Emhart Teknologies - ochranná známka, majitel Newfrey LLC

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 4122065
Reprodukce/Znění OZ Emhart Teknologies - ochranná známka
Emhart Teknologies
Třídy výrobků a služeb 6, 7, 8, 9, 20
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1 ; 29.1.1
Datum podání přihlášky 17.11.2004
Datum práva přednosti:
30.09.2004
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Částečná
Číslo prioritní přihlášky:
78491999
Země priority:
US
Datum zveřejnění prihlášky 31.10.2005
Datum zápisu 13.04.2006
Datum konce platnosti 17.11.2014
Přihlašovatel/vlastník Newfrey LLC
Zástupce HAAR & SCHWARZ-HAAR
OZ tvořena pouze barvou CSČervená, šedá.
OZ tvořena pouze barvou ENRed, grey.
OZ tvořena pouze barvou FRRouge, gris.
OZ tvořena pouze barvou DARød, grå.
OZ tvořena pouze barvou DERot, grau.
OZ tvořena pouze barvou ELΚόκκινο, γκρι.
OZ tvořena pouze barvou ESRojo, gris.
OZ tvořena pouze barvou ETPunane, hall.
OZ tvořena pouze barvou FIPunainen, harmaa.
OZ tvořena pouze barvou HUVörös, szürke.
OZ tvořena pouze barvou ITRosso, grigio.
OZ tvořena pouze barvou LTRaudona, pilka.
OZ tvořena pouze barvou LVSarkans, pelēks.
OZ tvořena pouze barvou MTAħmar, griż.
OZ tvořena pouze barvou NLRood, grijs.
OZ tvořena pouze barvou PLCzerwony, szary.
OZ tvořena pouze barvou PTVermelho, cinzento.
OZ tvořena pouze barvou SKČervená, sivá farba.
OZ tvořena pouze barvou SLRdeča, siva.
OZ tvořena pouze barvou SVRött, grått.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kabely a dráty (krome elektrických) vyrobené z bežných kovu; drobné kovové predmety; kovové roury a trubky; zboží z bežných kovu nezahrnuté do jiných tríd; upevňovací prvky, zejména nýty a nýtovací matice, šrouby, odstranovače šroubů, křídlaté matice, svařitelné svorníky, konzoly a sponky, svařitelné konzoly;matice a upevňovače matic, zejména samosvorné matice, přivařované matice, uzavřené matice, křídlaté matice, lisovací matice, klecové matice a podložky;šrouby, zejména závitořezné a samořezné šrouby, závitotvorné šrouby, šrouby a kotevní svorníky a šroubovací zátky;šroubové spoje a části šroubových spojů, zejména závitové vložky, rozpínací vložky a objímky, lisovací vložky, přírubové vložky, šroubové závitové vložky, trubkové závitové vložky, šroubová závitová pouzdra, šroubové závitové vinuté vložky a pouzdra zapalovacích svíček;kalibry používané ve šroubových spojích s drátovým závitem nebo bez něho, zejména kalibry šroubových závitů a kalibry slícování;čepy;samosvorné drátové upevňovací prvky;skryté upevňovací prvky;příchytky pro kabely, pro potrubí, pro dráty, pro ozdobné pásky, pro obkládací desky, pro izolace, pro koberce; nýty; slepé nýty;samoprůrazné nýty;zásobníky s nýty;nýtované svorníky; trubky; šroubové spoje a části šroubových spojů používané ve vrtaných, lisovaných nebo závitových otvorech;šroubové závitové vinutí;zajištění šroubů;vložky;očka;hřeby;svarové kolíky;kolíkové a objímkové upevňovací prvky;svarové šrouby;matice sjednocené s podložkou;momentové matice;běžné momentové matice;izolační podložky;hlavice; hrebíky; sešívací svorky;řemeny;háčky; svorky; kolena;kabelové příchytky;kabelové koncovky;formy pro lisování vstřikováním;kovové stavební kotevní prvky pro budovy;všechno výše uvedené zboží z obecných kovů.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes; attaches, en particulier rivets et écrous à river, verrous, boulons foirés, vis à serrage à main, goujons soudables, équerres et agrafes, équerres soudables;écrous et attaches à écrou, en particulier écrous autofreinés, écrous à souder, écrous borgnes, écrous à oreilles, écrous-rivets, écrous à cage et rondelles;vis, en particulier vis autotaraudeuses et autoperceuses, vis autotaraudeuses par déformation de matière, vis et boulons d'ancrage et vis d'obturation;connexions à vis et pièces de connexions à vis, en particulier inserts filetés, inserts et manchons à expansion, inserts à rivures, inserts à brides, inserts filetés à vis, inserts filetés à tuyaux, douilles filetées à vis, inserts et manchons hélicoïdaux filetés à vis pour bougies;jauges pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, en particulier jauges de filetage de vis et jauges de niveau;robinets;attaches de câbles autoblocantes;boulons sertis;attaches pour câbles, tuyaux, fils, bandes décoratives, plaques de recouvrement, matériaux d'isolation, tapis; rivets; rivets aveugles;rivets autoperceurs;magasins de rivets;goujons rivés; tubes; connexions à vis et pièces de connexions à vis pour trous percés, moulés ou filetés;bobines de vis filetées;adhésifs freins-filets;pièces encastrées;oeillets;clous;tiges de soudure;attaches à tige et à tête carrée;vis soudées;écrous à rondelles intégrées;écrous de serrage;écrous de serrage prédominant;oeillets;bouchons; clous; agrafes;sangles;crochets; colliers de fixation; coudes;connecteurs de câbles;terminaux de câblage;formes de moulage par injection;pièces d'ancrage métalliques pour bâtiments;tous les produits précités étant en métaux communs.

Common metals and their alloys; metal building materials; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; fasteners, in particular rivets and rivet nuts, bolts, stripper bolts, thumbscrews, weldable studs, brackets, and clips, weldable brackets; nuts and nut fasteners, in particular self-locking nuts, weld nuts, cap nuts, wing nuts, clinch nuts, cage nuts and washers; screws, in particular self-tapping and self-drilling screws, thread forming screws, screw and bolt anchors and screw plugs; screw connections and parts of screw connections, in particular thread inserts, expansion inserts and sleeves, clinch inserts, flange inserts, screw thread inserts, pipe thread inserts, screw thread bushings, spark plug screw thread helical inserts and bushings; gages for use in screw connections with or without wire thread, in particular screw thread gages and flush gages; taps; self-locking wire fasteners; blind fasteners; clips for cables, for pipes, for wires, for decorative strips, for cover plates, for isolation, for carpets; rivets; blind rivets; self piercing rivets; rivet magazines; riveted studs; tubes; screw connections and parts of screw connections for use in drilled, in molded or threaded holes; screw thread coils; screw locks; inserts; eyelets; studs; weld pins; pin and collar fasteners; weld screws; nuts with integrated washers; torque nuts; prevailing torque nuts; grommets; caps; nails; staples; straps; hooks; clamps; elbows; cable connectors; cable terminals; forms for injection molding; metal construction anchors for buildings; all afore mentioned goods of common metal.

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verbindungselemente, insbesondere Niete und Nietmuttern, Bolzen, Abstreifbolzen, Daumenschrauben, schweißbare Stiftbolzen, Bügel und Klemmen, schweißbare Bügel;Muttern und Mutternsicherungen, insbesondere selbstsichernde Muttern, Anschweißmuttern, Hutmuttern, Flügelmuttern, Bördelmuttern, Käfigmuttern und Unterlegscheiben;Schrauben, insbesondere Schneid- und Bohrschrauben, gewindeformende Schrauben, Schrauben und Bolzenanker sowie Verschlussschrauben;Schraubverbindungen und Teile von Schraubverbindungen, insbesondere Schraubeinsätze, Dehnungseinsätze und Muffen, Bördeleinsätze, Flanscheinsätze, Einsätze für Schraubengewinde, Rohrgewindeeinsätze, Buchsen für Schraubengewinde, gewendelte Einsätze und Buchsen für Zündkerzengewinde;Messlehren zur Verwendung bei Schraubverbindungen mit oder ohne Drahtgewinde, insbesondere Gewindelehren und fluchtrechte Lehren;Wasserhähne;selbstsperrende Drahtsicherungen;Blindbefestigungen;Halter für Kabel, für Rohre, für Drähte, für Zierleisten, für Deckplatten, für Isolationsmaterial, für Teppiche; Nieten; Blindnieten;selbstpenetrierende Niete;Nietmagazine;genietete Stehbolzen; Röhren; Schraubverbindungen und Teile von Schraubverbindungen zur Verwendung in gebohrten, geformten oder mit Gewinde versehenen Öffnungen;Schraubgewindespulen;Schraubensicherungen;Gewindebuchsen;Ösen;Bolzen;Schweißstifte;Verbindungselemente mit Stift und Hülse;Schweißschrauben;Muttern mit integrierten Unterlegscheiben;Sicherungsmuttern;übliche Sicherungsmuttern;Durchführungshülsen;Abdeckkappen; Nägel; Heftklammern;Gurte;Haken; Klemmen; Winkelstücke;Kabelanschlüsse;Kabelanschlussklemmen;Formen für das Spritzgießen;Metallkonstruktionsanker für Gebäude;alle vorstehend genannten Waren aus unedlen Metallen.

Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); isenkramvarer af metal; metalrør; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); lukkemekanismer, især nitter og nittemøtrikker, bolte, stripperbolte, fingerskruer, svejsbare tapskruer, konsoller og clips, svejsbare konsoller;møtrikker og fastgørelsesanordninger til møtrikker, især låsemøtrikker, svejsemøtrikker, kalotmøtrikker, låsemøtrikker, ankermøtrik og spændeskiver;skruer, især selvskærende og selvborende skruer, gevindskærende skruer, skruer og boltankre og skruepropper;skrueforbindelser og dele til skrueforbindelser, især gevindindsatser, ekspansionsindsatser og -muffer, nitteindsatser, flangeindsatser, indsatser til skruegevind, indsatser til rørgevind, gevindbøsninger, skrueformede indsatser og bøsninger til skruegevind på tændrør;måleinstrumenter til brug i skrueforbindelser med eller uden trådgevind, især skruegevindsmålere og flushmålere;udtag;selvlåsende fastgørelsesanordninger til tråd;blindnitter;klemmer til kabler, til rør, til tråd, til pyntelister, til dækplader, til isolering, til tæpper; nitter; popnitter;selvskærende nitter;nittemagasiner;nittede tapskruer; rør; skrueforbindelser og dele til skrueforbindelser til brug i borede, støbte eller gevindskårne huller;spoler med skruegevind;skruesikringer;pakninger;snørehuller;nagler;svejsenåle;banan- og brystmøtrikker;svejseskruer;møtrikker med integrerede spændeskiver;momentmøtrikker;låsemøtrikker;tyller;knoglepropper; søm; kramper;remme;kroge; klemmer; knærør;forbindelsesdele til kabler;kabelklemmer;forme til sprøjtestøbning;ankre til metalkonstruktioner til bygningsbrug;alle førnævnte varer af uædle metaller.

Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών· μεταλλικά υλικά οικοδομών· μη ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα από κοινό μέταλλο· μικροϋλικά σιδηροπωλείου· μεταλλικοί σωλήνες· άλλα μεταλλικά προϊόντα μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· διατάξεις στερέωσης, ειδικότερα γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια) και περικόχλια γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), βλήτρα, βλήτρα εξόλκησης, βιδωτοί κοχλίες, συγκολλητοί ήλοι, βραχίονες στήριξης και συνδετήρες, συγκολλητοί βραχίονες στήριξης·περικόχλια και διατάξεις στερέωσης περικοχλίων, ειδικότερα αυτασφαλιζόμενα περικόχλια, περικόχλια ασφαλισμένα με συγκόλληση, κοχλιωτά πώματα, περικόχλια τύπου πεταλούδας, περικόχλια σύσφιγξης, περικόχλια έγκλεισης και παράκυκλοι·κοχλίες, ειδικότερα κοχλίες αυτόματης διαμόρφωσης εσωτερικού σπειρώματος και αυτόματης διάτρησης, κοχλίες διαμόρφωσης σπειρώματος, αγκυρώσεις κοχλίων και βλήτρων και κοχλιωτά βύσματα·συνδέσεις κοχλίων και μέρη για συνδέσεις κοχλίων, ειδικότερα παρεμβλήματα με σπείρωμα, παρεμβλήματα και χιτώνια επέκτασης, παρεμβλήματα σύσφιγξης, φλαντζωτά παρεμβλήματα, παρεμβλήματα σπειρώματος κοχλία, παρεμβλήματα σπειρώματος σωλήνα, δακτυλιοειδείς τριβείς σπειρώματος κοχλία, ελικοειδή παρεμβλήματα και δακτυλιοειδείς τριβείς σπειρώματος κοχλία σπινθηριστή·μετρητές για χρήση σε συνδέσεις κοχλίων με ή χωρίς σπειρώματα σύρματος, ειδικότερα μετρητές σπειρώματος κοχλία και μετρητές έκπλυσης·κρουνοί·αυτασφαλιζόμενες διατάξεις σύνδεσης σύρματος·τυφλές διατάξεις στερέωσης·συνδετήρες για καλώδια, για εύκαμπτους σωλήνες, για σύρματα, για διακοσμητικές ταινίες, για πλάκες κάλυψης, για μόνωση, για τάπητες· γυρωτικοί ήλοι· τυφλά πριτσίνια·αυτοδιάτρητοι γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια)·γεμιστήρες γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)·συμπαγείς ήλοι· σωλήνες· συνδέσεις κοχλίων και μέρη για συνδέσεις κοχλίων για χρήση σε οπές διαμορφωμένες με διάνοιξη, χύτευση ή σπείρωμα·πηνία με σπείρωμα κοχλία·ασφαλιζόμενοι κοχλίες·ένθετα·καψούλια περάσματος κορδονιών·ήλοι·πείροι συγκόλλησης·διατάξεις στερέωσης πείρων και περιαυχένιων·κοχλίες ασφαλισμένοι με συγκόλληση·περικόχλια με ενσωματωμένους παράκυκλους·κοχλίες ροπής στρέψης·κοινοί κοχλίες ροπής στρέψης·δακτύλιοι στερέωσης·κασκέτα· καρφιά· συνδετήρες·ιμάντες·γάντζοι· σφιγκτήρες· γωνίες·μέρη σύνδεσης καλωδίων·τερματικά καλωδίων·καλούπια για διαμόρφωση με έγχυση·μεταλλικές διατάξεις αγκύρωσης κατασκευών για κτίρια·στο σύνολό τους τα προαναφερόμενα είδη κατασκευασμένα από κοινά μέταλλα.

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños objetos de ferretería metálica; tubos metálicos; productos metálicos no comprendidos en otras clases; sujeciones, en particular ribetes y tuercas de ribetes, pernos, pernos de desforrador, tornillos de apriete manual, husillos soldables, presillas y pinzas, presillas soldables;tuercas y sujeciones de tuercas, en particular tuercas de autocierre, tuercas de soldar, tuercas con sombrerete, tuercas con aletas, tuercas de remache, tuercas de jaula y arandelas;tornillos, en particular tornillos de autorroscado y autoperforación, tornillos de formación de rosca, anclas de tornillo y perno y tapones de tornillo;conexiones de tornillo y partes de conexiones de tornillo, en particular inserciones de rosca, inserciones de expansión y manguitos, inserciones de remache, inserciones de pestañas, inserciones de rosca de tornillos, inserciones de rosca de tubos, casquillos de rosca de tornillo, inserciones helicoidales de rosca de tornillo de bujía y casquillos;calibres para su uso en conexiones de tornillo con o sin rosca de hilo, en particular calibres de rosca de hilo y calibres de chorro;grifos;sujeciones de hilo de autocierre;sujeciones de persiana;pinzas para cables, para tubos, para hilos, para bandas decorativas, para placas de cubierta, para aislamiento, para alfombras; remaches; remaches ciegos;remaches de autoperforación;chasis de remaches;husillos remachados; tubos; conexiones de tornillo y piezas de conexiones de tornillo para su uso en agujeros perforados, moldeados o roscados;bobinas de rosca de tornillo;cierres de tornillo;piezas de inserción;ojetes;terminales;vástagos soldados;sujeciones de clavija y aro;tornillos de soldar;tuercas con arandelas integradas;tuercas torsiométricas;tuercas de torsión dominante;arandelas;tapas; clavos; grapas;correas;corchetes; abrazaderas; codos;piezas para conexión de cables;terminales de cable;formas para moldeo por inyección;anclas de construcción metálicas para edificios;todos los productos mencionados son de metales comunes.

Mitteväärismetallid ja nende sulamid; metallist ehitusmaterjalid; kaablid (v.a. elektri-), traadid (lihtmetallist); metallist väikeesemed; torud (metallist); teistesse klassidesse mittekuuluvad põhimetalltooted; kinnitusdetailid, eelkõige needid ja needimutrid, poldid, eralduspoldid, tiibkruvid, keevitatavad tihvtid, klambrid ja klipsud, keevitatavad klambrid;mutrid ja mutrikinnitid, eelkõige iselukustuvad mutrid, keevitusmutrid, poldid, tiibmutrid, kõvermutrid, keremutrid ja seibid;kruvid, eelkõige isekeermestuvad ja isepuurivad kruvid, keermemoodustuskruvid, kruvi- ja poldiankrud ja kruvitüüblid;kruviühendused ja kruviühenduste osad, eelkõige keermesisendid, laiendussisendid ja ümbrised, kõvermutrisisendid, äärikusisendid, kruvikeermesisendid, torukeermesisendid, kruvikeermekestad, süüteküünla kruvikeerme vedrukujulised sisendid ja kestad;mõõdikud kasutuseks kruviühendustes koos juhtmekeermega või ilma, eelkõige kruvikeermemõõdikud ja siledusmõõdikud;ventiilid;iselukustuvad juhtmekinnitid;pimekinnitid;klambrid kaablitele, torudele, juhtmetele, dekoratiivliistudele, katteplaatidele, isolatsioonile, vaipadele; needid; pimeneedid;iseläbistavad needid;needimagasinid;neetpeaga tihvtid; torud; kruviühendused ja kruviühenduste osad kasutuseks puuritud, vormitud ja keermestatud aukudes;keermelõikespiraalid;kruvilukud;liitmikutihendid;aasad;naelad;keevitusnõelad;nõel- ja muhvkinnitid;keevituskruvid;integreeritud seibidega mutrid;torumutrid;valdavad torumutrid;aasad;mütsid; naelad; klambrid (bür.);rihmad;haagid; klambrid; toendid;kaabliklemmid;kaabliterminalid;vormid survevalu jaoks;metallist ehitusankrud ehitistele;kõik eespool nimetatud kaubad on lihtmetallist.

Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; ei-sähköiset metallikaapelit ja langat; pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; kiinnikkeet, erityisesti niitit ja niittien vastakappaleet, pultit, irrotuslaatan pultit, siipiruuvit, hitsattavat naulat, pidikkeet ja liittimet, hitsattavat pidikkeet;mutterit ja mutterien kiinnittimet, erityisesti itselukittuvat mutterit, hitsatut mutterit, umpimutterit, siipimutterit, niittimutterit, suojamutterit ja aluslevyt;ruuvit, erityisesti itsekierteittävät ja itseporautuvat ruuvit, kierreruuvit, ruuvien ja pulttien ankkurit sekä ruuvitulpat;ruuviliitännät ja ruuviliitäntöjen osat, erityisesti kierteityskappaleet, laajennuskappaleet ja -holkit, niittauskappaleet, laippakappaleet, ruuvien kierteityskappaleet, putkien kierteityskappaleet, ruuvien kierreholkit, sytytystulpan kierreruuvin kierteiset kappaleet ja holkit;ruuviliitännöissä käytettävät tulkit kierteillä tai ilman, erityisesti kierretulppatulkit ja uppotulkit;hanat;itselukittuvat vaijereiden kiinnittimet;vain toiselta puolelta asennettavat kiinnittimet;liittimet kaapeleille, putkille, vaijereille, koristelistoille, peitelevyille, eristeille, matoille; niitit; sokkoniitit;itseporautuvat niitit;niittisäiliöt;niitatut naulat; putkilot; ruuviliitännät ja ruuviliitäntöjen osat käytettäviksi poratuissa, muovatuissa tai kierteitetyissä rei'issä;ruuvikierrekelat;ruuvilukot;irtoliitteet;renkaat;tapit;hitsaustapit;vaarna- ja rengaskiinnittimet;hitsatut ruuvit;mutterit, joihin on yhdistetty aluslevyt;kiristysmutterit;pidätinmomenttimutterit;renkaat;kapselit; naulat; nitojien tarvikkeet;hihnat;koukut; kiinnikkeet; mutkaosat;kaapelinliitososat;kaapelien päätekappaleet;muotit ruiskupuristukseen;metalliset rakenneankkurit rakennuksiin;kaikki edellä mainitut tuotteet epäjalosta metallista.

Közönséges fémek és ötvözeteik; fém építőanyagok; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; kisebb fémcikkek; csövek, csővezetékek (fém-); más osztályokba nem sorolt közönséges fémáru; rögzítők, különösképpen szegecsek és szegecsanyák, csavarok, reteszek, kidobócsap-összekötők, szárnyas csavarok, hegeszthető csapok, csőbilincsek és csiptetők, hegeszthető csőbilincsek;csavaranyák és csavaranya-rögzítők, különösképpen önzáró csavaranyák, hegeszthető csavaranyák, szárnyas anyák, elszegecselt anyák, kosaras anyák és alátétek;csavarok, különösképpen önmetsző és önfúró csavarok, menetformáló csavarok, csavaros és reteszes horgonyok és menetes dugók;csavarkötések és csavarkötések részei, különösképpen csavarbetétek, feszítő betétek és perselyek, szegecsbetétek, peremes betétek, csavarmenetes betétek, csőmenetes betétek, csavarmenetes perselyek, gyújtógyertya csavarmenetes spirálbetétek és -perselyek;menetvezetős vagy menetvezető néküli csavarkötésekhez használt mérőműszerek, különösképpen csavarorsómenet-mérők és süllyesztékmérők;csapok;önzáró vezetékrögzítők;vakrögzítők;saruk, csatlakozók kábelekhez, csövekhez, vezetékekhez, díszcsíkokhoz, fedőlapokhoz, szigeteléshez, szőnyegekhez; szegecsek; vakszegecsek;önlyukasztó szegecsek;szegecstárak;szegecselt csonkok; csövek; csavarkötések és csavarkötések részei fúrt, öntött vagy menetes furatokban való használatra;csavarmenetmetsző szerszámok;csavarbiztosítók;tömítések, szigetelések;fűzőlyuk, ringli;szögek;hegesztőtűk;tű- és gyűrűrögzítők;hegesztőcsavarok;csavaranyák integrált alátétekkel;nyomatékhatároló csavaranyák;beállított nyomatékú csavarok;fűzőlyuk, ringli;sapkák; szögek; fűzőgépkapcsok;szíjak/hevederek/pántok;kampók (ruhakapcsok); bilincsek; csőbilincsek (konzolok);kábelsaruk;kábelvégek;műanyag-fröccsöntő formák;fém építési horgonyok épületekhez;az összes fent említett árucikk közönséges fémből.

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; cavi e fili metallici non elettrici; chincaglieria metallica; tubi metallici; prodotti metallici non compresi in altre classi; dispositivi di fissaggio, in particolare rivetti e dadi per rivetti, bulloni, bulloni a strappo, viti a testa zigrinata, prigionieri saldabili, staffe e fermagli, staffe saldabili;dadi e dispositivi di fissaggio per dadi, in particolare dadi a bloccaggio automatico, dadi a saldare, dadi ciechi, dadi ad alette, dadi ad aggancio, dadi in gabbia e rondelle;viti, in particolare viti autofilettanti ed autoperforanti, viti filettatrici, ancoraggi per viti e bulloni e tappi a vite;connessioni a vite e parti di connessioni a vite, in particolare inserti filettati, inserti e manicotti ad espansione, inserti ad aggancio, inserti a flangia, inserti filettati per viti, inserti filettati per tubi, boccole filettate per viti, inserti elicoidali e boccole filettate per viti di candele;calibri per connessioni a vite con o senza filettatura metallica, in particolare calibri filettati per viti e calibri di livello;rubinetti;elementi di fissaggio a bloccaggio automatico per cavi;dispositivi di fissaggio ciechi;fermagli per cavi, per tubi, per fili, per strisce decorative, per placche di rivestimento, per isolamento, per tappeti; rivetti; rivetti ciechi;rivetti autoperforanti;caricatori per rivetti;prigionieri chiodati; tubi; connessioni a vite e parti di connessioni a vite per fori perforati, formati o filettati;bobine filettate per viti;bloccaggi per viti;inserti;occhielli;perni;perni per giunti saldati;dispositivi di fissaggio a perno e collare;viti a saldare;dadi con rondelle incorporate;dadi di torsione;dadi di torsione prevalente;anelli di tenuta in gomma;chiusure per tubi; chiodi; punti metallici;cinghie;ganci; morsetti; gomiti;connettori per cavi;terminali per cavi;forme per stampaggio a iniezione;catene per la costruzione in metallo per edifici;tutti i suddetti articoli in metallo comune.

Paprastieji metalai ir jų lydiniai; metalinės statybinės medžiagos; paprastųjų metalų kabeliai ir laidai (ne elektriniai); smulkūs metalo dirbiniai; metaliniai vamzdžiai; prekės iš paprastųjų metalų, nepriskirtos prie kitų klasių; sklendės, ypač kniedės ir kniedžių veržlės, varžtai, sparnuotosios veržlės, suvirinamos vinys, laikikliai ir sąvaržėlės, suvirinami laikikliai;veržlės ir veržlių sąvaržos, ypač automatinio blokavimo veržlės, suvirinimo veržlės, veržlės su galvutėmis, sparnuotosios veržlės, užlenkiamos veržlės, narvelinės veržlės ir poveržlės;sraigtai, ypač savaiminio įsriegimo ir įsukimo sraigtai, srieginiai sraigtai, sraigtų ir veržlių ankeriai ir sraigtų kaiščiai;sraigtų jungtys ir sraigtų dalys, ypač srieginiai įdėklai, išsiplečiantys įdėklai ir rankovės, užsilenkiantys įdėklai, jungiantys įdėklai, sraigtų srieginiai įdėklai, vamzdžių srieginiai įdėklai, srieginės įvorės, uždegimo žvakių sraigtų srieginiai sraigtiniai įdėklai ir įvorės;matuokliai, naudojami sraigtų sujungimams su vieliniais sriegiais arba be jų, ypač sraigtų sriegių matuokliai ir srauto matuokliai;čiaupai;automatinio blokavimo vielinės sklendės;nematomos sklendės;kabelių, vamzdžių, vielų, dekoratyvinių juostelių, uždengimo plokščių, izoliavimo, kilimų spaustukai; kniedės; nematomos kniedės;savaiminio pradūrimo kniedės;kniedžių komplektai;vinys su kniedėmis; vamzdžiai; sraigtų sujungimai ir sraigtų sujungimų dalys, skirtos naudoti pragręžtose, lietose ir įsriegtose skylėse;sraigtinių sriegių ritės;sriegių kaiščiai;įvorės;kilpelės;vinys;suvirinti smaigai;smaigų ir žiedų sklendės;suvirinti sraigtai;veržlės su įdėtomis poveržlėmis;sukamosios veržlės;daugiausia sukamosios veržlės;angos sandarinimo žiedai;dangteliai; vinys; sąsagėlės;odiniai dirželiai;kabliukai; gnybtai; kronšteinai, laikikliai;kabelio spaustukai;kabelių terminalai;įpurškiamojo liejimo formos;metaliniai statybiniais ankeriai pastatams;visi minėti gaminiai yra iš ne brangiųjų metalų.

Parasti metāli un to sakausējumi; būvmateriāli no metāla; metāla troses un stieples (ne elektriskiem nolūkiem); nelieli atslēdznieku izstrādājumi; metāla caurules; izstrādājumi no parastiem metāliem, kas nav ietverti citās klasēs; slēgmehānismi, jo īpaši kniedes un kniežu uzgriežņi, skrūves, noņemamas skrūves, skūvspīles, metināmas kniedes, kronšteini un saspraudes, metināmi kronšteini;uzgriežņi un uzgriežņgrieži, jo īpaši pašfiksējoši uzgriežņi, metināmi uzgriežņi, noslēgi, spārnuzgriežņi, saspiedējuzgriežņi, ietveres uzgriežņi un paplāksnes;skrūves, jo īpaši skrūves, kas pašas iegriežas un pašas ieurbjas, vītni veidojošas skrūves, skrūvju un skrūvju enkuri un vītņoti aizbāžņi;skrūvju savienojumi un skrūvju savienojumu daļas, jo īpaši vītņoti ieliktņi, izvērses ieliktņi un uzmavas, saķeres ieliktņi, uzmalas ieliktņi, skrūvju vītnes ieliktņi, caurules vītnes ieliktņi, skrūves vītnes iemavas, aizdedzes sveces skrūves vītnes spirālveida ieliktņi un iemavas;mērījumi izmantošanai skrūvju savienojumos ar stiepli un bez tās, jo īpaši stieples mērījumi un strūklas mērījumi;krāni;pašfiksējoši vada slēgmehānismi;aizkaru stiprinājumi;kabeļu, cauruļu, vadu, dekoratīvo lenšu, uzliku, izolācijas, paklāju spraudes; kniedes; aizkaru kniedes;pašcaurumojošas kniedes;kniežu aptveres;iegriežamas kniedes; caurules; skrūvju savienojumi un skrūvju savienojumu daļas izmantošanai urbtos, veidotos vai vītņotos caurumos;skrūvju vītņu spoles;skrūvju slēgi;paplāksnes;gredzeni;naglas;metinātas spraudītes;spraudītes un uzmavu slēgmehānismi;metināmas skrūves;uzgriežņi ar starplikām;griezes uzgriežņi;pretuzgriežņi;paplāksnes;cepures; naglas; skavas;siksnas, lences;āķi; skavas; kronšteini;kabeļu savienotājelementi;kabeļu termināļi;veidnes liešanai zem spiediena;ēku metāla konstrukciju enkuri;visas iepriekšminētās preces ir no parasta metāla.

Metalli komuni u l-ligi tagħhom; materjali tal-metall għall-bini; kejbils u wajers mhux ta' l-elettriku tal-metall komuni; oġġetti żgħar tal-metall; pajpijiet u tubi tal-metall; oġġetti tal-metall komuni mhux inklużi f' klassijiet oħrajn; rbit, b'mod partikolari, imsiemer irbattuti u skorfini ta' l-imsiemer irbattuti, boltijiet, boltijiet viti farfett, imsiemer li jiwweldjaw irwieħhom, saljaturi, u klipps, brekits li jiwweldjaw irwieħhom;skorfini u strumenti li jissikkaw l-iskorfini, b'mod partikolari skorfini li jissikkaw irwieħhom, skorfini li jiwweldjaw irwieħhom, skorfini li jgħattu, skorfini farfett, skorfini ta' l-irbit, skorfini li jagħlqu u wòxers;viti, b'mod partikolari viti li jissikkaw weħidhom u li jtaqqbu minnhom stess, viti li jifformaw il-kamini, viti u boltijiet li jorbtu u viti li jagħlqu;konnesjonijiet tal-viti u partijiet għall-konnessjonijiet tal-viti, b'mod partikolari inserzjonijiet għall-kamini, inserzjonijiet u sleeves għall-espansjoni, inserzjonijiet għall-irbit, inserzjonijiet għall-flanġijiet, inserzjonijiet għall-kamini tal-viti, inserzjonijiet għall-kamini tal-pajpijiet, boxxli għall-kamini tal-viti, inserzjonijiet u boxxli spirali għall-kamini tal-viti ta' l-ispark plug;kalibru għall-użu ma' konnessjonijiet bil-kamini tal-viti bi jew mingħajr il-kamin tal-wajer, b'mod partikolari kalibru tal-kamini tal-viti u kalibru tal-flush;viti;rbit tal-wajer li jorbtu rwieħhom;rbit li ma jidhirx;klipps għall-kejbil, għall-pajpijiet, għall-wajers, għall-istrippi dekorattivi, għall-pjanċi bħala għata, għall-iżolament, għat-twapet; imsiemer irbattuti; msiemer irbattuti li ma jidhrux;msiemer irbattuti li jtaqqbu;kontenturi għall-imsiemer irbattuti;msiemer irbattuti; tubi; konnessjonijiet tal-viti u l-partijiet għall-konnessjonijiet tal-viti għall-użu f'toqob imtaqqbin, iffurmati jew bil-kamin;kolji għall-kamini tal-viti;rbit tal-viti;folja ratba u ċatta jew ċirku tal-lastku biex tissiġilla l-għaqda ta' l-uċuħ tal-metall;eyelets;imsiemer;labar ta' l-issaldjar;rbit għal-labar u l-kullari;viti ta' l-issaldjar;skorfini bil-wòxers integrati;skorfini tat-torque;skorfini tat-torque dominanti;ċrieket tal-lastku;tappijiet għat-tubi; imsiemer; stejpils;ċineg;ganċijiet; klampi; saljaturi;konnetturi għall-kejbil;terminals tal-kejbil;forom għall-għamil ta' forom bl-injezzjoni;ankrar tal-metall tal-kostruzzjoni għall-bini;l-oġġetti kollha msemmija qabel tal-metall komuni.

Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; kleinijzerwaren; metalen buizen; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; sluitingen, met name klinknagels en felsmoeren, bouten, afstroopbouten, duimschroeven, lasbare beslagnagels, beugels en klemmen, lasbare beugels;moeren en moersluitingen, met name zelfborgende moeren, lasmoeren, moerbussen, vleugelmoeren, klinkmoeren, dopmoeren en sluitringen;schroeven, met name zelftappende en zelfborende schroeven, draadvormende schroeven, schroefankers en boutankers en schroefpluggen;schroefverbindingen en delen van schroefverbindingen, met name inzetdelen met schroefdraad, inzetsels voor expansie en moffen, inzetsels voor klinknagels, flensinzetsels, inzetsels van schroefdraad, inzetstukken voor pijpschroefdraad, bussen met schroefdraad, spiraalvormige inzetstukken en bussen voor bougieschroefdraad;meetinstrumenten voor gebruik met schroefverbindingen al dan niet met draad, met name schroefdraadmeters en vloeistofmeters;kranen;zelfborgende bevestigingsmiddelen met schroefdraad;blinde sluitingen;klemmen voor kabels, voor buizen, voor draden, voor sierstrips, voor dekplaten, voor isolatie, voor tapijten; klinknagels; blinde klinknagels;zelfpriemende klinknagels;klinknagelmagazijnen;geklonken sierknopjes; buizen; schroefverbindingen en onderdelen van schroefverbindingen voor gebruik bij geboorde, gegoten of bedrade gaten;spoelen met schroefdraad;borgschroeven;inzetstukken;oogjes;beslagnagels;lasstaven;pen- en kraagafsluitingen;lasschroeven;moeren met geïntegreerde ringen;borgmoeren;courante borgmoeren;dichtingsringen;petten; spijkers; nietjes;riemen;haken; klemmen; elleboogstukken;kabelconnectors;kabeluiteinden;vormen voor spuitgieten;metalen bouwankers voor gebouwen;alle voornoemde goederen van onedele metalen.

Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobne artykuły metalowe; metalowe przewody i rury; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; elementy złączne, w szczególności nity i nitonakrętki, kołki, kołki karbowane, śruby motylkowe, śruby dwustronne do zgrzewania, klamry, zaciski, klamry do zgrzewania;nakrętki i złącza nakrętkowe, w szczególności nakrętki samozabezpieczające, nakrętki do zgrzewania, nakrętki z łbem sześciokątnym, nakrętki motylkowe, nakrętki napinające, nakrętki z łbem kwadratowym, oraz podkładki;śruby, w szczególności śruby samogwintujące i śruby samowkrętne, śruby samoformujące gwint, pierścienie osadcze do śrub i kołków i wpustki śrubowe;złącza śrubowe i ich części, w szczególności wkładki gwintowane, wkładki i tuleje przedłużające, wkładki napinające, wkładki kołnierzowe, kołki w gwintem wewnętrznym, kołki walcowe gwintowane, tuleje śrubowe gwintowane, wkładki i tuleje śrubowe gwintowane do świec iskrowych;narzędzia pomiarowe do złączy śrubowych gwintowanych lub nie, w szczególności sprawdziany do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych;krany;samozabezpieczające elementy złączne do kabli;złącza ślepe;zaciski do kabli, rur, przewodów, do pasków dekoracyjnych, do obudów, do elementów izolujących, do dywanów; nity; nity jednostronnie zamykane;nitokołki;naboje do nitownic;nity zrywalne; rury; złącza śrubowe i ich części do użytku w otworach wierconych, tłoczonych i gwintowanych;narzynki do gwintów;blokady śrubowe;uszczelki;oczka;gwoździe;kołki do zgrzewania;mocowania do kołków i kołnierzy;śruby do zgrzewania;nakrętki ze zintegrowanymi podkładkami;nakrętki samozabezpieczające;nakrętki samozabezpieczające z gwintem odkształconym;pierścienie;zatyczki; gwoździe; zszywki;paski;haczyki; klamry; kolanka;złącza do kabli;zakończenia kablowe;formy do wtryskarek;kotwie konstrukcji metalowych do budynków;wszystkie wyżej wymienione towary z metali nieszlachetnych.

Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; cabos e fios metálicos não eléctricos; pequenos artigos de ferragens metálicas; tubos metálicos; produtos metálicos não incluídos noutras classes; dispositivos de fixação, em especial rebites e porcas rebitadas, parafusos, parafusos de cabeça cilíndrica longa, parafusos de orelhas, pinos soldáveis, encaixes e grampos, encaixes soldáveis;porcas e dispositivos de fixação de porca, em especial porcas auto-atarraxantes, porcas de soldadura, porcas cegas, porcas de borboleta, porcas de rebite, porcas quadradas e anilhas;parafusos, em especial parafusos auto-roscantes e auto-perfurantes, parafusos para formação de roscas, escoras de parafusos e pernos, bem como cavilhas para parafusos;uniões de aparafusar e peças de uniões de aparafusar, em especial encaixes de rosca, encaixes e mangas de expansão, encaixes de rebite, encaixes de rebordo, encaixes de rosca de parafusos, encaixes de rosca de tubos, casquilhos de rosca de parafusos, encaixes e casquilhos helicoidais roscados de velas de ignição;aparelhos de medição para usar com uniões de aparafusar com ou sem arame perfilado, em especial aparelhos de medição com rosca de aparafusar e aparelhos de medição à face;torneiras;dispositivos de fixação de fios autoblocantes;dispositivos de fixação cegos;grampos para cabos, tubos, fios metálicos, faixas decorativas, placas de cobertura, isolamento e tapetes; rebites; rebites cegos;rebites auto-perfurantes;cartuchos de rebites;pernos rebitados; tubos; uniões de aparafusar e peças de uniões de aparafusar para orifícios perfurados, moldados ou roscados;bobinas de rosca de aparafusar;fechos de rosca;inserções;ilhós;pinos;pinos de soldadura;dispositivos de fixação de pinos e cintas;parafusos de soldadura;porcas com anilhas integradas;porcas de segurança;porcas de segurança automática;guarnições;tampões; pregos; agrafos;correias;anzóis; grampos; cotovelos (de tubos);elementos de ligação de cabos;terminais de cabos;moldes de injecção;escoras metálicas para a construção de edifícios;todos os artigos atrás referidos em metais comuns.

Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; malé články kovového hardveru; kovové rúry a rúrky; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných triedach; upínadlá, najmä nity a nitové skrutky, matice, otáčacie sktrutky, prizvárateľné závrtné skrutky, konzoly a svorky, prizvárateľné konzoly;matice a maticové upínače, najmä samouzamykacie matice, zváracie matice, uzavreté matice, krídlové matice, kliesniace matice a podložky pod maticu;skrutky, najmä samostáčacie a samorezné skrutky, závitorezné skrutky, skrutkové kotvy a skrutkové vložky;skrutkové spojky a časti skrutkových spojok, najmä vložky do závitov, expanzné závity a objímky, hmoždinky, prírubové vložky, vložky pre skrutkové závity, puzdra na skrutkové závity, špirálové vložky a puzdra na skrutkové závity zapaľovacích sviečok;záruby používané so skrutkami s alebo bez drôtu, najmä skrutkové záruby a zapúštacie záruby;kohútiky;samouzamykacie upínadlá drôtov;záslepkové upínače;svorky pre káble, potrubia, drôty, dekoratívne pásy, krycie dosky, izoláciu, koberce; nity; záslepkové nity;samorazné nity;zásobníky s nitmi;nitovacie čapy; rúrky; skrutkové spojky a časti skrutkových spojok používané vo vyvŕtaných, formovaných alebo závitových dierach;skrutkové závity;skrutkové zámky;vložky;priezory;svorníky;zváracie čapy;upínače čapov a objímiek;privarované skrutky;matice s integrovanými podložkami;momentové matice;bežné momentové matice;izolačné podložky;kryty; klince; spinky;popruhy;háčiky a krúžky; svorky; kolená;káblové konektory;káblové terminály;formy pre lisovanie a formovanie vstrekovaním;kovové stavebné ukotvenia pre budovy;všetky vyššie spomenuté tovary z bežných kovov.

Navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni materiali; neelektrični kabli in žice iz navadnih kovin; majhni železninski predmeti; kovinske cevi; proizvodi iz navadnih kovin, ki jih ne obsegajo drugi razredi; zakovice in zakovne matice, vijaki z matico, vijaki z vgreznino v rami, krilni vijaki za ročno vijačenje, privarilni vijaki, nosilci in spojke, privarilni nosilci;matice in pritrdila z matico, zlasti samozaporne matice, privarilne matice, kapičaste matice, krilne matice, zakovne matice, pritrdilne matice in podložke;vijaki, zlasti samonarezni in samonavojni vijaki, navojni vijaki, sidra za vijake in matice in navojni vtiči;vijačne zveze in deli vijačnih zvez, zlasti navojni nastavki, podaljševalni nastavki in manšete, zakovni vstavki, nastavki prirobnic, nastavki za popravilo navojev, navojni nastavki za narezovanje navojev na cevi, tesnilni obroči za vijačne navoje, polžasti vstavki za narezovanje navojev na vžigalne svečke in tesnilni obroči;naprave za uporabo pri vijačnih zvezah z merilniki navojev ali brez njih, zlasti narezovalniki navojev in izravnalnimi napravami;pipe;samozaporna žična pritrdila;slepe spojke;spojke za kable, cevi, žice, okrasne trakove, prekrivne plošče, izolacijo, preproge; zakovice; slepe kovice;prebodne kovice;šaržerji s kovicami;kovane kovice; cevi; vijačne zveze in deli vijačnih zvez za uporabo v izvrtanih, kalupljenih ali vrezanih luknjah;orodja za vrezovanje navojev;vijačni zapahi;tesnila;obročki;žeblji;pritrdilne igle;pritrdila z iglo in podložko;pritrdilni vijaki;matice z vgrajeno podložko;matice z visoko torno oprijemno silo;matice, odporne na tresljaje;obročki;kape; žeblji; sponke;jermeni;zapenci; objemke; nosilci;objemke za kable;kabelski zaključki;kalupi za injekcijsko brizganje;kovinska konstrukcijska sidra za zgradbe;vse našteto blago iz navadnih kovin.

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av metall; rör av metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; fästanordningar, speciellt nitar och nitmuttrar, bultar, rivbultar, tumskruvar, svetsbara nitar, hållare, och klämmor, svetsbara hållare;muttrar och mutterfästanordningar, självlåsande muttrar, svetsmuttrar, kapselmuttrar, vingmuttrar, hylsmuttrar och brickor;skruvar, speciellt självgängande och självborrande skruvar, gängbildande skruvar, skruv- och bultankare och skruvpluggar;skruvkopplingar och delar av skruvkopplingar, gängade insatser, expansionsinsatser och hylsor, nitinsatser, flänsinsatser, skruvgänginsatser, gänggängningsinsatser, skruvgängade bussningar, spiralinsatser och -bussningar för skruvgängning av tändstift;mått för användning i skruvkopplingar med eller utan trådgängning, speciellt skruvgängmått och ytmonterade mått;kranar;självlåsande trådfästanordningar;blindfästanordningar;klämmor för kablar, rör, trådar, prydnadsremsor, täckplattor, isolering och mattor; nitar; blindnitar;självgenomträngande nitar;nitmagasin;nitar; rör; skruvkopplingar och delar av skruvkopplingar för användning i borrade, gjutna eller gängade hål;skruvgängade spolar;skruvlås;inlägg;öljetter;stift;svetsnålar;fästanordningar med sprint och ring;svetsskruvar;muttrar med inbyggda brickor;momentmuttrar;låsmuttrar;genomföringar;mössor; spikar; häftklamrar;remmar;krokar; klämmor; krökar;kabelanslutningar;kabeländbeslag;formar för sprutgjutning;metallkonstruktionsankare för byggnader;alla nämnda varor av oädla metaller.

7
Stroje a obrábecí stroje; pohony a motory (neurcené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací soucásti do stroju (s výjimkou soucástí pro pozemní vozidla); mechanické náradí; elektricky, hydraulicky a pneumaticky poháněné nástroje; obrábecí stroje; mechanické nářadí;motorové přenosné nástroje;ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje;všechny výše uvedené nástroje a stroje, zejména na nýtování s jednou nebo více hlavami, samoprůrazné nýtování, nýtování slepými nýty, kroužkování, upevňování, sváření, řezání závitů, montáž, dopravu dílů, umisťování dílů, lisování vstřikováním, lisování za studena;elektronické a elektrické svářecí stroje pro přichycování matic, svorníků a konzol k automobilové karoserii;přístroje pro přivařování svorníků obsahující ovládání svařovacího stroje, dávkovač svorníků, svářecí hlavu nebo svářecí pistoli a jednotku k dodávání kapaliny a/nebo plynu do pistole;pneumaticky poháněné nástroje pro výrobu kruhových otvorů do šestihranných otvorů a také dávkovač pro chemické kotvicí směsi a jejich části;mechanicky poháněné nástroje, stroje a jejich části, zejména pro ustavení a montáž připevňovacích prvků, zejména nýtů, slepých nýtů, nýtovacích matic, samoprůrazných nýtů a pro instalaci plastových a kovových upevňovacích prvků, které jsou používány v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení a pro spojení a odpojení šrouby a šroubovými vložkami;závitořezné nástroje na šrouby;nástroje s navíječkou pro drátové závitové vložky a drátová závitová pouzdra nebo bez ní;nástroje pro instalaci šroubové závitové vinuté vložky, zejména závitníky, navíječky, zavaděče závitové vložky, mechanické nástroje, rozpěry a pneumatické a ruční odlamovače unašeče;doplňovací zásobníky svorníků pro jejich přivařování;formy pro ustavení nýtů, pro lisování vstřikováním;elektrické motory;lineární elektrické motory;elektrické motory pro svářecí stroje, pro upevňovací přístroje, pro nýtování, pro samoprůrazné nýtování;nástroje, přístroje a stroje používané při spojování šroubovými spoji a jejich částmi; vrtací jádrové korunky; závitníky používané ve šroubových spojích s drátovými závity nebo bez nich, protahovací závitníky;závitovací stroje;navíjecí automaty pro drátové závitové vložky;rytecké stroje;zaváděcí nástroje pro drátové závitové vložky a šroubová závitová pouzdra;zarážecí nástroje pro zarážení kotev;poháněné ustavovací a instalační nástroje pro drátové závitové vložky, pro spony, pro upevňovací prvky;dávkovače dílů pro dávkování dílů do strojů, do instalačních nástrojů, do ustavovacích nástrojů, do montážních nástrojů, do svařovacích strojů;dávkovače dílů pro dávkování spon;nástroje na pěchování;svěrné objímky;seřizovací nástroje pro seřízení svařovacích nástrojů, svařovacích strojů;stroje pro přivařování svorníků;stroje pro přikládání nebo přiváření víček na svorníky;svařovací hlavy;zařízení pro dodávku plynu;zařízení pro dodávku inertního plynu;tvářecí stroje; cásti a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; tlumiče vibrací pro stroje.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils électriques; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques; machines-outils; outillage électrique;outils électriques portables;dispositifs de commande de machines et de moteurs;tous les outils et machines précités, en particulier pour la fixation de rivets à une ou plusieurs têtes, fixation de rivets auto-perçants, fixation de rivets aveugles, oeillets, attache, soudage, filetage, assemblage, transport de pièces, placement de pièces, moulage par injection, pression par flux froid;machines à souder électroniques et électriques pour fixation d'écrous, goujons et équerres à la carrosserie d'automobiles;appareils de soudage de goujons comprenant une commande de soudage, un dispositif d'alimentation en goujons, une tête de soudage ou un pistolet de soudage et une unité d'alimentation du pistolet en liquide et/ou gaz;outils pneumatiques pour arrondir des trous hexagonaux et distributeurs de composés chimiques d'ancrage et leurs pièces;outils électriques, machines et leurs pièces, en particulier pour la pose et l'assemblage d'attaches, notamment rivets, rivets aveugles, écrous à river, rivets autoperçants et pour l'installation d'attaches en plastique et métal, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion, et pour vis, connexions d'inserts à vis et extraction;outils de taraudage de vis;outils avec et sans préenrouleurs pour l'insertion de filets rapportés et douilles filetées;outils pour la mise en place d'inserts hélicoïdaux filetés à vis, en particulier tarauds, préenrouleurs, mandrins, outils électriques, entretoises et outils pneumatiques et manuels de rupture de tenons;dispositifs d'alimentation en goujons pour soudage;filières pour la pose de rivets, pour le moulage par injection;moteurs électriques;moteurs électriques linéaires;moteurs électriques pour appareils de soudage, appareils d'attache, pose de rivets, pose de rivets autoperçants;outils, appareils et machines pour connexions à vis et leurs pièces; forets; tarauds pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, tarauds de niveau;machines à fileter;bobineuses pour inserts à filets rapportés;machines à graver;outils de pose d'inserts à filets rapportés et douilles filetées à vis;outils de pose d'ancrages d'entraînement;outils électriques de pose et d'installation d'inserts filetés à vis, attaches et fixations;dispositifs d'alimentation en pièces de machines, outils d'installation, outils de pose, outils d'assemblage, machines à souder;dispositifs d'alimentation en attaches;emboutissoirs d'outils;manchons de pression;outils pour l'ajustement d'outils de soudage, machines de soudage;machines de soudage de goujons;machines permettant d'appliquer ou de souder des têtes sur des tiges;tête de soudage;dispositifs d'approvisionnement en gaz;dispositifs d'approvisionnement en gaz inerte;machines à moulurer; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; amortisseurs de vibrations pour machines.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); power tools; electric, hydraulic and pneumatic power tools; machine tools; electric tools; power operated portable tools; control mechanisms for machines, for engines and motors; all aforesaid tools and machines in particular for rivet setting with one or more heads, self piercing rivet setting, blind rivet setting, eyeletting, fastening, welding, threading, assembling, transporting of parts, placing of parts, injection molding, cold flow pressing; electronic and electric welding machines for attaching nuts, studs and brackets to an automobile body; stud welding apparatus comprising a welder control, a stud feeder, a welding head or a welding gun and a unit to supply fluid and/or gas to the gun; pneumatically powered tools for making round holes into hexagonal holes and also a dispenser for chemical anchoring compounds and parts therefor; power driven tools, machines and parts therefor, in particular for setting and assembling fasteners, in particular rivets, blind rivets, rivet nuts, self-piercing rivets and for installing plastic and metal fasteners which are used in a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on, and for use in screw and screw insert connections and extraction; screw-thread-tapping tools; tools with and without prewinders for inserting wire thread and wire thread bushings; tools for installing screw thread helical inserts, in particular taps, prewinders, mandrels, power tools, spacer and pneumatic and manual tang break-off tools; stud feeders for stud welding; dies for rivet setting, for injection molding; electrical engines; linear electrical engines; electrical engines for welding apparatus, for fastening apparatus, for rivet setting, for self piercing rivet setting; tools, apparatus, and machines for use in connection with screw connections and their parts; drill bits; taps for use with screw connection with or without wire thread, flush taps; threading machines; coiling machines for wire thread inserts; engraving machines; installation tools for wire thread inserts and screw thread bushings; driving tools for driving anchors; powered setting and installation tools for screw thread inserts, for clips, for fasteners; part feeders for feeding parts to machines, to installation tools, to setting tools, to assembly tools, to welding machines; part feeders for feeding clips; tool swages; compress sleeves; adjusting tools for adjustment of welding tools, welding machines; stud welding machines; machines for applying or welding caps onto studs; weld heads; gas supply devices; inert gas supply devices; molding machines; parts and fittings for all of the aforesaid goods; vibration dampers for machines.

Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Elektrowerkzeuge; elektrisch, hydraulisch und pneumatisch betriebene Werkzeuge; Werkzeugmaschinen; elektrische Werkzeuge;kraftbetriebene transportable Werkzeuge;Steuergeräte für Maschinen und Motoren;alle vorstehend genannten Werkzeuge und Maschinen insbesondere für das Setzen von Nieten mit einem oder mehreren Köpfen, das Setzen von selbsteindrehenden Nieten, das Setzen von Blindnieten, das Setzen von Ösen, das Befestigen, das Schweißen, das Gewindedrehen, das Montieren, den Transport von Teilen, das Positionieren von Teilen, das Spritzgießen, das Kaltpressen;elektronische und elektrische Schweißmaschinen zur Befestigung von Muttern, Stiftbolzen und Bügeln an einer Autokarosserie;Bolzenschweißgeräte, bestehend aus einer Schweißgerätsteuerung, einer Bolzenzuführung, einem Schweißkopf oder einer Schweißpistole und einem Gerät zur Versorgung der Pistole mit Flüssigkeit und/oder Gas;pneumatisch betriebene Werkzeuge zur Umwandlung von runden Löchern in Sechskantlöcher und auch ein Spender für chemische Haftmassen sowie Teile dafür;kraftbetriebene Werkzeuge, Maschinen und Teile dafür, insbesondere für das Setzen und Montieren von Befestigungen, insbesondere von Nieten, Blindnieten, Nietmuttern, selbstpenetrierenden Nieten und für den Einbau von Befestigungen aus Kunststoff und Metall, die in verschiedenen gewerblichen und kommerziellen Anwendungen, einschließlich zum Anbinden, Aufstecken, Aufschnappen, Einstecken und Anstöpseln sowie zur Verwendung in Schraub- und Schraubeinsatzverbindungen und beim Herausziehen zum Einsatz kommen;Gewindebohrwerkzeuge;Werkzeuge mit und ohne Vorwickler zum Einsetzen von Drahtgewinde und Gewindebuchsen aus Draht;Werkzeuge für den Einbau von gewendelten Einsätzen für Schraubengewinde, insbesondere Gewindebohrer, Vorwickler, Dorne, Elektrowerkzeuge, Abstandhalter sowie pneumatische und manuelle Werkzeuge zum Abtrennen von Keilzapfen;Bolzenzuführungen für das Bolzenschweißen;Gesenke für das Setzen von Nieten, für das Spritzgießen;Elektromotoren;lineare Elektromotoren;Elektromotoren für Schweißgeräte, für Befestigungsvorrichtungen, für das Setzen von Nieten, für das Setzen von selbstpenetrierenden Nieten;Werkzeuge, Apparate, und Maschinen zur Verwendung in Verbindung mit Schraubverbindungen und deren Teile; Bohrkronen; Gewindebohrer zur Verwendung mit Schraubverbindungen mit oder ohne Drahtgewinde, bündige Gewindebohrer;Gewindeschneidmaschinen;Wickelmaschinen für Gewindeeinsätze aus Draht;Graviermaschinen;Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze aus Draht und Buchsen für Schraubengewinde;Werkzeuge für das Eintreiben von Ankern;kraftbetriebene Einbauwerkzeuge für Einsätze mit Schraubengewinde, für Klemmen, für Verbindungselemente;Zuführeinrichtungen zum Zuführen von Teilen zu Maschinen, zu Einbauwerkzeugen, zu Setzwerkzeugen, zu Montagewerkzeugen, zu Schweißmaschinen;Zuführeinrichtungen zum Zuführen von Klemmen;Gesenken;Quetschhülsen;Einstellwerkzeuge zum Einstellen von Schweißwerkzeugen, Schweißmaschinen;Bolzenschweißmaschinen;Maschinen zum Anbringen oder Schweißen von Kappen auf Bolzen;Schweißköpfe;Gasversorgungsgeräte;Inertgaszufuhrgeräte;Formmaschinen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren; Schwingungsdämpfer für Maschinen.

Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); elværktøjer; elektrisk-, hydraulisk- og luftdrevet værktøj; værktøjsmaskiner; eldrevet værktøj;eldrevet og bærbart værktøj;kontrolmekanismer til maskiner og motorer;alt førnævnte værktøj og førnævnte maskiner især til sætning af nitter med et eller flere hoveder, til sætning af perforerende nitter, sætning af popnitter, isætning af øskner, fastgørelse, svejsning, gevindskæring, samling, transport af dele, placering af dele, sprøjtestøbning, presning ved koldflydning;elektroniske og elektriske svejsemaskiner til påsætning af møtrikker, nagler og konsoller på et bilkarosseri;naglesvejseapparater bestående af en svejsestyring, en nagleføder, et svejsehoved eller en svejsepistol og en enhed til levering af væske og/eller gas til pistolen;pneumatisk drevet værktøj til fremstilling af runde huller ud fra sekskantede huller samt en anordninger for tilførsel af kemiske forankringsmidler samt dele hertil;eldrevet værktøj, maskiner og dele hertil, især til placering og montage af fastgørelsesanordninger, især nitter, blindnitter, nittemøtrikker, selvskærende nitter og til påsætning af plastic- og metalfastgørelsesanordninger, der anvendes i den række industrielle og kommercielle applikationer, inklusive påbinding, påklipsning, påtrykning og tilpropning samt til brug i skrueforbindelser og skrueindsatsforbindelser samt udtrækning;gevindskæringsværtøj;værktøj med og uden foroprulning til isætning af trådgevind og trådgevindbøsninger;værktøj til montering af skrueformede indsatser med gevind, især tapskruer, anordninger til foroprulning, dorne, elværktøj, afstandsstykker samt pneumatiske og manuelle værktøjer til afbrækning af medbringere;naglefødere til tapsvejsning;matricer til placering af nitter, til sprøjtestøbning;elektriske motorer;lineære elmotorer;elektriske motorer til svejseapparater, til fastgørelsesapparater, til placering af nitter, til placering af selvskærende nitter;værktøj, apparater og maskiner til brug i forbindelse med skrueforbindelser og dele hertil; borekroner; tappe til brug sammen med skrueforbindelser med eller uden metaltråd, flade tappe;gevindskæremaskiner;rullemaskiner til metaltrådsindsatser;graveringsmaskiner;installationsværktøj til metaltrådsindsatser og skruegevindsbøsninger;drivværktøj til isætning af ankre;elektrisk værktøj til placering og installation til indsatser til skruegevind, til clips, til fastgørelsesanordninger;fødere til fødning af dele til maskiner, til installationsværktøj, til placeringsværktøj, til montageværktøj, til svejsemaskiner;fødere til levering af clips;værktøjsstuksmedemaskiner;trykmanchetter;justeringsværktøj til justering af svejseværktøj, svejsemaskiner;tapsvejsemaskiner;maskiner til påsætning eller svejsning af hætter på tappe;svejsehoveder;gasforsyning;anordninger til levering af ædelgasser;støbemaskiner; dele og tilbehør til alle de nævnte varer; svingningsdæmpere til maskiner.

Μηχανές και εργαλειομηχανές· μηχανοκινητήρες και κινητήρες (εκτός αυτών για οχήματα ξηράς)· συμπλέκτες και όργανα μεταδόσεως κινήσεως (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα ξηράς)· ηλεκτρικά εργαλεία· εργαλεία ηλεκτρικά, υδραυλικά και πεπιεσμένου αέρα· εργαλειομηχανές· ηλεκτρικά εργαλεία·ηλεκτρικά φορητά εργαλεία·μηχανισμοί ελέγχου για μηχανές και κινητήρες·στο σύνολό τους τα προαναφερόμενα εργαλεία και οι μηχανές, συγκεκριμένα για τη στερέωση πριτσινιών με μία ή περισσότερες κεφαλές, για τη στερέωση πριτσινιών αυτόματης διάτρησης, για τη στερέωση τυφλών πριτσινιών, για τη στερέωση καψουλιών οπής, τη σύνδεση, τη συγκόλληση, τη σπειροτόμηση, τη συναρμολόγηση, τη μεταφορά μερών, την τοποθέτηση μερών, τη διαμόρφωση με έγχυση, την πίεση ψυχρής ροής·ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές μηχανές συγκόλλησης για προσάρτηση περικοχλίων, ήλων και βραχιόνων στήριξης στο αμάξωμα αυτοκινήτων·συσκευές συγκόλλησης ήλων αποτελούμενες από ελεγκτήρα συγκολλητή, τροφοδότη ήλων, κεφάλη συγκόλλησης και πιστόλι συγκόλλησης και μονάδα για την παροχή υγρού και/ή αερίου στο πιστόλι·εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα για τη διάνοιξη στρογγυλών οπών σε εξαγωνικές οπές και διανομέας για χημικές συνθέσεις αγκύρωσης και μέρη αυτών·ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανές και μέρη αυτών, ειδικότερα για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση διατάξεων στερέωσης, ειδικότερα γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), τυφλών γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), περικοχλίων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), αυτοδιάτρητων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών) και για την εγκατάσταση πλαστικών και μεταλλικών διατάξεων στερέωσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όπου περιλαμβάνεται η πρόσδεση, η σύνδεση με συνδετήρα, η σύνδεση με σούστα και η σύνδεση με βύσμα και για χρήση στη σύνδεση και εξαγωγή κοχλίων και παρεμβλημάτων κοχλίων·εργαλεία ελικοτόμησης σπειρώματος κοχλιών·εργαλεία με και χωρίς διάταξη περιέλιξης για την εισαγωγή σπειρώματος σύρματος και δακτυλιοειδών τριβέων σπειρώματος σύρματος·εργαλεία για την τοποθέτηση ελικοειδών παρεμβλημάτων σπειρώματος κοχλία, ειδικότερα σπειροτόμοι, διατάξεις περιέλιξης, μανδρέλια, ηλεκτρικά εργαλεία, διαχωριστήρες και εργαλεία απαγκίστρωσης γλωσσίδας που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χειροκίνητα·τροφοδότες ήλων για συγκόλληση ήλων·μήτρες για τοποθέτηση γυρωτικών ήλων (πριτσινιών) για διαμόρφωση με έγχυση·ηλεκτροκινητήρες·γραμμικοί ηλεκτροκινητήρες·ηλεκτροκινητήρες για συσκευές συγκόλλησης, για συσκευές στερέωσης, για τοποθέτηση γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), για τοποθέτηση αυτοδιάτρητων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)·εργαλεία, συσκευές και μηχανές για χρήση σε σχέση με συνδέσεις κοχλίων και μέρη αυτών· άκρα γεωτρύπανου· σπειροτόμοι για χρήση με συνδέσεις κοχλίων με ή χωρίς σπείρωμα σύρματος, σπειροτόμοι έκπλυσης·μηχανές κατασκευής σπειρώματος·μηχανές περιέλιξης για παρέμβλημα με σπείρωμα σύρματος·μηχανές χάραξης·εργαλεία τοποθέτησης παρεμβλημάτων σπειρώματος σύρματος και δακτυλιοειδών τριβέων σπειρώματος κοχλία·εργαλεία οδήγησης για την οδήγηση αγκυρώσεων·ηλεκτρικά εργαλεία τοποθέτησης και εγκατάστασης παρεμβλημάτων σπειρώματος κοχλία, συνδετήρων, διατάξεων στερέωσης·τροφοδότες μερών για τροφοδότηση μερών σε μηχανές, εργαλεία εγκατάστασης, εργαλεία τοποθέτησης, εργαλεία συναρμολόγησης, μηχανές συγκόλλησης·τροφοδότες μερών για τροφοδότηση συνδετήρων·σφύρες αποτύπωσης σχεδίων·χιτώνια συμπίεσης·εργαλεία ρύθμισης για ρύθμιση εργαλείων συγκόλλησης, μηχανών συγκόλλησης·μηχανές συγκόλλησης ήλων·μηχανές τοποθέτησης ή συγκόλλησης καλυμμάτων σε ήλους·κεφαλές συγκόλλησης·διατάξεις παροχής φυσικού αερίου·διατάξεις παροχής αδρανών αερίων·μηχανές διαμόρφωσης· μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη· αποσβεστήρες κραδασμών για μηχανές.

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); herramientas eléctricas; herramientas eléctricas, hidráulicas y neumáticas; máquinas herramienta; herramientas eléctricas;herramientas portátiles mecánicas;dispositivos de mando de máquinas y de motores;todas las herramientas y máquinas mencionadas en particular para la colocación de remaches con uno o más cabezales, colocación de remaches de autoperforación, colocado de remaches ciegos, colocación de ojales, sujeciones, soldadura, roscado, ensamblaje, transporte de piezas, colocación de piezas, moldeo por inyección, prensado de flujo en frío;máquinas electrónicas y eléctricas de soldar para acoplar tuercas, husillos y presillas a una carrocería de automóvil;aparatos de soldar husillos que comprenden un control de soldador, un alimentador de husillos, un cabezal de soldar o un soplete y una unidad para suministrar fluido y/o gas al soplete;herramientas que se activan neumáticamente para hacer agujeros redondos en agujeros hexagonales y también un distribuidor de compuestos de anclaje químico y sus partes;herramientas mecánicas, máquinas y sus partes, en particular para fijar y ensamblar sujeciones, en particular remaches, remaches ciegos, tuercas de remache, remaches de autoperforación y para instalar sujeciones de plástico y metal que se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales incluyendo amarre, pinzamiento, cierre de presión y enchufe, y para su uso en conexiones de tornillo y de inserción de tornillo y en su extracción;herramientas de roscado de rosca de tornillo;herramientas con y sin prebobinadores para insertar rosca de hilo y casquillos de rosca de hilo;herramientas para instalar inserciones helicoidales de rosca de tornillo, en particular macho de roscar, prebobinadores, mandriles, herramientas eléctricas, separador y herramientas de desmoldeo de espiga manuales y neumáticas;alimentadores de husillo para soldar husillos;troqueles para fijar remaches, para moldeo por inyección;motores eléctricos;motores eléctricos lineales;motores eléctricos para aparatos de soldar, para aparatos de sujeción, para fijar remaches, para fijar remaches de autoperforación;herramientas, aparatos y máquinas para su uso en relación con conexiones de tornillo y sus partes; brocas; machos de roscar para su uso con conexión de tornillo con o sin rosca de hilo, machos de roscar a ras;máquinas para filetear;máquinas de bobinado para inserciones de rosca de hilo;máquinas para grabar;herramientas de instalación para inserciones de rosca de hilo y casquillos de rosca de tornillo;herramientas accionadoras para activar anclas;herramientas mecánicas de ajuste e instalación para inserciones de rosca de tornillo, para pinzas, para sujeciones;alimentadores de piezas para suministrar piezas a máquinas, a herramientas de instalación, a herramientas de ajuste, a herramientas de montaje, a máquinas para soldar;alimentadores de piezas para suministrar pinzas;triscadores de herramientas;manguitos de compresión;herramientas de ajuste para ajustar herramientas de soldar, máquinas para soldar;máquinas para soldar husillos;máquinas para aplicar o soldar tapones a espárragos;cabezales de soldadura;dispositivos de suministro de gas;dispositivos de suministro de gas inerte;máquinas de moldurar; partes y piezas para todos los productos mencionados; amortiguadores de vibraciones para máquinas.

Masinad ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a. maismaasõidukite); masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); mehhaanilised tööriistad; elektrilised, hüdraulilised ja pneumaatilised tööriistad; mehaanilised tööpingid, töömasinad; mehhaanilised tööriistad;mootoriga käitatavad teisaldatavad tööriistad;kontrollseadmed (masina- või mootori-osad);kõk eespool nimetatud tööriistad ja masinad, eelkõige ühe- või mitmepealiste neetide kinnitamiseks, iseläbistavate neetide kinnitamiseks, pimeneetide kinnitamiseks, osade aasadest läbipanekuks, pinguldamiseks, keevitamiseks, keermestamiseks, koosteks, transportimiseks, osade paigaldamiseks, survevaluks, külmvoopressimiseks;elektroonilised ja elektrilised keevitusmasinad mutrite, tihvtide ja klambrite manustamiseks autokerele;tihvtikeevitusaparaadid, mis koosnevad keevitusjuhtseadmest, tihvti etteandjast, keevituspeast või keevituspüstolist ja vedeliku- ja/või gaasivarustusüksusest püstoli jaoks;pneumaatilsielt kasutatavad tööriistad ümmarguste aukude tegemiseks kuusnurksetesse aukudesse, samuti keemiliste ankurudusühendite annusti ning selle osad;mootoriga tööriistad, masinad ja nende osad, eelkõige kinnitite paigaldamsieks ja koosteks, eelkõige neetide, pimeneetide, neetmutrite, iseläbistavate neetide osas ning plas- ja metallkinnitite installeerimiseks, mida kasutatakse erinevates tööstus- ja kaubandusrakendustes, kaasa arvatud seotavad, klammerdatavad, trukitavad, pistetavad ja pealevajutatavad kinnitid ning kasutuseks kruvi- ja kruvisisendühendustes ja -laiendites;kruvikeermestustööriistad;eelkeerajatega või ilma nendeta tööriistad juhtmekeermete ja juhtmekeermekestade sisendamiseks;tööriistad kruvikeermete vedrukujuliste sisendite paigaldamiseks, eelkõige tüüblid, eelkeerajad, puuripadrunid, mehhaanilised tööriistad, vahepuksiga ja pneumaatilised ja käsitsi kasutatavad roodukatkestustööriistad;tihvti etteandjad tihvtikeevituseks;vormid neetide paigaldamiseks, survevaluks;elektrimootorid;lineaarsed elektrimootorid;elektrimootorid keevitusaparaatidele, kinnitusaparaatidele, neetide paigaldamiseks, iseläbistavate neetide paigaldamiseks;tööriistad, aparaadid ja masinad kasutuseks koso kruviühenduste ja nende osadega; puuriterad; tüüblid kasutuseks kruviühendustega, mis on varustatud juhtmekeermega või mitte, siletüüblid;keermelõikepingid;spiraalimasinad juhtmekeermesisenditele;graveerimismasinad, graveermasinad;paigaldustööriistad juhtmekeermesisenditele ja kruvikeermekestadele;ajamiga tööriistad ankrute paigaldamiseks;mootoriga paigaldus- ja installatsioonitööriistad kruvikeermesisenditele, klambritele, kinnititele;osade etteandjad masinatele, installatsioonitööriistadele, paigaldustööriistadele, koostetööriistadele, keevitusmasinatele osade etteandmiseks;osade etteandjad klambrite etteandmiseks;tööriista vormpinnid;surveümbrised;reguleertööriistad keevitustööriistade, keevitusmasinate reguleerimiseks;tihvtikeevitusmasinad;masinad tihvidele otste lisamiseks või keevitamiseks;keevituspead;gaasivarustuseadmed;inertsgaasivarustuseadmed;vormimismasinad; kõigi eelpoolmainitud toodete osad ja lisaseadmed; masinate vibratsioonivähendajad.

Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); sähkötyökalut; sähkökäyttöiset, hydrauliset ja paineilmakäyttöiset työkalut; työstökoneet; sähkötyökalut;sähkökäyttöiset kannettavat työkalut;ohjauskoneistot koneisiin, moottoreihin;kaikki edellä mainitut työkalut ja koneet erityisesti niittien asettamiseen yhden tai useamman pään kanssa, itselävistävien niittien asettamiseen, uppokantaniittien asettamiseen, rengastukseen, kiinnitykseen, hitsaukseen, kierteitykseen, kokoamiseen, osien kuljettamiseen, osien asemointiin, ruiskuvaluun, kylmämyötöpuristukseen;elektroniset ja sähkötoimiset hitsauskoneet muttereiden, naulojen ja pidikkeiden kiinnittämiseen auton runkoon;naulojen hitsauslaitteet, joihin kuuluu hitsauksen ohjain, naulojen syötin, hitsauspää tai hitsauspistooli sekä yksikkö, joka syöttää pistooliin nestettä ja/tai kaasua;paineilmatoimiset työkalut pyöreiden reikien tekemiseen kuusikulmaisiksi rei'iksi ja kemiallisten kiinnitysyhdisteiden annostelulaite sekä niiden osat;sähkötoimiset työkalut, koneet ja niiden osat, erityisesti kiinnittimien, erityisesti niittien, sokkoniittien, niittien vastakappaleiden, itseporautuvien niittien, asettamiseen ja kokoamiseen sekä monenlaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa käytettävien muovi- ja metallikiinnittimien, mukaan lukien sidottavien, liitettävien, lukittavien, kytkettävien ja kiinnitettävien kiinnittimien, asentamiseen sekä käytettäväksi ruuviliitännöissä ja ruuvikappaleiden liitännöissä ja poistoissa;ruuvien kierteitystyökalut;työkalut esikiertäjällä ja ilman sitä kierrejousien ja kierrejousien holkkien liittämiseen;työkalut kierteisten kappaleiden asentamiseen, erityisesti tapit, esikiertäjät, karat, konetyökalut, välikappaleet sekä paineilmakäyttöiset ja käsikäyttöiset ruotien katkaisutyökalut;naulojen syöttimet tapitushitsaukseen;muotit niittien asettamiseen, ruiskupuristukseen;sähkömoottorit;lineaariset sähkömoottorit;sähkömoottorit hitsauslaitteisiin, kiinnityslaitteisiin, niittien asettamiseen, itseporautuvien niittien asettamiseen;ruuviliitäntöjen kanssa käytettävät työkalut, laitteet ja koneet sekä niiden osat; poranterät; ruuviliitäntöjen kanssa käytettävät tapit kierrejousella tai ilman sitä, upotetut tapit;kierteityskoneet;kelauskoneet kierrejousikappaleille;kaiverruskoneet;kierrejousikappaleiden ja ruuvien kierreholkkien asennustyökalut;ajoankkureiden ohjaustyökalut;ruuvien kierteityskappaleiden, liittimien, kiinnittimien sähkötoimiset asetus- ja asennustyökalut;osien syöttimet osien syöttämiseen koneisiin, asennustyökaluihin, asetustyökaluihin, kokoamistyökaluihin, hitsauskoneisiin;osien syöttimet liittimien syöttämiseen;työkalujen takomuotit;puristusholkit;säätötyökalut hitsaustyökalujen, hitsauskoneiden säätöön;tapitushitsauskoneet;koneet kärkikappaleiden asettamiseen tai hitsaamiseen tappeihin;hitsauspäät;kaasunsyöttölaitteet;inertin kaasun syöttölaitteet;muovauskoneet; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille; värähtelynvaimentimet koneita varten.

Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek meghajtására szolgáló ~); gép tengelykapcsoló és meghajtó alkatrészek (szárazföldi járművekhez valókat kivéve); motoros szerszámok; villamos, hidraulikus és pneumatikus szerszámgépek; szerszámgépek; motoros szerszámok;motoros hordozható szerszámok;vezérlőművek gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez;az összes fent említett szerszám és gép, különösképpen egy- vagy kétfejű szegecs rögzítéséhez, önmetsző szegecs behelyezéséhez, vakszegecs behelyezéséhez, gyűrűzéshez, rögzítéshez, hegesztéshez, menetmetszéshez, szereléshez, alkatrészek szállításához, alkatrészek elhelyezéséhez, műanyagfröccsöntéshez, hidegfolyatásos préseléshez;elektronikus és elektromos hegesztőgépek csavaranyák, csonkok és bilincsek gépkocsik karosszériájához történő rögzítéséhez;hegesztőszabályozóból, csonkadagolóból, hegesztőfejből vagy hegesztőpisztolyból és a pisztolyba folyadékot és/vagy gázt adagoló egységből álló csonkhegesztő berendezés;pneumatikus üzemű szerszámok kerek furatok készítésére hexagonális lyukakba, valamint adagoló kémiai úton kötő vegyületekhez és ezek alkatrészei;motoros szerszámok, gépek és ezek alkatrészei, különösképpen rögzítők, különösképpen szegecsek, vak szegecsek, szegecsanyák, önfúró szegecsek behelyezéséhez és szereléséhez és olyan műanyag és fém rögzítők felszereléséhez, amelyek ipari és kereskedelmi alkalmazások széles körénél használatosak, beleértve a ráköthető, rácsíptethető, rápattintható, dugaszolható és rádugaszolható alkalmazásokat, valamint csavaros és csavarbetétes kapcsolatokhoz és eltávolításukhoz;csavarmenetfúró szerszámok;elővágós vagy elővágó nélküli szerszámok csavarorsómenetek és csavarorsómenetes hüvelyek beillesztéséhez;szerszámok csavarmenetes csavarbetétek szereléséhez, különösképpen menetfúrók, elővágók, fúrótengelyek, szerszámgépek, határoló és pneumatikus és kézi szárvégletörő szerszámok;csonkadagolók csonkhegesztéshez;menetvágó fejek szegecseléshez, fröccsöntéshez;villanymotorok;lineáris villanymotorok;villanymotorok hegesztőberendezésekhez, rögzítőberendezésekhez, szegecseléshez, önmetsző szegecseléshez;csavarkötésekhez kapcsolódóan használt szerszámok, berendezések és gépek és alkatrészeik; fúró él (fúró betétek); csavarorsómenetes vagy csavarorsómenet nélküli csavarkötésekhez használt négylapfejű csavarok, süllyesztett négylapfejű csavarok;menetvágó gépek;tekercselőgépek csavarmenetes betétekhez;gravírozógépek;szerelési szerszámok csavarorsómenetes betétekhez és csavarmenetes hüvelyekhez;vezetőszerszámok horgonyok vezetéséhez;motoros behelyező- és szerelőszerszámok csavarmenetes betétekhez, csiptetőkhöz, rögzítőkhöz;alkatrészadagolók alkatrészek adagolására gépeknek, szerelőszerszámoknak, illesztőszerszámoknak, összeszerelő-szerszámoknak, hegesztőgépeknek;alkatrészadagolók csiptetők adagolására;szerszámsüllyesztékek;nyomóperselyek;beállítószerszámok hegesztőszerszámok, hegesztőgépek beállításához;csonkhegesztőgépek;gépek kupakok csonkokra illesztésére vagy hegesztésére;hegesztőfejek;gázellátó eszközök;nemesgázellátó eszközök;sajtoló-, formázógépek; az előbb említett áruk alkatrészei és szerelvényei; rezgéscsillapítók gépekhez.

Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); utensili elettrici; elettrici, idraulici e utensili elettrici pneumatici; macchine utensili; utensili elettrici;utensili portatili elettrici;dispositivi di comando di macchine e di motori;tutti i suddetti articoli e macchine sono destinati in particolare a fissaggio di rivetti con un'o più teste, fissaggio di rivetti autoperforanti, fissaggio di rivetti ciechi, occhiellatura, fissaggio, saldatura, filettatura, assemblaggio, trasporto di parti, posizionamento di parti, stampaggio a iniezione, stampaggio alla pressa a scorrimento plastico;macchine per saldatura elettroniche ed elettriche per fissare dadi, prigionieri e staffe su scocche di automobili;apparecchi per saldatura di prigionieri, costituiti da dispositivi di controllo per saldatrici, alimentatori di prigionieri, teste per saldatura o pistole per saldatura ed unità per erogazione di liquidi e/o gas per pistole;utensili ad azionamento pneumatico per formare fori rotondi in fori esagonali, nonché erogatori di composti chimici per ancoraggio e parti relative;utensili elettrici, macchine e parti relative, in particolare per mettere a punto ed assemblare dispositivi di fissaggio, in particolare rivetti, rivetti ciechi, dadi per rivetti, rivetti autoperforanti e per installare dispositivi di fissaggio in plastica e metallo utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, compresa legatura, graffatura, chiusura a scatto, collegamento ed inserimento e per viti e connessioni per inserti di viti ed estrazione;utensili per maschiatura di viti;utensili con o senza presvolgitori per l'inserimento di filettature metalliche e boccole con filettatura metallica;utensili per installazione di inserti elicoidali filettati per viti, in particolare maschi, presvolgitori, mandrini, utensili elettrici, distanziatori ed utensili pneumatici e manuali per rimozione del trascinatore;alimentatori di prigionieri per saldatura di prigionieri;stampi per messa a punto di rivetti, per stampaggio ad iniezione;motori elettrici;motori elettrici lineari;motori elettrici per apparecchi per saldatura, per apparecchi di fissaggio, per messa a punto di rivetti, per messa a punto di rivetti autoperforanti;utensili, apparecchi e macchine per connessioni a vite e loro parti; punta da trapano; maschi per connessioni a vite con o senza filettatura metallica, maschi di livello;macchine per filettare;macchine per avvolgimento su bobine di inserti con filettatura metallica;macchine per incidere;utensili d'installazione per inserti con filettatura metallica e boccole filettate per viti;utensili di comando per ancore;utensili elettrici per messa a punto ed installazione di inserti filettati per viti, per fermagli, per dispositivi di fissaggio;alimentatori di parti per macchine, utensili di installazione, utensili di messa a punto, utensili di assemblaggio, macchine per saldatura;alimentatori di parti per fermagli;stampi per utensili;manicotti a compressione;strumenti per regolazione di utensili per saldatura, saldatrici;macchine per saldatura di prigionieri;macchine per applicare o saldare coperchi a chiodi;teste di saldatura;fornitura di gas;dispositivi per alimentazione di gas inerte;macchine per modanare; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; attenuatori di vibrazione per macchine.

Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų dėžių detalės (išskyrus antžeminių transporto priemonių); motoriniai įrankiai; elektriniai, hidrauliniai ir pneumatiniai įrankiai; staklės; elektriniai įrankiai;elektriniai nešiojami įrankiai;mašinų ir variklių valdymo mechanizmai;visi minėti įrankiai ir mašinos, ypač skirtos kniedžių rinkiniams su viena ar daugiau galvučių, savaiminio įdūrimo kniedžių rinkiniams, nematomų kniedžių rinkiniams, dalių plyšelių darymui, tvirtinimui, virinimui, sriegimui, rinkimui, gabenimui, dalių įrengimui, įpurškiamam liejimui, šaltojo srauto presavimui;elektroniniai ir elektriniai virinimo aparatai, skirti pritvirtinti veržles, vinis ir kronšteinus ant automobilio korpuso;vinių virinimo aparatai, susidedantys iš virinimo valdiklio, vinių padavimo mechanizmo, virinimo galvutės arba virinimo purkštuvo ir bloko, teikiančio skystį ir (arba) dujas purkštuvui;pneumatiniai įrankiai, skirti apvalias skyles paversti šešiakampėmis bei cheminių tvirtinimo medžiagų dalytuvas bei jų dalys;elektriniai įrankiai, mašinos ir jų dalys, ypač skirtos nustatyti ir rinkti veržles, ypač kniedes, nematomas kniedes, kniedžių veržles, savaiminio įdūrimo kniedes bei plastikinių ir metalinių veržlių, naudojamų įvairioms pramonės ir komercinėms reikmėms, įrengimui, įskaitant pririšimui, prisegimui, užšovimui, prijungimui ir sujungimui, taip pat skirtos naudoti sraigtų ir sraigtų įdėklų sujungimuose ir ištraukimui;varžtų įsriegimo įrankiai;įrankiai su arba be paruošimo įsukimui detalėmis, skirti įdėti vielinius sriegius ir vielines sriegines įvores;įrankiai sraigtiniams sraigtų įdėklams įdėti, ypač sriegikliai, paruošimo įsukimui detalės, įtvarai, elektriniai įrankiai, tarpikliai ir pneumatiniai bei rankiniai kriaunų detalių nusukimo įrankiai;vinių padavimo mechanizmai vinių virinimui;štampai kniedėms, įpurškiamajam liejimui;elektriniai varikliai;linijiniai elektriniai varikliai;elektriniai varikliai, skirti virinimo aparatams, veržimo aparatams, kniedėms dėti, savaiminio įdūrimo kniedėms dėti;įrankiai, aparatai ir mašinos, skirtos naudoti jungiant sraigtais ir jų dalimis; grąžtai; sriegikliai, skirti naudoti jungiant sraigtais su arba be vielinių sriegių, srautiniai sriegikliai;sriegimo mašinos;vijimo mašinos, skirtos vieliniams srieginiams įdėklams;graviravimo mašinos;įrengimo įrankiai, skirti vieliniams srieginiams įdėklams ir sraigtų srieginėms įvorėms;kalimo įrankiai kalimo ankeriams;elektriniai įsukimo ir įrengimo įrankiai sraigtiniams srieginiams įdėklams, spaustukams, veržlėms;dalių padavimo mechanizmai mašinų padavimo dalims, įrengimo įrankiams, įsukimo įrankiams, surinkimo įrankiams, virinimo aparatams;dalių padavimo mechanizmai padavimo spaustukams;įrankių matricos;slėginės rankovės;reguliavimo įrankiai, skirti reguliuoti virinimo įrankius, virinimo aparatus;vinių virinimo mašinos;galvučių pritvirtinimo arba privirinimo prie vinių mašinos;privirintos galvutės;dujų tiekimo prietaisai;inertinių dujų tiekimo prietaisai;formavimo mašinos; visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai; vibracijos slopintuvai mašinoms.

Mašīnas un darbmašīnas; motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); elektroinstrumenti; elektriski, hidrauliski un pneimatiski rīki; darbmašīnas; elektroinstrumenti;elektriski pārvietojami rīki;mašīnu vai motoru vadības mehānismi;visas iepriekš minētās preces un iekārtas, jo īpaši kniežu ievietošanai ar vienu vai vairākām galviņām, pašcaurumojošu kniežu ievietošanai, aizkaru kniežu ievietošanai, cauruma izveidošanai , nostiprināšanai, metināšanai, vītņu izveidei, montāžai, daļu pārvietošanai, daļu izvietošanai, liešanai zem spiediena, presēšanai ar aukstu plūsmu;elektroniskas un elektriskas metināšanas iekārtas uzgriežņu, kniežu un kronšteinu pievienošanai pie automobiļa korpusa;kniežu piemetināšanas iekārtas, kas sastāv no metinātāja kontroles ierīces, kniežu padevēja, metināšanas galviņas un metināšanas pistoles, un vienuma, kas padod degvielu un/vai gāzi pistolei;pneimatiski rīki apaļu caurumu izveidei heksagonālos caurumos un arī dozators ķīmisku savienojumu un to daļu nostiprināšanai;elektriski rīki, mašīnas un to daļas, jo īpaši slēgmehānismu uzstādīšanai un montāžai, jo īpaši kniežu, aizkaru kniežu, kniežu uzgriežņu, pašcaurumojošu kniežu un plastmasas un metāla slēgmehānismu uzstādīšanai, kas tiek izmantoti daudzās rūpnieciskās un komerciālās iekārtās, tai skaitā piekabināšanai, piespraušanai, piepogāšanai, iespraušanai un uzspraušanai, un izmantošanai skrūvju un skrūvju ieliktņu savienošanā un izņemšanā;skrūves vītnes iegriešanas rīki;rīki ar tinējiem vai bez tiem stieplēm un stiepļu vītņotām iemavām;rīki skrūvju vītņu spirālveida ieliktņu uzstādīšanai, jo īpaši vītņurbji, sākotnēji tinēji, caursitņi, elektroinstrumenti, sadalītāji un pneimatiski un manuāli iedzītņu izņemšanas rīki;kniežu padevēji kniežu metināšanai;kniežu salikuma matrices liešanai zem spiediena;elektrodzinēji;lineāri elektrodzinēji;metināšanas iekārtu, noslēgšanas iekārtu, kniežu ievietošanas iekārtu, pašcaurumojošu kniežu ievietošanas iekārtu elekrodzinēji;darbarīki, ierīces un mašīnas izmantošanai saistībā ar skrūvju savienojumiem un to daļām; urbjmašīnu urbji; vītņurbji izmantošanai ar skrūvju savenojumu ar stiepli vai bez tās, strūklas vītņurbji;filēšanas mašīnas;uztīšanas iekārtas stiepļu ieliktņiem;gravēšanas mašīnas;uzstādīšanas rīki stiepļu ieliktņiem un skrūves vītņotām iemavām;vadošo enkuru atslēgas;elektriski uzstādīšanas un novietošanas rīki skrūvju ieliktņiem ar vītni, skavām, slēgmehānismiem;daļu padevēji, kas paredzēti mašīnu, uzstādīšanas rīku, uzvietošanas rīku, montāžas rīku, metināšanas iekārtu padevējdaļām;skavu, kas tiek padotas, daļu padevēji;darbarīka matricas;blīvējošas uzmavas;koriģējoši rīki, kas paredzēti metināšanas rīku, metināšanas iekārtu koriģēšanai;kniežu piemetināšanas mašīnas;vāciņu piemērošanas un piemetināšanas mašīnas uz kniedēm;metinātas galviņas;gāzes padeves ierīces;inertas gāzes padeves ierīces;veidņu iekārtas; visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi; mašīnu vibrācijas slāpētāji.

Magni u għodda tal-magni; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); komponenti li jigganċjaw l-magni u tat-trasmissjoni (ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art); għodda ta' l-elettriku; għodda elettrika, idrawlika u pnewmatika; għodda tal-magni; għodda ta' l-elettriku;għodda elettrika mħaddma bl-elettriku;mekkaniżmi ta' kontroll għall-magni u għall-muturi;l-għodda u l-magni kolla msemmija qabel b'mod partikolari għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti b'ras waħda jew aktar, għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti li jtaqqbu minnhom innifishom, għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti li ma jiġux jidhru, għat-titqib, għall-irbit, għall-issaldjar, għall-kamini, għall-armar, għat-trasport tal-partijiet, għat-tqegħid tal-partijiet, għall-iffurmar bl-injezzjoni, għall-pressa bil-fluss kiesaħ;magni elettroniċi u elettriċi ta' l-issaldjar biex iwaħħlu skorfini, viti u brekits mal-bodi tal-vetturi;apparat ta' l-issaldjar ta' l-imsiemer li jinkludi kontroll ta' l-issaldjar, apparat li jitma' l-imsimer, ras ta' l-issaldjar jew manek ta' l-issaldjar u tagħmir li jipprovdi l-fluwidu u/jew il-gass lejn it-tagħmir;għodda li jitħaddmu b'mod pnewmatiku biex tagħmel toqob tondi f'toqob eżagonali, u wkoll dispenser għall-komposti kimiċi ta' l-ankrar u l-partijiet għalihom;għodda ta' l-elettriku, magni u partijiet għalihom, b'mod partikolari għall-issettjar u l-armar ta' l-irbit, b'mod partikolari msiemer irbattuti, imsiemer irbattuti li ma jidhrux, skorfini ta' l-imsiemer irbattuti, imsiemer irbattuti li jtaqqbu minnhom innifishom u għall-installazzjoni ta' rbit tal-plastik u tal-metall li jintużaw f'varjetà ta' applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali inklużi li jintrabtu, li jikklippjaw, li jipplaggjaw fi u li jipplaggjaw fuq u għall-użu fil-konnessjonijiet u l-estrazzjoni tal-viti u ta' l-inserzjonijiet għall-viti;għodda tal-viti li jintrabtu bil-kamini;għodda bi jew mingħajr viti li jissikkaw minn qabel biex idaħħlu kamin tal-wajer u boxxli tal-kamin tal-wajer;għodda għall-installazzjoni ta' inserzjonijiet spirali għall-kamini tal-viti, b'mod partikolari viti, viti li jissikkaw, mandarini tat-torn, għodda ta' l-elettriku, spacer u għodda pnewmatika u manwali li tkisser it-truf tal-manek;apparat li jitma' l-imsiemer għall-issaldjar ta' l-imsiemer;forom għall-issettjar ta' l-imsiemer, għall-iffurmar bl-injezzjoni;magni elettriċi;magni lineari elettriċi;magni elettriċi għall-apparat ta' l-issaldjar, għall-apparat ta' l-irbit, għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti, għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti li jtaqqbu minnhom infushom;għodda, apparat, u magni għall-użu ma' konnessjonijiet tal-viti u l-partijiet tagħhom; biċċiet tad-drillijiet; viti għall-użu ma' konnessjonijiet tal-viti bi jew mingħajr kamin tal-wajer, viti tal-flush;magni tal-punzuni;magni tal-kolji għall-inserzjonijiet tal-kamini tal-wajer;magni ta' inċiżjoni;għodda ta' l-installazzjoni ta' l-inserzjonijiet tal-kamini tal-wajer u boxxli tal-kamini tal-viti;għodda li jmexxu biex imexxu l-ankrar;għodda ta' l-elettriku ta' l-issettjar u ta' l-installazzjoni għall-inserzjonijiet tal-kamini tal-viti, għall-klipps, għall-irbit;apparat li jitma' l-partijiet biex jitma' l-partijiet lill-magni, lill-għodda ta' l-installazzjoni, lill-għodda ta' l-issettjar, lill-għodda ta' l-armar, lill-magni ta' l-issaldjar;apparat li jitma' l-partijiet biex jitma' l-klipps;għodda tat-tagħwiġ tal-metall;sleeves għall-ikkumpressar;għodda ta' l-aġġustament għall-aġġustament ta' għodda ta' l-issaldjar, magni ta' l-issaldjar;magni ta' l-issaldjar ta' l-imsiemer;magni għall-applikazzjoni jew l-issaldjar ta' tappijiet għal fuq l-imsiemer;rjus ta' l-issaldjar;strumenti għall-provvista tal-gass;strumenti għall-provvista tal-gass inert;magni li jagħtu forma lil xi ħaġa; partijiet u fittings għall-oġġetti msemmija qabel; apparat li jnaqqas il-vibrazzjoni għall-magni.

Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); elektrisch gereedschap; elektrische, hydraulische en pneumatische elektrische gereedschappen; werktuigmachines; elektrisch gereedschap;elektrische draagbare gereedschappen;bedieningsinrichtingen voor machines en motoren;alle voornoemde gereedschappen en machines zijn met name voor het plaatsen van klinknagels met één of meerdere koppen, zelfpriemende klinknagels, blinde klinknagels, oogjes, voor het bevestigen, lassen, bedraden, samenstellen en vervoeren van onderdelen, plaatsen van onderdelen, voor spuitgieten, voor koude-vloeipersen;elektronische en elektrische lasmachines voor het bevestigen van moeren, beslagnagels en beugels aan autocarrosserieën;stiftlasmachines bestaande uit een lasbestuurder, een nagelaanvoerder of een laspistool en een eenheid voor het aanvoeren van vloeistof en/of gas naar het pistool;pneumatisch aangedreven gereedschappen voor het maken van ronde gaten in hexagonale gaten en tevens een afgifte-inrichting voor chemische verankeringssamenstellingen alsmede onderdelen daarvoor;elektrische gereedschappen, machines en onderdelen hiervoor, met name voor het plaatsen en samenstellen van bevestigingen, met name klinknagels, blinde klinknagels, felsmoeren, zelfpriemende klinknagels en voor het installeren van plastic en metalen bevestigingen die worden gebruikt bij verschilende industriële en commerciële toepassingen, waaronder het vastbinden, vastklemmen, vastklikken, insteken en opsteken, en voor gebruik met schroefinzetverbindingsstukken en -verwijderaars;gereedschappen voor het tappen van schroefdraad;gereedschappen met en zonder voorspoelers voor het inzetten van draad en bussen met schroefdraad;gereedschappen voor het installeren van spiraalvormige inzetsels met schroefdraad, met name schroeftaps, voorspoelen, spandoornen, elektrische gereedschappen, afstandhouders, en pneumatische en handbediende afbreekgereedschappen met lipje;stiftaanvoerinrichtingen voor stiftlassen;matrijzen voor het plaatsen van klinknagels, voor spuitgieten;elektrische motoren;lineaire elektrische motoren;elektrische motoren voor lasapparaten, voor bevestigingsapparaten, voor het plaatsen van klinknagels, voor plaatsing van zelfpriemende klinknagels;gereedschappen, apparaten en machines voor gebruik met schroefverbindingen en hun onderdelen; boorijzers; kranen voor gebruik met schroefverbindingen met of zonder schroefdraad, spoelkranen;draadsnijmachines (voor bouten);wikkelmachines voor inzetsels met schroefdraad;graveermachines;installatiegereedschappen voor inzetsels en bussen met schroefdraad;aansturingsgereedschappen voor drijfankers;elektrische plaatsings- en installatiegereedschappen voor inzetsels met schroefdraad, voor klemmen, voor bevestigingsmiddelen;onderdelenaanvoerders voor het aanvoeren van onderdelen naar machines, naar installatiegereedschappen, naar plaatsingsgereedschappen, naar montagegereedschappen, naar lasmachines;onderdelenaanvoerders voor het aanvullen van klemmen;stuikgereedschappen;drukmoffen;instelgereedschappen voor het instellen van lasgereedschappen, lasmachines;stiftlasmachines;machines voor het aanbrengen of lassen van doppen op draadstiften;laskoppen;gasvoorziening;apparaten voor edelgasaanvoer;machines voor het vervaardigen van sier- en profiellijsten; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; trillingsdempers voor machines.

Maszyny i obrabiarki; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); narzędzia ręczne ( z napędem mechanicznym lub elektrycznym); narzędzia zasilane elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne; obrabiarki; narzędzia elektryczne;przenośne narzędzia zasilane;mechanizmy kontrolne do maszyn, silników lub silników elektrycznych;wszystkie wyżej wymienione narzędzia i maszyny w szczególności do nitów z jedną lub więcej nitonakrętkami, do nitokołków, do nitów jednostronnie zamykanych, do przebijania, mocowania, zgrzewania, gwintowania, montażu i transportu części, ustalania części, wtryskiwania, do wytłaczania na zimno;spawarki i zgrzewnice elektroniczne i elektryczne do montażu nakrętek, śrub dwustronnych i klamr w nadwoziach samochodowych;urządzenia do zgrzewania śrub dwustronnych składające się z jednostki sterowania zgrzewem, podajnika śrub, głowicy zgrzewającej lub pistoletu zgrzewającego oraz jednostki dostarczania cieczy i/lub gazów do pistoletu;narządzia pneumatyczne do formowania otworów sześciokątnych z otworów okrągłych oraz dozowniki związków chemicznych do zabezpieczania złączy i części do nich;narzędzia zasilane, maszyny i części do nich, w szczególności do zakładania i mocowania elementów złącznych, w szczególności nitów, nitów jednostronnie zamykanych, nitokołków, oraz do instalacji elementów złącznych z tworzyw sztucznych i metali w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych, w tym w wiązaniach, zatrzaskach, zaczepach, wtyczkach i nakładkach, oraz do użytku w mocowaniu i zrywaniu śrub i złączy śrubowych;narzędzia do gwintowania;narzędzia z gwintownikami wstępnymi lub bez do montażu gwintów i tulei gwintowanych;narzędzia do instalacji wkładek śrubowych gwintowanych, w szczególności gwintowniki, gwintowniki wstępne, uchwyty obróbkowe, narzędzia zasilane, dystansery oraz narzędzia pneumatyczne i ręczne do zrywania trzpieni;podajniki śrub dwustronnych do zgrzewania śrub;formy do nitowania, do wtryskiwania;silniki elektryczne;liniowe silniki elektryczne;silniki elektryczne do urządzeń spawalniczych i zgrzewających, do urządzeń montażowych, do nitownic, do nitowania nitokołkami;narzędzia, urządzenia i maszyny do użytku w związku ze złączami śrubowymi i ich częściami; wiertła do wiertarek; gwintownki do użytku ze złączami śrubowymi gwintowanymi lub nie, narzynki gwintujące;maszyny do gwintowania;maszyny do gwintowania wkładek;maszyny do grawerowania;narzędzia instalacyjne do wkładek gwintowanych i tulei śrubowych gwintowanych;narzędzia montażowe do osadzania kotwi;zasilane narzędzia montażowe i instalacyjne do śrubowych wkładek gwintowanych, do zacisków, do elementów złącznych;podajniki części do podawania części do maszyn, do narzędzi instalacyjnych, do narzędzi montażowych, do maszyn spawalniczych i zgrzewających;podajniki części do podawania zacisków;kowadła narzędziowe;kołnierze zaciskowe;narzędzia nastawcze do dostosowywania narzędzi i maszyn spawalniczych i zgrzewających;maszyny do zgrzewania śrub dwustronnych;maszyny do nakładania lub zgrzewania nakładek na śruby;głowice zgrzewające;urządzenia do dostarczania gazów;inercyjne urządzenia do dostarczania gazów;formierki; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów; tłumiki wibracji do maszyn.

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); ferramentas eléctricas; ferramentas eléctricas, hidráulicas e pneumáticas; máquinas-ferramentas; ferramentas eléctricas;ferramentas portáteis eléctricas;dispositivos de comando de máquinas ou de motores;todas as ferramentas e máquinas atrás mencionadas, em especial para rebitagem com uma ou mais cabeças, rebitagem auto-perfurante, blindagem cega, abertura de ilhós, fecho, soldadura, abertura de roscas, montagem, transporte de peças, colocação de peças, moldagem por injecção, prensagem por fluxo a frio;máquinas de soldar electrónicas e eléctricas para fixar porcas, pinos e encaixes a uma estrutura automóvel;aparelhos de soldar pernos constituídos por um controlo do soldador, um alimentador de pernos, uma cabeça ou uma pistola de soldar, bem como uma unidade para fornecer líquido e/ou gás à pistola;ferramentas pneumáticas para fazer orifícios redondos em orifícios hexagonais, bem como um distribuidor para compostos de fixação química e respectivas peças;ferramentas e máquinas eléctricas, bem como peças para as mesmas, em especial para cravar e montar dispositivos de fixação, nomeadamente rebites, rebites cegos, porcas rebitadas, rebites auto-perfurantes, e para instalar dispositivos de fixação plásticos e metálicos utilizados numa variedade de aplicações industriais e comerciais, incluindo de fixação, de mola de retenção, de mosquetão, de ligação, e destinados a uniões e extracções de aparafusar e a inserções de aparafusar;ferramentas de abrir roscas de aparafusar;ferramentas com e sem encabadouros para inserir arame perfilado e casquilhos de arame perfilado;ferramentas para instalar encaixes helicoidais de rosca, em especial machos de abrir roscas, encabadouros, mandris, ferramentas mecânicas, distanciadores e ferramentas pneumáticas e manuais de ruptura do espigão;alimentadores de pernos para máquinas de soldar pernos;matrizes para rebitagem, para moldagem por injecção;motores eléctricos;motores eléctricos lineares;motores eléctricos para aparelhos de soldar, para aparelhos de fixação, para rebitagem e para rebitagem auto-perfurante;ferramentas, aparelhos e máquinas para utilização com uniões de aparafusar e respectivas peças; pontas de brocas; machos de abrir roscas destinados a uniões de aparafusar com ou sem arame perfilado, machos de abrir roscas à face;máquinas para abrir roscas;ferramentas de enrolar para encaixes de arame perfilado;máquinas para gravar;ferramentas de instalação para encaixes de arame perfilado e casquilhos de rosca de aparafusar;ferramentas de propulsão para a propulsão de escoras;ferramentas eléctricas para cravar e instalar encaixes de rosca de aparafusar, grampos, dispositivos de fixação;alimentadores de peças para máquinas, ferramentas de instalação, ferramentas de colocação, ferramentas de montagem e máquinas de soldar;alimentadores de peças para a alimentação de grampos;recalcadoras para ferramentas;mangas de compressão;ferramentas para ajuste de ferramentas de soldar, máquinas de soldar;máquinas de soldar pernos;máquinas para aplicação ou soldadura de coberturas sobre pregos;cabeças de soldar;serviços de fornecimento de gás;dispositivos de fornecimento de gás inerte;máquinas para moldurar; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; amortecedores de vibração para máquinas.

Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); motorové náradia; elektrické, hydraulické a pneumatické náradia; obrábacie stroje; motorové náradia;elektrické/motorové prenosné náradia;riadiace mechanizmy pre stroje a motory;všetky vyššie uvedené náradia a zariadenia, najmä pre nitovanie s jednou alebo viacerými hlavami, nitovanie samorazných nitov, nitovanie záslepiek, krúžkovanie, upevňovanie, zváranie, rezanie závitov, montáž, prepravu súčiastok, umiestňovanie súčiastok, formovanie vstrekovaním, lisovanie za studena;elektronické a elektrické zváracie prístroje pre pripevňovanie matíc, skrutiek a konzol na automobilovú karosériu;zariadenia na privarovanie skrutiek, obsahujúce ovládače zvárania, zásobníky so skrutkami, zváraciu hlavu alebo zváračku a jednotku na dovávanie tektutiny a/alebo plynu do prístroja;pneumaticky poháňané náradia pre výrobu šesťuholníkových dier z okrúhlych dier a taktiež dávkovače chemických kotviacich látok a ich časti;motorom poháňané náradia, stroje a ich časti, najmä pre pokladanie a montáž upínačov, najmä nitov, nitových záslepok, nitových matíc, samorazných nitov a pre montáž plastových a kovových upevňovačov, ktoré sa používajú pri rôznych priemyselných a komerčných aplikáciách vrátane pripevnenia, pripnutia, zapadnutia, zasunutia a napojenia a pre použitie v skrutkových spojoch a vyberaní skrutiek;zariadenia na razenie závitu skrutky;zariadenia s a bez prednavíjania pre vkladanie drôtených závitov a puzdier s drôtenými závitmi;náradia pre montáž vložiek so špirálovým skrutkovým závitom, najmä závitorezy, prednavíjače, priebojníky, motorové náradia, vymedzovacie vložky a pneumatické a manuálne odlamovacie náradia;zásobníky so skrutkami pre privarovanie skrutiek;matice pre nitovanie, pre formovanie vstrekovaním;elektrické motory;lineárne elektrické motory;elektrické motory pre zváracie zariadenia, pre upevňovacie zariadenia, pre nitovanie, pre nitovanie samorazných nitov;nástroje, zariadenia a stroje používané pri skrutkových spojoch a ich časti; vŕtacie korunky; závitníky používané pri skrutkových spojoch s alebo bez drôtového závitu;závitorezy (stroje);návíjacie prístroje pre drôtové závitové vložky;rytecké stroje;montážne náradia pre drôtové závitové vložky a skrutkové závitové puzdrá;náradia pre zarážanie kotiev;motorom poháňané zarážacie a montážne náradia pre skrutkové závitové vložky,;dávkovače pre dávkovanie častí do strojov, do montážnych strojov, do zváracích strojov;dávkovače pre dávkovanie svoriek;buchary;tlakové objímky;nastavovacie náradia pre nastavovanie zváracích prístrojov, zváracích náradí;zariadenia pre priváranie skrutiek;zariadenia pre aplikovanie alebo priváranie uzáverov na skrutky;zváracie hlavy;zariadenia na dodávanie plynu;zariadenia na dodávanie inertných plynov;lisovacie stroje; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary; tlmiče vibrácií pre stroje.

Stroji in strojna orodja; motorji in stroji (razen za kopenska vozila); strojni sklopi in pogonske komponente (razen za kopenska vozila); električno orodje; mehanska, hidravlična in pnevmatska električna orodja; strojna orodja; električno orodje;električna prenosna orodja;krmilne naprave za stroje in motorje;vse našteto orodje in stroji, zlasti za kovičenje z eno ali več glavami, kovičenje s prebodnimi kovicami, kovičenje s slepimi kovicami, izdelavo očesc, pritrjevanje, varjenje, vrezovanje navojev, sestavljanje, transport delov, nameščanje delov, injekcijsko brizganje, hladno stiskanje;elektronski in električni varilni stroji za pritrjevanje matic, kovic in spojk na avtomobilsko karoserijo;aparat za pritrjevanje kovic, sestavljen iz regulatorja kovičenja, podajalnika kovic, glave ali pištole za kovičenje in enoto za oskrbo pištole s fluidom in/ali plinom;orodja na pnevmatski pogon za izdelavo okroglih lukenj v šestkotne in tudi razdeljevalnik kemičnih sidrnih spojin in deli zanj;orodja na električni pogon, stroji in deli zanje, zlasti za pripravo in sestavljanje pritrdil, zlasti kovic, slepih kovic, zakovnih matic, prebodnih kovic in za vstavljanje plastičnih in kovinskih pritrdil, ki se uporabljajo v različnih industrijskih in komercialnih aplikacijah, vključno s tistimi, ki se privežejo, pripnejo, pritisnejo, vtaknejo in nataknejo, in za uporabo v vijačnih stikih, vijačnih stikih z vložki in pri odstranjevanju;orodja za narezovanje navojev na vijake;orodja z navitji za merilno žico za navoje ali brez njih in tesnilni obroči za merilno žico;orodja za polžaste vstavke za vrezovanje navojev, zlasti narezovalniki, predvpenjalniki, vpenjalne glave, vpenjalne osi, električna orodja, distančniki in pnevmatična in ročna orodja za odstranjevanje ostrih izvrtin;podajalniki zakovic za kovičenje;matrice za nameščanje kovic za injekcijsko brizganje;električni motorji;linearni električni motorji;električni motorji za varilne aparate, za pritrdilne aparate, za kovičenje, za kovičenje s prebodnimi kovicami;orodja, aparati in stroji, ki se uporabljajo v zvezi z vijačnimi stiki in deli zanje; rezila svedra; narezovalniki navojev za uporabo pri vijačnih zvezah z merilniki navojev ali brez njih, izravnalne naprave;stroji za rezanje ali valjanje navojev;navojni stroji za žične vstavke za navoje;gravirni stroji;montažna orodja za žične vstavke za navoje in tesnilne obroče za vijačne navoje;zabijalna orodja za vstavljanje sider;električna orodja za pripravo in montažo vstavkov za navoje, ščipalke, pritrdila;podajalniki delov za podajalne dele strojev, montažnih orodij, orodij za pripravo, orodij za sestavljanje, varilnih strojev;podajalniki delov za podajalnje ščipalk;orodna kovala;kompresijske manšete;prilagoditvena orodja za varilna orodja, varilne stroje;varilni stroji za kovice;stroji za natikanje ali varjenje kapic na kovice;privarilne glave;naprave za oskrbo s plinom;naprave za oskrbo z inertnim plinom;stroji za izdelavo kalupov (stroji za formanje); deli in montažna oprema za vse omenjeno blago; blažilniki tresljajev za stroje.

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); eldrivna verktyg; elektriska, hydrauliska och pneumatiska motordrivna verktyg; maskinverktyg; elektriska verktyg;motordrivna bärbara verktyg;styrmekanismer för maskiner och motorer;alla nämnda verktyg och maskiner speciellt för nitdrivning med en eller flera huvuden, drivning av självgenomträngande nitar och blindnitar, öglesättning, fastsättning, svetsning, gängning, montering, transport av delar, placering av delar, formsprutning, kallflödespressning;elektroniska och elektriska svetsmaskiner för fastsättning av muttrar, nitar och hållare för en bilkaross;nitsvetsapparater bestående av en svetskontroll, en nitmatare, ett svetsmunstycke eller en svetspistol och en enhet för tillförsel av vätska och/eller gas till pistoler;pneumatiskt drivna verktyg för att omvandla runda hål till sexkantiga hål och en utmatare för kemiska förankringspreparat och delar därtill;motordrivna verktyg, maskiner och delar därtill, speciellt sättning och montering av fästanordningar, speciellt nitar, blindnitar, nitmuttrar, självgenomträngande nitar och för installation av plast- och metallfästanordningar som används inom en mängd olika industriella och kommersiella tillämpningar inklusive påbindbara, påklämbara, påsnäppbara, ipluggningsbara och påpluggningsbara fästanordningar, och för användning i skruv- och skruvinsatskopplingar och utdragning;skruvgängskärningsverktyg;verktyg med och utan förgängare för insats av trådgängnings- och trådgängade bussningar;verktyg för installation av spiralinsatser för skruvgängning, speciellt sprintar, förgängare, dorn, maskinverktyg, mellanlägg och pneumatiska och manuella vektyg för avbrytning av gängtappshuvuden;nitmatare för nitsvetsning;stansar för nitmontering, för formsprutning;elmotorer;linjära elmotorer;elmotorer för svetsapparater, för fastsättningsapparater, för nitsättning, för sättning av självgenomträngande nitar;verktyg, apparater och maskiner för användning i samband med skruvkopplingar och deras delar; borrskär; sprintar för användning med skruvkoppling med eller utan gänga, försänkta sprintar;gängskärningsmaskiner;virningsmaskiner för trådgänginsatser;gravyrmaskiner;installationsverktyg för trådgänginsatser och skruvgängbussningar;verktyg för indrivning av ankare;motordrivna sättnings- och installationsverktyg för skruvgänginsatser, för klämmor och fästanordningar;delmatare för matning av delar till maskiner, installationsverktyg, sättningsverktyg, monteringsverktyg och svetsmaskiner;delmatare för matning av klämmor;verktygssänken;tryckhylsor;justerverktyg för justering av svetsverktyg, svetsmaskiner;nitsvetsmaskiner;maskiner för applicering eller svetsning av hattar på nitar;svetsmunstycken;anordningar för gastillförsel;anordningar för tillförsel av ädelgaser;formmaskiner; delar och komponenter till alla nämnda varor; vibrationsdämpare för maskiner.

8
Rucní nástroje a náradí (ovládané rucne); ruční nástroje, všechny pro nýtování, kroužkování, upevňování, montáž;svářecí pistole s ručním pohonem;ruční nástroje a nástroje pro ustavení upevňovacích prvků, zejména pro ustavení nýtů a nýtovacích matic a pro instalaci plastových a kovových upevňovacích prvků, které jsou používány v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení;ustavovací nástroje pro šroubovací kotvy;závitníky pro řezání vnitřních závitů v nýtovacích maticích; klíce; kleště pro manuální činnost;kleště na závitové tyče;kleště na závitová táhla;kladiva a nýtovače;ruční nástroje a stroje a jejich části používané ve šroubových spojích, zejména závitořezné nástroje na šrouby, zavaděče a vytahovače drátových závitových vložek a drátových závitových pouzder;ruční nástroje pro vkládání a vytahování vinutých vložek, zejména závitníky, navíječky, zavaděče závitové vložky, vytahovače a odlamovače unašeče;ruční nástroje a stroje používané při spojování šroubovými spoji a jejich částmi, zejména závitořezné nástroje na šrouby, nástroje s navíječkou pro drátové závitové vložky a drátová závitová pouzdra nebo bez ní;děrovací nástroje s ručním pohonem pro výrobu kruhových otvorů do šestihranných otvorů;ruční nástroje na řezání závitu pro obnovení závitů na šroubech, čepech kola a podobně;ruční nástroje pro přikládání víček na svorníky;závitníky používané ve šroubových spojích s drátovými závity nebo bez nich, protahovací závitníky;ruční závitořezné nástroje na šrouby; vrtací korunky; ruční navíjecí nástroje pro drátové závitové vložky;ruční nástroje pro závádění drátových závitových vložek a šroubových závitových pouzder;nástroje s ručním pohonem pro ustavení a instalaci nýtů, nýtovacích matic, samoprůrazných nýtů, drátových závitových vložek, sponek, upevňovacích prvků, sad pro opravu závitů.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; outils à main, tous pour rivetage, pose d'oeillets, fixation et assemblage;pistolets de soudage actionnés manuellement;outils à main et outils pour la pose d'attaches, en particulier pose de rivets et écrous à river et installation d'attaches en plastique et métal, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion;outils de pose de vis d'ancrage;tarauds pour formation de filetage interne de vis dans des écrous à river; clés; pinces pour opérations manuelles;pinces pour tiges de vis;pinces pour bielles filetées;marteaux et rivetiers;outils à main et machines et leurs pièces pour connexions à vis, en particulier outils de taraudage de vis, outils d'insertion et extraction de filets rapportés et douilles filetées;outils à main pour la mise en place et l'extraction d'inserts hélicoïdaux, en particulier tarauds, préenrouleurs, mandrins, extracteurs et outils de rupture de tenons;outils à main et machines pour connexions à vis et leurs pièces, en particulier outils de taraudage de vis, outils avec ou sans préenrouleur pour insertion de filets rapportés et douilles filetées;outils de poinçonnage actionnés manuellement pour arrondir des trous hexagonaux;outils à main de coupe de filets pour restauration de filets de boulons, goujons et assimilés;outils à main pour application de têtes sur des goujons;tarauds pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, tarauds de niveau;outils manuels de taraudage de vis; mèches; bobineuses manuelles pour inserts à filets rapportés;outils manuels pour lapose d'inserts à filets rapportés et douilles filetées à vis;outils manuels de pose et mise en place de rivets, écrous à river, rivets autoperçants, inserts filetés à vis, attaches, fixations, kits de réparation de filets.

Hand tools and implements (hand operated); hand tools all for riveting, eyeletting, fastening, assembly; manually operated welding guns; hand tools and tools for setting fasteners, in particular for setting rivets and rivet nuts and for installing plastic and metal fasteners which are used in a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on; setting tools for screw anchors; taps for internal screw thread forming in the rivet nuts; wrenches; pliers for manual operation; screw rod pliers; thread pull-rod pliers; hammers and riveters; hand tools and machines and parts therefor for use in screw connections, in particular screw-thread-tapping tools, tools for inserting and extracting wire thread and wire thread bushings; hand tools for installing and extracting helical inserts, in particular taps, prewinders, mandrels, extractors and tang break-off tools; manual tools and machines for use in connection with screw connections and their parts, in particular screw thread tapping tools, tools with and without prewinders for inserting wire thread and wire thread bushings; manually operated punching tools for making round holes into hexagonal holes; thread cutting hand tools for restoring threads on bolts, wheel studs and the like; hand tools for applying caps onto studs; taps for use with screw connection with or without wire thread, flush taps; screw-thread-tapping hand tools; drill bits; coiling hand tools for wire thread inserts; installation hand tools for wire thread inserts and screw thread bushings; hand operated setting and installation tools for rivets, rivet nuts, self piercing rivets, screw thread inserts, clips, fasteners, thread repair kits.

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handwerkzeuge, alle zum Nieten, Setzen von Ösen, Befestigen, Montieren;handbetätigte Schweißpistolen;Handwerkzeuge und Werkzeuge für das Setzen von Befestigungen, insbesondere für das Setzen von Nieten und Nietmuttern und für den Einbau von Befestigungen aus Kunststoff und Metall, die in verschiedenen gewerblichen und kommerziellen Anwendungen, einschließlich zum Anbinden, Aufstecken, Aufschnappen, Einstecken und Anstöpseln zum Einsatz kommen;Setzwerkzeuge für Schraubanker;Gewindebohrer zum Formen von Innengewinden in den Nietmuttern; Schraubenschlüssel; Zangen für manuelle Betätigung;Zangen mit Schraubenspindel;Gewindezangen mit Zugstab;Hämmer und Nietmaschinen;Handwerkzeuge und Maschinen und Teile dafür zur Verwendung bei Schraubverbindungen, insbesondere Gewindebohrwerkzeuge, Werkzeuge zum Einsetzen und Entfernen von Drahtgewinde und Gewindebuchsen aus Draht;Handwerkzeuge für den Einbau und das Entfernen von gewendelten Einsätzen, insbesondere Gewindebohrern, Vorwicklern, Dornen, Ausziehvorrichtungen und Werkzeugen zum Abtrennen von Keilzapfen;handbetätigte Werkzeuge und Maschinen zur Verwendung in Verbindung mit Schraubverbindungen und deren Teile, insbesondere Gewindebohrwerkzeuge, Werkzeuge mit und ohne Vorwickler zum Einsetzen von Drahtgewinde und Gewindebuchsen aus Draht;handbetätigte Stanzwerkzeuge zur Umwandlung von runden Löchern in Sechskantlöcher;Handwerkzeuge zum Gewindeschneiden zur Wiederherstellung von Gewinden an Schrauben, Radbolzen und dergleichen;Handwerkzeuge zum Aufstecken von Kappen auf Stiftbolzen;Gewindebohrer zur Verwendung mit Schraubverbindungen mit oder ohne Drahtgewinde, bündige Gewindebohrer;manuell zu betätigende Gewindebohrwerkzeuge; Bohreinsätze; Hand-Wickelwerkzeuge für Gewindeeinsätze aus Draht;Hand-Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze aus Draht und Buchsen für Schraubengewinde;handbetätigte Setz- und Einbauwerkzeuge für Niete, Nietmuttern, selbstpenetrierende Niete, Einsätze mit Schraubengewinde, Klemmen, Verbindungselemente, Gewindereparaturkits.

Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); håndredskaber, alle til nitning, isætning af maller, fastgørelse, montage;hånddrevne svejsepistoler;håndværktøj og værktøj til indstilling af fastgørelsesanordninger, isæt til indstilling af nitter og nittemøtrikker samt til påsætning af plastic- og metalfastgørelsesanordninger, der anvendes i en række industrielle og kommercielle applikationer, herunder påbinding, påklipsning, snaplukning, indstik og påsætning;indstilingsværktøj til skrueankre;tappe til formgivning af indvendige skruegevind i nittemøtrikker; skruenøgler; bidetænger til manuel betjening;skruespindeltænger;trækstangstænger med gevind;hamre og nittehamre;håndværktøj og maskiner og dele hertil til brug i skrueforbindelser, isæt gevindskæreværktøj, værktøj til isætning og udtrækning af metaltråd og metaltrådsbøsninger;håndværktøj til isætning og udtrækning af skrueformede indsatser, især tappe, anordninger til foroprulning, dorne, udtrækkere og værktøjer til afbrækning af medbringere;håndværktøj og maskiner til brug i forbindelse med skrueforbindelser og dele hertil, især værktøj til skæring af skruegevind, værktøj med og uden anordninger til foroprulning til isætning af metaltråd og metaltrådsbøsninger;hånddrevne udstansningsværktøj til at lave runde huller ud af sekskantede huller;håndbetjent gevindskæreværktøj til retablering af gevind på bolte, søm til hjul og lignende;håndværktøj til påsætning af hætter på søm;tappe til brug sammen med skrueforbindelser med eller uden metaltråd, flade tappe;gevindskæringsværtøj (hånddrevne); borekroner; hånddrevet rulleværktøj til metaltrådsindsatser;hånddrevet installationsværktøj til metaltrådsindsatser og bøsninger med skruegevind;hånddrevet indstillings- og monteringsværktøj til nitter, nittemøtrikker, selvskærende nitter, indsatser til skruegevind, clips, spænder, reparationssæt til gevind.

Χειροκίνητα εργαλεία και μηχανήματα· εργαλεία χειρός για ήλωση, τοποθέτηση καψουλιών, στερέωση, συναρμολόγηση·χειροκίνητα πιστόλια συγκόλλησης·εργαλεία χειρός και εργαλεία τοποθέτησης διατάξεων στερέωσης, ειδικότερα για τοποθέτηση γυρωτικών ήλων (πριτσινιών) και περικοχλίων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών) και για την εγκατάσταση πλαστικών και μεταλλικών διατάξεων στερέωσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όπου περιλαμβάνεται η πρόσδεση, η σύνδεση με συνδετήρα, η σύνδεση με σούστα και η σύνδεση με βύσμα·εργαλεία τοποθέτησης αγκυρώσεων κοχλία·σπειροτόμοι για διαμόρφωση εσωτερικού σπειρώματος κοχλία στα περικόχλια γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)· κλειδιά σύσφιξης· χειροκίνητες πένσες·πένσες κοχλιοφόρων ράβδων·πένσες για ράβδους έλξης με σπείρωμα·σφυριά και σφύρες ήλωσης·εργαλεία χειρός και μηχανές και μέρη αυτων για χρήση σε συνδέσεις κοχλίων, ειδικότερα εργαλεία ελικοτόμησης σπειρώματος κοχλιών, εργαλεία για εισαγωγή και εξαγωγή σπειρώματος σύρματος και δακτυλιοειδών τριβέων σπειρώματος σύρματος·εργαλεία χειρός για τοποθέτηση και εξαγωγή ελικοειδών παρεμβλημάτων σπειρώματος κοχλία, ειδικότερα σπειροτόμοι, διατάξεις περιέλιξης, μανδρέλια, εξολκείς και εργαλεία απαγκίστρωσης γλωσσίδας·χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές για χρήση σε σχέση με συνδέσεις κοχλίων και μέρη αυτών, ειδικότερα εργαλεία ελικοτόμησης σπειρώματος κοχλιών, εργαλεία με και χωρίς διάταξη περιέλιξης για την εισαγωγή σπειρώματος σύρματος και δακτυλιοειδών τριβέων σπειρώματος σύρματος·χειροκίνητα εργαλεία διάτρησης για τη διάνοιξη στρογγυλών οπών σε εξαγωνικές οπές·εργαλεία χειρός κοπής σπειρώματος για την αποκατάσταση σπειρωμάτων σε βλήτρα, μπουλόνια τροχού και παρεμφερή είδη·εργαλεία χειρός για την τοποθέτηση κεφαλών σε ήλους·σπειροτόμοι για χρήση με συνδέσεις κοχλίων με ή χωρίς σπείρωμα σύρματος, σπειροτόμοι έκπλυσης·χειροκίνητα εργαλεία ελικοτόμησης σπειρώματος κοχλιών· κοπτικά άκρα· εργαλεία περιέλιξης χειρός για παρέμβλημα με σπείρωμα σύρματος·εργαλεία τοποθέτησης χειρός παρεμβλημάτων σπειρώματος σύρματος και δακτυλιοειδών τριβέων σπειρώματος κοχλία·χειροκίνητα εργαλεία τοποθέτησης και εγκατάστασης γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), περικοχλίων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), αυτοδιάτρητων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), παρεμβλημάτων σπειρώματος κοχλία, συνδετήρων, διατάξεων στερέωσης, σετ επισκευής σπειρώματος.

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; herramientas manuales para remachar, agujerear, sujetar, ensamblar;sopletes manuales;herramientas manuales y herramientas para ajustar sujeciones, en particular para ajustar remaches y tuercas de remaches y para instalar sujeciones de plástico y metal que se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales incluyendo de amarre, de pinzamiento, de abrochado por presión y de enchufe;herramientas de ajuste para anclas de tornillo;machos de roscar para formar roscas de tornillo internas en las tuercas de remache; llaves inglesas; alicates para operaciones manuales;alicates de varilla de tornillo;alicates de varillas de tracción de rosca;martillos y remachadoras;máquinas y herramientas manuales y sus partes para su uso en conexiones de tornillo, en particular herramientas de roscado de rosca de tornillo, herramientas para insertar y extraer rosca de hilo y casquillos de rosca de hilo;herramientas de mano para instalar y extraer inserciones helicoidales, en particular machos de roscar, prebobinadores, mandriles, extractores y herramientas de desmoldeo de espiga;máquinas y herramientas manuales para su uso en relación con conexiones de tornillo y sus partes, en particular herramientas de roscado de rosca de tornillo, herramientas con y sin prebobinadores para insertar rosca de hilo y casquillos de rosca de hilo;herramientas punzonadoras manuales para hacer agujeros redondos en agujeros hexagonales;herramientas manuales de corte de rosca para restaurar roscas en pernos, husillos de rueda y similares;herramientas de mano para aplicar tapas en husillos;machos de roscar para su uso con conexión de tornillo con o sin rosca de hilo, machos de roscar a ras;herramientas de de roscado de rosca de tornillo accionadas manualmente; barrenas; herramientas manuales bobinadoras para inserciones de rosca de hilo;herramientas manuales de instalación para inserciones de rosca de hilo y casquillos de rosca de tornillo;herramientas de instalación y ajuste manuales para remaches, tuercas de remache, remaches de autoperforación, inserciones de rosca de tornillo, pinzas, sujeciones, equipos de reparación de rosca.

Tööriistad ja -vahendid (käsi-); käsi-tööriistad neetimiseks, aasadest läbipanemiseks, kinnitamiseks, koosteks;käsitsi kasutatavad keevituspüstolid;käsi-tööriistad ja tööriistad kinnitite paigaldamiseks, eelkõige neetide, neetmutrite paigaldamiseks ja plast- ja metallkinnitite installeerimiseks, mida kasutatakse erinevates tööstus- ja kaubandusrakendustes, kaasa arvatud seotavad, klammerdatavad, trukitavad, pistetavad ja pealevajutatavad kinnitid;kruviankrute paigaldamise tööriistad;tüüblid sisemiste kruvikeermete kujundamiseks neetmutritele; võtmed; käsitsi kasutatavad tangid;kruvivarretangid;keermestatud tõmbevarre tangid;vasarad ja neetijad;käsi-tööriistad ja masinad ja nende osad kasutuseks kruviühendustes, eelkõige kruvikeermestustööriistad, tööriistad juhtmekeermete ja juhtmekeermekatete sisenduseks ja laienduseks;käsi-tööriistad vedrukujuliste sisendite installeerimiseks ja laiendamiseks, eelkõige tüüblid, eelkeerajad, puuripadrunid, tõmmitsad ja roodukatkestustööriistad;käsi-tööriistad ja masinad kasutuseks seoses kruviühenduste ja nende osadega, eelkõige kruvikeermestustööriistad, eelkeerajatega varustatud või ilma nendeta tööriistad juhtmekeermete ja juhtmekeermekestade sisenduseks;käsitsi kasutatavad augustustööriistad ümmarguste aukude tegemiseks kuusnurksetesse aukudesse;käsitsi kasutatavad keermelõikustööriistad keermete taastamiseks poltidel, rõngastihvtidel ja sarnastel;käsi-tööriistad tihvtidele otste lisamiseks;tüüblid kasutuseks kruviühendustega, mis on varustatud juhtmekeermega või mitte, siletüüblid;käsi-tööriistad kruvikeermestamiseks; puuriterad; käsi-tööriistad juhtmekeermesisendite spiraalimiseks;käsitsi kasutatavad installeerimisriistad juhtmekeermesisendite ja kruvikeermekestade jaoks;käsitsi kasutatavad paigaldus- ja installeerimistööriistad neetide, neetmutrite, iseläbistavate neetide, kruvikeermesisendite, klambrite, kinnitite, keermeparanduskomplektide jaoks.

Käsityökalut ja -välineet; käsityökalut, kaikki niittaamiseen, rengastukseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen;käsikäyttöiset hitsauspistoolit;käsityökalut ja työkalut kiinnittimien asetukseen, erityisesti niittien ja niittien vastakappaleiden asetukseen sekä monenlaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa käytettävien muovi- ja metallikiinnittimien, mukaan lukien sidottavien, liitettävien, lukittavien, kytkettävien ja kiinnitettävien kiinnittimien, asentamiseen;ruuvien ankkureiden asetustyökalut;tapit kierteiden muodostamiseen niittien vastakappaleiden sisään; ruuviavaimet; käsikäyttöiset pihdit;ruuvikarapihdit;kierteitetyt vetotankopihdit;vasarat ja niittaajat;käsityökalut ja koneet sekä niiden osat käytettäviksi ruuviliitännöissä, erityisesti ruuvien kierteitystyökalut, työkalut kierrejousien ja kierrejousien holkkien liittämiseen ja irrottamiseen;käsityökalut kierteisten kappaleiden liittämiseen ja irrottamiseen, erityisesti tapit, esikiertäjät, karat, irrottimet ja ruotien katkaisutyökalut;käsikäyttöiset työkalut ja koneet käytettäviksi ruuviliitäntöjen ja niiden osien yhteydessä, erityisesti ruuvien kierteitystyökalut, työkalut esikiertäjällä ja ilman sitä kierrejousien ja kierrejousien holkkien liittämiseen;käsikäyttöiset lävistystyökalut pyöreiden reikien tekemiseen kuusikulmaisiksi rei'iksi;käsikäyttöiset kierteitystyökalut kierteiden palauttamiseksi pultteihin, pyörien pultteihin ja muihin vastaaviin;käsityökalut suojusten kiinnittämiseksi nauloihin;ruuviliitäntöjen kanssa käytettävät tapit kierrejousella tai ilman sitä, upotetut tapit;käsikäyttöiset työkalut; poranterät; käsikäyttöiset kelaustyökalut kierrejousikappaleille;käsikäyttöiset asetustyökalut kierrejousikappaleille ja ruuvien kierreholkeille;käsikäyttöiset asetus- ja asennustyökalut niiteille, niittien vastakappaleille, itseporautuville niiteille, kierteityskappaleille, liittimille, kiinnittimille, kierteiden korjaustarvikesarjoille.

Kéziszerszámok és berendezések; kéziszerszámok szegecseléshez, gyűrűzéshez, rögzítéshez, összeszereléshez;kézzel működtetett hegesztőpisztolyok;kéziszerszámok és szerszámok rögzítők illesztéséhez, különösképpen szegecsek és szegecsanyák illesztéséhez és ipari és kereskedelmi alkalmazások széles körében alkalmazott műanyag vagy fém rögzítők szereléséhez, beleértve a a ráköthető, rácsíptethető, rápattintható, dugaszolható és rádugaszolható alkalmazásokat;illesztőszerszámok csavaros horgonyokhoz;menetvágók belső csavarmenet létrehozásához a szegecsanyákban; csavarkulcsok; fogók kézi használatra;fogók csavarmenetes rudakhoz;fogók orsómenetes húzórudakhoz;kalapácsok és szegecselők;kézi szerszámok és gépek és ezek alkatrészei csavarkötésekhez, különösképpen csavarmenetfúró szerszámok, csavarorsómenetek és csavarorsómenetes hüvelyek behelyezésére és kivételére szolgáló szerszámok;kéziszerszámok spirálmenetek szereléséhez és kivételéhez, különösképpen csonkok, elővágók, fúrótengelyek, lehúzó szerszámok és szárvégletörő szerszámok;kéziszerszámok és gépek csavarkötésekhez kapcsolódó műveletekre és ezek alkatrészei, különösképpen csavarmenetvágó szerszámok, elővágós vagy elővágó nélküli szerszámok csavarorsómenetek és csavarorsómenetes hüvelyek beillesztéséhez;kézi működtetésű lyukasztószerszámok kerek furatok készítésére hexagonális lyukakba;menetmetsző szerszámok csavarok, kerékcsonkok és ezekhez hasonló tárgyak menetének helyreállításához;kéziszerszámok zárókupak csonkra való felhelyezéséhez;csavarorsómenetes vagy csavarorsómenet nélküli csavarkötésekhez használt négylapfejű csavarok, süllyesztett négylapfejű csavarok;csavarmenetvágó kéziszerszámok; fúrók; tekercselő kéziszerszámok csavarorsómenetes betétekhez;szerelési kéziszerszámok csavarorsómenetes betétekhez és csavarmenetes hüvelyekhez;kézzel működtetett illesztő- és szerelőszerszámok szegecsekhez, szegecsanyákhoz, önmetsző szegecsekhez, csavarmenetes betétekhez, csiptetőkhöz, rögzítőkhöz, menetjavító készletek.

Utensili e strumenti azionati manualmente; utensili manuali, tutti per chiodatura, occhiellatura, fissaggio, assemblaggio;pistole per saldatura manuali;utensili manuali ed utensili per messa a punto di dispositivi di fissaggio, in particolare per messa a punto di rivetti e dadi per rivetti e per installazione di dispositivi di fissaggio in plastica e metallo utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, compresa legatura, graffatura, chiusura a scatto, collegamento ed inserimento;utensili per messa a punto di ancore per viti;maschi per filettatura interna di viti che si forma in dadi per rivetti; chiave inglese; pinze per operazioni manuali;pinze per barre filettate;pinze a scatto per barre filettate;martelli e ribaditoi;utensili e macchine manuali e parti relative per connessioni a vite, in particolare utensili per maschiatura di viti, utensili per inserimento ed estrazione di filettature metalliche e boccole con filettatura metallica;utensili manuali per installazione ed estrazione di inserti elicoidali, in particolare maschi, presvolgitori, mandrini, estrattori ed utensili per rimozione del trascinatore;utensili e macchine manuali per connessioni a vite e loro parti, in particolare utensili di maschiatura per viti, utensili con o senza svolgitori per inserimento di filettature metalliche e boccole con filettatura metallica;utensili per punzonatura manuali per la formare fori rotondi in fori esagonali;utensili manuali di filettatura per ripristinare le filettature in bulloni, prigionieri per ruote e simili;utensili manuali per applicare tappi su prigionieri;maschi per connessioni a vite con o senza filettatura metallica, maschi di livello;filiere funzionanti manualmente; corone di trapani; utensili manuali per avvolgimento su bobine di inserti con filettatura metallica;utensili manuali di installazione per inserti con filettatura metallica e boccole con filettatura metallica;utensili manuali per messa a punto ed installazione di rivetti, dadi per rivetti, rivetti autoperforanti, inserti filettati per viti, fermagli, dispositivi di fissaggio, kit per riparazione di filettature.

Įrankiai ir padargai (valdomi rankomis); rankiniai įrankiai kniedijimui, plyšelių darymui, veržimui, rinkimui;rankiniai virinimo šautuvai;rankiniai ir kiti įrankiai, ypač skirti nustatyti ir rinkti veržles, ypač kniedes ir kniedžių veržles bei plastikinių ir metalinių veržlių, naudojamų įvairioms pramonės ir komercinėms reikmėms, įrengimui, įskaitant pririšimui, prisegimui, užšovimui, prijungimui ir sujungimui;sraigtų ankerių įsukimo įrankiai;sriegikliai vidiniams sriegio formavimui kniedžių veržlėse; veržliarakčiai; rankinės plokščiosios replės;plokščiosios replės sraigtų kotams;plokščiosios replės sriegiams traukti;plaktukai ir kniedytuvai;įrankiai ir mašinos bei jų dalys, skirtos naudoti sraigtiniuose sujungimuose, ypač sraigtų įsriegimo įrankiai, vielinių sriegių ir vielinių srieginių įvorių įdėjimo ir ištraukimo įrankiai;rankiniai įrankiai, skirti įdėti ir ištraukti srieginius įdėklus, ypač sriegikliai, paruošimo įsukimui detalės, įtvarai, ekstraktoriai ir kriaunų detalių nusukimo įrankiai;įrankiai ir mašinos, skirtos naudoti sujungiant sraigtais bei jų dalimis, ypač sraigtų įsriegimo įrankiai, įrankiai su arba be paruošimo įsukimui detalėmis, skirti įdėti vielinius sriegius ir vielines sriegines įvores;rankiniai skylių darymo įrankiai, skirti paversti apvalias skyles šešiakampėmis;sriegių įrėžimo įrankiai, skirti atnaujinti varžtų, srieginių vinių ir panašių prekių sriegius;įrankiai galvutes ant vinių uždėti;sriegikliai, skirti naudoti jungiant sraigtais su arba be vielinių sriegių, srautiniai sriegikliai;sraigtų įsriegimo įrankiai; grąžteliai; ritininiai įrankiai vieliniams srieginiams įdėklams;įrengimo įrankiai, skirti vieliniams srieginiams įdėklams ir sraigtų srieginėms įvorėms;rankiniai įsukimo ir įrengimo įrankiai kniedėms, kniedžių veržlėms, savaiminio įdurimo kniedėms, sraigtų srieginiams įdėklams, spaustukams, veržlėms, sriegių taisymo rinkiniai.

Rokas darbarīki, ar roku darbināmas ierīces; kniedēšanas, pistonu pievienošanas, nostiprināšanas, montāžas roku darbarīki;manuālas metināšanas pistoles;roku darbarīki un rīki, kas paredzēti slēgmehānismu uzvietošanai, jo īpaši kniežu un kniežu uzgriežņu uzvietošanai un plastmasas un metāla slēgmehānismu uzstādīšanai, kas tiek izmantoti daudzās rūpnieciskās un komerciālās lietotnēs, tai skaitā piekabināšanai, piespraušanai, piepogāšanai, iespraušanai un uzspraušanai;skrūvju enkuru uzstādīšanas rīki;iekšējo skrūvju vītņu veidošanas par kniežu uzgriežņiem vītņurbji; uzgriežņu atslēgas; manuāli izmantojamas knaibles;skrūvju stieņu knaibles;vītņu velkamu stieņu knaibles;āmuri un kniedētāji;roku darbarīki un mašīnas, un to daļas izmantošanai skrūvju savienojumos, jo īpaši skrūvju vītnes iegriešanas rīki, stiepļu un stiepļu vītņotu iemavu ievietošanas un izņemšanas rīki;roku darbarīki, kas paredzēti spirālveida starpliku uzstādīšanai un izņemšanai, jo īpaši vītņurbji, sākotnēji tinēji, caursitņi, ekstraktori un iedzītņu izņemšanas rīki;roku darbarīki un mašīnas izmantošanai saistībā ar skrūvju savienojumiem un to daļām, jo īpaši skrūvju vītņu iegriešanas rīki, rīki ar sākotnējiem tinējiem un bez tiem stiepļu un stiepļu vītņotu iemavu ievietošanai;manuāli izmantojami veidcirtņi apaļu caurumu izveidei heksagonālos caurumos;vītņu izveides manuāli rīki to atjaunošanai skrūvēs, riteņu tapskrūvēs un tamlīdzīgos izstrādājumos;rokas rīki vāciņu piemērošanai uz kniedēm;vītņurbji izmantošanai ar skrūvju savenojumu ar stiepli vai bez tās, strūklas vītņurbji;manuāli skrūves vītnes iegriešanas rīki; urbšanas urbis; manuāli tīšanas rīki stiepļu ieliktņiem;uzstādīšanas darba rīki stiepļu ieliktņiem un skrūvju rievotām iemavām;ar roku izmantojami uzstādīšanas un ievietošanas rīki, kas paredzēti kniedēm, kniežu uzgriežņiem, pašcaurumojošām kniedēm, skrūvju ieliktņiem ar vītni, skavām, slēgmehāniskiem, vītņu remonta komplektiem.

Għodda ta' l-idejn u implimenti (imħaddma bl-idejn); għodda ta' l-idejn kollha għall-irbit ta' l-imsiemer irbattuti, għat-titqib, għall-irbit, għall-armar;tagħmir ta' l-issaldjar imħaddma manwalment;għodda ta' l-idejn u għodda għall-issettjar ta' l-irbit, b'mod partikolari għall-issettjar ta' l-imsiemer irbattuti u l-iskorfini ta' l-imsiemer irbattuti u għall-installazzjoni ta' rbit tal-plastik u tal-metall li jintużaw f'varjetà ta' applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali inklużi li jintrabtu, li jikklippjaw, li jfaqqgħu posthom, li jipplaggjaw fi u li jipplaggjaw fuq;għodda ta' l-issettjar għall-ankrar tal-viti;viti għall-iffurmar fuq ġewwa tal-kamini tal-viti fl-iskorfini ta' l-imsiemer irbattuti; wrenches; tnalji għat-tħaddim manwali;tnalji għall-vireg tal-viti;tnalji tal-kamini bil-vireg li jinġibdu;mrietel u għodda li twaħħal l-imsiemer irbattuti;għodda ta' l-idejn u magni u l-partijiet għalihom għall-użu fil-konnessjonijiet tal-viti, b'mod partikolari għodda tal-viti li jintrabtu bil-kamini, għodda biex iddaħħal u toħroġ kamin tal-wajer u boxxli tal-kamin tal-wajer;għodda ta' l-idejn għall-installazzjoni u l-estrazzjoni ta' inserzjonijiet spirali, b'mod partikolari viti, viti li jissikkaw, mandarini tat-torn, estratturi u manwali li tkisser it-truf tal-manek;għodda ta' l-idejn u magni għall-użu ma' konnessjonijiet tal-viti u l-partijiet tagħhom, b'mod partikolari għodda tal-viti li jintrabtu bil-kamini, għodda bi u mingħajr il-viti li jissikkaw minn qabel biex iddaħħal kamin tal-wajer u boxxli tal-kamin tal-wajer;għodda tat-titqib li jitħaddmu manwalment biex tagħmel toqob tondi f'toqob eżagonali;għodda ta' l-idejn għall-qtugħ ta' kamini biex jerġgħu jgħaddu kamini fuq boltijiet, imsiemer tar-roti u l-istess xorta;għodda ta' l-idejn għall-applikazzjoni ta' tappijiet għal fuq l-imsiemer;viti għall-użu ma' konnessjonijiet tal-viti bi jew mingħajr kamin tal-wajer, viti tal-flush;għodda ta' l-idejn tal-viti li jintrabtu bil-kamini; partijiet tad-drill; magni tal-kolji ta' l-idejn għall-inserzjonijiet tal-kamini tal-wajer;għodda ta' l-idejn għall-installazzjoni ta' l-inserzjonijiet tal-kamini tal-wajer u boxxli tal-kamini tal-viti;għodda imħaddma bl-idejn għall-issettjar u l-installazzjoni għall-imsiemer irbattuti, skorfini ta' l-imsiemer irbattuti, imsiemer irbattuti li jtaqqbu minnhom innifishom, inserzjonijiet għall-kamini tal-viti, klipps, rbit, kitts għat-tiswija tal-kamini.

Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; handgereedschappen, allemaal voor klinkwerkzaamheden, voor het inzetten van oogjes en het samenstellen;met de hand te bedienen laspistolen;handgereedschappen en gereedschappen voor het plaatsen van bevestigingen, met name voor het plaatsen van klinknagels en felsmoeren en voor het installeren van plastic en metalen bevestigingsmiddelen die worden gebruikt bij verschillende industriële en commerciële toepassingen, waaronder het vastbinden, vastklemmen, vastklikken, insteken en opsteken;plaatsingsgereedschappen voor schroefankers;schroeftappen voor interne schroefdraadvorming in felsmoeren; Engelse sleutels; tangen voor handbediening;tangen voor schroefdraad;tangen voor het trekken van draden;hamers en klinkgereedschappen;handgereedschappen en machines en onderdelen daarvoor voor gebruik met schroefverbindingen, met name draadsnijtapgereedschappen, gereedschappen voor het inzetten en verwijderen van draad en bussen met schroefdraad;handgereedschappen voor het installeren en verwijderen van spiraalvormige inzetsels, met name schroeftaps, voorspoelen, spandoornen, verwijderapparatuur en afbreekgereedschappen;handgereedschappen en machines voor gebruik met schroefverbindingen en hun onderdelen, met name schroeftapgereedscapppen, gereedschappen met en zonder voorspoelen voor het insteken van schroefdraad en bussen met schroefdraad;handbediende perforeergereedschappen voor het maken van ronde gaten in hexagonale gaten;draadsnijhandgereedschappen voor het herstellen van schroefdraad op bouten, wieltappen en dergelijke;handgereedschappen voor het aanbrengen van doppen op stiften;kranen voor gebruik met schroefverbindingen met of zonder schroefdraad, spoelkranen;draaisnijtap-handgereedschappen; boorstiften; spoelhandgereedschappen voor inzetdelen met schroefdraad;handbediende installatiegereedschappen voor inzetstukken en bussen met schroefdraad;handbediende plaatsings- en installatiegereedschappen voor klinknagels, felsmoeren, zelfpriemende klinknagels, inzetsels van schroefdraad, klemmen, sluitingen, draadherstellende sets.

Narzędzia i przyrządy ręczne (sterowane ręcznie); narzędzia ręczne do nitowania, przebijania, mocowania i montażu;ręczne pistolety zgrzewające;narzędzia ręczne i narzędzia, w szczególności do zakładania nitów i nitonakrętek, oraz do instalacji elementów złącznych z tworzyw sztucznych i metali w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych, w tym w wiązaniach, zatrzaskach, zaczepach, wtyczkach i nakładkach;narzędzia do montażu pierścieni osadczych do śrub;gwintowniki do formowania gwintów wewnętrznych w nitonakrętkach; klucze maszynowe nastawne; szczypce ręczne;szczypce do prętów gwintowanych;szczypce do kołków karbowanych;młotki i nitownice;narzędzia ręczne i maszyny oraz części do nich, do użytku w złączach śrubowych, w szczególności narzędzia do gwintowania, narzędzia do montażu i zrywania gwintów i tulei gwintowanych;narzędzia ręczne do instalacji i zrywania wkładek śrubowych, w szczególności gwintowniki, gwintowniki wstępne, uchwyty obróbkowe, narzędzia do wyciągania i zrywania trzpieni;narzędzia ręczne i maszyny do użytku w związku ze złączami śrubowymi, w szczególności narzędzia do gwintowania, narzędzia z gwintownikami wstępnymi lub bez do montażu gwintów i tulei gwintowanych;ręczne narzędzia przebijające do wykonywania otworów sześciokątnych z otworów okrągłych;narzędzia ręczne do gwintowania, do odnawiania gwintów na sworzniach, śrubach igłowych i tym podobnych;narzędzia ręczne do nakładania nakładek na śruby;gwintownki do użytku ze złączami śrubowymi gwintowanymi lub nie, narzynki gwintujące;narzędzia ręczne do gwintowania; koronki wiertnicze; narzędzia ręczne do gwintowania wewnętrznego wkładek gwintowanych;ręczne narzędzia instalacyjne do wkładek gwintowanych i tulei śrubowych gwintowanych;ręczne narzędzia montażowe i instalacyjne do nitów, nitonakrętek, nitokołków, wkładek gwintowanych, zacisków, elementów złącznych, zestawy naprawcze do gwintów.

Ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; ferramentas manuais para rebitagem, colocação de ilhós, fixação, montagem;pistolas de soldar accionadas manualmente;ferramentas manuais e ferramentas para cravar dispositivos de fixação, em especial para cravar rebites e porcas rebitadas e para instalar dispositivos de fixação plásticos e metálicos utilizados numa variedade de aplicações industriais e comerciais, incluindo de fixação, de mola de retenção, de mosquetão e de ligação;ferramentas de cravar para escoras de aparafusar;machos de abrir roscas para formação de roscas de aparafusar internas em porcas rebitadas; chaves inglesas; alicates para operações manuais;alicates de haste de aparafusar;alicates de varetas roscadas;martelos e rebitadoras;ferramentas e máquinas manuais, bem como peças para as mesmas, destinadas a uniões de aparafusar, em especial ferramentas para abrir roscas de aparafusar, ferramentas de inserção e extracção de arame perfilado e casquilhos de rosca de aparafusar;ferramentas manuais para instalação e extracção de encaixes helicoidais, em especial machos de abrir roscas, encabadouros, mandris, extractores e ferramentas de ruptura do espigão;ferramentas e máquinas manuais para utilização com uniões de aparafusar e peças para as mesmas, em especial ferramentas para abrir roscas de aparafusar, ferramentas com e sem encabadouros para inserir arame perfilado e casquilhos de rosca de aparafusar;furadores manuais para fazer oríficios redondos em orifícios hexagonais;ferramentas manuais de cortar roscas para recuperar roscas em parafusos, pinos para rodas e afins;ferramentas manuais para aplicar tampas em pinos;machos de abrir roscas destinados a uniões de aparafusar com ou sem arame perfilado, machos de abrir roscas à face;ferramentas manuais para abrir roscas de aparafusar; pontas de brocas; ferramentas manuais de enrolar para encaixes de arame perfilado;ferramentas manuais de instalação para encaixes de arame perfilado e casquilhos de rosca de aparafusar;ferramentas manuais de cravação e instalação para rebites, porcas rebitadas, rebites auto-perfurantes, encaixes roscados, grampos, fechos, kits de reparação de roscas.

Ručné prístroje a náčinia (ručne ovládané); ručné náradia pre nitovanie, krúžkovanie, upevňovanie, montáž;manuálne zváracie pištole;ručné nástroje a náradia pre upevňovanie, najmä nitov, nitových záslepok, nitových matíc a pre montáž plastových a kovových upevňovačov, ktoré sa používajú pri rôznych priemyselných a komerčných aplikáciách vrátane pripevnenia, pripnutia, zapadnutia, zasunutia a napojenia;zarážacie náradia pre skrutkové kotvy;závitníky pre vnútorné formovanie závitu v nitovej matici; kľúče; kliešte pre ručnú prácu;kliešte na skrutky;vyťahovacie kliešte;kladivá a nitovače;ručné nástroje a stroje a ich časti používané so skrutkovými spojkami, najmä závitníkové náradia, náradia pre vkladanie a vyťahovanie závitového drôtu a puzdier so závitmi;ručné náradia pre inštalovanie a vyťahovanie špirálových závitov, najmä závitníky, prenavíjače, priebojníky a odlamovacie náradia;ručné nástroje a stroje používané so skrutkovými spojkami a ich časti, najmä závitníky, zariadenia s a bez prednavíjania pre vkladanie drôtených závitov a puzdier s drôtenými závitmi;manuálne ovládané raziace náradia pre výrobu šesťuholníkových dier z okrúhlych dier;závitorezné ručné náradie pre obnovovanie závitov na maticiach, skrutkách a podobne;ručné náradia pre aplikovanie uzáverov na skrutky;závitníky používané pri skrutkových spojoch s alebo bez drôtového závitu;závitníkové ručné náradia; vŕtacie korunky; navíjacie ručné náradia pre drôtené závitové vložky;inštalačné ručné náradia pre drôtené závitové vložky a puzdrá s drôtenými závitmi;ručné zarážacie a nitovacie náradia pre nity, nitové matice, samorazné nity, puzdrá s drôtenými závitmi, svorky, upevňovače, súpravy na opravu závitov.

Ročno orodje in oprema (ročno operirana); ročna orodja za kovičenje, izdelavo očesc, pritrjevanje, sestavljanje;pritrjevalne pištole na ročni pogon;ročna orodja in orodja za pripravo pritrdil, zlasti kovic in zakovnih matic in za vstavljanje plastičnih in kovinskih pritrdil, ki se uporabljajo v različnih industrijskih in komercialnih aplikacijah, vključno s tistimi, ki se privežejo, pripnejo, pritisnejo, vtaknejo in nataknejo;montažno orodje za vijačna sidra;vrezovalniki navojev za vrezovanje notranjih navojev v zakovne matice; izvijači; klešče za ročno delo;klešče za vijačno žico;vzvodne klešče za navoje;kladiva in klešče za zakovičenje;ročna orodja in stroji in deli zanje za uporabo pri vijačnih zvezah, zlasti orodja za vrezovanje navojev, orodja za vstavljanje in odstranjevanje navojne žice in tesnilnih obročev za žične navoje;ročna orodja za vstavljanje in odstranjevanje polžastih vstavkov, zlasti narezovalnikov navojev, predvpenjalnikov, vpenjalnih glav, odstranjevalcev in orodij za odstranjevanje ostrih izvrtin;ročna orodja in stroji za uporabo pri vijačnih zvezah in njihovi deli, zlasti orodja za vrezovanje navojev, orodja s predvpenjalniki in brez njih za vstavljanje navojne žice in tesnilnih obročev za žične navoje;orodja za prebijanje na ročni pogon za izdelavo okroglih lukenj v šesterokotne luknje;ročna orodja za vrezovanje navojev za obnavljanje navojev na vijakih, vijakih z vgreznjeno ramo za kolesa in podobnih;ročna orodja za pritrjevanje kap na vijake;narezovalniki navojev za uporabo pri vijačnih zvezah z merilniki navojev ali brez njih, izravnalne naprave;ročna orodja za narezovanje navojev na vijake; svedri; ročno orodje za zvijanje žice za žične vstavke za navoje;ročna montažna orodja za žične vstavke za navoje in tesnilne obroče za vijačne navoje;ročna orodja za nameščanje in montažo kovic, zakovnih matic, prebodnih kovic, žičnih vstavkov za navoje, ščipalk, spojk, kompleti za obnovo navojev.

Handdrivna verktyg och handredskap; handverktyg, alla för nitning, håltagning, fastsättning, montering;manuellt manövrerade svetspistoler;handverktyg och verktyg för sättning av fästanordningar, speciellt för sättning av nitar och nitmuttrar och för installation av plast- och metallfästanordningar som används inom en mängd olika industriella och kommersiella tillämpningar inklusive påbindbara, påklämbara, påsnäppbara, ipluggningsbara och påpluggningsbara fästanordningar;sättningsverktyg för skruvankare;sprintar för formning av interna skruvgängor i nitmuttrar; skiftnycklar; handtänger;skruvstångstänger;gängdragstångstänger;hammare och nitmaskiner;handredskap och maskiner och delar därtill för användning i skruvkopplingar, speciellt skruvgängskärningsverktyg, verktyg för isättning och uttagning av trådgängor och trådgängbussningar;handverktyg för installation och uttagning av spiralinsatser, speciellt sprintar, förgängare, dorn, extraktorer och vektyg för avbrytning av gängtappshuvuden;handverktyg och maskiner för användning i samband med skruvkopplingar och delar därtill, speciellt skruvgängskärningsverktyg, verktyg med och utan förgängare för införing trådgängor och trädgängbussningar;handdrivna håltagningsverktyg för att omvandla runda hål till sexkantiga hål;handverktyg för gängskärning för återställande av gängor på bultar, hjulbultar och liknande;handverktyg för applicering av hattar på nitar;sprintar för användning med skruvkoppling med eller utan gänga, försänkta sprintar;skruvgängskärningsverktyg (handverktyg); borrskär; lindningshandverktyg för trådgänginsatser;installationshandverktyg för trådgänginsatser och skruvgängbussningar;handdrivna isättnings- och installationsverktyg för nitar, nitmuttrar, självgenomträngande nitar, skruvgänginsatser, klämmor, fästen för industriellt bruk, gängreparationssatser.

9
Přístroje a nástroje vědecké, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci) a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
; elektronicky ztvárněné katalogy upevňovacích prvků na počítačových discích;hardware používaný při skládání elektronických jednotek;svářecí zařízení, zejména elektronické zařízení pro sváření obloukem;systémy sváření obloukem obsahující zejména zařízení pro svařování elektrickým obloukem;zdroje elektřiny;ovladače elektřiny pro svařování svorníků; elektrické a elektronické soucásti; mechanické, elektromechanické a elektronické spínače;elektricky ovládané nástroje pro ustavení nýtů, slepých nýtů, samoprůrazných nýtů, nýtovacích matic;měření drátových závitových vložek a síly pro ustavení různých nýtů;elektricky poháněné nástroje pro zavádění pouzder; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; zarízení ke zpracování dat a pocítace; elektronické notebooky; pocítacový software (nahraný); elektronické oznamovací tabule, elektronické poznámkové tabule, obrazovky, monitory, počítačové periferní zařízení, počítačové klávesnice, počítačové paměti; svarovací elektrody; interface (rozhraní) pro pocítace; prístroje pro dohlížení/monitoring; kalibry používané ve šroubových spojích s drátovým závitem nebo bez něho, kalibry šroubových závitů, kalibry slícování, elektrické svářecí přístroje a nástroje;elektrické přístroje a nástroje na svařování svorníků;ovladače svářecích hlav;ovladače svařování; soucásti a zarízení pro vše výše uvedené; počítačový software pro získávání, pro ukládání a pro analyzování dat vytvořených v průběhu výrobního procesu;počítačový software pro kontrolu upevňování nebo montáže;software pro nastavení nýtování nebo pro přezkušování svarů; spínadla.

Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; présentation électronique de catalogues de produits de fixation sur disques compacts;matériel d'assemblage d'unités électroniques;équipements de soudage, en particulier machines à souder électroniques à l'arc;systèmes de soudage à l'arc comprenant essentiellement des machines à souder électriques à l'arc;sources d'alimentation;commandes électriques pour soudage de goujons; composants électriques et électroniques; commutateurs mécaniques, électromécaniques et électroniques;outils électriques pour la pose de rivets, rivets aveugles, rivets autoperçants, écrous à river;mesure d'inserts filetés à vis et pose de différents rivets;outils électriques d'insertion de douilles; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; agendas électroniques; logiciels informatiques (enregistrés); tableaux indicateurs électroniques, tableaux d'affichage électroniques, écrans, moniteurs, périphériques informatiques, claviers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur; électrodes pour la soudure; interfaces pour ordinateurs; appareils de surveillance; jauges pour connexions à vis avec ou sans filets rapportés, jauges de filetage de vis, jauges de niveau, appareils et instruments électriques de soudage;appareils et instruments électriques de soudure de goujons;contrôleurs de têtes de soudage;contrôleurs de soudage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; logiciels de saisie, collecte et analyse de données générées pendant des processus de fabrication;logiciels de commande de fixations et assemblages;logiciels de vérification de pose et soudage de rivets; coupleurs.

Scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electronic rendition of catalogs for fastening products on computer discs; hardware used in assembling electronic units; welding equipment, in particular electronic arc welders; arc welding system comprised primarily of electric arc welders; power sources; power controls for stud welding; electrical and electronic components; mechanical, electromechanical and electronic switches; electrically operated tools for setting rivets, blind rivets, self-piercing rivets, rivet nuts; measuring screw thread inserts and the force for setting the various rivets; electrically operated tools for inserting bushings; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; electronic notebooks; computer software (recorded); electronic indicator panels, electronic notice boards, screens, monitors, computer peripheral devices, computer keyboards, computer memories; welding electrodes; interfaces for computers; monitoring apparatus; gages for use with screw connections with or without wire thread, screw thread gages, flush gages, electric welding apparatus and instruments; electric stud welding apparatus and instruments; weld head controllers; weld controllers; parts and fittings for all of the aforesaid goods; computer software for acquisition, for accumulation, and for analysis of data generated during manufacturing processes; computer software for fastening or assembly controlling; rivet set and welding verification software; couplers.

Wissenschaftliche, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; elektronische Wiedergabe von Katalogen für Befestigungsprodukte auf Computerplatten;Hardware zur Verwendung bei der Montage von elektronischen Baueinheiten;Schweißgeräte, insbesondere elektronische Lichtbogenschweißgeräte;Lichtbogenschweißanlagen, vorwiegend bestehend aus elektrischen Lichtbogenschweißgeräten;Stromquellen;Leistungsregler für das Bolzenschweißen; elektrische und elektronische Bauteile; mechanische, elektromechanische und elektronische Schalter;elektrisch betriebene Werkzeuge für das Setzen von Nieten, Blindnieten, selbstpenetrierenden Nieten, Nietmuttern;Messung von Einsätzen mit Schraubengewinde sowie der Kraft für das Setzen der verschiedenen Niete;elektrisch betriebene Werkzeuge zum Einsetzen von Buchsen; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische Notizbücher; Computersoftware (gespeichert); elektronische Anzeigetafeln, elektronische Meldetafeln, Bildschirme, Monitore, Computerperipheriegeräte, Computertastaturen, Computerspeicher; Schweißelektroden; Computerschnittstellen; Überwachungsgeräte; Messlehren zur Verwendung mit Schraubverbindungen mit oder ohne Drahtgewinde, Gewindelehren, fluchtrechte Lehren, elektrische Schweißgeräte und -instrumente;elektrische Bolzenschweißinstrumente und -apparate;Schweißkopfsteuerungen;Schweißsteuerungen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren; Computersoftware zur Erfassung, Sammlung und Analyse von in Herstellungsverfahren generierten Daten;Computersoftware für die Steuerung von Befestigungs- oder Montagevorgängen;Software für die Überprüfung von Nietensetz- und Schweißarbeiten; Koppler.

Videnskabelige, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; elektronisk gengivelse af kataloger til fastgørelse af produkter på computerdiske;hardware anvendt ved montering af elektroniske enheder;svejseudstyr, især elektroniske lysbuesvejsere;lysbuesvejseanlæg bestående primært af elektriske lysbuesvejsere;kraftkilder;elektriske styringer til tapsvejsning; elektriske og elektroniske komponenter; mekanisk, elektromekanisk og elektronisk kontakter;elektrisk drevet værktøj til indstilling af nitter, blindnitter, selvskærende nitter, nittemøtrikker;måling af skruegevindsindsatser og kraften, der er nødvendig for at indstille de forskellige nitter;elektrisk drevet værktøj til isætning af bøsninger; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr og computere; elektroniske kalendere; computersoftware (registreret); elektroniske displaytavler, elektroniske opslagstavler, skærme, monitorer, perifert udstyr til computere, tastaturer til computere, computerhukommelser; svejseelektroder; interface til computere; apparater til overvågning; målere til brug sammen med skrueforbindelser med eller uden metaltråd, skruegevindmålere, niveaumålere, elektriske svejseapparater og instrumenter;elektriske svejseapparater og -instrumenter;svejsehovedstyringer;svejsestyringer; dele og tilbehør til alle de nævnte varer; computersoftware til hentning, til indsamling og til analyse af data skabt i løbet af fremstillingsprocesser;computersoftware til fastgørelses- eller montagestyringer;software til verificering af placeringen og svejsningen af nitter; koblinger.

Συσκευές και όργανα επιστημονικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επιτήρησης) και διδασκαλίας· συσκευές και όργανα για τη μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· ηλεκτρονική μετάφραση καταλόγων για προϊόντα στερέωσης σε δίσκους ηλεκτρονικών υπολογιστών·υλικό για χρήση στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών μονάδων·εξοπλισμός συγκόλλησης, ειδικότερα συσκευές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο·σύστημα συγκόλλησης με τόξο αποτελούμενο κυρίως από συσκευές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο·πηγές ισχύος·ηλεκτρικοί ελεγκτήρες για συγκόλληση ήλων· ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία· μηχανικοί, ηλεκτρομηχανικοί και ηλεκτρονικοί μεταγωγείς·ηλεκτροκίνητα εργαλεία για τοποθέτηση γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), τυφλών γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), περικοχλίων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών), αυτοδιάτρητων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)·μέτρηση παρεμβλημάτων σπειρώματος κοχλία και της δύναμης που απαιτείται για την τοποθέτηση των διάφορων γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)·ηλεκτροκίνητα εργαλεία για την εισαγωγή δακτυλιοειδών τριβέων· μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· ηλεκτρονικές ατζέντες· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (εγγεγραμμένο)· ηλεκτρονικοί πίνακες ενδείξεων, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, οθόνες, περιφερειακά συστήματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πληκτρολόγια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών· ηλεκτρόδια συγκόλλησης· διεπαφές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· συσκευές παρακολούθησης· μετρητές για χρήση με συνδέσεις κοχλίων με ή χωρίς σπείρωμα σύρματος, μετρητές σπειρώματος κοχλία, μετρητές έκπλυσης, συσκευές και όργανα ηλεκτροσυγκόλλησης·συσκευές και όργανα ηλεκτροσυγκόλλησης,·ελεγκτήρες κεφαλής συγκόλλησης·ελεγκτήρες συγκόλλησης· μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για απόκτηση, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών διεργασιών·λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για έλεγχο διεργασιών στερέωσης ή συναρμολόγησης·λογισμικό τοποθέτησης γυρωτικών ήλων (πριτσινιών) και επαλήθευσης συγκόλλησης· ζεύκτες.

Aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; conversión electrónica de catálogos para productos de sujeción en discos de ordenador;hardware utilizado en el ensamblaje de unidades electrónicas;equipos de soldadura, en particular soldadores al arco electrónicos;sistema de soldadura al arco formado principalmente por soldadores al arco eléctricos;fuentes de electricidad;controles de electricidad para soldar husillos; componentes eléctricos y electrónicos; conmutadores mecánicos, electromecánicos y electrónicos;herramientas eléctricas para ajustar remaches, remaches ciegos, remaches de autoperforación, tuercas de remache;inserciones para merdir la rosca de tornillo y la fuerza para ajustar los diferentes remaches;herramientas eléctricas para insertar casquillos; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; agendas electrónicas; software informático (registrado); cuadros de indicadores electrónicos, tablones de anuncios electrónicos, pantallas, monitores, periféricos de ordenador, teclados de ordenadores, memorias para equipos informáticos; electrodos de soldadura; interfaces para ordenadores; aparatos de vigilancia; calibres para su uso con conexiones de tornillo con o sin rosca de hilo, calibres de rosca de tornillo, calibres de chorro, aparatos e instrumentos de soldadura eléctricos;aparatos e instrumentos eléctricos para soldar husillos;controladores de cabezal de soldar;controladores de soldar; partes y piezas para todos los productos mencionados; software para obtener, acumular y analizar datos generados durante procesos de fabricación;software para el control de sujeciones o de ensamblaje;software de verificación de soldadura y juego de remaches; acopladores.

Teadusotstarbelised, optika-, kaalumis-, mõõtmis-, signalisatsiooni-, kontrolli- (järelevalve) ja õppeaaparaadid ja -instrumendid; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; arvutikettal olevate elektrooniliste kataloogide esitlemine kinnitustoodete osas;elektrooniliste seadmestike koostamisel kasutatav rauakaup;keevitusseadmed, eelkõige elektroonilised kaarkeevitusseadmed;kaarkeevitussüsteemid, mis koosnevad peamiselt elektrilistest kaarkeevitusseadmetest;toiteallikad;toitejuhtseadmed tihvtide keevitamiseks; elektrilised ja elektroonilised komponendid; mehaanilised, elektromehaanilised ja elektroonilised lülitid;elektrilised tööriistad neetide, pimeneetide, iseläbistavate neetide, neetmutrite paigaldamiseks;kruvikeermesisendite ja erinevate neetide paigaldamisel kasutatava jõu mõõtmine;elektriliselt käitatavad tööriistad kestade sisendamiseks; magnetandmekandjad, helisalvestusplaadid; andmetöötlusseadmed ja arvutid; sülearvutid; arvutitarkvara (salvestatud); elektroonilised teadetetahvlid, elektroonilised märkmepaneelid, ekraanid, monitorid, arvutite välisseadmed, arvutiklaviatuurid, arvutite mäluseadmed; keevituselektroodid; liidesed (arvutitele); monitooringuseadmed; mõõdikud kasutuseks kruviühendustega koos juhtmekeermega või ilma, kruvikeermemõõdikud, siledusmõõdikud,elektrilised keevitusaparaadid ja -instrumendid;elektrilised tihvtikeevitusaparaadid ja -instrumendid;keevituspea juhtseadmed;keevitusseadme juhtseadmed; kõikide eelnimetatute osad ja tarvikud; arvutitarkvara tootmisprotsesside käigus genereeritud andmete omandamiseks, akumuleerimiseks ja analüüsiks;arvutitarkvara kinnitamiseks või koostejuhtimiseks;neetide paigaldus- ja keevitusverifikatsioonitarkvara; ühendusdetailid.

Tieteelliset, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-) ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; kiinnitystuotteiden elektroniset luettelot tietokonelevyillä;elektronisten yksiköiden kokoamisessa käytettävät laitteistot;hitsausvälineet, erityisesti sähkökaarihitsauslaitteet;kaarihitsausjärjestelmät, jotka koostuvat pääasiallisesti sähkökaarihitsauslaitteista;virtalähteet;virransäätimet tapitushitsaukseen; sähkö- ja elektroniset komponentit; mekaaniset, sähkömekaaniset ja elektroniset kytkimet;sähkötoimiset työkalut niittien, sokkoniittien, itseporautuvien niittien, niittien vastakappaleiden asettamiseen;ruuvien kierteityskappaleiden sekä erilaisten niittien asetusvoiman mittarit;sähkötoimiset työkalut holkkien asettamiseen; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; tietojenkäsittelylaitteistot ja tietokoneet; sähköiset muistikirjat; tietokoneohjelmistot (tallennetut); elektroniset näyttötaulut, sähköiset ilmoitustaulut, näytöt, monitorit, tietokoneiden oheislaitteet, tietokoneiden näppäimistöt, tietokonemuistit; hitsauselektrodit; tietokoneliittymät; tarkkailulaitteet; ruuviliitäntöjen kanssa käytettävät tulkit kierrejousella tai ilman sitä, kierretulppatulkit, uppotulkit, sähkötoimiset hitsauslaitteet ja -välineet;sähköiset tapitushitsauslaitteet ja -kojeet;hitsauspään ohjaimet;hitsauksen ohjaimet; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille; tietokoneohjelmistot valmistusprosessien aikana tuotettavan datan hankintaan, keruuseen ja analysointiin;tietokoneohjelmistot kiinnityksen tai kokoamisen ohjaamiseen;ohjelmistot niittien asetukseen ja hitsaukseen varmennukseen; liitoskappaleet.

Tudományos, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) és oktatóberendezések és -készülékek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések
; rögzítési termékek katalógusainak elektronikus megjelenítése számítógépes lemezeken;elektronikus egységek összeszereléséhez használt szerelvények;hegesztőkészülékek, különösképpen elektronikus ívhegesztők;elsősorban villamos ívhegesztőkből álló ívhegesztő rendszer;áramforrások;áramszabályozók csonkhegesztéshez; villamos és elektronikus komponensek; mechanikus, elektromechanikus és elektronikus kapcsolók;elektromos szerszámok szegecsek, vakszegecsek, önmetsző szegecsek, szegecsanyák illesztéséhez;csavarmenetes betétek és különböző szegecsek illesztéséhez szükséges erő méréséhez;elektromos szerszámok hüvelyek beillesztéséhez; mágneses adathordozók, (jel)hordozó lemezek; adatfeldolgozási berendezések és számítógépek; elektronikus jegyzőkönyvek; (rögzített) számítógép program; elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus hirdetőtáblák, képernyők, monitorok, számítógép-perifériák, számítógép billentyűzetek, számítógép memóriák; ívhegesztő elektródák; interfészek számítógépekhez; monitoring készülékek; orsócsavarmenetes vagy orsócsavarmenet nélküli csavarkötésekhez használt mérőműszerek, csavarmenet-mérőműszerek, süllyesztékmérők, villamos hegesztőberendezések és -készülékek;villamos szegecshegesztő-berendezések és -készülékek;hegesztőfej-szabályozók;hegesztés-szabályozók; az összes fent említettek alkatrészei és felszerelései; számítógépes szoftverek gyártási folyamatok során létrehozott adatok fogadásához, gyűjtéséhez és elemzéséhez;számítógépes szoftverek rögzítések vagy összeszerelések szabályozására;szegecsrögzítés- és hegesztésvizsgálati szoftver; összekapcsolók.

Apparecchi e strumenti scientifici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; presentazione elettronica di cataloghi di prodotti di fissaggio su dischi per computer;articoli in ferro per assemblaggio di unità elettroniche;apparecchiature per saldatura, in particolare saldatrici ad arco elettroniche;sistemi per saldatura ad arco, costituiti principalmente da saldatrici ad arco elettriche;alimentazioni;comandi elettrici per saldatura di prigionieri; componenti elettrici ed elettronici; interruttori meccanici, elettromeccanici ed elettronici;utensili elettrici per messa a punto di rivetti, rivetti ciechi, rivetti autoperforanti, dadi per rivetti;misurazione di inserti filettati per viti e della forza necessaria per la messa a punto di vari rivetti;utensili elettrici per l'inserimento di boccole; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; apparecchiature per l'elaborazione di dati e computer; agende elettroniche; software (registrato); tabelloni elettronici, bacheche elettroniche, schermi, monitor, periferiche per computer, tastiere per computer, memorie per computer; elettrodi per saldatura; interfacce (informatica); apparecchi di sorveglianza; calibri per connessioni a vite con o senza filettatura metallica, calibri filettati per viti, calibri di livello, apparecchi e strumenti elettrici per saldatura;strumenti ed apparecchi elettrici per saldare;dispositivi di comando per teste a saldare;dispositivi di comando per saldatura; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; software per acquisizione, accumulo ed analisi di dati generati durante processi di fabbricazione;software per comando relativo a fissaggio o assemblaggio;software per messa a punto di rivetti e verifica della saldatura; accoppiatori.

Moksliniai, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros) ir mokymo prietaisai bei aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; elektroninis katalogų apie tvirtinimo produktus teikimas kompiuterių diskų pagalba;aparatinė įranga, naudojama elektroninių blokų surinkime;suvirinimo įranga, ypač elektroniniai lankinio suvirinimo aparatai;lankinio suvirinimo sistemos, susidedančios visų pirma iš elektrinio lankinio suvirinimo aparato;energijos šaltiniai;energijos valdikliai vinių virinimui; elektriniai ir elektroniniai komponentai; mechaniniai, elektromechaniniai ir elektroniniai jungikliai;elektriniai įrankiai, skirti nustatyti kniedes, nematomas kniedes, kniedžių veržles, savaiminio įdurimo kniedes;sraigtų srieginių įdėklų ir įvairiam kniedijimui reikalingos galios matavimas;elektriniai įrankiai, skirti įdėti įvores; magnetinės duomenų laikmenos, įrašomieji diskai; duomenų apdorojimo įranga ir kompiuteriai; elektroninės užrašų knygelės; kompiuterių programinė įranga (įrašyta); elektroninių indikatorių skydai, elektroninės skelbimų lentos, ekranai, vaizduokliai, kompiuterių išoriniai įrenginiai, kompiuterių klaviatūros, kompiuterių atminties įrenginiai; suvirinimo elektrodai; kompiuterių sietuvai; stebėjimo aparatai; matuokliai, skirti naudoti sujungiant sraigtais su arba be vielinių sriegių, sraigtų sriegių matuokliai, srauto matuokliai, elektriniai suvirinimo aparatai ir instrumentai;elektriniai vinių virinimo aparatai ir instrumentai;virinimo galvutės valdikliai;virinimo valdikliai; visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai; kompiuterių programinė įranga, skirta gamybos procesų metu gaunamos informacijos gavimui, kaupimui ir analizei;kompiuterių programinė įranga, skirta veržimo ar surinkimo kontrolei;sukniedijimo ir suvirinimo patvirtinimo programinė įranga; šakotuvai.

Zinātniskas, optiskas, svēršanas, mērīšanas, signalizēšanas, pārbaudes (uzraudzības) un mācību iekārtas un instrumenti; aparāti, ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei; katalogu elektroniski atveidojumi izstrādājumiem, kurus piestiprina pie datoru diskiem;aparatūra, ko izmanto elektronisko iekārtu montāžai;metināšanas aprīkojums, jo īpaši elektroniskā loka metinātāji;loka metināšanas sistēma, kas galvenokārt sastāv no elektriskā loka metinātājiem;enerģijas avoti;kniežu piemetināšanas jaudas kontroles iekārtas; elektriskas un elektroniskas sastāvdaļas; mehāniski, elektromehāniski un elektroniski slēdži;elektriski rīki kniežu, aizkaru kniežu, pašcaurumojošu kniežu uzstādīšanai;mērīšanas skrūvju ieliktņi ar vītni un iespējas dažādu kniežu uzstādīšanai;elektriski rīki iemavu ievietošanai; magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; datu apstrādes iekārtas un datori; elektroniskās piezīmju grāmatiņas; datoru programmatūra (ierakstīta); elektroniski indikatoru dēļi, elektroniski paziņojumu dēļi, ekrāni, monitori, datoru perifērijas ierīces, datoru tastatūras, datoru atmiņas; metināšanas elektrodi; datoru saskarnes (interfeisi); monitoringa aparāti; mērītāji izmantošanai ar skrūvju savienojumiem ar stiepli vai bez tās, stieples mērītāji, strūklas mērītāji, elektriskas metināšanas iekārtas un instrumenti;elektriski kniežu piemetināšanas aparāti un instrumenti;metināmi galvas kontroles aparāti;kontaktmetināšanas laika regulators; visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi; datoru programmatūra to datu ieguvei, uzkrāšanai un analīzei, kas tika ģenerēti ražošanas procesu laikā;datoru programmatūra stiprināšanas vai montāžas kontrolei;kniedspiedis un metināšanas pārbaudes programmatūra; savienotāji.

Apparat u strumenti xjentifiċi, ottiċi, ta' l-użin, tal-kejl, tas-sinjalar, tal-kontroll (superviżjoni), u tat-tagħlim; apparat u strumenti li jittrażmettu, jikkonnettjaw, ibiddlu, jakkumulaw, jirregolaw u jikkontrollaw l-elettriku; rendiment elettroniku ta' katalgi biex jintrabtu prodotti fuq diski tal-kompjuter;ħardwer użat fl-unitajiet elettroniċi ta' l-armar;tagħmir ta' l-issaldjar, b'mod partikolari tagħmir elettroniku ta' l-issaldjar bl-arka;sistema ta' l-issaldjar bl-arka magħmula l-aktar minn tagħmir elettriku ta' l-issaldjar bl-arka;unitajiet li jipprovdu l-elettriku;kontrolli tas-saħħa għall-issaldjar ta' l-imsiemer; komponenti elettriċi u elettroniċi; swiċis mekkaniċi, elettromekkaniċi u elettroniċi;għodda mħaddma bl-elettriku għall-isettjar ta' msiemer irbattuti, imsiemer irbattuti li ma jidhrux, imsiemer irbattuti li jtaqqbu minnhom innifishom, skorfini ta' l-imsiemer irbattuti;il-kejl ta' inserzjonijiet tal-kamini tal-viti u s-saħħa għall-issettjar ta' msiemer irbattuti varji;għodod li jaħdmu bl-elettriku biex idaħħlu l-boxxli; data carriers manjetiċi, diski li jirreġistraw; tagħmir u kompjuters li jipproċessaw id-data; notebooks elettroniċi; softwer tal-kompjuter (irreġistrat); panewijiet elettroniċi ta' l-indikazzjoni, bords ta' l-avviżi elettroniċi, skrins, moniters, oġġetti periferali tal-kompjuter, tastieri tal-kompjuters, memorji tal-kompjuter; elettrodi ta2019 l-iwweldjar; konnessjonijiet għall-kompjuters; apparat tas-sorveljanza; kalibru għall-użu ma' konnessjonijiet bil-kamini tal-viti bi jew mingħajr il-kamin tal-wajer, kalibru tal-kamini tal-viti, kalibru tal-flush, apparat u strumenti elettriċi ta' l-issaldjar;apparat u strumenti elettriċi għall-issaldjar ta' l-imsiemer;ras tal-kontrolluri ta' l-issaldjar;kontrolluri ta' l-issaldjar; partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel; softwer tal-kompjuter għall-akkwist, għall-ħbir, u għall-analiżi tad-data ġġenerata matul il-proċessi tal-manifattura;softwer tal-kompjuter għall-kontroll ta' l-irbit jew l-armar;softwer għall-verifika ta' l-issettjar u ta' l-issaldjar ta' l-imsiemer irbattuti; couplers.

Wetenschappelijke, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; elektronische weergave van catalogussen voor bevestigingsmiddelen op computerschijven;ijzerwaren voor het samenstellen van elektronische eenheden;lasapparatuur, met name elektronische booglasinrichtingen;booglassystemen voornamelijk bestaande uit elektrische booglasinrichtingen;voedingsbronnen;elektrische besturingen voor stiftlassen; elektrische en elektronische componenten; mechanische, elektromechanische en elektronische schakelaars;elektrisch bediende gereedschappen voor het plaatsen van klinknagels, blinde klinknagels, zelfpriemende klinknagels, felsmoeren;meetinzetstuken met schroefdraad en de kracht voor het plaatsen van verschillende klinknagels;elektrisch bediend gereedschap voor het plaatsen van bussen; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische notitieboekjes; computersoftware (geregistreerd); elektronische reclameborden, elektronische mededelingenborden, schermen, monitors, computerrandapparatuur, toetsenborden voor computers, computergeheugens; laselektroden; interfaces voor computers; bewakingstoestellen; meters voor gebruik met schroefverbindingen met of zonder schroefdraad, schroefdraadmeters, vlakmeters, elektrische lasapparaten en -instrumenten;elektrische stiftlasapparaten en -instrumenten;laskopbesturingen;lasbesturingen; onderdelen en accessories voor alle voornoemde goederen; software voor vergaring, accumulatie en analyse van gegevens die gedurende fabricageprocessen worden gegenereerd;software voor besturing van het bevestigen of samenstellen;verificatiesoftware voor het plaatsen en lassen van klinknagels; koppelmechanismen.

Urządzenia i instrumenty naukowe, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzorcze) i dydaktyczne; urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące
; elektroniczny zapis katalogów produktów z dziedziny elementów złącznych na dyskach komputerowych;sprzęt do stosowania w montażu jednostek elekronicznych;sprzęt spawalniczy, w szczególności spawarki łukowe;systemy spawalnicze do spawania w łuku elektrycznym składające się głównie ze spawarek łukowych;jednostki zasilające;jednostki sterowania zasilaniem do zgrzewania śrub dwustronnych; części elektryczne i elektroniczne; przełączniki mechaniczne, elektromechaniczne i elektroniczne;narzędzia elektryczne do zakładania nitów, nitów jednostronnie zamykanych, nitokołków i nitonakrętek;do pomiaru wkładek gwintowanych oraz pomiaru siły montażu nitów;narzędzia elektryczne do montażu tulei; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; przetwarzania informacji (urządzenia do -) i komputery; notesy elektroniczne; oprogramowanie komputerowe (nagrane); elektroniczne tablice wskaźników, elektroniczne tablice informacyjne, ekrany, monitory, komputerowe urządzenia peryferyjne, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe; elektrody do spawania; interfejsy komputerowe; aparatura do monitoringu; narzędzia pomiarowe do złączy śrubowych gwintowanych lub nie, w szczególności sprawdziany do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, elektryczne urządzenia i instrumenty spawalnicze i zgrzewające;elektryczne urządzenia i instrumenty do zgrzewania śrub dwustronnych;kontrolery głowic zgrzewających;kontrolery zgrzewów i spawów; części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych [towarów]; oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania, gromadzenia i analizy danych wygenerowanych w trakcie procesów produkcyjnych;oprogramowanie komputerowe do kontroli jakości złączy lub montażu;oprogramowanie do weryfikacji jakości nitowania i zgrzewania; złączki.

Aparelhos e instrumentos ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; fornecimento electrónico de catálogos de produtos de fixação em discos informáticos;hardware utilizado na montagem de unidades electrónicas;equipamento para soldar, em especial aparelhos electrónicos de soldadura por arco;sistema de soldadura por arco constituído principalmente por soldadores por arco eléctrico;fontes de alimentação;controlos eléctricos para soldar pinos; componentes eléctricos e electrónicos; comutadores mecânicos, electromecânicos e electrónicos;ferramentas eléctricas para cravar rebites, rebites cegos, rebites auto-perfurantes, porcas rebitadas;inserções de medição de roscas de aparafusar e da força para cravar os vários rebites;ferramentas eléctricas para introduzir casquilhos; suportes de registo magnético, discos acústicos; equipamento para o tratamento da informação e computadores; agendas electrónicas; software (gravado); painéis indicadores electrónicos, painéis de aviso electrónicos, ecrãs, monitores, periféricos de computadores, teclados de computador, memórias de computador; eléctrodos para a soldadura; interfaces para informática; aparelhos de monitorização; aparelhos de medição para usar com uniões de aparafusar com ou sem arame perfilado, aparelhos de medição com rosca de aparafusar, aparelhos de medição à face, aparelhos e instrumentos de soldadura eléctrica;aparelhos e instrumentos de soldadura eléctrica;controladores da cabeça de soldar;controladores de soldadura; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; software para captação, acumulação e análise de dados gerados durante processos de fabrico;software para controlo de operações de fixação ou de montagem;conjuntos de rebites e software de verificação da soldadura; acopladores.

Vedecké, optické, meracie, signalizačné, kontrolné (monitorovacie) a vyučovacie nástroje a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; elektronické vydávanie katalógu s ponukou upevňovacích výrobkov na počítačových diskoch;hardvér používaný pri montáži elektronickej jednotky;zváracie zariadenie, najmä elektronické oblúkové zváračky;oblúkové zváracie systémy pozostávajúce hlavne z elektrickej oblúkovej zváračky;elektrické zdroje;elektrické ovládače pre privarovanie skrutiek; elektrické a elektronické komponenty; mechanické, elektromechanické a elektronické prepínače;elektricky poháňané zariadenia pre zarážanie nitov, nitových záslepiek, samorazných nitov, nitových matíc;meranie skrutkových závitových vložiek a sily pre zarážanie rôznych nitov;elektricky poháňané náradia pre vkladanie puzdier; magnetické nosiče dát, záznamové disky; vybavenie na spracovanie údajov a počítače; elektronické poznámkové bloky; počítačový softver (nahraný); elektronické panely, elektronické poznámkové tabule, monitory, obrazovky, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice, počítačové pamäte; zváracie elektródy; rozhrania pre počítače; prístroje pre dohliadanie/monitoring; záruby používané so skrutkami s alebo bez drôtu, skrutkové záruby, zapúšťacie záruby, elektrické zváracie zariadenia a prístroje;elektrické zariadenia a prístroje pre privarovanie matíc;ovládače zváracej hlavy;zváracie ovládače; súčasti a zariadenie pre všetko hore uvedené; počítačový softvér pre získavanie, zhromažďovanie a analýzu dát, ktoré vznikajú počas výrobného procesu;počítačový softvér pre ovládanie upevňovania alebo montáže;softvér pre overovanie zarážania a privarovania nitov; spojky.

Znanstveni, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzor) in učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije
; elektronsko prikazovanje katalogov za pritrdilne elemente na računalniškem disku;strojna oprema za elektronske sestavljalne enote;varilna oprema, zlasti stroji za varjenje z elektronskim snopom;sistemi za obločno varjenje, sestavljeni predvsem iz aparatov za varjenje z električnim oblokom;viri električne energije;električni regulatorji za varjenje kovic; električne in elektronske komponente; mehanična, elektromehanična in elektronska stikala;električna orodja za nameščanje kovic, slepih kovic, prebodnih kovic, zakovnih matic;merjenje žičnih vstavkov za navoje in sil za zategovanje različnih kovic;električna orodja za vstavljanje tesnilnih obročev; magnetni podatkovni nosilci, snemalni diski; oprema in računalniki za obdelavo podatkov; elektronski notesniki; računalniška programska oprema (posneta); elektronske prikazne table, elektronske oglasne table, zasloni, monitorji, računalniške zunanje naprave, računalniške tipkovnice, računalniški pomnilniki; varilne elektrode; računalniški vmesniki; aparati za opazovanje; naprave za uporabo pri vijačnih zvezah z merilniki navojev ali brez njih, narezovalniki navojev, izravnalne naprave, aparati in instrumenti za varjenje z električnim oblokom;aparati in instrumenti za električno varjenje kovic;krmilniki varilne glave;varilni krmilniki; deli in dodatki za vse omenjeno; računalniška programska oprema za pridobivanje, zbiranje in analizo podatkov, ki nastajajo med proizvodnim procesom;računalniška programska oprema za krmiljenje pritrjevanja ali sestavljanja;programska oprema za verifikacijo nameščanja kovic in varjenja; spojniki.

Vetenskapliga och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; elektronisk återgivning av kataloger för fästprodukter på datorskivor;metallvaror som används för montering av elektroniska enheter;svetsutrustning, speciellt elektroniska bågsvetsar;bågsvetssystem bestående i huvudsak av elektriska bågsvetsar;energikällor;strömkontroller för nitsvetsning; elektriska och elektroniska komponenter; mekaniska, elektromekaniska och elektroniska omkopplare;eldrivna verktyg för isättning av nitar, blindnitar, självgenomträngande nitar, nitmuttrar;verktyg för mätning av skruvgänginsatser och kraft för isättning av olika nitar;elektriskt drivna verktyg för införing av bussningar; magnetiska databärare, grammofonskivor; databehandlingsutrustning och datorer; elektroniska anteckningsböcker; datorprogramvara (inspelad); elektroniska anslagstavlor, elektroniska anslagstavlor, skärmar, bildskärmar, kringutrustning för datorer, tangentbord till datorer, datorminnen; svetselektroder; gränssnitt för datorer; apparater för övervakning; mått för användning i skruvkopplingar med eller utan trådgängning, skruvgängmått, ytmonterade mått, elektriska svetsapparater och -instrument;elektriska apparater och instrument för nitsvetsning;kontroller för svetsmunstycken;svetskontroller; delar och komponenter till alla nämnda varor; programvara för insamling, ackumulering och analys av data som genereras under tillverkningsprocesser;programvara för styrning av fastsättning eller montering;programvara för verifiering av nitsättning och svetsning; kopplingar.

20
Zboží (nezařazené do jiných tříd) z plastu;upevňovací prvky;kompletní řada plastových upevňovacích prvků různých druhů používaných pro různé průmyslové a komerční aplikace včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení;plastové upevňovací prvky se závitem nebo bez závitu, zejména spony obložení, krycí spony, spony na koberec, izolační pojistné kroužky, ochranné kryty na závity, klínová lůžka, sestavy klínu a vačky, ochranné kryty brzdového potrubí, ochranné kryty palivového potrubí, ochranné kryty potrubí, konzoly, rozpěry, lokátory, izolace, čepy a sestavy průchodek, matice se závitem, matice bez závitu, narážecí matice, ozdobné kryty, záslepky do otvorů, rozpěry, podložky, šroubovací zátky, drátové závitové vložky včetně takových, které mohou být zavedeny v plastových pásech pro podávací zásobníky;plastová tělesa (rukávy) pro kovové drátové závitové vložky;plastové křídlaté matice;kabelové příchytky;kabelové spojky;kabelové příchytky;kryty kabelů a vodičů;držáky pro potrubí/trubky a vedení;plastové nýty;zaslepené upevňovací prvky, potrubí a trubky;samosvorné drátové upevňovací prvky;závory;sponky;příchytky pro kabely, pro potrubí, pro dráty, pro ozdobné pásky, pro obkládací desky, pro izolace;nýty;nýtovací matice;zásobníky pro upevňovací prvky;trubky;šrouby;šroubové spoje a části šroubových spojů používané ve vrtaných, lisovaných nebo závitových otvorech;šroubovací kotvy;šroubová závitová pouzdra;šroubové závitové vinutí;zajištění šroubů;vložky;závitové vložky;očka;hřeby;matice;matice sjednocené s podložkou;momentové matice;běžné momentové matice;samosvorné matice;izolační podložky;hřebíky;sešívací svorky;háčky;svorky;kolena;kabelové příchytky;kabelové koncovky;hlavice;krycí čepičky;patentky;stabilizátory;pečetítka;izolační materiály;držáky pro podlouhlé objekty jako je potrubí a kabely;držáky s šestihrannou strukturou;koberce, vnitřní obložení a krycí panely;matice pro uchycení ke svorníkům;pojistné kroužky pro uchycení ke svorníkům;sestavy čepů;sestavy průchodek;plastové pásy naplněné upevňovacími prvky, s vložkami, se sponami, se šrouby, s nýty pro podávací zásobníky;všechno výše uvedené zboží nevyrobené z kovu.

Produits en matières plastiques (non compris dans d'autres classes);attaches;gamme complète d'attaches en plastique sous différentes formes, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion;attaches filetées ou non filetées en plastique, en particulier attaches d'accessoires, attaches de moulages, attaches de tapis, dispositifs de retenue d'isolation, têtes de protection filetées, culots poussoirs, assemblages de culots et cames, protections pour conduites de freins, protections pour canalisations de carburant, protections pour tuyaux, équerres, entretoises, pieds de positionnement, isolateurs, assemblages de chevilles et rondelles, écrous filetés, écrous non filetés, écrous à pousser, têtes décoratives, bouchons, entretoises, rondelles, vis d'obturation, inserts filetés à vis, y compris ceux pouvant être placés sur des bandes en plastique pour alimentation de magasin;structures (manchons) en plastique pour inserts filetés à vis métalliques;écrous à oreilles en plastique;frettes de câblage;brides pour câbles;serre-câbles;couvre-câbles et fils;supports de tuyaux/tubes et conduites;rivets en plastique;attaches aveugles, tuyaux et tubes;attaches de fils à blocage automatique;verrous;agrafes;attaches pour câbles, tuyaux, fils, bandes décoratives, plaques de recouvrement, matériaux d'isolation;rivets;écrous à river;magasins d'attaches;tubes;vis;connexions à vis et pièces de connexions à vis pour trous percés, moulés ou filetés;vis d'ancrage;douilles filetées à vis;bobines de vis filetées;adhésifs freins-filets;pièces encastrées;inserts filetés;oeillets;clous;écrous;écrous à rondelles intégrées;écrous de serrage;écrous de serrage prédominant;écrous à blocage automatique;oeillets;clous;agrafes;crochets;colliers de fixation;coudes;connecteurs de câbles;terminaux de câblage;bouchons;bouchons de protection;boutons-pression;stabilisateurs;joints;isolateurs;supports pour objets allongés tels que tuyaux et câbles;supports à structure en nid d'abeille;tapis de sol, finitions et panneaux de recouvrement;écrous pour fixation de goujons;dispositifs de retenue pour fixation de goujons;assemblages de chevilles;assemblages de rondelles;bandes en plastique avec attaches, inserts, fixations, vis, rivets pour dispositifs d'alimentation de magasins;tous les produits précités non métalliques.

Goods (not included in other classes) of plastics; fasteners; full line of plastic fasteners in different forms used for a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on; plastic fasteners of a threaded or non-threaded type, in particular trim clips, molding clips, carpet clips, insulation retainers, protective thread covers, wedge bases, wedge and cam assemblies, brake line shields, fuel line shields, pipe shields, brackets, spacers, locators, insulators, pin and grommet assemblies, threaded nuts, unthreaded nuts, push on nuts, decorative covers, hole plugs, spacers, washers, screw plugs, screw thread inserts including those that may be loaded in plastic strips for magazine feeding; plastic bodies (sleeves) for metal screw thread inserts; plastic wing nuts; cable ties; cable straps; cable clamps; cable and wire covers; pipe/tube and line holders; plastic rivets; blind fasteners, pipes and tubes; self locking wire fasteners; bolts; clips; clips for cables, for pipes, for wires, for decorative strips, for cover plates, for isolation; rivets; rivet nuts; fastener magazines; tubes; screws; screw connections and parts of screw connections for use in drilled, in molded or threaded holes; screw anchors; screw thread bushings; screw thread coils; screw locks; inserts; thread inserts; eyelets; studs; nuts; nuts with integrated washers; torque nuts; prevailing torque nuts; self-locking nuts; grommets; nails; staples; hooks; clamps; elbows; cable connectors; cable terminals; caps; covering caps; snap fasteners; stabilizers; seals; insulators; holders for elongated objects such as pipes and cables; holders with honeycomb structure; carpeting, trim and cover panels; nuts for attachment to studs; retainers for attachment to studs; pin assemblies; grommet assemblies; plastic strips loaded with fasteners, with inserts, with clips, with screws, with rivets for magazine feeding; all afore mentioned goods not of metal.

Waren aus Kunststoff (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind);Befestigungselemente;volles Sortiment an Befestigungselementen aus Kunststoff in unterschiedlichen Formen, die in verschiedenen gewerblichen und kommerziellen Anwendungen, einschließlich zum Anbinden, Aufstecken, Aufschnappen, Einstecken und Anstöpseln zum Einsatz kommen;Befestigungselemente aus Kunststoff mit oder ohne Gewinde, insbesondere Zierleistenclips, Verkleidungsclips, Teppichclips, Haltestifte für Isolierungen, Schutzabdeckungen für Gewinde, Lampensockel, Keil- und Nocken-Baugruppen, Schutzschilde für Bremsleitungen, Schutzschilde für Kraftstoffleitungen, Schutzmäntel für Rohre, Halterungen, Abstandshalter, Positionierelemente, Isolatoren, Baugruppen aus Stift und Durchführdichtung, Gewindemuttern, Muttern ohne Gewinde, Aufsteckmuttern, dekorative Abdeckungen, Lochstecker, Abstandshalter, Unterlegscheiben, Verschlussschrauben, Einsätze mit Schraubengewinde, einschließlich jener, die zwecks Magazinzuführung in Kunststoffstreifen eingelegt werden können;Kunststoffkörper (Hülsen) für Einsätze mit Schraubengewinde aus Metall;Flügelmuttern aus Kunststoff;Kabelverbindungsstücke;Kabelgurte;Kabelklemmen;Kabel- und Drahtabdeckungen;Rohr-/Röhren- und Leitungshalterungen;Nieten aus Kunststoff;Blindbefestigungselemente, Rohre und Röhren;selbstsichernde Drahtbefestigungen;Bolzen;Klemmen;Klemmen für Kabel, für Rohre, für Drähte, für Zierleisten, für Deckplatten, für Isolationsmaterial;Nieten;Nietmuttern;Magazine für Befestigungselemente;Röhren;Schrauben;Schraubverbindungen und Teile von Schraubverbindungen zur Verwendung in gebohrten, geformten oder mit Gewinde versehenen Öffnungen;Schraubanker;Buchsen für Schraubengewinde;Schraubgewindespulen;Schraubensicherungen;Gewindebuchsen;Schraubeinsätze;Ösen;Bolzen;Schraubenmuttern;Muttern mit integrierten Unterlegscheiben;Sicherungsmuttern;übliche Sicherungsmuttern;selbstsichernde Muttern;Durchführungshülsen;Nägel;Heftklammern;Haken;Krampen;Winkelstücke;Kabelanschlüsse;Kabelanschlussklemmen;Abdeckkappen;Verschlusskappen;Schnappverschlüsse;Stabilisatoren;Dichtungen;Isolatoren;Haltevorrichtungen für längere Gegenstände wie Rohrleitungen und Kabel;Halterungen mit Wabenstruktur;Teppiche, Zierleisten und Abdeckplatten;Muttern zur Befestigung auf Bolzen;Haltescheiben zur Befestigung auf Bolzen;Pin-Baugruppen;Durchführdichtungen;Kunststoffstreifen bestückt mit Befestigungselementen, mit Einsätzen, mit Klemmen, mit Schrauben, mit Nieten für die Magazinzuführung;alle vorstehend genannten Waren nicht aus Metall.

Varer af plastic (ikke indeholdt i andre klasser);lukkemekanismer;fuldt program af plasticfastgørelsesanordninger i forskellige former anvendt til en række industrielle og kommercielle applikationer, inklusive påbinding, påklipsning, snaplukning, indstik og påsætning;plasticfastgørelsesanordninger med gevind eller ikke med gevind, især klips til indtræk, svejseklips, tæppeklips, isoleringsholdere, beskyttelseshætter til gevind, kileformede bunde, kile- og tandhjulssamlinger, bremsebelægningsskjold, brændstofslangeskjold, rørafdækninger, konsoller, afstandsskiver, styreanordninger, enheder med stik og kordelstrop, møtrikker med gevind, møtrikker uden gevind, møtrikker til at trykke på, pynteafdækninger, hulstik, afstandsskiver, spændeskiver, skruepropper, skruegevindsindsatser, inklusive dem, der kan lades i plasticstrimler til fødning fra magasin;plasticemner (manchetter) til metalindsatser til skruegevind;fløjmøtrikker af plastic;kabelbøjler;kabelstropper;kabelklemmer;kabel- og trådenheder;rør- og slangeholdere;plasticnitter;popnitter, rør og slanger;selvlåsende fastgørelsesanordninger med gevind;bolte;clips;klemmer til kabler, til rør, til tråd, til pyntelister, til dækplader, til isolering;nitter;nittemøtrikker;magasiner med fastgørelsesanordninger;rør;skruer;skrueforbindelser og dele til skrueforbindelser til brug i borede, støbte eller gevindskårne huller;skrueankre;fastgørelsesanordninger med skruegevind;spoler med skruegevind;skruesikringer;pakninger;gevindindsatser;snørehuller;nagler;nødder;møtrikker med integrerede spændeskiver;momentmøtrikker;låsemøtrikker;låsemøtrikker;tyller;søm;kramper;kroge;ringformede metalbeslag;knærør;forbindelsesdele til kabler;kabelklemmer;knoglepropper;dækpropper;tryklåse;stabilisatorer;segl;isolatorer;holdere til aflange genstande, såsom rør og kabler;holdere med cellestruktur;tæppebelægning, possementmagervarer og dækplader;møtrikker til fastgørelse på tappe;holdere til fastgørelse på tappe;tapenheder;øskenenheder;plasticstrimpler ladet med fastgørelsesanordninger, med indsatser, med clips, med skruer, med nitter til fødning fra magasin;alle førnævnte varer ikke af metal.

Πλαστικά είδη (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)·κουμπώματα·πλήρης σειρά πλαστικών διατάξεων στερέωσης σε διάφορες μορφές για χρήση σε διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όπου περιλαμβάνεται η πρόσδεση, η σύνδεση με συνδετήρα, η σύνδεση με σούστα και η σύνδεση με βύσμα·πλαστικές διατάξεις στερέωσης με ή χωρίς σπείρωμα, ειδικότερα συνδετήρες μεγέθυνσης οπών, συνδετήρες καλουπιών χύτευσης, συνδετήρες στερέωσης ταπήτων, μονωτικές διατάξεις συγκράτησης, προστατευτικά καλύμματα σπειρώματος, βάσεις σφήνας, συγκροτήματα σφηνών και εκκέντρου, προστατευτικά για σωληνώσεις φρένων, προστατευτικά για σωληνώσεις καυσίμου, προστατευτικά αγωγών, βραχίονες στήριξης, αποστάτες, εντοπιστές, μονωτές, συγκροτήματα ακίδων και δακτυλίων στεγανοποίησης, περικόχλια με σπείρωμα, περικόχλια χωρίς σπείρωμα, περικόχλια προώθησης, διακοσμητικά καλύμματα, βύσματα οπής, αποστάτες, παράκυκλοι, κοχλιωτά βύσματα, παρεμβλήματα σπειρώματος κοχλία όπου περιλαμβάνονται και αυτά τα οποία ενδέχεται να είναι σε πλαστικές λωρίδες για την τροφοδοσία γεμιστήρων·πλαστικά σώματα (χιτώνια) για μεταλλικά παρεμβλήματα σπειρώματος κοχλία·πλαστικά περικόχλια τύπου πεταλούδας·δετήρες καλωδίων·ιμάντες καλωδίων·σφιγκτήρες καλωδίου·καλύμματα καλωδίων και συρμάτων·υποδοχές αγωγών/σωλήνων και σωληνώσεων·πλαστικοί γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια)·τυφλές διατάξεις στερέωσης και σωλήνες·αυτασφαλιζόμενες διατάξεις σύνδεσης σύρματος·βλήτρα·συνδετήρες·συνδετήρες για καλώδια, για σωλήνες, για σύρματα, για διακοσμητικές ταινίες, για πλάκες κάλυψης, για μόνωση·γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια)·περικόχλια γυρωτικών ήλων (πριτσινιών)·γεμιστήρες διατάξεων στερέωσης·σωλήνες·κοχλίες·συνδέσεις κοχλίων και μέρη για συνδέσεις κοχλίων για χρήση σε οπές διαμορφωμένες με διάνοιξη, χύτευση ή σπείρωμα·αγκυρώσεις κοχλίων·δακτυλιοειδείς τριβείς σπειρώματος κοχλία·πηνία με σπείρωμα κοχλία·ασφαλιζόμενοι κοχλίες·ένθετα·παρεμβλήματα με σπείρωμα·καψούλια περάσματος κορδονιών·ήλοι·ξηροί καρποί·περικόχλια με ενσωματωμένους παράκυκλους·κοχλίες ροπής στρέψης·κοινοί κοχλίες ροπής στρέψης·αυτασφαλιζόμενα περικόχλια·δακτύλιοι στερέωσης·καρφιά·συνδετήρες·γάντζοι·άγκιστρα·γωνίες·μέρη σύνδεσης καλωδίων·τερματικά καλωδίων·κασκέτα·πώματα κάλυψης·σούστες (κουμπώματα)·σταθεροποιητές·σφραγίδες·μονωτές·υποδοχές για επιμήκη αντικείμενα όπως σωλήνες και καλώδια·υποδοχές τύπου κηρήθρας·φατνώματα ξυλουργικής, διακόσμησης και κάλυψης·περικόχλια για προσάρτηση σε ήλους·διατάξεις συγκράτησης για προσάρτηση σε ήλους·συγκροτήματα ακίδων·συγκροτήματα δακτυλίων στεγανοποίησης·πλαστικές ταινίες γεμάτες με διατάξεις στερέωσης, με παρεμβλήματα, με συνδετήρες, με κοχλίες, με γυρωτικούς ήλους (πριτσίναι) για τροφοδοσία γεμιστήρων·στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα είδη μη μεταλλικά.

Productos de materias plásticas (no comprendidos en otras clases);sujeciones;gama completa de sujeciones de plástico en formas diferentes utilizadas para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales incluyendo amarre, pinzamiento, sujeción por presión y enchufe;sujeciones de plástico de tipo roscado o sin roscar, en particular pinzas de reborde, pinzas de moldeo, pinzas de alfombra, sujetadores de aislamiento, fundas de rosca protectoras, bases de soldar, ensamblajes de soldar y de leva, protectores de cable de freno, protectores de cable de combustible, protectores de tubos, presillas, separadores, localizadores, aislantes, ensamblajes de clavija y arandelas aislantes, tuercas roscadas, tuercas sin roscar, tuercas de presión, cubiertas decorativas, tapones de agujero, separadores, arandelas, enchufes de tornillo, inserciones de rosca de tornillo incluyendo aquellas que pueden cargarse en bandas de plástico para alimentar cartuchos;estructuras de plástico (manguitos) para inserciones metálicas con rosca para tornillos;tuercas de alas de plástico;tirantes de cable;correas de cables;abrazaderas de cable;cubiertas de cable y alambre;soportes de tubos y cables;remaches de plástico;sujeciones ciegas, tubos;dispositivos de fijación de hilo de autocierre;pernos;pinzas;pinzas para cables, para tubos, para hilos, para bandas decorativas, para placas de cubierta, para aislamiento;remaches;tuercas de remache;cartuchos de sujeción;tubos;tornillos;conexiones de tornillo y piezas de conexiones de tornillo para su uso en agujeros perforados, moldeados o roscados;anclas de tornillo;casquillos de rosca de tornillo;bobinas de rosca de tornillo;cierres de tornillo;piezas de inserción;engastes roscados;ojetes;terminales;tuercas;tuercas con arandelas integradas;tuercas torsiométricas;tuercas de torsión dominante;tuercas autobloqueantes;arandelas;clavos;grapas;corchetes;abrazaderas;codos;piezas para conexión de cables;terminales de cable;tapas;tapas de cubierta;automáticos;estabilizadores;juntas;aislantes;soportes para objetos alargados como tubos y cables;soportes con estructura alveolar;enmoquetado, paneles de centrado y cubierta;tuercas de acoplamiento a husillos;sujeciones para su acoplamiento a husillos;ensamblajes de clavija;ensamblajes de arandelas de aislamiento;bandas de plástico cargadas con sujeciones, con inserciones, con pinzas, con tornillos, con remaches para alimentar cartuchos;ninguno de los productos mencionados es de metal.

Plastkaubad (mis ei kuulu teistesse klassidesse);kinnitusdetailid;täisvalik erikujulisi plastkinniteid, mida kasutatakse erinevates tööstus- ja kaubandusrakendustes, kaasa arvatud seotavad, klammerdatavad, trukitavad, pistetavad ja pealevajutatavad kinnitid;keermestatud või keermestamata tüüpi plastkinnitid, eelkõige lõikeklambrid, vormiklambrid, vaibaklambrid, isolatsioonikinnitusvahendid, kaitsvad keermekatted, kiilupõhjad, kiilu- ja nukikoosted, pidurikatted, kütusekilbid, torukilbid, klambrid, vahepuksid, lokaatorid, isolaatorid, nõela- ja aasakoosted, keermestatud mutrid, keermestamata mutrid, vajutatavad mutrid, dekoratiivkatted, augupistikud, vahepuksid, seibid, kruvipistikud, kruvikeermesisendid, kaasa arvatud need, mida võib laadida plastribadesse magasinitoiteks;plastkestad (ümbrised) metallist kruvikeermesisenditele;plastist tiibmutrid;kaabliklemmid;kaabliribad;kaabliklemmid;kaabli- ja juhtmekatted;toru-/torustiku- ja liinihoidikud;plastneedid;pimekinnitid, torud ja torustikud;iselukustuvad juhtmekinnitid;riivid, poldid, ühenduspulgad;klipsud;klambrid kaablitele, torudele, juhtmetele, dekoratiivliistudele, katteplaatidele, isolatsioonile;needid;neetmutrid;kinnitusmagasinid;torud;kruvid;kruviühendused ja kruviühenduste osad kasutuseks puuritud, vormitud ja keermestatud aukudes;kruviankrud;kruvikeermekestad;keermelõikespiraalid;kruvilukud;liitmikutihendid;keermesisendid;aasad;naelad;mutrid;integreeritud seibidega mutrid;torumutrid;valdavad torumutrid;iselukustuvad mutrid;aasad;naelad;klambrid (bür.);haagid;klambrid;toendid;kaabliklemmid;kaabliterminalid;mütsid;kattedümbrised;rõhknööbid, trukknööbid, trukid;ühendustalad;tihendid;isolaatorid;hoidikud piklikele esemetele, nagu torudele ja kaablitele;hoidikud kärgstruktuuridele;vaip-, kaunistus- ja kattepaneelid;mutrid tihvtide lisamiseks;tihvite lisamise hoidikud;nõelakoosted;seibikoosted;kinnitite, sisendite, klambrite, kruvide, neetidega laaditud plastribad magasinide etteandeks;kõik eespool nimetatud kaubad muust kui metallist.

Muovitavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin);kiinnikkeet;kattava kokoelma erimuotoisia muovisia kiinnittimiä, joita käytetään monenlaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, mukaan lukien sidottavat, liitettävät, lukittavat, kytkettävät ja kiinnitettävät kiinnittimet;muoviset kierteiset tai kierteettömät kiinnittimet, erityisesti listojen pidikkeet, muottien pidikkeet, mattojen pidikkeet, eristeiden kiinnikkeet, kierteiden suojukset, kiilakannat, kiila- ja nokkakokoonpanot, jarruputkien suojukset, polttonestejohtojen suojukset, putkien suojukset, pidikkeet, välikappaleet, kohdistimet, eristeet, vaarna- ja rengaskokoonpanot, kierteiset mutterit, kierteettömät mutterit, paikalleen työnnettävät mutterit, koristesuojukset, reikätulpat, välikappaleet, aluslaatat, ruuvitulpat, ruuvien kierteityskappaleet, mukaan lukien sellaiset, jotka voidaan voidaan lastata muoviliuskoille makasiinisyöttöä varten;metallisten ruuvien kierteityskappaleiden muovirungot (holkit);muoviset siipimutterit;kaapelien liittimet;kaapelin hihnat;kaapelipuristimet;kaapeli- ja johtosarjat;putkien/letkujen ja johtojen pidikkeet;muoviset niitit;verhokiinnittimet, putket ja letkut;itsestään lukkiutuvat vaijereiden kiinnittimet;vyöt;liittimet;liittimet kaapeleille, putkille, vaijereille, koristelistoille, peitelevyille, eristeille;niitit;niittien vastakappaleet;kiinnitinsäiliöt;putket;ruuvit;ruuviliitännät ja ruuviliitäntöjen osat käytettäviksi poratuissa, muovatuissa tai kierteitetyissä rei'issä;ruuvien ankkurit;ruuvien kierreholkit;ruuvikierrekelat;ruuvilukot;irtoliitteet;kierretulkat;renkaat;tapit;ruuvit;mutterit, joihin on yhdistetty aluslevyt;kiristysmutterit;pidätinmomenttimutterit;itse lukittuvat mutterit;renkaat;naulat;nitojien tarvikkeet;koukut;siderenkaat;mutkaosat;kaapelinliitososat;kaapelien päätekappaleet;kapselit;peitesuojukset;painonapit;vakaimet;sinetit;eristeet;pitkänomaisten esineiden, kuten putkien ja kaapelien, pidikkeet;kennorakenteiset pidikkeet;matto-, verhoilu- ja peitelevyt;nauloihin kiinnitettävät mutterit;nauloihin kiinnitettävät kiinnikkeet;vaarnakokoonpanot;rengaskokoonpanot;muoviliuskat, joihin on lastattu kiinnittimiä, kappaleita, pidikkeitä, ruuveja, niittejä makasiinisyöttöä varten;kaikki edellä mainitut tavarat muusta kuin metallista.

Árucikkek (nem mellékelve a többi osztályban) műanyagból;rögzítők, csíptetők, kapcsok, kallantyúk;ipari és kereskedelmi alkalmazások széles körénél használt műanyag rögzítőelemek különböző formáinak teljes választéka, beleértve a ráköthető, rácsíptethető, rápattintható, dugaszolható és rádugaszolható elemeket;menetes vagy menet nélküli műanyag rögzítőelemek, különösképpen szegélycsiptetők, csipeszek fröccsöntéshez/sajtoláshoz, szőnyegcsiptetők, szigetelésrögzítők, menet-védőfedők, ékalapok, ék- és excenterszerelvények, fékvezeték-védők, üzemanyagvezeték-védők, csővédők, csőbilincsek, távtartók, rögzítőelemek, szigetelők, térképtűk, tűs és fűzőlyukas szerelvények, menetes anyák, menet nélküli anyák, rányomós anyák, díszborítások, dugaljak, távtartók, alátétek, menetes dugók, csavarmenetes betétek, belértve azokat is, amelyek műanyag szalagként adagolhatók táras adagolásként;műanyag házak (hüvelyek) fém csavarmenet betétekhez;műanyag szárnyas anyák;kábelsaruk;kábel-szorítóbilincsek;kábelsaruk;kábel- és vezetékborítások;cső- és csővezetéktartók;műanyag szegecsek;vak rögzítőelemek, csövek;önzáró vezetékrögzítők;reteszek;csipeszek;kapcsok kábelekhez, csövekhez, vezetékekhez, díszcsíkokhoz, fedőlapokhoz, szigeteléshez;szegecsek;szegecsanyák;rögzítőelem-tárak;csövek;csavarok;csavarkötések és csavarkötések részei fúrt, öntött vagy menetes furatokban való használatra;csavarhorgonyok;csavarmenetes hüvelyek;csavarmenetmetsző szerszámok;csavarbiztosítók;tömítések, szigetelések;csavarbetétek;fűzőlyuk, ringli;szögek;csavar anyák;csavaranyák integrált alátétekkel;nyomatékhatároló csavaranyák;beállított nyomatékú csavarok;önzáró anyák;fűzőlyuk, ringli;szögek;fűzőgépkapcsok;kampók (ruhakapcsok);bilincsek;csőbilincsek (konzolok);kábelsaruk;kábelvégek;sapkák;fedőkupakok;patentkapcsok;támasztórudak;tömítések, szigetelések;szigetelők/dielektrikumok;tartók hosszúkás tárgyakhoz, például csövekhez és kábelekhez;méhsejt-szerkezetű tartók;szőnyegpadló-, kárpit- és fedőpanelek;anyák szegecshez való rögzítésre;rögzítőgyűrűk szegecshez való rögzítésre;tűs szerelvények;fűzőkarikás szerelvények;rögzítőelemekkel, betétekkel, csiptetőkkel, csavarokkal, szegecsekkel töltött műanyag csíkok táras adagoláshoz;a fent említett áruk egyike sem fémből.

Prodotti in materie plastiche (non compresi in altre classi);chiusure;linea completa di dispositivi di fissaggio in plastica in forme diverse utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, compresa legatura, graffatura, chiusura a scatto, collegamento ed inserimento;dispositivi di fissaggio in plastica filettati o non, in particolare fermagli per rifiniture, fermagli per modanature, fermagli per tappeti, fermi per isolamento, coperture protettive per filettature, basi a cuneo, assemblaggi di cunei e camme, protezioni per cavi dei freni, protezioni per tubi del carburante, protezioni per tubi, staffe, separatori, localizzatori, isolanti, assemblaggi per perni ed anelli di tenuta, dadi filettati, dadi non filettati, dadi a pressione, coperture decorative, tappi, separatori, rondelle, copri-viti, inserti filettati per viti, compresi quelli caricabili su strisce in plastica per alimentazione di caricatori;elementi in plastica (manicotti) per inserti filettati per viti in metallo;dadi ad alette in plastica;tiranti per cavi;cinghie per cavi;morsetti per cavi;copricavi e coprifili;supporti per tubi/condotte e cavi;rivetti in plastica;dispositivi di fissaggio ciechi, tubi;elementi di fissaggio per cavi a bloccaggio automatico;bulloni;fermagli;fermagli per cavi, per tubi, per fili, per strisce decorative, per placche di rivestimento, per isolamento;rivetti;dadi per rivetti;caricatori per dispositivi di fissaggio;tubi;viti;connessioni a vite e parti di connessioni a vite per fori perforati, formati o filettati;ancore per viti;boccole filettate per viti;bobine filettate per viti;bloccaggi per viti;inserti;inserti filettati;occhielli;perni;dadi;dadi con rondelle incorporate;dadi di torsione;dadi di torsione prevalente;dadi a bloccaggio automatico;anelli di tenuta in gomma;chiodi;punti metallici;ganci;graffe;gomiti;connettori per cavi;terminali per cavi;chiusure per tubi;chiusure di copertura;bottoni a pressione;stabilizzatori;giunti;isolanti;supporti per oggetti allungati, quali tubi e cavi;supporti con struttura a nido d'ape;rivestimenti tessili per suoli, pannelli di rifinitura e di rivestimento;dadi da fissare su prigionieri;fermi da fissare su prigionieri;assemblaggi per perni;assemblaggi per anelli di tenuta;strisce in plastica con dispositivi di fissaggio, con inserti, con fermagli, con viti, con rivetti per alimentazione di caricatori;tutti i suddetti articoli non in metallo.

Plastikų gaminiai (nepriskirti kitoms klasėms);sklendės;išsami įvairių formų plastikinių veržlių, naudojamų įvairioms pramoninėms ir komercinėms reikmėms, įskaitant pririšimui, prisegimui, užšovimui, prijungimui ir sujungimui, linija;srieginės arba nesrieginės plastikinės veržlės, ypač spaustukai apdailai, spaustukai liejimui, spaustukai kilimams, izoliaciniai laikikliai, apsauginiai srieginiai dangalai, pleišto pagrindai, pleištų ir kumštelių rinkiniai, stabdžių linijos dangteliai, kuro linijos dangteliai, vamzdžių dangteliai, kronšteinai, dalytuvai, fiksatoriai, izoliatoriai, smeigtukų ir įvorių rinkiniai, srieginės veržlės, veržlės be sriegių, užstumiamos veržės, dekoratyviniai dangteliai, lizdai, dalytuvai, poveržlės, sraigtų kaiščiai, sraigtų srieginiai įdėklai, įskaitant įdėklus, kuriuose galima įdėti į plastikines juostas kasetiniam padavimui;metalinių sraigtų srieginių įdėklų plastikinės detalės (rankovės);plastikinės sparnuotosios veržlės;kabelio spaustukai;kabelių juostelės;kabelio spaustukai;kabelių ir laidų dangalai;vamzdelių/vamzdžių ir virvių laikikliai;plastikinės kniedės;nematomos veržlės, vamzdeliai ir vamzdžiai;automatinio blokavimo vielinės veržlės;varžtai;sąvaržėlės;kabelių, vamzdžių, vielų, dekoratyvinių juostelių, uždengimo plokščių, izoliavimo spaustukai;kniedės;kniedžių veržlės;veržlių kasetės;vamzdynas [vamzdžių sistema];varžtai;sraigtų sujungimai ir sraigtų sujungimų dalys, skirtos naudoti pragręžtose, lietose ir įsriegtose skylėse;sraigtų ankeriai;sraigtinių sriegių įvorės;sraigtinių sriegių ritės;sriegių kaiščiai;įvorės;srieginiai įdėklai;kilpelės;vinys;veržlės;veržlės su įdėtomis poveržlėmis;sukamosios veržlės;daugiausia sukamosios veržlės;automatinio blokavimo veržlės;angos sandarinimo žiedai;vinys;sąsagėlės;kabliukai;veržimo įtaisai;kronšteinai, laikikliai;kabelio spaustukai;kabelių terminalai;dangteliai;dengiančios galvutės;drabužių spraustukai;tvirtinimo sijos;antspaudai;izoliatoriai;ilgų daiktų, pvz., vamzdžių ir kabelių, laikikliai;korio struktūros laikikliai;kiliminės, papuošimo ir dengiamosios plokštės;veržlės, skirtos tvirtinti prie vinių;fiksatoriai, skirt tvirtinti prie vinių;smaigtukų rinkiniai;įvorių rinkiniai;kasetinio padavimo plastikinės juostelės su veržlėmis, įdėklais, spaustukais, sraigtais, kniedėmis;visos minėtos prekės pagamintos ne iš metalo.

Plastmasas preces (nav ietvertas citās klasēs);spailes;pilns klāsts dažādu formu plastmasas slēgmehānismu, kas tiek izmantoti dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietotnēm, tai skaitā iekabināšanai, piespraušanai, piepogāšanai, iespraušanai un uzspraušanai;plastmasas vītņoti vai nevītņoti slēgmehānismi, jo īpaši apdares skavas, veidošanas skavas, paklāju skavas, izolācijas aizturi, vītņu aizsargapvāki, ķīļa pamati, ķīļa un izciļņa montāža, bremžu līniju aizsargi, degvielas vada aizsargi, cauruļu aizsargi, kronšteini, starplikas, norādītāji, izolatori, kniedīšu un starpliku montāža, vītņoti uzgriežņi, nevītņoti uzgriežņi, nobīdāmi uzgriežņi, dekoratīvi pārsegi, caurumu aizbāžņi, starplikas, paplāksnes, skrūvju aizbāžņi, skrūvju vītņu starplikas, tai skaitā tādas, kas var tikt ievietotas plastmasas loksnēs un paredzētas aptveres nodrošināšanai;metāla skrūvju ieliktņu ar vītni plastmasas korpusi (uzmavas);plastmasas spārnuzgriežņi;kabeļu savienojumi;kabeļa uzlikas;kabeļu spailes;kabeļu un vadu pārklāji;cauruļu/cauruļvadu un līniju turētāji;plastmasas kniedes;aizkaru slēgmehānismi, cauruļvadi un caurules;pašslēdzoši vadu slēgmehānismi;bultas;saspraudes;kabeļu, cauruļu, vadu, dekoratīvo lenšu, uzliku, izolācijas skavas;kniedes;kniežu uzgriežņi;slēgmehānismu aptveres;caurules;skrūves;skrūvju savienojumi un skrūvju savienojumu daļas izmantošanai urbtos, veidotos vai vītņotos caurumos;skrūvju enkuri;skrūvju vītņotas iemavas;skrūvju vītņu spoles;skrūvju slēgi;paplāksnes;vītņoti ieliktņi;gredzeni;naglas;uzgriežņi;uzgriežņi ar starplikām;griezes uzgriežņi;pretuzgriežņi;pašfiksējoši uzgriežņi;paplāksnes;naglas;skavas;āķi;skavas;kronšteini;kabeļu savienotājelementi;kabeļu termināļi;cepures;noslēgvāki;sprādzes;stabilizatori;aizslēgi;izolatori;pagarinātu objektu, piemēram, cauruļu un vadu turētāji;turētāji ar medus kāres struktūru;paklāju, apdares un pārklāju paneļi;uzgriežņi, kurus pievieno kniedēm;aizturi, kurus pievieno kniedēm;kniedes;starplikas;plastmasas lentes, kas ir noslogotas ar slēgmehānismiem, ieliktņiem, skavām, skrūvēm, kniedēm aptveres nodrošināšanai;visas iepriekšminētās preces nav no metāla.

Prodotti (mhux inklużi fi klassijiet oħra) tal-plastik;qafliet;linja sħiħa ta' rbit tal-plastik f'forom differenti wżati għal varjet ta' applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali inklużi dawk li jintrabtu, li jikklippjaw, li jfaqqgħu posthom, li jipplaggjaw fi u li jipplaggjaw fuq;rbit tal-plastik ta' tip bil-kamin u mhux bil-kamin, b'mod partikolari klipps għall-irqim, klipps għall-forom, klipps għat-twapet, rbit ta' l-iżolazzjoni, għata protettiva għall-kamini, bażijiet għall-feles, armar tal-feles u tal-kam, lqugħ għal-linja tal-brejkijiet, lqugħ għal-linja tal-fjuwil, lqugħ għall-pajpijiet, brekits, spacers, oġġett biex jinstab il-post bih, iżolaturi, pinnijiet u armar ta' anelli tal-metall, skorfini bil-kamin, skorfini bla kamin, skorfini li jkunu mbuttati, koperturi dekorattivi, għata biex jagħlqu t-toqob, spacers, wòxers, għata li jissikkaw irwieħhom, inserzjonijiet għall-kamin tal-viti inklużi dawk li jistgħu jitgħabbew fi strippi tal-plastik biex jitimgħu l-magazin;armar tal-plastik (sleeves) għall-inserjonijiet tal-kamini tal-viti tal-metall;skorfini farfett tal-plastik;klippijiet għall-kejbil;ċineg għall-kejbils;klippijiet għall-kejbil;għata għall-kejbils u l-wajers;kontenituri tal-pajpijiet/tubi u linji;msiemer irbattuti tal-plastik;rbit li ma jidhirx, pajpijiet u tubi;rbit tal-wajer li jissikka ruħu;boltijiet;klipps;klipps għall-kejbil, għall-pajpijiet, għall-wajers, għall-istrippi dekorattivi, għall-pjanċi bħala għotjien, għall-iżolament;imsiemer irbattuti;skorfini ta' l-imsiemer irbattuti;magazins għall-irbit;tubi;viti;konnessjonijiet tal-viti u l-partijiet għall-konnessjonijiet tal-viti għall-użu f'toqob imtaqqbin, iffurmati jew bil-kamin;ankrar tal-viti;boxxli għall-kamini tal-viti;kolji għall-kamini tal-viti;rbit tal-viti;folja ratba u ċatta jew ċirku tal-lastku biex tissiġilla l-għaqda ta' l-uċuħ tal-metall;inserzjonijiet għall-kamini;eyelets;imsiemer;skriefen;skorfini bil-wòxers integrati;skorfini tat-torque;skorfini tat-torque dominanti;skorfini li jissikkaw irwieħhom;ċrieket tal-lastku;imsiemer;stejpils;ganċijiet;klampi;saljaturi;konnetturi għall-kejbil;terminals tal-kejbil;tappijiet għat-tubi;tappijiet li jgħattu;qaffiela;stay bars;siġilli;iżolaturi;kontenituri b'oġġetti twal bħal pajpijiet u kejbils;kontenituri bi struttura b'xogħol tal-metall;xogħol ta' twapet, rqim u panewijiet biex jgħattu;skorfini biex jeħlu ma' l-imsiemer;żamma biex jeħlu ma' l-imsiemer;armar tal-pinnijiet;armar ta' l-anelli tal-metall;strippi tal-plastik mgħobbija bi rbit, bl-inserzjonijiet, bil-klipps, bil-viti, bl-imsiemer irbattuti biex jitimgħu l-magazin;l-oġġetti kollha msemmija qabel mhux tal-metall.

Goederen van plastic (voorzover niet begrepen in andere klassen);sluitingen;een volledige lijn van plastic bevestigingsmiddelen in verschillende vormen, die worden gebruikt bij verschilende industriële en commerciële toepassingen, waaronder het vastbinden, vastklemmen, vastklikken, insteken en opsteken;plastic bevestigingsmiddelen met of zonder schroefdraad, met name sierklemmen, gietklemmen, tapijtklemmen, isolatiehouders, beschermende draadhoezen, wigbases, wig- en noksamenstellingen, schermen voor remvoeringen, schermen voor brandstoftankbekledingen, buisschermen, beugels, scheidingsbladen, zoekers, isolerende middelen, pin- en pakkingsringsamenstellingen, moeren met schroefdraad, moeren zonder schroefdraad, drukmoeren, decoratieve afdekkingen, gatenpluggen, afstandhouders, sluitringen, schroefpluggen, inzetstukken met schroefdraad, waaronder die in een plastic magazijnstrip geladen kunnen worden;plastic casco's (moffen) voor metalen inzetsels met schroefdraad;kunststof vleugelmoeren;kabelbinders;kabelriemen;kabelklemmen;kabel- en draadbekleding;pijp-/buis- en voeringhouders;plastic klinknagels;blinde sluitingen, pijpen en buizen;zelfborgende draadbevestigingsmiddelen;bouten;klemmen;klemmen voor kabels, voor buizen, voor draden, voor sierstrips, dekplaten, voor isolatie;klinknagels;felsmoeren;magazijnen met bevestigingsmiddelen;buisjes;schroeven;schroefverbindingen en onderdelen van schroefverbindingen voor gebruik bij geboorde, gegoten of bedrade gaten;schroefankers;bussen met schroefdraad;spoelen met schroefdraad;borgschroeven;inzetstukken;inzetdelen met schroefdraad;oogjes;beslagnagels;noten;moeren met geïntegreerde ringen;borgmoeren;courante borgmoeren;zelfvergrendelende moeren;dichtingsringen;spijkers;nietjes;haken;klemmen;elleboogstukken;kabelconnectors;kabeluiteinden;petten;afdekdoppen;drukknopen;stabilisatoren;pakkingen;isolerende middelen;houders voor verlengde voorwerpen zoals pijpen en kabels;houders met een honingraatstructuur;tapijt-, sier- en afdekpanelen;moeren voor bevestiging aan stiften;houders voor bevestiging aan stiften;pinsamenstellingen;pakkingsringsamenstellingen;plastic strips geladen met bevestigingsmiddelen, met inzetstukken, met klemmen, met schroeven, met klinknagels voor patroonaanvoer;alle voornoemde goederen niet van metaal.

Wyroby (nie ujęte w innych klasach) z tworzyw sztucznych;złącza;pełna linia elementów złącznych z tworzyw sztucznych do użytku w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych, w tym w wiązaniach, zatrzaskach, zaczepach, wtyczkach i nakładkach;elementy złączne z tworzyw sztucznych, gwintowane lub nie, w szczególności zaciski ozdobne, zaciski tłoczone, zaciski do dywanów, uchwyty do materiałów izolacyjnych, nakładki ochronne na gwinty, kliny, pozdespoły klinów i wałów, osłony klocków hamulcowych, osłony układów paliwowych, osłony rurowe, klamry, dystansery, elementy ustalające, izolatory, podzespoły kołków i oczek, nakrętki gwintowane, nakrętki niegwintowane, nakrętki zatrzaskowe, osłony dekoracyjne, zatyczki, przekładki, podkładki, nakładki śrubowe, wkładki gwintowane, w tym do ładowania taśm nabojowych do podawania maszynowego;osłony z tworzyw sztucznych (koszulki) do metalowych wkładek gwintowanych;nakrętki motylkowe z tworzyw sztucznych;zaciski do kabli;paski do kabli;zaciski do kabli;osłony kabli i przewodów;uchwyty do rur i przewodów;nity z tworzyw sztucznych;zaślepienia, rury i rurki;samozabezpieczające elementy złączne gwintowane;sworznie;zaciski;zaciski do kabli, rur, przewodów, do pasków dekoracyjnych, do obudów, do elementów izolujących;nity;nitonakrętki;naboje z elementami złącznymi;rurki;śruby;złącza śrubowe i ich części do użytku w otworach wierconych, tłoczonych i gwintowanych;pierścienie osadcze do śrub;tuleje gwintowane;narzynki do gwintów;blokady śrubowe;uszczelki;wkładki gwintowane;oczka;gwoździe;nakrętki;nakrętki ze zintegrowanymi podkładkami;nakrętki samozabezpieczające;nakrętki samozabezpieczające z gwintem odkształconym;nakrętki samozabezpieczające;pierścienie;gwoździe;zszywki;haczyki;klamry;kolanka;złącza do kabli;zakończenia kablowe;zatyczki;nakładki;napy;stabilizatory;uszczelki;izolatory;uchwyty do długich przedmiotów, takich jak rury i kable;uchwyty o strukturze plastra miodu;wykładziny podłogowe, panele i pokrywy ozdobne;nakrętki do śrub dwustronnych;uchwyty do śrub dwustronnych;zestawy kołków;zestawy oczek;naboje taśmowe z tworzyw sztucznych z elementami złącznymi, wkładkami, zaciskami, śrubami i nitami do podawania maszynowego;wszystkie wyżej wymienione towary nie z metalu.

Artigos de plástico (não incluídos noutras classes);fechos;linha completa de fechos plásticos em diferentes formatos utilizados numa variedade de aplicações industriais e comerciais, incluindo de fixação, de mola de retenção, de mosquetão e de ligação;dispositivos de fixação plásticos com ou sem rosca, em especial molas de frisos, molas de moldagem, molas para alcatifados, retentores de isolamento, tampas roscadas de protecção, bases em cunha, conjuntos de cunhas e cames, protecções dos calços de travões, protecções da linha de combustíveis, protecções de tubos, encaixes, espaçadores, suportes, isolantes, conjuntos de pinos e porcas rebitadas, porcas roscadas, porcas sem rosca, porcas de avanço, coberturas decorativas, cavilhas de orificios, espaçadores, anilhas, cavilhas de aparafusar, encaixes de rosca de aparafusar, incluindo as montadas em faixas plásticas para alimentação de cartuchos;estruturas plásticas (mangas) para encaixes metálicos de rosca de aparafusar;porcas de orelhas em plástico;fixadores de cabos;correias de cabos;grampos de cabos;montagens de cabos e fios;suportes de tubos e linhas;rebites plásticos;fechos, condutas e tubos cegos;dispositivos de fixação de fio auto-bloqueadores;ferrolhos;molas;grampos para cabos, fios, faixas decorativas, chapas de cobertura e para isolamento;rebites;porcas de rebites;cartuchos de fixação;tubos;parafusos;uniões de aparafusar e peças de uniões de aparafusar para orifícios perfurados, moldados ou roscados;escoras de aparafusar;casquilhos de rosca de aparafusar;bobinas de rosca de aparafusar;fechos de rosca;inserções;encaixes de rosca;ilhós;pinos;nozes;porcas com anilhas integradas;porcas de segurança;porcas de segurança automática;porcas auto-atarraxantes;guarnições;pregos;agrafos;anzóis;grampos;cotovelos (de tubos);elementos de ligação de cabos;terminais de cabos;tampões;tampões de cobertura;molas [para vestuário];estabilizadores;carimbos;isolantes;suportes para objectos alongados, tais como tubos e cabos;suportes com estrutura alveolar;painéis alcatifados, para frisos e de cobertura;porcas para fixação a pernos;retentores para fixação a pernos;conjuntos de pinos;conjuntos de porcas rebitadas;faixas plásticas com fechos, encaixes, grampos, parafusos e rebites para alimentação de cartuchos integrados;todos os artigos atrás referidos não em metal.

Tovar (nezahrnutý v iných triedach) z plastu;upínadlá;Kompletná rada plastových upínačov, ktoré sa používajú pri rôznych priemyselných a komerčných aplikáciách vrátane pripevnenia, pripnutia, zapadnutia, zasunutia a napojenia;plastové upevňovače závitového a bezzávitového typu, najmä upravovacie svorky, okrasné svorky, kobercové svorky, svorky na upevňovanie izolácie, ochranné kryty na závity, klinové základne, klinové a excenterové súčiastky, kryty brzdovej sústavy, kryty palivovej sústavy, potrubné kryty, konzoly, vymedzovacie vložky, izolátory, priechodkové súčiastky, závitové matice, bezzávitové matice, ozdobné kryty, vložky do dier, podložky pod maticu, skrutkové vložky, skrutkové závitové vložky vrátane takých, ktoré možno vsadiť do plastového pásu pre zásobníkové dávkovanie;plastové trupy (objímky) pre vložky kovových závitových skrutiek;plastové krídlové matice;káblové svorky;káblové popruhy;káblové svorky;kryty káblov a drôtov;držiaky potrubia;plastové nity;záslepkové upevňovače, potrubia a trubice;samouzamykacie drôtené upevňovače;skrutky;svorky;svorky pre káble, rúry, drôty, pre dekoratívne pásy, kryty, izoláciu;nity;nitové matice;upevňovacie zásobníky;fajky;skrutky;skrutkové spojky a časti skrutkových spojok používané vo vyvŕtaných, formovaných alebo závitových dierach;skrutkové kotvy;závitové skrutkové puzdrá;skrutkové závity;skrutkové zámky;vložky;závitové vložky;priezory;svorníky;matice;matice s integrovanými podložkami;momentové matice;bežné momentové matice;samouzamykacie matice;izolačné podložky;klince;spinky;háčiky a krúžky;svorky;kolená;káblové konektory;káblové terminály;kryty;uzávery;patentné gombíky;rozperné lišty;zapečatenia;izolačné materiály;držiaky na dlhé objekty, ako napríklad rúry a káble;držiaky s šesťuholníkovou štruktúrou;kobercové, obkladacie a pokrývacie panely;matice pre upevnenie ku skrutkám;svorky upevňované ku skrutkám;súpravy kolíkov;priechodkové súčiastky;plastové pásy s upínačmi, vložkami, svorkami, skrutkami, nitmi pre zásobníkové dávkovanie;všetky uvedené tovary nie sú z kovu.

Izdelki iz umetnih snovi (ki niso vključeni v druge razrede);sponke;popolna linija plastičnih pritrdil v različnih oblikah za uporabo v različnih industrijskih in komercialnih aplikacijah, vključno s tistimi, ki se privežejo, pripnejo, pritisnejo, vtaknejo in nataknejo;plastična pritrdila z navoji ali brez njih, zlasti okrasne spojke, spojke za rezbarije, spojke za preproge, pritrdila za izolacijo, zaščitne prevleke za navoje, temeljne zagozde, sklopi zagozd in naperkov, ščitniki za zavorne obloge, ščitniki za sistem goriva, ščitniki cevovodov, nosilci, razmikala, lokatorji, izolatorji, sklopi igel in očesc, matice z navoji, matice brez navojev, nasadne matice, okrasni pokrovi, vtiči, razmikala, podlže, vložki za vijake, nacojni vložki za vijake, tudi tisti, ki so v plastičnih trakovih za podajanje iz šaržerja;plastični okviri za vijačne vložke za kovinske vijake;plastične krilne matice;objemke za kable;trakovi za kable;objemke za kable;prevleke za kable in žice;držala za cevi in žice;plastične kovice;slepe kovice, cevovodi in cevi;samozaporna pritrdila za žico;zapahi;objemke;objemke za kable, cevovode, žice, okrasne trakove, prekrivne plošče, izolacijo;zakovice;zakovne matice;šaržerji za pritrdila;cevi;vijaki;vijačne zveze in deli vijačnih zvez za uporabo v izvrtanih, kalupljenih ali vrezanih luknjah;vijačna sidra;tesnilni obroči za vrezovanje navojev;orodja za vrezovanje navojev;vijačni zapahi;tesnila;vstavki za navoje;obročki;žeblji;matice;matice z vgrajeno podložko;matice z visoko torno oprijemno silo;matice, odporne na tresljaje;samozaporne matice;obročki;žeblji;sponke;zapenci;ščipalke;nosilci;objemke za kable;kabelski zaključki;kape;prekrivne kapice;gumbi pritiskači;stabilizatorji;pečati;izolatorji;držala za podolgovate predmete, kot so cevi in kabli;držala s satasto zgradbo;plošče za preproge, robne in prekrivne plošče;matice za pritrjevanje z vijaki;podpore za pritrditev na vijake;mozniški sestavi;sestavi z očesci;plastični trakovi s pritrdili, vstavki, spojkami, vijaki, kovicami, za podajanje iz šaržerja;vse našteto blago, ki ni iz kovine.

Varor av plast (ej ingående i andra klasser);fästanordningar;komplett serie fästanordningar av plast i olika former som används för en mängd olika industriella och kommersiella tillämpningar inklusive påbindbara, påklämbara, påsnäppbara, ipluggningsbara och påpluggningsbara fästanordningar;gängade eller inte gängade fästanordningar av plast, speciellt trimklämmor, gjutklämmor, mattklämmor, isoleringshållare, skyddsöverdrag för gängor, kilbaser, kil- och kammonteringar, bromsledningsskydd, bränsleledningsskydd, rörskydd, hållare, mellanlägg, lokalisatorer, isolatorer, sprint- och bussningsmonteringar, gängade muttrar, ogängade muttrar, tryckmuttrar, prydnadsöverdrag, hålkontakter, mellanlägg, brickor, skruvpluggar, skruvgänginsatser inklusive sådana som kan sättas fast på plastremsor för magasinmatning;plastkroppar (hylsor) för skruvgänginsatser av metall;vingmuttrar av plast;kabelband;kabelremmar;kabelklämmor;kabel- och trådskydd;rör- och ledningshållare;plastnitar;blindfästanordningar, rör och tuber;självlåsande fästanordningar för tråd;reglar;klämmor;klämmor för kablar, rör, trådar, prydnadsremsor, täckplattor och isolering;nitar;nitmuttrar;magasin med fästanordningar;rör;skruvar;skruvkopplingar och delar av skruvkopplingar för användning i borrade, gjutna eller gängade hål;skruvankare;skruvgängbussningar;skruvgängade spolar;skruvlås;inlägg;gängade insatser;öljetter;stift;muttrar;muttrar med inbyggda brickor;momentmuttrar;låsmuttrar;självlåsande muttrar;genomföringar;spikar;häftklamrar;krokar;klämmor;krökar;kabelanslutningar;kabeländbeslag;mössor;täcklock;knäppen;stabilisatorer;tätningar, packningar;isolatorer;hållare för avlånga föremål såsom rör och kablar;hållare med bikaksstruktur;matt-, list- och täckpaneler;muttrar för fastsättning på nitar;hållare för fastsättning på nitar;sprintmonteringar;bussningsmonteringar;plastremsor laddade med fästanordningar, insatser, klämmor, skruvar eller nitar för magasinmatning;nämnda varor ej av metall.


Emhart Teknologies, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Emhart Teknologies byl pořízen dne 30.12.2011 19:07.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění Emhart Teknologies, z toho 1 platnou.


Označení stránky: emboutissoirs hydraulique, magazinzuführung zásobník, emboutissoirs hydrolique, privaranie skrutiek emhart, emboutissoirs hydraulique portable
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů