; radon; refrigerants; refrigerating preparations; renovating preparations for phonograph records; rock salt; rubber preservatives; runs in stockings (substances for preventing -); sal ammoniac; salicylic acid; salt for preserving, other than for foodstuffs; salt, raw; saltpeter; salts [chemical preparations]; salts for coloring [colouring] metal; salts for galvanic cells; salts for industrial purposes; salts from rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of precious metals for industrial purposes; sauce for preparing tobacco; scale removing preparations, other than for household purposes; sea water for industrial purposes; sebacic acid; seed preserving substances; separating and unsticking [ungluing] preparations; silicates; silicon; silicones; silver nitrate; silver salt solutions for silvering; size for finishing and priming; sizing preparations; smoking meat (chemical preparations for -); soap [metallic] for industrial purposes; soda ash; sodium; sodium salts [chemical preparations]; soldering chemicals; soldering fluxes; solidified gases for industrial purposes; solvents for varnishes; soot for industrial or agricultural purposes; sorrel salt; spinel [chemical preparations]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; staining-chemicals (enamel and glass -); stain-preventing chemicals for use on fabrics; starch for industrial purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes; starch size [chemical preparations]; starch-liquifying chemicals [ungluing agents]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; sulphur; sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous acid; sumac for use in tanning; surface-active chemical agents; synthetic resins, unprocessed; talc [magnesium silicate]; tan; tannic acid; tannin; tanning substances; tan-wood; tapioca flour for industrial purposes; tartar other than for pharmaceutical purposes; tartaric acid; tensio-active agents; tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; thiocarbanilide; threading (compositions for -); tire repairing compositions; titanite; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; toluol; toxic gas neutralizers; tragacanth gum for use in manufactures; transmission fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid; ungluing preparations; unsticking and separating preparations; uranium oxide; vinic alcohol; viscose; vitriol; volatile alkali [ammonia] for industrial purposes; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations; wallpaper removing preparations; water glass [soluble glass]; water purifying chemicals; water-softening preparations; wax-bleaching chemicals; welding chemicals; wetting preparations for use in bleaching; wetting preparations for use in dyeing; wetting preparations for use in the textile industry; windows (anti-tarnishing chemicals for -); wine finings; witherite; wood alcohol; wood alcohol (preparations of the distillation of -); xenon; zirconia; anti-freeze coolants; radiator cleaners; aerosol propellants; solvents for varnishes; cooling fluids.

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;synthetische Materialien für die Ölabsorbierung; Zelluloseazetat im Rohzustand; Azetate; Essigsäureanhydrid; Azeton; Azetylen; Azetylentetrachlorid; säurefeste chemische Verbindungen; Säuren; angesäuertes Wasser zum Nachfüllen von Akkumulatoren; angesäuertes Wasser zum Nachfüllen von Akkumulatoren; Akrylharze im Rohzustand; Aktivkohle; Bohrschlammzusätze; Zusatzmittel, chemische, für Fungizide; Zusatzmittel, chemische, für Insektizide; Chemische Kraftstoffzusätze; Klebemittel für chirurgische Verbände; Plakatleime; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister; Klebstoffe für Wandkacheln; Agar-Agar; Betonbindemittel; Albumin [tierisch oder pflanzlich als Rohstoff]; Alkohol; Aldehyde;Algarobilla [Gerbmittel]; Alginate (Quellmittel, Geliermittel), nicht für Nahrungszwecke; Alkalien; Alkalijodid für gewerbliche Zwecke; Alkalimetalle; Erdalkalimetalle; Alkaloide; Alaun; Tonerde; essigsaure Tonerde; Aluminiumalaun; Aluminiumchlorid; Tonerdehydrat; Aluminiumjodid; Aluminiumsilikat; Ammoniak; Ammoniakalaun;Salmiakgeist für gewerbliche Zwecke; Aldehydammoniak; Ammoniumsalze; Amylazetat; Amylalkohol; Anhydride; Ammoniak [wasserfrei];Tiereiweiss (Rohstoff); Tierkohlepräparate;Tierkohle; Mittel zum Schutz gegen das Kochen von Motorkühlmitteln; Frostschutzmittel;Lösungen zum Verhüten der Schaumbildung in Akkumulatoren; Lösungen zum Verhüten der Schaumbildung in Akkumulatoren; Kesselsteinverhütungsmittel; Antiklopfmittel für Verbrennungsmotoren; Antimonoxyd; Antimonsulfid; Antistatika, nicht für Haushaltszwecke; Mittel gegen das Trübwerden von Glasscheiben; Anthranilsäure; Argon; Arsen; arsenige Säure; Kunstharze im Rohzustand; Astatin; Zusatzflüssigkeiten für Schleifmittel; Bakterienpräparate, außer für medizinische und tierärztliche Zwecke; bakteriologische Präparate für die Essiggärung; bakteriologische Präparate, außer für medizinische oder tierärztliche Zwecke;Gurjunbalsam zur Lackherstellung; Bariumverbindungen; Bariumsulfat; Baryt; Schwerspat;Basen (chemische Erzeugnisse); Wismutgallat [basisch]; Gerbbeizen [Alaun, Weißgerberei]; Bauxit;Bierkonservierungsmittel; Bierklär- und -konservierungsmittel; Bentonit; Benzolderivate; Säuren der Benzolreihe; Benzoesäure; Natriumbikarbonat für chemische Zwecke; Zinnbichlorid; Kaliumdichromat; Natriumdichromat;Bindemittel (für Gießereien); biochemische Katalysatoren; biologische Präparate, ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Vogelleim; Wismutsubnitrat für chemische Zwecke;Entfärbungsmittel für industrielle Zwecke; Blutkohle; Knochenkohle; Borax; Borsäure für industrielle Zwecke; Bremsflüssigkeit; Flussmittel zum Löten (Hartlöten); Lötmittel (Hartlöten); Konservierungsmittel für Ziegelsteine (ausgenommen Anstrichfarben und Öle); Brom für chemische Zwecke; Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für gewerbliche Zwecke; Soda, kalziniert; Kalziumkarbid; Kalziumsalze; Kampfer für industrielle Zwecke; Karbid; Kohlenstoff; Ruß [Kohleschwarz] für gewerbliche Zwecke; Filterkohle; Schwefelkohlenstoff; Tetrachlorkohlenstoff; Karbonate; Kohlensäure; Kohlehydrate; Kasein für gewerbliche Zwecke; Katalysatoren; Katechu; Ätzalkali; Ätznatron für gewerbliche Zwecke; Ätzmittel für gewerbliche Zwecke; Zellulose; Zellulosederivate [chemisch]; Zelluloseester für gewerbliche Zwecke; Zelluloseäther für gewerbliche Zwecke; Schuhkitt; Kitte zum Reparieren von zerbrochenen Gegenständen; Reifenkitt;Zementiermittel (Metallverarbeitung); Konservierungsmittel für Zement, ausgenommen Anstrichfarben und Öle; Feuchtigkeitsimprägnierungsmittel für Zement [ausgenommen Anstrichfarben]; Keramikpartikel als Filtermaterial;(chemische Mittel für die Herstellung von technischer) Keramik; chemische Zusatzstoffe für Öl; chemische Papierverstärker; chemische Gummiverstärker; chemische Erzeugnisse zum Erleichtern des Legierens von Metallen; chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke, ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; chemische Reagenzien (ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke); chemische Stoffe für Laboranalysen, ausgenommen für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Schornsteinreinigungsmittel [chemisch];Kaolin; Chlorate; Chloride; Chlor; Cholsäure; Chromate; Chromalaun; Chromsalze; Chromsäure; Chromoxydsalze; Chromoxid; Zitronensäure für industrielle Zwecke; klärmittel;Kaolin; Kohlensparmittel; Kobaltoxyd für gewerbliche Zwecke; Kollodium; Farbaviviermittel für gewerbliche Zwecke; Zündstoffe [chemische Treibstoffzusätze]; Massen für die Schallplattenherstellung; Betonkonservierungsmittel (ausgenommen Anstrichfarben und Öle); chemische Betonbelüftungsmittel; chemische Kondensationsmittel; Mittel zur Verhütung von Kondenswasserbildung;(Aktivierungsmittel zum) Kochen für gewerbliche Zwecke; Kühlmittel für Fahrzeugmotoren;Kupfersulfat [Vitriol]; Ätzmittel; Weinsteinrahm, nicht für pharmazeutische Zwecke; Kreosot für chemische Zwecke; Krotonaldehyd; Lederzurichtungsmittel; Zurichtungsmittel für Häute;Zyanid; Zymol; Feuchtigkeitsimprägniermittel für Mauerwerk [ausgenommen Anstrichfarben]; Entfärbungsmittel für industrielle Zwecke;Gummilösungsmittel; Entwässerungsmittel für gewerbliche Zwecke; Reinigungszusätze für Benzin; Detergentien zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Dextrin (Appreturmittel); Diagnostikmittel, ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Diastasen für gewerbliche Zwecke; Diatomeenerde; Kesselsteinlösungsmittel; Kunststoffdispersionen; destilliertes Wasser; Dolomit für gewerbliche Zwecke; Appreturmittel für Textilien (chemische Erzeugnisse); Gerbbeizen (Alaun, Weißgerberei); Bohrschlamm; Trockeneis (Kohlendioxyd); Elektrophorese-Gele, ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Weichmacher für gewerbliche Zwecke; Emulsionsmittel;Email (chemische Erzeugnisse, ausgenommen Farben, zur Herstellung von);(Trübungsmittel für) Email; chemische Emailtrübungsmittel; chemische Entzunderungsmittel für Motoren; Enzympräparate für gewerbliche Zwecke; Enzyme für gewerbliche Zwecke; Epoxydharze im Rohzustand; Ester; Äthan; Äther; Ethylalkohol; Äthyläther; Fettbleichmittel;Fettsäuren zur Fermentierung von Wein (chemische Erzeugnisse zur Verwendung für); Fermente für chemische Zwecke; Ferrozyanverbindungen;Füllstoffe für Kraftfahrzeugkarosserien;Füllstoffe für Kraftfahrzeugkarosserien; Filtermaterial (chemische Erzeugnisse); Filtermaterial (mineralische Substanzen); Filtermaterial (Kunststoffe im Rohzustand); Filtermaterial (pflanzlich); Filtersubstanzen für die Getränkeindustrie; Stahlveredelungspräparate; Feuerlöschmittel; Feuerschutzmittel; Blitzlichtpräparate; Flockenbildner; Mehl für gewerbliche Zwecke; Mittel zum Haltbarmachen von Blumen; Schwefelblüte für chemische Zwecke; Hydraulikflüssigkeiten; Fluor; Fluorverbindungen; Ameisensäure; Formaldehyd für chemische Zwecke; Formmittel für die Gießerei; Gießereisand; Brennstoffe [Brennelemente] für Atommeiler; Brennstoffsparmittel; Walkerde für die Textilindustrie; Walkmittel;Walkmittel für die Textilindustrie; Gallussäure zur Herstellung von Tinte;Galläpfel; Gallusgerbsäure; galvanische Bäder; Galvanisiermittel; Gambir [Gerbmittel]; Treibgase für Aerosole;Gasdetergentien;Gase (verfestigt) für gewerbliche Zwecke; Gelatine für gewerbliche Zwecke;Getter (Reagenzstoffe);(Trübungsmittel für) Glas;Mittel gegen Glastrübung;Mattierrungsmittel für Glas; chemische Glastrübungsmittel; Glukose für gewerbliche Zwecke; Glukoside; Leime für gewerbliche Zwecke; Kleber (Glutin) nicht für Papier- oder Schreibwaren, oder für den Haushalt; Baumsalbe für die Forstwirtschaft; Baumsalbe für die Forstwirtschaft; Glyzeride; Glyzerin für gewerbliche Zwecke; Glykol;Glykoläther; Goldsalze; Baumkitt; Baumwachs; Graphit für gewerbliche Zwecke;Fettentfernungsmittel zur Verwendung bei Herstellungsverfahren; Fettlösungsmittel; Gummiarabikum; Gummilösungsmittel; Gummilösungen (Klebstoffe), ausgenommen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; schweres Wasser; Helium; Hydrate; Hydrazin; Chlorhydrate; Salzsäure; Fluorwasserstoffsäure; Wasserstoff; Wasserstoffsuperoxyd;Natriumhypochlorit; Hyposulfite; industrielle Chemieerzeugnisse; Reparaturmittel für Luftschläuche für Reifen;Jodsäure: Jod für chemische Zwecke: Jod für gewerbliche Zwecke; Jodalbumin; Jodsalze; Ionenaustauscher [Chemikalien]; Eisensalze; Fischleim, nicht für Schreibwaren, den Haushalt oder Nahrungsmittel; Isotope für gewerbliche Zwecke; Kainit; Kaolin; Ketone; Kieselgur; Krypton; Milchsäure; Ruß [Gasruß] für gewerbliche Zwecke; Bleiazetat; Bleiarsenat; Bleioxyd; Lederleime; Mittel zum Garmachen von Leder; chemische Lederimprägnierungsmittel; chemische Lederauffrischungsmittel;Feuchtigkeitsimprägniermittel für Leder;Lezithin [Rohstoff];Linsen (Mittel gegen die Trübung von); Kaliumazetat; kohlensaurer Kalk; Chlorkalk; Fluate; Flüssigkeiten zum Entschwefeln elektrischer Akkumulatoren; Flüssigkeiten zum Entschwefeln elektrischer Akkumulatoren;Lithiumoxid; Mutterboden (Humus); Magnesit; Magnesiumkarbonat; Magnesiumchlorid; magnetische Fluide für industrielle Zwecke; Malzalbumin; Manganat; Mangandioxyd; Mangrovenrinde für gewerbliche Zwecke; Konservierungsmittel für Mauerwerk [ausgenommen Anstrichfarben und Öle]; Lederkitt; Reifenkitt; Fleischbeizmittel [Mittel zum Zartmachen] für gewerbliche Zwecke; Quecksilberoxyd; Quecksilbersalze; Metallvergütungsmittel; Erdmetalle; Metallhärtemittel; Metallvergütungsmittel; Nichtmetalle; Methan; Methylbenzol;Methylbenzol; Methyläther; Präparate aus Mikroorganismen, außer für medizinische oder veterinärmedizinsche Zwecke; Mineralsäuren; Moderatoren für Kernreaktoren;Netzmittel für Wäschereizwecke;Netzmittel für die Färberei;Netzmittel für die Textilindustrie; Entformungsmittel; Metallbeizen; Mostklärmittel; Naphthalin; Neon; Uranylnitrat; Nitrate; Salpetersäure; Lachgas (Distickstoffoxid); Stickstoff; Distickstoffoxid [Lachgas]; Bakterizide für die Weinbereitung, chemische Erzeugnisse zur Verwendung bei der Weinbereitung; Öldispergiermittel; Ölbleichmittel; Ölreinigungsmittel;Lederzurichtungsöle; Öle zum Garmachen von Leder; Lederzurichtungsöle; Öle zum Haltbarmachen von Nahrungsmittel; Ölabscheidemittel;Olivin [synthetisch]; Trübungsmittel für Email oder Glas; Bleichmittel für organische Stoffe; Oxalate; Oxalsäure; Sauerstoff;Farben (chemische Erzeugnisse für die Herstellung von); Palladiumchloride; Pektin für photographische Zwecke; Natriumperborat; Perkarbonate; Perchlorate; Persulfate; Perschwefelsäure; Erdöldispergierungsmittel; Phenol für gewerbliche Zwecke; Phosphatide; Phosphorsäure;Phosphor; Pikrinsäure;Pigmente (chemische Erzeugnisse für deren Herstellung); Weichmacher; Kunststoffe im Rohzustand; Plastisole; Mattierungsmittel; Pottasche; kaliumhaltige Wässer; Kalium; Kaliumbioxalat; Kartoffelmehl für gewerbliche Zwecke; Topferde; Flüssigkeiten für Servolenkungen; Konservierungsmittel für pharmazeutische Präparate; Konservierungsmittel für Dachziegel [ausgenommen Anstrichfarben und Öle];chemische Erzeugnisse zum Haltbarmachen von Lebensmitteln; Schutzgase zum Schweißen;Protein [Rohstoff];Zyanid; Klärmittel; Pyrogallussäure;Holzessig; Quebracho für gewerbliche Zwecke; Kühlerspülchemikalien; radioaktive Elemente für wissenschaftliche Zwecke; Radon; Kältemittel; Kältemittel; Auffrischungsmittel für Schallplatten; Steinsalz; Konservierungsmittel für Kautschuk;(Mittel gegen) Laufmaschen; Salmiak; Salicylsäure; Konservierungssalz, nicht für Lebensmittel; Salz (Rohstoff); Salpeter; Salze [chemische Erzeugnisse];Färbesalze für Metalle; Salze für galvanische Elemente; Salze für gewerbliche Zwecke; Salze der seltenen Erdmetalle; Alkalisalze; Edelmetallsalze für gewerbliche Zwecke; Soße für die Tabakbearbeitung; Entkalkungsmittel, ausgenommen für Haushaltszwecke; Meerwasser für industrielle Zwecke; Sebazinsäure; Saatgutpräservierungsmittel;Leimlösungsmittel; Silikate; Silizium; Silikone; Silbernitrat; Silbersalzlösungen zum Versilbern; Appreturleime; Schlichtmittel;Räucherfleisch (chemische Erzeugnisse für);Seife [aus Metall] für gewerbliche Zwecke; Sodaasche; Natrium; Natriumsalze [chemische Erzeugnisse]; chemische Lötmittel; Flussmittel zum Schweißen; verfestigte Gase für gewerbliche Zwecke; Lösungsmittel für Firnisse; Ruß für gewerbliche oder für landwirtschaftliche Zwecke; Kleesalz;Spinell [chemisches Erzeugnis]; Salmiakgeist;Essiggeist [verdünnte Essigsäure];chemische Trübungsmittel (für Email und Glas); Fleckenschutzmittel, chemische, für Stoffe; Stärke für gewerbliche Zwecke;Stärkekleister, außer für Papierwaren und Schreibwaren oder für Haushaltzwecke; Appreturmittel für Textilien [chemische Erzeugnisse];Stärkelösungsmittel [chemisch]; Sulfate; Sulfide; Sulfonsäure; Schwefel; Schwefelsäure; Schwefeläther; schweflige Säure; Sumach zum Gerben; oberflächenaktive Stoffe; synthetische Harze im Rohzustand;Talk [Magnesiumsilikat]; Lohe [Gerberei]; Gerbsäure; Tannin; Gerbmittel; Gerbhölzer; Tapiokamehl für gewerbliche Zwecke; Weinstein, nicht für pharmazeutische Zwecke; Weinsteinsäure; oberflächenaktive Stoffe [Tenside]; Tetrachloride; Aviviermittel für Textilien; chemische Imprägnierungsmittel für Textilien; Feuchtigkeitsimprägniermittel für Textilien; Thiocarbanilid;Gewindebohrmittel; Reifenflickmassen; Titanit; Titananhydrid für gewerbliche Zwecke; Toluen;Toluol; Giftgasneutralisierungsmittel; Tragantgummi; Fluide für Getriebe; Vergussmasse für Hohlräume in Bäumen [Forstwirtschaft]; Wolframsäure; Leimlösungsmittel; Leimlösungsmittel; Uranoxyd; Weingeist; Viskose; Vitriol; Salmiakgeist für gewerbliche Zwecke; Vulkanisationsbeschleuniger; Vulkanisiermittel; Tapetenablösungsmittel; Wasserglas [Silikat]; Wasserreinigungschemikalien; Wasserenthärtungsmittel; chemische Wachsbleichmittel; Schweißmittel, chemische; Netzmittel für Wäschereizwecke; Netzmittel für die Färberei; Netzmittel für die Textilindustrie;Fenster(n) (chemische Erzeugnisse gegen das Trübwerden von); Leim für Wein [Klärmittel]; Witherit; Holzalkohol;Holzgeist (Mittel zur Destillation von); Xenon; Zirkonerde;Kühlmittel mit Frostschutz;Kühlerreiniger; Treibstoffe für Aerosole; Lösungsmittel für Firnisse;Kühlflüssigkeiten.

Химически продукти, предназначени за промишлеността,науката, фотографията, селското стопанство,градинарството и горското стопанство; изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на хранителни продукти; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността;Синтетични материали за абсорбиращи масла; необработен целулозен ацетат; ацетати; оцетно кисел хидрид; ацетон; ацетилен; ацетилен тетрахлорид;киселинно устойчиви химически вещества; киселини; киселинна вода за зареждане на акумулатори; окислена вода за допълване на акумулатори; акрилни смоли, необработени; активен въглен; химически добавки за глинести разтвори; добавки, химически, за фунгициди; химични допълнения в инсектицидите; химични добавки за моторно гориво; лепенки за хирургична употреба; лепенки за картели; Лепливи материи за промишлеността; лепило за тапети; лепила за плочки за облицоване; агар-агар (екстракт от водорасли, заместващ желатина); аглутинанти (свързващи вещества) за бетон; албумин (животински или растителен в сурово състояние); алкохол; алдехиди;алгаробила (шушулка от мескит) [дъбилни вещества]; алгинати (стабилизатори, средства за желиране), не за хранителни цели; основи; алкален йод за промишлени цели; алкални метали; алкалоземни метали; алкалоиди; стипца; глинеста почва; оцетнокисел глинозем; алуминиева (стипца); алуминий (хлорид-); алуминиев (хидрат-); алуминиев йодид; алуминиев (силикат-); амоняк; амонячна стипца;амоняк [амоняк] за промишлени цели; алдехид-амоняк; амониеви соли; амилацетат; амил-алкохол; анхидрифи; амоняк (без вода);животински белтъчини [суровина]; препарати от животински въглен;животински въглени; препарати против кипене на охладителни течности за двигатели; антифриз;разтвори за предпазване от образуване на пяна в акумулатори; разтвори за предпазване от образуване на пяна в акумулатори; антиинкрустанти; субстанции против детонации за двигатели с вътрешно горене; антимонов оксид; антимонов (сулфид); продукти срещу статично електричество, за небитови цели; химикали против потъмняване на стъклата; антранилни киселини (бензизоксазолни киселини); аргон; арсеник; арсенисти киселини; необработени изкуствени смоли; астатин; помощни флуиди за употреба с абразиви; препарати срещу бактерии, освен такива за медицински и ветеринарни цели; бактериологични препарати за ферменирането на оцета; бактериологични препарати, освен за медицински и ветеринарни цели;гуржунбалсам за производство на лакове; бариеви (съединения -); бариев (сулфат -); барит; барит;основи (химически препарати); бисмут галат [основен]; обрабтване, с изключение на масла, за кожи; боксит;консерванти за бира; средства за пречистване и консервиране на бира; бентонит; бензолни производни; окисляване на бензолова редица; бензоени киселини; натриев карбонат за химически цели; калаен бихлорид; калиев дихромат; натриев дихромат;свързващи съставки (леярство -); биохимични катализатори; биологични препарати, различни от такива за медицински или ветеринарни цели; птичи клей; бисмутен субнитрат за химически цели;обезцветители за индустриални цели; въглени от животинска кръв; костни (въглища-); боракс; борова киселина за индустриални цели; спирачна течност; разтворителни вещества за зазаваряване на метали; препарати за високотемпературно спояване; предпазващи средства за тухлена зидария, с изключение на бои и масла; бром за химически цели; допълнителни продукти от преработката на житни кулутури за промишлени цели; сода, калцирана; калциев карбид; калциеви соли; камфор за промишлени цели; карбид; въглерод; сажди [въгленово черен] за промишлени цели; въглен за филтри; серен въглерод; тетрахлорен въглерод; карбонати; въглеродна киселина; въглехидрати; казеин за промишлени цели; катализатори; катеху (дъбилен екстракт); алкална основа; сода каустик за промишлени цели; разяждащи вещества за индустриални цели; целулоза; целулозни производни [химически]; целулозен естер за промишлени цели; целулозен етер за промишлени цели; лепила за обувни артикули; цимент за поправяне на счупени артикули; спояващо вещество за пневматични гуми (гуми);циментови средства (металообработване); препарати за съхраняване на цимент (с изключение на бои и масла); продукти за импрегниране на цимент, с изключение на бои; керамични материали в определена форма за употреба като филтриращи средства;химически средства за производство на техническа керамика; химични добавки за масла; химически подсилващи вещества за хартия; химически активен пълнител за гума; химически изделия за улесняване на спояването на метали; химически препарати за научни цели, други освен такива за медицинска или ветеринарна употреба; химически реактиви с изключение на такива за медицински или ветеринарни цели; химически вещества за лабораторен анализ с изключение на такива за медицински и ветеринарни цели; почистващи продукти за комини, химически;каолин; хлорати, соли на хлорната киселина; хлориди; хлор; хлорна киселина; соли на хромова киселина; хромена (стипца -); хром (соли на -); хромна (киселина -); хромови (соли-); хромен оксид; лимонена киселина за индустриални цели; препарати за пречистване(избистряне);глина (порцелан -); въглеродо-спестяващи средства; кобалтов оксид за промишлени цели; колодий; химикали за изсветляване на цвета за промишлени цели; запалителни вещества (химични добавки за моторно гориво); маси за производството на грамофонни плочи; продукти за запазване на бетон (с изключение на бои и масла); химикали за аерация на бетона; кондензиращи продукти (химически); химикали, предотвратяващи кондензация;препарати за стимулиране на готвенето за промишлени цели; охладителни течности за двигатели за моторни превозни средства;витриол; корозивни препарати; каймак от винен камък, не за фармацевтични цели; креозот за химически цели; кротоналдехид; препарати за обработка на кожа; изглаждащи средства за кожи;цианид; цимол; продукти против влага, с изключение на бои, за зидарството; обезцветители за индустриални цели;разтворител за гума; дехидратиращи средства за промишлени цели; пречистващи добавки за бензин; детергенти за използване в производствени методи; декстрин (средства за апретура); диагностични препарати, с изключение за медицински или ветеринарномедицински цели; диастази за промишлени цели; пръст от дребни морски кремкови водорасли; разграждащи средства за котлен камък; дисперсии на пластмаси; дестилирана вода; доломит за промишлени цели; Продукти за обработване и апретура за тъкани; обрабтване, с изключение на масла, за кожи; кал за улесняване на пробиване; сух лед [въглероден диоксид]; електрофорезни гелове, с изключение на такива за медицински или ветеринарни цели; Омекотители за промишлени цели; емулгатори;химически препарати, с изключение на пигменти, за производството на емайл;емайли за боядисване (вещества за придаване на топло и светопоглъщащи свойства за тях-); химикали за оцветяване на емайл; декарбонизация (почистване от нагар) на двигатели (химически препарати за -); ензимни препарати с промишлено приложение; ензими за промишлени цели; епокси смола в необработено състояние; Естери; етен; етери; етилов алкохол; етил етер; мазни избелващи средства;киселини с мазнини за ферментиране на вино (химикали, използвани при -); ферменти за химически цели; фероцианидни съединения;пълнежи за автомобилни каросерии;запълващи средства за каросерии на коли; филтриращи материи [химически препарати]; филтриращи материали (минерални вещества); филтриращи материали [необработена пластмаса]; филтриращи материали [растителни вещества]; агенти за филтриране за промишлеността на напитките; препарати за облагородяване на стомана; пожарогасителни състави; огнеупорни препарати; препарати за светкавици; уред за образуване на снежинки; брашно за промишлени цели; продукти за консервация на цветя; серни цветове за химически цели; течности за хидравлични кръгове; флуор; флуорни съединения; мравчена киселина; формалдехид за химически цели; формовъчни препарати; формовъчна смес; горива [горивни елементи] за атомни реактори; средства за спестяване на гориво; инфузорна пръст за текстилната промишленост; средства за валяне (на плат);средства за валяне (на плат) за текстилната промишленост; танини за производство на мастило;жълъди; танини; галванични бани; галванизиране (продукти за -); гамбир; втечнени газове за аерозоли;газ-детергенти;технически газове за промишлени цели (твърди); желатин за промишлени цели;гетер [реактивен материал];средства за проводимост на стъкло;стъкло (продукти за предотвратяване потъмняването на);матиращи средства за стъкло; химикали за оцветяване на стъкло; глюкоза за промишлени цели; глюкозиди; лепила за промишлеността; лепила (глутен), не за хартиени изделия или канцеларски принадлежности или за домакинството; паста за дървета за горското стопанство; паста за дървета за горското стопанство; глицериди; глицерин за промишлени цели; глюкол;глюкол-етер; златни соли; присадки за дървета; восък за дървета; графит за индустриална употреба;препарати за обезмасляване, предназначени за използване при производствени методи;туткални разтворители; гума арабика; разтворител за гума; слепващи средства [лепила], различни от такива за канцеларски или домакински цели; тежка вода; Хелий; хидрати; хидразин; хлорхидрати; солна киселина; флуорни водородни киселини; водород; водороден супероксид;натриев хипо-хлорид; хипосулфид; промишлени химикали; iвътрешни автомобилни гуми [гуми] (вещества за поправка/лепене -);йодни киселини: йод за химически цели: йодид за промишлени цели; йодалбумин; йодни соли; йонообменници [химикали]; железни (соли -); рибен туткал, не за материали за писане, дома и хранителен продукт; изотопи за промишлени цели; каинит; каолин; кетон; почва, съдържаща диатомеи; криптон; млечни киселини; сажди (газови сажди) за промишлени цели; оловен (ацетат -); оловен арсеинат; оловен оксид; лепила за кожа; химикали за покритие на кожа; химически средства за импрегниране на кожи; химически средства за освежаване на кожа;импрегниращи водонепропускливи продукти за кожа;лецитин [в сурово състояние];лещи (препарати за предотвратяване на почерняване на- ); калиев ацетат; въглеродно-киселинен варовик; хлорна вар; флуати;течности за десулфиране на електрически акумулатори; течности за десулфиране на електрически акумулатори;литиев окис; растителна почва; магнезит; магнезиев (карбонат-); магнезиев (хлорид-); магнитни флуиди за промишлени цели; малцалбумин; манганат; манганов диоксид; мангрови дърви за промишлени цели; консервиращи препарати за зидарии (с изключение на бои и масла); лепила за кожи; мастик за автомобилни гуми [гуми]; месни омекотители за промишлени цели; живачен оксид; живачни (соли -); метали (продукти за получаване от -); земни метали; заздравяващи препарати; метали (продукти за получаване от -); металоиди; метан; метил-бензол;метил-бензол; метил-етер;култури от микроорганизми, с изключение на такива за медицински цели, ветеринарно-медицински цели; минерали (киселини -); модератори за ядрени реактори;овлажняващи препарати за употреба в избелването;овлажняващи препарати за употреба в боядисването;овлажняващи препарати за употреба в текстилната промишленост; продукти за изваждане от калъп; химически препарати за трайно боядисване на метали; средства за пречистване на плодов сок; нафталин; неон; ураниев нитрат; нитрати; селитрова киселина;азотен моноксид; нитроген; двуазотен окис [райски газ]; бактерициди за приготвяне на вино [химически препарати, използвани при приготвянето на вино]; маслени диспергатори; почистващи мазнини препарати; маслочистители;масла за обработка на кожа; масла за обработка на кожа; дъбилни масла; масла за консервиране на хранителни продукти; химикали за отделяне на мазнини;оливин [химически продукт]; помътняване на емайл или стъкло (продукти за -); избелващи средства за органични материи; оксалати; оксал-киселини; кислород;химически средства за производство на бои; паладиум-хлорид; пектин за фотографски цели; натриев перборат; перкарбонат; перхлорати; персулфати; пер-сярни киселини; средства за диспергиране на нефт; фенол за промишлени цели; фосфатиди; фосфорни киселини;фосфор; пикринови киселини;пигменти (химически средства за производството им); пластификатори; пластмаси, необработени; пластизоли; матиращи средства; поташ; калий-съдържащи води; калий; калиев биоксалат; картофено брашно за промишлени цели; пръст за цветя; флуиди за насочване на енергия; консерванти за фармацевтични препарати; консервиращи вещества за керемиди (с изключение на бои и масла);консервиране на хранителни продукти (химични вещества за-); защитни газове за заваряване;протеин [суровина];цианид; почистващи препарати; пиро-танини;дървесен оцет; квебрачо за промишлени цели; химикали за прочистване на радиатори; радиоактивни елементи за научни цели; радон; охлаждащи продукти;охлаждащи препарати; средства за освежаване на грамофонни плочи; каменна сол; консерванти за каучук и гума;вещества за предотвратяване появата на бримки на чорапогащниците; амоняк; салицилова киселина; косервираща сол, не за хранителни продукти;сол, сурова; селитра; соли (химически продукти);соли за оцветяване на метали; соли за галванични елементи; соли за за индустриални цели; метали от редки земи (соли на -); Алкални соли; соли на благородни метали за промишлени цели; сос за обработката на тютюн; препарати за премахване на котлен камък, с изключение на такива за домакински цели; морска вода за промишлени цели; себационова киселина; препарати за защита на семена;туткални разтворители; силикати; силикон; силикон; сребърен (нитрат); сребърни соли (разтвори на -) за посребряване; апретурни лепила; слепяващи средства;пушено месо (други химически препарати за него);сапун [метален] за промишлени цели; содена пепел; натрий; натриеви соли (химични препарати); химикали за спояване; разтворителни вещества за заваряване; Втвърдени газове за промишлени цели; разтворители за лакове; сажди за промишлени или за селскостопански цели; калиев оксалат;шпинел [химически продукт]; амонячна вода;оцетна киселина;оцветяващи химикали (емайл и стъкло -); Химически продукти за защита на текстил от петна; нишесте за промишлени цели;обикновено лепило, освен за хартиени и канцеларски изделия или за домакински цели; средства за апретура за текстил [химически препарати];разтворител за смола [химически]; сулфати; сулфиди; сулфонова киселина; сяра; сярна киселина; серен етер; сярна (киселина -); сумак за щавене; повърхностно активни агенти; необработени изкуствени смоли;талк [магнезиев силикат]; дъбилни вещества [дъбилни вещества]; дъбилни киселини; танин; дъбилни вещества; дъбилни екстракти от дърво; брашно от тапиока за промишлени цели; винен камък, не за фармацевтични цели; киселина от винен камък; повърхностно активни вещества (тензиди); тетрахлорид; химикали за изсветляване на текстил; химикали за импрегниране на текстил; химикали за водоустойчивост на текстила; тиокарбанилид;резбарство (съединения за- ); маса за залепване на гуми; титанит; титанов двуокис за промишлени цели; толуен;толуол; средства за неутрализиране на отровни газове; гума от трагант; флуид за зъбни предавки; строителен разтвор за кухини в дървета [лесовъдство]; волфрамова киселина; туткални разтворители; туткални разтворители; ураниев оксид; винен спирт; вискоза; Сярна киселина; амоняк [амоняк] за промишлени цели; вулканизационни ускорители; вулканизатори; препарати за отстраняване на тапети; водно стъкло [силикат]; водопречистващи химикали; омекотители за вода; химически избелващи средства за пране;химикали за спояване; овлажняващи препарати за употреба в избелването; овлажняващи препарати за употреба в боядисването; овлажняващи препарати за употреба в текстилната промишленост;химикали против петна и потъмняване за прозорци; туткал за вино [средства за избистряне]; витерит; метанол;препарати за дестилация на метанол; ксенон; циркониев окис;антизамръзващи охладители;радиаторни почистващи средства; аерозолни двигателни експлозиви; разтворители за лакове;течности за охладителни системи.

Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødningsmidler; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;syntetiske materialer til olieabsorbering; celluloseacetat, uforarbejdet; acetater (kemiske midler); eddikesyrer; acetone; acetylen; acetylentetrachlorid; syrebestandige kemiske stoffer; syrer; syreholdigt vand til efterfyldning af akkumulatorer; syreholdigt vand til efterfyldning af akkumulatorer; acrylharpiks, uforarbejdet; aktivt kul; additiver, kemiske, til boreslam; additiver, kemiske, til fungicider; additiver, kemiske, til insekticider; Kemiske additiver til motorbrændstof; klæbemidler til kirurgiske bandager; klæbemidler til plakater; Klæbemidler til industrielle formål; tapetklister; klæbemidler til vægfliser; agar-agar; bindemidler til beton; albumin (animalsk eller vegetabilsk, råmateriale); alkohol; aldehyder;algarobille (johannesbrødfrugt, garvemateriale); alginater (geledannende, opsvulmende produkter), ikke til brug som næringsmidler; alkaliske midler; alkalimetaljodider til industrielle formål; Alkaliske metaller; jordalkalimetaller; alkaloider; alun; Ler; eddikesur lerjord; aluminium alun; aluminiumchlorid; aluminiumhydrat; aluminiumjodid; aluminiumsilikat; ammoniak; ammoniumalun;salmiakspiritus til industrielle formål; ammoniumaldehyd; ammoniumsalte; amylacetat; amylalkohol; anhydrider; ammoniak (vandfri -);animalsk albumin (råmateriale); præparater af animalsk kul;animalsk kul; anti-kogepræparater til motorkølevæsker; antifrostvæske;skumhindrende opløsninger til akkumulatorer; skumhindrende opløsning til batterier; midler mod kedelstensdannelser; antibankestoffer til forbrændingsmotorer; antimonoxyd; antimonsulfid; antistatiske præparater, ikke til husholdningsbrug; kemikalier mod anløbning til vinduer; antranilsyrer; argon; arsenik; arsensyre; kunstharpiks, ubehandlet; astat; flydende tilsætninger til slibemidler; bakteriepræparater, dog ikke til medicinske og veterinærmedicinske formål; bakteriologiske præparater til eddikedannelse; bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug;gurjunbalsam til fremstilling af lak; bariumforbindelser; bariumsulfat; baryt; baryt;baser (kemiske præparater); basisk bismutgallat; garvebejdse (pyr); bauxit;konserveringsmidler til øl; klare- og konserveringsmidler til øl; bentonit; benzinderivat; benzenbaserede syrer; benzoesyre; tvekulsur natron til kemiske formål; tindichlorid; kaliumdikromat; natriumcarbonat;bindemidler til støberibrug; biokemiske katalysatorer; biologiske præparater til laboratorier, ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; fugllim; bismuthnitrat til kemiske formål;blegemidler (affarvningsmidler) til industrielle formål; blodkul; benkul; boraks; borsyre til industrielle formål; bremsevæske; Flusmidler til hårdlodning; loddepræparater; konserveringsmidler til murværk, ikke maling og olier; brom til kemiske formål; kornderivater til industriel brug; kalcineret soda; calciumcarbid; calciumsalte; kamfer til industrielle formål; karbid; kulstof; kønrøg til industrielle formål; kul til filtre; kuldisulfid; tetrachlorkulstof; karbonater; kulsyre; kulhydrater; kasein til industrielle formål; katalysatorer; katechu; ætsende alkali; kausisk soda til industriel brug; ætsemidler til industrielle formål; cellulose; cellulosederivater (kemiske midler); celluloseestere til industrielle formål; celluloseætere til industrielle formål; Klæbemidler til fodtøj; bindemidler til reparation af ituslåede genstande; mastiks til dæk og luftringe til køretøjer;cement (metallurgi); konserveringsmidler til cement, undtagen maling og olier; kemiske imprægneringsmidler til cement, undtagen maling; keramiske materialer i partikelform til brug som filtreringsmateriale;keramiske materialer (præparater til fremstilling af keramiske materialer til tekniske formål); kemiske additiver til olie; forstærkningsmidler til papir (kemiske -); kemiske gummiforstærkningsmidler; kemiske produkter til at lette metallegeringer; kemiske præparater til videnskabelige formål, ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; kemiske reagenser, undtagen til medicinske eller veterinære formål; kemiske stoffer til analyse i laboratorier, undtagen til medicinske og veterinære formål; kemiske præparater til skorstensrensning;kaolin; chlorater; chlorider; chlor; cholsyre; chromater; kromalun; chromsalte; kromsyre; kromoxydsalte; kromoxyd; citronsyre til industrielle formål; klaremidler;kaolin; kulbesparende præparater; koboltoxyd til industrielle formål; kollodium; kemiske midler til opfriskning af farver til industrielle formål; brændbare præparater (kemiske tilsætningsmidler til motorbrændstoffer); blandinger til fabrikation af grammofonplader; Beton (konserveringsmidler til -) undtagen maling og olie; kemiske produkter til luftning af beton; kemiske kondenseringspræparater; kondensationshindrende kemiske produkter;kogning (midler til at fremskynde -) til industrielle formål; kølevæske til bilmotorer;kobbersulfat (vitriol); ætsende midler; vinsten (kaliumtartrat), ikke til farmaceutiske formål; kreost til kemiske formål; krotonaldehyd; læderberedningspræparater; garvepræparater til huder;cyanider (blåsyre); cymol; produkter mod fugtighed i murværk (undtagen maling); blegemidler til industriel brug;degummering (af silke) (præparater til -); præparater til dehydrering til industrielle formål; rensende additiver til benzin; rensemidler til brug i fabrikationsprocessen; dekstrinappretur; diagnosepræparater, undtagen til medicinske eller veterinære formål; diastase til industrielle formål; diatoméjord; kedelstensopløsningsmidler; plastic i form af dispersioner; destilleret vand; dolomit til industrielle formål; appretur- og appreturpræparater til tekstiler; læderbejdse, undtagen olier, til brug ved garvning; borevæsker; tøris (kuldioxyd); elektroforesegeléer, ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; blødgøringsmidler til industrielle formål; emulgatorer;emalje (kemiske præparater, dog ikke pigmenter, til fremstilling af -);emalje (matteringsmidler til -); kemikalier til farvning af emalje; kemikalier til afkoksning af motorer; enzympræparater til industrielle formål; enzymer til industrielle formål; epoxyharpiks, ubearbejdet; estere; ætan; ætere; ethylalkohol; ethylæter; blegemidler til fedt;fedtsyrer til gæring af vine (kemiske midler til anvendelse i forbindelse med -); fermenter til kemiske formål; ferrocyanider;spartelmasse til bilkarrosserier;spartelmasse til bilkarosserier; filtrermateriale [kemiske præparater]; filtrermaterialer [mineralske substanser]; filtrermateriale [ubehandlet plastic]; filtrermateriale [vegetabilske substanser]; filtersubstanser til drikkevareindustrien; præparater til efterbehandling af stål; ildslukningsmidler; brandbeskyttelsesmidler; præparater til fremstilling af blitzlys; flokkuleringsmidler; mel til industrielle formål; konserveringsmidler til blomster; svovlblomme til kemisk brug; væsker til hydrauliske kredsløb; fluor; fluorforbindelser; myresyre; formaldehyd til kemiske formål; støbepræparater til støberier; sand til støberibrug; brændstof til atomreaktorer; brændstofbesparende præparater; valkejord til brug i tekstilindustrien; valkemidler;valkepræparater til brug i tekstilindustrien; gallusyre til fabrikation af blæk;galæbler; gallusgarvesyre; galvaniske bade; galvaniske præparater; gambier; fremdrivningsluftarter til aerosoler;gasrensende præparater;fortættede gasser til industrielle formål; gelatine til industrielle formål;getters (kemisk aktive substanser);glas (matteringsmidler til -);midler til forhindring af mattering af glas;mattering af glas (præparater til -); kemiske præparater til mattering af glas; glukose til industrielle formål; glukosider; lim til industrielle formål; bindemidler (glutin), ikke til papirhandlervarer eller kontorartikler eller til husholdningsbrug; glutenholdige præparater til brug ved anbringelse af limring eller lignende på træstammer og ved træpodning; glutenholdige præparater til brug ved anbringelse af limring eller lignende på træstammer og ved træpodning; glycerider; glycerin til industrielle formål; glykol;glukolæter; guldsalte; podekit til træer; voks til podning; grafit til industrielle formål;fedtfjerningspræparater til brug i fabrikationsprocesser; midler til at udskille fedtstoffer; gummi arabikum til industriel brug; midler til gummiopløsning; gummi (klæbemiddel), ikke til papirvarer eller til husholdningsbrug; tungt vand; Helium; hydrater; hydraziner; hydrochlorater; saltsyre; flussyre; hydrogen; hydrogenperoxid;blegsalt; thiosulfat; kemikalier til industrielle formål; præparater til reparation af slanger til dæk;jodsyre, nemlig jod til kemiske formål, jod til industrielle formål; jodalbumin; jodsalte; ionbyttere (kemiske præparater); jernsalte; fiskelim og husblas, ikke til kontor eller husholdningsbrug eller til næringsmiddelformål; isotoper til industriel brug; kainit; kaolin; ketoner; kiselgur; krypton; mælkesyre; røg (køn -) til industrielle formål; blyacetat; blyarsenat; blyoxyd; læderlim; lædertilberedningskemikalier; kemiske præparater til imprægnering af læder; kemiske produkter til opfriskning af læder;vandtættende kemikalier til læder;lecitin (råmateriale);linser (midler til forhindring af mmisfarvning af -); kalciumacetat; kalciumkarbonat; kalciumchlorid; fluater; væsker til afsulfitning af akkumulatorer; væsker til afsulfitning af akkumulatorer;lithion (litiumoxyd); Lerjord; magnesit; magniumkarbonat; magniumchlorid; magnetisk væske til industrielle formål; maltalbumin; manganat; mangandioxyd; mangrovebark til industrielle formål; konserveringsmidler til murværk, ikke maling og olier; Kit til læder; mastiks til dæk og luftringe til køretøjer; kødmørnere til industrielle formål; mercutioxyd; kviksølvsalte; udglødningsmidler til metaller; jordmetaller; metalhærdemidler; udglødningsmidler til metaller; metalloider; metan; toluol;methylbenzol; metylæter; præparater af mikroorganismer, dog ikke til medicinske og veterinærmedicinske formål; mineralsyre; moderatorer, kemiske stoffer til brug i kernereaktorer;befugtningsmidler til brug ved blegning;befugtningsmidler til brug ved farvning;befugtningsmidler til brug i tekstilindustrien; præparater til at lette udtagning fra støbeforme; metalbejdsemidler; klaremidler til most; naftalin; neon; urannitrat; nitrat; salpetersyre; dinitrogenoxyd; kvælstof; dinitrogenoxyd; ønologiske bakteriedræbende præparater (kemiske præparater til brug ved vinfremstilling); oliedispergeringsmidler; kemiske blegemidler til olie; olierensende kemikalier;olier (garve -); Olier til brug ved forarbejdning af læder; garveolier; olier til konservering af næringsmidler; kemikalier til olieadskillelse;olivin (kemisk præparat); midler til at gøre emaljer og glas uigennemsigtige; blegemidler til organiske stoffer; oxalater; oxalsyre; oxygen;maling (kemiske præparater til fremstilling af -); palladiumchlorider; pektin til fotografiske formål; natriumperborat; perkarbonater; perchlorater; persulfat; persvovlsyre; kemiske midler til nedbrydning af petroleum; fenol til industrielle formål; fosfatider; fosforsyre;forfor; pikrinsyre;pigmenter (kemiske præparater til fremstilling af -); blødgøringsmidler; plastic i rå tilstand; plastisoler; materialer til mattering; potaske; potaskevand; kalium; kaliumdioxalat; kartoffelmel til industrielle formål; pottejord; væske til servostyring; konserveringsmidler til farmaceutiske præparater; konserveringsmidler til tagsten, dog ikke maling og olier;kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; baggas til svejsning;protein (råmateriale);cyanid; rensepræparater; pyrogallussyre;træsyre; quebracho til industrielle formål; radiatorskyllemidler; radioaktive elementer til videnskabelige formål; radon; kølemidler; kuldefrembringende præparater; præparater til fornyelse af grammofonplader; stensalt; præparater til konservering af gummi;huller i strømper (præparater, der forhindrer -); salmiak; salicylsyre; konserveringssalt, ikke til næringsmidler; råsalt; salpeter; salte (kemiske præparater);salte til farvning af metal; salte til galvaniske batterier; salte til industrielle formål; salte af sjældne jordmetaller; alkaliske salte; salte af ædle metaller til industrielle formål; sovs til fremstilling af tobak; Afkalkningsmidler, ikke til husholdningsbrug; havvand til industrielle formål; sebacinsyre (fedtsyre); frøkonserveringsmidler;midler til opløsning af lim; silikater; silicium; silikoner; sølvnitrat; opløsninger af sølvsalt til forsølvning; appreturmidler (stivelse); præparater til opklæbning og limning;røgning af kød (kemiske præparater til -);metalholdigt sæbe til industrielle formål; kalcineret soda; natrium; natriumsalte (kemiske præparater); loddekemikalier; loddeflusmidler; stivnede gasser til industrielle formål; opløsningsmidler til fernis; sod til industrielle formål og til landbrugsformål; syresalt (surt natriumoxalat);spinel (kemiske præparater); salmiakspiritus (ammoniak);eddikesprit;kemikalier til bejdsning af emalje og glas; Kemiske præparater til beskyttelse af tekstilvarer mod pletter; stivelse til industrielle formål;stivelsesklister, ikke til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug; appreturmidler (kemiske præparater);kemiske præparater til opløsning af stivelse; sulfater; sulfider; sulfonsyre; svovl; svovlsyre; svovlsyreestere; svovlsyrling; sumak til brug ved garvning; overfladeaktive stoffer; syntetisk, ubehandlet harpiks;talkum (magnesiumsilikat); garvebark; garvesyre; tannin; garvestoffer; garvetræ; tapiokamel til industriel brug; vinsten, ikke til farmaceutiske formål; vinsyre; spændingsaktive stoffer; tetrachlorider; kemiske blegemidler til tekstiler; kemiske imprægneringsmidler til tekstiler; imprægnering af tekstiler mod vand (midler til -); thiocarbanilid;gevindskæring (præparater til -); præparater til dækreparation; titanit; titandioxyd til industrielle formål; toluen;toluol; neutraliseringsmidler til giftgas; tragantgummi til brug i fabrikation; flydende medier til gear; fyldmateriale til udfyldning af træers hulhed (skovbrugsmateriale); tungstensyre; limopløsningsmidler; limopløsningsmidler; uranoxyd; vinsprit; viscose; vitriol; salmiakspiritus til industrielle formål; midler til acceleration af vulkanisering; præparater til vulkanisering; tapetfjerneapparater; vandglas (opløseligt glas); vandrensende kemikalier; blødgøringsmidler til vand; kemiske voksblegemidler; svejsekemikalier; fugtemidler til brug ved blegning; fugtemidler til brug ved farvning; fugtemidler til brug i tekstilindustrien;vinduer (kemiske midler mod misfarvning af -); vinklaremidler (lim); witherit; træsprit;træsprit (destillationspræparater); xenon; zirkoniumdioxyd;frostvæske, kølevæske;rensemidler til kølere; aerosoldrivmidler; opløsningsmidler til fernis;kølevæsker.

Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες , τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία· ακατέργαστές συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά· λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά)· μίγματα για πυρόσβεση· παρασκευάσματα για τη βαφή και τη συγκόλληση μετάλλων· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· ύλες βυρσοδεψίας· κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση·συνθετικά υλικά για απορρόφηση ελαίων· ακατέργαστη οξική κυτταρίνη· οξικά άλατα· άνυδρο οξικό οξύ· ακετόνη· ακετυλένιο· ακετυλοτετραχλωρίδιο· οξεάντοχες χημικές συνθέσεις· οξέα· νερό εμπλουτισμένο με οξέα για την επαναπλήρωση συσσωρευτών· νερό εμπλουτισμένο με οξέα για την επαναπλήρωση συσσωρευτών· ακατέργαστες ακρυλικές ρητίνες· ενεργοποιημένος άνθρακας· χημικά προσθετικά για λάσπη γεώτρησης· χημικά πρόσθετα για μυκητοκτόνα· χημικά πρόσθετα σε εντομοκτόνα· χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα· κολλώδη παρασκευάσματα για χειρουργικούς επιδέσμους· κόλλες για αφίσες· Κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση· κολλώδεις ουσίες για επενδύσεις τοίχων· κόλλες για πλάκες επένδυσης δαπέδων· αγάρ-αγάρ· κόλλες για μπετόν· αλβουμίνες [ζωικές ή φυτικές, πρώτες ύλες]· αλκοόλη· αλδεΰδες·προσωπίς η γιουλανθής [ύλες βυρσοδεψίας]· αλγινικά άλατα [παρασκευάσματα ζελατινοποίησης και διόγκωσης] όχι για διατροφική χρήση· αλκαλικά· αλκαλικό οξείδιο για χρήση στη βιομηχανία· Αλκαλικά μέταλλα· μέταλλα αλκαλικών γαιών· αλκαλοειδή· αλουνίτης· οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα)· όξινο αργιλόχωμα· αλουνίτης αλουμινίου· χλωρίδιο του αργιλίου· ένυδρη αλουμίνα· ιωδίδιο αλουμινίου· πυρίτιο αλουμινίου· αμμωνία· αλουνίτης αμμωνίας·υδροξείδιο του αμμωνίου για τη βιομηχανία· αμμωνία αλδεΰδης· άλατα αμμωνίου· ασετυλίνη αμύλου· αλκοόλη αμύλου· ανυδρίτης· αμμωνία [άνυδρη]·ζωικές αλβουμίνες [πρώτες ύλες]· παρασκευάσματα ζωικού άνθρακα·ζωικός άνθρακας· παρασκευάσματα για την αποφυγή του βρασμού των ψυκτικών μέσων για κινητήρες· αντιψυκτικά·αντιαφριστικά διαλύματα για μπαταρίες· αντιαφριστικά διαλύματα για μπαταρίες· αντιοξειδωτικά· αντικρουστικές ουσίες για μηχανές εσωτερικής καύσης· αντιμονοξείδιο· σουλφίδιο αντιμονίου· αντιστατικά παρασκευάσματα (για μη οικιακές χρήσεις)· αντιαμαυρωτικά χημικά για παράθυρα· οξέα ανθραλίνης· αργό· αρσενικό· οξέα αρσενικού· ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες· αστάτιο· βοηθητικά υγρά για χρήση με λειαντικά προϊόντα· βακτηριακά παρασκευάσματα, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις· βακτηριολογικά παρασκευάσματα για τη ζύμωση ξιδιού· βακτηριολογικά παρασκευάσματα, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις·βάλσαμο διπτερόκαρπου για την παραγωγή λακών· ενώσεις βαρίου· θειικό βάριο· βαρυτίνη· φυσικό θειικό βάριο·βάσεις (χημικά προϊόντα)· [βασικό] γαλλικό βισμούθιο· λουτρά (εμβαπτίσεις) για την κατεργασία δερμάτων· βωξίτης·μέσα συντήρησης ζύθου· μέσα για διαύγεια και διατήρηση ζύθου· μπεντονίτης· παράγωγα βενζολίου· οξέα κατηγορίας βενζολίου· βενζοϊκό οξύ· δισσανθρακική σόδα για χημική χρήση· διχλωριούχος κασσίτερος· διχρωμικό κάλιο· διχρωμικό νάτριο·συνδετικές ύλες χυτηρίου· βιοχημικοί καταλύτες· Βιολογικά παρασκευάσματα, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· ιξός· υπονιτρικό βισμούθιο για χημική χρήση·ουσίες αποχρωματισμού για βιομηχανική χρήση· αιθάλη αίματος· ζωικός άνθρακας· βόρακας· βορικό οξύ για βιομηχανική χρήση· υγρά πέδης· Συλλιπάσματα σκληρής συγκόλλησης· παρασκευάσματα σκληρής συγκόλλησης· προϊόντα συντήρησης πλινθοδομών, εκτός των χρωμάτων και των ελαίων· βρώμιο για χημική χρήση· υποπροϊόντα της κατεργασίας δημητριακών για βιομηχανικές χρήσεις· ανθρακική σόδα· καρβίδιο του ασβεστίου· άλατα ασβεστίου· καμφορά για βιομηχανική χρήση· καρβίδια· ¶νθρακας· αιθάλη για βιομηχανικούς σκοπούς· άνθρακας για φίλτρα· διθειούχος άνθρακας· τετραχλωράνθρακας· καρβουνίδιο· ανθρακικά οξέα· υδατάνθρακες· καζεΐνη για βιομηχανικούς σκοπούς· καταλύτες· αρωματικές παστίλιες· καυστικά αλκάλια· καυστικό νάτριο για βιομηχανική χρήση· καυστικά μέσα για βιομηχανική χρήση· κυτταρίνη· παράγωγα κυτταρίνης [χημικά προϊόντα]· εστέρες κυτταρίνης για βιομηχανικές χρήσεις· αιθέρας κυτταρίνης για βιομηχανική χρήση· κόλλες για υποδήματα· στόκοι για την επισκευή σπασμένων αντικειμένων· στόκος για ελαστικά·τσιμέντα [μεταλλουργικά]· ουσίες συντήρησης για τσιμέντο με εξαίρεση χρώματα και έλαια· παρασκευάσματα για την αδιαβροχοποίηση του τσιμέντου (με εξαίρεση τις βαφές)· κεραμικά υλικά σε μορφή σωματιδίων για φίλτρα·συνθέσεις για την κατασκευή τεχνικών κεραμικών· χημικά πρόσθετα για έλαια· ενισχυτικά χαρτιού, χημικά· χημικά ενισχυτικά μέσα ελαστικού κόμμεως· χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες για την παρασκευή μεταλλικών κραμάτων· Χημικά παρασκευάσματα για επιστημονική χρήση, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· χημικά αντιδραστήρια (εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις)· χημικές ουσίες για εργαστηριακές αναλύσεις, με εξαίρεση εκείνα για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις· παρασκευάσματα για τον καθαρισμό καπνοδόχων (χημικά)·καολίνη· χλωριούχα άλατα· χλωριούχα άλατα· χλώριο· χολικό οξύ· χρωμικά άλατα· στυπτηρία χρωμίου· άλατα χρωμίου· οξέα χρωμίου· άλατα οξειδίων του χρωμίου· οξείδιο χρωμίου· κιτρικό οξύ για βιομηχανική χρήση· παρασκευάσματα διαύγασης·άργιλος (σινική πορσελάνη)· παρασκευάσματα εξοικονόμησης κάρβουνου· οξείδιο κοβαλτίου για βιομηχανική χρήση· κολλόδιο· χημικά ενίσχυσης χρώματος για βιομηχανικούς σκοπούς· παρασκευάσματα καύσης [χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα]· χημικές ενώσεις για την κατασκευή δίσκων εγγραφών· Προϊόντα για τη διατήρηση του σκυροδέματος (με εξαίρεση τις βαφές και τα έλαια)· χημικά προϊόντα αερισμού σκυροδέματος· χημικά παρασκευάσματα συμπύκνωσης· μέσα κατά της δημιουργίας ατμών·παρασκευάσματα επιτάχυνσης μαγειρέματος για βιομηχανική χρήση· ψυκτικά μέσα για μηχανές οχημάτων·βιτριόλη· ιατρικά μέσα· κρέμα από τρυγικό κάλιο μη φαρμακευτικής χρήσης· κρεοζώτο για φαρμακευτική χρήση· κροτοναλδεΰδη· είδη προετοιμασίας δερμάτων· μέσα προετοιμασίας για δέρματα·κυανούχο άλας· κυμόλιο· προϊόντα καταπολέμησης της υγρασίας σε τοιχοποιίες (εκτός των χρωμάτων)· ουσίες αποχρωματισμού για βιομηχανική χρήση·διαλυτικά για καουτσούκ· μέσα αφυδάτωσης για τη βιομηχανία· απορρυπαντικά πρόσθετα για πετρέλαιο· απορρυπαντικά για χρήση σε βιομηχανικές μεθόδους επεξεργασίας· δεξτρίνη (προστύμματα)· διαγνωστικά παρασκευάσματα, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· ενζύμη για χρήση στη βιομηχανία· γη διατόμων· μέσα καθαλάτωσης· εναιωρήματα πλαστικών υλών· αποσταγμένο νερό· δολομίτης για βιομηχανική χρήση· παρασκευάσματα κολλαρίσματος και τελικής επεξεργασίας υφασμάτων (χημικά παρασκευάσματα)· λουτρά (εμβαπτίσεις) για την κατεργασία δερμάτων· ιλύς γεώτρησης· ξηρός πάγος [διοξείδιο του άνθρακα]· Γέλες ηλεκτροφόρησης, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· μαλακτικά για βιομηχανικές χρήσεις· γαλακτωματοποιητές·χημικά παρασκευάσματα, εκτός χρωστικών υλών, για την παραγωγή σμάλτου·αδιαφανοποιητές σμάλτου· χημικά προϊόντα επίχρισης σμάλτου· χημικά προϊόντα για την αποξείδωση των κινητήρων· παρασκευάσματα ενζύμων για τη βιομηχανία· ένζυμα για τη βιομηχανία· ακατέργαστες εποξειδικές ρητίνες· εστέρες· αιθάνιο· αιθέρας· Αιθυλική αλκοόλη· αιθυλαιθέρας· χημικά προϊόντα λεύκανσης λίπους·λιπαρά οξέα, χημικά προϊόντα χρησιμοποιούμενα στη ζύμωση του οίνου· ζυμομήκυτες για χημική χρήση· σιδηρούχες κυανικές ενώσεις·Μέσα πλήρωσης για αμαξώματα αυτοκινήτων·Μέσα πλήρωσης για αμαξώματα αυτοκινήτων· υλικά διήθησης [χημικά παρασκευάσματα]· υλικά διήθησης (ανόργανες ουσίες)· υλικά διήθησης [ακατέργαστα πλαστικά]· υλικά διήθησης [φυτικές ουσίες]· διηθητικές ουσίες για τη βιομηχανία ποτών· παρασκευάσματα εξευγενισμού του χάλυβα· μίγματα για πυρόσβεση· μέσα πυροπροστασίας· παρασκευάσματα για την κατασκευή φλας· κροκιδωτικά· βιομηχανικά άλευρα· συντηρητικά ανθέων· άνθη θείου για χημική χρήση· υγρά για υδραυλικά κυκλώματα· φθόριο· ασβεστούχες ενώσεις· μυρμηκικό οξύ· φορμαλδεΰδη για χημική χρήση· παρασκευάσματα χύτευσης καλουπιών· χώμα χυτηρίου· καύσιμα για πυρηνικούς αντιδραστήρες· παρασκευάσματα εξοικονόμησης καυσίμων· πηλός καλουπώματος για την κλωστοϋφαντουργία· λευκαντικές ύλες·παρασκευάσματα πτύχωσης για υφαντουργική χρήση· κηκιδικό οξύ για την παρασκευή μελάνης·κηκίδες βελανιδιάς· ταννικό οξύ από φυτικά υλικά· μέσα εμβάπτισης για γαλβανισμό· παρασκευάσματα γαλβανισμού· γαμβίρια [ύλες βυρσοδεψίας]· προωθητικά αέρια για αερολύματα·παρασκευάσματα καθαρισμού αερίων·στερεοποιημένα αέρια για βιομηχανική χρήση· ζελατίνη για βιομηχανική χρήση·βελτιωτικά [αντιδραστήρια]·αδιαφανοποιητές υάλου·γυαλιού (μέσα κατά του θολώματος του -)·χημικά ψύξης υάλου· χημικά προϊόντα που κάνουν το γυαλί θαμπό (ματ)· γλυκόζη για επαγγελματικές χρήσεις· παράγωγα γλυκόζης· κόλλες για τη βιομηχανία· κόλλες (γλουτένη) μη προριζόμενες για χαρτικά ή είδη χαρτοπωλείου ή για οικιακές χρήσεις· κολλώδη παρασκευάσματα για τη σύνδεση και το μπόλιασμα των δένδρων· αλοιφές δένδρων για τη δασοκομία· γλυκερίδια· γλυκερίνη για εμπορική χρήση· γλυκόλες·αιθέρας γλυκόλης· άλατα χρυσού· σετ εμβολιασμού για δέντρα· κερί εμβολιασμού· γραφίτης για βιομηχανική χρήση·παρασκευάσματα αφαίρεσης λίπους για χρήση σε παραγωγικές διαδικασίες· μέσα για τον διαχωρισμό λίπους· αραβικό κόμμι· διαλυτικά για καουτσούκ· Ελαστικό κόμμι [κολλώδεις ύλες], εκτός αυτών που προορίζονται για χαρτικά ή οικιακή χρήση· βαρύ ύδωρ· Ήλιο· ενυδατικά· υδροζίνη· ένυδρα χλωριούχα άλατα· υδροχλωρικό οξύ· υδροφθορικά οξέα· υδρογόνο· υπεροξείδιο του υδρογόνου·λευκαντικό άλας· θειώδεις υποενώσεις· βιομηχανικές χημικές ουσίες· (συνθέσεις για την επισκευή -) αεροθαλάμων ελαστικών·ιωδιούχα οξέα: ιώδιο για φαρμακευτική χρήση: ιώδιο για βιομηχανική χρήση· αλβουμίνες εμπλουτισμένες με ιώδιο· ιωδιούχα άλατα· ανταλλάκτες ιόντων [χημικά παρασκευάσματα]· άλατα σιδήρου· ιχθυόκολλα, όχι για είδη χαρτοπωλείου, οικιακή χρήση ή είδη διατροφής· ισότοπα για βιομηχανική χρήση· καϊνίτης· καολίνης· κετόνες· διοξείδιο του πυριτίου· κρυπτό· γαλακτικό οξύ· αιθάλη για βιομηχανικούς σκοπούς· οξικός μόλυβδος· αρσενικικός μόλυβδος· οξείδιο του μολύβδου· κόλλες για δέρματα· είδη προετοιμασίας δερμάτων· χημικά προϊόντα για τον εμποτισμό των δερμάτων· χημικά παρασκευάσματα για την ανανέωση του δέρματος·χημικά προϊόντα για την αδιαβροχοποίηση των δερμάτων·λεκιθίνη [πρώτη ύλη]·παρασκευάσματα πρόληψης του θολώματος φακών· οξικό κάλιο· ανθρακική άσβεστος· χλωριούχο ασβέστιο· φθοροπυριτικά άλατα· υγρά για την αποθείωση ηλεκτρικών συσσωρευτών· υγρά για την αποθείωση ηλεκτρικών συσσωρευτών·οξείδιο λιθίου· χώμα χυτηρίου· μαγνησίτης· ανθρακικό μαγνήσιο· χλωριούχο μαγνήσιο· μαγνητικά υγρά για βιομηχανικές χρήσεις· αλβουμίνες βύνης· μαγγανικό· διοξείδιο μαγγανικού· φλοιός ριζοφόρου για βιομηχανική χρήση· μέσα συντήρησης για λιθοδομές [εκτός από χρώματα βαφής και έλαια]· δερματόκολλες· στόκος για ελαστικά· προϊόντα που μαλακώνουν το κρέας, για βιομηχανική χρήση· οξείδιο υδραργύρου· άλατα υδραργύρου· μέσα βελτίωσης με θερμική κατεργασία για μέταλλα· μέταλλα γαιών· παρασκευάσματα σκλήρυνσης μετάλλων· μέσα βελτίωσης με θερμική κατεργασία για μέταλλα· αμέταλλα μέταλλα· μεθάνιο· μεθυλικό βενζόλιο·μεθυλικό βενζόλιο· μεθυλικός αιθέρας· (παρασκευάσματα) μικροοργανισμών εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις· μεταλλικά άλατα· επιβραδυντές για ατομικούς αντιδραστήρες·παρασκευάσματα διαβροχής για χρήση στη λεύκανση·προϊόντα εμβροχών (για βαφεία-καθαριστήρια)·παρασκευάσματα διαβροχής για χρήση στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία· παρασκευάσματα που υποβοηθούν στην αφαίρεση των καλουπιών· αντιδιαβρωτικές ουσίες για μέταλλα· προϊόντα κόλλησης μούστων· ναφθαλίνη· νέο· νιτρώδες ουράνιο· νιτρικά άλατα· νιτρικό οξύ· ιλαρυντικό αέριο (πρωτοξείδιο του αζώτου)· άζωτο· υποξείδιο του αζώτου [ιλαρυντικό αέριο]· χημικά προϊόντα χρησιμοποιούμενα στη ζύμωση του οίνου· διασκοπριστές ελαίου· χημικά προϊόντα λεύκανσης ελαίου· χημικά προϊόντα καθαρισμού ελαίου·έλαια βυρσοδεψίας· έλαια για χρήση στην κατεργασία δέρματος· έλαια βυρσοδεψίας· έλαια συντήρησης τροφίμων· χημικά διαχωρισμού ελαίου·ολιβίνης [συνθετικός]· προϊόντα για την αδιαφανοποίηση του σμάλτου· λευκαντικά παρασκευάσματα για οργανικές ουσίες· οξαλικά άλατα· οξαλικό οξύ· οξυγόνο·χημικά παρασκευάσματα για την παρασκευή χρωμάτων· χλωριούχα άλατα του παλλαδίου· πηκτίνη [για χρήση στη φωτογραφία]· υπερβορικό νατρίου· υπεροξυανθρακικό άλας· υπερχλωρικό άλας· υπερθειικό άλας· υπερθειικό οξύ· μέσα διαχωρισμού πετρελαίου· φαινόλη βιομηχανικής χρήσης· φωσφατίδια· φωσφορικό οξύ·φώσφορος· πικρικό οξύ·χημικά παρασκευάσματα για την παρασκευή χρωστικών υλών· πλαστικοποιητές· ακατέργαστα πλαστικά υλικά· πλαστισόλες· αποστιλπνωτικά προϊόντα· ανθρακικό κάλιο (ποτάσα)· νερό με περιεκτικότητα σε κάλιο· κάλιο· οξαλικό κάλιο· πατατάλευρο για βιομηχανική χρήση· χώμα για γλάστρες· υγρό υδραυλικού τιμονιού· μέσα συντήρησης για φαρμακευτικά παρασκευάσματα· συντηρητικά πλακιδίων, εκτός από χρώματα και έλαια·χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· προστατευτικά αέρια για την συγκόλληση·πρωτεΐνες [πρώτη ύλη]·κυανούχο άλας· παρασκευάσματα καθαρισμού· πυρογαλλικό οξύ·οξικό οξύ· κεβράχο για βιομηχανική χρήση· χημικά παρασκευάσματα έκπλυσης ψυγείων· ραδιενεργά στοιχεία για επιστημονική χρήση· ραδόνιο· ψυκτικά μέσα· ψυκτικά προϊόντα· μέσα για το φρεσκάρισμα των δίσκων· ορυκτό αλάτι· προϊόντα για τη συντήρηση του καουτσούκ·ουσίες για την πρόληψη δημιουργίας θηλειών σε καλσόν· χλωριούχο αμμώνιο· σαλικυλικό οξύ· αλάτι για συντήρηση, όχι για χρήση με τρόφιμα· ακατέργαστα άλατα· νιτρικό κάλιο· αλατα [χημικά προϊόντα]·άλατα για το χρωματισμό των μετάλλων· άλατα για γαλβανικές μπαταρίες· άλατα για βιομηχανική χρήση· άλατα από σπάνια ορυκτά μέταλλα· αλκαλικά άλατα· άλατα πολύτιμων μετάλλων για βιομηχανικούς σκοπούς· σάλτσα για την επεξεργασία καπνού· Μέσα απασβέστωσης, εκτός αυτών που προορίζονται για οικιακή χρήση· θαλασσινό νερό για βιομηχανική χρήση· σεβακικό οξύ· μέσα διατήρησης σπόρων·διαλυτικά για κόλλα· διοξείδιο του πυριτίου· πυρίτιο· σιλικόνες· νιτρικός άργυρος· διαλύματα αλάτων αργύρου για επαργύρωση· κόλλες (ασταρώματα)· παρασκευάσματα κολαρίσματος·χημικά παρασκευάσματα υποκαπνισμού κρέατος·μεταλλοσάπωνες για βιομηχανική χρήση· ανθρακική σόδα· νάτριο· νατριούχα άλατα [χημικά παρασκευάσματα]· χημικά παρασκευάσματα συγκόλλησης· συλλιπάσματα συγκόλλησης· στερεοποιημένα αέρια για βιομηχανική χρήση· διαλυτικά για βερνίκια και λάκες· αιθάλη για βιομηχανική και γεωργική χρήση· οξαλικά άλατα·σπινέλιος [χημικό προϊόν]· πτητικά αλκάλια·διαλυμένο οξικό οξύ·χημικά προϊόντα χρώσης σμάλτου και γυαλιού· Χημικά προϊόντα για προστασία υφασμάτων από κηλίδες· άμυλα για βιομηχανικούς σκοπούς·πολτοί αμύλου, όχι για είδη χαρτοπωλείου ή για οικιακή χρήση· αμυλόκολλα·διαλύτες για άμυλο [χημικοί]· θειικά άλατα· θειούχες ενώσεις· σουλφονικό οξύ· θείο· θειικό οξύ· αιθυλαιθέρας· θειώδες οξύ· σουμάκι για τη βυρσοδεψία· επιφανειακώς ενεργά μέσα· ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες·τάλκης [πυριτικό μαγνήσιο]· ύλες βυρσοδεψίας· ταννικό οξύ· τανίνη· ύλες βυρσοδεψίας· ξύλα βυρσοδεψίας· άλευρο ταπιόκας για βιομηχανική χρήση· τρυγικό κάλιο μη φαρμακευτικής χρήσης· τρυγικό οξύ· τασιενεργά μέσα· τετραχλωρίδιο· χημικά ενίσχυσης των χρωμάτων των υφασμάτων· χημικά παρασκευάσματα εμποτισμού για υφαντουργικά υλικά· χημικά προϊόντα αδιαβροχοποίησης υφασμάτων· θειοκαρβανιλίδια·συνθέσεις σπειροτόμησης· συνθέσεις για επιδιόρθωση ελαστικών· τιτανίτης· ανυδρικό τιτάνιο για βιομηχανική χρήση· τολουόλιο·τολουόλιο· μείωση τοξικών αερίων· τραγακάνθινο κόμμι· υγρά για μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης· στεγανοποιητικές ουσίες για κοιλότητες δέντρων [δασοκομία]· οξύ βολφραμίου· διαλυτικά για κόλλα· διαλυτικά για κόλλα· οξείδιο του ουρανίου· οινικό οξύ· βισκόζη· θειικό οξύ· υδροξείδιο αμμωνίου για τη βιομηχανία· μέσα επίσπευσης του βουλκανισμού· παρασκευάσματα βουλκανισμού· παρασκευάσματα απομάκρυνσης χαρτιών τοιχοστρωσίας (ταπετσαριών)· υδρύαλος [πυρίτιο]· χημικά προϊόντα καθαρισμού (διήθησης) ύδατος· παρασκευάσματα για την αποσκλήρυνση ύδατος· χημικά λευκαντικά παρασκευάσματα κηρού· χημικά παρασκευάσματα συγκόλλησης· παρασκευάσματα διαβροχής για χρήση στη λεύκανση· προϊόντα εμβροχών (για βαφεία-καθαριστήρια)· παρασκευάσματα διαβροχής για χρήση στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία·αντιαμαυρωτικά χημικά για παράθυρα· μέσα διαύγασης οίνου· βιθερίτης· ξυλόπνευμα·παρασκευάσματα απόσταξης μεθανόλης· ξένο· διοξείδιο του ζιρκονίου·αντιπηκτικά ψυκτικά μέσα·είδη καθαρισμού ψυγείων· προωθητικά για αερολύματα· διαλυτικά για βερνίκια και λάκες·ψυκτικά υγρά.

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria;absorber aceite (materias sintéticas para - ); acetato de celulosa en bruto; acetatos; anhídrido acético; acetona; acetileno; tetracloruro de acetileno; compuestos químicos resistentes a los ácidos; ácidos; agua acidulada para recargar acumuladores; agua acidulada para recargar acumuladores; resinas acrílicas en bruto; carbón activo; aditivos químicos para barros de perforación; aditivos químicos para los fungicidas; aditivos químicos para los insecticidas; Aditivos químicos para carburantes; productos adhesivos para vendajes quirúrgicos; colas para carteles; Materias adhesivas para la industria; colas para papeles pintados; adhesivos para baldosas de pared; agar-agar; aglutinantes para hormigón; albúmina [animal o vegetal, materia prima]; alcohol; aldehídos;algarrobilla para curtidos; alginatos [productos para hinchar y congelar] para uso no alimenticio; álcalis; yoduros alcalinos para la industria; Metales alcalinos; metales alcalino-térreos; alcaloides; alumbre; alúmina; acetato de alúmina; alumbre de alúmina; cloruro de aluminio; hidrato de alúmina; yoduro de aluminio; silicato de alúmina; amoniaco; alumbre de amoniaco;amoniaco [álcali volátil] para uso industrial; aldehído de amoniaco; sales de amonio; acetato de amilo; alcohol amílico; anhídridos; amoniaco anhidro;albúmina animal [materia prima]; preparaciones de carbón animal;negro animal o negro de huesos; preparación para evitar que hiervan los agentes refrigerantes de motores; anticongelantes;soluciones para impedir la formación de espuma en los acumuladores; soluciones para impedir la formación de espuma en los acumuladores; productos antitártricos; sustancias antidetonantes para motores de combustión interna; óxido de antimonio; sulfuro de antimonio; productos contra la electricidad estática que no sean para uso doméstico; productos contra el deslucido de cristales; ácido antranílico; argón; arsénico; ácido arsenioso; resinas artificiales en bruto; astato; fluidos auxiliares para abrasivos; preparaciones bacterianas que no sean para uso médico y veterinario; preparaciones bacteriológicas para la acetificación; preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico o veterinario;bálsamo de gurjún [gurgún] para la fabricación de barnices; compuestos de bario; sulfato de bario; barita; espato pesado;bases [productos químicos]; galato básico de bismuto; baños [curtido en blanco]; bauxita;productos para conservación de la cerveza; productos para la clarificación y conservación de la cerveza; bentonita; derivados de gasolina; ácidos de la serie del benceno; ácido benzoico; bicarbonato de sosa para usos químicos; bicloruro de estaño; biocromato de potasa; bicromato de sosa;sustancias aglutinantes (fundición); catalizadores bioquímicos; preparaciones biológicas, distintas de las que tienen una finalidad médica o veterinaria; liga; subnitrato de bismuto para usos químicos;productos de blanqueo [decolorantes] para uso industrial; carbón de sangre; carbón de huesos; bórax; ácido bórico para usos industriales; líquido de frenado; Fundentes para la soldadura indirecta; productos para la soldadura; productos para la conservación de los ladrillos [con excepción de pinturas y aceites]; bromo para uso químico; residuos para el tratamiento de los granos de cereales para uso industrial; sosa calcinada; carburo de calcio; sales de calcio; alcanfor para uso industrial; carburos; carbón; negro de carbón para uso industrial; carbón para filtros; sulfuro de carbono; tetracloruro de carbono; carbonatos; ácido carbónico; hidratos de carbono; caseína para uso industrial; catalizadores; cachunde; álcali cáustico; sosa cáustica para uso industrial; cáusticos para uso industrial; celulosa; derivados químicos de la celulosa; ésteres de celulosa para uso industrial; éteres de celulosa para uso industrial; Masillas para el calzado; cementos para la reparación de objetos rotos; masillas para neumáticos;cementos; productos para la conservación del cemento, excepto pinturas y aceites; preparaciones para la impermeabilización del cemento [con excepción de pinturas]; materiales cerámicos en partículas para filtros;(composiciones para la fabricación de) cerámica (técnica); aditivos químicos para aceites; reforzadores químicos para papel; reforzadores químicos del caucho; productos químicos destinados a facilitar la aleación de metales; preparaciones químicas con una finalidad científica, distintas de las que sirven para uso médico o veterinario; reactivos químicos (que no sean para uso médico o veterinario); sustancias químicas para los análisis en laboratorio, excepto para usos médico o veterinario; productos químicos para la limpieza de chimeneas;caolín; cloratos; cloruros; cloro; ácido cólico; cromato; alumbre de cromo; sales de cromo; ácido crómico; sales crómicas; óxido de cromo; ácido cítrico para uso industrial; preparaciones de clarificación;caolín; productos para economizar carbón; óxido de cobalto para uso industrial; colodión; productos químicos para avivar los colores para uso industrial; comburentes [aditivos químicos para carburantes]; composiciones para la fabricación de discos acústicos; Productos para la conservación del hormigón (con excepción de pinturas y aceites); productos químicos para la aireación del hormigón; preparaciones químicas de condensación; productos para evitar el vaho;(productos para activar el proceso de) cocinado (para uso industrial); agentes refrigerantes para motores de vehículos;vitriolo; productos corrosivos; crémor tartárico que no sea para uso farmacéutico; creosota para uso químico; aldehído crotónico; productos para el endurecimiento del cuero; productos para el endurecimiento de las pieles;prusiatos; cimeno; productos contra la humedad de la albañilería [con excepción de pinturas]; decolorantes para uso industrial;productos de descrudecimiento; deshidratantes para uso industrial; aditivos detergentes para la gasolina; detergentes [detersivos] utilizados durante los procesos de fabricación; dextrina [apresto]; preparaciones para el diagnóstico que no sean para uso médico o veterinario; diastasas para uso industrial; tierra para diatomeas; desincrustantes; dispersiones de materias plásticas; agua destilada; dolomita para uso industrial; aprestos; baños (curtido en blanco); barros para facilitar la perforación; hielo seco [carbónico]; geles de electrofóresis, distintos de los que tienen una finalidad médica o veterinaria; emolientes para la industria; emulsionantes;esmalte (productos químicos, excepto pigmentos, para la fabricación de - );productos para hacer opaco el esmalte; productos químicos para el deslustre de los esmaltes; productos químicos para descalaminar los motores; preparaciones enzimáticas para uso industrial; enzimas para uso industrial; resinas epoxy en bruto; ésteres; etano; éteres; alcohol etílico; eter etílico; productos para blanquear las grasas;ácidos grasos para fermentar vino (productos químicos utilizados en - ); fermentos para uso químico; ferrocianuros;rellenos para carrocerías de automóviles;rellenos para carrocerías de coches; materias filtrantes [productos químicos]; materias filtrantes [sustancias minerales]; materias filtrantes [materias plásticas en bruto]; materias filtrantes [sustancias vegetales]; agentes de filtrado para la industria de las bebidas; preparaciones para el perfeccionamiento del acero; composiciones extintoras; productos ignífugos; productos para la producción de flashes; floculantes; harinas para uso industrial; productos para conservar las flores; flor de azufre para uso químico; líquidos para circuitos hidráulicos; flúor; compuestos de flúor; ácido fórmico; aldehído fórmico para uso químico; productos de moldeo para la fundición; arena de fundición; combustibles para pilas atómicas; productos para economizar combustibles; tierra de moldeo para la industria textil; materias para batanear;productos de batanadura para la industria textil; ácido gálico para la fabricación de tinta;nuez de agalla; ácido galotánico; baños de galvanización; productos para la galvanización; gambiar; gases propulsores para aerosoles;productos para la depuración del gas;gases (solidificados) con una finalidad industrial; gelatina para uso industrial;materias reactivas para getters;vidrio (productos para hacer opaco el - );productos contra el deslustre del vidrio;productos para esmerilar el vidrio; productos químicos para el deslustre del vidrio; glucosa para uso industrial; glucósidos; colas para la industria; pegamentos (gluten), excepto para papelería o uso doméstico; productos de emplastro para la arboricultura; productos de emplastro para la arboricultura; glicéridos; glicerina para uso industrial; glicol;éteres de glicol; sales de oro; masilla para injertar los árboles; cera para injertar los árboles; grafito para uso industrial;productos de desengrasado utilizados durante los procesos de fabricación; productos para la separación de grasa; goma arábiga; productos de descrudecimiento; gomas [adhesivos], distintas de las que tienen una finalidad de papelería o doméstica; agua pesada; Helio; hidratos; hidracina; clorhidratos; ácido clorhídrico; ácido fluorhídrico; hidrógeno; agua oxigenada;hipoclórito de sosa; hiposulfitos; productos químicos industriales; cámaras de aire de neumáticos [neumáticos] (composiciones para su reparación);ácido yódico: yodo para uso químico: yoduro para uso industrial; albúmina yodada; sales de yodo; cambiadores de iones [productos químicos]; sales de hierro; ictiocola que no sea para la papelería, el menaje o para uso alimenticio; isótopos para uso industrial; cainita; caolín; cetonas; kieselgur; criptón; ácido láctico; negro de humo para uso industrial; acetato de plomo; arseniato de plomo; óxido de plomo; colas para el cuero; productos para preparar el cuero; productos químicos para la impregnación del cuero; productos químicos para refrescar el cuero;productos químicos para la impermeabilización del cuero;lecitina [materia prima];lentes (preparados para prevenir que se empañen); acetato de cal; carbonato de cal; cloruro de cal; productos para la impermeabilización con fluatos; líquidos para desulfatar los acumuladores eléctricos; líquidos para desulfatar los acumuladores eléctricos;litina; Tierra vegetal; magnesita; carbonato de magnesia; cloruro de magnesio; fluidos magnéticos para uso industrial; albúmina de malta; manganato; bióxido de manganeso; corteza de mangle para uso industrial; productos para la conservación de la albañilería [con excepción de pinturas y aceites]; Masillas para el cuero; masillas para neumáticos; productos para ablandar la carne para uso industrial; óxido de mercurio; sales de mercurio; productos para revenir los metales; metales terrosos; productos para endurecer los metales; productos para revenir los metales; metaloides; metano; metil benceno;metil benzol; éter metílico; preparaciones de micro-organismos que no sean para uso médico o veterinario; ácidos minerales; moderadores para reactores nucleares;productos de baños [lavado de ropa];productos de baños [tintorería];productos de baños para la industria textil; productos para facilitar el desmoldeado; mordientes para metales; productos para el encolado de mostos; naftalina; neón; nitrato de urano; nitratos; ácido azoico; protóxido de ázoe; ázoe; protóxido de ázoe; bactericidas para la enología [productos químicos utilizados en la fabricación del vino]; agente dispersante de aceite; productos para blanquear los aceites; productos para la purificación de los aceites;aceites para endurecer el cuero; Aceites para preparar el cuero; aceites para endurecer el cuero; aceites para la conservación de los alimentos; productos para la disociación de los aceites;olivina [producto químico]; productos para hacer opaco el esmalte o el vidrio; productos para blanquear las materias orgánicas; oxalatos; ácido oxálico; oxígeno;pinturas (productos químicos para su fabricación); cloruros de paladio; pectina para uso fotográfico; perborato de sosa; percarbonatos; percloratos; persulfatos; ácido persulfúrico; agentes para destruir el petróleo; fenol para uso industrial; fosfátidos; ácido fosfórico;fósforo; ácido pícrico;pigmentos (productos químicos para su fabricación); plastificantes; materias plásticas en bruto; plastisols; materias para deslustrar; potasa; aguas potásicas; potasio; biozalato de potasa; harina de patatas para uso industrial; abono vegetal; aceites para dirección asistida; conservantes de productos farmacéuticos; productos para la conservación de las tejas [con excepción de pinturas y aceites];conservación de los alimentos (sustancias químicas para ello); gases protectores para la soldadura;proteína [materia prima];prusiatos; preparaciones de clarificación; ácido pirogálico;vinagre de madera [ácido piroleñoso]; quebracho para uso industrial; productos químicos para purgar radiadores; elementos radiactivos para uso científico; radón; productos refrigerantes; productos refrigerantes; productos para la renovación de discos acústicos; sal gema; productos para la conservación del caucho;carreras en las medias (productos para prevenir las - ); sal amoniaco; ácido salicílico; sal para conservar que no sea para los alimentos; sal en bruto; salitre; sales [preparados químicos];sales para colorear metales; sales para elementos galvánicos; sales para uso industrial; sales de metales de tierras raras; sales de metales alcalinos; sales de metales preciosos para uso industrial; caldo para tabaco; Desincrustantes que no sean para uso doméstico; agua de mar para uso industrial; ácido sebácico; productos para preservar las semillas;productos para desencolar; silicatos; silicio; siliconas; nitrato de plata; soluciones para platear; colas [aprestos]; productos para el encolado;carne ahumada (preparados químicos para - );jabón [metálico] con una finalidad industrial; sosa de barrilla; sodio; sales de sosa [productos químicos]; productos químicos para la soldadura; fundentes para la soldadura; gases solidificados para uso industrial; disolventes para barnices; hollín para uso industrial o agrícola; sal de acedera;espinelas [productos químicos]; espíritu de sal;espíritu de vinagre;productos químicos de tintado (de esmalte y vidrio); Productos químicos para proteger los textiles contra las manchas; fécula para uso industrial;cola de almidón que no sea para papelería o menaje; aprestos;agentes químicos para fluidificar el almidón [agentes para despegar]; sulfatos; sulfuros; ácido sulfónico; azufre; ácido sulfúrico; éter sulfúrico; ácido sulfuroso; zumaque para la curtiduría; agentes tensio-activos; resinas sintéticas en bruto;talco [silicato de magnesio]; casca curtiente; ácido tánico; tanino; materias curtientes; madera para curtir; harina de tapioca para uso industrial; tártaro que no sea para uso farmacéutico; ácido tartárico; agentes tensio-activos; tetracloruros; productos químicos para avivar los textiles; productos químicos para la impregnación de textiles; preparaciones para la impermeabilización de materias textiles; tiocarbanilida;composiciones para aterrajar; composiciones para la reparación de neumáticos; titanita; anhídrido titánico para uso industrial; tolueno;toluol; neutralizantes de gases tóxicos; goma adragante; fluidos para transmisiones; masilla para rellenar las cavidades de los árboles [arboricultura]; ácido túngstico; productos para desencolar; productos para desencolar; urano; alcohol vínico; viscosa; vitriolo; amoniaco [álcali volátil] para uso industrial; aceleradores de vulcanización; productos de vulcanización; preparaciones para retirar papeles pintados; vidrio soluble [silicato]; productos químicos para purificar el agua; productos para desmineralizar el agua; blanqueadores químicos de la cera; preparaciones químicas para la soldadura; productos de baños [lavado de ropa]; productos de baños [tintorería]; productos de baños para la industria textil;ventanas (productos contra el deslucido de - ); cola para la clarificación del vino; witerita; espíritu de madera;alcohol de madera (productos de destilación de - ); xenón; zircón;refrigerantes anticongelantes;productos para limpiar radiadores; propelentes de aerosoles; disolventes para barnices;fluidos refrigerantes.

Kemikaalid kasutuseks nii tööstuses, teaduses ja fotograafias kui ka põllunduses, aianduses ja metsanduses; tehisvaigud (töötlemata), plastid (töötlemata); väetised; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud; karastus- ja jootepreparaadid; konservimissoolad (toiduainete); parkained, pargid; tööstuses kasutatavad liimid;absorbendid (sünteetilised õli- ), sünteeti-lised õliabsorbendid; tselluloos-trietanaat [tooraine]; atsetaadid [kemikaalid]; atseetanhüdriid, etaananhüdriid; atsetoon; atsetüleen; atsetüleentetrakloriid; happekindlad keemilised ühendid; happed; happevesi akude ümberlaadimiseks; happevesi akude järeltäitmiseks; akrüülvaigud (töötlemata); aktiivsüsi, aktiveeritud süsi; puurimispulpide keemilised lisaained; fungitsiidide keemilised lisandid; insektitsiidide keemilised lisandid; lisandid (mootorikütuse keemilised); haavasidemekleebid; plakatiliimid, paberiliimid; Tööstuslikud kleepained; tapeediliimid; Seina kahhelkivide kleebid; agar; betooni sideained; albumiin [loomne või taimne, toormaterjal]; alkohol; aldehüüdid;Puu Inga marthae kaunade seemned ja koored [parkaine]; alginaat (paisutusvahend, tarrendi), v.a toiduks; leelised; leelismetallide jodiidid (tööstuslikud); leelismetallid; leelismuldmetallid; alkaloidid; maarjas; alumiiniumoksiid; alumiiniumatsetaat; alumiiniummaarjas; alumiiniumkloriid; alumiiniumhüdroksiid; alumiiniumjodiid; alumiiniumsilikaat; ammoniaak; ammooniummaarjas;tööstuslik ammoniaak; ammooniumaldehüüd; ammooniumi soolad; amüülatsetaat; 1-pentanool; anhüdriidid; veevaba ammoniaak;loomne albumiin [toormaterjal]; loomse söe tooted;loomne süsi; mootorijahutusvedelike keemisvastased preparaadid; antifriis;vahuvastased lahused (akude ); akude vahuvastased lahused; katlakivikõrvaldid; antidetonaatorid (sisepõlemismootorid); antimon(III)oksiid, antimon(V)oksiid; antimonsulfiid; antistaatikud (v.a olmeantistaatikud); akende tuhmumisvastased kemikaalid; antraniilhape; argoon; arseen; arseenishape; tehisvaigud (töötlemata); astaat; abrasiivtöötlusvedelikud; bakterpreparaadid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); äädikhappebakterpreparaadid; bakterpreparaadid (v. a meditsiinilised ja veterinaarsed);gurjunpalsam laki valmistamiseks; baariumiühendid; baariumsulfaat; baariumhüdroksiid, barüüt; raskpagu, barüüt;alused [keemilised preparaadid]; aluseline vismutgallaat; nahaviimistlusained (v.a õlid); boksiit;õllekonservandid; õlle selitus- ja konservimisained; bentoniit; benseeniderivaadid; benseenituuma sisaldavad happed; bensoehape; naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda (keemia tarbeks); tinadikloriid; kaaliumdikromaat; naatriumdikromaat;sideained (valutööks); biokeemilised katalüsaatorid; mittemeditsiinilised ja mitteveterinaarsed bioloogiapreparaadid; linnuliim; keemias kasutatav vismutnitrit;tööstuslikud pleegitusained; veresüsi; luusüsi; booraks; tööstuslik boorhape; pidurivedelikud; Kõvajoodise räbustid; kõvajoodised; konservandid (tellisehitiste) (v.a värvid ja õlid); broom (keemiatööstusele); kõrvalsaadused (viljatöötlemise) (tööstuslikud); kaltsineeritud sooda, naatriumkarbonaat; kaltsiumkarbiid; kaltsiumisoolad; tööstuslik kamper; karbiid; süsinik; söetahm (tööstuslikuks otstarbeks); aktiivsüsi (filtrite ); süsinikdisulfiid; tetraklorometaan; karbonaadid, süsihappe soolad; süsihape; süsivesikud; tööstuslik kaseiin; katalüsaatorid; katehhu, kašuu; sööbeleelised; naatriumhüdroksiid (tööstuslik); söövitid (tööstuslikud); tselluloos; tselluloosisaadused [kemikaalid]; tselluloosi estrid (tööstuslikud); tööstuslikud tselluloosieetrid; jalatsiliim; liim katkiste esemete parandamiseks; õhkrehvide (rehvide) kummiliim;tsement [metallurgia]; tsemendi konservandid, v.a värvid ja õlid; tsemendi niiskustõkkeained [v.a värvid]; keraamilised materjalid, eelkõige filtritele;keraamikatoodete valmistamise segud (tehniliste); õlide keemilised lisandid; keemilised paberitugevdid; kummitugevduskemikaalid; kemikaalid (legeerimist hõlbustavad); keemilised preparaadid teaduslikuks kasutuseks, v.a meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks; keemilised reaktiivid, muud kui meditsiinis või veterinaarias kasutamiseks; laborikemikaalid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); korstnapuhastuskemikaalid;portselanisavi, valge savi; kloraadid; kloriidid; kloor; koolhape; kromaadid; kroommaarjas; kroomisoolad; kroomhape; kroom(III)soolad; kroomoksiid; tööstuslik sidrunhape; puhastusained;portselanisavi, valge savi; söesäästuained; tööstuslik koobaltoksiid; kolloodium; värviergastid (tööstuslikud); põlemist soodustavad preparaadid [mootorikütuse keemilised lisaained]; heliplaatide valmistamise segud; Betoonikonservandid (v.a värvid ja õlid); betoonivahustuskemikaalid; keemilised kondensaatpreparaadid; kondenseerimisvastased kemikaalid;toiduvalmistamist kiirendavad ained (tööstuslikud); jahutusvedelikud sõidukimootoreile;vasksulfaat [vaskvitriol]; sööbeained, korrosiooniained; viinakivikreem, kremotartarkreem (v.a farmatseutiline); keemias kasutatav kreosoot; krootonaldehüüd; nahatöötluskemikaalid; nahaparkained, nahatöötluskemikaalid;tsüaniidid [sinihappe soolad]; tsümeen; müüritise niiskustõkkeained [v.a värvid]; pleegitid tööstuslikuks otstarbeks;liimilahustid; veetustamisained (tööstuslikud); bensiini pesuainelisandid; tööstuspesuained; dekstriin, aprett; diagnoosiained (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); tööstuslikud diastaasid; diatomiit; katlakiviärastid, -kõrvaldid; dispergaatorid (plasti-), plastidispergaatorid; destilleeritud vesi; Dolomiit, tööstusdolomiit; viimistlusained (tekstiilitööstusele); pehmendid (naha- ), nahapehmendid; puurimispulbid; kuivjää [tahke süsinikdioksiid]; mittemeditsiinilised ja mitteveterinaarsed elektroforeesigeelid; pehmendid (tööstuslikud); emulgaatorid;lakkvärvi valmistamise ained (v.a pigmendid);lakkvärvi matistid; emailitoonimiskemikaalid; mootorinõge kõrvaldavad kemikaalid; ensüümipreparaadid (tööstuslikud); ensüümid (tööstuslikud); epoksüvaigud (töötlemata); estrid; etaan; eetrid; etüülalkohol, etanool; etüüleeter, etoksüetaan; rasvapleegitid;veinikäärituskemikaalides kasutatavad rasvhapped; ensüümid (keemia tarbeks); raudtsüaniidühendid;autokerepahtlid;autokere täiteained; filtreerained (kemikaalid); filtreerained (mineraalsed); filtreerained (töötlemata plastist); filtreerained (taimsed); joogitööstuse filterained; terase tootmise viimistlusained; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud; tulekindlad ained; välkvalguspreparaadid; flokulandid; jahu (tööstuslik); lillesäilitusained; keemias kasutatav väävliõis; hüdraulilised vedelikud; fluor; fluoriühendid; sipelghape, metaanhape; keemiatööstuses kasutatav formaldehüüd, metanaal; valuvormisegud; vormiliiv; tuumakütus; kütusesäästuained; tekstiilitööstuses kasutatav fullermuld; vanutusained;tekstiilitäiteained; gallushape tindi valmistamiseks;süüria männi pahkpähklid; gallotanniin, parkhape; galvaanimisvedelikud; galvaanimisained; gambiir [parkaine]; aerosoolide kandegaasid;gaasipuhastusained;tahkestatud gaasid (tööstuslikud); želatiinid tööstuslikuks otstarbeks;getterid [jääkgaaside sidumise ained];klaasimatistid;klaasi tuhmumisvastased ained;klaasimatistuskemikaalid; klaasitoonimiskemikaalid; glükoos, viinamarjasuhkur (tööstuslik); glükosiidid; liim (tööstuses kasutamiseks); Liim (glutiin) muudele kui paberi- ja kirjatarvetele, või majapidamise tarbeks; kleepained, kleebid (pookvahendite); pookliimid; glütseriidid; glütseriin (tööstuslik); glükool;glükooleeter; kulla soolad; pookmastiks; pookvaha; grafiit (tööstuslik);rasvaärastid (tööstuslikud); rasvaeraldusained; kummiaraabik (tööstuslikl; liimilahustid; liimid, v.a kantselei- või majapidamisliimid; raske vesi; Heelium; hüdriidid; hüdrasiin; hüdrokloraadid; soolhape; vesinikfluoriidhape; vesinik; vesinikperoksiid;naatriumhüpoklorit; hüposulfitid; tööstuskemikaalid; rehvide sisekummide parandusained;joodhape: jood (keemia tarbeks): joodiühendid (tööstuslikud); jodeeritud albumiin; joodisoolad; ioonivahetid [keemilised preparaadid]; rauasoolad; kalaliim (v.a kantselei-, toidu- ja olmeliim); isotoobid (tööstuslikud); kainiit; kaoliin; ketoonid; kobediatomiit, diatomiit; krüptoon; piimhape; gaasitahm (tööstuslikuks otstarbeks); pliiatsetaat, pliietanaat; plii(II)arsenaat; plii(II)oksiid, plii(IV)oksiid; nahaliimid; nahaviimistluskemikaalid; nahaimmutuskemikaalid; nahataastekemikaalid;nahka veekindlaks muutvad kemikaalid;letsitiin [toormaterjal];kontaktläätsede tuhmumisvastased ained; kaltsiumetanaat; kaltsiumkarbonaat; kloorlubi; fluaadid;akude desulfaatimisvedelikud; akude desulfaatimisvedelikud;liitiumoksiid; liivsavi; magnesiit; magneesiumkarbonaat; magneesiumkloriid; tööstuslik magnetiline vedelik; linnasealbumiin; manganaat; pürolusiit, polianiit; mangroovipuu koor (tööstuslik); müürikonservandid (v.a värvid ja õlid); nahamastiks; rehvimastiks; tööstuslikud lihapehmendid; elavhõbe(ll)oksiid; elavhõbedasoolad; metallikarastusained; muldmetallid; metallikalestusained; metallikarastusained; mittemetallid; metaan; metüülbenseen, tolueen;metüülbenseen, tolueen; dimetüüleeter; mikroorganismide kultuurid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); anorgaanilised happed; tuumaaeglustid;märgavad pleegituspreparaadid;märgavad värvimispreparaadid;tekstiilitööstuse märgavad preparaadid; adhesioonivastased ained (valuvormi määrimiseks); metallisöövitid; selitusained (viinamarjamahla- ); naftaliin; neoon; uranüülnitraat; nitraadid; lämmastikhape;lämmastikmonooksiid; lämmastik; lämmastikoksiid [naerugaas]; veinitootmise bakteritsiidid; õlidispergaatorid; õlipleegituskemikaalid, õlipleegitid; õlipuhastuskemikaalid;nahatöötlusõlid; õlid (nahatöötlemist ettevalmistavad ); õlid (nahaparkimis- ), nahaparkimisõlid, parkõlid; õlid toiduainete konservimiseks; õlieralduskemikaalid, keemilised õlieraldid;oliviin [keemilised preparaadid]; lakkvärvi- ja klaasimatistid; orgaaniliste ainete pleegitid; oksalaadid, etaandiaadid; oksaalhape, etaandihape, oblikhape; hapnik;värvivalmistuskemikaalid, värvi-kemikaalid (tööstuslikud); pallaadiumdikloriid; pektiin [fotograafia]; naatriumperboraat; peroksokarbonaadid; perkloraadid; peroksodisulfaadid; peroksodiväävelhape; naftadispergaatorid; fenool (tööstuslik); fosfatiidid; fosforhape;fosfor; pikriinhape;pigmendivalmistuskemikaalid, pigmendi-kemikaalid (tööstuslikud); plastifikaatorid; plastid (töötlemata); plastisoolid; matistusained; potas; kaaliumhüdroksiid, sööbekaalium; kaalium; kaaliumdioksalaat; kartulitärklis (tööstuslik); potting soil; roolivõimendivedelik; konservandid (ravimpreparaatide); konservandid (keraamiliste plaatide) (v.a värvid ja õlid);toiduainete konservimiskemikaalid; keevituse kaitsegaasid;valgud [toormaterjal];vesiniktsüaniidhappe soolad; selitus- ja puhastusained; pürogallool;puiduäädikas; kebratšo (tööstuslik); radiaatorite läbipesu kemikaalid; teadusotstarbelised radioaktiivsed elemendid; radoon; külmutusained;jahutussegud; heliplaatide taasteained; haliit, kivisool; kummikonservandid;sukasilmajooksu takistavad ained; salmiaak, ammooniumkloriid; salitsüülhape; konservimissool (v.a toiduainete jaoks);toorsool; salpeeter; soolad [kemikaalid];metallivärvimissoolad; galvaanielementide soolad; soolad (tööstuslikud); haruldaste muldmetallide soolad; leelismetallide soolad; soolad (väärismetallide) (tööstuslikud); tubaka aromaatimiskastmed; Katlakivieemaldid (v.a olmelised); tööstuslik merevesi; dekaandihape, sebats(iin)hape; seemnesäilitusained;lahustid ja eraldid; silikaadid, ränihappesoolad; räni; silikoonid, räniorgaanilised ühendid; hõbenitraat; hõbedasoolade lahused (hõbetamiseks); viimistlusliim, kruntliim; kleepained, kleebid;lihasuitsutuskemikaalid;tööstuslik metallseep; kaltsineeritud sooda; naatrium; naatriumisoolad [keemilised preparaadid]; jootekemikaalid; jooteräbustid; gaasid (tahkestatud) (tööstuslikud); lakilahustid; tahm (tööstuslikuks või põllumajanduslikuks otstarbeks); kaaliumvesinikoksalaat;spinellid [kemikaalid]; ammoniaak;äädikhapped [lahjendatud äädikhape];emaili ja klaasi värvimiskemikaalid; Riide määrdumisvastased kemikaalid; tärklis (tööstuslik);tärklisekliister [liim], v.a kantselei või majapidamise tarbeks; tärklisekliister (keemilised preparaadid);tärklist vedeldavad kemikaalid [paakumisvastased ained]; sulfaadid; sulfiidid; sulfoonhapped; väävel; väävelhape; vääveleeter; väävlishape; parkmullapuu, parksumahh; pindaktiivsed ained; sünteesvaigud (töötlemata);talk [magneesiumsilikaat]; parkkoor; tanniin, parkhape; tanniin; parkained, pargid; parkpuit; tööstuslik tapiokk, maniokitärklis; viinakivi, kaaliumvesiniktartraat (v.a farmatseutiline); viinhape; pindaktiivsed kemikaalid; tetrakloriidid; tekstiiliergastid; riideimmutuskemikaalid; tekstiili veekindlaks muutvad kemikaalid; difenüültiouurea;keermetussegud; rehviparandusained; titaniit; tööstuslik titaandioksiid; tolueen, metüülbenseen;tolueen, metüülbenseen; mürkgaasineutralisaatorid; tragakant; jõuülekandevedelikud; puuõõnsuse täidised [metsandus]; volframhape; lahustid; nakketõrjesegud ja eraldid; uraniniit, uranüül; viinapiiritus, etanool; viskoos; vaskvitriol; ammoniaak (tööstuslik); vulkaniseerimiskiirendid; vulkaniseerimisained; tapeedieemaldusvahendid; vesiklaas [kemikaal]; puhastuskemikaalid (vee-), veepuhastuskemikaalid; pehmendid (vee-); keemilised vahapleegitid;keevituskemikaalid; valgendamise niisutusained; värvimise niisutusained; tekstiilitööstuse niisutusained;tuhmumisvastased kemikaalid (akende ); veiniselitusained; viteriit, baariumkarbonaat; metanool;puupiirituse, metanooli ajamise ained; ksenoon; tsirkooniumdioksiid;antifriis-jahutusvedelikud;radiaatoripuhastid; aerosoolpropellendid; lakilahustid;külmutusained.

Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin;synteettiset aineet öljyn imemiseen; jalostamaton selluloosa-asetaatti; asetaatit; etikan anhydridi; asetoni; asetyleeni; asetyleenitetrakloridi; happoa kestävät kemialliset yhdisteet; hapot; happovesi akkujen täyttämiseen; happovesi akkujen täyttämiseen; jalostamattomat akryylihartsit; aktiivihiili; porauslietteen kemialliset lisäaineet; sienimyrkkyjen kemialliset lisäaineet; hyönteismyrkkyjen kemialliset lisäaineet; Moottorien polttoaineiden kemialliset lisäaineet; liimavalmisteet kirurgisiin siteisiin; julisteliisterit; Teollisuusliimat; tapettiliisterit; liima-aineet seinälaattojen kiinnitykseen; agar-agar; betonin sideaineet; valkuaiset (eläin- tai kasviperäiset, raaka-aineet); alkoholi; aldehydit;johanneksenleipäpuu (parkitusaineet); alginaatit (hyytymis- ja kaasun muodostamisvalmisteet) muuhun kuin ravintotarkoituksiin; alkalit; alkaliinijodidit teolliseen tarkoitukseen; Alkalimetallit; alkalimaametallit; alkaloidit; aluna; alumiinioksidi; alumiiniasetaatti; alumiinialuna; alumiinikloridi; alumiinihydraatti; alumiinijodidi; alumiinisilikaatti; ammoniakki; ammoniakkialuna;ammoniakkiliuos teollisiin tarkoituksiin; ammoniakkialdehydi; ammoniumsuolat; amyyliasetaatti; amyylialkoholi; anhydridit; (vedetön) ammoniakki;eläinvalkuaiset (raaka-aineet); eläinhiilivalmisteet;eläinhiili; kiehumista estävät valmisteet moottorien jäähdytysaineisiin; jäänestoaineet;vaahtoamisenestonesteet akuille; vaahtoamisenestonesteet akuille; karstanpoistoaineet; nakutuksenestoaineet polttomoottoreita varten; antimonioksidi; antimonisulfidi; kemikaalit staattisen sähkön torjuntaan, ei kotitalouskäyttöön; tummumisenestokemikaalit ikkunoita varten; antraniilihappo; argon; arsenikki; arseenihapoke; keinohartsit, jalostamattomat; astatiini; apunesteet käytettäviksi hionta-aineiden kanssa; bakteerivalmisteet, paitsi lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin; bakteriologiset valmisteet etikkakäymiseen; bakteriologiset valmisteet, ei lääkintäja eläinlääkintätarkoitukseen;gurjunbalsami lakkojen valmistukseen; bariumyhdisteet; bariumsulfaatti; baryytti; baryytti;emäkset (kemikaalit); vismuttigallaatti (emäksinen); liotusaineet (valkeaksi parkitsemiseen); bauksiitti;oluen säilöntäaineet; oluen kirkastusja säilöntäaine; bentoniitti; bentseenijohdannaiset; bentseenipohjaiset hapot; bensoehapot; natriumbikarbonaatti kemialliseen tarkoitukseen; tinan bikloridi; kaliumbikromaatti; natronbikromaatti;valamisessa käytettävät sideaineet; biokemialliset katalysaattorit; biologiset valmisteet, paitsi lääketieteellisiin tai eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin; linnunliima; vismutin emäksinen nitraatti farmaseuttiseen käyttöön;valkaisuaineet teollisuuskäyttöön; eläinhiili; eläinhiili; booraksi; boorihappo teolliseen käyttöön; jarrunesteet; Juotossulatteet; juotosvalmisteet; tiilimuurausten suoja-aineet, paitsi maalit ja öljyt; bromi kemialliseen käyttöön; viljanjalostuksen sivutuotteet teollisiin tarkoituksiin; kalsinoitu sooda; kalsiumkarbidi; kalsiumsuolat; kamferi teollisuuskäyttöön; karbidi; hiili; hiilimusta teollisiin tarkoituksiin; hiili suodattimiin; rikkihiili; hiilitetrakloridi; karbonaatit; hiilihappo; hiilihydraatit; kaseiini teollisiin tarkoituksiin; katalyytit; kateku; alkalihydroksidilipeä; kaustinen sooda teolliseen käyttöön; syövytteet teolliseen käyttöön; selluloosa; selluloosan johdannaiset (kemikaalit); selluloosaesterit teolliseen käyttöön; selluloosaeetterit teolliseen käyttöön; kenkäkitti; rikkoutuneiden esineiden korjaamiseen tarkoitettu kitti; rengasmastiksi;sementti (metallurgia); säilytysaineet sementtiä varten, paitsi maalit ja öljyt; sementin kosteudenimuaineet (paitsi maalit); keraamiset materiaalit erityisesti suodattimia varten;yhdisteet teknisen keramiikan valmistukseen; öljyjen kemialliset lisäaineet; kemialliset paperinvahvistusaineet; kemialliset kumin vahvistusaineet; kemialliset tuotteet metalliseosten valmistuksen mahdollistamiseen; kemialliset valmisteet tieteellisiin tarkoituksiin, paitsi lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen käyttöön; kemialliset reagenssit (ei lääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön); kemialliset aineet laboratorioanalyyseja varten, paitsi lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin; kemikaalit savupiippujen puhdistukseen;kaoliini; kloraatit; kloridit; kloori; sappihappo; kromaatit; kromialuna; kromisuolat; kromihappo; kromisuolat; kromioksidi; sitruunahappo teolliseen käyttöön; puhdistusaineet;kaoliini; hiiltä säästävät valmisteet; kobolttioksiidi teolliseen käyttöön; kollodium; värejä kirkastavat kemikaalit teollisiin tarkoituksiin; paloaineet (moottoripolttoaineen kemialliset lisäaineet); yhdisteet äänilevyjen valmistustarkoituksiin; Betoninsuoja-aineet (paitsi maalit ja öljyt); betoninilmastuskemikaalit; kemialliset kondensaattivalmisteet; aineet lauhdeveden muodostumisen estämiseen;valmisteet keittämisen stimulointiin teollisiin tarkoituksiin; ajoneuvojen moottoreiden jäähdytysaineet;vihtrilli; syövyttävät valmisteet; viinikivikerma, ei lääkekäyttöön; kreosootti kemialliseen käyttöön; krotonaldehydi; nahanviimeistelyaine; nahkojen viimeistelyaineet;syanidi; symeeni; muuraustyön kosteudelta suojaavat aineet (paitsi maalit); värinpoistajat teolliseen käyttöön;kumiliuottimet; vedenpoistotuotteet teolliseen käyttöön; petrolin (bensiinin) puhdistavat lisäaineet; pinta-aktiiviset pesuaineet valmistusmenetelmiin; dekstriini (viimeistelyaineet); diagnostiset valmisteet muihin kuin lääketieteellisiin tai eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin; diastaasit teolliseen käyttöön; piimaa; ruosteenpoistoaineet; muoviset dispersiot; tislattu vesi; dolomiitti teollisiin tarkoituksiin; viimeistelyvalmisteet tekstiileille; liotusaineet (valkeaksi parkitsemiseen); porauslietteet; kuivajää (hiilidioksidi); elektroforeesigeelit, paitsi lääketieteellisiin tai eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin; pehmennysaineet teolliseen käyttöön; emulgointiaineet;kemialliset valmisteet, paitsi pigmentit, emalin valmistukseen;emalin himmennysaineet; emalivärjäyskemikaalit; kemikaalit moottorien noenpoistoon; entsyymituotteet teolliseen käyttöön; entsyymit teolliseen käyttöön; jalostamattomat epoksihartsit; esterit; etaani; eetterit; etyylialkoholi; etyylieetteri; rasvoja valkaisevat kemikaalit;kemikaalit viinin käyttämisessä käytettäviin rasvahappoihin; fermentit kemiallisiin tarkoituksiin; ferrosyanidit;ajoneuvonrunkojen pohjusaineet;autonrunkojen pohjusaineet; suodatusaineet (kemialliset valmisteet); suodatusaineet (mineraalit); suodatusaineet (jalostamattomat muovit); suodatusaineet (kasvipohjaiset); suodatinaineet juomateollisuudelle; teräksenjalostusvalmisteet; tulensammutusaineet; palonsuoja-aineet; salamavalovalmisteet; flokkulantit; jauhot teolliseen käyttöön; kukkien säilytysaineet; rikkikukat kemiallisiin tarkoituksiin; hydraulipiirien nesteet; fluori; fluorisälpäyhdisteet; muurahaishappo; formaldehydit kemialliseen käyttöön; valumuovausvalmisteet; muottihiekka; ydinreaktoreiden polttoaine; polttoainetta säästävät valmisteet; kuohusavi tekstiiliteollisuuteen; vanutusvalmisteet;vanutusvalmisteet tekstiiliteollisuuteen; gallushappo musteen valmistukseen;väriomenat; tanniini; galvaaniset kylvyt; galvanointivalmisteet; gambiiri (parkitusaineet); ponnekaasut aerosoleja varten;kaasuja puhdistavat valmisteet;kiinteytetyt kaasut teollisiin tarkoituksiin; gelatiini teolliseen käyttöön;sidosaineet (reagenssiaineet);lasin himmennysaineet;lasin samentumisenestoaineet;kemikaalit lasin himennykseen; kemialliset lasin himmennysaineet; glukoosi teollisiin tarkoituksiin; glukosidit; liima teollisiin tarkoituksiin; muut kuin paperi- ja kotitalousliimat (gluteeni); liimamaiset aineet puiden sitomiseen ja oksastukseen; liimamaiset aineet puiden sitomiseen ja oksastukseen; glyseridit; glyseroli teolliseen käyttöön; glykoli;glykolieetteri; kultasuolat; oksastuskitti puita varten; oksastusvaha; grafiitti teolliseen käyttöön;rasvanpoistoaineet käytettäväksi valmistusmenetelmissä; rasvanerotusaineet; arabikumi; kumiliuottimet; kumit (liimat), paitsi paperikauppa- tai kotitaloustarkoituksiin; raskasvesi; Helium; hydraatit; hydratsiini; kloorihydraatit; suolahappo; fluorihappo; vety; vetyperoksidi;natriumhypokloriitti; hyposulfiitit; teollisuuskemikaalit; yhdisteet renkaiden sisäkumien (ulkorenkaiden) korjaamiseen;jodihappo, jodi kemiallisiin tarkoituksiin, jodi teollisiin tarkoituksiin; jodialbumiini; jodatut suolat; ioninvaihtimet (kemialliset valmisteet); rautasuolat; gelatiini, ei toimisto-, kotitai ravintolakäyttöön; isotoopit teolliseen käyttöön; kainiitti; kaoliini; ketonit; piimaa; krypton; maitohappo; hiilimusta teollisiin tarkoituksiin; lyijyasetaatti; lyijyarsenaatti; lyijyoksidi; nahkaliimat; sahanviimeistelyaine; kemikaalit nahan kyllästämiseen; kemialliset nahanraikastusaineet;kemikaalit nahan käsittelyyn vettä hylkiväksi;lesitiini (raaka-aine);valmisteet linssien haalistumisen estämiseksi; kalsiumasetaatti; kalsiumkarbonaatti; kalsiumkloridi; fluaatit; nesteet sähköakkujen rikin poistoon; nesteet sähköakkujen rikin poistoon;litium; kasvualustat; magnesiitti; magnesiumkarbonaatti; magnesiumkloridi; magneettiset nesteet teollisiin tarkoituksiin; mallasalbumiini; manganaatti; mangaanidioksiidi; mangrovekuori teolliseen käyttöön; suoja-aineet muurauksia varten (paitsi maalit ja öljyt); kitit nahan käsittelyyn; rengasmastiksi; lihan mureuttamiseen tarkoitetut tuotteet teollisuuskäyttöön; elohopeaoksidi; elohopeasuolat; metallinkarkaisuaineet; maametallit; metallinkovetusvalmisteet; metallinkarkaisuaineet; epämetallit; metaani; metyylibentseeni;metyylibentseeni; metyylieetteri; mikroeliöt (niitä sisältävät valmisteet) muuhun kuin lääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön; mineraalihapot; ydinreaktoreiden hidastimet;kosteuttavat valmisteet valkaisuun;pesutuotteet (värjäysaineet);kosteuttavat (kastelu-) valmisteet tekstiiliteollisuuden käyttöön; irrotevalmisteet; peittausaineet, metallin; tuotteet käymättömän rypälemehun puhdistamiseen; naftaliini; neon; uraaninitraatti; nitraatit; typpihappo; ilokaasu (dityppioksidi); typpi; typpilannoitteet; viinin käyttämisessä käytettävät kemikaalit; öljyn dispergointiaineet; öljyä valkaisevat kemikaalit; öljyä puhdistavat kemikaalit;öljyt nahan parkitukseen; öljyt nahan muokkaukseen valmistuksen aikana; öljyt nahan parkitukseen; öljyt elintarvikkeiden säilöntään; öljynerotuskemikaalit;oliviini (synteettinen); samennusaineet emalia ja lasia varten; orgaanisten aineiden valkaisuaineet; oksalaatit; oksaalihappo; happi;kemialliset valmisteet maalien valmistukseen; palladiumkloridit; pektiini (valokuvaus); soodaperboraatti; perkarbonaatit; perkloraatit; persulfaatit; perrikkihappo; maaöljyn dispergointiaineet; fenoli teollisiin tarkoituksiin; fosfafidit; fosforihappo;fosfori; pikriinihappo;kemialliset valmisteet pigmenttien valmistukseen; pehmitteet; jalostamattomat muovit; plastisolit; kiillokkeenpoistovalmisteet; potaska; kalivesi; kalium; kaliumbioksalaatti; perunajauho teoll. käyttöön; kukkamulta; ohjaustehostimen neste; säilöntäaineet farmaseuttisille valmisteille; suoja-aineet kattotiilille, paitsi maalit ja öljyt;kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; suojakaasut hitsaukseen;proteiini (raaka-aine);syanidi; puhdistusaineet; pyrogallushappo;puuetikka; kebratsopuu teolliseen käyttöön; jäähdyttimien huuhtelukemikaalit; radioaktiiviset aineet tieteellisiin tarkoituksiin; radon; jäähdytysaineet; jäähdytysaineet; äänilevyjen korjausaineet; vuorisuola; tuotteet kumin suojaamiseen;aineet sukkien silmukkapakojen estämiseen; salmiakki; salisyylihappo; suola muun kuin elintarvikkeiden säilöntään; raakasuolat; salpietari; suolat (kemialliset valmisteet);suolat metallien värjäykseen; suolat galvaanisiin pareihin; suolat teolliseen käyttöön; harvinaisten maametallien suolat; alkalisuolat; jalometallisuolat teollisiin tarkoituksiin; kastikkeet tupakan käsittelyyn; Kalkinpoistoaineet muuhun kuin kotitalouskäyttöön; merivesi teollisiin tarkoituksiin; sebasiinihappo; siementen suoja-aineet;liiman irrotusaineet; silikaatit; silikoni; silikonit, piihartsit; hopeanitraatti; hopeasuolaliuos hopeointiin; liisteri viimeistelyyn ja pohjustukseen; paperinliimausaineet;kemialliset valmisteet lihan savustamiseen;saippua (metalli-) teollisiin tarkoituksiin; kalsinoitu sooda; natrium; natriumsuolat (kemialliset valmisteet); juotoskemikaalit; nestemäiset juotossulatteet; kiinteytetyt kaasut teollisuustarkoituksiin; vernissojen liuottimet; noki teollisuus ja maatalouskäyttöön; suolaheinäsuola;spinelli (kemialliset aineet); haihtuvat emäkset;väkietikka;värjäyskemikaalit (emalia ja lasia varten); Kemikaalit tekstiilien suojaamiseen tahroilta; Teollisuustärkkelykset;tärkkelysliisteri, muille kuin paperikauppatavaroille tai kotitalouskäyttöön; tärkkelysliima (kemialliset valmisteet);tärkkelystä sulattavat aineet (kemialliset); sulfaatit; sulfidit, kiisut; sulfonihapot; rikki; rikkihappo; etyylieetteri; rikkihapoke; sumakki parkitukseen; pinta-aktiiviset aineet; synteettiset jalostamattomat hartsit;talkit (magnesiumsilikaatti); parkitusaineet; parkkihappo; tanniini; parkitusaineet; parkituspuut; tapiokajauho teoll. käyttöön; viinikivi, ei lääkekäyttöön; viinihappo; pinta-aktiiviset aineet; tetrakloridit; tuotteet kankaiden ulkonäön parantamiseen; kemialliset tekstiilien kyllästysaineet; kemikaalit tekstiilien vedenkestokäsittelyyn; tiokarbanilidi;kierteitysyhdisteet; renkaanpaikkausaineet; titaniitti; titaanin anhydridi teollisuuskäyttöön; tolueeni;tolueeni; myrkyllisten kaasujen hävitys; traganttikumi; vaihteistonesteet; puiden onttojen kohtien täyttöaineet (metsänhoidossa); volframihappo; irrotustuotteet; irrotustuotteet; uraanioksidi; viinialkoholi; viskoosi; rikkihappo; ammoniakkiliuos teollisiin tarkoituksiin; vulkanointikiihdyttimet; vulkanointivalmisteet; aineet tapettien poistoon; natriumsilikaatti (silikaatti); vedenpuhdistuskemikaalit; vedenpehmennysaineet; kemialliset vahan valkaisuaineet; juotoskemikaalit; kosteuttavat valmisteet valkaisuun; pesutuotteet (värjäysaineet); kosteuttavat valmisteet tekstiiliteollisuuden käyttöön;tummumisenestokemikaalit ikkunoita varten; viinin kirkastuslastut; viteriitti; metanoli;valmisteet puualkoholin tislaukseen; ksenon; sirkonium;jäätymisenestoaineet;(auton) jäähdyttimen puhdistusaineet; aerosolien ponneaineet; vernissojen liuottimet;jäähdytysnesteet.

Iparban, tudományban és fényképészetben, valamint mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használatos vegyi anyagok; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; tűzoltásra használt vegyületek; edző és forrasztó készítmények; vegyi anyagok/vegyszerek (élelmiszerek tartósítására használt ~); cserzőanyagok; ipari ragasztók;szintetikus anyagok olaj felszívásához; cellulóz-acetát, nyers állapotban; acetátok (vegyianyagok); acetanhidrid; aceton; acetilén; acetilén-tetraklorid; saválló vegyi kompozíciók; savak; savas víz akkumulátorok feltöltésére; savas víz akkumulátorok feltöltésére; akrilgyanták nyers állapotban; aktív szén; vegyi adalékanyagok fúróiszapokhoz; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; ragasztó készítmények sebészeti kötszerekhez; ragasztók plakátokhoz; Ipari ragasztószerek; tapétaragasztók; Ragasztók falicsempéhez; agar-agar; betonkötőanyagok; fehérje [állati vagy növényi eredetű, nyersanyagként]; alkohol; aldehidek;algarobilla [cserzőanyag]; alginátok (duzzasztó, gélképző szerek) nem élelmiszer-ipari használatra; alkáliák; alkáli-jodidok ipari használatra; alkálifémek; alkáliföldfémek; alkaloidok; timsó; timföld, korund, alumínium-oxid; alumínium-acetát; alumíniumtimsó; alumínium-klorid; alumínium-hidrát; alumínium-jodid; alumínium-szilikát; ammónia; ammóniumtimsó;ammónia (illó alkália) ipari célokra; ammóniumaldehid; ammóniumsók; amil-acetát; amil-alkohol; anhidridek; ammóniumanhidrid;állati fehérje [nyersanyag]; szénkészítmények (állati eredetű);csontszén, állati szén; a felforrást gátló készítmények motorok hűtőközegeihez; fagyásgátló (fagyálló folyadék);habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; kazánkőlerakódást gátló szerek; kopogásgátló anyagok robbanómotorokhoz; antimon-oxid; antimon-szulfid; antisztatikus készítmények nem háztartási használatra; ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; antranilsav; argon; arzén; arzénsav; műgyanták feldolgozatlan állapotban; asztát; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; baktériumkészítmények, kivéve gyógyászati és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények ecetsav előállításához; bakteriológiai készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;vietnami balzsam [gurjon, gurjan] krém gyártásához; báriumvegyületek; bárium-szulfát; bárium-oxid, baritföld; barit, súlypát;bázisok (vegyi anyagok); bázikus bizmutgallát; csávák (borgyártás), kivéve az olajokat; bauxit;anyagok sör tartósítására; sör derítésére és tartósítására szolgáló termékek; bentonit, derítőföld; benzolszármazékok; benzol homológ savak; benzoesav; szódabikarbóna kémiai használatra; ón-diklorid; kálium-kromát; szóda-bikromát;öntödei kötőanyagok; biokatalizátorok; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati célokra; enyv; bizmut-szubnitrát kémiai használatra;fehérítőszerek [színtelenítők] ipari célokra; vérszén; csontszén; bórax; bórsav ipari használatra; fékfolyadék; Keményforrasztási ömlesztőszerek; anyagok keményforrasztáshoz; tartósítószerek téglákhoz (kivéve a festékeket és az olajokat); bróm kémiai használatra; gabonamagvak kezelésének melléktermékei (ipari használatra); kalcinált szóda; kalcium-karbid; kalcium sói; kámfor ipari használatra; karbid; szén (elemi); szénpor ipari használatra; szén szűrőként; szénkéneg, széndiszulfid; szén-tetraklorid; karbonátok; szénsav; szénhidrátok; kazein ipari használatra; katalizátorok (vegyi); kasu; maróalkáli; marónátron ipari használatra; marólúgok ipari használatra; cellulóz; cellulózszármazékok [vegyi]; cellulóz-észterek ipari használatra; cellulóz-éterek ipari használatra; masztix cipőkhöz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; gumiragasztó;cementáló anyagok [fémfeldolgozás]; cementkonzerváló szerek, a festékek és olajok kivételével; cement vízállóvá tételére szolgáló termékek, a festékek kivételével; kerámiai anyagok szemcsés formában, szűrőkhöz;keverékek műszaki kerámiák gyártásához; vegyi olajadalékok; vegyi papírkeményítők; vegyi gumierősítők; fémek ötvözésének elősegítésére vegyi termékek; vegyi készítmények tudományos célokra, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; vegyi reagensek nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; vegyi anyagok laboratóriumi elemzéshez, gyógyászati és állatgyógyászati célúak kivételével; kémények tisztítására vegyi termékek;kaolin; klorátok; kloridok; klór; kólsav; kromátok; krómtimsó; krómsók; krómsav; krómos sók; króm-oxid; citromsav ipari használatra; derítő készítmények;kaolin; szénmegtakarító termékek; kobalt-oxid ipari használatra; kollódium; színélénkítő vegyi termékek (ipari használatra); gyújtóanyagok [vegyi adalékanyagok üzemanyagokhoz]; hanglemezek előállításához használható kompozíciók; Betontartósító szerek, kivéve a festékeket és az olajokat; betonhabosító vegyi termékek; kémiai és mikrobiológiai készítmények; páramentesítő termékek;készítmények főzés serkentéséhez ipari célokra; hűtőközegek közlekedési eszközök motorjaihoz;vitriol; korrozív termékek; borkő, nem gyógyszerészeti használatra; kreozot kémiai használatra; kroton-aldehid; bőrök finomítására szolgáló termékek; bőrök (emberi, állati) finomítására szolgáló termékek;cianidok (kéksavas sók); cimol; nedvesség elleni szigetelőanyagok, a festékek kivételével, kőművesek részére; Színtelenítő szerek ipari használatra;gumiragasztók oldószerei; szárító készítmények (szikkatívok) ipari használatra; detergens adalékok benzinhez; tisztítószerek a termelési eljárás során való felhasználásra; dextrin (appretúra); diagnosztikai készítmények nem humán vagy állatgyógyászati használatra; diasztáz (amiláz) ipari használatra; diatómaföld; kazánkőoldó szerek; műanyag diszperziók; desztillált víz; Dolomit ipari használatra; appretúrák textilekhez; appretálószerek bőrhöz, kivéve az olajokat; fúróiszap; szárazjég [széndioxid]; elektroforetikus zselék nem gyógyászati vagy állatgyógyászati célokra; lágyítószerek, borpuhító szerek ipari használatra; emulgeátorok;vegyi készítmények, kivéve a színezőanyagokat, zománc gyártásához;zavarosítóanyagok zománchoz; zománcmattírozó szerek; motorok korommentesítésére vegyi termékek; enzimkészítmények ipari használatra; enzimek ipari használatra; epoxigyanták nyers állapotban; észterek; etán; éterek; etilalkohol; etiléter; zsírfehérítő szerek;zsírsavakban használt vegyszerek bor erjesztésére; erjesztők kémiai használatra; ferrocianidok;betétek gépkocsi-karosszériákhoz;betétek gépkocsi-karosszériákhoz; szűrőanyagok [vegyi készítmények]; szűrőanyagok [ásványi anyagok]; szűrőanyagok [műanyagok feldolgozatlan állapotban]; szűrőanyagok [növényi anyagok]; szűrőkészítmények italgyártáshoz; kikészítő készítmények acélgyártási használatra; tűzoltásra használt vegyületek; tűzállóvá tevő készítmények; villanófény (flash) előállítására szolgáló termékek; flokkuláló szerek; liszt ipari használatra; virágok tartósítására szolgáló termékek; kénvirágok kémiai használatra; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; fluor; fluor(it) vegyületek; hangyasav; formaldehid kémiai használatra; öntödei formázókészítmények; öntödei formázóhomok; üzemanyag (fűtőelem) atommáglyákhoz; üzemanyag-megtakarító készítmények; kallóföld textilipari használatra; ványolószerek textilipari használatra;nemezelő készítmények a textilipar számára; galluszsav tintagyártáshoz;tölgyfagubacs (cserzőgubacs); galluszcsersav; galvánfürdők; galvanizálószerek; gambir [cserzőanyag]; hajtógázok aeroszolokhoz;gáztisztító termékek;megszilárdított gázok ipari célokra; zselatin ipari használatra;getter [reagens anyagok];zavarosítóanyagok üvegekhez;üveg homályosodása elleni szerek;üvegfénytelenítő termékek; üvegmattírozó vegyszerek; glükóz ipari használatra; glükozidok; ipari enyvek; ragasztó (glutén), nem papíripari vagy háztartási használatra; enyvszerű faipari kötőanyagok; enyvszerű faipari kötőanyagok; gliceridek; glicerin ipari használatra; glikol;glikoléterek; aranysók; masztix fák beoltásához; viasz fák beoltásához; grafit ipari használatra;zsírtalanító termékek gyártási eljárások során való alkalmazásra; zsírtalanító készítmények; gumiarábikum ipari használatra; gumiragasztók oldószerei; ragasztógumik, nem irodai vagy háztartási célra; nehézvíz; Hélium; hidrátok; hidrazin; klórhidrátok; sósav; folsav, fluorhidrogénsav; hidrogén; hidrogén-peroxid;szóda-hipoklorit; hiposzulfitok; ipari vegyszerek; belső gumiabroncstömlők [gumiabroncsok] (vegyületek - javításához);jódsav: jód kémiai használatra: jód ipari használatra; jódozott fehérje; jódozott sók; ioncserélők [vegyi termékek]; vassók; halenyv, nem papíripari vagy háztartási használatra; izotópok ipari használatra; kainit; kaolin; ketonok; kovaföld; kripton; tejsav; korom ipari használatra; ólom-acetát; ólom-arzenát; ólom-oxid; borragasztók; bőrappretáló vegyi termékek; borimpregnáló vegyi termékek; bőr felújítására szolgáló vegyi anyagok;bőrvízhatlanító szerek;lecitin [nyersanyag];lencsék elhomályosulásának megelőzésére szolgáló készítmények; mész-acetát; mész-karbonát; mész-klorid; fluor;folyadékok szulfátoknak akkumulátorokból való eltávolítására; folyadékok szulfátoknak akkumulátorokból való eltávolítására;lítium-oxid; kertiföld; magnezit; magnézium-karbonát; magnézium-klorid; mágneses folyadékok ipari célokra; malátafehérje; manganát; mangán-dioxid; mangrovefakéreg ipari használatra; tartósítószerek falazatokhoz (kivéve a festékeket és az olajokat); masztix bőrhöz; gumiragasztó; húspuhító szerek (ipari használatra); higany-oxid; higany sói; fémek lágyítására szolgáló termékek (kohászat); földfémek; fémek edzésére szolgáló termékek; fémek lágyítására szolgáló termékek (kohászat); metalloidok; metán; metilbenzol;metilbenzol; metiléter; mikroorganizmus-készítmények (nem egészségügyi és állatgyógyászati használatra készült ~); ásványi savak; moderátorok (lassító anyagok) atomreaktorokhoz;nedvesítőszerek (fehérítéshez);nedvesítőszerek (kelmefestés);nedvesítőszerek textilipari használatra; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek; maróanyagok fémekhez; mustderítő termékek; naftalin; neon; uranil-nitrát; nitrátok; salétromsav;nitrogén-monoxid; nitrogén; nitrogénműtrágyák; borászati baktériumölő szerek [vegyi termékek a borgyártás során való felhasználásra]; olajdiszpergáló szerek; olajfehérítő szerek; olajtisztító szerek;olajok bőrök kikészítésére; kikészíto olajok bőrökhöz; olajok cserzéshez; olajok élelmiszerek tartósítására; olajok leválasztására szolgáló termékek;olivin [vegyi anyagok]; zománc- vagy üvegopálosító szerek; szerves anyagok fehérítésére szolgáló termékek; oxalátok; oxálsav; oxigén;festékgyártáshoz használatos vegyi termékek; palládium-klorid; pektin (fényképészet); szóda-perborát; perkarbonátok; perklorátok; perszulfátok; perkénsav; kőolaj diszpergáló szerek; fenol ipari használatra; foszfatidok; foszforsav;foszfor; pikrinsav;színezőanyagok gyártásához használatos vegyi termékek; lágyítók, folyósítók; műanyagok feldolgozatlan állapotban; plasztiszolok; fénytelenítő anyagok; lúgkő, kálisó; hamulúg; kálium; kálium-bioxalát; burgonyaliszt ipari használatra; fazekasagyag; szervokormány-folyadék; tartósítószerek gyógyszerkészítményekhez; cseréptartósító szerek, a festékek és az olajok kivételével;vegyi anyagok élelmiszerek tartósításához; védőgázok hegesztéshez;fehérje [nyersanyag];cianidok (kéksavas sók); derítő készítmények; pirogalluszsav;faecet; kvebrácsó ipari használatra; radiátoröblítő vegyi anyagok; radioaktív elemek tudományos használatra; radon; fagyasztóanyagok, hűtőközegek;fagyasztóanyagok, hűtőközegek; hanglemezek felújítására szolgáló termékek; kősó; gumitartósító szerek;harisnyák felszaladásának megakadályozására használatos anyagok; szalmiáksó; szalicilsav; só konzerválásra, nem élelmiszerekhez;só, nyers állapotban; salétrom, kálium-nitrát; sók [vegyi anyagok];sók fémek színezésére; sók galvánelemekhez; sók ipari használatra; ritkaföldfémek sói; alkálifémek sói; nemesfém sók ipari használatra; dohánypác; Vízkő-eltávolító készítmények, nem háztartási használatra; tengervíz ipari alkalmazásra; szebacinsav; vetőmag tartósítószerek;ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; szilikátok; szilícium; szilikonok; ezüst-nitrát; ezüstsó-oldatok ezüstözéshez; ragasztószerek (appretúrák); enyvező/ragasztó szerek;hús füstölésére használatos vegyipari készítmények;fémszappanok ipari célokra; szóda; nátrium; nátriumsók [vegyi készítmények]; forrasztáshoz használt vegyszerek; forrasztási ömlesztőszerek; szilárd gázok ipari használatra; hígítók, oldószerek lakkokhoz; hulladékkorom ipari vagy mezőgazdasági használatra; heresó;spinell [vegyianyagok]; hígított sósav;borecet [híg ecetsav];zománc- és üvegfestészeti vegyszerek; Vegyi termékek szövetek foltok elleni védelméhez; keményítő ipari használatra;keményítőenyv, kivéve papíripari vagy háztartási célokra; keményítőenyv [vegyi készítmények];keményítő oldószerek [elválasztó anyagok]; szulfátok; szulfidok; szulfonsav; kén; kénsav; kénéter; kénessav; szumak bőripari használatra; felületaktív anyagok; szintetikus gyanták feldolgozatlan állapotban;talkum [magnézium-szilikát]; cserzőkéreg; csersav; tannin; cserzőanyagok; cserzőfák; tápiókaliszt ipari használatra; borkő, nem gyógyszerészeti használatra; borkősav; felületaktív anyagok; tetrakloridok; textilanyagok élénkítésére vegyi termékek; textilimpregnáló szerek; textil-vízhatlanító impregnáló szerek; tiokarbanilid;menetvágáshoz való kompozíciók; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; titán mészszilikát; titánanhidrid ipari használatra; toluol;toluol; mérgező gázok semlegesítő szerei; tragantmézga; folyadék sebességváltóműbe; faüreg-kitöltők [erdészet]; wolframsav; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; uránium-oxid; borszesz; viszkóz; vitriol; ammónia ipari célra (illó alkália); vulkanizálást gyorsító anyagok; vulkanizálószerek; tapéták eltávolítására szolgáló készítmények; vízüveg [szilikát]; víztisztító vegyszerek; vízlágyító készítmények; viaszfehérítő vegyi termékek;forrasztáshoz vegyi termékek; nedvesítőszerek mosodai célokra; nedvesítőszerek kelmefestéshez; nedvesítőszerek textilipari használatra;ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; borderítő szer; witherit; faszesz;faszesz lepárlásához használatos készítmények; xenon; cirkónium-oxid;fagyálló hűtőfolyadékok;radiátortisztítók; hajtógázok (aeroszol); hígítók, oldószerek lakkokhoz;hűtőfolyadékok.

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria;materie sintetiche per l'assorbimento d'olio; acetato di cellulosa allo stato grezzo; acetati; anidride acetica; acetone; acetilene; tetracloruro d'acetilene; composti chimici resistenti agli acidi; acidi; acqua acidula per la ricarica degli accumulatori; acqua acidulata per ricaricare batterie; resine acriliche allo stato grezzo; carbone attivo; additivi chimici per fanghi di trivellazione; additivi chimici ai fungicidi; additivi chimici agli insetticidi; Additivi chimici per carburanti; materie collanti per fasciature chirurgiche; colle per manifesti; Materie collanti per l'industria; colle per carte da parati; adesivi per piastrelle di rivestimento; agar-agar; agglutinanti per il calcestruzzo; albumina [animale o vegetale, materia prima]; alcool; aldeidi;algarobilla per la concia; alginati [prodotti gonfianti, gelificanti] per uso non alimentare; alcali; ioduri alcalini per uso industriale; Metalli alcalini; metalli alcalino-terrosi; alcaloidi; allume; allumina; acetato d'allumina; allume d'allumina; cloruro d'alluminio; idrato d'allumina; ioduro d'alluminio; silicato d'allumina; ammoniaca; allume d'ammoniaca;ammoniaca [alcali volatile] per uso industriale; aldeide ammoniaca; sali d'ammonio; acetato d'amile; alcool amilico; anidridi; ammoniaca anidra;albumina animale [materia prima]; preparazioni di carbone animale;nero animale [carbone animale]; prodotti per impedire il surriscaldamento d'agenti refrigeranti di motori; antigelo;soluzioni per prevenire la formazione di schiuma negli accumulatori; soluzioni per prevenire la formazione di schiuma negli accumulatori; antiincrostanti; antidetonanti per motori a scoppio; ossido d'antimonio; solfuro d'antimonio; prodotti contro l'elettricità statica non per uso domestico; prodotti contro l'appannatura dei vetri; acido antranilico; argo; arsenico; acido arsenioso; resine artificiali allo stato grezzo; astatina; fluidi ausiliari per abrasivi; preparazioni batteriche non per uso medico e veterinario; preparati batteriologici per l'acetificazione; preparazioni batteriologiche non per uso medico o veterinario;balsamo di gurjum [gurjun] per la fabbricazione di vernici; composti del bario; solfato di bario; barite; spato pesante;basi [prodotti chimici]; gallato basico di bismuto; soluzioni alcaline per la concia delle pelli all'allume; bauxite;prodotti per la conservazione della birra; prodotti per la chiarificazione e la conservazione della birra; bentonite; derivati del benzene; acidi della serie del benzene; acido benzoico; bicarbonato di sodio per uso chimico; bicloruro di stagno; bicromato di potassio; bicromato di soda;leganti per fonderia; catalizzatori biochimici; prodotti biologici, non per uso medico o veterinario; pania; sottonitrato di bismuto per uso chimico;prodotti di sbianca [decoloranti] per uso industriale; carbone animale (ricavato dal sangue); carbone d'osso; borace; acido borico per uso industriale; liquido per freni; Fondenti di brasatura; prodotti per la brasatura; prodotti per la conservazione dei mattoni [ad eccezione delle pitture e degli oli]; bromo per uso chimico; residui del trattamento dei grani di cereali [per uso industriale]; soda calcinata; carburo di calcio; sali di calcio; canfora per uso industriale; carburi; carbonio; nero di carbone per uso industriale; carbone per filtri; solfuro di carbonio; tetracloruro di carbonio; carbonati; acido carbonico; idrati di carbonio; caseina per uso industriale; catalizzatori; catecu; alcali caustici; soda caustica per uso industriale; caustici per uso industriale; cellulosa; derivati chimici della cellulosa; esteri di cellulosa per uso industriale; eteri di cellulosa per uso industriale; mastici per calzature; cementi per la riparazione degli oggeti rotti; mastici per pneumatici;cementi [metallurgia]; prodotti per la conservazione del cemento ad eccezione delle pitture e degli oli; preparazioni per l'impermeabilizzazione del cemento [ad eccezione delle pitture]; materiali ceramici in particelle per filtri;composizioni per la fabbricazione della ceramica tecnica; additivi chimici per oli; rinforzanti chimici per carta; additivi chimici per gomma; prodotti chimici destinati a facilitare la lega di metalli; prodotti chimici per uso scientifico, non per uso medico o veterinario; reagenti chimici (non per uso medico né veterinario); prodotti chimici per analisi di laboratorio, tranne per uso medico o veterinario; prodotti chimici per la pulizia dei camini;caolino; clorati; cloruri; cloro; acido colico; cromati; allume di cromo; sali di cromo; acido cromico; sali cromici; ossido di cromo; acido citrico per uso industriale; preparazioni di chiarificazione;caolino; prodotti per risparmiare carbone; ossido di cobalto per uso industriale; collodio; prodotti chimici per ravvivare i colori per uso industriale; additivi chimici per carburanti comburenti; composizioni per la fabbricazione di dischi acustici; Prodotti per la conservazione del calcestruzzo [ad eccezione delle pitture e degli olii]; prodotti chimici per l'aerazione del calcestruzzo; preparati chimici condensati; prodotti per evitare il velo di vapore;prodotti per attivare la cottura per uso industriale; liquidi refrigeranti per motori di veicoli;vitriolo; prodotti corrosivi; cremortartaro per uso non farmaceutico; creosoto per uso chimico; aldeide crotonica; prodotti per la concia dei cuoi; prodotti per la concia delle pelli;prussiati; cimene; prodotti contro l'umidità della muratura [ad eccezione delle pitture]; Prodotti di sbianca (decoloranti) per uso industriale;prodotti per sgommatura; disidratanti per uso industriale; additivi detergenti per la benzina; detergenti utilizzati durante operazioni di fabbricazione; destrina [appretto]; prodotti per la diagnosi non per uso medico nè per uso veterinario; diastasi per uso industriale; terra di diatomee; disincrostanti; dispersioni di materie plastiche; acqua distillata; dolomite per uso industriale; appretti; soluzioni alcaline per la concia delle pelli all'allume; fanghi per facilitare la trivellazione; ghiaccio secco [carbonico]; gel per elettroforesi, non per uso medico o veterinario; emollienti per l'industria; emulsionanti;prodotti chimici per la preparazione degli smalti (ad eccezione dei colori);prodotti per opacizzare lo smalto; prodotti chimici per l'appannatura degli smalti; prodotti chimici per la disincrostazione dei motori; preparati enzimatici per uso industriale; enzimi per uso industriale; resine epossidiche allo stato grezzo; esteri; etano; eteri; alcool etilico; etere etilico; prodotti per sbiancare i grassi;acidi grassi, prodotti chimici per enologia; fermenti per uso chimico; ferrocianuri;mastici per carrozzerie automobilistiche;mastici per carrozzerie d'automobili; materie filtranti [prodotti chimici]; materie filtranti (sostanze minerali); materie filtranti [materie plastiche allo stato grezzo]; materie filtranti [sostanze vegetali]; agenti di filtrazione per l'industria delle bevande; preparati per il miglioramento od annobilitamento dell'acciaio; composizioni per estinguere il fuoco; preparati ignifughi; prodotti per la produzione di lampade a flash; flocculanti; farine per uso industriale; prodotti per la conservazione dei fiori; fior di zolfo per uso chimico; liquidi per circuiti idraulici; fluoro; composti del fluoro; acido formico; aldeide formica per uso chimico; prodotti di formatura per la fonderia; sabbia di fonderia; combustibile per pile atomiche; prodotti per risparmiare i combustibili; terra per la follatura per l'industria tessile; materie per follature;prodotti di follatura per l'industria tessile; acido gallico per la fabbricazione dell'inchiostro;noci di galla; acido gallotannico; bagni di galvanizzazione; prodotti per la galvanizzazione; gambir; gas propellenti per aerosols;prodotti per la depurazione di gas;gas solidificati per uso industriale; gelatina per uso industriale;materie reattive [getters];prodotti per opacizzare il vetro;prodotti contro l'appannatura del vetro;prodotti per smerigliare il vetro; prodotti chimici per l'appannatura del vetro; glucosio per uso industriale; glucosidi; colle per l'industria; colle (glutine) non per cancelleria o cartoleria né per uso domestico; preparati glutinosi per l'arboricoltura; preparati glutinosi per l'arboricoltura; gliceridi; glicerina per uso industriale; glicol;eteri di glicol; sali d'oro; mastice per innestare gli alberi; cera per innestare gli alberi; grafite per uso industriale;prodotti di sgrassaggio utilizzati durante operazioni di fabbricazione; prodotti per la separazione dei grassi; gomma arabica; prodotti per sgommatura; gomme [adesivi], non per la cartoleria o la casa; acqua pesante; Elio; idrati; idrazina; cloridrati; acido clorödrico; acido fluoridrico; idrogeno; acqua ossigenata;ipoclorito di soda; iposolfiti; prodotti chimici industriali; composti per riparazione di camere d'aria per pneumatici;acido iodico, iodio per uso chimico, ioduri per uso industriale; albumina iodata; sali d'iodio; scambiatori d'ioni [prodotti chimici]; sali di ferro; ittiocolla non per l'industria cartaria nè per uso domestico nè alimentare; isotopi per uso industriale; cainite; caolino; chetoni; kieselgur; cripto; acido lattico; nerofumo per uso industriale; acetato di piombo; arseniato di piombo; ossido di piombo; colle per il cuoio; prodotti per il rivestimento dei cuoi; prodotti chimici per l'impregnazione del cuoio; prodotti chimici per rinfrescare il cuoio;prodotti chimici per l'impermeabilizzazione del cuoio;lecitina [materia prima];prodotti contro l'appannatura delle lenti; acetato di calce; carbonato di calce; cloruro di calce; prodotti per l'impermeabilizzazione delle superfici [costruzione]; liquidi per desolfatare gli accumulatori elettrici; liquidi per desolfatare gli accumulatori elettrici;litina; terra vegetale; magnesite; carbonato di magnesio; cloruro di magnesio; fluidi magnetici per uso industriale; albumina di malto; manganato; biossido di manganese; corteccia di mango per uso industriale; prodotti per la conservazione della muratura [ad eccezione delle pitture e degli oli ]; mastici per il cuoio; mastici per pneumatici; prodotti per intenerire la carne per uso industriale; ossido di mercurio; sali di mercurio; prodotti per il rinvenimento dei metalli; metalli terrosi; prodotti per la tempra dei metalli; prodotti per il rinvenimento dei metalli; metalloidi; metano; benzene metilato [metilbenzene];metilbenzolo; etere metilico; preparazioni di micro-organismi non per uso medico o veterinario; acidi minerali; moderatori per reattori nucleari;prodotti d'inumidimento [lavanderia];prodotti d'inumidimento [tintoria];prodotti d'inumidimento per l'industria tessile; prodotti per facilitare la sformatura; mordenti per metalli; prodotti per la chiarificazione dei mosti; naftalina; neon; nitrato d'uranio; nitrati; acido nitrico; protossido d'azoto; azoto; protossido d'azoto; battericidi per l'enologia [prodotti chimici utilizzati durante la fabbricazione del vino]; agenti per distruggere gli olii; prodotti per sbiancare gli olii; prodotti per la purificazione degli olii;oli per la concia dei cuoi; olii per il rivestimento del cuoio; olii per la concia; olii per la conservazione degli alimenti; prodotti per la separazione d'oli;olivina [prodotto chimico]; prodotti per opacizzare lo smalto o il vetro; prodotti per sbiancare le materie organiche; ossalati; acido ossalico; ossigeno;prodotti chimici per la preparazione dei colori; cloruri di palladio; pectina per uso fotografico; perborato di soda; percarbonati; perclorati; persolfati; acido persolforico; agenti per distruggere il petrolio; fenolo per uso industriale; fosfatidi; acido fosforico;fosforo; acido picrico;prodotti chimici per la preparazione dei colori; plastificanti; materie plastiche allo stato grezzo; plastisoli; sostanze per smerigliare; potassa; acque potassiche; potassio; biossalato di potassio; farina di patate per uso industriale; terra per vasi; liquido per servosterzi; prodotti per la conservazione dei prodotti farmaceutici; prodotti per la conservazione delle tegole [ad eccezione delle pitture e degli oli];sostanze chimiche destinate a conservare gli alimenti; gas protettivi per saldatura;proteina [materia prima];cianuri; preparazioni di chiarificazione; acido pirogallico;acido pirolegnoso [aceto di legno]; quebracho per uso industriale; prodotti chimici per lavaggio di radiatori; elementi radioattivi per uso scientifico; radon; prodotti refrigeranti; prodotti refrigeranti; prodotti per la rinnovazione dei dischi acustici; salgemma; prodotti per la conservazione del caucciu;prodotti per impedire la smagliatura delle calze; sale ammoniaco; acido salicilico; sale per conservare, non per uso alimentare; sale grezzo; salnitro; sali [prodotti chimici];sali per colorare i metalli; sali per elementi galvanici; sali per uso industriale; sali di metalli delle terre rare; sali di metalli alcalini; sali di metalli preziosi per uso industriale; salsa per tabacco; Decalcificanti non per uso domestico; acqua marina per uso industriale; acido sebacico; prodotti per preservare le sementi;preparati per togliere la bozzima; silicati; silicio; siliconi; nitrato d'argento; soluzioni di sali d'argento per l'argentatura; colle [apprettature]; prodotti per l'incollatura;prodotti per affumicare la carne;saponi [metallici] per uso industriale; soda di barilla; sodio; sali di soda [prodotti chimici]; prodotti chimici per la saldatura; fondenti di saldatura; gas solidificati per uso industriale; solventi per vernici; fuliggine per uso industriale o agricolo; sale d'acetosella;spinelli [prodotti chimici]; spirito di sale;spirito d'aceto;prodotti per tingere smalto e vetro; Prodotti chimici antimacchie; amido per uso industriale;colla d'amido non per industria cartaria nè per uso domestico; appretti;sostanze chimiche per fluidificare l'amido [agenti per togliere la bozzima]; solfati; solfuri; acido solfonico; zolfo; acido solforico; etere solforico; acido solforoso; sommacco per la concia; agenti tensioattivi; resine sintetiche allo stato grezzo;talco [silicato di magnesio]; concia; acido tannico; tannino; materie concianti; legno per concia; farina di tapioca per uso industriale; tartaro per uso non farmaceutico; acido tartarico; agenti tensioattivi; tetraclocluri; prodotti chimici per l'avvivaggio delle materie tessili; prodotti chimici per l'impregnazione delle materie tessili; preparazioni per l'impermeabilizzazione delle materie tessili; tiocarbanilide;composizioni per filtrare; composizioni per la riparazione dei cerchioni di ruote; titanite; anidride titanica per uso industriale; toluene;toluolo; neutralizzanti di gas tossici; gomma adragante; liquidi per ingranaggi; mastice per riempire le cavità degli alberi [arboricoltura]; acido tungstico; preparati per togliere la bozzima; preparati per togliere la bozzima; ossido d'uranio; alcool che deriva dal vino; viscosa; solfato di rame; ammoniaca [alcali volatile] per uso industriale; acceleratori di vulcanizzazione; prodotti di vulcanizzazione; prodotti per staccare la carta da parati; vetro solubile [silicato]; prodotti chimici per purificare l'acqua; prodotti per addolcire l'acqua; prodotti chimici per la sbianca a base di cera; preparazioni chimiche per saldare; prodotti d'inumidimento [lavanderia]; prodotti d'inumidimento [tintoria]; prodotti d'inumidimento per l'industria tessile;prodotti contro l'appannatura dei vetri; colla chiarificante per il vino; witherite; spirito di legno;prodotti di distillazione dello spirito di legno; xeno; zirconia;liquidi di raffreddamento antigelo;articoli per la pulizia del radiatore; propellenti per aerosoli; solventi per vernici;liquidi di raffreddamento.

Chemikalai pramonės, mokslo ir fotografijos, taip pat žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės reikmėms; neapdorotos dirbtinės dervos, neapdoroti plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms;sintetinės medžiagos alyvai sugerti; acetilceliuliozė (neapdorota); Acetatai [chemijos produktai]; acetanhidridas (acto rūgšties anhidridas); acetonas; acetilenas; acetileno tetrachloridas; rūgštims atsparūs cheminiai mišiniai; rūgštys; parūgštintas akumuliatorių pakartotinio įkrovimo vanduo; akumuliatoriai (parūgštintas -ių pakartotinio įkrovimo vanduo); akrilinės dervos (neapdorotos); aktyvintos anglys; gręžimo skiedinių cheminiai priedai; fungicidai (cheminiai -ų priedai); insekticidai (cheminiai -ų priedai); variklių degalai (cheminiai -ų priedai); chirurginių tvarsčių lipniosios medžiagos; afišų klijai; Klijai (pramonės reikmėms); klijai (popierinių apmušalų --- ); Klijai (apdailos plytelių --- ); agarai; betono rišamosios medžiagos; albuminas [gyvūninis arba augalinis, žaliava]; alkoholis; aldehidai;algarobilja [rauginė medžiaga]; alginatai (kėlimo priemonės, stangrinimo priemonės), ne maisto reikmėms; šarmai; šarminių metalų jodidai (pramonės reikmėms); šarminiai metalai; šarminių žemių metalai; alkaloidai; alūnas; aliuminio oksidas; acetatas (aliuminio --- ); aliuminio alūnas; aliuminio chloridas; aliuminio hidroksidas; aliuminio jodidas; aliuminio silikatas; amoniakas; amonio alūnas;amoniakas [amoniakinis vanduo] pramonės reikmėms; amonio aldehidas; amonio druskos; pentilo acetatas; pentilo alkoholis; anhidridai (rūgščių anhidridai); amoniakas (bevandenis);gyvūniniai baltymai [žaliava]; anglių preparatai (gyvūninių --- );sudegintos gyvūninės kilmės medžiagos; aušalai (preparatai nuo variklių -lų užvirimo); antifrizas;baterijų tirpalai nuo putojimo; baterijų tirpalai nuo putojimo; antiinkrustantai (medžiagos nuo apnašų); antidetonatoriai (vidaus degimo varikliams); stibio oksidas; stibio sulfidas; antistatikai (ne buities reikmėms); langų stiklai (cheminiai preparatai nuo -ų dulsvėjimo); antranilo rūgštis; argonas; arsenas; arsenito rūgštis; dervos (neapdorotos dirbtinės --- ); astatas; skystieji švitrų priedai; bakteriniai preparatai ne medicinos ir veterinarijos reikmėms; bakteriologiniai acetifikavimo preparatai; bakteriologiniai preparatai (ne medicinos ir veterinarijos reikmėms);gurjono balzamas lakui gaminti; bario junginiai; bario sulfatas; bario oksidas; baritai;bazės [cheminiai preparatai]; bazinis galatas (bismuto --- ); apretai (odų, išskyrus aliejus); boksitai;alaus konservantai; alaus skaidrinimo ir konservavimo medžiagos; bentonitas; benzeno dariniai; benzeno eilės rūgštys; benzoinė rūgštis; natrio hidrokarbonatas (chemijos reikmėms); alavo dichloridas; kalio bichromatas; natrio bichromatas;rišamosios medžiagos (liejimo formų -); biocheminiai katalizatoriai; biologiniai preparatai, išskyrus skirtus medicinos ar veterinarijos reikmėms; klijai paukščiams gaudyti; bismuto nitritas (chemijos reikmėms);blukikliai (pramonės reikmėms); kraujo anglys; anglys (kaulų --- ); boraksas (borato rūgštys); borato rūgštys (pramonės reikmėms); stabdžių skysčiai; Fliusai (kietojo lydmetalio); litavimo kietaisiais lydmetaliais preparatai; plytų mūro apsauginės medžiagos, išskyrus dažus ir aliejus; bromas (chemijos reikmėms); grūdų apdorojimo šalutiniai produktai (pramonės reikmėms); kalcinuotoji soda; kalcio karbidas; kalcio druskos; kamparas (pramonės reikmėms); karbidas; anglis; suodžiai (pramonės reikmėms); anglis (filtrų); anglies sulfidas; anglies tetrachloridas; karbonatai; anglies rūgštis; angliavandeniai; kazeinas (pramonės reikmėms); katalizatoriai; katechu; gailusis šarmas; natrio hidroksidas pramonės reikmėms; kaustikas (pramonės reikmėms); celiuliozė; celiuliozės dariniai (chemijos produktai); celiuliozės esteriai (pramonės reikmėms); celiuliozės eteriai (pramonės reikmėms); avalynės klijai; klijai sudužusiems daiktams klijuoti; padangų glaistas;cementas [metalurginis]; cemento konservavimo priemonės, išskyrus dažus ir alyvas; atsparumas vandeniui (cemento -o - chemikalai, išskyrus dažus); filtravimo terpės (susmulkintos keraminės medžiagos -ėms);keramika (mišiniai techninei -ai gaminti); cheminiai priedai alyvoms; cemento konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); cemento konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); cemento konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); cheminiai preparatai, naudojami moksliniais tikslais, būtent, ne medicininiais ar veterinariniais tikslais; cheminiai reagentai (ne medicinos ar veterinarijos reikmėms); cheminės medžiagos, naudojamos laboratorinėse analizėse (ne medicinos ar veterinarijos reikmėms); dūmtraukių valikliai (cheminės medžiagos);kaolinas; chloratai; chloridai; chloras; cholio rūgštis; chromatai; chromo alūnas; chromo druskos; chromato rūgštis; chromo (iii) druskos; chromo oksidas; citrinų rūgštis (pramonės reikmėms); gryninimo (valymo) preparatai;kaolinas; anglių skalsinimo preparatai; kobalto oksidas (pramonės reikmėms); kolodijus; paryškinimo chemikalai (spalvų --- ) (pramonės reikmėms); oksidatoriai [variklių degalų cheminiai priedai]; gramofono plokštelių gaminimo mišiniai; Betono konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); betono putinimo cheminės medžiagos; cheminiai kondensuojantys preparatai; cheminės medžiagos nuo kondensacijos;virimas (preparatai -ui skatinti) pramonės reikmėms; aušalai (transporto priemonių variklių --- );vario sulfatas; koroziniai preparatai; kalio tartratas (ne farmacijos reikmėms); kreozotas (chemijos reikmėms); krotono aldehidas; odų dirbimo preparatai; kailių dirbimo preparatai;cianidai [kraujo druskos]; cimenas; hidroizoliacija (mūro hidroizoliacijos preparatai, išskyrus dažus); blukikliai (pramonės reikmėms);klijų šalinimo preparatai; dehidratacijos preparatai (pramonės reikmėms); plaunamieji benzino priedai; detergentai (pramonės reikmėms); dekstrino glitas; diagnostiniai preparatai (ne medicinos ar veterinarijos reikmėms); diastazė (amilazė) (pramonės reikmėms); diatomitas; apnašų šalinimo preparatai; plastikų dispersijos; distiliuotas vanduo; Dolomitas pramonės reikmėms; baigiamieji ruošiniai tekstilei; apretai (odų, išskyrus aliejus); gręžimo skiediniai; sausasis ledas [anglies dvideginis]; elektroforezės gelis, išskyrus medicinos ar veterinarijos reikmėms; minkštikliai (pramonės reikmėms); emulsikliai;emalis (cheminiai preparatai, išskyrus pigmentus, -iui gaminti);emalis (-io drumstikliai); emalių dažymo cheminės medžiagos; variklių dekarbonizavimo chemikalai; fermentų preparatai (pramonės reikmėms); fermentai pramonės reikmėms; epoksidinės dervos (neapdorotos); esteriai; etanas; eteriai; etilo alkoholis; etilo eteris; balikliai (riebalų --- );vyno rauginimo riebalų rūgštys (chemikalai, naudojami -ui -inti); fermentai (chemijos reikmėms); ferocianidai;automobilių kėbulų glaistas;automobilių kėbulų užpildas; filtravimo medžiagos [cheminiai preparatai]; filtravimo medžiagos [mineralinės medžiagos]; filtravimo medžiagos [neapdoroti plastikai]; filtravimo medžiagos [augalinės medžiagos]; filtravimo preparatai (gėrimų pramonei); plieno glotniojo apdirbimo preparatai; ugnies gesinimo mišiniai; ugniai atsparūs preparatai; blyksčių lempų preparatai; flokuliantai; miltai (pramonės reikmėms); gėlių konservantai; sieros milteliai (chemijos reikmėms); hidraulinių schemų skysčiai; fluoras; fluoro junginiai; skruzdžių rūgštis; skruzdžių aldehidas (chemijos reikmėms); liejinių preparatai; liejinių formavimo smėlis; atominių reaktorių kuras; kuro skalsinimo preparatai; balinančiosios žemės (tekstilės pramonei); vėlimo preparatai;vėlimo preparatai (tekstilės pramonei); galato rūgštis (rašalui gaminti);rašaliniai riešutėliai; tanino rūgštis; galvanizavimo vonelės; cinkavimo preparatai; gambyras; aerozolių dujos;dujų valymo preparatai;dujos (kietintosios -) pramonės reikmėms; želatina (pramonės reikmėms);sugėrikliai [cheminės aktyviosios medžiagos];stiklas (-o drumstikliai);priemonės prieš stiklo dulsvėjimą;drumstikliai (stiklo --- ); stiklo dažymo cheminės medžiagos; gliukozė (pramonės reikmėms); gliukozidai; klijai (pramonės reikmėms); klijai (gliutinas) ne popieriaus arba raštinės, arba namų apyvokos reikmėms; lipnieji preparatai (medžių aprišimo --- ); lipnieji preparatai (medžių aprišimo --- ); gliceridai; glicerolis (pramonės reikmėms); glikolis;glikolio eteris; aukso druskos; mastika (medžių skiepijimo --- ); skiepijimo vaškas (medžių --- ); grafitas (pramonės reikmėms);riebalų šalinimo preparatai (gamybos reikmėms); riebalų atskyrimo preparatai; gumiarabikas (pramonės reikmėms); klijų šalinimo preparatai; klijai [lipniosios medžiagos], išskyrus raštinės ir buitines lipniąsias medžiagas; sunkusis vanduo; Helis; hidratai; hidrazinas; hidrochloratai; druskos rūgštis (vandenilio chlorido rūgštis); vandenilio fluoridas; vandenilis; peroksidas (vandenilio --- );natrio hipochloritas; ditionitai; pramoniniai chemikalai; padangų kameros (taisymo mišiniai -);jodato rūgštis, jodas chemijos reikmėms, jodas pramonės reikmėms; baltymai (joduotieji --- ); joduotosios druskos; jonitai (cheminiai preparatai); geležies druskos; žuvų klijai (ne raštinės, buities ar mitybos reikmėms); izotopai (pramonės reikmėms); kainitas; kaolinas; ketonai; diatomitas (kizelgūras); kriptonas; pieno rūgštis; lempų suodžiai (pramonės reikmėms); švino acetatas; švino arsenatas; švino oksidas; odų klijai; apdaila (odų -os chemikalai); įmirkymo (impregnavimo) medžiagos (cheminės odų --- ); atnaujinimas (odų atnaujinimo chemikalai);nelaidumas vandeniui (chemikalai nuo odų laidumo vandeniui);lecitinas [žaliava];lęšiai (apsauginiai preparatai nuo -ių dulsvėjimo); kalcio acetatas; kalcio karbonatas; chlorkalkės; kietikliai (klinčių --- );akumuliatorių sulfatų šalinimo skysčiai; akumuliatorių sulfatų šalinimo skysčiai;ličio oksidas; dirvožemis; magnezitas; magnio karbonatas; magnio chloridas; magnetinis skystis (pramonės reikmėms); baltymai (salyklo --- ); manganatai; mangano dioksidas; mangrovės žievės (pramonės reikmėms); mūro apsauginės medžiagos (išskyrus dažus ir aliejus); odų mastika; padangų mastika; mėsos minkštikliai (pramonės reikmėms); gyvsidabrio oksidas; gyvsidabrio druskos; metalų atkaitinimo preparatai; metalų mineralai; grūdinimo preparatai (metalų --- ); metalų atkaitinimo preparatai; metaloidai; metanas; benzolas (ntk. , žr. benzenas) (metil-);metilbenzolas (ntk. , žr. metilbenzenas); dimetileteris (metilo eteris); mikroorganizmai (mikroorganizmų preparatai), išskyrus skirtus medicinos ir veterinarijos reikmėms; neorganinės rūgštys; branduolinių reaktorių lėtikliai;drėkinimo preparatai balinimo reikmėms;drėkinimo preparatai dažymo reikmėms;drėkinimo [vilgymo] preparatai, skirti naudoti tekstilės pramonėje; liejinių atskyrimo preparatai; ėsdinimo preparatai (metalų); skaidrinimo preparatai(vynuogių misos --- ); naftalinas; neonas; urano nitratas; nitratai; nitrato rūgštis (azoto rūgštis);diazoto monoksidas; azotas; azoto monoksidas; baktericidai [cheminiai preparatai, skirti naudoti vinininkystėje]; aliejų dispergatoriai; aliejų skaidrinimo chemikalai; aliejų gryninimo chemikalai;aliejai (odų dirbimo); odų ruošimo aliejai; aliejai (odų rauginimo); aliejai (maisto konservavimo); aliejų atskyrimo chemikalai;olivinas [cheminis preparatas]; drumstikliai (emalio ar stiklo); balikliai (organiniai --- ); oksalatai; oksalo (rūgštynių) rūgštis; deguonis;dažai (cheminiai preparatai -ams gaminti); paladžio chloridas; pektinas (fotografijai); natrio perboratas; perkarbonatai; perchloratai; persulfatai; peroksosulfato rūgštis; dispergatoriai (naftos --- ); fenolis (pramonės reikmėms); fosfolipidai; fosfato rūgštys;fosforas; pikro rūgštis;pigmentai (cheminiai preparatai -ams gaminti); plastifikatoriai; plastikai (neapdoroti); plastizoliai; lako pašalinimo medžiagos; potašas (kalio karbonatas); kalio šarmas; kalis; dioksalatas (kalio --- ); bulvių krakmolas (pramonės reikmėms); puodžių molis; vairo mechanizmo skystis; farmacijos preparatų konservantai; čerpių apsauginės priemonės (išskyrus dažus ir aliejus);chemijos produktai, skirti maisto produktams konservuoti; apsauginės suvirinimo dujos;baltymai [žaliava];cianidai; gryninimo (valymo) preparatai; pirogalolis;actas (medžio --- ) (piroligninė rūgštis); kvebrachas (pramonės reikmėms); radiatorių plovimo chemikalai; radioaktyvieji elementai (mokslo reikmėms); radonas; šaldymo medžiagos;šaldymo preparatai; gramofono plokštelių atnaujinimo preparatai; akmens druska; kaučiuko konservantai;nubėgusios kojinių akys (medžiagos apsaugoti nuo -ių -ių -ių); amonio chloridas; salicilo rūgštis; druska ne maisto produktų konservavimo reikmėms;druska (nevalyta); salietra; druskos [chemijos produktai];metalų dažymo druskos; baterijos (galvaninių baterijų druskos); druskos pramonės reikmėms; retųjų žemių metalų druskos; šarminių metalų druskos; tauriųjų metalų druskos pramonės reikmėms; mirkalai (tabako aromatizavimo); Apnašų šalinimo preparatai (ne buities reikmėms); jūros vanduo pramonės reikmėms; sebato rūgštis; sėklų konservavimo medžiagos;atskyrimo ir atklijavimo preparatai; silikatai; silicis; silikonai; sidabro nitratas; sidabro druskų tirpalai (sidabravimui); glitas (apdailos ir gruntavimo --- ) (šlichtas); glitavimo preparatai;mėsos rūkymas (cheminiai preparatai -ai -yti);muilas [metalų] pramonės reikmėms; soda (bevandenė); natris; natrio druskos [chemijos preparatai]; suvirinimo chemikalai; fliusai suvirinimui; sukietintos dujos pramonės reikmėms; lakų tirpikliai; suodžiai (pramonės ar žemės ūkio reikmėms); rūgštynių druska (kalio vandenilio oksalatas);špinelis [cheminiai preparatai]; amonio hidroksidas;spirito actas [skiesta acto rūgštis];dažiosios medžiagos (emalių ir stiklo --- ); Chemijos produktai, naudojami apsaugoti tekstilės gaminiams nuo dėmių; krakmolas (pramonės reikmėms);krakmolo kleisteris [klijai], išskyrus raštinės ar namų apyvokos reikmėms; krakmolo klijai [cheminiai preparatai];cheminiai krakmolo skystinimo preparatai [atklijavimo medžiagos]; sulfatai; sulfidai; sulfonrūgštys; siera; sieros rūgštis; dietileteris; sulfito rūgštis; žagreniai (rauginimo reikmėms); aktyviosios paviršiaus medžiagos; dervos (neapdorotos sintetinės --- );talkas [magnio silikatas]; rauginės žievės; tanino rūgštis (taninas); taninai; rauginės medžiagos; mediena (rauginė --- ); tapijokų miltai (pramonės reikmėms); vyno akmuo (kalio tartratas) (ne farmacijos reikmėms); vyno rūgštis; paviršinio aktyvumo agentai; tetrachloridai; audinių ryškinimo chemikalai; audinių įmirkymo chemikalai; audiniai (chemikalai nuo -ių laidumo vandeniui); tiokarbamidas;sriegimas (-o mišiniai); padangų taisymo medžiagos; titanitas (sfenas); dioksidas (titano --- ) (pramonės reikmėms); toluolas (ntk. , žr. toluenas);toluolas (ntk. , žr. toluenas); nuodingųjų dujų neutralizavimo preparatai; tragakantas (pramonės reikmėms); pavarų dėžės skystis; medžių plyšių glaistai [miškininkystė]; volframato rūgštis; atklijavimo ir atskyrimo preparatai; atklijavimo ir atskyrimo preparatai; urano oksidas; vyno spiritas (etilo alkoholis); viskozė; vario sulfatas; amoniakas (lakusis šarmas) (pramonės reikmėms); greitikliai (vulkanizacijos --- ); vulkanizavimo preparatai; tapetų atklijavimo preparatai; skystasis stiklas [tirpusis stiklas]; vandens gryninimo chemikalai; vandens minkštikliai; balikliai (vaško --- );suvirinimo chemikalai; drėkinimo (vilgymo) preparatai (balinimo reikmėms); drėkinimo (vilgymo) preparatai (dažymo reikmėms); vonios gaminiai tekstilės pramonei;langai (apsauginiai chemikalai nuo -ų dulsvėjimo); skaidrikliai (vyno --- ); viteritas; medžio spiritas (metanolis);metanolis (-io distiliacijos preparatai); ksenonas; cirkonio dioksidas;antifriziniai aušalai;radiatoriaus valikliai; aerozolinis kuras; lakų tirpikliai;aušinimo skysčiai.

Ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem un fotogrāfijas, kā arī lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nolūkiem; neapstrādāti mākslīgie sveķi, neapstrādātas plastmasas; mēslojumi; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi; ķīmiskie līdzekļi metālu rūdīšanai un lodēšanai; ķīmiskās vielas pārtikas produktu konservēšanai; miecvielas; līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem;Absorbējoša eļļa (sintētiskie materiāli-); neapstrādāts celulozes acetāts; acetāti; etiķskābes anhidrīds; acetons; acetilēns; acetilēna tetrahlorīds; ķīmisko savienojumu izturīgas skābes; Skābe (citronskābe); paskābināts ūdens akumulatoru uzpildei; paskābināts ūdens akumulatoru uzpildei; neapstrādāti akrila sveķi; aktivizēti oglekļi; urbšanas dubļu piedevas; ķīmiskas piedevas fungicīdiem; insekticīdu ķimikālijas; ķīmiskās vielas kurināšanai; kancelejas un mājsaimniecībā lietojamas līmes; līmvielas plakātiem; Rūpniecībā izmantojamas līmvielas; līmvielas tapetēm; Sienas flīžu līmes; Agar-Agar; saistpiedevas betonam; albumīns [dzīvnieku vai augu, kā izejviela]; alkohols; aldehīdi;algarobilla [miecviela]; algināti (uzsūkšanās līdzekļi, želeju veidojoši līdzekļi), kas nav paredzēti izmantošanai pārtikā; alkohols; sārmu jodīdi rūpnieciskai izmantošanai; sārmu metāli; sārmzemju metāli; alkaloīdi; alaunakmeņi; alumīnija oksīds; alumīnija acetāts; alumīnija alauns; alumīnija hlorīds; alumīnija hidroksīds; alumīnija jodīds; alumīnija silikāts; amonjaks; amonjaka alauns;ožamais spirts izmantošanai amatniecībā; aldehīda amonjaks; amonija sāļi; amilacetāts; amilspirts; anhidrīdi; amonjaks [kas nesatur ūdeni];dzīvnieku olbaltumvielas [izejviela]; dzīvnieku ogļu preparāti;dzīvnieku ogles; pretvārīšanās līdzekļi motoru dzesēšanas šķīdumiem; antifrīzs;šķidrumi, kas paredzēti putu veidošanās novēršanai akumulatoros; šķidrumi, kas paredzēti putu veidošanās novēršanai akumulatoros; antinkrustanti; pretsitienu līdzekļi, kas paredzēti iekšdedzes dzinējiem; antimona oksīds; antimona sulfīds; antistatiskie līdzekļi, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībā; līdzekļi pret stiklu kļūšanu nespodriem; antranilskābe; argons; arsēns; arsēna skābes; neapstrādāti mākslīgie sveķi; astatīns; palīgšķidrumi lietošanai ar abrazīviem; bakteriāli preparāti, izņemot izmantošanai medicīnā un veterinārijā; bakterioloģiski preparāti izmantošanai etiķa raudzēšanā; Veterinārijā lietojamie bakterioloģiskie preperāri;gurjinas balzams lakas ražošanai; bārija savienojumi; bārija sulfāts; barīts; sēra špats;bāzes (ķīmiskie produkti); vismuta galāts [bāzisks]; mazgāšana (miecēšana ar balto krāsu); boksīts;alus konservanti; alus dzidrināšanas un konservācijas vielas; bentonīts; benzola derivāti; benzolu rindas skābes; benzoskābe; nātrija karbonāts izmantošanai ķīmijā; alvas bihlorīds; kālija dihromāts; nātrija dihromāts;saistvielas (pamata); bioķīmiskie katalizatori; bioloģiski preparāti, izņemot izmantošanai medicīnā vai veterinārijā; putnu līme; vismuta subnitrāts izmantošanai ķīmijā;rūpnieciskie balinātāji; asins krāsas ogles; kaulu kokogle; boraks; borskābe izmantošanai rūpniecībā; bremžu šķidrumi; Lodēšanas kušņi; lodmetāli; ķieģeļu sienu konservanti, izņemot krāsas un eļļas; broms izmantošanai ķīmijā; Industrijā izmantojami labības pārstrādes blakus produkti; soda, kas bagātināta ar kalciju; kalcija karbīds; kalcija sāļi; kampars izmantošanai rūpniecībā; karbīds; ogleklis; piededži [ogļu melni] izmantošanai amatniecībā; oglekļa filtri; sēra ogleklis; tetrahlora ogleklis; karbonāti; ogļskābe; ogļhidrāti; pārtikas kazeīns; katalizatori; katehu; kodīgie sārmi; kaustiskā soda rūpnieciskai izmantošanai; kaustiskā soda rūpnieciskai izmantošanai; celuloze; celulozes derivāti [ķīmiski]; celulozes esteris izmantošanai rūpniecībā; celulozes ēteris izmantošanai amatniecībā; tepes apaviem; cements salauztu priekšmetu labošanai; riepu tepe;cements [metalurģija]; cementa konservēšanas līdzekļi, izņemot krāsas un eļļas; pret mitrumu aizsargājoši piesūcināšanas līdzekļi, kas paredzēti cementam [izņemot krāsas]; kramikas materiāli, kas, galvenokārt, paredzēti filtriem;keramikas izstrādājumus (maisījumi, lai ražotu tehniskos); ķīmiskas piedevas eļļai; ķīmiski papīra stiprinātāji; ķīmiski gumijas stiprinātāji; tērpi; ķīmiski preparāti zinātniskiem mērķiem, izņemot izmantošanai medicīnā vai veterinārijā; ķīmiskie reaģenti, kas nav paredzēti izmantošanai medicīnā un veterinārijā; ķīmiskas vielas analīzes veikšanai laboratorijās, kas nav domātas lietošanai medicīnā un veterinārijā; ķīmiskie līdzekļi skursteņu tīrīšanai;kaolīns; hlorāti; hlorīdi; hlors; hlorskābe; hromāti; hroma alauns; hroma sāļi; hromskābe; hroma oksīda sāļi; hroma oksīds; citronskābe izmantošanai rūpniecībā; tīrīšanas līdzekļi;māls (porcelāna); ogļu taupīšanas līdzekļi; kobalta oksīds izmantošanai amatniecībā; kolodijs; ķimikālijas krāsu uzlabošanai, kas paredzētas izmantošanai rūpniecībā; aizdedzes vielas [kas nav ķīmiskas degvielas piedevas]; masas skaņuplašu ražošanai; Betona saglabāšanas līdzekļi (izņemot laku-krāsu materiālus un eļļas); ķīmiski betona ventilēšanas līdzekļi; ķīmiskie konservācijas preparāti; ķimikālijas kondensācijas nodrošināšanai;rūpnieciskām vajadzībām paredzēta ēdienu gatavošana (veicināšanas līdzekļi); transportlīdzekļu motoriem paredzēti dzesēšanas līdzekļi;vitriols; kodnes; vīnakmens krēms, kas nav paredzēts izmantošanai farmācijā; kreozots izmantošanai ķīmijā; krotona adelhīds; ādas piegriešanas līdzekļi; zvērādu apstrādes līdzekļi;cianīds; cimols; pret mitrumu aizsargājoši piesūcināšanas līdzekļi, kas paredzēti mūrim [izņemot krāsas]; Krāsas noņemšanas līdzekļi rūpnieciskiem mērķiem;gumijas šķīdinātāji; atūdeņošanas līdzekļi izmantošanai rūpniecībā; benzīna attīrīšanas piedevas; ražošanas procesā izmantojami mazgāšanas līdzekļi; dekstrīns (apretūra); diagnostiski preparāti, kas nav paredzēti medicīniskai un veterinārai izmantošanai; diastāzes izmantošanai amatniecībā; diatomīts; atkaļķošanas līdzekļi; plastmasas dispersijas; destilēts ūdens; Dolomīts izmantošanai amatniecībā; cietes; mazgāšana (miecēšana ar balto krāsu); urbšanas nosēdumi; sausais ledus [oglekļa dioksīds]; elektroforēzes želejas, izņemot izmantošanai medicīnā un veterinārijā; mīkstinošie līdzekļi izmantošanai rūpniecībā; emulgatori;(ķīmiski preparāti, izņemot pigmentus, lai ražotu) emalju;(aptumšošanas līdzekļi) emaljai; ķīmiski emaljas spīduma noņemšanas līdzekļi; dzinēju dekarbonizēšana (ķīmiski līdzekļi tam); enzīmu preparāti, izmantošanai rūpniecībā; enzīmi rūpniecības vajadzībām; neapstrādāti epoksīda sveķi; sarežģīts ēteris; etāns; ēteris; etilspirts; etilēteris; tauku balināšanas līdzekļi;taukskābes, kas fermentē vīnu (ķimikālijas); fermenti ķīmiskiem nolūkiem; dzelzs ciāna savienojumi;automašīnu korpusu uzpildītāji;uzpildītāji mašīnu korpusiem; filtrēšanas materiāli [ķimikālijas]; filtrēšanas materiāli [minerālu vielas]; filtrēšanas materiāli [neapstrādātas plastmasas]; filtrēšanas materiāli [augu izcelsmes]; filtrēšanas līdzekļi izmantošanai dzērienu rūpniecībā; tērauda rūdīšanas aparāti; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi; ugunsdroši līdzekļi; zibspuldžu aparāti; flokulanti; rūpniecībā izmantojami milti; ziedu konservanti; attīrīts sērs izmantošanai ķīmijā; šķidrumi hidrauliskajām sistēmām; fluors; fluora savienojumi; skudrskābe; formaldehīds izmantošanai ķīmijā; lietuvēs izmantojami formēšanas [liešanas] līdzekļi; smilts izmantošanai metalurģijā; atomreaktoru kurināmais [degšanas elementi]; degvielas ekonomijas līdzekļi; tekstilrūpniecībā izmantojams veidņu zeme; velšanas materiāli;tekstilrūpniecībā izmantojami vadmalas velšanas produkti; gallija skābe tintes ražošanai;tintes rieksti; digallija skābe; galvanizēšanas vannas; galvanizācijas līdzekļi; gambīrs [miecviela]; aerosolu dzinējgāze;gāzes attīrīšanas līdzekļi;gāzes (cietā stāvoklī)rūpnieciskiem mērķiem; želatīns komerciālam nolūkam;absorbēšanas līdzekļi [reaģentu vielas];(aptumšošanas līdzekļi) stiklam;līdzeklis pret stikla nespodrumu;stikla apsarmošanas ķimikālijas; ķīmiski stikla spožuma zaudēšanas līdzekļi; glikoze izmantošanai amatniecībā; glikozīdi; rūpniecībā izmantojamas līmvielas; līmes (glutīns), kas nav paredzētas papīra vai kancelejas precēm, vai izmantošanai mājsaimniecībā; koka ziede izmantošanai mežsaimniecībā; koka ziede izmantošanai mežsaimniecībā; glicerīdi; glicerīns izmantošanai rūpniecībā; glikols;glikolēters; zelta sāļi; koksnes mastika; koka vasks; grafīts industriāliem nolūkiem;tīrīšanas līdzekļi ražošanas procesu vajadzībām; Taukvielām paredzēti iepakojamie materiāli; gumija rūpnieciskiem nolūkiem; gumijas šķīdinātāji; gumijas [līmvielas], izņemot izmantošanai kancelejā vai mājsaimniecībā; smagais ūdens; Hēlijs; hidrāti; hidrazīns; hlorhidrīni; sālsskābe; fluora ūdeņraža skābe; ūdeņradis; ūdeņraža pārskābe;hlorpaskābes nātrija sāls; hiposulfīti; rūpnieciskās ķimikālijas; riepu iekšējās kameras (savienojumi to remontam);joda skābe: jods ķīmiskiem mērķiem: jods rūpnieciskiem mērķiem; joda albumīns; joda sāls; jonu apmaiņas līdzekļi [ķimikālijas]; dzelzs sāļi; zivju līme, kas nav paredzēta rakstāmlietām, izmantošanai mājsaimniecībā vai pārtikā; izotopi izmantošanai amatniecībā; kainīts; kaolīns; ketoni; diatomīts; kriptons; Pienskābe; piededži [gāzes piededži] izmantošanai amatniecībā; svina acetāts; svina arsenāts; svina oksīds; ādas līmes; ādas sagatavošanas produkti; ķīmiski ādas impregnēšanas līdzekļi; ādu atjaunojošas ķimikālijas;ādai paredzēti piesūcināšanas līdzekļi aizsardzībai pret mitrumu;lecitīns [izejviela];lēcas (līdzekļi, kas novērš blāvojumu); kālija acetāts; kalcija karbonāts; hlora kaļķis; fluora silikāti;šķidrumi elektrisko akumulatoru atbrīvošanai no sēra; šķidrumi elektrisko akumulatoru atbrīvošanai no sēra;litija oksīds; smilšmāls; magnezīts; magnija karbonāts; magnija hlorīds; magnētiski fluīdi izmantošanai rūpniecībā; iesala albumīns; manganāts; mangāna dioksīds; mangrovju mizas izmantošanai amatniecībā; mūra saglabāšanas līdzekļi [izņemot krāsas un eļļas]; tepes ādai; riepu tepe; gaļas marinādes izmantošanai rūpniecībā; dzīvsudraba oksīds; dzīvsudraba sāļi; metāla atkvēlināšanas preperāti; retzemju metāli; rūdīšanas preparāti; metāla atkvēlināšanas preperāti; nemetāli; metāns; metila benzols;metila benzols; metila ēteris; mikroorganismu (preparāti), kas nav paredzēti izmantošanai medicīnā un veterinārijā; minerāluztura piedevas; atomreaktoru darbību slāpējoši materiāli;mazgāšanas produkti (veļas mazgāšana);mazgāšanas produkti (ķīmiskā tīrītava);mitrinoši [slapinoši] līdzekļi izmantošanai tekstilrūpniecībā; atveidņošanas līdzekļi; metāla beices; pelējuma rafinēšanas līdzekļi; naftalīns; neons; uranilnitrāts; nitrāti; salpetra skābe;slāpekļa monoksīds; slāpeklis; dislāpekļa oksīds [smieklu gāze]; baktericīdi vīna gatavošanai [ķīmiski izstrādājumi izmantošanai vīna gatavošanā]; eļļas izkliedētāji; eļļu balinoši līdezkļi; eļļu tīrīšanas līdzekļi;eļļas ādas ģērēšanai; ādas apstrādei paredzētas eļļas; Eļļa ādas miecēšanai; elļas pārtikas konservācijai; eļļu atdaloši līdzekļi;olivīns [sintētisks]; emaljas vai stikla spožuma noņemšanas līdzekļi; organisku vielu balinātāji; oksalāti; oksālskābe; skābeklis;(ķīmiskie līdzekļi, lai ražotu) krāsas; palādija hlorīdi; pektīns izmantošanai fotogrāfijā; nātrija perborāts; peroksikarbonāti; perhlorāti; persulfāti; peroksidisulfonskābe; naftas dispersijas līdzekļi; fenols izmantošanai rūpniecībā; fosfatīdi; fosforskābe;fosfors; pikrīnskābe;(ķīmiskie līdzekļi, lai ražotu) pigmentus; plastifikatori; neapstrādātas plastmasas; plastisols; matējoši līdzekļi; potaša; kāliju saturošs ūdens; kālijs; kālija bioksalāts; kartupeļu ciete izmantošanai rūpniecībā; augsne podiņiem; šķidrumi servovadības mehānismiem; farmaceitisko preparātu konservanti; flīžu konservanti, izņemot krāsas un eļļas;(ķīmiskās vielas) pārtikas konservēšanai; metināšanai paredzētas drošības gāzes;proteīni [izejvielas];cianīds; mazgāšanas līdzekļi; pirogalola skābe;koksnes etiķis; kvebraho rūpnieciskai izmantošanai; radiatoru smidzināšanas ķimikālijas; radiaktīvi elementi izmantošanai zinātnē; radons; dzesējošas vielas;dzesējošas vielas; skaņuplašu uzlabošanas līdzekļi; galīts; kaučuka konservanti;(vielas, kas novērš) zeķu iziršanu; salmiaks; salicilskābe; konservēšanas sāls, kas nav paredzēts pārtikai;sāls, neapstrādāta; salpetris; sāļi [ķīmiski izstrādājumi];metālam paredzēti krāsojoši sāļi; galvanisko elementu sāļi; rūpnieciskā sāls; retzemju sāļi; sārmainu metālu sāls; dārgmetālu sāļi izmantošanai rūpniecībā; mērces izmantošanai tabakas apstrādē; Kaļkakmens noņēmēji, kas nav paredzēti mājsaimniecībai; jūras ūdens izmantošanai rūpniecībā; sebacīnskābe; sējamā materiāla aizsardzības līdzekļi;šķīdinātāji; silikāti; silīcijs; silikons; sudraba nitrāts; sudraba sāls šķīdumi apsudrabošanai; klīsteris pārklāšanai un gruntēšanai; gludēvelēšanas līdzekļi;(ķīmiskie preparāti) gaļas kūpināšanai;ziepes [metāliskas] izmantošanai rūpniecībā; kalcinētā soda; nātrijs; nātrija sāļi [ķīmiski līdzekļi]; ķimikālijas lodēšanai; šķidri metināšanas līdzekļi; bagātinātas gāzes izmantošanai rūpniecībā; šķīdinātāji pernicām; piededži izmantošanai amatniecībā vai lauksaimniecībā; skābes sāls;špinelis [ķīmisks izstrādājums]; ožamais spirts;etiķa degvīns;emaljas un stikla krāsošanas ķimikālijas; Ķimikālijas tekstilizstrādājumu pasargāšanai no traipiem; ciete, izmantošanai rūpniecībā;cietes pasta, izņemot tādu, kas paredzēta papīram un kancelejas precēm vai izmantošanai mājsaimniecībā; cietes;cietes šķīdinātāji [ķīmiski]; sulfāti; sulfīdi; hidroksilamīns; sērs; sērskābe; sēra ēteris; sērpaskābe; sumaks miecēšanai; virsmu aktīvas vielas; neapstrādāti sintētiskie sveķi;talks [magnija silikāts]; miecvielas; miecēšanas skābes; tanīns; miecvielas; miecēšanas koksne; tapiokas milti izmantošanai amatniecībā; vīnakmens, kas nav paredzēts izmantošanai farmācijā; vīnakmens skābe; virsmu aktīvas vielas [tensīdi]; tetrahlorīdi; ķīmiski produkti krāsu atdzīvināšanai; ķīmiskie produkti tekstilmateriālu impregnēšanai; tekstilmateriālu ūdensnecaurlaidības preparāti; tiokarbanilīds;(maisījumi) vītņu iegriešanai; riepu labošanas masas; titanīts; titāna dioksīds rūpnieciskiem mērķiem; toluols;toluols; toksiskās gāzes neitralizējoši līdzekļi; traganta gumija; transmisijas šķidrumi; aizpildīšanas masas, kas paredzētas koka dobumu aizpildīšanai [mežsaimniecībā]; volframa skābe; šķīdinātāji; atlīmēšanas un atdalīšanas līdzekļi; urāna oksīds; Etanols; viskoze; Vitriols; ožamais spirts izmantošanai amatniecībā; vulkanizācijas akseleratori; vulkanizācijas preparāti; tapešu noņemšanas līdzekļi; šķidrais stikls [silikāts]; ķimikālijas ūdens attīrīšanai; ūdens mīkstināšanas līdzekļi; ķīmiski vaska balināšanas līdzekļi;ķimikālijas lodēšanai; mazgāšanas produkti (veļas mazgāšana); mazgāšanas produkti (ķīmiskā tīrītava); mazgāšanas produkti tekstilrūpniecībai;(ķimikālijas, kas novērš traipu veidošanos uz) logiem; vīna līmes [dzidrināšanas līdzekļi]; viterīts; koksnes spirts;(līdzekļi, lai destilētu) kokspirtu; ksenons; cirkonija zeme;antifrīza dzesēšanas līdzekļi;radiatoru tīrītāji; aerosola propelenti; šķīdinātāji pernicām;dzesēšanas šķidrumi.

Kimiċi użati fl-industrija, fix-xjenza u fil-fotografija kif ukoll fl-agrikultura, l-ortikultura u l-istudju tal-foresti; raża artifiċjali mhux ipproċessati, plastiks artifiċjali mhux proċessati; demel; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar; preparazzjonijiet għall-moderazzjoni u s-saldjar; sustanzi kimiċi għall-preservazzjoni ta' l-ikel; sustanzi ta' l-ikkonzar; adeżivi użati fl-industrija;(Materjali sintetiċi għal) Żjut li jassorbu; aċetat taċ-ċelluloża mhux proċessat; żjut; anidrede aċetiku; aċetun; aċitil; tetraklorur ta' l-aċitil; komposti kimiċi reżistenti għall-aċidu; aċidi; ilma aċiduż għall-mili mill-ġdid ta' akkumulaturi; ilma aċiduż għall-mili mill-ġdid ta' akkumulaturi; raża akrilika mhux ipproċessata; karbonju attivat; addittivi għat-tajn tat-tħaffir; addittivi, kimiċi, għall-fungiċidi; adittivi kimiċi għall-insettiċidi; addittivi kimiċi tal-karburanti tal-muturi; sustanzi adeżivi għall-uffiċċju u domestiċi; adeżivi għat-twaħħil tar-reklami; Adeżivi wżati fl-industrija; adeżivi għall-karta għall-kisi tal-ħitan tal-kamra; Sustanza li twaħħal għall-madum tal-ħajt; agar-agar; legaturi tal-konkrit; albumina ( ta' l-annimali jew veġetali bħala materja prima); alkoħol; aldeide;algarobilla [sustanzi ta' l-ikkonzar]; ester ta' aċidu alġiniku (katalisti, sustanzi għat-tħejjija ta' ġeli), mhux għall-ikel; alkali; jodur alkalin għall-użu industrijali; metalli alkali; ossidi metalliċi ta' l-alkalin; alkalojde; ġebel ta' l-allumi; aluminju; aluminju aċetat; allumi ta' l-aluminju; klorur ta' l-aluminju; idrati tat-tafal; jodur ta' l-aluminju; silikati ta' l-aluminju; ammonijaka; allum ta' l-ammonju;spirtu tal-klorur ammonijaku għal skopijiet industrijali; ammonju ta' l-aldeide; mlielaħ ta' l-ammonju; aċetat ta' l-amil; alkoħol amiliku; anidride; ammonju [anidru];l-albumina ta' l-annimali [materja prima]; preparazzjonijiet tal-karbonju ta' l-annimali;karbonju ta' l-annimali; preparazzjonijiet kontra li jagħli l-ilma tal-magni; antifriża;soluzzjonijiet għall-prevenzjoni ta' formazzjoni ta' ragħwa fil-batteriji; soluzzjonijiet għall-prevenzjoni ta' formazzjoni ta' ragħwa fil-batteriji; sustanzi antilega; sustanzi li tiżdied mal-fjuwil biex ma tinnokkjax il-magna għall-magni kombustibbli; ossidu ta' l-antimonju; sulfid ta' l-antinomju; preparazzjonijiet antistatiċi, minbarra dawk għall-użu domestiku; soluzzjonijiet kontra t-titpin tal-ħġieġ tat-twieqi; aċidi antraniliċi; argon; arseniku; aċidi ta' l-arseniku; raża artifiċjali mhux ipproċessati; astatin; fluwidi awżiljarji għall-użu ma' sustanzi li joborxu; preparazzjonijiet tal-batterji, minbarra għal skopijiet mediċi u veterinarji; preparazzjonijiet batterjoloġiċi għall-aċetifikazzjoni; preparazzjonijiet batterjoloġiċi, mhux għall-użu mediku jew veterinarju;balzmu tal-gurjun għall-produzzjoni ta' laker; kompożizzjonijiet tal-barju; sulfat tal-barju; batrina; baritina;bażijiet (prodotti kimiċi); gallat tal-bismut (bażiku); ħasil (għoti ta' bliċ biex il-ħwejjeġ jiġu bojod); boksajt;sustanzi għall-ippreservar tal-birra; aġenti li jiċċaraw u li jippreservaw il-birra; tafal assorbenti; derivati tal-benzene; aċidi fuq bażi ta' benżol; aċidu benżojku; sodju bikarbonat għal skopijiet kimiċi; biklorur tal-landa; potassju dikromat; sodju dikromat;sustanzi li jgħaqqdu tal-fonderija; katalisti biokimiċi; preparazzjonijiet bijoloġiċi, minbarra għal skopijiet mediċinali jew veterinarji; kolla ta' l-għasafar; subnitrati tal-bismut għal skopijiet kimiċi;prodotti li jneħħu l-kulur għall-użu industrijali; faħam tal-kannol ta' l-annimali; karbonju ta' l-għadam; burax; aċidu boriku għal skopijiet industrijali; likwidi tal-brejkijiet; Fondenti għall-ibbrejżjar; saldaturi; preservattivi għax-xogħol tal-briks, minbarra żebgħa u żjut; bromu għal skopijiet kimiċi; prodotti sekondarji li jidhru fl-ipproċessar tal-qamħirrun; soda, tal-kalċinazzjoni; karbonat tal-kalċju; melħ tal-kalċju; ganfra għal skopijiet industrijali; karbur; karbonju; ġmied [karbonju iswed] għal skopijiet industrijali; karbonju għall-filtri; karbonju tal-kubrit; karbonju tat-tetraklorur; karbonat; aċidu karboniku; karboidrati; kaseina għal ma l-ikel; katalisti; kaċċju; alkali kawstiċi; sodju kawstiku għall-użu industrijali; sustanzi kawstiki għall-użu industrijali; ċellulożi; derivati taċ-ċelluloża [kimiċi]; ester taċ-ċelluloża għal skopijiet industrijali; eteru taċ-ċelluloża għal skopijiet industrijali; stokk għax-xedd is-saqajn; kitts għat-tiswija ta' affarijiet miksura; stokk għat-tajers;preparazzjonijiet tas-simentazzjoni (proċessar tal-metall); Aġenti li jippriservaw għas-siment, eskluż għaż-żebgħa u żjut; prodotti kontra l-umdità għas-siment (minbarra żebgħa); materjali taċ-ċeramika forma ta' frak għall-filtri;kompożizzjonijiet għall-manifattura ta' ċeramika teknika; addittivi kimiċi għaż-żjut; sustanzi kimiċi għall-fermezza tal-karta; preparazzjonijiet kimiċi li jsaħħu l-lastku; ġagaga; preparazzjonijiet kimiċi għal skopijiet xjentifiċi, minbarra għall-użu mediku jew veterinarju; reaġenti kimiċi minbarra dawk għall-użu mediku jew veterinarju; materjali kimiċi għall-analiżi fil-laboratorji, minbarra dawk għall-użu mediku u veterinarju; prodotti kimiċi għat-tindif ta' ċmieni;kawlina; klorat; klorur; kloru; aċidi koliku; kromi; allum tal-kromju; melħ tal-kromju; aċidi tal-kromju; melħ ta' l-ossidu tal-kromju; ossidu tal-kromju; aċidi tal-lumi għal skopijiet industrijali; preparazzjonijiet għat-tindif;tafal tal-kina; preprazzjonijiet għat-tnaqqis tal-ħela tal-faħam; ossidu tal-kobalt għal skopijiet industrijali; kollodju; kimiċi li jagħmlu l-kulur ileqq għal skopijiet industrijali; materjal li jaqbad (addittivi kimiċi tal-karburanti); mases għall-produzzjoni ta' diski; Preparazzjonijiet preservanti tal-konkrit (minbarra żebgħa u żjut); prodotti kimiċi għall-arjazzjoni tal-konkrit; preparazzjonijiet għall-kondensazzjoni ta' kimiċi; kimiċi għall-prevenzjoni tal-kondensazzjoni;preparazzjonijiet għall-istimulazzjoni tat-tisjir għal skopijiet industrijali; preparazzjonijiet kimiċi tat-tkessiħ għall-magni ta' vetturi;vitirjol; preparazzjonijiet għall-inċiżjoni; krema tat-tartru mhux għal skopijiet farmaċewtiċi; krijożot għal skopijiet kimiċi; aldeide tal-kroton; preparazzjonijiet għat-trattament ta' ġild ikkunzat għat-titjib fil-kwalità; preparazzjonijiet għat-trattament ta' ġild ikkunzat għat-titjib fil-kwalità;ċjanur; kimena; prodotti kontra l-umdità għax-xogħol tal-ġebel (minbarra żebgħa); prodotti li jneħħu l-kulur għall-użu industrijali;solventi tal-lastku; prodotti li jneħħu l-ilma għal skopijiet industrijali; adittivi għat-tindif tal-petrol; ditèrġenti għall-użu fil-produzzjoni; destrina (preparazzjonijiet li jirfinaw); preparazzjonijiet dijanjostiċi, minbarra għall-użu mediku jew veterinarju; dijastasi għal skopijiet industrijali; ħamrija bid-dijatoma; sustanzi dekalċifikanti; dispersjonijiet tal-plastiks; ilma distillat; Dolomite għal skopijiet industrijali; taħlita ta' kolla/lamtu/ġelatina (size); ħasil (għoti ta' bliċ biex il-ħwejjeġ jiġu bojod); tajn għat-titqib; silġ niexef [dijossidu karboniku]; Ġellijiet ta' l-elettroforesija, minbarra għal skopijiet mediċi jew veterinarji; emoljenti għal skopijiet industrijali; emulsifikanti;preparazzjonijiet kimiċi, minbarra żebgħat, għall-manifattura tal-enamel;sustanzi li jtappnu għall-enamel; preparazzjonijiet kimiċi għat-titpin ta' l-enemel; magni li jneħħu l-karbonju (preparazzjonijiet kimiċi għal); preparazzjonijiet ta' l-enzimi għal skopijiet kummerċjali; enżimi għal skopijiet industrijali; raża epossidika mhux ipproċessata; ester; etanu; etere; alkoħol ta' l-etile; etere ta' l-etile; kimiċi għall-ibbliċjar ta' xaħmijiet;kimiċi użati fl-aċidi grassi li jiffermentaw l-inbid; sustanzi li jiffermentaw għal skopijiet kimiċi; kompożizzjonijiet ta' ċjanamid li fih il-ħadid;Mili għall-bodis tal-vetturi;Mili għall-bodis tal-karrozzi; materjali li jiffiltraw (prodotti kimiċi); materjal għall-iffiltrar [sustanzi minerali]; materjal għall-iffiltrar (materjal tal-plastik mhux ipproċessat); materjali li jiffiltraw [ġejjin mill-pjanti]; preparazzjonijiet li jiffiltraw għall-industrija tax-xorb; Preparazzjonijiet għall-irfinar ta' azzar; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar; preparazzjonijiet għal kontra n-nar; preparazzjonijiet tal-flexx; flocculants; dqiq għal skopijiet industrijali; preservattivi għall-fjuri; kubrit imsaffi bis-sublimazzjoni għal skopijiet kimiċi; likwidi għal ċirkwiti li jaħdmu biċ-ċaqliq ta' l-ilma; fluworin; kompożizzjonijiet tal-fluworin; aċidu formiku; formaldeide għal skopijiet kimiċi; sustanzi għall-iffurmar tal-fonderija; ramel għall-funderiji; fjuwil [elementi tal-fjuwil] għal reatturi nuklejari; preparazzjonijiet għall-iffrankar tal-karburanti; ħamrija għall-forom użata fl-industrija tat-tessuti; materjali għall-mili;prodotti li jimlew użati fl-industrija tat-tessuti; aċidu galliku għall-produzzjoni ta' linka;galla tal-ballut; aċidi gallotaniċi; banjijiet galvanizzanti; prodotti għall-iggalvanizzar; estratti astrinġenti ta' pjanta tal-Lvant [sustanzi ta' l-ikkonzar]; gassijiet propulsivi għall-ajrosoli;preparazzjonijiet għall-purifikazzjoni tal-gass;gassijiet f'forma solida għal skopijiet industrijali; ġelatina għal skopijiet industrijali;getter [materjal ta' reaġenti];sustanzi li jtappnu għall-ħġieġ;preparazzjonijiet kontra titpin ta' ħġieġ;kimiċi għat-tiżliġ tal-ħġieġ; preparazzjonijiet kimiċi kontra t-titpin tal-ħġieġ; glukożju għal skopijiet industrijali; glukoside; adeżivi użati fl-industrija; kolla (glutina), mhux għall-kartolerija jew prodotti tal-kitba, jew għal skopijiet domestiċi; preparazzjonijiet glutinużi għall-forestrija; preparazzjonijiet glutinużi għall-forestrija; ġliċeride; gliċerina għal skopijiet industrijali; glikol;glikol eteri; melħ tad-deheb; mastiċi għat-tilqim tas-siġar; xama' tat-tilqim tas-siġar; grafita għal skopijiet industrijali;preparazzjonijiet għat-tneħħija tal-griż għall-użu fil-proċessi tal-manifattura; mezzi għas-separazzjoni tal-grass; gomma arabika għal skopijiet industrijali; solventi tal-lastku; Gomma [adeżiva], minbarra għal skopijiet ta' kartolerija jew domestiċi; ilma tqil; Elju; idrati; idrażin; idrokloru; aċtu idrokloriku; aċidu idroġenu tal-fluworin; idroġenu; perossidu ta' l-idroġenu;ipoklorat tas-sodju; iposulfiti; kimiċi industrijali; tubi ta' ġewwa tat-tajers [tajers] (kompożizzjonijiet għat-tiswija);aċidi tal-jodju: jodju għal skopijiet kimiċi: jodju għal skopijiet industrijali; albumina mħallta bil-jodju; melħ tal-jodju; preparazzjonijiet għall-iskambju joniku [kimiċi]; melħ tal-ħadid; kolla tal-ħut, mhux għall-kartolerija, għall-użu domestiku jew għall-qasam ta' l-ikel; isotopi għal skopijiet industrijali; kainite; kawlina; keton; dijatomite; kripton; aċidu lattiku; materjal iswed magħmul minn nugrufun għal skopijiet industrijali; aċetat taċ-ċomb; arsenati taċ-ċomb; ossidu taċ-ċomb; kolla tal-ġilda; prodotti għall-produzzjoni tal-ġilda; aġenti kimiċi biex ma jgħaddix l-ilma mill-ġilda; kimiċi għar-restawr tal-ġilda;kimiċi għal kontra l-ilma għall-ġilda;leċitina [materjal mhux proċessat];preparazzjonijiet kontra t-tbajja' fuq il-lentijiet; aċetat tal-potassju; ġir b'aċidu karboniku; ġir bil-kloru; fluwati;likwidi għat-tneħħija tal-kubrit minn akkumulaturi elettriċi; likwidi għat-tneħħija tal-kubrit minn akkumulaturi elettriċi;ossidu tal-litju; tafal; magnesite; karbonat tal-manjesju; klorur tal-manjesju; fluwidi manjetiċi għal skopijiet industrijali; malt albumina; manganat; diossidu manganiż; qxur tal-frott tal-mangrovja għal skopijiet industrijali; preservanti għal xogħol tal-ġebel [minbarra żebgħa u żjut]; stokk għall-ġilda; stokk għat-tajers; trattib tal-laħam għal skopijiet industrijali; ossidu tal-merkurju arġentutivu; melħ tal-merkurju arġentutivu; preparazzjonijiet għall-ittemprar tal-metall; ossidi metalliċi; preparazzjonijiet għall-moderazzjoni; preparazzjonijiet għall-ittemprar tal-metall; materjal mhux metalliku; metanu; metil-benzene;metil-benzene; etere tal-metil; mikro-organiżmi (preparazzjonijiet ta') minbarra dawk għall-użu mediku u veterinarju; supplimenti ta' l-ikel minerali; materjali tal-moderazzjoni għal reatturi nukleari;prodotti tal-ħasil (servizzi ta' ħasil ta' ħwejjeġ);prodotti tal-ħasil (servizzi ta' ħasil bix-xott);preparazzjonijiet idratanti [tat-tixrib] għall-użu fl-industrija tat-tessuti; sustanzi għall-qlugħ tal-forom; mordenti tal-metall; preparazzjonijiet għall-irfinar ta' għeneb magħsur; naftalina; neon; nitrati ta' l-uranju; nitrati; aċidu tas-salnitru;monossidu nitriku; nitroġenu; monossidu tad-dinitroġenu (ossidu nitroġeniku); batteriċidi eneloġiċi [preparazzjonijiet kimiċi wżati fl-għamil ta' l-inbid); dispersanti taż-żjut; prodotti għall-ibbliċċjar miż-żejt; preparazzjoni għat-tindif miż-żejt;żjut għat-trattament tal-ġild; żjut għat-tħejjija tal-ġilda; żjut għas-smurija tal-ġilda; żjut għall-preservazzjoni ta' l-ikel; prodotti għas-separazzjoni taż-żejt;żebbuġ [sintetiku]; preparazzjonijiet għat-titpin ta' l-enemel jew ħġieġ; sustanzi għall-ibbliċjar ta' materjal organiku; ossalati; aċidi ossaliċi; ossiġnu;preparazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni taż-żebgħa; klorur tal-palladju; pektin għal skopijiet fotografiċi; perborat tas-sodju; perkarbonati; perklorati; persulfati; aċtu persulferiku; prodotti dispersanti ta' żejt mhux raffinat; aċidu karboliku għal skopijiet industrijali; fosfatidi; aċidu fosforiku;fosfri; pjeriku;preparazzjonijiet kimiċi għall-manifattura taż-żebgħa; plastiċizzanti; plastiks mhux ipproċessati; plastisol; preparazzjonijiet ta' l-immattjar; potassa; ilma bil-potassju; potassju; potassju dijoksolat; lamtu tal-patata għal skopijiet industrijali; ħamrija għat-taħwil; likwidi għall-power stèrings; preservanti għal preparazzjonijiet farmaċewtiċi; preservattivi għall-madum, minbarra żebgħa u żjut;l-ippriservar ta' oġġetti tal-ikel (sustanzi kimiċi għal -); gassijiet protettivi għall-issaldjar;proteini [materja mhux maħdum];ċjanur; deterġenti; aċidu pirogalliku;aċidu prodott bis-sħana fuq l-injam; quebracho għall-użu industrijali; kimiċi għall-ifflaxxjar tar-radjatur; sustanzi radjoattivi għal skopijiet mediċi; radon; refriġeranti;preparazzjonijiet li jkessħu; prodotti għall-użu mill-ġdid ta' diski; melħ tal-blat; preservattivi tal-lasktu;sustanzi li jipprevjenu li jitqattgħu l-kalzetti twal; klorur ammonijaku; aċidu salċiliku; melħ għall-preservazzjoni, minbarra melħ għall-ikel;melħ, mhux proċessat; salnitru; melħ [prodotti kimiċi];melħ taż-żebgħa għall-metalli; melħ għal partijiet galvanizzati; melħ għal użu industrijali; melħ ta' metalli prezzjużi rari; melħ alkalin; melħ ta' metalli prezzjużi għal skopijiet industrijali; likwidi għall-ipproċessar ta' tabakk; Prodotti biex titneħħa l-ġebla minn katusi ta' l-ilma, bojlers eċċ, ħlief dawk għal użu domestiku; ilma tal-baħar għal użu industrijali; aċidi tax-xaħam; preparazzjonijiet għall-preservazzjoni taż-żerriegħa;solventi; silikati; silikon; silikon; nitrat tal-fidda; soluzzjonijiet tal-melħ tal-fidda għall-kisi bil-fidda; qisien għall-finitura u għall-ewwel passata; preparazzjonijiet għall-illixxar;preparazzjonijiet kimiċi għall-affumikazzjoni tal-laħam;sapun [metalliku] għal skopijiet industrijali; fraxxnu tas-soda; sodju; melħ tas-sodju [preparazzjonijiet kimiċi]; kimiċi għas-saldjar; materjal li jgħaqqad il-metalli għall-ikkaldjar; gassijiet magħmula f'forma solida għall-użu industrijali; tiners għall-verniċ; ġmied għal skopijiet industrijali jew agrikoli; melħ ta' l-agretta;spinell [prodotti kimiċi]; spirtu tal-klorur ammonijaku;ħall aċiduż;kimiċi li jbiddlu l-kulur ( ta' l-enemel u ħġieġ); Prodotti kimiċi biex ikunu protetti t-tessuti mit-tbajja'; lamtu għall-użu kummerċjali;sustanzi adeżivi tal-lamtu minbarra għall-kartolerija jew għall-użu domestiku; taħlita ta' kolla/lamtu/ġelatina (size);solventi tal-lamtu [kimiċi]; sulfati; sulfid; aċtu sulfoniku; kubrit; aċidu sulfuriku; etere tal-kubrit; aċtu dgħajjef ħafna wżat fl-illmatar; sumakk għall-ikkonzar; aġenti attivi fil-wiċċ; raża sintetiċi mhux ipproċessati;terra [silika tal-manjesju]; sustanzi ta' l-ikkonzar; aċidi ta' l-ikkonzar; tannin; sustanzi ta' l-ikkonzar; injam ta' l-ikkonzar; dqiq tat-tapjoka għal skopijiet industrijali; tartru mhux għal skopijiet farmaċewtiċi; aċidi tat-tatru; aġenti attivi fil-wiċċ; tetrakloridu; prodotti kimiċi biex jintensifikaw żebgħa fuq it-tessuti; prodotti kimiċi għat-tixrib ta' materjal tat-tessuti; preparazzjonijiet biex materjal tat-tessuti ma jħallix ilma jgħaddi minnu; tiocarbanilid;kompożizzjonijiet użati biex isiru l-kamini; materjal għat-tiswija ta' tajers; titanit; dijossidu tat-titanju għal skopijiet industrijali; likwidu bla kulur;likwidu bla kulur; newtralizzanti ta' gassijiet tossiċi; dragant; fluwidi għat-trażmissjoni; ħalib għall-mili ta' toqob f'siġar (forestrija); aċidi tat-tungstenu; solventi; preparazzjonijiet għat-tneħħija u s-separazzjoni tal-griż; ossidu ta' l-uranju; alkoħol; visk; Vitrijol; spirtu tal-klorur ammonijaku għal skopijiet industrijali; sustanzi li jħaffu l-vulkanizzazzjoni; preparazzjonijiet li jivvulkanizzaw; preparazzjonijiet għat-tneħħija tal-karta tal-kisi tal-ħajt; silika tas-sodju [silika]; kimiċi li jsaffu l-ilma; preparazzjonijiet li jrattbu l-ilma; preparazzjonijiet kimiċi għall-ibbliċjar tax-xama';sustanzi kimiċi għas-saldjar; prodotti tal-ħasil (servizzi ta' ħasil ta' ħwejjeġ); prodotti tal-ħasil (servizzi ta' ħasil bix-xott); prodotti tal-ħasil għall-industrija tat-tessuti;kimiċi kontra t-tbajja' għat-twieqi; pejst għall-inbid [sustanzi li jiċċaraw]; witherit; alkoħol ta' l-injam;preparazzjonijiet tad-distillazzjoni tal-alkoħol tal-injam; kseno; żirkonju;antikonġelanti;tagħmir tat-tindif ta' radjatur; propellanti ta' l-aerosoli; tiners għall-verniċ;fluwidi tat-tkessiħ.

Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden;synthetische stoffen voor het absorberen van olie; cellulose-acetaat als grondstof; acetaten; anhydridezuur; aceton; acetyleen; acetyleentetrachloride; zuurbestendige chemische samenstellingen; zuren; aangezuurd water voor het bijvullen van accu's; aangezuurd water voor het bijvullen van accu's; acrylharsen als grondstof; actieve kool; chemische toevoegsels voor boorslijk; chemische additieven voor schimmelbestrijdingsmiddelen; chemische additieven voor insecticides; Chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen; kleefstoffen voor chirurgisch verband; lijmen voor aanplakbiljetten; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; lijmen voor behangselpapier; kleefstoffen voor tegels voor bekleding; agar-agar; bindmiddelen voor beton; albumine [dierlijk of plantaardig, als grondstof]; alcohol; aldehyden;algarobilla voor de looierij; alginaten [zwelmiddelen, geleermiddelen] anders dan voor voedingsdoeleinden; alkaliën; alkalijodiden voor industrieel gebruik; Alkalimetalen; aardalkalimetalen; alkaloïden; aluin; aluminiumoxyde; aluminiumacetaat; aluminiumaluin; aluminiumchloride; aluminiumoxide-hydraat; aluminiumjodide; aluminiumoxidesilicaat; ammoniak; ammoniumaluin;ammoniak [ammonia] voor industrieel gebruik; ammoniumaldehyde; ammonium zouten; amylacetaat; amylalcohol; anhydriden; watervrije ammoniak;albumine als grondstof [dierlijk]; preparaten van dierlijke kool;beenderzwart; preparaten die voorkomen dat koelmiddelen van motoren gaan koken; antivries;oplossingen voor het voorkomen van schuimvorming in accu's; oplossingen voor het voorkomen van schuimvorming in accu's; ketelsteenwerende middelen; antiklopmiddelen voor explosiemotoren; antimoonoxide; antimoonsulfide; anti-statische samenstellingen, andere dan huishoudelijke toepassingen; producten tegen het mat worden van ruiten; anthranilzuur; argon; arsenicum; arsenigzuur; kunstharsen als grondstof; astate; hulpvloeistoffen voor schuurmiddelen; bacteriënpreparaten, anders dan voor medisch en veterinair gebruik; bacteriologische preparaten voor azijnzuurvorming; bacteriologische preparaten, anders dan voor medisch of veterinair gebruik;goerjoenbalsem voor de vernisbereiding; bariumhoudende samenstellingen; bariumsulfaat; bariet; zwaarspaat;basen [chemische producten]; basisch bismutgallaat; zwelmiddelen (aluin,[zeemtouwerij); bauxiet;conserveermiddelen voor bier; bierklarings- en -conserveermiddelen; bentoniet; benzeenderivaten; benzeenzuren; benzoëzuur; natriumbicarbonaat voor chemisch gebruik; tindichloride; kaliumbichromaat; natriumbichromaat;bindmiddelen (voor de gieterij); biochemische katalysatoren; biologische producten anders dan voor medisch of diergeneeskundig gebruik; vogellijm; bismutsubnitraat voor chemisch gebruik;ontkleuringsmiddelen voor industrieel gebruik; bloedkool; beenderkool; borax; boorzuur voor industrieel gebruik; remvloeistof; Smeltmiddelen voor het solderen; producten voor het lassen; conserveringsmiddelen voor metselwerk, uitgezonderd verven en oliën; broom voor chemisch gebruik; graanafvalproducten voor industrieel gebruik; gecalcineerde of watervrije soda; calciumcarbide; calciumzouten; kamfer voor industriële doeleinden; carbiden; koolstof; zwartsel voor industrieel gebruik; filterkool; zwavelkoolstof; tetrachloorkoolstof; carbonaten; koolzuur; koolhydraten; caseïne voor industrieel gebruik; katalysatoren; cachou; bijtende alkali; bijtende soda voor industrieel gebruik; bijtmiddelen voor industrieel gebruik; cellulose; cellulosederivaten [chemische producten]; cellulose-esters voor industrieel gebruik; cellulose-ethers voor industrieel gebruik; schoenkit; kit voor het herstellen van gebroken voorwerpen; bandenkit;cementeerpoeder; conserveermiddelen voor cement, uitgezonderd verven en oliën; producten voor het waterdicht maken van cement [uitgezonderd verven]; keramische materialen, in de vorm van deeltjes, voor filters;keramiek (samenstellingen voor de vervaardiging van technisch keramiek); chemische additieven voor olie; chemische papierversterkers; chemische versterkers voor rubber; chemische producten ter vergemakkelijking van het legeren van metalen; chemische producten voor wetenschappelijke doeleinden, anders dan voor medische of diergeneeskundige doeleinden; chemische reagentia (anders dan voor medisch of veterinair gebruik); chemische producten voor laboratoriumanalyses, anders dan voor medisch of veterinair gebruik; chemische producten voor het schoonmaken van schoorstenen;kaolien; chloraten; chloriden; chloor; galzuur; chromaten; chroomaluin; chroomzouten; chroomzuur; chroomoxidezouten; chroomoxide; citroenzuur voor industrieel gebruik; klaringsmiddelen;kaolien; steenkoolbesparende producten; kobaltoxide voor industrieel gebruik; collodion; chemische producten voor het verhelderen van kleuren voor industrieel gebruik; verbrandingsmiddelen [chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen]; samenstellingen voor het vervaardigen van fonograafplaten; Betonconserveermiddelen (uitgezonderd verven en oliën); chemische producten voor het beluchten van beton; chemische condensatiemiddelen; producten voor het voorkomen van damp;producten voor het activeren van het kookproces voor industrieel gebruik; koelmiddelen voor voertuigmotoren;vitriool; corrosieve producten; cremor tartari, niet voor farmaceutisch gebruik; creosoot voor chemisch gebruik; crotonaldehyde; middelen voor het bereiden van leder; middelen voor het prepareren van huiden;cyaniden; cymeen; vochtwerende preparaten voor metselwerk (uitgezonderd verven); ontkleuringsmiddelen voor industrieel gebruik;ontgommingsmiddelen; droogmiddelen voor industrieel gebruik; reinigende toevoegsels voor benzine; reinigingsmiddelen voor gebruik tijdens fabricageprocessen; dextrine (appreteermiddel); preparaten voor de diagnostiek anders dan voor medisch of diergeneeskundig gebruik; diastasen voor industrieel gebruik; kiezelwier-aarde; producten voor het verwijderen van ketelsteen; dispersies van plastic stoffen; gedistilleerd water; dolomiet voor industrieel gebruik; appreteermiddelen; pelsbekledingsmiddelen, behalve oliën; boorslijk; droogijs [kooldioxyde]; elektroforesegels, anders dan voor medisch of diergeneeskundig gebruik; verzachtingsmiddelen voor industrieel gebruik; emulgators;email (chemische producten, uitgezonderd pigmenten, voor de vervaardiging van);email (producten voor het ondoorschijnend maken van); chemische producten voor het matteren van email; chemische producten voor het ontkolen van motoren; enzympreparaten voor industrieel gebruik; enzymen voor industrieel gebruik; epoxyharsen als grondstof; esters; ethaan; ethers; ethylalcohol; ethylether; producten voor het bleken van vetten;(chemische producten voor gebruik in de wijnmakerij) vetzuren voor het fermenteren van wijn; gistmiddelen voor chemisch gebruik; ferrocyaniden;vulmaterialen voor autocarrosserieën;vulmiddelen voor autocarrosserieën; filtermateriaal [chemische producten]; filtermateriaal [minerale stoffen]; filtermateriaal [ruwe kunstharsen]; filtermateriaal [plantaardige stoffen]; filtreermiddelen voor de drankenindustrie; preparaten voor de verbetering van staal; brandblusmiddelen; brandwerende preparaten; flitslichtpreparaten; flocculeermiddelen; meel voor industrieel gebruik; conserveermiddelen voor bloemen; zwavelbloem voor chemisch gebruik; vloeistoffen voor hydraulische leidingstelsels; fluor; fluorverbindingen; mierenzuur; formaldehyde voor chemisch gebruik; giet-grondstoffen voor de gieterij; zand voor de gieterij; brandstoffen voor kernreactoren; brandstofbesparende producten; vollersaarde voor de textielindustrie; vollersmiddelen;vollersmiddelen voor de textielindustrie; galluszuur voor de inktbereiding;galnoten; gallotannine; galvaniseerbaden; producten voor het galvaniseren; gambir; verstuivingsgassen voor spuitbussen;gaszuiveringspreparaten;gassen (in vaste vorm) voor industrieel gebruik; gelatine voor industrieel gebruik;reageermiddelen [getters];glas (producten voor het ondoorschijnend maken van -);producten tegen het mat worden van glas;producten voor het matteren van glas; chemische producten voor het matteren van glas; glucose voor industrieel gebruik; glucosiden; lijmen voor industrieel gebruik; lijm (gluten) niet voor kantoorgebruik of de huishouding; kleefstoffen voor de boomkwekerij; kleefstoffen voor de boomkwekerij; glyceriden; glycerine voor industrieel gebruik; glycol;glycolethers; goudzouten; entkit voor bomen; entwas voor bomen; grafiet voor industrieel gebruik;ontvettingsmiddelen voor gebruik tijdens fabricageprocessen; vetoplossers; arabische gom; ontgommingsmiddelen; gom [kleefstoffen], anders dan voor kantoorgebruik of voor de huishouding; zwaar water; Helium; hydraten; hydrazine; chloorhydraten; zoutzuur; fluorwaterstofzuur; waterstof; waterstofperoxyde;natriumhypochloriet; hyposulfiden; industriële chemicaliën; samenstellingen voor het herstellen van binnenbanden;joodzuur, jodium voor chemisch gebruik, jodium voor industrieel gebruik; jodiumhoudende albumine; jodiumzouten; ionenuitwisselaars [chemische producten]; ijzerzouten; vislijm, anders dan voor kantoorgebruik, de huishouding of voor voedingsdoeleinden; isotopen voor industrieel gebruik; kainiet; kaolien; ketonen; kiezelgoer; krypton; melkzuur; lampzwart voor industrieel gebruik; loodacetaat; loodarsenaat; loodoxide; lederlijm; producten voor het touwen van leder; chemische producten voor het impregneren van leder; chemische producten voor het opfrissen van leder;chemische producten voor het waterdicht maken van leder;lecithine [grondstof];lenzen (producten tegen het mat worden van -); calciumacetaat; calciumcarbonaat; calciumchloride; producten voor het harden; vloeistoffen voor het desulfateren van elektrische accu's; vloeistoffen voor het desulfateren van elektrische accu's;lithiumoxide; bladaarde (humus); magnesiet; magnesiumcarbonaat; magnesiumchloride; magnetische vloeistoffen voor industriële doeleinden; mout-albumine; manganaten; mangaandioxide; mangroveschors voor industrieel gebruik; conserveermiddelen voor metselwerk (uitgezonderd verven en oliën); lederkit; bandenkit; producten voor het mals maken van vlees, voor industrieel gebruik; kwikzilveroxide; kwikzilverzouten; metaalonthardingsproducten; aardmetalen; metaalhardingsproducten; metaalonthardingsproducten; metalloïden; methaan; methylbenzeen;methylbenzol; methylether; waterafstotende chemicaliën (textiel-); mineraalzuren; moderatoren voor kernreactoren;bevochtigingsmiddelen [voor het bleken van textiel];bevochtigingsmiddelen [voor de textielververij];bevochtigingsmiddelen voor de textielindustrie; middelen voor het vergemakkelijken van het uit de vorm nemen; bijtmiddelen voor metalen; producten voor het klaren van most; naftaleen; neon; uraniumnitraat; nitraten; salpeterzuur; stikstofoxide; stikstof; stikstofoxide; bactericiden voor de wijnbereiding [chemische producten]; producten voor het ontbinden van oliën; producten voor het bleken van oliën; oliezuiveringsproducten;oliën voor het bereiden van leder; oliën voor het touwen van leder; oliën voor de leerlooierij; oliën voor het conserveren van voedingsmiddelen; producten voor de ontbinding van oliën;olivien [chemisch product]; producten voor het ondoorschijnend maken van email of glas; producten voor het bleken van organische stoffen; oxalaten; oxaalzuur; zuurstof;verven (chemische producten voor het vervaardigen van -); palladiumchloriden; pectine voor fotografisch gebruik; natriumperboraat; percarbonaten; perchloraten; persulfaten; perchloorzuur; petroleumontbindingsmiddelen; fenol voor industrieel gebruik; fosfatiden; fosforzuur;fosfor; picrinezuur;pigmenten (chemische producten voor het vervaardigen van -); weekmakers; onbewerkte plastic stoffen; plastisolen; ontglanzingsmiddelen; potas; kaliloog; kalium; kaliumbioxalaat; aardappelmeel voor industrieel gebruik; potgrond; stuurbekrachtigingsvloeistof; conserveermiddelen voor farmaceutische producten; conserveermiddelen voor dakpannen (uitgezonderd verven en oliën);(chemische producten voor het) conserveren van voedingsmiddelen; schermgas voor het lassen;proteïne [grondstof];cyaniden; klaringsmiddelen; pyrogallol;houtazijn; quebrachoschors voor industrieel gebruik; chemische producten voor het spoelen van radiatoren; radioactieve elementen voor wetenschappelijk gebruik; radon; koelmiddelen; koelmiddelen; producten voor het vernieuwen van fonograafplaten; steenzout; rubberconserveermiddelen;(producten ter voorkoming van) het ladderen van kousen; salmiak; salicylzuur; zout voor conserveringsdoeleinden, anders dan voor voedingsmiddelen; zout (ruw); salpeter; zouten [chemische producten];kleurzouten voor metalen; zouten voor galvanische elementen; zouten voor industrieel gebruik; metaalzouten van zeldzame aarden; alkalimetaalzouten; zouten van edele metalen voor industrieel gebruik; saus voor tabak; Ontkalkingsmiddelen, anders dan voor huishoudelijk gebruik; zeewater voor industrieel gebruik; sebacinezuur; producten voor het beschermen van zaaizaden;losweekmiddelen; silikaten; silicium; siliconen; zilvernitraat; oplossingen voor het verzilveren; lijmen [appreteermiddelen]; producten voor het appreteren;(chemische producten voor) het roken van vlees;metaalzepen voor industrieel gebruik; soda-as; natrium; natriumzouten [chemische producten]; chemische samenstellingen voor het solderen; smeltmiddelen voor het solderen; gassen in vaste vorm voor industrieel gebruik; oplosmiddelen voor vernissen; roet voor industrieel of landbouwkundig gebruik; zuringzout;spinellen [chemische producten]; geest van salmiak;azijngeest;chemische kleurstoffen (glazuur en glas -); Chemische producten voor het beschermen van textiel tegen vlekken; zetmeel voor industrieel gebruik;stijfsellijm anders dan voor gebruik in boekhandel of huishouding; appreteermiddelen;chemische producten voor het vloeibaar maken van stijfsel [ontlijmingsmiddelen]; sulfaten; sulfiden; sulfonzuur; zwavel; zwavelzuur; zwavelether; zwavelig zuur; sumak voor de looierij; capillair-actieve stoffen; synthetische harsen als grondstof;talk [magnesiumsilikaat]; run; looizuur; tannine; looistoffen; looibast; tapiocameel voor industrieel gebruik; wijnsteen, niet voor farmaceutisch gebruik; wijnsteenzuur; oppervlakte-actieve stoffen; tetrachloriden; chemische producten voor het verhelderen van textiel; chemische producten voor het impregneren van textiel; preparaten voor het waterdicht maken van textiel; thiocarbanilide;samenstellingen te gebruiken bij het schroefdraadtappen; samenstellingen voor het herstellen van wielbanden; titaniet; titaandioxide voor industrieel gebruik; tolueen;toluol; neutraliseermiddelen voor giftige gassen; tragantgom; vloeistoffen voor aandrijfmechanismen; kit voor het opvullen van holten in bomen [bosbouw]; wolfraamzuur; losweekmiddelen; losweekmiddelen; uraniumoxide; wijngeest; viscose; kopersulfaat; ammoniak (ammonia) voor industrieel gebruik; vulcanisatieversnellers; vulcaniseermiddelen; producten voor het verwijderen van behangselpapier; waterglas [silikaat]; waterzuiveringsproducten; wateronthardingsproducten; chemische wasbleekmiddelen; chemische samenstellingen voor het lassen; bevochtigingsmiddelen (voor het bleken van textiel); bevochtigingsmiddelen (voor de textielververij); bevochtigingsmiddelen voor de textielindustrie;ruiten (producten tegen het mat worden van -); klaarmiddelen voor wijn; witheriet; houtgeest;(producten voor de distillatie van) methylalcohol; xenon; zirkoon;antivrieskoelmiddelen;radiateurreinigingsmiddelen; drijfgassen voor spuitbussen; oplosmiddelen voor vernissen;koelvloeistoffen.

Chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii jak rownież w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaszenia ognia; preparaty do odpuszczania i lutowania; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; środki garbarskie; kleje do celów przemysłowych;olej (tworzywa sztuczne do absorpcji -); octan celulozy w stanie surowym; Octany [środki chemiczne]; bezwodnik kwasu octowego; aceton; acetylen; czterochlorek acetylenu; chemiczne (mieszaniny -) kwasoodporne; kwasy *; słabo zakwaszona woda do ładowania akumulatorów; słabo zakwaszona woda do ładowania akumulatorów; akryl (żywice -) w stanie surowym; węgiel aktywny; wiertnictwo (dodatki chemiczne do płuczek -); dodatki chemiczne do środków grzybobójczych; dodatki chemiczne do środków owadobójczych; dodatki chemiczne do paliw silnikowych; kleje do bandaży chirurgicznych; afisze (kleje do -); Kleje do celów przemysłowych; kleje do tapet; Kleje do płytek ściennych; agar; spoiwa do betonu; białko [roślinne lub zwierzęce, surowiec]; alkohol; aldehydy;algarobilla do garbarstwa; alginiany (produkty spulchniające i żelujące), do celów innych niż spożywcze; alkalia; jodki alkaliczne do celów przemysłowych; metale alkaliczne; metale ziem alkalicznych; alkaloidy; ałun; glin; octan glinu; ałun glinowy; chlorek aluminium; wodorotlenek glinowy; jodek aluminium; krzemian aluminium; amoniak; ałun amonowy;alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych; aldehyd amonowy; sole amonowe; octan amylu; alkohol amylowy; bezwodniki; amoniak bezwodny;białko zwierzęce [surowiec]; preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego;węgiel kostny; preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika chłodzącego; płyn przeciw zamarzaniu;roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach; roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach; preparaty zapobiegajace tworzeniu się kamienia na kotłach; antydetonatory do silników spalinowych; tlenek antymonu; siarczek antymonu; preparaty antystatyczne nie do celów domowych; środki zapobiegające matowieniu szyb szklanych; kwas atranilowy; argon (Ar); arsen (As); kwas arsenowy; żywice sztuczne w stanie surowym; astat (At); płyny wspomagające do materiałów ściernych; preparaty bakteryjne, do celów innych niż medyczne i weterynaryjne; preparaty bakteriologiczne do fermentacji octowej; bakteriologia (preparaty -) inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych;balsam gurjunowy [gurjonowy, gurjanowy] do produkcji pokostów; związki baru; siarczan baru; baryt; baryt;zasady (chemikalia); galusan zasadowy bizmutu; wytrawy [ałun, garbowanie białoskórnicze]; boksyt;konserwowanie produktów farmaceutycznych (preparaty do -); środki do klarowania i konserwowania piwa; bentonit; pochodne benzenu; benzen (kwasy benzenopochodne); kwas benzoesowy; węglan sodowy do celów chemicznych; dwuchlorek cyny; dwuchromian potasu; dwuchromian sodu;odlewnicze (spoiwa -); katalizatory biochemiczne; preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne; lepy; azotan bizmutu do celów chemicznych;odbarwiacze do celów przemysłowych; węgiel z krwi; węgiel kostny; kwas borny do celów przemysłowych; kwas borny do celów przemysłowych; płyny hamulcowe; Lutowanie (topniki do -); lutowanie (preparaty do -); środki do konserwacji cegieł, z wyjątkiem farb i olejów; brom do celów chemicznych; produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów przemysłowych]; soda amoniakalna; karbid; sole wapnia; kamfora do celów przemysłowych; węgliki; węgiel; sadza do celów przemysłowych; węgiel do filtrów; siarczek węgla; czterochlorometan węgla; węglany; kwas węglowy; hydraty węgla; kazeina do celów spożywczych; katalizatory; katechu [barwnik, ekstrakt garbarski]; alkaliczne związki żrące; soda kaustyczna do celów przemysłowych; substancje żrące do celów farmaceutycznych; celuloza; pochodne celulozy [chemikalia]; celuloza (estry -) do celów przemysłowych; etery celulozy do celów przemysłowych; kleje do obuwia; cement do naprawy stłuczonych przedmiotów; kit oponowy;cement [metalurgia]; preparaty do konserwowania cementu (z wyjątkiem farb i olejów); preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementowi [z wyjątkiem farb]; materiały ceramiczne, zwłaszcza do filtrów;ceramika techniczna (mieszanki do produkcji -); dodatki chemiczne do olejów; aktywatory chemiczne do papieru; aktywatory chemiczne do kauczuku; substancje chemiczne ułatwiające wytwarzanie stopów metali; preparaty chemiczne do celów naukowych, innych niż zastosowania medyczne lub weterynaryjne; odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; środki chemiczne do analizy laboratoryjnej, oprócz środków do celów medycznych i weterynaryjnych; środki chemiczne do czyszczenia kominów;kaolin; chlorany; chlorki; chlor (Cl); kwas cholowy; chromiany; chrom; kwas chromowy; kwas chromowy; sole chromu; tlenek chromu; kwas cytrynowy do celów przemysłowych; klarowanie (preparaty do -);kaolin; preparaty do oszczędzania węgla; tlenek kobaltu do celów przemysłowych; kolodium; chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego; utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego]; zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych; Beton (spoiwa do -); mieszarki do betonu; preparaty i substancje chemiczne; para (środki zapobiegające kondensacji -);gotowanie (preparaty do stymulacji -) do celów przemysłowych; środki do chłodzenia silników w pojazdach;miedź (siarczan -); korozja (środki powodujące -); osad winny nie do celów farmaceutycznych; kreozot do celów chemicznych; aldehyd krotonowy; środki do wykańczania skór; środki do wykańczania skór;prusydki; cymen; preparaty wodoszczelne stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb]; środki odbarwiające do celów przemysłowych;odklejanie (preparaty do -); dehydranty do celów przemysłowych; Dodatki detergentowe do paliwa [benzyna]; dodatki detergentowe do porcesów produkcyjnych; dekstryna [apretura]; preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; diastaza do celów przemysłowych; ziemia okrzemkowa; kamień kotłowy (preparaty do usuwania -); dyspersje tworzyw sztucznych; woda destylowana; Dolomit do celów przemysłowych; apretura; kąpiele (garbowanie na surowo); wiertnictwo (płuczki wspomagające -); suchy lód [dwutlenek węgla]; żele elektroforetyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; środki do zmiękczania do celów przemysłowych; emulgatory;emalie (preparaty chemiczne, z wyjątkiem pigmentów, do wytwarzania);emalie (produkty do matowienia -); preparaty chemiczne do matowienia emalii; silniki (środki chemiczne do usuwania osadu węglowego na -); preparaty enzymatyczne do celów medycznych; enzymy do celów przemysłowych; żywice epoksydowe w stanie surowym; estry; etan; etery *; alkohol etylowy; eter etylowy; środki do wybielania tłuszczu;kwasy tłuszczowe do fermentacji wina (środki chemiczne do użytku w -); enzymy do celów chemicznych; żelazo-cyjanki;wypełniacze do nadwozi samochodów;wypełniacze do nadwozi samochodów; materiały do filtracji [ preparaty chemiczne ]; materiały do filtracji [substancje mineralne]; materiały do filtracji [tworzywa sztuczne w stanie surowym]; materiały do filtracji [substancje roślinne]; preparaty filtracyjne do produkcji napojów; preparaty do uszlachetniania stali; mieszanki do gaszenia ognia; preparaty ognioodporne; preparaty do produkcji lamp błyskowych; flokulanty; mąka do celów przemysłowych; kwiaty (preparaty do konserwacji -); kwiat siarczanowy do celów chemicznych; ciecze do obwodów hydraulicznych; fluor; związki fluoru; kwas mrówkowy; aldehyd mrówkowy do celów chemicznych; preparaty do form odlewniczych [stosowane w odlewnictwie]; piasek odlewniczy; paliwo do reaktorów jądrowych; preparaty do oszczędzania paliw; ziemia folerska dla przemysłu włókienniczego; materiał na bębny garbarskie;folerstwo (preparaty folerskie) dla przemysłu włókienniczego; kwas galusowy do produkcji atramentu;orzeszki galasowe; kwas galusowy; kąpiele galwaniczne; produkty do galwanizacji; gambir-katechu [środki garbarskie]; gaz do aerozoli;oczyszczanie gazu (preparaty do -);gazy (zestalone -) do celów przemysłowych; żelatyna do celów przemysłowych;substancje odczynnikowe [substancje chemicznie aktywne];szkło (zmętniacze do -);środki przeciw mętnieniu szkła;matowienie szkła (środki do -); chemiczne środki mącące do szkła; glukoza do celów przemysłowych; glukozydy; kleje do celów przemysłowych; kleje (glutyna), nie do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; sadownictwo (preparaty do oklejania drzew stosowane w -); preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie; glicerydy; gliceryna do celów przemysłowych; glikol;eter glikolu; sole złota; maści do szczepienia drzew; pasta do smarowania ran drzew; grafit do celów przemysłowych;odtłuszczanie (preparaty do -) stosowane w procesach produkcyjnych; odklejanie (środki do -); kleje do płytek ściennych; preparaty do odklejania; guma [kleje] inne niż do celów piśmiennych i do użytku domowego; ciężka woda; Hel (He); hydraty; hydrazyna; chlorowodorki; kwas chlorowodorowy; kwas fluorowodorowy; wodór; woda utleniona;podchloryn sodu; podsiarczyny; preparaty chemiczne dla przemysłu; zestawy do reperacji dętek;kwas jodowy: jod do celów chemicznych: jodki do celów przemysłowych; białko jodowane; sole jodu; wymienniki jonowe [preparaty chemiczne]; sole żelaza; klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych; izotopy do celów przemysłowych; kainit; kaolin; ketony; ziemia okrzemkowa; krypton; mlekowy (kwas -); sadza piecowa do celów przemysłowych; octan ołowiowy; arsenian ołowiu; tlenek ołowiu; mastyksy do skór; produkty na odzież ze skóry; impregnacja skóry (srodki chemiczne do -); środki do renowacji skóry;nieprzepuszczalność skór (preparaty chemiczne które nadają -);lecytyna [surowiec];soczewki (preparaty do zapobiegania matowieniu -); octan wapnia; węglan wapnia; chlorek wapnia; produkty do fluatyzacji;akumulatory elektryczne (płyny do odsiarczania -); płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych;lit (Li) [tlenek litu]; ziemia próchnicza; magnezyt; węglan magnezowy; chlorek magnezu; płyn magnetyczny do celów przemysłowych; białko słodowe; manganian; dwutlenek manganu; kora mangrowa do celów przemysłowych; oleje do konserwacji murów [z wyjątkiem farb i olejów]; mastyksy do skór; mastyksy do opon; mięso (preparaty do zmiękczania -) do celów przemysłowych; tlenek rtęci; sole rtęci; preparaty do odzysku metali; metale ziem; środki do hartowania metali; preparaty do odzysku metali; metaloidy; metan; metylobenzol;metylobenzol; eter metylowy; preparaty z mikroorganizmami inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego; kwasy mineralne; moderatory do reaktorów nuklearnych;preparaty nawilżające [nawilżające] do użytku w wybielaniu;preparaty nawilżające [nawilżające] do użytku w barwieniu;preparaty nawilżające [nawilżające] do użytku w przemyśle włókienniczym; formy (preparaty ułatwiające wyjmowanie z -); utrwalacze barwników do metali; preparaty do klarowania moszczu; naftalina; neon (Ne); azotan uranu; azotany; kwas azotowy;podtlenek azotu; azot (N); podtlenek azotu; Bakteriocydy do użytku w oenologii [produkty chemiczne stosowane przy produkcji wina]; środki do usuwania oleju; oleje (środki do wybielania -); oczyszczanie powietrza;oleje do wyprawiania skór; oleje do garbowania skór; oleje dla garbarstwa; oleje do konserwacji żywności; oleje (środki do dysocjacji -);oliwin [preparat chemiczny]; preparaty do matowienia emalii lub szkła; octan ołowiu; szczawiany; kwas szczawiowy; tlen;barwniki (preparaty chemiczne do wytwarzania -); chlorek palladu; pektyna [fotografia]; nadboran sodowy; nadwęglany; nadchlorany; nadsiarczany; kwas nadsiarkowy; środki do usuwania nafty; fenol do celów farmaceutycznych; fosfatydy; kwas ortofosforowy;fosfor(P); kwas pikrynowy;pigmenty (preparaty chemiczne do wytwarzania -); plastyfikatory; produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, tworzywa sztuczne w stanie surowym; plastizole; środki do matowienia; potaż; woda potasowa; potas (K); wodoroszczawian potasowy; mąka ziemniaczana do celów przemysłowych; garncarska (glina -); płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem; konserwanty do preparatów farmaceutycznych; preparaty do konserwacji dachówek [z wyjątkiem farb i olejów ];konserwowanie żywności (produkty chemiczne do -); gazy ochronne do spawania;białko [surowiec];prusydki; preparaty do klarowania; kwas pirogalusowy;drzewny (ocet -) [kwaśna woda]; kwebracho do celów przemysłowych; Środki chemiczne do płukania chłodnic; elementy radioaktywne do celów naukowych; radon (Rn); preparaty chłodnicze;chłodnicze (preparaty -); środki do renowacji płyt gramofonowych; sól kamienna; preparaty do konserwacji kauczuku;pończochy (preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w -); sól amonowa; kwas salicylowy; sól do konserwowania, inna niż do żywności;sól [surowiec]; saletra; sole [wyroby chemiczne];sole do barwienia [barwienia] metali; sole do ogniw galwanicznych; sól przemysłowa; metale ziem rzadkich (sole -); sole metali alkalicznych; sole metali szlachetnych do celów przemysłowych; sosy do przygotowania tytoniu; Preparaty do usuwania kamienia kotłowego inne niż w gospodarstwie domowym; woda morska do celów przemysłowych; kwas sebacynowy; środki do ochrony nasion;Preparaty do oddzielania i odklejania [odklejania]; krzemiany; krzem; silikony; azotan srebrowy; roztwory do posrebrzania; kleje [apretura]; prepraty do gruntowania;mięso (preparaty do wędzenia -);mydła [metaliczne] do celów przemysłowych; popiół sodowy; sód; sole sodowe [wyroby chemiczne]; środki chemiczne do lutowania; topniki do spawania; gazy utwardzone do celów przemysłowych; rozpuszczalniki do lakierów; sadza do celów przemysłowych lub rolniczych; kuźnie przenośne;spinel [wyrób chemiczny]; kwas solny;spirytus z octu winnego [rozcieńczony kwas octowy];preparaty chemiczne do barwienia emalii i szkła; Produkty chemiczne do ochrony tkanin przed zabrudzeniami; skrobia do celów przemysłowych;klej skrobiowy, nie do celów papiemiczych i piśmienniczych lub do użytku domowego; apretura [preparaty chemiczne];środki chemiczne do rozpuszczania skrobi [środki do odklejanie]; siarczany; siarczki; kwas siarkowy; siarka; kwas siarkowy; eter siarkowy; kwas siarkawy; sumak do garbowania; czynniki powierzchniowo-czynne; żywice syntetyczne w stanie surowym;talk [krzemian magnezu]; kora garbarska; tanina; substancje garbujące; środki garbarskie; drewno garbnikowe; mąka z tapioki do celów przemysłowych; osad winny nie do celów farmaceutycznych; kwas winny; materiały powierzchniowo-czynne; czterochlorki; preparaty chemiczne do ożywiania tekstyliów; środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych; preparaty , które nadają nieprzepuszczalność materiałom tekstylnym; tiokarbamid;gwintowanie (zestawy składników do -); skladniki do naprawy dętek; tytanit; bezwodnik tytanu do celów przemysłowych; toluen;toluen; neutralizatory gazów toksycznych; guma tragakantowa; płyny do napędu automatycznego; wypełniacze do wgłębień w drzewach [leśnictwo]; kwas wolframowy; środki do odklejania; środki do odklejania i oddzielania; tlenek uranu; alkohol winny; wiskoza; Witriol; alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych; akceleratory wulkanizacyjne; preparaty wulkanizacyjne; preparaty do zdejmowania tapet; szkło wodne [krzemian]; uzdatniania wody (preparaty chemiczne do -); zmiękczania wody (środki do -); chemiczne piorące środki wybielające;środki chemiczne do lutowania; preparaty do zwilżania [pralnictwo]; preparaty do zwilżania [farbiarstwo]; preparaty do zwilżania dla przemysłu włókienniczego;środki chemiczne zapobiegające powstawaniu nalotu na (szybach- ); klarowanie wina; witeryt; spirytus drzewny;drzewnego (produkty destylacji spirytusu -); ksenon (Xe); dwutlenek cyrkonu;substancje zapobiegające zamarzaniu;środki do czyszczenia chłodnicy; propelenty do aerozoli; rozpuszczalniki do lakierów;płyny chłodnicze.

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria;materiais sintéticos para a absorção de óleos; acetato de celulose no estado bruto; acetatos; anidrido acético; acetona; acetilene; tetracloreto de acetilene; composições químicas resistentes aos ácidos; ácidos; água acidulada para a recarga dos acumuladores; água acidulada para a recarga dos acumuladores; resinas acrílicas em estado bruto; carvões activos; aditivos químicos para lamas de furação; aditivos químicos aos fungicidas; aditivos químicos aos insecticidas; Aditivos químicos para carburantes; adesivos para ligaduras cirúrgicas; colas para cartazes; Adesivos (matérias colantes) destinados à indústria; colas para papéis de parede; Adesivos para ladrilhos de revestimento; agar-agar; ligantes para betão; albumina [animal ou vegetal, matéria-prima]; álcool; aldeídos;algarobilho para a tanaria; alginatos [produtos que incham e se tornam gelatinosos] não para uso alimentar; alcalis; iodetos alcalinos para uso industrial; Metais alcalinos; metais alcalino-terrosos; alcalóides; alume; alumina; acetato de alumina; alume de alumina; cloreto de alumínio; hidrato de alumina; iodeto de alumínio; silicato de alumina; amoníaco; alume de amoníaco;amónia [alcali volátil] para uso industrial; aldeído-amoníaco; sais de amónio; acetato de amilo; álcool amílico; anidridos; amoníaco anidro;albumina animal [matéria prima]; preparações de carvão animal;negro animal; produtos anti-ebulição para refrigerantes de motores; anticongelantes;soluções para prevenir a formação de espuma nos acumuladores; soluções para prevenir a formação de espuma nos acumuladores; produtos anti-tártaro; substâncias antidetonantes para motores de combustão interna; óxido de antimónio; sulfureto de antimónio; produtos contra a electricidade estática não para uso doméstico; produtos contra o embaciamento das vidraças; ácido antranílico; argon [argónio]; arsénico; ácido arsenioso; resinas artificiais no estado bruto; astato; fluidos auxiliares para abrasivos; preparações bacterianas, sem ser para uso médico e veterinário; preparações bacteriológicas para a acetificação; preparações bacteriológicas não para uso medicinal ou veterinário;bálsamo de gurjum [gurjun] para o fabrico de verniz; compostos de bário; sulfato de bário; barita; espato pesado;bases (produtos químicos); galato básico de bismuto; curtidos [pelaria]; bauxita;produtos para a conservação da cerveja; produtos para a clarificação e a conservação da cerveja; bentonite; derivado de benzeno; ácidos da série do benzeno; ácido benzóico; bicarbonato de soda para usos químicos; bicloreto de estanho; bicromato de potássio; bicromato de soda;aglutinantes (fundição); catalisadores bioquímicos; produtos biológicos, sem ser para uso médico ou veterinário; visco; sub-nitrato de bismuto para usos químicos;descorantes para uso industrial; carvão de sangue; carvão de ossos; bórax; ácido bórico para uso industrial; líquidos para travões; Fundentes para a soldadura; produtos para a soldadura; produtos para a conservação dos tijolos com excepção das pinturas e dos óleos; brómio para uso químico; resíduos do tratamento dos grãos de cereais [para uso industrial]; soda calcinada; carboneto de cálcio; sais de cálcio; cânfora para uso industrial; carbonetos; carbono; negro de carvão para uso industrial; carvão para filtros; sulfureto de carbono; tetracloreto de carbono; carbonatos; ácido carbónico; hidratos de carbono; caseína para uso industrial; catalisadores; cachú; alcali cáustico; soda cáustica para uso industrial; cáusticos para uso industrial; celulose; derivados químicos da celulose; ésteres de celulose para uso industrial; éteres de celulose para uso industrial; mastiques para calçado; cimentos para a reparação de objetos quebrados; mastiques para pneumáticos;cementos; produtos para a conservação de cimento, com excepção de tintas e óleos; preparações para a impermeabilização do cimento excepto pinturas; materiais cerâmicos em partículas para filtros;cerâmica técnica (composições para o fabrico de ); aditivos químicos para óleos; produtos químicos para reforçar o papel; intensificadores químicos para borracha; produtos químicos destinados a facilitar a liga dos metais; produtos químicos para uso científico, sem ser para uso médico ou veterinário; reagentes químicos (sem ser para uso médico ou veterinário); produtos químicos para análises em laboratório para uso médico ou veterinário; produtos químicos para a limpeza das chaminés;caulino; cloratos; cloretos; cloro; ácido cólico; cromatos; alume de crómio; sais de crómio; ácido crómico; sais crómicos; óxido de crómio; ácido cítrico para uso industrial; preparações de clarificação;caulino; produtos para economizar o carvão; óxido de cobalto para uso industrial; colódio; produtos químicos para avivar as cores para uso industrial; comburantes [aditivos químicos para carburantes]; composições para o fabrico de discos acústicos; Produtos para a conservação do betão [com excepção de pinturas e óleos]; produtos químicos para a aeração do betão; produtos químicos de condensação; produtos para evitar a condensação;cozedura (preparações para estimulação da) para uso industrial; agentes de refrigeração para motores de veículos;vitríolo; produtos corrosivos; creme de tártaro não para uso farmacêutico; creosote para uso químico; aldeído crotónico; produtos para o curtume de couros; produtos para o curtume de peles;prussiatos; cimene; produtos contra a humidade da alvenaria [com excepção das pinturas]; descorantes para uso industrial;produtos de decrua; desidratantes para uso industrial; aditivos detergentes para gasolina; detergentes utilizados durante operações de fabrico; dextrina [apresto]; produtos para o diagnóstico sem ser para uso médico ou veterinário; diástases para uso industrial; terra à base de diatomáceas; desincrustantes; dispersões de matérias plásticas; água destilada; dolomite para uso industrial; aprestos; curtidos [pelaria]; lamas para facilitar a perfuração; gelo seco [neve carbónica]; geles de electroforese, sem ser para uso médico ou veterinário; emolientes para a indústria; emulsionantes;esmalte (produtos químicos, com excepção dos pigmentos, para o fabrico de);esmalte (produtos para tornar opaco o); produtos químicos para deslustrar os esmaltes; produtos químicos para desincrustação de motores; produtos enzimáticos para uso industrial; enzimas para uso industrial; resinas epoxy em estado bruto; ésteres; etano; éteres; álcool etílico; éter etílico; produtos para branquear as gorduras;ácidos gordos de fermentação de vinho (produtos químicos utilizados durante); fermentos para uso químico; ferrocianetos;produtos de enchimento para carroçarias de automóveis;produtos de enchimento para carroçarias de carros; matérias filtrantes [produtos químicos]; matérias filtrantes [substâncias minerais]; matérias filtrantes [matérias plásticas em estado bruto]; matérias filtrantes [substâncias vegetais]; agentes de filtragem para a indústria de bebidas; preparações para o aperfeiçoamento do aço; composições extintoras; produtos de protecção contra o fogo; produtos para a produção de flashes; agentes de floculação; farinhas para uso industrial; produtos para a conservação das flores; flor de enxofre para uso químico; líquidos para circuitos hidráulicos; flúor; compostos de flúor; ácido fórmico; aldeído fórmico para uso químico; produtos de moldagem para a fundição; areia de fundição; combustíveis para pilhas atómicas; produtos para economizar os combustíveis; terra de pisoagem para indústria têxtil; matérias para pisoeiro;produtos de pisoagem para a indústria têxtil; ácido gálico para o fabrico de tinta;noz de galha; ácido galotânico; banhos de galvanização; produtos para a galvanização; gambier; gases propulsores para aerosóis;produtos para depuração do gás;gases (solidificados) para uso industrial; gelatina para uso industrial;matérias reactivas ["getters"];vidro (produtos para tornar opaco -);produtos contra o embaciamento do vidro;produtos para tornar mate [fosco] o vidro; produtos químicos para o deslustre do vidro; glucose para uso industrial; glucósidos; colas para a indústria; adesivo [glúten] sem ser para papelaria ou para uso doméstico; produtos de enviscar para a arboricultura; produtos de enviscar para a arboricultura; glicéridos; glicerina para uso industrial; glicol;éteres de glicol; sais de ouro; mastique para enxertar árvores; cera para enxertar árvores; grafite para uso industrial;produtos de desengordurar utilizados durante operações de fabrico; produtos para a dissociação de gorduras; goma arábica; produtos de decrua; gomas (adesivos), sem ser para a papelaria ou uso doméstico; água pesada; Hélio; hidratos; hidrazina; cloridratos; ácido clorídrico; ácido fluorídrico; hidrogénio; água oxigenada;hipoclorito de soda; hipossulfitos; produtos químicos industriais; câmaras-de-ar de pneus (composições para reparação de);ácido iódico: iodo para uso químico: iodetos para uso industrial; albumina iodada; sais de iodo; permutadores de iões [produtos químicos]; sais de ferro; ictiocola sem ser para papelaria ou uso doméstico ou uso alimentar; isótopos para uso industrial; cainita [kainita]; caulino; cetonas; kieselgur; criptónio; ácido láctico; negro de fumo para uso industrial; acetato de chumbo; arseniato de chumbo; óxido de chumbo; colas para o couro; produtos para a preparação dos couros; produtos químicos para a impregnação do couro; produtos químicos para renovar o couro;produtos químicos para a impermeabilização do couro;lecitina [matéria prima];lentes (produtos contra o embaciamento de -); acetato de cal; carbonato de cal; cloreto de cal; produtos para fluatação; líquidos para desulfatar os acumuladores eléctricos; líquidos para desulfatar os acumuladores eléctricos;litina; terra vegetal; magnesite; carbonato de magnésia; cloreto de magnésio; fluidos magnéticos para uso industrial; albumina de malte; manganato; bióxido de manganés; casca de mangueira para uso industrial; produtos para aconservação da alvenaria [com excepção das pinturas e óleos]; mastiques para o couro; mastiques para pneumáticos; produtos para amaciar a carne para uso industrial; óxido de mercúrio; sais de mercúrio; produtos para a têmpera de metais; metais terrosos; produtos para endurecer os metais; produtos para a têmpera de metais; metalóides; metano; benzeno metilado;benzol metilado; éter metílico; preparações de microrganismos não para uso médico ou veterinário; ácidos minerais; moderadores para reactores nucleares;produtos de molhagem [branqueamento];produtos de molhagem [tinturaria];produtos de molhagem para a indústria têxtil; produtos para facilitar a desmoldagem; mordentes para metais; produtos para a colagem dos mostos; naftalina; néon; nitrato de urânio; nitratos; ácido azótico; protóxido de azoto; azoto; protóxido de azoto; bactericidas para enologia [produtos químicos utilizados durante o fabrico do vinho]; dispersantes de óleo; produtos para branquear os óleos; produtos para a purificação de óleos;óleos para o curtume dos couros; óleos para preparar os couros; óleos para a tanaria; óleos para a conservação dos alimentos; produtos químicos para a dissociação dos óleos;olivina [produto químico]; produtos para tornar opaco o esmalte ou o vidro; produtos para branquear as matérias orgânicas; oxalatos; ácido oxálico; oxigénio;tintas (produtos químicos para o fabrico de- ); cloretos de paládio; pectina para uso fotográfico; perborato de soda; percarbonatos; percloratos; persulfatos; ácido persulfúrico; agentes para destruir o petróleo; fenol para uso industrial; fosfátidos; ácido fosfórico;fósforo; ácido pícrico;tintas (produtos químicos para a preparação das- ); produtos plasticizantes; matérias plásticas em estado bruto; plastisols; matérias para despolir; potassa; águas potássicas; potássio; bioxalato de potássio; farinha de batatas para uso industrial; terra para vasos; fluido para direcção assistida; produtos para a conservação dos produtos farmacêuticos; produtos para a conservação das telhas [com excepção das pinturas e dos óleos];produtos químicos destinados a conservar alimentos; gases protectores para a soldadura;proteína [matéria-prima];cianetos; preparações de clarificação; ácido pirogálico;ácido pirolenhoso [vinagre de madeira]; quebracho para uso industrial; produtos químicos para a lavagem de radiadores; elementos radioactivos para uso científico; radão; produtos refrigerantes; produtos refrigerantes; produtos para a renovação dos discos acústicos; sal gema; produtos para a conservação do cauchu [borracha];desmalhe das meias (produtos para impedir o -); sal amoniacal; ácido salicílico; sal para conservar, sem ser para alimentos; sal bruto; salitre; sais [produtos químicos];sais para colorir os metais; sais para elementos galvânicos; sais para uso industrial; sais de metais de terras raras; sais de metais alcalinos; sais de metais preciosos para uso industrial; molho para tabaco; Produto para a remoção do calcário, sem ser para uso doméstico; água do mar para uso industrial; ácido sebácico; produtos para preservar as sementes;produtos para descolar; silicatos; silício; silicones; azotato de prata; soluções de sais de prata para pratear; colas [aprestos]; produtos para o encolamento;fumar a carne (produtos químicos para -);sabões (metálicos) para uso industrial; soda de barrilha; sódio; sais de soda [produtos químicos]; preparações químicas para a soldadura; fundentes para a soldadura térmica; gases solidificados para uso industrial; solventes para vernizes; fuligem para uso industrial ou agrícola; sal de azedas;espinelas [produtos químicos]; espírito-de-sal;espírito de vinagre;produtos químicos para a coloração de esmalte e de vidro; Produtos químicos para proteger os têxteis contra as manchas; Fécula para uso industrial;cola de amido sem ser para a papelaria ou o uso doméstico; aprestos;agentes de descolagem [agentes químicos para fluidificar o amido]; sulfatos; sulfuretos; ácido sulfónico; enxofre; ácido sulfúrico; éter sulfúrico; ácido sulfuroso; sumagre para a tanaria; agentes tensioactivos; resinas sintéticas no estado bruto;talco [silicato de magnésio]; casca de carvalho; ácido tânico; tanino; matérias tanantes; madeira para curtir; farinha de tapioca para uso industrial; tártaro não para uso farmacêutico; ácido tartárico; agentes tensio-activos; tetracloretos; produtos químicos para avivar as matérias têxteis; produtos químicos para a impregnação de têxteis; preparações para a impermeabilização das matérias têxteis; tiocarbanilida;composições para brocar; composições para a reparação dos aros das rodas; titanita; anidrido titânico para uso industrial; tolueno;toluol; neutralizantes de gases tóxicos; goma adragante; fluidos para transmissões; mastique para o enchimento das cavidades das árvores [arboricultura]; ácido túngstico; produtos para descolar; produtos para descolar; óxido de urânio; álcool vínico; viscose; vitríolo; amónia [alcali volátil] para uso industrial; aceleradores de vulcanização; produtos de vulcanização; produtos para remoção de papéis de parede; vidro solúvel [silicato]; produtos químicos para purificar a água; produtos para amaciar a água; produtos químicos para branquear as ceras; preparações químicas para a soldadura; produtos de molhagem [branqueamento]; produtos de molhagem [tinturaria]; produtos de molhagem para a indústria têxtil;janelas (produtos contra o embaciamento das-); cola para vinho; viterite; álcool de madeira;álcool de madeira (produtos de destilação do -); xénon; zircão;produtos refrigerantes anticongelantes;produtos para limpeza de radiadores; agentes propulsores para aerossóis; solventes para vernizes;fluidos de arrefecimento.

Chimicale folosite în industrie, ştiinţă şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; gunoi de grajd; compoziţii extinctoare; preparate pentru călire şi sudare; substanţe chimice pentru conservarea produselor alimentare; substanţe tanante; adezivi folosiţi în industrie;Ulei absorbant (materiale sintetice pentru -); acetat de celuloza in stare bruta; Acetaţi; anhidrid de acid acetic; acetona; acetilena; tetraclorura de acetilena;substanţe chimice rezistente la acizi; acizi; apa acidulata pentru incarcarea acumulatoarelor; apa acida pentru umplerea de acumulatori; rasini acrilice, neprocesate; mangal; aditivi pentru namol de foraj; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru insecticide; adaosuri chimice pentru combustibili si carburanti); materiale adezive pentru pansamente chirurgicale; lipici pentru afise; Adezivi (materiale de lipit) destinati/destinate industriei; adezivi pentru uscarea hartiei; adezivi pentru captuseala cu placi; Agar-Agar; aglutinanti pentru beton; albumina [ca materie prima animala sau vegetala]; alcool; aldehide;algarobilla [materii tanate]; Alginate (agenti de dospire, gelifiere), nu de uz alimentar; alcalini; iodura alcalina de uz industrial; metale alcaline; metale alcalino-pamantoase; alcaloizi; alaun; argila; argila acetica; alaun de aluminiu; clorura de aluminiu; hidrat de argila; iodura de aluminiu; silicat de aluminiu; amoniac; alaun - amoniac;amoniac de uz industrial; aldehida - amoniac; saruri de amoniu; acetat de amil; alcool amilic; anhidride; amoniac [fara apa];proteine animale [materie primă]; preparate din carbune animal;cărbune animal; preparate care nu se incalzesc pentru dispozitivele de racire motoare; antigel;soluţii pentru împiedicarea formării de spumă în acumulatori; solutii pentru impiedicarea formarii de spuma in acumulatori; anti-crusta; substante contra loviturilor pentru motoare cu combustie interna; antimonoxid; sulfura de antimoniu; produse impotriva electricitatii statice nu de uz casnic; substante chimice antimatuire pentru geamuri; acid antranilic; argon; arseniu; acid arsenic; rasini artificiale in stare bruta; astatin; lichide auxiliare utilizate pentru abrazive; preparate bacteriene, cu exceptia celor de uz medical sau veterinar; preparate bacteriologice pentru fermentatie; preparate bacteriologice, cu exceptia celor pentru uz medical sau veterinar;balsam de gurjun pentru productia de lac [gurjon, gurjan]; compusi cu bariu; sulfat de bariu; barita; barita;baze (produse chimice); galat de bismut [bazic]; substante de tratare, cu exceptia uleiurilor, pentru piele; bauxita;conservanţi pentru bere; materiale de limpezire si de conservare pentru bere; bentonita; derivate de benzol; acizi de tip benzolic; acid benzoic; bicarbonat de sodiu de uz chimic; biclorid de zinc; dicromat de potasiu; dicromat de sodiu;substanţe de legătură (turnătorie); catalizatori biochimici; Preparate biologice, altele decat cele de uz medical sau veterinar; clei din oase de pasare; subnitrat de bismut de uz chimic;agenţi de decolorare pentru uz industrial; carbune animal; carbune animal; borax; acid boric de uz industrial; lichid de frână; fondanti pentru lipire; produse de lipit; substante de protejare a caramizilor, cu exceptia vopselurilor si uleiurilor; brom de uz chimic; produse secundare din prelucrarea cerealelor de uz industrial; soda, calcinata; carbid de potasiu; saruri de calciu; camfor de uz industrial; carbid; carbon; negru de fum [negru de carbune] de uz industrial; carbon pentru filtre; carbon sulf; tetraclorura de carbon; carbonati; acid carbonic; carbohidrati; cazeina de uz industrial; catalizatori; catechu; substante alcaline acide; hidroxid de sodiu de uz industrial; produse caustice de uz industrial; celuloză; Derivate de celuloză [chimice]; ester de celuloza pentru uz industrial; eter de celuloza pentru uz industrial; chit pentru incaltaminte; ciment pentru repararea produselor casate; ciment pentru anvelope pneumatice [anvelope];ciment [prelucrarea metalului]; produse pentru conservarea cimentului (cu exceptia vopselelor si a uleiurilor); preparate de impermeabilizare a cimentului, cu exceptia vopselurilor; materiale ceramice din particule pentru filtre;ceramică tehnică (substanţe pentru fabricarea de -); aditivi chimici pentru uleiuri; intaritori chimici pentru hartie; intaritori chimici pentru cauciuc; produse chimice pentru facilitarea proceselor de aliere a metalelor; Preparate chimice de uz stiintific, altele decat cele de uz medical sau veterinar; reactivi chimici, cu exceptia reactivilor pentru utilizare medicala si veterinara; substante chimice pentru analize de laborator, cu exceptia substantelor pentru utilizare medicala si veterinara; substante de curatare a cosurilor de fum, chimice;lamelă de porţelan; clorate; cloruri; clor; acid colic; cromate; alaun de crom; saruri de crom; acid de crom; saruri de crom; oxid de crom; acid citric de uz industrial; preparate de limpezire;argilă (porţelan); material de economisire de carbune; oxid de cobalt de uz industrial; colodiu; substante care confera stralucire culorii, de uz industrial; amorse explozive [aditivi chimici pentru carburant]; mase pentru productia de discuri acustice; produse pentru conservarea betonului (cu exceptia vopselelor si a uleiurilor); substante chimice pentru aerarea betonului; preparate de condens (chimice); substante chimice pentru prevenirea condensului;gătitului (preparate pentru stimularea -) pentru scopuri industriale; dispozitive de racire pentru motoare de vehicule;vitriol; produse corozive; pasta de acid de potasiu, nu de uz farmaceutic; creozot de uz chimic; aldehida crotonica; preparate de finisare pentru piele; agenti de tratare pentru piei;cianid; cimol; preparate pentru protectia impotriva umezelii, cu exceptia vopselurilor, pentru zidarie; agenti de decolorare pentru uz industrial;dizolvant pentru cauciuc; substante de deshidratare de uz industrial; Aditivi de curăţare pentru petrol [benzină]; detergenti de uz in productie; dextrina (apret); produse de diagnostic, cu exceptia celor de uz medical sau veterinar; diastaze de uz industrial; diatomit; agent de indepartare a depunerilor de pe bazine; dispersii de materiale plastice; apă distilată; Dolomit de uz industrial; Preparate pentru apretarea si finisarea textilelor; substante de tratare, cu exceptia uleiurilor, pentru piele; noroaie pentru facilitarea forajului; gheaţă uscată [dioxid de carbon]; geluri pentru electroforeza, altele decat cele de uz medical sau veterinar; plastifiant pentru scopuri comerciale; emulsifianţi;email (preparate chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru fabricarea de);email (agenţi de opacificare -); substante chimice pentru colorarea emailului; motoare de decarburare (preparate chimice pentru -); preparate enzimatice utilizate in industrie; enzime de uz industrial; rasini epoxi in stare bruta; Esteri; etan; eteri; alcool etilic; eter etilic; agenti de inalbire pentru grasime;vin de fermentaţie pentru acizi graşi (chimicale utilizate la -); fermenti de uz chimic; compusi ferocianici;Materiale de adaos pentru caroserii auto;materiale de adaos pentru caroserii; materiale de filtrare [preparate chimice]; materiale de filtrare (substante minerale); materiale de filtrare [materiale plastice in stare bruta]; materiale de filtrare [substante vegetale]; agenti de filtrare pentru industria bauturilor; preprate de inobilare a otelului; compoziţii extinctoare; preparate ignifuge; preparate pentru blit; agent de afanare; faina de uz profesional; produse pentru conservarea florilor; sulf sublimat de uz chimic; lichide pentru circuite hidraulice; flor; compusi din flor; acid formic; formaldehida de uz chimic; preparate pentru forme de turnatorie {matritare); nisip de turnatorie; combustibil [carburanti] pentru acceleratori de atomi; materiale de economisere de carburant; argila de piuat pentru industria textila; agent de piuat;agent de piuat pentru industria textilă; acid galic pentru fabricarea de cerneala;gogoaşă de ristic; acid galic de tanat; băi de galvanizare; agent de galvanizare; gambir [materii tanate]; gaze propulsoare pentru aerosoli;detergenţi de gaz;gaze (solidificate) de uz industrial; gelatine de uz industrial;agent de depurare [reactivi];sticlă (agenţi de apacificare pentru -);sticlă (preparate pentru prevenirea opacizării);agent de opacizare pentru sticlă; substante chimice pentru colorarea sticlei; glucoza de uz industrial; glucoside; cleiuri folosite in industrie; adezivi (gluten), nu pentru articole de hârtie sau papetărie, sau de uz menajer; unguent pentru copaci pentru silvicultura; unguent pentru copaci pentru silvicultura; gliceride; glicerina de uz medical; glicol;eter glicolic; saruri de aur; mastic de altoire pentru arbori; ceara pentru copaci; grafit folosit in scopuri industriale;agenţi de degresare pentru utilizarea în procese de producţie;dizolvant pentru clei; guma arabica; dizolvant pentru cauciuc; lipiciuri [adezivi], altii decat cei de papetarie sau uz casnic; apa grea; Heliu; hidrati; hidrazina; clorhidrat; acid clorhidric; acid fluorhidric; hidrogen; superoxid de hidrogen;hipoclorid de sodiu; hiposulfite; produse chimice pentru industrie; tuburi interne de anvelope (componente pentru repararea -);acid iodic: iod de uz chimic: iod de uz industrial; albumina cu iod; saruri de iod; schimbătoare de ioni [chimicale]; saruri de fier; clei de peste, nu pentru materiale de papetarie, de uz menajer sau alimentar; izotopi de uz industrial; cainit; caolin; cetone; kiselgur; cripton; acid lactic; negru de fum [negru de gaz] de uz industrial; acetat de plumb; arsenat de plumb; oxid de plumb; adezivi pentru piele; substante chimice pentru prelucrarea pielii; agenti chimici pentru impregnarea pieilor; substante chimice de ingrijire a pieilor;substanţe chimice de impregnare a pielii;lecitină [materie primă],;lentile (pregătire pentru prevenirea pătării - ); acetat de potasiu; var de acid carbonic; clorura de var; substante de fluat;lichide pentru îndepărtarea sulfului din acumulatori electrici; lichide pentru indepartarea sulfului din acumulatori electrici;oxid de litiu; pamant vegetal; magnesit; carbonat de magneziu; clorura de magneziu; fluide magnetice de uz industrial; albumina de malt; manganat; diocid de mangan; coaja de mangrove de uz industrial; substante conservante pentru zidarie [cu exceptia vopselelor si a uleiurilor]; chit pentru pielea tabacita; mastic pentru anvelope; produse de fezandare a carnii de uz industrial; oxid de mercur; saruri de mercur; mijloace de ameliorare a metalelor; metale pamantoase; preparate de detensionare; mijloace de ameliorare a metalelor; metaloizi; metan; benzol metilic;benzol metilic; eter metilic;microorganisme (pregătire de culturi de -), cu excepţia celor de uz medical sau veterinar; acizi minerali; moderatori pentru reactoare nucleare;preparate pentru umezeala pentru utilizare in procesul de albire;preparate pentru umezeala pentru utilizare in procesul de vopsire;preparate pentru umezeală, pentru utilizare în industria textilă; preparate de demulare; mordanti pentru metale; agent de limpezire pentru must; naftalina; neon; nitrat de uranil; nitrati; acid de salpetru;gaz ilariant, protoxid de azot; azot; oxid diazotic [gaz ilariant]; bactericide pentru tratarea vinului (produse chimice utilizate in producerea vinului); agenţi pentru dispersia uleiurilor; agenti de purificare a uleiului; substante de curatat pe baza de ulei;uleiuri pentru tratarea pieii; lacuri folosite in producerea pielii tabacite; uleiuri de tabacire; uleiuri pentru conservarea de alimente; produse chimice pentru disocierea uleiurilor;olivin [sintetic]; agent de opacizare pentru email sau sticla; agenti de albire pentru substante organice; oxalate; acid oxalic; oxigen;vopsele (produse chimice pentru fabricare de -); cloride de paladiu; pectină de uz fotografic; perborat de sodiu; percarbonat; perclorat; persulfate; acid persulfuric; mijloace de dispersare de titei; fenol de uz industrial; fosfatiti; acid de fosfor;fosfor; acid picric;pigmenţi (produse chimice pentru fabricare de -); plastifianţi; materiale plastice neprelucrate; plastisole; agenti de matuire; silicat de potasiu; apa cu continut de potasiu; potasiu; bioxilat de poitasiu; amidon pentru uz profesional; pamant pentru ghivece; fluid pentru generatoarele de energie; produse pentru conservarea preparatelor farmaceutice; substante conservante pentru tigle de acoperis [cu exceptia vopselelor si a uleiurilor];conservarea produselor alimentare (substanţe chimice pentru -); gaze protectoare pentru sudura;proteine (materie primă);cianid; produse pentru curatare; acid pirogalic;acid din lemn; quebracho de uz indsutrial; produse chimice de spălare a radiatoarelor; elemente radioactive de uz stiintific; radon; produse refrigerante;produse frigorifice; mijloace de reconditionare pentru discuri; sare de piatra; solutie de conservare pentru cauciuc si guma;deşirarea firelor ciorapilor (substanţe pentru a preveni -); salmiac; acid salicilic; saruri conservante, nu de uz alimentar;sare [materie primă]; salpetru; săruri [produse chimice];saruri colorante pentru metale; saruri pentru elemente galvanice; saruri de uz industrial; saruri ale metalelor rare de sol; Saruri alcaline; saruri de metale pretioase de uz industrial; sos pentru tratarea tutunului; mijloace de îndepărtare a calcarului, cu excepţia celor de uz casnic; apa marina de uz industrial; acid sebacic; Preparat de conservare a semintei;dizolvant pentru clei; Silicati; siliciu; siliconi; nitrat de argint; solutii de sare de argint pentru argintare; clei pentru finisare şi grunduire; adeziv;afumarea cărnii (preparate chimice pentru -);săpun [metalic] de uz industrial; cenusa de soda; sodiu; săruri de sodiu (preparate chimice); preparate chimice pentru sudare; fondanti pentru sudura; Gaze solide folosit in scop industrial; dizolvanti pentru lacuri; negru de fum de uz industrial sau agricol; sare oxalica;spinel [produs chimic]; extract de salmiac;esenţă de oţet;substante chimice pentru colorare (email si sticla -); Produse chimice de protecţie a materialelor textile împotriva petelor; Amidon de uz industrial;pastă cu amidon [adeziv], cu excepţia celui pentru papetărie sau de uz casnic; apret pentru textile [preparate chimice];dizolvant de amidon [chimic]; sulfati; sulfiti; acid sulfamic; sulf; acid sulfuric; eter de sulf; acid sulfurat; sumac pentru tanat; agenţi tensio-activi; rasini artificiale in stare bruta;pudră de talc [silicat de magneziu]; argaseala [ateliere de tanare]; acid tanic; tanin; substanţe tanante; lemn cu tanin; faina de tapioca de uz industrial; acid de potasiu, nu de uz farmaceutic; acid de potasiu; agenti surfactanti [tensioactivi]; tetraclorizi; substante chimice pentru conferirea luciului pe tesaturi; substante chimice pentru impregnarea tesaturilor; substante chimice pentru impermeabilizarea tesaturilor; tiocarbanilid;filetare (compuşi pentru -); material pentru peticirea rotilor; titanit; anhidrid de titan de uz industrial; toluen;toluen; agent de neutralizare de gaz toxic; cauciuc de tragant; lichide pentru cutia de viteze; masa de turnare pentru spatii goale in copaci [silvicultura]; acid de wolfram; dizolvant pentru clei; dizolvant pentru clei; oxid de uraniu; extract de vin; vascoza; vitriol; extract de salmiac de uz industrial; accelerator de vulcanizare; agent de vulcanizare; produse pentru indepartarea tapetelor; stica de apa [silicat]; produse chimice pentru purificarea apei; preparate pentru dedurizarea apei; inalbitori chimici;preparate chimice pentru sudare; preparate pentru umezeala pentru utilizare in procesul de albire; preparate pentru umezeala pentru utilizare in procesul de vopsire; preparate pentru umezeala, pentru utilizare in industria textila;ferestre (chimicale împotriva formării de pete pe -); clei pentru vin [agent de limpezire]; witherit; alcool din lemn;alcool din lemn (preparate pentru distilare de -); xenon; zirconiu;substanţe antigel;produse de curăţare pentru radiator; gaze propulsoare pentru aerosoli; dizolvanti pentru lacuri;lichide de răcire.

Chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii, rovnako ako v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; umelé živice, v surovom stave, plastické hmoty, ako suroviny; hnojivá; hasiace zmesi; zmäkčovacie a spájkovacie prípravky; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; adhezíva používané v priemysle;syntetické materiály na absorbovanie oleja; acetát celulózy, v surovom stave; acetáty; acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); chemické zlúčeniny odolné voči kyselinám; kyseliny; okyslená voda na dopĺňanie akumulátorov; okyslená voda na dopĺňanie akumulátorov; akrylové živice, surové; aktívne uhlie; prísady, chemické, do vrtných kalov; prísady, chemické do fungicídov; prísady, chemické, do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); pridané chemikálie do pohonných hmôt; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; lepidlá na lepenie plagátov; Adhezíva [lepiace materiály] na priemyselné účely; lepidlá na tapety; Tmely,spojivá,lepidlá na obkladačky; agar-agar; betónové spojivá; bielkovina (živocíšna alebo rastlinná, ako surovina); alkohol; aldehydy;algarovila [garbiarstvo]; algináty [napučiavacie prípravky, želírovacie prípravky], nie k požitiu; alkálie; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; zemné draselné kovy; alkaloidy; kamenec; oxid hlinitý; octan hlinitý; kamenec (hlinitý -); chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; kremičitan hlinitý; amoniak; amoniak (kamencový -);čpavok na priemyselné účely; aldehyd amónny; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak;živočíšne bielkoviny [surovina]; uhlie (prípravky zo živocíšneho -);živočíšne uhlie; vyvretie chladiacej kvapaliny v motoroch (prípravky proti -); nemrznúca zmes;odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; antidetonačné látky pre spaľovacie motory; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; antistatické prípravky, iné než na použitie v domácnosti; prípravky proti matneniu okien; antranilová (kyselina -); argón; arzén; arzenitá (kyselina -); syntetické živice v surovom stave; astát; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; bakteriálne prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske úcely;gurjunový balzam na výrobu laku; bárium (zlúceniny s -); síran bárnatý; oxid barnatý; baryt;zásady [chemické látky]; galán bizmutu; moridlo (na použitie v garbiarstve); bauxit;pivo (konzervačné činidlá do -); cinidlá na čírenie a konzervovanie piva; bentonit; benzénové deriváty; benzény (kyseliny na báze -); benzénkarboxylová (kyselina -); hydrogenuhličitansodný na chemické účely; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný;spojivá [lejárske]; biochemické katalyzátory; biologické prípravky, okrem prípravkov na lekárske alebo veterinárne účely; vtáčí lep; oxidodusičnan bizmutitý na chemické účely;bieliace [odfarbovacie] prípravky na priemyselné účely; uhlie (živocíšne -); spódium (kostné uhlie); tetraboritan disodný, bórax; kyselina boritá na priemyselné úcely; brzdové kvapaliny; Tavidlá na tvrdé spájkovanie; spájky; ochranné prípravky na tehlové murivo, okrem farieb; bróm na chemické úcely; vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín na priemyselné účely; kalcinovaná sóda; karbid vápenatý; soli vápnika; gáfor na priemyselné použitie; karbid; uhlík; sadze na priemyselné úcely; uhlík do filtrov; sírouhlík, disulfid uhlicitý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; uhličitany; kyselina uhlicitá; uhľovodíky; kazeín na priemyselné úcely; katalyzátory chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); hydroxidy alkalických kovov; hydroxid sodný na priemyselné úcely; žieravé látky na priemyselné účely; celulóza, buničina; deriváty celulózy; estery celulózy na priemyselné účely; étery celulózy na priemyselné účely; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých predmetov; tmel na pneumatiky;tmel, nauhličovadlo [metalurgia]"; konzervačné prípravky pre cement s výnimkou farieb a olejov; tmely, ako impregnacné látky, s výnimkou farieb; keramické materiály vo forme castíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie;zlúčeniny používané pri výrobe technickej keramiky; chemické prísady do oleja; chemické zosilňovače papiera; chemické gumové zosilňovače; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely, okrem na lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické drogy na analýzu v laboratóriách, nie na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na cistenie komínov;kaolín; chlorečnany; chloridy; chlór; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný; chrómové soli; kyselina chrómová; chromité soli; oxidy chrómu; kyselina citrónová na priemyselné účely; číriace prípravky;kaolín; uhlie (šetrice -); oxid kobaltitý na priemyselné úcely; kolódium; chemické avivážne prípravky na priemyselné úcely; látky podporujúce horenie [chemické prísady do motorových olejov]; zmesi na výrobu gramofónových platní; Betón (výrobky na konzervovanie -), s výnimkou farieb a olejov; betón (chemické látky na prevzdušnenie -); chemické kondenzačné prípravky; protiskvapalnovacie chemické látky;varenie (prípravky podporujúce -) na priemyselné účely; chladivá pre motory dopravných prostriedkov;síran meďnatý (vitriol); korozívne prípravky; vínny kameň, nie na farmaceutické účely; kreozot na chemické úcely; krotónaldehyd; garbiarske prípravky na mastenie kože; prípravky na úpravu koží;kyanidy; izopropyltoluén; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, s výnimkou farieb; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely;odglejovacie prípravky; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné úcely; diatomová zemina; odkalkovacie prostriedky; disperzia plastov; destilovaná voda; Dolomit na priemyselné účely; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; moridlo (na použitie v garbiarstve); ílový výplach; suchý ľad [oxid uhličitý]; elektroforézne gély, okrem gélov na lekárske alebo veterinárne účely; zmäkčovadlá na priemyselné úcely; emulgátory;chemické prípravky (okrem pigmentov) na výrobu smaltu;email (kaliace látky do -); emial (chemické výrobky na matnenie -); dekarbonizácia motorov (chemické prípravky na -); enzýmové prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice, surové; estery; etán; éter; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; mastnota (chemické cistiace prostriedky na odstránenie -);chemikálie pre mastné kyseliny na fermentovanie vína; fermenty na chemické úcely; ferokyanidy;tmely pre karosérie automobilov;tmely pre karosérie automobilov; filtračné materiály [chemické prípravky]; filtračné materiály [minerálne látky]; filtračné materiály (nespracované plasty); filtračné materiály [rastlinné látky]; filtračné látky pre priemysel na výrobu nápojov; prípravky na konečnú úpravu ocele; hasiace zmesi; ohňovzdorné prípravky; prípravky pre bleskové osvetlenie; flokulačné činidlá; múka na priemyselné úcely; prípravky na ochranu kvetov; sírny kvet na chemické úcely; kvapaliny do hydraulických obvodov; fluór; fluoritové zmesi; kyselina mravcia; formaldehyd na chemické úcely; prípravky používané pri odlievaní; lejársky piesok; palivá pre jadrové reaktory; prípravky šetriace palivá; valchovacia hlina pre textilný priemysel; valchovanie (prípravky na -);valchovanie (prípravky na -) pre textilný priemysel; galová (kyselina -) na výrobu atramentu;dubienky; galotanická (kyselina -); galvanický kúpeľ; galvanizácia (prípravky na -); gambir; plynové pohánače do aerosolov;plyn (látky na čistenie -);plyny (stužené -) na priemyselné účely; želatína na priemyselné úcely;getery (chemicky aktívne látky);sklo (kalivá do -);sklo (prípravky proti zakaľovaniu -);sklo (chemické látky na matnenie -); chemické prípravky na kalenie skla; glukóza na priemyselné úcely; glukozidy; lepidlá na priemyselné účely; Lepidlo (glutín) nie na papier alebo písacie potreby, alebo do domácnosti; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol;glykoléter; soli zlata; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky na stromy; grafit na priemyselné účely;mastnota (prípravky na odstraňovanie -) pri výrobe tovarov; prípravky na oddeľovanie tukov; arabská guma na priemyselné účely; odglejovacie prípravky; lepidlá, okrem lepidiel na kancelárske účely alebo do domácnosti; tažká voda; Hélium; hydráty; hydrazín; chloridy; kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíka;chlórnan sodný; ditioničitany; priemyselné chemikálie; duše pneumatík (zmesi na opravu -);kyselina jodičná, jód na chemické účely, jodidy používané v priemysle; jódované bielkoviny; jódované soli; vymieňač iónov [chemické prípravky]; soli železa; vyzina, s výnimkou vyziny pre domácnost a kancelárske úcely; izotopy na priemyselné úcely; kainit; kaolín; ketóny; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; lampové sadze na priemyselné úcely; etanát olovnatý, etanát olovicitý; arzeničnan olovnatý; oxid olovnatý; koža (lepidlá na -); koža (chemické apretúrne prípravky na -); koža (chemické prípravky na impregnáciu -); koža (chemické prípravky na ošetrenie -);koža (chemické prípravky proti priepustnosti -);lecitín, ako surovina";šošovky (prípravky proti matneniu -); vápno (acetát -); uhlicitan vápenatý; chlórové vápno; fluór;kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny na odstranovanie síranov z akumulátorov;oxid lítny; hlina; magnezit; uhličitan horečnatý; chlorid horecnatý; magnetické fluidy na priemyselné účely; sladový albumín; manganát; oxid manganicitý; manglový strom (kôra - na priemyselné úcely); murivo (látky na ochranu -) s výnimkou farieb a olejov; mastix na kožu; mastix na pneumatiky; mäso (prípravky na tenzerizáciu -) na priemyselné účely; oxid ortutnatý; soli ortuti; prípravky na kalenie kovov; kovové zeminy; zmäkčovacie prípravky; prípravky na kalenie kovov; metaloidy; metán; metylbenzol;metylbenzol; metyléter; mikroorganizmy, s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; minerálne kyseliny; retardéry (spomalovacie látky) do jadrových reaktorov;zvlhčovacie prípravky na bielenie;zvlhčovacie prípravky na farbenie;namácacie prípravky pre textilný priemysel; prípravky na opracovanie odliatkov; moridlá na kovy; prípravky na čerenie muštov; naftalín; neón; uranylnitrát; dusičnany; kyselina dusicná;oxid dusný; dusík; dusíkaté hnojivá; enologické baktericídy [chemické prípravky na použitie pri výrobe vína]; disperzné činidlá na olej; olejové bieliace prípravky; prostriedky na čistenie oleja;oleje na úpravu kože [garbiarstvo]; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); oleje na konzervovanie potravín; chemické odlučovače oleja;olivín [chemický prípravok]; kalivá na emaily a sklo; organické čistiace prípravky; oxaláty; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyslík;farby (chemické prípravky na výrobu -); paládium (chloridy -); pektín [fotografia]; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; ropné dispergačné činidlá; fenol na priemyselné úcely; fosfatidy; kyselina fosforečná;fosfor; kyselina pikrová, trinitrofenol;pigmenty (chemické prípravky na výrobu -); plastikátory; surové umelé látky; plastisoly; politúra (prípravky na odstranovanie -); potaš [uhličitan draselný]; voda (draselná -); draslík; kaliumbioxalat; zemiaková múcka na priemyselné úcely; hrnciarska hlina; kvapaliny do riadení s posilňovačom; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; škridly (ochranné prípravky na -), s výnimkou farieb a olejov;konzervovanie potravín (chemické látky na -); ochranné plyny na zváranie;proteín [surovina];kyanidy; detergenty; pyrogalová (kyselina -);kyselina octová; kebraco na priemyselné účely; radiátory (chemikálie na vyplachovanie -); rádioaktívne prvky na vedecké účely; radón; chladivá;chladiace prípravky; gramofónové platne (prípravky na renováciu -); kamenná soľ; kaučuk (látky na ochranu -);očká na pančuchách (prípravky zabraňujúce púšťaniu -); salmiak; kyselina salicylová; konzervacná sol, s výnimkou soli na konzervovanie potravín;sol (surovina); liadok; soli (chemické produkty);soli na farbenie kovov; soli pre galvanické clánky; soli na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné úcely; moridlá na tabak; Prípravky na odstranovanie vodného kameňa, s výnimkou prípravkov pre domácnosť; morská voda na priemyselné účely; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; semená (moridlá na -);Oddeľovacie a odlepovacie prípravky; silikáty; kremík; silikóny; pekelný kamienok; soli striebra, postriebrovacie roztoky; škrob [apretúra]; glejenie (prípravky na -);mäso (chemické prípravky na údenie -);kovové mydlo na priemyselné účely; bezvodý uhlicitan sodný; sodík; soli sodíka; chemikálie na spájkovanie; taviace prísady na zváranie; stužené plyny na priemyselné úcely; rozpúšťadlá na fermeže; sadze na priemyselné a polnohospodárske úcely; sol kyseliny štavelovej;spinely [chemické prípravky]; kyselina solná;octový lieh;emaily a chemické prípravky na farbenie skla; Chemické výrobky na ochranu textilu pred škvrnami; škrob na priemyselné účely;škrobové lepidlá, okrem pre papierenský tovar a písacie potreby alebo pre domácnosť; apretúry (chemické prípravky);chemické prípravky na stekutenie škrobu; sulfáty; sulfidy; sulfónové kyseliny; síra; sírová (kyselina -); éter kyseliny sírovej; kyselina siričitá; sumach na garbiarske účely; aktívne činidlá účinkujúce povrchovo; syntetické živice v surovom stave;mastenec [kremičitan horečnatý]; triesloviny; tanín; tanín; triesloviny; trieslové drevo; tapioková múka na priemyselné účely; vínny kameň, s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; kyselina vínna; povrchovo aktívne chemické cinidlá; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; textil (zjasnovacie prípravky na -); chemické produkty pre impregnovanie textilných materiálov; textil (chemické prípravky na vodovzdornú úpravu -); tiokarbanilid;siete (zmesi na výrobu -); pneumatík (zmesi na opravu -); titanit; titánanhydrid na priemyselné účely; toluén;toluén; neutralizačné prípravky neutralizáciu toxických plynov; tragantová guma; kvapaliny pre automatické prevody; tmely na vypĺňanie dutín stromov; volfrámová (kyselina -); prípravky na odlepenie; odlepenie (prípravky na -); oxid uránu; vinný alkohol; viskóza; vitriol; cpavok na priemyselné úcely; urýchlovače vulkanizácie; vulkanizačné prípravky; prípravky na odstraňovanie tapiet; vodné sklo; chemické prípravky na čistenie vody; prípravky na zmäkčovanie vody; vosk (chemické cistiace prípravky);zváranie (chemické prípravky na -); namácacie prípravky (bielenie); namácacie prípravky (na farbenie); namácacie prípravky pre textilný priemysel;okenné sklo (chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu -); víno (prípravky na círenie -); witerit; drevný lieh (metylalkohol);drevný lieh (produkty destilácie -); xenón; oxid zirkóničitý;nemrznúca zmes a chladiace prípravky;prípravky na čistenie chladičov; aerosólové palivá; rozpúšťadlá na fermeže;chladiace kvapaliny.

Kemikalije za industrijo, znanost in fotografijo, kot tudi za kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; nepredelane umetne smole, nepredelane umetne snovi; gnojila; zmesi za gašenje ognja; sredstva za kaljenje in varjenje; kemijska sredstva za konzerviranje živil; strojilne substance; lepila za industrijske namene;sintetični materiali za absorbcijsko olje; acetat celuloze, nepredelan; acetati [kemični proizvodi]; acetanhidrid; aceton; acetilen; acetilen tetraklorid; kislino odporne kemijske spojine; kisline; razredčena kislina za polnjenje akumulatorjev; razredčena kislina za polnjenje akumulatorjev; akrilne smole, nepredelane; aktivno oglje; aditivi, kemijski, k vrtalnim suspenzijam; aditivi, kemijski, k fungicidom; kemijski aditivi k insekticidom; aditivi, kemijski, k motornim gorivom; lepilni preparati za kirurške obveze; lepila za plakatiranje; Lepila za industrijske namene; lepila za tapete; Lepila za stenske ploščice; agar-agar; veziva za beton; beljakovine [živalske ali rastlinske, surovina]; alkohol; aldehidi;algarovila [material za strojenje]; alginati (sredstva za nabrekanje, želirna sredstva), ne za prehrano; alkalije; alkalijski jodidi za industrijske namene; alkalijske kovine; zemljoalkalijske kovine; alkaloidi; galunovec; aluminijev oksid, boksit; aluminijev acetat; aluminijev galun; aluminijev klorid; aluminijev hidrat; aluminijev jodid; aluminijev silikat; amonijak; amonijev galunovec;amonijak [hlapna alkalija] za industrijske namene; amonaldehid; amonijeve soli; amilacetat; amilalkohol; anhidridi; brezvodni amonijak;živalske beljakovine [surovina]; preparati iz živalskega oglja;živalsko oglje; preparati za preprečevanje vrenja v hladilnih tekočinah; antifriz;antipenilne raztopine pri akumulatorjih; anti-penilne raztopine pri akumulatorjih; sredstva proti nastajanju skorje; sredstva proti samovžigu pri motorjih z notranjim izgorevanjem; antimonov oksid; antimonov sulfid; antistatični pripravki, ne za gospodinjske namene; kemikalije proti motnosti za okna; antranilna kislina; argon; arzenik; arzenova kislina; umetne smole, nepredelane; astatin; pomožne tekočine za uporabo z abrazivi; bakterijski preparati, ne za medicinske in veterinarske namene; bakteriološki preparati za acetifikacijo; bakteriološki preparati, ne za medicinsko in veterinarsko uporabo;gurjonov balzam [gurjon] za izdelavo firneža; barijeve spojine; barijev sulfat; barit; bariti;baze [kemični pripravki]; bazični bizmutov galat; lužina za strojenje kož; boksit;konzervansi za pivo; sredstva za bistrenje in konzerviranje piva; bentonit; bencenovi derivati; kisline na osnovi bencena; benzojeva kislina; natrijev bikarbonat za kemično uporabo; kositrov diklorid; kalijev bikromat; natrijev bikromat;vezivna sredstva (livarstvo); biokemični katalizatorji; biološki pripravki, razen za medicinske ali veterinarske namene; ptičje lepilo; bizmutov nitrit za kemijsko uporabo;proizvodi za beljenje za industrijo; krvno oglje; kostno oglje; boraks; borna kislina za industrijske namene; zavorna tekočina; Talila za spajkanje; preparati za spajkanje; sredstva za konzervacijo opeke, ne premazi in olja; brom za kemijsko uporabo; stranski produkti pri predelavi žitaric za industrijske namene; kalcinirana soda; kalcijev karbid; kalcijeve soli; kafra, za industrijske namene; karbid; ogljik; saje za industrijske namene; oglje za filtre; ogljikov sulfid; ogljikov tetraklorid; karbonati; ogljikova kislina; ogljikovi hidrati; kazein za industrijske namene; katalizatorji; katehu; alkalijski hidroksid; natrijev hidroksid za industrijske namene; alkalijski hidroksidi za industrijske namene; celuloza; celulozni derivati [kemični proizvodi]; celulozni estri za industrijske namene; celulozni etri za industrijske namene; lepilo za škornje in čevlje; lepila za popravljanje zlomljenih izdelkov; lepilo za pnevmatike (avtoplašče);cement [metalurgija]; sredstva za konzervacijo cementa, z izjemo barv in olj; sredstva za vodotesnost cementa, ne barve; keramični materiali v obliki delcev, za uporabo kot filterni medij;kompoziti za izdelavo tehnične keramike; kemični dodatki za olja; kemični ojačevalci za papir; kemični ojačevalci za gumo; kemijska sredstva za olajšanje legiranja zlitin; kemični proizvodi za znanost (razen za medicinsko ali veterinarsko uporabo); kemični reagenti, razen za medicinske ali veterinarske namene; kemična sredstva za analize v laboratorijih, razen za medicinsko ali veterinarsko uporabo; kemikalije za čiščenje dimnikov;kaolin; klorati; kloridi; klor; holinska kislina; kromati; kromov galun; kromove soli; kromova kislina; kromove soli; kromoksid; citronska kislina za industrijske namene; bistrilni preparati;kaolin; sredstva za zmanjšanje porabe premoga; kobaltov oksid za industrijske namene; kolodij; kemični proizvodi za posvetlitev barv za industrijo; pripravki za izgorevanje [kemični dodatki motornemu gorivu]; zmesi za izdelavo gramofonskih plošč; Zaščitna sredstva za beton, razen barvil in olj; kemikalije za aeriranje betona; kemijski kondenzacijski preparati; kemikalije za preprečevanje kondenzacije;preparati za pospeševanje peke za industrijsko uporabo; hladilne tekočine za motorje vozil;vitriol; korozivni preparati; kalijev tartrat, ne za farmacevtske namene; kreozot za kemijsko uporabo; krotonaldehid; strojilna sredstva za usnje; strojilna sredstva za kože;cianidi [prusiati]; kumen; sredstva za zaščito proti vlagi, ne prmazi, za zidane zgradbe; sredstva za razbarvanje za industrijske namene;sredstva za odstranjevanje smol; sredstva za dehidriranje za uporabo v industriji; detergentni aditivi za bencin [bencin]; detergenti za uporabo v proizvodnih procesih; dekstrinska apretura; diagnostična sredstva, ne za medicinsko ali veterinarsko uporabo; diastaza za industrijske namene; diatomejska zemlja; sredstva za odstranjevanje skorje; disperzije umetnih mas; destilirana voda; Dolomit za industrijske namene; sredstva za apretiranje in končno obdelavo tekstila; lužina za strojenje kož; vrtalne suspenzije; suhi led [ogljikov dioksid]; elektroforezni geli, razen za medicinske in veterinarske namene; mehčalci za industrijske namene; emulgatorji;kemični proizvodi, razen pigmentov, za proizvodnjo emajlov;sredstva za neprozornost emajla; emajl - kemikalije za barvanje; kemikalije za razogljičenje motorjev; encimska sredstva za industrijske namene; encimi za industrijske namene; epoksidne smole, nepredelane; estri; etan; etri; etilalkohol; etileter; kemikalije za beljenje maščob;kemični proizvodi za fermentiranje vina z maščobnimi kislinami; fermenti za kemijske namene; ferocianidi;polnila za avtomobilske karoserije;polnila za avtomobilske karoserije; filtrirni materiali [kemični proizvodi]; filtrirni materiali [mineralne snovi]; filtrirni materiali [umetne snovi v surovem stanju]; filtrirni materiali [rastlinske snovi]; filterna sredstva za industrijo pijač; sredstva za plemenitenje jekla; zmesi za gašenje ognja; preparati za zaščito pred ognjem; sredstva za blestivke; flokulanti; moka za industrijske namene; sredstva za konzervacijo rož; žveplov cvet za kemijske namene; tekočine za hidravlične krogotoke; fluor; fluoritne zmesi; mravljična kislina; formaldehid za kemijske namene; sredstva za livarske forme [oblikovanje]; livarski pesek; gorivo za atomske reaktorje; sredstva za varčevanje z gorivom; suknjarska zemlja za uporabo v textilni industriji; suknjarska sredstva;suknjarska sredstva za uporabo v tekstilni industriji; galova kislina za izdelavo črnila;šiške; galotaninska kislina; galvanske kopeli; galvanska sredstva; gambir; potisni plini za aerosole;sredstva za čiščenje plinov;plini v trdnem stanju za industrijo; želatina za industrijske namene;getri [kemijsko aktivne snovi];sredstva za neprozornost stekla;sredstva za preprečevanje motnosti stekla;kemikalije za jedkanje stekla; kemikalije za barvanje stekla; glukoza za industrijske namene; glukozidi; klej za industrijske namene; lepila (gluten), ne za papir ali pisarniški material ali za gospodinjstvo; glutinska sredstva za cepljenje dreves; glutinska sredstva za cepljenje dreves; gliceridi; glicerin za industrijske namene; glikol;glikol eter; soli zlata; cepilna smola za drevesa; cepilni vosek za drevesa; grafit za industrijske namene;razmastitvena sredstva za uporabo v proizvodnih procesih; sredstva za ločevanje masti; gumi arabikum za industrijske namene; sredstva za odstranjevanje smol; lepilne smole [lepila], razen za pisarniški material ali gospodinjstvo; težka voda; Helij; hidrati; hidrazin; kloridi; klorovodikova kislina; fluorovodikova kislina; vodik; vodikov peroksid;natrijev hipoklorit; hiposulfiti; industrijske kemikalije; zmesi za popravilo zračnic za avtomobilske gume;jodova kislina: jod za kemične namene: jod za industrijo; jodirane beljakovine; jodirane soli; jonski izmenjevalci [kemični pripravki]; železove soli; ihtiokol, ne za pisarniške, gospodinjske ali prehrambene namene; izotopi za industrijske namene; kainit; kaolin; ketoni; diatomejska zemlja; kripton; mlečna kislina; plamenske saje za industrijske namene; svinčev acetat; svinčev arzenat; svinčev oksid; lepila za usnje; kemikalije za dodelavo usnja; kemikalije za impregnacijo usnja; kemikalije za regeneracijo usnja;kemikalije za vodoodbojnost usnja;lecitin [surovina];sredstva za preprečevane motnosti leč; kalcijev acetat; kalcijev karbonat; kalcijev klorid; sredstva za otrjevanje apnenca;tekočine za odstranjevanje sulfatov iz akumulatorjev; tekočine za odstranjevanje sulfatov iz akumulatorjev;litijev oksid [litijev oksid]; ilovica; magnezit; magnezijev karbonat; magnezijev klorid; magnetna tekočina za industrijske namene; sladne beljakovine; manganat; manganov dioksid; mangrovino lubje za industrijske namene; sredstva za konzervacijo zidanih zgradb, ne premazi in olja; lepila za usnje; kit za pnevmatike; sredstva za mehčanje mesa za industrijske namene; živosrebrov oksid; živosrebrove soli; sredstva za popuščanje kovin; kovinske zemlje; sredstva za kaljenje kovin; sredstva za popuščanje kovin; metaloidi; metan; metilbencol;metilbencol; metileter; pripravki iz mikroorganizmov, ne za medicinsko in veterinarsko uporabo; mineralne kisline; moderatorski materiali za nuklearne reaktorje;vlažilni [za omočenje] pripravki za uporabo pri beljenju;vlažilni [za omočenje] pripravki za uporabo pri barvanju;vlažilni [za omočenje] pripravki za uporabo; sredstva za razkalupljenje; jedkalna sredstva za kovine; sredstva za čiščenje mošta; naftalin; neon; nitrat urana; nitrati; dušikova kislina;dušikov monoksid; dušik; dušikov oksid; inološki baktericidi [kemična sredstva pri proizvodnji vin]; razpršila za olje; kemikalije za beljenje olj; kemikalije za čiščenje olj;olja za strojenje usnja; olja za dodelavo usnja v procesu izdelave; olja za strojenje usnja; olja za konzervacijo hrane; kemikalije za ločevanje olj;olivin [kemični pripravki]; sredstva za neprozornost za emajl ali steklo; organska belilna sredstva; oksalati; oksalna kislina; kisik;kemijska sredsva za izdelavo premazov; paladijevi kloridi; pektin [fotografija]; natrijev perborat; perkarbonati; perklorati; persulfati; peroksižveplova kislina; disperzanti za petrolej; fenol za industrijske namene; fosfatidi; fosforna kislina;fosfor; pikrinova kislina;kemični proizvodi za proizvodnjo pigmentov; mehčalci; umetne snovi v surovem stanju; plastisoli; sredstva za odstranjevanje politure; kalij; kalijev hidroksid (raztopina); kalij; kalijev dioksalat; krompirjeva moka za industrijske namene; lončena glina; tekočina za krmiljenje; prezervativi za farmacevtske preparate; sredstva za konzervacijo keramičnih ploščic, ne premazi in olja;kemična sredstva za konzerviranje živil; zaščitni plini za varjenje;protein [surovina];cianidi (prusiati); bistrilni preparati; pirogalna kislina;ocetna kislina (kislina pri pirolizi lesa); kebračo za industrijske namene; kemikalije za čiščenje radiatorjev; radioaktivni elementi za znanstvene namene; radon; refrigeranti (mediji v hladilništvu);sredstva za zamrzovanje (refrigeranti); sredstva za obnovo gramofonskih plošč; kamena sol; sredstva za zaščito (ohranitev gume);sredstva za preprečevanje raztrganin v ženskih nogavicah; salmijak; salicilna kislina; sol za konzerviranje, ne za živila;sol, surova; soliter; soli (kemijska sredstva);soli za barvanje [barvanje] kovin; soli za galvanske celice; soli za industrijske namene; soli redkih zemeljskih kovin; soli alkalijskih kovin; soli dragocenih kovin za industrijske namene; omaka za pripravo tobaka; Sredstva za odstranjevanje kamna, ne za gospodinjske namene; morska voda za industrijsko uporabo; sebacinova kislina; sredstva za konzerviranje semen;Proizvodi za ločevanje in razlepljanje; silikati; silicij; silikoni; srebrov nitrat; raztopine srebrovih soli za srebrenje; škrob za predpripravo in končno obdelavo; sredstva za apretiranje;kemijska sredstva za prekajevanje mesa;milo [kovinsko] za industrijske namene; kalcinirana soda; natrij; natrijeve soli [kemični pripravki]; varilne kemikalije; talila za varjenje; plini v trdnem stanju za industrijske namene; topila za firneže; saje za industrijsko ali kmetijsko uporabo; sorelova sol;spinel [kemični pripravki]; salmijak;kisov cvet [razredčena ocetna kislina];kemični proizvodi za obarvanje emajla in stekla; Kemični proizvodi za zaščito tekstila pred madeži; škrob za industrijsko uporabo;škrobna pasta [lepilo], razen za pisarniški material ali gospodinjstvo; škrobna apretura [kemični proizvodi];kemični proizvodi za utekočinjenje škroba [sredstva za razlepljanje]; sulfati; sulfidi; sulfonske kisline; žveplo; žveplena kislina; žveplov eter; žveplasta kislina; sumah za uporabo pri strojenju; površinsko delujoči agenti; sintetične smole, nepredelane;talk [magnezijev silikat]; tanin; taninska kislina; tanin; strojilne substance; taninski les; tapiokina moka za industrijske namene; kalijev tartrat, ne za farmacevtske namene; vinska kislina; površinsko aktivna sredstva; tetrakloridi; kemikalije za razbarvanje tekstila; kemikalije za impregniranje tekstila; kemikalije za vodoodbojnost tekstila; tiokarbanilid;zmesi za rezanje navojev; komponente za krpanje zračnic; titanit; titanov dioksid za industrijske namene; toluen;toluol; sredstva za nevtralizacijo toksičnih plinov; tragant smola za uporabo v proizvodnji; hidravlična tekočina; polnila za polnjenje drevesnih duplin [gozdarstvo]; volframova kislina; sredstva za ločevanje in razlepljanje; sredstva za ločevanje in razlepljanje; uranov oksid; vinski alkohol; viskoza; vitriol; amonijak (hlapna alkalija) za industrijske namene; vulkanizacijski pospeševalci; vulkanizacijska sredstva; sredstva za odstranjevanje tapet; vodno steklo [topno steklo]; kemikalije za čiščenje vode; sredstva za mehčanje vode; voščene belilne kemikalije;kemikalije za varjenje; omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo pri beljenju tekstila; omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo pri barvanju tekstila; omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo v tekstilni industriji;kemični proizvodi proti motnosti za okna; kemikalije za čiščenje vina; viterit; lesni alkohol;produkti destilacije lesnega alkohola; ksenon; cirkonijev dioksid;hladila proti zmrzovanju;sredstva za čiščenje (avtomobilskega) hladilnika; pršilci aerosolov; topila za firneže;hladilne tekočine.

Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning;Syntetiska material för absorption av olja; cellulosaacetat (råvara); acetater [kemikalier]; ättiksyreanhydrid; aceton; acetylen; acetylentetraklorid; syraresistenta kemiska föreningar; syror; kolsyrat vatten för laddning av batterier; kolsyrat vatten för laddning av batterier; hartser, akryl-, obearbetade; aktivt kol; borrslam, kemiska tillsatser till; kemiska tillsatser till svampdödande medel; insektsdödande medel, kemiska tillsatser till; Kemiska tillsatser till motorbränslen; kirurgiska bandage, klistermedel för; affischering, klistermedel för; Bindemedel för industriella ändamål; tapetklister; bindemedel för kakelplattor; agar-agar; bindemedel för betong; albumin, [animaliskt eller vegetabiliskt obearbetat]; alkohol; aldehyder;algarobilla [garvämne]; alginater [gelatinerings- och förtjockningsmedel], ej för näringsändamål; alkalier; alkalisk jodid för industriella ändamål; Alkalimetaller; jordmetaller, alkaliska; alkaloider; alun; aluminiumoxid; aluminiumacetat; aluminiumalun; aluminiumklorid; aluminiumhydrat; aluminiumjod; aluminiumsilikat; ammoniak; ammoniakalun;ammoniak för industriella ändamål; ammoniakaldehyd; ammoniumsalter; amylacetat; amylalkohol; anhydrider; ammoniak, vattenfri;animaliskt albumin [obearbetat]; preparat av benkol;benkol; preparat för att undvika att kylvätskorna i motorn kokar; frostskyddsmedel;batterier, frysningsförhindrande lösningar för; frysningsförhindrande lösningar för batterier; medel mot slaggbildning; antiknackningsmedel för explosionsmotorer; antimonoxid; antimonsulfid; antistatiska preparat, ej för hushållsändamål; medel mot missfärgning av fönster; antranilsyra; argon; arsenik; arseniksyra; hartser, syntetiska, obearbetade; astat; flytande tillsatser för slipmedel; bakteriepreparat, ej för medicinska och veterinära ändamål; bakteriologiska preparat för ättiksberedning; bakteriologiska preparat, ej för medicinska eller veterinära ändamål;gurjunbalsam för lack- eller fernisstillverkning; bariumföreningar; bariumsulfat; baryt; baryt, tungspat;baser (kemiska preparat); basiskt vismutgallat; beredning av skinn, preparat för [ej oljor]; bauxit;konserveringsmedel för öl; klarnings- och konserveringsmedel för öl; bentonit; bensenderivat; bensolbaserade syror; bensoesyra; natriumbikarbonat för kemiska ändamål; tennklorid; kaliumbikromat; natriumbikromat;Bindemedel för gjuterier; biokemiska katalysatorer; biologiska preparat, ej för medicinska eller veterinära ändamål; fågellim; vismutnitrat för kemiska ändamål;avfärgningsmedel för industriella ändamål; benkol; benkol; borax; borsyra för industriella ändamål; bromsvätska; Flussmedel för hårdlödning; hårdlödningspreparat; konserveringsmedel för tegelmurverk, med undantag av färger och oljor; brom för kemiska ändamål; spannmål, biprodukter av, för industriella ändamål; soda, kalcinerad; kalciumkarbid; kalciumsalter; kamfer för industriella ändamål; karbid; kol; kimrök för industriella ändamål; filterkol; kolsvavla; koltetraklorid; karbonater; kolsyra; kolhydrater; kasein för industriella ändamål; katalysatorer; kateku; frätande alkalier; kaustik soda för industriella ändamål; frätande medel för industriella ändamål; cellulosa; cellulosaderivat [kemikalier]; cellulosaestrar för industrialla ändamål; cellulosaetrar för industriella ändamål; skomastix; cement för reparation av söndriga föremål; däck, tätningsmedel för;uppkolningsmedel; konserveringsmedel för cement (ej målarfärg och oljor); vattentätande kemikalier för cement [ej målarfärger]; keramiska material i kornform för användning som filtermedier;sammansättningar för tillverkning av teknisk keramik; kemiska tillsatser för oljor; kemiska pappersförstärkare; kemiska förstärkningsmedel för gummi; kemiska preparat för att underlätta legering av metaller; kemiska preparat för vetenskapliga ändamål, ej för medicinskt eller veterinär användning; kemiska reagenser, ej för medicinska eller veterinära ändamål; kemiska ämnen för labratorieanalyser, ej för medicinska eller veterinära ändamål; rensningsmedel, kemiska, för skorstenar;kaolin; klorater; klorider; klor; gallsyra i kristallisk form; kromater; kromalun; kromsalter; kromsyra; kromhaltiga salter; kromoxidgrönt; citronsyra för industriella ändamål; reningspreparat;kaolin; kolsparande preparat; koboltoxid för industriella ändamål; kollodium; vitmedel, optiska för industriellt bruk; förbränningsämnen, kemiska tillsatser till drivmedel; massor för tillverkning av grammofonskivor; Konserveringsmedel, betong-, med undantag av färger och oljor; kemiska medel för luftning av betong; kemiska kondenserande preparat; kondensförhindrande kemikalier;preparat för att stimulera kokning för industriella ändamål; kylmedel för fordonsmotorer;vitriol, kopparsulfat; frätmedel; vinsten, renad, ej för farmaceutiska ändamål; kreosot för kemiska ändamål; krotonaldehyd; läderberedningsmedel; preparat för beredning av skinn;cyankalium; cymen; fuktskyddspreparat för murverk [ej färger]; avfärgningsmedel för industriella ändamål;gummilösningsmedel; urvattningsmedel för industriella ändamål; bensin, rengörande tillsatser för; rengöringsmedel för användning i tillverkningsprocesser; dextrinlim; diagnostiska preparat, ej för medicinska eller veterinära ändamål; diastaser för industriella ändamål; kiselgur; pannsten, borttagningsmedel för; plastdispersioner; destillerat vatten; dolomit för industriella ändamål; stärkelseappretyr; beredning av skinn, preparat för [ej oljor]; borrslam; kolsyresnö; elektroforesgeler, ej för medicinska eller veterinära ändamål; mjukningsmedel för industriella ändamål; emulgeringsmedel;kemiska medel [ej pigment] för tillverkning av emalj;opacitetsmedel för emalj; kemikalier för färgning av emalj; kemikalier för avsotning av motorer; enzympreparat för industriella ändamål; enzymer för industriella ändamål; hartser, epoxi-, obearbetade; estrar; etan; etrar; etylalkohol; etyleter; blekmedel för fett;kemikalier som används i fettsyrors fermentering av vin; jäsämnen för kemiska ändamål; ferrocyanider;spackelmassa för bilkarosser;spackelmassa för bilkarosser; filtrerande material [kem.prep.]; filtrerande material [mineralämnen]; filtrerande material [obearbetade plaster]; filtrerande material [växtämnen]; filtreringspreparat för dryckesvaruindustrin; stålförädlingspreparat; kemiska sammansättningar för eldsläckning; eldskyddspreparat; blixtljuspulver; flockningsmedel (kemisk rening va); mjöl för industriella ändamål; blomkonserveringsmedel; svavelblomma för kemiska ändamål; hydraulvätskor; fluor; flusspatföreningar; myrsyra; formaldehyd för kemiska ändamål; formgjutning, preparat för användning vid; gjutsand; bränsle för kärnreaktorer; bränslebesparingspreparat; valklera; valkningspreparat;valkmedel för textilindustrin; gallussyra för bläcktillverkning;galläpplen; garvsyra; galvaniseringsbad; galvaniseringspreparat; gambier [garvn.]; drivgaser för aerosoler;preparat för gasrening;gaser som övergått i fast form för industriella ändamål; gelatin för industriella ändamål;gettersubstanser [kemiska reaktionssubstanser];opacitetsmedel för glas;glas, preparat mot missfärgning av;glasmatteringskemikalier; glasmatteringsmedel; glykos [glukos] för industriella ändamål; glykosider; lim för industriella ändamål; gluten (lim), ej för pappers- eller skrivvaror, eller hushållsändamål; trädympning, växtlim för; växtlim för trädympning; glycerider; glycerin för industriella ändamål; glykol;glykoleter; guldsalter; ympkitt; ympvax; grafit för industriella ändamål;fettborttagningsmedel för industriella ändamål; preparat för separation av fetter; gummi arabicum för industriella ändamål; gummilösningsmedel; gummibindemedel, ej för kontors- eller hushållsbruk; tungt vatten; Helium; hydrater; hydrazin; klorhydrater; saltsyra; fluorvätesyra; väte; vätesuperoxid;natriumhypoklorit; hyposulfit; industriella kemikalier; innerslangar till automobildäck [däck] (komponenter för reparation av -);jodsyra: jod för kemiska ändamål: jod för industriella ändamål; jodalbumin; jodsalt; jonbytare [kemiska preparat]; järnsalter; fisklim, ej för kontors- eller hushållsändamål eller för förtäring; isotoper för industriella ändamål; kainit; kaolin; ketoner; kiselgur; krypton; mjölksyra; kimrök för industriella ändamål; blyacetat; blyarsenat; blyoxid; läderklister; kemikalier för läderberedning; läderimpregneringsmedel; renoveringsmedel för läder;impregneringsmedel, läder-, mot väta;lecitin [råmaterial];preparat för att förhindra fläckning av linser; kalciumacetat; kalciumkarbonat; kalciumklorid; fluateringsmedel; vätskor för avlägsnande av sulfatisering på batterier; vätskor för avlägsnande av sulfatisering på batterier;litiumoxid; lerjord; magnesit; magnesiumkarbonat; magnesiumklorid; magnetiska vätskor för industriella ändamål; maltäggvita; manganat; mangandioxid; mangrovebark för industriella ändamål; konserveringsmedel för murverk, med undantag av färger och oljor; mastix för läder; däck, tätningsmedel för; mörningsmedel för kött, för industriella ändamål; kvicksilveroxid; kvicksilversalter; metallhärdningsmedel; jordarter; metallhärdningsmedel; metallhärdningsmedel; metalloider; metan; metylbensen;metylbensol; metyleter; preparat av mikroorganismer, ej för medicinskt och veterinärt bruk; mineralsyror; moderatorer för kärnreaktorer;fuktande medel för blekning;fuktande medel för färgning;fuktande medel för textilindustrin; släppmedel; betningsmedel för metaller; klarningsmedel för muster; naftalin; neon; urannitrat; nitrater; salpetersyra; kväveoxid; kväve; kväveoxid; vinjäsning, kemiska preparat för; oljedispergeringsmedel; oljeblekningsmedel; oljereningskemikalier;oljor för läderberedning; oljor för läderberedning i industri; garvoljor; oljor för konservering av livsmedel; kemikalier för oljespjälkning;olivin [som kem.prep.]; medel för att göra emalj eller glas ogenomskinligt; organiska blekningsmedel; oxalater; oxalsyra; syre;kemiska preparat för tillverkning av målarfärger; palladiumklorid; pektin för fotografiska ändamål; perborat av soda; perkarbonater; perklorater; persulfater; persulfosyra; dispergeringsmedel för petroleum; fenol för industriella ändamål; fosfatider; fosforsyra;fosfor; pikrinsyra;kemiska preparat för tillverkning av färgämnen; mjukningsmedel; plaster [obearbetade]; plastisoler; avpoleringsämnen; pottaska; kalivatten; kalium; kaliumdioxalat; potatismjöl för industriella ändamål; planteringsjord; servostyrningsvätska; konserveringsmedel för farmaceutiska preparat; tegelpannor, konserveringsmedel för, dock ej färger eller oljor;kemiska ämnen för konservering av livsmedel; skyddsgaser för svetsning;protein [obearbetat];cyankalium; reningspreparat; pyrogallussyra;träättika; quebracho för industriella ändamål; spolningskemikalier för kylare; radioaktiva partiklar för vetenskapliga ändamål; radon; preparat med kylverkan; preparat med kylverkan; renoveringsmedel för grammofonskivor; bergsalt; gummikonserveringsmedel;medel för att förhindra löpmaskor på strumpor; salmiak; salicylsyra; salt för konservering, dock ej av livsmedel; råsalt; salpeter; salter [kemiska preparat];salter för metallfärgning; salter för galvaniska element; salter för industriella ändamål; salter av sällsynta jordmetaller; alkalimetallsalter; ädelmetallsalter för industriella ändamål; sås för tobakstillverkning; Avkalkningsmedel, ej för hushållsändamål; havsvatten för industriella ändamål; talgsyra; konserveringsmedel för utsäde;limlösningsmedel; silikater; kisel; silikoner; silvernitrat; silversaltlösningar för försilvring; appretyrmedel; adhesionsmedel;kemiska preparat för rökning av kött;tvål (metallisk) för industriella ändamål; råsoda; natrium; natriumsalter [kemiska preparat]; lödningskemikalier; lödpastor; gaser i fast form för industriella ändamål; lacklösningsmedel; sot för industriella och jordbruksändamål; kaliumbioxalat;spinell [kem.prep.]; ammoniak;ättiksprit;kemikalier för färgning av emalj och glas; Kemikalier för att skydda textilier från fläckar; stärkelse för industriella ändamål;stärkelseklister, ej för kontors- eller hushållsändamål; stärkelseappretyr [kem.prep.];avklistringsmedel [kemiska preparat för att lösa stärkelse]; sulfater; sulfider; sulfonsyra; svavel; svavelsyra; svaveleter; svavelhaltig syra; sumak för garvning; ytaktiva preparat; konsthartser, obearbetade;talk [magnesiumsilikat]; garvmedel; garvsyror; tannin; garvämnen; garvträ; tapiokamjöl för industriella ändamål; vinsten, ej för farmaceutiska ändamål; vinsyra; ytaktiva preparat; tetraklorider; aviveringsmedel för textilier; kemiska impregneringsmedel för textilier; impregneringsmedel, textil-, mot väta; tiokarbanilid;gängskärningspreparat; däckreparationsmassor; titanit; titandioxid för industriella ändamål; toluen;toluol; neutraliseringsmedel för giftiga gaser; dragantgummi; vätskor för växlar; fyllnadsmedel för trädhåligheter; volframsyra; limlösningsmedel; limlösningsmedel; uranoxid; vinalkohol; viskos; Vitriol; ammoniak för industriella ändamål; acceleratorer för vulkanisering; vulkaniseringsmedel; preparat för borttagning av tapeter; vattenglas, vattenlösliga silikater; vattenreningskemikalier; vattenavhärdningsmedel; kemiska vaxblekmedel; kemikalier för svetsning; fuktande medel för tvättändamål; fuktande medel för färgning; fuktande medel för textilindustrin;medel mot missfärgning av fönster; vin, klarningsmedel för; bariumkarbonat; träsprit;preparat för destillering av träsprit; xenon; zirkonoxid;antifrys- och kylmedel;kylarrengörare; aerosoldrivgaser; lacklösningsmedel;kylarvätskor.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně; acetylén (čisticí zařízení na-); třecí řemeny pro řemenice; dávkovače lepicí pásky [stroje]; stroje na výrobu sycených nápojů; Zařízení na výrobu sodové vody; vzduchová čerpadla pro akvária; provzdušňovací zařízení; Kondenzátory vzduchové; letecké motory; míchací zařízení; zemědělské dopravníky; zemědělské nářadí kromě ručního; zemědělské stroje; stříkací pistole na barvy; chladiče vzduchové; manipulační zařízení (na principu vzduchového polštáře); motory pro vznášedla; vzduchové kompresory (jako vybavení garáží); sací dmychadlo; alternátory, generátory na střídavý proud; ložiska valivá pro stroje; výstelky ložisek pro stroje; katalyzátory pro motory a stroje (nikoliv pro motorová vozidla); ochranné kryty [části strojů]; rozprašovače [stroje]; kotvy pro lodní dopravu [automatické]; hřídele pro stroje; klece pro kuličková ložiska; kuličková ložiska; nosné konzoly pro stroje; ložiska pro převodové hřídele; ložiska (části strojů); šlehače [elektrické]; valchovací stroje; zařízení na stáčení piva pod tlakem; čerpadla na pivo; měchy [stroje]; pásové dopravníky; pásy pro dopravníky; řemeny pro stroje; řemeny pro motory a hnací stroje; ohýbací stroje; nápoje (stroje na výrobu-), elektromechanické; jízdní kola (stroje pro montáž-); dynama pro jízdní kola; vázací stroje na seno; stroje na výrobu asfaltu; podložky čepelí [části strojů]; nástrojové brusky [ostřičky]; lopatky (části strojů); mísicí kuchyňské stroje elektrické; foukací stroje; sací dmychadla (stroje); dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů; fukary na obilí; cívky pro tkalcovské stavy; strojní sběrače kotelního kamene; kotlové trubky [části strojů]; stroje na uzavírání lahví; plničky lahví; pečeticí stroje (na lahve); zátkovače lahví (stroje); oplétací stroje; brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; díly brzd, nikoliv pro motorová vozidla; brzdové čelisti, s výjimkou brzdových čelistí pro vozidla; stroje na krájení chleba; stroje pro pivovary; elektricky poháněné kartáče; kartáče [části strojů]; buldozéry; stroje na výrobu másla; mandly; otvírače konzerv, elektrické; svislé navijáky; uhlíkové kartáče [elektřina]; karburátory (přívody pro-); karburátory; mykací povlaky [části mykacích strojů]; mykací stroje; stroje a přístroje pro šamponování koberců, elektrické; kryty strojů; běžce pro pletací stroje; filtrační zařízení (vložky pro-); katalytické konvertory; čisticí zařízení na odstraňování prachu; odstředivky (stroje); odstředivé mlýny; odstředivá čerpadla; odstředivky (stroje); řezačky slámy (nože pro-); řetězové pily; sekáče (strojní); sklíčidla [části strojů]; máselnice strojní; ventily do strojů; zařízení na čištění párou; stroje a přístroje pro čištění, elektrické; strojní nůžky; spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; mlýnky na kávu (s výjimkou ručních); zařízení na nanášení barev; stlačený vzduch (hnací stroje na-); pistole na vytlačování tmelů (na stlačený vzduch); stroje poháněné stlačeným vzduchem; pneumatická čerpadla; kompresory pro chladicí zařízení; kompresory [stroje]; míchačky na betonovou směs [stroje]; kondenzátory [parní] [části strojů]; kondenzační zařízení; ojnice pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací kabely pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje; hydraulická ovládání pro stroje a motory;ovládací zařízení (pneumatická) pro stroje, motory a hnací stroje; dopravníky [stroje]; stroje na splétání provazů; obilí (stroje na loupání-); spojky, kromě spojek pro pozemní vozidla; kryty [části strojů]; jeřáby [zvedací a výtahová zařízení]; klikové hřídele; klikové skříně pro stroje, pohony a motory; klikové hřídele [části strojů]; odstředivky na smetanu nebo mléko; elektrické mlýnky pro domácnost; pěchovací stroje; kultivátory (stroje); generátory proudu; elektrická zařízení k ovládání záclon nebo rolet; řezací stroje; řezací plynové hořáky; hlavy motorů; válce pro stroje; válce pro motory a hnací stroje; mlékárenské stroje; plunžrové písty [části strojů]; napájecí voda (odvzdušňovače-); odmašťovače [stroje]; jeřáby otočné sloupové; závitořezy (stroje na řezání závitů); zápustkové lisovací stroje; myčky nádobí; dezintegrátory; příkopová rýpadla [pluhy]; dělicí stroje; vypouštěcí kohouty; přístroje na úpravu; vrtáková sklíčidla (části strojů); vrtací korunky (části strojů); vrtací hlavy (části strojů); vrtací stroje; vrtné soupravy, plovoucí nebo neplovoucí; elektrické ruční vrtačky; řetězy hnací, s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla; hnací motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; bubny [části strojů]; sušicí stroje; barvicí stroje; řemeny pro dynama; sběrné kartáče pro dynama; dynama; stroje na zemní práce; těstoviny (stroje na výrobu-); ejektory; kladiva elektrická; Elektromechanické stroje pro chemický průmysl; Zdvihací zařízení; elevátorové řemeny; výtahové řetězy [části strojů]; výtahy; razicí stroje; nouzové generátory; lodní motory; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); rytecké stroje; eskalátory (pohyblivé schody); rypadla; tlumiče pro motory; expanzní nádrže [části strojů]; řemeny k ventilátorům pro pohony a motory; ventilátory pro motory; stroje na lisování, vakuování a dopravu obilí; podavače [části strojů]; napájecí zařízení pro parní stroje; regulátory napájecí vody; plnicí stroje; kalolisy; filtrovací stroje; čisticí filtry ochlazovacího vzduchu pro motory; filtry [části strojů nebo motorů]; dokončovací obráběcí stroje; armatury pro parní kotle; obilní mlýny (stroje); obilní mlýny; kouřovody parních kotlů; lisy na krmivo; elektrickomechanické stroje na přípravu pokrmů; elektrické kuchyňské strojky (univerzální); kovářské měchy; slévárenské stroje; volnoběžky, s výjimkou volnoběžek pro pozemní vozidla; ratinovací stroje; lisy na ovoce (elektrické), pro domácnost; směšovací zařízení (palivová) pro spalovací motory; ekonomizéry paliva pro motory a hnací stroje;drtiče kuchyňských odpadků; zplynovače; převodovky neurčené pro pozemní vozidla; mechanismy převodové pro pletací stroje; ozubená kola, s výjimkou ozubených kol pro pozemní vozidla; elektrické generátory; žhavicí svíčky pro vznětové motory; pistole lepicí elektrické; zrní (dmychadla nebo ventilátory na stlačování, sání a přenášení -); loupání obilí (stroje na-); vyzrňovací stroje; strouhací stroje na zeleninu; maznice [části strojů]; mazací kroužky [části strojů]; elektrické mlýnky pro domácnost; brusky (stroje); brusné kotouče [části strojů]; ochranné kryty [části strojů]; vodicí zařízení pro stroje; pistole (nářadí s užitím výbušniny); nůžky (strojky) na stříhání zvířecí srsti; zvířecí srst (strojky na stříhání-); kladiva [části strojů]; ruční nářadí nepoháněné ručně; manipulační zařízení pro nakládání a vykládání; průmyslové manipulátory [stroje]; závěsy [části strojů]; brány zemědělské; žací stroje; výměníky tepla (části strojů); obrubovací- lemovací stroje; čisticí zařízení vysokotlaká; nákladní výtahy, vrátky; upínací zařízení pro obráběcí stroje; ochranné kryty [části strojů]; zásobníky s mechanickým výsypem; pletací stroje; pouzdra [části strojů]; stroje na loupání na kukuřice a obilí; hydraulická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; hydraulické stroje a pohony; zapalovací zařízení pro spalovací motory; zapalovací induktory; induktory zapalovací pro motory; umělé líhně; motory (vstřikovací zařízení pro-); žehlicí stroje; zdvihací zařízení [stroje]; proudové motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spoje [části strojů]; ložiskové skříně [části strojů]; ložiska [části strojů]; nožní startéry pro motocykly; elektrické kuchyňské stroje; míchačky; pletací stroje; nože (elektrické); žací stroje (nože pro-); etiketovací stroje [stroje]; krajky (stroje na výrobu-); soustruhy [obráběcí stroje]; řemeny pro výtahy; výtahová zařízení; výtahy, ne lyžařské vleky; nakládací rampy; tkalcovské stavy (vřetena pro-); tkalcovské stavy; mazací čerpadla; maznice [části strojů]; setrvačníky (části strojů); obráběcí stroje; kola strojů; soukolí (části strojů); textilní průmysl (stroje pro-); obráběcí přístroje; mandly (žehlicí stroje); výfuková potrubí pro motory; sekáčky na maso [stroje]; masové mlýnky (stroje); mechanizované krmiče pro dobytek; stroje na tažení kovů; kovoobráběcí stroje; dojicí stroje; strukové gumy [přísavka] pro dojicí stroje; frézky (stroje); mlýnky pro domácnost, s výjimkou ručních; mlýnky [stroje]; mlýnské kameny; minerální vody (zařízení na výrobu- ); míchačky; tvářecí stroje; formy [části strojů]; obrážecí stroje; motorové kultivátory; elektromotory, s výjimkou těch pro pozemní vozidla; čluny (motory pro-); motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; pohyblivé chodníky; pohyblivé schody [eskalátory]; sekačky (stroje); zachytávače a sběrače bláta (stroje); motory a hnací stroje (tlumiče na-); stroje pro vřezávání závitů do matric; rafinace ropy (stroje pro-); balicí stroje; balicí stroje; natěračské stroje; papírenské stroje; stroje na výrobu papíru; drážkovací stroje; elektrické lešticí stroje na parkety; klepací stroje; mlýnky na papriku (s výjimkou ručních); kroužky pístní; písty (pro válce); písty pro motory; Písty [části strojů nebo motorů]; hoblovky; pluhy; radlice; písty tlumičů; pneumatická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; pneumatická kladiva; pneumatické dopravníky; pneumatické potrubní dopravníky; lešticí stroje a přístroje [elektrické]; hrnčířské kruhy (strojní); buchary; lisy; lisy [stroje pro průmyslové účely]; lisovací stroje pro saténovou úpravu; redukční ventily [části strojů]; regulátory tlaku [části strojů]; redukční ventily [části strojů]; hnací mechanismy pro vozidla (s výjimkou pro pozemní vozidla); pudlovací stroje; kladky, řemenice; Kladky [části strojů]; práškovací stroje; membrány pro čerpadla; čerpadla pro vytápěcí zařízení; Čerpadla (stroje); čerpadla [části strojů, motorů a hnacích strojů]; vrtací jádrové korunky; děrovačky; zvedáky s hřebenovým pohonem; rakety (stroje na vyplétání-); chladiče [ochlazování] pro motory; kolejnice (stroje na pokládání-); stroje na stavbu železnic; hrabací stroje (hrábě pro-); hrabací stroje; beranidla (stroje); beranidla (stroje); žací stroje; žací a vázací stroje; žací mlátičky; redukční převodovky (nikoliv pro pozemní vozidla); navíjecí zařízení [strojní]; cívky pro tkalcovské stavy; regulátory (části strojů); myčky na nádobí; stroje na obšívání; silniční stroje; silniční válce; roboty (stroje); válečková ložiska; jeřáby mostové; válce pro válcovací stolice; válcovací tratě; řezačky na kořenovou zeleninu [stroje]; lešticí stroje; stroje na výrobu uzenářských výrobků; Stolní pily [části strojů]; pily [stroje]; nůžky elektrické; těsnění [části strojů]; zatavovací stroje pro průmyslové účely; ložiska samomazná; separátory, odlučovače; hřídelové spojky [stroje]; nástrojové brusky (ostřičky); brusné kameny (části strojů); samovazače obilní; střihací strojky na zvířecí srst; střihací stroje elektrické; písty pro tlumiče [části strojů]; lešticí přístroje na obuv, elektrické; lopaty mechanické; drtiče [stroje] pro průmyslové účely; člunky (části strojů); síta [části strojů]; prosívačky; prosívací zařízení; prosívací zařízení; tlumiče pro motory a hnací stroje; třídicí stroje; suporty [části strojů]; běžce pro pletací stroje; vyhlazovací stroje; odhazovače sněhu; svařování (plynové přístroje pro-); pájecí hořáky, plynové; pájedla na plyn; třídicí stroje pro průmysl; secí stroje; svíčky zapalovací pro spalovací motory; regulátory rychlosti strojů a motorů; odstředivky (sušičky rotační); dopřádací stroje; spřádací stroje; kolovraty spřádací; pistole stříkací na barvy; rozprašovací a postřikovací zařízení; pružiny [části strojů]; odstopkovačky [stroje]; lisovací a pěchovací stroje; podstavce strojů; startéry pro motory a hnací stroje; statory (části strojů); kotle parních strojů; parní motory; odváděče kondenzátu, oddělovače páry; odlučovače oleje (parní); parní válce; řezačky na slámu; obtahovací brusky na nože, čepele; ucpávky [části strojů]; strukové gumy pro dojicí stroje; odsávací zařízení pro průmyslové účely; cukr (stroje na výrobu-); dmychadla pro kompresi; přehřívače; kovací stroje; upínací desky (stoly) pro stroje; bubny pro vyšívací stroje; kohouty [části strojů nebo motorů]; asfaltování (stroje na-); dojicí stroje (strukové gumy (odsávačky) pro-); obraceče sena (stroje); řezné hořáky [části strojů]; řezání závitů (stroje na-); mlátičky; pákové buchary; otvírače na plechovky [elektrické]; nástroje (části strojů); měniče točivého momentu, jiné než pro pozemní vozidla; řetězy hnací, jiné než pro pozemní vozidla; hřídele převodové (jiné než pro pozemní vozidla); hnací ústrojí pro stroje; převodové mechanismy, s výjimkou mechanismů pro pozemní vozidla; lisovací stroje na odpad; křovinořezy (stroje); nákladní vozy (zdvižná zařízení pro-); zabrusovací stroje; vázací stroje na seno; turbíny neurčené pro pozemní vozidla; turbokompresory plynových exhalátů; pluhy na odstraňování drnů; řezače tuřínů [stroje]; univerzální klouby [kardanové klouby]; rozprašovače vůní nebo dezinfekčních prostředků (jako příslušenství k vysavačům); sáčky do vysavačů; hadice k vysavačům prachu; vysavače; podtlaková čerpadla (stroje); ventily [části strojů]; mycí linky pro automobily; vibrátory [stroje] pro průmyslové účely; zdvihadla pro vagony; mycí zařízení; pračky; lisovací stroje na odpad; třídiče odpadu [stroje]; ohřívače vody [části strojů]; odlučovače vody, odvodňovače; stroje a přístroje pro voskové politurování, elektrické; plecí stroje; pájení (plynové přístroje pro-); svařovací stroje elektrické; šlehače pro domácnost [elektrické]; praní a bělení (pračky na-); vrátky; lisy na víno; čističky obilí; dřevoobráběcí stroje; balicí stroje; zapalovací magnety; dávkovače; zapalovací zařízení; zapalovací cívky; zapalovací svíčky; Žhavicí svíčky; vzduchové filtry; vzduchové filtry; olejové filtry; palivové filtry;palivové odkalovače (separátory); palivové vstřikovací trysky;elektrické a elektronické ovládací přístroje; skříně škrticí klapky; vodovodní ventily;přístroje pro ohřívání nasávaného vzduchu (část motoru); palivová čerpadla; vstřikovací čerpadla (na palivo); regulátory;zařízení na recirkulaci výfukových plynů;separační zařízení s aktivním uhlím (nádrže s aktivním uhlím);ohřívač studené směsi (část motoru);přístroje pro regulaci klepání motoru; výfuky; olejové radiátory;přijímače (separátory); automatické manipulační stroje (manipulátory pro roboty); přístroje pro stroje (roboty);elektrická zařízení k ovládání záclon; Motory elektrické, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla;katalytické konvertory pro motory;zařízení na řízení emisí;držáky motoru;jednodílné nosiče motorů.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; appareils pour la purification de l'acétylène; bandages adhésifs pour les poulies; distributeurs de ruban adhésif [machines]; machines pour la préparation de boissons gazeuses; Appareils pour la fabrication d'eau gazeuse; pompes d'aération pour aquariums; gazéificateurs; aérocondenseurs; moteurs pour aéronautique; agitateurs; élévateurs pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; pistolets pour la peinture; condenseurs à air; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air; véhicules sur coussin d'air (moteurs pour); pompes à air [installations de garages]; souffleries d'aspiration; alternateurs; paliers antifriction pour machines; paliers [parties de machines ou de moteurs]; dispositifs antipollution pour moteurs; tabliers de machines; pulvérisateurs [machines]; grappins automatiques [marine]; arbres pour machines; bagues à billes pour roulements; paliers à billes; chaises de paliers pour machines; paliers pour arbres de transmission; coussinets [parties de machines]; batteurs électriques; machines à battre; bière (appareils pour tirer de la bière sous pression); pompes à bière; machines soufflantes; transporteurs automatiques à bande; courroies de transporteurs; courroies de machines; courroies pour moteurs; cintreuses; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines d'assemblage de bicyclettes; Dynamos pour bicyclettes; botteleuses; machines à faire le bitume; porte-lames [parties de machines]; machines pour le repassage des lames; fers (parties de machines); émulseurs électriques à usage domestique; machines soufflantes; souffleries d'aspiration de poussière, etc; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; bobines de métiers à tisser; collecteurs de tartre dans les chaudières (machine); tubes de chaudières [parties de machines]; machines à capsuler les bouteilles; remplisseuses; machines à plomber les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines à tresser; garnitures de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; machines à couper le pain; machines de brasserie; brosses électriques [parties de machines]; brosses [parties de machines]; bouteurs (bulldozers); machines à beurre; calendriers; ouvre-boîtes électriques; cabestans; balais de charbon [électricité]; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; garnitures de cardes; cardes [machines]; machines et appareils (électriques) pour shampouiner les tapis; tabliers de machines; coulisseaux de tricoteuses; cartouches pour machines à filtrer; convertisseurs catalytiques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; centrifugeuses (machines); moulins centrifuges; pompes centrifuges; centrifugeuses [machines]; lames de hache-paille; tronçonneuses; ciseaux de machines; mandrins [parties de machines]; barattes; soupapes de machines; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils électriques de nettoyage; tondeuses [machines]; embrayages autres que pour véhicules terrestres; moulins à café autres qu'à main; machines à peindre; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs [machines]; bétonnières de chantier; condenseurs [de vapeur] (pièces de machines); installations de condensation; bielles de machines ou de moteurs; câbles de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande de machines ou de moteurs; commandes (hydrauliques) pour machines et moteurs;commandes (pneumatiques) pour machines et moteurs; transporteurs; machines à cordonner; décortiqueurs de céréales; accouplements autres que pour véhicules terrestres; capots [parties de machines]; grues [appareils de levage]; arbres à manivelle; carters pour machines et moteurs; manivelles [parties de machines]; écrémeuses; broyeurs ménagers électriques; pilons [machines]; cultivateurs [machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; coupeuses [machines]; chalumeaux à découper à gaz; culasses de moteurs; cylindres de machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation; dégraisseuses; mâts de charge; taraudeuses; estampilleuses; machines à laver la vaisselle; désintégrateurs; fossoirs [charrues]; diviseuses; séparateurs d'eau; dresseuses; porte-forets [parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; tours de forage flottantes ou non flottantes; perceuses à main électriques; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de machines; machines à sécher; Machines pour la teinture; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; machines pour les travaux de terrassement; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires; éjecteurs; marteaux électriques; Machines électromécaniques pour l'industrie chimique; Appareils élévatoires; sangles d'élévateurs; chaînes d'élévateur [pièces de machines]; élévateurs; gaufreuses; générateurs de secours; machines de bateaux; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines à graver; escaliers mécaniques; excavateurs; Pots d'échappement pour moteurs; vases d'expansion [pièces de machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; entraîneurs [parties de machines]; alimentateurs de chaudières de machines; régulateurs d'eau d'alimentation; machines de remplissage; filtres-presses; machines à filtrer; air de refroidissement (filtres pour le nettoyage de l'-) pour moteurs; filtres [parties de machines ou de moteurs]; finisseuses (machines); garnitures de chaudières de machines; machines pour la minoterie; moulins à blé; carneaux de chaudières de machines; presses à fourrage; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; robots de cuisine [électriques]; soufflets [souffleries] de forge; machines de fonderie; roues libres autres que pour véhicules terrestres; ratineuses; presse-fruits électriques à usage ménager; Convertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour moteurs;poubelles; gazéificateurs; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages autres que pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité; bougies de préchauffage de moteurs diesel; pistolets à colle électriques; souffleries ou ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; décortiqueurs de céréales; égreneuses; machines á râper les légumes; boîtes de graissage [machines]; bagues de graissage (parties de machines); broyeurs ménagers électriques; pilons (machines); meules pour l'aiguisage [parties de machines]; capots [parties de machines]; glissières de machines; pistolets [outils à cartouches explosives]; tondeuses pour les animaux [machines]; tondeuses pour les animaux [machines]; marteaux [parties de machines]; outils à main, autres qu'actionnés manuellement; Appareils de manutention (chargement et déchargement); manipulateurs industriels [machines]; chaises pour machines; herses; faucheuses; échangeurs thermiques [parties de machines]; machines à ourler; appareils de lavage à haute pression; monte-charge; porte-outils (parties de machines); capots [parties de machines]; trémies pour le déchargement mécanique; métiers pour bonneterie; cages de machines; machines à écosser (le maïs et les céréales); dispositifs hydrauliques d'ouverture et de fermeture des portes [pièces de machines]; moteurs hydrauliques; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour moteurs; couveuses pour les oeufs; injecteurs pour moteurs; repasseuses; vérins [machines]; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; joints [parties de moteurs]; paliers de tourillons; tourillons; démarreurs à pied pour motos; machines de cuisine électriques; pétrins mécaniques; tricoteuses; couteaux électriques; couteaux de faucheuses; étiqueteuses (machines); dentellières [machines]; tours [machines-outils]; courroies d'élévateurs; appareils de levage; ascenseurs, autres que remonte-pentes; ponts de chargement; lames de métiers à tisser; métiers à tisser; graissage (pompes de -); graisseurs [parties de machines]; volants de machines; machines-outils; roues de machines; rouages de machines; machines pour l'industrie textile; usinage (appareils d'); calandres (machines); collecteurs d'échappement pour moteurs; hache-viande [machines]; hache-viande [machines]; mangeoires mécanisées pour le bétail; étireuses; machines à travailler les métaux; Machines à traire; trayeuses (gobelets-trayeurs [ventouses] pour); fraiseuses; Moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins [machines]; meules de moulin; appareils pour la fabrication des eaux minérales; malaxeurs; machines à moulurer; moules [parties de machines]; machines à buriner; cultivateurs à moteur; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Moteurs pour bateaux; véhicules terrestres (moteurs autres que pour -); tapis roulants; escaliers roulants; moissonneuses; collecteurs de boue (machines); pots d'échappement pour moteurs; taraudeuses pour matrices; machines de raffinage du pétrole; machines d'emballage; machines à empaqueter; machines pour la peinture; machines à papier; machines pour la fabrication du papier; machines à buriner; cireuses à parquet électriques; machines à éplucher; moulins à poivre autres qu'à main; bagues de pistons; pistons de cylindres; pistons de moteurs; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; raboteuses; charrues; socs; pistons d'amortisseurs; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture des portes [pièces de machines]; marteaux-piqueurs; transporteurs pneumatiques; installations pneumatiques de transport par tubes; machines et appareils à polir [électriques]; tours de potiers; marteaux-pilons; presses; presses [machines à usage industriel]; machines à satiner; détendeurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; mécanismes de propulsion pour véhicules (sauf pour véhicules terrestres); machines à puddler; poulie; Poulies [parties de machines]; pulvérisateurs [machines]; membranes de pompes; pompes pour installations de chauffage; Pompes [machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; poinçons de perforatrices (foreuses); poinçonneuses; crics à crémaillère; machines pour le cordage des raquettes; radiateurs de refroidissement pour moteurs; machines pour la pose des rails; Machines pour la construction de voies ferrées; râteaux de râteleuses; râteleuses; broyeurs [machines]; moutons [machines]; moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; dévidoirs mécaniques; bobines de métiers à tisser; régulateurs [parties de machines]; rinceuses; bordeuses; machines pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; robots [machines]; roulements à rouleaux; ponts roulants; cylindres de laminoirs; laminoirs; coupe-racines [machines]; machines à satiner; machines à saucisses; Chevalets pour scier [parties de machines]; scies [machines]; ciseaux électriques; joints [parties de moteurs]; machines à cacheter [sceller] à usage industriel; paliers autograisseurs; séparateurs; accouplements d'arbres [machines]; machines pour l' aiguisage; disques à polir (éléments de machine); lieuses; tondeuses pour les animaux [machines]; cisailles électriques; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; cireuses pour chaussures (électriques); pelles mécaniques; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; navettes [parties de machines]; tamis [machines ou parties de machines]; cribleurs; installations de criblage; installations de criblage; silencieux pour moteurs; machines à ajuster; supports à chariot [parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; lisseuses; souffleuse (à neige); appareils à souder fonctionnant au gaz; chalumeaux à souder, fonctionnant au gaz; fers à souder au gaz; machines à trier pour l'industrie; semoirs [machines]; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; régulateurs de vitesse de machines et moteurs; essoreuses; métiers à filer; machines de filature; rouets à filer; pistolets pour la peinture; engines de pulvérisation; ressorts [parties de machines]; égrappoirs [machines]; machines à timbrer; bâtis (machinerie); Démarreurs pour moteurs; stators; chaudières pour machines; machines à vapeur; purgeurs automatiques; déshuileurs de vapeur; rouleaux compresseurs; hache-paille; machines pour le repassage des lames; presse-étoupes [pièces de machines]; ventouses pour machines à traire; appareils d'aspiration à usage industriel; machines pour l'industrie sucrière; surcompresseurs; surchauffeurs; emboutisseuses; tables de machines; tambours pour machines à broder; robinets [parties de machines ou de moteurs]; goudronneuses; ventouses pour machines à traire; faneuses; lances thermiques [à oxygène] [machines]; machines à fileter; batteuses; martinets [marteaux d'usines]; ouvre-boîtes électriques; outils [parties de machines]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres; compacteurs pour les détritus; débroussailleuses (machines); monte-wagon; rectifieuses; botteleuses; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; dégazonneuses; coupe-racines [machines]; joints de cardan; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; sacs d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; pompes à vide (machines); soupapes [parties de machines]; installations de lavage de véhicules; vibrateurs (machines) à usage industriel; monte-wagon; appareils de lavage; machines à laver; compacteurs pour les détritus; broyeurs d'ordures; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; séparateurs d'eau; cirage (machines et appareils pour le), électrique; Machines à sarcler; soudeurs à gaz; machines électriques à souder; fouets électriques à usage ménager; machines pour le badigeonnage; treuils; pressoirs; vanneuses; machines à travailler le bois; machines à envelopper; magnétos; distributeurs; dispositifs d'allumage; bobines d'allumage; bougies; bougies de préchauffage; Epurateurs d'air; filtres à air; filtres à huile; filtres de carburant;sédiments de combustibles (séparateurs); tubulures d'injection de carburant;appareils électriques et électroniques de commande; composants d'accélérateurs; valves hydrauliques;appareils de chauffage de l'air d'admission (parties de moteur); pompes à combustible; pompes à injection de carburant; régulateurs;recirculateurs de gaz d'échappement;séparateurs de charbon de bois (bidon filtrant pour charbon de bois);brûleur pour mélange froid (partie de moteur);appareils électroniques de contrôle du cognement des moteurs; pots d'échappement; refroidisseurs d' huile;récepteurs (séparateurs); machines automatiques de manipulation (manipulateurs pour robots); appareils pour machines (robots);dispositifs de déplacement des rideaux (à fonctionnement électrique); Moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres);convertisseurs catalytiques pour moteurs;dispositifs de contrôle des émissions;supports pour moteurs;transporteurs pour moteurs.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; acetylene cleaning apparatus; adhesive bands for pulleys; adhesive tape dispensers [machines]; aerated beverages making machines; aerated water making apparatus; aerating pumps for aquaria; aerators; aerocondensers; aeronautical engines; agitators; agricultural elevators; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; air brushes for applying colour; air condensers; air cushion devices for moving loads; air cushion vehicles (engines for -); air pumps [garage installations]; air suction machines; alternators; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; anti-pollution devices for motors and engines; aprons [parts of machines]; atomisers [machines]; automatic grapnels for marine purposes; axles for machines; ball rings for bearings; ball-bearings; bearing brackets for machines; bearings for transmission shafts; bearings [parts of machines]; beaters, electric; beating machines; beer (apparatus for drawing up - under pressure); beer pumps; bellows [machines]; belt conveyors; belts for conveyors; belts for machines; belts for motors and engines; bending machines; beverage preparation machines, electromechanical; bicycle assembling machines; bicycle dynamos; binding apparatus for hay; bitumen making machines; blade holders [parts of machines]; blade sharpening [stropping] machines; blades [parts of machines]; blenders, electric, for household purposes; blowing engines; blowing machines for exhaustion of dust, etc.; blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain; bobbins for weaving looms; boiler scale collectors (machine -); boiler tubes [parts of machines]; bottle capping machines; bottle filling machines; bottle sealing machines; bottle stoppering machines; braiding machines; brake linings other than for vehicles; brake segments other than for vehicles; brake shoes other than for vehicles; bread cutting machines; brewing machines; brushes, electrically operated; brushes [parts of machines]; bulldozers; butter machines; calenders; can openers, electric; capstans; carbon brushes [electricity]; carburetter feeders; carburetters; card clothing [parts of carding machines]; carding machines; carpet shampooing (machines and apparatus for -), electric; carriage aprons; carriages for knitting machines; cartridges for filtering machines; catalytic converters; central vacuum cleaning installations; centrifugal machines; centrifugal mills; centrifugal pumps; centrifuges [machines]; chaff cutter blades; chain saws; chisels for machines; chucks [parts of machines]; churns; clack valves [parts of machines]; cleaning appliances utilizing steam; cleaning (machines and apparatus for -), electric; clippers [machines]; clutches other than for land vehicles; coffee grinders, other than hand-operated; colour-washing machines; compressed air engines; compressed air guns for the extrusion of mastics; compressed air machines; compressed air pumps; compressors for refrigerators; compressors [machines]; concrete mixers [machines]; condensers [steam] [parts of machines]; condensing installations; connecting rods for machines, motors and engines; control cables for machines, engines or motors; control mechanisms for machines, engines or motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; controls (pneumatic-) for machines, motors and engines; conveyors [machines]; cord making machines; corn husking machines; couplings other than for land vehicles; cowlings [parts of machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; crank shafts; crankcases for machines, motors and engines; cranks [parts of machines]; cream/milk separators; crushers/grinders, electric (domestic -); crushing machines; cultivators [machines]; current generators; curtain drawing devices, electrically operated; cutters [machines]; cutting blow pipes, gas-operated; cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for motors and engines; dairy machines; dashpot plungers [parts of machines]; de-aerators for feedwater; degreasers [machines]; derricks; die-cutting and tapping machines; die-stamping machines; dishwashers; disintegrators; ditchers [ploughs]; dividing machines; drain cocks; dressing (apparatus for -); drill chucks [parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; drilling heads [parts of machines]; drilling machines; drilling rigs, floating or non-floating; drills (electric hand -); driving chains other than for land vehicles; driving motors other than for land vehicles; drums [parts of machines]; drying machines; dyeing machines; dynamo belts; dynamo brushes; dynamos; earth moving machines; edible pastes making machines; ejectors; electric hammers; electromechanical machines for chemical industry; elevating apparatus; elevator belts; elevator chains [parts of machines]; elevators [lifts]; embossing machines; emergency power generators; engines for boats; engines, other than for land vehicles; engraving machines; escalators; excavators; exhausts for motors and engines; expansion tanks [parts of machines]; fan belts for motors and engines; fans for motors and engines; fans for the compression, sucking and carrying of grain; feeders [parts of machines]; feeding apparatus for engine boilers; feedwater regulators; filling machines; filter presses; filtering machines; filters for cleaning cooling air, for engines; filters [parts of machines or engines]; finishing machines; fittings for engine boilers; flour mill machines; flour mills; flues for engine boilers; fodder presses; food preparation machines, electromechanical; food processors, electric; forge bellows; foundry machines; freewheels other than for land vehicles; friezing machines; fruit presses, electric, for household purposes; fuel conversion apparatus for internal combustion engines; fuel economisers for motors and engines; garbage disposers; gasifiers; gear boxes other than for land vehicles; gears for weaving looms; gears, other than for land vehicles; generators of electricity; glow plugs for diesel engines; glue guns, electric; grain (blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of -); grain husking machines; grain separators; grating machines for vegetables; grease boxes [parts of machines]; grease rings [parts of machines]; grinders/crushers, electric, for household purposes; grinding machines; grindstones [parts of machines]; guards [parts of machines]; guides for machines; guns [tools using explosives]; hair clipping machines for animals; hair cutting machines for animals; hammers [parts of machines]; hand-held tools, other than hand-operated; handling apparatus for loading and unloading; handling machines, automatic [manipulators]; hangers [parts of machines]; harrows; harvesting machines; heat exchangers [parts of machines]; hemming machines; high pressure washers; hoists; holding devices for machine tools; hoods [parts of machines]; hoppers [mechanical discharging]; hosiery looms; housings [parts of machines]; husking machines (corn and grain -); hydraulic door openers and closers [parts of machines]; hydraulic engines and motors; igniting devices for internal combustion engines; igniting magnetos; igniting magnetos for engines; incubators for eggs; injectors for engines; ironing machines; jacks [machines]; jet engines other than for land vehicles; joints [parts of engines]; journal boxes [parts of machines]; journals [parts of machines]; kick starters for motorcycles; kitchen machines, electric; kneading machines; knitting machines; knives, electric; knives for mowing machines; labellers [machines]; lace making machines; lathes [machine tools]; lift belts; lifting apparatus; lifts, other than ski-lifts; loading ramps; loom shafts; weaving looms; lubricating pumps; lubricators [parts of machines]; machine fly-wheels; machine tools; machine wheels; machine wheelwork; machines for the textile industry; machining (apparatus for -); mangles; manifold (exhaust -) for engines; meat choppers [machines]; meat mincers [machines]; mechanized livestock feeders; metal drawing machines; metalworking machines; milking machines; milking machines (teat cups [suction cups] for -); milling machines; mills for household purposes, other than hand-operated; mills [machines]; millstones; mineral water making machines; mixing machines; molding machines; molds [parts of machines]; mortising machines; motorized cultivators; motors, electric, other than for land vehicles; motors for boats; motors, other than for land vehicles; moving pavements [sidewalks]; moving staircases [escalators]; mowing and reaping machines; mud catchers and collectors [machines]; mufflers for motors and engines; nut-tapping machines; oil refining machines; packaging machines; packing machines; painting machines; paper machines; papermaking machines; paring machines; parquet wax-polishers, electric; peeling machines; pepper mills other than hand-operated; piston segments; pistons for cylinders; pistons for engines; pistons [parts of machines or engines]; planing machines; ploughs; ploughshares; plunger pistons; pneumatic door openers and closers [parts of machines]; pneumatic hammers; pneumatic transporters; pneumatic tube conveyors; polishing (machines and apparatus for -) [electric]; potters' wheels; power hammers; presses; presses [machines for industrial purposes]; pressing machines to make satin-like; pressure reducers [parts of machines]; pressure regulators [parts of machines]; pressure valves [parts of machines]; propulsion mechanisms other than for land vehicles; puddling machines; pulleys; pulleys [parts of machines]; pulverisers [machines]; pump diaphragms; pumps for heating installations; pumps [machines]; pumps [parts of machines, engines or motors]; punches for punching machines; punching machines; rack and pinion jacks; racket stringing machines; radiators [cooling] for motors and engines; rail-laying machines; railroad constructing machines; rakes for raking machines; raking machines; rammers [machines]; rams [machines]; reapers; reapers and binders; reapers and threshers; reduction gears other than for land vehicles; reeling apparatus, mechanical; reels for weaving looms; regulators [parts of machines]; rinsing machines; riveting machines; road making machines; road rollers; robots [machines]; roller bearings; roller bridges; rolling mill cylinders; rolling mills; root slicers [machines]; satinizing machines; sausage machines; saw benches [parts of machines]; saws [machines]; scissors, electric; sealing joints [parts of engines]; sealing machines for industrial purposes; self-oiling bearings; separators; shaft couplings [machines]; sharpening machines; sharpening wheels [parts of machines]; sheaf-binding machines; shearing machines for animals; shears, electric; shock absorber plungers [parts of machines]; shoe polishers, electric; shovels, mechanical; shredders [machines] for industrial use; shuttles [parts of machines]; sieves [machines or parts of machines]; sifters; sifting installations; sifting machines; silencers for motors and engines; sizing machines; slide rests [parts of machines]; sliders for knitting machines; smoothing presses; snow ploughs; soldering apparatus, gas-operated; soldering blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-operated; sorting machines for industry; sowers [machines]; sparking plugs for internal combustion engines; speed governors for machines, engines and motors; spin driers; spinning frames; spinning machines; spinning wheels; spray guns for paint; spraying machines; springs [parts of machines]; stalk separators [machines]; stamping machines; stands for machines; starters for motors and engines; stators [parts of machines]; steam engine boilers; steam engines; steam traps; steam/oil separators; steamrollers; straw [chaff] cutters; stropping machines; stuffing boxes [parts of machines]; suction cups for milking machines; suction machines for industrial purposes; sugar making machines; superchargers; superheaters; swaging machines; tables for machines; tambours for embroidery machines; taps [parts of machines, engines or motors]; tarring machines; teat cups for milking machines; tedding machines; thermic lances [machines]; threading machines; threshing machines; tilt hammers; tin openers, electric; tools [parts of machines]; torque converters other than for land vehicles; transmission chains other than for land vehicles; transmission shafts, other than for land vehicles; transmissions for machines; transmissions, other than for land vehicles; trash compacting machines; trimming machines; truck lifts; trueing machines; trussing apparatus for hay; turbines other than for land vehicles; turbocompressors; turf removing ploughs; turnip cutters [machines]; universal joints [Cardan joints]; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum pumps [machines]; valves [parts of machines]; vehicle washing installations; vibrators [machines] for industrial use; waggon lifts; washing apparatus; washing machines; waste compacting machines; waste disposers [machines]; water heaters [parts of machines]; water separators; wax-polishing (machines and apparatus for -), electric; weeding machines; welding apparatus, gas-operated; welding machines, electric; whisks, electric, for household purposes; whitewashing machines; winches; wine presses; winnowers; woodworking machines; wrapping machines; magnetos; distributors; ignition devices; ignition coils; spark plugs; glow plugs; air cleaners; air filters; oil filters; fuel filters; fuel sedimenters (separators); fuel injection nozzles; electric diesel injection control apparatus; throttle bodies; water valves; intake air heating apparatus (part of engine); fuel pumps; fuel injection pumps; governors; exhaust gas recirculation devices; charcoal separating devices (charcoal canister); cold mixture heater (part of engine); knock control apparatus for engines; exhausts; oil coolers; receivers (separators); automatic handking machines (manipulators for robots); apparatus for machines (robots); (electrically operated) curtain drawing devices; electric motors (other than for land vehicles); catalytic converters for engines; emission control devices; engine mounts; monolitic carriers for engines.

Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Azetylen-Reinigungsapparate; Adhäsionsreifen für Riemenscheiben; Klebstreifenspender [Maschinen]; Apparate zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränke; Apparate zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Wässern; Belüftungspumpen für Aquarien; Gaserzeuger; Luftkondensatoren; Motoren für Luftfahrzeuge; Rührmaschinen; Elevatoren für die Landwirtschaft; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; landwirtschaftliche Maschinen; Luftbürsten zum Auftragen von Farbe; Luftkondensoren; Vorrichtungen zur Beförderung mittels Luftkissen; Motoren für Luftkissenfahrzeuge; Luftpumpen [als Garageneinrichtung]; Sauggebläse; Wechselstromgeneratoren; Antifriktionslager für Maschinen; Antifriktionslager für Maschinen; Umweltschutzgeräte für Motoren; Schutzlappen für Maschinen; Zerstäuber [Maschinen]; Draggen für die Schifffahrt [automatisch]; Maschinenwellen; Kugellagerringe; Kugellager; Lagerböcke für Maschinen; Transmissionslager; Lager [Maschinenteile]; Rührgeräte [elektrisch]; Schlagmaschinen; Bierdruckapparate; Bierpumpen; Gebläsemaschinen; Bandförderer; Transportbänder; Riemen für Maschinen; Treibriemen für Motoren; Biegepressen; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Maschinen für die Fahrradmontage; Dynamos für Fahrräder; Bindemaschinen; Maschinen zur Herstellung von Bitumen; Messerhalter [Maschinenteile]; Messerschleifmaschinen; Messer (Maschinenteile); Mixgeräte für den Haushalt [elektrisch]; Gebläsemaschinen; Sauggebläse; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Gebläse zum Pressen, Ansaugen und für den Transport von Getreide; Spulen für Webstühle; Kesselsteinsammler (für Maschinen); Kesselrohre (Maschinenteile); Flaschenverschließmaschinen (Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen); Füllmaschinen; Flaschenplombiermaschinen; Verkorkmaschinen für Flaschen; Flechtmaschinen; Bremsbeläge, ausgenommen für Fahrzeuge; Bremsbacken, ausgenommen für Fahrzeuge; Bremsschuhe, ausgenommen für Fahrzeuge; Brotschneidemaschinen; Brauereimaschinen; elektrisch betriebene Bürsten; Bürsten [Maschinenteile]; Bulldozer; Buttermaschinen; Kalender; elektrische Dosenöffner; Ankerwinden; Kohlebürsten; Speisevorrichtungen für Vergaser; Vergaser; Kardenbeschläge [Maschinenteile]; Kardenmaschinen; elektrische Shampooniermaschinen und geräte für Teppiche und Teppichböden; Schutzlappen für Maschinen; Schlitten für Strickmaschinen; Einsetzer für Filtriermaschinen; Katalysatoren; Entstaubungsanlagen für Reinigungszwecke; Zentrifugen (Maschinen); Zentrifugalmühlen; Zentrifugalpumpen; Zentrifugen [Maschinen]; Häckslermesser; Kettensägen; Meißel für Maschinen; Spannfutter (Maschinenteile); Butterfässer; Maschinenventile; Dampfreinigungsgeräte; elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; Schermaschinen; Schaltkupplungen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kaffeemühlen, nicht handbetätigt; Anstreichmaschinen; Druckluftmotoren; Druckluftspritzpistolen für Spachtelmassen; druckluftbetriebene Maschinen; Druckluftpumpen; Kompressoren für Kühlanlagen; Kompressoren (Maschinen); Betonmischmaschinen; Dampfkondensatoren [Maschinenteile]; Kondensationsanlagen; Pleuelstangen für Maschinen und Motoren; Steuerseile für Maschinen oder Motoren; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; hydraulische Steuergeräte für Maschinen und Motoren;(pneumatische) Steuerungen für Maschinen und Motoren; Fördermaschinen; Maschinen zur Herstellung von Schnüre; Getreideschälmaschinen; Kupplungen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Hauben [Maschinenteile]; Kräne [Hebegeräte]; Kurbelwellen; Gehäuse für Maschinen und Motoren; Kurbeln [Maschinenteile]; Milchzentrifugen; elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt; Zerkleinerungsmaschinen; Kultivatoren (Maschinen); Stromgeneratoren; Vorhangantriebe [elektrisch]; Schneidemaschinen; gasbetriebene Schneidbrenner; Zylinderköpfe für Motoren; Zylinder für Maschinen; Zylinder für Motoren; Molkereimaschinen; Stoßdämpferkolben [Maschinenteile]; Speisewasserentlüfter; Entfettungsmaschinen; Ladebäume; Gewindebohrmaschinen; Prägemaschinen; Geschirrspülmaschinen; Desintegratoren; Grabenaushebemaschinen; Teilmaschinen; Wasserabscheider; Richtmaschinen; Bohrfutter (Maschinenteile); Bohrkronen (Maschinenteile); Bohrköpfe (Teile von Maschinen); Bohrmaschinen; Bohrtürme (schwimmend oder nicht schwimmend); elektrische Handbohrmaschinen; Treibketten, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Trommeln für Maschinen; Trockenmaschinen; Färbemaschinen; Dynamoriemen; Dynamobürsten; Dynamos; Erdbewegungsmaschinen; Maschinen zur Herstellung von Teigwaren; Ejektoren (Saugstrahlpumpen); Elektrohämmer; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Hebegeräte; Gurte (Elevator-); Elevatorketten (Maschinenteile); Elevatoren; Gaufriermaschinen; Notstromgeneratoren; Schiffsmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Graviermaschinen; Rolltreppen; Bagger; Auspufftöpfe für Motoren; Ausgleichsbehälter (Maschinenteile); Keilriemen für Motoren; Motorgebläse; Gebläse zum Pressen, Ansaugen und für den Transport von Getreide; Mitnehmer [Maschinenteile]; Speisevorrichtungen für Maschinenkessel; Speisewasserregler; Abfüllmaschinen; Pressfilter; Filtriermaschinen; Luftfilter für Motoren; Filter (Teile von Maschinen oder Motoren); Finishmaschinen; Armaturen für Maschinenkessel; Müllereimaschinen; Getreidemühlen; Feuerungskanäle für Maschinenkessel; Futterpressen; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Nahrungsmitteln; Küchenmaschinen (Universal-), elektrische; Blasebälge für Schmieden, Schmiedegebläse; Gießereimaschinen; Freilaufräder, ausgenommen für Landfahrzeuge; Ratiniermaschinen; Fruchtpressen, elektrische, für Haushaltszwecke; Brennstoffumwandler für Verbrennungsmotoren; Kraftstoffsparer für Motoren;Abfalleimer; Gaserzeuger; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Webgeschirre; Getriebe (Räder -) ausgenommen für Landfahrzeuge; Elektrogeneratoren; Glühkerzen für Dieselmotoren; Klebepistolen, elektrische; Gebläse oder Ventilatoren zum Pressen, Ansaugen und Transportieren von Getreide; Getreideschälmaschinen; Auskernmaschinen; Gemüseraspelmaschinen; Schmierbüchsen [Maschinenteile]; Schmierringe [Maschinenteile]; elektrische Zerkleinerungsgeräte für den Haushalt; Zerkleinerungsmaschinen; Schleifsteine [Maschinenteile]; Hauben (Maschinenteile); Führungsbahnen für Maschinen; Pistolen (Handwerkzeuge mit Sprengpatronen); Tierschermaschinen; Tierschermaschinen; Hämmer [Maschinenteile]; handgeführte Werkzeuge, ausgenommen handbetätigte; Ladeapparate; Manipulatoren, industrielle [Maschinen]; Gestelle für Maschinen; Eggen; Mähmaschinen; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Säummaschinen; Hochdruck-Reinigungsgeräte; Lastenaufzüge; Werkzeughalter für Maschinenteile; Hauben (Maschinenteile); Entladetrichter [Maschinenteile]; Wirkmaschinen; Maschinengehäuse; Getreideschälmaschinen; hydraulische Türöffner und Türschließer (Maschinenteile); Hydraulikmotoren; Zündvorrichtungen für Verbrennungsmotoren; Zündmagnete; Zündmagnete für Motoren; Brutapparate für Eier; Einspritzdüsen für Motoren; Bügelmaschinen; Wagenheber [Maschinen]; Düsenmotoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Dichtungen (Motorenteile); Zapfenlager; Lagerzapfen [Maschinenteile]; Kickstarter für Motorräder; elektrische Küchenmaschinen; Knetmaschinen; Strickmaschinen; Messer [elektrisch]; Mähmaschinenmesser; Etikettiermaschinen; Maschinen zur Herstellung von Spitzen; Drehbänke [Werkzeugmaschinen]; Elevatorgurte; Hebegeräte; Lifte, ausgenommen Skilifte; Laderampen; Webstuhlschäfte; Webstühle; Schmierpumpen; Schmiervorrichtungen (Maschinenteile); Schwungräder für Maschinen; Werkzeugmaschinen; Maschinenräder; Räderwerke für Maschinen; Maschinen für die Textilindustrie; Bearbeitungsgeräte für; Kalander (Maschinen); Abgaskrümmer für Motoren; Fleischhackmaschinen; Fleischhackmaschinen; mechanisierte Futteraufgabe für Nutzvieh; Bandmaschinen; Metallbearbeitungsmaschinen; Melkmaschinen; Saugnäpfe für Melkmaschinen; Fräsmaschinen; Mühlen für Haushaltszwecke [nicht handbetrieben]; Mühlen [Maschinen]; Mühlsteine; Apparate zur Herstellung von Mineralwässer; Mischmaschinen; Formmaschinen; Gußformen (Maschinenteile); Senkrechtstoßmaschinen; motorbetriebene Grubber; Elektromotore, ausgenommen für Landfahrzeuge; Motoren für Boote; Motoren (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Fahrsteige; Rolltreppen; Mähmaschinen; Schlammsammler (Maschinen); Schalldämpfer für Motoren; Gewindebohrmaschinen für Matrizen; Erdölraffiniermaschinen; Verpackungsmaschinen; Verpackungsmaschinen; Farbauftragmaschinen; Papiermaschinen; Papierherstellungsmaschinen; Meißelmaschinen; elektrische Parkettbohnergeräte; Schälmaschinen; nicht handbetriebene Pfeffermühlen; Kolbenringe; Zylinderkolben; Kolben für Motoren; Maschinenkolben oder Motorenteile; Hobelmaschinen; Pflüge; Pflugschare; Tauchkolben; pneumatische Türöffner und Türschließer (Maschinenteile); Preßlufthämmer; Druckluftförderer; pneumatische Rohrförderanlagen; (elektrische) Poliermaschinen und -geräte; Töpferscheiben; Fallhämmer; Pressen; Pressen [Maschinen für gewerbliche Zwecke]; Satiniermaschinen; Druckreduzierventile [Maschinenteile]; Druckregler [Maschinenteile]; Druckventile (Maschinenteile); Triebwerke für Fahrzeuge (ausgenommen für Landfahrzeuge); Puddelmaschinen; Riemenscheiben; Seilscheiben [Maschinenteile]; Zerstäuber (Maschinen); Pumpenmembranen; Pumpen für Heizungsanlagen; Pumpen (Maschinen); Pumpen (Maschinen- oder Motorenteile); Bohrmeißel; Lochstanzmaschinen; Zahnstangenwinden; Bespannmaschinen für Sportschläger; Kühler für Motoren; Schienenlegemaschinen; Gleisbaumaschinen; Rechen für Heuwendemaschinen; Heurechen (Maschinen); Zerkleinerungsmaschinen, Brechwerke, Stampfer (Maschinen); Rammen (Maschinen); Getreidemähmaschinen; Mähbinder; Mähdrescher; Reduktionsgetriebe (andere als für Landfahrzeuge); Haspeln [maschinell]; Spulen für Webstühle; Regler [Maschinenteile]; Spülmaschinen; Besäummaschinen; Straßenbaumaschinen; Presswalzen; Roboter [Maschinen]; Rollenlager; Laufkräne; Walzen für Walzmaschinen; Walzwerke (Maschinen); Rübenschnitzelmaschinen; Satiniermaschinen; Wurstmaschinen; Sägeböcke [Maschinenteile]; Sägen [Maschinen]; Meißel (elektrisch); Dichtungen [Motorenteile]; Siegelmaschinen für gewerbliche Zwecke; Selbstschmierlager; Abscheider; Wellenkupplungen (Maschinen); Schärfmaschinen; Schleifscheiben (Maschinenteile); Garbenbinder (Maschinen); Tierschermaschinen; Scheren [elektrisch]; Stoßdämpferkolben [Maschinenteile]; Schuhputzgeräte (elektrisch); Schaufelbagger; Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; Webschützen (Maschinenteile); Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Siebmaschinen; Siebanlagen; Siebanlagen; Schalldämpfer für Motoren; Justiermaschinen; Schlittensupporte (Maschinenteile); Schlitten für Strickmaschinen; Glättpressen (Maschinen); Schneeschleuder; gasbetriebene Lötgeräte; Gaslötbrenner; Gaslötapparate; Sortiermaschinen für industrielle Zwecke; Sämaschinen; Zündkerzen für Verbrennungsmotoren; Drehzahlregler für Maschinen und Motoren; Trockenschleudern; Spinnmaschinen; Spinnereimaschinen; Spinnräder; Farbspritzpistolen; Zerstäubermaschinen; Federn (Maschinenteile); Abbeermaschinen; Stempelmaschinen; Maschinenständer; Anlasser für Motoren; Statoren [Maschinenteile]; Maschinenkessel; Dampfmaschinen; Kondenswasserabscheider; Dampfentöler; Preßwalzen; Strohhäcksler; Messer- und Klingenschleifmaschinen; Stopfbüchsen [Maschinenteile]; Saugnäpfe für Melkmaschinen; Absauggeräte für gewerbliche Zwecke; Maschinen für die Zuckerindustrie; Vorverdichter; Überhitzer; Tiefziehpressen; Maschinentische; Rahmen für Stickmaschinen; Hähne [Maschinen- oder Motorenteile]; Teerspritzmaschinen; Saugnäpfe für Melkmaschinen; Heuwender; Brennlanzen [Maschinen]; Gewindeschneidmaschinen; Dreschmaschinen; Hüttenhämmer; Dosenöffner [elektrisch]; Werkzeuge (Maschinenteile); Drehmomentwandler, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebsketten, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebswellen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Übersetzungsgetriebe für Maschinen; Übersetzungsgetriebe ausgenommen für Landfahrzeuge; Abfallpressen; Buschhackmaschinen (Maschinen); Waggonaufzüge; Schleifmaschinen; Bindemaschinen; Turbinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Abgasturbolader; Rasensodenschneider; Rüben Schnitzelmaschinen; Kardangelenke; Staubsaugerzubehörteile zum Versprühen von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln; Beutel (Staubsauger -); Staubsaugerschläuche; Staubsauger; Vakuumpumpen (Maschinen); Ventile (Maschinenteile); Waschanlagen für Fahrzeuge; Vibratoren (Maschinen) für industrielle Zwecke; Waggonaufzüge; Waschapparate; Waschmaschinen; Abfallpressen; Müllzerkleinerer; Wassererhitzer [Maschinenteile]; Wasserabscheider; (elektrische) Bohnermaschinen und -apparate; Unkrautjätmaschinen; Gaslötgeräte; Schweißmaschinen [elektrisch]; Schneebesen für den Haushalt [elektrisch]; Tünchmaschinen; Winden; Pressen (für Früchte); Getreidereinigungsmaschinen; Holzbearbeitungsmaschinen; Einwickelmaschinen; Zündmagnete; Verteiler; Zündvorrichtungen; Zündspulen; Zündkerzen; Glühkerzen; Luftreiniger; Luftfilter; Ölfilter; Kraftstofffilter;Schlammfilter (Abscheider); Kraftstoffeinspritzdüsen;elektrische Diesel-Einspritzsteuerungen; Drosselklappenkörper; Wasserventile;Luftheizapparate mit Ansaugung (Motorteil); Kraftstoffpumpen; Kraftstoffeinspritzpumpen; Drehzahlbegrenzer;Abgasrückführgeräte;Holzkohleabscheider (Holzkohlebehälter);Heizungen für Kaltgemische (Maschinenteile);Klopfregler für Motoren; Abgasanlagen; Ölkühler;Empfänger (Separatoren); Handhabungsautomaten (Manipulatoren für Roboter); Apparate für Maschinen (Roboter);(elektrisch betriebene) Vorhangantriebe; Elektrische Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge;Katalysatoren für Motoren;Emissionskontrollgeräte;Motoraufhängungen;monolitische Träger für Motoren.

Машини и машинни инструменти; електродвигатели и двигатели с вътрешно горене (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); селскостопански сечива, с изключение на ръчни; инкубатори за яйца; апарати за пречистване на ацетилен; адхезионни ремъци за ремъчни шайби; устройства за лепенки [машини]; апарати за производство на газирани напитки; апарати за производство на вода със съдържание на въглероден двуокис; въздушни помпи за аквариуми; аератори; въздушни кондензатори; двигатели за въздухоплавателни средства; бъркачки; елеватори за селското стопанство; селскостопански сечива, с изключение на ръчни; селскостопански машини; пистолети за нанасяне на цвят; въздушни кондензори; приспособления за транспортиране посредством въздушни възглавници; превозни средства с въздушна възглавница (двигатели за -); въздушни помпи [като гаражни приспособления]; смукателни вентилатори; алтернатори (генератори за променлив ток); антифрикционни машинни лагери; антифрикционни машинни лагери; уреди за защита на околната среда за двигатели; защитни покривала за машини; машини за шприцоване; абордажни куки за корабоплаването [автоматични]; водещи мостове за машини; пръстени за сачмени лагери; сачмени лагери; конзолни лагери за машини; лагери за трансмисионни оси; лагери [машинни части]; уреди за бъркане [електрически]; биещи машини; бира (апарати за точене на - под налягане); помпи за приложение в пивоварни; въздушни машини; лентови конвейери; лентови транспортьори; предавателни ремъци за машини; предавателни ремъци за мотори; огъващи преси; електромеханични апарати за приготвяне на напитки; машини за сглобяване на велосипеди; динамо за велосипеди; подвързващи машини; машини за производство на битум; ножодържачи [машинни части]; ножозаточващи шлифовъчни машини; ножове (машинни части); смесителни уреди за домакинството [електрически]; машини за аспириране; смукателни вентилатори; компресори за сгъстяване, всмукване и транспортиране на газове; издухващи машини за компресиране, изсмукване и носене на зърно; макари за тъкачни станове; бойлерни колектори (машинни -); бойлерни тръби (части от машини); машини за затваряне на бутилки (машини за поставяне на капачки); пълначни машини; машини за пломбиране на бутилки; машини за затваряне на бутилки с коркови тапи; флехтмашини; накладки за спирачки, с изключение на такива за превозни средства; спирачни челюсти, с изключение на такива за превозни средства; спирачни челюсти, с изключение на такива за превозни средства; машини за рязане на хляб; пивоварни машини; електрически четки [машинни части]; четки [машинни части]; булдозери; машини за производство на масло; каландъри; отварачки са консерви, електрически; лебедки за котви; графитни четки [електричество]; захранващи механизми за карбуратори; карбуратори; дарачни ленти [машинни части]; дараци; намазване на килими със шампоан (машини и апарати за -), електрически; защитни покривала за машини; шейни за плетачни машини; приставки за филтриращи машина; каталитични конвертори; централни инсталации за вакуумно почистване; центриращи машини; центробежни мелници; центробежни помпи; центрофуги [машини]; ножове за силажорезачка; вериги за триони; ножове за машини; затегателни патронници [машинни части]; съдове за масло; клапани за машини; почистващи уреди, използващи пара; почистване (машини и уреди за -), електрически; стригални машини; комутиращи съединители, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; мелнички за кафе, които не се задвижват ръчно; машини за боядисване; пневматични двигатели; пневматични пистолети за смес за шпакловане; машини, работещи със сгъстен въздух; помпи, работещи със сгъстен въздух; компресори за хладилници; компресори [машини]; бетоносмесители; парни кондензатори [машинни части]; кондензиращи инсталации; мотовилки за машини и двигатели; управляващи проводници за машини или двигатели; апарати за управление на машини или двигатели; контроли (хидравлични -) за машини, мотори и двигатели;пневматични управляващи устройства за машини, мотори и двигатели; конвейери; машини за производство на шнурове; машини за лющене на зърно; съединители, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; капаци [машинни части]; кранове [подемни устройства]; Колянови валове; картери за машини, мотори и двигатели; бутала [машинни части]; центрофуги за мляко; трошачки/точилни камъни, електрически (домакински -); шредери; култиватори [машини]; генератори за електрически ток; задвижващи механизми за завеси [електрически]; режещи инструменти [машини]; режещи заваръчни горелки, газови; цилиндрови глави за двигатели; цилиндри за машини; цилиндри за двигатели; млекопреработващи машини; бутала на амортисьори [машинни части]; обезвъздушители за питейна вода; машини за обезмасляване; дерик-кранове; гайконарезни машини; щамповъчни преси; съдомиялни машини; дезинтегратори; каналокопачи; делителни машини; кранчета за оттичане; облекло (апарати за -); патронници на стругове за пробиване [машинни части]; свределни остриета [части от машини]; свределни глави [части от машини]; пробивни машини; платформи за пробиване (композиции, сонди), подвижни и прикачени; дрелки (електрически ръчни -); задвижващи вериги, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; първични двигатели, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; машинни барабани; сушилни машини; багрилни машини; ремъци за генератори на постоянен ток; четки за генератори на постоянен ток; динамо; машини за придвижване по земя; машини за производство на тестени изделия; ежектори (смукателни струйни помпи); електрически чукове; електромеханични машини за химическата индустрия; Подемни машини; ремъци за елеватори; вериги за елеватори [машинни части]; елеватори; машини за гофриране; аварийни генератори за електрически ток; корабни двигатели; електродвигатели и двигатели с вътрешно горене (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); гравирни машини; ескалатори; екскаватори; шумонамалители за двигатели; разширителни съдове [машинни части]; ремъци за вентилатори за мотори и двигатели; вентилатори за мотори и двигатели; вентилатори за компресия, аспирация и транспорт на жито; товарозахващащи елементи [машинни части]; захранващи механизми за машинни казани; регулатори за питейна вода; машини за пълнене; филтърпреси; филтриращи машини; охлаждащ въздух (филтри за пречистване на -) за двигатели; филтри (части на машини или двигатели); машини за декатиране; арматури за машинни казани; мелнични машини; мелници за зърно; горивни канали на машинни казани; преси за фураж; електромеханични апарати за приготвяне на хранителни продукти; кухненски машини, електрически; духала в ковашката индустрия, ковашко духало; леярски машини; колела на свободен ход, с изключение на такива за сухоземни превозни средства; машини за ратиниране; сокоизстисквачки за домакинството [електрически]; преобразувател на гориво за двигатели с вътрешно горене; устройства за двигатели за спестяване на гориво;средства за изхвърляне на боклук; газгенератори; скоростни кутии, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; нищелки; зъбни предавки, с изключение на такива за сухоземни превозни средства; генератори за електричество; запалителни свещи за дизелови двигатели; електрически пистолети за лепене; зърна (въздушни машини или вентилатори за компресиране, изсмукване и пренос на -); машини за лющене на зърно; машини за изваждане на костилки; машини за настъргване на зеленчуци; гресьорки [машинни части]; смазващи обръчи [машинни части]; електрически раздробяващи уреди за домакинството; дробилни машини; точилни камъни [машинни части]; капаци [машинни части]; водачи за машини; пистолети [ръчни инструменти с патрони]; машини за стригане на животни; машини за стригане на животни; чукове [машинни части]; ръчни инструменти, освен задвижвани на ръка; товарни апарати; промишлени манипулатори (машини); корпуси на машини; брани; комбайни за жътва; топлообменници [машинни части]; машини за подшиване; апарати за почистване под високо налягане; телфери; захващащи устройства за машинни инструменти; капаци [машинни части]; устройства за разтоварване [машинни части]; плетачни машини; корпуси [части от машини]; машини за белене (царевица и зърна -); хидравлични механизми за отваряне и затваряне на врати [части от машини]; хидравлични двигатели и мотори; запалителни приспособления за двигатели с вътрешно горене; запалващи електромагнити; запалващи електромагнити за двигатели; инкубатори за яйца; горивовпръскващи дюзи за двигатели; машини за гладене; крикове [машини]; реактивни двигатели, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; набивки [двигателни части]; шипови кутии [машинни части]; цапфи [машинни части]; стартери за мотоциклети; кухненски машини [електрически]; смесващи машини; плетачни машини; ножове [електрически]; косачни ножове; уреди за поставяне на етикети [машини]; машини за производство на дантели; стругове [инструменти за машини]; ремъци за елеватори; подемни устройства; подемни машини, освен ски-лифтове; товарни рампи; нищелки за тъкачни машини; тъкачни машини; смазване (помпи за -); мазилни приспособления [машинни части]; махови колела за машини; инструменти за машини; машинни колела; зъбни механизми за машини; машини за текстилната индустрия; машини (апарати за -); машина за гладене (машини); колектори (изпускателни-) за двигатели; месомелачки; месомелачки; механизирани уреди за хранене на добитък; машини за изработване на ленти; металообработващи машини; доилни апарати; доилни апарати (чашки във формат на топка [чашки за изсмукване] за -); машини за смилане; Електрически мелнички за домакински цели, освен ръчно управлявани; мелници [машини]; мелнични камъни; апарати за производство на минерална вода; смесващи машини; формовъчни машини; форми [машинни части]; жлебни машини; моторизирани култиватори; мотори, електрически, не за сухопътни превозни средства; двигатели за лодки и кораби; сухопътни превозни средства (двигатели, различни от тези за -); движещи се настилки [тротоари]; подвижни стълби [ескалатори]; машини за косене и жътва; шламосъбиратели [машини]; шумозаглушители за мотори и двигатели; машини за врязване на намотки в матрица; нефтопреработващи машини; машини за опаковане; машини за пакетиране; машини за боядисване; машини за хартия; машини за производство на хартия; металорежещи машини; електрическа паркетолъскачка; машини за белене/лющене; мелнички за черен пипер [които не се задвижват ръчно]; бутални сегменти; цилиндрични бутала; бутала за двигатели; бутала [машинни или двигателни части]; стъргателни машини; плугове; лемежи на плуг; пуансонни бутала; пневматични устройства за отваряне или затваряне на врати [машинни части]; пневматични чукове; пневматични транспортьори; уредби за пневматичен транспорт; полиране (машини и апарати за -) [електрически]; грънчарски колела; падащи чукове; преси; преси [машини за промишлени цели]; машинни преси за създаване сатенен ефект; редукционни вентили [машинни части]; баростати [машинни части]; нагнетателни клапани [машинни части]; задвижващи механизми за превозни средства, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; машини за пудлинговане; макари; Въжени повдигателни шайби [машинни части]; машини за шприцоване; мембрани за помпи; помпи за отоплителни инсталации; Помпи [машини]; помпи [машинни или двигателни части]; перфоратори (пробивни машини); пробивни щанцмашини; крикове със зъбни гребени; машини за наплитане на тенис ракети; радиатори [охлаждащи] за мотори и двигатели; релсополагащи машини; релсополагащи машини; гребла за сенообръщачки; гребла за сено [машини]; трошачни машини, машиниза раздробяване, трамбовки [машини]; трамбовки [машини]; зърнокомбайни; жетварки-сноповръзвачки; комбайни и вършачки; редуктори (различни от тези за сухопътни превозни средства); хаспели [механизирани]; макари за тъкачни станове; регулатори (части на машини); машини за миене на съдове; занитващи машини; пътно-строителни машини; пресоващи валяци; роботи (машини); ролкови лагери; подвижни кранове; валци за машини за валцуване; валцови машини; цвеклорезачни машини; машини за сатиниране; машина за колбаси; дискова резачка [части от машини]; триони [машини]; длета (електрически); набивки [двигателни части]; запечатващи машини за промишлени цели; самосмазващи се лагери; сепаратори; вълнови съединители [машини]; точилни машини; Шлифовъчни дискове (машинни части); сноповръзвачки [машини]; машини за стригане на животни; ножици за подрязване [електрически]; бутала на амортисьори [машинни части]; устройства за лъскане на обувки, електрически; кофъчни багери; трощачки [машини] за промишлена употреба; тъкачни совалки [машинни части]; цедки [машини или машинни части]; пресевни машини; пресевни съоръжения; пресевни съоръжения; заглушител за двигатели; настройващи машини; супорти [машинни части]; шейни за плетачни машини; преси за заглаждане (машини); плужни снегорини; апаратура за запояване, която работи с газ; заваръчни горелки, газови; желязо за газови заварки; сортировъчни машини за промишлени цели цели; сеялки; свещи за двигатели с вътрешно горене; регулатори на честотата на въртене за машини и двигатели; центробежни сушилни; предачни машини; предачни машини; чекръци; шприцпистолети за бои; машини за шприцоване; пружини [машинни части]; машини за ронене; машини за обработване чрез пластична деформация; стойки за машини; стартери за мотори и двигатели; статори [машинни части]; парни котли; парни машини; сепаратори за пара; машини за обезмасляване с пара; пресоващи валяци; сламорезачки; ножозаточващи шлифовъчни машини, диапозитиви; кутии за пълнене [машинни части]; смукателни чашки за доилни апарати; вакуумни машини за промишлени цели; машини за захарната индустрия; турбокомпресори; прегреватели; преси за дълбоко изтегляне; маси за машини; рамки за бродировъчни машини; кранове [машинни или двигателни части]; гудронатори; смукателни чашки за доилни апарати; сенообръщачки; горелки [машини]; резбонарезни машини; машини за вършеене; металургични чукове; отварачки за консерви [електрически]; инструменти [машинни части]; преобразуватели на въртящия момент, с изключение на такива за сухоземни превозни средства; трансмисионни вериги, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; трансмисионни валове (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); предавателни кутии за машини; предавателни механизми за превозни средства, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; преси за отпадъци; машини за разчистване на храсти (машини); подемни устройства за вагони; поправящи машини; подвързващи машини; турбини, с изключение на такива за сухопътни превозни средства; изпускащи газотурбинни нагнетатели; машини за отрязване на чимове; цвеклорезачни машини; карданни съединения; накрайници за прахосмукачки за разпръскване на парфюми и дезинфекциращи средства; торбички за прахосмукачки; маркучи за прахосмукачки; прахосмукачки; вакуумни помпи [машини]; клапани [части на машини]; инсталации за миене на превозни средства; вибратори [машини] за индустриални цели; подемни устройства за вагони; уреди за пране; перални машини; преси за отпадъци; мелници за смет; водни нагреватели [машинни части]; водни сепаратори; восъчно полиране (машини и апарати за -), електрически; машини за плевене; заваръчни апарати, работещи на газ; машини за заваряване [електрически]; тел за разбиване /на сметана, белтъци/ за домакинството [електрическа]; бояджийски машини; хаспели; преси; зърнопочистващи машини; дървообработващи машини; опаковъчни машини;запалващи електромагнити; дозатори;запалки;запалителни намотки; автомобилни свещи; светещи свещи; пречистватели на въздух; въздушни филтри; маслени филтри; филтри за гориво;горивни седиментори (сепаратори); дюзи за впръскване на гориво;електрически контролни апарати с дизелова инжекция;дроселни клапи;водни клапани;нагревателни апарати за въздух; помпи за гориво; помпи с горивна инжекция;регулатори;изпускателни тръби за рециркулиращи устройства;сепариращи устройства за дървени въглища (кутии за дървени въглища);устройство за затопляне на студени смеси (части на двигатели);контролни устройства за двигатели; ауспуси;устройства за охлаждане на гориво;приемници (сепаратори); автоматични машини (манипулатори на роботи); апарати за машини (роботи);електрически устройства за дърпане на завеси; Електрически двигатели (различни от тези за сухоземни превозни средства);каталитични конвертори за двигатели;контролни апарати за емисии;двигателни уредби;монолитни ходови механизми за двигатели.

Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; acetylenrengøringsapparater; klæbende bandager til remskiver; maskiner til udmåling og afskæring af klæbebånd; maskiner til fabrikation af kulsyreholdige drikke; apparater til fremstilling af kulsyreholdige vande; luftpumper til akvarier; apparater til tilsætning af kulsyre; luftkondensatorer; motorer til luftfartøjer; røremaskiner; løftemaskiner til landbruget; landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); landbrugsmaskiner; luftbørster til påføring af farve; luftkondensatorer; anordninger til flytning af byrder på luftpuder; motorer til luftpudefartøjer; luftpumper (installationer til værksteder); luftsugemaskiner; vekselstrømsgeneratorer; friktionshindrende lejer til maskiner; friktionshindrende underlag til maskiner; forureningshindrende indretninger til motorer; forplader til maskiner; sprøjtemaskiner; automatiske drægankre til marineformål; aksler til maskiner; kugleringe til kuglelejer; kuglelejer; lejebukke til maskiner; lejer til transmissionsaksler; lejer [maskindele]; piskere, elektriske; piskemaskiner; øl (trykapparater til optrækning); ølpumper; blæsebælge (maskiner); bæltetransportører; remme til transportører; drivremme til maskiner; drivremme til maskiner og motorer; bukkemaskiner; elektriske maskiner til fremstilling af drikkevarer; Maskiner til samling af cykler; Cykeldynamoer; bindemaskiner; maskiner til fremstilling af bitumen; knivholdere (dele af maskiner); knivskærpemaskiner; jern (dele af maskiner); elektriske blendere til husholdningsbrug; blæsemaskiner; luftsugemaskiner; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn; spoler til vævemaskiner; kedelstenssamlere til kedler; kedelrør (dele af maskiner); maskiner til påsætning af flaskekapsler; påfyldningsmaskiner; flaskeforseglingsmaskiner; maskiner til propning af flasker; flettemaskiner; bremsebelægninger til ikke-befordringsmidler; bremsesegmenter til ikke-befordringsmidler; bremsesko til ikke-befordringsmidler; brødskæremaskiner; bryggerimaskiner; elektriske børster; børster (dele af maskiner); bulldozere; maskiner til smørfremstilling; kalendere; dåseåbnere, elektriske; kapstaner; kulbørster; fødeapparater til karburatorer; karburatorer; tilbehør til kartemaskiner; kæmmemaskiner; elektriske maskiner og apparater til rensning af tæpper; forplader til maskiner,; glidere til strikkemaskiner; patroner til filtrermaskiner; katalytiske omformere; rengøringsindretninger til fjernelse af støv; centrifuger (maskiner); centrifugalmøller; centrifugalpumper; centrifuger [maskiner]; knive til hakkelsesmaskiner; kædesave; mejsler til maskiner; patroner, dele af maskiner; kærner; maskinventiler; dampapparater til rengøring; elektriske maskiner og apparater til rengøring; klippemaskiner; koblinger, ikke til befordringsmidler til brug på land; kaffemøller, ikke-hånddrevne; malemaskiner; kompressormaskiner; trykdrevne pistoler til udsprøjtning af kit; trykluftdrevne maskiner; trykluftspumper; kompressorer til køleanlæg; kompressionsmaskiner; betonblandere (maskiner); kondensatorer (damp) (dele af maskiner); kondenseringsanlæg; forbindelsesstænger til maskiner og motorer; kabeltræk til maskiner og motorer; kontrolmekanismer til maskiner og motorer; hydrauliske kontrolanordninger til maskiner og motorer;styreanordninger (pneumatiske -) til maskiner og motorer; transportører (maskiner); maskiner til fremstilling af snore; maskiner til afskalling af majs eller korn; koblinger, undtagen til befordringsmidler til brug på land; dørafskærmninger; kraner (løfte- og hejseapparater); krumtapaksler; huse til maskiner og motorer; krumtappe, (dele af maskiner); flødeudskillere; knuse- og malemaskiner, elektriske, til husholdningsbrug; knusemaskiner; kultivatorer (maskiner); strømgeneratorer; elektrisk styrede indretninger til trækgardiner; skæremaskiner; gasdrevne skærebrændere; topstykker til motorer; maskincylindre; cylindre til motorer; mejerimaskiner; dykkerstempler; apparater til afluftning af fødevand; affedtningsmaskiner; lossebomme; gevindboremaskiner; prægepressere; opvaskemaskiner; desintegratorer; vinplove; delemaskiner; udløbshaner; tilretningsmaskiner; borepatroner (dele af maskiner); borehoveder (dele af maskiner); borespidser (dele af maskiner); boremaskiner; boreplatforme (flydende eller ikke-flydende); elektriske håndbor; drivkæder, ikke til befordringsmidler til brug på land; drivmotorer, dog ikke til køretøjer til brug på land; tromler til maskiner; tørremaskiner; Farvningsmaskiner; dynamoremme; dynamobørster; dynamoer; maskiner til jordarbejder; maskiner til fremstilling af pastavarer; ejektorer; elektriske hammere; Elektromekaniske maskiner til den kemiske industri; Løfteapparater; gjorde (elevator-); elevatorkæder (dele af maskiner); elevatorer; prægemaskiner; nødstrømsgeneratorer; motorer til både; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); graveringsmaskiner; rulletrapper; gravemaskiner; Udstødningsrør til motorer og maskiner; ekspansionskar (dele af maskiner); ventilatorremme til motorer og maskiner; ventilatorer til motorer og maskiner; ventilatorer til kompression, opsugning og transport af korn; fødeapparater (maskindele); fødeapparater til dampmaskinekedler; fødevandsregulatorer; påfyldningsmaskiner; pressefiltre; filtreringsmaskiner; filtre til motorer til rensning af køleluft; filtre (dele af maskiner eller motorer); finishmaskiner; armaturer til dampkedler; møllerimaskiner; kornmøller; røgkanaler til maskinkedler; foderpresser; elektromekaniske madtilberedningsmaskiner; foodprocessorer (elektriske); blæsere til smedjer, blæsebælge til smedjer; støberimaskiner; frihjul, dog ikke til befordringsmidler til brug på land; ratineringsmaskiner; frugtpressere, elektriske, til husholdningsbrug; Brændselsomstillingsapparater til forbrændingsmotorer; brændstofbesparende indretninger til motorer;affaldsspande; gasgeneratorer; gearkasser, dog ikke til befordringsmidler til brug på land; væveredskaber; gear (hjul -), ikke til befordringsmidler til brug på land; elektricitetsgeneratorer; gløderør til forvarmning af dieselmotorer; elektriske limpistoler; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn; maskiner til afskalling af majs eller korn; maskiner til kornseparation; maskiner til rivning af grøntsager; smørekopper (dele af maskiner); smøreringe (dele af maskiner); elektriske knuse- og formalingsmaskiner til husholdningsbrug; maskiner til brug ved maling; slibehjul (dele af maskiner); dørafskærmninger; styreplader til maskiner; pistoler (værktøjer med sprængpatron); hårklippemaskiner til dyr; maskiner til skæring af dyr; hamre (dele af maskiner); håndholdt værktøj, dog ikke hånddrevet; Apparater til håndtering (lastning og lodsning); maskinbetjenere og manipulatorer; stel til maskiner; harver; høstmaskiner; varmevekslere (dele af maskiner); sømmemaskiner (til tøj); højtryksrensere; hejseapparater; holdeanordninger til værktøjsmaskiner; dørafskærmninger; mekaniske tragte til udskillelse; strikvævede kabelrør; maskinkabinetter; maskiner til afskalling af majs eller korn; hydrauliske døråbnere og dørlukkere (dele af maskiner); hydrauliske maskiner og motorer; tændingsanordninger til forbrændingsmotorer; tændingsmagneter; tændmagneter til motorer; rugemaskiner; injektorer til motorer; strygemaskiner; donkrafte (maskiner); dysemotorer, ikke til befordringsmidler til brug på land; pakninger (dele af motorer); taplejer; akseltapper (maskindele); kickstartere til motorcykler; køkkenmaskiner, elektriske; æltemaskiner; strikkemaskiner; knive, elektriske; knive til græsslåmaskiner; etiketteringsmaskiner; maskiner til fremstilling af kniplinger; drejebænke (maskiner); drivremme til løfteapparater; løfteapparater; lifte, dog ikke skilifte; læsseramper; skafter til væve; væve; smørepumper; smøreapparater (maskindele); svinghjul til maskiner; værktøjsmaskiner; maskinhjul; hjulværk til maskiner; maskiner til tekstilindustrien; mekanisering (apparater til -); kalandre (maskiner); udstødningsmanifolds til motorer; kødhakkere (maskiner); kødhakkemaskiner; mekaniske indretninger til fodring af dyrebesætninger; metaltrådstrækkemaskiner; metalforarbejdningsmaskiner; Malkemaskiner; pattekopper (sugekopper) til malkemaskiner; fræsemaskiner; Kværne til husholdningsbrug (ikke hånddrevne); fræsemaskiner; møllesten; apparater til fremstilling af mineralvand; blandemaskiner; støbemaskiner; støbeforme (maskindele); shapestål; motordrevne fræsere; elektriske motorer, ikke til befordringsmidler; Bådmotorer; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); rullende fortove; rulletrapper; mejemaskiner; slamsugere (maskiner); lyddæmpere til motorer; maskiner til gravering af gevind i matricer; maskiner til raffinering af jordolie; emballeringsmaskiner; emballeringsmaskiner; maskiner til maling; papirmaskiner; maskiner til papirfremstilling; mejslemaskiner; elektrisk udstyr til boning af parket; skrællemaskiner; ikke-hånddrevne peberkværne; stempelringe; stempler til cylindre; stempler til motorer; Stempler (dele af maskiner eller motorer); høvlemaskiner; plove; plovskær; dykkerstempler; pneumatiske døråbnere og dørlukkere (dele af maskiner); pneumatiske hamre; pneumatiske transportører; pneumatiske rørtransportanlæg; elektriske maskiner og apparater til polering; pottemagerskiver; damphamre; presser; pressere [maskiner til industriel brug]; pressemaskiner til satinering; trykreduktionsventiler (dele af maskiner); trykregulatorer (dele af maskiner); trykventiler (dele af maskiner); fremdrivningsmekanismer, ikke til befordringsmidler til brug på land; pudlingsmaskiner; remskiver; Remskiver (maskindele); finknusere (maskiner); pumpemembraner; pumper til varmeinstallation; Pumper (maskiner); pumper (maskin- eller motordele); dorn (boremaskiner); lokkemaskiner; tandstangsdonkrafte; maskiner til opstrengning af ketsjere; kølere til motorer; maskiner til nedlægning af jernbaneskinner; Maskiner til jernbaneskinnekonstruktion; river til rivemaskiner; rivemaskiner; formalingsmaskiner; ramslag (maskiner); mejemaskiner; mejemaskiner, selvbindermaskiner; mejetærskere; reduktionsgear, ikke til befordringsmidler til brug på land; mekaniske spoleapparater; spoler til vævemaskiner; regulatorer [dele af maskiner]; skyllemaskiner; maskiner til fremstilling af tegl; vejbygningsmaskiner; vejtromler; robotter (maskiner); rullelejer; løbekraner; valser til valsemaskiner; valsemaskiner; roesnittemaskiner; pressemaskiner til satinering; pølsemaskiner; Savbænke (dele til maskiner); save (maskiner); elektriske sakse; pakninger (dele af motorer); forseglingsmaskiner til industrielle formål; selvsmørende lejer; separatorer; akselkoblinger (maskiner); hvæssemaskiner; slibeplader (dele af maskiner); bindemaskiner; maskiner til skæring af dyr; elektriske bliksakse; stempler til støddæmpere (dele af maskiner); elektriske skopudseapparater; mekaniske skovle; snittemaskiner til industriel brug; skytter til vævning [maskindele]; sigter og sier (maskiner og maskindele); rensetromler; afharpningsinstallationer; afharpningsinstallationer; lyddæmpere til motorer; appreteringsmaskiner; slæder til understøtning [maskindele]; glidere til strikkemaskiner; syller til væve; snefræsere; gasdrevne loddeapparater; gasbrændere til lodning; gasdrevne loddejern; sorteringsmaskiner til industriel brug; såmaskiner; tændrør til forbrændingsmotorer; hastighedsregulatorer til maskiner og motorer; tørretumblere; spindemaskiner; spindemaskiner; spinderokke; farvesprøjtepistoler; sprøjtemaskiner; fjedre (dele af maskiner); maskiner til aftagning af bær; stansemaskiner; maskinstandere; Startere til motorer; statorer [maskindele]; dampmaskinekedler; dampmaskiner; vandudladere; dampolieseparatorer; vejtromler; halmknive; knivskærpemaskiner, klinger; pakdåser; pattekopper til malkemaskiner; udsugningsapparater til industrielle formål; sukkerfremstillingsapparater; højtrykskompressorer; overhedere; pressemaskiner; maskinborde; brodererammer til broderemaskiner; haner (dele af maskiner og motorer); tjærespredemaskiner; pattekopper til malkemaskiner; høvendere; brænderlanser [maskiner]; gevindskæremaskiner; snittere; vippehamre; dåseåbnere, elektriske; værktøj (dele af maskiner); momentomformere, ikke til befordringsmidler til brug på land; drivkæder, ikke til befordringsmidler, til brug på land; transmissionsaksler, undtagen til befordringsmidler til brug på land; transmissioner til maskiner; transmissioner, ikke til befordringsmidler til brug på land; maskiner til sammenpresning af affald; kantskærere (maskiner); lifte til lastbiler; slibemaskiner; bindemaskiner; turbiner, ikke til befordringsmidler til brug på land; turbokompressorer; plæneklippere; roesnittemaskiner; kardanled; tilbehørsdele til støvsugere til forstøvning af duftstoffer og desinfektionsmidler; poser (støvsuger -); støvsugerslanger; støvsugere; vakuumpumper (maskiner); ventiler (dele af maskiner); vaskeanlæg til befordringsmidler; vibratorer (maskiner til industriel brug); lifte til lastbiler; vaskeapparater; vaskemaskiner; maskiner til sammenpresning af affald; affaldskværne (maskiner); vandvarmere (dele af maskiner); vandudskillere; elektriske vokspoleringsmaskiner og -apparater; Lugemaskiner; gasdrevent svejseudstyr; elektriske loddekolber; piskeris til husholdningsbrug (ikke elektriske); sprøjtemaskiner til vægge; spil; vinpresser; sigtemaskine; træforarbejdende maskiner; indpakningsmaskiner; tændmagneter; strømfordelere; tændingsudstyr; tændspoler; tændrør; gløderør; Luftrensere; luftfiltre; oliefiltre; brændstoffiltre;brændstofudskillere; brændstofindsprøjtningsdyser;elektriske kontrolapparater til dieselindsprøjtning; gasenheder; vandventiler;apparater til opvarmning af indsugningsluft (del af motor); brændstofpumper; pumper til brændstofindsprøjtning; regulatorer;recirkulationsrør til udstødningsgas;kulseparatorer (tromler til kul);komponent (del af motor), der opvarmer kolde blandinger;apparater til styring af motorbankning; udstødningsrør; oliekølere,;modtagere (separatorer); automatiske håndteringsmaskiner (manipulatorer til robotter); apparater til maskiner (robotter);elektrisk styrede indretninger til trækgardiner; Elektriske motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land;katalysatorer til motorer;udstyr til emissionskontrol;motorophæng;sammenstøbte motorophæng.

Μηχανές και εργαλειομηχανές· μηχανοκινητήρες και κινητήρες (εκτός αυτών για οχήματα ξηράς)· συμπλέκτες και όργανα μεταδόσεως κινήσεως (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα ξηράς)· γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων· εκκολαπτικές μηχανές· συσκευές καθαρισμού ασετυλίνης· αυτοκόλλητες ταινίες για τροχαλίες· διανομείς κολλητικής ταινίας· μηχανές παρασκευής αεριούχων ποτών· Συσκευές για την παρασκευή αεριούχων νερών· αεραντλίες για ενυδρεία· εξαεριστές· συμπυκνωτές αέρα· αεροναυτικές μηχανές· αναμικτήρες· ανυψωτήρες προοριζόμενοι για γεωργικές χρήσεις· γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων· γεωργικές μηχανές· ψήκτρες πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή χρωμάτων· συμπυκνωτές αέρα· διατάξεις για μεταφορά με μαξιλάρια αέρα· μηχανές για αερόστρωμνα οχήματα· αντλίες αέρα (εγκαταστάσεις συνεργείου)· μηχανές αναρρόφησης αέρα· εναλλάκτες· αντιτριβικά πέλματα για μηχανές· αντιτριβικά πέλματα για μηχανές· αντιρρυπαντικές διατάξεις για κινητήρες και μηχανές· ποδιές για μηχανές· μηχανές ψεκασμού· αυλακωτές αρπάγες για τη ναυσιπλοΐα [αυτόματες]· άξονες για μηχανές· ένσφαιροι δακτύλιοι για τριβείς· ένσφαιροι τριβείς· βραχίονες στήριξης μηχανών· τριβείς για άξονες μετάδοσης· έδρανα [μέρη μηχανών]· μικτικά πτερύγια [ηλεκτρικά]· μηχανές κτυπήματος· συσκευές πίεσης ζυθου· αντλίες για ζύθο· μηχανές αύλησης· μεταφορείς ιμάντα· Ιμάντες μεταφορέων· ιμάντες για μηχανήματα· ιμάντες για κινητήρες και μηχανές· γωνιακές φρέζες· ηλεκτρομηχανικές συσκευές παρασκευής ποτών και σούπας· συνδετικά μηχανήματα ποδηλάτου· Γεννήτριες (δυναμό) για ποδήλατα· δετικές μηχανές· μηχανές για την παρασκευή βιτυμίου· υποδοχείς πτερυγίου [μέρη μηχανών]· μηχανήματα ακονίσματος μαχαιριών· Λεπίδες (μέρη μηχανών)· ηλεκτρικοί πολτοποιητές για οικιακή χρήση· φυσητήρες (μηχανές)· μηχανές αναρρόφησης αέρα· φυσητήρες για τη συμπίεση, εξαγωγή και μεταφορά αερίων· φυσητήρες (μηχανές) για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά σπόρων· μπομπίνες για αργαλειούς· συλλέκτες καθαλατώσεων (μηχανές) για λέβητες· σωλήνες λεβήτων [μέρη μηχανών]· μηχανές ασφάλισης φιαλών (μηχανές για την τοποθέτηση πωμάτων)· μηχανές πλήρωσης· μηχανές σφράγισης φιαλών· μηχανές έμφραξης φιαλών· μηχανές επενδύσεων καλωδίων· επενδύσεις πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα· τμήματα πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα· πέδιλα πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα· μηχανές για το κόψιμο του ψωμιού· μηχανήματα ζυθοποιίας· ηλεκτρικές βούρτσες (εκτός αυτών που αποτελούν μέρη μηχανημάτων)· ψήκτρες [μέρη μηχανών]· προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες)· μηχανές παρασκευής βουτύρου· ημεροδείκτες· ηλεκτρικά ανοιχτήρια για κονσέρβες· εργάτες (εργαλεία)· ανθρακικές ψήκτρες· τροφοδότες για εξαερωτήρες· εξαερωτήρες· περιβλήματα λαναρίσματος [μέρη μηχανών λαναρίσματος]· μηχανές λαναρίσματος· Μηχανές και συσκευές για πλύσιμο ταπήτων, ηλεκτρικές· ποδιές για μηχανές· ολισθητήρες για πλεκτικές μηχανές· ένθετα για διηθητικές μηχανές· καταλυτικοί μετατροπείς· εγκαταστάσεις για την αφαίρεση σκόνης (για σκοπούς καθαρισμού)· φυγοκεντρικοί διαχωριστές (μηχανές)· μύλοι φυγοκέντρησης· φυγοκεντρικές αντλίες· φυγοκεντρικοί διαχωριστές [μηχανές]· μαχαίρια τεμαχισμού· αλυσοπρίονα· ψαλίδια για μηχανές· εμβόλαια (μέρη μηχανών)· βουτυρομηχανές· βαλβίδες για μηχανές· συσκευές καθαρισμού με ατμό· Μηχανές και συσκευές καθαρισμού, ηλεκτρικές· μηχανές για ψαλίδισμα· συμπλέκτες, εκτός των κινητήρων οχημάτων· μύλοι του καφέ, εκτός από τους χειροκίνητους· μηχανήματα βαφής· κινητήρες πεπιεσμένου αέρα· πιστόλια πεπιεσμένου αέρα για εξώθηση κόλλας· μηχανές πεπιεσμένου αέρα· αντλίες πεπιεσμένου αέρα· συμπιεστές ψυγείων· μηχανές συμπίεσης· αναμίκτες σκυροδέματος· συμπυκνωτές (ατμού) ως μέρη μηχανών· εγκαταστάσεις συμπύκνωσης· διωστήρες για μηχανές και κινητήρες· καλώδια ελέγχου για μηχανές και κινητήρες· συσκευές ελέγχου για μηχανές και κινητήρες· όργανα ελέγχου (υδραυλικά) για μηχανές και κινητήρες·όργανα ελέγχου (πεπιεσμένου αέρα) για μηχανές και κινητήρες· μεταφορείς· μηχανές για την κατασκευή σπάγκων· μηχανές αποφλοίωσης καλαμποκιού ή σιτηρών· συζεύξεις εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα· προστατευτικά τεμάχια μηχανών· γερανοί [συσκευές ανύψωσης και ανέλκυσης]· στροφαλοφόροι άξονες· περιβλήματα για μηχανές και κινητήρες· στρόφαλοι [μέρη μηχανών]· διαχωριστές γάλακτος/ανθογάλακτος· ηλεκτρικοί θρυμματιστές/μύλοι (για οικιακή χρήση)· μηχανές θραύσης· καλλιεργητικές μηχανές· γεννήτριες ρεύματος· διατάξεις για το τράβηγμα των κουρτινών [ηλεκτρικές]· μηχανές κοπής· κοπτικοί καμινευτήρες αυλοί που λειτουργούν με αέριο· κεφαλές κυλίνδρου για μηχανές· κύλινδροι για μηχανές· κύλινδροι κινητήρα· μηχανές γαλακτοκομίας· έμβολα αποσβεστήρα κραδασμών· εξαεριστήρες ύδατος τροφοδοσίας· μηχανές αφαίρεσης λίπους· φορτωτήρες (μπίγες)· μηχανές κοπής σπειρωμάτων· μηχανές εκτύπωσης διά πιέσεως· πλυντήρια πιάτων· αεριστήρες άμμου· μηχανές εξόλκησης για τάφρους· μηχανές κοπής· κρουνοί εκροής· συσκευές τελικής επεξεργασίας· συσφιγκτήρες τρυπανιών ως μέρη μηχανών· διατρητικά στελέχη (μέρη μηχανών)· διατρητικές κεφαλές (μέρη μηχανών)· γεωτρύπανα· Πύργοι γεώτρησης, πλωτοί ή μη· ηλεκτρικά τρυπάνια χειρός· αλυσίδες μετάδοσης κίνησης (όχι για οχήματα ξηράς)· κινητήριοι μηχανισμοί, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· τύμπανα για μηχανές· στεγνωτήρια· μηχανές βαφής· ιμάντες δυναμοηλεκτρικής γεννήτριας· ψήκτρες δυναμοηλεκτρικής γεννήτριας· δυναμοηλεκτρικές γεννήτριες· μηχανήματα επιχωμάτωσης· Μηχανές για την παρασκευή ζυμαρικών· εκχυτήρες· ηλεκτρικά σφυριά· Ηλεκτρομηχανικά μηχανήματα για τη χημική βιομηχανία· Εξοπλισμός ανέλκυσης· ιμάντες (ανυψωτήρων)· αλυσίδες ανελκυστήρων [μέρη μηχανών]· ανυψωτήρες· μηχανές ανάγλυφης εκτύπωσης· γεννήτριες ισχύος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· μηχανές για πλοία· μηχανοκινητήρες και κινητήρες (εκτός αυτών για οχήματα ξηράς)· μηχανές χάραξης· κυλιόμενοι διάδρομοι και κλιμακοστάσια· εκσκαφείς· Εξατμίσεις για κινητήρες και μηχανές· δοχεία εκτόνωσης [μέρη μηχανών]· ιμάντες ανεμιστήρα για μηχανές και κινητήρες· ανεμιστήρες για κινητήρες και μηχανές· μέσα αερισμού για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά σπόρων· τροφοδότες [μέρη μηχανών]· συσκευές τροφοδοσίας για λέβητες μηχανών· ρυθμιστές ύδατος τροφοδοσίας· μηχανές πλήρωσης· φίλτρα συμπίεσης· μηχανές διήθησης· φίλτρα καθαρισμού αέρα ψύξης για κινητήρες· φίλτρα (μέρη μηχανών ή κινητήρων)· διατάξεις τελικής επεξεργασίας (μηχανές)· εξαρτήματα για λέβητες με μηχανή· μηχανές για αλευρόμυλους· μύλοι για αλεύρι και δημητριακά· καύσιμα για λέβητες μηχανών· πιεστήρια χορτονομής· ηλεκτρομηχανικές μηχανές παρασκευής τροφίμων· επεξεργαστές τροφίμων για την κουζινα [ηλεκτρικοί]· φυσητήρες για σφυρηλάτηση,· μηχανές χύτευσης· στροχοί ελεύθερης περιστροφής, (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα)· μηχανές αποτύπωσης με μήτρα· ηλεκτρικοί αποχυμωτές για οικιακή χρήση· συσκευές μετατροπής καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης· συστήματα εξοικονόμησης καυσίμων για μηχανές και κινητήρες·δοχεία απορριμμάτων· αεριογόνοι συσκευές· κιβώτια ταχυτήτων, όχι για οχήματα ξηράς· χαλινάρια· αλληλουχία οδοντωτών τροχών όχι για χερσαία οχήματα· ηλεκτρογεννήτριες· σπινθηριστές (μπουζί) προθέρμανσης για κινητήρες ντήζελ· ηλεκτρικά πιστόλια για την εφαρμογή κόλλας· σπόρων (φυσητήρες ή ανεμιστήρες για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά -)· μηχανές αποφλοίωσης καλαμποκιού ή σιτηρών· διαλογείς σιτηρών· τρίφτες λαχανικών· κιβώτια λίπανσης [μέρη μηχανών]· δακτύλιοι λίπανσης (μέρη μηχανών)· ηλεκτρικές συσκευές κατατεμαχισμού για οικιακή χρήση· μηχανές άλεσης· λίθοι λείανσης (μέρη μηχανών)· προστατευτικά τεμάχια μηχανών· τροχιές-οδηγοί για μηχανές· πιστόλια (εργαλεία με εκρηκτικά φυσίγγια)· κουρευτικές μηχανές για ζώα· κουρευτικές μηχανές για ζώα· σφύρες (μέρη μηχανών)· εργαλεία χειρός, εκτός από τα χειροκίνητα· συσκευές φόρτωσης· χειρισμού και διαχειριστές [μηχανές]· πλαίσια για μηχανές· βωλοκόποι· θεριστικές μηχανές· εναλλάκτες θερμότητας [μέρη μηχανών]· μηχανές για το ράψιμο ποδόγυρων· μηχανές πλυσίματος με μεγάλη πίεση· ανυψωτήρες· διατάξεις στερέωσης μηχανημάτων κατεργασίας· προστατευτικά τεμάχια μηχανών· χοάνες μηχανικής παροχέτευσης· αργαλειοί για είδη καλτσοποιίας· περιβλήματα μηχανών· μηχανές αποφλοίωσης καλαμποκιού και σιτηρών· υδραυλικοί μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος πόρτας [μέρη μηχανών]· υδραυλικές μηχανές και κινητήρες· διατάξεις ανάφλεξης για κινητήρες εσωτερικής καύσης· μαγνητοηλεκτρικές μηχανές ανάφλεξης· μαγνητοηλεκτρικές συσκευές έναυσης για κινητήρες· εκκολαπτικές μηχανές· ακροφύσια εγχυτήρων (μπεκ) για κινητήρες· σιδερωτήρια· ανυψωτές οχημάτων (μηχανές)· κινητήρες με αεριοώθηση, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· εμφράξεις [μέρη κινητήρων]· έδρανα αξονίσκων· αξονίσκοι [μέρη μηχανών]· πηδάλιο εκκίνησης για μοτοσικλέτες· Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας· μηχανές ζύμωσης· πλεκτικές μηχανές· μαχαίρια [ηλεκτρικά]· λάμες για θεριστικές μηχανές· μηχανές επικόλλησης ετικετών· μηχανήματα για την κατασκευή δαντέλας· τόρνοι (μηχανήματα)· ιμάντες ανύψωσης· μηχανισμοί ανύψωσης· Διατάξεις ανύψωσης, εκτός από τελεφερίκ μεταφοράς χιονοδρομέων· κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) φόρτωσης· κεφαλές σκελετών· αργαλειοί ύφανσης· αντλίες λίπανσης· λιπαντήρες ως μέρη μηχανών· σφόνδυλοι για μηχανές· εργαλειομηχανές· τροχοί μηχανών· συστήματα τροχών για μηχανές· κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα· συσκευές για κατεργασία· καλάνδρες (μηχανές)· σιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές· μηχανές του κιμά· μηχανές του κιμά· αυτόματοι τροφοδότες αγροτικών ζώων· μηχανές συρματοποίησης μετάλλων· Μηχανές κατεργασίας μετάλλων· αμελκτικές μηχανές· κύπελλα αμέλγματος για μηχανές αμέλγματος· μηχανές εκγλύφανσης· Μύλοι για οικιακές χρήσεις (μη χειροκίνητοι)· μύλοι [μηχανές]· μυλόπετρες· μηχανές για την παρασκευή μεταλλικών νερών· μηχανήματα ανάμιξης· μηχανές διαμόρφωσης· καλούπια [μέρη μηχανών)]· μηχανές δημιουργίας εγκοπών· μηχανοκίνητοι καλλιεργητές· ηλεκτροκινητήρες, εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων· Κινητήρες για λέμβους· κινητήρες εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· Κυλιόμενοι διάδρομοι (πεζοδρόμια)· κυλιόμενες σκάλες· μηχανές κοπής χόρτων· συλλέκτες ιλύος (μηχανήματα)· σιγαστήρες για κινητήρες· μηχανές χάραξης ινών σε καλούπια· μηχανές διυλισμού φυσικού πετρελαίου· μηχανές συσκευασίας· μηχανές πακεταρίσματος· μηχανές βαφής· μηχανές χάρτου· μηχανές χαρτοποιίας· μηχανές απόσχισης· ηλεκτρικές συσκευές για τη φροντίδα του παρκέ· μηχανές αποφλοίωσης· μύλοι για το πιπέρι, εκτός των μύλων χειρός· δακτύλιοι εμβόλου· έμβολα για κυλίνδρους· έμβολα κινητήρα· Έμβολα [μέρη μηχανών ή κινητήρων]· πλάνες (μηχανές)· άροτρα· υνία· έμβολα αποσβεστήρα κραδασμών· υδραυλικοί μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος πόρτας (μέρη μηχανών)· σφύρες πεπιεσμένου αέρα· μεταφορείς πεπιεσμένου αέρα· πνευματικοί σωληνωτοί μεταφορείς· στίλβωσης (μηχανές και συσκευές -) [ηλεκτρικές]· τροχοί αγγειοπλαστικής· σφύρες ελεύθερης πτώσης· πιεστήρια· πιεστήρια [μηχανές βιομηχανικής χρήσης]· Πιεστήρια για σατινάρισμα· βαλβίδες μείωσης της πίεσης (μέρη μηχανών)· ρυθμιστές πίεσης (μέρη μηχανών)· βαλβίδες πίεσης [μέρη μηχανών]· προωστικοί κινητήρες για οχήματα, εκτος αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· μηχανές για ανάκτηση χάλυβα από ακατέργαστο σίδηρο· τροχαλίες· Τροχαλίες [μέρη μηχανών]· μηχανές ψεκασμού· διαφράγματα αντλιών· αντλίες για εγκαταστάσεις θέρμανσης· Αντλίες (μηχανές)· αντλίες [μέρη μηχανών ή κινητήρων]· στιγείς διατρητικών μηχανών (μηχανικά τρύπανα)· διατρητικές μηχανές· σπειρώματα με οδοντωτούς τροχούς· μηχανές τοποθέτησης χορδών σε ρακέτες· συσκευές ψύξης κινητήρων· μηχανές τοποθέτησης σιδηροτροχιών· μηχανές για την κατασκευή σιδηροδρόμων· μηχανικές τσουγκράνες· μηχανικές τσουγκράνες· μηχανές άλεσης· μηχανές για μηχανισμούς κλίσης κινητήρων· θεριστικές μηχανές· θεριστικές μηχανές, μηχανές θερισμού-δεματισμού· θεριζοαλωνιστικές μηχανές· υποπολλαπλασιαστές εκτός αυτών για χερσαία οχήματα· διατάξεις τυλίγματος [μηχανικές]· μπομπίνες για αργαλειούς· ρυθμιστές [μέρη μηχανών]· πλυντήρια πιάτων· μηχανές εμφιάλωσης· μηχανές οδοποιίας· κύλινδροι συμπίεσης· ρομπότ [μηχανές]· κυλινδροτριβείς· περιστροφικές κινητές γέφυρες· κύλινδροι για εγκαταστάσεις έλασης· μηχανές ελασματοποίησης· τεμαχιστές ριζών [μηχανές]· πιεστήρια (υψηλής πίεσης)· μηχανήματα για την παρασκευή λουκάνικων· Πάγκοι πριονίσματος ως μέρη μηχανών· πριόνια (μηχανές)· σμίλες (ηλεκτρικές)· σύνδεσμοι [μέρη κινητήρων]· μηχανές σφράγισης για βιομηχανική χρήση· αυτολιπαινόμενα έδρανα· διαχωριστές· συζεύξεις αξόνων [μηχανές]· μηχανές ακονίσματος· δίσκοι λείανσης (ως μέρη μηχανών)· δετικές μηχανές· κουρευτικές μηχανές για ζώα· ηλεκτρικές ψαλίδες· βυθιζόμενες σφήνες αποσβεστήρα κραδασμών [μέρη μηχανών]· ηλεκτρικές συσκευές στίλβωσης παπουτσιών με κερί· μηχανικά φτυάρια· μηχανές τεμαχισμού για βιομηχανική χρήση· σαΐτες αργαλειού [μέρη μηχανών]· κόσκινα [μηχανές ή μέρη μηχανών]· κόσκινα· εγκαταστάσεις κοσκινίσματος· συστήματα διήθησης· σιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές· μηχανές διαμόρφωσης μεγέθους· στηρίγματα ολισθητήρα [μέρη μηχανών]· ολισθητήρες για πλεκτικές μηχανές· μηχανήματα λείανσης (πλάνες)· απορροφητήρες χιονιού· συσκευές συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο· καμινευτήρες αυλοί συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο· σίδερα συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο· μηχανές ταξινόμησης για βιομηχανικές χρήσεις· γραμμικοί σπορείς· σπινθηριστές για κινητήρες εσωτερικής καύσης· ρυθμιστές ταχύτητας μηχανών και κινητήρων· φυγόκεντροι στεγνωτήρες πλυντηρίων· κλωστικές μηχανές· κλωστικές μηχανές· κλωστικοί τροχοί· πιστόλια βαφής· μηχανές ψεκασμού· ελατήρια [μέρη μηχανών]· εκκοκιστικές μηχανές· μηχανές αποτύπωσης· βάσεις μηχανών· Εκκινητήρες για κινητήρες· στάτορες [μέρη μηχανών]· λέβητες μηχανών· ατμομηχανές· αυτόματες μηχανές καθαρισμού· ελαιοδιαχωριστές με ατμό· οδοστρωτήρες· συσκευές τεμαχισμού για άχυρο· μηχανήματα ακονίσματος μαχαιριών και λεπίδων· στυπιοθλίπτες [μέρη μηχανών]· κύπελλα άμελξης για μηχανές άμελξης· συσκευές απορρόφησης για τη βιομηχανία· μηχανές παραγωγής ζάχαρης· υπερσυμπιεστές· υπερθερμαντήρες· μηχανές ανάγλυφης επεξεργασίας· τράπεζες μηχανών· πλαίσια για αργαλειούς κεντήματος· κρουνοί [μέρη μηχανημάτων, μηχανών ή κινητήρων]· μηχανές επίστρωσης πίσσας· κύπελλα άμελξης για μηχανές άμελξης· χορτοξηραντικές μηχανές· θερμικοί φλογοβόλοι αυλοί [μηχανές]· μηχανές κατασκευής σπειρώματος· αλωνιστικές μηχανές· κεκλιμένες σφύρες· ανοιχτήρια για κονσέρβες [ηλεκτρικά]· εργαλεία [μέρη μηχανών]· μετατροπείς στρέψης εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· αλυσίδες μετάδοσης κίνησης, όχι για χερσαία οχήματα· κινητήριοι άξονες, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· όργανα μετάδοσης κίνησης για μηχανές· μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης, εξαιρουμένων αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· μηχανές συμπίεσης απορριμμάτων· κλαδευτήρια (μηχανήματα)· ανυψωτικοί μηχανισμοί για οχήματα· λειαντικές μηχανές· δετικές μηχανές· στρόβιλοι (τουρμπίνες), εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα· στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων· χορτοκοπτικές μηχανές· τεμαχιστές ριζών [μηχανές]· καρδανικοί σύνδεσμοι· εξαρτήματα για ηλεκτρικές σκούπες για τον ψεκασμό αρωματικών ουσιών και απολυμαντικών· σακούλες (για ηλεκτρικές σκούπες)· ελαστικοί σωλήνες για ηλεκτρικές σκούπες· ηλεκτρικές σκούπες· αντλίες κενού (μηχανές)· βαλβίδες [μέρη μηχανών]· εγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων· δονητές [μηχανές] για βιομηχανική χρήση· ανυψωτικοί μηχανισμοί για οχήματα· συσκευές για πλύσιμο· πλυντήρια· πιεστήρια απορριμμάτων· συσκευές κατάτμησης απορριμμάτων· θερμαντήρες ύδατος [μέρη μηχανών]· διαχωριστές ύδατος· Μηχανές και συσκευές για στίλβωση με κερί, ηλεκτρικές· μηχανές εκρίζωσης ζιζανίων (βοτανίσματος)· συσκευές συγκόλλησης με αέριο· ηλεκτρικές μηχανές συγκόλλησης· σκούπες χιονιού για οικιακές χρήσεις [ηλεκτρικές]· μηχανήματα βαφής· βαρούλκα· πρέσες για φρούτα· μηχανές διήθησης· μηχανήματα κατεργασίας και επεξεργασίας ξύλου· μηχανές περιτυλίγματος· μαγνήτες· διανομείς· διατάξεις ανάφλεξης· πηνία ανάφλεξης· μπουζί· Σπινθηριστές προθέρμανσης· Καθαριστές αέρα· φίλτρα αέρα· φίλτρα ελαίου· φίλτρα καυσίμου·διατάξεις ιζηματαπόθεσης καυσίμων (διαχωριστές)· ακροφύσια έγχυσης καυσίμου·ηλεκτρικές συσκευές ελέγχου έγχυσης πετρελαίου κίνησης (ντίζελ)· ρυθμιστικές δικλείδες· βαλβίδες παροχής ύδατος·συσκευές θέρμανσης αέρα εισαγωγής (μέρη κινητήρα)· αντλίες καυσίμου· αντλίες έγχυσης καυσίμων· ρυθμιστές·διατάξεις επανακυκλοφορίας αερίων εξαγωγής·διατάξεις διαχωρισμού άνθρακα (δοχεία άνθρακα)·θερμαντήρες με ψυχρή μείξη (μέρη κινητήρα)·συσκευές ελέγχου προανάφλεξης για κινητήρες· εξατμίσεις· ψυγεία ελαίου·δέκτες (διαχωριστές)· αυτόματες μηχανές χειρισμού (διαχειριστές ρομπότ)· συσκευές μηχανολογίας (ρομπότ)·ηλεκτρικές διατάξεις για το τράβηγμα των κουρτινών· Ηλεκτρικοί κινητήρες (εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα)·καταλυτικοί μετατροπείς για κινητήρες·διατάξεις ελέγχου εκπομπών·βάσεις μηχανής·μονολιθικά στηρίγματα κινητήρα.

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; aparatos para la purificación del acetileno; bandas adhesivas para las polillas; distribuidores de cinta adhesiva [máquinas]; máquinas para la confección de bebidas gaseosas; Aparatos para la elaboración de aguas gaseosas; bombas de aire para acuarios; aireadores; aerocondensadores; motores para aeronaútica; agitadores; elevadores para la agricultura; instrumentos agrícolas que no sean manuales; máquinas agrícolas; pistolas para pintar; condensadores de aire; dispositivos para el deplazamiento de cargas sobre cojines de aire; motores para vehículos de cojín neumático; bombas de aire [instalaciones de garajes]; inyectores de aire de aspiración; alternadores; palieres antifricción para máquinas; cojinetes antifricción para máquinas; dispositivos antipolución para motores; cajas del delantal de máquinas; pulverizadores [máquinas]; garfios automáticos [marina]; árboles de máquinas; anillos de bolas para rodamientos; rodamientos a bolas; soportes de cojinetes para máquinas; cojinetes para árboles de transmisión; cojinetes [partes de máquinas]; batidoras eléctricas; máquinas para batir; aparatos para tirar la cerveza a presión; bombas para la cerveza; máquinas inyectores de aire; transportadores de cinta; correas de transportadores; correas de máquinas; correas para motores; curvadoras; aparatos electromecánicos para la preparación de bebidas; Máquinas de alzar para bicicletas; Dinamos para bicicletas; agavilladoras; máquinas para la fabricación del asfalto; porta-láminas [partes de máquinas]; máquinas para repasar las láminas; láminas [partes de máquinas]; emulsionadores eléctricos para uso doméstico; máquinas inyectores de aire; inyectores de aire (sopladores) de aspiración; Sopladores [fuelles] para la compresión, la aspiración y el transporte de gases; sopladores [fuelles] para la compresión, la aspiración y el transporte de granos; bobinas para telares; colectores de incrustación de calderas (de máquinas); tubos de calderas [partes de máquinas]; máquinas para capsular las botellas; máquinas para llenar (envasadoras); máquinas para precintar botellas; máquinas para tapar botellas; máquinas de trenzar; guarniciones de frenos que no sean para vehículos; segmentos de frenos que no sean para vehículos; zapatas de frenos que no sean para vehículos; máquinas para cortar pan; máquinas para la cervecería; escobillas eléctricas [partes de máquinas]; cepillos [partes de máquinas]; bulldozers; máquinas para la fabricación de mantequilla; calendarios; abrelatas eléctricos; cabrestantes; escobillas de carbón [electricidad]; alimentadores para carburadores; carburadores; guarniciones de cardas; cardas (máquinas); máquinas y aparatos eléctricos para enjabonar alfombras; cajas del delantal de máquinas; correderas para máquinas de hacer punto; cartuchos para máquinas de filtrar; convertidores catalíticos; instalaciones de sacar el polvo para la limpieza; máquinas centrífugas; molinos centrífugos; bombas centrífugas; centrifugadoras [máquinas]; hojas de cortapieles; sierras mecánicas; tijeras de máquinas; mandriles [partes de máquinas]; mantequeras [máquinas]; válvulas de máquinas; aparatos de limpieza de vapor; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; cortadoras [máquinas]; embragues que no sean para vehículos terrestres; molinillos de café que no sean manuales; máquinas para pintar al temple; motores de aire comprimido; pistolas de aire comprimido para la extrusión de masillas; máquinas de aire comprimido; bombas de aire comprimido; compresores para refrigeradores; compresores [máquinas]; hormigoneras de obra; condensadores [de vapor] [partes de máquinas]; instalaciones de condensación; varillas de conexión para máquinas y motores; cables de mando para máquinas o motores; dispositivos de mando de máquinas o motores; controles (hidráulicos) para máquinas y motores;controles (neumáticos) para máquinas y motores; transportadores; máquinas para trenzar; descortezadores de cereales; acoplamientos que no sean para vehículos terrestres; capós [partes de máquinas]; grúas [aparatos de elevación]; árboles de manivela; cárteres para máquinas y motores; manivelas [partes de máquinas]; separadores de crema (nata); trituradoras eléctricas para uso doméstico; máquinas machacadoras; cultivadores [máquinas]; generadores de corriente; dispositivos eléctricos para correr cortinas; cortadoras [máquinas]; sopletes de corte a gas; culatas de motores; cilindros para máquinas; cilindros de motores; máquinas de lechería; pistones de amortiguadores [partes de máquinas]; desaireadores (desgasificadores) de agua de alimentación; desengrasadoras [máquinas]; mástiles de carga; roscadoras (máquinas de roscar); máquinas para estampillar; lavaplatos; desintegradores; azadones [arados]; divisores; separadores de agua; (aparatos para) revestimientos; porta-brocas [partes de máquinas]; coronas de perforación [partes de máquinas]; coronas de sondeo [partes de máquinas]; perforadoras; torres de perforación, flotantes o no flotantes; perforadoras eléctricas de mano; cadenas impulsoras que no sean para vehículos terrestres; máquinas motrices que no sea para vehículos terrestres; tambores de máquinas; máquinas de secado; Máquinas para teñir; correas de dinamo; escobillas de dinamo; dinamos; máquinas para movimiento de tierras; máquinas para la fabricación de pastas alimenticias; eyectores; martillos eléctricos; Máquinas electromecánicas para la industria química; Aparatos elevadores; correas (de elevación); cadenas de elevadores [partes de máquinas]; elevadores; máquinas para repujar; generadores de energía de emergencia; máquinas de barcos; motores (excepto motores para vehículos terrestres); máquinas para grabar; escaleras rodantes; excavadoras; Tubos de escape para motores; depósitos de expansión [partes de máquinas]; correas de ventiladores para motores; ventiladores de motores; ventiladores para la compresión, la aspiración y el transporte de granos; dispositivos de arrastre [partes de máquinas]; alimentadores de calderas de máquinas; reguladores de agua de alimentación; máquinas llenadoras; filtros a presión; máquinas filtradoras; aire de refrigeración (filtros para la limpieza del -) para motores; filtros [partes de máquinas o de motores]; acabadoras [máquinas]; guarniciones para calderas de máquinas; máquinas para la fabricación de harinas; molinos de trigo; conductos de humos para calderas de máquinas; prensas para forraje; aparatos electromecánicos para la preparación de alimentos; robots de cocina [eléctricos]; ventiladores de fragua; máquinas de fundición; ruedas libres distintas de las de vehículos terrestres; frisadores; prensa frutas eléctricas para uso doméstico; Convertidores de combustible para motores de combustión interna; economizadores de carburante para motores;cubos de la basura; gasificadores; cajas de cambios, excepto para vehículos terrestres; arnesos de telares; engranajes (ruedas dentadas) que no sean para vehículos terrestres; generadores de electricidad; bujías de precalentamiento de motores diesel; pistolas para encolar eléctricas; granos (sopladoras o ventiladores para compresión, aspiración y transporte de); descortezadores de cereales; desgranadoras; máquina para rallar legumbres; cajas de engrase [máquinas]; anillos de engrase (partes de máquinas); trituradoras eléctricas para uso doméstico; máquinas trituradoras; muelas para el afilado [partes de máquinas]; capós [partes de máquinas]; guías de máquinas; pistolas [herramientas con cartuchos explosivos]; esquiladoras para animales [máquinas]; esquiladoras para animales [máquinas]; martillos [partes de máquinas]; herramientas de mano, distintas a las accionadas manualmente; Aparatos de manipulación (carga y descarga); manipuladores industriales [máquinas]; sillas para máquinas [asientos]; rastrillos; segadoras; cambiadores térmicos [partes de máquinas]; máquinas para confeccionar dobladillos; lavadoras de alta presión; montacargas; dispositivos de sujeción para máquinas herramientas; capós [partes de máquinas]; tolvas para la descarga mecánica; telares para confección de géneros de punto; jaulas para máquinas; máquinas descascarilladoras (de maíz y grano); mecanismos hidráulicos para abrir y cerrar puertas [partes de máquinas]; motores hidráulicos; dispositivos de encendido para motores de explosión; magnetos de encendido; magnetos de encendido para motores; incubadoras de huevos; inyectores para motores; máquinas para planchar; gatos [máquinas]; motores a reacción que no sean para vehículos terrestres; juntas que sean partes de motores; palieres de gozne; goznes; motores de arranque de pedal para motocicletas; máquinas de cocina eléctricas; amasadoras mecánicas; máquinas de tricotar; cuchillas eléctricas; cuchillas de segadoras; etiquetadoras; máquinas para la fabricación de encajes; tornos [máquinas-herramientas]; correas para elevadores; aparatos de elevación; elevadores, distintos de elevadores de esquí; rampas de carga; láminas de telares para tejer; telares para tejer; engrase (bombas de -); engrasadoras [partes de máquinas]; volantes de máquinas; máquinas herramienta; ruedas de máquinas; ruedas de máquinas; máquinas para la industria textil; (aparatos para) mecanizado; calandrias (máquinas); colectores (de escape) para motores; picadoras de carne [máquinas]; picadoras de carne [máquinas]; alimentadores de ganado mecanizados; estiradoras; máquinas trabajar los metales; Máquinas de ordeñar; (ventosas [de succión] para) máquinas de ordeñar; máquinas fresadoras; Molinillos para uso doméstico que no sean manuales; molinos [de máquinas]; muelas de molino; aparatos para la fabricación de aguas minerales; máquinas mezcladoras; máquinas de moldurar; moldes [partes de máquinas]; mortajadoras; cultivadoras motorizadas; motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres; Motores para barcos; vehículos terrestres (motores que no sean para -); pasarelas rodantes; escaleras rodantes; segadoras; colectores de barro [máquinas]; silenciadores para motores; máquinas para cortar roscas; maquinaria para refinerías de petróleo; máquinas de embalaje; máquinas de embalar; máquinas para pintar; máquinas de papel; máquinas para la fabricación de papel; mortajadoras; enceradoras de parquet eléctricas; máquinas peladoras; molinillos de pimienta que no sean manuales; segmentos de pistones; pistones para cilindros; pistones de motores; Pistones [partes de máquinas o de motores]; cepilladoras; arados; rejas; pistones de amortiguadores [partes de máquinas]; dispositivos neumáticos para abrir y cerrar [partes de máquinas]; martillos neumáticos; transportadoras de neumáticos; instalaciones neumáticas de transporte para tubos; máquinas y aparatos pulidores (eléctricos); tornos de alfareros; martillos-pilones; prensas; prensas [máquinas para uso industrial]; máquinas para satinar; manorreductores de presión [partes de máquinas]; reguladores de presión [partes de máquinas]; válvulas de presión [partes de máquinas]; mecanismos de propulsión para vehículos no terrestres; máquinas de pudelar; poleas; Poleas [partes de máquinas]; máquinas pulverizadoras; membranas de bombas; bombas para instalaciones de calefacción; Bombas [máquinas]; bombas [partes de máquinas o de motores]; punzones de perforadoras (taladradoras); punzonadoras; gatos de cremallera; encordadoras para raquetas; radiadores de refrigeración para motores; máquinas para la colocación de raíles; Máquinas para la construcción de vías férreas; rastrillos de rastrilladoras; rastrilladoras; trituradoras [máquinas]; máquinas para mecanismos de caida; segadoras; segadoras agavilladoras; segadoras-trilladoras; desmultiplicadores que no sean para vehículos terrestres; devanadoras mecánicas; bobinas para telares; reguladores [partes de máquinas]; lavavajillas; ribotejadoras; máquinas para la construcción de carreteras; rodillos compresores; robots [máquinas]; rodamientos a rodillos; puentes rodantes; cilindros de laminadores; laminadores; corta-raíces [máquinas]; máquinas para satinar; máquinas para las salchichas; Caballetes para serrar [partes de máquinas]; sierras [máquinas]; tijeras eléctricas; juntas [partes de motores]; máquinas para sellar [estampillar] para uso industrial; palieres autoengrasadores; separadores; acoplamientos de árboles [máquinas]; máquinas para el afilado; discos de muela (pieza de máquina); atadoras [agavilladoras]; esquiladoras para animales [máquinas]; cizallas eléctricas; pistones de amortiguadores [partes de máquinas]; enceradoras para calzado eléctricas; palas mecánicas; trituradoras [máquinas] para uso industrial; lanzaderas (partes de máquinas); tamices [máquinas o partes de máquinas]; cribadoras; instalaciones de criba; instalaciones de cribado; silenciadores para motores; máquinas para ajustar; soportes de carros [partes de máquinas]; carros para máquinas de tricotar; máquinas para alisar; cañones de nieve; aparatos de soldadura accionados por gas; sopletes para soldar accionados por gas; hierros para soldar gas; máquinas separadoras para la industria; sembradoras [máquinas]; bujías de encendido para motores de explosión; reguladores de velocidad de máquinas y de motores; secadoras; hiladoras; máquinas de hilatura; tornos para hilar; pistolas para pintar; máquinas pulverizadoras; resortes [partes de máquinas]; desgranadoras [máquinas] [de maíz]; máquinas de estampado (timbrado); soportes de máquinas; Motores de arranque; estatores; calderas de máquinas; máquinas de vapor; purgadores automáticos; desaceitadores de vapor; rodillos compresores; cortadores de paja; máquinas para repasar las hojas, láminas; cajas de relleno [partes de máquinas]; ventosas para máquinas de ordeñar; aspiradores para uso industrial; máquinas para la industria azucarera; supercompresores; supercalentadores; prensas para embutir; mesas para máquinas; bastidores para máquinas de bordar; grifos [partes de máquinas o de motores]; máquinas de alquitranar; ventosas para máquinas de ordeñar; henificadoras; lanzas térmicas de oxigeno [máquinas]; máquinas para filetear; trilladoras; martinetes [martillos de fábricas]; abrelatas eléctricos; herramientas [partes de máquinas]; convertidores del par motor, que no sean para vehículos terrestres; cadenas motrices que no sean para vehículos terrestres; árboles de transmisión [que no sean para vehículos terrestres]; transmisiones para máquinas; mecanismos de transmisión para vehículos no terrestres; compactadores para los detritus; desbrozadoras (máquinas); monta-vagones; máquinas para la rectificar; agavilladoras; turbinas que no sean para vehículos terrestres; turbocompresores-sobrealimentadores de gases de escape; cortadoras de césped; corta-raíces [máquinas]; juntas de cardan; accesorios de aspiradores de polvo para pulverizar perfumes y desinfectantes; bolsas (aspiradores de polvo); tubos de aspiradores de polvo; aspiradoras; bombas de vacío (máquinas); válvulas [partes de máquinas]; instalaciones de lavado de vehículos; vibradores [máquinas] de uso industrial; monta-vagones; aparatos de lavado; lavadoras; compactadores para los detritus; trituradoras de basuras; calentadores de agua [partes de máquinas]; separadores de agua; (máquinas y aparatos para) encerar con cera y eléctricos; Máquinas para escardar; soldadores de gas; máquinas eléctricas para soldar; batidoras eléctricas para uso doméstico; máquinas para pintar al temple; tornos (para elevar pesos); prensadoras; aventadoras de grano; máquinas para trabajar la madera; máquinas para envolver; magnetos; distribuidores; dispositivos de encendido; bobinas de encendido; bujías de encendido; bujías incandescentes; Depuradores de aire; filtros de aire; filtros de aceite; filtros de combustible;sedimentadores de combustible (separadores); boquillas de inyección de combustible;aparatos de control eléctricos y electrónicos; cuerpos de regulador; válvulas para el agua;aparatos de calefacción de aire de admisión (parte de motor); bombas de combustible; bombas de inyección de combustible; reguladores;dispositivos de recirculación de tubos de escape;dispositivos de separación de carbón (jaula de carbón);calentador de mezcla con frío (parte de motor);aparatos de control de golpes para motores; tubos de escape; enfriadores de aceite;receptores (separadores); máquinas de manipulación automáticas (manipuladores para robots); aparatos para máquinas (robots);dispositivos (eléctricos) para correr cortinas; Motores eléctricos excepto para vehículos terrestres;convertidores catalíticos para motores;dispositivos de control de emisión;soportes de motor;soportes monolíticos para motores.

Masinad ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a. maismaasõidukite); masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); inkubaatorid (muna-), munainkubaatorid; atsetüleenipuhastusaparaadid, -seadmed; plokivinna liiterihmad; kleeplindi etteandurid (masinad); gaseerjookide valmistamise masinad; Vee gaseerimise seadmed; akvaariumi õhutuspumbad; gaasistusseadmed; Õhukondensaatorid; lennumasinate mootorid; segurid, segistid; põllumajanduselevaatorid; põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); põllutöömasinad; värvimise värvipüstolid; õhukondensaatorid; koormateisalduse õhkpadiseadmed; hõljukimootorid; õhupumbad (töökojaseadmed); imamisventilaatorid; vahelduvvoolugeneraatorid; antifriktsioonlaagrid (masinaosad); antifriktsioonliuad (masinaosad); heitgaaside puhastusseadised (mootoriosad); põlled [masinaosad]; pulverisaatorid (masinad); automaatsed laevaankrud; teljed (masinaosad); kuullaagrirõngad; kuullaagrid; laagritoendid masinatele; laagrid (ülekandevõllide); laagrid (masinaosad); ropsimasinad (elektrilised); ropsimasinad; õlle suruvillimisaparaadid; õllepumbad; lõõtsad (masinad); lintkonveierid; konveierilindid; rihmad (masinaosad); ajamirihmad (v.a maismaasõidukitele); painutusmasinad; joogivalmistusmasinad (elektromehaa-nilised); jalgrattokoostemasinad; jalgrattadünamod; heinapallide valmistamise seadmed, heinapallimismasinad; bituumenivalmistusmasinad; lõiketerahoidikud (masinaosad); lõiketera teritamise (troppimise) masinad; terad, labad (masinaosad); segurid (elektrilised kodumasinad); mootorpuhurid; puhastuspuhurid; gaaside kokkusurumiseks,väljaimemiseks ja transpordiks mõeldud puhurid; puhurid teravilja kokkusurumiseks, imemiseks ja transpordiks; hasplid (kangastelgede); katlakivikogurid (masinakatelde); katlatorud [masinaosad]; pudelikaanetusmasinad; pudelivillimismasinad; pudelisulgemismasinad; pudelikorkimismasinad; ääristusmasinad; pidurite hõõrdkatted (v.a sõidukite); pidurisegmendid (v.a sõidukite); piduriklotsid (v.a sõidukite); leivalõikurid; õllepruulimismasinad; harjad (elektrilised); harjad (masinaosad); buldooserid; võimasinad; kalandrid; plekkpurgiavajad (elektrilised); vinnad; grafiitharjad (elekter); karburaatori toiturid; karburaatorid; kraasmasina kraasid (kraasmasina osad); kraasimismasinad, kraasmasinad; vaipade šampooniga pesemise masinad ja seadmed (eletrilised); supordipõlled; nihutid, libistid (kudumismasina); kassetid, padrunid (filtreerimismasinate, filtrimismasinate); katalüüskonverterid; tolmueemaldusseadmed; tsentrifuugid (masinad); tsentrifugaalveskid; tsentrifugaalpumbad; tsentrifuugid (masinad); hekslimasina terad; kettsaed; peitlid (masinatele); padrunid (masinaosad); võikirnud; klapid masinatele; aurupesurid; puhastusmasinad ja -aparaadid (elektrilised); pügamismasinad; sidurid (v.a maismaasõidukite); kohviveskid (v.a käsiveskid); liimvärvimismasinad; suruõhumootorid, pneumomootorid; mastiksipüstolid (pneumoseadmed); suruõhumasinad; suruõhupumbad, pneumopumbad; kompressorid (külmutusseadmete); kompressorid (masinad); betoonisegistid (masinad); aurukondensaatorid [masinaosad]; kondensatsiooniseadmed; kepsud (masina- või mootoriosad); juhttrossid (masinatele ja mootoritele); juhtseadised (masina- või mootoriosad); kontrollseadmed (masinate ja mootorite hüdraulilised);masinate ja mootorite pneumaatilised ajamid; konveinerid (masinad); nöörimasinad; lüdimismasinad; sidurid (v.a maismaasõidukite); kapotid (masinaosad); kraanad (tõsteseadmed); nukkvõllid, väntvõllid; karterid (masina- või mootoriosad); vändad (masinaosad); koorelahutid; peenestid, jahvatid (elektrilised koduma-sinad); purustusmasinad, purustid; kultivaatorid (masinad); elektrigeneraatorid; eesriideajamid (elektrilised); lõikemasinad, lõikurid; gaaslõikepõletid; silindripead (mootoriosad); silindrid (masinaosad); silindrid (mootoriosad); meiereimasinad; amortisaatorikolvid (masinaosad); joogivee deaeraatorid; rasvaärastusseadmed; laadimiskraanad; keermelõikurid (masinad); stantsimispingid, stantspingid; nõudepesumasinad; desintegraatorid, sõrmveskid; kraavisahad; jaotusmehhanismid; tühjendusventiilid; pakkeseadmed; puuripadrunid (masinaosad); puurikroonid (masinaosad); puuripead (masinaosad); puurmasinad; puurimisplatvormid (ujuvad või paiksed); trellid (käsi- ), käsitrellid (elektrilised); ajamiketid (v.a maismaasõidukite); mootorid (v.a maismaasõidukite); trumlid [masinaosad]; kuivatusmasinad, kuivatid; värvimisseadmed; generaatoririhmad; generaatoriharjad; generaatorid; mullatöömasinad; toidutaina valmistamise masinad; ejektorid; elektrivasarad; Elektromehaanilised masinad (keemiatööstus); Tõsteseadmed; elevaatoririhmad; tõstukiketid (masinaosad); elevaatorid; surutrükimasinad, gofreerimispressid, gofreerpressid; varujõugeneraatorid; paadimootorid; mootorid (v.a. maismaasõidukite); graveerimismasinad, graveermasinad; liikurtrepid (eskalaatorid); ekskavaatorid; summutid (mootoriosad); paisupaagid (masinaosad); ventilaatoririhmad (mootoriosad); mootoriventilaatorid; teravilja kokkusurumis-, imi- ja teisalduspuhurid; fiidrid (masinaosad); toiteaparaadid (katlamootori); joogiveeregulaatorid; villimisseadmed; pressfiltrid; filtreerimisseadmed, filtreerseadmed; mootorite õhkjahutusfiltrid; filtrid (masina- või mootoriosad); viimistlusmasinad; aurukatlagarnituurid; jahuveskimasinad; jahuveskid; lõõrid (aurukatla suitsu- ), aurukatla suitsulõõrid; söödapressid; toiduvalmistusmasinad (elektromehaanilised); köögikombainid (universaalsed), elektrilised; sepalõõtsad; valumasinad; vabakäigusidurid (v.a maismaasõidukite); ratineerimismasinad, ratineermasinad; mahlapressid (elektrilised kodumasinad); kütusemuundurid (sisepõlemismooto-rite ); kütuseökonomaiserid (mootoriosad);jäätmepeenestid; õhutusseadmed, tuulutusseadmed; käigukastid (v.a maismaasõidukite); ülekandeseadmed, ajamid (kangastelgede); hammasrataskäigukastid, v.a maismaasõidukitele; generaatorid (elektri-), elektrigeneraatorid; eelsoojendusküünlad (diiselmootorite); liimipüstolid, liimipihustid (elektrilised); tuulutusseadmed, ventilaatorid (teravilja kokkusurumiseks, imemiseks ja transpordiks); lüdimismasinad (teravilja- ), teravilja-lüdimismasinad; lüdimismasinad; köögiviljariivimismasinad; määrdetoosid (masinaosad); määrderõngad (masinaosad); jahvatid, peenestid (elektrilised kodu-masinad); jahvatusseadmed; käiakivid (masinaosad); kaitsmed (masinaosad); juhikud (masinaosad); püstolid (lõhkepadrunitega riistad); pügamismasinad (looma- ), looma-pügamismasinad; pügamismasinad (looma- ), loomapüga-mismasinad; haamrid (masinaosad); käsitööriistad, v.a. käsitsi käitatavad; laadimisseadmed; tööstusmanipulaatorid [masinad]; toendid (masinaosad); äkked; heinaniidukid, viljaniidukid; soojusvahetid (masinaosad); ääristusmasinad; kõrgsurvepesurid; tõstukid, kaubaliftid; riistahoidikud (masinate); kapotid (masinaosad); puistepunkrid (mehaaniliselt tühjendatavad); kudumismasinad; kered (masinaosad); teraviljalüdimismasinad; hüdraulilised ukseavajad ja -sulgurid (masinaosad); hüdromootorid; sisepõlemismootorite süüteseadmed; süütemagneetod; magneetod (mootori süüteseadmed); inkubaatorid (muna-), munainkubaatorid; pihustid mootoritele; triikmasinad, triikrauad; tungrauad (masinad); reaktiivmootorid (v.a maismaasõidukite); liigendid [mootoriosad]; võllipuksid (masinaosad); võllitapid (masinaosad); jalgkäivitid mootorratastele; elektrilised köögimasinad; sõtkumismasinad; lamekudumismasinad; noad, lõikurid (elektrilised); niidukiterad; etiketimasinad; pitsikudumismasinad; treipingid; tõstukilindid; tõsteseadmed; liftid (v.a suusaliftid); laadimisplatvormid; kangastelgede võllid, teljed; kangasteljed, kangaspuud; õlituspumbad; määrdeaineseadmed (masinaosad); hoorattad (masinate); mehaanilised tööpingid, töömasinad; masinarattad; hammasajamid; tekstiilitööstuse masinad; trimmerid; kangapressid (masinad); torustik (heite- ) (mootoriosad); hakklihamasinad (seadmed); hakklihamasinad (seadmed); sööturid (mehhaniseeritud) kariloomade jaoks; metallitõmbepingid; metallitöötluspingid; lüpsiseadmed; lüpsiaparaadi imikannud; freespingid; Veskid (kodumasinad), v.a käsiveskid; freespingid [masinad]; veskikivid; mineraalveevalmistusmasinad; segumasinad; vormimismasinad; valuvormid [masinaosad]; höövelmasinad; motoriseeritud kultivaatorid; elektrimootorid, v.a sõidukitele; mootorid (paadi- ), paadimootorid; mootorid (v.a. maismaasõidukite); liikurteed; liikuvad trepid (eskalaatorid); viljaniidukid; mudakogurid (masinad); summutid mootoritele ja ajamitele; keermelõikepingid (masinad); õlipuhastusmasinad; pakkemasinad; pakkimismasinad, pakkemasinad; värvimisseadmed; paberimasinad; paberivalmistusmasinad; tapimasinad; parketi vahatamis-poleerimismasinad (elektrilised); ropsimasinad; pipraveskid (v.a käsiveskid); kolvirõngad; kolvid (silindri- ), silindrikolvid; kolvid (mootoriosad); Kolvid (masina- või mootoriosad); koorimismasinad, koorlid; adrad; adraterad; amortisaatorikolvid, varbkolvid; pneumaatilised ukseavajad ja -sulgurid (masinaosad); haamrid (suruõhu-), suruõhuhaamrid, pneumohaamrid; pneumotransportöörid; pneumoseadmed torutranspordiks; elektrilised poleerimisseadmed ja -vahendid; potikedrad; haamrid (mehhaanilised), vasarad; pressid; pressid (masinad tööstuslikuks kasutuseks); satineerimismasinad, satineermasinad, kalandrid; survereduktorid (masinaosad); surveregulaatorid (masinaosad); surveklapid (masinaosad); jõuülekandemehhanismid (muuks kui maismaasõidukitele); pudeldusmasinad; plokid; Rihmarattad (masinaosad); pulverisaatorid (masinad); membraanid (pumba-), pumbamembraanid; kütteseadmete pumbad; Pumbad (masinad); pumbad (masinate, jõumasinate või mootorite osad); puuriterad; mulgustid (masinad); hammaslatt-tungrauad, ajamhammas-ratastungrauad; reketinöörimismasinad; mootorite ja jõuseadmete jahutusradiaatorid; rööpmepaigaldusmasinad; raudtee-ehitusmasinad; rehitsusmasina piid; rehitsusmasinad; jahvatusseadmed; rammid (masinad); viljaniidukid; viljaniidukid-vihusidujad; teraviljakombainid; ülekandemehhanismid (v.a maismaa-sõidukite); hasplid (mootoriga); poolid (kangastelgede, kangaspuude ); regulaatorid (masinaosad); nõudepesumasinad; ääristajad; tee-ehitusmasinad; teerullid; robotid (masinad); rull-laagrid; sildkraanad; valtspingi valtsid, valtsrullid; valtspingid; juurelõikurid (masinad); kalandrid; vorstimasinad; Pink-ketassaed (masinaosad); saed (masinad); elektrimeislid; peittihendliigendid (mootoriosad); hermetiseerimismasinad, hermetiseer-masinad (tööstuslikud); isemäärivad laagrid; separaatorid; sidurid [masinaosad]; teritusmasinad; terituskettad (masinaosad); vihusidumismasinad; loomade pügamismasinad; käärid (elektrilised); amortisaatorikolvid (masinaosad); jalatsite poleerimise seadmed (elektrilised); kühvlid (mehaanilised); tööstuslikud peenestid; süstikud (masinaosad); sõelurid (masinad või masinaosad); sõelad; sõelumisseadmed; sõelurid; valjatõmbetorud (masinaosad); kalibreerimispingid, kalibreerpingid; supordid (masinaosad); nihutid, libistid (kudumismasina); silumismasinad; lumevaalutid; jooteaparaat (gaasi-); jootepõleti (gaasi- ); jootetõlvikud; sorteermasinad (tööstuslikud); külvikud (masinad); sisepõlemismootorite süüteküünlad; masinate ja mootorite kiirusregulaatorid; trummelkuivatid; raamketrusmasinad; ketrusmasinad; vokid; püstolid (värvi- ), värvipüstolid; pulverisaatorid (masinad); vedrud (masinaosad); varreeraldusseadmed; tembeldusmasinad; aluskered (masinaosad); Mootorikäivitid; staatorid (masinaosad); aurukatlad; aurumasinad, aurumootorid; auruventiilid; auru- ja õliseparaatorid; pressrullid; hekslimasinad; teraterituspingid; karptihendid (masinaosad); lüpsimasina nisakannud; imimasinad, imurid (tööstuslikud); suhkrutööstuse masinad; ülelaadimiskompressorid; ülekuumendid; kuumstantsimispingid, kuumstantspingid; lauad (masinaosad); tikkemasina brodeertrumlid; kraanid (masinate, jõumasinate või mootorite osad); gudronaatorid, gudroonimismasinad; lüpsimasina nisakannud; heinakaarutid; termopiigid (masinad); keermelõikepingid; peksumasinad; sepistusvasarad; purgiavajad (elektrilised); tööriistad (masinaosad); hüdrosidurid (v.a maismaasõidukite); ülekandeketid (v.a maismaasõidukite); ülekandevõllid (v.a maismaasõidukite); jõuülekanded, transmissioonid (masinaosad); ülekanded (v.a maismaasõidukitele); jäätmetihendusseadmed; võsalõikurid (masinad); veoautotõstukid; õgvendusmasinad; pakkeseadmed (heina- ), heinapak-keseadmed; turbiinid (v.a maismaasõidukite); turbokompressorid; mättalõikurid; juurviljalõikurid (masinad); kardaanliigendid; tolmuimeja lisaseadmed parfüümi ja desovahendite levitamiseks; tolmuimejakotid; tolmuimeja voolikud; tolmuimejad; vaakumpumbad (masinad); klapid (masinaosad); sõidukipesula seadmed; tööstuslikud vibraatorid (masinad); vagunitõstukid, veovankritõstukid; pesemisaparaadid; pesemismasinad, pesumasinad, pesurid; prahitihendusmasinad; jäätmepeenestid; veesoojendid (masinaosad); veeseparaatorid; elektrilised vahapoleerimismasinad ja -seadmed; rohimismasinad; gaasikeevitusaparaadid; keevitusaparaadid (elektrilised); vahustid (kodumasinad) (elektrilised); lupjamismasinad; vintsid; pressid; tuulamismasinad, tuularid; puidutöötlusmasinad; pakkimismasinad, pakkemasinad; süütemagneetod; jaoturid; süüteseadmed; süütepoolid; süüteküünlad; Süüteküünlad; õhufiltrid; õhufiltrid; õlifiltrid; kütusefiltrid;kütuseselitid (separaatorid); kütusepihustid;elektriline ja elektrooniline juhtaparatuur; seguklapikojad; veeventiilid;sisselaskeõhu soojendusseadmed (mootoriosad); kütusepumbad; sissepritsepumbad; regulaatorid;heitgaaside ringlusseadmed;puidusöe eraldusseadmed (puidusöe kanister);külmsegusoojendid (mootoriosad);mootorite kloppimise kontrollseadmed; väljalasketorud; õlijahuti;vastuvõtjad (separaatorid); automaatsed käsitsusseadmed (robotimanipulaatorid); masinate seadmed (robotid);(elektrilised) kardina tõmbamisseadmed; Mootorid (elektri- ), elektrimootorid (v.a maismaasõidukite);mootorite katalüüsmuundurid;õhuheite kontrollseadmed;mootorialused;mootorite monolitkandurid.

Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet; asetyleenin puhdistuslaitteet; tarranauhat koiperhosia varten; teippitelineet; hiilihappojuomien valmistuskoneet; veden ilmastajat; akvaarioissa käytettävät ilmastuspumput; kaasunkehittimet; ilmanjäähdyttimet; moottorit ilma-ajoneuvoihin; sekoituslaitteet; maataloudessa käytettävät nostolaitteet; maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; maanviljelyskoneet; ilmaharjat värin levittämiseen; lauhduttimet; laitteet ilmatyynyjen avulla kuljettamiseen; ilmatyynyajoneuvojen moottorit; ilmapumput [autokorjaamolaitteistot]; ilman imukoneet; vaihtovirtageneraattorit; koneiden kitkanestolaakerit; koneiden kitkanestotyynyt; moottoreiden saasteenestolaitteet; koneiden lamellit; ruiskutuskoneet; automaattiankkurit merenkulkukäyttöön; koneen akselit; laakereiden kuularenkaat; kuulalaakerit; laakerijalustat koneita varten; voimansiirtoakseleiden laakerit; laakerit (koneenosat); sähkövatkaimet; jauhatus-, vatkauskoneet; laitteet oluen alipainevalmistukseen; olutpumput; puhallinkoneet; hihnakuljettimet; kuljetuslaitteiden hihnat; hihnat koneisiin; moottoreiden ja koneiden hihnat; taivutuskoneet; juoman valmistuskoneet, sähkömekaaniset; Polkupyörien kokoamiskoneet; Polkupyörien dynamot; kirjansidontakoneet; bitumin valmistuskoneet; teränpitimet (koneiden osat); veitsenteroituskoneet; raudat (koneiden osat); sähkökäyttöiset sekoittimet kotitalouskäyttöön; puhalluskoneet; puhalluskoneet pölyn jne. poistamiseen; puhaltimet kaasujen puristamiseen, imemiseen ja kuljetukseen; puhalluskoneet viljan puristukseen, imuun ja kuljetukseen; kutomakoneiden puolat; lämpökattiloiden karstankeruukoneet; kattilanputket (koneen osat); pullojen sulkijakoneet (koneet sulkuläppien kiinnittämiseen); täyttökoneet; pullojentäyttökoneet; korkituskoneet; punontakoneet; jarrupäällysteet muihin kuin ajoneuvoihin; jarrulohkot, ei ajoneuvoihin; jarrukengät muihin kuin ajoneuvoihin; leivänleikkauskoneet; panimokoneet; sähköharjat (paitsi koneenosat); harjat (koneiden osat); raivaustraktorit; vointekokoneet; kalenterit; sähkökäyttöiset purkinavaajat; käsivintturit; hiiliharjat; kaasuttimen syöttölaitteet; kaasuttimet; karstaviirat (karstauskoneiden osat); karstauslaitteet; sähkökäyttöiset mattojen vaahtopuhdistuskoneet ja -laitteet; koneiden lamellit; neulekoneiden telat; suodatinkoneiden asettimet; katalysaattorit; pölynpoistolaitteistot puhdistukseen; lingot (koneet); rouhinrummut; keskipakopumput; linkokoneet; silppurit; moottorisahat; taltat koneisiin; kiinnitysistukat (koneen osat); kirnut; koneventtilit; höyrypuhdistuslaitteet; sähkökäyttöiset puhdistuskoneet ja -laitteet; leikkurit (koneet); muiden kuin maa-ajoneuvojen kytkimet; kahvimyllyt, muut kuin käsikäyttöiset; maalauskoneet; paineilmakoneet; paineilmapistoolit kitin puristukseen; paineilmakoneet; paineilmapumput; jääkaappien kompressorit; kompressorit; työmaiden betonimyllyt; lauhduttimet (höyryn) (koneiden osia); lauhdutuslaitteistot; moottoreiden kiertokanget; ohjauskaapelit koneisiin tai moottoreihin; ohjauskoneistot koneisiin, moottoreihin; (hydrauliset) valvontalaitteet koneisiin ja moottoreihin;(pneumaattiset) hallintalaitteet koneisiin ja moottoreihin; kuljettimet (koneet); köydenpunontakoneet; viljan kuorimiskoneet; kytkimet muihin kuin maa-ajoneuvoihin; ovisuojukset; nosturit (nosto- ja taljalaitteet); kampiakselit; koneiden ja moottoreiden rungot; kammet (koneiden osat); kerman separaattorit; sähkökäyttöiset rouhimet ja murskaimet (kotitalouskäyttöön); murskauskoneet; harat [koneet]; virtageneraattorit; sähkökäyttöiset verhojen vetolaitteet; leikkuukoneet; kaasukäyttöiset leikkauspolttimet; sylinterien kannet; koneitten sylinterit; moottorien sylinterit; meijerikoneet; uppomännät; syöttöveden ilmanpoistajat; rasvanpoistimet (koneet); nostopuomit; kierteitysporakoneet; meistokoneet; astianpesukoneet; murskaimet; ojankaivukoneet; leikkuukoneet; laskuhanat; viimeistelylaitteet; poranistukat (koneiden osat); poranterät (koneiden osat); porien terät (koneiden osat); porakoneet; kelluvat tai pohjaan kiinnitettävät poraustornit; sähköiset käsiporat; muiden kuin maa-ajoneuvojen käyttöketjut; käyttömoottorit muihin kuin maa-ajoneuvoihin; koneiden rummut; kuivauskoneet; Värjäyskoneet; virtamoottorin nauhat; laturinharjat; dynamot; maansiirtokoneet; koneet pastanvalmistukseen; ejektorit; sähkövasarat; Sähkömekaaniset koneet kemianteollisuuteen; Nostolaitteet; (nosturin)hihnat; hissiketjut (koneiden osat); nosturit; meistokoneet; hätägeneraattorit; veneiden moottorit; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kaiverruskoneet; liukuportaat; kaivinkoneet; Pakoputket moottoreita ja koneita varten; paisunta-astiat (koneiden osat); moottoreiden tuulettimen hihnat; moottoreiden tuulettimet; tuulettimet viljan puristukseen, imuun ja kuljetukseen; syöttölaitteet (koneiden osat); höyrykattiloiden syöttölaitteet; syöttöveden säätimet; täyttökoneet; puristussuodattimet; suodatuskoneet; suodattimet moottoreiden jäähdytysilman puhdistamiseen; suodattimet [koneiden tai moottorien osat]; viimeistelykoneet; varusteet höyrykattiloihin; jauhomyllykoneet; jauhomyllyt; tulitorvet konehöyrykattiloihin; rehupuristimet; sähkömekaaniset ruoanvalmistuskoneet; monitoimikoneet (sähkökäyttöiset); palkeet pajoihin, pajapuhaltimet; valimokoneet; muiden kuin maa-ajoneuvojen vapaakytkimet; nukituskoneet; sähkökäyttöiset hedelmäpuristimet kotitalouskäyttöön; Polttoaineen konversiolaitteet polttomoottoreita varten; moottoreiden polttoaineensäästäjät;jäteastiat; kaasuunnuslaitteet; vaihteistot (paitsi maakulkuneuvoille); kutomakoneiden niisivarret; (hammas)vaihteistot, paitsi maa-ajoneuvoihin; sähkögeneraattorit; dieselmoottoreiden hehkutulpat; sähkökäyttöiset liimapistoolit; vilja (puhalluskoneet tai puhaltimet viljan puristukseen, imuun ja kuljetukseen); viljan kuorimiskoneet; viljaseulat; vihannesraastimet; voitelukupit (koneiden osat); voitelurenkaat [koneiden osat]; sähkökäyttöiset silppurit kotitalouskäyttöön; murskauskoneet; hiomakivet (koneiden osat); suojukset (koneiden osat); koneiden johteet; pistoolit (räjähdyspanoksia sisältävät työkalut); eläinten karvanleikkuukoneet; koneet eläinten keritsemiseen; vasarat (koneiden osat); käsityökalut, muut kuin käsikäyttöiset; Käsittelylaitteet (lastaus ja purku); teolliset käsittelykoneet; koneidet jalustat; äkeet; sadonkorjuukoneet; lämmönvaihtimet (koneiden osat); päärmäyskoneet; painepesurit; nostotaljat; työstökoneiden työkappaleiden kiinnityslaitteet; ovisuojukset; mekaaniset poistosuppilot; kutomakoneet; koneiden kotelot; jyvien ja viljan kuorimiskoneet; hydrauliset ovien avaus- ja sulkemislaitteet (koneiden osat); hydraulimoottorit, koneet; polttomoottorien sytytyslaitteet; sytytysmagneetot; sytytysmagneetot moottoreihin; munanhautomakoneet; moottoreiden ruiskutuslaitteet; silityskoneet; tunkit (koneet); suutinmoottorit, paitsi maa-ajoneuvoihin; tiivisteet (moottorinosat); tappilaakerit; laakerin tapit (koneiden osat); moottoripyörien polkukäynnistimet; sähköiset keittiökoneet; vaivauskoneet; neulekoneet; sähköveitset; niittokoneterät; etikettikoneet; pitsinnypläyskoneet; sorvit (työstökoneina); nostohihnat; nostolaitteet; hissit, paitsi hiihtohissit; lastauslaiturit; kutomakoneiden akselit; kutomakoneet; voitelupumput; voitelulaitteet [koneiden osat]; pyörästöt koneita varten; työstökoneet; koneiden pyörät; koneiden pyörästö; tekstiiliteollisuudessa käytettävät koneet; työstölaitteet; kalanterit (koneet); moottoreiden pakosarjat; lihaleikkurit (koneet); lihamyllyt; koneistetut karjanruokintalaitteet; metallinvetokoneet; metallintyöstökoneet; Lypsykoneet; utarekupit (imukupit) lypsykoneisiin; jyrsinkoneet; Myllyt kotitaloustarkoituksiin (ei-käsikäyttöiset); myllyt (koneet); myllynkivet; laitteet kivennäisvesien valmistukseen; sekoituskoneet; muovauskoneet; muotit (koneiden osat); pistokoneet; moottoroidut kultivaattorit; sähkömoottorit, paitsi maa-ajoneuvoihin; Veneiden moottorit; moottorit muihin kuin maa-ajoneuvoihin; hihnakuljettimet (jalkakäytävät); rullaportaat; niittokoneet, leikkuukoneet; lietteenkerääjät (koneet); moottoreiden äänenvaimentimet; kierteityskoneet; öljynjalostuskoneet; paketointikoneet; pakkauskoneet; maalauskoneet; paperikoneet; paperikoneet; kaiverruskoneet; sähkökäyttöiset parketinvahauskoneet; kuorintakoneet; muut kuin käsikäyttöiset pippurimyllyt; männänrenkaat; sylinterien männät; männät moottoreihin; männät (koneen tai moottorin osina); höyläkoneet; aurat; auran vantaat; uppomännät; paineilmatoimiset ovien avaus- tai sulkemislaitteet (koneiden osat); paineilmavasarat; pneumaattiset kuljettimet; pneumaattiset putkikuljetinlaitteistot; kiillotuskoneet ja -laitteet (sähkökäyttöiset); dreijat; konevasarat; painot; puristuskoneet (koneet teollisuustarkoituksiin); Puristuskoneet aineen satiinimaiseksi tekemistä varten; paineenalentimet [koneenosat]; painesäätimet (koneen osina); paineventtiilit (koneiden osat); käyttökoneistot (ei maa-ajoneuvoihin); putlauskoneet; taljat; Taljat (koneiden osia); ruiskutuskoneet; pumppujen kalvot; pumput lämmityslaitoksiin; Pumput [koneet]; pumput (koneen- tai moottorinosina); porakoneiden merkkipuikot; lävistyskoneet, meistokoneet; hammastankoväkivivut; mailojen pingotuskoneet; moottoreiden jäähdytyslaitteet; kiskotuskoneet; Rautateiden rakennuskoneet; niittokoneiden haravat; haravointikoneet; murskauskoneet; kippimekanismien koneet; niittokoneet, leikkuukoneet; leikkuukoneet, leikkuu-sitomakoneet; leikkuupuimurit; (muiden kuin maa-ajoneuvojen) alennusvaihteet; mekaaniset kelat; kutomakoneiden puolat; säätimet (koneenosat); astianpesukoneet; ruiskuttimet; tienrakennuskoneet; painovalssit; robotit (koneet); rullalaakerit; rullasillat; valssaamosylinterit; valssaamot; juurisilppurit (koneet); puristuskoneet (satiinimaiseksi tekemistä varten); makkarantäyttökoneet; Sahapenkit [koneen osat]; sahat [koneet]; sähkösakset; liittimet (moottoreiden osat); sulkemiskoneet teollisiin tarkoituksiin; itsevoitelevat laakerit; erottimet; akselikytkennät (koneet); teroituskoneet; hiontalevyt (koneen osia); kirjansidontakoneet; koneet eläinten keritsemiseen; sähköleikkurit; iskunvaimentimen männät (koneiden osat); kengänkiillotuslaitteet (sähköiset); kaivukoneet, mekaaniset; rouhimet teollisiin tarkoituksiin; syöstävät (koneenosat); siivilät (koneet tai koneiden osat); seulojat; seulalaitteistot; seulontalaitteet; koneiden ja moottoreiden äänenvaimentimet; liisteröintikoneet, koonlajittelukoneet; teräkelkat (koneenosat); neulekoneiden telat; hiomakoneet; lumilingot; kaasukäyttöiset juottolaitteet; kaasukäyttöiset juotospuhalluspolttimet; kaasukäyttöiset juotoskolvit; lajittelukoneet teolliseen käyttöön; kylvökoneet; sytytystulpat polttomoottoreihin; koneiden ja moottoreiden nopeudensäätimet; lingot; kehruukoneet; kehruukoneet; rukit; maaliruiskupistoolit; suihkukastelukoneet; jouset (koneiden osat); marjojenriipimiskoneet; leimauskoneet; koneiden jalustat; Käynnistyslaitteet moottoreihin ja koneisiin; staattorit (koneenosat); konekattilat; höyrykoneet; höyrylukot; öljysumuttimet; tiejyrät; olkisilppurit; terien teroituskoneet; tiivistysholkit (koneiden osat); utarekupit lypsykoneisiin; imulaitteet teollisiin tarkoituksiin; sokerin valmistuskoneet; ahtimet; höyryntulistimet; puristuslaitteet; konepöydät; kirjailukoneiden kehikot; hanat (koneiden tai moottorien osat); tervauskoneet; utarekupit lypsykoneisiin; heinänkääntäjät; lämpöpeitset (koneet); kierteityskoneet; puimurit; kankivasarat; purkinavaajat, sähkökäyttöiset; työkalut (koneiden osina); momentinmuuntimet muihin kuin maa-ajoneuvoihin; voimansiirtoketjut, ei maa-ajoneuvoihin; käyttöakselit, paitsi maa-ajoneuvoihin; koneiden voimansiirto-osat; vaihdepyörästöt, paitsi maa-ajoneuvoihin; jätepuristuslaitteet; syrjäyssahat (koneet); trukit; hiomakoneet; kirjansidontakoneet; turpiinit muihin paitsi maa-ajoneuvoihin; pakokaasuahtimet; ruohonleikkurit; juurisilppurit (koneet); kardaaninivelet; pölynimurin lisävarusteet tuoksu- ja desinfiointiaineiden ruiskuttamiseen; pussit (pölynimureihin); pölynimureiden letkut; pölynimurit; tyhjiöpumput (koneet); venttiilit koneenosina; ajoneuvojen pesulaitteet; täryttimet (koneet) teollisuuskäyttöön; trukit; pesulaitteet; pesukoneet; jätepuristimet; jätemurskaimet; vedenlämmittimet (koneiden osat); vedenerottimet; sähkökäyttöiset vahakiillotuskoneet ja -laitteet; Kitkemiskoneet; kaasujuotoskoneet; sähkökäyttöiset hitsauskoneet; sähköiset vispilät taloustarkoituksiin; maalauskoneet; vinssit; hedelmäpuristimet; seulontakoneet; puuntyöstökoneet; käärimiskoneet; magneetot; jakolaitteet; sytytyslaitteet; sytytyskelat; sytytystulpat; hehkutustulpat; Ilmanpuhdistimet; ilmansuodattimet; öljynsuodattimet; ja polttoainesuodattimet;polttoaineen saostusvälineet (erottimet); polttoaineiden ruiskutussuuttimet;elektroniset dieselsuihkutuksen ohjauslaitteet; kaasuläppäkammiot; vesiventtiilit;sisäänottoilman lämmityslaitteet (moottorin osat); polttoainepumput; polttoaineen ruiskutuspumput; rajoittimet;pakokaasun kierrätyslaitteet;puuhiilen erotuslaitteet (puuhiilisäiliöt);kylmäseoslämmittimet (moottorin osat);nakutusta vähentävät laitteet moottoreihin; pakoputket; öljynjäähdyttimet;vastaanottimet (erottimet); automaattiset käsittelykoneet (robottien käsittelylaitteet); koneiden laitteet (robotit);sähkökäyttöiset verhojen vetolaitteet; Sähköiset moottorit (paitsi maakulkuneuvoille);katalyyttiset jälkipolttimet moottoreihin;päästöjä vähentävät laitteet;moottorinalustat;yhtenäiset moottoritelineet.

Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek meghajtására szolgáló ~); gép tengelykapcsoló és meghajtó alkatrészek (szárazföldi járművekhez valókat kivéve); mezőgazdasági eszközök és szerszámok [nem kézzel működtetett]; keltetőgépek; acetiléntisztító készülékek; tapadószalagok csigasorokhoz; (ragasztó)szalag adagolók; szénsavas üdítőital gyártásához készülékek; Szénsavval telített víz gyártásához készülékek; légpumpák akváriumokba; aerátorok; Légkondenzátorok; motorok repüléshez; aggregátorok; mezőgazdasági gabonatárolók (felvonóberendezéssel); mezőgazdasági eszközök és szerszámok [nem kézzel működtetett]; mezőgazdasági gépek; szórópisztolyok színanyagok felvitelére; légsűrítők; légpárnás készülékek anyagmozgatásra; légpárnás járművek (motorok -hez); légszivattyúk [szerelőműhelyek berendezései]; levegőelszívó gépek; szinkrongenerátorok; gördülőcsapágyak gépekhez; gördülőcsapágyak gépekhez; környezetkímélo berendezések motorokhoz; védőlapok, védőpajzsok (géprészek); porlasztók (gépek); [automatikus] kutatóhorgonyok a tengerészet számára; tengelyek gépekhez; golyóscsapágy-gyűrűk; golyóscsapágyak; csapágykarok/-bakok/-konzolok gépekhez; csapágyak tengelyekhez; csapágyak (géprészek); keverőgépek [elektromos]; verőgépek, mángorlógépek; sör (berendezések - csapolásához - nyomás alatt); sörszivattyúk; fújtatók [gépek]; szállítószalagok; hevederek szállítószalagokhoz; szíjak gépekhez; hajtószíjak motorokhoz; hajlítógépek; italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus); kerékpárszerelő gépek; kerékpárdinamók; szalmakötöző gépek; aszfaltkészítő gépek; késtartók [gépalkatrészek]; pengeélesítő gépek; pengék (géprészek); keverogépek háztartási használatra (elektromos); fúvógépek; levegőelszívó gépek; fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és szállítására; fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására; orsók szövéshez; vízkőgyűjtők kazánokhoz (gépi -); kazáncsövek [gépalkatrészek]; palackkupakoló gépek; palackozógépek; palackzáró gépek; palackdugaszoló gépek; kábelfonó gépek; fékbetétek, nem járművekhez; fékfogasívek, nem járművekhez; fékpofák, féksaruk, nem járművekhez; kenyérvágó gépek; sörfőző gépek; kefék (elektromos); kefék [géprészek]; buldózerek, talajgyaluk; vajköpülo gépek; kalenderek; konzervnyitók (elektromos); csörlők (húzásra); szénkefék [villamosság]; porlasztó adagolók; porlasztók; kardánvasalások [gépalkatrészek]; kártológépek; elektromos szőnyegtisztító gépek és berendezések; védőlapok, védőpajzsok (géprészek); csúszószerkezetek kötőgépekhez; betétek szűrőgépekhez; katalizátorok; központi porszívó berendezések; centrifugák (gépek); centrifugál malmok; centrifugál-/turbószivattyúk; centrifugák (gépek); szecskavágó kések; láncfűrészek; vésok gépekhez; befogó tokmányok (gépalkatrészek); köpülogépek; szelepek gépekhez; gőzisztító berendezések; elektromos tisztítógépek és -berendezések; hajnyíró(gépek); kuplungok, nem szárazföldi járművekhez; kávédarálók [nem kézzel működtetett]; meszelőgépek; préslégmotorok, surített levegos motorok; surített levegos pisztolyok masztix kilövésére; sűrített levegős (présléghajtású) gépek; pneumatikus szivattyúk/préslégszivattyúk; kompresszorok hűtőgépekhez; kompresszorok [gépek]; betonkeverő gépek; gőzkondenzátorok [gépalkatrészek]; kondenzáló/páralecsapó berendezések; összeköto rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz; vezérlőkábelek gépekhez vagy motorokhoz; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz; szabályozók (hidraulikus -) gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez;pneumatikus vezérlés gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; szállítóberendezések, konvejorok [gépek]; kötélgyártó gépek; gabonahántoló gépek; tengelykapcsolók [nem szárazföldi járművekhez]; motorháztető [géprészek]; daruk [emelő és felhúzó berendezések); forgattyús tengelyek, főtengelyek; forgattyúházak gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; kurblik [gépalkatrészek]; tejlefölözo gépek; aprítógépek háztartási használatra (elektromos); zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; kultivátorok [gépek]; áramfejlesztők; függönyhúzó készülékek (elektromos); szeletelők (gépek); lángvágók, gázzal működő; hengerfejek motorokba; motorhengerek; hengerek motorokhoz; tejipari gépek; lengéscsillapítók dugattyúi (géprészek); légtelenítők (gáztalanítók) tápvízhez; zsírtalanító gépek; árbocdaruk, oszlopdaruk; stancoló és csavarmenetfúró gépek; dombornyomó gépek; mosogatógépek; dezintegrátorok, aprítógépek; árokásó gépek; szeparátorok, osztógépek; leeresztőcsapok, víztelenítő csapok; élezés (berendezések -hez); fúró tokmányok [gépalkatrészek]; fúróbetétek [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; mélyfúró berendezések, lebegő és nem lebegő; elektromos kézifúrók; hajtóláncok, nem földi járművek számára; hajtó(mű)motorok, nem szárazföldi járművekhez; dobok gépekhez; szárítógépek; színezőgépek; dinamószalagok; dinamókefék; dinamók; földmunkagépek; száraztésztagyártó gépek; ejektorok; kalapácsok (elektromos); Elektromechanikus gépek a vegyipar számára; Emelő készülékek; hevederek (emelő-); felvonóláncok [gépalkatrészek]; emelőgépek; mintanyomó gépek; biztonsági áramfejlesztő generátorok; hajómotorok; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek meghajtására szolgáló ~); gravírozógépek; mozgólépcsők; exkavátorok; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; tágulási tartályok [gépalkatrészek]; ékszíjak/ventilátorszíjak motorokhoz és hajtóművekhez; ventilátorok motorokhoz; fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására; vontatószerkezet [géprészek]; adagolóberendezések mozdonykazánokhoz; tápvízszabályozók; töltőgépek; szűrőprések; szűrőgépek; szűrők hűtőlevegő tisztítására motorokhoz; szűrők [gépek vagy motorok részei]; simító megmunkálógépek; szerelvények mozdonykazánokhoz; malomipari gépek; malmok; kürtők mozdonykazánokhoz; takarmányprések; élelmiszergyártó gépek (elektromechanikus); konyhai gépek (univerzális), elektromos; kovácsfújtatók; öntödei gépek; szabadonfutók nem szárazföldi járművekhez; bolyhozógépek; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; üzemanyag-átalakítók belso égésu motorokhoz; üzemanyag-takarékberendezések motorokhoz;hulladékaprítók; aerátorok; sebességváltók [nem szárazföldi járművekhez]; hajtóművek szövőgépekhez; (kerekes) hajtómű nem szárazföldi járművekhez; generátorok (áramfejlesztő ~); izzítógyertyák dízelmotorokhoz; ragasztópisztolyok (elektromos); gabona (kompressziójára, kiszívására és szállítására szolgáló fúvógépek vagy -ventilátorok); gabonahántoló gépek; morzsológépek; zöldségreszelő gépek; zsírzóperselyek [gépalkatrészek]; zsírzógyűrűk [gépalkatrészek]; aprítógépek háztartási használatra (elektromos); csiszológépek; köszörűkövek [gépalkatrészek]; védőfedelek [gépek részei]; vezetők/vezetékek gépekhez; pisztolyok (robbanókartácsot tartalmazó szerszámok); nyírógépek állatokhoz; nyírógépek állatokhoz; kalapácsok [gépalkatrészek]; kézben tartott, de nem kézzel működtetett szerszámok; anyagmozgató gépek (berakodáshoz és kirakodáshoz); ipari kezelőszerkezetek [gépek]; állványok gépekhez; boronák; aratógépek, kaszálógépek; hocserélok (géprészek); szegélyezőgépek; magasnyomású tisztítóberendezések; felvonók/emelőszerkezetek/csörlők; befogókészülékek szerszámgépekhez; motorháztető [géprészek]; kitöltő tölcsérek [gépalkatrészek]; szövőgépek harisnyagyártáshoz; gépek házai; hántoló gépek (kukorica- és gabona-); hidraulikus ajtónyitók és -zárók (gépalkatrészek); hidraulikus motorok; gyújtóberendezések belso égésu motorokhoz; gyújtómágnesek; gyújtómágnesek motorokhoz; keltetőgépek; befecskendezok motorokhoz; vasalógépek; emelők [gépek]; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; csuklók [gépelemek]; tengelyágyak [gépalkatrészek]; sarokpántok, ablakpántok fémből; berugós indítók motorkerékpárokhoz; konyhai gépek (elektromos); dagasztógépek, gyúrógépek; kötőgépek; kések (elektromos); aratógépek kései; címkézőgépek; csipkeverőgépek; esztergák/esztergapadok [szerszámgépek]; liftszalagok, lifthevederek; emelőberendezések; liftek, amelyek nem síliftek; rakodórámpák/-padok; nyüstök szövőszékekhez; szövőszékek; kenés (kenőszivattyúk); zsírzószelencék, kenőszelencék [gépelemek]; gépekhez lend(íto)kerék; szerszámgépek; gépkerekek/-tárcsák; kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez; textilipari gépek; forgácsolás (berendezések -hoz); mángorlók; elosztócsövek (kipufogó -) gépekhez; húsdarálók (gépek); húsdarálók [gépek]; gépesített haszonállat-etetők; dróthúzó készülékek; fémmegmunkáló gépek; fejogépek; fejőgépek (fejőcsészék [szívócsészék] -hez); marógépek; Darálók háztartási használatra (nem kézi); marógépek; malomkövek; ásványvíz gyártásához készülékek; keverőgépek; sajtoló-, formázógépek; öntőformák [gépelemek]; horonymaró gépek; motoros kultivátorok; villanymotorok, nem járművekhez; csónakmotorok; nem szárazföldi járművekhez való motorok; mozgójárdák [gyalogjárók]; mozgólépcsők; aratógépek, kaszálógépek; iszapgyűjtők (gépek); kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; gépek mintavágáshoz a matricákba; olajfinomító gépek; csomagológépek; gépi csomagolóberendezések; festőgépek; papíripari gépek; papírgyártó gépek; horonymaró gépek; elektromos parkettafényesítő gépek; verőgépek, mángorlógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; dugattyúgyűrűk; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; Dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; gyalugépek; ekék; ekevasak; lengéscsillapítók dugattyúi (géprészek); hidraulikus ajtónyitók és -zárók (gépalkatrészek); légkalapácsok/pneumatikus kalapácsok; pneumatikus szállítóberendezések; pneumatikus berendezések csőpostákhoz; fényezőgépek és -berendezések [elektromos]; fazekaskorongok; gépkalapácsok, gozkalapácsok; prések/sajtók; prések (gépek ipari célokra); Présgépek szaténszerű anyagok készítéséhez; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók; nyomáshatároló szelepek [gépelemek]; járművek hajtóművei (a szárazföldi járművekhez készültek kivételével); kavarógépek (kohászat); csigák/csigasorok (emelő-); Kötéltárcsák [géprészek]; porlasztók (gépek); szivattyúmembránok; szivattyúk fűtőberendezésekhez; Szivattyúk (gépek); szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtógépek részei]; fúró él (fúró betétek); lyukasztógépek, perforálógépek; fogasléces emelők; teniszütőhúrozó-gépek; hűtőbordák motorokhoz és hajtóművekhez; sínfektető gépek; vasútépíto gépek; gereblyék gereblyézőgépekhez; gereblyézőgépek; zúzógépek, aprítógépek, törogépek; döngölők (gépek); kaszálógépek; arató-kévekötő gépek; arató-cséplő gépek, kombájnok; fordulatszám-csökkentő áttételek ( nem szárazföldi járművekhez); mechanikus tekerőberendezések; orsók szövéshez; szabályozók (géprészek); mosogatógépek; szegélyezőgépek; útépítő gépek; úthengerek; robotok (gépek); görgőscsapágyak; gördülőhidak; hengersorok hengerei; hengerművek, hengersorok; gyökérvágók [gépi]; fényesítő/szatináló gépek; kolbásztöltőgépek; Fűrészpadok (gépalkatrészek); fűrészek (gépek); ollók (elektromos); tömített csatlakozások [gépalkatrészek]; csomagzáró gépek ipari használatra; csapágyak, önkeno; szeparátorok; tengelykapcsolók (gépek); élezogépek, szerszámköszöruk; köszörűkorongok (gépalkatrészek); kévekötő gépek; nyírógépek állatokhoz; nyíróollók (elektromos); lengéscsillapítók dugattyúi (géprészek); cipőfényesítő gépek (elektromos); lapátos/kanalas kotrók; aprítók [gépek] ipari használatra; vetélők (géprészek); sziták [gépek vagy gépalkatrészek]; rostálógépek, szitálógépek; rostáló berendezések; rostáló berendezések; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; enyvezőgépek; keresztszánok [géprészek]; csúszószerkezetek kötőgépekhez; simítóprések, bevezetőprések; hókotrók; hegesztőkészülékek, gázzal muködőek; forrasztópisztolyok, gázzal működtetett; forrasztópákák, gázzal működő; osztályozógépek ipari használatra; vetőgépek [gépek]; gyújtógyertyák belso égésu motorokhoz; gépek és motorok sebességszabályozói; centrifugák (háztartási); fonókeretek; fonógépek; rokkák; festékszóró pisztolyok; permetező-/festékszóró gépek; rugók [gépalkatrészek]; bogyózógépek; bélyegző/sajtoló/préselő gépek; talapzatok [gépek]; Indítóberendezések, starterek motorokhoz; állórészek, sztátorok; gőzgép kazánok; gőzgépek, gőzfejlesztők; gőzcsapdák/kondenzvíz-leválasztók; gőz-olaj szeparátorok; nyomóhengerek; szalmavágók; pengeélesítő gépek; tömszelencék [gépalkatrészek]; szívóedények fejőgépekhez; szívógépek ipari használatra; cukoripari gépek; (fel)töltokompresszorok; túlhevítők; kovácsprések; munkaasztalok/gépasztalok; keretek hímzőgépekhez; csapok [gépek vagy motorok részei]; kátrányozógépek; szívóedények fejőgépekhez; szénaforgató gépek; lángfúrók [gépek]; menetvágó gépek; cséphadarók; lengőkalapácsok; konzervnyitók (elektromos); szerszámok (géprészek); hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi járművekhez; hajtóláncok, erőátviteli láncok nem földi járművek részére; kardántengelyek (nem szárazföldi jármuvek részére); áttételek/közlő-/hajtóművek gépekhez; áttételes hajtóművek, nem szárazföldi járművekhez; hulladéktömörítő gépek; bozótirtó gépek (gépek); járműemelők; köszörűgépek; szalmakötöző gépek; turbinák [nem szárazföldi járművekhez]; turbókompresszorok; réthántó ekék; gyökérvágók gépek; kardáncsuklós tengelykapcsolók; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertotlenítoszer szóróberendezések; zsákok (porszívó -); csövek porszívókhoz; porszívók; vákuumszivattyúk (gépek); szelepek (géprészek); járműmosó berendezések; vibrátorok [gépek] ipari használatra; járműemelők; mosó berendezések; mosógépek; hulladéktömörítő gépek; hulladék-megsemmisítők [gépek]; vízmelegítők [géprészek]; vízleválasztók/víztelenítők; elektromos viaszpolitúrozó gépek és berendezések; gyomláló/saraboló gépek; hegesztőkészülékek, gázzal működőek; hegesztogépek (elektromos); habverők háztartási használatra [elektromos]; meszelő-gépek; csörlők; szőlőprések; gabonarostáló (gép), gabonarosta; faipari gépek; csomagoló-/tekercselőgépek; gyújtómágnesek; adagolók (automaták); gyújtószerkezetek; gyújtótekercsek; gyújtógyertyák; Izzítógyertyák; légszűrők; légszűrők; olajszűrők; üzemanyagszűrő;üzemanyag-ülepítők (szeparátorok); üzemanyag-befecskendezők;elektromos és elektronikus vezérlő készülékek; fojtótestek; vízszelepek;beszívott levegő-hevítő készülékek (hajtóművek része); üzemanyagszivattyúk; befecskendezőszivattyúk; szabályozók;kipufogógáz-újrakeringető eszközök;szénszeparációs eszközök (aktívszéntartályok);hidegkeverék-melegítők (hajtóművek része);ütődésvédő készülékek motorokhoz; kiömlőnyílások; olajradiátorok;tartályok (szeparátorok); automatikus kezelőgépek (robotokhoz használt manipulátorok); készülékek gépekhez (robotok);(elektromosan működtetett) függönyhúzó eszközök; villanymotorok (a szárazföldi járművekhez valók kivételével);katalizátorátalakítók motorokhoz;kibocsátás-ellenőrző eszközök;motorfelfüggesztések;masszív hordozóeszközök motorokhoz.

Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; apparecchi per la purificazione dell'acetilene; cerchioni adesivi per le puleggie; distribuitori di nastro adesivo [macchine]; macchine per la fabbricazione delle bevande gassate; apparecchi per la fabbricazione d'acque gassate; pompe di aerazioni per acquari; gasogeni; aerocondensatori; motori per l'aeronautica; agitatori; elevatori per l'agricoltura; strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; macchine agricole; spazzole ad aria per applicazione di colori; condensatori ad aria; dispositivi per lo spostamento di carichi su cuscini d'aria; motori di veicoli a cuscino d'aria; pompe ad aria [installazioni di garage]; soffierie d'aspirazione; alternatori; cuscinetti (parti di macchine o di motori); cuscinetti (parti di macchine o di motori); dispositivi contro l'inquinamento per motori; grembiuli per macchine; polverizzatori [macchine]; rampini per marina [automatici]; alberi di macchine; anelli di sfera per cuscinetti; cuscinetti a sfera; sedie di supporto (macchine); cuscinetti per alberi di trasmissione; cuscinetti [parti di macchine]; battitori elettrici; macchine per battere; apparecchi per spillare la birra sotto pressione; pompe per birra; macchine soffianti; trasportatori a nastro; cinghie di trasportatori; cinghie di macchine; cinghie per motori; curvatrici; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande; Macchine per assemblaggio di biciclette; Dinamo per biciclette; legatrici; macchine per fare il bitume; porta-lame [parti di macchine]; macchine per riaffilare le lame; lame (parti di macchine); emulsionatori elettrici per uso domestico; macchine soffianti; soffierie di aspirazione; compressori per comprimere, aspirare e convogliare gas; soffierie per la compressione, l'aspirazione ed il trasporto del grano; bobine di telai per tessitura; collettori d'incrostazioni per le caldaie di macchine; tubi per caldaie [parti di macchine]; macchine per incapsulare le bottiglie; riempitrici; macchine per piombare le bottiglie; macchine per tappare le bottiglie; macchine per intrecciare; guarnizioni di freni diverse da quelle per veicoli; segmenti di freni diversi da quelli per veicoli; ceppi di freni diversi da quelli per veicoli; macchine per tagliare il pane; macchine per birrerie; spazzole elettriche [parti di macchine]; spazzole [parti di macchine]; bulldozer; macchine per burro; calendari; apriscatole elettrici; cabestani; spazzole di carbone [elettricità]; alimentatori per carburatori; carburatori; guarnizioni di carde; carde [macchine]; macchine ed apparecchi (elettrici) per il lavaggio di tappeti e moquette; grembiuli per macchine; guide di scorrimento per macchine per maglieria; cartucce per macchine per filtrare; convertitori catalitici; impianti di pulizia per la rimozione della polvere; centrifughe [macchine]; mulini centrifughi; pompe centrifughe; centrifughe [macchine]; lame di tritapaglia; motoseghe portatili; forbici di macchine; mandrini [parti di macchine]; zangole; valvole per macchine; apparecchi di pulizia a vapore; macchine e apparecchi elettrici per la pulizia; tosatrici [macchine]; frizioni diverse da quelle per veicoli terrestri; macinini da caffè non manuali; macchine per l'imbiancatura; motori ad aria compressa; pistole ad aria compressa per l'estrusione di mastici; macchine ad aria compressa; pompe ad aria compressa; compressori per frigoriferi; compressori [macchine]; impastatrici di calcestruzzo; condensatori di vapore (parti di macchine); impianti di condensazione; bielle di macchine o di motori; cavi di comando di macchine o di motori; Dispositivi di comando di macchine o di motori; comandi idraulici per macchine e motori;comandi pneumatici per macchine e motori; trasportatori; macchine per accordellare; decorticatori di cereali; giunti eccetto quelli per veicoli terrestri; cofani [parti di macchine]; gru [apparecchi di sollevamento]; alberi a manovella; carter per macchine e motori; manovelle [parti di macchine]; separatori di panna; trituratori domestici elettrici; macchine per la frantumazione; coltivatori [macchine]; generatori di corrente; dispositivi elettrici per manovrare le tende; trinciatrici [macchine]; cannelli per intagliare funzionanti a gas; testate di motori; cilindri di macchine; cilindri di motori; macchine per latteria; pistoni d'ammortizzatori [parti di macchine]; degasatori [deaeratori] d'acqua d'alimentazione; smacchiatrici; alberi di carico; filettatrici; stampigliatrici; lavastoviglie; disintegratori; marre per vigneto [aratri]; divisori [macchine]; separatori d'acqua; raddrizzatori; porta-punte [parti di macchine]; corone di trivellazione [parti di macchine]; corone di sonda [parti di macchine]; perforatrici; torri di trivellazione (galleggianti o non galleggianti); trapanatrici a mano elettriche; catene di comando diverse da quelle per veicoli terrestri; macchine motrici non per veicoli terrestri; tamburi [parti di macchine]; essiccatoi; Macchine per la tintura; cinghie di dinamo; spazzole di dinamo; dinamo; macchine per movimenti di terra; macchine per la fabbricazione delle paste alimentari; eiettori; martelli elettrici; Macchine elettromeccaniche per l'industria chimica; Apparecchi elevatori; cinghie di elevatori; catene per elevatori (parti di macchine); elevatori; macchine per sbalzare; generatori di corrente d'emergenza; motori della nave; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); macchine per incidere; scale mobili; scavatrici; Marmitte di scarico per motori; recipienti ad espansione (parti di macchine); cinghie di ventilatori per motori; ventilatori per motori; ventilatori per la compressione, l'aspirazione ed il trasporto del grano; trascinatori [parti di macchine]; impianti per l'alimentazione delle caldaie di macchine; regolatori d'acqua d'alimentazione; macchine per spillare; filtropresse; macchine per filtrare; filtri per la pulitura dell'aria di raffreddamento per motori; filtri [parti di macchine o di motori]; rifinitrici [macchine]; guarnizioni di caldaie di macchine; macchine per l'industria molitoria; mulini da grano; canne fumarie di caldaie di macchine; presse per foraggio; apparecchi elettromeccanici per la preparazione d'alimenti; robots da cucina [elettrici]; soffierie di fucina; macchine di fonderia; ruote libere, non per veicoli terrestri; ratinatrici; spremifrutta elettrici per uso domestico; Convertitori di combustibile per motori a combustione interna; economizzatori di carburante per motori;contenitori per rifiuti; gassificatori; scatole del cambio, eccetto per veicoli terrestri; licciata di telai per tessitura; ingranaggi diversi da quelli per veicoli terrestri; generatori di elettricità; candelette per il preriscaldamento di motori diesel; pistole a colla, elettriche; soffierie per la compressione, l'aspirazione ed il trasporto del grano; decorticatori di cereali; sgranatrici; macchine per grattuggiare le verdure; scatole di lubrificazione [macchine]; anelli di lubrificazione (parti di macchine); trituratori domestici elettrici; machine da macinare; mole per affilare [parti di macchine]; cofani [parti di macchine]; guide per macchine; pistole [utensili a cartucce esplosive]; tosatrici per animali [macchine]; tosatrici per animali [macchine]; martelli [parti di macchine]; utensili elettrici, tranne quelli ad azionamento manuale; Apparecchi di movimentazione (carico e scarico); manipolatori industriali [macchine]; sedie per macchine; erpici; falciatrici; scambiatori di calore [parti di macchine]; macchine per orlare; apparecchi per il lavaggio ad alta pressione; montacarichi; porta-utensili (parti di macchine); cofani [parti di macchine]; tramogge per lo scarico meccanico; telai per maglieria; gabbie di macchine; decorticatori di cereali; dispositivi idraulici per l'apertura e la chiusura di porte (parti di macchine); motori idraulici; Accenditori per motori a scoppio; magneti d'accensione; Magneti d'accensione per motori; incubatrici per uova; iniettori per motori; stiratrici; martinetti [macchine]; motori a reazione diversi da quelli per veicoli terrestri; giunti [parti di motori]; supporti di perni; perni; pedali d'avviamento per motocicli; macchine da cucina elettriche; impastatrici meccaniche; macchine per maglieria; coltelli elettrici; coltelli di falciatrici; etichettatrici; macchine per la fabbricazione di merletti; torni [macchine-utensili]; cinghie per elevatori; apparecchi di sollevamento; ascensori, tranne gli skilift; ponti caricatori; lame di telai per tessitura; telai di tessitura; pompe di lubrificazione; lubrificatori [parti di macchine]; volanti di macchine; macchine utensili; ruote di macchine; rotismi per macchine; macchine per l'industria tessile; apparecchi per lavorazione a macchina; calandre (macchine); marmitte di scarico per motori; tritacarne [macchine]; tritacarne [macchine]; alimentatori meccanizzati per bestiame; trafilatrici; macchine per la lavorazione di metalli; Macchine per mungere; ventose per macchine per mungere; fresatrici; Macinini per uso domestico non manuali; mulini [macchine]; macine di mulino; apparecchi per la fabbricazione delle acque minerali; macchine mescolatrici; macchine per modanare; stampi [parti di macchine]; mortasatrici; coltivatori (motorizzati); motori elettrici tranne quelli per veicoli terrestri; Motori per imbarcazioni; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); passerelle mobili; scale mobili; mietitrici; collettori di fango [macchine]; silenziatori per motori; filettatrici; raffinatrici di petrolio; macchine per impaccare; macchine per l'imballaggio; macchine per la pittura; macchine per la carta; macchine per l'industria cartaria; mortasatrici; lucidatrici per parquet [elettriche]; pelatrici; macinapepe non manuali; segmenti di pistoni; pistoni di cilindri; pistoni di motori; Pistoni [parti di macchine o di motori]; piallatrici; aratri; vomeri d'aratri; pistoni d'ammortizzatori; dispositivi pneumatici per l'apertura o la chiusura di porte (parti di macchine); martelli pneumatici; trasportatori pneumatici; istallazioni pneumatiche di trasporto mediante tubi; macchine ed apparecchi per levigare (elettrici); torni da vasai; magli [macchine]; presse; presse [macchine per uso industriale]; Macchine per satinare; riduttori di pressione [parti di macchine]; regolatori di pressione [parti di macchine]; valvole di pressione [parti di macchine]; meccanismi di propulsione diversi da quelli per veicoli terrestri; macchine per puddellare; pulegge; Puleggie [parti di macchine]; polverizzatori (macchine); membrane di pompe; pompe per installazioni di riscaldamento; Pompe [macchine]; pompe [parti di macchine o di motori]; punzoni per perforatrici (trapanatrici); punzonatrici; cric a cremagliera; macchine per incordare le racchette; radiatori di raffreddamento per motori; macchine per la posa delle rotaie; Macchine per la costruzione di strade ferrate; rastrelli di ranghinatori; ranghinatori; trituratori [macchine]; battipalo; mietitrici; mietilegatrici; mietitrebbiatrici; demoltiplicatori (eccetto quelli per veicoli terrestri); bobine meccaniche; bobine di telai per tessitura; regolatori [parti di macchine]; lavabottiglie; ribattitrici; macchine per la costruzione di strade; rulli compressori; robot [macchine]; cuscinetti a rulli; ponti scorrevoli; cilindri di laminatoi; laminatoi; trinciaradici [macchine]; macchine per satinare; macchine per salsicce; Cavalletti per segare [parti di macchine]; seghe [macchine]; forbici elettriche; giunti [parti di motori]; macchine per sigillare per uso industriale; cuscinetti autolubrificanti; separatori; giunti d'alberi [macchine]; macchine per l' affilatura; dischi per molatura (parti di macchine); accovonatrici; tosatrici per animali [macchine]; cesoie elettriche; pistoni d'ammortizzatori [parti di macchine]; lucidatrici per calzature [elettriche]; pale meccaniche; macchine per tranciare per uso industriale; navette [parti di macchine]; setacci [macchine o parti di macchine]; vagli; impianti di vagliatura; impianti di vagliatura; silenziatori per motori; macchine per aggiustaggio; lunette mobili [parti di macchine]; guide di scorrimento per macchine per maglieria; lisciatrici; spazzaneve; apparecchi per brasatura a gas; cannelli per saldare a gas; ferro per saldatura a gas; macchine per fare la cernita, per l'industria; seminatrici [macchine]; candele d'accensione per motori a scoppio; regolatori di velocità di macchine e motori; strizzatoi; telai per filare; macchine di filatura; aspi per filare; pistole per la pittura; macchine polverizzatori; molle [parti di macchine]; sgrappolatoi [macchine]; affrancatrici; incastellature [macchinari]; Motorini d'avviamento per motori; statori; caldaie di macchine; macchine a vapore; depuratori automatici; disoliatori di vapore; rulli compressori; tritapaglia; macchine per riaffilare le lame; premistoppa [parti di macchine]; ventose per macchine per mungere; aspiratori per uso industriale; macchine per l'industria zuccheriera; supercompressori; surriscaldatori; presse per imbutitura; tavole per macchine; telai per macchine da ricamo; rubinetti [parti di macchine o di motori]; bitumatrici; ventose per macchine per mungere; macchine voltafieno; lance termiche [a ossigeno] [macchine]; macchine per filettare; trebbiatrici; martinetti [martelli da officina]; apriscatole elettrici; utensili [parti di macchine]; convertitori di coppia diversi da quelli per veicoli terrestri; catene motrici diverse da quelle per veicoli terrestri; alberi di trasmissione non per veicoli terrestri; trasmissioni per macchine; meccanismi di trasmissione diversi da quelli per veicoli terrestri; macchine compattatrici per i rifiuti; tagliabordi (macchine); montavagoni; rettificatrici; legatrici; turbine per veicoli non terrestri; turbocompressori; aratri per scoticare; trinciaradici [macchine]; giunti cardanici; accessori d'aspiratori di polvere per spargere profumi e disinfettanti; sacchetti per aspirapolvere; tubi d'aspirapolvere; aspirapolvere; pompe per vuoto (macchine); valvole [parti di macchine]; impianti di lavaggio per veicoli; vibratori (macchine) per uso industriale; montavagoni; apparecchi di lavaggio; lavatrici; macchine compattatrici per rifiuti; trituratori di spazzature; riscaldatori d'acqua [parti di macchine]; separatori d'acqua; macchine ed apparecchi per lucidare (elettriche); macchine per sarchiare; saldatori a gas; macchine elettriche per saldare; fruste elettriche per uso domestico; macchine per l' imbiancatura; verricelli; torchi; macchine per vagliare; macchine per lavorare il legno; macchine per imballare; magneti; distributori; dispositivi d'accensione; bobine d'accensione; candela di accensione; candele ad incandescenza; Filtri dell'aria; filtri dell'aria; filtri dell'olio; filtri del carburante;separatori per l'eliminazione di sedimenti nel carburante; ugelli d'iniezione del combustibile;apparecchi di comando elettrici ed elettronici; valvole a farfalla; valvole idrauliche;apparecchi di riscaldamento a presa d'aria (parti di motori); pompe del carburante; pompe d'iniezione del carburante; regolatori;dispositivi di ricircolazione per gas di scarico;dispositivi separatori per carbone (serbatoi per carbone);dispositivi di riscaldamento per miscele a freddo (parti di motore);apparecchi anti-detonanti per motori; marmitte di scarico; dispositivi di raffreddamento dell'olio;ricevitori (separatori); manipolatori automatici per robot (macchine); apparecchi per macchine (robot);dispositivi elettrici per manovrare le tende; motori elettrici (tranne motori per veicoli terrestri);convertitori catalitici per motori;dispositivi di controllo delle emissioni;supporti del motore;supporti monoliticii per motori.

Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų dėžių detalės (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio inventorius (ne rankinis); perėtuvai (inkubatoriai); acetileno valymo prietaisai; lipniosios juostos skriemuliams, velenėliams; lipniųjų juostelių dalytuvai [mašinos]; gazuotų gėrimų mašinos; Gazuoto vandens aparatai; oro siurbliai akvariumams; aeratoriai (vėdintuvai); Aerokondensatoriai; aeronautikai skirti varikliai; maišytuvai; žemės ūkio kultūrų elevatoriai; žemės ūkio inventorius (ne rankinis); žemės ūkio mašinos; dažų purkštuvai (mašinos); oro kondensatoriai; oro pagalvė (krovinių gabenimo įrenginiai su -e); varikliai transporto priemonėms su pneumatine pagalve; oro pompos (garažų įranga); oro pūtimo mašinos; kintamosios srovės generatoriai; antifrikciniai guoliai (mašinų --- ); antifrikciniai guoliai (mašinų --- ); įrenginiai nuo užteršimo (variklių --- ); skydai (mašinų dalys); purkštuvai; [automatiniai] jūrinių valčių inkarai; ašys (mašinų --- ); guoliai (rutulinių guolių žiedai); rutuliniai guoliai; mašinų guolių atramos; guoliai (transmisinių velenų --- ); guoliai (mašinų dalys); bruktuvės [elektrinės]; brukamosios (mašinos); alaus slėginio tiekimo prietaisai; alaus siurbliai; dumplės [mašinų]; juostiniai konvejeriai; juostos (konvejerių --- ); diržai (mašinų --- ); variklių diržai; lenkimo mašinos; gėrimų ruošimo mašinos (elektromechaninės --- ); dviračių montavimo mašinos; dviračių elektros generatoriai; rišimo aparatai (šieno spudulų --- ); bitumo gaminimo įtaisai; geležčių laikikliai [mašinų dalys]; pjovimo įrankių galandimo mašinos; peiliai (mašinų detalės); buitiniai plaktuvai (elektriniai); pūtimo mašinos; oro siurbimo mašinos; dujos (pūtimo mašinos -oms slėgti, įsiurbti ir transportuoti); grūdų slėgimo, siurbimo ir transportavimo orpūtės ar ventiliatoriai; audimo staklių ritės; garo katilų nuovirų rinktuvai (mašinų); garo katilų vamzdžiai [mašinų dalys]; butelių užkimšimo mašinos; butelių pildymo mašinos; butelių sandarinimo mašinos; butelių užkimšimo kamščiais mašinos; apipynimo mašinos; stabdžių antdėklai (išskyrus transporto priemonių); stabdžių segmentai (ne transporto priemonių); stabdžių trinkelės (ne transporto priemonių); duonos raikymo mašinos; alaus darymo mašinos; šepetėliai su elektros pavara; šepetėliai [mašinų dalys]; buldozeriai; sviesto mušimo mašinos; kalandrai (mašinos); elektriniai konservų dėžučių atidarytuvai; kėlikliai (suktuvai); anglies šepetėliai [elektros]; karbiuratorių maitintuvai; karbiuratoriai; karštuvų apdangalai [karšimo mašinų dalys]; karštuvai; kilimų plovimo mašinos ir prietaisai (elektriniai); prikyštės dėžutės (mašinų dalys); adatų vedžiokliai (mezgimo mašinų --- ); filtravimo mašinų kasetės; katalitiniai konverteriai; dulkių valytuvai; cemento konservantai (išskyrus dažus ir aliejus); išcentriniai malūnai; išcentriniai siurbliai; Centrifugos [mašinos]; peiliai (šiaudapjausčių --- ); grandininiai pjūklai; kaltai (mašinų --- ); laikikliai [mašinų dalys]; sviestmušės (įtaisai); vožtuvai (uždaromieji --- ) (mašinų dalys); gariniai valymo prietaisai; valymas mašinos ir aparatai, elektrinės; kirpimo mašinos; sankabai (ne antžeminio transporto priemonėms); kavamalės (išskyrus rankines); baltinimo mašinos; pneumatiniai varikliai; pneumatiniai pistoletai (mastikai išspausti); pneumatinės mašinos; pneumatiniai siurbliai; šaldytuvų kompresoriai; kompresoriai [mašinos]; betono maišytuvai (mašinos); kondensatoriai (garo --- ) (mašinų dalys); kondensavimo įranga; švaistikliai (mašinoms ir varikliams); lynai (mašinų, variklių valdymo --- ); valdymo mechanizmai (mašinų ir variklių --- ); mašinų ir variklių hidraulinės pavaros;mašinų ir variklių valdikliai (pneumatiniai- ); transporteriai [prietaisai]; virvių vijimo mašinos; grūdų lukštentuvai; sankabos (ne antžeminių transporto priemonių); apsauginiai gaubtai [mašinų dalys]; kranai [kėlimo ir iškėlimo aparatai]; alkūniniai velenai; mašinų, variklių karteriai; skriejikai [mašinų dalys]; pieno separatoriai; smulkintuvai (buitiniai elektriniai --- ); trintuvės; kultivatoriai (mašinos); srovės generatoriai; užuolaidų traukymo elektriniai įtaisai; pjovimo mašinos; dujų pjaustymo vamzdeliai; cilindrų galvutės (variklių --- ); cilindrai (mašinų --- ); cilindrai (variklių --- ); pieno apdirbimo mašinos; amortizatorių stūmokliai (mašinų dalys); deaeratoriai (tiekiamo vandens --- ); riebalų šalinimo mašinos; sukamieji kranai (derikai); veržlių iškirtimo ir įsriegimo mašinos; štampavimo mašinos; indaplovės; dezintegratoriai; grioviakasės [plūgai]; dalijimo mašinos; čiaupai (išleidžiamieji --- ); apdailos mašinos; grąžtų griebtuvai (mašinų dalys); grąžtai (mašinų dalys); gręžimo galvutės (mašinų dalys); gręžimo staklės; gręžimo bokštai, plaukiojantieji arba neplaukiojantieji; elektriniai rankiniai gręžtuvai; grandinės pavaros neantžeminėms transporto priemonėms; varomosios mašinos, skirtos ne antžeminėms transporto priemonėms; būgnai (mašinų dalys); sukamosios džiovyklos; dažymo mašinos (audinių --- ); diržai (generatorių --- ); generatoriai (nuolatinės srovės -ių šepetėliai); generatoriai; žemės kasimo mašinos; valgomųjų pastų gaminimo mašinos; išmetėjai; elektriniai kūjai; Elektromechaninės mašinos (chemijos pramonei); Kilnojimo įrenginiai; elevatorių diržai; elevatorių grandinės [mašinų dalys]; liftai; reljefo išgavimo mašinos; avariniai energijos generatoriai; laivų varikliai; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); graviravimo mašinos; eskalatoriai; ekskavatoriai; duslintuvai (variklių --- ); papildomi bakeliai [mašinų dalys]; variklių ventiliatorių diržai; variklių ventiliatoriai; grūdų slėgimo, siurbimo ir transportavimo ventiliatoriai; maitintuvai [mašinų dalys]; maitintuvai (mašinų katilų --- ); vandens reguliatoriai (tiekiamo --- ); pilstymo mašinos; filtrpresai; filtravimo mašinos; variklių aušinimo oro valymo filtrai; filtrai [mašinų arba variklių dalys]; apdirbimo mašinos (glotniojo --- ); garo katilų armatūra; miltų malimo mašinos; miltų malūnai; dūmtraukiai (mašinų garo katilų --- ); pašarų presai; elektromechaninės maisto ruošimo mašinos; virtuvės kombainai (universalūs), elektriniai; kalvių dumplės; liejimo mašinos; laisvosios eigos ratai (išskyrus naudojamus antžeminėms transporto priemonėms); ratinavimo mašinos; vaisių presai (buitiniai elektriniai); degalų keitikliai (vidaus degimo variklių --- ); degalų riebintuvai (variklių --- );atliekų smulkintuvai; dujintuvai; pavarų dėžės (ne antžeminių transporto priemonių); krumpliaračiai (audimo staklių --- ); krumpliaračiai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); elektros generatoriai; dyzelinių variklių kaitinimo žvakės; klijų purkštuvai (elektriniai --- ); grūdų orpūtės arba ventiliatoriai, skirti jiems suspausti, siurbti ir gabenti; grūdų lukštentuvai; grūdų valomosios; daržovių trintuvės; tepimo dėžutės (mašinų dalys); tepalo žiedai [mašinų dalys]; smulkintuvai (buitiniai elektriniai --- ); šlifavimo staklės; galandimo diskai [mašinų dalys]; skydai (mašinų dalys); mašinų kreipiamosios; pistoletai (įrankiai su sprogstančiomis tūtomis); kirpimo mašinos (gyvulių --- ); gyvulių kirpimo mašinos; kūjai [mašinų dalys]; įrankiai su mechanine pavara (išskyrus rankinę pavarą); manipuliatoriai (pakrovimo ir iškrovimo --- ); pramoniniai manipuliatoriai [mašinos]; kronšteinai [mašinų dalys]; akėčios; derliaus nuėmimo mašinos; šilumokaičiai (mašinų dalys); kraštų apmėtymo mašinos; didelio slėgio plovimo mašinos; keltuvai; staklių laikikliai; skydai [mašinų dalys]; bunkeriai [mechaniniam iškrovimui]; trikotažo mašinos; korpusai [mašinų dalys]; grūdų lukštentuvai (kukurūzų ir grūdų); hidrauliniai durų atidarymo ir uždarymo mechanizmai [mašinų dalys]; hidrauliniai varikliai; uždegimo įrenginiai (vidaus degimo varikliams); uždegimo magnetos; uždegimo magnetos (varikliams); perėtuvai (inkubatoriai); inžektoriai varikliams; lyginimo mašinos; keltuvai [mašinos]; reaktyviniai varikliai (ne antžeminio transporto priemonėms); lankstai (variklių dalys); guolių dėžės [mašinų dalys]; veleno kakliukai [mašinų dalys]; kojiniai starteriai (motociklų --- ); Elektriniai virtuviniai įtaisai; maišymo mašinos; mezgimo mašinos; peiliai (elektriniai --- ); peiliai (šienapjovių --- ); etikečių klijavimo mašinos; mezgimo mašinos (nėrinių --- ); tekinimo staklės [mašininiai įrankiai]; elevatorių diržai; kėlimo aparatai; liftai, išskyrus slidininkų keltuvus; krovimo rampos; staklių nytys; audimo staklės; tepimo siurbliai; lubrikatoriai [mašinų dalys]; mašinų smagračiai; staklės; mašinų ratai; mašinų krumplinės pavaros; mašinos (tekstilės pramonės --- ); karpymo mašinos; kalandrai (mašinos); duslintuvai (variklių --- ); mėsos kapoklės [mašinos]; mėsos kapoklės (mašinos); mechanizuoti gyvulių šėrimo loviai; metalo tempimo mašinos; metalo apdirbimo mašinos; melžimo aparatai (melžtuvai); melžikliai (melžimo aparatų); frezavimo staklės; Malimo mašinėlės buities reikmėms, išskyrus rankines; malimo mašinos; girnakmeniai (girnapusės); mineralinio vandens gaminimo mašinos; maišymo mašinos; formavimo mašinos; liejimo formos (mašinų dalys); apipjaustymo mašinos; varikliniai kultivatoriai; elektros varikliai, ne transporto priemonėms; valčių varikliai; varikliai, išskyrus antžeminių transporto priemonių; judantieji šaligatviai; eskalatoriai (judamieji laiptai); derliaus nuėmimo mašinos; purvo gaudytuvai ir rinktuvai (mašinos); variklių duslintuvai; veržlių įsriegimo mašinos matricoje; naftos valymo mašinos; pakavimo mašinos; pakavimo mašinos; dažymo mašinos; popieriaus mašinos; popieriaus gaminimo prietaisai; apipjaustymo mašinos; parketo vaškavimo ir blizginimo mašinos (elektrinės --- ); brukamosios (mašinos); pipirų malūnėliai (išskyrus rankinius); stūmoklių žiedai; cilindrų stūmokliai; variklių stūmokliai; Stūmokliai (mašinų ar variklių dalys); obliavimo staklės; plūgai; noragai (plūgų --- ); amortizatoriai; pneumatiniai elektriniai durų atidarymo ar uždarymo įtaisai (mašinų dalys); pneumatiniai plaktukai; pneumatiniai transporteriai; pneumatiniai vamzdžių konvejeriai; elektrinės poliravimo mašinos ir aparatai; žiedžiamieji ratai; kūjai (mechaniniai --- ); presai; presai (mašinos pramonės reikmėms); pynimo mašinos (satininio --- ); slėgio reduktoriai (mašinų dalys); slėgio reguliatoriai [mašinų dalys]; slėgio vožtuvai [mašinų dalys]; jėgos pavaros transporto priemonėms (išskyrus antžeminių transporto priemonių); pudlingavimo mašinos; skriemuliai; Skriemuliai [mašinų dalys]; purkštuvai; siurblių diafragmos; siurbliai (šildymo įrenginių --- ); Siurbliai [mašinos]; siurbliai (mašinų ar variklių dalys); grąžtai; pramušimo mašinos; krumpliastiebiniai kėlikliai (domkratai); rakečių pynimo mašinos; variklių radiatoriai (vėdinimo); bėgių klojimo mašinos; geležinkelio tiesimo mašinos; grėbiamųjų mašinų grėbliai; grėbiamosios mašinos; plūktuvai (mašinos); poliakalės (mašinos); javapjovės; pėdarišės ir pjaunamosios; javų kombainai; redukcinės pavaros (ne antžeminio transporto priemonėms); vijimo aparatai [automatiniai]; audimo staklės (audimo staklių ritės); reguliatoriai (mašinų dalys); indaplovės; kraštų apsiuvimo įtaisai; kelių tiesimo mašinos; gariniai volai; robotai (mašinos); ritininiai guoliai; ridenamieji tiltai (kranai); cilindrai (valcavimo mašinų --- ); valcavimo mašinos; šakniapjaustės [mašinos]; pynimo mašinos (satininio --- ); dešrų gaminimo prietaisai; Pjovimo stalai (mašinų dalys); pjūklai (mašinos); žirklės (elektrinės --- ); sandarinimo siūlės [variklių dalys]; sandarinimo mašinos (pramonės reikmėms); guoliai (savitepiai --- ); separatoriai; velenų sankabos [mašinų dalys]; galandimo mašinos; galandimo įtaisai (mašinų dalys); pėdarišės; kirpimo mašinos (gyvulių --- ); žirklės (didelės elektrinės --- ); amortizatorių stūmokliai [mašinų dalys]; batų poliravimo priemonės (elektrinės); semtuvai (mechaniniai --- ); smulkinimo mašinos (pramonės reikmėms); šaudyklės (mašinų dalys); sietai [mašinos ar mašinų dalys]; kretilai; sijojimo įrenginiai; sijojimo įrenginiai; variklių duslintuvai; kalibravimo mašinos; diskinių stabdžių apkabos [mašinų dalys]; adatų vedžiokliai (mezgimo mašinų --- ); lyginimo presai; sniego išmetimo įrengimai; litavimo aparatai (dujinis litavimas); litavimo degikliai (dujinis litavimas); dujiniai lituokliai; rūšiavimo mašinos (pramonės reikmėms); sėjamosios [mašinos]; vidaus degimo variklių žvakės; greičio reguliatoriai (mašinų ir variklių); džiovinimo mašinos; verptuvai; verpimo mašinos; rateliai (verpimo --- ); dažų purkštuvai; purkštuvai; spyruoklės [mašinų dalys]; stiebų skirtuvai [mašinos]; antspaudavimo mašinos; stovai [mašinos]; Starteriai (variklių --- ); statoriai (mašinų dalys); garo mašinų katilai; garo mašinos; garo gaudyklės; garo ir tepalo separatoriai; gariniai volai (keliams); šiaudų [pelų] pjaustytuvai; peilių galandimo prietasai, juostos; kimšimo dėžės [mašinų dalys]; melžimo prietaisų taurės; siurbimo mašinos (pramonės reikmėms); cukraus (gaminimo) mašinos; slėgtuvai; garo perkaitintuvai; kalimo mašinos; mašinų stalai; lankeliai (siuvinėjimo mašinoms); čiaupai (mašinų ir variklių dalys); gudronatoriai; melžimo prietaisų taurės; vartytuvai (šieno --- ) (mašinos); terminiai lancetai [mašinos]; sriegimo mašinos; kuliamosios; svirtiniai kūjai; atidarytuvai [elektriniai]; įrankiai [mašinų dalys]; sukimo momento keitikliai (ne antžeminio transporto priemonėms); pavaros grandinės (ne antžeminio transporto priemonėms); pavaros velenai (ne antžeminio transporto priemonėms); mašinų pavaros; pavaros (ne antžeminio transporto priemonėms); atliekų presavimo mašinos; brūzgynų kirtimo aparatai (mašinos); vagonų keltuvai; lyginimo prietaisai; rišimo aparatai (šieno spudulų --- ); turbinos (ne antžeminių transporto priemonių); turbokompresoriai; velėnpjovės; ropių smulkintuvai (mašinos); lankstai (universalieji) (kardano); dulkių siurblių įtaisai kvepalams ir dezinfekcinėms medžiagoms skleisti; krepšeliai (dulkių siurbliai -); dulkių siurblių žarnos; dulkių siurbliai; vakuuminiai siurbliai (mašinos); vožtuvai [mašinų dalys]; transporto priemonių plovimo įrenginiai; vibratoriai (mašinos) (pramonės reikmėms); automobiliniai keltuvai; plovimo aparatai; plovimo mašinos; atliekų presavimo mašinos; atliekų naikinimo mašinos; vandens šildytuvai [mašinų dalys]; vandens separatoriai; vaškavimo ir blizginimo mašinos ir aparatai (elektrinės); ravėjimo mašinos; suvirinimo aparatai (dujiniai); Suvirinimo mašinos [elektrinės]; buitiniai plaktuvai [elektriniai]; baltinimo mašinos; suktuvai, gervės; presai; arpai; medžio apdirbimo staklės; vyniojimo mašinos; uždegimo magnetos; dalytuvai; uždegikliai; uždegimo ritės; uždegimo žvakės; Apšvietimo žvakės; oro filtrai; oro filtrai; tepalų filtrai; kuro filtrai;degalų nuosėdų atskyrimo produktai (separatoriai); kuro purkštukai;elektriniai ir elektroniniai valdymo aparatai; droselinių sklendžių korpusai; vandentiekio čiaupai;įsiurbiamo oro šildytuvai (variklio dalis); kuro siurbliai; degalų įpurškimo siurbliai; reguliatoriai;išmetamųjų dujų recirkuliacijos įrenginiai;medžio anglies atskyrimo įrenginiai (medžio anglies kanistrai);kuro mišinio šildytuvas (variklio dalis);variklių beldimo reguliavimo aparatai; išmetamosios dujos; alyvos aušintuvai;imtuvai (atskyrikliai); automatiniai manipuliatoriai (robotų manipuliatoriai); mašinų aparatai (robotai);elektroniniai užuolaidų traukimo įtaisai; elektros varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių);katalitiniai variklių konverteriai;emisijos valdymo prietaisai;variklių montavimo priemonės;monolitiniai variklių dėklai.

Mašīnas un darbmašīnas; motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); lauksaimniecības mehānismi (izņemot ar roku darbināmos); olu inkubatori; acetilēna attīrīšanas aparāti; pretkožu līmlentes; lenšu automāti; aparāti gāzētu dzērienu ražošanai; Gāzētā ūdens pagatavošanas aparāti; gaisa sūkņi akvārijiem; gāzes ģeneratori; Gaisa kondensatori; lidmašīnu dzinēji; maisīšanas mašīnas; lauksaimniecībā izmantojami elevatori; lauksaimniecības mehānismi (izņemot ar roku darbināmos); lauksaimniecības mašīnas; krāsas pistoles krāsas uzklāšanai; kondensatori; iekārtas, kas paredzētas lai pārvietotos, izmantojot gaisa pilvenus; gaisa spilvenu transportlīdzekļi (dzinēji tiem); gaisa sūkņi [garāžu ierīces]; putekļsūcēji; maiņstrāvas ģeneratori; mašīnu pretberzes gultņi; mašīnu pretberzes gultņi; Dzinējiem paredzētas videi draudzīgas iekārtas; iekārtu pārsegi; izsmidzināšanas iekārtas; traļu tīkli izmantošanai kuģniecībā [automātiski]; mašīnu vārpstas; lodīšu gredzeni gultņiem; lodīšu gultņi; gultņu atbalsta kronšteini mašīnām; transmisijas tiltu gultņi; gultņi [iekārtu detaļas]; elektriski mikseri; triecienmašīnas; alus (rasēšanas aparāti alum zem spiediena); alus sūkņi; ventilatori; lentveida konveijeri; lentes transportieri; mašīnu siksnas; siksnas motoriem un dzinējiem; locīšanas mašīnas; elektromehāniski aparāti, kas paredzēti dzērienu pagatavošanai; velosipēdu montāža mašīnas; dinamomašīnas divriteņiem; iesiešanas mašīnas; asfalta ražošanas iekārtas; asmeņu turētāji [mašīnu daļas]; asmeņu asināšanas [uzasināšanas] iekārtas; asmeņi (mašīnu daļas); Mājsaimniecības maisīšanas ierīces [elektriskas]; pūšamās mašīnas; putekļu un citu vielu uzsūkšanas ventilatori; pūšanas mašīnas gāzu saspiešanai, izplūdei un transportēšanai; pūšanas mašīnas labības saspiešanai, nosūkšanai un transportēšanai; aušanas steļļu spoles; katlu kaļķakmeņa savācēji (iekārtām); katlu caurules [iekārtu daļas]; pudeļu aizvākošanas mehānismi; pildīšanas mašīnas; pudeļu noslēgšanas iekārtas; aizkorķēšanas mehānismi; pīšanas iekārtas; bremžu aprīkojums, kas nav paredzēts transportlīdzekļiem; bremžu kluči, izņemot, kas paredzēti transportlīdzekļiem; bremžu kluči, ko nav paredzēts izmantot transportlīdzekļos; maizes griešanas mašīnas; alus darīšanas iekārtas; elektrosukas (mašīnu daļas); sukas [mašīnu daļas]; eskavatori; sviesta iekārtas; kalendāri; elektriskie kārbu atvērēji; vinčas; ogļu sukas [elektrība]; Speisevorrichtungen für Vergaser; karburatori; kāršanas mašīnu furnitūra [mašīnu daļas]; ķemmēšanas iekārtas; paklāju šampūns (iekārtas un aparāti tam), elektriski; iekārtu pārsegi; adāmmašīnu ratiņi; filtru mašīnu kasetnes; katalītiskie neitralizatori; putekļu likvidēšanas iekārtas; centrifūgas; centrbēdzes dzirnavas; centrbēdzes sūkņi; Centrifūgas [mašīnas]; nagu ādas apgriezēju asmeņi; ķēdes zāģi; iekārtu griežņi; spīļpatronas (mašīnu daļas); maisīšanas mašīnas; mašīnu vārsti; tīrīšanas tvaika aparāti; tīrīšana (iekārtas un aparāti tīrīšanai), elektriski; matu mašīnītes; sajūgi, kas nav paredzēti sauszemes transporta līdzekļiem; kafijas dzirnaviņas, kas nav darbināmas ar rokām; Krāsošanas mašīnas; saspiesta gaisa motori; saspiesta gaisa izsmidzinšāanas pistoles, kas paredzētas špakteļmasām; pneimatiski darbināmas mašīnas; saspiesta gaisa sūkņi; kompresori ledusskapjiem; kompresori [mašīnas]; javas maisītāji; tvaika kondensatori [mašīnu daļas]; kondensēšanas iekārtas; mašīnu un motoru klaņi; iekārtu vai motoru vadības troses; mašīnu vai motoru vadības mehānismi; kontrolierīces (hidrauliskās) iekārtām, motoriem un dzinējiem;vadības ierīces (pneimatiskas) iekārtu, motoru un dzinēju vadīšanai; transportieri [mehānismi]; ražošanas mašīnas; graudu lobīšanas iekārtas; sajūgi, kas nav paredzēti sauszemes transporta līdzekļiem; pārsegi [iekārtu daļas]; krāni [celšanas un vilkšanas ierīces]; kloķvārspstas; karteri mašīnām, motoriem un dzinējiem; sviras [mašīnu daļas]; piena centrbēdzes separatori; drupinātāji/smalcinātāji, elektriski (sadzīves); slīpēšanas mašīnas; kultivatori [mašīnas]; strāvas ģeneratori; aizkaru piedziņas mehānismi [elektriski]; griezēji [mašīnas]; griešanas liesmas caurules, darbināmas ar gāzi; motoru galviņas; mašīnu cilindri; Dzinēju cilindri; piena rūpniecībā izmantojamas iekārtas; amortizatoru virzuļi [mašīnu daļas]; dzeramā ūdens sistēmas atgaisotāji (atgāzētāji); attaukošans iekārtas; celšanas stieņi; skrūvēšanas iekārtas; veidnes; trauku mazgāšanas mašīnas; smalcinātāji; kapu izcelšanas iekārtas; dalītāji; ūdens separatori; pārsiešana (ierīces pārsiešanai); urbjmašīnu iespiedpatronas [mašīnu daļas]; urbju kroņi [mašīnu daļas]; urbju galviņas (mašīnu daļas); urbjmašīnas; urbjtorņi, peldoši vai nepeldoši; elektriskie rokas urbji; vadības ķēdes, kuras neizmanto zemes transportlīdzekļiem; piedziņas mehānismi, kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; mašīnu cilindri; žāvēšanas mašīnas; krāsošanas iekārtas; nemainīgas strāvas ģeneratora siksnas; nemainīgas strāvas ģeneratora suka; līdzstrāvas ģeneratori; grunts pārvietošanas mašīnas; makaronizstrādājumu izgatavošanas iekārtas; ežektori; elektriski āmuri; elektromehāniskas mašīnas, kas izmantojams ķimijas rūpniecībā; Celtņi; siksnas (pacēlāju); elevatoru ķēdes [iekārtu daļas]; lifti; gofrēšanas mašīnas; avārijas elektroģeneratori; kuģu iekārtas; motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); gravēšanas mašīnas; eskalatori; ekskavatori; motoru izpūtēju trumuļi; izplešanās tvertnes [iekārtu daļas]; ventilatoru siksnas motoriem un dzinējiem; motoru ventilatori; labības saspiešanas, nosūkšanas un transportēšanas ventilatori; padevēji [iekārtu daļas]; iekārtu tvaika katlu barošanas sistēmas; dzeramā ūdens padeves regulatori; pildīšanas mašīnas; filtru preses; filtrēšanas mašīnas; filtri dzesēšanas gaisa tīrīšanai motoriem; filtri [iekārtu vai dzinēju daļas]; apstrādes iekārtas (mašīnas, iekārtas); iekārtu tvaika katlu aprīkojums; miltu ražošanas iekārtas; miltu dzirnavas; iekārtu tvaika katlu dūmvadi; lopbarības preses; elektromehāniski aparāti ēdienu pagatavošanai; virtuves kombaini (universāli), elektriski; plēšanas izmantošanai smēdēs, smēdēm paredzētas plēšas; kausēšanas iekārtas; brīvie riteņi, kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; ratinēšanas mašīnas; elektriskas augļu sulas spiedes, kas izmantojamas mājsaimniecībā; degvielas konversijas aparāti iekšdedzes motoriem; degvielas ekonomaizer motoriem un dzinējiem;atkritumu novietnes; gāzes ģeneratori; ātrumkārbas, kas nav paredzētas sauszemes transporta līdzekļiem; aušanas steļļu mehānismi; (riteņu) pārvadi izņemot sauszemes transportlīdzekļiem paredzētos; elektrības ģeneratori; kvēlsveces dīzeļdzinējiem; elektriskās līmēšanas pistoles; labība (pūšanas iekārtas vai ventilatri to saspiešanai, iesūkšanai un pārvietošanai); graudu lobīšanas iekārtas; kokvilnas tīrīšanas mašīna; dārzeņu rīvēšanas mašīna; eļļošanas bukses [mašīnu daļas]; eļļas gredzeni [iekārtu daļas]; elektriski kapātāji, kas izmantojami mājsaimniecībā; slīpēšanas mašīnas; šmerģeļi [mašīnu daļas]; mašīnu pārsegi; virzošās detaļas mašīnām; pistoles (darbarīki ar eksplozīvām aptverēm); matu cirpšanas mašīnas dzīvniekiem; dzīvnieku cirpšanas mašīnas; āmuri [iekārtu daļas]; rokas darbarīki, nav manuāli izmantojami; apstrādes aparāti (iekraušanas un izkraušanas); ražošanas pārslēgi [mašīnas, iekārtas]; mašīnu novietnes; kapļi; pļaujmašīnas; siltummaiņi [mašīnu detaļas]; apvīlēšanas mašīnas; augsta spiediena mazgātāji; celtņi; saturošās ierīces darbgaldiem; pārsegi (mašīnu daļas); piltuves [mehāniska noliešana]; stelles trikotāžas izstrādājumu izgatavošanai; mašīnu karkasi; lobīšanas iekārtas (kukurūzas un graudu lobīšanas iekārtas); hidrauliski durvju atvērēji un aizslēgi [mašīnu detaļas]; hidrauliskie dzinēji un motori; aizdedzes ierīces iekšdedzes dzinējiem; aizdedzes magnēti; Aizdedzes elektromagnēti dzinējiem; olu inkubatori; motoru inžektori; gludināšanas mašīnas; domkrati [iekārtas]; reaktīvie dzinēji, kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; aizslēgi [motoru daļas]; mehānismu kastes [iekārtu daļas]; spraudītes; motociklu aizdedzes sistēmas; elektriskās virtuves mašīnas; maisīšanas mašīnas; adīšanas mašīnas; elektriskie naži; zāles pļaujmašīnu asmeņi; etiķešu līmētāji [iekārtas]; mežģīņu izgatavošanas iekārtas; virpas [iekārtu piederumi]; siksnas elevatoriem; celtņi; pacēlāji, izņemot slēpošanas pacēlājus; iekraušanas uzbrauktuves; steļļu vārpstas; aušanas stelles; eļļošanas sūkņi; smērvielas [mašīnu daļas]; mašīnu aparāti; darbmašīnas; mašīnu riteņi; mašīnu riteņi; tekstilrūpniecības iekārtas; mehāniski darbi (ierīces mehāniskiem darbiem); kalandri (iekārtas); kolektori (izplūdes) motoriem; gaļas smalcinātāji [iekārtas]; gaļasmašīnas [iekārtas]; mehanizēti mājlopu barotāji; metālveidošanas mašīnas; metālapstrādes mašīnas; slaukšanas iekārtas; slaukšanas iekārtas (pupu uzliktņi [sūkšanas uzliktņi] slaukšanas iekārtām); frēzmašīnas; mājsaimniecībā izmantojamas dzirnaviņas, izņemot ar roku darbināmās; frēzmašīnas; dzirnakmeņi; aparāti, kas paredzēti minerālūdens ražošanai; maisīšanas mašīnas; veidņu iekārtas; veidnes [mašīnu daļas]; gropēšanas mehānismi; motorizēti kultivatori; elektromotori, izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētie; laivu un kuģu motori; motori un dzinēji, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem; pārvietošanās ielu segumi [ietves]; eskalatori; pļaujmašīnas; dubļu kolektori; motoru izpūtēju trumuļi; vītņu vilkšanas plates; naftas rafinēšanas iekārtas; iepakošanas mašīnas; blīvēšanas mašīnas; krāsošanas mašīnas; papīra ražošanas mašīnas; papīra ražošanas iekārtas; gropēšanas mehānismi; parketa pulēšanas iekārtas (elektriskas); triecienmašīnas; piparu dzirnaviņas, kas nav darbināmas ar rokām; virzuļu gredzeni; cilindru virzuļi; dzinēju virzuļi; virzuļi [mašīnu vai dzinēju daļas]; ēvelēšanas iekārtas; arkli; pannas; amortizatori; pneimatiski mehānismi durvju atvēršanai vai aizvēršanai (mašīnu daļas); pneimatiskie āmuri; riepu konveijeri; cauruļvadiem paredzētas pneimatiskās vadīšanas iekārtas; pulēšana (iekārtas un aparāti pulēšanai) [elektriski]; podnieku rati; jaudas āmuri; preses; preses [rūpniecībā izmantojamas iekārtas]; presēšanas iekārtas, lai izveidotu kā atlasu; spiediena samazinātāji [iekārtu daļas]; spiediena regulētāji [mašīnu daļas]; spiediena vārsti [mašīnu daļas]; transportlīdzekļu pārnesumu pārvadi (izņemot, kas paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; dublikātu izgatavošanas iekārtas; trīši; Skriemeļi [mašīnu daļas]; Izsmidzināšanas iekārtas; sūkņu diafragmas; apkures iekārtām paredzētie degļi; Sūkņi [mašīnu]; sūkņi [mašīnu, dzinēju vai motoru daļas]; urbjmašīnu urbji; štancēšanas mašīnas; zobu stangu vinčas; rakešu stīgošasnas mašīnas; radiatori [dzesēšanas] motoriem un dzinējiem; sliežu likšanas iekārtas; iekārtas dzelzceļu būvniecībai; grābekļi; grābšanas iekārtas; slīpēšanas mašīnas; pāļdziņi (mašīnas); pļaujmašīnas; pļaujmašīnas un aktu vāki; pļaujmašīnas - kuļmašīnas; redukcijas pārvadi, sauszemes transportlīdzekļiem; tītavas [mehāniskās]; aušanas steļļu spoles; regulatori [mašīnu daļas]; trauku mazgāšanas mašīnas; rievošanas iekārtas; ceļu būvēšanas mašīnas; ceļu ruļļi; roboti [mašīnas, iekārtas]; lodīšu gultņi; pārvietojamie ceļamkrāni; veltņi; velmēšanas iekārta; sakņu griezēji [iekārtas]; presēšanas iekārtas (lai izveidotu kā atlasu); desu pagatavošanas mašīnas; Zāģu soli [darbmašīnu daļas]; zāģi [mašīnas]; elektriskās šķēres; aizslēgi [dzinēju daļas]; blīvēšanas mašīnas rūpnieciskiem mērķiem; Selbstschmierlager; separatori; vārpstu savienojumi [iekārtas]; asināšanas mehānismi; asināšanai paredzētas slīpmašīnas (mašīnu daļas); kūlīšu siešanas mašīnas; matu cirpšanas mašīnas dzīvniekiem; elektriskās šķēres; amortizatoru virzuļi [mašīnu daļas]; elektriskie kurpju spodrinātāji; eskavatori; smalcinātāji [iekārtas] izmantošanai rūpniecībā; atspoles (mašīnu daļas); sieti [iekārtas vai iekārtu daļas]; sijāšanas iekārtas; sijāšanas iekārtas; sijāšanas iekārtas; klusinātāji motoriem; regulēšanas iekārtas; ratiņu turētāji [mašīnu daļas]; adāmmašīnu ratiņi; iztaisnošanas mašīnas; sniega mešanas ierīces; lodēšanas aparāti, ar gāzi vadāmi; lodēšanas caurules, kas darbināmas ar gāzi; gāzes lodāmuri; šķirošanas iekārtas rūpnieciskiem nolūkiem; sējmašīnas; aizdedzes sveces iekšdedzes dzinējiem; mašīnu un motoru ātruma regulatori; žāvēšanas mašīnas; vērpšanas mašīnas; vērpšanas mašīnas; vērpjamie ratiņi; krāšošanas pistoles; izsmidzināšanas iekārtas; atsperes [mašīnu daļas]; ogu lasīšanas iekārtas; štancēšanas mašīnas; atsvari [mašīnu daļas]; Motoru un dzinēju starteri; Statori [mašīnu daļas]; tvaika dzinēju katli; lokomotīves; tvaika uztvērēji; tvaika attaukotāji; ceļu ruļļi; salmu pļaujmašīnas; plākšņu un slokšņu pārbaudes iekārtas; pildīšanas kastes [iekārtu daļas]; slaukšanas iekārtu stobriņi; industriālas lietošanas sūkšanas iekārtas; cukura ražošanā izmantojamas iekārtas; ventilatori; pārkarsētāji; Tiefziehpressen; darbagaldi mašīnām; izšūšanas mašīnu rāmji; krāni [mašīnu vai dzinēju daļas]; darvošanas mašīnas; slaukšanas iekārtu stobriņi; siena ārdītāji; skābekļa furma [iekārtas]; filēšanas mašīnas; kuļmašīnas; āmuri (rūpnīcu); kārbu atvērēji [elektriskie]; darbarīki [mašīnu daļas]; griezes momenta pārveidotāji, kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem; transmisiju siksnas, kas nav paredzētas sauszemes transportlīdzekļiem; piedziņas vārpstas, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem; mašīnu pārvadi; transportlīdzekļu pārnesumu pārvadi, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem; atkritumu presēšanas iekārtas; krūmu griezējmašīnas (mašīnas); kravas automašīnas; iztaisnošanas iekārtas; iesiešanas mašīnas; turbīnas, izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētās; atgāzu turbo lādētāji; zāliena pļaujmašīnas; sakņu cirtēji (mašīnas); universālie savienojumi; putekļu sūcēju pievienotās iekārtas parfīmu un dezinfekcijas līdzekļu smidzināšanai; (putekļsūcēju) maisiņi; putekļu sucēju caurles; putekļsūcēji; vakuumsūkņi (mašīnas, iekārtas); vārsti [mašīnu daļas]; transporta līdzekļu mazgāšanas iekārtas; vibratori [iekārtas] izmantošanai rūpniecībā; kravas automašīnas; mazgāšanas ierīces; veļas mazgājamās mašīnas; atkritumu iznīcināšanas iekārtas; atkritumu likvidētāji [iekārtas]; ūdens sildītāji [mašīnu daļas]; ūdens separatori; vaska pulēšana (iekārtas un aparāti), elektriski; ravēšanas iekārtas; metināšanas aparāti, darbināmi ar gāzi; metināšanas mašīnas; elektriskās slotiņas mājsaimniecības nolūkiem; Ierīces balsināšanai un krāsošanai; vinčas; preses; graudu tīrāmā mašīna; kokapstrādes mašīnas; iepakošanas mašīnas; aizdedzes magnēti; tirdzniecības automāti; šķiltavas; aizdedzes spole; aizdedzes sveces; Aizdedzes sveces; gaisa filtri; gaisa filtri; eļļas filtri; degvielas filtri;degvielas nosēdumi (separatori); degvielas iesmidzināšanas sprauslas;elektriskie un elektroniskie kontroles aparāti; droseles korpusi; ūdens vārsti;ieplūdes gaisa sildīšanas ierīces (dzinēju detaļa); degvielas sūkņi; degvielas injicēšanas sūkņi; regulatori;izplūdes gāzu recirkulācijas ierīces;kokogles atdalīšanas ierīces (kokogļu kārbas);aukstā maisījuma sildītājs (dzinēju daļa);sitienu kontroles ierīces motoriem; izplūdes caurules; eļļas radiatori;uztvērēji (separatori); automātiskas pasniegšanas iekārtas (robotu manipulatori); mašīnu ierīces (roboti);(elektriski darbināmas) aizkaru zīmēšanas ierīces; elektromotori (kas nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem);katalītiskie pārveidotāji motoriem;izplūdes kontroles ierīces;motoru uzvietnes;monolītiskie nesēji motoriem.

Magni u għodda tal-magni; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); komponenti li jigganċjaw l-magni u tat-trasmissjoni (ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art); implimenti agrikulturali minbarra dawk maħduma bl-idejn; inkubaturi għall-bajd; tagħmir tat-tindif bl-aċitil; tajers bil-kolla għat-taljoli biċ-ċineg; distributuri ta' l-istrixxi bil-kolla [magni]; apparat għal produzzjoni ta' xorb bil-gass; Apparat għal produzzjoni ta' ilma bil-gass; pompi ta' l-arja għall-akkwarji; ġeneratur tal-gass; Kondensaturi ta' l-arja; magni għall-aeronawtika; lasti għat-tħawwid; liftijiet għall-agrikoltura; implimenti agrikulturali minbarra dawk maħduma bl-idejn; magni agrikulturali; air brushes għall-applikazzjoni tal-kulur; kondensaturi; tagħmir għat-trasport permezz ta' kuxxini bl-arja; ħoverkrafts (magni għall-); pompi ta' l-arja (bħala installazzjonijiet ta' garaxxijiet); injettaturi ta' l-arja tan-nifs; alternaturi; berings għal kontra l-frizzjoni għal magni; berings għal kontra l-frizzjoni għal magni; tagħmir li jipproteġi l-ambjent għal magni; biċċiet tat-tindif għall-protezzjoni ta' magni; magni tat-traxxix; ankrotti nawtiċi b'erba' patti [awtomatiċi]; konġijiet ta' magni; bolberings; ball bearings; saljaturi tal-bearings tal-magni; berings tat-trasmissjoni; berings [partijiet tal-magni]; miksers [ ta' l-elettriku]; magni li jagħtu d-daqqiet; birra (apparat biex tiġbed - taħt pressjoni - il-); pompi tal-birra; minfaħ [magni]; trasportaturi fil-forma ta' ċineg; ċineg trasportaturi; ċineg għal magni; ċineg għall-muturi u l-magni; magni li jilwu; apparat elettromekkaniku għal preparazzjonijiet ta' xorb; magni li jimmuntaw ir-roti; dajnamows għar-roti; magni li jillegaw; magni għall-produzzjoni ta' l-asfalt; sostenn tax-xfafar [partijiet tal-magni]; magni li jittempraw is-skieken; ħadidiet (partijiet minn makkinarju); Apparat għat-taħwid ta' ikel [elettriku]; magni li jonfħu; fannijiet li jitfgħu l-arja għall-ħruġ tat-trab, eċċ; fannijiet biex tikkompressa, tiġbed u tittrasporta gassijiet; magni li jonfħu biex jikkumpressaw, jiġbdu u għall-ġarr tal-qamħ; kolji għall-inwiel; kolletturi tat-tartru mill-bojlers (tal-magna); tubi tal-bojlers [partijiet minn magni]; magni tal-għotjien fuq il-flixken; magni li jimlew il-flixken; magni għas-siġillar tal-fliexken; magni tas-sufra; magni ta' l-insiġ; firrodu, minbarra dawk għal vetturi; segmenti tal-brejkijiet, minbarra dawk għal vetturi; brake shoes, minbarra dawk għal vetturi; magni li jqattgħu l-ħobż; magni għall-produzzjoni tal-birra; xkupilji jaħdmu bl-elettriku (partijiet minn makkinarju); xkupilji [partijiet ta' magni]; skavaturi; magni tal-butir; kalendarji; tagħmir ta' l-elettriku li jiftaħ il-bottijiet; argni; brushes tal-karbonju [elettriċità]; fornituri għal karburaturi; karburaturi; kisi kardan [partijiet tal-magni]; magni tal-kardan; Li jagħtu x-xampù lit-twapet (Magni u apparat), ta' l-elettriku; biċċiet tat-tindif għall-protezzjoni ta' magni; slitti għal magni ta' l-innitjar; cartriġis ta' magni li jiffiltraw; konvertituri katalitiċi; installazzjonijiet li jiġbdu t-trab għat-tindif; apparat ċentrifugu; ċentrifugi ta' mtieħen; pompi ċentrifugali; Magni ċentrifugi; xfafar li jaqtgħu l-karfa; segi bil-katini; furmaturi għal magni; mandrin tat-torn (partijiet minn makkinarju); magni li jħalltu; valvoli għall-magni; apparat ta' tindif bil-fwar; Tindif (Magni u apparat għat-), ta' l-elettriku; qattiegħa tax-xagħar; oġġetti li jigganċjaw (couplings) ħlief għall-vetturi ta' l-art; mtieħen tal-kafè, mhux imħaddma bl-idejn; magni li jiżbgħu; magni ta' l-arja kompressata; pistoli għal injezzjonijiet bl-arja kkompressata għal mili; magni mħaddma bl-arja kkompressata; pompi ta' l-arja kkompressata; kumpressuri għall-friġġijiet; kumpressuri (magni); mixers tal-konkrit; kondensaturi tal-fwar [partijiet tal-magni]; istallazzjonijiet ta' l-ikkundensar; vireg tal-pistuni għal muturi u magni; ħbula tal-kontroll għall-magni jew għall-muturi; mekkaniżmi ta' kontroll għall-magni u għall-muturi; kontrolli (idrawliċi) għall-magni u l-muturi;kontrolli pnewmatiċi għall-magni u muturi; trasportaturi; magni għal produzzjoni ta' spag; magni li jqaxxru ċ-ċereali; oġġetti li jigganċjaw (couplings) ħlief għall-vetturi ta' l-art; hoods [partijiet tal-magni]; krejnijiet [apparat għall-irfigħ]; krankxaft; kontenituri għall-krankijiet għall-magni u l-muturi; krankijiet [partijiet tal-magni]; ċentrifugi tal-ħalib; kraxers/magni tat-tħin, elettriċi (domestiċi); magna tat-tqattigħ; kultivaturi [magni]; ġeneraturi tal-kurrent; tagħmir mħaddma bl-elettriku li jagħlaq il-purtieri; magni li jaqtgħu; blowlamps tal-gass għat-tqattigħ; rjus taċ-ċilindri għal muturi; ċilindri għall-magni; ċilindri tal-muturi; magni li jipproċessaw prodotti tal-ħalib; pistuni tas-sospensjonijiet [partijiet tal-magni]; fornitur ta' l-ilma biex titneħħa l-arja; magni tat-tindif; grawwi; magni li jaqtgħu l-kamini fit-toqob; forom; magni tal-ħasil tal-platti; disintegraturi; magni ta' l-irfigħ minn fosos; partijiet ta' magni; separaturi ta' l-ilma; kisi (apparat għall-); morsi tad-drillijiet [partijiet tal-magni]; berrini [partijiet tal-magni]; golji [partijiet tal-magni]; magni tat-tħaffir; Tagħmir tat-tħaffir, li jżommu f'wiċċ l-ilma jew li ma jżommux f'wiċċ l-ilma; magni tat-trapani ta' l-idejn ta' l-elettriku; katini għat-trasmissjoni, minbarra għal vetturi ta' fuq l-art; magni u muturi mhux għall-vetturi ta' fuq l-art; tubi ċilindriċi għal magni; magni li jnixxfu; magni li jiżbgħu; ċineg tad-dajnamows; brushes tad-dajnamows; dajnamow; magni li jċaqalqu l-art; magni għal produzzjoni ta' prodotti ta' l-għaġina; teffiegħa; mrietel elettriċi; Magni elettromekkaniċi għall-użu fl-industrija tal-kimika; Apparat li jerfa'; ċineg (tal-liftijiet); ktajjen tal-liftijiet [partijiet ta' magni]; magna tar-rfigħ; magni li jintaljaw; ġeneraturi ta' l-enerġija f'każ ta' emerġenza; magni tal-vapuri; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); magni ta' inċiżjoni; skalaturi; skavaturi; maflers tas-sajlensers għal magni; tankijiet ta' l-espansjoni [partijiet ta' magni]; ċineg tal-fannijiet għall-muturi u għall-magni; fannijiet għall-muturi; fannijiet biex tikkompressa, tiġbed u tittrasporta qamħ; alimentaturi [partijiet ta' magni]; fornituri għal magni ta' kaldaruni; tagħmir li jirregola l-fornitur ta' l-ilma; magni għall-mili; filtri tal-preses; magni li jiffiltraw; arja tat-tkessiġ (għat-tindif ta' l-) għall-magni; filtri [partijiet ta' magni]; irfinituri (magni); aramarji għal magni ta' kaldaruni; magni ta' l-inġinerija ċivili; mtieħen taċ-ċereali; kanali għall-fuklari ta' bajli għal magni tal-kaldaruni; pressa tal-magħlef; apparat elettromekkaniku għal preparazzjonijiet ta' ikel; magni li jipproċessaw l-ikel (universali), komponenti elettriċi; minfaħ għal xogħlijiet tal-forġa, fannijiet tal-forġa; magni li jdewbu l-metall; roti ħielsa minbarra dawk għall-vetturi ta' l-art; magni li jmewġu; presses tal-frott ta' l-elettriku għall-użu domestiku; apparat li jikkonverti l-karburanti għall-magni ta' kombustjoni interna; ekonomizzaturi tal-karburant għall-muturi u l-magni;disposers ta' l-iskart mormi; gassoġeni; kaxxi tal-gerijiet ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art; arnesi; (settijiet) tal-gerijiet minbarra għall-vetturi ta' l-art; ġeneraturi ta' l-elettriku; glow plugs għall-magni tad-diżil; pistoli tal-kolla ta' l-elettriku; qamħ (magni li jonfħu jew fannijiet biex jikkumpressaw, jiġbdu u għall-ġarr ta' -); magni li jqaxxru ċ-ċereali; magni li jqaxxru l-qamħ; magni li jitħnu l-ħxejjex; kaxxi tal-berings bil-lubrikanti (partijiet ta' magni); oil-rings (partijiet ta' magni); magni ta' l-ikkapuljat ta' l-elettriku domestiċi; magni li jitħnu; ħaġar tal-moli [partijiet ta' magni]; ilqugħ (partijiet ta' magni); gwidi għall-magni; pistoli (għodda b'cartridges li jiġu sparati); magni li jqaxxru l-annimali; magni li jaqtgħu x-xagħar għall-annimali; mrietel [partijiet ta' magni]; għodod li jinżammu fl-idejn, minbarra dawk li jitħaddmu bl-idejn; apparat tat-tagħbija; teknixin industrijali [magni]; oqfsa għal magni; xtiebi għat-tixtib ta' raba'; magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn; apparat li jibdel is-sħana (partijiet tal-magni); magni tal-tkeffif; ħassiela bil-pressa; hoists; tagħmir għaż-żamma ta' l-għodda tal-magni; hoods [partijiet tal-magni]; dliewi [skarga mekkanika]; magni tan-nitting; kaxxi għall-magni; magni tat-tqaxxir (tal-qamħirrum u l-qamħ); apparat idrawliku li jiftaħ u li jagħlaq il-bibien [partijiet minn magni]; magni u muturi idrawliċi; tagħmir bl-injezzjoni tad-diżil għall-magni bil-kombustjoni interna; kalamiti; manjete għal magni; inkubaturi għall-bajd; injettaturi għall-magni; magni tal-mogħdija; ġakkijiet [magni]; bżieżel tal-magni, minbarra għal vetturi ta' lart; ġonot (partijiet minn magni); kaxex tal-ġurnali [partijiet ta' magni]; labar; lievi ta' l-istartjar għall-muturi; magni tal-kċina ta' l-elettriku; magni li jħalltu; magni tan-nitting; skieken ta' l-elettriku; xfafar tal-magni tal-ħsad; tagħmir li jittikkettja; magni għal produzzjoni ta' bizzilla; tornijiet; ċineg tal-liftijiet; apparat li jerfa'; Lifts, minbarra lifts ta' l-iskijjar; rampi tat-tagħbija; xaftijiet ta' l-inwiel; nsiġ tan-newl; lubrifikazzjoni (pompi għal-); tagħmir tal-lubrikazzjoni (partijiet minn magni); volanti għal magni; għodda tal-magni; roti tal-magni; roti tal-magni; magni għall-industrija tat-tessuti; xogħol tal-magna (apparat għax-); roti li jduru meta xi ħadd jirfes fuqhom (magni); pajpijiet ( ta' l-egżost) għall-magni; magni li jaqtgħu l-laħam; magni li jaqtgħu l-laħam; alimentaturi mekkanizzati għall-bhejjem; magni ta' l-istrippi; magni li jaħdmu l-metall; tagħmir li jiġbed il-ħalib mill-bhejjem; magni tal-ħalib (tazez tar-ras il-beżżul [tazez tal-ġbid] għall-); magni li jitħnu; tagħmir li jitħan għal użu tad-dar, minbarra dak li jitħaddem bl-idejn; magni li jitħnu; maċini; apparat għal produzzjoni ta' ilma minerali; magni li jħalltu; magni li jagħtu forma lil xi ħaġa; forom [partijiet tal-magni]; slotting machines; kultivaturi bil-mutur; muturi elettriċi, minbarra għall-vetturi ta' l-art; magni għal dgħajjes u vapuri; vetturi ta' l-art (magni minbarra dawk tal-); Bankini li jimxu [sidewalks]; skalaturi; magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn; tagħmir li jiġbor it-tafal; maflers tas-sajlensers għal magni; magni għall-inċiżjoni ta' kolji f'matriċi; magni li jirraffinaw iż-żejt; magni ta' l-imballaġġ; magni li jippakkjaw; magni li jiżbgħu; magni tal-karti; magni li jagħmlu l-karta; slotting machines; tagħmir ta' l-illostrar tal-parkè (elettriku); magni li jagħtu d-daqqiet; tagħmir li jitħan il-bżar minbarra dak imħaddem bl-idejn; ċrieki tal-pistuni; pistuni taċ-ċilindri; pistuni għall-muturi; Pistuni [partijiet ta' magni jew magni]; planers; mħaret; sikek tal-moħriet; shock absorbers; tagħmir pnewmatiku li jiftaħ u li jagħlaq il-bibien (partijiet minn makkinarju); martelli pnewmatiċi; trasportaturi tar-roti; installazzjonijiet pnewmatiċi għat-trasport tal-pajpijiet; illustrar (magni u apparat għall-) [elettriċi]; roti tal-fuħħar; mrietel li jaħdmu bil-potenza; presses; stamperiji (makkinarju għal użu industrijali); Magni li jippressaw li jġibu l-affarijiet qishom satin; tagħmir li jnaqqas il-pressjoni [partijiet ta' magni]; regulaturi tal-pressa [partijiet ta' magni]; valvoli tal-pressa (partijiet ta' magni); mekkaniżmi li jħaddmu l-vetturi (minbarra għall-vetturi ta' l-art); magni tad-demel likwidu; taljoli; Diski bil-kejbils [partijiet tal-magni]; magni tat-traxxix; dijaframmi tal-pompi; pompi għal istallazzjonijiet ta' tagħmir li jsaħħan; Pompi [magni]; pompi (partijiet tal-magni jew muturi); biċċiet tad-drillijiet; magni ta' l-istampar; staneg bis-snien għall-argni; magni li jissettjaw ix-xibka tar-rakketta; radjaturi [għat-tkessiħ] għall-muturi u magni; magni li jqiegħdu l-binarji; magni tal-linji tal-ferroviji; xtiebi għal magni li jqellbu l-ħuxlief; xtiebi tal-ħuxlief [magni]; magni li jitħnu; stemmers [magni]; magna tal-ħsad; tagħmir li jorbot il-ħaxix maqtuħ; magni tal-ħrit u d-dris; gerijiet li jnaqqsu, minbarra għal vetturi ta' l-art; argni [mekkaniċi]; kolji għall-inwiel; regolaturi [partijiet tal-magni]; magni tal-ħasil tal-platti; magni li jħitu; magni li jagħmlu t-toroq; rowlers tal-pressa; robots [magni]; ball bearings; overhead travelling cranes,; rowlers għal magni bir-rowlers; mekkaniżmi tar-rowlers [magni]; magni li jqattgħu l-għeruq; magni ta' l-igglejżjar; magni għaz-zalzett; Mwejjed ta' l-isserrar (partijiet ta' magni); segi (magni); mqass elettriku; ġonot tas-siġillar [partijiet ta' magni]; magni li jissiġillaw għal skopijiet industrijali; berings bil-lubrikanti; separaturi; xaftijiet għall-igganċjar (magni); magni li jittempraw (/jraqqu); ħaġar tal-mola (partijiet tal-magni); magni li jorbtu l-qatet; magni li jqaxxru l-annimali; ġliem ( ta' l-elettriku); pistuni tas-sospensjonijiet [partijiet tal-magni]; tagħmir elettriku li jillostra ż-żraben; skavaturi; apparat għat-tqattigħ bċejjeċ bċejjeċ [magni] għall-użu industrijali; protezzjonijiet ta' l-insiġ [partijiet tal-magni]; filtri [magni jew partijiet ta' magni]; Magni li jgħarblu; installazzjonijiet għal skrins; magni li jgħarblu; sajlensers għall-muturi; magni li jsewwu; slajds aġġustabbli għall-appoġġ ta' għodda [partijiet ta' magni]; slitti għal magni ta' l-innitjar; magni li jillixxjaw; apparat biex jitfa' s-silġ; apparat għall-issaldjar, li jaħdem bil-gass; xuxxarelli ta' l-issaldjar, li jaħdmu bil-gas; ħadidiet li jissaldjaw il-gass; magni li jassortjaw għal skopijiet industrijali; magni taż-żrigħ; sparking plags għal muturi fejn hemm splużjoni tal-gass; regolaturi tal-velocità għall-karozzi u magni; magni li jnixxfu; maġni għall-brim tas-suf; maġni għall-brim tas-suf; raddieni għall-brim tas-suf; pistuni li jitfgħu żebgħa; magni tat-traxxix; molol [partijiet tal-magni]; stemmers; magni ta' l-istampar; Siti tal-kostruzzjoni [makkinarju]; Starters għall-muturi u l-magni; stators [partijiet tal-magni]; bojlers tal-magni bl-istim; magni bil-fwar; trappoli ta' l-istim; fwar għat-tneħħija taż-żejt; rowlers tal-pressa; tagħmir tat-tqattigħ tat-tiben; magni li jiċċekkjaw il-folji, films; kaxxi tal-mili [partijiet tal-magni]; suckers għall-magni tal-ħalb; magni li jiġbdu għal skopijiet industrijali; magni għall-industrija taz-zokkor; blowers; super ħiters; preses li jimbuttaw fil-fond; imwejjed għall-magni; oqfsa tal-magni ta' l-innitjar; tappijiet [partijiet ta' magni jew ta' muturi]; magni ta' injezzjoni tal-qatran; suckers għall-magni tal-ħalb; tagħmir li jqalleb il-ħuxlief; lanez bin-nar [magni]; magni tal-punzuni; derriesi; mrietel tal-fondreriji; tagħmir ta' l-elettriku li jiftaħ il-bottijiet; għodda [partijiet ta' magni]; konvertituri ta' l-apparat tal-momentum rotatorju, minbarra ta' vetturi ta' l-art; katini għat-trasmissjoni, minbarra għal vetturi ta' fuq l-art; xaftijiet għat-trasmissjoni minbarra għal vetturi ta' fuq l-art; trasmissjonijiet għall-magni; gerijiet ta' trasmissjoni minbarra għal vetturi ta' l-art; apparat għar-rimi ta' l-iskart; tagħmir li jaqta' s-siġar (magni); trakkijiet; magni li jibdlu l-forma ta' oġġetti; magni li jillegaw; turbini minbarra għal vetturi ta' fuq l-art; turbochargers tal-gassijiet ta' l-egżost; magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn; magni tal-pitravi; joints universali; affarijiet imqabbdin ma' vacuum cleaners biex jifirxu l-fwejjaħ u d-disinfettanti; boroż (tal-vacuum cleaners ); pajpijiet tal-vacuum cleaner; vaccum cleaners; pompi tal-vakwu (magni); valvoli [partijiet minn magni]; istallazzjonijiet għall-ħasil tal-vetturi; vibraturi [magni] għall-użu industrijali; trakkijiet; apparat għall-ħasil; magni tal-ħasil; apparat għar-rimi ta' l-iskart; magni għar-rimi ta' l-iskart [magni]; ħiters ta' l-ilma ta' l-elettriku [partijiet tal-magni]; separaturi ta' l-ilma; Illostrar tax-xama' (Magni u apparat ta' l-), ta' l-elettriku; magni li jqaċċtu l-ħaxix ħażin; apparat għall-iwweldjar, jaħdem bil-gass; magni ta' l-issaldjar; xkupi tas-silġ ta' l-elettriku domestiċi; magni għall-passati taż-żebgħa; argnijiet; presses; magni li jnaddfu ċ-ċereali; magni li jagħmlu xogħol fuq l-injam; magni għat-tgeżwir; kalamiti; dispenser; apparat li jikkaġunaw ark elettriku; bobini tad-dawl; spark-plugs; Xemgħa reżistenti għall-elettriku li ssaħħan; filtri ta' l-arja; filtri ta' l-arja; filtri taż-żejt; filtri tal-fjuwil;sedimenters tal-fjuwil (separaturi); injettaturi tal-fjuwil biż-żennuna;apparat tal-kontroll elettriku u elettroniku; bodis li jikkontrollaw il-kwantità tal-fjuwil; valvoli ta' l-ilma;apparat tat-tisħin tal-arja li tidħol (parti tal-magna); pompi tal-karburanti; pompi li jinjettaw il-fjuwil; regulaturi;tagħmir ta' ċirkolazzjoni mill-ġdid ta' gass tal-egżost;tagħmir li jissepara l-faħam (kontenitur tal-faħam);ħiters li jaħdem bit-tħallit tal-kiesaħ (partijiet tal-magna);apparat ta' kontroll tal-innokkjar għal magni; egżost; apparat li ma jippermettix li ż-żejt f' karozza jisħon;riċevituri (separaturi); magni awtomatiċi tal-kontroll (manipulaturi għar-robots); apparat għal magni (robots);tagħmir (li jitħaddem bl-elettriku) li jressaq il-purtieri; muturi elettriċi (minbarra għall-vetturi tal-art);konvertituri katalitiċi għal magni;tagħmir ta' kontroll tal-emissjonijiet;immuntar għall-magni;ġarriera monolitiċi għal magni.

Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; broedmachines voor eieren; apparaten voor het zuiveren van acetyleen; kleefband voor riemschijven; afgifte-inrichtingen voor plakband [machines]; apparaten voor de bereiding van koolzuurhoudende dranken; Apparaten voor het maken van gazeuse wateren; luchtpompen voor aquariums; vergassers; luchtcondensors; motoren voor de luchtvaart; roermachines; elevatoren voor de landbouw; landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; landbouwmachines; verfspuiten voor het aanbrengen van kleur; luchtcondensors; inrichtingen voor het verplaatsen van ladingen op een luchtkussen; motoren voor luchtkussenvoertuigen; luchtpompen [garage-installaties]; blaasinstallaties voor het afzuigen; wisselstroomdynamo's; antifrictielagers (onderdelen van machines of motoren); antifrictielagers (onderdelen van machines of motoren); inrichtingen tegen luchtvervuiling voor motoren; afdekplaten voor machines; verstuivers [machines]; grijpers voor de scheepvaart [automatisch]; assen voor machines; loopringen voor kogellagers; kogellagers; lagerstoelen voor machines; transmissielagers; kussenblokken [machineonderdelen]; mixers, elektrisch; klop- en hamermachines; apparaten voor het tappen van bier onder druk; bierpompen; blaasmachines; transportbanden; transportbanden; drijfriemen voor machines; drijfriemen voor motoren; buigmachines; elektromechanische apparaten voor het bereiden van dranken; Fietsassemblagemachines; Fietsdynamo's; hooibindapparaten; machines voor het maken van bitumen; messenhouders [machineonderdelen]; messenslijpmachines; snij-ijzers (machineonderdelen); emulgeertoestellen, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; blaasmachines; blaasmachines voor het afzuigen van stof enz; blaasinstallaties voor het samenpersen, afzuigen en vervoeren van gassen; blaasinstallaties voor het samenpersen, afzuigen en vervoer van granen; garenspoelen voor weefgetouwen; ketelsteenvangers voor stoommachineketels; ketelleidingen [onderdelen van machines]; capsuleermachines voor flessen; vulmachines; flessenverzegelmachines; flessenkurkmachines; vlechtmachines; remvoeringen, niet voor voertuigen; remsegmenten, niet voor voertuigen; remschoenen, niet voor voertuigen; broodsnijmachines; brouwerijmachines; elektrische borstels (machineonderdelen); borstels [machine-onderdelen]; bulldozers; botermachines; kalenders; blikopeners, elektrisch; kaapstanders; koolborstels [elektriciteit]; voedingsapparaten voor carburateurs; carburateurs; kaardgarnituren; kaardmachines; tapijtshamponeermachines en toestellen (elektrisch); afdekplaten voor machines; sleden voor breimachines; patronen voor filtreermachines; katalytische omzetters; stofverwijderingsinstallaties voor reinigingsdoeleinden; centrifuges (machines); centrifugaalmolens; centrifugaalpompen; centrifuges (machines); messen voor strohakselmachines; kettingzagen; beitels voor machines; klauwplaten [machineonderdelen]; karnen; machineventielen; stoomreinigers; elektrische reinigingsmachines en -apparatuur; scheermachines; koppelingen (aandrijving), niet voor voertuigen; koffiemolens, anders dan handbediend; verfmachines; luchtdrukmotoren; spuitpistolen voor stopverf, werkend op luchtdruk; machines met persluchtaandrijving; luchtdrukpompen; compressoren voor koelinstallaties; compressoren [machines]; betonmolens (machines); stoom condensors [machineonderdelen]; condensatie-installaties; drijfstangen voor machines en motoren; bedieningskabels voor machines of motoren; bedieningsinrichtingen voor machines of motoren; hydraulische bedieningsinrichtingen voor machines en motoren;(pneumatische) bedieningen voor machines en motoren; transportinrichtingen; koordfabricagemachines; graanpelmachines; koppelingen, niet voor landvoertuigen; beschermkappen voor machines; kranen [hijstoestellen]; krukassen; carters voor machines en motoren; krukstangen [machineonderdelen]; roomafscheiders; verbrijzelmachines, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; verbrijzelmachines; cultivators (machines); stroomgeneratoren; inrichtingen voor het openen en sluiten van gordijnen (elektrisch); snijmachines; brandsnijmachines, op gas werkend; cilinderkoppen voor motoren; cilinders voor machines; cilinders voor motoren; melkmachines; zuigers voor schokbrekers [machineonderdelen]; ontluchtingsinstallaties voor voedingswater; ontvettingsmachines; laadbomen; draadsnijmachines; stansmachines; vaatwassers; desintegrators [slingermolens]; graafmachines en -ploegen [landbouw]; verdeelmachines; waterafscheiders; nabewerkingsapparaten; boorhouders (machine-onderdelen); boorkronen (machine-onderdelen); boorkronen voor proefboringen (machine-onderdelen); boormachines; boortorens (drijvend of vast); elektrische handboormachines; aandrijfkettingen niet voor voertuigen; voortstuwingsmachines, niet voor voertuigen; trommels voor machines; droogmachines; Machines voor de ververij; dynamoriemen; dynamoborstels; dynamo's; grondverzetmachines; machines voor het maken van deegwaren; ejectors; elektrische hamers; Elektromechanische machines voor de chemische industrie; Hijsapparaten; riemen (elevator-); kettingen voor hijstoestellen [machineonderdelen]; elevatoren; gaufreermachines; generatoren voor het opwekken van noodelektriciteit; machines voor boten; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); graveermachines; roltrappen; graafmachines; Uitlaatpotten voor motoren; expansievaten [machineonderdelen]; ventilatorriemen voor motoren; ventilatoren voor motoren; ventilatoren voor het samenpersen, afzuigen en vervoer van granen; aandrijfrollen [machineonderdelen]; voedingsinstallaties voor stoommachineketels; regulateurs voor voedingswater; aftapmachines; persfilters; filtreermachines; filters voor het reinigen van koellucht, voor motoren; filters [machine- of motoronderdelen]; afwerkmachines; appendages voor stoommachineketels; meelbereidingsmachines; korenmolens; vlampijpen voor stoommachineketels; veevoederpersen; elektromechanische apparaten voor het bereiden van voedingsmiddelen; elektrische keukenmachines [food processors]; blaasinstallaties voor de smederij; gieterijmachines; vrijloopmechanismen, niet voor voertuigen; ratineermachines; fruitpersen, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; Brandstofomzetapparaten voor verbrandingsmotoren; brandstofbespaarders voor motoren;vuilnisbakken; vergassers; versnellingsbakken, niet voor landvoertuigen; harnassen (weefstoeldelen); drijfwerken (tandwiel-), anders dan voor voertuigen; elektriciteitsgeneratoren; bougies voor het voorverwarmen van dieselmotoren; elektrische lijmpistolen; blaasinstallaties voor het samenpersen, afzuigen en vervoer van granen; graanpelmachines; ontkorrelmachines; groenteraspmachines; vetpotten voor machines; smeerringen (machineonderdelen); verbrijzelmachines, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; maalmachines; slijpstenen (machineonderdelen); beschermkappen voor machines; geleide-inrichtingen voor machines; pistolen (gereedschappen gebruik makend van explosieven); scheermachines voor dieren; scheermachines voor dieren; hamers [machineonderdelen]; handgereedschappen, anders dan met de hand te bedienen; Laad- en losapparatuur; manipulators (werktuigmachines); onderstellen voor machines; eggen; maaimachines; warmtewisselaars (machineonderdelen); zoommachines; hogedrukreinigers; goederenliften; gereedschaphouders (machineonderdelen); beschermkappen voor machines; mechanische lostrechters; weefgetouwen voor de manufacturenindustrie; kooien [huizen] voor machines; graanpelmachines; hydraulische deuropeners en -sluiters [machineonderdelen]; hydraulische motoren; ontstekingsinrichtingen voor explosiemotoren; ontstekingsmagneten; ontstekingsmagneten voor motoren; broedmachines voor eieren; injectoren voor motoren; strijkmachines; crics (machines); straalmotoren, niet voor voertuigen; pakkingen [motoronderdelen]; draaitaplagers [machineonderdelen]; draaitappen [machineonderdelen]; trapstarters voor motorrijwielen; elektrische keukenmachines; mechanische kneedtroggen; breimachines; elektrische messen; maaimachinemessen; etiketteermachines; kantklosmachines; draaibanken; elevatorriemen; hefapparaten; liften, anders dan skiliften; laadbruggen; weefschachten; weefstoelen; smeerpompen; smeertoestellen (machineonderdelen); vliegwielen voor machines; werktuigmachines; wielen voor machines; tandwieloverbrengingen van machines; machines voor de textielindustrie; trimmachines; kalanders (machines); uitlaatspruitstukken voor motoren; vleesmolens [machines]; vleesmolens [machines]; gemechaniseerde veevoederinstallaties; draadtrekmachines; machines voor het bewerken van metaal; Melkmachines; tepelbekers voor melkmachines; freesmachines; Molens voor huishoudelijk gebruik, anders dan handbediend; molens [machines]; molenstenen; apparaten voor het maken van mineraalwater; mengmachines; machines voor het vervaardigen van sier- en profiellijsten; mallen [machineonderdelen]; uitsteekmachines; gemotoriseerde cultivators; elektrische motoren, niet voor voertuigen; Motoren voor boten; motoren, uitgezonderd voor voertuigen; voetgangers transportbanden; roltrappen; oogstmachines; slijkvangers (machines); knaldempers voor motoren; draadsnijmachines; aardolieraffinagemachines; verpakkingsmachines; inpakmachines; verfmachines; papiermachines; papierfabricagemachines; pengatenmachines; parketboenmachines, elektrisch; schilmachines; pepermolens, anders dan handbediend; zuigerveren; cilinderzuigers; zuigers voor motoren; Zuigers [machine- of motoronderdelen]; schaafmachines; ploegen; ploegscharen; zuigers voor schokbrekers (machineonderdelen); pneumatische inrichtingen voor het openen of sluiten van deuren (machineonderdelen); pneumatische hamers; pneumatische transporteurs; pneumatische buistransportinstallaties; elektrische poetsapparaten en -machines; pottenbakkersschijven; valhamers; persen; persen [machines voor industrieel gebruik]; satineermachines; drukreduceerventielen [machine-onderdelen]; drukregelaars [machine-onderdelen]; drukventielen [machine-onderdelen]; aandrijfmechanismen, niet voor voertuigen; puddelmachines; takels; Snaar- of riemschijven [machine-onderdelen]; verstuivers (machines); pompmembranen; pompen voor verwarmingsinstallaties; Pompen (machines); pompen [machine- of motoronderdelen]; ponsen (boormachines); ponsmachines; dommekrachten; machines voor het bespannen van rackets; radiatoren [koelers] voor motoren; machines voor het leggen van rails; Machines voor de aanleg van spoorwegen; harken (machineonderdelen); harkmachines; verbrijzelmachines; heimachines; oogstmachines; maaibindmachines; maaidorsmachines; reductiedrijfwerken (niet voor voertuigen); haspels (mechanisch); garenspoelen voor weefgetouwen; regulateurs [machine-onderdelen]; spoelmachines; zoommachines; machines voor de wegenbouw; perswalsen; robots (machines); rollagers; loopkranen; cilinders voor walswerken; walserijmachines; wortelsnijmachines; satineermachines; worstmachines; Zaagbokken [machine-onderdelen]; zaagmachines; elektrische scharen; pakkingen [motoronderdelen]; verzegelmachines voor industrieel gebruik; zelfsmerende lagers; afscheiders; askoppelingen [machines]; slijpmachines; slijpschijven (als machine-onderdeel); schovenbinders; scheermachines voor dieren; metaalscharen (elektrisch); zuigers voor schokbrekers [machine-onderdelen]; schoenpoetsapparaten [elektrisch]; draglines; kneusmachines voor industrieel gebruik; schietspoelen (machineonderdelen); zeven [machines of machineonderdelen]; trilzeven (machines); zeefinstallaties; zeefinstallaties; uitlaatpotten voor motoren; afwerkingsmachines; sledesteunen [machine-onderdelen]; sleden voor breimachines; polijstpersen; sneeuwblazers; op gas werkende soldeerapparaten; lasbranders op gas; soldeerijzers, op gas werkend; sorteermachines voor de industrie; zaaimachines; ontstekingsbougies voor explosiemotoren; snelheidsregelaars voor motoren; wringers; spinmachines; spinnerijmachines; spinnewielen; verfspuitpistolen; pulverisatiemachines; veren [machine-onderdelen]; vruchtenplukmachines; stempelmachines; standers voor machines; Starters voor motoren; stators (machineonderdelen); stoommachineketels; stoommachines; automatische overloopkranen; toestellen voor het afscheiden van olie uit stoom; wegwalsen; strohakselmachines; messenslijpmachines; pakkingbussen [machineonderdelen]; tepelbekers voor melkmachines; afzuigapparaten voor industrieel gebruik; machines voor de suikerindustrie; hogedrukcompressoren; oververhitters; bosseleermachines; tafels voor machines; trommels voor borduurmachines; kranen [machine- of motoronderdelen]; asfalteermachines; tepelbekers voor melkmachines; hooischudmachines; thermische lansen [machines]; draadsnijmachines (voor bouten); dorsmachines; stoomhamers; blikopeners, elektrisch; gereedschappen [machine-onderdelen]; koppelomvormers, niet voor voertuigen; transmissiekettingen, niet voor voertuigen; transmissieassen (anders dan voor voertuigen); transmissies voor machines; overbrengingsmechanismen, niet voor voertuigen; samenpersmachines voor het afval; bosmaaiers (machines); wagonliften; rondslijpmachines; hooibindapparaten; turbines, niet voor voertuigen; uitlaatgas-centrifugaalcompressoren; plaggensnijmachines; wortelsnijmachines; cardankoppelingen; stofzuigeraccessoires voor het verspreiden van geur- en ontsmettingsmiddelen; zakken (stofzuiger -); stofzuigerslangen; stofzuigers; vacuümpompen (machines); ventielen (machine-onderdelen); wasinstallaties voor voertuigen; trillers [machines] voor industrieel gebruik; wagonliften; wasapparaten; wasmachines; samenpersmachines voor het afval; afvalverbrijzelmachines; waterverwarmers [machineonderdelen]; waterafscheiders; elektrische parketboenmachines en -apparaten; Wiedmachines; soldeerbouten op gas; elektrische soldeermachines; mixers (elektrisch) voor huishoudelijk gebruik; muurbespuitingsmachines; lieren; persen; wanmolens; houtbewerkingsmachines; wikkelmachines; ontstekingsmagneten; distributeurs; ontstekingsinrichtingen; ontstekingsbobines; ontstekingskaarsen; gloeibougies; Luchtreinigers; luchtfilters; oliefilters; brandstoffilters;brandstofsediment (afscheiders); brandstofinjectiemondstukken;elektrische regelinrichtingen voor dieselinjectie; smoorklephuizen; waterkleppen;aanzuigluchtverwarmingsapparaten (motoronderdelen); brandstofpompen; brandstofinjectiepompen; toerenregelaars;recirculators voor uitlaatgassen;toestellen voor afscheiding van kool (koolstofketel);verwarmers van koude mengsels (motoronderdelen);detonatieregelaars voor motoren; uitlaatpijpen; oliekoelers;ontvangers (afscheiders); automatische verwerkingsmachines (manipulators voor robots); apparaten voor machines (robots);(elektrisch werkende) inrichtingen voor het openen en sluiten van gordijnen; Elektrische motoren, uitgezonderd motoren voor voertuigen;katalysatoren voor motoren;uitstootregelingsapparatuur;montageonderdelen voor motoren;monolithische dragers voor motoren.

Maszyny i obrabiarki; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); rolnicze (narzędzia -) inne niż o napędzie ręcznym; inkubatory do jaj; acetylen (urządzenia do oczyszczania -); pasy przylepne na mole; dozowniki taśmy klejącej; aparatura do wytwarzania napojów gazowanych; Aparatura do wytwarzania wód gazowanych; pompki napowietrzające do akwariów; aeratory; Skraplacze powietrzne; silniki do samolotów; mieszalniki; elewatory rolnicze; rolnicze (narzędzia -) inne niż o napędzie ręcznym; rolnicze (maszyny -); rozpylacze do farb; skraplacze powietrza; urządzenia do transportu za pomocą poduszek powietrznych; silniki do pojazdów z poduszką pneumatyczną; pompy powietrzne [jako instalacje garażowe]; dmuchawy ssące; alternatory; łożyska przeciwcierne do maszyn; przeciwcierne (panewki -) do maszyn; zanieczyszczenia (urzadzenia przeciw -) do silnikow; osłony [części maszyn]; atomizery [maszyny]; koty do żeglugi [automatyczne]; części do maszyn; koszyczki do łożysk kulkowych; łożyska kulkowe; kozły łożyskowe do maszyn; łożyska do wałów transmisyjnych; lozyska ( części maszyn); trzeparki elektryczne; maszyny do ubijania; piwo (przyrządy do nalewania - pod ciśnieniem); pompy do piwa; miechy [maszyny]; przenośniki taśmowe; taśmy do przenośników taśmowych; kotwice wielohakowe automatyczne (okrgtownictwo); paski klinowe do silników elektrycznych i silników; giętarki; elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów; rowery (maszyny do montazu -); rowery (dynama do -); wiązarki do siana; maszyny do produkcji masy bitumicznej; uchwyty do ostrzy [części maszyn]; ostrzarki do noży [do ostrzenia na pasku]; ostrza (części do maszyn); miksery elektryczne do celow domowych; dmuchawy; dmuchawy do wydmuchiwania kurzu itd; dmuchawy do sprgzania, zasysania i transportu gazu; dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziama; szpule do krosien tkackich; kolektory do zbierania kamienia kotłowego (maszynowe -); rury do kotłów [części maszyn]; maszyny do kapslowania butelek; butelki (maszyny do napełniania -); butelki (maszyny do zamykania -); butelki (urządzenia do korkowania -); oplatarki; okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów; szczęki hamulcowe, inne niż do pojazdów; klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów; krajalnice do chleba; maszyny do piwiarni; zamiatarki elektryczne (części maszyn); szczotki [części maszyn]; koparki (czerparki); maslo (maszyny do produkcji -); kalendarze; puszki (otwieracze do -) elektryczne; dźwigi; szczotki węglowe [elektryczność]; gainiki (dozowniki do -); gaźniki; obicie do pokrywek zgrzeblarek [części zgrzeblarek]; zgrzeblarki; pranie dywanów (maszyny i urządzenia do -)elektryczne; pudełka na fartuchy maszynowe; prowadniki do maszyn dziewiarskich; filtry [wkłady] do maszyn filtrujących; konwertory katalityczne; instalacje do usuwania kurzu do czyszczenia; wirówki [maszyny]; wirówki [młynki]; pompy odsrodkowe; wirowki (maszyny); noże do przycinarek do skóry; piły łańcuchowe; dluta (przecinaki) do maszyn; uchwyty [części maszyn]; maselnice; zawory maszynowe; urządzenia do sprzątania działające na parę; czyszczenie (maszyny i urządzenia do -), elektryczne; postrzygarki [maszyny]; sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych; młynki do kawy inne niż ręczne; urządzenia do malowania; silniki pneumatyczne; pneumatyczne pistolety natryskowe do mas do szpachlowania; maszyny zasilane sprężonym powietrzem; pompy na sprężone powietrze; kompresory do lodówek; sprężarki [maszyny]; mieszarki do betonu; kondensatory parowe [części maszyn]; urządzenia kondensacyjne; korbowody do maszyn, motorow lub silników; linki sterownicze do maszyn lub silników; urządzenia do sterowania maszynami lub silnikami; hydrauliczne napędy do maszyn i silników;napędy (pneumatyczne- ) do maszyn, silników i silników; przenośniki [maszyny]; maszyny spawalnicze; ziarno (łuskarki -); sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych; osłony [części do maszyn]; dźwignice [urządzenia do podnoszenia i wyciągania]; wały korbowe; korbowody do maszyn, napędów lub silników; korby [części maszyn]; wirowki do mleka; młynki domowe elektryczne; rozdrabniarki [maszyny]; kultywatory [maszyny]; prądu (generatory -); napędy do kurtyn; krajalnice [maszyny]; cięcie (palniki gazowe do -); głowice cylindrów do silników; cylindry do maszyn; cylindry do silników; mleczarstwo (maszyny dla -); amortyzatory z tłokiem nurnikowym [części maszyn]; odpowietrznik (odgazownik) do wody pitnej; maszyny odtłuszczające; żurawie masztowe; gwinciarki (maszyny do gwintowania); wytłaczarki; zmywarki do naczyń; dezintegratory; koparki do rowów; rozdzielniki [maszyny tkackie]; separatory wody; prostownice; uchwyty wiertarskie [części maszyn]; głowice wiertnicze [części maszyn]; głowice wiertnicze [części maszyn]; wiertarki; wiertnice, pływające lub niepływające; wiertarki ręczne elektryczne; łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów Iądowych; maszyny nie do pojazdów lądowych; bębny [części maszyn]; suszarki; maszyny farbiarskie; pradnice (pasy do -); szczotki do prądnic; prądnice prądu stałego; maszyny do robót ziemnych; maszyny do produkcji ciasta spożywczego; eżektory; mloty elektryczne; chemiczny przemysł (maszyny elektromechaniczne dla -); Podnośniki (urządzenia); pasy (elewatorowe); łańcuchy do elewatorów (części do maszyn); windy; wytłaczarki [walcarki deseniujące]; awaryjne agregaty prądotwórcze; maszyny dla statków; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); grawerki; schody ruchome; koparki (czerparki); tłumiki wydechowe do silników; zbiorniki wyrównawcze [części maszyn]; pas do wentylatorów napędów i silników; wentylatory do silników; dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna; podajniki [części maszyn]; urządzenia do zasilania kotłów maszynowych; woda zasilająca (regulatory do -); napełniarki; prasy filtracyjne; maszyny filtrujące; filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników; filtry [części maszyn lub silników]; wykończarki; okładziny do kotłów maszynowych; maszyny do produkcji mąki; młyny zbożowe; kanały dymowe do kotłów maszynowych; prasy do paszy; urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności; maszyny kuchenne (uniwersalne), elektryczne; kuwety fotograficzne; odlewarki; wolne koła do pojazdów innych niż lądowe; maszyny do formowania maszynowego; wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych; aparaty do konwersji paliwa dla silników spalinowych wewnętrznego spalania; urządzenia zmniejszające zużycie paliwa do silników elektrycznych i silników;pojemniki na odpady; gaz (generatory -); redukcyjne (przekładnie -) inne niż do pojazdów lądowych; warsztaty tkackie (barda do -); przekładnie (zębate) inne niż do pojazdów lądowych; generatory elektryczności; świece żarowe do silników Diesla; pistolety do wypełniania klejem elektryczne; dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna; łuskarki ziarna; łuszczarki; maszyna do krojenia warzyw; smarownice [części do maszyn]; pierścienie smarujące [części maszyn]; młynki elektryczne do użytku domowego; szlifierki; kamienie szlifierskie [części do maszyn]; osłony [części maszyn]; prowadnice do maszyn; pistolety (narzędzia z wkładami wybuchowymi); przyrządy do strzyżenia sierści dla zwierząt; przyrządy do obcinania włosów dla zwierząt; młotki [części maszyn]; narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny; urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku; manipulatory przemysłowe [maszyny]; wieszaki [części maszyn]; brony; żniwiarki; wymienniki ciepła [części maszyn]; obrębiarki; ciśnieniowe urządzenia do czyszczenia; podnośniki (windy); imaki do narzędzi (części maszyn); fartuchy ochronne maszyn; kosze samowyładowcze [mechaniczne]; pończosznictwo (krosna dla -); obudowy do maszyn; łuskarki ziarna; hyrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn]; urządzenia hydrauliczne z napędem; urządzenia zapłonowe do silników spalinowych; iskrownik zapłonowy; cewki zapłonowe do silników; inkubatory do jaj; wtryskiwacze do silników; prasownice; dźwigniki [maszyny]; silniki odrzutowe nie do pojazdów lądowych; złącza [części silników]; maźnice [części maszyn]; czopy [części maszyn]; rozruszniki nożne do motocykli; kuchenne urządzenia elektryczne; ugniatarki mechaniczne; maszyny dziewiarskie; noże elektryczne; noże do kosiarek; maszyny do etykietowania; maszyny do produkcji koronek; tokarki [narzędzia do obrabiarki]; taśmy do elewatorów; podnośniki (urządzenia); podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie; załadunkowe (rampy -); tkackie (nicielnice -); krosna tkackie; smarownice ręczne; smarowniki [części maszyn]; maszyny (kola zamachowe -); obrabiarki; maszyn (koła -); koła maszyn; maszyny dla włókiennictwa; maszyny do przycinania; gładziarki (maszyny); wydechowe rury rozgałęźne do silników; wilki do mięsa [maszyny]; mięso (maszynki do siekania -); zmechanizowane podajniki karmy dla inwentarza żywego; przeciągarki [ciągarki] do metalu; obrabiarki do metalu; dojarki; dojarki (kubki udojowe [przyssawki] do -); frezarki; Młynki do użytku domowego inne niż ręczne; młyny [maszyny]; kamienie młyńskie; woda mineralna (urzgdzenia do wytwarzania -); malaksery; formierki; formy [części maszyn]; dłutownice; kultywatory z napędem elektrycznym; silniki elektryczne, za wyjątkiem do pojazdów lądowych; maszyny dla statkow; silniki inne niż do pojazdów lądowych; chodniki ruchome; ruchome schody; żniwiarki; kolektory do gliny (maszyny); tłumiki do silników; maszyny do wyrabiania gwintów w nakrętkach; ropa naftowa (maszyny do rafinacji -); pakowarki; maszyny do produkcji opakowań; malowania (urządzenia do -); maszyny papiernicze; maszyny do produkcji papieru; dłutownice; froterki do parkietów [nieelektryczne]; maszyny do ubijania; młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym; pierścienie tłoczne; tłoki do cylindrów; tłoki silników; Tłoki [części maszyn lub silników]; strugarki; pługi; lemiesze pługów; tłoki do amortyzatorów; hyrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi (części maszyn); młoty pneumatyczne; transportery opon; rurowe transportery pneumatyczne; polerowanie (maszyny i urządzenia do -) [elektryczne]; garncarskie (koła -); mloty mechaniczne; prasy; prasy [maszyny do celów przemysłowych]; prasujące (maszyny -) do satynowania; reduktory ciśnienia [części maszyn]; regulatory ciśnienia [części maszyn]; zawory ciśnieniowe [części maszyn]; mechanizmy napędowe do pojazdów (za wyjątkiem przeznaczonych dla pojazdów lądowych); pudlarski (maszyny do procesu -); wciągniki; Bloki [części maszyn]; maszyny rozpylające; pomp (membrany do -); pompy do instalacji grzewczych; Pompy [maszyny]; pompy [części maszyn, silników spalinowych lub silników elektrycznych]; wiertła do wiertarek; dziurkarki [maszyny]; dźwigniki zębatkowe; rakiety (sport) (maszyny do wykonywania naciagów -); chłodnice do silników; maszyny do układania szyn; maszyny do budowy torów kolejowych; grabie do zgrabiarek; zgrabiarki; szlifierki; kafary (maszyny); kosiarki (maszyny); kosiarki - snopowiązałki; kosiarko-żniwiarki; przekładnie redukcyjne (inne niż do pojazdów lądowych); zwijaki [mechaniczne]; szpule do krosien tkackich; regulatory ( części maszyn); zmywarki naczyf; ribotejadoras; dróg (maszyny do budowy -); walce drogowe; roboty (maszyny); łożyska wałeczkowe; suwnice pomostowe; walcarki (walce do -); walcarki; krajarki do roślin okopowych [maszyny]; prasujące (maszyny -) do satynowania; maszyny do parówek; Stoły do pił (części maszyn); piły (maszyny); nożyce (elektryczne); złącza [części silników]; maszyny do uszczelniania [pieczętowanie] do celów przemysłowych; łożyska samosmarujące; separatory; sprzężenia wałków [maszyny]; ostrzarki narzędziowe; osełki (części do maszyn); snopowiązałki; przyrządy do strzyżenia sierści dla zwierząt; nożyce elektryczne; tłoki do amortyzatorów [części maszyn]; buty (przyrządy do woskowania i polerowania -) elektryczne; koparki (czerparki); rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych; czółenka (części maszyn); przesiewacze [maszyny lub części maszyn]; przesiewacze; instalacje do przesiewania; instalacje do przesiewania; tłumiki do silników; maszyny ślusarskie; uchwyty wózków zwrotnych [części maszyn]; prowadniki do maszyn dziewiarskich; wygładzarki; maszyny miotające śnieg; lutowanie gazowe (przyrządy do -); palniki lutownicze, gazowe; elementy żelazne do spawania gazowego; maszyny sortujące do celów przemysłowych; siewniki [maszyny]; świece zapłonowe do silników spalinowych z zapłonem iskrowym; regulatory prędkości do maszyn i silników; wirówki (suszarki); przędzarki; maszyny przędzalnicze; koła przędzalnicze; pistolety do malowania; maszyny rozpylające; sprężyny [części maszyn]; maszyny do zbioru winogron; stemplownice; kadłuby [maszyneria]; Rozruszniki do napędów i silników; stojany [części do maszyn]; parowe kotły maszynowe; lokomotywy; zbiorniki kondensacyjne; odtłuszczarki parowe; walce drogowe; kosiarki do słomy; maszyny do poprawiania arkuszy, sklejek; dławnice [części maszyn]; kubki udojowe do dojarek; maszyny do zasysania do celów przemysłowych; cukrownictwo (maszyny dla przemysłu -); dmuchawy; przegrzewacze [kotły]; kowarki; stoły do maszyn; tambury do hafciarek; zawory [części maszyn, silników lub silników elektrycznych]; maszyny do smołowania; kubki udojowe do dojarek; przetrząsacze do siana; lance termiczne tlenowe [maszyny]; maszyny do gwintowania; rozdrabniacze; młoty dźwigniowe; otwieracze do puszek [elektryczne]; narzędzia [części do maszyn]; przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych; przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych; wały napędowe, za wyjątkiem przeznaczonych do pojazdów lądowych; przekładnie do maszyn; przekładnie do pojazdów, za wyjątkiem przeznaczonych do pojazdów lądowych; urządzenia do usuwania odpadów; maszyny do karczowania (maszyny); dźwigi wagonowe; maszyny do prostowania; wiązarki do siana; turbiny inne niż do pojazdów lądowych; turbosprężarki; darń (pługi do zdejmowania -); krajarki do roślin okopowych [maszyny]; przeguby uniwersalne [przeguby Cardana]; dodatki do odkurzaczy do rozpowszechniania substancji perfumujących i dezynfekujących; worki (do odkurzaczy); rury do odkurzaczy; odkurzacze; pompy próżniowe (maszyny); zawory [części maszyn]; instalacje do mycia pojazdów; wibratory [maszyny] do celów przemysłowych; dźwigi samochodowe; mycia (urządzenia do -); pralki; urządzenia do usuwania odpadów; maszyny do usuwania odpadków; podgrzewacze wody [części maszyn]; separatory wody; polerowanie woskiem (maszyny i urządzenia do -), (elektryczne); maszyny do pielenia; aparatura do spawania, na gaz; spawarki; ubijaczki elektryczne do użytku domowego; bialkowanie (maszyny do -); dźwigi; tłocznie (do owoców); wialnie; maszyny do obróbki drewna; maszyny do pakowania; iskrownik zapłonowy; rozdzielacze; zapalniczki; zwojnice oświetlenia; świece zapłonowe; Wtyczki jarzeniowe; filtry powietrza; filtry powietrza; filtry olejowe; filtry paliwowe;urządzenia do usuwania zanieczyszczeń z paliwa (separatory); dysze wtrysku paliwa;elektryczne i elektroniczne urzadzenia kontrolne; obudowy przepustnic; zawory wodne;podgrzewacze pobieranego powietrza (części silników); pompy paliwowe; pompy wtryskowe paliwa; regulatory;urządzenia do ponownego wprowadzania wyemitowanych gazów do obiegu;urządzenia do separowania węgla drzewnego (kanistry na węgiel drzewny);podgrzewacze mieszanki zimnej (części do maszyn);urządzenia do kontroli stukania do silników; wyciągi (urządzenia do wyciągania); wentylatory do chłodzenia oleju silnikowego;odbiorniki (separatory); automatyczne maszyny do przenoszenia na niewielkie odległości (manipulatory do automatów przemysłowych); urządzenia do maszyn (roboty);urządzenia do przesuwania kurtyn (sterowane elektrycznie); silniki elektryczne (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych);konwertery katalityczne do silników;urządzenia do ograniczania szkodliwych wyziewów i spalin;oprawy silników;nośniki monolityczne do silników.

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas (com excepção dos accionados manualmente); chocadeiras para ovos; aparelhos para a purificação do acetilene; bandagens adesivas para roldanas [polias]; distribuidores de fita adesiva (máquinas); aparelhos para o fabrico das bebidas gasosas; aparelhos para o fabrico de águas gasosas; bombas de aeração para aquários; gaseificadores; aerocondensadores; motores para a aeronáutica; máquinas de agitação mecânica; elevadores para a agricultura; instrumentos agrícolas (com excepção dos accionados manualmente); máquinas agrícolas; aerógrafos para aplicação de tintas; condensadores de ar; dispositivos para a deslocação sobre almofadas de ar; veículos de almofada de ar (motores para -); bombas de ar [instalações de garagens]; equipamento de aspiração; alternadores; mancais (partes de máquinas ou de motores); mancais [partes de máquinas ou de motores]; dispositivos antipoluição para motores; aventais para máquinas; pulverizadores [máquinas]; fateixas para a marinha [automáticas]; eixos de máquinas; aros de esferas para rolamentos; rolamentos de esferas; cadeiras de mancais (máquinas); mancais para eixos de transmissão; chumaceiras [partes de máquinas]; batedores eléctricos; máquinas para bater; aparelhos para tirar a cerveja sob pressão; bombas para cerveja; assopradoras [máquinas]; transportadores de correia; correias transportadoras; correias de máquinas; correias para motores; máquinas para abobadar; aparelhos electromecânicos para a preparação de bebidas; Máquinas para montagem de bicicletas; Dínamos para bicicletas; enfardadeira; máquinas para fazer betume; porta-lâminas [partes de máquinas]; máquinas para afiar as lâminas; ferros de cortar (partes de máquinas); emulsores eléctricos para uso doméstico; máquinas assopradoras; máquinas de sopro para extracção de pó, etc; ventoinhas (foles) para a compressão, aspiração e transporte de gases; ventoinhas [foles] para a compressão, aspiração e transporte de grãos; bobinas de teares; colectores (máquinas -) de incrustações de caldeiras; tubos de caldeiras [partes de máquinas]; máquinas para capsular as garrafas; máquinas de enchimento; máquinas para selar garrafas; máquinas para rolhar as garrafas; máquinas para entrançar; guarnições de travões sem ser para veículos; segmentos de travões sem ser para veículos; calços de travões sem ser para veículos; máquinas para cortar o pão; máquinas para a indústria da cervejaria; escovas eléctricas [partes de máquinas]; escovas [partes de máquinas]; bulldozers; máquinas para fazer manteiga; calendários; abre-latas eléctricos; cabrestantes; escovas de carvão [electricidade]; alimentadores para carburadores; carburadores; guarnições de cardas; cardas (máquinas); aplicação de champô em tapetes (máquinas e aparelhos eléctricos para); aventais para máquinas; corrediças de máquinas de tricotar [tricotadeiras]; cartuchos para máquinas de filtrar; conversores catalíticos; instalações de limpeza para a remoção do pó; centrifugadoras (máquinas); moinhos centrífugos; bombas centrífugas; centrifugadoras [máquinas]; lâminas de corta-palha; moto-serras; tesouras de máquinas; mandris [partes de máquinas]; tigelas batedeiras; válvulas de máquinas; aparelhos de limpeza a vapor; limpeza (máquinas e aparelhos eléctricos para); tosquiadoras [máquinas]; embraiagens sem ser para veículos terrestres; moinhos para café, sem ser manuais; máquinas para pintura com oca; motores de ar comprimido; pistolas de ar comprimido para a extrusão de mastiques; máquinas pneumáticas; bombas de ar comprimido; compressores para refrigeradores; compressores (máquinas); betoneiras de estaleiro; condensadores de vapor [partes de máquinas]; instalações de condensação; bielas de máquinas ou de motores; cabos de comando de máquinas ou de motores; dispositivos de comando de máquinas ou de motores; comandos (hidráulicos) para máquinas e motores;comandos (pneumáticos) para máquinas e motores; transportadores; máquinas para torcer; descascadores de cereais; uniões com excepção das que são para veículos terrestres; capotas [partes de máquinas]; gruas [guindastes]; eixos de manivela; cárteres para máquinas e motores; manivelas [partes de máquinas]; separadores de nata; trituradores domésticos eléctricos; trituradores (britadores); cultivadores [máquinas]; geradores de corrente; dispositivos eléctricos para manobrar os cortinados; cortadoras (máquinas); maçaricos para cortar a gás; culatras de motores; cilindros de máquinas; cilindros de motores; máquinas para leitarias [queijarias]; pistões de amortecedores [partes de máquinas]; desgaseificadores [desarejadores] de água de alimentação; desengorduradoras; mastros de carga; máquinas de abrir roscas; máquinas de estampilhar; máquinas para lavar a loiça; desintegradores; enxadas [charruas]; divisoras; separadores de água; rectificadoras (máquinas -); porta-verrumas [partes de máquinas]; coroas de furação [partes de máquinas]; coroas de sondagem [partes de máquinas]; máquinas perfuradoras; torres de perfuração, flutuantes ou não flutuantes; furadores manuais eléctricos; cadeias de comando sem ser para veículos terrestres; máquinas a motor sem ser para veículos terrestres; tambores de máquinas; máquinas de secar; Máquinas para a tintura; correias de dínamo; escovas de dínamo; dínamos; máquinas para trabalhos de terraplanagem; máquinas para o fabrico de massas alimentícias; ejectores; martelos eléctricos; Máquinas electromecânicas para a indústria química; Aparelhos elevatórios; correias (de elevação); correntes de elevadores [peças de máquinas]; elevadores; máquinas para a perfuração; geradores de energia eléctrica para emergências; máquinas de barcos; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); máquinas para gravar; escadas rolantes; escavadoras; Panelas de escape para motores; reservatórios de expansão [peças de máquinas]; correias de ventiladores para motores; ventiladores para motores; ventoinhas (foles) para a compressão, aspiração e transporte de grãos; alimentadores [partes de máquinas]; alimentadores de caldeiras de máquinas; reguladores de água de alimentação; máquinas de enchimento; filtros-prensa; máquinas de filtrar; filtros para a limpeza do ar de arrefecimento para motores; filtros [partes de máquinas ou de motores]; acabadoras [máquinas]; guarnições de caldeiras de máquinas; máquinas para a moagem; moínhos para o trigo; condutos de caldeiras de máquinas; prensas para forragem; aparelhos electromecânicos para a preparação de alimentos; máquinas de cozinha [eléctricas]; ventoinhas [foles] de forja; máquinas de fundição; rodas livres sem ser para veículos terrestres; ratinadoras; espremedor de frutos eléctrico para uso doméstico; Conversores de combustível para motores de combustão interna; economizadores de carburante para motores;caixotes de lixo; gaseificadores; caixas de velocidade sem ser para veículos terrestres; aprestos de teares; engrenagens sem ser para veículos terrestres; geradores de electricidade; velas de incandescência para motores diesel; pistolas para cola, eléctricas; máquinas de sopro ou ventoinhas para compressão, aspiração e transporte de grãos; descascadores de cereais; debulhadoras; máquinas para raspar legumes; caixas de lubrificação [máquinas]; anéis de lubrificação (partes de máquinas); trituradores domésticos eléctricos; máquinas trituradoras; mós para afiar [amolar] [partes de máquinas]; capotas [partes de máquinas]; guias de máquinas; pistolas [ferramenta para cartuchos explosivos]; tosquiadoras para os animais [máquinas]; tosquiadoras para os animais [máquinas]; martelos [partes de máquinas]; ferramentas manuais, sem ser accionadas manualmente; Aparelhos de manutenção (carga e descarga); manipuladores industriais [máquinas]; cadeiras para máquinas; grades; ceifeiras; permutadores térmicos [partes de máquinas]; máquinas de debruar; máquinas de lavar de alta pressão; monta-cargas; porta-ferramentas (peças de máquinas); capotas [partes de máquinas]; tremonhas para a descarga mecânica; teares para fábrica de bonés; caixas para máquinas; descascadores de cereais; dispositivos hidráulicos de abertura e fecho de portas [peças de máquinas]; motores hidráulicos; dispositivos de ignição para motores de explosão; magnetos de ignição; magnetos de ignição para motores; chocadeiras para ovos; injectores para motores; máquinas para passar a ferro; macacos [máquinas]; motores de reacção sem ser para veículos terrestres; juntas [partes de motores]; caixas de munhões; munhões; pedais de arranque para motociclos; máquinas de cozinha eléctricas; masseiras (amassadores) mecânicos; máquinas de tricotar; facas eléctricas; navalhas de ceifeiras; etiquetadoras; rendeiras [máquinas]; tornos [máquinas-ferramentas]; correias de elevadores; aparelhos de elevação; elevadores, sem ser telesquis; rampas de carga; lâminas de teares; teares; bombas de lubrificação; lubrificadores (partes de máquinas); volantes de máquinas; máquinas-ferramentas; rodas de máquinas; rodagens (rodados) de máquinas; máquinas para a indústria têxtil; maquinagem (aparelhos para -); calandras (máquinas); tubos (de escape) para motores; picadores de carne [máquinas]; picadores de carne [máquinas]; alimentadores de gado mecânicos; estiradoras (máquinas); máquinas para trabalhar metais; Máquinas de mungir; ventosas para máquinas de ordenha; fresadoras; Moinhos para uso doméstico sem serem manuais; moinhos [máquinas]; mós de moinhos; aparelhos para o fabrico de águas minerais; máquinas misturadoras; máquinas para moldurar; moldes [partes de máquinas]; máquinas para burilar; cultivadores motorizados; motores eléctricos, com excepção dos que se destinam a veículos terrestres; Motores para barcos; motores sem ser para veículos terrestres; pavimentos móveis (passeios); escadas rolantes; segadoras; colectores de lama [máquinas]; silenciadores (para escapes) destinados a motores; máquinas de abrir roscas; máquinas de refinação de petróleo; máquinas de embalagem; máquinas para empacotamento; máquinas para pintar; máquinas para papel; máquinas para o fabrico do papel; entalhadeiras; enceradoras para soalhos eléctricas; máquinas de descascar; moinhos para pimenta sem ser manuais; segmentos de pistões; pistões para cilindros; pistões de motores; Pistões [partes de máquinas ou de motores]; plainas mecânicas; charruas; relhas de charruas [arados]; pistões de amortecedores [partes de máquinas]; dispositivos pneumáticos de abertura e fecho de portas (partes de máquinas); martelos pneumáticos; transportadores pneumáticos; instalações pneumáticas de transporte por tubos; máquinas e aparelhos para polir (eléctricos); rodas de oleiro; martelos-pilão; prensas; prensas[ máquinas para uso industrial]; máquinas para acetinar; redutores de pressão (partes de máquinas); reguladores de pressão [partes de máquinas]; válvulas de pressão [partes de máquinas]; mecanismos de propulsão para veículos (excepto veículos terrestres); máquinas para pudlar; polias; Roldanas [polias] [partes de máquinas]; pulverizadores (máquinas); membranas de bombas; bombas para instalações de aquecimento; Bombas (máquinas); bombas [partes de máquinas ou de motores]; punções para berbequins (brocas); furadores; macacos para cremalheiras; máquinas para encordoar raquetas; radiadores de arrefecimento para motores; máquinas para assentamento de carris; Máquinas para a construção de vias férreas; ancinhos de ancinhos para cavalo; ancinhos para cavalo; trituradores [britadores]; arietes [bate-estacas] [máquinas]; segadoras; ceifeiras-enfardadeiras; ceifeiras-batedeiras; desmultiplicadores sem ser para veículos terrestres; dobadoiras [enroladoras] mecânicas; bobinas de teares; reguladores [partes de máquinas]; lava-garrafas; podadoras; máquinas para a construção de estradas; cilindros compressores; robots [máquinas]; rolamentos de cilindros; pontes rolantes; cilindros de laminadores; laminadores; corta-raízes [máquinas]; máquinas para acetinar; máquinas para salsichas; Cavaletes para serrar (partes de máquinas); serras (máquinas); tesouras eléctricas; juntas [partes de motores]; máquinas para selar [lacrar] para uso industrial; mancais autolubrificadores; separadores; uniões de eixos [máquinas]; máquinas para aguçar; discos abrasivos (como peça de máquina); enfardadeiras; tosquiadoras para os animais [máquinas]; tesouras para cortar chapa de metal, eléctricas; pistões de amortecedores [partes de máquinas]; engraxadoras para calçado [eléctricas]; pás mecânicas; cortadores [máquinas] para uso industrial; lançadeiras [partes de máquinas]; peneiras [máquinas ou partes de máquinas]; peneiradores; crivos; instalações de peneiração; panelas de escape para motores; máquinas de ajustar; suportes para carretas [partes de máquinas]; corrediças de máquinas de tricotar [tricotadeiras]; calandras; limpa-neves de turbina; aparelhos de soldadura a gás; maçaricos a gás para soldar; ferros de soldar a gás; máquinas separadoras, para a indústria; semeadores [máquinas]; velas de ignição para motores de explosão; reguladores de velocidade de máquinas e de motores; secadoras; fiadeiras; máquinas de fiação; rodas de fiar; Pistolas para a pintura; máquinas pulverizadoras; molas [partes de máquinas]; desengaçadores [máquinas]; máquinas para selar; colunas de máquinas; Arrancadores para motores; stators; caldeiras de máquinas; máquinas a vapor; purgadores automáticos; desoleadores de vapor; cilindros compressores; corta-palha; máquinas para afiar as lâminas; caixas de enchimento [peças de máquinas]; ventosas para máquinas de mungir; aparelhos de aspiração para uso industrial; máquinas para a indústria açucareira; sobrecompressores; sobreaquecedores; embutidoras (máquinas de embutir); mesas de máquinas; tambores para máquinas de bordar; torneiras [partes de máquinas ou de motores]; alcatroadoras [máquinas para alcatroar]; ventosas para máquinas de ordenha; máquinas para remexer o feno; agulhetas térmicas [a oxigénio] [máquinas]; máquinas para abrir roscas; debulhadoras; martinetes [martelos de fábricas]; abre-latas eléctricos; ferramentas [partes de máquinas]; conversores de binário sem ser para veículos terrestres; cadeias motoras sem ser para veículos terrestres; eixos de transmissão (sem ser para veículos terrestres); transmissões de máquinas; mecanismos de transmissão para veículos não terrestres; máquinas compactadoras de desperdícios; aparadores de sebes (máquinas); monta-vagões; rectificadoras; enfardadeira; turbinas sem ser para veículos terrestres; turbocompressores; cortadoras de relva; corta-raízes [máquinas]; juntas para cardans; acessórios para aspiradores de poeira para espalhar perfumes e desinfectantes; sacos (de aspirador); tubos de aspiradores de poeira; aspiradores de pó; bombas de vácuo (máquinas); válvulas [partes de máquinas]; instalações de lavagem para veículos; vibradores (máquinas) para uso industrial; monta-vagões; aparelhos de lavagem; máquinas de lavar roupa; máquinas compactadoras de desperdícios; trituradores de lixos; reaquecedores de água [partes de máquinas]; separadores de água; encerar (máquinas e aparelhos eléctricos para); Máquinas de sachar; ferros de soldar a gás; máquinas eléctricas para soldar; batedores eléctricos para uso doméstico; máquinas para pintura com oca; guinchos; prensas de lagar; joeiradoras; máquinas para trabalhar a madeira; máquinas para embrulhar; magnetos de ignição; distribuidores; dispositivos de ignição; bobinas de ignição; velas de ignição; velas de aquecimento; Purificadores do ar; filtros de ar; filtros de óleo; filtros de combustível;separadores para combustíveis (para separar sedimentos ou depósitos); agulhetas de injecção de combustível;aparelhos para controlo de injecção eléctrica de gasóleo; corpos de aceleradores; válvulas de água;aparelhos de aquecimento do ar de admissão (peça de motor); bombas de combustível; bombas de injecção de combustível; reguladores;dispositivos de recirculação de gases de escape;dispositivos de separação de carvão (filtros de carvão activo);aquecedor de mistura fria (peça de motor);aparelhos de controlo da detonação para motores; escapes; refrigeradores a óleo;receptáculos (separadores); máquinas automáticas destinadas ao manuseamento de materiais (manipuladores para robôs); aparelhos para máquinas (robôs);dispositivos (de accionamento eléctrico) para manobrar os cortinados; Motores eléctricos (sem ser para veículos terrestres);conversores catalíticos para motores;dispositivos de controlo de emissões;armações para motores;suportes monolíticos para motores.

Maşini şi maşini-unelte; motoare electrice şi cu combustie internă (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje de maşini şi componente de transmisii (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole altele decât cele manuale; incubatoare pentru ouă; aparate pentru purificarea acetilenei; distribuitoare de banda adeziva; distribuitoare de banda adeziva [masini]; aparate pentru productia de bauturi carbogazoase; aparate pentru productia de bauturi carbogazoase; pompe de aer pentru acvarii; saturatoare; condensatoare de aer; motoare pentru avioane; masini de amestecat; transportoare pentru uz agricol; unelte agricole altele decât cele manuale; maşini agricole; pistoale de vopsit pentru aplicarea culorii; condensoare de aer; dispozitive pentru deplasarea incarcaturilor pe perna de aer; vehicule cu perna de aer (motoare pentru -); pompe de aer [ca echipament de garaj]; exhaustoare; alternatoare; lagare antifrictiune pentru masini; cuzineti cu metal antifrictiune pentru masini; dispozitive ecologice pentru motoare; aparatoare [componente de masini]; masini de pulverizare; dispozitive de tractare pentru navigatie [automate]; axe pentru masini; inele cu bila de rodare; rulmenti cu bile; suporţi de lagăre pentru maşini; rulmenti pentru arborii de transmisie; rulmenti [piese pentru masini]; amestecatoare, [electrice]; masina batatoare; bere (aparate pentru proiectare- sub presiune); pompe de bere; suflante [masini]; transportoare cu bandă; benzi transportoare; curele de transmisie pentru masini; curele de transmisie pentru motoare; prese de indoit; aparate electromecanice pentru prepararea bauturilor; masini de asamblare a bicicletelor; dinamuri pentru biciclete; aparate de legare pentru fan; masini pentru fabricat asfalt; suport pentru cutite [piese pentru masini]; masini pentru ascutirea lamelor [slefuire]; cutitarie (componente); mixere electrice pentru uz gospodaresc; masini de suflat; masini de suflat pentru exhaustarea prafului, etc; burdufuri pentru comprimarea, aspirarea si transportul gazelor; suflante pentru comprimarea, aspirarea si transportul cerealelor; bobine pentru razboaie de tesut; colectoare de piatra de la boilere (masina -); conducte pentru boilere (componente de masini); masini de astupat sticle (masini pentru montarea capacelor); masini de umplere; masini de capsulat sticle; masini de astupat sticle; masini de impletit; garnituri de frana, altele decat cele pentru vehicule; segmenti de frana, altele decat cele pentru vehicule; saboti de frana, altele decit cele pentru vehicule; masini de taiat painea; masini de fabricat bere; perii, actionate electric; perii [parti de masini]; buldozere; masini de fabricare a untului; calendare; deschizatoare de conserve, electrice; manivele; perii de carbune (electricitate); dispozitive de alimentare pentru carburatoare; carburatoare; garnituri de carde [piese pentru masini]; masini de cardat; spalarea cu sampon a covoarelor (masini si aparate de -), electrice; cortine protectoare pentru masini; carucioare pentru masini de tricotat; cartuse pentru masinile de filtrare; convertizoare catalitice; instalatii centrale de curatare cu aspiratorul; masini centrifuge; mori centrifuge; pompe centrifugale; centrifuge [masini]; masini de tocat paie; ferăstraie cu lanţ; foarfeci de masini; mandrine [piese pentru masini]; tuburi de unt; supape cu clapeta (piese de masini); aparate de curatire cu vapori; curatat (masini si aparate de -), electrice; clesti [masini]; ambreiaje, altele decat pentru vehicule terestre; râşniţe de cafea, nu acţionate manual; masini de vopsit; masini cu aer comprimat; pistoale cu aer comprimat pentru material de spacluit; masini cu aer comprimat; pompe de aer comprimat; compresoare pentru frigidere; compresoare [masini]; betoniere de santier; condensatoare de abur (piese de masini); instalaţii de condensare; biele de masini si motoare; cabluri de comanda pentru masini sau motoare; dispozitive de comanda de masini sau de motoare; controale (hidraulic -) pentru masini, motoare si motoare;comenzi (pneumatice) pentru maşini, motoare şi motoare cu ardere internă; benzi transportoare; masini de rasucit snururi; masini de decorticat cereale; cuplaje cu excepţia celor pentru vehicule terestre; capote metalice [piese masini]; macarale [aparate de ridicat]; arbori cotiti; cartere pentru maşini şi motoare; manivele [piese pentru masini]; separatoare de lapte; aparate de macinat electrice de uz menajer; maruntitoare; cultivatoare [masini]; generatoare de curent; dispozitive de actionare pentru perdele [electrice]; masini de taiat [masini]; tevi pentru taiere prin suflare actionate pe baza de gaze; capete de cilindru pentru motoare; cilindre pentru masini; cilindre pentru motoare; masini de muls; pistoane pentru amortizor [piese pentru masini]; degazoare [dezaeratoare] de apa de alimentare; echipamente de degresare [masini]; bigi; masini de filetat; masini de stantat; maşini pentru spălat vesela; instalatii de dezintegrare; masini de sapat santuri [pluguri]; masini de divizat; robinete de scurgere; prelucrare (Aparate pentru -); mandrine [piese pentru masini]; sape de foraj [componente de masini]; coroane de foraj [componente de masini]; maşini de găurit; instalatii de foraj, plutitoare sau neplutitoare; burghie (electrice de mana -); lanturi de transmisie, altele decat cele pentru vehicule terestre; masini motrice care sa nu fie vehicule terestre; tamburi [parti ale masinilor]; uscătoare; masini de vopsit; curele de dinam; perii de dinam; dinamuri; maşini pentru lucrări de terasament; masini pentru fabricarea pastelor alimentare; ejectoare; ciocane electronice; Masini electromecanice pentru industria chimica; Dispozitiv de ridicat; benzi elevatoare; lanturi pentru elevatoare (piese pentru masini); elevatoare; masini de gofrat; generatoare electrice de urgenta; masini navale; motoare electrice şi cu combustie internă (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); masini de gravat; scări rulante; excavatoare; amortizoare de zgomot pentru motoare şi maşini; vase de expansiune [piese de masini]; curele de ventilatoare pentru motoare; ventilatoare pentru motoare; ventilatoare pentru comprimare, aspirare si transport de cereale; dispozitive de actionare [piese pentru masini]; dispozitive de alimentare pentru cazane de masini; regulatoare de apa de alimentare; masini de imbuteliere; filtre de presare; maşini de filtrat; aer de racire (filtre pentru curatarea -lui) pentru motoare; filtre [componente de masini sau motoare]; masini de finisare; armaturi pentru cazane de masina; masini de macinat; mori de grau; alimentatoare pentru cazane de masini; prese pentru furaje; aparate electromecanice pentru prepararea alimentelor; roboti de bucatarie electrici; foale de forja; masini de turnat; roti libere cu exceptia celor pentru vehicule terestre; masini de ratinare; prese pentru fructe, electrice, de uz casnic; convertizoare de combustibil pentru motoare cu ardere; economizoare de carburant pentru motoare;dispozitive pentru eliminarea gunoiului; instalatii de gazefiere; cutii de viteze altele decât cele pentru vehicule terestre; garnituri de ite; angrenaje, altele decat cele pentru vehicule terestre; generatoare de electricitate; bujii de încălzire pentru motoare Diesel; pistoale de lipit electrice; grane (masini de suflat sau ventilatoare pentru compresia, aspirarea si transportul de -); masini pentru decorticarea cerealelor; masini pentru separarea samburilor; masini de ras legume; cutii cu grasimi tehnologice [piese pentru masini]; inele de gresare [piese de masini]; aparate de macinat/zdrobit, de uz casnic; maşini de polizat; pietre de slefuit [piese pentru masini]; protectie civila [parti ale masinilor]; piese de ghidare pentru maşini; pistoale [scule manuale cu cartuse explozive]; masini pentru tunderea animalelor; masini de tuns animale; ciocane [piese pentru masini]; instrumente manuale, altele decat cele cu actionare manuala; aparate de incarcat; manipulatoare industriale (masini); suspensie (componente de masini); incubatoare pentru oua; masini pentru secerat; schimbatoare de caldura [piese pentru masini]; masini de bordurat; aparate de curatare de inalta presiune; ascensoare; port-scule pentru părţi de maşini; capote [piese pentru masini]; palnii (descarcare mecanica); masini de tricotat; cutii pentru masini; masini pentru decorticare (porumb si cereale -); dispozitive hidraulice pentru deschiderea si inchiderea usilor [piese de masini]; maşini şi motoare hidraulice; dispozitive de aprindere pentru motoare cu ardere; magnetouri de aprindere; magnetouri de aprindere pentru motoare; incubatoare pentru ouă; duze de injectie pentru motoare; maşini de călcat; cricuri [masini]; motoare cu reactie, altele decat cele pentru vehicule terestre; imbinari [piese de masina]; cutii de osii [piese de masina]; pivoti [piese pentru masini]; demaroare cu pedala pentru motociclete; masini de bucatarie [electrice]; malaxoare; masini de tricotat; cutite [electrice]; lame pentru masini de tocat; masini de etichetat [masini]; masini pentru productie de dantela; strunguri [masini-unelte]; curele de elevatoare; aparate de ridicat; ascensoare, altele decat telescaunele; rampe de încărcare; garnituri de ite pentru razboaie de tesut; razboaie de tesut; gresaj (pompe de -); aparate de ungere (piese de masini); volanti de masina; maşini-unelte; roţi de maşini; angrenaje pentru masini; masini pentru industria textila; prelucrare (aparate pentru-); calandre (masini); tevi de esapament pentru motoare; tocatoare de carne [masini]; tocatoare de carne [masini]; dispozitive mecanizate de hranire a vitelor; masini de fabricat benzi; masini pentru prelucrarea metalelor; masini de muls; masini de muls (cupe de ugere [conuri de aspirare] -); maşini de frezat; Râşniţe de uz casnic, cu excepţia celor acţionate manual; prese [masini]; pietre de moara; aparate pentru producerea apelor minerale; malaxoare; masini de modelat; matrite [piese pentru masini]; masini de mortezat; cultivatoare motorizate; motoare electrice, altele decat cele pentru vehicule terestre; motoare pentru barci si nave; vehicule terestre (motoare, altele decat pentru -); imbracaminti rutiere rulante [trotuare]; scari rulante [scari rulante]; coase si seceri; colectoare de namol [masini]; amortizoare de zgomot pentru motoare electrice si motoare cu ardere interna; masini pentru legarea filetului in matrite; masini de rafinat petrol; maşini de împachetat; maşini pentru împachetat; maşini pentru vopsit; maşini de fabricat hârtie; masini pentru producerea hartiei; masini de rabotat; aparate electrice de ceruit parchetul; masini de decorticare; rasnite de piper, altele decat cele actionate manual; segmenti de piston; pistoane; pistoane de motoare; Pistoane [piese pentru masini sau motoare cu combustie interna]; raboteze; pluguri; brazdare pentru pluguri; pistoane plonjoare; dispozitive pneumatice pentru deschiderea sau inchiderea usilor [piese pentru masini]; ciocane pneumatice; condensatoare de aer; transportoare pneumatice; lustruire (masini si aparate pentru -) [electrice]; roti pentru olarit; ciocane cu simpla actiune; prese; prese [masini de uz industrial]; prese de satinare; reductoare de imprimare [piese pentru masini]; dispozitive de reglare al presiunii [parti de masini]; supape de presiune [piese pentru masini]; mecanisme de actionare, nu pentru vehicule; masini de pudlare; scripeţi; trolii [piese pentru masini]; masini de pulverizare (masini); membrane de pompe; pompe pentru instalatii de incalzire; Pompe [dispozitive]; pompe (piese pentru masini, motoare electrice sau motoare cu ardere interna); burghie de perforatoare (bormasini); masini de perforat; cricuri cu cremaliera; masini pentru tensionarea rachetelor de tenis; radiatoare [de racire] pentru motoare si motoare cu combustie interna; masini de montat sine; utilaje pentru constructii de linii; greble pentru masini de intors fanul; masini de adunat fanul [masini]; concasoare [masini]; berbeci [masini]; masini de secerat cereale; masini de secerat si legat; coase si batoze; transmisii reductoare (altele decat cele pentru vehiculele de teren); haspeluri mecanice [masini]; mosoare pentru razboaie; regulatoare (piese de masina); masini pentru spalat vesela; masini de nituit; maşini pentru construcţii de drumuri; cilindri de presare; roboti (masini); lagare de rostogolire; punti rulante; cilindri de laminoare; laminoare; aparate de taiat radacinile [masini]; masini de satinat; masini pentru facut carnati; Bancuri pentru ferastrau [componente de masini]; ferastraie [masini]; dalti (electrice); imbinari de etansare [piese de motor]; masini de sigilat pentru uz industrial; lagare cu autoungere; separatoare; cuplaje cu arbore [masini]; masini de ascutit; Discuri de concasare (piese pentru masini); masini pentru balotat; masini de tuns pentru animale; foarfece [electrice]; pistoane pentru amortizor [piese pentru masini]; aparate de lustruit pantofii, electrice; excavator cu cupa; maruntitoare de uz industrial [masini]; suveici [piese pentru masini]; site [masini sau piese pentru masini]; utilaje de cernut; instalatii de cernut; instalatii de filtrare; amortizor de zgomote pentru motoare; dispozitive de ajustat; suporturi pentru sanii [piese pentru masini]; carucior pentru masini de tricotat; prese plate (masini); pluguri de zapada; aparate de sudura, pe baza de gaz; aparate de sudura autogena, actionate pe baza de gaze; fiare pentru sudat cu gaze; masini de sortat pentru uz industrial; aparate de cusut [masini]; bujii de aprindere pentru motoare cu ardere; regulatoare de turatie pentru masini si motoare; uscatoare centrifuge; masini de filat; masini de tors; roti de tors; pistoale de vopsit; maşini de pulverizare; arcuri (piese de masini); separatoare de tulpini [masini]; maşini de timbrat; batiuri pentru masini; demaroare pentru motoare; *statoare [piese pentru masini]; cazane de maşini; masini cu aburi; separatoare de abur; separatoare de ulei cu abur; compresoare cu abur; maruntitoare; masini pentru verificarea foilor, foi; cutii de umplere [componente de masini]; cupe de suctiune pentru masinile de muls; masini de aspirat de uz industrial; aparate de preparat zahar; supraalimentatoare; supraincalzitoare; masini de ambutisat; mese de maşini; tamburi pentru masini de brodat; robinete [masini sau componente de motor]; masini de gudronat; ventuze pentru masini de muls; masini de intors fanul; torte termice pe baza de oxigen (masini); masini de filetat; masini de treierat; ciocane de otelarie; deschizatoare de conserve [electrice]; scule [piese pentru masini]; convertizoare de cuplu, altele decat cele pentru vehicule terestre; lanturi de transmisie, altele decat cele pentru vehicule terestre; arbori de transmisie (altii decat cei pentru vehicule terestre); transmisii de maşini; sisteme de transmisie altele decat cele pentru vehicule terestre; masini de compactare a deseurilor; masini de curatare a buruienilor (masini); ascensoare pentru vagoane; rectificatoare; aparate de legare pentru fan; turbine, altele decât cele pentru vehicule terestre; turbocompresoare postaprindere; pluguri de sapat santuri; taietoare de rapita salbatica [masini]; articulatii universale; accesorii de aspirator pentru raspandirea de deodoranti si dezinfectanti; pungi pentru aspirator; furtunuri de aspirator; aspiratoare de praf; pompe de vid [masini]; supape [piese pentru dispozitive]; instalaţii de spălare de vehicule; vibratoare de uz industrial [masini]; elevatoare de vagoane; aparate de spălat; maşini de spălat; prese de reziduuri; indepartare a resturilor alimentare [masini ]; incalzitoare de apa [piese pentru masini]; separatoare de apă; ceruire (masini si aparate de -), electrice; masini de plivit; masini de sudura, care functioneaza pe gaz; masini de sudare [electrice]; perii de curatat, electrice, de uz casnic; masini pentru vopsit; trolii; prese; masini de curatat cereale; masini pentru prelucrarea lemnului; maşini de ambalat;magnetouri; distribuitoare;brichete;bobine de inducţie; bujii; bujii incandescente; purificatoare de aer; filtre de aer; filtre de ulei; filtre de combustibil;sedimente de combustibil (separatoare); duze de injectie de combustibil;aparate pentru controlul injecţiei motoarelor electrice diesel;piese pentru supapa de reglare a debitului;supape pentru ţevile de apă;aparate de încălzire aerului de admisie (piese de motor); pompe de combustibil; pompe de injecţie pentru combustibil;regulatoare de motor;dispozitive de recirculare a gazelor evacuate;dispozitive de separare pe bază de cărbune (recipienţi pentru cărbuni);dispozitiv de încălzire pentru amestecuri reci (piese de motor);aparate de comandă a detonaţiei pentru motoare; ţevi de evacuare;răcitoare de ulei;receptoare (separatoare); maşini de manevrare automate (dispozitive pentru maevrarea roboţilor); aparatură pentru maşini (roboţi);dispozitive pentru tragerea perdelelor (acţionate electronic); Motoare electrice (altele decât cele pentru vehicule terestre);convertori catalitici pentru motoare;dispozitive pentru controlarea emisiilor;şasiuri de motor;suporţi monolitici pentru motoare.

Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na vajcia; zariadenia na čistenie acetylénu; adhézne remene na kladky; "dávkovače lepiacej pásky, ako stroje"; stroje na výrobu sýtených nápojov; Zariadenia na výrobu sýtenej vody; vzduchové čerpadlá pre akváriá; splyňovače; Vzdušné chladiče; letecké motory; mixéry; poľnohospodárske dopravníky; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; poľnohospodárske stroje; vzduchové kefy [stroje] na nanášanie farieb; vzduchové chladiče; vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; vznášadlá (motory pre -); vzduchové kompresory [ako zariadenia garáži]; odsávacie ventilátory (dúchadlá); alternátory; ložiská pre stroje na znižovanie trenia; ložiská pre stroje na znižovanie trenia; katalyzátory pre motory; ochranné kryty strojov; rozprašovače ako stroje; automatické hľadacie kotvy pre lodstvo; hriadele pre stroje; klietky guľových ložísk; guľkové ložiská; nosné konzoly pre stroje; stojany, podstavce, skrine pre ložiská hriadelov; ložiská, ako casti strojov; elektrické šlahače; trepacie stroje; pivo (zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie -); pivové pumpy; mechy ako stroje; pásové dopravníky; dopravníkové pásy; orezávacie stroje; remene pre motory a hnacie stroje; ohýbačky, ako stroje; nápoje (stroje na výrobu -), elektromechanické; bicykle (stroje na montáž -); bicyklové dynamá (generátory); viazacie stroje na viazanie sena; stroje na výrobu asfaltu; držiaky listov píly [časti strojov]; "nástrojové brúsky, ostričky, ako stroje"; čepele (časti strojov); mixéry do domácnosti [elektrické]; vyfukovacie stroje; stroje na odsávanie prachu; dúchadlá na stlačenie, odsatie a prepravu plynov; fukáry na zrno; cievky, kazety do tkáčskych stavov; odstraňovanie vodného kameňa (stroje na -); kotlové rúrky [časti strojov]; stroje na uzatváranie fliaš; plniace stroje; stroje na plombovanie, pečatenie fliaš; zátkovacie stroje pre fľaše; pletiarske stroje; brzdové obloženia, s výnimkou brzdových obložení pre vozidlá; brzdové diely, s výnimkou brzdových dielov pre vozidlá; brzdové vložky, ktoré nie sú pre vozidlá; krájače na chlieb (stroje); stroje pre pivovary; kefy (elektrické -) ako časti strojov; kefy (časti strojov); buldozéry; maslo (stroje na výrobu -); valcovacie stroje; elektrické otvárače na konzervy; zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu; uhlíkové kefy; karburátory (prívody -); karburátory; mykací povlak [časti mykacích strojov]; mykacie stroje; elektrické stroje na tepovanie kobercov; suportová skrina, krycia doska sústruhu; drážky pletacích strojov; vložky do filtračných zariadení; katalycké konvertory; čistiace zariadenia na odstraňovanie prachu; odstredivky; odstredivé mlyny; odstredivé čerpadlá; centrifúgy, odstredivky (stroje); čepele pre strihanie kožušín; reťazové píly; sekáce do strojov; skľučovadlá (časti strojov); miešacky; ventily strojov; prístroje na čistenie parou; elektrické stroje a zariadenia na čistenie; nožničky na vlasy; spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; práčky na pranie a farbenie; motory na stlačený vzduch; torkrétovacie prístroje (tlakové -); stroje s pohonom na stlačený vzduch; čerpadlá na stlačený vzduch; kompresory do chladiacich zariadení; kompresory; betónové miešačky (stroje); parné kondenzátory (časti strojov); kondenzačné zariadenia; sterotypy ako stroje (pre tlac); ovládacie káble pre stroje, motory a hnacie stroje; riadiace mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje; hydraulické ovládače pre stroje alebo motory;prenumatické pohony pre stroje a motory; dopravníky [stroje]; pletenie povrazov (stroje na -); stroje na lúpanie obilia; spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá; kryty, ako časti strojov; žeriavy; kľukové hriadele; kľukové skrine pre stroje a motory; kľuky (časti strojov); odstredivky na smotanu; elektrické mlynčeky do domácnosti; "mažiare, ako stroje"; kypriče; generátory prúdu; zariadenia na stahovanie a vytahovanie roliet, elektrické; rezacie stroje; plynové rezacie horáky; hlavy valcov do motorov; valce do strojov; valce pre motory a hnacie stroje; stroje pre mliekárne; piesty tlmiča (časti strojov); odvzdušňovače (odplyňovače) vody pre výživu; stroje na odstraňovanie mastnoty; žeriavy; maticové závitníky ako stroje; formičky; umývačky riadu; dezintegrátory; ryhovacie pluhy; zariadenia na potápanie, ako stroje; odlučovače vody; hnojenie (zariadenia na -); vrtné skľučovadlo [časti strojov]; korunky na vŕtanie (časti strojov); korunky na zemné vrty (časti strojov); vŕtacie stroje; vrtné veže, plávajúce alebo neplávajúce; elektrické ručné vŕtačky; hnacie reťaze, s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá; hnacie motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; bubny strojov; sušiace stroje; farbiace stroje; remen dynama; zberné kefy na elektrickom dyname; dynamá; stroje na zemné práce; stroje na výrobu cestovín; elektory; elektrické kladivá; Elektromechanické stroje pre chemický priemysel; Zdvíhacie zariadenia; pásy (elevátorové); reťaze zdvíhadiel [časti strojov]; výťahy; lisy ozdôb; náhradný generátorový agregát; lodné motory; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); rytecké stroje; pohyblivé schodištia, eskalátory; rýpadlá; výfuky motorov; expanzné nádoby [časti strojov]; remene ventilátorov do motorov; ventilátory motorov; tlakové ventilátory,nasávanie a preprava zrnín; podávače (časti strojov); napájacie zariadenia do rušnových motorov; napájace vody (regulátory -); plniace stroje; kalolisy; filtrovacie stroje; filtre na čistenie chladiaceho vzduchu do motorov; filtre [časti strojov alebo motorov]; finišery (dorábače) (stroje); obloženia, tesnenia a armatúry tepelných kotlov (boilerov); mlyny (stroje); mlyny na múku; dymovody pre kotle strojov; lisy na krmivo; pokrmy (elektricko-mechanické stroje na prípravu -); kuchynské spotrebiče (univerzálne), elektrické; kováčske mechy; taviace stroje; voľnobežené kolesá okrem kolies pre pozemné vozidlá; lisovacie stroje; elektrické lisy na ovocie, pre domácnost; palivové konvertory pre zážihové motory; šetriče paliva do motorov;drvič kuchynských odpadkov; splyňovače; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá; mechanizmy pletacích strojov; prevodovky (kolesové) okrem pre pozemné vozidlá; generátory elektriny; žeraviace sviečky do naftových motorov; elektrické lepovacie pištole; zrno (fúkacie stroje, alebo ventilátory na fúkanie, odsávanie alebo prenos -); obilie (stroje na lúpanie -); vyzrňovacie stroje; stroj na zber strukovín; mastenice [ako časti strojov]; mazanie (objímky na -) [časti strojov]; elektrické mlynčeky pre domácnosť; drviče (stroje); brúsne kamene (časti strojov); chrániče (časti strojov); vodiace zariadenia ako časti strojov; pištole (nástroje s výbušnými kapslami); nožnice na strihanie srsti zvierat (ako stroje); strihacie stroje na strihanie srsti zvierat; kladivá (časti strojov); ručné nástroje a náradie, na iný než manuálny pohon; manipulátory [zariadenia na nakladanie a vykladanie]; priemyselné manipulátory [stroje]; závesy [ako časti strojov]; hrable; žacie hrstovačky; výmenníky tepla, ako casti strojov; obšívacie stroje; cistiace stroje vysokotlakové; nákladné výťahy; upínacie zariadenia pre obrábacie stroje; držiaky nástrojov (ako časti strojov); výsypky (mechanické -); tkacie stroje pre tkaniny; kryty na stroje; lúpanie obilia (stroje na -); hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí [časti strojov]; hydraulické motory; zapalovace zážihových motorov; zapaľovacie induktory; motory (zapalovacie induktory pre -); liahne na vajcia; vstrekovače do motorov; žehliace stroje; zdviháky [stroje]; reaktívne motory, ktoré nie sú určené pre cestné motory; spojky (časti strojov); "stojany, podstavce pre ložiskové čapy [časť stroja]"; ložiskové čapy [časti strojov]; štartér motocyklov [nakopnutím]; elektrické kuchynské stroje; miešačky; pletacie stroje; elektrické nože; sekacie čepele pre sekačky; etiketovacie stroje; čipky (stroje na výrobu -); sústruhy [obrábacie stroje]; hnacie remene dopravníkov; zdvíhacie zariadenia; výťahy, okrem lyžiarskych vlekov; nakladacie rampy; tkáčske vretená; tkáčske stavy; mazacie čerpadlá; mastenice [ako časti strojov]; zotrvacníky; obrábacie stroje; kolesá strojov; súkolia strojov; stroje pre textilný priemysel; obrábanie (zariadenia na -); mangle, žehliace stroje; výfukové potrubia pre motory; sekáče na mäso ako stroje; mlynčeky na mäso (stroje); mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; stroje na tvarovanie kovov; kovoobrábacie stroje; dojacie stroje; dojacie stroje (odsávačky na -); frézovačky; Mlynčeky do domácnosti, okrem ručných; mlyny [stroje]; žarnovy; minerálne vody (zariadenia na výrobu -); miešačky; lisovacie stroje; odlievacie formy [časti strojov]; obrážacie stroje, dlabačky; záhradné traktory; elektromotory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; motory (lodné -); motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; pohyblivé rampy; eskalátory [pohyblivé schodiská]; kosačky; zberače bahna; výfuky motorov; stroje na vyrezávanie závitov do matríc; stroje na rafináciu ropy; baliace stroje; baliace stroje; maliarske stroje; papierenské stroje; stroje na výrobu papiera; obrážacie stroje, dlabačky; leštiace zariadenia na parkety (elektrické -); trepacie stroje; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; piestové krúžky; piesty pre valce; motory (piesty -); Piesty (časti strojov alebo motorov); hoblovacky; pluhy; grily; plunžéry; pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí [časť stroja]; pneumatické kladivá; pneumatické transportéry; pneumatické zariadenia na prepravu trubiek; elektrické zariadenia a prístroje na leštenie; hrnciarsky kruh; buchary; lisy; lisy [stroje na priemyselné účely]; lisovacie leštiace stroje; redukčné ventily (ako časti strojov); redukčné ventily [ako časti strojov]; výtlačné ventily [ako časti strojov]; pohony pre vozidlá (s výnimkou pre pozemné vozidlá); pudlovacie stroje; kladkostroje; Remenice (ako časti strojov); striekacie pištole; membrány čerpadiel; čerpadlá pre vykurovacie zariadenia; čerpadlá (stroje); čerpadlá (časti strojov, motorov); vŕtacie korunky; dierovače, dierkovacie stroje; závesné a zdvižné háky; rakety (stroje na vypletanie -); chladiče do motorov a hnacích strojov; kolajnice (stroje na ukladanie -); železnice (stroje na výstavbu -); hrable k hrabacím strojom; hrabacie stroje (hrabačky); drviče (stroje); barany (stroje); žacie hrstovačky; žacie hrstovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; redukčné súkolesia, ale nie pre pozemné vozidlá; mechanické navíjacie zariadenia; motovidlá do tkáčskych stavov; redukcné súkolesia, ale nie pre pozemné vozidlá; umývacky riadu; stroje na strešné krytiny; cestné stroje; cestné valce; roboty (stroje); valčekové ložiská; žeriavy (mostové-); valce do valcovní; valcovne; strúhačky [ako stroje]; satinovacie stroje; stroje na výrobu salámov; Lavičky na pílenie (časti strojov); píly (stroje); nožnice (elektrické -); "klby, spojky, spojenia, styky [časti motorov]"; zatavovacie stroje na priemyselné účely; samomazné ložiská; separátory, odlučovače; kotúčové spojky [stroje]; nástrojové brúsky; brúsne kamene na ostrenie (časti strojov); viazacie stroje, samoviazače; strojové nožnice na strihanie zvierat; nožnice (elektrické -); tlmiče (piesty -) ako časti strojov; elektrické leštičky na obuv; lopatové nakladace (mechanické -); drviče [ako stroje] na priemyselné účely; člnky (ako časti strojov); sitá [ako stroje alebo ich časti]; preosievacie stroje; preosievacie zariadenia; preosievacie stroje; výfuky motorov; triediace stroje; suporty kĺzne [časti strojov]; drážky pletacích strojov; hoblovacie stroje; snežné frézy; plynové letovacie prístroje; plynové spájkovacie horáky; elektrické spájkovačky; triediace stroje na priemyselné úcely; sejacie stroje; zapalovacie sviecky do spalovacích motorov; regulátory otáčok pre stroje, motory a hnacie stroje; odstredivky, žmýkačky; spriadacie stroje; spriadacie stroje; kolovraty; striekacie pištole na farbu; rozprašovacie stroje; pružiny (časti strojov); stroje na oddeľovanie stopiek; pečiatkovacie stroje; podstavce stroja, stojany; Štartéry pre motory a hnacie stroje; statory (ako casti strojov); kotly parných strojov; parné stroje; odvádzače kondenzátu; parné odmasťovače; cestné valce; rezačky slamy; stroje na vyhladzovanie listov, filmy; plniace nádoby (časti strojov); odsávačky ako časti dojacích strojov; odsávacie stroje na priemyselné účely; cukor (stroje na výrobu -); plniace dúchadlá; prehrievace; hrotovacky; stoly alebo upínacie dosky na stroje; bubny do vyšívacích strojov; kohúty (časti strojov); stroje na dechtovanie; odsávačky ako časti strojov na dojenie; obracače sena (stroje); horáky (kyslíkové rezacie -) (stroje); závitorezy (stroje); mláťačky; kladivá (továrenské); elektrické otvárače na konzervy; nástroje (časti strojov); "torzné dynamá, s výnimkou dynám pre pozemné vozidlá"; prevodové reťaze okrem reťazi pre pozemné vozidlá; hriadele (prevodové-)ale nie pre pozemné vozidlá; prevody strojov; prekladacie prevodovky úre vozidlá, s výnimkou pre pozemné vozidlá; odpad (stroje na lisovanie -); stroje na klčovanie podrastu (stroje); vozne (zdvíhacie -); stroje na rektifikáciu; viazacie stroje; turbíny, s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá; turbokompresory; kosačky na trávniky; vodnica (rezačky na -); kardanové spojky; odsávace prachu (príslušenstvo k -) na parfémy a dezinfekcné prípravky; vrecká (pre vysávače -); hadice do vysávacov; vysávače; podtlakové čerpadlá (stroje); stavidlá [ako časti strojov]; umývacie zariadenia pre automobily; vibrátory [stroje] na priemyselné účely; dvíhacie vozne; pracie a premývacie zariadenia; pracie stroje; stroje na lisovanie odpadu; drviče odpadu [ako stroje]; vodovodné vykurovacie zariadenia [ako časti strojov]; odlučovače vody; elektrické zariadenia a prístroje na leštenie pomocou vosku; plečky [ako stroje]; plynové zváracie prístroje; zváračky elektrické; šľahače (elektrické -) pre domácnosť; prácky na pranie a farbenie; navijaky; lisy; fukary, vejačky; drevoobrábacie stroje; baliace stroje; zapaľovacie induktory; dávkovače; zapaľovače; zapaľovacie cievky; sviečky; Žeraviace sviečky; vzduchové filtre; vzduchové filtre; olejové filtre; palivové filtre;oddeľovače paliva; trysky na vstrekovanie paliva;elektrické a elektronické kontrolné zariadenia; skrine škrtiacej klapky; vodovodné ventily;prístroje na ohrievanie nasávaného vzduchu (časti motorov); palivové čerpadlá; vstrekovacie čerpadlá palivá; regulátory;zariadenia na recirkuláciu výfukových plynov;oddeľovacie nádoby s aktívnym uhlím;ohrievače studených palivových zmesí (časti strojov);zariadenia na ovládanie klopania (detonácií) motorov; výfuky; olejové chladiče;prijímače (oddeľovače); automatické manipulačné zariadenia (manipulátory pre roboty); zariadenia pre stroje (roboty);(elektricky ovládané) zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie záclon a závesov; elektromotory (okrem elektromotorov pre pozemné vozidlá);katalyzátory pre motory;zariadenia na regulovanie emisií;zavesenie motora;monolitické nosiče pre motory.

Stroji in strojna orodja; motorji in stroji (razen za kopenska vozila); strojni sklopi in pogonske komponente (razen za kopenska vozila); kmetijska orodja razen ročnih; valilniki za jajca; čistilne naprave za acetilen; lepljivi trakovi za škripce; podajalniki lepilnega traku (stroji); stroji za pripravo gaziranih pijač; Aparati za izdelovanje gazirane vode; črpalke za zračenje akvarijev; naprave za prepojitev tekočine z s plinom; Zračni kondenzatorji; letalski motorji; mešalniki za preprečevanje strjevanja ali ločevanja sestavin; elevatorji (kmetijstvo); kmetijska orodja razen ročnih; kmetijski stroji; kompresijske pištole za barvanje; kondenzatorji za zrak; naprave z zračno blazino za premikanje tovorov; motorji za vozila na zračni blazini; zračne črpalke [garažne naprave]; meh za sesanje; alternatorji; ležaji z zmanjšanim trenjem za stroje; podloge z zmanjšanim trenjem za stroje; naprave za preprečevanje onesnaževanja za motorje in stroje; pokrovi (deli strojev); stroji za drobljenje v prah; sidra za pomorske namene [avtomatska]; gredi za stroje; obroči s kroglicami za krogljične ležaje (venčki); kroglični ležaji; nosilci ležajev (za stroje); ležaji za transmisijske gredi; ležaji (deli strojev); električni stepalniki; stepalni stroji; aparati za točenje piva s pritiskom; črpalke za pivo; mehovi (stroji); tekoči trakovi; trakovi za tekoče trakove; jermeni za stroje; gonilni jermeni za motorje in stroje; stroji za upogibanje; elektromehanični aparati za pripravo pijač; stroji za sestavljanje (montažo) koles; dinama za dvokolesa; priprave za vezanje sena v snope; stroji za pripravo asfalta; držala rezil (deli strojev); stroji za brušenje rezil; rezila (deli strojev); gospodinjski električni aparati za utekočinjenje; pihalni stroji; puhalniki za odsesavanje prahu itd; puhala za komprimiranje, izpihovanje in transport plinov; puhala za komprimiranje, sesanje in transportiranje zrnja; tuljave za statve; zbiralniki kotlovca pri parnih kotlih; kotlovne cevi (deli strojev); stroji za zapiranje steklenic s pokrovčki; stroji za polnjenje steklenic; stroji za zapečatenje steklenic; stroji za zapiranje steklenic z zamaški; stroji za spletanje; zavorne obloge razen za vozila; zavorni segmenti razen za vozila; zavorne cokle (čeljusti) razen za vozila; naprave za rezanje kruha; stroji za pivovarstvo; krtače (deli strojev z električnim pogonom); krtačke (deli strojev); buldožerji; stroji za izdelavo masla; koledarji; električni odpirači pločevink; vitlji; ogljene krtačke (elektrotehnika); dovajalne naprave za vplinjače; vplinjači; krtače (deli mikalnika); mikalniki; električni stroji in aparati za mokro čiščenje preprog; mazalke (deli strojev); drsniki za pletilne stroje; vložki (filtri) za filtrirne naprave; katalizatorski konvertorji; napeljave za odstranjevanje praha za čiščenje; centrifuge (stroji); centrifugalni mlini; centrifugalne črpalke; centrifuge (stroji); rezila za slamoreznice; verižne motorne žage; dleta za stroje; vpenjalne glave (deli strojev); pinje (priprave za izdelovanje masla); strojni ventili; parni čistilni aparati; električni stroji in aparati za čiščenje; aparati za striženje las; sklopke razen za kopenska vozila; mlini za kavo razen z ročnim pogonom; aparati za beljenje sten; motorji na stisnjen zrak; pištole na stisnjen zrak za iztiskanje kita; stroji na na pogon s komprimiranim zrakom; zračne kompresorske črpalke; kompresorji za hladilnike; kompresorji (stroji); mešalniki za meton; kondenzatorji pare (deli strojev); kondenzacijske napeljave; ojnice za stroje in motorje; krmilni kabli (žične vrvi) za stroje in motorje; krmilne naprave za stroje in motorje; hidravljične krmilne naprave za motorje in stroje;pnevmatski krmilniki za stroje in motorje; tekoči trakovi [stroji]; stroji za izdelavo vrvi; luščilniki za žito; sklopke razen za kopenska vozila; pokrovi (deli strojev); žerjavi (aparati za dvigovanje); ročične gredi; okrovi motornih gredi (karterji) za motorje in stroje; ročice (deli strojev); posnemalniki mleka; električni drobilci za domačo rabo; drobilniki; kultivatorji; generatorji električnega toka; električne naprave za vlečenje zaves; rezalni stroji; gorilniki za plinsko rezanje; glave motorjev; valji za stroje; valji za motorje; mlekarski stroji; bati pri blažilnikih sunkov (deli strojev); razplinjevalniki napajalne vode za kotle; naprave za odstranjevanje maščob (stroji); nakladalna soha (ladijski žerjav); stroji za vrezovanje navojev; stroji za vtiskovanje črk (tiskanje); pomivalni stroji; drobilniki (dezintegratorji); naprave za kopanje jarkov (rala); delilni stroji; odtočne pipe; stroji za obrezovanje; vrtalne vpenjalne glave (deli strojev); vrtalne krone (deli strojev); vrtalne glave (deli strojev); vrtalni stroji; vrtalne ploščadi, plavajoče ali neplavajoče; električni ročni vrtalniki; gonilne verige razen za kopenska vozila; pogonski motorji, ki niso za suhozemska vozila; bobni (deli strojev); sušilni stroji; stroji za barvanje; jermeni za dinamo; ščetke dinamov; dinama; stroji za zemeljska dela; stroji za izdelavo testenin; ejektorji; električna kladiva; Elektromehanski stroji za kemično industrijo; Dvigovalne naprave; jermeni (za elevatorje); verige za dvigala (deli strojev); elevatorji; stroji za vtiskovanje (reljefni tisk); močnostni generatorji za rezervno napajanje; pogonski stroji za čolne; motorji in stroji (razen za kopenska vozila); gravirni stroji; pomične stopnice; bagri; izpuhi za motorje; ekspanzijske posode (deli strojev); jermeni za pogon ventilatorjev pri motorjih; ventilatorji za motorje; puhala za komprimiranje, sesanje in transportiranje zrnja; podajalniki (deli strojev); priprave za napajanje kotlov parnih strojev; regulatorji napajalne vode; polnilni stroji; filtrska stiskalnica; filtrirne naprave; hladilni zrak (filtri za čiščenje -) za motorje; filtri (deli strojev ali motorjev); stroji za končno obdelavo površin; fitingi (zvezniki) za kotle parnih strojev; mlini za žito (stroji); mlini za žito; plamenične cevi pri parnih kotlih; stiskalnice za krmo; elektromehanični stroji za pripravljanje hrane; kuhinjski aparati (univerzalni -), električni; kovaški mehovi; livarski stroji; kolesa s prostim tekom (razen za kopenska vozila); stroji za kodranje volnene tkanine (ratiniranje); električne stiskalnice za sadje za domačo uporabo; naprave za spremembo goriva pri motorjih z notranjim zgorevanjem; naprave za varčevanje goriva pri motorjih;smetnjaki; naprave za gaziranje; menjalniki, razen za kopenska vozila; gonila za statve; menjalniki (zobniški) razen za kopenska vozila; generatorji elektrike; žarilne svečke za dizelske motorje; električne pištole za iztiskanje lepila; pihalni stroji ali ventilatorji za stiskanje, sesanje in prenašanje žit; luščilniki za žito; luščilniki; stroji za ribanje sočivja; mazalke (deli strojev); mazalni obroči (deli strojev); električni drobilci za domačo rabo; brusilni stroji; brusilni kamni (deli strojev); ščitniki [deli strojev]; menjalniki hitrosti za stroje; pištole (orodje ki uporablja eksploziv); aparati za striženje živali; aparati za striženje živali; kladiva (deli strojev); ročna orodja, ne za ročno upravljanje; naprave za nakladanje in razkladanje; industrijski manipulatorji [stroji]; nosilna ogrodja (deli strojev); brane; žetveni stroji; prenosniki, menjalniki toplote (deli strojev); stroji za robljenje; pralni stroji na principu visokega pritiska; tovorna dvigala; priprave za vpenjanje strojnih orodij; ščitniki, pokrovi (deli strojev); lijaki za mehanično raztovarjanje; pletilni stroji za trikotažo; ohišja [deli strojev]; stroji za luščenje (koruze in žit); hidravlična odpirala in zapirala za vrata (deli strojev); hidravlični motorji; naprave za vžig pri motorjih z notranjim zgorevanjem; vžigalni magneti; naprave za magnetni vžig motorjev; valilniki za jajca; injektorji (vbrizgalniki) za motorje; likalni stroji; dvigalke (stroji); reaktivni motorji (razen za kopenska vozila); spoji (deli strojev); ležajne puše (deli strojev); tečaji (deli strojev); nožni zaganjači za motorna kolesa; električni kuhinjski stroji; mešalni stroji; pletilni stroji; električni noži; noži za kosilnice; etiketirni stroji; stroji za izdelavo čipk; stružnice [strojno orodje]; trakovi za elevatorje; naprave za dviganje tovora; dvigala razen smučarskih vlečnic; nakladalne rampe; listi za statve; statve; mazanje (črpalke za -); mazalke (deli strojev); vztrajniki strojev; strojna orodja; gonilna kolesa strojev; gonilna kolesja strojev; stroji za tekstilno industrijo; aparati za mehanično obdelavo; monge (stroji); izpušni zbiralniki pri motorju; stroji za sekljanje mesa; stroji za sesekljanje mesa; mehanizirani krmilniki za živino; stroji za vlečenje (kovine); obdelovalni stroji za kovine; molzni stroji; sesalne kape za molzne stroje; frezalni stroji; motorni mlini za domačo uporabo; mlini (stroji); mlinski kamni; naprave za pripravo mineralne vode; mešalni stroji; stroji za izdelavo kalupov (stroji za formanje); kalupi (deli strojev); verižni rezkarji (stroji za izdolbljenje); motorni kultivatorji; električni motorji, ne za vozila; motorji za čolne; motorji (razen za suhozemska vozila); tekoče pešpoti; tekoče stopnice; premični žetveni stroji; lovilniki in zbiralniki umazanije (stroji); dušilci za motorje; stroji za vrezovanje navojev v matrice; stroji za rafiniranje nafte (olja); stroji za pakiranje; pakirni stroji; stroji za barvanje; stroji za obdelavo papirja; stroji za proizvodnjo papirja; verižni rezkarji (stroji za izdolbljenje); loščilniki za parket, električni; stepalni stroji; mlini za poper (razen na ročni pogon); batni obročki; bati za valje; bati za motorje; bati [deli motorjev ali strojev]; skobeljni stroji; plugi; lemež pri plugu; amortizerji; hidravlljična odpirala in zapirala za vrata (deli strojev); pnevmatska kladiva; transporterji za pnevmatike; pnevmatske cevne transportne naprave; električni polirni stroji in aparati; lončarsko kolo; strojna kladiva; stiskalnice; stiskalnice [stroji za industrijo]; gladilniki (stroji za satiniranje); reducirni ventili [deli strojev]; regulatorji tlaka (deli strojev); tlačni ventili [deli strojev]; pogonske naprave razen za vozila (razen za kopenska vozila); naprave za pudlanje (prečiščevanje železa); škripci; Vitli (deli strojev); stroji za drobljenje v prah; membrane pri črpalkah; črpalke za ogrevalne napeljave (obtočne črpalke); Črpalke (stroji); črpalke (deli strojev ali motorjev); luknjači za luknjarske stroje; stroji za prebijanje; gonila za zobate železnice; stroji za napenjanje loparjev; hladilni radiatorji [hladilniki] pri motorjih; stroji za polaganje tračnic; stroji za gradnjo železnic; grablje pri strojih za grabljenje; stroji za grabljenje; brusilni stroji; stroji za nabijanje (zabijanje); žetveni stroji; kosilni in snopovezni stroji; kosilni in mlatilni stroji; reduktorji razen za kopenska vozila; mehanični navijalniki; tuljave za statve; regulatorji (deli stojev); pomivalni stroji; stroji za obšivanje; stroji za gradnjo cest; cestni parni valjarji; roboti (stroji); valjčni ležaji; tekalni (mostni) žerjavi; valji za valjalne stroje; valjarski stroji (valjarne); rezalniki za korenine [stroji]; gladilniki (stroji za satiniranje); stroji za izdelavo klobas; Delovne mize žag [deli strojev]; žage [stroji]; električne škarje; spoji s tesnenjem (deli strojev); stroji za pečatenje za industrijsko uporabo; ležaji s samodejnim mazanjem; separatorji, ločilci; spojke za gredi (stroji); stroji za ostrenje; brusilni koluti (deli strojev); snopovezniki; aparati za striženje živali; velike električne škarje; bati blažilnikov udarcev (deli strojev); loščilci za čevlje, električni; žlični bagri; drobilniki (stroji) za industrijsko uporabo; čolnički za statve (deli strojev); sita (stroji ali deli strojev); sita; naprave za presejanje; naprave za presejanje; glušniki za motorje; stroji za kalibriranje, merjenje; nosilci z vpenjalnikom za orodje (deli strojev); drsniki za pletilne stroje; stroji za gladenje; stroji za odmetavanje snega; plinski varilniki; plinski pihalniki; plinski spajkalnik; sortirni stroji za industrijsko uporabo; sejalniki (stroji); svečke za motorje z notranjim zgorevanjem; regulatorji hitrosti strojev ali motorjev; sušilni stroji; predilni stroji; predilni stroji; kolovrati; brizgalne pištole za barvanje; brizgalni/razpršilni stroji; vzmeti (deli strojev); naprave za ločevanje plodov od pecljev (stroji); drobilni stroji; stojala, podnožja za stroje; Zaganjači za motorje; statorji (deli strojev); kotli za parne stroje; parni stroji; parne zaklopke/lopute; odstranjevalniki olj iz pare; cestni valjarji; slamoreznice; stroji za pregledanje liste, folije; polnilne škatle (deli strojev); sesalke za molzne stroje; sesalni stroji (za industrijsko uporabo); stroji za pridobivanje sladkorja; predkompresorji za povečanje moči motorjev; pregrevalniki; stroji za preoblikovanje kovin s pomočjo kalupov; mize za stroje; okvirji za vezilne stroje; pipe (deli strojev ali motorjev); stroji za katraniziranje; sesalke za molzne stroje; obračalniki za seno; termične gredi (stroji); stroji za rezanje ali valjanje navojev; mlatilniki; fužinsko kladivo; odpirači pločevink [električni]; orodje [deli strojev]; pretvorniki vrtilnega momenta razen za kopenska vozila; transmisijske verige razen za kopenska vozila; transmisijske gredi (ne za kopenska vozila); transmisijske naprave za stroje; prenosni mehanizmi (transmisije) razen za kopenska vozila; stiskalnice za odpadke; kosilnice z nitko (stroji); dvigala za tovornjake; brusilni stroji; priprave za vezanje sena v snope; turbine razen za kopenska vozila; turbo kompresorji; rezalniki za odstranjevanje ruše; stroji za rezanje repe; univerzalni zgibi (kardanski zgibi); nastavki za sesalce za razprševanje dišav in dezinfekcijskih sredstev; vrečke (za sesalce); cevi za sesalce za prah; vakuumski sesalci; vakuumske črpalke (stroji); ventili (deli strojev); napeljave za pranje vozil; vibracijski stroji za industrijo; dvigala za vagone; pralni aparati; pralni stroji; stiskalnice za odpadke; naprave za odstranjevanje odpadkov (stroji); grelniki za vodo (deli strojev); izločevalniki vode; električni stroji in aparati za poliranje z voskom; stroji za pletenje; varilni aparati, plinski; varilni stroji; električna stepala za gospodinjsko uporabo; aparati za beljenje sten; vitli; stiskalnice za grozdje; vejalniki; stroji za obdelavo lesa; stroji za pakiranje; vžigalni magneti; razdelilniki; vžigalne priprave; vžigalne tuljave; svečke; Vžiglane svečke; zračni filtri; zračni filtri; oljni filtri; filtri za gorivo;merilci usedline goriva (separatorji); šobe za brizganje goriva;električni in elektronski kontrolni aparati; dušilna telesa; ventili za vodo;aparati za ogrevanje zraka z vnosom (del motorja); bencinske črpalke; črpalke za vbrizgavanje goriva; regulatorji;naprave za rekuperiranje izpušnih plinov;naprave za ločevanje oglja (pločevinasta škatla z ogljem);grelec za hladne mešanice (del stroja);kontrolni aparati za motorje za nadzor udarcev; izpuhi; oljni hladilniki;sprejemniki (separatorji); samodejni podajalni stroji (manipulatorji za robote); aparati za stroje (roboti);električne naprave za zastiranje zaves; električni motorji (razen za suhozemska vozila);katalizatorski pretvorniki za motorje;naprave za nadzor emisij;podstavki za motorje;enotni nosilci za motorje.

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; reningsapparater för acetylen; hissblock, adhesionsremmar för; tejputmatningsmaskiner; kolsyrade drycker, maskiner för tillverkning av; Kolsyrat vatten, apparater för framställning av; luftpumpar för akvarier; förgasningsaggregat; luftkondensorer; aeronautiska motorer; omrörare; elevatorer för jordbruk; jordbruksredskap (andra än handredskap); jordbruksmaskiner; sprutpistoler för applicering av färg; luftkondensatorer; luftkuddeanordningar för förflyttning av laster; motorer för luftkuddefarkoster; luftpumpar [garageinstallationer]; blåssugmaskiner; växelströmsgeneratorer; antifriktionslager för maskiner; antifriktionslager för maskiner; avgasrenare för motorer; skyddsplåtar för maskiner; sprutmaskiner; draggar för sjöfart [automatiska]; maskinaxlar; kulringar för kullager; kullager; lagerbockar för maskiner; lager för transmissionsaxlar; lager [maskindelar]; mixar för puréer och grönsakshackning, elektriska; vispmaskiner; apparater för öltappning under tryck; ölpumpar; bälgar [maskiner]; transportband; remmar för transportörer; maskinremmar; remmar för motorer; bockningsmaskiner; dryckesberedningsmaskiner, elektromekaniska; Cykelmonteringsmaskiner; Cykeldynamor; höbindare, balningsmaskiner; maskiner för framställning av bitumen; skärhållare [maskindelar]; striglingsmaskiner; skärblad (maskindelar); blandare, elektriska, för hushållsändamål; blåsmaskiner; blåsmaskiner för utblåsning av damm etc; blåsmaskiner för komprimering, utsugning och transport av gaser; fläktanordningar för komprimering, sugning och transport av sädeskorn; vävmaskiner, spolar för; pannstenssamlare (maskiner); ångpannerör [maskindelar]; kapsyleringsmaskiner; fyllningsmaskiner; flaskkorkningsmaskiner; flaskförslutningsmaskiner; flätningsmaskiner; bromsbelägg, ej för fordon; bromsklossar, ej för fordon; bromsklossar, ej för fordon; brödskärningsmaskiner; ölbryggningsmaskiner; borstar, elektriskt drivna [maskindelar]; borstar [maskindelar]; bulldosrar; smörkärnor [maskiner]; kalendrar; elektriska burköppnare; förhalningsspel; kolborstar [el.]; bränsletillförselanordningar för förgasare; karburatorer; kardbeslag [delar av kardmaskiner]; kardmaskiner; elektriska maskiner och apparater för schamponering av mattor; skyddsplåtar för maskiner; löpare för stickmaskiner; patroner för filtreringsmaskiner; katalytiska omvandlare; rengöringsinstallationer för borttagning av damm; centrifuger (maskiner); centrifugalkvarnar; centrifugalpumpar; centrifuger [maskiner]; knivar för hackelsemaskiner; kedjesågar; mejslar för maskiner; chuckar (maskindel); kärnor, smör- [maskiner]; maskinventiler; ångrengöringsapparater; elektriska maskiner och apparater för rengöring; klippmaskiner; kopplingar, ej för fordon; kaffekvarnar, ej handdrivna; slamningsmaskiner; tryckluftsmotorer; tryckluftspistoler för strängsprutning av mastix och andra tätningsmedel; tryckluftsdrivna maskiner; tryckluftspumpar; kompressorer för kylskåp; kompressorer; betongblandare (maskiner); ångkondensatorer [maskindelar]; kondenseringsinstallationer; dragstänger för maskiner och motorer; styrlinor för maskiner och motorer; styrmekanismer för maskiner och motorer; hydrauliska manöverorgan för maskiner och motorer;pneumatiska reglerorgan för maskiner, motorer och motorer; transportörer [maskiner]; repslagningsmaskiner; skalningsmaskiner för spannmål; kopplingsanordningar, ej för fordon; huvar [maskindel]; kranar, lyft- och hiss-; vevaxlar; vevhus för maskiner och motorer; vevslängar [maskindel]; separatorer för grädde; elektriska hushållskvarnar; krossmaskiner; kultivatorer; strömalstrare; halningsanordningar, elektriskt drivna,för gardiner, förhängen, draperier eller ridåer; skärmaskiner; gasdrivna skärbrännare; topplock för motorer; maskincylindrar; cylindrar för motorer och maskiner; mejerimaskiner; stötdämparkolvar [maskindelar]; avluftare för matarvatten; avfettningsmaskiner; derrickkranar; muttergängmaskiner; präglingsmaskiner; diskmaskiner; desintegratorer; dikesplogar; delningsmaskiner; vattenavskiljare; apparater för maskinbearbetning; borrchuckar [maskindel]; skär, borr- [maskindel]; borrhuvuden (maskindel); borrmaskiner; borriggar, flytande eller icke flytande; elektriska handborrar; drivkedjor, ej för fordon; drivmotorer, ej för fordon; trummor, valsar, cylindrar [maskindelar]; torkmaskiner; Färgningsmaskiner; dynamoremmar; dynamoborstar; dynamor; schaktmaskiner; pastamaskiner; ejektorer; elektriska hammare; Elektromekaniska maskiner för kemisk industri; Lyftanordningar; sadelgjordar (elevator-); hisskedjor (maskindelar); hissar; präglingsmaskiner; nödelgeneratorer; båtmotorer; motorer (dock ej för fordon); gravyrmaskiner; rulltrappor; schaktningsmaskiner; Ljuddämpare för motorer; expansionskärl (delar av maskiner); fläktremmar för motorer; fläktar för motorer; fläktar för komprimering, sugning och transport av sädeskorn; matare [maskindel]; matare för maskinpannor; matarvattenregulatorer; fyllningsmaskiner; pressfilter; filtreringsmaskiner; filter för rening av kylluft för motorer; filter som delar av maskiner eller motorer; poleringsmaskiner (finslipningsmaskiner, poleringsmaskiner); armaturer till maskinspannor; kvarnmaskiner; mjölkvarnar; rökkanaler för maskinångpannor; foderpressar; elektromekaniska apparater för beredning av livsmedel; matberedare [elektriska]; smidesbälgar; gjuterimaskiner; frihjul, ej för fordon; ratinémaskiner; elektriska fruktpressar för hushållsändamål; Bränsleomställningsapparater för explosionsmotorer; bränsleförvärmare för motorer;slasktunnor; förgasningsaggregat; kuggdrev (ej för landfordon); vävstolsstyrningar; drev (cykel -) ej för fordon; elgeneratorer; glödstift för dieselmotorer; pistoler, lim- , elektriska; fläktanordningar för komprimering, sugning och transport av spannmål; skalningsmaskiner för spannmål; spannmålsseparatorer; rivmaskin för grönsaker; smörjkoppar [maskindelar]; smörjringar (maskindelar); elektriska hushållskvarnar; malmaskiner; skärpstenar [maskindelar]; huvar [maskindel]; glidskenor för maskiner; pistoler [verktyg drivna med sprängladdningar]; maskinsaxar för djur; maskinsaxar för djur; hammare (maskindelar); handverktyg, andra än handdrivna; Hanteringsapparater (lastning och lossning); industriella hanteringsmaskiner (maskiner); hänglager [maskindel]; harvar; skördetröskor; värmeväxlare [maskindelar]; fållningsmaskiner; högtryckstvättmaskiner; lyftanordningar; hållare för maskinverktyg; huvar [maskindel]; avlastningsfickor, mekaniska; strumpstickningsmaskiner; kåpor [maskindel]; skalningsmaskiner för säd och spannmål; hydrauliska dörröppnare och -stängare (maskindelar); hydraulmotorer; tändanordningar för explosionsmotorer; tändmagneter; tändmagneter för motorer; äggkläckningsmaskiner; injektorer för motorer; strykmaskiner; domkrafter (maskiner); jetmotorer, ej för fordon; tätningar [motordelar]; axelboxar [maskindelar]; axeltappar [maskindelar]; kickstartsanordningar för motorcyklar; köksmaskiner, elektriska; knådmaskiner; stickmaskiner; knivar, elektriska; knivar för slåttermaskiner; etiketteringsmaskiner; spetsknypplingsmaskiner; svarvar [maskiner]; hissremmar; lyftapparater; hissar, ej skidliftar; lastramper; vävskaft; vävstolar; smörjpumpar; lubrikatorer [maskindel]; svänghjul för maskiner; maskinverktyg; maskinhjul; hjulverk för maskiner; maskiner för textilindustrin; maskinbearbetning (apparater för -); manglar; (avgas-) grenrör till motorer; köttkvarnar [maskiner]; köttkvarnar [maskiner]; mekaniserade fodermatare för boskap; bandmaskiner; metallbearbetningsmaskiner; Mjölkningsmaskiner; spenkoppar [sugkoppar] för mjölkningsmaskiner; fräsmaskiner; Kvarnar för hushållsändamål, ej handdrivna; kvarnar [maskiner]; kvarnstenar; mineralvatten, maskiner för framställning av; blandningsmaskiner; formmaskiner; formar [maskindelar]; skavmaskin, flismaskin; motordrivna odlingsmaskiner; elmotorer, ej för fordon; Båtmotorer; motorer (dock ej för fordon); gångrullband; rulltrappor; slåttermaskiner; slamavskiljare för maskiner; ljuddämpare för motorer; gängningsmaskiner för skruvar i matriser; oljeraffineringsmaskiner; emballeringsmaskiner; förpackningsmaskiner; maskiner för målning; pappersmaskiner; papperstillverkningsmaskiner; flismaskin; elektriska golvbonare för parkettgolv; skalmaskiner; pepparkvarnar, ej handdrivna; kolvringar; cylinderkolvar; motorkolvar; Kolvar [delar av maskiner eller motorer]; hyvelmaskiner; plogar; plogbillar; stötdämparkolvar [maskindelar]; pneumatiska anordningar för dörröppnare och -stängare (maskindelar); tryckluftshammare; pneumatiska transportörer; pneumatiska rörtransportörer; maskiner och apparater för polering (elektriska); drejskivor; mekaniska hammare; pressar; pressar [maskiner för industriella ändamål]; glättmaskiner; reducerare, tryck- (maskindelar); tryckregulatorer [maskindelar]; tryckventiler [maskindelar]; drivanordningar (ej för fordon); puddelmaskiner; trissor; Taljor [maskindelar]; sprutmaskiner; pumpmembran; pumpar för värmeanläggningar; Pumpar [maskiner]; pumpar [delar av maskiner och motorer]; sylar för borrmaskiner (borrmaskiner); stansmaskiner; kuggstångsdomkrafter; strängningsmaskiner för racketar; kylare för motorer; rälsläggningsmaskiner; Maskiner för konstruktion av järnvägsspår; räfsor för räfsningsmaskiner; räfsningsmaskiner; pålkranar; hejare [maskiner]; slåttermaskiner; självbindare; skördetröskor; reduktionsväxlar, ej för fordon; uppvindningsmaskiner; vävmaskiner, spolar för; regulatorer [maskindelar]; sköljnings- och spolningsmaskiner; flänsmaskiner; vägbyggnadsmaskiner; pressvalsar; industrirobotar, robotar [maskiner]; rullager; traverskranar; valsar för valsverk; valsverk; skärmaskiner för rovor; glättmaskiner; korvstoppningsmaskiner; Sågbänkar (maskindel); sågmaskiner; saxar, elektriska; tätningar [motordelar]; förslutningsmaskiner för industriella ändamål; självsmörjande lager; separatorer; maskinaxelkopplingar; slipmaskiner; slipskivor (maskindelar); kärvbindningsmaskin; maskinsaxar för djur; elektriska saxar, stora; stötdämparkolvar [maskindelar]; skoputsare, elektriska; skovlar, mekaniska; sönderrivningsmaskiner för industriellt bruk; skyttlar [maskindel]; siktar eller såll [maskiner eller maskindelar]; siktar; siktningsinstallationer; siktningsinstallationer; ljuddämpare för motorer; justeringsmaskiner; supporter [maskindelar]; löpare för stickmaskiner; glättpressar; snöfläktar; gasdrivna lödapparater; gasdrivna lödpistoler; gaslödkolvar; sorteringsmaskiner för industriellt bruk; såningsmaskiner; tändstift för explosionsmotorer; hastighetsregulatorer för maskiner och motorer; torktumlare; spinnstolar; spinnmaskiner; spinnrockar; sprutpistoler för målning; sprutmaskiner; fjädrar [maskindelar]; druvplockare [maskin]; stämplingsmaskiner; maskinstativ; Startanordningar för motorer; statorer [maskindelar]; ångmaskinspannor; ångmaskiner; kondensvattenavledare; oljeseparatorer för ånga; ångvältar; hackelsemaskiner; skärblad för striglingsmaskiner; packboxar [maskindelar]; spenkoppar för mjölkningsmaskiner; utsugningsapparater för industriell användning; sockertillverkningsmaskiner; överladdningsaggregat; överhettningsapparater; djupdragningsmaskiner; maskinbord; ramar för brodermaskiner; gängtappar [delar av maskiner eller motorer]; tjärspridare; spenkoppar för mjölkningsmaskiner; hövändare; termiska munstycken [maskindelar]; gängskärningsmaskiner; slåttermaskiner; stjärthammare; konservöppnare, elektriska; verktyg [maskindelar]; momentomvandlare, ej för fordon; transmissionskedjor, ej för fordon; transmissionsaxlar (ej för fordon); transmissioner för maskiner; transmissioner, ej för fordon; komprimeringsmaskiner för avfall; röjsågar (maskiner); lyftanordningar för vagnar; riktningsmaskiner; höbindare, balningsmaskiner; turbiner, ej för fordon; avgasturbokompressorer; plogar för ytskiktsborttagning [gräsmattor]; skärmaskiner för rovor; universalknutar, kardanknutar, universalkopplingar, kardankopplingar, universallänkar, länkkopplingar [mask.]; dammsugartillbehör för spridning av dofter och desinfektionsmedel; påsar (dammsugare -); dammsugarslangar; dammsugare; vakuumpumpar (maskiner); ventiler [maskindelar]; tvättanläggningar för fordon; vibratorer (maskiner) för industriellt bruk; lyftanordningar för vagnar; apparater för tvättning; tvättmaskiner; komprimeringsmaskiner för avfall; avfallskvarnar [maskiner]; vattenuppvärmningsapparater [maskindelar]; vattenseparatorer; maskiner och apparater för vaxpolering (elektriska); Ogräsrensningsmaskiner; gassvetsar; elektriska svetsmaskiner; elektriska hushållsvispar; slamningsmaskiner; vinschar; vinpressar; sädesrensare [maskiner]; träbearbetningsmaskiner; inslagningsmaskiner; tändmagneter; fördelare; tändanordningar; tändspolar; tändstift; glödstift; Luftrenare; luftfilter; oljefilter; bränslefilter;(separatorer) för borttagning av sediment; bränsleinsprutningsmunstycken;elektriska och elektroniska kontrollapparater; förgasarhus; vattenventil;uppvärmningsapparater för insugningsluft (maskindelar); bränslepumpar; bränsleinsprutningspumpar; regulatorer;avgasåtercirkulationsanordningar;kolsepareringsanordningar (kolfilterbehållare);kallblandningsvärmare (maskindelar);knackkontrollapparater till motorer; avgasrör; oljekylare;mottagare (separatorer); automatiska hanteringsmaskiner (robotmanipulatorer); apparater för maskiner (robotar);(elektriskt drivna) halningsanordningar för gardiner; Elektriska motorer (ej för landfordon);katalysatorer för motorer;anordningar för utsläppskontroll;motorfästen;monolitiska bärare till motorer.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; abaky (kuličková počítadla); účtovací stroje; akumulátorové skříně; akumulátorové nádoby; akumulátory, elektrické; elektrické akumulátory pro vozidla; kyselinomery (hustomery pro kyseliny); merice kyseliny pro akumulátory; akustické spojky; akustické [zvukové] alarmy; aktinometry; sčítací stroje, kalkulačky; antény; vzduchoměry; elektronické organizéry; přístroje pro rozbor vzduchu; zvonky (elektrické signalizační-); alarmy; lihoměry, alkoholometry; záměrné pravítko s dalekohledem; výškoměry; ampérmetry; zesilovače; zesilovací elektronky; zesilovací elektronky; zábavní přístroje, které se používají s externí obrazovkou nebo monitorem; anemometry (měřiče rychlosti větru); kreslené filmy; anodové baterie; anody; telefonní záznamníky; antény; antikatody; stínítka (clony) proti oslnění; brýle proti slunci; stínítka proti oslnení; odrušovače (elektrotechnika); výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži; apertometry [optika]; kotvy magnetů (elektrotechnika); azbestové protipožární odevy; přístroje a nástroje pro astronomii; elektrické přístroje pro vábení a hubení hmyzu; audiovizuální zařízení pro výuku; bankomaty [ATM]; azimut (nástroje na určování-); váhy [mincíře]; vážicí přístroje, váhy; čtečky čárového kódu; barometry; baterie, elektrické; baterie, elektrické, do vozidel; baterie pro svícení; baterie do kapesních svítilen; akumulátorové skříně; nabíječky baterií; nádoby akumulátorové; bóje, majáky světelné; signalizační zvony, návěstí; zvonky (poplašné zařízení); betatrony (urychlovače částic); dalekohledy; blikače, světelná signalizace; zařízení pro modrotisk (kyanotypii); přístroje pro ovládání kotlů; krabice odbočné, odbočnice (elektrotechnika);neprůstřelné vesty ochranné; bzucáky; bzučáky elektrické; skříňky, krabice na reproduktory; elektrické kabely; pocítací disky; počítací stroje (kalkulačky); kalibrační kroužky; posuvná měřidla; kamerové rekordéry; fotoaparáty; kondenzátory (elektrické); přístroje a nástroje na měření objemu; kapiláry, kapilární trubičky; tesařská měřítka; držáky (fotografických kazet); speciální pouzdra pro fotografické aparáty a přístroje; pouzdra s pitevními nástroji [mikroskopie]; registrační pokladny; kazetové přehrávače; katody; zařízení na katodovou ochranu proti korozi; přepínač článků, řadič článků (elektrotechnika); rámovací přístroje na diapozitivy; nabíjecky pro elektrické baterie; chemická zařízení a přístroje; čipy (integrované obvody); cívky indukční, tlumivky [impedance]; chromatografická zarízení k laboratornímu použití; chronografy [přístroje zaznamenávající čas]; zapalovace cigaret do automobilu; filmové kamery; přístroje na stříhání kinematografických filmů; kinofilmy (neexponované, opatřené citlivou vrstvou); vypínače, přerušovače, jističe; spínače; čističe nosičů zvukových záznamů; cisticí zarízení na disky pro záznam zvuku; svahoměry; speciální oděvy pro laboratoře; ochranné oděvy proti zranění, radiaci a ohni; protipožární ochranné oděvy; koaxiální kabely; cívky (elektrické-); mechanismy pro přístroje na mince; brány na mince pro parkovací místa nebo parkovište; mincové mechanismy pro televizory; kolektory elektrické; elektrické komutátory; vypínače; přehrávače kompaktních disků; kompaktní disky (audio-video); kompaktní disky (CD-ROM)y; komparátory (porovnávací prístroje);kompasy; kompasy; programy pro počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové paměti; nahrané počítačové operační programy; počítačová periferní zařízení; Počítačové programy [programy], nahrané; počítačové programy (s možností stažení); Počítačový software, nahraný; počítače; kondenzátory (elektrické-); vodiče (elektrické); elektrické spojky, svorky, konektory; spojovací prvky pro elektrická vedení; spojky; kontaktní čočky; elektrické kontakty; kontakty, elektrické, z drahých kovu; pouzdra na kontaktní čočky; kryty na sklíčka pro mikroskopy; řídicí, kontrolní panely; elektrické měniče; měděný drát, izolovaný; korekční čočky [optika]; kosmografické nástroje; detektory padělaných [falešných] mincí; mechanismy pro přístroje na žetony; měřicí přístroje, počítadla, počítací strojky;zvukové ovladače; vazební členy (zařízení pro zpracování dat); elektrické spojky; kryty na elektrické zásuvky; laboratorní kelímky; kelímky [laboratorní]; usměrňovače proudu; cyklotrony; fotolampy do temných komor; fotokomory; zařízení ke zpracování dat; demagnetizační přístroje na magnetické pásky; hustomery; densitometry; detektory; požární hlásiče, detektory kouře; diagnostická zarízení neurcená pro lékarské úcely; akustické membrány; membrány pro vědecké účely; clony (fotografické-); diktafony; difrakční zařízení (mikroskopie); výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; diskové jednotky pro počítače; disky, magnetické; prístroje pro merení vzdálenosti; přístroje na zaznamenávání vzdálenosti; destilační přístroje pro vědecké účely; rozvodné desky [elektroinstalace]; skříňové rozvaděče (elektřina); rozvodné pulty [elektřina]; automatické rozvadece; potápěčské masky; potápěčské oděvy; DNA čipy; zavírače dveří elektrické; otvírače dveří (elektrické); dávkovače; dávkovače; misky odkapávací k použití ve fotolaboratoři; krejčovské metry; sušičky na fotografické pozitivy; sušičky na fotografie; vedení [elektrické]; DVD přehrávače; dynamometry; strihací zarízení na filmy pro kinematografii; řezání elektrickým obloukem (zařízení pro-); zařízení ke svařování elektrickým obloukem; elektrické dveřní zvonky; elektrická zařízení pro dálkové řízení průmyslových provozů; indikátory ztrát elektrické energie; elektrická svařovací zařízení; elektroinstalacní trubky; materiály pro elektrická vedení [dráty, kabely]; elektrifikované ohrady; elektrické kolejnice pro připevnění bodových světel; elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání železničních uzlů; elektrodynamické zařízení pro dálkové řízení signalizace; elektrolyzéry; elektromagnetické cívky; elektronické poznámkové tabule; elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky); elektronická kapesní zařízení pro překlad; elektronické publikace, ke stažení; elektronické visačky na zboží; galvanizéry (zařízení k pokovovávání); výtahy (zařízení pro ovládání-); magnetické kódované karty; kódované identifikační náramky, magnetické; zvětšovací přístroje [fotografie]; epidiaskopy; ergometry; expozimetry [fotometry]; pouzdra na brýle; řetízky k brýlím; šňůry na brýle; brýlové obruby; Brýle, sluneční brýle, brýlové obruby, pouzdra na brýle; okuláky, očnice;přístroje s okulárem; stínítka; faxy; detektory pravosti mincí;přístroje na fermentaci (laboratorní zařízení); kabely z optických vláken; zarízení na rezání filmu; filmy (exponované-); filtry pro dýchací masky; filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely; filtry (fotografické); požární hlásiče; požární stríkacky; blesky (fotografické-); blikající světla [světelné signály]; blesky [fotografické]; žehličky (elektrické); plováky a bójky pro koupaliště a bazény; diskety; fluorescencní obrazovky; mlhové signály, s výjimkou výbušných; přístroje pro rozbor potravin; rámečky na fotografické diapozitivy;stroje pro kontrolu frankování; měřiče frekvence, kmitočtometry; pece pro laboratorní pokusy; speciální laboratorní nábytek; pojistkový drát; pojistky, jističe; galenitové krystalové [detektory]; galvanické clánky; galvanické články; galvanizační přístroje; galvanometry; herní přístroje přizpůsobené pro použití s externí obrazovkou nebo monitorem; protipožární ochranné oděvy; přístroje ke zkoušení plynů; měřidla na benzín; plynoměry; měřidla; lešticky na fotografické pozitivy; potápěčské rukavice; ochranné brýle pro sportovní účely; ukazatele spádu; akumulátorové mrížky; elektricky vyhřívané vlasové natáčky;hands-free soupravy pro telefony; pásky na čištění nahrávacích hlav; sluchátka; regulátory tepla; heliografická zařízení; značkovače (krejčovské pomůcky); anodové baterie; vysokofrekvencní zarízení; držáky na elektrické cívky; hologramy; ozvučnice pro ampliony; vodoměry, hydroměry; hygrometry, vlhkoměry; identifikační pláště elektrických drátů; identifikacní vlákna elektrických drátu; identifikační karty, magnetické; zapalování (elektrické zařízení pro dálkové-); startovací baterie; inklinometry, náklonomery, svahomery; inkubátory pro kultivaci bakterií; indikátory [elektrické]; induktory [elektřina]; karty s integrovaným obvodem (čipové karty); integrované obvody; komunikační zařízení pro dorozumívání ve vymezeném prostoru; interface (rozhraní) pro počítače; invertory [elektřina]; fakturovací (úctovací) stroje; ionizační přístroje, ne pro ionizaci vzduchu; vodicí šablony, přípravky (nástroje na měření); měniče disků na zpracování dat; jukeboxy, hudební; přípojné krabice, elektroskříně [elektrika]; kryty spojek elektrických kabelů; laboratorní podnosy; laktodenzimetry, mlékoměry; laktometry, mlékoměry; laptopy (počítače); lasery neurčené pro lékařské účely;přístroje na měření tloušťky kůže; kryty na objektivy; objektivy pro astrofotografii; dopisní váhy; nivelacní prístroje; nivelační latě [geodetické nástroje]; vodováhy (nástroje pro určování vodorovné polohy); přístroje pro ovládání výtahů; světlovodivá vlákna [optická vlákna [vlákna]]; stmívače světla [regulátory], elektrické; elektronická světelná ukazovátka; osvětlovací přístroje (stabilizátory pro-); bleskosvody; bleskosvody ve tvaru tyčí; omezovače (elektrotechnika); elektrické zámky; rychloměry (měřicí přístroje); reproduktory, ampliony; laterna magica; magnetická datová média; magnetická kódovací zařízení; magnetické páskové jednotky pro počítače; magnetické pásky; magnetické dráty; magnety; ozdobné magnety; lupy [optika]; elektrické odličovací přístroje; manometry, tlakoměry; námořní kompasy; námořní hloubkoměry; značkovací bóje; stožáry pro rádiové spojení; přístroje a stroje pro zkoušení materiálů; matematické prístroje; meridla, merky; měřicí zařízení; měřicí zařízení (elektřina); odmerné sklo; měřicí přístroje; dávkovací (odmerovací) lžíce; mechanické znacení; megafony; rtuťové libely, rtuťové vodováhy; detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; meteorologické balóny; meteorologické přístroje; měřidla, měřicí přístroje; mikrometrická merítka, mikrometry; mikrometrické šrouby pro optické přístroje; mikrometry; mikrofony; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotomy; tachometry, měřiče vzdálenosti pro vozidla; zrcadla pro kontrolu práce; zrcadla [optická]; modemy; stroje na počítání a třídění peněz; monitorovací přístroje elektrické; monitory (počítačový hardware); monitory (počítačové programy); myši (vybavení pro zpracování dat); podložky pod myš;juke box; zařízení a přístroje pro námořní plavbu; námořní signalizační zařízení; navigační přístroje pro vozidla (palubní počítače); navigační přístroje; jehly pro gramofony; nosní klipsy pro potápěče a plavce; notebooky (počítače); objektivy, čočky (optika); pozorovací přístroje; oktanty; ohmmetry; optická zařízení a přístroje; optické snímače znaků; optické kondenzory; optická datová média; optické disky; vodiče ve tvaru vláken, optická vlákna; optické výrobky; diaprojektory, promítací žárovky; žárovky promítací, diaprojektory; optické čočky; oscilografy; pícky, pece laboratorní, sušárny; ozonizátory; parkovací hodiny; urychlovače částic; krokoměry; periskopy; osobní stereo soupravy; měřidla na benzín; kopírovací zařízení [fotografická, elektrostatická, termická]; fotometry; telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; fotoelektrické články, fotočlánky; fyzikální přístroje a nástroje; brýle jako cvikry; pouzdra na skřipce; řetízky k cvikrům; šňůrky na skřipce; obroučky cvikrů; pipety; měřičský stůl (pomůcka pro zeměměřiče); planimetry; desky do akumulátoru; plotry; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; olůvka; olovnice; kapesní kalkulacky; polarimetry; přenosné telefony (mobily); frankovací stroje; váhy (přesné, analytické-); přesné měřicí přístroje; tlakoměry, manometry;automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; tlakoměry (manometry) pro ventily; ukazatele tlaku; zařízení na měření tlaku; tištěné obvody; tiskárny pro počítače; optické hranoly; sondy pro vedecké úcely; centrální procesorové jednotky (procesory); promítací přístroje; promítací plátna; ochranná zařízení proti rentgenovému záření [rentgenovým paprskům], nikoliv pro lékařské účely; osobní ochranné prostredky proti nehodám; ochranné přílby; ochranné helmy pro sportovce; ochranné masky; letecké ochranné odevy; úhloměry (měřicí nástroje); děrovací stroje (na děrné štítky) kancelářské; tlačítka ke zvonkům; pyrometry; ukazatele množství;odkapávače k fotografickým účelům; radarová zařízení; rádiové pagery (zařízení pro rádiové přenášení zpráv); radiologické přístroje pro průmyslové účely; clony proti radiaci pro průmyslové účely; rádia; radiotelegrafická zarízení; radiotelefonní zařízení; bezpečnostní zařízení pro železniční dopravu; dálkoměry; čtecí zařízení (zpracování dat); audio a video přijímače;zařízení na výměnu gramofonových jehel; gramofony; reduktory [elektrické]; odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); refraktometry; refraktory, čočkové dalekohledy; regulacní prístroje, elektrické; relé (elektrická-); dálkové ovladače; odpory (elektrické); respirátory na filtraci vzduchu; dýchací masky, s výjimkou dýchacích masek pro umělé dýchání; resuscitační panna (učební pomůcka); retorty; stojany pro křivule; otáčkoměry; reostaty; Jezdecké přilby; dopravní značky světelné nebo mechanické; virgule, proutky pro proutkaře; trasírky [nástroje pro měření]; rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; rentgenové filmy (exponované-);zařízení na ochranu proti rentgenovým paprskům, pro nelékařské účely; pravítka (měřicí nástroje); cukroměry, sacharimetry; salinometry; navigační přístroje (satelitní-); váhy; skenery (zpracování dat); plátna [promítací]; závitníkové kalibry; (elektrické přístroje na - ) svařování plastů [obaly]; samoregulační palivová čerpadla; polovodiče; sextanty; pláště elektrických kabelů; spouště uzávěrek (fotografie jako obor); uzávěrky (fotografie jako obor); teleskopy pro střelné zbraně; signalizační zvony, návěstí; návěstí světelná, signální lucerny; signalizační bóje; světelné nebo mechanické signalizační panely; signalizační píšťalky; návěští, semafory světelné nebo mechanické; světelné značení; simulátory řízení a ovládání vozidel; sirény; nástroje na měření síly kůže; posuvná merítka; diaprojektory; logaritmická pravítka; diapozitivy; inklinometry, sklonoměry, svahoměry; paměťové karty [karty s integrovanými obvody]; detektory kouře; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; elektricky zahřívané ponožky; solární články; ochranné přílby pro pájení; Svářecí přístroje (elektrické-); elektrické pájky; solenoidové ventily (elektromagnetické spínače); sonary; akustická (zvuková) poplašná zařízení; sonometry, hloubkoměry; zařízení pro nahrávání zvuku; přístroje pro nahrávání zvuku; disky pro nahrávání zvuku; pásky pro zvukové záznamy; přístroje pro reprodukci zvuku; zařízení pro přenos zvuku; sondážní stroje a přístroje; sondážní plomby; olovnice; pouzdra na brýle; brýlové obruby; brýlová skla; Dioptrické brýle; spektrografické prístroje; spektroskopy; tachometry pro vozidla; ukazatele rychlosti, tachometry; rychloměry (fotografie); regulátory otáček pro přehrávače zvuku; sférometry; lihové libely; cívky (fotografie); regulátory osvětlení jeviště;přístroje na kontrolu razítkování dopisů; stativy pro fotoaparáty; kabely startovací pro motory; mincíře [přezmeny, váhy]; automatická řízení pro vozidla; stereoskopy; stereoskopické přístroje; destilační přístroje laboratorní; snímací hroty, jehly gramofonové; sulfitometry; sluneční brýle; zeměměřičská zařízení a přístroje; řetězy zeměměřičské; zeměměřičské přístroje;zeměměřičské libely: záchranné pásy; rozvodné panely; rozvodné skříně [elektrické]; odpojovače (elektřina); tachometry; magnetofony; taxametry; telegrafní dráty; telegrafy (přístroje); telemetry (přístroje pro dálkové měření); telefonní aparáty; telefonní přijímače; telefonní vysílače; telefonní dráty; dálnopisy; čtecí zařízení (pro hlasatele); dálkové spínače; dalekohledy; dálnopisy; televizní přístroje; ukazatele teploty, teploměry; koncovky [elektroinstalace]; zkumavky; zkušební přístroje neurčené pro lékařské účely; zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; teodolity; elektronky a svítidla- zářivky (se žhavenou katodou); elektronky se žhavenou katodou [rádiové]; teploměry, s výjimkou lékařských; termostaty; termostaty pro dopravní prostředky; snímací zařízení pro vlákna; automaty na lístky; docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky); zařízení pro zaznamenávání času; automatické casové spínace; ramena prenosky pro gramofony; totalizátory; dopravní semafory [signalizační zařízení]; transformátory [elektrické]; tranzistory (elektronika); vysílače elektronických signálů; vysílací zařízení (telekomunikace); vysílací zařízení, vysílačky (telekomunikace); diapozitivy [fotografické]; přístroje na promítání diapozitivů; stativy (trojnožky) pro fotoaparáty; turnikety (automatické); urinometry; vakuometry; elektronky (radio); variometry; výstražné trojúhelníky pro vozidla; autorádia; obchodní reklama pro třetí osoby; posuvné měřítko; videokazety; cartridge (paměťové zásuvné moduly) pro videohry; videorekordéry; video obrazovky; videotelefony; videopásky; fotografické hledáčky; viskozimetry; regulátory napětí pro vozidla; přepěťové chrániče; voltmetry; hlasovací stroje; destičky [silikonové plátky]; snímací zařízení pro vlákna; osobní vysílačky; mycí misky [fotografie]; vodoznaky, vodočty; bóje; vlnoměry; mostové váhy; zařízení a přístroje na vážení; vážící stroje; závaží; svařovací elektrody; výstražné píšťalky; větrné pytle ukazující směr větru; izolační svorky [elektroinstalace]; elektrické dráty; dráty ze slitin kovů [pojistkové]; textové procesory; ochranné štíty na obličej pro dělníky; zápěstní opěrky pro práci s počítačem; rentgenové filmy (exponované); roentgenové snímky ne pro lékařské účely; rentgenové přístroje a zařízení, ne pro lékařské účely; rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; regulátory napětí;antény (elektrické antény); kombinace přístroje;jednovodičové multiplexní sítě; dávkovače paliva a palivoměry; teploměry a snímače teploty; olejové tlakoměry a měrky oleje;sestavy nástrojů (kombinovaná měřidla); tachografy;měřiče průtoku vzduchu pro motory;detektory úniku halogenů;snímače podtlaku;lambda-sondy;čidla škrticí klapky;snímače teploty nasávaného vzduchu;smímače teploty chladicí kapaliny;snímače klepání motoru;čidla polohy kliky;teplotní čidla výfukových plynů;čidla chudé směsi;čidla teploty okolního vzduchu;čidla slunečního záření (aktinometry);čidla odpařovačů;čidla řízení výšky;čidla řízení; piezoelektrické senzory;čidla rychlosti kol; Akcelerometr;čidla zadní nápravy;čidla nárazu;bezpečnostní čidla;ultrazvukové senzory;rychlostní čidla;čidla magnetického pole;dešťová čidla; počítače (elektronické ovládací jednotky);počítače na řízení emisí; ruční terminály na čárové kódy; magnetické kódované karty; magnetické karty (magnetické nosiče dat); snímače/zapisovače magnetických karet; přístroje na rozpoznávání identifikačních karet;pracovní stanice (pro automatizaci továren) (přístroje pro datovou komunikaci a zpracování dat);elektrické řídicí jednotky pro výrobu strojů a robotů; přístroje na rozpoznávání otisků prstů; přístroje pro rozpoznávání hlasu;programovatelný automatický regulátor;bezdotyková identifikační karta;bezkontaktní čtečky/zapisovače identifikačních karet; mikrovlnné radiofrekvenční identifikační přístroje; zařízení pro optické rozpoznávání;počítač pro numerické řídicí stroje; magnetické disky; optické magnetické disky;CRT (obrazovkové elektronky);zesilovače pro klimatizační zařízení;počítače pro automatická klimatizační zařízení;ovládací panely pro klimatizační zařízení; přenosné baterie; solární články; elektrická zabezpečovací zařízení proti krádeži; elektrická zařízení na hubení hmyzu;ovladače (zařízení na elektromagnetický pohon); automobilová navigační zařízení;přístroje na čtyřkolové řízení pro vozidla; automatická řízení pro vozidla; elektrické přístroje na uzamykání dveří;solenoidy (elektromagnetické ventily); ultrazvukové výstražné přístroje; řídicí přístroje na měření času; přístroje pro kontrolu světel;blikající světla a jejich elektrické nebo elektronické ovladače.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; bouliers compteurs; machines comptables; caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; acidimètres; acidimètres pour batterie d'accumulateurs; coupleurs acoustiques; avertisseurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner; antennes; aéromètres; agenda électronique; appareils pour l'analyse de l'air; timbres avertisseurs électriques; alarmes; alcoomètres; alidade à lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; appareils de divertissement, à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; anémomètres; dessins animés; batteries d'anodes; anodes; répondeurs; antennes; anticathodes; visières anti-éblouissantes; lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs antivol; apertomètres [optique]; induits [électricité]; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'attraction et destruction des insectes; appareils d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques bancaires (GAB); instruments azimutaux; romaines [balances]; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'allumage; piles de lampes de poche; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batteries; bacs d' accumulateurs; balises lumineuses; cloches de signalisation; sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; clignotants (signaux lumineux); appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de dérivation [électricité];gilets pare-balles; vibreurs sonores; bourdons électriques; boîtiers de haut-parleurs; câbles électriques; disques à calcul; machines à calculer; anneaux à calibrer; calibres; caméscopes; appareils photographiques; condensateurs; mesures de capacité; tubes capillaires; réglets (règles à coulisse); intermédiaires photographie; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; trousses de dissection [microscopie]; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; réducteurs [électricité]; appareils de cadrage pour diapositives; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; appareils et instruments de chimie; puces (circuits intégrés); bobines de self; appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes; allume-cigares pour automobiles; caméras [appareils cinématographiques]; film cinématographique (appareils pour le montage d'un); films cinématographiques sensibilisés mais non impressionnés; disjoncteurs; conjoncteurs; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; indicateurs de pente; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, irradiations et le feu; habillement pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes pour appareils de prépaiement; portillons à prépaiement pour parcs à voitures; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; collecteurs électriques; commutation (appareils électriques de -); commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts (CD-ROMs); comparateurs;boussoles; compas [instruments de mesure]; programmes de jeux pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; programme d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels, programmes enregistrés; ordinateurs; condensateurs; conducteurs électriques; raccordements électriques; raccords de lignes électriques; connexions; lentilles de contact; contacts électriques; contacts électriques en métaux précieux; étuis pour verres de contact; coffret pour lames de microscopes; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; verres correcteurs [optique]; instruments de cosmographie; détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour appareils à jetons; compteurs;contrôleurs acoustiques; coupleurs [informatique]; accouplements électriques; caches de prises électriques; coupelles; creusets; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; chambres noires [photographie]; appareil pour le traitement de l'information; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; densimètres; densitomètres; détecteurs; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic non à usage médical; diaphragmes (acoustiques); membranes pour appareils scientifiques; diaphragmes [photographie]; dictaphones; appareils de diffraction [microscopie]; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; unités de disquettes pour ordinateurs; disques (magnétiques); appareils pour mesurer la distance; appareils pour l'enregistrement de distances; appareils pour la distillation à usage scientifique; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; distributeurs automatiques; masques de plongée; combinaisons de plongée; puces à ADN; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l' ouverture des portes; doseurs; appareils de dosage; égouttoirs pour travaux photographiques; mètres de couturières; appareils à sécher les épreuves photographiques; sécheuses pour la photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; dynamomètres; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; sonnettes de portes électriques; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; indicateurs de pertes électriques; appareils de soudure électrique; conduits d'électricité; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; clôtures électriques; rails électriques pour le montage de spots; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; tableaux d'affichage électroniques; crayons électroniques [pour unités d' affichage visuel]; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour les marchandises; appareils de galvanoplastie; dispositifs de commande pour ascenseurs; cartes magnétiques encodées; bracelets d'identification magnétiques codés; appareils pour agrandissements [photographie]; épidiascopes; ergométries; posemètres; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; oculaires;instruments à lunettes; visières; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie;fermentation (dispositif) [appareil de laboratoire]; câbles à fibres optiques; appareils à couper les pellicules; pellicules [films] impressionnées; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la photographie; avertisseurs d'incendie; pompes à incendie; flashes [photographie]; clignotants [signaux lumineux]; flashes (photographie); fers à repasser électriques; flotteurs pour la baignade et la natation; disquettes; écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; appareils pour l'analyse des aliments; cadres pour diapositives;machines à affranchir; fréquencemètres; fours pour expériences en laboratoire; mobilier spécial de laboratoire; fils en alliages métalliques (fusibles); fusibles; galènes [détecteurs]; piles galvaniques; éléments galvaniques; appareils de galvanisation; galvanomètres; jeux (appareils de) conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; vêtements pour la protection contre le feu; instruments pour l'analyse des gaz; niveaux d' essence; gazomètres; jauges; appareils à glacer les épreuves photographiques; gants de plongée; lunettes de sport; indicateurs de pente; réseaux d'accumulateurs électriques; appareils électrothermiques à onduler les cheveux;kits mains libres pour téléphones; bandes de nettoyage de têtes de lecture; écouteurs; appareils de contrôle de la chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la couture; batteries d'anodes; appareils à haute fréquence; supports de bobines électriques; hologrammes; pavillons de haut-parleurs; hydromètres; hygromètres; gaines d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; cartes magnétiques d'identification; dispositifs électriques d' allumage à distance [mise à feu]; allumage (batterie d'-); indicateurs de pente; couveuses pour la culture bactérienne; indicateurs [électricité]; inducteurs [électricité]; cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire); circuits intégrés; appareils d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; inverseurs [électricité]; machines à facturer; appareils d' ionisation non pour le traitement de l' air; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques pour le traitement de données; automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; manchons de jonction pour câbles électriques; plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; pèse-lait; ordinateurs portables; lasers non à usage médical;appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; bonnettes (optique); objectifs pour l'astrophotographie; pèse-lettres; instruments de nivellement; jalons [instruments d'arpentage]; niveaux [instruments pour donner l' horizontale]; dispositifs de commande pour ascenseurs; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; régulateurs (variateurs) de lumière; pointeurs électroniques électroluminescents; ballasts d'éclairage; paratonnerres; paratonnerres; limiteurs [électricité]; serrures électriques; lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; supports de données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants; aimants décoratifs; loupes [optique]; appareils pour le démaquillage électriques; manomètres; compas de marine; chercheurs sous-marins; bouées de repérage; pylônes de liaison radio; instruments et machines pour essais de matériaux; instruments mathématiques; mesures; appareils de mesurage; appareils électriques de mesure; verrerie graduée; instruments de mesurage; cuillers de dosage; enseignes mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs d' objets métalliques à usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; instruments météorologiques; compteurs; palmers; vis micrométriques pour instruments d'optique; palmers; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; miroirs d' inspection pour travaux; miroirs (optiques); modems; machines à compter et trier l'argent; appareils électriques de surveillance; moniteurs (matériels); moniteurs (programmes d'ordinateurs); souris [informatique]; tapis de souris;automates à musique à prépaiement; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs embarqués]; instruments pour la navigation; saphirs de tourne-disques; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs bloc-notes; objectifs (optique); instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils et instruments optiques; lecteurs optiques; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques pour le traitement de données; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; articles optiques; lanternes optiques; lampes optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours pour expériences en laboratoire; ozoniseurs [ozonisateurs]; parcmètres; accélérateurs de particules; podomètres; périscopes; baladeurs; niveaux d'essence; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); photomètres; appareils pour la phototélégraphie; cellules photovoltaïques; physique (appareils et instruments de); lunettes en tant que pince-nez; étuis pour pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; pipettes; planchettes [instruments d' arpentage]; planimètres; plaques pour accumulateurs électriques; traceurs; prises de courant; plombs de fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; téléphones portables (téléphones portables); compteurs de timbres-poste; trébuchets [balances]; appareils de mesure de précision; manomètres;avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves; enregistreurs de pression; appareils de mesure de pression; circuits imprimés; imprimantes pour ordinateurs; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; unités centrales de traitement [processeurs]; appareils de projection; écrans de projection; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines de bureau à cartes perforées; boutons de sonnerie; pyromètres; indicateurs de quantités;égouttoirs pour travaux photographiques; radars; télé-avertisseurs radio; appareils de radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; postes de radio; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; télémètres; lecteurs [informatique]; récepteurs (audio et vidéo);dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; tourne-disques; réducteurs [électricité]; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils électriques de contrôle; relais électriques; appareils de téléguidage; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l' air; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; mannequins de réanimation (appareils d'enseignement); cornues; suppports de cornues; compte-tours; rhéostats; Bombes d'équitation; bornes routières lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; jalons [instruments d'arpentage]; appareils Roentgen non à usage médical; films Roentgen impressionnés;dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; pèse-sels; appareils pour navigation par satellite; balances; explorateurs (scanneurs) (informatique); écrans [photographie]; jauges de taraudage; scellement de matières plastiques (appareils électriques pour le) [conditionnement]; pompes autorégulatrices à combustible; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; déclencheurs [photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de visée pour armes à feu; cloches de signalisation; lanternes à signaux; bouées de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes lumineuses; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; sirènes; cuir (instruments de mesure de l'épaisseur du -); pieds à coulisse; appareils de projection de diapositives; règles à calcul; diapositives; indicateurs de pente; cartes à puce intelligentes [cartes à circuits intégrés]; détecteurs de fumée; prises de courant; chaussettes chauffées électriquement; piles solaires; masques de soudeurs; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; vannes magnétiques (interrupteurs électromagnétiques); sonars; avertisseurs acoustiques; sonomètres; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour l'enregistrement du son; disques acoustiques; films pour l'enregistrement des sons; appareils de reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de sondes; étuis pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; Lunettes (optique); spectrographes; spectroscopes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle; enrouleurs [photographie]; régulateurs d'éclairage de scène;timbrage des lettres (appareils de contrôle du -); pieds d'appareils photographiques; câbles de démarrage pour moteurs; romaines [balances]; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; saphirs de tourne-disques; sulfitomètres; lunettes de soleil; appareils et instruments géodésiques; chaînes d' arpenteur; instruments géodésiques,;niveaux à lunette, ceintures de natation; tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; sectionneurs (électricité); tachymètres; enregistreurs à bande magnétique; taximètres; fils télégraphiques; télégraphes [appareils]; télémètres; appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; télé-prompteurs; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; appareils de télévision; indicateurs de température; bornes [électricité]; éprouvettes; appareils d'analyse à usage non médical; installations électriques pour préserver du vol; théodolites; ampoules thermoioniques; audions [radio]; thermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; compte-fils; distributeurs de billets (tickets); horloges [dispositifs pour l'enregistrement du temps]; appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries non destinées à l'horlogerie; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; dispositifs de feux de circulation (dispositifs de signalisation); transformateurs électriques; transistors [électronique]; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; diapositives; appareils de projection de diapositives; trépieds pour appareils photographiques; tourniquets [portillons tournants] automatiques; uromètres; vacuomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de radio pour véhicules; promotion des ventes (pour des tiers); verniers; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; téléphones vidéo; bandes vidéo; viseurs photographiques; viscosimètres; régulateur de voltage pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; voltmètres; machines à voter; plaquettes de silicium [pour circuits intégrés]; compte-fils; talkies-walkies; bacs de rinçage [photographie]; indicateurs du niveau d'eau; flotteurs pour la natation; ondemètres; bascules [appareils de pesage]; appareils et instruments de pesage; machines de pesage; poids; électrodes pour la soudure; avertisseurs à sifflet d'alarme; manches à air pour indiquer la direction du vent; serre-fils [électricité]; fils électriques; fils en alliages métalliques [fusibles]; appareils de traitement de texte; écrans pour la protection du visage des ouvriers; repose-poignet pour ordinateurs; films Roentgen impressionnés; radiographies, autres qu' à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; régulateurs de tension;antennes (antennes d'alimentation); émetteurs/récepteurs;réseau multiple à câble unique; indicateurs de carburant et jauges; indicateurs de température et jauges; indicateurs de pression d' huile et jauges;groupes d'instruments (compteur de combinaisons); tachygraphes;appareils de mesure du débit d'air (pour moteurs);détecteurs de fuites pour halogènes;capteurs de vide;capteurs d'oxygène;capteurs d'obturateur;capteurs de température de l'air d'admission;capteurs de température de refroidissement;capteurs de cognements;capteurs de position du bras de manivelle;capteurs de température des gaz d'échappement;capteurs de mélange pauvre;capteurs de température de l'air ambiant;capteurs de rayonnement solaire (actinomètre);capteurs d'évaporateur;capteurs de contrôle de la hauteur;capteurs de direction; capteurs piézoélectriques;capteurs de vitesse des roues; Accéléromètre;capteurs d'essieu arrière;capteurs de chocs;capteurs de sécurité;capteurs à ultrasons;capteurs de vitesse;capteurs de champ magnétique;capteurs de pluie; ordinateurs (unités de contrôle électroniques);ordinateurs de contrôle des émissions; terminaux de codes à barres portables; cartes magnétiques encodées; cartes magnétiques (support de données magnétiques); lecteurs/graveurs de carte magnétique; appareil de reconnaissance de carte d'identification;poste de travail d'automatisation d'usine (appareils de traitement et de communication des données);unités de contrôle électriques (pour la fabrication de machines et de robots); appareils de vérification d'empreintes; appareils de reconnaissance vocale;commandes programmables;cartes d'identification sans contact;lecteurs/enregistreurs de cartes d'identification sans contact; appareils d'identification de fréquence radio micro-onde; dispositifs de reconnaissance optique;ordinateurs pour machines de contrôle numérique; disques magnétiques; disques optiques magnétiques;TRC (tube à rayon cathodique);amplificateurs pour climatiseurs d'air;ordinateurs pour climatiseurs automatiques;panneaux de commande pour climatiseurs d'air; batteries portables; piles solaires; installations électriques pour préserver du vol; dispositifs électriques pour tuer les insectes;actionneurs (dispositifs à fonctionnement électromagnétique); appareils de navigation pour voitures;appareils de direction 4 roues motrices pour véhicules; appareils de direction automatique pour véhicules; serrures électriques de portières;solénoide (vannes électromagnétiques); appareils d'avertissement sonar; appareils de contrôle du minutage; appareils de commande d'éclairage;lampes clignotantes et leur contrôleur électrique ou électronique.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; abacuses; accounting machines; accumulator boxes; accumulator jars; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic couplers; acoustic [sound] alarms; actinometers; adding machines; aerials; aerometers; agendas (electronic -); air analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms; alcoholmeters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; amplifying valves; amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor; anemometers; animated cartoons; anode batteries; anodes; answering machines; antennas; anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare visors; anti-interference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus; apertometers [optics]; armatures [electricity]; asbestos clothing for protection against fire; astronomy (apparatus and instruments for -); attracting and killing insects (electric devices for -); audiovisual teaching apparatus; automated teller machines [ATM]; azimuth instruments; balances [steelyards]; balancing apparatus; bar code readers; barometers; batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries for pocketlamps; battery boxes; battery chargers; battery jars; beacons, luminous; bells (signal -); bells [warning devices]; betatrons; binoculars; blinkers [signalling lights]; blueprint apparatus; boiler control instruments; branch boxes [electricity]; bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; buzzers; buzzers, electric; cabinets for loudspeakers; cables, electric; calculating disks; calculating machines; calibrating rings; callipers; camcorders; cameras [photography]; capacitors; capacity measures; capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates [photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; cash registers; cassette players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cell switches [electricity]; centering apparatus for photographic transparencies; chargers for electric batteries; chemistry apparatus and instruments; chips [integrated circuits]; choking coils [impedance]; chromatography apparatus for laboratory use; chronographs [time recording apparatus]; cigar lighters for automobiles; cinematographic cameras; cinematographic film (apparatus for editing -); cinematographic film, exposed; circuit breakers; circuit closers; cleaning apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for sound recording discs; clinometers; clothing especially made for laboratories; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection against fire; coaxial cables; coils, electric; coin-operated apparatus (mechanisms for -); coin-operated gates for car parks or parking lots; coin-operated mechanisms for television sets; collectors, electric; commutation (electric apparatus for -); commutators; compact disc players; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only memory]; comparators; compasses (directional -); compasses [measuring instruments]; computer game programs; computer keyboards; computer memories; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software]; computer software, recorded; computers; condensers [capacitors]; conductors, electric; connections, electric; connections for electric lines; connectors [electricity]; contact lenses; contacts, electric; contacts, electric, of precious metal; containers for contact lenses; containers for microscope slides; control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated; correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit [false] coin detectors; counter-operated apparatus (mechanisms for -); counters; couplers (acoustic -); couplers [data processing equipment]; couplings, electric; covers for electric outlets; crucibles [laboratory]; cupels [laboratory]; current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [photography]; darkrooms [photography]; data processing apparatus; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; densitometers; detectors; detectors (smoke -); diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; diaphragms [photography]; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; discharge tubes, electric, other than for lighting; disk drives for computers; disks, magnetic; distance measuring apparatus; distance recording apparatus; distillation apparatus for scientific purposes; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; distribution consoles [electricity]; distribution machines, automatic; divers' masks; diving suits; DNA chips; door closers, electric; door openers, electric; dosage dispensers; dosimeters; drainers for use in photography; dressmakers' measures; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; editing appliances for cinematographic films; electric arc cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric door bells; electric installations for the remote control of industrial operations; electric loss indicators; electric welding apparatus; electricity conduits; electricity mains (materials for -) [wires, cables]; electrified fences; electrified rails for mounting spot lights; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolysers; electromagnetic coils; electronic notice boards; electronic pens [visual display units]; electronic pocket translators; electronic publications, downloadable; electronic tags for goods; electroplating apparatus; elevator operating apparatus; encoded cards, magnetic; encoded identification bracelets, magnetic; enlarging apparatus [photography]; epidiascopes; ergometers; exposure meters [light meters]; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; eyepieces (instruments containing -); eyeshades; facsimile machines; false coin detectors; fermentation (apparatus for -) [laboratory apparatus]; fibre [fiber (Am.)] optic cables; film cutting apparatus; films, exposed; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography; filters [photography]; fire alarms; fire engines; flash-bulbs [photography]; flashing lights [luminous signals]; flashlights [photography]; flat irons, electric; floats for bathing and swimming; floppy disks; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food analysis apparatus; frames for photographic transparencies; franking (apparatus to check -); frequency meters; furnaces for laboratory experiments; furniture especially made for laboratories; fuse wire; fuses; galena crystals [detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanizing apparatus; galvanometers; games (apparatus for -) adapted for use with an external display screen or monitor; garments for protection against fire; gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; gauges; glazing apparatus for photographic prints; gloves for divers; goggles for sports; gradient indicators; grids for batteries; hair-curlers, electrically heated; hands-free kits for phones; head cleaning tapes [recording]; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus; hemline markers; high tension batteries; high-frequency apparatus; holders for electric coils; holograms; horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; identification sheaths for electric wires; identification threads for electric wires; identity cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; ignition (electric apparatus for remote -); inclinometers; incubators for bacteria culture; indicators [electricity]; inductors [electricity]; integrated circuit cards [smart cards]; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers; inverters [electricity]; invoicing machines; ionisation apparatus, not for the treatment of air; jigs [measuring instruments]; juke boxes for computers; juke boxes, musical; junction boxes [electricity]; junction sleeves for electric cables; laboratory trays; lactodensimeters; lactometers; laptop computers; lasers, not for medical purposes; leather (appliances for measuring the thickness of -); lens hoods; lenses for astrophotography; letter scales; levelling instruments; levelling staffs [surveying instruments]; levels [instruments for determining the horizontal]; lift operating apparatus; light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; light dimmers [regulators], electric; light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; lightning arresters; lightning conductors [rods]; limiters [electricity]; locks, electric; logs [measuring instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tape units for computers; magnetic tapes; magnetic wires; magnets; magnets (decorative -); magnifying glasses [optics]; make-up removing appliances, electric; manometers; marine compasses; marine depth finders; marking buoys; masts for wireless aerials; material testing instruments and machines; mathematical instruments; measures; measuring apparatus; measuring devices, electric; measuring glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical signs; megaphones; mercury levels; metal detectors for industrial or military purposes; meteorological balloons; meteorological instruments; meters; micrometer gauges; micrometer screws for optical instruments; micrometers; microphones; microprocessors; microscopes; microtomes; milage recorders for vehicles; mirrors for inspecting work; mirrors [optics]; modems; money counting and sorting machines; monitoring apparatus, electric; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; mouse [data processing equipment]; mouse pads; musical automata (coin-operated -) [juke boxes]; nautical apparatus and instruments; naval signalling apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; navigational instruments; needles for record players; nose clips for divers and swimmers; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; observation instruments; octants; ohmmeters; optical apparatus and instruments; optical character readers; optical condensers; optical data media; optical discs; optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; optical goods; optical lamps; optical lanterns; optical lenses; oscillographs; ovens for laboratory experiments; ozonisers [ozonators]; parking meters; particle accelerators; pedometers; periscopes; personal stereos; petrol gauges; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; photometers; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; physics (apparatus and instruments for -); pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; pipettes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for batteries; plotters; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; plumb bobs; plumb lines; pocket calculators; polarimeters; portable telephones; postage stamp meters; precision balances; precision measuring apparatus; pressure gauges; pressure in vehicle tires [tyres] (automatic indicators of low -); pressure indicator plugs for valves; pressure indicators; pressure measuring apparatus; printed circuits; printers for use with computers; prisms [optics]; probes for scientific purposes; processors [central processing units]; projection apparatus; projection screens; protection devices against x-rays [roentgen rays], not for medical purposes; protection devices for personal use against accidents; protective helmets; protective helmets for sports; protective masks; protective suits for aviators; protractors [measuring instruments]; punched card machines for offices; push buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; racks (photographic -); radar apparatus; radio pagers; radiological apparatus for industrial purposes; radiology screens for industrial purposes; radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway traffic safety appliances; range finders; readers [data processing equipment]; receivers (audio- and video-); record player needles (apparatus for changing -); record players; reducers [electricity]; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; refractometers; refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; resistances, electric; respirators for filtering air; respirators, other than for artificial respiration; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; retorts; retorts' stands; revolution counters; rheostats; riding helmets; road signs, luminous or mechanical; rods for water diviners; rods [surveying instruments]; roentgen apparatus not for medical purposes; roentgen films, exposed; roentgen rays (protection devices against - ), not for medical purposes; rulers [measuring instruments]; saccharometers; salinometers; satellite navigational apparatus; scales; scanners [data processing equipment]; screens [photography]; screw-tapping gauges; sealing plastics (electrical apparatus for -) [packaging]; self-regulating fuel pumps; semi-conductors; sextants; sheaths for electric cables; shutter releases [photography]; shutters [photography]; sighting telescopes for firearms; signal bells; signal lanterns; signalling buoys; signalling panels, luminous or mechanical; signalling whistles; signals, luminous or mechanical; signs, luminous; simulators for the steering and control of vehicles; sirens; skins (apparatus for measuring the thickness of -); slide calipers; slide projectors; slide-rules; slides [photography]; slope indicators; smart cards [integrated circuit cards]; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; socks, electrically heated; solar batteries; solderers' helmets; soldering apparatus, electric; soldering irons, electric; solenoid valves [electromagnetic switches]; sonars; sound alarms; sound locating instruments; sound recording apparatus; sound recording carriers; sound recording discs; sound recording strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus and machines; sounding leads; sounding lines; spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; spectacles [optics]; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed checking apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed regulators for record players; spherometers; spirit levels; spools [photography]; stage lighting regulators; stamping mail (apparatus to check -); stands for photographic apparatus; starter cables for motors; steelyards [lever scales]; steering apparatus, automatic, for vehicles; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; styli for record players; sulphitometers; sunglasses; surveying apparatus and instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels: swimming belts; switchboards; switchboxes [electricity]; switches, electric; tachometers; tape recorders; taximeters; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telemeters; telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters; telescopes; teletypewriters; television apparatus; temperature indicators; terminals [electricity]; test tubes; testing apparatus not for medical purposes; theft prevention installations, electric; theodolites; thermionic lamps and tubes; thermionic valves [radio]; thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket dispensers; time clocks [time recording devices]; time recording apparatus; time switches, automatic; tone arms for record players; totalizators; traffic-light apparatus [signalling devices]; transformers [electricity]; transistors [electronic]; transmitters of electronic signals; transmitters [telecommunication]; transmitting sets [telecommunication]; transparencies [photography]; transparency projection apparatus; tripods for cameras; turnstiles, automatic; urinometers; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle breakdown warning triangles; vehicle radios; vending machines; verniers; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens; video telephones; videotapes; viewfinders, photographic; viscosimeters; voltage regulators for vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting machines; wafers [silicon slices]; waling glasses; walkie-talkies; washing trays [photography]; water level indicators; water wings; wavemeters; weighbridges; weighing apparatus and instruments; weighing machines; weights; welding electrodes; whistle alarms; wind socks for indicating wind direction; wire connectors [electricity]; wires, electric; wires of metal alloys [fuse wire]; word processors; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with computers; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; X-rays tubes not for medical purposes; voltage regulators; aerials (power antenna); transceivers; single wire multiplex network; fuel meters and gauges; temperature meters and gauges; oil pressure meters and gauges; instruments clusters (combination meter); tachographs; air flow meters (for engines); halogen leak detector; vacuum sensor; oxygen sensor; throttle sensor; intake air temperature sensor; coolant temperature sensor; knock sensor; crank position sensor; exhaust gas temperature sensor; lean mixture sensor; ambient air temperature sensor; solar radiation sensor (actinometer); evaporator sensor; height control sensor; steering sensor; piezoelectric sensor; wheel speed sensor; accelerometer; rear axle sensor; crash sensor; safety sensor; ultrasonic sensor; speed sensor; magnetic field sensor; rain sensor; computers (electronic control units); emission control computer; bar-code handy terminals; magnetic encoded cards; magnetic card (magnetic data media); magnetic card readers/writers; identification card recognition apparatus; F A (factory automation) work station (data communication and processing apparatus); electric control unit (for manufacturing machines and robots); finger print verification apparatus; voice recognition apparatus; programmable controller; contact-less identification card; contact-less identification card readers/writers; microwave radio frequency identification apparatus; optical recognition devices; computer for numerical-control machines; magnetic discs; optical magnetic discs; CRT (cathod ray tube); amplifier for air-conditioners; computer for automatic air-conditioners; control panels for air-conditioners; portable batteries; solar batteries; electric theft prevention installations; electric devices for killing insects; actuators (electromagnetically driven devices); car navigation apparatus; 4-wheel steering apparatus for vehicles; automatic steering apparatus for vehicles; electric door lock apparatus; solenoid (electromagnetic valves); sonar warning apparatus; timing control apparatus; light control apparatus; flashing lights and its electric or electronic controller.

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Abakus; Buchungsmaschinen; Akkumulatorenkästen; Akkumulatorengefäße; Akkumulatoren (elektrisch); Akkumulatoren für Fahrzeuge (elektrisch); Säuremesser; Säuremesser für Akkumulatoren; Akustikkoppler; Alarmgeräte (akustisch); Strahlenmesser; Additionsmaschinen; Antennen; Aerometer; Terminplaner (elektronische -); Luftanalysegeräte; Alarmglocken (elektrisch); Alarmanlagen; Alkoholmesser; Diopterlineale; Höhenmesser; Amperemeter; Verstärker; Verstärkerlampen; Verstärkerröhren oder Verstärkerlampen; Unterhaltungsgeräte, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind; Windmesser; Zeichentrickfilme; Anodenbatterien; Anoden; Anrufbeantworter; Antennen; Antikathoden; Blendschutzschirme; Blendschutzbrillen; Blendschutzschirme; Entstörgeräte [Elektrizität]; Diebstahlalarmgeräte; Apertometer (Optik); Anker [Elektrizität]; Asbestbekleidungsstücke zum Schutz gegen Feuer; Apparate und Instrumente für die Astronomie; Insektenanlock- und -vertilgungsgeräte, elektrische; Unterrichtsapparate [audiovisuell]; Geldautomaten; Azimutalinstrumente; Schnellwaagen; Auswuchtgeräte; Strichcodeleser; Barometer; elektrische Batterien; Akkumulatoren für Fahrzeuge (elektrisch); Zündbatterien; Taschenlampenbatterien; Kästen (Akkumulatoren-); Batterieladegeräte; Akkumulatorengefäße; Baken, leuchtend; Signalglocken; Klingeln [Alarmanlagen]; Betatrons; Ferngläser; Blinker [Lichtsignale]; Lichtpausapparate; Kesselkontrollgeräte; Abzweigkästen [Elektrizität];kugelsichere Westen; Summer; Summer [elektrisch]; Lautsprecherboxen; Elektrokabel; Rechenscheiben; Rechenmaschinen; Kalibrierringe; Greifzirkel; Camerarecorder; Fotoapparate; Kondensatoren; Raummaße; Kapillarröhren; Winkelmasse (für Schreiner); Kassettenrahmen (Fotografie); Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Präparierbestecke für die Mikroskopie; Registrierkassen; Kassettenabspielgeräte; Kathoden; Rostschutzvorrichtungen (kathodisch); Zellenschalter [Elektrizität]; Rahmungsgeräte für Diapositive; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; chemische Apparate und Instrumente; Chips [integrierte Schaltkreise]; Drosselspulen; Chromatografiegeräte für Laborzwecke; Chronographen; Zigarrenanzünder für Automobile; Filmkameras; Editierapparate für kinematographische Filme; lichtempfindliche (kinematographische) Filme (unbelichtet); Stromunterbrecher; Stromkreisschließer; Reinigungsvorrichtungen für Schallplatten; Reinigungsvorrichtungen für Schallplatten; Neigungsmesser; Spezialbekleidung für Labore; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidung; Feuerschutzbekleidung; Koaxialkabel; Spulen (elektrisch); Mechaniken für geldbetätigte Automaten; geldbetätigte Schranken für Parkplätze; geldbetätigte Mechaniken für Fernsehapparate; Kollektoren (elektrisch); elektrische Kommutierungsapparate; Kommutatoren; CD-Player; CDs (Audio-Video); CD-ROMs; Komparatoren;Kompasse; Zirkel [Messinstrumente]; Computerspielprogramme; Computertastaturen; Computerspeicher; gespeicherte Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme [herunterladbare Software]; Computersoftware (gespeichert); Computer; Elektrokondensatoren; Leiter (elektrisch); Kupplungen, elektrische; Verbindungen für Elektroleitungen; Verbindungsteile [Elektrizität]; Kontaktlinsen; elektrische Kontakte; Kontakte (elektrisch), aus Edelmetall; Behälter für Kontaktlinsen; Objektträgerkassette für die Mikroskopie; Schalttafeln [Elektrizität]; Stromwandler; Kupferdraht (isoliert); Korrektionslinsen (Optik); kosmografische Instrumente; Falschgelddetektoren; Mechaniken für münzbetätigte Automaten; Zähler;akustische Steuereinheiten; Koppler (Datenverarbeitungsausrüstung); Kupplungen, elektrische; Abdeckungen für Steckdosen; Schmelztiegel; Schmelztiegel; Stromgleichrichter; Zyklotrone; Dunkelkammerlampen [Fotografie]; Dunkelkammern [Fotografie]; Datenverarbeitungsgeräte; Entmagnetisiergeräte für Magnetbänder; Dichtemesser; Densitometer; Detektoren; Rauchdetektoren; Diagnosegeräte, nicht für medizinische Zwecke; Schallmembranen [Akustik]; Membranen für wissenschaftliche Apparate; Blenden [Fotografie]; Diktiergeräte; Diffraktionsgeräte [Mikroskopie]; Entladungsröhren [elektrisch], nicht für Beleuchtungszwecke; Festplattenlaufwerke für Computer; Magnetplatten; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Destilliergeräte für wissenschaftliche Zwecke; Verteilertafeln [Elektrizität]; Verteilerschränke [Elektrizität]; elektrische Schaltpulte; Verkaufsautomaten; Tauchermasken; Taucheranzüge; DNA-Chips; Türschließer, elektrische; Türöffner (elektrisch); Dosierspender; Dosimeter; Abtropfständer für fotografische Zwecke; Maßstäbe für Näherinnen; Trockenapparate für Photographien; Trockenständer [Photographie]; Leitungen (Elektrizität); DVD-Player; Dynamometer; Montiervorrichtungen für kinematografische Filme; Lichtbogenschneidgeräte; Lichtbogenschweißgeräte; elektrische Türklingeln; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Stromverlustanzeiger; elektrische Schweißgeräte; elektrische Leitungen; Material für elektrische Leitungen (Drähte, Kabel); elektrische Zäune; elektrifizierte Schienen zur Montage von Scheinwerfern; Fernsteuergeräte [elektrodynamisch] für Eisenbahnweichen; elektrodynamische Signalfernsteuergeräte; Elektrolyseure; elektromagnetische Spulen; elektronische Informationstafeln; elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); elektronische Taschenübersetzer; elektronische Publikationen, herunterladbar; elektronische Etiketten für Waren; Galvanoplastikapparate; Liftsteuerungen; kodierte Magnetkarten; codierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; Vergrößerungsapparate [Fotografie]; Epidiaskope; Ergometer; Belichtungsmesser; Brillenetuis; Brillenketten; Brillenkordeln; Brillengestelle; Brillen, Sonnebrillen, Brillengestelle, Brillenetuis; Okulare;okularbestückte Instrumente; Augenschirme; Fernkopiergeräte; Falschgelddetektoren;Gärungsapparate [Laborapparate]; Glasfaserkabel; Filmschneidegeräte; Filme [belichtet]; Filter für Atemmasken; Ultraviolettfilter für fotografische Zwecke; Filter für fotografische Zwecke; Feuermelder; Strahlrohre für Feuerlöschzwecke; Blitzlichtlampen (Fotografie); Blinker (Lichtsignale); Blitzlichtgeräte (Fotografie); Bügeleisen (elektrisch); Behelfnisse zum Baden und Schwimmen; Disketten; Fluoreszenzschirme; Nebelsignale (ohne Zündstoffe); Nahrungsmittelanalysegeräte; Rahmen für Diapositive;Frankiermaschinen; Frequenzmesser; Experimentieröfen für Laboratorien; Spezialmöbel für Laboratorien; Drähte aus Metalllegierungen für elektrische Sicherungen; Sicherungen; Bleiglanzdetektoren; galvanische Zellen; galvanische Elemente; Galvanisierungsapparate; Galvanometer; Spiel(apparate) zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Feuerschutzbekleidungsstücke; Gasanalysegeräte; Kraftstoffanzeiger; Gasometer; Messer; Satiniergeräte für Fotografien; Taucherhandschuhe; Sportschutzbrillen; Anzeigegeräte für Gefälle; Gitter für elektrische Akkumulatoren; elektrisch beheizte Ondulierapparate;Freisprech-Kits für Telefone; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Kopfhörer; Wärmekontrollgeräte; Lichtpausapparate [Heliografie]; Rockabrunder; Anodenbatterien; Hochfrequenzgeräte; Halter für elektrische Spulen; Hologramme; Schalltrichter für Lautsprecher; Hydrometer; Hygrometer; Kabelkennmäntel für elektrische Leitungen; Kabelkennfäden für elektrische Leitungen; Identifikationskarten, magnetische; Fernzündungsgeräte (elektrisch); Zündbatterien; Neigungsmesser; Brutapparate für Bakterienkulturen; Anzeigegeräte (elektrisch); Induktoren [Elektrizität]; Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards); integrierte Schaltkreise; Wechselsprechgeräte; Computerschnittstellen; Stromwender; Fakturiermaschinen; Ionisationsgeräte, nicht für die Luftbehandlung; Lehren [Messinstrumente]; Plattenwechsler für die Datenverarbeitung; Plattenwechsler (Musikautomaten); Abzweig- und Anschlußdosen und -kästen (Elektrizität); Verbindungsmuffen für Elektrokabel; Laborplatten; Laktodensimeter; Laktometer; Laptop-Computer; Laser, nicht für medizinische Zwecke;Apparate zur Messung der Lederstärke; Vorsatzlinsen (Optik); Objektive für die Astrofotografie; Briefwaagen; Nivellierinstrumente; Messstangen; Richtwaagen (Instrumente für die Feststellung der Horizontalen); Liftsteuerungen; Lichtleitfäden (optische Fasern); Lichtregler (Dimmer); Licht emittierende elektronische Zeigegeräte; Vorschaltgeräte für Leuchten; Überspannungsableiter; Blitzableiter; Begrenzer [Elektrizität]; Schlösser (elektrisch); Logs; Lautsprecher; Laternae Magicae; Magnetdatenmedien; magnetische Kodiereinrichtungen; Magnetbandstation für Computer; Magnetbänder; Magnetdrähte; Magnete; dekorative Magnete; Lupen; Abschminkgeräte (elektrisch); Manometer; Schiffskompasse; Tiefenlote für die Schifffahrt; Markierungsbojen; Funkmasten; Materialprüfinstrumente und -maschinen; mathematische Instrumente; Maße; Messapparate; Messgeräte (elektrisch); Messgläser; Messinstrumente; Messlöffel; mechanische Schilder; Megafone; Quecksilberrichtwaagen; Metalldetektoren für gewerbliche oder militärische Zwecke; meteorologische Ballons; meteorologische Instrumente; Messgeräte; Mikrometer; Mikrometerschrauben für optische Instrumente; Mikrometer; Mikrofone; Mikroprozessoren; Mikroskope; Mikrotome; Fahrtenschreiber für Fahrzeuge; Arbeitskontrollspiegel; Spiegel (Optik); Modems; Geldzähl- und Geldsortiermaschinen; Überwachungsapparate [elektrisch]; Monitore (Hardware); Monitore [Computerprogramme]; Mäuse (Datenverarbeitung); Maus-Matten;Musikautomaten; nautische Apparate und Instrumente; Schiffssignalanlagen; Navigationsgeräte für Fahrzeuge (Bordcomputer); Navigationsinstrumente; Saphirnadeln für Plattenspieler; Nasenklammern für Taucher und Schwimmer; Notebooks; Objektive [Linsen] [Optik]; Beobachtungsinstrumente; Oktanten; Ohmmeter; optische Apparate und Instrumente; Klarschriftleser; optische Kondensatoren; optische Datenmedien; optische Platten für die Datenverarbeitung; optische Fasern [Lichtleitfäden]; Optikerwaren; Lampen (optische-); optische Laternen; optische Linsen; Oszillografen; Experimentieröfen für Laboratorien; Ozonisierungsapparate; Parkuhren; Teilchenbeschleuniger; Schrittzähler; Periskope; tragbare Kassettenabspielkleingeräte; Benzinuhren; Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Lichtstärkemesser; Bildfunkgeräte; Photoelemente; Physik (Apparate und Instrumente dafür); Augengläser als Kneifer; Kneiferetuis; Kneiferkettchen; Kneiferschnüre; Kneiferfassungen; Pipetten; Messtische [Messinstrumente]; Planimeter; Platten für elektrische Akkumulatoren; Plotter; Stecker, Steckdosen und andere Kontakte [elektrische Verbindungen]; Lotbleie; Senklote (Bleilote); Taschenrechner; Polarimeter; Mobiltelefone (Handys); Briefmarkenzählgeräte; Präzisionswaagen; Präzisionsmessgeräte; Manometer;automatischer Druckverlustanzeiger für Fahrzeugreifen; Druckmesser (Ventilköpfe mit -); Druckschreiber; Druckmessgeräte; gedruckte Schaltungen; Drucker zur Verwendung mit Computern; Prismen [Optik]; Sonden für wissenschaftliche Zwecke; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung); Projektionsgeräte; Projektionsschirme; Schutzvorrichtungen gegen Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Unfallschutzvorrichtungen für den persönlichen Gebrauch; Schutzhelme; Schutzhelme zur Verwendung beim Sport; Schutzmasken; Schutzanzüge für Flieger; Winkelmesser; Lochkartenbüromaschinen; Klingelknöpfe; Pyrometer; Mengenmesser;Ständer [Fotografie]; Radargeräte; Funkrufgeräte; radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Röntgenschirme für gewerbliche Zwecke; Radios; Funktelegrafiegeräte; Funksprechgeräte; Apparate zur Sicherung des Schienenverkehrs; Telemeter; Lesegeräte (Datenverarbeitung); Audio- und Videoreceiver;Vorrichtungen zum Auswechseln von Plattenspielernadeln; Schallplattenspieler; Zellenschalter (Elektrizität); Reflexscheiben für Kleidung, zum Schutz vor Verkehrsunfällen; Refraktometer; Refraktoren; Kontrollapparate (elektrisch); Relais (elektrisch); Fernsteuerungsgeräte; Widerstände [elektrisch]; Atemschutzgeräte mit Luftfilter; Atemmasken, nicht für künstliche Beatmung; Wiederbelebungspuppen (Unterrichtsapparate); Retorten; Retortenuntersetzer; Drehzahlmesser; Rheostate; Reithelme; Straßenbegrenzungsposten (leuchtend oder mechanisch); Wünschelruten; Messstangen; Röntgenapparate, nicht für medizinische Zwecke; Röntgenfilme (belichtet);Schutzvorrichtungen gegen Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Lineale (Messinstrumente); Saccharimeter; Salzwaagen; Satellitennavigationsgeräte; Waagen; Scanner (Datenverarbeitung); Schirme (Fotografie); Gewindelehren; Schweißgeräte, elektrische, für Kunststoffverpackungen; Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; Halbleiter; Sextanten; Kabelmäntel für elektrische Leitungen; Auslöser (Fotografie); Verschlüsse [Fotografie]; Zielfernrohre für Schusswaffen; Signalglocken; Signallaternen; Signalbojen; Signaltafeln, leuchtend oder mechanisch; Signalpfeifen; Signalanlagen (leuchtend oder mechanisch); Leuchtschilder; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Sirenen; Apparate zum Messen der Fellstärke; Schieblehren; Diaprojektoren; Rechenschieber; Diapositive [Fotografie]; Neigungsmesser; Smartcards (IC-Karten); Rauchmelder; Steckdosen; elektrisch heizbare Socken; Sonnenbatterien; Masken für Schweißer; Elektrische Lötapparate; elektrische Lötkolben; Magnetventile (elektromagnetische Schalter); Sonare; akustische Alarmgeräte; Tonmessgeräte; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonaufzeichnungsträger; Schallplatten; Tonaufzeichnungsfilme; Tonwidergabegeräte; Tonübertragungsgeräte; Lotungsgeräte, -maschinen; Senkbleie; Senkschnüre; Brillenetuis; Brillengestelle; Brillengläser; Brillen (Optik); Spektrografen; Spektroskope; Fahrzeuge (Geschwindigkeitskontrollgeräte für -); Geschwindigkeitsanzeiger; Geschwindigkeitsmesser [Fotografie]; Geschwindigkeitsregler für Plattenspieler; Sphärometer; Wasserwaagen; Spulen (Fotografie); Regulatoren für Bühnenbeleuchtungen;Frankierungskontrollgeräte; Stative für Fotoapparate; Starterkabel für Motoren; Schnellwaagen; automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge; Stereoskope; stereoskopische Geräte; Destillierkolben (Laborgeräte); Saphirnadeln für Plattenspieler; Sulfitometer; Sonnenbrillen; Vermessungsapparate und -instrumente; Vermessungsketten; Vermessungsinstrumente;Nivellierfernrohre: Schwimmgürtel; Schalttafeln; Schaltkästen (Elektrizität); Trennschalter (Elektrizität); Tachometer; Tonbandgeräte; Taxameter; Telegrafendrähte; Telegrafen (Apparate); Telemeter; Fernsprechapparate; Telefonhörer; Telefonsprechkapseln; Telefondrähte; Fernschreiber; Teleprompter; Fernschalter; Fernrohre; Fernschreiber; Fernsehapparate; Temperaturanzeiger; Klemmen (Elektrizität); Reagenzgläser; Prüfapparate, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Diebstahlalarmanlagen; Theodolite; Thermionenlampen; Elektronenröhren (Funk); Thermometer, nicht für medizinische Zwecke; Thermostate; Thermostate für Fahrzeuge; Fadenzähler; Fahrscheinautomaten; Kontrolluhren (Zeiterfassungsgeräte); Zeitaufzeichnungsgeräte; automatische Zeitschalter; Tonarme für Plattenspieler; Totalisatoren [Addierwerke]; Lichtsignalgeräte für den Verkehr; Transformatoren (Elektrizität); Transistoren [elektronische]; Sender für elektronische Signale; Sender [Telekommunikation]; Sender (Fernmeldewesen); Diapositive (Fotografie); Diaprojektoren; Stative für Kameras; Drehkreuze (Drehtüren) (automatisch); Urometer; Vakuummeter; Vakuumröhren (drahtlose Telegrafie und Telefonie); Variometer; Warndreiecke für Fahrzeuge mit Panne; Radios für Fahrzeuge; Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Nonien; Videokassetten; Videospielkassetten; Videorecorder; Videobildschirme; Bildtelefone; Videobänder; Sucher (fotografisch); Viskosimeter; Spannungsregler für Fahrzeuge; Stoßspannungsschutzeinrichtungen; Spannungsmesser; Wahlmaschinen; Siliziumscheiben (für integrierte Schaltkreise); Fadenzähler; Walkie-Talkies; Waschschalen [Fotografie]; Wasserstandsanzeiger; Schwimmflügel; Wellenmesser; Brückenwaagen; Wägeapparate und -instrumente; Wägemaschinen; Gewichte; Schweißelektroden; Alarmpfeifen; Windsocken zum Anzeigen der Windrichtung; Kabelklemmen (Elektrizität); Elektrodrähte; Drähte aus Metalllegierungen für elektrische Sicherungen; Textverarbeitungsanlagen; Gesichtsschutzschirme für Arbeiter; Handgelenkstützen zur Verwendung mit Computern; Röntgenfilme (belichtet); Röntgenbilder (ausgenommen für medizinische Zwecke); Röntgenröhren, nicht für medizinische Zwecke; Röntgenröhren, nicht für medizinische Zwecke; Spannungsregler;Antennen (Motorantennen); Sender-Empfänger;Einfachdraht-Multiplex-Netz; Kraftstoffmesser und -anzeigen; Temperaturmesser und -anzeigen; Öldruckmesser und -anzeigen;Instrumentenpool (Kombi-Messgerät); Fahrtenschreiber;Luftmengenmesser (für Motoren);Halogenlecksucher;Vakuumsensor;Sauerstoffsensor;Drosselsensor;Ansauglufttemperaturfühler;Kühlmittel-Temperaturfühler;Klopfsensor;Kurbelwellen-Positionssensor;Abgastemperaturfühler;Sensor für Magergemische;Temperaturfühler für Umgebungsluft;Solarstrahlungssensor (Aktinometer);Verdampfersensor;Höhenkontrollsensor;Steuerungssensor; piezoelektrische Sensoren;Raddrehzahlfühler; Geschwindigkeitsmesser;Hinterachsensensor;Aufprallsensor;Sicherheitssensoren;Ultraschall-Sensor;Geschwindigkeitssensor;Magnetfeldmessfühler;Niederschlagsanzeiger; Computer (elektronische Steuereinheiten);Computer für die Emissionskontrolle; Strichcode-Handyterminals; kodierte Magnetkarten; Magnetkarte (Magnetaufzeichnungsträger); Magnetkartenleser/-schreiber; Ausweiserkennungsgeräte;Arbeitsstationen für die Fabrikautomatisierung (Datenkommunikations- und Datenverarbeitungsgeräte);elektrische Steuereinheiten (für die Herstellung von Maschinen und Robotern); Geräte zur Verifizierung von Fingerabdrücken; Spracherkennungsgeräte;programmierbare Steuerungen;kontaktlose Ausweiskarte;kontaktlose Ausweislesegeräte/Schreiber; Mikrowellen-Funkfrequenzerkennungsgeräte; optische Erkennungsgeräte;Computer für NC-Maschinen; Magnetplatten, -disketten; magnetooptische Platten;Kathodenstrahlröhre;Verstärker für Klimaanlagen;Computer für Klimaautomaten;Schalttafeln für Klimaanlagen; tragbare Batterien; Sonnenbatterien; elektrische Diebstahlalarmanlagen; elektrische Vorrichtungen zum Töten von Insekten;Betätigungselemente (elektromagnetisch betriebene Geräte); Fahrzeugnavigationsgeräte;Steuerungseinrichtungen für Allrad-Fahrzeuge; Lenkautomaten für Fahrzeuge; elektrische Türschließer;Magnetventile (elektromagnetische Ventile); Sonarwarngeräte; Zeitbegrenzer; Beleuchtungsregler;Blinkleuchten sowie elektrische oder elektronische Regler dafür.

Научни,навигационни, геодезични, фотографски, кинематографски,оптични,теглилни, измервателни,сигнални,проверяващи ( надзорни) животоспасяващи и учебни апарати и инструменти; уредите и приспособленията на електирическата мрежа, могат да се включват, обновяват, регулират и управляват; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни,записващи дискове; апарати за продажба и механизми за монетни апарати; касови апарати,изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; пожарогасители; сметала; касови апарати; акумулаторни кутии; акумулаторни съдове; Батерии (електрически); акумулатори, електрически, за превозни средства; уреди за измерване киселинността на водата; ацедометри за акумулатори; акустични съединители; акустични [звукови] аларми; лъчев дозиметър; сметачни машини; антени; аерометри; бележници (електронни -); апарати за анализ на въздуха; алармени звънци [електрически]; аларми; спиртомери; диоптърни линеали; алтиметри; амперметри; усилватели; усилващи лампи; усилвателни клапани; развлекателни апарати, които се употребяват с външен екран или монитор; анемометри; анимационни филми; анодни батерии; аноди; телефонни секретари; антени; антикатоди; противозаслепяващи козирки; очила със защитна бленда; козирки против заслепяване; устройства за потискане на смущения [електричество]; предупредителни устройства против кражби; апертомери [оптика]; котви [електричество]; азбестови облекла за предпазване от огън; астрономия (апарати и инструменти за -); привличане и унищожаване на инсектициди (електрически устройства за -); апарати за обучение [аудиовизуални]; автомати за теглене на пари (банкомати); азимутни инструменти; ръчни теглилки; уреди за балансиране; четящи устройства за баркод; барометри; батерии, електрически; батерии, електрически, за превозни средства; батерии за осветление; батерии за джобни фенерчета; кутии (на акумулатори); зарядни устройства; акумулаторни съдове; обозначителни знаци, светещи; сигнални звънци; камбани [аларми]; бетатрони; бинокли; мигачи [светлинни сигнали]; хелиографни апарати; апарати за контрол и управление на бойлери, парни котли; разклонителни кутии [електричество];защитни (жилетки -); зумери; зумери [електрически]; кутии за високоговорители; електрически кабели; сметачни дискове; сметачни машини; калибриращи пръстени; дебеломери; камери за записване; Фотоапарати [фотография]; кондензатори; пространствени измерители; капилярни тръбички; дърводелски линии; касетни рамки (фотографии); кутии, специално направени за фотографски уреди и инструменти; препарационни прибори за микроскопията; касови апарати; касетофони; катоди; катодни антикорозионни апарати; акумулаторни комутатори [електричество]; рамкьори за диапозитиви; зарядни устройства за електрически батерии; апарати и инструменти за химията; чипове [интегрални схеми]; намотки на реактор (дросел); хроматографски апарати за лабораторни цели; хронографи [уреди за измерване на времето]; запалки за цигари за автомобили; апарати за кинематография; апарати за монтиране на кинематографски филми; кинематографски филм, свтлочувствителен но не експониран; прекъсвачи; средства за затваряне на електрически вериги; почистващи апарати за звукозаписващи дискове; почистващи апарати за звукозаписващи дискове; инклиномери; специално лабораторно облекло; облекла за защита от злополуки, радиация и огън; облекла за защита от огън; коаксиални кабели; електрически бобини; монети (механизми за апарати за задвижване -); задействащи се с монети бариери и порти за паркинги; задействащи се с монети механизми за телевизионни приемници; Колектори (електрически); комутация (електрическа апаратура за -); превключватели; компактдиск плейъри; компактдискове (аудио-видео); компактдискове [постоянна памет]; компаратори;компаси; жироскопи [измервателни уреди]; програми за компютърни игри; компютърни клавиатури; компютърна памет; операционни компютърни програми, записани; компютърни периферни устройства; Компютърни програми, регистрирани; Компютърни програми [софтуер с възможност за сваляне]; компютърен софтуер, записани програми; компютри; кондензатори; проводници [електрически]; електрически съединители; съединители за електрически линии; съединители [електричество]; контактни лещи; контакти, електрически; контакти (електрически), от благороден метал; съдове за контактни лещи; касетки за обектни носачи за микроскопията; пултове за управление [електричество]; електрически конвертори; медна тел (изолирана); корекционни лещи [оптика]; космаграфски инструменти; детектори за фалшиви пари; жетони ( механизми за задвижващи апарати -); броячи;куплунги (акустични ); съединители [оборудване за обработка на данни]; съединители, електрически; покривала за електрически изводи; тигели за топене; тигели за топене; токоизправители; Циклотрони; лампи за тъмна стая [фотографии]; тъмни стаи [фотографии]; уред за обработката на информация; размагнитващи уреди за магнитни ленти; денсиметри; денситомери; детектори; детектори на дим; диагностични апарати за немедицински цели; звукови мембрани; мембрани за научни апарати; бленди [фотографии]; диктофони; дифракционни уреди [микроскопия]; разрядни лампи, [електрически], с изключение на такива за осветление; дискови устройства за компютри; дискове [магнитни]; апарати за измерване на разстояние; апарати за записване на разстояния; дестилатори за научни цели; разпределителни табла [електричество]; разпределителни кутии [електричество]; превключвателни пултове [електричество]; разпределителни автомати; маски за гмуркане; костюми за гмуркане; ДНК чипове; електрически затварящи врати; брави [електрически]; дозатори; уреди за дозиране; фотографски стойки за отцеждане; мерни линии за шивачки; сушилни апарати за фотографски снимки; стойки за съхнене [фотографии]; електрически канали; DVD плеъри; динамометри; монтажни приспособления за кинематографски филми; електродъгови резачки; електродъгови заваряващи апарати; Електрически звънци за врата; електрически инсталации за дистанционно управление на производствени операции; индикатори на електрически загуби; електрически заваряващи апарати; електроизолационни тръби; електропроводи (материали за-) [жици, кабели]; електрически огради; електрически шини за окачване на рефлектори; уреди за дистанционно управление [електродинамични] за ж.п. стрелки; електро-динамична апаратура за дистанционно управление на сигнали; електролизатори; електромагнитни бобини; електронни табла за обяви; електронни писалки [визуални индикаторни устройства]; електронни джобни предаватели; електронни публикации, които могат да се свалят; електронни етикети за стоки; галванопластични апарати; Асансьорни управления; магнитни кодирани карти; кодирани идентификационни гривни, магнитни; апарати за уголемяване [фото]; епидиаскопи; ергометри; уреди за измерване на експониране [светлометри]; калъфи за очила; верижки за очила; шнурове за очила; рамки за очила; Очила, слънчеви очила, рамки за очила, калъфи за очила; очни накладки;окуляри (инструменти, съдържащи -); маски за отмора на очите; факсмашини; детектори за фалшиви пари;апарати за ферментиране (лабораторна апаратура); фибро- [фибро (ам.)] оптични кабели; режещи апарати за филми; филми [осветени]; филтри за респираторни маски; ултравиолетови филтри за фотографски цели; филтри за фотографски цели; пожарни аларми; струйници за пожарникарски маркучи; светкавици [фотография]; мигачи [светлинни сигнали]; светкавици [фотография]; ютии [електрически]; надуваеми пояси за къпане и плуване; флопидискове; флуоресциращи екрани; сигнали за мъгла [без запалителни вещества]; уреди за анализ на хранителни продукти; рамки за фотографски диапозитиви;подпечатване (устройства за контрол -); честотомери; пещи за лабораторни опити; специални мебели за лаборатории; стопяеми предпазители с жична вложка; електрически предпазители; детектори на оловен блясък (галенит); галванични батерии; галванични елементи; галванизиращи апарати; галванометри; игри (апаратура за -) пригодени за употреба с външен екран или монитор; части от облекла за защита от огън; инструменти за анализ на газове; индикатори за гориво; газометри; измервателни уреди; апарати за гланциране на фотографски снимки; ръкавици за водолази; спортни очила; показател на електрическата мощност; плочи за акумулаторни батерии; ролки за навиване на коса, с електрическо нагряване;уреди за използване на телефон със свободни ръце; почистващи ленти за звукозаписни глави; слушалки; топлинни регулатори; хелиографни апарати [хелиография]; закръглители; анодни батерии; високочестотни апарати; държачи за електрически бобини; холограми; акустични тръби за високоговорители; хидрометри; хигрометри; идентифициращи обвивки за електрически проводници; идентифициращи нишки за електрически проводници; лични карти, магнитни; дистанционни взриватели [електрически]; запалване (батерии за -); инклиномери; инкубатори за бактериални култури; индикатори [електричество]; индуктори [електричество]; карти с интегрални схеми, смарт карти; интегрални схеми; апарати за връзка; интерфейс за компютри; реверсори; машини за издаване на фактури; йонизационни уреди, не за обработка на въздуха; шаблони [измервателни уреди]; Джубокси за компютри; джубокси, музикални; съединителни кутии [електричество]; съединителни муфи за електрически кабели; лабораторни плочки; лактоденсиметри; лактометри; лаптоп компютри; лазери, не за медицински цели;апарати за измерване на дебелината на кожа; допълнителни лещи (оптика); лещи използувани в астрофотографията; кантари за писма; инструменти за нивелиране; измервателни пръчки; либели [инструменти за установяване на хоризонтали]; асансьорни управления; оптични кабели [светлопроводни влакна]; светлинни реостати [регулатори], електрически; осветителни електронни указатели; олекотяващи баласти; гръмоотводи; гръмоотводи; ограничител [електричество]; ключалки [електрически]; лагове; високоговорители; латерна маджика; магнитни носители на данни; магнитни кодиращи устройства; магнитни лентови устройства за компютри; магнитни ленти; магнитопроводи; магнити; Магнити (декоративни); лупи [оптика]; електрически уреди за сваляне на грим; манометри; морски компаси; средства за търсене в морски дълбочини; маркерни буйове; радио (устройства за връзка -); инструменти и машини за изпитване на материали; математически прибори; измерватели; измервателни апарати; измервателни уреди, електрически; измервателна стъклария; измервателни инструменти; мерителни лъжици; машинни знаци; мегафони; живачни везни; метални детектори за производствени или военни цели; метеорологични балони; метеорологични инструменти; измервателни уреди; микрометърни мерки; микрометърни винтове за оптични елементи; микрометри; микрофони; микропроцесори; микроскопи; микротоми; тахографи за автомобили; огледало за работен контрол; огледала [оптични]; модеми; броячни и сортиращи машини за пари; апарати монитори [електрически]; монитори компютърен хардуер; монитори [компютърни програми]; мишки (обработка на данни); Подложки за мишки;музикални автомати, задвижвани с монета (джубокс); навигационни апарати и инструменти; корабни сигнални уредби; навигационни уреди за превозни среддтва (борд компютър); навигационни инструменти; игли за електрически грамофони; щипки за нос за водолази и плувци; компютърни бележници; оптични лещи [оптика]; инструменти за наблюдение; октанти; омметри; оптични апарати и инструменти; оптични четящи устройства; оптични кондензатори; оптични носители на данни; оптични дискове [услуги по обработка на данни]; оптични влакна [оптични кабели]; оптични стоки; оптични лампи; оптични лампи; оптични лещи; осцилографи; пещи за лабораторни опити; озонатори [озонатори]; монетни апарати в паркинги; ускорител на частици; крачкомери; перископи; лични стереосистеми/стереоуредби; бензиномери; Фотокопирни апарати (фотографски, електростатични, термични); фотометър; фототелеграфни апарати; фотогалванични елементи; лекарства (апарати и инструменти за -); очила на пружина; калъфи за пенснета; верижки за пенснета; шнурове за пенснета; рамки за пенснета; пипети; измервателни пултове [измервателни уреди]; планиметри; пластини за батерии; плотери; щепсели, фасонки и други контакти [електрически връзки]; оловен припой; отвеси; джобни калкулатори; поляриметри; преносими телефони (мобилни); броячи за пощенски марки; прецизни везни; прецизни измервателни апарати; уреди за измерване на налягането;налягане на автомобилните гуми (автоматични датчици за спад ); тапи показатели на налягане за клапи; индикатори на налягане; апарати за измерване на налягане; печатни схеми; принтери за компютри; призми [оптика]; сонди за научни цели; централни процесорни устройства [компютърно програмиране]; прожекционни апарати; прожекционни екрани; приспособления за предпазване от рентгенови лъчи, не за медицински цели; защитни устройства за лично ползване за защита при злополуки; защитни каски; Предпазни каски за спортове; защитни маски; защитни костюми за летци; ъглометри; перфорационни офис-машини; копчета за звънци; пирометри; индикатори за количество;конструкции (фотографски); радарни апарати; пейджъри; радиологични апарати за производствени цели; рентгенови екрани за индустриални цели; радиоприемници; радиотелеграфни апарати; радиотелефонни апарати; апарати за обезопасяване на релсовия транспорт; устройства за намиране на обхват; четящи устройства (оборудване за обработване на данни); приемници (аудио- и видео-);приспособления за смяна на грамофонни игли; грамофони; акумулаторни комутатори [електричество]; рефлекторни дискове за носене, за предпазване от автозлополуки; рефрактомери; рефрактори; регулиращи електрически апарати; релета (електрически); уредби за дистанционно управление; резистори [електрически]; дихателни апарати с въздушен филтър; респиратори, различни от тези за изкуствено дишане; манекени за реанимация [дидактично оборудване]; реторти; поставки за реторти и колби; оборотомери; реостати; шлемове за езда; ключове за светлинни или механични кутии (ограничители); пръчки за търсене на подземни води; измервателни пръчки; рентгенови апарати, не за медицински цели; рентгенови филми [осветени];рентгенови лъчи (устройства за предпазване от -), не за медицински цели; линеали [измервателни уреди]; захарометър; солни везни; сателитни навигационни уреди; везни; скенери [оборудване за обработка на данни]; чадъри [фотографии]; резбомери; уплътняваща пластмаса (електрически апарати за-) [опаковки]; горивни помпи, саморегулиращи се; полупроводници; секстанти; обвивки за електрически кабели; тригер [фотографии]; обтуратори [фотографии]; мерници за огнестрелни оръжия; сигнални звънци; сигнални фенери; сигнални шамандури; сигнални табла, светещи или механични; сигнални свирки; сигнали, светлинни или механични; знаци, светлинни; симулатори за управление и контрол на автомобили; сирени; кожа (устройства за мерене на дебелината -); шублери за диапозитиви; прожекционни апарати за диапозитиви; сметачни линии; слайдове [фотографски]; инклиномери; смарт карти, карти с интегрирани електрически компоненти, принтирани на чип; детектори на дим; фасонки, щепсели и други контакти [електрически съединители]; чорапи с електрическо нагряване; слънчеви батерии; войнишки каски; уреди за спояване, електрически; поялници [електрически]; магнитни вентили [електромагнитни прекъсвачи]; сонари; звукови аларми; звукоизмервателни уреди; звукозаписни апарати; звукозаписни апарати; звукозаписни дискове; звукозаписни ленти; уреди за възпроизвеждане на звук; звукопредавателни апарати; уреди за измерване на дълбочина, машини; отвеси; шнурове за отвеси; калъфи за очила; рамки за очила; очни лещи; очила (оптични); спектрографски апарати; спектроскопи; апарати за проверка скоростта на превозни средства; скоростомери; скоростометри [фотографии]; регулатори на скоростта за грамофони; сферометри; нивелири, либели; бобини [фотографии]; регулатори на сценично осветление;подпечатване на писма (апарати за контрол-); стойки за фотографска апаратура; стартерни кабели за мотори и двигатели; ръчни теглилки; автоматични управляващи приспособления за автомобили; стереоскопи; стереоскопични уреди; дестилационни колби [лабораторни апарати]; игли за електрически грамофони; сулфитомер; слънчеви очила; геодезични апарати и инструменти; измервателни вериги; геодезични измервателни инструменти;очила (ниво на -): пояси и колани за плуване; превключвателни табла; комутатори с клапи [електричество]; превключватели, електрически; тахометри; магнетофони; таксаметри; телеграфни проводници; телеграфни апарати; телеметри; телефонни апарати; телефони; телефонни микрофони; телефонни проводници; телетипи; дистанционно управление; дистанционни прекъсвачи; телескопи; печатни машини за телеграфски съобщения; телевизионни апарати; температурни индикатори; клеми [електричество]; епруветки; апарати за изследване, не за медицински цели; електрически алармени устройства против кражба; теодолити; термойонни лампи; решетъчни детектори [радиоприемници]; термометри (не за медицински цели); термостати; автомобилни термостати; нишкоброячи; билетни автомати; часовници [устройства за записване на времето]; времезаписващи апарати; автоматични релета за време; мембрани на електрически грамофони; тотализатори [сметала]; апарати за светофари [сигнални устройства]; трансформатори [електричество]; транзистори [електронни]; предаватели на електронни сигнали; телеграфни предаватели; предаватели [далекосъобщения]; диапозитиви (фотографски); диапозитиви (апарати за прожекция -); триножници за фотоапарати; въртележки, автоматични; урометри; вакуумметри; Вакуумни тръби [безжична телеграфия и телефония]; вариометри; предупредителни триъгълници, използвани при повреда на превозни средства; радиоприемници за превозни средства; автомати за продажба; нониуси; видеокасети; касети за видеоигри; видеомагнетофони; видеоекрани; видеотелефони; ленти за видеозапис; визьор [фотографски]; вискозимери; регулатори на напрежение за автомобили; предпазители срещу токови удари; волтметри; устройства за гласуване; силиконови дискове [за интегрирани схеми]; нишкоброячи; портативни радиотелефони; промивни вани [фотографии]; индикатори за водно ниво; плувни бази (флоти за); вълномери; платформени кантари; апарати и инструменти за претегляне; кантари; тежести; електроди за заваряване; алармени свирки; ветропоказателни ръкави; средства за свързване на жици [електричество]; кабели [проводници] електрически; стопяеми предпазители с жична вложка; текстообработващи процесори; предпазни екрани за работници; подложки за китката за работа с компютър; рентгенови филми [осветени]; рентгенови снимки [с изключение за медицински цели]; апарати и съоръжения за произвеждане на рентгенови лъчи, не за медицински цели; рентгенови тръби, не за медицински цели; волтови регулатори;антени (енергийне антени); приемно-предавателни устройства;мултиплексни системи с единичен кабел; измерватели на гориво и измервателни уреди;измервателни устройства и клапани за температура;измервателни устройства и клапани за налягане на маслото;комплекти метри (комбинирани метри);тахографи;измервателни устройства на въздушния поток за двигатели;детектори на хологенни изтичания;вакуумни сензори;кислородни сензори;дроселни сензори;сензори за входна температура на въздуха;охладителни температурни сензори;сензори за удари;подвижни позиционни сензори;изпускателни сензори за температура на газове;сензори за смеси, бедни на вещества;сензори за локална въздушна температура;сензори за слънчева радиация;сензори за изпарение;сензори за контрол на височина;сензори за управление; пиезоелектрически датчик;сензори за скорост на колелата; устройства за измерване на ускорение;сензори за задна ос;сензори за сблъсък;сензори за безопасност;ултравиолетов датчик;сензори за скорост;сензори за магнитно поле;сензори за дъжд; компютри (електронни контрилни устройства);компютри за контрол на емисии; удобни терминали с баркод; магнитни кодирани карти;магнитни карти (магнитни носители на данни);четци на магнитни карти;разпознаващи апарати за идентифициране на карти;фабрично автоматизиране, работни централи (оборудване за предаване на данни и обработка на данни и компютри);електрически контролни устройства за производствени машини и роботи;апарати за проверка на пръстовите отпечатъци; апарати за разпознаване на глас;програмируеми контролери;безконтактни идентификационни карти;четящи/записващи устройства за безконтактни идентификационни карти;апарати за идентифициране на микрочестотите на радиото; оптически устройства за разпознаване;компютърно за машини с цифрово управление; магнитни дискове; оптични магнитни дискове;катодни електроннолъчеви тръби;усилватели за климатици;компютри за автоматични климатични инсталации;контролни панели за климатични инсталации;преносими батерии; слънчеви батерии; електрически инсталации за предотвратяване на кражби;електрически устройства за убиване на насекоми;задвижващи механизми (електромагнитни задвижващи механизми); апаратура за навигиране на автомобили;апарати за управление с четири колела за превозни средства; апарати за автоматично кормилно управление на превозни средства; електрически апарати за заключване на врати за превозни средства;соленоиди (електромагнитни клапани);сонарна апаратура за предупреждение;синхронизиращи контролни апарати;апарати за контролиране на светлина;бляскащи светлини и електрически и електронни контролни устройства за тях.

Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; regnebrætter; bogholderimaskiner; akkumulatorkasser; beholdere til akkumulatorer; Elektriske akkumulatorer; elektriske akkumulatorer til køretøjer; syrevægte; syremålere til batterier; akustiske koblinger; akustiske alarmer; actinometre; sammentællere; antenner; aerometre; lommekalendere (elektroniske -); apparater til analyse af luftkvaliteten; alarmklokker, elektriske; alarmer; alkoholmålere; alidader til briller; højdemålere; amperemetre; forstærkere; forstærkerrør; radiorør; underholdningsapparater til brug sammen med en ekstern skærm eller monitor; vindmålere; tegnefilm; anodebatterier; anoder; telefonsvarere; antenner; antikatoder; ansigtsskærme; briller til forhindring af blænding; skærme til beskyttelse mod blænding; elektriske anordninger til modvirkning af interferens; tyverialarmapparater; apertometre (optik); armaturer (elektricitet); asbestbeklædning til beskyttelse mod ild; astronomi (apparater og instrumenter til); elektrisk udstyr til at lokke og dræbe insekter med; audiovisuelle undervisningsapparater; pengeautomater; azimut-instrumenter; bismere (stangvægte); apparater til afbalancering; stregkodelæsere; barometre; elektriske batterier; elektriske batterier til køretøjer; batterier til belysning; batterier til lommelygter; kasser til akkumulatorer; batteriopladere; beholdere til akkumulatorer; lysende sømærker; signalklokker; ringeapparater (alarmanordninger); betatroner; kikkerter; blinklys (signallys); lyskopiapparater; kontrolinstrumenter til kedler; forgreningsdåser til elektriske formål;skudsikre veste; summere; elektriske summere; højttalerkasser; elektriske kabler; regneskiver; regnemaskiner; kaliberringe; krumpasser; camerarecordere; fotografiapparater; kondensatorer; rummål; kapillarrør; tømrerlinealer; holdere til fotoplader; etuier særlig fremstillet til fotoapparater og -udstyr; kufferter med dissektionsinstrumenter (mikroskopi); kasseapparater; kassetteafspillere; katoder; apparater til katodisk rustbekæmpelse; elektriske reduktorer; centreringsapparater til indramning af diapositiver; opladere til elektriske batterier; kemiske apparater og instrumenter; chips (integrerede kredsløb); droslespoler; kromatografiske apparater til laboratoriebrug; kronografer; cigartændere til automobiler; filmkameraer; apparater til redigering af kinematografiske film; ikke-belyste, sensibiliserede kinematografiske film; brydekontaktor; strømsluttere; renseapparater til grammofonplader; rengøringsapparater til lydoptagelser i form af diske; klinometre; specialbeklædning til laboratorier; beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; Beklædning til beskyttelse mod ild; koaksiale kabler; elektriske spoler; mekanismer til møntopererede apparater; møntstyrede indgange til parkeringspladser; møntstyrede mekanismer til fjernsynsapparater; elektriske kollektorer; kommutation (elektriske apparater til -); elektriske afbrydere; cd-afspillere; cd'er (lyd, billede); optiske cd'er; komparatorer;kompasser; kompasser (måleinstrumenter); computerspilprogrammer; computertastaturer; computerhukommelser; optagne programmer med styresystemer til computere; perifert computerudstyr; Optagne computerprogrammer; computerprogrammer (software, som kan downloades); Indspillet computersoftware; computere; kondensatorer; elektriske ledere; elektriske forbindelsesled; forbindelser til elektriske ledninger; forgreningsled; kontaktlinser; elektriske kontakter; elektriske kontakter af ædle metaller; beholdere til kontaktlinser; beholdere til objektglas; kontrolpaneler (elektricitet); strømtransformere; isoleret kobbertråd; korrigerende linser (optik); kosmografiske instrumenter; falskmøntdetektorer; mekanismer til poletopererede apparater; tælleapparater;akustiske styreenheder; koblinger til databehandlingsudstyr; elektriske forbindelsesled; dæksler til elektriske udgange; smeltedigler; smeltedigler; strømrettere; cyklotroner; lamper til mørkekamre (fotografering); mørkekamre (til fotografisk brug); databehandlingsapparat; afmagnetiseringsapparater til magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer; røgdetektorer; diagnosticeringsapparater, ikke til medicinske formål; membraner (akustiske); membraner til videnskabelige apparater; fotoblændere; diktermaskiner; diffraktionsapparater (mikroskopering); elektriske udladningsrør, ikke til belysning; diskettedrev til computere; magnetiske diske; afstandsmåleapparater; registrerende afstandsmålere; destillationsapparater til videnskabelig brug; fordelingstavler; elforsyningskasser; fordelerpulte (elektriske); salgsautomater; dykkermasker; dykkerdragter; DNA-chips; elektriske dørlukkere; elektriske døråbnere; doseringsautomater; dosimetre; tørrestativer til fotografisk brug; skræddermålebånd; tørreapparater til fotografiske aftryk; tørrere til fotografisk brug; elektriske ledningsnet; DVD-afspillere; dynamometre; apparater til montering af kinematografiske film; Elektriske lysbueskæreapparater; elektriske lysbuesvejseapparater; elektriske dørklokker; elektriske installationer til fjernstyring af industrielle operationer; elektriske tabsindikatorer; elektriske svejseapparater; elektricitetsledninger; materiale til elektriske hovedledninger (ledninger, kabler); elektriske hegn; elektriske skinner til påmontering af lamper; elektrodynamiske apparater til fjernstyring af jernbanesporskifter; elektrodynamiske apparater til fjernkontrol af signaler; elektrolyseapparater; elektromagnetiske spoler; elektroniske opslagstavler; elektroniske penne (dataskærme); elektroniske lommeoversættere; elektroniske publikationer, til downloades; elektroniske mærker til varer; elektropletteringsapparater; styreindretninger til elevatorer; kodede magnetkort; kodede magnetiske identifikationsarmbånd; fotografiske forstørrelsesapparater; epidiaskoper; ergometre; belysningsmålere; brilleetuier; kæder til briller; brillesnore; brillestel; Briller, solbriller, brillestel, etuier til briller; okularer;instrumenter med linser; øjenskærme; telefaxmaskiner; falskmøntdetektorer;apparater til fermentering, laboratorieapparater; fiberoptiske kabler; skæreapparater til film; eksponerede film; filtre til åndedrætsmasker; ultraviolette filtre til fotografiske formål; filtre (fotografiske); brandalarmer; brandbiler; blitzlys (fotografiske); blinklys [lysende signaler]; blitzlamper (til fotografisk brug); elektriske strygejern; flydeanordninger til badning og svømning; disketter; fluorescerende skærme; ikke-eksplosive tågesignaler; apparater til næringsmiddelanalyse; rammer til lysbilleder;frankeringsmaskiner; frekvensmålere; ovne til laboratorieforsøg; møbler, specielt udformede til laboratorier; smeltetråd; sikringer; galenakrystaller (detektorer); galvaniske batterier; galvaniske celler; galvaniseringsapparater; galvanometre; spil (apparter til -) beregnet til anvendelse med en ekstern skærm eller monitor; beskyttelsesbeklædning mod ild; gasanalysisapparater; benzinmålere; gasmålere; måleapparater; glansningsapparater til fotografiske aftryk; dykkerhandsker; sportsbriller; hældningsmålere; gitre til batterier; elektrisk opvarmede curlere;håndfri sæt til telefoner; bånd til rensning af tonehoveder; hovedtelefoner; varmeregulerende apparater; heliografiske apparater [fotomekanisk reproduktion]; redskaber til markering af nederdelssømme; anodebatterier; højfrekvensapparater; holdere til elektriske spoler; hologrammer; højtalertragte; hydrometre; hygrometre; kendingsbeklædning til elektriske ledninger; identifikationstråde til elektriske kabler; magnetiske identitetskort; elektriske apparater til fjerntænding; tændingsbatterier; krængningsmålere; inkubatorer til bakteriekulturer; indikatorer (elektricitet); induktionsapparater (elektriske); integrerede kredsløbskort (smartkort); integrerede kredsløb; samtaleapparater; interface til computere; omskiftere (elektriske); faktureringsmaskiner; ioniseringsapparater, ikke til luftbehandling; lærer (måleinstrumenter); pladeskiftere til databehandling; jukebokse [musik]; forgrenings- og tilslutningsdåser, og -kasser (elektricitet); forbindelsesmuffer til elektriske ledninger; laboratorieplader eller -bakker; laktodensimetre; laktometre; bærbare computere; lasere, ikke til medicinske formål;udstyr til måling af læders tykkelse; modlysblænder; linser til astronomisk fotografering; brevvægte; nivelleringsinstrumenter; målestænger; vaterpas; styreindretninger til elevatorer; lysledende tråde (optiske fibre (fibre)); elektriske lysdæmpere (reguleringsanordninger); lysemitterende elektroniske pegeredskaber; forkoblingsenheder til belysning; overspændingsafledere; lynafledere; begrænsere (el); elektriske låse; logge; højttalere; laterna magica; magnetiske datamedier; magnetiske kodere; magnetbåndsstationer til computere; magnetbånd; magnetisk tråd; magneter; pyntemagneter; lupper (optik); elektrisk udstyr til fjernelse af makeup; manometre; skibskompasser; ekkolod; afmærkningsbøjer; master til radiokommunikation; instrumenter og maskiner til materialeafprøvning; matematiske instrumenter; måleinstrumenter; måleapparater; elektriske måleapparater; måleglas; måleinstrumenter; måleskeer; mekaniske skilte; megafoner; kviksølvlibeller; metaldetektorer til industrielle eller militære formål; meteorologiske balloner; meteorologiske instrumenter; målere; mikrometermål; mikrometerskruer til optiske instrumenter; mikrometre; mikrofoner; mikroprocessorer; mikroskoper; mikrotomer; kilometertællere til befordringsmidler; spejle til brug ved inspektion af arbejde; optiske spejle; modemmer; pengetælle- og sorteringsmaskiner; elektriske overvågningsapparater; computerskærme (hardware); Monitorer (dataapparater); mus (databehandlingsudstyr); musemåtter;jukebokse; nautiske apparater og instrumenter; flådesignalapparater; navigationsapparater til køretøjer (computere i køretøjer); navigationsinstrumenter; grammofonnåle; næseklemmer til dykkere og svømmere; notebook-computere; linser [optik]; observationsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske apparater og instrumenter; optiske tegnlæsere; optiske kondensatorer; optiske datamedier; optiske diske til databehandling; optiske fibre (fibre) (lysledende tråde); optikervarer; optiske lamper; optiske lanterner; optiske linser; oscillografer; ovne til laboratorieforsøg; ozonapparater; parkometre; partikelacceleratorer; skridttællere; periskoper; personlige stereoanlæg; benzinmålere; fotokopieringsmaskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske); lysmåler; apparater til billedtelegrafering; fotovoltaiske celler; fysikapparater og -instrumenter; briller som lorgnetter; brilleetuier; kæder til briller; snore til lorgnetter; stel til lorgnetter; pipetter; måleborde (måleinstrumenter); planimetre; plader til batterier; plottere; stik, stikkontaktdåser og andre kontakter; blylod; lodliner; lommeregnere; polarimetre; bærbare telefoner; frimærketælleapparater; møntvægte; præcisionsmåleapparater; trykmålere;automatiske indikatorer af for lavt tryk i dæk til køretøjer; trykindikatorpropper (ventiler med -); trykindikatorer; trykmåleapparater; trykte kredsløb; printere til anvendelse sammen med computere; prismer (optik); sonder til videnskabelige formål; centrale databehandlingsenheder (processorer); fremviserapparater; projektionsskærme; beskyttelsesanordninger mod røntgenstråler, til ikke-medicinske brug; beskyttelsesanordninger til personlig brug mod ulykker; beskyttelseshjelme; beskyttelseshjelme til sportsbrug; beskyttelsesmasker; beskyttende beklædning til piloter; vinkelmålere; Hulkortmaskiner til kontorbrug; kontakter til ringeklokker; pyrometre; mængdeindikatorer;fotografiske stativer; radarapparater; personsøgere via radio; radiologiske apparater til industrielle formål; radiologiske skærme til industrielle formål; radioer; radiotelegrafisæt; radiotelefonisæt; sikkerhedsindretninger til jernbaner; frekvenssøgere (interval); læseapparater (databehandlingsudstyr); (lyd- og video)modtagere;apparater til udskiftning af grammofonstifter; pladespillere; celleskiftere (elektriske); refleksskiver til beklædning til forhindring af ulykker; refraktometre; refraktorer; elektriske kontrolapparater; relæer (elektriske); fjernkontrolapparater; modstande, elektriske; respiratorer til filtrering af luft; respirationsmasker, ikke til kunstig respiration; dukker til genoplivning (undervisningsudstyr); retorter; stativer til kolber; omdrejningstalsmålere; reostater; Ridehjelme; lysende eller mekaniske vejskilte; ønskekviste [til vandsøgning]; målelægter; røngtenapparater, ikke til medicinske formål; eksponerede røntgenfilm;beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler, ikke til medicinske formål; linealer (måleinstrumenter); sakkarometre; saltholdighedsmålere; satellitnavigationsapparater; vægte; billedlæsere (data); fotoskærme; gevindskæremål; elektriske apparater til forsegling af emballage af plastic; selvregulerende brændstofpumper; halvledere; sekstanter; kapper til elektriske kabler; udløsere (fotografi); lukkemekanismer [fotografiske]; kikkertsigter til skydevåben; signalklokker; signallanterner; signalbøjer; lysende eller mekaniske signaltavler; signalfløjter; lysende eller mekaniske signaler; lysende skilte; simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler; sirener; instrumenter til måling af hudens tykkelse; skydelærer; lysbilledfremvisere; regnestokke; lysbilleder; hældningsindikatorer; smartkort (integrerede kredsløbskort); røgdetektorer; stik, stikkontaktdåser og andre kontakter; elektrisk opvarmede sokker; solbatterier; hjelme til beskyttelse ved lodning; elektriske loddeapparater; elektriske loddejern; magnetventiler (elektromagnetiske afbrydere); sonarer [akustisk undervandslokaliseringssystem]; lydalarmer; lydmåleapparater; apparater til optagelse af lyd; apparater til lydoptagelse; diske til lydoptagelser; lydbånd; apparater til gengivelse af lyd; apparater til transmission af lyd; apparater og maskiner til lodhivning; synkelod; pejleliner; brilleetuier; brillestel; brilleglas; Briller; spektrografer; spektroskoper; køretøjer (fartkontrolapparater til -); hastighedsmålere; apparater til måling af hastigheden [fotografiske]; hastighedsregulatorer til pladespillere; sfærometre [kuglemålere]; vaterpas; filmspoler (til fotografisk brug); regulatorer til scenebelysning;apparater til kontrol af stempling af breve; stativer til fotografiapparater; startkabler til motorer; skydelodsvægt (bismervægt); automatiske styreapparater til befordringsmidler; stereoskoper; stereoskopiske apparater; destillationsapparater til laboratorieforsøg; grammofonnåle; sprøjter til sulfitbehandling af vin; solbriller; geodætiske apparater og instrumenter; landmålerkæder; geodætiske instrumenter;nivelleringsinstrumenter med kikkert, svømmebælter; strømfordelingstavler; afbryderdåser; isolerende kontakter (elektricitet); omdrejningstællere; båndoptagere; taxametre; telegraftråd; telegrafiske apparater; telemetre; telefonapparater; telefonrør; telefontransmittere; telefontråde; fjernskrivere; telepromptere; fjernbryderkontakter; teleskoper; fjernskrivere; fjernsynsapparater; temperaturvisere; terminaler (elektricitet); reagensglas; testapparater, ikke til medicinske formål; elektriske tyverihindrende installationer; teodoliter; termionlamper og -rør; audionlamper (til elektroderør); termometre (ikke til medicinsk brug); termostater; termostater til befordringsmidler; trådtællere [lupper til at undersøge stoffer]; billetautomater; tidsure (udstyr til tidsregistrering); tidsregistreringsapparater; tidsafbrydere, automatiske; pickups til pladespillere; totalisatorer; trafiklys [signaludstyr]; elektriske transformatorer; elektroniske transistorer; sendere af elektroniske signaler; sendere (telekommunikation); sendeapparater (telekommunikation); lysbilleder; projektorer til diapositiver; kamerastativer; automatiske tælleapparater ved indgange; urometre; vakuummetre; vakuumrør til radioer; variometre; advarselstrekanter til brug ved haveri af befordringsmidler; radioer til befordringsmidler; salgsfremmende foranstaltninger for andre; nonier; videokassetter; videospilkassetter; videooptagere; videoskærme; videotelefoner; videobånd; fotografiske søgere; viscosimetre; voltstabilisatorer til befordringsmidler; spændingsbeskyttere; voltmetre; stemmemaskiner; wafers (siliciumskiver); trådtællere [lupper til at undersøge stoffer]; walkie-talkier; skyllebakker til fotografisk brug; vandstandsmålere; flydere til brug ved svømning; bølgemålere; brevvægte [vejeapparater]; vejeapparater og -instrumenter; vejemaskiner; vægtlodder; svejseelektroder; fløjtealarmer; vindposer til visning af vindretning; forbindelser til elektrisk tråd; elektrisk tråd; smeltetråd; tekstbehandlingsanlæg; beskyttende ansigtsskærme til arbejdere; håndledsstøtter til anvendelse sammen med computere; røntgenfilm, eksponerede; røntgenbilleder, ikke til medicinske formål; røngtenrør, ikke til medicinske formål; røngtenrør og -lamper, ikke til medicinske formål; spændingsregulatorer;antenner (strømantenner); transceivere;enkelttrådsmultipleksnetværk; brændstofmålere; temperaturmålere; olietryksmålere;instrumentgrupper (en kombination af målere); fartskrivere;luftstrømningsmålere (til motorer);halogenlækagedetektorer;vakuumsensorer;iltsensorer;gasspjældsfølere;temperatursensorer til indsugningsluft;temperatursensorer til kølemiddel;bankesensorer;sensorer for krumptapposition;temperatursensorer til udstødningsgas;sensorer til registrering af for mager blanding;sensorer til registrering af temperatur på omgivende luft;sensorer til registrering af solstråling;fordampningsensorer;højdekontrolsensorer;styresensorer; piezoelektriske sensorer;sensorer til registrering af hjulhastighed; Accelerometer;sensorer til bagaksler;kollisionssensorer;sikkerhedssensorer;ultralydssensorer;hastighedssensorer;magnetfeltssensorer;regnsensorer; computere (elektroniske styreenheder);computere til emissionskontrol; stregkodehåndterminaler; kodede magnetkort; magnetiske kort (magnetiske datamedier); magnetkortlæsere/-skrivere; apparater til genkendelse af identifikationskort;arbejdsstationer til automatiske fabriksanlæg (apparater til datakommunikation og databehandling);elektriske styreenheder (til fremstillingsmaskiner og -robotter); apparater til verificering af fingeraftryk; apparater til stemmegenkendelse;programmerbar styreenhed;kort til kontaktfri identifikation;læsere/skrivere til kort til kontaktfri identifikation; apparater til identificering af mikrobølger og radiofrekvenser; optiske genkendelsesanordninger;computere til numerisk styrede maskiner; magnetplader, magnetiske diske; magnetisk optiske diske;katodestrålerør;forstærkere til klimaanlæg;computere til automatiske klimaanlæg;kontrolpaneler til klimaanlæg; transportable batterier; solbatterier; elektriske tyverihindrende installationer; elektriske indretninger til udryddelse af insekter;aktuatorer (elektromagnetisk udstyr); navigationsapparater til biler;styreapparater til firehjulstrukne befordringsmidler; automatiske styreapparater til køretøjer; elektriske dørlåsningsapparater;solenoider (elektromagnetiske ventiler); sonaradvarselsapparater; tidsstyringsapparater; belysningskontrolapparater;blinklys og elektriske eller elektroniske styreenheder hertil.

Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, στάθμισης, μέτρησης, σήμανσης, ελέγχου (επιθεώρησης), βοήθειας και διδασκαλίας· συσκευές και όργανα για τη μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί τιθέμενοι σε κίνηση με την εισαγωγή νομίσματος ή κέρματος· ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές), εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· συσκευές πυρόσβεσης· άβακες· λογιστικές μηχανές· κιβώτια συσσωρευτών· δοχεία συσσωρευτή,· ηλεκτρικοί συσσωρευτές· συσσωρευτές, ηλεκτρικοί, για οχήματα· οξύμετρα· οξεόμετρα για μπαταρίες· ακουστικοί ζεύκτες· ηχητικά σήματα προειδοποίησης (κόρνες)· ακτινόμετρα· μηχανές πρόσθεσης· κεραίες· αερόμετρα· ηλεκτρονικές ατζέντες· συσκευές ανάλυσης αέρα· κώδωνες συναγερμού, ηλεκτρικοί· συναγερμοί· οινοπνευματόμετρα· γωνιόμετρα για γυαλιά· υψομετρικά όργανα· αμπερόμετρα· ενισχυτές· ενισχυτικοί αγωγοί· λυχνίες και λάμπες για ενισχυτές· συσκευές ψυχαγωγίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εξωτερική οθόνη ή μηνύτορα· ανεμόμετρα· κινούμενα σχέδια· συστοιχίες ανόδου· άνοδοι· αυτόματοι τηλεφωνητές· κεραίες· αντικάθοδοι· αντιθαμβωτικά σκίαστρα· Αντιθαμβωτικά γυαλιά· αντιθαμβωτικά σκίαστρα· αντιπαρασιτικές διατάξεις ηλεκτρισμού· αντικλεπτικές συσκευές προειδοποίησης· διαφραγματόμετρα (οπτικά είδη)· οπλισμοί (ηλεκτρισμός)· πυρίμαχα ενδύματα από αμίαντο· συσκευές και όργανα για την αστρονομία· ηλεκτρικές συσκευές προσέλκυσης και εξόντωσης εντόμων· οπτικοακουστικές συσκευές διδασκαλίας· αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές [ΑΤΜ]· όργανα αζιμουθίου· ζυγοί [ρωμαϊκοί ζυγοί]· συσκευές ζυγοστάθμισης· συσκευές ανάγνωσης γραμμικού κώδικα· βαρόμετρα· ηλεκτρικές μπαταρίες· ηλεκτρικές μπαταρίες για οχήματα· μπαταρίες για φωτισμό· μπαταρίες για φακούς τσέπης· κιβώτια μπαταριών· φορτιστές μπαταρίας· κιβώτια μπαταρίας· φωτοσημαντήρες· κώδωνες σήμανσης· ηχητικοί μηχανισμοί ειδοποίησης· βήτατρα· κιάλια· φλας (φώτα σήμανσης)· συσκευές κυανοτυπίας· όργανα ελέγχου λέβητα· κουτιά παροχέτευσης (ηλεκτρισμός)·αλεξίσφαιρα γιλέκα· βομβητές· βομβητές, ηλεκτρικοί· ερμάρια για μεγάφωνα· ηλεκτρικά καλώδια· υπολογιστικοί δίσκοι· αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές)· δακτύλιοι βαθμονόμησης· παχύμετρα· συσκευές εγγραφής με κάμερα· φωτογραφικές μηχανές· πυκνωτές· μετρητές χωρητικότητας· τριχοειδείς σωλήνες· κανόνες (χάρακες) ξυλουργικών εργασιών· ενδιάμεσα [φωτογραφία]· θήκες ειδικά σχεδιασμένες για φωτογραφικές συσκευές και όργανα· θήκες με όργανα ανατομίας [μικροσκοπική ανάλυση]· ταμειακές μηχανές· κασετόφωνα· κάθοδοι· καθοδικές αντιδιαβρωτικές συσκευές· μειωτήρες (ηλεκτρισμός)· συσκευές κεντραρίσματος για φωτογραφικές διαφάνειες· φορτιστές για ηλεκτρικές μπαταρίες· συσκευές και όργανα χημείας· πλινθία ολοκληρωμένου κυκλώματος· στραγγαλιστικά πηνία· συσκευές χρωματογραφίας για εργαστηριακή χρήση· χρονογράφοι [συσκευές καταγραφής χρόνου]· αναπτήρες αυτοκινήτων· κάμερες (κινηματογραφικές συσκευές)· συσκευές συρραφής (μοντάζ) κινηματογραφικού φιλμ· κινηματογραφικά φιλμ ευαίσθητα στο φως (μη φωτοεκτεθειμένα)· διακόπτες κυκλώματος· διακόπτες κυκλώματος· συσκευές καθαρισμού για δίσκους βινυλίου· διατάξεις καθαρισμού για δίσκους εγγραφών· κλισίμετρα· ειδικά ενδύματα για εργαστήρια· ενδύματα για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά· πυρίμαχα ενδύματα· ομοαξονικά καλώδια· ηλεκτρικά πηνία· μηχανισμοί για κερματοδέκτες,· πύλες με κερματοδέκτη για εσωτερικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή χώρους υπαίθριας στάθμευσης· μηχανισμοί που ενεργοποιούνται με χρήματα για τηλεοπτικές συσκευές· ηλεκτρικοί συλλέκτες· μεταγωγή (ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής)· μεταγωγείς· συσκευές για σύμπυκνους δίσκους (CD)· σύμπυκνοι δίσκοι (ήχου, εικόνας)· σύμπυκνοι οπτικοί δίσκοι· συσκευές σύγκρισης·πυξίδες· διαβήτες (όργανα μέτρησης)· προγράμματα παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· πληκτρολόγια ηλεκτρονικών υπολογιστών· μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών· εγγεγραμμένα λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή· περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών· προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (αποθηκευμένα)· προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών [τηλεφορτώσιμο λογισμικό]· εγγεγραμμένο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· ηλεκτρονικοί υπολογιστές· πυκνωτές· ηλεκτρικοί αγωγοί· συνδέσεις, ηλεκτρικές· συνδέσεις για ηλεκτρικές γραμμές· σύνδεσμοι· φακοί επαφής· ηλεκτρικές επαφές· ηλεκτρικές επαφές από πολύτιμα μέταλλα· δοχεία για φακούς επαφής· δοχεία για πλάκες μικροσκοπίου· πίνακες ελέγχου (ηλεκτρικοί)· μετατροπείς ρεύματος· μονωμένα χάλκινα σύρματα· διορθωτικοί φακοί· κοσμογραφικά όργανα· ανιχνευτές κάλπικων νομισμάτων· μηχανισμοί για κερματοδέκτες,· απαριθμητές·ακουστικά κυτία ελέγχου· ζεύκτες (εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων)· ηλεκτρικές συζεύξεις· καλύμματα ρευματοδότη· χοάνες (εργαστηρίου)· χοάνες· ανορθωτές ρεύματος· κύκλοτρα· λαμπτήρες για σκοτεινούς θαλάμους (φωτογραφία)· σκοτεινοί θάλαμοι [φωτογραφία]· συσκευές επεξεργασίας δεδομένων· συσκευές απομαγνητισμού για μαγνητικές ταινίες· πυκνόμετρα· πυκνόμετρα· ανιχνευτές· ανιχνευτές καπνού· διαγνωστικές συσκευές, μη προοριζόμενες για ιατρικές χρήσεις· διαφράγματα [ακουστική]· διαφράγματα για επιστημονικές συσκευές· φωτογραφικά διαφράγματα· μηχανές υπαγόρευσης· συσκευές περίθλασης [μικροσκοπία]· σωλήνες εκκένωσης [ηλεκτρικοί], όχι για φωτισμό· οδηγοί δίσκου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· δίσκοι, μαγνητικοί· συσκευές μέτρησης απόστασης· συσκευές καταγραφής απόστασης· συσκευές απόσταξης για επιστημονική χρήση· πίνακες διανομής· κυτία διανομής ηλεκτρισμού· χειριστήρια (κονσόλες) διανομής ηλεκτρισμού· αυτόματα μηχανήματα διανομής ειδών· μάσκες για δύτες· στολές κατάδυσης· πλινθία DNA· ηλεκτρικές διατάξεις κλεισίματος θυρών· ηλεκτρικές διατάξεις για άνοιγμα θυρών· δοσομετρικοί διανομείς· δοσίμετρα· διατάξεις στράγγισης για χρήση στη φωτογραφία· μεζούρες ραπτικής· συσκευές στεγνώματος για φωτογραφικές εκτυπώσεις· στεγνωτήρες για φωτογραφίες· ηλεκτρικά δίκτυα· συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων βίντεο (DVD)· δυναμόμετρα· συσκευές συρραφής (μοντάζ) για κινηματογραφικές ταινίες· συσκευές κοπής με ηλεκτρικό τόξο· συσκευές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο· ηλεκτρικά κουδούνια εξώπορτας· ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τον τηλεχειρισμό βιομηχανικών λειτουργιών· όργανα ένδειξης απωλειών ηλεκτρικού ρεύματος· συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης· αγωγοί ηλεκτρισμού· Υλικά για δίκτυα ηλεκτρισμού [σύρματα, καλώδια]· ηλεκτροφόρες περιφράξεις· ηλεκτρικές ράβδοι στήριξης προβολέων· συσκευές τηλεελέγχου [ηλεκτροδυναμικές] σημείων αλλαγής κατεύθυνσης σιδηροδρόμου· ηλεκτροδυναμικές συσκευές τηλελέγχου σημάτων· συσκευές ηλεκτρόλυσης· ηλεκτρομαγνητικά πηνία· ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων· ηλεκτρονικές γραφίδες (για μονάδες οπτικής παρουσίασης)· ηλεκτρονικοί μεταφραστές τσέπης· τηλεφορτώσιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις· ηλεκτρονικές ετικέτες για εμπορεύματα· ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση· συσκευές λειτουργίας ανελκυστήρα· μαγνητικές κωδικοποιημένες κάρτες· μαγνητικά, κωδικοποιημένα περικάρπια αναγνώρισης· φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης· επιδιασκόπια· εργογράφοι· μετρητές έκθεσης στο φως· θήκες γυαλιών· αλυσίδες για γυαλιά οράσεως· κορδόνια για γυαλιά· σκελετοί γυαλιών· Γυαλιά, γυαλιά ηλίου, σκελετοί γυαλιών, θήκες γυαλιών· προσοφθάλμιοι φακοί·όργανα που περιέχουν διόπτρες,· προστατευτικά γείσα για τα μάτια· μηχανές τηλεομοιοτυπίας· συσκευές αναγνώρισης κίβδηλων κερμάτων·συσκευές ζύμωσης, εργαστηριακές συσκευές· καλώδια οπτικών ινών· συσκευές κοπής φιλμ· φωτοεκτεθειμένα φιλμ· φίλτρα για αναπνευστικές μάσκες· φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας για φωτογραφικές χρήσεις· φίλτρα για φωτογραφικές χρήσεις· συναγερμοί πυρκαϊάς· πυροσβεστικές αντλίες· φλας (φωτογραφία)· αναλαμπόντες φανοί (φωτεινά σήματα)· φακοί τσέπης [φωτογραφία]· ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος· μέσα επίπλευσης για μπάνιο και κολύμπι· δισκέτες· οθόνες φθορισμού· σήματα ομίχλης, μη εκρηκτικά· συσκευές ανάλυσης τροφίμων· πλαίσια για φωτογραφικές διαφάνειες·μηχανές γραμματοσήμανσης· μετρητές συχνοτήτων· κλίβανοι για εργαστηριακά πειράματα· έπιπλα ειδικά κατασκευασμένα για εργαστήρια· σύρμα για ασφάλειες· ασφάλειες· κρύσταλλοι γαληνίτη (ανιχνευτές)· γαλβανικές μπαταρίες· γαλβανικά στοιχεία· συσκευές γαλβανισμού· γαλβανόμετρα· (συσκευές για) παιχνίδια προσαρμοσμένα για χρήση με εξωτερικές οθόνες ή μηνύτορες· στολές και ενδύματα προστασίας κατά της φωτιάς· όργανα δοκιμής αερίων· μετρητές βενζίνης· αεριόμετρα μεταβλητού όγκου· όργανα στάθμισης, μετρήσεων, σήμανσης, ελέγχου (εποπτείας)· συσκευές γλασαρίσματος για φωτογραφικές εκτυπώσεις· γάντια κατάδυσης· προστατευτικά γυαλιά για αθλήματα· ενδείκτες διαβάθμισης κλίσης· πλέγματα για μπαταρίες· ηλεκτροθερμικές συσκευές για τη δημιουργία κυματισμών στα μαλλιά·σετ ανοικτής ακρόασης ήχου για τηλέφωνα· ταινίες καθαρισμού κεφαλών ανάγνωσης· ακουστικά (στηριζόμενα επί της) κεφαλής· συσκευές ρύθμισης θερμότητας· ηλιογραφικές συσκευές· διατάξεις σημείωσης μάκρους στριφώματος· συστοιχίες ανόδου· συσκευές υψηλής συχνότητας· υποδοχές για ηλεκτρικά πηνία· ολογράμματα· χοάνες για μεγάφωνα· υδρόμετρα· υγρόμετρα· αναγνωριστικά περιβλήματα για ηλεκτρικά καλώδια· αναγνωριστικά νήματα για ηλεκτρικά καλώδια· μαγνητικές ταυτότητες· συσκευές ηλεκτρικής ανάφλεξης για ανάφλεξη εξ αποστάσεως· μπαταρίες για ανάφλεξη· κλισιόμετρα· επωαστικοί κλίβανοι για την καλλιέργεια βακτηρίων· ενδείκτες· επαγωγείς [ηλεκτρισμός]· κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (έξυπνες κάρτες)· ολοκληρωμένα κυκλώματα· συσκευές διεπικοινωνίας· διεπαφές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος· μηχανές τιμολόγησης· συσκευές ιοντισμού, όχι για την επεξεργασία του αέρα· μετρητές (όργανα μέτρησης)· εναλλάκτες δίσκων για επεξεργασία δεδομένων· αυτόματα κερματοδόχα ηλεκτρόφωνα (τζουκμπόξ), μουσικά· κιβώτια σύνδεσης· χιτώνια σύνδεσης για ηλεκτρικά καλώδια· δίσκοι εργαστηρίου· γαλακτοπυκνόμετρα· γαλακτόμετρα· φορητοί υπολογιστές· συσκευές λέιζερ, όχι για ιατρικούς σκοπούς·συσκευές μέτρησης πάχους δερμάτων· καλύπτρες φακών· φακοί αστροφωτογραφίας· ζυγοί για επιστολές· όργανα χωροστάθμισης· ελάσματα μετρήσεων· στάθμες (αλφάδια) (όργανα ελέγχου οριζοντιότητας)· εξοπλισμός λειτουργίας ανυψωτήρων· φωτοαγώγιμα νήματα [οπτικές ίνες]· Ροοστάτες φωτός [ρυθμιστές], ηλεκτρικοί· ηλεκτρονικοί δείκτες εκπομπής φωτός· σταθεροποιητές φωτισμού· αλεξικέραυνα· αλεξικέραυνα· διατάξεις περιορισμού (σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)· ηλεκτρικές κλειδαριές· δρομόμετρα· μεγάφωνα· φανοί για προβολές· μέσα μαγνητικών δεδομένων· μαγνητικοί κωδικοποιητές· μονάδες μαγνητικής ταινίας για υπολογιστές· μαγνητικές ταινίες· μαγνητικά σύρματα· μαγνήτες· διακοσμητικοί μαγνήτες· μεγεθυντικοί φακοί [οπτικοί]· ηλεκτρικά εργαλεία αφαίρεσης του μακιγιάζ· μανόμετρα· ναυτικές πυξίδες· ναυτικά όργανα βυθομέτρησης· σημαντήρες σηματοδότησης· ιστοί για ραδιοφωνική επικοινωνία,· όργανα και μηχανές δοκιμής υλικών· μαθηματικά όργανα· μέτρα· συσκευές μέτρησης· ηλεκτρικές διατάξεις μέτρησης· γυάλινα σκεύη μέτρησης· όργανα μέτρησης· δοσομετρικά κουτάλια· μηχανικές επιγραφές· μεγάφωνα· στάθμες υδραργύρου· ανιχνευτές μετάλλων για βιομηχανική ή στρατιωτική χρήση· μετεωρολογικά μπαλόνια· μετεωρολογικά όργανα· μετρητές· μετρητές μικρομέτρων· κοχλίες μικρομέτρων για οπτικά όργανα· μικρόμετρα· μικρόφωνα· μικροεπεξεργαστές· μικροσκόπια· μικροτόμοι· μηχανήματα καταγραφής απόστασης (μιλίων) για οχήματα· καθρέπτες για επιθεώρηση εργασίας· κάτοπτρα [οπτικά]· διαποδιαμορφωτές (modem)· μηχανές διαλογής και μέτρησης χρημάτων· ηλεκτρικές συσκευές παρακολούθησης· οθόνες ως υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· οθόνες (προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών)· ποντίκια (ηλεκτρονικού υπολογιστή)· υποθέματα για ποντίκια·αυτόματα κερματοδόχα ηλεκτρόφωνα (juke box)· ναυτικές συσκευές και όργανα· συσκευές ναυτικής σηματοδότησης· συσκευές πλοήγησης για οχήματα [ηλεκτρονικοί υπολογιστές επί του οχήματος]· όργανα ναυσιπλοΐας· βελόνες για πικάπ· κλιπ για το κλείσιμο μύτης για δύτες και κολυμβητές· notebooks· φακοί [οπτικά είδη]· όργανα παρατήρησης· οκτάντες (όγδοα κύκλου)· ωμόμετρα· οπτικές συσκευές και όργανα· συσκευές οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων· οπτικοί συμπυκνωτές· μέσα οπτικών δεδομένων· οπτικοί δίσκοι για επεξεργασία δεδομένων· οπτικές ίνες [φωτοαγώγιμα νήματα ]· οπτικά είδη· οπτικοί λαμπτήρες· οπτικοί φανοί· οπτικοί φακοί· παλμογράφοι· κλίβανοι για εργαστηριακά πειράματα· οζονιστήρες· παρκόμετρα· επιταχυντές σωματιδίων· μετρητές βημάτων· περισκόπια· γουόκμαν· μετρητές βενζίνης· φωτοαντιγραφικές μηχανές [φωτογραφικές, ηλεκτροστατικές, θερμικές]· φωτόμετρα· ραδιοσυσκευές με εικόνα· φωτοβολταϊκά στοιχεία· συσκευές και όργανα,φυσικής· επιρρίνια γυαλιά· θήκες για επιρρίνια γυαλιά· αλυσίδες για επιρρίνια γυαλιά· κορδόνια για επιρρίνια γυαλιά· στηρίγματα για επιρρίνια γυαλιά· σιφώνια· τραπέζια μετρήσεων (όργανα μετρήσεων)· εμβαδόμετρα· πλάκες για ηλεκτρικούς συσσωρευτές· plotters· ρευματοδότες· βαρίδια στάθμης· νήματα στάθμης· αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές) τσέπης· πολωσίμετρα· κινητά τηλέφωνα (κινητά)· μετρητές τέλους γραμματοσήμων· ζυγοί ακριβείας· συσκευές μέτρησης ακριβείας· όργανα μέτρησης της πίεσης·αυτόματοι δείκτες χαμηλής πίεσης στα ελαστικά οχημάτων· (κεφαλές βαλβίδων με) μετρητή πίεσης· ενδείκτες πίεσης· όργανα μέτρησης πίεσης· τυπωμένα κυκλώματα· εκτυπωτές για χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· πρίσματα (οπτικά είδη)· αισθητήρες για επιστημονική χρήση· κεντρικές μονάδες (επεξεργαστές) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· συσκευές προβολής· οθόνες προβολής· κανονισμοί προστασίας κατά της ακτινοβολίας ακτίνων ρέντγκεν για μη ιατρικούς σκοπούς· διατάξεις ατομικής προστασίας από ατυχήματα· προστατευτικά κράνη· προστατευτικά κράνη για χρήση στον αθλητισμό· προστατευτικές μάσκες· προστατευτικές στολές για αεροπόρους· μοιρογνωμόνια· μηχανές διάτρησης καρτών για γραφεία· κομβία ηχητικών μηχανισμών· πυρόμετρα· ενδείκτες ποσότητας·φωτογραφικές εσχάρες στράγγισης· συσκευές ραντάρ· συσκευές ραδιοτηλεειδοποίησης· ακτινολογικές συσκευές για επαγγελματικές χρήσεις· ακτινολογικές οθόνες για βιομηχανική χρήση· ραδιόφωνα· σετ ραδιοτηλεγραφίας· σετ ραδιοτηλεφωνίας· συσκευές ασφαλείας σιδηροδρομικής κυκλοφορίας· τηλέμετρα· αναγνώστες (εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων)· δέκτες (ήχου και βίντεο)·συσκευές αλλαγής βελόνας πικάπ· πικάπ· κυψελιδικοί διακόπτες (ηλεκτρισμός)· ατομικοί ανακλαστικοί δίσκοι για πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων· διαθλασίμετρα· διαθλαστήρες· ηλεκτρικές συσκευές ρύθμισης· ηλεκτρονόμοι (ηλεκτρικοί)· συσκευές τηλεχειρισμού· ηλεκτρικές αντιστάσεις· αναπνευστήρες για διήθηση του αέρα· αναπνευστήρες όχι για τεχνητή αναπνοή· κούκλες ανάνηψης [συσκευές διδασκαλίας]· αποστακτικά κέρατα· βάσεις αποστακτικών κεράτων· στροφόμετρα· ρεοστάτες· Κράνη ιππασίας· φωσφορίζοντα ή μηχανικά οδικά σήματα· ράβδοι για διαχωριστές ύδατος· πήχεις μετρήσεων· συσκευές ακτίνων Χ μη προοριζόμενες για ιατρικούς σκοπούς· φωτοεκτεθειμένα φιλμ ακτίνων Χ·διατάξεις προστασίας κατά της ακτινοβολίας ακτίνων Χ, όχι για ιατρική χρήση· κανόνες (όργανα μέτρησης)· μετρητές σακχάρου· αλατόμετρα· συσκευές δορυφορικής πλοήγησης· ζυγοί· σαρωτές (εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων)· φωτογραφικές οθόνες· μετρητές ελικοτόμησης κοχλιών· ηλεκτρικές συσκευές για τη συγκόλληση πλαστικών [συσκευασίας]· αυτορρυθμιζόμενες αντλίες καυσίμου· ημιαγωγοί· εξάντες (όργανα)· μανδύες για ηλεκτρικά καλώδια· διάταξη έναυσης [φωτογραφήσεις]· καλύμματα [φωτογραφία]· τηλεσκόπια σκόπευσης για πυροβόλα όπλα· κώδωνες σήμανσης· λυχνίες σημάτων· σημαντήρες· φωσφορίζοντες ή μηχανικοί πίνακες σήμανσης· σφυρίχτρες σηματοδότησης· φωτεινοί ή μηχανικοί σηματοδότες· φωσφορίζοντα σήματα· προσομοιωτές για τη διεύθυνση και τον έλεγχο οχημάτων· σειρήνες· συσκευές για δοκιμή πάχους του δέρματος· διαστημόμετρα ολίσθησης· συσκευές προβολής διαφανειών· λογαριθμικοί κανόνες· θετικά διαφανειών· ενδείκτες κλίσης· έξυπνες κάρτες [κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων]· ανιχνευτές καπνού· ρευματοδότες· ηλεκτρικά θερμαινόμενες κάλτσες· ηλιακές μπαταρίες· προσωπίδες για τεχνίτες συγκολλήσεων· ηλεκτρικές συσκευές συγκόλλησης· ηλεκτρικά σίδερα συγκόλλησης· μαγνητοδιακόπτες [ηλεκτρομαγνητικοί διακόπτες]· ηχοεντοπιστές (σόναρ)· ακουστικοί συναγερμοί· όργανα εντοπισμού ήχου· συσκευές εγγραφής ήχου· συσκευές εγγραφής ήχου· δίσκοι ηχογράφησης· ταινίες εγγραφής ήχου· συσκευές αναπαραγωγής ήχου· συσκευές μετάδοσης ήχου· συσκευές και μηχανές αντανάκλασης ήχου· αγωγοί ηχοβολισμού· γραμμές ηχοβολισμού· θήκες γυαλιών· σκελετοί γυαλιών· φακοί γυαλιών· Γυαλιά οράσεως (οπτικά είδη)· φασματογραφικές συσκευές· φασματοσκόπια· (συσκευές ελέγχου ταχύτητας για) οχήματα· δείκτες ταχύτητας· συσκευές μέτρησης ταχύτητας [φωτογραφία]· ρυθμιστές ταχύτητας για πικάπ· σφαιρόμετρα· αλφάδια· πηνία περιτύλιξης [φωτογραφία]· ρυθμιστές φωτισμού σκηνής θεάτρου·εξοπλισμός για τον έλεγχο τυπώματος γραμμάτων· βάσεις φωτογραφικών συσκευών· καλώδια εκκίνησης για κινητήρες· ρωμαϊκοί ζυγοί (καντάρια)· αυτόματοι μηχανισμοί διεύθυνσης για οχήματα· στερεοσκόπια· στερεοσκοπικές συσκευές· αποστακτήρια για εργαστηριακά πειράματα· βελόνες για πικάπ· μετρητές θείου· γυαλιά ηλίου· τοπογραφικές συσκευές και όργανα· τοπογραφικές αλυσίδες· τοπογραφικά όργανα·στάθμες τοπογράφων: ιμάντες κολύμβησης· πίνακες διανομής ή σύνδεσης· κουτιά βαλβίδων (ηλεκτρισμός)· απομονωτές (ηλεκτρικοί)· στροφόμετρα· μαγνητόφωνα· ταξίμετρα· σύρματα τηλεγράφου· συσκευές τηλεγραφίας· τηλέμετρα· τηλεφωνικές συσκευές· τηλεφωνικοί δέκτες· τηλεφωνικοί πομποί· τηλεφωνικά σύρματα· τηλεεκτυπωτές· συσκευές τηλεκαθοδήγησης· αυτόματοι διακόπτες· τηλεσκόπια· τηλέτυπα· συσκευές τηλεόρασης· ενδεικτικά όργανα θερμοκρασίας· ακροδέκτες (ηλεκτρικοί)· δοκιμαστικοί σωλήνες· συσκευές δοκιμών για μη ιατρικούς σκοπούς· ηλεκτρικές αντικλεπτικές εγκαταστάσεις· θεοδόλιχοι· θερμιονικές λυχνίες και σωλήνες· θερμιονικές βαλβίδες [ραδιοφώνου]· θερμόμετρα, μη προοριζόμενα για ιατρική χρήση· θερμοστάτες· θερμοστάτες για οχήματα· μετρητές σπειρώματος· διανομείς εισιτηρίων· συσκευές χρονομέτρησης [διατάξεις καταγραφής χρόνου]· συσκευές καταγραφής χρόνου· αυτόματοι χρονοδιακόπτες· βραχίονες πικάπ· συσκευές καταγραφής στοιχημάτων· Συσκευές για φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας [διατάξεις σήμανσης]· μετασχηματιστές [ηλεκτρικοί]· ηλεκτρονικά τρανζίστορ· πομποί ηλεκτρονικών σημάτων· πομποί (τηλεπικοινωνιών)· πομποί [τηλεπικοινωνίες]· θετικά διαφανειών· συσκευές προβολής διαφανειών,· ορθοστάτες (τρίποδα) για φωτογραφικές μηχανές· αυτόματες περιστροφικές είσοδοι· ουρόμετρα· μετρητές κενού· αερόκενοι σωλήνες (ραδιοφώνου)· τηλεδιακόπτες· τρίγωνα προειδοποίησης για οχήματα που έχουν υποστεί βλάβη· ραδιόφωνα οχημάτων· προώθηση πωλήσεων (για λογαριασμό τρίτων)· βερνιέροι· βιντεοκασέτες· φυσίγγια παιχνιδιών βίντεο· συσκευές εγγραφής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο)· τερματικά βίντεο· εικονοτηλέφωνα· ταινίες μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο)· φωτογραφικά σκόπευτρα· ιξωδόμετρα· ρυθμιστές τάσης για οχήματα· διατάξεις προστασίας από υψηλές τάσεις· βολτόμετρα· μηχανές για χρήση σε διαδικασίες ψηφοφορίας· δισκία (τεμάχια πυριτίου)· τρίμματα υάλου υφαντουργίας· walkie-talkie· λεκάνες πλυσίματος (φωτογραφία)· δείκτες στάθμης ύδατος· πλωτήρες μπάνιου και κολύμβησης· κυματόμετρα· γεφυροπλάστιγγες· συσκευές και όργανα στάθμισης· μηχανές ζύγισης· βαρίδια· ηλεκτρόδια συγκόλλησης· ακουστικοί συναγερμοί· ανεμοδείκτες για ένδειξη της κατεύθυνσης του ανέμου· σύνδεσμοι συρμάτων (ηλεκτρισμού)· ηλεκτρικά σύρματα,· σύρμα ασφαλείας· επεξεργαστές κειμένου· οθόνες για την προστασία του προσώπου των εργατών· υποθέματα καρπών για χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· φωτοεκτεθειμένα φιλμ ακτίνων Χ· φωτογραφικές συσκευές με ακτίνες Χ, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρικές χρήσεις· συσκευές και εγκαταστάσεις παραγωγής ακτίνων Χ, μη προοριζόμενες για ιατρικές χρήσεις· λυχνίες ακτινογράφησης (όχι για ιατρική χρήση)· ρυθμιστές τάσης·κεραίες (ηλεκτρικές κεραίες)· πομποδέκτες·δίκτυο πολυπλεξίας μονού καλωδίου· μετρητές καυσίμου· μετρητές θερμοκρασίας· μετρητές πίεσης ελαίου·συστοιχίες οργάνων (συνδυαστικοί μετρητές)· συσκευές καταγραφής στοιχείων διαδρομής·ροόμετρα αέρα (για κινητήρες)·ανιχνευτές διαρροών αλογόνου·αισθητήρες κενού·αισθητήρες οξυγόνου·αισθητήρες ρυθμιστικής βαλβίδας·αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής·αισθητήρες θερμοκρασίας ψυκτικού·αισθητήρες κτύπων·αισθητήρες θέσης στροφάλου·αισθητήρες θερμοκρασίας αερίων εξαγωγής·αισθητήρες φτωχού μείγματος·αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος·αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας (ακτινόμετρα)·αισθητήρες εξατμιστήρων·αισθητήρες ελέγχου ύψους·αισθητήρες διεύθυνσης· πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες·αισθητήρες ταχύτητας τροχών· Μετρητές επιτάχυνσης·αισθητήρες οπίσθιου άξονα·αισθητήρες σύγκρουσης·αισθητήρες ασφαλείας·αισθητήρες υπερήχων·αισθητήρες ταχύτητας·αισθητήρες μαγνητικού πεδίου·αισθητήρες βροχής· ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου)·ηλεκτρονικοί υπολογιστές ελέγχου εκπομπών· τερματικά γραμμικού κώδικα χειρός· μαγνητικές κωδικοποιημένες κάρτες· μαγνητικές κάρτες (μαγνητικά μέσα δεδομένων)· συσκευές ανάγνωσης/εγγραφής μαγνητικών καρτών· συσκευές αναγνώρισης καρτών αναγνώρισης ταυτότητας·σταθμοί εργασίας αυτοματισμού εργοστασίου (συσκευές μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων)·ηλεκτρικές μονάδες ελέγχου (για κατασκευαστικές μηχανές και ρομπότ)· συσκευές επαλήθευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων· συσκευές αναγνώρισης φωνής·προγραμματιζόμενοι ελεγκτήρες·κάρτες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς επαφή·συσκευές ανάγνωσης/εγγραφής καρτών αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς επαφή· συσκευές αναγνώρισης μικροκυμάτων ραδιοσυχνοτήτων· διατάξεις οπτικής αναγνώρισης·ηλεκτρονικοί υπολογιστές για μηχανές αριθμητικού ελέγχου· μαγνητικοί δίσκοι· οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι·καθοδικές λυχνίες (CRT)·ενισχυτές για συσκευές κλιματισμού·ηλεκτρονικοί υπολογιστές για αυτόματες συσκευές κλιματισμού·πίνακες ελέγχου για συσκευές κλιματισμού· φορητές μπαταρίες· ηλιακές μπαταρίες· ηλεκτρικές αντικλεπτικές εγκαταστάσεις· ηλεκτρικές διατάξεις για την εξουδετέρωση των εντόμων·ενεργοποιητές (ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις)· συσκευές καθοδήγησης αυτοκινήτου·τετράτροχες συσκευές οδήγησης για οχήματα· αυτόματες συσκευές οδήγησης για οχήματα· ηλεκτρικές συσκευές κλειδώματος θυρών·σωληνοειδείς (ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες)· ηχοεντοπιστές (σόναρ) προειδοποίησης· συσκευές ελέγχου χρόνου· συσκευές ελέγχου φωτισμού·αναλάμποντες φανοί και ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί ελεγκτήρες αυτών.

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; ábacos; máquinas contables; cajas de acumuladores; recipientes de acumuladores; Acumuladores (eléctricos); acumuladores eléctricos para vehículos; acidómetros; acidómetros para acumuladores; acopladores acústicos; alarmas acústicas; actinómetros; máquinas de sumar; antenas; aerómetros; agendas (electrónicos -); aparatos para analizar el aire; timbres de alarma eléctricos; alarmas; alcohómetros; alidadas de gafas; altímetros; amperímetros; amplificadores; tubos amplificadores o lámparas de amplificadores; tubos amplificadores o lámparas de amplificadores; aparatos recreativos, que se utilizan con una pantalla o un monitor exteriores; anemómetros; dibujos animados; baterías de ánodos; ánodos; contestadores automáticos; antenas; anti-cátodos; viseras antideslumbrantes; gafas antideslumbrantes; viseras antideslumbrantes; dispositivos antiparásitos [electricidad]; aparatos de alarma antirrobo; apertómetros [óptica]; inducidos [electricidad]; trajes de amianto de protección contra el fuego; (aparatos e instrumentos para) la astronomía; dispositivos eléctricos para la atracción y destrucción de insectos; aparatos de enseñanza audiovisual; cajeros automáticos; instrumentos azimutales; romanas [balanzas]; dispositivos para equilibrar; lectores de códigos de barras; barómetros; baterías eléctricas; acumuladores eléctricos para vehículos (baterías); baterías de encendido; baterías (pilas) para linternas; cajas de acumuladores; cargadores de pilas y baterías; recipientes de acumuladores; balizas [boyas] luminosas; campanas de señalización; timbres [aparatos de alarma]; betratones; prismáticos; intermitentes [señales luminosas]; aparatos para fotocalcar; instrumentos de control de calderas; cajas de derivación [electricidad];chalecos antibalas; zumbadores; zumbadores eléctricos; cajas de altavoces; cables eléctricos; discos para cálculo; máquinas calculadoras; anillos de calibrar; calibres; cámaras grabadoras; aparatos fotográficos; condensadores; medidas de capacidad; tubos capilares; regletas (reglas de corredera); soportes [fotografía]; estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; equipos para disección [microscopio]; cajas registradoras; reproductores de casetes; cátodos; dispositivos catódicos para la protección contra la herrumbre; reductores [electricidad]; aparatos para enmarcar diapositivas; cargadores de baterías eléctricas; aparatos e instrumentos de química; chips [circuitos integrados]; bobinas de self; aparatos de cromatografía para uso en laboratorio; Cronógrafos; encendedores para automóviles; aparatos cinematográficos; (aparatos para montar) películas cinematográficas; películas cinematográficas sensibilizadas pero no impresionadas; disyuntores; interruptores; dispositivos de limpieza para discos acústicos; dispositivos de limpieza para discos de grabación de sonido; clinómetros; prendas especiales para laboratorios; trajes de protección contra los accidentes, radiaciones y fuego; Ropa para la protección contra el fuego; cables coaxiales; bobinas eléctricas; mecanismos para aparatos accionados por monedas; portillos de previo pago para aparcamientos de coches; mecanismos de previo pago para aparatos de televisión; colectores (eléctricos); aparatos eléctricos de conmutación; conmutadores; reproductores de discos compactos; discos compactos (audio-video); discos ópticos compactos; comparadores;brújulas; compases [instrumentos de medida]; programas de juegos de ordenador; teclados de ordenador; memorias de ordenador; programas de sistemas operativos grabados para ordenadores; dispositivos periféricos de ordenador; Programas de ordenadores, registrados; programas informáticos (software descargable); software de ordenador, grabado; ordenadores; condensadores [capacitadores]; conductores eléctricos; acoplamientos eléctricos; conexiones para líneas eléctricas; conectadores; lentes de contacto; contactos eléctricos; contactos eléctricos de metales preciosos; recipientes para lentes de contacto; estuches de láminas para microscopios; cuadros de mando [electricidad]; convertidores eléctricos; hilos de cobre aislados; lentes correctoras [óptica]; instrumentos de cosmografía; detectores de moneda falsa; mecanismos para aparatos que se ponen en marcha por la introducción de una ficha; contadores;acopladores (acústicos); acopladores [informática]; conexiones eléctricas; tapas para tomas de corriente eléctrica; crisoles; crisoles; rectificadores de corriente; ciclotrones; lámparas para cámaras oscuras [fotografía]; cámaras oscuras [fotografía]; aparatos para el tratamiento de la información; desimantadores de bandas magnéticas; densímetros; densitómetros; detectores; detectores de humo; aparatos de diagnóstico no para uso médico; diafragmas (acústicos); membranas para aparatos científicos; diafragmas [fotografía]; dictáfonos; aparatos de difracción [microscopia]; tubos de descargas eléctricas que no sean para la iluminación; unidades de disco para ordenadores; discos magnéticos; diestimómetros; aparatos para registrar distancias; aparatos de destilación para uso científico; cuadros de distribución [electricidad]; armarios de distribución [electricidad]; pupitres de distribución [electricidad]; distribuidores automáticos; máscaras de submarinismo; trajes para inmersión; chips de ADN; cierra-puertas eléctricos; dispositivos eléctricos para abrir puertas; distribuidores dosificadores; dosificadores; escurridores para trabajos fotográficos; metros de costureras; aparatos para secar pruebas fotográficas; secadores para la fotografía; canalizaciones eléctricas; reproductores de DVD; dinamómetros; dispositivos para el montaje de películas cinematográficas; Aparatos de corte al arco eléctrico; aparatos de soldadura eléctrica al arco; timbres de puertas eléctricos; instalaciones eléctricas de control remoto de operaciones industriales; indicadores de pérdidas eléctricas; aparatos de soldadura eléctrica; conducciones de electricidad; material para conducciones de electricidad [hilos, cables]; vallas electrificadas; raíles electrificados para montar focos; aparatos electrodinámicos para manejar a distancia las agujas de ferrocarril; aparatos electrodinámicos para el mando a distancia de señales; electrolizadores; bobinas electromagnéticas; tablones de anuncios electrónicos; lápices electrónicos [para unidades de representación visual]; traductores electrónicos de bolsillo; publicaciones electrónicas, descargables; etiquetas electrónicas para productos; aparatos de galvanoplastia; dispositivos de mando para ascensores; tarjetas magnéticas codificadas; cintas de identificación codificadas, magnéticas; aparatos para ampliaciones [fotografía]; epidiascópicos; ergómetros; posómetros; gafas (estuches de); cadenas para lentes; cordones para gafas; monturas de gafas; Gafas, gafas de sol, monturas para gafas, estuches para gafas; oculares (instrumentos ópticos);instrumentos para gafas; viseras; máquinas de fax; detectores de moneda falsa;(aparatos de) fermentación [aparatos de laboratorio]; cables de fibra óptica; aparatos para cortar películas; películas [films] impresionadas; filtros para máscaras respiratorias; filtros para rayos ultravioletas para la fotografía; filtros para la fotografía; alarmas de incendios; bombas de incendio; flashes [fotografía]; intermitentes [señales luminosas]; aparatos de flash (fotografía); planchas eléctricas; flotadores para bañarse y nadar; disquetes; pantallas fluorescentes; señales de niebla que no sean explosivos; aparatos para analizar alimentos; marcos para diapositivas;máquinas de franqueo; frecuencímetros; hornos para experimentos en laboratorio; mobiliario especial para laboratorios; alambres de fusible; fusibles; galenas [detectores]; pilas galvánicas; elementos galvánicos; aparatos de galvanización; galvanómetros; juegos (aparatos para ellos) adaptados para su uso con una pantalla o monitor de visualización externo; trajes para la protección contra el fuego; instrumentos para analizar los gases; niveles de gasolina; gasómetros; galgas; aparatos para esmaltar las pruebas fotográficas; guantes de inmersión; gafas especiales para deporte; indicadores de gradiente; rejillas para acumuladores eléctricos; aparatos electrotérmicos para ondular el cabello;artículos manos libres para teléfonos; bandas de limpieza de cabezas de lectura; auriculares; aparatos de control de calor; aparatos heliográficos; instrumentos para redondear para la costura; baterías de ánodos; aparatos de alta frecuencia; soportes de bobinas eléctricas; hologramas; conos o embudos de altavoces; hidrómetros; higrómetros; fundas protectoras de identificación para hilos eléctricos; hilos de identificación para hilos eléctricos; tarjetas magnéticas de identificación; dispositivos eléctricos de encendido a distancia; baterías de encendido; indicadores de pendiente; incubadoras para el cultivo bacteriano; indicadores [electricidad]; inductores [electricidad]; tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); circuitos integrados; aparatos de intercomunicación; interfaces para ordenadores; inversores [electricidad]; máquinas de facturar; aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire; gálibos [instrumentos de medida]; cambiadiscos para informática; automáticos de música de previo pago; cajetillas y cajas de bifurcación y de conexión (electricidad); manguitos de unión para cables eléctricos; bateas de laboratorio; lactodensímetros; pesa-leche; ordenadores portátiles; láseres que no sean para uso médico;aparatos para medir el espesor de los cueros; parasoles de lentes; objetivos para la astrofotografía; pesacartas; instrumentos de nivelación; jalones (instrumentos de agrimensor); niveles [instrumentos para determinar la horizontal]; dispositivos de mando para ascensores; hilos conductores de rayos luminosos [fibras ópticas]; reguladores de luz eléctrica (atenuadores); punteros electrónicos fotoemisores; lastres luminosos; pararrayos; pararrayos; limitadores [electricidad]; cerraduras eléctricas; correderas; altavoces; linternas mágicas; soportes de datos magnéticos; codificadores magnéticos; unidades de cinta magnética para ordenadores; cintas magnéticas; hilos magnéticos; imanes; imanes decorativos; lupas [óptica]; aparatos para el desmaquillaje eléctricos; manómetros; compases de marina; indicadores de profundidad marina; boyas de señalización; mástiles para antenas inalámbricas; instrumentos y máquinas para ensayo de materiales; instrumentos matemáticos; medidas; aparatos medidores; aparatos eléctricos de medida; cristales de medición; instrumentos de medida; cucharas de medición; señales mecánicas; megáfonos; niveles de mercurio; detectores de objetos metálicos para uso industrial o militar; balones meteorológicos; instrumentos meteorológicos; contadores; palmers; tornillos micrométricos para instrumentos de óptica; micrómetros; micrófonos; microprocesadores; microscopios; microtomos; registradores kilométricos para vehículos; espejos de inspección para trabajos; espejos [óptica]; módems; máquinas de contar y separar el dinero; aparatos eléctricos de vigilancia; monitores (material); monitores [programas de ordenador]; ratón (informática); esterillas para ratón;aparatos automáticos de música de previo pago; aparatos e instrumentos náuticos; aparatos de señalización naval; aparatos de navegación para vehículos (ordenadores de a bordo); instrumentos de navegación; agujas de tocadiscos; pinzas nasales para submarinistas y nadadores; notebooks; objetivos [lentes] [artículos de óptica]; instrumentos de observación; octantes; ohmiómetros; aparatos e instrumentos ópticos; lectores de caracteres ópticos; condensadores ópticos; soportes de datos ópticos; discos ópticos para el tratamiento de la información; hilos conductores de rayos luminosos [fibras ópticas]; artículos de óptica; lámparas ópticas; linternas ópticas; lentes ópticas; oscilógrafos; hornos para experimentos en laboratorio; ozonizadores; parquímetros; aceleradores de partículas; podómetros; periscopios; estéreos personales; niveles de gasolina; fotocopiadoras (fotográficas, electrostáticas, térmicas); fotómetros; aparatos de radiotelefotografía; células fotovoltaicas; física (aparatos e instrumentos de física relacionados); lentes en forma de quevedos; estuches para lentes [quevedos]; cadenitas de lentes (quevedos); cordones de lentes [quevedos]; monturas de lentes (quevedos); pipetas; planchetas [instrumentos de agrimensor]; planímetros; placas para acumuladores eléctricos; plotters; tomas de corriente; plomos de plomadas; plomadas; calculadoras de bolsillo; polarímetros; teléfonos portátiles (móviles); aparatos contadores de sellos de correos; pesamonedas [balanzas]; aparatos de medida de precisión; manómetros;avisadores automáticos de pérdida de presión en los neumáticos; (tapones) indicadores de presión (para válvulas); registradores de presión; aparatos de medida de presión; circuitos impresos; impresoras para ordenadores; prismas [óptica]; sondas para uso científico; unidades centrales de proceso [procesadores]; aparatos de proyección; pantallas de proyección; dispositivos de protección contra los rayos X que no sean para uso médico; dispositivos de protección personal contra los accidentes; cascos de protección; cascos de protección para uso deportivo; máscaras de protección; trajes especiales de protección para aviadores; transportadores [ángulos] [aparatos de medida]; Máquinas de oficina por tarjetas perforadas; pulsadores de timbres; pirómetros; indicadores de cantidades;escurridores para trabajos fotográficos; aparatos de radar; buscapersonas por radio; aparatos de radiología para uso industrial; pantallas radiológicas para uso industrial; radios; puestos radiotelegráficos; equipos radiotelefónicos; aparatos para la seguridad del tráfico ferroviario; telémetros; lectores [informática]; receptores (de audio y vídeo);dispositivos para cambiar las agujas de toca-discos; tocadiscos; reductores [electricidad]; discos reflectores individuales para la prevención de accidentes de circulación; refractómetros; refractores; aparatos eléctricos de control; relés eléctricos; aparatos de teleguía; resistencias eléctricas; respiradores para filtrar el aire; mascarillas de respiración no para respiración artificial; maniquíes de reanimación (aparatos para la enseñanza); retortas; soportes de retortas; cuentarrevoluciones; reostatos; Equipo de equitación; bornas para carreteras [mojones] luminosos o mecánicos; varillas de zahorí; jalones [instrumentos de agrimensor]; aparatos Roentgen que no sean para uso médico; películas Roentgen impresionadas;(dispositivos para la protección contra los) rayos X, que no sean para uso médico; reglas [instrumentos de medida]; sacarímetros; pesa-sales; aparatos de navegación por satélite; balanzas; lectores de imágenes (datos); pantallas [fotografía]; calibres de roscado; aparatos de sellado (aparatos eléctricos) [embalaje]; bombas autorreguladoras de combustible; semiconductores; sextantes; vainas para cables eléctricos; disparadores [fotografía]; obturadores [fotografía]; miras telescópicas para armas de fuego; campanas de señalización; linternas de señales; boyas de señalización; paneles de señalización luminosos o mecánicos; silbatos de señalización; señalización luminosa o mecánica; señales luminosas; simuladores para la conducción y el control de vehículos; sirenas; (aparatos para medir el espesor de las) pieles; compás de corredera; aparatos de proyección de diapositivas; reglas de cálculo; diapositivas; indicadores de pérdida; tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados]; detectores de humo; tomas de corriente; calcetines calentados eléctricamente; pilas solares; máscaras para soldadores; aparatos para soldar eléctricos; hierros de soldar eléctricos; válvulas selenoides (interruptores electromagnéticos); sonars; alarmas acústicas; sonómetros; aparatos de grabación del sonido; aparatos para registro (grabación) del sonido; discos acústicos; registro (grabación) de sonidos (películas para el); aparatos de reproducción de sonido; aparatos para la transmisión del sonido; aparatos y máquinas de sondeo; plomos de sondas; cuerdas de sondas [sondalezas]; fundas para gafas; monturas de gafas; cristales de gafas; Gafas (óptica); espectrógrafos; espectroscopios; (aparatos de control de velocidad para) vehículos; indicadores de velocidad; aparatos para medir la velocidad [fotografía]; reguladores de velocidad de toca-discos; esferómetros; niveles de pompa; enrolladores [fotografía]; reguladores de iluminación de escena;aparatos para el control del franqueo; pies de aparatos fotográficos; cables de arranque para motores; romanas [balanzas]; dispositivos de pilotaje automático para vehículos; estereoscopios; aparatos estereoscópicos; alambiques para experimentos en laboratorio; agujas de zafiro para toca-discos; sulfitómetros; gafas de sol; aparatos e instrumentos geodésicos; cadenas de agrimensor; instrumentos geodésicos;niveles de geodesia: cinturones de natación; cuadros de conexión; cajas de registros [electricidad]; interruptores aisladores (electricidad); tacómetros; registradores de banda magnética; taxímetros; hilos telegráficos; telégrafos [aparatos]; telémetros; aparatos telefónicos; auriculares telefónicos; transmisores telefónicos; hilos telefónicos; teletipos; tele-secuenciadores; telerruptores; telescopios; teletipos; aparatos de televisión; indicadores de temperatura; bornas [electricidad]; probetas; aparatos de pruebas que no sean para usos médicos; instalaciones eléctricas para proteger contra el robo; teodolitos; lámparas termoiónicas; válvulas termoiónicas; termómetros que no sean para uso médico; termostatos; termostatos para vehículos; cuenta-hilos; distribuidores de billetes (tickets); relojes (dispositivos de registro del tiempo); aparatos registradores de tiempo; minuterías (con excepción de las de relojería); brazos acústicos para tocadiscos; totalizadores; semáforos [dispositivos de señalización]; transformadores eléctricos; transistores [electrónica]; emisores de señales electrónicas; transmisores telegráficos; emisores [telecomunicación]; diapositivas; proyectores de diapositivas; trípodes para aparatos fotográficos; torniquetes automáticos; urómetros; medidor de vacío; tubos vacuum [T.S.H.] [radio]; variómetros; triángulos de señalización para vehículos averiados; aparatos de radio para vehículos; máquinas automáticas de venta; verniers [nonios]; casetes de vídeo; cartuchos de videojuegos; grabadoras de vídeo; pantallas de vídeo; videoteléfonos; cintas de vídeo; visores fotográficos; viscosímetros; reguladores de voltaje para vehículos; protectores de sobrecargas de voltaje; voltímetros; máquinas para votar; obleas de silicio [para circuitos integrados]; cuenta-hilos; walkie-talkies; cubetas de lavado [fotografía]; indicadores de nivel de agua; natación (flotadores para); ondámetros; básculas (aparatos de pesar); aparatos e instrumentos de pesaje; máquinas de pesaje; pesos; electrodos de soldadura; alarmas de silbato; mangas de viento para indicar la dirección del viento; bornes de presión (electricidad); hilos eléctricos; alambres de aleaciones metálicas [fusibles]; procesadores de texto; pantallas para la protección facial de los obreros; apoyamuñecas para su uso con ordenadores; películas Roentgen impresionadas; radiografías que no sean para uso médico; tubos de rayos Roentgen que no sean para uso médico; tubos de rayos Roentgen que no sean para uso médico; reguladores de tensión;antenas aéreas (eléctricas); transceptores;red múltiple de cable único; contadores y calibradores de combustible; contadores y calibradores de temperatura; contadores y calibradores de presión del petróleo;batería de instrumentos (medidor de combinación); tacógrafos;flujómetros de aire (para motores);detector de fugas de halógeno;sensores de vacío;sensor de oxígeno;sensor de regulador;sensor de temperatura del aire de entrada;sensores de temperatura de refrigerante;sensor de golpe;sensor de posición del cigüeñal;sensor de la temperatura de gases de escape;sensor de mezcla pobre;sensor de temperatura del aire ambiental;sensor de radiación solar;sensor de evaporador;sensor de control de la altura;sensor de dirección; sensores piezoeléctricos;sensor de velocidad de las ruedas; Acelerómetro;sensor de ejes traseros;sensor de accidente;sensor de seguridad;sensor ultrasónico;sensor de velocidad;sensor de campo magnético;sensor de lluvia; ordenadores (unidades de control electrónicas);ordenador de control de emisiones; terminales de mano de códigos de barras; tarjetas magnéticas codificadas; tarjeta magnética (medios de datos magnéticos); lectores/redactores de tarjetas magnéticas; aparatos de reconocimiento de tarjetas de identificación;estación de trabajo (de automatización de fábrica) (aparatos de comunicación y tratamiento de datos);unidad de control eléctrico (para la fabricación de máquinas y robots); aparatos de verificación de huellas dactilares; aparatos de reconocimiento de voz;controlador programable;tarjetas de identificación sin contacto;lectores/escritores tarjetas de identificación sin contacto; aparatos de identificación de radiofrecuencia por microondas; dispositivos de reconocimiento óptico;ordenador para máquinas de control numérico; discos magnéticos; discos ópticos magnéticos;CRT (tubos de rayos catódicos);amplificador de acondicionadores del aire;ordenador para acondicionadores de aire automáticos;paneles de control para aparatos de aire acondicionado; baterías portátiles; pilas solares; instalaciones eléctricas para proteger contra el robo; dispositivos eléctricos para matar insectos;accionadores (dispositivos electromagnéticos); aparatos de navegación para automóviles;aparatos de dirección de 4 ruedas para vehículos; aparatos de dirección automatica para vehículos; aparatos de cierre eléctrico para puertas;solenoid (válvulas electromagnéticas); aparatos de aviso de sónar; aparatos de control temporizadores; aparatos de control de alumbrado;luces intermitentes y su controlador eléctrico o electronico.

Teaduslik, merenduse, vaatlemise, fotograafiline, kinematograafiline, optiline, kaalumise, mõõtmise, signaliseerimise, kontrolli (järelevaatuse), elupäästmise ja õpetamise aparatuur ja instrumendid; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; aparatuur helide või kujundite salvestuseks, edastamiseks või reprodutseerimiseks; magnetandmekandjad, helisalvestusplaadid; müügiautomaadid, müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, kalkulaatorid, andmetöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutusseadmed; arvelauad; raamatupidamisarvutid; akuanumad, akupurgid; akuanumad; akud (elektriseadmed); akud (sõiduki-) (elektri-); happeareomeetrid, atsidimeetrid; atsidimeetrid (akude); sidestid (akustilised), helisidestid; akustilised (helilised) häireseadmed; aktinomeetrid; summaatorid, summeerimisseadmed, summeerseadmed; antennid; aeromeetrid; märkmikud (elektroonilised); õhuanalüsaatorid; häirekellad (elektrilised); häireseadmed, alarmid, alarmseadmed; alkoholomeetrid; prillide alidaadid; altimeetrid, kõrgusmõõturid; ampermeetrid; võimendid; võimenduslambid; võimenduslambid; meelelahutusseadmed, mida kasutatakse välise ekraani või monitoriga; anemomeetrid, tuulemõõturid; joonisfilmid, multifilmid, animafilmid; anoodpatareid; anoodid; telefoni automaatvastajad; antennid; antikatoodid; pimestusvastased näoekraanid; pimestusvastased prillid; pimestusvastased varikaitsed; varjestusseadmed (elektrilised); vargakaitseseadmed; apertomeetrid (optika); ankrud (elektrotehnika); asbestrõivad (tulekindlad); astronoomiaseadmed, astronoomia-instrumendid; putukapüünised (elektrilised); audiovisuaalsed õppevahendid; pangaautomaadid (ATM); asimuudiseadmed; kaalud (kangkaalud); balansseerimisseadmed; riiderid (vöötkoodi-), vöötkoodiriiderid, vöötkoodilugerid; baromeetrid; akud (elektri-); akud (sõiduki-) (elektri-), sõidukiakud, autoakud; akud (valgustus-), valgustusakud; patareid (taskulambi-), taskulambipatareid; akuanumad; akulaadurid, patareilaadurid; akupurgid; poid (helendavad); signaalkellad, signaalikellad; kellad (häireseadmed, hoiatusseadmed); beetatronid; binoklid; vilkurid (signaaltuled); valguskopeeraparaadid; aurukatelde kontrollmõõteriistad, kontrollmõõdikud; harukarbid (elektrotehnika);kuulikindlad vestid; sumistid; sumistid (elektrilised); kastid (kõlari-), kõlarikastid; kaablid (elektri-), elektrikaablid; arvutuskettad; kalkulaatorid, klahvarvutid; kalibreerrõngad; tastrid; salvestavad videokaamerad; fotoaparaadid; kondensaatorid; mahumõõdikud; kapillaartorud; puusepamõõtlauad; kassetid (plaadi- ), plaadikassetid (fotograafia); karbid (fotoseadmete ja fotoriistade); mikroanalüüsivahendite kotid (mikroskoopia); kassaaparaadid; kassetimängijad; katoodid; katoodkorrosioonitõrjeaparaadid; pingejagurid (elektrotehnika); slaidiraamimisseadmed; laadurid (elektriaku-), akulaadurid; keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad; kiibid, pooljuhtkristallid (integraal-lülitused); induktiivpoolid; kromatograafiaseadmed (laboratoorsed); kronograafid [ajaregistreerimisseadmed]; sigaretisüütlid (auto); filmikaamerad; filmimontaažiseadmed; kinofilm (säritamata sensibiliseeritud); kaitselülitid; võrgulülitid; puhastusseadmed (heliplaatide); puhastusseadmed (heliplaatide); kaldemõõturid; eririietus laborite jaoks; kaitserõivad, kaitseriietus (tulekindel, kiirguskindel); tulekindlad kaitserõivad; koaksiaalkaablid; elektrotehnilised poolid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; müntkäitatavad parklaväravad; müntkäitatavad mehhanismid (telerite); kollektorid (elektrotehnika); kommutatsiooniaparaadid (elektrilised); lülitid; kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad; kompaktplaadid, laserplaadid, cd-d (audio-video); kompaktplaadid, cd-rom (püsimälu); komparaatorid;kompassid, bussoolid; nullsirklid (mõõteriistad); arvutimänguprogrammid; arvutite klaviatuurid, klahvistikud; arvutite mäluseadmed; arvutiprogrammid, salvestatud; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; Arvutiprogrammid, salvestatud; arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara); arvutitarkvara (salvestised); arvutid; kondensaatorid; elektrijuhid; ühendused, seotised (elektrotehnika); klemmid (elektriliini-), elektriliini-klemmid; konnektorid; kontaktläätsed; kontaktid (elektrotehnika); kontaktid (väärismetallist) (elektrotehnika); karbid (kontaktläätse-), kontaktläätsekarbid; mikroskoobiklaaside kohver; kilbid (elektri- ), elektrikilbid; muundurid (voolu-), voolumuundurid; vasktraat (isoleeritud); korrigeerläätsed (optika); kosmograafiaseadmed; valerahadetektorid (v.a paberraha); žetoonkäitatavate seadmete mehhanismid; loendurid;akustilised sidestid, helisidestid; sidestid (andmetöötlusseadmed); ühendused, seotised (elektrilised); pistikupesade katted; tiiglid (laboriseadmed); tiiglid (laboriseadmed); alaldid; tsüklotronid; pimikulambid (fototarbed); pimikud (fotograafia); andmetöötlusseadmed; lintide (magnet-) demagnetiseerimis- seadmed; densimeetrid, areomeetrid, tihedusmõõturid; densitomeetrid; detektorid; detektorid (suitsu- ), suitsudetektorid; diagnostikaaparaadid (v.a meditsiinilised); diafragmad, membraanid (akustika); diafragmad (teadusaparaatide); diafragmad (fototarbed); diktofonid; difraktsioonmikroskoobid; gaaslahendustorud (elektrilised) (v.a valgustusseadmed); arvutite kettaajamid; arvutuskettad; kaugusmõõturid; odomeetrid, läbisõidumõõdikud; destilleerseadmed (teadusotstarbelised); elektrijaotuskilbid; jaotuskarbid (elektrotehnika); (elektri) jaotuspuldid; jaotusseadmed (automaat-), automaat-jaotusseadmed, automaatjaoturid-müügiautomaadid; maskid (ujumis- ), ujumismaskid; skafandrid, tuukriülikonnad; DNA-kiibid; uksesulgurid (elektrilised); ukseavajad (elektrilised); doseerimisseadmed, doseerseadmed, annustusseadmed; dosimeetrid; tilgapüüdlid (fototarbed); rätsepajoonlauad; fotokuivatusseadmed, fotokuivatid; kuivatusraamid, fotokuivatid (fototarbed); elektrijuhtmed; DVD-mängijad; dünamomeetrid; filmi montaažiseadmed (kino-), kinofilmi montaažiseadmed; kaarlahenduslõikurid; kaarkeevitusseadmed; elektrilised uksekellad; elektriseadmed (tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise); elektrikaomõõturid; elekterkeevitusaparaadid; elektrimagistraalliinid; elektriliinimaterjalid (juhtmed, kaablid); elektrikarjused; elektrisiinid punktvalgusallikate paigaldamiseks; elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimisseadmed; elektrodünaamilised signaaliseadmete kaugjuhtimisseadmed; elektrolüüsivannid; elektromagnetilised poolid; elektroonilised märkmepaneelid; elektronpliiatsid (kuvarimanused); elektroonilised taskutõlgid; elektroonilised väljaanded, allalaaditavad; elektroonilised kaubamärgised; galvanoplastikaseadmed; liftiseadmed; kaardid (kodeeritud magnet-), kodeeritud magnetkaardid; kodeeritud identifitseerimiskäepaelad, magnetilised; suurendusaparaadid [fotograafia]; epidiaskoobid; ergomeetrid; särimõõdikud (eksponomeetrid); prillitoosid; prillikett; prillirihmad; prilliraamid; Prillid, päikeseprillid, prilliraamid, prillitoosid; okulaar;okulaarseadised; sirm; faksiaparaadid; valerahadetektorid (v.a paberraha);kääritusaparaadid (laboriaparaadid); Kiudoptilised kaablid; filmimontaažiseadmed; filmid (säritatud); filtrid (respiraatori-), respiraatorifiltrid; ultraviolettfiltrid (fototarbed); filtrid (fototarbed); alarmid (tulekahju-), tulekahjualarmid; tuletõrjepritsid; välklambid, impulssvälgutid (fotograafia); vilkurid (signaaltuled); välklambid (fotograafia); triikrauad, elektrilised; ujumislestad; disketid; fluorestseerivad ekraanid; udusignaaliseadmed (v.a pürotehnilised); toiduanalüsaatorid; raamid (slaidi-), slaidiraamid;markeerimiskontrolliaparaadid; sagedusmõõturid; katseahjud (laboratoorsed); laborimööbel; metallisulamitest traat, sulavtraat; sulavkaitsmed; galeniitkristallid (detektorid); galvaanielemendid; galvaanielemendid; galvaniseerimisaparaadid, galvaanimis-aparaadid; galvanomeetrid; ainult väliste kuvaekraanide või monitoridega kasutatavad mänguseadmed; rõivad (tulekindlad kaitse- ), tulekindlad kaitserõivad; gaasianalüsaatorid; bensiininäiturid; gasomeetrid; mõõturid, mõõteriistad; kõrgläikeaparaadid, läigitid (fotodele); tuukrikindad; prillid sportimiseks; kaldemõõturid; akuplaadirestid; lokitangid, juuksekoolutid (elektrilised);telefonide vabakäekomplektid; helipea puhastuslindid (salvestus); kõrvaklapid; soojusregulaatorid; heliograafid; äärisekõrguse märklid; anoodpatareid; kõrgsagedusaparaadid; poolihoidikud (elektrotehnika); hologrammid; valjuhääldite helitorud; hüdromeetrid; niiskusmõõturid, hügromeetrid; märgistuskatted (elektrijuhtmete); märgistussooned (elektrijuhtmete); identifitseerimiskaardid, isikukaardid (magnetilised); kaugsüüteseadmed (elektrilised); süüteseadmed (kaug- ), kaugsüüte-seadmed (elektrilised); inklinomeetrid, kaldemõõturid; inkubaatorid (bakterikultuuride); elektriindikaatorid; induktorid (elektrotehnika); integraalskeemkaardid (intelligentsed kaardid); integraallülitused, mikroskeemid; sisekommunikatsiooniseadmed; liidesed (arvutitele); inverterid, vaheldid (elektrotehnika); faktuurmasinad; ionisaatorid (v.a õhu töötlemiseks); gabariidimõõdikud; CD-seadmed andmetöötluseks; muusikaautomaadid (müntkäitatavad); ühenduskarbid, -kastid [elektrienergia]; kaablite ühendusmuhvid (elektri-); laborikandikud, laborivannid; laktodensimeetrid; laktomeetrid; sülearvutid; laserid (v.a meditsiinilised);naha paksusmõõturid; läätsekatted, läätsevutlarid; astrograafi objektiivid; kirjakaalud; nivelleerimisriistad, nivelliirid, nivelleerriistad; nivelleerlatid (geodeesiavahendid); loodid; tõstukite juhtimisseadmed; televisiooniaparatuur; elektrilised hämardid (valguse regulaatorid); lasekaardikepid; ballastlambid; välgukaitsmed, piksekaitsmed; piksevardad; piirikud (voolu- ), voolupiirikud; elektrilukud; logid (mõõteriistad); kõlarid, valjuhääldid; laterna magica'd; andmeandjad (magnetilised); kodeerimisseadmed (magnetilised), kodeerseadmed; lindiseadmed (magnet-), magnetlindiseadmed (arvutitele); magnetlindid; magnetjuhtmed; magnetid; magnetid (dekoratiiv-); luubid (optika); meigieemaldusseadmed (elektrilised); manomeetrid, rõhumõõturid; merekompassid; meresügavuse sondid; märgistuspoid; raadiomastid; materjalide teimiseadmed ja -instrumendid; matemaatilised instrumendid; mõõtevahendid; mõõteaparaadid, mõõteseadmed; mõõteriistad (elektrilised); klaasist mõõteanumad; mõõteriistad, mõõdikud; mõõtelusikad; mehaanilised märgid; megafonid, ruuporid; elavhõbeloodid; detektorid (metalli- ), metallidetektorid (tööstuslikud või sõjalised); meteoroloogilised sondpallid; meteoroloogiariistad; mõõturid; mikromeetrid; optikavahendite kruvinihutid; mikromeetrid; mikrofonid; mikroprotsessorid; mikroskoobid; mikrotoomid; kilomeetriloendurid (sõidukite); kontrollpeeglid; peeglid (optika); modemid; rahalugerid ja -sorteerid; seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed (elektrilised); monitorid, kuvarid (arvutiriistvara); monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara); hiired (andmetöötlusseadmed); hiirematid;muusikaautomaadid (müntkäitatavad) [mänguautomaadid]; merendusaparaadid ja -seadmed; signaaliseadmed (merendus); navigatsiooniseadmed (pardaarvutid); navigatsiooniriistad; nõelad (plaadimängija-); klambrid sukeldujatele ja ujujatele (ninaklambrid); märkmikarvutid; objektiivid (läätsed) (optika); vaatlusriistad, vaatlusseadmed; oktandid; oommeetrid; optikaseadmed, optikariistad; optilised märgiriiderid; optilised kondensaatorid; andmekandjad (optilised); kettad (optilised); valgust juhtivad kiud (optilised kiud); optikakaubad; optilised laternad; optilised laternad; optilised läätsed; ostsillograafid; laborikatseahjud; osonaatorid; parkimisautomaadid; osakeste kiirendid; sammumõõturid; periskoobid; pleierid (kaasaskantavad); bensiininäiturid; paljundusseadmed (fotograafilised, elektrostaatilised, termilised); fotomeetrid; fototelegraafiaparaadid; fotoelemendid; füüsikaseadmed ja -vahendid; prillid näpitsprillide kujul; näpitsprillitoosid; prilliketid; näpitsprillipaelad; näpitsprilliraamid, lornjetiraamid; pipetid; mensulid, plaanistuslauad (geodeesiariistad); planimeetrid; akuplaadid; plotterid; pistikupesad, korgid jm ühendused (elektrilised ühendused); nöörloodid; loodinöörid; taskukalkulaatorid; polarimeetrid; kaasaskantavad telefonid (mobiiltelefonid); postmargiloendurid; täppiskaalud; täppismõõteriistad, täppismõõdikud; manomeetrid, rõhumõõturid;rehvirõhu automaatindikaatorid (sõidukite); manomeetriga ventiilipead; surveindikaatorid, survenäiturid; rõhumõõturid, manomeetrid; trükklülitused, trükkskeemid; arvutiprinterid; prismad (optika); sondid (teadusotstarbelised); protsessorid; projektsiooniaparaadid, projektorid; projektsiooniekraanid; Röntgenikiirgusvastased kaitsevahendid (v.a meditsiinilised); kaitsevahendid (individuaal-), individuaalkaitsevahendid; kaitsekiivrid; kiivrid (kaitse-) sportimiseks; kaitsemaskid; lenduriülikonnad, lenduritürbid (kaitseriietus); nurgikud; perfokaardiseadmed (kantseleiseadmed); kellanupud; püromeetrid; indikaatorid (koguse-), koguseindikaatorid, kogusenäiturid;kuivatusraamid (fototarbed); radarid, raadiolokaatorid; raadiopiiparid; radioloogiaaparaadid (tööstuslikud); röntgeniaparaadi ekraanid (tööstuslikud); raadiod; raadiotelegraafijaamad; raadiotelefonijaamad; raudtee liiklusohutusseadmed; kaugusmõõturid; riiderid, lugerid (andmetöötlusseadmed); audio- ja videovastuvõtjad;plaadimängija nõelavahetusseadmed; plaadimängijad, grammofonid; reduktorid [elektrotehnika]; helkurid jalakäijatele; refraktomeetrid; refraktorid; reguleerimisseadmed, reguleerseadmed (elektrilised); releed (elektrotehnika); kaugjuhtimisseadmed; takistid (elektrotehnika); respiraatorid; hingamisaparaadid, muuks kui kunstlikuks hingamiseks; elustamismannekeenid (õppeseadis); retordid; retordi statiivid; tahhomeetrid; reostaadid; Ratsakiivrid; teetähised (helendavad või mehaanilised); pildad, nõiavitsad veesoone leidmiseks; nivelleerimislatid (geodeesiatarbed); röntgeniseadmed (v.a meditsiinilised); röntgenifilmid (säritatud);röntgenikiirgusvastased vahendid (v.a meditsiinilised); mõõtejoonlauad; sahharimeetrid; soolsusmõõturid; satelliitnavigatsiooniaparatuur; kaalud; skannerid (andmetöötlusseadmed); ekraanid (fototarbed); keermekaliibrid; plastpakkeseadmed (elektrilised); isereguleerivad kütusepumbad; pooljuhid; sekstandid; kaablikestad (elektri-), elektrikaablikestad; katiku päästikud (fototarbed); katikud (fototarbed); optilised sihikud, teleskoopsihikud (tulirelvade); signaalikellad; signaallaternad, signaalilaternad; signaalpoid; signaalpaneelid (helendavad või mehaanilised); signaalviled, signaaliviled; signalisaatorid (helendavad või mehaanilised); märgid (helendavad); sõidukijuhtimisvalmendid; sireenid; naha paksusmõõturid; nihikud, nihkmõõdikud; slaidiprojektorid; arvutuslükatid; slaidid; kaldemõõturid; kiipkaardid [kiipkaardid]; suitsudetektorid, suitsuandurid; pistikupesad, korgid jm ühendused (elektrilised ühendused); elektrisoojendusega sokid; päikesepatareid; keevitaja kaitsekiivrid; jootekolvid, jootetõlvikud (elektrilised); jootekolvid, jootetõlvikud (elektrilised); solenoidventiilid (elekromagnetlülitid); hüdrolokaatorid; helilised alarmiseadmed; helimõõteseadmed; helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed; helisalvestusseadmed; heliplaadid, grammofoniplaadid; helisalvestusribad; helitaasesitusseadmed; heliedastusseadmed; sondeerseadmed; loodinöörid; nöörloodid; prillitoosid; prilliraamid; prilliklaasid; Prillid (optika); spektrograafiaseadmed; spektroskoobid; sõidukikiiruse kontrolliseadmed; indikaatorid (kiirus-), kiirusindikaatorid, kiirusnäiturid; kiirusmõõdikud (fotograafia); grammofonide kiiruseregulaatorid; sferomeetrid; piiritusloodid; poolid (fototarbed); lavavalgustuse reguleerimisseadmed;postitembelduskontrollseadmed; statiivid (fototarbed); starterikaablid (mootoritele); margapuud; sõidukite automaatjuhtimisseadmed; stereoskoobid; stereoskoopiaseadmed; destilleerseadmed (laboriseadmed); plaadimängijanõelad; sulfitomeetrid; päikeseprillid; geodeesiaaparaadid ja -seadmed; mõõteketid; geodeesiariistad;nivelliirid, ujumisvööd; pistikulauad; elektrijaotuskarbid; lahklülitid (elektrilised); tahhomeetrid; magnetofonid; taksomeetrid; telegraafijuhtmed; telegraafiaparaadid; telemeetrid; telefoniaparaadid; telefonide kuuldetorud; telefonimikrofonid; telefonitraat; teletaibid; kaugjuhtimisseadmed; kauglülitid, kaugjuhtimisseadmed; teleskoobid; teletaibid, kaugkirjutid; telerid; temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid; elektriklemmid; katsutid; analüsaatorid, analüüsiseadmed (v.a meditsiinilised); vargustõrjeseadmed (elektrilised); teodoliidid; elektronlambid; raadiolambid, elektronlambid; termomeetrid (v.a meditsiinilised); termostaadid; termostaadid (sõidukite); keermekammid; piletiautomaadid; kellad (kontroll- ) (aja registreerimise seadmed); ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; ajareleed, automaatsed aeglülitid; helikäpad (plaadimängijate); totalisaatorid; valgusfoorid (signalisatsiooniseadmed); elektritrafod; transistorid (elektroonika); elektronsignaalide saatjad; saatjad (tele- ), telesaatjad, televisioonisaatjad; saatjad (tele- ), telesaatjad, televisioonisaatjad; slaidid (fotograafia); slaidiprojektorid; kolmjalad, statiivid (fotograafia); automaat-pöörduksed; ureomeetrid; vaakummeetrid; vaakumlambid (raadiolambid); variomeetrid; ohukolmnurgad (autotarvikud); autoraadiod, sõidukiraadiod; müügiautomaadid; nooniused; videokassetid; videomängude kassetid; videomagnetofon; kuvarid; videotelefonid; videolindid; pildinäidikud (fotograafia); viskosimeetrid; pingeregulaatorid (sõidukite); kaitsmed (ülepinge-); voltmeetrid; hääletamisseadmed, hääletusseadmed, hääletusmasinad; räniplaadid; keermemõõdikud, keermekammid; raadiotelefonid; vannid [fotograafia]; veetaseme indikaatorid, veenivoonäiturid; ujumislestad; lainemõõturid; koormakaalud, platvormkaalud; kaalumisseadmed, kaalumisriistad; kaalumisseadmed; kaaluvihid; keevituselektroodid; viled (häire- ), häireviled; tuulekotid (tuule suuna määramiseks); kaablimuhvid (elekter); elektrijuhtmed; metallisulamitest traat [kaitsmetraat]; tekstiprotsessorid; näokaitseekraanid (tööliste); randmetoed arvutikasutajaile; röntgenifilmid (säritatud); röntgenipildid (v.a meditsiinilised); röntgeniseadmed ja -vahendid (mittemeditsiinilised); röntgenitorud (v.a meditsiinilised); pingeregulaatorid;antennid (mootoriga varustatud antennid); saatja-vastuvõtjad;ühejuhtmeline multipleksvõrk; bensiininäiturid ja -mõõturid; temperatuuriindikaatorid, temperatuuri-mõõturid; õlirõhunäiturid ja -mõõturid;mõõtriistaplokid (multimeeter); tahhograafid;(mootorite) õhukulumõõturid;halogeenilekke detektor;vaakumiandur;hapnikuandur;seguklapi andur;sisselaskeõhu temperatuuriandur;jahutusvedeliku temperatuuriandur;kloppimise andur;väntvõlli asendi andur;heitgaasi temperatuuriandur;lahja segu andur;välisõhu temperatuuriandur;päikese kiirguse andur (aktinomeeter);aurusti andur;kõrguse reguleerimisandur;juhtimisseadme andur; piesoelektrilised andurid;ratta kiiruseandur; kiirendusmõõturid;tagatelje andur;kokkupõrke andur;ohuandur;ultraheliandur;kiiruse andur;magnetvälja andur;vihma andur; arvutid (elektroonilised juhtüksused);õhuheitme reguleerimisarvuti; vöötkoodi käsiterminalid; kaardid (kodeeritud magnet-), kodeeritud magnetkaardid; magnetkaardid (magnetandmekandjad); magnetkaartide lugejad/kirjutajad; isikukaartide tuvastamise seadmed;fa (tehaseautomaatika) tööjaam (andmeside- ja -töötlusseadmed);(tootmisseadmete ja robotite) elektriline juhtseade; sõrmejälgede kontrollimise seadmed; hääletuvastussedmed;programmeeritavad kontrollerid;puutevaba identifitseerimiskaart;puutevabade identifitseerimiskaartide lugerid/kirjutid; mikrolaine-raadiosageduslikud tuvastusseadmed; optilised tuvastusseadmed;arvjuhtimisseadmete arvutid; kettad (magnet-); optilised magnetkettad;CTR (katoodkiirtetoru);kliimaseadmete võimendid;automaatkliimaseadme arvuti;kliimaseadmete juhtpaneelid; teisaldatavad akud; päikesepatareid; vargustõrjeseadmed (elektrilised); elektrilised putukatõrjeseadmed;ajamid (elektromagnetiliselt juhitavad seadmed); autode navigatsiooniaparaadid;sõidukite nelja ratta juhtimisseadmed; sõidukite automaatjuhtimisseadmed; elektrilised ukselukustusseadmed;solenoid (elektromagnetventiilid); kajalood-hoiatusseadmed; ajastamise juhtseadmed; valgusjuhtimisseadmed;vilkurid ja nende elektrilised või elektroonilised regulaatorid.

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet; helmitaulut; kirjanpitokoneet; akkulaatikot; akkuastiat; Akut (sähkö-); sähköiset akut ajoneuvoja varten; happohydrometrit; akkujen happomittarit; akustiset kytkimet; akustiset ilmaisimet; säteilymittarit; laskukoneet; antennit; aerometrit; päivyrit (elektroniset); ilman analysointilaitteet; hälyttimet, sähköiset; hälyttimet; alkoholimittarit; kiikariviivoittimet; korkeusmittarit; ampeerimittarit; vahvistimet; vahvistinputket; vahvistinputket; ajanvietelaitteet, joita käytetään ulkoisen näytön tai monitorin kanssa; tuulimittarit; piirroselokuvat; anodiakut; anodit; vastaajat; antennit; antikatodit; häikäisynestolipat; häikäisynsuojalasit; heijastussuojalipat; radiohäiriöiden poistolaitteet (sähkö); varasilmaisimet; apertometrit (optiikka); vaipat (sähkö-); tulelta suojaavat asbestivaatteet; tähtitieteeseen liittyvät laitteet ja kojeet; sähkökäyttöiset tuhohyönteisten karkottimet ja tuhoajat; audiovisuaaliset opetusvälineet; pankkiautomaatit; atsimuuttikojeet; vaa'at ( liukupainovaa'at); tasapainotuslaitteet; viivakoodilukijat; ilmapuntarit; sähköakut; sähköakut ajoneuvoihin; sytytysakut; taskulampunparistot; akkulaatikot; akkulaturit; akkuastiat; merkkivalot; merkinantokellot; soittokellot (hälytyslaitteet); betatronit; kiikarit; merkkivalot; sinikopiolaitteet; lämmityskattiloiden ohjaimet; jakorasiat (sähkölaitteina);luotiliivit; summerit; summerit, sähkökäyttöiset; kaiutinkaapit; sähkökaapelit; laskukiekot; laskukoneet; kalibrointirenkaat; tulkit; videokamerat; kamerat; kondensaattorit; tilavuusmitat; kapillaariputket; puusepän viivoittimet; valokuvauslevyjen pidikkeet; erityisesti valokuvaustarvikkeita ja -laitteita varten tehdyt kotelot; leikkausvälineillä varustetut laatikot (mikroskopia); kassakoneet; kasettisoittimet; katodit; katodikorroosionestolaitteet; kuristimet (sähkötekniikka); valokuvakalvojen keskittämislaitteet; sähköakkujen laturit; kemiassa käytettävät laitteet ja -välineet; mikropiirit (integroidut piirit); kuristimet; laboratorioihin tarkoitetut kromatografialaitteet; kronografit; autojen savukkeensytyttimet; elokuvakamerat; elokuvafilmien editointilaitteet; valoherkät elokuvafilmit (valottamattomat); virrankatkaisijat; virtapiirin sulkijat; äänilevyjen puhdistuslaitteet; äänentallennuslevyjen puhdistuslaitteet; kaltevuusmittarit; erikoisvaatteet laboratorioihin; vaatteet tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta suojautumiseen; Palonsuojavaatteet; koaksiaalikaapelit; sähkökelat; kolikkoautomaattien mekanismit; rahakekäyttöiset pysäköintirakennusten tai pysäköintialueiden portit; rahalla toimivat koneistot televisiolaitteisiin; kollektorit, sähköiset; sähköiset kommutointilaitteet; kommutaattorit; CD-soittimet; CD-levyt (ääni, kuva); CD-ROM -levyt; komparaattorit;kompassit; harpit (mittausvälineet); tietokonepeliohjelmat; tietokoneiden näppäimistöt; tietokonemuistit; käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneita varten tallennetut); tietokoneiden oheislaitteet; Tietokoneita varten tallennetut ohjelmat; tietokoneohjelmat [ladattavat ohjelmistot]; tallennetut tietokoneohjelmistot; tietokoneet; kondensaattorit; sähköjohtimet; sähköliittimet; sähköjohtojen liitännät; liittimet; piilolinssit; sähkökoskettimet; jalometalliset sähkökoskettimet; piilolasien säilytyskotelot; mikroskoopin objektilasien säilytysastia; ohjauspaneelit (sähkö); sähköiset muuntajat; kuparijohto, eristetty; korjaavat lasit; maailmaa kuvaavat laitteet; väärennettyjen (väärien) kolikoiden paljastimet; rahakekäyttöisten automaattien mekanismit; laskurit;akustimet ohjaimet; tietojenkäsittelylaitteiden liittimet; sähkökytkennät; sähköpistorasioiden suojukset; upokkaat; upokkaat; tasasuuntaimet; syklotronit; pimiölamput (valokuvaus); pimiöt (valokuvaus); tietojenkäsittelylaitteet; magneettisuuden poistolaitteet magneettinauhoja varten; tiheysmittarit; densitometrit; ilmaisimet; savuhälyttimet; diagnostiikkalaitteet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin; välikalvot (akustiikka); kalvot tieteellisiin laitteisiin; himmentimet [valokuvaukseen]; sanelukoneet; diffraktiolaitteet (mikroskopia); purkausputket, sähköiset, muihin kuin valaistustarkoituksiin; tietokoneiden levyasemat; levyt, magneettiset; etäisyydenmittauslaitteet; etäisyydenrekisteröintilaitteet; tislauslaitteet tieteelliseen käyttöön; jakotaulut; sähkönjakotaulut; sähkönjakokonsolit; jakelulaitteet, automaattiset; sukellusnaamarit; sukelluspuvut; DNA-sirut; ovensulkijat, sähköiset; ovenavaajat, sähköiset; annostelulaitteet; annosmittarit; valokuvauksessa käytettävät valutusastiat; ompelijoiden mittanauhat; valokuvajäljennösten kuivauslaitteet; kuivauslaitteet valokuvaukseen; sähköjohdinten asennuskanavat; dvd-soittimet; dynamometrit; elokuvafilmien editointilaitteet; valokaarileikkauslaitteet; sähköiset kaarihitsauslaitteet; sähkökäyttöiset ovikellot; sähkölaitteistot teollisten prosessien kauko-ohjausta varten; virtahäviöiden näyttölaitteet; sähköiset hitsauslaitteet; sähköjohdot; sähköverkko(materiaalit) (johdot, kaapelit); sähköaidat; virtakiskot kohdevalaisimien asennukseen; sähködynaamiset laitteet rautatievaihteiden kauko-ohjaukseen; sähködynaamiset laitteet signaalien kauko-ohjaukseen; elektrolyysilaitteet; sähkömagneettiset kelat; sähköiset ilmoitustaulut; elektroniset kynät [osoitinyksiköt]; elektroniset taskukokoiset käännöskoneet; ladattavat elektroniset julkaisut; elektroniset merkit tuotteisiin; galvanoimislaitteet; hissien käyttölaitteet; koodatut magneettikortit; koodatut henkilöllisyysrannekkeet, magneettiset; valokuvien suurennuslaitteet; kuvanheittimet; ergometrit; valotusmittarit; silmälasikotelot; silmälasiketjut; silmälasinauhat; silmälasinkehykset; Silmälasit, aurinkolasit, silmälasien kehykset, silmälasien kotelot; okulaarit;optiset työvälineet; silmäsuojat; telefaksilaitteet; väärennettyjen kolikoiden paljastimet;käymislaitteet [laboratoriolaitteet]; valokuitukaapelit; filmien leikkauslaitteet; filmit (valotetut); hengityssuojainten suodattimet; ultraviolettisuodattimet valokuvaukseen; valokuvaussuotimet; palohälyttimet; paloautot; salamavalolamput (valokuvaukseen); vilkkuvat valot (valokyltit); salamavalot (valokuvaus); sähkösilitysraudat; kylpy- ja uimakellukkeet; levykkeet; fluorisoivat näytöt; sumusignaalit, ei räjähtävät; elintarvikkeiden tutkimuslaitteet; diakuvien kehykset;frankeerauskoneet; taajuusmittarit; uunit laboratoriokokeisiin; erikoisvalmisteiset kalusteet laboratorioihin; sulakelanka; sulakkeet; lyijyhohdekiteet (ilmaisimet); galvaaniset akut; galvaaniset osat; galvanointilaitteet; galvanometrit; ulkoisen näyttölaitteen tai monitorin kanssa käytettävät pelilaitteet; tulelta suojaavat vaatteet; kaasuntestausvälineet; polttoainemittarit; kaasumittarit; mittalaitteet; valokuvavedosten kiinnityslaitteet; käsineet sukeltajille; urheilussa käytettävät suojalasit; kaltevuusmittarit; akkujen hilat; sähköllä lämmitettävät hiuskihartimet;puhelinten hands free -tarvikkeet; lukupäiden puhdistusnauhat; kuulokkeet; lämmönsäätelylaitteet; valopainolaitteet; helman päärmeen merkintälaitteet; anodiakut; suurtaajuuslaitteet; sähköisten kelojen pitimet; hologrammit; kaiuttimien torvet; hydrometrit; kosteusmittarit; sähköjohtojen tunnistekuoret; sähköjohtojen tunnistesäikeet; magneettiset henkilöllisyyskortit; sähkökäyttöiset kaukosytytyslaitteet; sytyttimen paristot; kaltevuusmittarit; lämpökaapit bakteerien viljelyyn; ilmaisimet (sähkölaitteet); induktorit (sähkölaitteet); integroidut piirikortit (älykortit); integroidut piirit; laitteet sisäiseen viestintään; tietokoneliittymät; virran kääntimet; laskutuskoneet; ionisaatiolaitteet, ei ilman käsittelyyn; tulkit (mittausvälineet); levynvaihtajat tietojenkäsittelyyn; musiikkiautomaatit; haaroitus- ja liitäntärasiat, sekä -kaapit (sähkölaitteina); sähkökaapeleiden liitosvaipat; laboratoriotarjottimet, -altaat, -kourut; maidontiheysmittarit; maidonpuhtausmittarit; sylimikrot; laserit, ei lääketieteellisiin tarkoituksiin;nahan paksuuden mittauslaitteet; linssien kuvut; linssit tähtivalokuvaukseen; kirjevaa'at; nostolaitteet; mittatangot; pinnankorkeuden määrityslaitteet; hissien käyttölaitteet; valoa johtavat kuidut (optiset kuidut); sähkötoimiset valonhimmentimet (säätimet); valoa lähettävät elektroniset osoittimet; valonrajoittimet; ukkosenjohdattimet; sähkönrajoittimet; kuristimet (sähkö-); sähkölukot; lokit; kovaääniset; kattolyhdyt; magneettiset tietovälineet; magneettiset kooderit; tietokoneiden magneettinauhayksiköt; magneettiset nauhat; magneettilangat; magneetit; koristemagneetit; suurennuslasit (optiikka); sähkökäyttöiset meikinpoistolaitteet; painemittarit; merikompassit; kaikuluotaimet; merkkipoijut; radioliikenteen tukiasemat; aineenkoestuskojeet ja -koneet; matemaattiset välineet; mitat; mittauskojeet; sähköiset mittauslaitteet; mittaukseen käytettävät lasitavarat; mittausvälineet; mittalusikat; mekaaniset kyltit; puhetorvet; elohopeavaa'at, -vaakituskojeet; metallinilmaisimet teolliseen tai sotilaskäyttöön; meteorologiset ilmapallot; meteorologiset laitteet; mittarit; mikrometriruuvit; mikrometriruuvit optisiin laitteisiin; mikrometrit; mikrofonit; mikroprosessorit; mikroskoopit; mikrotomit; ajoneuvojen matkamittarit; tarkastustyössä käytettävät peilit; peilit (optiset); modeemit; rahanlasku- ja -lajittelulaitteet; sähköiset valvontalaitteet; monitorit (tietokonelaitteistot); Monitorit (tietokoneohjelmat); hiiret (tietotekniikka); hiirimatot;musiikkiautomaatit; merenkulkulaitteet ja -välineet; merenkulun merkinantolaitteet; ajoneuvojen navigointilaitteet [ajoneuvoissa olevat tietokoneet]; navigointivälineet; neulat levysoittimiin; sukeltajien ja uimareiden nenänsulkimet; salkkumikrot; objektiivit [optiset linssit]; havaintovälineet; oktantit; vastusmittarit; optiset laitteet ja kojeet; optiset merkinlukijat; valonkokoajat; optiset tietovälineet; optiset levyt tietojenkäsittelyyn; optiset kuidut (kuidut) (valoa johtavat kuidut); optiset tuotteet; optiset valaisimet; optiset lamput; optiset linssit; oskillografit; uunit laboratoriokokeisiin; otsonoimislaitteet; pysäköintimittarit; hiukkaskiihdyttimet; askelmittarit; periskoopit; henkilökohtaiset stereot; polttoainemittarit; kopiokoneet (valokuvaukseen, sähköstaattiset, lämpökopiokoneet); valomittarit; telefotolaitteet; valojännitekennot; fysikaaliset laitteet ja kojeet; silmälasit nenälaseina; sangattomien silmälasien kotelot; sangattomien silmälasien ketjut; sangattomien silmälasien nauhat; sangattomien silmälasien kehykset; pipetit; mittapöydät (mittauslaitteet); planimetrit; akkujen levyt; piirturit; pistorasiat ja liitäntärasiat; riippuluodit; luotilangat; taskulaskimet; polarimetrit; kannettavat puhelimet (matkapuhelimet); postimerkin laskijat; tarkkuusvaa'at; täsmämittauslaitteet; painemittarit;automaattiset ajoneuvon renkaiden alipaineen ilmaisimet; painemittarin sisältävät venttiilipäät; paineenilmaisimet; painetta mittaavat laitteet; painetut virtapiirit; tietokoneiden kanssa käytettävät tulostimet; prismat (optiikka); sondit tieteellisiin tarkoituksiin; keskusyksiköt (prosessorit); projisoimiskoje; kuvapinnat; suojavarusteet röntgensäteilyä vastaan ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; onnettomuuksilta suojaavat laitteet henkilökohtaiseen käyttöön; suojakypärät; suojakypärät urheilukäyttöön; suojanaamarit; lentäjien suojapuvut; astelevyt; reikäkorttikoneet toimistoihin; soittokellot; pyrometrit; määränilmaisimet;valokuvauksessa käytettävät valutusastiat; tutkat; radiohakulaitteet; radiologiset laitteet teolliseen käyttöön; säteilysuojukset teollisiin tarkoituksiin; radiot; radiolennätinlaitteet; radiopuhelimet; rautatieliikenteen turvalaitteet; etäisyysmittarit; lukijat (tietojenkäsittelylaitteet); ääni- ja kuvavastaanottimet;laitteet levysoitinten neulojen vaihtoon; levysoittimet; kennon kytkimet (sähkö); heijastavat levyt yllä pidettäviksi, liikenneonnettomuuksien estämiseen; refraktometrit; refraktorit; sähkökäyttöiset säätölaitteet; releet (sähköiset); kaukovalvonta- ja kaukosäätölaitteet; sähkövastukset; hengityskojeet ilman suodatukseen; happinaamarit muuhun kuin tekohengitykseen; elvytysharjoituksiin käytettävät nuket [opetusvälineet]; käyräkaulaiset tislauspullot; käyräkaulaisten tislauspullojen telineet; kierroslukumittarit; säätövastukset; Ratsastuskypärät; tieopasteet, valaisevat tai mekaaniset; kaivonkatsojan varvut; mittauslaatat; röntgenlaitteet, ei lääkintäkäyttöön; röntgenfilmit, valotetut;suojavarusteet röntgensäteilyä vastaan, muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin; viivoittimet (mittausvälineet); sokerimittarit; suolamittarit; satelliittinavigointilaitteet; vaa'at; kuvanlukijat (tietojenkäsittely); valokuvausvarjostimet; kierteitystulkit; pakkausten tiivistysmuovien sähköiset valmistuslaitteet; itsesäätyvät polttoainepumput; puolijohteet; sekstantit; sähkökaapeleiden vaipat; liipaisimet (valokuvaus-); sulkimet [valokuvaukseen]; tuliaseiden kiikaritähtäimet; merkinantokellot; vilkkulyhdyt; merkkipoijut; itsevalaisevat tai mekaaniset merkinantopaneelit; merkinantopillit; kyltit, valaisevat tai mekaaniset; valomainoskyltit; ajoneuvojen ohjausta ja hallintaa simuloivat laitteet; sireenit; nahan paksuuden mittausvälineet; työntömitat; diaprojektorit; laskutikut; diakuvat; kaltevuudenosoittimet; älykortit (integroidut piirikortit); savunilmaisimet; pistorasiat ja liitäntärasiat; irtopohjalliset, sähkölämmitteiset; aurinkoparistot; juottajien kypärät; juotoskoneet, sähköiset; juotoskolvit, sähköiset; solenoidiventtiiilit (sähkömagneettiset katkaisimet); kaikuluotaimet; akustiset hälytyslaitteet; äänenmittausvälineet; äänentallennuslaitteet ja -välineet; äänen tallennuslaitteet; äänitallennelevyt; äänitallennusnauhat; äänentoistolaitteet; äänensiirtolaitteet; luotauslaitteet ja -kojeet; luotausluodit; luotinuorat; silmälasikotelot; silmälasinkehykset; silmälasien linssit; Silmälasit (optiset); spektrografialaitteet; spektroskoopit; ajoneuvojen nopeudenvalvontalaitteet; nopeusilmaisimet; nopeudenmittauslaitteet (valokuvaukseen); nopeuden säätimet levysoittimiin; kuperuusmittarit; vesivaa'at; kelat (valokuvaukseen); näyttämövalaistuksen säätölaitteet;postileimausten tarkastuslaitteet; valokuvauslaitteiden telineet; autojen käynnistyskaapelit; vipuvaa'at ( liukupainovaa'at); automaattiset ohjauslaitteet ajoneuvoihin; stereoskoopit; stereoskooppilaitteet; tislaimet laboratoriokokeisiin; levysoittimien neulat; rikkipitoisuusmittarit; aurinkolasit; geodeettiset laitteet ja -kojeet; maanmittarin mittaketjut; geodeettiset kojeet;vaaituskojeet, uimavyöt; kytkintaulut; venttiilikotelot (sähkölaitteina); erottimet (sähkön); kierrosnopeusmittarit; nauhurit; taksamittarit; lennätinlangat; telekopiolaitteet; etäisyysmittarit; puhelinkoneet; puhelinvastaanottimet; puhelähettimet; puhelinlangat; kaukokirjoittimet; (tv-esiintyjän) lukulaitteet; kaukokatkaisimet; teleskoopit; kaukokirjoittimet; televisiolaitteet; tarkkuuslämpömittarit; päätteet (sähkö-); koeputket; testauslaitteet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin; sähköiset varkaudenestolaitteet; teodoliitit; hehkukatodilamput ja -putket; elektroniputket (radio-); lämpömittarit (ei lääketieteellisiin tarkoituksiin); termostaatit; termostaatit ajoneuvoihin; langanlaskulaitteet; lippuautomaatit; kellokorttilaitteet [ajanmerkitsemislaitteet]; ajanmittauslaitteet; automaattiset aikakytkimet; äänivarret levysoittimiin; totalisaattorit; liikennevalolaitteet (merkinantolaitteet); sähköiset muuntimet; transistorit (elektroniset); elektronisten signaalien lähettimet; lähettimet (tietoliikenne-); kaukoviestinnän lähetinlaitteistot; diakuvat; piirtoheittimet; kameranjalustat; automaattiset kääntöportit; urometrit; tyhjiömittarit; tyhjiöputket (radio-); variometrit; ajoneuvojen varoituskolmiot; ajoneuvojen radiot; myynnin edistämispalvelut (muille); työntömitat; videokasetit; videopelikasetit; kuvanauhurit; videokuvaruudut; näköpuhelimet; videonauhat; kameran etsimet; viskosimetrit; jännitteen säätimet ajoneuvoihin; ylijännitesuojalaitteet; jännitemittarit; äänestyskoneet; piikiekot (integroituihin virtapiireihin); merkkilasit; kannettavat radiopuhelimet; huuhtelualtaat (valokuvaus); veden pintatason ilmaisimet; kylpy- ja uimakellukkeet; aaltomittarit; ajoneuvovaa' at; punnituslaitteet ja -välineet; punnituslaitteet; painot; hitsauselektrodit; viheltävät hälyttimet; tuulipussit tuulensuunnan määrittämiseen; johtoliittimet (sähkö-); sähköjohdot; sulakelanka; tekstinkäsittelylaitteet; työntekijöiden kasvosuojukset; tietokoneiden kanssa käytettävät rannetuet; röntgenfilmit, valotetut; röntgenkuvat, muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin; röntgenputket, ei lääkintäkäyttöön; röntgenputket, ei lääkintäkäyttöön; jännitteensäätimet;antennit (virta-antennit); lähetin-vastaanottimet;yksijohtoiset kanavointiverkot; polttoaineen mittauslaitteet ja mittarit; lämpötilan mittauslaitteet ja mittarit; öljynpaineen mittauslaitteet ja mittarit;välinesarjat (mittaristot); ajopiirturit;ilmanvirtausmittarit moottoreihin;halogeenivuodonilmaisimet;tyhjiöanturit;happianturit;kaasuläpän asennontunnistimet;sisäänottoilman lämpötila-anturit;jäähdytysilman lämpötila-anturit;nakutusanturit;kammen paikka-anturit;pakokaasun lämpötila-anturit;laihan seoksen mittaavat anturit;ympäröivän ilman lämpötila-anturit;auringonsäteilyä mittaavat anturit (säteilymittarit);höyrystymistä mittaavat anturit;korkeusanturit;ohjausanturit; pietsosähköiset anturit;pyörän nopeusanturit; Kiihtyvyysmittarit;taka-akselianturit;törmäysanturit;turva-anturit;ultraäänianturit;nopeusanturit;magneettikentän tunnistimet;sadeanturit; tietokoneet (elektroniset ohjauslaitteet);päästöjä rajoittavat tietokoneet; viivakoodilliset kämmentietokonepäätteet; koodatut magneettikortit; magneettiset kortit (magneettiset tietovälineet); magneettikorttien lukijat/kirjoittimet; henkilökortin tunnistuslaitteet;tehdasautomaatioon liittyvät työasemat (dataviestintä- ja tietojenkäsittelylaitteet);sähköiset ohjauslaitteet (koneiden ja robottien valmistamiseen); sormenjälkien tunnistuslaitteet; äänentunnistuslaitteet;ohjelmoitavat ohjaimet;kosketuksettomat henkilökortit;kosketuksettomien henkilökorttien luku-/kirjoituslaitteet; mikroaaltoradiotaajuuksien tunnistuslaitteet; optiset tunnistuslaitteet;tietokoneet numeerisia ohjauskoneita varten; magneettiset levyt; optiset magneettiset levyt;katodisädeputket (CRT);ilmastointilaitteiden vahvistimet;automaattisten ilmastointilaitteiden tietokoneet;ilmastointilaitteiden ohjauspaneelit; kannettavat akut; aurinkoparistot; sähköiset varkaudenestolaitteet; sähkötoimiset hyönteisten tuhoamisvälineet;toimilaitteet (sähkömagneettisesti toimivat laitteet); auton navigointilaitteet;nelipyöräiset ohjauslaitteet ajoneuvoihin; kulkuneuvojen automaattiset ohjauslaitteet; ovien sähköiset lukkolaitteet;solenoidit (sähkömagneettiset venttiilit); äänivaroituslaitteet; ajoituksen hallintalaitteet; valaistuksen hallintalaitteet;salamavalot ja niiden sähkökäyttöiset tai elektroniset ohjauslaitteet.

Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző (felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló készülék; mágneses adathordozók, (jel)hordozó lemezek; árusító automaták és érmebedobással működő berendezésekhez készült szerkezetek; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; abakuszok/golyós számológépek; könyvelőgépek; akkumulátortartályok; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorok (elektromos ~) járművekhez; savsűrűségmérők; savmérők (acidiméterek) akkumulátorokhoz; akusztikus csatolók; akusztikus [hanggal működő] riasztók; sugárzásmérők; összeadógépek; antennák/légvezetékek; légsűrűségmérők; elektronikus határidőnaplók; levegőelemző berendezések; jelzőcsengők, elektromos; riasztók; szeszfokolók, alkoholométerek; távcsöves alhidádék; magasságmérők (altiméterek); ampermérők; erősítők; erősítő csövek; erősítőcsövek; szórakoztatóberendezések, amelyeket külső képernyővel vagy monitorral használnak; szélmérők/lég- és gázsebességmérők (anemométerek); animációs filmek; anódtelepek; anódok; üzenetrögzítők; antennák/légvezetékek; antikatódok; káprázásgátló árnyékolók; vakításgátló szemüvegek; fénytompítók/fényellenzők; zavarszuro készülékek (villamosság); betörésgátló/biztonsági jelzőberendezések; rekesznyílásmérők [optika]; armatúrák, forgórészek (elektromosság); azbesztruházat (tűz- és balesetvédelmi célra használt ~); csillagászat (-i készülékek és berendezések); rovar eltávolító és irtó (elektromos - berendezések); audiovizuális tanítási eszközök; pénzkiadó automaták (ATM); azimutális műszerek; mérlegek [kétkarú mérlegek]; kiegyensúlyozó készülékek; vonalkód leolvasók; barométerek; elemek/akkumulátorok (elektromos ~); akkumulátortelepek (elektromos ~) járművekhez; elemek/akkumulátorok világításhoz; elemek (zseblámpa-); akkumulátortartályok; elem-/akkumulátortöltők; akkumulátoredények; jelzők, világító; jelzőharangok; csengok (riasztóberendezések); betatronok, indukciós gyorsítók; távcsövek (binokuláris ~); villogók (fényjelek); kék-/fénymásoló berendezések; kazánszabályozó készülékek; elágazódobozok (villamosság);golyóálló mellények; berregők; berregők, elektromos; hangszóródobozok; villamos kábelek; számolókorongok; számológépek; kalibráló gyűrűk; kaliberkörző; camcorderek; fényképészeti készülékek; kapacitív ellenállások/kapacitások; kapacitásmérők; kapillárisok, hajszálcsövek; ácsok vonalzói; intermedierek (fényképészet); tokok és táskák (speciálisan fényképészeti készülékekhez és műszerekhez készült ~); bonckészlettel ellátott táskák [mikroszkópia]; pénztárgépek; kazetta lejátszók/kazettás magnetofonok; katódok; katódos korróziógátló berendezések; reduktorok (elektromosság); diapozitív keretezőgépek; töltőkészülékek elektromos elemekhez/akkumulátorokhoz; vegyészeti berendezések, készülékek és műszerek; chipek (integrált áramkörök); fojtótekercsek; kromatográfiai berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; szivargyújtók gépkocsikba; filmkamerák; mozifilm (vágóberendezések -ekhez); fényérzékeny mozgófilmek, exponálás nélkül; megszakítók/kapcsolók; bekapcsolók, zárókapcsolók; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tisztítóberendezések hanghordozó lemezekhez/diszkekhez; klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők (vasút); laboratóriumi speciális ruházat; védőruházat (balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi ~); védőruházat (tűzvédelmi ~); koaxiális kábelek; tekercsek, elektromos; érmék (-kel működő mechanikus berendezések); érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolókhoz és parkolásra használt területekhez/telkekhez; érmebedobással muködo szerkezetek televíziós készülékekhez; kollektorok, elektromos; Elektromos berendezések kommunikációs célokra; kapcsolók; kompaktlemez (CD) lejátszók; kompakt lemezek (audio-video); CD-ROM (kompakt) lemezek; komparátorok;iránytűk; kompaszok (méromuszerek); számítógépes játékprogramok; számítógép billentyűzetek; számítógépes tároló-/memóriaegységek; számítógépek operációs programjai (rögzített); számítógépperifériák; Számítógépprogramok (rögzített); számítógépes programok [letölthető szoftver]; rögzített számítógép szoftverek; számítógépek; kondenzátorok, elektromos; vezetők, elektromos; csatolások, kötések (elektromos); csatlakozások/érintkezők villamosvezetékekhez; kapcsolók; kontaktlencsék; érintkezők (elektromos ~); érintkezők (elektromos ~) nemesfémből; tárolók kontaktlencsékhez; dobozok mikroszkópok tárgylemezeihez; vezérlopult (elektromosság); konverterek (elektromos ~); (szigetelt) rézhuzalok; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; hamispénzvizsgáló érzékelők; zsetonok (-kal működő mechanikus készülékek); számlálókészülékek, mérőműszerek;akusztikus irányítók; csatolók (informatika); csatolások/kötések (elektromos ~); elektromos csatlakozók fedelei; olvasztótégelyek; olvasztótégelyek; egyenirányítók; ciklotronok; sötétkamralámpák (fényképészet); sötétkamrák (fényképészet); adatfeldolgozó készülékek; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; sűrűségmérők (denziméterek); denzitométerek, sűrűségmérők; detektorok; füstjelző berendezések; diagnosztikai berendezések és készülékek (nem gyógyászati célra használt ~); diafragmák (akusztika); membránok tudományos készülékekhez; diafragmák (fényképészet); diktafonok; diffrakciós készülékek (mikroszkópia); gázkisülési csövek, (elektromos) nem világítási célra; lemezmeghajtók számítógépekhez; mágneslemezek; távmérő/távolságmérő berendezések; távolságregisztráló készülékek; desztillálóberendezések tudományos használatra; elosztótáblák [villamosság]; elosztódobozok (elektromosság); vezérlőpultok [elektromosság]; elosztógépek (automata ~); búvárálarcok; búvárruhák; DNA-chip-ek; ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; dózismérők/-adagolók; dózismérők, doziméterek; szárítóállványok fényképészethez; szabászati mérőszalagok; szárítóberendezések fényképnyomatokhoz; szárítóállványok (fényképészet); villamos kábelek; DVD-lejátszók; dinámóméter; vágó-/montírozó berendezések és eszközök mozifilmekhez; ívvágó készülékek; elektromos ívhegesztő készülékek; elektromos ajtócsengők; elektromos berendezések (ipari műveletek távirányítására szolgáló ~); elektromos veszteségjelző készülékek; villamos hegesztőkészülékek; villamosáram vezetékek; anyagok elektromos fővezetékekhez [vezetékek, kábelek]; elektromos kerítések; elektromos vezetősínek spotlámpák felszereléshez; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektronikus jegyzőtáblák; fényceruzák (vizuális kijelzőkhöz, displayekhez); elektronikus zsebfordítógépek; elektronikus kiadványok, letölthető; elektronikus címkék árucikkekhez; galvanotechnikai berendezések; felvonóvezérlő készülékek; mágneskártyák (kódolt ~); kódolt személyazonosító karszalagok, mágneses; nagyítókészülékek [fényképészet]; epidiaszkópok; ergométerek; fénymérők [megvilágításmérők]; szemüvegtokok; szemüveg láncok; szemüveg-kötélek; szemüvegkeret; Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok; szemlencsék;szemüvegek (-et tartalmazó felszerelések); szem-sminkek; fax-berendezések; hamispénz-vizsgálóberendezések;erjesztéshez használt készülékek [laboratóriumi készülék]; száloptikás kábelek; filmvágó berendezések és készülékek; exponált filmek; filterek/szűrők légzőmaszkokhoz; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; szűrők (fényképészet); tűzjelző készülékek; tűzoltófecskendők; villanólámpák (fényképészet); villogók (fényjelek); vakuk (fényképészet); vasalók (elektromos); gumi-/parafaövek fürdéshez és úszáshoz; hajlékony (floppy) lemezek; fluoreszcens ernyők/képtányérok; ködjelzők, nem robbanóak; ételelemző készülékek; keretek diapozitívekhez;bérmentesítés (berendezés - ellenőrzéséhez); frekvenciamérők; kazánok/kemencék laboratóriumi kísérletekhez; speciális bútorzat laboratóriumokba; biztosítóhuzalok; biztosítékok/olvadóbiztosítók; galénakristályok [detektorok]; galvánelemek; galvánelemek; galvanizáló készülékek; galvanométerek; játékok (ezek berendezései), amelyek külső képernyőkkel vagy monitorokkal használatosak; védőruházat (tűzvédelmi ~); gázvizsgáló műszerek; benzinszintjelzők; gáztárolók, gazométerek; mérőberendezések/-műszerek/-eszközök; fényező eszközök és berendezések fényképnyomatokhoz; búvárkesztyűk; sportszemüvegek; gradiensjelzők; akkumulátorrácsok; vilannyal fűtő hajgöndörítők;kihangosító készülékek telefonokhoz; magnetofonfej-tisztító szalagok; fejhallgatók; hőmérséklet-szabályozó berendezések és készülékek; fénytávíró készülékek; szegélyjelölők (varráshoz); anódtelepek; nagyfrekvenciás berendezések és készülékek; tartók villamos tekercsekhez; hologramok; tölcsérek hangszórókhoz; vízmérők, hidrométerek; higrométerek/(lég)nedvességmérők; azonosító köpenyek/burkolatok villamos vezetékekhez; tanúsító/azonosító jelzések villamos vezetékekhez; személyazonosító kártyák, mágneses; távgyújtó készülékek, elektromos; biztosíték (elem -hoz); inklinométerek; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; indikátorok (villamosság); induktorok, indukciós tekercsek (elektromosság); memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; integrált áramkörök; belső/fedélzeti összeköttetést biztosító berendezések; interfészek számítógépekhez; inverterek, áramirányítók (elektromosság); számlázógépek; ionizáló készülékek, kivéve a levegőkezelő készülékeket; sablonok, másoló idomszerek (méroeszközök); adatfeldolgozási lemezváltók; zenegépek (wurlitzerek); csatlakozó dobozok, csatlakozó szekrények (villamosság); összekötőhüvelyek villamoskábelekhez; laboratóriumi tálcák; tejsűrűségmérők; tejfajsúlymérők; hordozható számítógépek; lézerek, nem gyógyászati célra;bőr (a vastagság mérésére szolgáló eszközök-); lencsevédők/lencseárnyékolók/ellenfényszűrők; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); levélmérlegek; szintezőműszerek/vízszintmérők; mérőrudak; vízszintezők (vízszintes helyzetet meghatározó műszerek); felvonóvezérlő készülékek; optikai üvegszálak (fényvezető szálak); elektromos fénytompítók [szabályozók]; fénykibocsátó elektronikus mutatók; világító ballasztok; villámhárítók/túlfeszültség-levezetők; villámhárítók/túlfeszültség-levezetők; határolók, limiterek (elektromosság); zárak (elektromos); logok; hangszórók/hangosbemondók; laterna magica; mágneses adathordozók; mágneses kódolók; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; mágneses huzalok; mágnesek; díszmágnesek; nagyítók [optika]; arcfestés eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; manométerek; kompaszok; szonárok, hanglokátorok; útirányjelző bóják; rádió (antennatornyok -hoz); anyagvizsgáló készülékek és gépek; matematikai műszerek; mérőeszközök/mértékek; mérőberendezések; mérőkészülékek, elektromos; mérőedények (üveg ~)/méréshez használt üvegáru; mérőműszerek; mérő-/adagolókanalak; gépi jelzések/jelző- és reklámtáblák; megafonok; higanyos libellák; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek; mérő-/számlálóműszerek és -berendezések; mikrométercsavarok; mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek/mikromérők; mikrofonok; mikroprocesszorok; mikroszkópok; metszetvágók/kismetszők/metszőgép mikrotomok; kilométer-számlálók járművekhez; munkafelügyeleti tükrök; tükrök [optika]; modemek; pénzszámláló és -osztályozó gépek; ellenőrző készülékek [elektromos]; monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); egér (informatikai); egérpadok;zeneautomaták (érmével működő ~) (zenegépek); hajóműszerek és -berendezések; hajózási jelzőberendezések; navigációs készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs műszerek; tűk lemezjátszókhoz; orrcsipeszek búvároknak és úszóknak; notebook számítógépek/noteszgépek; objektívek, lencsék (optika); figyelőkészülékek/szemlélőműszerek; oktánsok (csillagmagasság-mérők); ohmmérők; optikai készülékek és műszerek; optikai karakterolvasók; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai üvegszálak (fényvezeto szálak); optikai cikkek; optikai lámpák; optikai lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez; ózonizátorok (ózonizálók); parkolóórák; részecskegyorsítók; hodométerek (lépésszámlálók); periszkópok; sétálómagnók; benzinszintjelzők; fénymásoló gépek [fényképészeti, elektrosztatikus, termikus]; fénymérők; képtávíró készülékek; fényelemek; fizika (berendezések és készülékek -hoz); csíptetős szemüvegek; cvikkertokok; monoklikhoz kis láncok; szemüvegzsinórok; foglalatok cvikkerekhez; pipetták; méroasztalok (geodézia); planiméterek, területmérők; lemezek akkumulátorokhoz; térképszerkesztők; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; ón függőónokhoz; függőónok/függővonalak/mélységmérő ónok; zsebszámológépek; polariméterek; hordozható telefonok (mobiltelefonok); postabélyeg adagolók/postai bélyegzőgépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; nyomásmérők/Bourdon-csöves nyomásmérők;gépjárművek alacsony abroncsnyomását automatikusan jelző készülékek; (szelepfejek) nyomásmérővel; nyomásjelzők; nyomásmérő berendezések és készülékek; nyomtatott áramkörök/PC-k; nyomtatók számítógépekhez; prizmák [optika]; mérőszondák/érzékelők (tudományos célra használt ~); processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); vetítőkészülékek/-gépek; vetítővásznak; röntgensugárzás ellen védő készülékek, nem gyógyászati használatra; védőeszközök (balesetmegelőző ~) személyes használatra; védősisakok; sportoláshoz használt védősisakok; védőálarcok/-maszkok; védőöltözetek pilóták részére; szállítószalagok; lyukkártyás irodagépek; nyomógombok csengőkhöz; pirométerek; mennyiségjelzők;fényképészeti állványok; radarkészülékek; rádiós személyhívók; radiológiai készülékek ipari használatra; radiológiai ernyők ipari használatra; rádiók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; távmérő műszerek, teleméterek; olvasóegységek (informatika); vevők (audio- és video-);lemezjátszótűk (- cseréjére szolgáló készülékek); lemezjátszók; reduktorok [villamosság]; egyedi fényvisszaverők ruházathoz közlekedési balesetek megelőzésére; visszaverődés-mérők, reflektométerek; refraktorok/fénysugártörő készülékek; szabályzó berendezések (elektromos ~); relék, elektromos; távvezérlők; ellenállások, elektromos; légzőkészülékek légszűrővel; légzőálarcok, nem mesterséges lélegeztetésre; újraélesztéshez használt babák [oktatási készülékek]; retorták, lombikok; lombik állványai; fordulatszámlálók; szabályozó ellenállások (reosztátok); Lovas sisakok; útjelzők, világító vagy mechanikus; varázsvesszők (forráskutatóé); mérőrudak; röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; röntgenfilmek, exponált;röntgensugárzás (~ ellen védőeszközök), nem gyógyászati célokra; vonalzók (méroeszközök); szachariméterek; sótartalommérők, sófokolók; műholdas navigációs berendezések; mérlegek; szkennerek, optikai letapogatók (informatika); ernyők (fényképészet); csavarmenet mérők; műanyag tömítések (elektromos készülékek -hez) [csomagolás]; szivattyúk; félvezetők; szextánsok (szögmérők); köpenyek/burkolatok/páncélok villamoskábelekhez; zárkioldók (fényképészet); zárak, blendék (fényképészet); irányzótávcsövek lőfegyverekhez; jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőbóják; jelzőberendezések (világító vagy mechanikus); jelzősípok; jelzések (fény- vagy gépi ~); világító jelek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szirénák; bőr (készülékek - vastagságának megméréséhez); tolómércék; diavetítők; logarlécek; diapozitívok; klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők (vasút); intelligens kártyák [integrált áramkörös kártyák]; füstjelző berendezések; dugaszolóaljzat [villamos összeköttetések]; elektromosan fűtött zoknik; napelemek; védősisakok forrasztáshoz; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák; mágnesszelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; hangriasztók; szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők; hangfelvevő berendezések; hangfelvevő berendezések; hangfelvevő/-hordozó lemezek/diszkek; hangrögzítő szalagok; hanglejátszó készülékek; hangátviteli készülékek/hangadók; mélységmérő készülékek és gépek; mérőónok; mélységmérő fonalak; szemüvegtokok; szemüvegkeret; szemüveglencse üvegjei; Szemüvegek (optika); szpektrografikus készülék; spektroszkópok; (sebesség-ellenőrző készülékek) járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; sebességméro muszerek (fényképészet); fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; szferométerek (felületgörbület-mérők); libellás szintezők/libellák; orsók, csévék (fényképészet); színpadvilágítás-szabályozók;levélbélyegzők (készülékek - ellenőrzéséhez); állványok fényképészeti berendezésekhez, készülékekhez és eszközökhöz; indítókábelek motorokhoz; gyorsmérlegek; automatikus kormányberendezések járművekhez; sztereoszkopikus, térlátó készülékek; térhatású készülékek; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; tűk lemezjátszókhoz; kénezésszabályozók; napszemüvegek; felmérő/geodéziai berendezések és műszerek; földmérő láncok; felmérő/geodéziai műszerek;vízszintezők: úszóövek; kapcsolótáblák/-szekrények, vezérlőpanelek; kapcsolószekrények [villamosság]; (elektromos) megszakítók; tachométerek; magnetofonok; taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek); távíróhuzalok; távírók (készülékek); távmérő műszerek/teleméterek; telefon-berendezések; telefon vevők; telefon adók; telefonhuzalok; telexgépek; tv-súgógépek; távmegszakítók, távkapcsolók; teleszkópok; telexek; televíziós berendezések/televíziókészülékek; hőmérsékletjelzők; csatlakozók, kivezetések [villamosság]; kémcsövek; tesztelő berendezések és készülékek (nem egészségügyi használatra készült ~); betörésgátló felszerelések, elektromos; teodolitok; termoionikus lámpák és csövek; detektorszelep [rádió]; hőmérők [nem gyógyászati használatra]; termosztátok; termosztátok járművekhez; fonalszámlálók (nagyítóüvegek); jegyautomaták; bélyegzőórák; időregisztráló berendezések/blokkolóórák; kapcsolóórák/időkapcsolók; hangszedőkarok lemezjátszókhoz; összeadóművek, számlálók; forgalmi jelzőlámpák [jelzőeszközök]; transzformátorok [elektromosság]; tranzisztorok; jeladók (elektronikus ~); adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); diapozitívok [fényképészet]; diavetítők; háromlábú állványok fényképezőgépekhez; (automatikus) forgókeresztek (forgóajtók); urométerek; vákuummanométerek, vákuummérők; vákuumcsövek (rádiós távírás és telefonálás); variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; járművek üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; jármű-rádiók; eladási promociók (mások számára); nóniuszok, finombeállítók; videokazetták; videojáték cartridge-ek; video felvevők; video képernyők; videotelefonok; videoszalagok; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; viszkozitásmérők; feszültségszabályozók járművekhez; tengervédők; voltmérők; szavazógépek; szilícium papírpecsét; fonalszámlálók (nagyítóüvegek); (kis hatósugarú) kézi adó-vevők; öblítő edények [fényképészet]; vízállásjelzők; úszószárnyak, (szárny alakú) úszóövek; hullámhosszmérők; hídmérlegek, járműmérlegek; súlymérő berendezések és készülékek; mázsálók; súlyok; ívhegesztő elektródák; sípos riasztókészülékek; szálzsákok szélirány jelzésére; vezeték-/tápvonal csatlakozók [villamosság]; villamos kábelek; huzalok fémötvözetekből [biztosítékhuzal]; szövegszerkesztők; arcvédő maszkok munkásoknak; csuklótámaszok számítógéphasználathoz; röntgenfilmek (exponált); röntgenfelvételek nem orvosi használatra; röntgenberendezések, nem orvosi célokra; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; feszültségszabályozók;antennák (áramantennák); transciever-ek;egyvezetékes multiplex hálózatok; üzemanyagszint-mérők és -jelzők; hőmérsékletjelzők; olajnyomásmérők és -jelzők;műszerfalak (kombinált mérőműszerek); tachográfok;légáramlásmérők (motorokhoz);halogénszivárgás-érzékelők;vákuumérzékelők;oxigénérzékelők;fojtás-érzékelők;beszívott levegő hőmérséklet-érzékelők;hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelők;ütődésérzékelők;indítókar-pozíció érzékelők;kipufogógáz hőmérséklet-érzékelők;szegénykeverék-érzékelők;külső levegő hőmérséklet-érzékelők;napsugárzás-érzékelők (aktinométerek);elpárologtatók érzékelői;magasságszabályozás-érzékelők;kormányzás-érzékelők; piezoelektromos érzékelő;keréksebesség-érzékelők; Gyorsulásmérők;hátsó tengely-érzékelők;ütközésérzékelők;biztonsági érzékelők;ultrahangos érzékelők;sebesség-érzéke