DENSO - ochranná známka, majitel KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9130048
Reprodukce/Znění OZ DENSO - ochranná známka
DENSO
Třídy výrobků a služeb 1, 7, 9, 11, 12, 35, 37
Vídeňské obrazové třídy 1.15.9 ; 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.1
Datum podání přihlášky 25.05.2010
Datum zveřejnění prihlášky 01.10.2010
Datum zápisu 14.01.2011
Datum konce platnosti 25.05.2020
Přihlašovatel/vlastník KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)
Zástupce J A KEMP
OZ tvořena pouze barvou CSČervená a bílá
OZ tvořena pouze barvou ENRed and white
OZ tvořena pouze barvou FRRouge et blanc
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;Syntetické materiály na pohlcování oleje; acetát celulózy, v surovém stavu; acetáty; acetanhydrid, anhydrid kyseliny octové; aceton; acetylen; acetylen tetrachlorid (tetrachloretan); kyselinovzdorné chemické sloučeniny; kyseliny; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; pryskyřice akrylové v surovém stavu; aktivní uhlí; chemické přísady do vrtných kalů; chemické přísady do fungicidů; chemické přísady do insekticidů; palivo motorové (chemická aditiva do-); adhezivní přípravky pro chirurgické obvazy; lepidla na plakáty; Lepidla pro průmysl; lepidla na tapety; Lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky; agar-agar; betonová pojiva; bílkoviny [živočišné nebo rostlinné, suroviny]; alkohol; aldehydy;algarovila [tříslovina]; algináty (bobtnadla, želírovací prostředky), nikoliv pro účely výživy; alkálie; alkalické jodidy pro průmyslové účely; alkalické kovy; kovy alkalických zemin; alkaloidy; kamenec, ledek; oxid hlinitý; octan hlinitý; kamenec, ledek (hlinitý-); chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; křemičitan hlinitý; amoniak; amoniak (kamencový-, ledkový-);čpavek [amoniak] pro průmyslové účely; aldehyd amonný; amonné soli; amylacetát, octan amylnatý; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak;živočišné bílkoviny [suroviny]; uhlí (přípravky ze živočišného-);uhlí (živočišné-); přípravky proti vření chladicí kapaliny motorů; nemrznoucí směsi;protipěnové roztoky do baterií; protipěnové roztoky do baterií; látky proti vytváření usazenin nebo na jejich odstraňování; antidetonační látky pro spalovací motory; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost; sklo (chemické přípravky proti ztrátě lesku-); antranilová (kyselina-); argon; arsen; arsenové kyseliny; nezpracované umělé pryskyřice; astat; kapaliny pro použití s abrazivy (přídavné); bakteriální přípravky, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; bakteriologické přípravky pro octové kvašení; bakteriologické přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely;gurjunský balzám [gurjonský, gurjanský] na výrobu laku; barium (sloučeniny s-); síran barnatý; oxid barnatý; baryt;báze [chemické přípravky]; galát bizmutu, hydroxid bizmutitý; kůže (apretury n. mořidla mimo olejů na-) pro kožedělný průmysl; bauxit;konzervační látky do piva; pivo (činidla na čeření a konzervování-); bentonit; benzenové deriváty; benzeny (kyseliny na bázi-); benzoová kyselina; hydrogen uhličitan sodný pro chemické účely; chlorid cínatý; dvojchroman draselný; dvojchroman sodný;slévárenská pojiva; katalyzátory biochemické; biologické přípravky, ne pro léčebné nebo veterinární účely; lep na ptáky; dusičnan bizmutitý pro chemické účely;bělicí přípravky [odbarvovače] pro průmyslové účely; uhlí krevní; uhlí kostní; tetraboritan disodný, borax; kyselina boritá pro průmyslové účely; brzdová kapalina; Tavidla k pájení natvrdo; přípravky k pájení natvrdo; ochranné přípravky pro cihly (s výjimkou barev a olejů); brom pro chemické účely; vedlejší produkty při zpracování obilniny pro průmyslové účely; soda (kalcinovaná-); karbid vápenatý; soli vápníku; kafr pro průmyslové účely; karbid; uhlík; saze uhelné pro průmyslové účely; filtry (uhlík do-); sirouhlík, disulfid uhličitý; chlorid uhličitý, tetrachlormetan; uhličitany; kyselina uhličitá; uhlohydráty; kasein pro průmyslové účely; katalyzátory; katechu (extrakt východoindické akácie); hydroxidy alkalických kovů; louh sodný pro průmyslové účely; žíraviny pro průmyslové účely; celulóza; deriváty celulózy [chemické výrobky]; estery celulózy pro průmyslové účely; étery celulózy pro průmyslové účely; lepidla na obuv; tmely na opravu rozbitých předmětů; tmel na pneumatiky;cement [metalurgie]; konzervační přípravky pro cement s výjimkou barev a olejů; cement (chemické přípravky vodovzdorné pro-), s výjimkou barev; filtrační keramické materiály ve formě částic;keramika technická (směsi pro výrobu -); chemické přísady do olejů; zesilovače chemické pro papír; chemické zesilovače gumy; slitiny kovů (chemické přípravky na výrobu-); chemické přípravky pro vědecké účely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a veterinární účely; chemické látky pro laboratorní rozbory s výjimkou látek pro lékařské a veterinární účely; komíny (chemické přípravky na čistění-);kaolin; chlorečnany; chloridy; chlor; kyselina cholová; chromany; síran chromito-draselný; soli chromové; kyseliny chromu; soli chromité; oxidy chromu; kyselina citrónová pro průmyslové účely; prostředky pro čeření;kaolin; uhlí (přípravky spořící-); oxid kobaltnatý pro průmyslové účely; kolódium; barvy (zjasňující chemické přípravky pro-) pro průmyslové účely; látky podporující hoření [chemické přísady do motorových paliv]; gramofonové desky (směsi pro výrobu-); Beton (konzervační přípravky na-), s výjimkou barev a olejů; chemické látky na provzdušnění betonu; chemické a kondenzační preparáty; kondenzaci zabraňující chemikálie;přípravky pro urychlení vaření pro průmyslové účely; chladicí kapaliny pro motory vozidel;síran měďnatý [vitriol]; korozívní přípravky; kámen vinný (pasta) pro jiné než farmaceutické účely; kreozot pro chemické účely; krotonaldehyd; kůže surové (přípravky pro zpracování-); zpracování kůží (přípravky pro-);kyanidy [kyanidy]; cymen (izopropyltoluen); vlhkost zdiva (přípravky proti-), s výjimkou barev; Odbarvovací přípravky pro průmyslové účely;degumování (přípravky k odstraňování gumy); dehydratační prostředky pro průmyslové účely; smáčecí přísady do motorového benzínu [benzínu]; detergenty průmyslové; dextrin (apretura); diagnostické preparáty mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely; diastáza (enzym) pro průmyslové účely; křemelina, infuzoriová hlinka; prostředky proti tvoření kotelního kamene; disperzní látky z plastů; destilovaná voda; Dolomit pro průmyslové účely; apretování (přípravky pro- a konečnou úpravu textilií); mořidla na kůže, s výjimkou olejů; vrtné kaly; suchý led [oxid uhličitý]; elektroforetické gely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; změkčovadla pro průmyslové účely; emulgátory;chemické přípravky, s výjimkou pigmentů, pro výrobu glazury;látky pro zneprůhlednění glazury; smalt, glazura (chemikálie pro zmatnění-); dekarbonizace motorů (chemické přípravky pro-); enzymatické přípravky pro průmyslové účely; enzymy pro průmyslové účely; epoxidové pryskyřice, v surovém stavu; estery; etan; étery; etylalkohol; etyléter; bělení tuku (chemické přípravky na- );chemické výrobky ve formě mastných kyselin pro kvašení vína; fermenty pro chemické účely; ferokyanidy;výplně pro automobilové karoserie;výplně pro karoserie aut; filtrační materiály [chemické přípravky]; filtrační materiály [minerální látky]; filtrační materiály [plastické látky v surovém stavu]; filtrační materiály [rostlinné látky]; filtrační přípravky pro nápojový průmysl; přípravky na konečnou úpravu ocele; hasicí prostředky; protipožární přípravky; spárování, plátování (přípravky pro- ); flokulační (vločkovací) činidla; moučky pro průmyslové účely; přípravky na ochranu květin; sirný květ pro chemické účely; kapaliny do hydraulických obvodů; fluor; kazivec, fluorid vápenatý; kyselina mravenčí; formaldehyd pro chemické účely; přípravky pro slévárenské formování; slévárenský písek; palivo pro atomové reaktory; přípravky pro úsporu paliva; formovací písek pro textilní průmysl; valchářské přípravky;valchářské přípravky pro textilní průmysl; galová kyselina na výrobu inkoustu;duběnky; galotaninová kyselina; galvanické lázně; galvanizační přípravky; japonská rudka; plyny hnací do aerosolů;přípravky pro čištění plynu;ztužené plyny pro průmyslové účely; želatina pro průmyslové účely;pohlcovače plynu [chemicky aktivní látky];prostředky pro zakalování skla;prostředky proti kalení skla;chemické látky pro matování skla; chemické látky pro zmatnění skla; glukóza pro průmyslové účely; glykosidy; lepidla pro průmyslové účely; lepidlo (gluten), nikoliv pro papírenství nebo pro domácnost; lepkavé štěpařské přípravky pro ošetřování stromů; lepkavé přípravky štěpařské pro ošetřování stromů; glyceridy; glycerin pro průmyslové účely; glykol;etylenglykol; soli zlata; vosk, tmel na štěpování, roubování stromů; vosk štěpařský; grafit pro průmyslové účely;tuk (přípravky na odstranění-) ve výrobních procesech; prostředky k separaci tuků; arabská guma pro průmyslové účely; degumování (přípravky k odstraňování gumy); klovatiny [lepidla], ne pro papírenství nebo domácnost; voda těžká; Hélium; hydráty; hydrazin; hydrochlorečnany; kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíku;chlornan sodný; ditioničitany; průmyslové chemikálie; duše pneumatik (prostředky na jejich opravu);kyselina jodičná: jod pro chemické účely: jod pro průmyslové účely; bílkovina (jodidovaná-); soli jodové; iontoměniče [chemické přípravky]; soli železa; lepidlo, želatina jiná než pro domácnost, kancelářské účely a potravinářské účely; izotopy pro průmyslové účely; kainit; kaolin; ketony; křemelina, infuzoriová hlinka; krypton; kyselina mléčná; saze pro průmyslové účely; octan olovnatý; arseničnan olovnatý; oxid olovnatý; lepidla na kůži; činění kůží (přípravky pro-); impregnační chemické přípravky pro kůže; chemické přípravky na renovaci nkůže;chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu kůže;lecitin [surovina];přípravky proti zakalení čoček; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; vytvrzovací látky (vápenec);kapaliny na odstraňování síranů z akumulátorů; roztoky pro odstraňování síranů z akumulátorů, baterií;oxid lithný [oxid lithný]; půda, humus; magnezit; uhličitan hořečnatý; chlorid hořečnatý; magnetické fluidum pro průmyslové účely; bílkovina (sladová-); manganany; manganičitý oxid; manglový strom, kořenovník (kůra- pro průmyslové účely); ochranné přípravky pro zdivo (s výjimkou nátěrů a olejů); mastix, tmel na kůže; tmel na pneumatiky; přípravky na změkčení masa pro průmyslové účely; oxid rtuťnatý; soli rtuti; přípravky pro žíhání kovů; zemité kovy; prostředky pro kalení kovů; přípravky pro žíhání kovů; metaloidy (polokovy, nekovy); metan; metylbenzol;metylbenzol; metyléter; přípravky z mikroorganizmů, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; kyseliny minerální; retardéry (zpomalovací látky) do jaderných reaktorů;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro bělení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro barvení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro textilní průmysl; přípravky pro vyjímání odlitků z formy; mořidla na kovy; mošty (přípravky na čeření-); naftalín; neon; dusičnan uranu; dusičnany; kyselina dusičná;oxidy dusíku; dusík; dusný oxid; enologické baktericidní látky [chemické přípravky pro použití při výrobě a ošetřování vína]; dispergační činidla pro olej; chemické přípravky na bělení olejů; chemické prostředky pro čištění olejů;oleje na činění kůží; oleje na zpracování kůže; oleje na činění kůže; konzervační oleje pro potraviny; chemické přípravky pro odlučování olejů;olivin [chemické přípravky]; zakalování smaltu a skla (prostředky pro-); bělicí přípravky organické; oxaláty (šťavelany); kyselina oxalová (kyselina šťavelová); kyslík;chemické přípravky pro výrobu barev; paládium (chloridy-); pektin [fotografie]; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; persírany; kyselina persírová; dispergační činidla pro ropu; fenol pro průmyslové účely; fosfatidy; kyselina fosforečná;fosfor; kyselina pikrová;chemické přípravky pro výrobu pigmentů; změkčovadla; plastické hmoty v surovém stavu; plastisoly (pasty z práškového polymeru a změkčovadla); odstranění leštidel (prostředky na-); potaš (uhličitan draselný); draselná voda; draslík; šťavelan draselný; bramborová moučka pro průmyslové účely; hrnčířská hlína; kapalina pro ovládání řízení; konzervační přísady do farmaceutických přípravků; ochranné přípravky pro dlaždice, s výjimkou barev a olejů;chemické výrobky určené ke konzervování potravin; ochranné plyny pro sváření;protein [surovina];kyanidy; čištění tekutin (prostředky pro-); kyselina pyrogalová;dřevný ocet [dřevný ocet]; kebračo pro průmyslové účely; chemikálie pro čištění radiátorů; radioaktivní prvky pro vědecké účely; radon; chladicí přípravky;média chladicí; desky gramofonové (přípravky na renovaci-); kamenná sůl; konzervační přípravky pro kaučuk;látky zabraňující pouštění oček na punčochách; chlorid amonný; kyselina salicylová; sůl pro konzervaci, s výjimkou soli na konzervování potravin;sůl (surovina); ledek; soli [chemické výrobky];soli na barvení [barvení] kovů; soli pro galvanické články; soli pro průmyslové účely; soli kovů vzácných zemin; soli alkalických kovů; soli drahých kovů pro průmyslové účely; tabák (mořidla pro-); Přípravky pro odstraňovaní kotelního kamene, nikoliv pro domácnost; mořská voda pro průmyslové účely; kyselina sebaková; semena (mořidla na ochranu-);přípravky na separování a odlepování; silikáty; křemík; silikony; dusičnan stříbrný; roztoky stříbrných solí pro stříbření; lepidlo (klih) pro apretaci a nátěr; klížicí přípravky;chemické přípravky pro uzení masa;mýdla [kovová] pro průmyslové účely; uhličitan sodný bezvodý; sodík; soli sodíku [chemické výrobky]; chemické přípravky pro pájení; tavidla pro svařování; ztužené plyny pro průmyslové účely; rozpouštědla pro fermeže, laky; saze pro průmyslové nebo zemědělské účely; sůl kyseliny štavelové (šťavelan);spinely [chemické přípravky]; salmiak líh;octová esence [zředěná kyselina octová];chemické přípravky pro barvení smaltu a skla; Chemické výrobky pro ochranu textilních výrobků proti skvrnám; škrob pro průmyslové účely;škrobová pasta [lepicí], nikoli pro papírenství nebo domácnost; škrobový klih [chemické přípravky];zkapalňující chemikálie pro škrob [činidla pro odstranění lepivosti]; sulfáty; sulfidy; kyselina sulfonová; síra; kyselina sírová; éter kyseliny sírové; kyselina siřičitá; škumpa (tříslovina); povrchově aktivní činidla; pryskyřice syntetické (surovina);mastek [křemičitan hořečnatý]; třísloviny; kyselina taninová; tanin; třísloviny; tříslivo na činění kůží; tapioková mouka pro průmyslové účely; kámen vinný, s výjimkou kamene pro farmaceutické účely; kyselina vinná; tenzní činidla; tetrachloridy; textil (chemické zjasňovací přípravky pro-); chemické impregnační přípravky pro textil; chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu textilu; thiokarbanilid;směsi pro řezání závitů; směsi pro opravu pneumatik; titaničitany; oxid titaničitý pro průmyslové účely; toluen;toluen; neutralizační přípravky pro toxické plyny; guma tragantová pro průmyslové užití; kapalina převodová; výplně pro dutiny stromů [lesnictví]; kyselina wolframová; separační a protilepivé přípravky; přípravky na odlepování a separování; oxid uranu; vinný alkohol; viskóza; vitriol; čpavek (amoniak) pro průmyslové účely; vulkanizace (urychlovače pro-); vulkanizační přípravky; tapety (přípravky na odstraňování-); vodní sklo [křemičitan sodný]; chemické přípravky pro čištění vody; přípravky na změkčování vody; vosk (chemické přípravky pro bělení-);sváření (chemické přípravky pro-); zvlhčovací přípravky pro bělení; smáčecí přípravky pro barvení; zvlhčovací přípravky pro textilní průmysl;chemické přípravky proti zakalení oken; čeřidlo na víno; witerit (přírodní minerál); dřevný líh;produkty destilace dřevného lihu; xenon; oxid zirkoničitý;nemrznoucí chladicí kapaliny;čističe chladičů; aerosolové pohonné hmoty; rozpouštědla pro fermeže, laky;chladicí přípravky.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;absorption d'huile (matières synthétiques pour l'); acétate de cellulose à l'état brut; acétates; anhydride acétique; acétone; acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau acidulée pour recharger les accumulateurs; résines acryliques à l'état brut; charbon actif; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques aux fongicides; additifs chimiques aux insecticides; Additifs chimiques pour carburants; matières collantes pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches; Adhésifs (matières collantes pour l'industrie); colles pour papiers peints; Adhésifs pour carreaux de revêtement; agar-agar; liants pour le béton; albumine [animale ou végétale, matière première]; alcool; aldéhydes;algarobilla pour la tannerie; alginates [produits gonflants, gélifiants] non à usage alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage industriel; Métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; alun; Alumine,; acétate d'alumine; alun d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; silicate d'alumine; ammoniaque; alun d'ammoniaque;ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; aldéhyde-ammoniaque; sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; anhydrides; ammoniaque anhydre;albumine animale [matière première]; préparations de charbon animal;noir animal; préparation pour éviter l'ébullition des agents réfrigérants de moteur; antigels;solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; solutions pour prévenir la formation d'écume dans accumulateurs; produits antitartriques; antidétonants pour moteurs à combustion interne; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; produits contre l'électricité statique non à usage ménager; produits contre la ternissure des vitres; acide anthranilique; argon; arsenic; acide arsénieux; résines artificielles à l'état brut; astate; fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; composés du baryum; sulfate de baryum; baryte; spath pesant;bases (produits chimiques); gallate basique de bismuth; confits [mégisserie]; bauxite;produits pour la conservation de la bière; produits pour la clarification et la conservation de la bière; bentonite; dérivés de benzène; acides de la série du benzène; acide benzoïque; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de soude;substances liantes pour la fonderie; catalyseurs biochimiques; produits biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; sous-nitrate de bismuth à usage chimique;produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel; charbon de sang; charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; liquide de freinage; Fondants pour le brasage; produits pour le brasage; produits pour la conservation des briques [à l'exception des peintures et des huiles]; brome à usage chimique; résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; soude calcinée; carbure de calcium; sels de calcium; camphre à usage industriel; carbureso; carbone; noir de charbon à usage industriel; charbon pour filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage industriel; catalyseurs; cachou; alcali caustique; soude caustique à usage industriel; produits caustiques à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage industriel; éthers de cellulose à usage industriel; mastics pour chaussures; ciments pour la réparation des objets cassés; mastics pour pneumatiques;céments; produits pour la conservation du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment [à l'exception des peintures]; matériaux céramiques en particules pour filtres;compositions pour la fabrication de céramique technique; additifs chimiques pour huile; produits chimiques pour renforcer le papier; renforçateurs de caoutchouc chimiques; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux; produits chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;kaolin; chlorates; chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de chrome; acide chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; acide citrique à usage industriel; préparations de clarification;kaolin; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants [additifs chimiques pour carburants]; compositions pour la fabrication de disques acoustiques; Produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures et des huiles); produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques de condensation; produits pour éviter la buée;produits pour activer la cuisson à usage industriel; produits de refroidissement pour moteurs de véhicules;vitriol; produits corrosifs; crème de tartre non à usage pharmaceutique; créosote à usage chimique; aldéhyde crotonique; produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux;prussiates; cymène; produits contre l' humidité de la maçonnerie [à l'exception des peintures]; décolorants à usage industriel;produits de décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs détergents pour l'essence; détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; diastases à usage industriel; terre à diatomées; désincrustants; dispersions de matières plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; apprêts; confits [mégisserie]; boues pour faciliter le forage; glace sèche [carbonique]; gels d'électrophorèse autres qu'à usage médical ou vétérinaire; émollients pour l'industrie; émulsifiants;produits chimiques pour la fabrication d'émail (à l'exception des pigments);produits pour opacifier l'émail; produits chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; enzymes à usage industriel; résines époxy à l'état brut; esters; éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; produits pour blanchir les graisses;produits chimiques utilisés pour la fermentation du vin, acides gras; ferments à usage chimique; ferrocyanures;mastic pour carrosserie d'automobile;mastic pour carrosserie de voiture; matières filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances minérales]; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances végétales]; agents de filtrage pour l'industrie des boissons; préparations pour le perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; produits ignifuges; produits pour la production de flashes; floculants; farines à usage industriel; produits pour la conservation des fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluor; acide formique; aldéhyde formique à usage chimique; produits de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; combustibles pour piles atomiques; produits pour économiser les combustibles; terre de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon;produits de foulage pour l'industrie textile; acide gallique pour la fabrication de l'encre;noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; produits pour la galvanisation; gambir; gaz propulseurs pour aérosols;produits pour l'épuration du gaz;gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;matières réactives [getters];produits pour opacifier le verre;produits contre la ternissure du verre;produits pour mater le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; Glucose à usage industriel; glucosides; colles pour l'industrie; colle (gluten) non destinée aux produits en papier ni aux fournitures d'écriture, ou à usage ménager; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour l'arboriculture; glycérides; glycérine à usage industriel; glycol;éthers de glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphite à usage industriel;produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits dégraissants; gomme arabique à applications industrielles; produits de décreusage; gommes (adhésifs) autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; Hélium; hydrates; hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; peroxyde d' hydrogène;hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques industriels; compositions pour la réparation des chambres à air de pneus;acide iodique, iode à usage chimique, iode à usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; noir de fumée à usage industriel; acétate de plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; produits pour l' habillage des cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir;produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir;lécithine [matière première];produits chimiques contre la ternissure des lentilles; acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques;lithine; terre végétale; magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de magnésium; fluides magnétiques à usage industriel; albumine de malt; manganate; bioxyde de manganèse; écorce de manglier à usage industriel; produits pour la conservation de la maçonnerie [à l'exception des peintures et des huiles]; mastics pour le cuir; mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la viande à usage industriel; oxyde de mercure; sels de mercure; produits pour le revenu des métaux; métaux terreux; produits pour durcir les métaux; produits pour le revenu des métaux; métalloïdes; méthane; benzène méthylé;benzol méthylé; éther méthylique; (préparations de) micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires;produits de mouillage [blanchisserie];produits de mouillage [teinturerie];produits de mouillage pour l'industrie textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour métaux; produits pour le collage des moûts; naphtaline; néon; nitrate d'urane; nitrates; acide azotique; protoxyde d'azote; azote; protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin]; agents de dispersion des huiles; produits pour blanchir les huiles; produits pour la purification des huiles;huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la tannerie; huiles pour la conservation des aliments; produits pour la dissociation des huiles;olivine [produit chimique]; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour blanchir les matières organiques; oxalates; acide oxalique; oxygène;produits chimiques pour la fabrication de peintures; chlorures de palladium; pectine à usage photographique; perborate de soude; percarbonates; perchlorates; persulfates; acide persulfurique; agents pour détruire le pétrole; phénol à usage industriel; phosphatides; acide phosphorique;phosphore; acide picrique;produits chimiques pour la fabrication de pigments; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; plastisols; matières à dépolir; potasse; eaux potassiques; potassium; bioxalate de potasse; farine de pommes de terre à usage industriel; terreau pour plantes; liquide de transmission; conservateurs pour produits pharmaceutiques; produits pour la conservation des tuiles [à l'exception des peintures et des huiles];conservation des aliments (produits chimiques pour la); gaz protecteurs pour le soudage;protéine (matière première);cyanures [prussiates]; préparations de clarification; acide pyrogallique;vinaigre de bois [acide pyroligneux]; quebracho à usage industriel; produits chimiques pour le rinçage de radiateurs; éléments radioactifs à usage scientifique; radon; produits réfrigérants; produits réfrigérants; produits pour la rénovation des disques acoustiques; sel gemme; produits pour la conservation du caoutchouc;produits pour empêcher le démaillage des bas; sel ammoniac; acide salicylique; sel pour conserver, autre que pour les aliments; sel brut; salpêtre; sels (produits chimiques);sels pour la coloration des métaux; sels pour éléments galvaniques; sels à usage industriel; sels de métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage industriel; sauce pour le tabac; Produits de détartrage, autres qu'à usage domestique; eau de mer à usage industriel; acide sébacique; produits pour préserver les semences;produits pour décoller; silicates; silicium; silicones; azotate d'argent; solutions pour l'argenture; colles [apprêts]; produits pour l'encollage;produits chimiques pour fumer la viande;savon (métallique) à usage industriel; soude de barille; sodium; sels de soude [produits chimiques]; produits chimiques pour la soudure; fondants pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel; dissolvants pour vernis; suie à usage industriel ou agricole; sel d'oseille;spinelles [produits chimiques]; esprit-de-sel;esprit de vinaigre;produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; Produits chimiques pour protéger les tissus contre les taches; amidon à usage industriel;colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; apprêts;agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]; sulfates; sulfures; acide sulfonique; soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sumac pour la tannerie; agents tensioactifs; résines synthétiques à l'état brut;talc [silicate de magnésium]; tan; acide tannique; tannin; matières tannantes; bois à tanner; farine de tapioca à usage industriel; tartre non à usage pharmaceutique; acide tartrique; agents tensio-actifs; tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation des textiles; préparations pour l'imperméabilisation des matières textiles; thiocarbanilide;compositions pour tarauder; compositions pour la réparation des pneumatiques; titanite; anhydride titanique à usage industriel; toluène;toluol; neutralisants de gaz toxiques; gomme adragante; fluides pour engrenages; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; acide tungstique; produits pour décoller; produits pour décoller; urane; alcool vinique; viscose; acide sulfurique; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits pour l'enlèvement des papiers peints; verre soluble [silicate]; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits pour adoucir l'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; préparations chimiques pour le soudage; produits de mouillage [blanchisserie]; produits de mouillage [teinturerie]; produits de mouillage pour l'industrie textile;produits chimiques contre la ternissure des vitres; colle à vin; withérite; esprit-de-bois;produits pour la distillation du méthanol; xénon; zircone;produits refroidissants antigel;produits nettoyants pour radiateurs; propulseurs d'une bombe aérosol; dissolvants pour vernis;fluides de refroidissement.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; absorbing oil (synthetic materials for -); acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachloride; acid proof chemical compositions; acids; acidulated water for recharging accumulators; acidulated water for recharging batteries; acrylic resins, unprocessed; activated carbons; additives, chemical, to drilling muds; additives, chemical, to fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives, chemical, to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting; adhesives for industrial purposes; adhesives for paperhanging; adhesives for wall tiles; agar-agar; agglutinants for concrete; albumen [animal or vegetable, raw material]; alcohol; aldehydes; algarovilla [tanning material]; alginates [gelling and inflating preparations] other than for alimentary purposes; alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum; aluminium chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium silicate; ammonia; ammonia alum; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; ammonium aldehyde; ammonium salts; amyl acetate; amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; animal carbon preparations; animal charcoal; anti-boil preparations for engine coolants; antifreeze; anti-frothing solutions for accumulators; anti-frothing solutions for batteries; anti-incrustants; anti-knock substances for internal combustion engines; antimony oxide; antimony sulphide; antistatic preparations, other than for household purposes; anti-tarnishing chemicals for windows; antranilic acid; argon; arsenic; arsenious acid; artificial resins, unprocessed; astatine; auxiliary fluids for use with abrasives; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations for acetification; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; barium compounds; barium sulphate; baryta; barytes; bases [chemical preparations]; basic gallate of bismuth; bate for dressing skins; bauxite; beer preserving agents; beer-clarifying and preserving agents; bentonite; benzene derivatives; benzene-based acids; benzoic acid; bicarbonate of soda for chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; binding substances (Foundry -); biochemical catalysts; biological preparations, other than for medical or veterinary purposes; birdlime; bismuth nitrite for chemical purposes; bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; blood charcoal; bone charcoal; borax; boric acid for industrial purposes; brake fluid; brazing fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical purposes; by-products of the processing of cereals for industrial purposes; calcined soda; calcium carbide; calcium salts; camphor, for industrial purposes; carbide; carbon; carbon black for industrial purposes; carbon for filters; carbon sulphide; carbon tetrachloride; carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; casein for industrial purposes; catalysts; catechu; caustic alkali; caustic soda for industrial purposes; caustics for industrial purposes; cellulose; cellulose derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial purposes; cellulose ethers for industrial purposes; cement for boots and shoes; cement for mending broken articles; cement for pneumatic tires [tyres]; cement [metallurgy]; cement preservatives, except paints and oils; cement-waterproofing preparations, except paints; ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; ceramics (compositions for the manufacture of technical -); chemical additives for oils; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations for facilitating the alloying of metals; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; chimney cleaners, chemical; china slip; chlorates; chlorides; chlorine; cholic acid; chromates; chrome alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts; chromium oxide; citric acid for industrial purposes; clarification preparations; clay (China -); coal saving preparations; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color-brightening chemicals for industrial purposes; combusting preparations [chemical additives to motor fuel]; compositions for the manufacture of phonograph records; concrete preservatives, except paints and oils; concrete-aeration chemicals; condensation preparations (chemical -); condensation-preventing chemicals; cooking (preparations for stimulating -) for industrial purposes; coolants for vehicle engines; copper sulphate [vitriol]; corrosive preparations; cream of tartar, other than for pharmaceutical purposes; creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde; currying preparations for leather; currying preparations for skins; cyanides [prussiates]; cymene; damp proofing preparations, except paints, for masonry; decolorants for industrial purposes; degumming preparations; dehydrating preparations for industrial purposes; detergent additives to petrol [gasoline]; detergents for use in manufacturing processes; dextrine size; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; disincrustants; dispersions of plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; dressing and finishing preparations for textiles; dressing, except oils, for skins; drilling muds; dry ice [carbon dioxide]; electrophoresis gels, other than for medical or veterinary purposes; emollients for industrial purposes; emulsifiers; enamel (chemical preparations, except pigments, for the manufacture of); enamel (opacifiers for -); enamel-staining chemicals; engine-decarbonising chemicals; enzyme preparations for industrial purposes; enzymes for industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl ether; fat-bleaching chemicals; fatty acids' fermenting wine (chemicals used in -); ferments for chemical purposes; ferrocyanides; fillers for automobile bodies; fillers for car bodies; filtering materials [chemical preparations]; filtering materials [mineral substances]; filtering materials [unprocessed plastics]; filtering materials [vegetable substances]; filtering preparations for the beverages industry; finishing preparations for use in the manufacture of steel; fire extinguishing compositions; fireproofing preparations; flashlight preparations; flocculants; flour for industrial purposes; flower preservatives; flowers of sulphur for chemical purposes; fluids for hydraulic circuits; fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; foundry molding [moulding] preparations; foundry sand; fuel for atomic piles; fuel-saving preparations; Fuller's earth for use in textile industry; fulling preparations; fulling preparations for use in textile industry; gallic acid for the manufacture of ink; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; gas propellants for aerosols; gas purifying preparations; gases (solidified -) for industrial purposes; gelatine for industrial purposes; getters [chemically active substances]; glass (opacifiers for -); glass (preparations for preventing the tarnishing of -); glass-frosting chemicals; glass-staining chemicals; glucose for industrial purposes; glucosides; glue for industrial purposes; gluten [glue], other than for stationery or household purposes; glutinous tree-banding preparations; glutinous tree-grafting preparations; glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol; glycol ether; gold salts; grafting mastic for trees; grafting wax for trees; graphite for industrial purposes; grease-removing preparations for use in manufacturing processes; greases (preparations for the separation of -); gum arabic for industrial purposes; gum solvents; gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; hydrates; hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen peroxide; hypochlorite of soda; hyposulphites; industrial chemicals; inner tubes of tires [tyres] (compositions for repairing -); iodic acid: iodine for chemical purposes: iodine for industrial purposes; iodised albumen; iodised salts; ion exchangers [chemical preparations]; iron salts; isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lamp black for industrial purposes; lead acetate; lead arsenate; lead oxide; leather glues; leather-dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; leather-renovating chemicals; leather-waterproofing chemicals; lecithin [raw material]; lenses (preparations for preventing the tarnishing of -); lime acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone hardening substances; liquids for removing sulphates from accumulators; liquids for removing sulphates from batteries; lithia [lithium oxide]; loam; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes; malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils; mastic for leather; mastic for tires [tyres]; meat tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; mercury salts; metal annealing preparations; metal earths; metal hardening preparations; metal tempering preparations; metalloids; methane; methyl benzene; methyl benzol; methyl ether; microorganisms (preparations of -) other than for medical and veterinary use; mineral acids; moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in bleaching; moistening [wetting] preparations for use in dyeing; moistening [wetting] preparations for use in the textile industry; mold-release preparations; mordants for metals; must-fining preparations; naphthalene; neon; nitrate of uranium; nitrates; nitric acid; nitric monoxide; nitrogen; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical preparations used in wine making]; oil dispersants; oil-bleaching chemicals; oil-purifying chemicals; oils for currying leather; oils for preparing leather in the course of manufacture; oils for tanning leather; oils for the preservation of food; oil-separating chemicals; olivine [chemical preparations]; opacifiers for enamel or glass; organic-bleaching chemicals; oxalates; oxalic acid; oxygen; paints (chemical preparations for the manufacture of -); palladious chlorides; pectin [photography]; perborate of soda; percarbonates; perchlorates; persulphates; persulphuric acid; petroleum dispersants; phenol for industrial purposes; phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; picric acid; pigments (chemical preparations for the manufacture of -); plasticizers; plastics, unprocessed; plastisols; polish removing substances; potash; potash water; potassium; potassium dioxalate; potato flour for industrial purposes; potting soil; power steering fluid; preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, except paints and oils; preserving foodstuffs (chemical substances for -); protective gases for welding; protein [raw material]; prussiates; purification preparations; pyrogallic acid; pyroligneous acid [wood vinegar]; quebracho for industrial purposes; radiator flushing chemicals; radioactive elements for scientific purposes; radon; refrigerants; refrigerating preparations; renovating preparations for phonograph records; rock salt; rubber preservatives; runs in stockings (substances for preventing -); sal ammoniac; salicylic acid; salt for preserving, other than for foodstuffs; salt, raw; saltpeter; salts [chemical preparations]; salts for coloring [colouring] metal; salts for galvanic cells; salts for industrial purposes; salts from rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of precious metals for industrial purposes; sauce for preparing tobacco; scale removing preparations, other than for household purposes; sea water for industrial purposes; sebacic acid; seed preserving substances; separating and unsticking [ungluing] preparations; silicates; silicon; silicones; silver nitrate; silver salt solutions for silvering; size for finishing and priming; sizing preparations; smoking meat (chemical preparations for -); soap [metallic] for industrial purposes; soda ash; sodium; sodium salts [chemical preparations]; soldering chemicals; soldering fluxes; solidified gases for industrial purposes; solvents for varnishes; soot for industrial or agricultural purposes; sorrel salt; spinel [chemical preparations]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; staining-chemicals (enamel and glass -); stain-preventing chemicals for use on fabrics; starch for industrial purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes; starch size [chemical preparations]; starch-liquifying chemicals [ungluing agents]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; sulphur; sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous acid; sumac for use in tanning; surface-active chemical agents; synthetic resins, unprocessed; talc [magnesium silicate]; tan; tannic acid; tannin; tanning substances; tan-wood; tapioca flour for industrial purposes; tartar other than for pharmaceutical purposes; tartaric acid; tensio-active agents; tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; thiocarbanilide; threading (compositions for -); tire repairing compositions; titanite; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; toluol; toxic gas neutralizers; tragacanth gum for use in manufactures; transmission fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid; ungluing preparations; unsticking and separating preparations; uranium oxide; vinic alcohol; viscose; vitriol; volatile alkali [ammonia] for industrial purposes; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations; wallpaper removing preparations; water glass [soluble glass]; water purifying chemicals; water-softening preparations; wax-bleaching chemicals; welding chemicals; wetting preparations for use in bleaching; wetting preparations for use in dyeing; wetting preparations for use in the textile industry; windows (anti-tarnishing chemicals for -); wine finings; witherite; wood alcohol; wood alcohol (preparations of the distillation of -); xenon; zirconia; anti-freeze coolants; radiator cleaners; aerosol propellants; solvents for varnishes; cooling fluids.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně; acetylén (čisticí zařízení na-); třecí řemeny pro řemenice; dávkovače lepicí pásky [stroje]; stroje na výrobu sycených nápojů; Zařízení na výrobu sodové vody; vzduchová čerpadla pro akvária; provzdušňovací zařízení; Kondenzátory vzduchové; letecké motory; míchací zařízení; zemědělské dopravníky; zemědělské nářadí kromě ručního; zemědělské stroje; stříkací pistole na barvy; chladiče vzduchové; manipulační zařízení (na principu vzduchového polštáře); motory pro vznášedla; vzduchové kompresory (jako vybavení garáží); sací dmychadlo; alternátory, generátory na střídavý proud; ložiska valivá pro stroje; výstelky ložisek pro stroje; katalyzátory pro motory a stroje (nikoliv pro motorová vozidla); ochranné kryty [části strojů]; rozprašovače [stroje]; kotvy pro lodní dopravu [automatické]; hřídele pro stroje; klece pro kuličková ložiska; kuličková ložiska; nosné konzoly pro stroje; ložiska pro převodové hřídele; ložiska (části strojů); šlehače [elektrické]; valchovací stroje; zařízení na stáčení piva pod tlakem; čerpadla na pivo; měchy [stroje]; pásové dopravníky; pásy pro dopravníky; řemeny pro stroje; řemeny pro motory a hnací stroje; ohýbací stroje; nápoje (stroje na výrobu-), elektromechanické; jízdní kola (stroje pro montáž-); dynama pro jízdní kola; vázací stroje na seno; stroje na výrobu asfaltu; podložky čepelí [části strojů]; nástrojové brusky [ostřičky]; lopatky (části strojů); mísicí kuchyňské stroje elektrické; foukací stroje; sací dmychadla (stroje); dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů; fukary na obilí; cívky pro tkalcovské stavy; strojní sběrače kotelního kamene; kotlové trubky [části strojů]; stroje na uzavírání lahví; plničky lahví; pečeticí stroje (na lahve); zátkovače lahví (stroje); oplétací stroje; brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; díly brzd, nikoliv pro motorová vozidla; brzdové čelisti, s výjimkou brzdových čelistí pro vozidla; stroje na krájení chleba; stroje pro pivovary; elektricky poháněné kartáče; kartáče [části strojů]; buldozéry; stroje na výrobu másla; mandly; otvírače konzerv, elektrické; svislé navijáky; uhlíkové kartáče [elektřina]; karburátory (přívody pro-); karburátory; mykací povlaky [části mykacích strojů]; mykací stroje; stroje a přístroje pro šamponování koberců, elektrické; kryty strojů; běžce pro pletací stroje; filtrační zařízení (vložky pro-); katalytické konvertory; čisticí zařízení na odstraňování prachu; odstředivky (stroje); odstředivé mlýny; odstředivá čerpadla; odstředivky (stroje); řezačky slámy (nože pro-); řetězové pily; sekáče (strojní); sklíčidla [části strojů]; máselnice strojní; ventily do strojů; zařízení na čištění párou; stroje a přístroje pro čištění, elektrické; strojní nůžky; spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; mlýnky na kávu (s výjimkou ručních); zařízení na nanášení barev; stlačený vzduch (hnací stroje na-); pistole na vytlačování tmelů (na stlačený vzduch); stroje poháněné stlačeným vzduchem; pneumatická čerpadla; kompresory pro chladicí zařízení; kompresory [stroje]; míchačky na betonovou směs [stroje]; kondenzátory [parní] [části strojů]; kondenzační zařízení; ojnice pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací kabely pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje; hydraulická ovládání pro stroje a motory;ovládací zařízení (pneumatická) pro stroje, motory a hnací stroje; dopravníky [stroje]; stroje na splétání provazů; obilí (stroje na loupání-); spojky, kromě spojek pro pozemní vozidla; kryty [části strojů]; jeřáby [zvedací a výtahová zařízení]; klikové hřídele; klikové skříně pro stroje, pohony a motory; klikové hřídele [části strojů]; odstředivky na smetanu nebo mléko; elektrické mlýnky pro domácnost; pěchovací stroje; kultivátory (stroje); generátory proudu; elektrická zařízení k ovládání záclon nebo rolet; řezací stroje; řezací plynové hořáky; hlavy motorů; válce pro stroje; válce pro motory a hnací stroje; mlékárenské stroje; plunžrové písty [části strojů]; napájecí voda (odvzdušňovače-); odmašťovače [stroje]; jeřáby otočné sloupové; závitořezy (stroje na řezání závitů); zápustkové lisovací stroje; myčky nádobí; dezintegrátory; příkopová rýpadla [pluhy]; dělicí stroje; vypouštěcí kohouty; přístroje na úpravu; vrtáková sklíčidla (části strojů); vrtací korunky (části strojů); vrtací hlavy (části strojů); vrtací stroje; vrtné soupravy, plovoucí nebo neplovoucí; elektrické ruční vrtačky; řetězy hnací, s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla; hnací motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; bubny [části strojů]; sušicí stroje; barvicí stroje; řemeny pro dynama; sběrné kartáče pro dynama; dynama; stroje na zemní práce; těstoviny (stroje na výrobu-); ejektory; kladiva elektrická; Elektromechanické stroje pro chemický průmysl; Zdvihací zařízení; elevátorové řemeny; výtahové řetězy [části strojů]; výtahy; razicí stroje; nouzové generátory; lodní motory; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); rytecké stroje; eskalátory (pohyblivé schody); rypadla; tlumiče pro motory; expanzní nádrže [části strojů]; řemeny k ventilátorům pro pohony a motory; ventilátory pro motory; stroje na lisování, vakuování a dopravu obilí; podavače [části strojů]; napájecí zařízení pro parní stroje; regulátory napájecí vody; plnicí stroje; kalolisy; filtrovací stroje; čisticí filtry ochlazovacího vzduchu pro motory; filtry [části strojů nebo motorů]; dokončovací obráběcí stroje; armatury pro parní kotle; obilní mlýny (stroje); obilní mlýny; kouřovody parních kotlů; lisy na krmivo; elektrickomechanické stroje na přípravu pokrmů; elektrické kuchyňské strojky (univerzální); kovářské měchy; slévárenské stroje; volnoběžky, s výjimkou volnoběžek pro pozemní vozidla; ratinovací stroje; lisy na ovoce (elektrické), pro domácnost; směšovací zařízení (palivová) pro spalovací motory; ekonomizéry paliva pro motory a hnací stroje;drtiče kuchyňských odpadků; zplynovače; převodovky neurčené pro pozemní vozidla; mechanismy převodové pro pletací stroje; ozubená kola, s výjimkou ozubených kol pro pozemní vozidla; elektrické generátory; žhavicí svíčky pro vznětové motory; pistole lepicí elektrické; zrní (dmychadla nebo ventilátory na stlačování, sání a přenášení -); loupání obilí (stroje na-); vyzrňovací stroje; strouhací stroje na zeleninu; maznice [části strojů]; mazací kroužky [části strojů]; elektrické mlýnky pro domácnost; brusky (stroje); brusné kotouče [části strojů]; ochranné kryty [části strojů]; vodicí zařízení pro stroje; pistole (nářadí s užitím výbušniny); nůžky (strojky) na stříhání zvířecí srsti; zvířecí srst (strojky na stříhání-); kladiva [části strojů]; ruční nářadí nepoháněné ručně; manipulační zařízení pro nakládání a vykládání; průmyslové manipulátory [stroje]; závěsy [části strojů]; brány zemědělské; žací stroje; výměníky tepla (části strojů); obrubovací- lemovací stroje; čisticí zařízení vysokotlaká; nákladní výtahy, vrátky; upínací zařízení pro obráběcí stroje; ochranné kryty [části strojů]; zásobníky s mechanickým výsypem; pletací stroje; pouzdra [části strojů]; stroje na loupání na kukuřice a obilí; hydraulická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; hydraulické stroje a pohony; zapalovací zařízení pro spalovací motory; zapalovací induktory; induktory zapalovací pro motory; umělé líhně; motory (vstřikovací zařízení pro-); žehlicí stroje; zdvihací zařízení [stroje]; proudové motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spoje [části strojů]; ložiskové skříně [části strojů]; ložiska [části strojů]; nožní startéry pro motocykly; elektrické kuchyňské stroje; míchačky; pletací stroje; nože (elektrické); žací stroje (nože pro-); etiketovací stroje [stroje]; krajky (stroje na výrobu-); soustruhy [obráběcí stroje]; řemeny pro výtahy; výtahová zařízení; výtahy, ne lyžařské vleky; nakládací rampy; tkalcovské stavy (vřetena pro-); tkalcovské stavy; mazací čerpadla; maznice [části strojů]; setrvačníky (části strojů); obráběcí stroje; kola strojů; soukolí (části strojů); textilní průmysl (stroje pro-); obráběcí přístroje; mandly (žehlicí stroje); výfuková potrubí pro motory; sekáčky na maso [stroje]; masové mlýnky (stroje); mechanizované krmiče pro dobytek; stroje na tažení kovů; kovoobráběcí stroje; dojicí stroje; strukové gumy [přísavka] pro dojicí stroje; frézky (stroje); mlýnky pro domácnost, s výjimkou ručních; mlýnky [stroje]; mlýnské kameny; minerální vody (zařízení na výrobu- ); míchačky; tvářecí stroje; formy [části strojů]; obrážecí stroje; motorové kultivátory; elektromotory, s výjimkou těch pro pozemní vozidla; čluny (motory pro-); motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; pohyblivé chodníky; pohyblivé schody [eskalátory]; sekačky (stroje); zachytávače a sběrače bláta (stroje); motory a hnací stroje (tlumiče na-); stroje pro vřezávání závitů do matric; rafinace ropy (stroje pro-); balicí stroje; balicí stroje; natěračské stroje; papírenské stroje; stroje na výrobu papíru; drážkovací stroje; elektrické lešticí stroje na parkety; klepací stroje; mlýnky na papriku (s výjimkou ručních); kroužky pístní; písty (pro válce); písty pro motory; Písty [části strojů nebo motorů]; hoblovky; pluhy; radlice; písty tlumičů; pneumatická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; pneumatická kladiva; pneumatické dopravníky; pneumatické potrubní dopravníky; lešticí stroje a přístroje [elektrické]; hrnčířské kruhy (strojní); buchary; lisy; lisy [stroje pro průmyslové účely]; lisovací stroje pro saténovou úpravu; redukční ventily [části strojů]; regulátory tlaku [části strojů]; redukční ventily [části strojů]; hnací mechanismy pro vozidla (s výjimkou pro pozemní vozidla); pudlovací stroje; kladky, řemenice; Kladky [části strojů]; práškovací stroje; membrány pro čerpadla; čerpadla pro vytápěcí zařízení; Čerpadla (stroje); čerpadla [části strojů, motorů a hnacích strojů]; vrtací jádrové korunky; děrovačky; zvedáky s hřebenovým pohonem; rakety (stroje na vyplétání-); chladiče [ochlazování] pro motory; kolejnice (stroje na pokládání-); stroje na stavbu železnic; hrabací stroje (hrábě pro-); hrabací stroje; beranidla (stroje); beranidla (stroje); žací stroje; žací a vázací stroje; žací mlátičky; redukční převodovky (nikoliv pro pozemní vozidla); navíjecí zařízení [strojní]; cívky pro tkalcovské stavy; regulátory (části strojů); myčky na nádobí; stroje na obšívání; silniční stroje; silniční válce; roboty (stroje); válečková ložiska; jeřáby mostové; válce pro válcovací stolice; válcovací tratě; řezačky na kořenovou zeleninu [stroje]; lešticí stroje; stroje na výrobu uzenářských výrobků; Stolní pily [části strojů]; pily [stroje]; nůžky elektrické; těsnění [části strojů]; zatavovací stroje pro průmyslové účely; ložiska samomazná; separátory, odlučovače; hřídelové spojky [stroje]; nástrojové brusky (ostřičky); brusné kameny (části strojů); samovazače obilní; střihací strojky na zvířecí srst; střihací stroje elektrické; písty pro tlumiče [části strojů]; lešticí přístroje na obuv, elektrické; lopaty mechanické; drtiče [stroje] pro průmyslové účely; člunky (části strojů); síta [části strojů]; prosívačky; prosívací zařízení; prosívací zařízení; tlumiče pro motory a hnací stroje; třídicí stroje; suporty [části strojů]; běžce pro pletací stroje; vyhlazovací stroje; odhazovače sněhu; svařování (plynové přístroje pro-); pájecí hořáky, plynové; pájedla na plyn; třídicí stroje pro průmysl; secí stroje; svíčky zapalovací pro spalovací motory; regulátory rychlosti strojů a motorů; odstředivky (sušičky rotační); dopřádací stroje; spřádací stroje; kolovraty spřádací; pistole stříkací na barvy; rozprašovací a postřikovací zařízení; pružiny [části strojů]; odstopkovačky [stroje]; lisovací a pěchovací stroje; podstavce strojů; startéry pro motory a hnací stroje; statory (části strojů); kotle parních strojů; parní motory; odváděče kondenzátu, oddělovače páry; odlučovače oleje (parní); parní válce; řezačky na slámu; obtahovací brusky na nože, čepele; ucpávky [části strojů]; strukové gumy pro dojicí stroje; odsávací zařízení pro průmyslové účely; cukr (stroje na výrobu-); dmychadla pro kompresi; přehřívače; kovací stroje; upínací desky (stoly) pro stroje; bubny pro vyšívací stroje; kohouty [části strojů nebo motorů]; asfaltování (stroje na-); dojicí stroje (strukové gumy (odsávačky) pro-); obraceče sena (stroje); řezné hořáky [části strojů]; řezání závitů (stroje na-); mlátičky; pákové buchary; otvírače na plechovky [elektrické]; nástroje (části strojů); měniče točivého momentu, jiné než pro pozemní vozidla; řetězy hnací, jiné než pro pozemní vozidla; hřídele převodové (jiné než pro pozemní vozidla); hnací ústrojí pro stroje; převodové mechanismy, s výjimkou mechanismů pro pozemní vozidla; lisovací stroje na odpad; křovinořezy (stroje); nákladní vozy (zdvižná zařízení pro-); zabrusovací stroje; vázací stroje na seno; turbíny neurčené pro pozemní vozidla; turbokompresory plynových exhalátů; pluhy na odstraňování drnů; řezače tuřínů [stroje]; univerzální klouby [kardanové klouby]; rozprašovače vůní nebo dezinfekčních prostředků (jako příslušenství k vysavačům); sáčky do vysavačů; hadice k vysavačům prachu; vysavače; podtlaková čerpadla (stroje); ventily [části strojů]; mycí linky pro automobily; vibrátory [stroje] pro průmyslové účely; zdvihadla pro vagony; mycí zařízení; pračky; lisovací stroje na odpad; třídiče odpadu [stroje]; ohřívače vody [části strojů]; odlučovače vody, odvodňovače; stroje a přístroje pro voskové politurování, elektrické; plecí stroje; pájení (plynové přístroje pro-); svařovací stroje elektrické; šlehače pro domácnost [elektrické]; praní a bělení (pračky na-); vrátky; lisy na víno; čističky obilí; dřevoobráběcí stroje; balicí stroje; zapalovací magnety; dávkovače; zapalovací zařízení; zapalovací cívky; zapalovací svíčky; Žhavicí svíčky; vzduchové filtry; vzduchové filtry; olejové filtry; palivové filtry;palivové odkalovače (separátory); palivové vstřikovací trysky;elektrické a elektronické ovládací přístroje; skříně škrticí klapky; vodovodní ventily;přístroje pro ohřívání nasávaného vzduchu (část motoru); palivová čerpadla; vstřikovací čerpadla (na palivo); regulátory;zařízení na recirkulaci výfukových plynů;separační zařízení s aktivním uhlím (nádrže s aktivním uhlím);ohřívač studené směsi (část motoru);přístroje pro regulaci klepání motoru; výfuky; olejové radiátory;přijímače (separátory); automatické manipulační stroje (manipulátory pro roboty); přístroje pro stroje (roboty);elektrická zařízení k ovládání záclon; Motory elektrické, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla;katalytické konvertory pro motory;zařízení na řízení emisí;držáky motoru;jednodílné nosiče motorů.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; appareils pour la purification de l'acétylène; bandages adhésifs pour les poulies; distributeurs de ruban adhésif [machines]; machines pour la préparation de boissons gazeuses; Appareils pour la fabrication d'eau gazeuse; pompes d'aération pour aquariums; gazéificateurs; aérocondenseurs; moteurs pour aéronautique; agitateurs; élévateurs pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; pistolets pour la peinture; condenseurs à air; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air; véhicules sur coussin d'air (moteurs pour); pompes à air [installations de garages]; souffleries d'aspiration; alternateurs; paliers antifriction pour machines; paliers [parties de machines ou de moteurs]; dispositifs antipollution pour moteurs; tabliers de machines; pulvérisateurs [machines]; grappins automatiques [marine]; arbres pour machines; bagues à billes pour roulements; paliers à billes; chaises de paliers pour machines; paliers pour arbres de transmission; coussinets [parties de machines]; batteurs électriques; machines à battre; bière (appareils pour tirer de la bière sous pression); pompes à bière; machines soufflantes; transporteurs automatiques à bande; courroies de transporteurs; courroies de machines; courroies pour moteurs; cintreuses; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines d'assemblage de bicyclettes; Dynamos pour bicyclettes; botteleuses; machines à faire le bitume; porte-lames [parties de machines]; machines pour le repassage des lames; fers (parties de machines); émulseurs électriques à usage domestique; machines soufflantes; souffleries d'aspiration de poussière, etc; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; bobines de métiers à tisser; collecteurs de tartre dans les chaudières (machine); tubes de chaudières [parties de machines]; machines à capsuler les bouteilles; remplisseuses; machines à plomber les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines à tresser; garnitures de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; machines à couper le pain; machines de brasserie; brosses électriques [parties de machines]; brosses [parties de machines]; bouteurs (bulldozers); machines à beurre; calendriers; ouvre-boîtes électriques; cabestans; balais de charbon [électricité]; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; garnitures de cardes; cardes [machines]; machines et appareils (électriques) pour shampouiner les tapis; tabliers de machines; coulisseaux de tricoteuses; cartouches pour machines à filtrer; convertisseurs catalytiques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; centrifugeuses (machines); moulins centrifuges; pompes centrifuges; centrifugeuses [machines]; lames de hache-paille; tronçonneuses; ciseaux de machines; mandrins [parties de machines]; barattes; soupapes de machines; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils électriques de nettoyage; tondeuses [machines]; embrayages autres que pour véhicules terrestres; moulins à café autres qu'à main; machines à peindre; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs [machines]; bétonnières de chantier; condenseurs [de vapeur] (pièces de machines); installations de condensation; bielles de machines ou de moteurs; câbles de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande de machines ou de moteurs; commandes (hydrauliques) pour machines et moteurs;commandes (pneumatiques) pour machines et moteurs; transporteurs; machines à cordonner; décortiqueurs de céréales; accouplements autres que pour véhicules terrestres; capots [parties de machines]; grues [appareils de levage]; arbres à manivelle; carters pour machines et moteurs; manivelles [parties de machines]; écrémeuses; broyeurs ménagers électriques; pilons [machines]; cultivateurs [machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; coupeuses [machines]; chalumeaux à découper à gaz; culasses de moteurs; cylindres de machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation; dégraisseuses; mâts de charge; taraudeuses; estampilleuses; machines à laver la vaisselle; désintégrateurs; fossoirs [charrues]; diviseuses; séparateurs d'eau; dresseuses; porte-forets [parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; tours de forage flottantes ou non flottantes; perceuses à main électriques; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de machines; machines à sécher; Machines pour la teinture; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; machines pour les travaux de terrassement; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires; éjecteurs; marteaux électriques; Machines électromécaniques pour l'industrie chimique; Appareils élévatoires; sangles d'élévateurs; chaînes d'élévateur [pièces de machines]; élévateurs; gaufreuses; générateurs de secours; machines de bateaux; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines à graver; escaliers mécaniques; excavateurs; Pots d'échappement pour moteurs; vases d'expansion [pièces de machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; entraîneurs [parties de machines]; alimentateurs de chaudières de machines; régulateurs d'eau d'alimentation; machines de remplissage; filtres-presses; machines à filtrer; air de refroidissement (filtres pour le nettoyage de l'-) pour moteurs; filtres [parties de machines ou de moteurs]; finisseuses (machines); garnitures de chaudières de machines; machines pour la minoterie; moulins à blé; carneaux de chaudières de machines; presses à fourrage; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; robots de cuisine [électriques]; soufflets [souffleries] de forge; machines de fonderie; roues libres autres que pour véhicules terrestres; ratineuses; presse-fruits électriques à usage ménager; Convertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour moteurs;poubelles; gazéificateurs; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages autres que pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité; bougies de préchauffage de moteurs diesel; pistolets à colle électriques; souffleries ou ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; décortiqueurs de céréales; égreneuses; machines á râper les légumes; boîtes de graissage [machines]; bagues de graissage (parties de machines); broyeurs ménagers électriques; pilons (machines); meules pour l'aiguisage [parties de machines]; capots [parties de machines]; glissières de machines; pistolets [outils à cartouches explosives]; tondeuses pour les animaux [machines]; tondeuses pour les animaux [machines]; marteaux [parties de machines]; outils à main, autres qu'actionnés manuellement; Appareils de manutention (chargement et déchargement); manipulateurs industriels [machines]; chaises pour machines; herses; faucheuses; échangeurs thermiques [parties de machines]; machines à ourler; appareils de lavage à haute pression; monte-charge; porte-outils (parties de machines); capots [parties de machines]; trémies pour le déchargement mécanique; métiers pour bonneterie; cages de machines; machines à écosser (le maïs et les céréales); dispositifs hydrauliques d'ouverture et de fermeture des portes [pièces de machines]; moteurs hydrauliques; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour moteurs; couveuses pour les oeufs; injecteurs pour moteurs; repasseuses; vérins [machines]; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; joints [parties de moteurs]; paliers de tourillons; tourillons; démarreurs à pied pour motos; machines de cuisine électriques; pétrins mécaniques; tricoteuses; couteaux électriques; couteaux de faucheuses; étiqueteuses (machines); dentellières [machines]; tours [machines-outils]; courroies d'élévateurs; appareils de levage; ascenseurs, autres que remonte-pentes; ponts de chargement; lames de métiers à tisser; métiers à tisser; graissage (pompes de -); graisseurs [parties de machines]; volants de machines; machines-outils; roues de machines; rouages de machines; machines pour l'industrie textile; usinage (appareils d'); calandres (machines); collecteurs d'échappement pour moteurs; hache-viande [machines]; hache-viande [machines]; mangeoires mécanisées pour le bétail; étireuses; machines à travailler les métaux; Machines à traire; trayeuses (gobelets-trayeurs [ventouses] pour); fraiseuses; Moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins [machines]; meules de moulin; appareils pour la fabrication des eaux minérales; malaxeurs; machines à moulurer; moules [parties de machines]; machines à buriner; cultivateurs à moteur; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Moteurs pour bateaux; véhicules terrestres (moteurs autres que pour -); tapis roulants; escaliers roulants; moissonneuses; collecteurs de boue (machines); pots d'échappement pour moteurs; taraudeuses pour matrices; machines de raffinage du pétrole; machines d'emballage; machines à empaqueter; machines pour la peinture; machines à papier; machines pour la fabrication du papier; machines à buriner; cireuses à parquet électriques; machines à éplucher; moulins à poivre autres qu'à main; bagues de pistons; pistons de cylindres; pistons de moteurs; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; raboteuses; charrues; socs; pistons d'amortisseurs; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture des portes [pièces de machines]; marteaux-piqueurs; transporteurs pneumatiques; installations pneumatiques de transport par tubes; machines et appareils à polir [électriques]; tours de potiers; marteaux-pilons; presses; presses [machines à usage industriel]; machines à satiner; détendeurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; mécanismes de propulsion pour véhicules (sauf pour véhicules terrestres); machines à puddler; poulie; Poulies [parties de machines]; pulvérisateurs [machines]; membranes de pompes; pompes pour installations de chauffage; Pompes [machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; poinçons de perforatrices (foreuses); poinçonneuses; crics à crémaillère; machines pour le cordage des raquettes; radiateurs de refroidissement pour moteurs; machines pour la pose des rails; Machines pour la construction de voies ferrées; râteaux de râteleuses; râteleuses; broyeurs [machines]; moutons [machines]; moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; dévidoirs mécaniques; bobines de métiers à tisser; régulateurs [parties de machines]; rinceuses; bordeuses; machines pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; robots [machines]; roulements à rouleaux; ponts roulants; cylindres de laminoirs; laminoirs; coupe-racines [machines]; machines à satiner; machines à saucisses; Chevalets pour scier [parties de machines]; scies [machines]; ciseaux électriques; joints [parties de moteurs]; machines à cacheter [sceller] à usage industriel; paliers autograisseurs; séparateurs; accouplements d'arbres [machines]; machines pour l' aiguisage; disques à polir (éléments de machine); lieuses; tondeuses pour les animaux [machines]; cisailles électriques; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; cireuses pour chaussures (électriques); pelles mécaniques; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; navettes [parties de machines]; tamis [machines ou parties de machines]; cribleurs; installations de criblage; installations de criblage; silencieux pour moteurs; machines à ajuster; supports à chariot [parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; lisseuses; souffleuse (à neige); appareils à souder fonctionnant au gaz; chalumeaux à souder, fonctionnant au gaz; fers à souder au gaz; machines à trier pour l'industrie; semoirs [machines]; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; régulateurs de vitesse de machines et moteurs; essoreuses; métiers à filer; machines de filature; rouets à filer; pistolets pour la peinture; engines de pulvérisation; ressorts [parties de machines]; égrappoirs [machines]; machines à timbrer; bâtis (machinerie); Démarreurs pour moteurs; stators; chaudières pour machines; machines à vapeur; purgeurs automatiques; déshuileurs de vapeur; rouleaux compresseurs; hache-paille; machines pour le repassage des lames; presse-étoupes [pièces de machines]; ventouses pour machines à traire; appareils d'aspiration à usage industriel; machines pour l'industrie sucrière; surcompresseurs; surchauffeurs; emboutisseuses; tables de machines; tambours pour machines à broder; robinets [parties de machines ou de moteurs]; goudronneuses; ventouses pour machines à traire; faneuses; lances thermiques [à oxygène] [machines]; machines à fileter; batteuses; martinets [marteaux d'usines]; ouvre-boîtes électriques; outils [parties de machines]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres; compacteurs pour les détritus; débroussailleuses (machines); monte-wagon; rectifieuses; botteleuses; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; dégazonneuses; coupe-racines [machines]; joints de cardan; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; sacs d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; pompes à vide (machines); soupapes [parties de machines]; installations de lavage de véhicules; vibrateurs (machines) à usage industriel; monte-wagon; appareils de lavage; machines à laver; compacteurs pour les détritus; broyeurs d'ordures; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; séparateurs d'eau; cirage (machines et appareils pour le), électrique; Machines à sarcler; soudeurs à gaz; machines électriques à souder; fouets électriques à usage ménager; machines pour le badigeonnage; treuils; pressoirs; vanneuses; machines à travailler le bois; machines à envelopper; magnétos; distributeurs; dispositifs d'allumage; bobines d'allumage; bougies; bougies de préchauffage; Epurateurs d'air; filtres à air; filtres à huile; filtres de carburant;sédiments de combustibles (séparateurs); tubulures d'injection de carburant;appareils électriques et électroniques de commande; composants d'accélérateurs; valves hydrauliques;appareils de chauffage de l'air d'admission (parties de moteur); pompes à combustible; pompes à injection de carburant; régulateurs;recirculateurs de gaz d'échappement;séparateurs de charbon de bois (bidon filtrant pour charbon de bois);brûleur pour mélange froid (partie de moteur);appareils électroniques de contrôle du cognement des moteurs; pots d'échappement; refroidisseurs d' huile;récepteurs (séparateurs); machines automatiques de manipulation (manipulateurs pour robots); appareils pour machines (robots);dispositifs de déplacement des rideaux (à fonctionnement électrique); Moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres);convertisseurs catalytiques pour moteurs;dispositifs de contrôle des émissions;supports pour moteurs;transporteurs pour moteurs.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; acetylene cleaning apparatus; adhesive bands for pulleys; adhesive tape dispensers [machines]; aerated beverages making machines; aerated water making apparatus; aerating pumps for aquaria; aerators; aerocondensers; aeronautical engines; agitators; agricultural elevators; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; air brushes for applying colour; air condensers; air cushion devices for moving loads; air cushion vehicles (engines for -); air pumps [garage installations]; air suction machines; alternators; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; anti-pollution devices for motors and engines; aprons [parts of machines]; atomisers [machines]; automatic grapnels for marine purposes; axles for machines; ball rings for bearings; ball-bearings; bearing brackets for machines; bearings for transmission shafts; bearings [parts of machines]; beaters, electric; beating machines; beer (apparatus for drawing up - under pressure); beer pumps; bellows [machines]; belt conveyors; belts for conveyors; belts for machines; belts for motors and engines; bending machines; beverage preparation machines, electromechanical; bicycle assembling machines; bicycle dynamos; binding apparatus for hay; bitumen making machines; blade holders [parts of machines]; blade sharpening [stropping] machines; blades [parts of machines]; blenders, electric, for household purposes; blowing engines; blowing machines for exhaustion of dust, etc.; blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain; bobbins for weaving looms; boiler scale collectors (machine -); boiler tubes [parts of machines]; bottle capping machines; bottle filling machines; bottle sealing machines; bottle stoppering machines; braiding machines; brake linings other than for vehicles; brake segments other than for vehicles; brake shoes other than for vehicles; bread cutting machines; brewing machines; brushes, electrically operated; brushes [parts of machines]; bulldozers; butter machines; calenders; can openers, electric; capstans; carbon brushes [electricity]; carburetter feeders; carburetters; card clothing [parts of carding machines]; carding machines; carpet shampooing (machines and apparatus for -), electric; carriage aprons; carriages for knitting machines; cartridges for filtering machines; catalytic converters; central vacuum cleaning installations; centrifugal machines; centrifugal mills; centrifugal pumps; centrifuges [machines]; chaff cutter blades; chain saws; chisels for machines; chucks [parts of machines]; churns; clack valves [parts of machines]; cleaning appliances utilizing steam; cleaning (machines and apparatus for -), electric; clippers [machines]; clutches other than for land vehicles; coffee grinders, other than hand-operated; colour-washing machines; compressed air engines; compressed air guns for the extrusion of mastics; compressed air machines; compressed air pumps; compressors for refrigerators; compressors [machines]; concrete mixers [machines]; condensers [steam] [parts of machines]; condensing installations; connecting rods for machines, motors and engines; control cables for machines, engines or motors; control mechanisms for machines, engines or motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; controls (pneumatic-) for machines, motors and engines; conveyors [machines]; cord making machines; corn husking machines; couplings other than for land vehicles; cowlings [parts of machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; crank shafts; crankcases for machines, motors and engines; cranks [parts of machines]; cream/milk separators; crushers/grinders, electric (domestic -); crushing machines; cultivators [machines]; current generators; curtain drawing devices, electrically operated; cutters [machines]; cutting blow pipes, gas-operated; cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for motors and engines; dairy machines; dashpot plungers [parts of machines]; de-aerators for feedwater; degreasers [machines]; derricks; die-cutting and tapping machines; die-stamping machines; dishwashers; disintegrators; ditchers [ploughs]; dividing machines; drain cocks; dressing (apparatus for -); drill chucks [parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; drilling heads [parts of machines]; drilling machines; drilling rigs, floating or non-floating; drills (electric hand -); driving chains other than for land vehicles; driving motors other than for land vehicles; drums [parts of machines]; drying machines; dyeing machines; dynamo belts; dynamo brushes; dynamos; earth moving machines; edible pastes making machines; ejectors; electric hammers; electromechanical machines for chemical industry; elevating apparatus; elevator belts; elevator chains [parts of machines]; elevators [lifts]; embossing machines; emergency power generators; engines for boats; engines, other than for land vehicles; engraving machines; escalators; excavators; exhausts for motors and engines; expansion tanks [parts of machines]; fan belts for motors and engines; fans for motors and engines; fans for the compression, sucking and carrying of grain; feeders [parts of machines]; feeding apparatus for engine boilers; feedwater regulators; filling machines; filter presses; filtering machines; filters for cleaning cooling air, for engines; filters [parts of machines or engines]; finishing machines; fittings for engine boilers; flour mill machines; flour mills; flues for engine boilers; fodder presses; food preparation machines, electromechanical; food processors, electric; forge bellows; foundry machines; freewheels other than for land vehicles; friezing machines; fruit presses, electric, for household purposes; fuel conversion apparatus for internal combustion engines; fuel economisers for motors and engines; garbage disposers; gasifiers; gear boxes other than for land vehicles; gears for weaving looms; gears, other than for land vehicles; generators of electricity; glow plugs for diesel engines; glue guns, electric; grain (blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of -); grain husking machines; grain separators; grating machines for vegetables; grease boxes [parts of machines]; grease rings [parts of machines]; grinders/crushers, electric, for household purposes; grinding machines; grindstones [parts of machines]; guards [parts of machines]; guides for machines; guns [tools using explosives]; hair clipping machines for animals; hair cutting machines for animals; hammers [parts of machines]; hand-held tools, other than hand-operated; handling apparatus for loading and unloading; handling machines, automatic [manipulators]; hangers [parts of machines]; harrows; harvesting machines; heat exchangers [parts of machines]; hemming machines; high pressure washers; hoists; holding devices for machine tools; hoods [parts of machines]; hoppers [mechanical discharging]; hosiery looms; housings [parts of machines]; husking machines (corn and grain -); hydraulic door openers and closers [parts of machines]; hydraulic engines and motors; igniting devices for internal combustion engines; igniting magnetos; igniting magnetos for engines; incubators for eggs; injectors for engines; ironing machines; jacks [machines]; jet engines other than for land vehicles; joints [parts of engines]; journal boxes [parts of machines]; journals [parts of machines]; kick starters for motorcycles; kitchen machines, electric; kneading machines; knitting machines; knives, electric; knives for mowing machines; labellers [machines]; lace making machines; lathes [machine tools]; lift belts; lifting apparatus; lifts, other than ski-lifts; loading ramps; loom shafts; weaving looms; lubricating pumps; lubricators [parts of machines]; machine fly-wheels; machine tools; machine wheels; machine wheelwork; machines for the textile industry; machining (apparatus for -); mangles; manifold (exhaust -) for engines; meat choppers [machines]; meat mincers [machines]; mechanized livestock feeders; metal drawing machines; metalworking machines; milking machines; milking machines (teat cups [suction cups] for -); milling machines; mills for household purposes, other than hand-operated; mills [machines]; millstones; mineral water making machines; mixing machines; molding machines; molds [parts of machines]; mortising machines; motorized cultivators; motors, electric, other than for land vehicles; motors for boats; motors, other than for land vehicles; moving pavements [sidewalks]; moving staircases [escalators]; mowing and reaping machines; mud catchers and collectors [machines]; mufflers for motors and engines; nut-tapping machines; oil refining machines; packaging machines; packing machines; painting machines; paper machines; papermaking machines; paring machines; parquet wax-polishers, electric; peeling machines; pepper mills other than hand-operated; piston segments; pistons for cylinders; pistons for engines; pistons [parts of machines or engines]; planing machines; ploughs; ploughshares; plunger pistons; pneumatic door openers and closers [parts of machines]; pneumatic hammers; pneumatic transporters; pneumatic tube conveyors; polishing (machines and apparatus for -) [electric]; potters' wheels; power hammers; presses; presses [machines for industrial purposes]; pressing machines to make satin-like; pressure reducers [parts of machines]; pressure regulators [parts of machines]; pressure valves [parts of machines]; propulsion mechanisms other than for land vehicles; puddling machines; pulleys; pulleys [parts of machines]; pulverisers [machines]; pump diaphragms; pumps for heating installations; pumps [machines]; pumps [parts of machines, engines or motors]; punches for punching machines; punching machines; rack and pinion jacks; racket stringing machines; radiators [cooling] for motors and engines; rail-laying machines; railroad constructing machines; rakes for raking machines; raking machines; rammers [machines]; rams [machines]; reapers; reapers and binders; reapers and threshers; reduction gears other than for land vehicles; reeling apparatus, mechanical; reels for weaving looms; regulators [parts of machines]; rinsing machines; riveting machines; road making machines; road rollers; robots [machines]; roller bearings; roller bridges; rolling mill cylinders; rolling mills; root slicers [machines]; satinizing machines; sausage machines; saw benches [parts of machines]; saws [machines]; scissors, electric; sealing joints [parts of engines]; sealing machines for industrial purposes; self-oiling bearings; separators; shaft couplings [machines]; sharpening machines; sharpening wheels [parts of machines]; sheaf-binding machines; shearing machines for animals; shears, electric; shock absorber plungers [parts of machines]; shoe polishers, electric; shovels, mechanical; shredders [machines] for industrial use; shuttles [parts of machines]; sieves [machines or parts of machines]; sifters; sifting installations; sifting machines; silencers for motors and engines; sizing machines; slide rests [parts of machines]; sliders for knitting machines; smoothing presses; snow ploughs; soldering apparatus, gas-operated; soldering blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-operated; sorting machines for industry; sowers [machines]; sparking plugs for internal combustion engines; speed governors for machines, engines and motors; spin driers; spinning frames; spinning machines; spinning wheels; spray guns for paint; spraying machines; springs [parts of machines]; stalk separators [machines]; stamping machines; stands for machines; starters for motors and engines; stators [parts of machines]; steam engine boilers; steam engines; steam traps; steam/oil separators; steamrollers; straw [chaff] cutters; stropping machines; stuffing boxes [parts of machines]; suction cups for milking machines; suction machines for industrial purposes; sugar making machines; superchargers; superheaters; swaging machines; tables for machines; tambours for embroidery machines; taps [parts of machines, engines or motors]; tarring machines; teat cups for milking machines; tedding machines; thermic lances [machines]; threading machines; threshing machines; tilt hammers; tin openers, electric; tools [parts of machines]; torque converters other than for land vehicles; transmission chains other than for land vehicles; transmission shafts, other than for land vehicles; transmissions for machines; transmissions, other than for land vehicles; trash compacting machines; trimming machines; truck lifts; trueing machines; trussing apparatus for hay; turbines other than for land vehicles; turbocompressors; turf removing ploughs; turnip cutters [machines]; universal joints [Cardan joints]; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum pumps [machines]; valves [parts of machines]; vehicle washing installations; vibrators [machines] for industrial use; waggon lifts; washing apparatus; washing machines; waste compacting machines; waste disposers [machines]; water heaters [parts of machines]; water separators; wax-polishing (machines and apparatus for -), electric; weeding machines; welding apparatus, gas-operated; welding machines, electric; whisks, electric, for household purposes; whitewashing machines; winches; wine presses; winnowers; woodworking machines; wrapping machines; magnetos; distributors; ignition devices; ignition coils; spark plugs; glow plugs; air cleaners; air filters; oil filters; fuel filters; fuel sedimenters (separators); fuel injection nozzles; electric diesel injection control apparatus; throttle bodies; water valves; intake air heating apparatus (part of engine); fuel pumps; fuel injection pumps; governors; exhaust gas recirculation devices; charcoal separating devices (charcoal canister); cold mixture heater (part of engine); knock control apparatus for engines; exhausts; oil coolers; receivers (separators); automatic handking machines (manipulators for robots); apparatus for machines (robots); (electrically operated) curtain drawing devices; electric motors (other than for land vehicles); catalytic converters for engines; emission control devices; engine mounts; monolitic carriers for engines.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; abaky (kuličková počítadla); účtovací stroje; akumulátorové skříně; akumulátorové nádoby; akumulátory, elektrické; elektrické akumulátory pro vozidla; kyselinomery (hustomery pro kyseliny); merice kyseliny pro akumulátory; akustické spojky; akustické [zvukové] alarmy; aktinometry; sčítací stroje, kalkulačky; antény; vzduchoměry; elektronické organizéry; přístroje pro rozbor vzduchu; zvonky (elektrické signalizační-); alarmy; lihoměry, alkoholometry; záměrné pravítko s dalekohledem; výškoměry; ampérmetry; zesilovače; zesilovací elektronky; zesilovací elektronky; zábavní přístroje, které se používají s externí obrazovkou nebo monitorem; anemometry (měřiče rychlosti větru); kreslené filmy; anodové baterie; anody; telefonní záznamníky; antény; antikatody; stínítka (clony) proti oslnění; brýle proti slunci; stínítka proti oslnení; odrušovače (elektrotechnika); výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži; apertometry [optika]; kotvy magnetů (elektrotechnika); azbestové protipožární odevy; přístroje a nástroje pro astronomii; elektrické přístroje pro vábení a hubení hmyzu; audiovizuální zařízení pro výuku; bankomaty [ATM]; azimut (nástroje na určování-); váhy [mincíře]; vážicí přístroje, váhy; čtečky čárového kódu; barometry; baterie, elektrické; baterie, elektrické, do vozidel; baterie pro svícení; baterie do kapesních svítilen; akumulátorové skříně; nabíječky baterií; nádoby akumulátorové; bóje, majáky světelné; signalizační zvony, návěstí; zvonky (poplašné zařízení); betatrony (urychlovače částic); dalekohledy; blikače, světelná signalizace; zařízení pro modrotisk (kyanotypii); přístroje pro ovládání kotlů; krabice odbočné, odbočnice (elektrotechnika);neprůstřelné vesty ochranné; bzucáky; bzučáky elektrické; skříňky, krabice na reproduktory; elektrické kabely; pocítací disky; počítací stroje (kalkulačky); kalibrační kroužky; posuvná měřidla; kamerové rekordéry; fotoaparáty; kondenzátory (elektrické); přístroje a nástroje na měření objemu; kapiláry, kapilární trubičky; tesařská měřítka; držáky (fotografických kazet); speciální pouzdra pro fotografické aparáty a přístroje; pouzdra s pitevními nástroji [mikroskopie]; registrační pokladny; kazetové přehrávače; katody; zařízení na katodovou ochranu proti korozi; přepínač článků, řadič článků (elektrotechnika); rámovací přístroje na diapozitivy; nabíjecky pro elektrické baterie; chemická zařízení a přístroje; čipy (integrované obvody); cívky indukční, tlumivky [impedance]; chromatografická zarízení k laboratornímu použití; chronografy [přístroje zaznamenávající čas]; zapalovace cigaret do automobilu; filmové kamery; přístroje na stříhání kinematografických filmů; kinofilmy (neexponované, opatřené citlivou vrstvou); vypínače, přerušovače, jističe; spínače; čističe nosičů zvukových záznamů; cisticí zarízení na disky pro záznam zvuku; svahoměry; speciální oděvy pro laboratoře; ochranné oděvy proti zranění, radiaci a ohni; protipožární ochranné oděvy; koaxiální kabely; cívky (elektrické-); mechanismy pro přístroje na mince; brány na mince pro parkovací místa nebo parkovište; mincové mechanismy pro televizory; kolektory elektrické; elektrické komutátory; vypínače; přehrávače kompaktních disků; kompaktní disky (audio-video); kompaktní disky (CD-ROM)y; komparátory (porovnávací prístroje);kompasy; kompasy; programy pro počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové paměti; nahrané počítačové operační programy; počítačová periferní zařízení; Počítačové programy [programy], nahrané; počítačové programy (s možností stažení); Počítačový software, nahraný; počítače; kondenzátory (elektrické-); vodiče (elektrické); elektrické spojky, svorky, konektory; spojovací prvky pro elektrická vedení; spojky; kontaktní čočky; elektrické kontakty; kontakty, elektrické, z drahých kovu; pouzdra na kontaktní čočky; kryty na sklíčka pro mikroskopy; řídicí, kontrolní panely; elektrické měniče; měděný drát, izolovaný; korekční čočky [optika]; kosmografické nástroje; detektory padělaných [falešných] mincí; mechanismy pro přístroje na žetony; měřicí přístroje, počítadla, počítací strojky;zvukové ovladače; vazební členy (zařízení pro zpracování dat); elektrické spojky; kryty na elektrické zásuvky; laboratorní kelímky; kelímky [laboratorní]; usměrňovače proudu; cyklotrony; fotolampy do temných komor; fotokomory; zařízení ke zpracování dat; demagnetizační přístroje na magnetické pásky; hustomery; densitometry; detektory; požární hlásiče, detektory kouře; diagnostická zarízení neurcená pro lékarské úcely; akustické membrány; membrány pro vědecké účely; clony (fotografické-); diktafony; difrakční zařízení (mikroskopie); výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; diskové jednotky pro počítače; disky, magnetické; prístroje pro merení vzdálenosti; přístroje na zaznamenávání vzdálenosti; destilační přístroje pro vědecké účely; rozvodné desky [elektroinstalace]; skříňové rozvaděče (elektřina); rozvodné pulty [elektřina]; automatické rozvadece; potápěčské masky; potápěčské oděvy; DNA čipy; zavírače dveří elektrické; otvírače dveří (elektrické); dávkovače; dávkovače; misky odkapávací k použití ve fotolaboratoři; krejčovské metry; sušičky na fotografické pozitivy; sušičky na fotografie; vedení [elektrické]; DVD přehrávače; dynamometry; strihací zarízení na filmy pro kinematografii; řezání elektrickým obloukem (zařízení pro-); zařízení ke svařování elektrickým obloukem; elektrické dveřní zvonky; elektrická zařízení pro dálkové řízení průmyslových provozů; indikátory ztrát elektrické energie; elektrická svařovací zařízení; elektroinstalacní trubky; materiály pro elektrická vedení [dráty, kabely]; elektrifikované ohrady; elektrické kolejnice pro připevnění bodových světel; elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání železničních uzlů; elektrodynamické zařízení pro dálkové řízení signalizace; elektrolyzéry; elektromagnetické cívky; elektronické poznámkové tabule; elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky); elektronická kapesní zařízení pro překlad; elektronické publikace, ke stažení; elektronické visačky na zboží; galvanizéry (zařízení k pokovovávání); výtahy (zařízení pro ovládání-); magnetické kódované karty; kódované identifikační náramky, magnetické; zvětšovací přístroje [fotografie]; epidiaskopy; ergometry; expozimetry [fotometry]; pouzdra na brýle; řetízky k brýlím; šňůry na brýle; brýlové obruby; Brýle, sluneční brýle, brýlové obruby, pouzdra na brýle; okuláky, očnice;přístroje s okulárem; stínítka; faxy; detektory pravosti mincí;přístroje na fermentaci (laboratorní zařízení); kabely z optických vláken; zarízení na rezání filmu; filmy (exponované-); filtry pro dýchací masky; filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely; filtry (fotografické); požární hlásiče; požární stríkacky; blesky (fotografické-); blikající světla [světelné signály]; blesky [fotografické]; žehličky (elektrické); plováky a bójky pro koupaliště a bazény; diskety; fluorescencní obrazovky; mlhové signály, s výjimkou výbušných; přístroje pro rozbor potravin; rámečky na fotografické diapozitivy;stroje pro kontrolu frankování; měřiče frekvence, kmitočtometry; pece pro laboratorní pokusy; speciální laboratorní nábytek; pojistkový drát; pojistky, jističe; galenitové krystalové [detektory]; galvanické clánky; galvanické články; galvanizační přístroje; galvanometry; herní přístroje přizpůsobené pro použití s externí obrazovkou nebo monitorem; protipožární ochranné oděvy; přístroje ke zkoušení plynů; měřidla na benzín; plynoměry; měřidla; lešticky na fotografické pozitivy; potápěčské rukavice; ochranné brýle pro sportovní účely; ukazatele spádu; akumulátorové mrížky; elektricky vyhřívané vlasové natáčky;hands-free soupravy pro telefony; pásky na čištění nahrávacích hlav; sluchátka; regulátory tepla; heliografická zařízení; značkovače (krejčovské pomůcky); anodové baterie; vysokofrekvencní zarízení; držáky na elektrické cívky; hologramy; ozvučnice pro ampliony; vodoměry, hydroměry; hygrometry, vlhkoměry; identifikační pláště elektrických drátů; identifikacní vlákna elektrických drátu; identifikační karty, magnetické; zapalování (elektrické zařízení pro dálkové-); startovací baterie; inklinometry, náklonomery, svahomery; inkubátory pro kultivaci bakterií; indikátory [elektrické]; induktory [elektřina]; karty s integrovaným obvodem (čipové karty); integrované obvody; komunikační zařízení pro dorozumívání ve vymezeném prostoru; interface (rozhraní) pro počítače; invertory [elektřina]; fakturovací (úctovací) stroje; ionizační přístroje, ne pro ionizaci vzduchu; vodicí šablony, přípravky (nástroje na měření); měniče disků na zpracování dat; jukeboxy, hudební; přípojné krabice, elektroskříně [elektrika]; kryty spojek elektrických kabelů; laboratorní podnosy; laktodenzimetry, mlékoměry; laktometry, mlékoměry; laptopy (počítače); lasery neurčené pro lékařské účely;přístroje na měření tloušťky kůže; kryty na objektivy; objektivy pro astrofotografii; dopisní váhy; nivelacní prístroje; nivelační latě [geodetické nástroje]; vodováhy (nástroje pro určování vodorovné polohy); přístroje pro ovládání výtahů; světlovodivá vlákna [optická vlákna [vlákna]]; stmívače světla [regulátory], elektrické; elektronická světelná ukazovátka; osvětlovací přístroje (stabilizátory pro-); bleskosvody; bleskosvody ve tvaru tyčí; omezovače (elektrotechnika); elektrické zámky; rychloměry (měřicí přístroje); reproduktory, ampliony; laterna magica; magnetická datová média; magnetická kódovací zařízení; magnetické páskové jednotky pro počítače; magnetické pásky; magnetické dráty; magnety; ozdobné magnety; lupy [optika]; elektrické odličovací přístroje; manometry, tlakoměry; námořní kompasy; námořní hloubkoměry; značkovací bóje; stožáry pro rádiové spojení; přístroje a stroje pro zkoušení materiálů; matematické prístroje; meridla, merky; měřicí zařízení; měřicí zařízení (elektřina); odmerné sklo; měřicí přístroje; dávkovací (odmerovací) lžíce; mechanické znacení; megafony; rtuťové libely, rtuťové vodováhy; detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; meteorologické balóny; meteorologické přístroje; měřidla, měřicí přístroje; mikrometrická merítka, mikrometry; mikrometrické šrouby pro optické přístroje; mikrometry; mikrofony; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotomy; tachometry, měřiče vzdálenosti pro vozidla; zrcadla pro kontrolu práce; zrcadla [optická]; modemy; stroje na počítání a třídění peněz; monitorovací přístroje elektrické; monitory (počítačový hardware); monitory (počítačové programy); myši (vybavení pro zpracování dat); podložky pod myš;juke box; zařízení a přístroje pro námořní plavbu; námořní signalizační zařízení; navigační přístroje pro vozidla (palubní počítače); navigační přístroje; jehly pro gramofony; nosní klipsy pro potápěče a plavce; notebooky (počítače); objektivy, čočky (optika); pozorovací přístroje; oktanty; ohmmetry; optická zařízení a přístroje; optické snímače znaků; optické kondenzory; optická datová média; optické disky; vodiče ve tvaru vláken, optická vlákna; optické výrobky; diaprojektory, promítací žárovky; žárovky promítací, diaprojektory; optické čočky; oscilografy; pícky, pece laboratorní, sušárny; ozonizátory; parkovací hodiny; urychlovače částic; krokoměry; periskopy; osobní stereo soupravy; měřidla na benzín; kopírovací zařízení [fotografická, elektrostatická, termická]; fotometry; telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; fotoelektrické články, fotočlánky; fyzikální přístroje a nástroje; brýle jako cvikry; pouzdra na skřipce; řetízky k cvikrům; šňůrky na skřipce; obroučky cvikrů; pipety; měřičský stůl (pomůcka pro zeměměřiče); planimetry; desky do akumulátoru; plotry; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; olůvka; olovnice; kapesní kalkulacky; polarimetry; přenosné telefony (mobily); frankovací stroje; váhy (přesné, analytické-); přesné měřicí přístroje; tlakoměry, manometry;automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; tlakoměry (manometry) pro ventily; ukazatele tlaku; zařízení na měření tlaku; tištěné obvody; tiskárny pro počítače; optické hranoly; sondy pro vedecké úcely; centrální procesorové jednotky (procesory); promítací přístroje; promítací plátna; ochranná zařízení proti rentgenovému záření [rentgenovým paprskům], nikoliv pro lékařské účely; osobní ochranné prostredky proti nehodám; ochranné přílby; ochranné helmy pro sportovce; ochranné masky; letecké ochranné odevy; úhloměry (měřicí nástroje); děrovací stroje (na děrné štítky) kancelářské; tlačítka ke zvonkům; pyrometry; ukazatele množství;odkapávače k fotografickým účelům; radarová zařízení; rádiové pagery (zařízení pro rádiové přenášení zpráv); radiologické přístroje pro průmyslové účely; clony proti radiaci pro průmyslové účely; rádia; radiotelegrafická zarízení; radiotelefonní zařízení; bezpečnostní zařízení pro železniční dopravu; dálkoměry; čtecí zařízení (zpracování dat); audio a video přijímače;zařízení na výměnu gramofonových jehel; gramofony; reduktory [elektrické]; odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); refraktometry; refraktory, čočkové dalekohledy; regulacní prístroje, elektrické; relé (elektrická-); dálkové ovladače; odpory (elektrické); respirátory na filtraci vzduchu; dýchací masky, s výjimkou dýchacích masek pro umělé dýchání; resuscitační panna (učební pomůcka); retorty; stojany pro křivule; otáčkoměry; reostaty; Jezdecké přilby; dopravní značky světelné nebo mechanické; virgule, proutky pro proutkaře; trasírky [nástroje pro měření]; rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; rentgenové filmy (exponované-);zařízení na ochranu proti rentgenovým paprskům, pro nelékařské účely; pravítka (měřicí nástroje); cukroměry, sacharimetry; salinometry; navigační přístroje (satelitní-); váhy; skenery (zpracování dat); plátna [promítací]; závitníkové kalibry; (elektrické přístroje na - ) svařování plastů [obaly]; samoregulační palivová čerpadla; polovodiče; sextanty; pláště elektrických kabelů; spouště uzávěrek (fotografie jako obor); uzávěrky (fotografie jako obor); teleskopy pro střelné zbraně; signalizační zvony, návěstí; návěstí světelná, signální lucerny; signalizační bóje; světelné nebo mechanické signalizační panely; signalizační píšťalky; návěští, semafory světelné nebo mechanické; světelné značení; simulátory řízení a ovládání vozidel; sirény; nástroje na měření síly kůže; posuvná merítka; diaprojektory; logaritmická pravítka; diapozitivy; inklinometry, sklonoměry, svahoměry; paměťové karty [karty s integrovanými obvody]; detektory kouře; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; elektricky zahřívané ponožky; solární články; ochranné přílby pro pájení; Svářecí přístroje (elektrické-); elektrické pájky; solenoidové ventily (elektromagnetické spínače); sonary; akustická (zvuková) poplašná zařízení; sonometry, hloubkoměry; zařízení pro nahrávání zvuku; přístroje pro nahrávání zvuku; disky pro nahrávání zvuku; pásky pro zvukové záznamy; přístroje pro reprodukci zvuku; zařízení pro přenos zvuku; sondážní stroje a přístroje; sondážní plomby; olovnice; pouzdra na brýle; brýlové obruby; brýlová skla; Dioptrické brýle; spektrografické prístroje; spektroskopy; tachometry pro vozidla; ukazatele rychlosti, tachometry; rychloměry (fotografie); regulátory otáček pro přehrávače zvuku; sférometry; lihové libely; cívky (fotografie); regulátory osvětlení jeviště;přístroje na kontrolu razítkování dopisů; stativy pro fotoaparáty; kabely startovací pro motory; mincíře [přezmeny, váhy]; automatická řízení pro vozidla; stereoskopy; stereoskopické přístroje; destilační přístroje laboratorní; snímací hroty, jehly gramofonové; sulfitometry; sluneční brýle; zeměměřičská zařízení a přístroje; řetězy zeměměřičské; zeměměřičské přístroje;zeměměřičské libely: záchranné pásy; rozvodné panely; rozvodné skříně [elektrické]; odpojovače (elektřina); tachometry; magnetofony; taxametry; telegrafní dráty; telegrafy (přístroje); telemetry (přístroje pro dálkové měření); telefonní aparáty; telefonní přijímače; telefonní vysílače; telefonní dráty; dálnopisy; čtecí zařízení (pro hlasatele); dálkové spínače; dalekohledy; dálnopisy; televizní přístroje; ukazatele teploty, teploměry; koncovky [elektroinstalace]; zkumavky; zkušební přístroje neurčené pro lékařské účely; zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; teodolity; elektronky a svítidla- zářivky (se žhavenou katodou); elektronky se žhavenou katodou [rádiové]; teploměry, s výjimkou lékařských; termostaty; termostaty pro dopravní prostředky; snímací zařízení pro vlákna; automaty na lístky; docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky); zařízení pro zaznamenávání času; automatické casové spínace; ramena prenosky pro gramofony; totalizátory; dopravní semafory [signalizační zařízení]; transformátory [elektrické]; tranzistory (elektronika); vysílače elektronických signálů; vysílací zařízení (telekomunikace); vysílací zařízení, vysílačky (telekomunikace); diapozitivy [fotografické]; přístroje na promítání diapozitivů; stativy (trojnožky) pro fotoaparáty; turnikety (automatické); urinometry; vakuometry; elektronky (radio); variometry; výstražné trojúhelníky pro vozidla; autorádia; obchodní reklama pro třetí osoby; posuvné měřítko; videokazety; cartridge (paměťové zásuvné moduly) pro videohry; videorekordéry; video obrazovky; videotelefony; videopásky; fotografické hledáčky; viskozimetry; regulátory napětí pro vozidla; přepěťové chrániče; voltmetry; hlasovací stroje; destičky [silikonové plátky]; snímací zařízení pro vlákna; osobní vysílačky; mycí misky [fotografie]; vodoznaky, vodočty; bóje; vlnoměry; mostové váhy; zařízení a přístroje na vážení; vážící stroje; závaží; svařovací elektrody; výstražné píšťalky; větrné pytle ukazující směr větru; izolační svorky [elektroinstalace]; elektrické dráty; dráty ze slitin kovů [pojistkové]; textové procesory; ochranné štíty na obličej pro dělníky; zápěstní opěrky pro práci s počítačem; rentgenové filmy (exponované); roentgenové snímky ne pro lékařské účely; rentgenové přístroje a zařízení, ne pro lékařské účely; rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; regulátory napětí;antény (elektrické antény); kombinace přístroje;jednovodičové multiplexní sítě; dávkovače paliva a palivoměry; teploměry a snímače teploty; olejové tlakoměry a měrky oleje;sestavy nástrojů (kombinovaná měřidla); tachografy;měřiče průtoku vzduchu pro motory;detektory úniku halogenů;snímače podtlaku;lambda-sondy;čidla škrticí klapky;snímače teploty nasávaného vzduchu;smímače teploty chladicí kapaliny;snímače klepání motoru;čidla polohy kliky;teplotní čidla výfukových plynů;čidla chudé směsi;čidla teploty okolního vzduchu;čidla slunečního záření (aktinometry);čidla odpařovačů;čidla řízení výšky;čidla řízení; piezoelektrické senzory;čidla rychlosti kol; Akcelerometr;čidla zadní nápravy;čidla nárazu;bezpečnostní čidla;ultrazvukové senzory;rychlostní čidla;čidla magnetického pole;dešťová čidla; počítače (elektronické ovládací jednotky);počítače na řízení emisí; ruční terminály na čárové kódy; magnetické kódované karty; magnetické karty (magnetické nosiče dat); snímače/zapisovače magnetických karet; přístroje na rozpoznávání identifikačních karet;pracovní stanice (pro automatizaci továren) (přístroje pro datovou komunikaci a zpracování dat);elektrické řídicí jednotky pro výrobu strojů a robotů; přístroje na rozpoznávání otisků prstů; přístroje pro rozpoznávání hlasu;programovatelný automatický regulátor;bezdotyková identifikační karta;bezkontaktní čtečky/zapisovače identifikačních karet; mikrovlnné radiofrekvenční identifikační přístroje; zařízení pro optické rozpoznávání;počítač pro numerické řídicí stroje; magnetické disky; optické magnetické disky;CRT (obrazovkové elektronky);zesilovače pro klimatizační zařízení;počítače pro automatická klimatizační zařízení;ovládací panely pro klimatizační zařízení; přenosné baterie; solární články; elektrická zabezpečovací zařízení proti krádeži; elektrická zařízení na hubení hmyzu;ovladače (zařízení na elektromagnetický pohon); automobilová navigační zařízení;přístroje na čtyřkolové řízení pro vozidla; automatická řízení pro vozidla; elektrické přístroje na uzamykání dveří;solenoidy (elektromagnetické ventily); ultrazvukové výstražné přístroje; řídicí přístroje na měření času; přístroje pro kontrolu světel;blikající světla a jejich elektrické nebo elektronické ovladače.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; bouliers compteurs; machines comptables; caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; acidimètres; acidimètres pour batterie d'accumulateurs; coupleurs acoustiques; avertisseurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner; antennes; aéromètres; agenda électronique; appareils pour l'analyse de l'air; timbres avertisseurs électriques; alarmes; alcoomètres; alidade à lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; appareils de divertissement, à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; anémomètres; dessins animés; batteries d'anodes; anodes; répondeurs; antennes; anticathodes; visières anti-éblouissantes; lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs antivol; apertomètres [optique]; induits [électricité]; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'attraction et destruction des insectes; appareils d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques bancaires (GAB); instruments azimutaux; romaines [balances]; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'allumage; piles de lampes de poche; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batteries; bacs d' accumulateurs; balises lumineuses; cloches de signalisation; sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; clignotants (signaux lumineux); appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de dérivation [électricité];gilets pare-balles; vibreurs sonores; bourdons électriques; boîtiers de haut-parleurs; câbles électriques; disques à calcul; machines à calculer; anneaux à calibrer; calibres; caméscopes; appareils photographiques; condensateurs; mesures de capacité; tubes capillaires; réglets (règles à coulisse); intermédiaires photographie; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; trousses de dissection [microscopie]; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; réducteurs [électricité]; appareils de cadrage pour diapositives; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; appareils et instruments de chimie; puces (circuits intégrés); bobines de self; appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes; allume-cigares pour automobiles; caméras [appareils cinématographiques]; film cinématographique (appareils pour le montage d'un); films cinématographiques sensibilisés mais non impressionnés; disjoncteurs; conjoncteurs; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; indicateurs de pente; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, irradiations et le feu; habillement pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes pour appareils de prépaiement; portillons à prépaiement pour parcs à voitures; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; collecteurs électriques; commutation (appareils électriques de -); commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts (CD-ROMs); comparateurs;boussoles; compas [instruments de mesure]; programmes de jeux pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; programme d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels, programmes enregistrés; ordinateurs; condensateurs; conducteurs électriques; raccordements électriques; raccords de lignes électriques; connexions; lentilles de contact; contacts électriques; contacts électriques en métaux précieux; étuis pour verres de contact; coffret pour lames de microscopes; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; verres correcteurs [optique]; instruments de cosmographie; détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour appareils à jetons; compteurs;contrôleurs acoustiques; coupleurs [informatique]; accouplements électriques; caches de prises électriques; coupelles; creusets; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; chambres noires [photographie]; appareil pour le traitement de l'information; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; densimètres; densitomètres; détecteurs; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic non à usage médical; diaphragmes (acoustiques); membranes pour appareils scientifiques; diaphragmes [photographie]; dictaphones; appareils de diffraction [microscopie]; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; unités de disquettes pour ordinateurs; disques (magnétiques); appareils pour mesurer la distance; appareils pour l'enregistrement de distances; appareils pour la distillation à usage scientifique; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; distributeurs automatiques; masques de plongée; combinaisons de plongée; puces à ADN; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l' ouverture des portes; doseurs; appareils de dosage; égouttoirs pour travaux photographiques; mètres de couturières; appareils à sécher les épreuves photographiques; sécheuses pour la photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; dynamomètres; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; sonnettes de portes électriques; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; indicateurs de pertes électriques; appareils de soudure électrique; conduits d'électricité; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; clôtures électriques; rails électriques pour le montage de spots; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; tableaux d'affichage électroniques; crayons électroniques [pour unités d' affichage visuel]; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour les marchandises; appareils de galvanoplastie; dispositifs de commande pour ascenseurs; cartes magnétiques encodées; bracelets d'identification magnétiques codés; appareils pour agrandissements [photographie]; épidiascopes; ergométries; posemètres; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; oculaires;instruments à lunettes; visières; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie;fermentation (dispositif) [appareil de laboratoire]; câbles à fibres optiques; appareils à couper les pellicules; pellicules [films] impressionnées; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la photographie; avertisseurs d'incendie; pompes à incendie; flashes [photographie]; clignotants [signaux lumineux]; flashes (photographie); fers à repasser électriques; flotteurs pour la baignade et la natation; disquettes; écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; appareils pour l'analyse des aliments; cadres pour diapositives;machines à affranchir; fréquencemètres; fours pour expériences en laboratoire; mobilier spécial de laboratoire; fils en alliages métalliques (fusibles); fusibles; galènes [détecteurs]; piles galvaniques; éléments galvaniques; appareils de galvanisation; galvanomètres; jeux (appareils de) conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; vêtements pour la protection contre le feu; instruments pour l'analyse des gaz; niveaux d' essence; gazomètres; jauges; appareils à glacer les épreuves photographiques; gants de plongée; lunettes de sport; indicateurs de pente; réseaux d'accumulateurs électriques; appareils électrothermiques à onduler les cheveux;kits mains libres pour téléphones; bandes de nettoyage de têtes de lecture; écouteurs; appareils de contrôle de la chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la couture; batteries d'anodes; appareils à haute fréquence; supports de bobines électriques; hologrammes; pavillons de haut-parleurs; hydromètres; hygromètres; gaines d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; cartes magnétiques d'identification; dispositifs électriques d' allumage à distance [mise à feu]; allumage (batterie d'-); indicateurs de pente; couveuses pour la culture bactérienne; indicateurs [électricité]; inducteurs [électricité]; cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire); circuits intégrés; appareils d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; inverseurs [électricité]; machines à facturer; appareils d' ionisation non pour le traitement de l' air; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques pour le traitement de données; automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; manchons de jonction pour câbles électriques; plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; pèse-lait; ordinateurs portables; lasers non à usage médical;appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; bonnettes (optique); objectifs pour l'astrophotographie; pèse-lettres; instruments de nivellement; jalons [instruments d'arpentage]; niveaux [instruments pour donner l' horizontale]; dispositifs de commande pour ascenseurs; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; régulateurs (variateurs) de lumière; pointeurs électroniques électroluminescents; ballasts d'éclairage; paratonnerres; paratonnerres; limiteurs [électricité]; serrures électriques; lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; supports de données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants; aimants décoratifs; loupes [optique]; appareils pour le démaquillage électriques; manomètres; compas de marine; chercheurs sous-marins; bouées de repérage; pylônes de liaison radio; instruments et machines pour essais de matériaux; instruments mathématiques; mesures; appareils de mesurage; appareils électriques de mesure; verrerie graduée; instruments de mesurage; cuillers de dosage; enseignes mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs d' objets métalliques à usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; instruments météorologiques; compteurs; palmers; vis micrométriques pour instruments d'optique; palmers; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; miroirs d' inspection pour travaux; miroirs (optiques); modems; machines à compter et trier l'argent; appareils électriques de surveillance; moniteurs (matériels); moniteurs (programmes d'ordinateurs); souris [informatique]; tapis de souris;automates à musique à prépaiement; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs embarqués]; instruments pour la navigation; saphirs de tourne-disques; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs bloc-notes; objectifs (optique); instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils et instruments optiques; lecteurs optiques; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques pour le traitement de données; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; articles optiques; lanternes optiques; lampes optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours pour expériences en laboratoire; ozoniseurs [ozonisateurs]; parcmètres; accélérateurs de particules; podomètres; périscopes; baladeurs; niveaux d'essence; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); photomètres; appareils pour la phototélégraphie; cellules photovoltaïques; physique (appareils et instruments de); lunettes en tant que pince-nez; étuis pour pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; pipettes; planchettes [instruments d' arpentage]; planimètres; plaques pour accumulateurs électriques; traceurs; prises de courant; plombs de fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; téléphones portables (téléphones portables); compteurs de timbres-poste; trébuchets [balances]; appareils de mesure de précision; manomètres;avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves; enregistreurs de pression; appareils de mesure de pression; circuits imprimés; imprimantes pour ordinateurs; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; unités centrales de traitement [processeurs]; appareils de projection; écrans de projection; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines de bureau à cartes perforées; boutons de sonnerie; pyromètres; indicateurs de quantités;égouttoirs pour travaux photographiques; radars; télé-avertisseurs radio; appareils de radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; postes de radio; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; télémètres; lecteurs [informatique]; récepteurs (audio et vidéo);dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; tourne-disques; réducteurs [électricité]; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils électriques de contrôle; relais électriques; appareils de téléguidage; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l' air; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; mannequins de réanimation (appareils d'enseignement); cornues; suppports de cornues; compte-tours; rhéostats; Bombes d'équitation; bornes routières lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; jalons [instruments d'arpentage]; appareils Roentgen non à usage médical; films Roentgen impressionnés;dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; pèse-sels; appareils pour navigation par satellite; balances; explorateurs (scanneurs) (informatique); écrans [photographie]; jauges de taraudage; scellement de matières plastiques (appareils électriques pour le) [conditionnement]; pompes autorégulatrices à combustible; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; déclencheurs [photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de visée pour armes à feu; cloches de signalisation; lanternes à signaux; bouées de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes lumineuses; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; sirènes; cuir (instruments de mesure de l'épaisseur du -); pieds à coulisse; appareils de projection de diapositives; règles à calcul; diapositives; indicateurs de pente; cartes à puce intelligentes [cartes à circuits intégrés]; détecteurs de fumée; prises de courant; chaussettes chauffées électriquement; piles solaires; masques de soudeurs; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; vannes magnétiques (interrupteurs électromagnétiques); sonars; avertisseurs acoustiques; sonomètres; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour l'enregistrement du son; disques acoustiques; films pour l'enregistrement des sons; appareils de reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de sondes; étuis pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; Lunettes (optique); spectrographes; spectroscopes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle; enrouleurs [photographie]; régulateurs d'éclairage de scène;timbrage des lettres (appareils de contrôle du -); pieds d'appareils photographiques; câbles de démarrage pour moteurs; romaines [balances]; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; saphirs de tourne-disques; sulfitomètres; lunettes de soleil; appareils et instruments géodésiques; chaînes d' arpenteur; instruments géodésiques,;niveaux à lunette, ceintures de natation; tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; sectionneurs (électricité); tachymètres; enregistreurs à bande magnétique; taximètres; fils télégraphiques; télégraphes [appareils]; télémètres; appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; télé-prompteurs; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; appareils de télévision; indicateurs de température; bornes [électricité]; éprouvettes; appareils d'analyse à usage non médical; installations électriques pour préserver du vol; théodolites; ampoules thermoioniques; audions [radio]; thermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; compte-fils; distributeurs de billets (tickets); horloges [dispositifs pour l'enregistrement du temps]; appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries non destinées à l'horlogerie; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; dispositifs de feux de circulation (dispositifs de signalisation); transformateurs électriques; transistors [électronique]; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; diapositives; appareils de projection de diapositives; trépieds pour appareils photographiques; tourniquets [portillons tournants] automatiques; uromètres; vacuomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de radio pour véhicules; promotion des ventes (pour des tiers); verniers; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; téléphones vidéo; bandes vidéo; viseurs photographiques; viscosimètres; régulateur de voltage pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; voltmètres; machines à voter; plaquettes de silicium [pour circuits intégrés]; compte-fils; talkies-walkies; bacs de rinçage [photographie]; indicateurs du niveau d'eau; flotteurs pour la natation; ondemètres; bascules [appareils de pesage]; appareils et instruments de pesage; machines de pesage; poids; électrodes pour la soudure; avertisseurs à sifflet d'alarme; manches à air pour indiquer la direction du vent; serre-fils [électricité]; fils électriques; fils en alliages métalliques [fusibles]; appareils de traitement de texte; écrans pour la protection du visage des ouvriers; repose-poignet pour ordinateurs; films Roentgen impressionnés; radiographies, autres qu' à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; régulateurs de tension;antennes (antennes d'alimentation); émetteurs/récepteurs;réseau multiple à câble unique; indicateurs de carburant et jauges; indicateurs de température et jauges; indicateurs de pression d' huile et jauges;groupes d'instruments (compteur de combinaisons); tachygraphes;appareils de mesure du débit d'air (pour moteurs);détecteurs de fuites pour halogènes;capteurs de vide;capteurs d'oxygène;capteurs d'obturateur;capteurs de température de l'air d'admission;capteurs de température de refroidissement;capteurs de cognements;capteurs de position du bras de manivelle;capteurs de température des gaz d'échappement;capteurs de mélange pauvre;capteurs de température de l'air ambiant;capteurs de rayonnement solaire (actinomètre);capteurs d'évaporateur;capteurs de contrôle de la hauteur;capteurs de direction; capteurs piézoélectriques;capteurs de vitesse des roues; Accéléromètre;capteurs d'essieu arrière;capteurs de chocs;capteurs de sécurité;capteurs à ultrasons;capteurs de vitesse;capteurs de champ magnétique;capteurs de pluie; ordinateurs (unités de contrôle électroniques);ordinateurs de contrôle des émissions; terminaux de codes à barres portables; cartes magnétiques encodées; cartes magnétiques (support de données magnétiques); lecteurs/graveurs de carte magnétique; appareil de reconnaissance de carte d'identification;poste de travail d'automatisation d'usine (appareils de traitement et de communication des données);unités de contrôle électriques (pour la fabrication de machines et de robots); appareils de vérification d'empreintes; appareils de reconnaissance vocale;commandes programmables;cartes d'identification sans contact;lecteurs/enregistreurs de cartes d'identification sans contact; appareils d'identification de fréquence radio micro-onde; dispositifs de reconnaissance optique;ordinateurs pour machines de contrôle numérique; disques magnétiques; disques optiques magnétiques;TRC (tube à rayon cathodique);amplificateurs pour climatiseurs d'air;ordinateurs pour climatiseurs automatiques;panneaux de commande pour climatiseurs d'air; batteries portables; piles solaires; installations électriques pour préserver du vol; dispositifs électriques pour tuer les insectes;actionneurs (dispositifs à fonctionnement électromagnétique); appareils de navigation pour voitures;appareils de direction 4 roues motrices pour véhicules; appareils de direction automatique pour véhicules; serrures électriques de portières;solénoide (vannes électromagnétiques); appareils d'avertissement sonar; appareils de contrôle du minutage; appareils de commande d'éclairage;lampes clignotantes et leur contrôleur électrique ou électronique.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; abacuses; accounting machines; accumulator boxes; accumulator jars; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic couplers; acoustic [sound] alarms; actinometers; adding machines; aerials; aerometers; agendas (electronic -); air analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms; alcoholmeters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; amplifying valves; amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor; anemometers; animated cartoons; anode batteries; anodes; answering machines; antennas; anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare visors; anti-interference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus; apertometers [optics]; armatures [electricity]; asbestos clothing for protection against fire; astronomy (apparatus and instruments for -); attracting and killing insects (electric devices for -); audiovisual teaching apparatus; automated teller machines [ATM]; azimuth instruments; balances [steelyards]; balancing apparatus; bar code readers; barometers; batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries for pocketlamps; battery boxes; battery chargers; battery jars; beacons, luminous; bells (signal -); bells [warning devices]; betatrons; binoculars; blinkers [signalling lights]; blueprint apparatus; boiler control instruments; branch boxes [electricity]; bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; buzzers; buzzers, electric; cabinets for loudspeakers; cables, electric; calculating disks; calculating machines; calibrating rings; callipers; camcorders; cameras [photography]; capacitors; capacity measures; capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates [photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; cash registers; cassette players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cell switches [electricity]; centering apparatus for photographic transparencies; chargers for electric batteries; chemistry apparatus and instruments; chips [integrated circuits]; choking coils [impedance]; chromatography apparatus for laboratory use; chronographs [time recording apparatus]; cigar lighters for automobiles; cinematographic cameras; cinematographic film (apparatus for editing -); cinematographic film, exposed; circuit breakers; circuit closers; cleaning apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for sound recording discs; clinometers; clothing especially made for laboratories; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection against fire; coaxial cables; coils, electric; coin-operated apparatus (mechanisms for -); coin-operated gates for car parks or parking lots; coin-operated mechanisms for television sets; collectors, electric; commutation (electric apparatus for -); commutators; compact disc players; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only memory]; comparators; compasses (directional -); compasses [measuring instruments]; computer game programs; computer keyboards; computer memories; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software]; computer software, recorded; computers; condensers [capacitors]; conductors, electric; connections, electric; connections for electric lines; connectors [electricity]; contact lenses; contacts, electric; contacts, electric, of precious metal; containers for contact lenses; containers for microscope slides; control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated; correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit [false] coin detectors; counter-operated apparatus (mechanisms for -); counters; couplers (acoustic -); couplers [data processing equipment]; couplings, electric; covers for electric outlets; crucibles [laboratory]; cupels [laboratory]; current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [photography]; darkrooms [photography]; data processing apparatus; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; densitometers; detectors; detectors (smoke -); diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; diaphragms [photography]; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; discharge tubes, electric, other than for lighting; disk drives for computers; disks, magnetic; distance measuring apparatus; distance recording apparatus; distillation apparatus for scientific purposes; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; distribution consoles [electricity]; distribution machines, automatic; divers' masks; diving suits; DNA chips; door closers, electric; door openers, electric; dosage dispensers; dosimeters; drainers for use in photography; dressmakers' measures; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; editing appliances for cinematographic films; electric arc cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric door bells; electric installations for the remote control of industrial operations; electric loss indicators; electric welding apparatus; electricity conduits; electricity mains (materials for -) [wires, cables]; electrified fences; electrified rails for mounting spot lights; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolysers; electromagnetic coils; electronic notice boards; electronic pens [visual display units]; electronic pocket translators; electronic publications, downloadable; electronic tags for goods; electroplating apparatus; elevator operating apparatus; encoded cards, magnetic; encoded identification bracelets, magnetic; enlarging apparatus [photography]; epidiascopes; ergometers; exposure meters [light meters]; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; eyepieces (instruments containing -); eyeshades; facsimile machines; false coin detectors; fermentation (apparatus for -) [laboratory apparatus]; fibre [fiber (Am.)] optic cables; film cutting apparatus; films, exposed; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography; filters [photography]; fire alarms; fire engines; flash-bulbs [photography]; flashing lights [luminous signals]; flashlights [photography]; flat irons, electric; floats for bathing and swimming; floppy disks; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food analysis apparatus; frames for photographic transparencies; franking (apparatus to check -); frequency meters; furnaces for laboratory experiments; furniture especially made for laboratories; fuse wire; fuses; galena crystals [detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanizing apparatus; galvanometers; games (apparatus for -) adapted for use with an external display screen or monitor; garments for protection against fire; gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; gauges; glazing apparatus for photographic prints; gloves for divers; goggles for sports; gradient indicators; grids for batteries; hair-curlers, electrically heated; hands-free kits for phones; head cleaning tapes [recording]; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus; hemline markers; high tension batteries; high-frequency apparatus; holders for electric coils; holograms; horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; identification sheaths for electric wires; identification threads for electric wires; identity cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; ignition (electric apparatus for remote -); inclinometers; incubators for bacteria culture; indicators [electricity]; inductors [electricity]; integrated circuit cards [smart cards]; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers; inverters [electricity]; invoicing machines; ionisation apparatus, not for the treatment of air; jigs [measuring instruments]; juke boxes for computers; juke boxes, musical; junction boxes [electricity]; junction sleeves for electric cables; laboratory trays; lactodensimeters; lactometers; laptop computers; lasers, not for medical purposes; leather (appliances for measuring the thickness of -); lens hoods; lenses for astrophotography; letter scales; levelling instruments; levelling staffs [surveying instruments]; levels [instruments for determining the horizontal]; lift operating apparatus; light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; light dimmers [regulators], electric; light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; lightning arresters; lightning conductors [rods]; limiters [electricity]; locks, electric; logs [measuring instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tape units for computers; magnetic tapes; magnetic wires; magnets; magnets (decorative -); magnifying glasses [optics]; make-up removing appliances, electric; manometers; marine compasses; marine depth finders; marking buoys; masts for wireless aerials; material testing instruments and machines; mathematical instruments; measures; measuring apparatus; measuring devices, electric; measuring glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical signs; megaphones; mercury levels; metal detectors for industrial or military purposes; meteorological balloons; meteorological instruments; meters; micrometer gauges; micrometer screws for optical instruments; micrometers; microphones; microprocessors; microscopes; microtomes; milage recorders for vehicles; mirrors for inspecting work; mirrors [optics]; modems; money counting and sorting machines; monitoring apparatus, electric; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; mouse [data processing equipment]; mouse pads; musical automata (coin-operated -) [juke boxes]; nautical apparatus and instruments; naval signalling apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; navigational instruments; needles for record players; nose clips for divers and swimmers; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; observation instruments; octants; ohmmeters; optical apparatus and instruments; optical character readers; optical condensers; optical data media; optical discs; optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; optical goods; optical lamps; optical lanterns; optical lenses; oscillographs; ovens for laboratory experiments; ozonisers [ozonators]; parking meters; particle accelerators; pedometers; periscopes; personal stereos; petrol gauges; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; photometers; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; physics (apparatus and instruments for -); pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; pipettes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for batteries; plotters; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; plumb bobs; plumb lines; pocket calculators; polarimeters; portable telephones; postage stamp meters; precision balances; precision measuring apparatus; pressure gauges; pressure in vehicle tires [tyres] (automatic indicators of low -); pressure indicator plugs for valves; pressure indicators; pressure measuring apparatus; printed circuits; printers for use with computers; prisms [optics]; probes for scientific purposes; processors [central processing units]; projection apparatus; projection screens; protection devices against x-rays [roentgen rays], not for medical purposes; protection devices for personal use against accidents; protective helmets; protective helmets for sports; protective masks; protective suits for aviators; protractors [measuring instruments]; punched card machines for offices; push buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; racks (photographic -); radar apparatus; radio pagers; radiological apparatus for industrial purposes; radiology screens for industrial purposes; radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway traffic safety appliances; range finders; readers [data processing equipment]; receivers (audio- and video-); record player needles (apparatus for changing -); record players; reducers [electricity]; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; refractometers; refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; resistances, electric; respirators for filtering air; respirators, other than for artificial respiration; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; retorts; retorts' stands; revolution counters; rheostats; riding helmets; road signs, luminous or mechanical; rods for water diviners; rods [surveying instruments]; roentgen apparatus not for medical purposes; roentgen films, exposed; roentgen rays (protection devices against - ), not for medical purposes; rulers [measuring instruments]; saccharometers; salinometers; satellite navigational apparatus; scales; scanners [data processing equipment]; screens [photography]; screw-tapping gauges; sealing plastics (electrical apparatus for -) [packaging]; self-regulating fuel pumps; semi-conductors; sextants; sheaths for electric cables; shutter releases [photography]; shutters [photography]; sighting telescopes for firearms; signal bells; signal lanterns; signalling buoys; signalling panels, luminous or mechanical; signalling whistles; signals, luminous or mechanical; signs, luminous; simulators for the steering and control of vehicles; sirens; skins (apparatus for measuring the thickness of -); slide calipers; slide projectors; slide-rules; slides [photography]; slope indicators; smart cards [integrated circuit cards]; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; socks, electrically heated; solar batteries; solderers' helmets; soldering apparatus, electric; soldering irons, electric; solenoid valves [electromagnetic switches]; sonars; sound alarms; sound locating instruments; sound recording apparatus; sound recording carriers; sound recording discs; sound recording strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus and machines; sounding leads; sounding lines; spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; spectacles [optics]; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed checking apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed regulators for record players; spherometers; spirit levels; spools [photography]; stage lighting regulators; stamping mail (apparatus to check -); stands for photographic apparatus; starter cables for motors; steelyards [lever scales]; steering apparatus, automatic, for vehicles; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; styli for record players; sulphitometers; sunglasses; surveying apparatus and instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels: swimming belts; switchboards; switchboxes [electricity]; switches, electric; tachometers; tape recorders; taximeters; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telemeters; telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters; telescopes; teletypewriters; television apparatus; temperature indicators; terminals [electricity]; test tubes; testing apparatus not for medical purposes; theft prevention installations, electric; theodolites; thermionic lamps and tubes; thermionic valves [radio]; thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket dispensers; time clocks [time recording devices]; time recording apparatus; time switches, automatic; tone arms for record players; totalizators; traffic-light apparatus [signalling devices]; transformers [electricity]; transistors [electronic]; transmitters of electronic signals; transmitters [telecommunication]; transmitting sets [telecommunication]; transparencies [photography]; transparency projection apparatus; tripods for cameras; turnstiles, automatic; urinometers; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle breakdown warning triangles; vehicle radios; vending machines; verniers; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens; video telephones; videotapes; viewfinders, photographic; viscosimeters; voltage regulators for vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting machines; wafers [silicon slices]; waling glasses; walkie-talkies; washing trays [photography]; water level indicators; water wings; wavemeters; weighbridges; weighing apparatus and instruments; weighing machines; weights; welding electrodes; whistle alarms; wind socks for indicating wind direction; wire connectors [electricity]; wires, electric; wires of metal alloys [fuse wire]; word processors; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with computers; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; X-rays tubes not for medical purposes; voltage regulators; aerials (power antenna); transceivers; single wire multiplex network; fuel meters and gauges; temperature meters and gauges; oil pressure meters and gauges; instruments clusters (combination meter); tachographs; air flow meters (for engines); halogen leak detector; vacuum sensor; oxygen sensor; throttle sensor; intake air temperature sensor; coolant temperature sensor; knock sensor; crank position sensor; exhaust gas temperature sensor; lean mixture sensor; ambient air temperature sensor; solar radiation sensor (actinometer); evaporator sensor; height control sensor; steering sensor; piezoelectric sensor; wheel speed sensor; accelerometer; rear axle sensor; crash sensor; safety sensor; ultrasonic sensor; speed sensor; magnetic field sensor; rain sensor; computers (electronic control units); emission control computer; bar-code handy terminals; magnetic encoded cards; magnetic card (magnetic data media); magnetic card readers/writers; identification card recognition apparatus; F A (factory automation) work station (data communication and processing apparatus); electric control unit (for manufacturing machines and robots); finger print verification apparatus; voice recognition apparatus; programmable controller; contact-less identification card; contact-less identification card readers/writers; microwave radio frequency identification apparatus; optical recognition devices; computer for numerical-control machines; magnetic discs; optical magnetic discs; CRT (cathod ray tube); amplifier for air-conditioners; computer for automatic air-conditioners; control panels for air-conditioners; portable batteries; solar batteries; electric theft prevention installations; electric devices for killing insects; actuators (electromagnetically driven devices); car navigation apparatus; 4-wheel steering apparatus for vehicles; automatic steering apparatus for vehicles; electric door lock apparatus; solenoid (electromagnetic valves); sonar warning apparatus; timing control apparatus; light control apparatus; flashing lights and its electric or electronic controller.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; acetylénové generátory; klimatizační zařízení pro vozidla; klimatizační zařízení; klimatizační zařízení; zařízení k chlazení vzduchu; zařízení k dezodorizaci vzduchu; sušičky vzduchu; zařízení k filtraci vzduchu; stroje a přístroje na čištění vzduchu; ohřívače vzduchu (opakovaný ohřívač vzduchu); vzduchové sterilizátory; ventily vzduchové pro parní vytápěcí tělesa; lihové hořáky, kahany; zařízení proti oslnění pro automobily [příslušenství světel]; zařízení proti oslnění pro automobily [světelné vybavení]; trysky (přístroj na vodovodním kohoutku, který zmírňuje sílu proudu vody); přístroje pro čištění akvárií; akvarijní (přístroje na vytápění); osvětlení akvárií; obloukové lampy; odlučovač popílku (automatické dopravníky);truhlíky na popel (pecové-); automobilové reflektory; rožne na opékání masa; vanové příslušenství (armatury); teplovzdušné vanové příslušenství; koupelnové armatury; koupelnové obklady, vyzdívky; vanové zařízení; koupací vany; vany pro sedací koupele; ohřívadla; zařízení na chlazení nápojů; svítidla pro jízdní kola; bidety; elektrické přikrývky neurčené k lékařským účelům; kotlové trouby do vytápěcích zařízení; kotle, ne jako části strojů; stroje na pečení chleba; toustovače; hořáky; obloukové lampy (uhlík do-); stropní světla; radiátory ústředního topení; lustry; kouřovody, pro komíny; chromatografické přístroje (pro průmyslové účely); čisté komory [sanitární zařízení]; kávové filtry, elektrické; elektrické kávovary; kávovary (elektrické filtrační-); zařízení na pražení kávy; závity [části destilačních, topných a ochlazovacích zařízení];chladicí nádoby; sporáky; Přístroje a zařízení na vaření; sporáky (vařiče); kuchyňské potřeby, elektrické; chladicí zařízení pro pece; chladicí zařízení a aparatury; chladicí zařízení a stroje; chladicí zařízení na kapaliny; chladicí zařízení na chlazení tabáku; zařízení na chlazení vody; lampy na kadeření vlasů;elektrické vyhřívací podušky, s výjimkou podušek pro lékařské účely; světla pro jízdní kola; zvlhčovače (topení); fritézy, elektrické (fritovací hrnce); rozmrazovací zařízení pro vozidla; přístroje pro snížení obsahu organických potravin; odstraňování zápachu (prostředky na), s výjimkou prostředků pro osobní potřebu; odsolovací zařízení pro mořskou vodu; přístroje pro sušení; výbojky, elektrické, na osvětlení; zařízení na dezinfekci; dezinfekční dávkovače pro toalety; dezinfekční kontejner pro toalety; Sterilizace (jednoúčelové vaky pro- ); destilační přístroje; destilační zařízení; potápěčské reflektory; vysoušeče vlasů; sušicí zařízení; sušičky (přístroje a zařízení na-); elektrické jogurtovače; elektrické lampy; elektricky vyhřívané koberečky; odpařovače; nádrže expanzní pro ústřední topení; digestoře do kuchyní; lampióny pro slavnostní osvětlení- dekorativní; ventilátory; elektrické ventilátory pro osobní potřebu; větráky [části klimatizačních zařízení];kohoutky potrubní; napájecí zařízení ke kotlům na topení; vlákna do elektrických lamp; klimatizační vzduchové filtry (klimatizace vzduchu); filtry na pitnou vodu; filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost); roštnice; krby, domácí; tvarovky pro trouby; plechy tvarované pro trouby; šachty, trubky (vyzařovací)- (ropný průmysl); signalizační světlo; svítilny [baterky]; trubky pro vytápěcí kotle; splachovací zařízení; kontejnery proplachovací; nánožníky (elektricky vyhřívané-); zařízení na zahřátí chodidel, elektrická nebo neelektrická; fontány (zřídla); kovové konstrukce pro pece a trouby; mrazicí zařízení, mrazničky; Křesadlové zapalovače pro vznícení plynu; sušičky ovoce; šetřiče paliva; truhlíky na popel (pecové-); roštnice- topeniště; pece, kotle;chladicí nádoby pro pece; bojlery (kotle) plynové; plynové hořáky; plynové kondenzátory, s výjimkou kondenzátorů jako součástí strojů; Plynové generátory; plynové zapalovače; pračky na plyn (části plynových zařízení); přístroje na čištění plynu; hořáky (desinfekční); čisticí lampy vzduchu od bakterií (germicidní); grily na opékání; grily na opékání; sušiče na vlasy; zařízení na sušení rukou pro umývárny; automobilové reflektory; krby; tepelné akumulátory; výměníky tepla, ne jako části strojů; tepelná čerpadla (pumpy); tepelné regenerátory; ohřívače pro kojenecké lahve (elektrické-); ohřívače vody pro koupele; topná tělíska pro žehličky; topení (vytápěcí tělesa pro automobily); vytápěcí zařízení; vytápěcí zařízení (elektrická-); rozmrazovače skel ve vozidlech (přístroje); topná zařízení pro topení tuhými, tekutými nebo plynovými palivy; kotle pro vytápění; ohřívací podložky, elektrické, neurčené pro lékařské účely; topné články; vlákna (elektrická vyhřívací); aparatury pro vytápění; zařízení pro ohřev teplé vody; ohřívací zařízení [voda]; výhřevné desky (pláty); teplovzdušná zařízení; lázeňské vybavení (teplovzdušné lázně); ohřívače vzduchu; plotýnkové vařiče; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení; hydranty; chladničky; přístroje a stroje na výrobu ledu; ponorné ohřívače; hořáky; vzduchové ionizátory; elektrické konvice;vypalovací pece [stojany]; kuchyňské sporáky; laboratorní lampy; cylindry (lampové-); cylindry lamp; světelné koule, baňky; objímky na svítidla; reflektory, pro lampy; stínidla na lampy; lampy; lampy pro směrové signály (směrovky); světelné koule, baňky; objímky na lampy; sušičky prádla elektrické; prádelní kotle; lávové kameny na pečení masa na rožni; ventily (regulační) na regulaci hladiny v nádržích; elektrické žárovky; žárovky pro směrovky do vozidel; rozptylovací stínítka; elektrické zapalovače; osvětlovací zařízení a aparatury; osvětlovací zařízení pro vozidla; osvětlovací zařízení pro vzdušné dopravní prostředky; elektrická světla na vánoční stromky; světla pro vozidla; osvětlovací trubice; hořčíková vlákna k osvětlení; mikrovlnné trouby [kuchyňské zařízení]; mlékárenská zařízení na chlazení; důlní lampy (báňské); baterie směšovací (pákové) pro vodovodní potrubí; olejové hořáky; přístroje pro čištění oleje; šamot (příslušenství pro trouby); kyslíko-vodíkové hořáky (autogeny); elektrické ohřívací podložky neurčené pro lékařské účely; benzínové hořáky; potrubní kohouty [nákružky]; potrubí [části hygienických zařízení]; ohřívače talířů; kapesní svítilny; kapesní baterky; polymerizační zařízení; tlakové hrnce [autoklávy], elektrické; tlakové hrnce (elektrické-); lampy do projektoru; uzávěry radiátorů; radiátory (elektrické); radiátory [vytápění]; destilační věže; chladicí zařízení a stroje; zařízení a aparatury pro chlazení; ledničky; chladicí komory; chladicí nádoby; chladicí výkladní skříně [vitríny]; chladničky; regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová zařízení; plynové potrubí (regulační a bezpečnostní příslušenství k-); regulačně-bezpečnostní zařízení pro vodovodní zařízení; pražicí stroje; grily na opékání; zařízení na otáčení rožněm; rožeň (bodec); rožeň (bodec); bezpečnostní zařízení pro vodovodní nebo plynové zařízení a potrubí; bezpečnostní lampy; sanitární zařízení a aparatury; saunová zařízení; pračky plynu (části plynových zařízení); baterky; sprchové kouty [kouty (Am.)]; sprchy; dřezy; objímky na elektrická světla; kolektory solární; pájecí (letovací) lampy; lázeňské vany; pouliční lampy; akumulátory (parní-); parní kotle, ne jako části strojů; parní obličejová zařízení [sauny]; zařízení na výrobu páry; sterilizátory; destilační přístroje; kamna, pece, sporáky; Elektricky vyhřívané polštáře (podušky), nikoliv pro léčebné účely; lampy pouliční; kovové konstrukce pro pece a trouby; přístroje pro chlorování bazénů; solária (přístroje k opalování); Kohoutky a kohouty pro potrubí; kohoutky; termostatické ventily (části topných zařízení); toustovače; tabákové pražiče; záchodové mísy; záchodová sedátka; záchody, přenosné; toalety [splachovací záchody]; lucerny na svícení; zářivky pro osvětlení; koupele parní (přenosné kabiny pro- ); lampy na ultrafialové paprsky ne pro lékařské účely; pisoáry, mušle; automobilové reflektory; reflektory (automobilové-); větrací zařízení; klimatizační zařízení pro automobily; digestoře; ventilační zařízení pro laboratoře (digestoř); oplatková forma elektrická (lívanečník na pečení oplatek- elektrický); chladicí komory; těsnění na vodovodní kohoutky; umyvadla [části sanitárního zařízení]; umyvadla [části sanitárních instalací]; Zařízení na dodávku vody (zásobníky vody); zařízení pro rozvod vody; voda (zařízení na filtrování-); splachovací zařízení; ohřívače vody; zařízení pro přívod vody; aparatury pro úpravu (čištění) vody; úprava vody (zařízení a stroje na čištění nebo-); zařízení a aparatury ke změkčování vody; vodní sterilizátory; zařízení na dodávku vody (zásobníky vody); potrubí jako části hygienických instalací; víření vody (přístroje pro-);klimatizační zařízení pro vozidla a jejich části a příslušenství; ventilátory pro vozidla;větráky pro klimatizační zařízení; elektrické pečicí trouby; vysoušecí a uzavírací přístroje na odpad;infračervené (FIR) vytápěcí přístroje;vytápěcí tělesa pro automobily a jejich části a příslušenství; tepelná čerpadla (pumpy);zahřívací zařízení a chladicí zařízení pro tepelně izolační boxy nebo skladovací nádoby; přenosné sprchy;automatické kohoutky;automatické splachovací ventily (splachovací zařízení);přístroje na čistění vody na koupání;ohřívače vody na koupání; žárovky; elektrické vyhřívací přikrývky, ne pro lékařské účely; obnovovací a regenerační stroje a instalace pro chladiva;rozprašovače na voňavky.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; générateurs d'acétylène; climatisateurs pour véhicules; appareils de conditionnement d'air; installation de climatisation; appareils pour le refroidissement de l'air; appareils de désodorisation de l'air; sécheurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils et machines pour la purification de l'air; sécheurs d'air; stérilisateurs d'air; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; brûleurs à alcool; dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; brise-jet; appareils de filtrage pour aquariums; radiateurs pour aquariums; lampes d'aquarium; lampes à arc; installations automatiques pour transporter la cendre;cendriers de foyers; feux pour automobiles; barbecues; appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; installations de bain; garnitures de baignoires; Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; appareils pour le refroidissement de boissons; feux pour bicyclettes; bidets; couvertures chauffantes, non à usage médical; tubes de chaudières de chauffage; chaudières, autres que pièces de machines; machines à fabriquer le pain; toasteurs; brûleurs; charbon pour lampes à arc; plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres; carneaux de cheminées; Appareils de chromatographie à usage industriel; chambres blanches [installations sanitaires]; filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs de café; serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];récipients frigorifiques; cuisinières; appareils et installations de cuisson; cuisines (réchauds); ustensiles de cuisson électriques; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et installations de refroidissement; installations et machines à rafraîchir; refroidisseurs de liquides (installations); installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le refroidissement de l'eau; lampes destinées à chaffer des fers à friser;coussins [coussinets], électriques, à usage non médical; feux pour cycles; régulateurs de tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour véhicules; déshydratation (dispositifs de déshydratation) de matières organiques alimentaires; appareils de désodorisation non à usage personnel; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils de dessiccation; tubes à décharge électrique destinés à l'éclairage; Appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour toilettes; pochettes de stérilisation jetables; appareils pour la distillation; colonnes à distiller; lampes de plongée; sèche-cheveux; appareils de séchage; Appareils et installations de séchage; appareils électriques pour faire des yaourts; lampes électriques; tapis chauffés électriquement; évaporateurs; conduits métalliques de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; lanternes vénitiennes; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; souffleries [parties d'installations d'aération];robinets de canalisation; alimentateurs de chaudières de chauffage; filaments de lampes électriques; filtres pour la climatisation; filtres à eau potable; filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles]; grilles de fourneaux; cheminées d'appartements; garnitures façonnées de fours; garnitures façonnées de fours; tuyaux flamboyants [industrie du pétrole]; flambeaux; torches; carneaux de chaudières de chauffage; chasses d'eau; réservoirs de chasses d'eau; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); Fontaines; armatures de fours; congélateurs; allume-gaz; appareils pour sécher les fruits; économiseurs de combustibles; cendriers de foyer; grilles de fourneaux; fourneaux;bacs refroidisseurs pour fours; boilers à gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz, à l'exception des pièces de machines; Générateurs de gaz; allumeurs de gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; Appareils pour l'épuration du gaz; brûleurs germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; grils [appareils de cuisson]; grils (appareils de cuisson); sèche-cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; phares pour automobiles; foyers; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques, autres que pièces de machines; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; chauffe-biberons électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; installations de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage; appareils électriques de chauffage; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; appareils de chauffage à combustible solide, liquide et gazeux; chaudières de chauffage; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; éléments de chauffage; filaments électriques chauffants; installations de chauffe; installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage (eau); plaques de chauffage; appareils à air chaud; (armatures pour) bains d'air chaud; aérothermes; plaques chauffantes; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; bouches à eau; glacières; appareils et machines à glace; thermoplongeurs; brûleurs (incandescents); appareil d'ionisation pour le traitement de l'air; bouilloires électriques;supports pour le chargement des fours; potagers [fourneaux]; lampes de laboratoire; manchons de lampes; verres de lampes; globes de lampe; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jour; lampes d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; globes de lampes; porte-abat-jour; sèche-linge, électriques; chaudières de buanderie; pierres réfractaires pour grilles de barbecue; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; diffuseurs de lumière; briquets; appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules aériens; lampes électriques pour arbres de Noël; feux de véhicules; tubes lumineux pour l'éclairage; fils de magnésium pour l'illumination; fours micro-ondes (appareils pour la cuisson); installations pour le refroidissement du lait; lampes de mineurs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brûleurs à huile; appareil pour l'épuration de l'huile; garnitures de fours en chamotte; brûleurs oxhydriques; coussinets [coussins] (chauffants), électriques, à usage non médical; brûleurs à pétrole; robinets de canalisation; conduits [parties d'installations sanitaires]; chauffe-plats; lampes de poche; lampes de poche; Installation de polymérisation; marmites autoclaves électriques; casseroles à pression [autocuiseurs] électriques; lampes pour appareils de projection; bouchons de radiateurs; radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]; tours de raffinage pour la distillation; appareils et machines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; d'armoires frigorifiques; de chambres frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines frigorifiques de présentation [armoires de présentation]; réfrigérateurs; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et de sécurité, pour appareils à eau; torréfacteurs; grils (appareils de cuisson); tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sécurité; appareils et installations sanitaires; Installations de saunas; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; torches pour l'éclairage; cornières; douches; éviers; douilles de lampes électriques; collecteurs solaires [chauffage]; lampes à souder; bains à remous; lampadaires; accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur, autres que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations de production de vapeur; stérilisateurs; alambics; poêles; Poêles (appareils de chauffage); lampadaires; armatures de fours; unités de chloration des piscines; appareils à bronzer; Robinets; robinets; vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; grille-pain; torréfacteurs à tabac; sièges de toilette; sièges de toilettes; cabinets d'aisances transportables; toilettes [W.-C.]; torches pour l' éclairage; tubes (lumineux) pour éclairage; cabines transportables pour bains turcs; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; urinoirs (installations sanitaires); phares de véhicules; lampes d'éclairage; appareils de ventilation [climatisation]; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; hottes aspirantes; hottes d'aération pour laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; rondelles de robinets d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; vasques (parties d'installations sanitaires); Installation de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; Appareils à filtrer l'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; appareils de prise d'eau; installations pour la purification de l'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; stérilisateurs d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; conduits (parties d'installations sanitaires); appareils à jet pour jacusis;climatiseurs d'air pour véhicules et leurs pièces et accessoires; aérateurs pour véhicules;ventilateurs pour climatiseurs d'air; chaufferettes électriques; appareils de séchage et de coffrage pour ordures;appareils de chauffage à infra-rouge lointain;radiateurs pour véhicules et leurs pièces et accessoires; pompes à chaleur;réchauffeurs et réfrigérateurs pour boîtes isothermes ou conteneurs de stockage; douches portables;robinets automatiques;chasses d'eau automatiques (installations de chasse d'eau);appareils de purification de l'eau du bain;chauffe-eau de bain; ampoules d'éclairage; couvertures chauffantes non à suage médical; machines pour récupérer et régénérer et installations de réfrigération;vaporisateurs de parfum.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; acetylene generators; air conditioners for vehicles; air conditioning apparatus; air conditioning installations; air cooling apparatus; air deodorising apparatus; air driers [dryers]; air filtering installations; air purifying apparatus and machines; air reheaters; air sterilisers; air valves for steam heating installations; alcohol burners; anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; anti-splash tap nozzles; aquarium filtration apparatus; aquarium heaters; aquarium lights; arc lamps; ash conveyor installations, automatic; ash pits for furnaces; automobile lights; barbecues; bath fittings; bath fittings (hot air -); bath installations; bath linings; bath plumbing fixtures; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bedwarmers; beverages cooling apparatus; bicycle lights; bidets; blankets, electric, not for medical purposes; boiler pipes [tubes] for heating installations; boilers, other than parts of machines; bread baking machines; bread toasters; burners; carbon for arc lamps; ceiling lights; central heating radiators; chandeliers; chimney flues; chromatography apparatus for industrial purposes; clean chambers [sanitary installations]; coffee filters, electric; coffee machines, electric; coffee percolators, electric; coffee roasters; coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; containers (refrigerating -); cookers; cooking apparatus and installations; cooking rings; cooking utensils, electric; coolers for furnaces; cooling appliances and installations; cooling installations and machines; cooling installations for liquids; cooling installations for tobacco; cooling installations for water; curling lamps; cushions [pads] (heating -), electric, not for medical purposes; cycle lights; dampers [heating]; deep fryers, electric; defrosters for vehicles; dehydrating (apparatus for -) foodstuffs organic materials; deodorising apparatus, not for personal use; desalination plants; desiccating apparatus; discharge tubes, electric, for lighting; disinfectant apparatus; disinfectant dispensers for toilets; disinfectant distributors for toilets; disposable sterilization pouches; distillation apparatus; distillation columns; diving lights; driers (hair -); drying apparatus; drying apparatus and installations; electric appliances for making yogurt; electric lamps; electrically heated carpets; evaporators; expansion tanks for central heating installations; extractor hoods for kitchens; fairy lights for festive decoration; fans [air-conditioning]; fans (electric -) for personal use; fans [parts of air-conditioning installations]; faucets for pipes (Am.); feeding apparatus for heating boilers; filaments for electric lamps; filters for air conditioning; filters for drinking water; filters [parts of household or industrial installations]; fire bars; fireplaces, domestic; fittings, shaped, for furnaces; fittings, shaped, for ovens; flare stacks for use in the oil industry; flares; flashlights [torches]; flues for heating boilers; flushing apparatus; flushing tanks; footmuffs, electrically heated; footwarmers, electric or non-electric; fountains; framework of metal for ovens; freezers; friction lighters for igniting gas; fruit roasters; fuel economisers; furnace ash boxes; furnace grates; furnaces; furnaces (cooling vats for -); gas boilers; gas burners; gas condensers, other than parts of machines; gas generators [installations]; gas lighters; gas scrubbers [parts of gas installations]; gas scrubbing apparatus; germicidal burners; germicidal lamps for purifying air; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; hair driers [dryers]; hand drying apparatus for washrooms; headlights for automobiles; hearths; heat accumulators; heat exchangers, not parts of machines; heat pumps; heat regenerators; heaters, electric, for feeding bottles; heaters for baths; heaters for heating irons; heaters for vehicles; heating apparatus; heating apparatus, electric; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; heating elements; heating filaments, electric; heating installations; heating installations (hot water -); heating installations [water]; heating plates; hot air apparatus; hot air bath fittings; hot air ovens; hot plates; humidifiers for central heating radiators; hydrants; ice boxes; ice machines and apparatus; immersion heaters; incandescent burners; ionisation apparatus for the treatment of air; kettles, electric; kiln furniture [supports]; kitchen ranges [ovens]; laboratory lamps; lamp casings; lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps; lamps for directional signals of automobiles; lamps (globes for -); lampshade holders; laundry dryers, electric; laundry room boilers; lava rocks for use in barbecue grills; level controlling valves in tanks; light bulbs, electric; light bulbs for directional signals for vehicles; light diffusers; lighters; lighting apparatus and installations; lighting apparatus for vehicles; lighting installations for air vehicles; lights, electric, for Christmas trees; lights for vehicles; luminous tubes for lighting; magnesium filaments for lighting; microwave ovens [cooking apparatus]; milk cooling installations; miners' lamps; mixer taps for water pipes; oil burners; oil-scrubbing apparatus; oven fittings made of fireclay; oxhydrogen burners; pads [cushions] (heating -), electric, not for medical purposes; petrol burners; pipe line cocks [spigots]; pipes [parts of sanitary installations]; plate warmers; pocket searchlights; pocket torches, electric; polymerisation installations; pressure cookers [autoclaves], electric; pressure cooking saucepans, electric; projector lamps; radiator caps; radiators, electric; radiators [heating]; refining towers for distillation; refrigerating apparatus and machines; refrigerating appliances and installations; refrigerating cabinets; refrigerating chambers; refrigerating containers; refrigerating display cabinets [display cases]; refrigerators; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; regulating and safety accessories for gas apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; roasters; roasting apparatus; roasting jacks; roasting spits; rotisseries; safety accessories for water or gas apparatus and pipes; safety lamps; sanitary apparatus and installations; sauna bath installations; scrubbers [parts of gas installations]; searchlights; shower cubicles [enclosures (Am.)]; showers; sinks; sockets for electric lights; solar collectors [heating]; soldering lamps; spa baths [vessels]; standard lamps; steam accumulators; steam boilers, other than parts of machines; steam facial apparatus [saunas]; steam generating installations; sterilizers; stills; stoves; stoves [heating apparatus]; street lamps; structural plates for ovens; swimming pools chlorinating units; tanning apparatus [sun beds]; taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; taps [faucets]; thermostatic valves [parts of heating installations]; toasters; tobacco roasters; toilet bowls; toilet seats; toilets, portable; toilets [water-closets]; torches for lighting; tubes (luminous -) for lighting; Turkish bath cabinets, portable; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; urinals [sanitary fixtures]; vehicle headlights; vehicle reflectors; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; ventilation hoods; ventilation hoods for laboratories; waffle irons, electric; walk-in refrigerators; washers for water taps; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; water conduits installations; water distribution installations; water filtering apparatus; water flushing installations; water heaters; water intake apparatus; water purification installations; water purifying apparatus and machines; water softening apparatus and installations; water sterilizers; water supply installations; water-pipes for sanitary installations; whirlpool-jet apparatus; air conditioners for vehicles and their parts and fittings; ventilators for vehicles; fans for air conditioners; electric stoves; drying and shuttering apparatus for garbage; far infrared heating apparatus; heaters for vehicles and their parts and fittings; heat pumps; warmers and refrigerators for heat insulating boxes or storage containers; portable showers; automatic faucet; automatic flush valve (water flushing installations); bath water purifying apparatus; heaters for baths water; light bulbs; electric blankets not for medical purposes; recovering and regenerating machines and installations for refrigerants; perfuming devices.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; transportéry visuté; letecké přístroje, stroje a zařízení; letadla; airbagy; vzdušné balóny; vznášedlo jako dopravní prostředek; Vzduchové pumpy (výstroj vozidel); letecké dopravní prostředky; letadla; balóny (řiditelné); sanitky; letadla (obojživelná-); protioslňovací zařízení do vozidel; protioslňovací zařízení do vozidel; protismykové sněhové řetězy; zabezpečovací poplašná zařízení pro vozidla; zabezpečovací zařízení proti zcizení vozidel; automobily (karosérie-); automobilové řetězy; podvozky (automobilové-); automobilové střechy, kapoty; Automobilové pneumatiky [pneumatiky]; automobily; ložiskové čepy náprav; nápravy vozidel; dětské kočárky; vyvažovací zařízení kol pozemních vozidel; pölykapselien siteet; vlečné čluny; košíky speciální pro jízdní kola; zvonky jízdních kol a motocyklů; zvonky jízdních kol; jízdní kola (brzdy-); řetězy jízdních kol; rámy na jízdní kola; řídítka pro jízdní kola / mopedy; pumpičky pro jízdní kola / mopedy; ocelové ráfky; sedla jízdních kol; paprsky jízdních kol; stojany jízdních kol; pláště na jízdní kola; jízdní kola; lodní háky; čluny; karosérie vozidel; podvozky železničních vozů; brzdová obložení pro vozidla; brzdové lamely pro vozidla; brzdové čelisti pro vozidla; brzdy pro jízdní kola; brzdy pro vozidla; nárazníky (tlumiče nárazů kolejových vozidel); nárazníky automobilů; kabiny lanové dráhy (vozíky visuté kolejové (lanové) dráhy); transportní zařízení lanová;kesony (dopravní prostředky); přívěsy obytné k automobilům;víka pro palivové nádrže vozidel; přívěsný obytný vůz;vagóny [železniční]; dodávkové tříkolky; osobní automobily; kabiny lanové drahy- instalace; dvoukoláky, káry; pláště pneumatik;kolečka pro vozíky [vozidla]; licí vozíky;vozy licí; řetězy pro jízdní kola; sedačkové výtahy; vozíky na čištění;námořní rohatinky; pozemní vozidla (spojky-); míchače betonu na vozidlech; ojnice pro pozemní vozidla, s výjimkou částí motorů; pozemní vozidla (spřahadla-); pláštěnky na dětské kočárky; potahy na volanty vozidel; klikové skříně pro komponenty pozemních vozidel, ne pro motory; kliky jízdních kol (motocyklů); zvonky motocyklů; brzdy jízdních kol; motorové tříkolky; řetězy jízdních kol / mopedů; rámy pro jízdní kola; řídítka jízdních kol; motocyklové hlavy; blatníky jízdních kol; čerpadla pro motocykly; ráfky pro jízdní kola; sedla motocyklů; jízdní kola (paprsky-); stojany na kola (podpěry); pneumatiky pro motocykly; kola jízdní; výložníky lodí; zásobovací tříkolky; jídelní vozy; jídelní vozy;jídelní vozy [železniční];jízdní kola (směrovky-); ukazatele směru vozidel;řiditelné balony [vzducholodě]; vyprošťovací zařízení pro lodě; dveře dopravních prostředků; bagrovací loď; síťky na jízdní kola; hnací řetězy pozemních vozidel; hnací motory pro pozemní vozidla; katapultovací sedadla pro letadla; Elektromobily;výklopné dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; pohonné jednotky pro pozemní vozidla (včetně elektromotorů); odrazníky lodí; pramice, trajektové lodě, čluny převozní; obruby železničních kol; vysokozdvižné vozíky; rámy jízdních kol, motocyklů; kola (volnoběžná) pozemních vozidel; lanovky kolejové (pozemní); hnací řetězy pozemních vozidel; lodní komíny; převodové (rychlostní) skříně pro vozidla; ozubení, převody, soukolí pozemních vozidel; převodovky jízdních kol; golfové vozíky; vozíky pro manipulaci se zbožím; ruční vozíky; řídítka jízdních kol; opěrky hlavy na sedadla vozidel; kryty na dětské kočárky; kapoty (víka) na automobilové motory; kapoty (vozidel); klaksony do vozidel; vozíky na hadice; kryty na automobilová kola; náboje kol vozidel; hydraulické obvody do vozidel; kluzáky, hydroplány; nakloněné roviny pro spouštění člunů; duše pro jízdní kola; Duše pro pneumatiky; pozemní vozidla (tryskové motory- ); saně nemotorové; licí vozíky;vozy licí; pomocné čluny; zdvihací vozíky [zdvihací vozíky]; lokomotivy; nákladní vozidla, kamióny; zavazadlové nosiče pro vozidla; nosiče jízdních kol; Vozíky na zavazadla; stěžně pro čluny; vojenská vozidla transportní; kola důlních vozíků; mopedy; autobusy; osobní automobily; autokary; obytné přívěsy automobilové; motocykly; elektrické motory (pro pozemní vozidla); motory pro mopedy/jízdní kola; motory pro pozemní vozidla; blatníky; protismyková zařízení pro pneumatiky vozidel; vesla; autobusy; kanoistická pádla; Brašny speciální pro jednostopá vozidla; pedály pro motocykly, kola;kryty na dětské kočárky (vybavené); pneumatiky; Pontony; okénka v boku lodi;výklopné dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; kočárky (dětské skládací); hnací (pohonné) mechanismy pro pozemní vozidla; pumpy pro jízdní kola a motocykly; přikrývky na dětské skládací kočárky; střechy na sportovní kočárky; sportovní dětské kočárky; železniční spřahadla (spojky); zpětná zrcátka; převody (soukolí) redukční pro pozemní vozidla; chladicí vozy; Dálkově řízená vozidla, ne jako hračky; signalizační zařízení automobilů pro jízdu vzad; ráfky jízdních kol; ukazatele směru vozidel; komíny lokomotiv; veslové vidlice; kormidla; ruční vozíky; potahy sedadel jízdních kol a motocyklů; sedla na jízdní kola a motocykly; bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel; dětské bezpečnostní sedačky do automobilů a dopravních prostředků; skútry [vozidla]; vrtule letecká (lodní šroub); šrouby (lodní-);lodní šrouby; záďová kormidla; hydroplány; potahy na sedadla vozidel; bezpečnostní popruhy, pásy pro sedadla vozidel; lodě; lodní trupy; kormidelní zařízení pro lodě; tlumiče pro automobily; pružiny (tlumiče-) pro vozidla;nákupní vozíky [koše (am.)]; boční (přívěsné) vozíky; nosiče lyží (automobilové-); lyžařské vleky; Lůžka dopravních prostředků; spací vozy; saně [vozidla]; saně motorové; kosmické dopravní prostředky; žerdě, ráhna pro lodě; hroty do pneumatik; napínače paprsků na kola; paprsky (dráty) pro jízdní kola, motocykly; sportovní auta; kropicí vozy; stojany pro jízdní kola [části kol]; kormidelní zařízení pro lodě; řízení (volanty) pro vozidla; záďová vesla; kryty na kočárky [sportovní kočárky]; sportovní dětské kočárky;hřeby do pneumatik; stínidla (proti slunci) pro pozemní vozidla; závěsné tlumiče pro vozidla;zvedací zařízení zadního nakládacího sklopného čela [části pozemních vozidel];výklopné, elektrické dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; lanové dráhy vysuté [kabiny lanových drah]; vyklápěcí vozíky; žebra pro lodě; vyklápěcí zařízení (části nákladních vozidel);vyklápěcí stěny nákladních aut; pneumatiky jízdních kol; pneumatiky; konvertory (měniče pro pozemní vozidla); torzní tyče pro vozidla; lanovky kolejové (pozemní); traktory; přívěsy (tažná zařízení pro vozidla); přívěsy [vozidla]; tramvajové vozy; převodové řetězy do pozemních vozidel; hřídele převodové pro pozemní vozidla; převodové soukolí pozemních vozidel; protektory pro protektorování pneumatik; protektory pro vozidla [pásové válce]; protektory pro vozidla [typ traktor]; tříkolky; vozíky; nákladní auta; duše pro jízdní kola, motocykly; pozemní vozidla (turbiny-); ukazatele směru vozidel; ruční vozíky; podvozky vozidel; čalounění vozidel; ventilky k pneumatikám vozidel; dodávky [vozidla]; nárazníky vozidel; podvozky vozidel; kryty pro vozidla; stupačky vozidel; sedadla do vozidel; pružiny vozidel; ráfky pro kola vozidel; paprsky (dráty) kol vozidel; pneumatiky pro kola vozidel; kola vozidel; Vozidla pro cestování po zemi, vzduchu, vodě nebo železnici; vozíky kolejové;chladírenské železniční vagony;výstražné systémy (alarmy) pro jednostopá vozidla; vodní vozidla; trakaře; invalidní vozíky; kola pro jízdní kola, bicykly; okna do vozidel; stěrače čelních skel; čelní skla; stěrače skel; čelní skla; jachty;airbagová zařízení pro vozidla;protiblokovací brzdová zařízení;zařízení na ovládání brzd pro vozidla;zařízení na ovládání bezpečnostních pásů sedadel ve vozidlech (napínače bezpečnostních pásů);zařízení pro udržování zvolené rychlosti jízdy pro vozidla;elektrické motory včetně motorů stěračů;motory ostřikovačů;pohonné jednotky ovládání oken a pohonné jednotky ventilátoru pro pozemní vozidla;stěrače a omývače reflektorů pro vozidla;přístroje pro dálkové bezklíčové odemykání; přístroje na regulaci prokluzu; přístroje na čištění čelního skla pro vozidla.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; transporteurs aériens; appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; avions; coussins gonflables de sécurité (dispositifs de sécurité pour automobiles); aérostats; aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; véhicules aériens; aéronefs; ballons dirigeables; Ambulances; avions amphibies; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; carrosseries pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; automobiles (capots pour -); Bandages pour automobiles; automobiles; fusées d'essieux; essieux; voitures d'enfants; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; chalands; paniers pour cycles; sonnettes de cycles; sonnettes de cycles; freins de cycles; chaînes de bicyclettes; cadres de cycles; guidons de cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; béquilles de bicyclettes; pneumatiques de cycles; bicyclettes; crochets de bateaux; bateaux; carrosseries; bogies pour wagons de chemins de fer; garnitures de freins de véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins de bicyclettes, cycles; freins pour véhicules; tampons de choc (matériel ferroviaire roulant); pare-chocs pour automobiles; téléphériques; transporteurs aériens;caissons [véhicules]; autocaravanes;bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Roulottes;wagons; triporteurs; voitures; cabines pour installations de transport par câbles; chariots; enveloppes (pneumatiques);roulettes de chariots (véhicules); chariots de coulée; chariots de coulée; chaînes de bicyclettes, cycles; télésièges; Chariots de nettoyage;taquets (marine); embrayage pour véhicules terrestres; bétonnières automobiles; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; bâches de voitures d'enfants; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; manivelles de cycles; sonnettes de cycles; freins de cycles; cyclecars; chaînes de cycles; cadres de cycles; guidons de cycles; cycles (moyeux de -); garde-boue pour cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; Béquilles de cycles; pneumatiques de cycles; cycles; bossoirs d'embarcations; triporteurs; wagons-restaurants; buffets roulants [voitures];buffets roulants [voitures];indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour véhicules;ballons dirigeables; dispositifs pour dégager les bateaux; portes de véhicules; dragueurs [bateaux]; filets pour bicyclettes; chaînes de commande pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour aéronefs; Véhicules électriques;hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); moteurs pour véhicules terrestres; défenses de bateaux; bacs (bateaux); boudins de bandages de roues de chemins de fer; chariots élévateurs; cadres de bicyclettes; roues libres pour véhicules terrestres; funiculaires; chaînes de commande pour véhicules terrestres; cheminées de navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; dérailleurs pour bicyclettes; chariots de golf; chariots de manutention; draisines; guidons de bicyclettes; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes de voitures d'enfants; capots de moteurs pour véhicules; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; chambres à air pour cycles; Chambres à air pour pneumatiques; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; toboggan (jeu); chariots de coulée; chariots de coulée; chaloupes; chariots élévateurs; locomotives; camions; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; diables; mâts de bateaux; véhicules militaires de transport; roues de bennes; cyclomoteurs; autobus; Voitures; autocars; autocaravanes; motocyclettes; moteurs électriques (pour véhicules terrestres); cycles (moteurs de -); véhicules terrestres (moteurs pour -); garde-boue; antidérapants pour bandages de véhicules; rames de bateaux; omnibus; pagaies; Paniers pour cycles; pédales de bicyclettes;housses de landaus (intégrées); pneus [pneumatiques]; Pontons; hublots;hayons électriques (parties de véhicules terrestres); landaus [voitures d'enfants]; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes de bicyclettes; bâches de voitures d'enfants; capotes de poussettes; poussettes pour bébés; attelages de wagons; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; véhicules frigorifiques; véhicules télécommandés,autres que jouets; avertisseurs de marche arrières pour véhicules; jantes de bicyclettes; indicateurs de direction pour véhicules; cheminées de locomotives; toletières; gouvernails; diables; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; trotinettes; propulseurs à hélice; hélices à propulsion pour bateaux;hélices (propulseurs) pour bateaux; godilles; hydravions; housses pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; navires; coques de navires; dispositifs de commande pour bateaux; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules;chariots à provisions; sidecars; porte-skis pour automobiles; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; wagons-lits; traîneaux (véhicules); autoneiges; véhicules spatiaux; espars [marine]; clous pour pneus; tendeurs de rayons de roues; rayons de bicyclettes, cycles; voitures de sport; arroseuses [véhicules]; béquilles de bicyclettes et cycles [pièces de bicyclettes et cycles]; commande (dispositifs de -) pour bateaux; volants pour véhicules; godilles; bâches de voitures d'enfants; poussettes pour bébés;clous pour pneus; stores (pare-soleil) pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules;hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres];hayons élévateurs électriques (parties de véhicules terrestres); téléphériques; tombereaux; couples de navires; culbuteurs de wagons [parties de wagons];bennes de camions; bandages pour bicyclettes; pneumatiques, solides, pour roues de véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; locomobiles; tracteurs; attelages de remorques pour véhicules; remorques [véhicules]; voitures de tramways; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour véhicules; tricycles; wagonnets; camions; boyaux pour pneus de bicyclettes; turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour véhicules; diables; trains de voitures; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage); valves de bandages pour véhicules; fourgons (véhicules); pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses de véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; roues de véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; wagonnets;wagons (réfrigérés) [véhicules ferroviaires];systèmes d'avertissement (sonores) pour cycles; véhicules nautiques; brouettes; fauteuils roulants; roues de cycles; vitres de véhicules; essuie-glace; pare-brise; essuie-glace; pare-brise; yachts;dispositifs d'airbags pour véhicules;dispositifs d'antiblocage des freins;appareils de contrôle du freinage des véhicules;appareils de contrôle des ceintures de sécurité des sièges de véhicules (tendeurs pour ceintures de sécurité);régulateurs automatiques de vitesse pour véhicules;moteurs électriques, y compris moteurs d'essuie-glace;moteurs de lave-glace;moteurs de contrôle des vitres et moteurs de ventilateur pour véhicules terrestres;essuie-glace et dispositifs de lavage de phares de véhicules;dispositifs d'ouverture à distance sans clés pour véhicules; appareils de contrôle de traction; appareils de lavage de pare-brise de véhicules.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; aerial conveyors; aeronautical apparatus, machines and appliances; aeroplanes; air bags [safety devices for automobiles]; air balloons; air cushion vehicles; air pumps [vehicle accessories]; air vehicles; aircraft; airships; ambulances; amphibious airplanes; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tires [tyres]; automobiles; axle journals; axles for vehicles; baby carriages; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; barges; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle saddles; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tires [tyres]; bicycles; boat hooks; boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; bumpers for automobiles; cable cars; cable transport apparatus and installations; caissons [vehicles]; camping cars; caps for vehicle petrol [gas] tanks; caravans; carriages [railways]; carrier tricycles; cars; cars for cable transport installations; carts; casings for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]; casting carriages; casting cars; chains for bicycles, cycles; chairlifts; cleaning trolleys; cleats [nautical]; clutches for land vehicles; concrete mixing vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; couplings for land vehicles; covers for baby carriages; covers for vehicle steering wheels; crankcases for land vehicle components, other than for engines; cranks for cycles; cycle bells; cycle brakes; cycle cars; cycle chains; cycle frames; cycle handle bars; cycle hubs; cycle mudguards; cycle pumps; cycle rims; cycle saddles; cycle spokes; cycle stands; cycle tires [tyres]; cycles; davits for boats; delivery tricycles; dining cars; dining cars [carriages]; dinner wagons [carriages]; direction indicators for bicycles, cycles, etc.; direction signals for vehicles; dirigible balloons [airships]; disengaging gear for boats; doors for vehicles; dredgers [boats]; dress guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; electric vehicles; elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; engines for land vehicles; fenders for ships; ferry boats; flanges for railway wheel tires [tyres]; fork lift trucks; frames for bicycles, cycles; freewheels for land vehicles; funiculars; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; golf carts; goods handling carts; hand cars; handle bars for bicycles, cycles; head-rests for vehicle seats; hoods for baby carriages; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hose carts; hub caps; hubs for vehicle wheels; hydraulic circuits for vehicles; hydroplanes; inclined ways for boats; inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; jet engines for land vehicles; kick sledges; ladle carriages; ladle cars; launches; lifting cars [lift cars]; locomotives; lorries; luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks; masts for boats; military vehicles for transport; mine cart wheels; mopeds; motor buses; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; motors, electric, for land vehicles; motors for cycles; motors for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires [tyres]; oars; omnibuses; paddles for canoes; panniers adapted for cycles; pedals for cycles; perambulator covers (fitted -); pneumatic tires [tyres]; pontoons; portholes; power tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; prams [baby carriages]; propulsion mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles, cycles; pushchair covers; pushchair hoods; pushchairs; railway couplings; rearview mirrors; reduction gears for land vehicles; refrigerated vehicles; remote control vehicles, other than toys; reversing alarms for vehicles; rims for wheels of bicycles, cycles; rolling stock for funicular railways; rolling stock for railways; rowlocks; rudders; sack-barrows; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; scooters [vehicles]; screw-propellers; screw-propellers for boats; screws [propellers] for ships; sculls; seaplanes; seat covers for vehicles; security harness for vehicle seats; ships; ships' hulls; ships' steering gears; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys [carts (Am.)]; side cars; ski carriers for cars; ski lifts; sleeping berths for vehicles; sleeping cars; sleighs [vehicles]; snowmobiles; space vehicles; spars for ships; spikes for tires [tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles; sports cars; sprinkling trucks; stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; steering gears for ships; steering wheels for vehicles; stern oars; stroller covers [pushchairs]; strollers; studs for tires [tyres]; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; tailgates (Am.) (elevating -, power -) [parts of land vehicles]; telpher railways [cable cars]; tilting-carts; timbers [frames] for ships; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tipping bodies for lorries [trucks]; tires for bicycles, cycles; tires, solid, for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; traction engines; tractors; trailer hitches for vehicles; trailers [vehicles]; tramcars; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions, for land vehicles; treads for retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor type]; tricycles; trolleys; trucks; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; turbines for land vehicles; turn signals for vehicles; two-wheeled trolleys; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; vans [vehicles]; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards; vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel rims; vehicle wheel spokes; vehicle wheel tires [tyres]; vehicle wheels; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; waggons; wagons (refrigerated -) [railroad vehicles]; warning systems (audible-) for cycles; water vehicles; wheelbarrows; wheelchairs; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; windshield wipers; windshields; yachts; air bag apparatus for vehicles; anti-lock brake apparatus; brake control apparatus for vehicles; control apparatus for safety belts for vehicle seats (seat belts tensioner); cruise control apparatus for vehicles; electric motors including wiper motors; washer motors; window regulating motors and fan motors for land vehicles; headlight wipers and washers for vehicles; remote keyless entry apparatus; traction control apparatus; windshield washing apparatus for vehicles.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; účetnictví; administrativní správa nákupních objednávek; reklama; propagační činnosti; zásilková reklama; audit; vylepování plakátů; finanční účetnictví; oceňování pro obchodní účely; profesionální poradenství v oblasti podnikání; obchodní informace; obchodní šetření; obchodní šetření; konzultace pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; asistence pro obchodní management; konzultace v oblasti obchodního managementu; obchodní management hotelů; obchodní vedení vystupujících umělců; konzultace pro organizaci obchodních aktivit; obchodní průzkum; obchodní administrativa udělování licencí ke zboží a službám druhých; komerční informační agentury; obchodní informace a poradenství pro zákazníky [zákaznická poradna]; asistence pro obchodní a průmyslové řízení; sbírání údajů do počítačových databází; sestavování statistických přehledů; analýzy nákladů; vyhledávání dat v počítačových souborech pro druhé; předvádění zboží; direct mailové služby; rozšiřování reklamních materiálů; distribuce vzorků; kopírování dokumentů; ekonomické prognózy; odborníci na efektivitu; zprostředkovatelny práce; hodnocení dřeva (stojících stromů); hodnocení vlny; počítačový management dokumentů; klasifikace vlny; dovozní a vývozní agentury; fakturace; grafická úprava pro reklamní účely; marketingový průzkum; marketingové studie; modeling k reklamním účelům nebo k propagaci prodeje; výstřižková služba na zprávy; předplatné novin (jeho zprostředkování) pro druhé; pronájem kancelářských strojů a zařízení; reklama on line v počítačové síti; průzkum veřejného mínění; organizování komerčních nebo propagačních výstav; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů; venkovní reklama; outsourcing [obchodní asistence]; příprava výplatních pásek; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; nábor zaměstnanců; fotokopírování; prezentace zboží na komunikačních médiích, pro maloobchodní účely; služby cenových srovnávání; dodavatelské služby prodruhé (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); výběr zaměstnanců s pomocí psychologických testů; styk s veřejností (public relations); publikace inzertních textů; inzerce; inzertní agentury; příprava inzertních sloupků; rozhlasová reklama; rozhlasová reklama; služby pro přemisťování firem; pronájem reklamních ploch; pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; pronájem fotokopírovacích přístrojů; podpora prodeje pro druhé; sekretářské služby; aranžování výkladů; vyhledávání sponzorů; výkazy účtů (příprava); systemizace informací do počítačových databází; vyhotovování danových přiznání; telefonní služby (vzkazy) pro nepřítomné; televizní reklama; televizní reklamní šoty; psaní na stroji; aktualizace reklamních materiálů; zpracování textů; reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-).

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; traitement administratif de commandes d'achats; publicité; services de publicité; publicité au travers de vente par correspondance; vérification de comptes; affichage; comptabilité financière; estimations d'affaires; conseils professionnels pour entreprises; informations d'affaires; renseignements d'affaires commerciales; enquêtes commerciales; conseils en organisation et gestion d'affaires; aide à la gestion d'affaires; conseils en gestion d'entreprises; gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale d' artistes du spectacle; conseils en organisation des affaires; recherche commerciale; administration commerciale de licences de produits et services pour des tiers; agences d'informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs [point de conseils aux consommateurs]; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; saisie de données dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; analyse de prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; démonstration de produits; publicité par mailing direct; diffusion de matériel publicitaire; distribution d'échantillons; reproduction de documents; prévisions économiques; création d'expertises en affaires; bureaux de placement; estimation de bois sur pied; estimation en matière de laine; gestion de fichiers informatiques; estimation en matière de laine; agences d'import-export; facturation; services de maquette à des fins publicitaires; recherche en marketing; études de marketing; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; services d'abonnements de journaux pour des tiers; location de machines et d'équipement de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages d'opinion; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation d'expositions à caractère commercial ou publicitaire; publicité extérieure; services de sous-traitance [support commercial]; préparations de feuilles de paye; conseils en gestion de personnel; recrutement de personnel; photocopie; présentation de produits de ventes au détail sur des supports de communications; services de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d'autres entreprises]; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; publicité; agences de publicité; courrier publicitaire; publicité radiophonique; publicité radiophonique; services de délocalisation d'entreprises; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication; location de photocopieuses; service de promotion de vente pour des tiers; services de secrétariat; décoration de vitrines; recherche de parrainage; établissement de relevés de comptes; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; établissement de déclarations fiscales; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée; annonces publicitaires télévisées; services de dactylographie; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires.

Advertising; business management; business administration; office functions; accounting; administrative processing of purchase orders; advertising; advertising agencies; advertising by mail order; auditing; bill-posting; book-keeping; business appraisals; business consultancy (professional -); business information; business inquiries; business investigations; business management and organization consultancy; business management assistance; business management consultancy; business management of hotels; business management of performing artists; business organization consultancy; business research; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial information agencies; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; cost price analysis; data search in computer files for others; demonstration of goods; direct mail advertising; dissemination of advertising matter; distribution of samples; document reproduction; economic forecasting; efficiency experts; employment agencies; evaluation of standing timber; evaluation of wool; file management (computerized -); grading of wool; import-export agencies; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; newspaper subscriptions (arranging -) for others; office machines and equipment rental; on-line advertising on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; outsourcing services [business assistance]; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; psychological testing for the selection of personnel; public relations; publication of publicity texts; publicity; publicity agencies; publicity columns preparation; radio advertising; radio commercials; relocation services for businesses; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of photocopying machines; sales promotion for others; secretarial services; shop window dressing; sponsorship search; statements of accounts (drawing up of -); systemization of information into computer databases; tax preparation; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; television commercials; typing; updating of advertising material; word processing; writing of publicity texts.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; klimatizační zařízení (instalace a opravy-); letadla (údržba a opravy-); antikorozní ošetření vozidel; asfaltování; kotle (čištění a opravy-); zedníci (zednické služby); izolace staveb; výstavba obchodních stánků a obchodů; izolování proti vlhkosti; poplašné systémy (alarmy) proti vloupání (instalace a opravy-); údržba a opravy hořáků; umělecká truhlářská výroba a opravy; mytí automobilů; údržba a opravy hodinářských potřeb; Instalace, údržba a opravy počítačového hardwaru; stavebnictví; stavební informace; izolování proti vlhkosti [stavebnictví]; budovy (demolice-); vrtání studní; instalace a opravy elektrických spotřebičů; instalace a opravy výtahů;pronájem bagrů; stavby továren; opravy a údržba filmových promítacích přístrojů; požární hlásiče (instalace a opravy-); chladicí zařízení (instalace a opravy-); přístavy (stavby-); montáž a opravy topných zařízení; Instalace dveří a oken; odrušování elektrických přístrojů; instalace a opravy zavlažovacích zařízení; montáž kuchyňského zařízení; montáž a opravy výtahů; montáž, údržba a opravy strojního zařízení; zednické práce; těžba; údržba a opravy motorových vozidel; mytí motorových vozidel; montáž, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení; malování interiérů a exteriérů; tapetování; opravy fotografických přístrojů; přístavní hráze (stavby-); stavba a údržba potrubních vedení; štukování, sádrování; klempířství a instalatérství; opravy čerpadel; povrchová těžba; obnova motorů (použitých nebo částečně zničených); renovace opotřebovaných nebo částečně zničených motorů; doplňování tonerových kazet; buldozery (pronájem-); pronájem stavebních strojů a zařízení; půjčování jeřábů [stavební zařízení]; bagry a rypadla (pronajímání-); informace o opravách; cínování (opětné); protektorování pneumatik; nýt (nýtování); cestářství (dláždění); pokrývačské služby; antikorozní úprava; pískování; montáže lešení; údržba a opravy trezorů; údržba bazénů; instalace a opravy telefonů; podmořské opravy; opravy (podmořské-); čalounění; lakování, glazurování; Čištění motorových vozidel; mazání automobilů; údržba vozidel; leštění vozidel; opravy automobilů; autoservisy [čerpání pohonných hmot a údržba]; mytí vozidla; vulkanizace pneumatik (opravy); tapetování; stavby a opravy skladů;údržba a opravy proudových generátorů;údržba a opravy elektronických motorů;údržba a opravy přístrojů pro měření.

Construction; réparation; services d'installation; installation et réparation d' appareils pour le conditionnement de l' air; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille des véhicules; asphaltage; nettoyage et réparation de chaudières; pose de briques; services d'isolation (construction); construction de foires et de stands; Services d'étanchéité (construction); installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; services de maintenance et de réparation de brûleurs; travaux d'ébénisterie [réparation]; lavage d'automobiles; services d'entretien et de réparation d'horlogerie; Matériel informatique (installation, entretien et réparation de); construction; informations en matière de construction; services d'étanchéité [construction]; démolition de constructions; forage de puits; Services d'installation et de réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'ascenseurs;location d'excavateurs; Construction d'usines; réparation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie; installation et réparation d'appareils de réfrigération; construction de ports; installation et réparation de chauffage; installation de portes et fenêtres; suppression d' interférence dans les appareils électriques; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; équipement de cuisines; installation et réparation d' ascenseurs; installation, maintenance et réparation de machines; maçonnerie; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage d'automobiles; installation, entretien et réparation de machines et d'équipements de bureau; peintures intérieures et extérieures; travaux de tapissiers; réparation d'appareils photographiques; construction de môles; construction et entretien de pipelines; travaux de plâtrerie; plomberie; réparation de pompes; exploitation de carrières; reconstruction de moteurs abîmés ou partiellement détruits; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remplissage de cartouches de toner; location de bulldozers; location de machines et outils pour la construction; location de grues (machines de chantier); location d'excavateurs; informations en matière de réparations; rétamage; rechapage de pneus; rivetage; réalisation de revêtements routiers; services en matière de toitures; traitement contre la rouille; sablage; montage d'échafaudages; entretien et réparation de chambres fortes; entretien de piscines; installation et réparation de téléphones; réparation sous l'eau; réparation sous-marine; rembourrage de meubles; travaux de vernissage; Nettoyage de voitures; graissage de véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; stations-services [ravitaillement en carburant et entretien]; lavage de véhicule; vulcanisation de pneus [réparation]; Pose de papiers peints; installation et réparation d'entrepôts;entretien et réparation de générateurs de courant;entretien et réparation de moteurs électroniques;entretien et réparation d'appareils de mesurage.

Building construction; repair; installation services; air conditioning apparatus installation and repair; airplane maintenance and repair; anti-rust treatment for vehicles; asphalting; boiler cleaning and repair; bricklaying; building insulating; building of fair stalls and shops; building sealing; burglar alarm installation and repair; burner maintenance and repair; cabinet making [repair]; car wash; clock and watch repair; computer hardware (installation, maintenance and repair of -); construction; construction information; damp-proofing [building]; demolition of buildings; drilling of wells; electric appliance installation and repair; elevator installation and repair; excavators (rental of -); factory construction; film projector repair and maintenance; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation and repair; harbour construction; heating equipment installation and repair; installation of doors and windows; interference suppression in electrical apparatus; irrigation devices installation and repair; kitchen equipment installation; lift installation and repair; machinery installation, maintenance and repair; masonry; mining extraction; motor vehicle maintenance and repair; motor vehicle wash; office machines and equipment installation, maintenance and repair; painting, interior and exterior; paper hanging; photographic apparatus repair; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; plastering; plumbing; pump repair; quarrying services; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially destroyed; refilling of toner cartridges; rental of bulldozers; rental of construction equipment; rental of cranes [construction equipment]; rental of excavators; repair information; re-tinning; retreading of tires [tyres]; riveting; road paving; roofing services; rustproofing; sanding; scaffolding; strong-room maintenance and repair; swimming-pool maintenance; telephone installation and repair; underwater construction; underwater repair; upholstering; varnishing; vehicle cleaning; vehicle lubrication [greasing]; vehicle maintenance; vehicle polishing; vehicle repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle wash; vulcanization of tires [tyres] [repair]; wallpapering; warehouse construction and repair; current generators maintenance and repair; electronic motors maintenance and repair; measuring apparatus maintenance and repair.


DENSO, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce DENSO byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 19 ochranných známek znění DENSO, z toho 13 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů