Scandium - ochranná známka, majitel Sunrise Medical Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 6217996
Reprodukce/Znění OZ SCANDIUM
Třídy výrobků a služeb 12, 16, 37
Datum podání přihlášky 09.08.2007
Datum zveřejnění prihlášky 04.02.2008
Datum zápisu 19.08.2008
Datum konce platnosti 09.08.2017
Přihlašovatel/vlastník Sunrise Medical Limited
Zástupce JONES DAY
NEXTOWER Thurn-und-Taxis-Platz 6
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
12
Ruční a elektrická vozidla poskytující nebo zajišťující pohyblivost invalidům, pacientům a starým lidem, zejména trojkolky, invalidní vozíky a pohyblivost usnadňující vozidla a jejich konstrukční části a příslušenství; montáž elektrických sklápěcích opěrek pro invalidní vozíky; kola pro invalidní vozíky; závodní invalidní vozíky a sportovní invalidní vozíky; pediatrické invalidní vozíky; lékařské vozíky pro invalidy, pacienty a staré lidi, polštáře, podušky, sedačky a opěradla invalidních vozíků, včetně pěnových, měkkých a vzduchových polštářů, podušek a sedaček a podpírající a držící zařízení invalidních vozíků pro jejich uživatele; součásti a zařízení zahrnuté do této třídy.

Véhicules manuels et électriques pour permettre aux personnes handicapées, malades et âgées de se déplacer, en particulier scooters, fauteuils roulants et dispositifs d'aide à la mobilité et leurs pièces et parties constitutives; dispositifs électriques de réglage du dossier pour fauteuils roulants; roues de fauteuils roulants; fauteuils roulants de course et fauteuils roulants de sport; fauteuils roulants pédiatriques; chariots à médicaments pour personnes handicapées, malades et âgées, coussins, tapis, sièges et dossiers pour fauteuils roulants, y compris coussins, tapis et sièges en mousse, fluidifiables et pneumatiques, et dispositifs de soutien et de maintien sur fauteuils roulants pour leurs utilisateurs; pièces et parties constitutives comprises dans cette classe.

Manual and powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs and mobility aid vehicles and structural parts and fittings therefor; power recliner back assemblies for wheelchairs; wheelchair wheels; racing wheelchairs and sports wheelchairs; paediatric wheelchairs; medical carts for disabled persons, patients and the elderly, wheelchair cushions, pads, seats and seat backs including foam, flowable and pneumatic cushions, pads and seats, and supporting and holding devices on wheelchairs for their users; parts and fittings in this class.

Hand- und motorbetriebene Fahrzeuge zur Herstellung oder Sicherung der Mobilität von Behinderten, Patienten und älteren Menschen, insbesondere Roller, Rollstühle und Mobilitätshilfen sowie Bauteile und Bestandteile dafür; motorbetätigte Klappmontageteile für Rollstühle; Räder für Rollstühle; Renn-Rollstühle und Sport-Rollstühle; pädiatrische Rollstühle; Wagen für Behinderte, Patienten und ältere Menschen, Rollstuhlkissen, -polster, -sitze und Rückenlehnen, einschließlich Schaumstoff-, Fließ- und pneumatischer Kissen, Polster und Sitze sowie Stütz- und Haltevorrichtungen an Rollstühlen für deren Benutzer; Teile und Bestandteile, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Ръчни и електрически задвижвани превозни средства за предоставянето и осигуряването на подвижност за инвалиди, пациенти и възрастни хора, по-специално скутери, инвалидни колички и превозни средства, улесняващи подвижността и резервни части и приспособления за тях;електрически части за механизъм за задно накланяне за инвалидни колички;колела за инвалидни колички;състезателни инвалидни колички и спортни инвалидни колички;детски инвалидни колички;медицински колички за инвалиди, пациенти и възрастни хора, възглавнички, подложки, седалки и облегалки за инвалидни колички, включително дунапренови, надуваеми и пневматични възглавнички, подложки и седалки, и поддържащи и захващащи механизми на инвалидни колички за техните собственици;части и фитинги, включени в този клас.

Manuelle og motordrevne køretøjer til at muliggøre og sikre mobilitet for handicappede, syge og ældre, særlig scootere, kørestole og mobile hjælpemidler samt konstruktionsdele og tilbehør hertil; elektriske tilbagelæningssæt til kørestole; hjul til kørestole; kørestole til kørestoleløb og kørestole til sport; pædiatriske kørestole; vogne til handicappede, syge og ældre, puder, underlag, sæder og ryglæn til kørestole, inklusive skumpuder, flydende puder og luftpuder, underlag og sæder, og støtte- og holdeanordninger på kørestolene til brugerne; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse.

Χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα για παροχή ή εξασφάλιση μετακίνησης σε αναπήρους, ασθενείς και ηλικιωμένους, ειδικότερα βέσπες (σκούτερ), αναπηρικά καροτσάκια και οχήματα διευκόλυνσης της μετακίνησης και δομικά μέρη και εξαρτήματα αυτών· ηλεκτρικά ανακλινόμενα μέρη πλάτης για αναπηρικά καροτσάκια· τροχοί για αναπηρικά καροτσάκια· αναπηρικά καροτσάκια αγώνων και αθλητικά αναπηρικά καροτσάκια· παιδιατρικά αναπηρικά καροτσάκια· ιατρικά αμαξίδια για αναπήρους, ασθενείς και ηλικιωμένους, μαξιλάρια, υποθέματα, καθίσματα και ράχες καθισμάτων για αναπηρικά καροτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται μαξιλάρια, υποθέματα και καθίσματα αφρού, ρευστού υλικού και πεπιεσμένου αέρος, και διατάξεις στήριξης και συγκράτησης που τοποθετούνται σε αναπηρικά καροτσάκια για τους χρήστες τους· μέρη και εξαρτήματα της παρούσας κλάσης.

Vehículos manuales y mecánicos que proporcionan o aseguran la movilidad de personas con discapacidad, pacientes y ancianos, en particular patinetes, sillas de ruedas y vehículos de ayuda a la movilidad y sus partes y piezas estructurales; ensamblajes mecánicos de respaldo reclinable para sillas de ruedas; ruedas para sillas de ruedas; sillas de ruedas de carreras y sillas de ruedas deportivas; sillones de ruedas pediátricas; carritos médicos para personas con discapacidad, pacientes y ancianos, cojines, acolchados, asientos y respaldos de sillas de ruedas incluyendo cojines, asientos acolchados y de espuma, fluidos y neumáticos, y dispositivos de soporte y sujeción en las sillas de ruedas para sus usuarios; partes y piezas en esta clase.

Käsi- ja mootorsõidukid, mille eesmärk on võimaldada või parandada puudega isikute, haigete ja vanurite liikuvust, eelkõige tõukerattad, ratastoolid ja liikumisabiseadmed ning nende osad ja tarvikud; ratastoolide motoriseeritud seljatoed; ratastoolirattad; võidusõiduratastoolid ja spordiratastoolid; pediaatrilised ratastoolid; haiglakärud puudega isikutele, haigetele ja vanuritele, ratastoolipadjad, -katted, -istmed ja -seljatoed, sealhulgas vahttäitega, vedeltäitega ja õhktäitega padjad, katted ja istmed ning ratastoolidele paigaldatavad tugi- ja kinnitusvahendid; sellesse klassi kuuluvad osad ja tarvikud.

Käsi- ja sähkökäyttöiset ajoneuvot vammaisten, sairaiden ja vanhusten liikkumismahdollisuuksien tarjoamiseen tai varmistamiseen, erityisesti potkulaudat, pyörätuolit ja liikunta-apuvälineet sekä niiden rakenneosat ja tarvikkeet; pyörätuolien sähkötoimiset selkänojalaitteet; pyörätuolien pyörät; kilpa- ja urheilupyörätuolit; lasten pyörätuolit; lääkintäkärryt vammaisille, sairaille ja vanhuksille, pyörätuolien tyynyt, pehmusteet, istuimet ja istuinten selkänojat, mukaan lukien vaahtomuovi-, neste- ja ilmatäytteiset tyynyt, pehmusteet ja istuimet sekä tuki- ja paikallaanpitämisvälineet pyörätuoleihin niiden käyttäjiä varten; osat ja tarvikkeet tässä luokassa.

Manuális és motoros meghajtású járművek amelyek a fogyatékos emberek mobilitását biztosítják vagy garantálják, betegek és az idősek, nevezetesen motorok, tolókocsik és mobilitást segítő járművek és azokhoz szerkezeti alkatrészek és ezekhez tartozékok; tolókocsikhoz tartozó motoros irányító berendezések; tolókocsi kerekek; verseny tolókocsik és sport tolókocsik; pediátriai tolókocsik; gyógyászati kocsik fogyatékosoknak, betegeknek és az idősöknek, tolókocsi párnák, írótömbök, noteszek, székek (ülések) és ülés háttámlák ideértve a habszivacs, lebegő és pneomatikus párnákat, írótömbök, noteszek és székek (ülések), és támogató és tartó berendezések a tolókocsikon a használójuknak; e osztályhoz tartozó alkatrészek és felszerelések.

Veicoli manuali ed elettrici per consentire la mobilità di disabili, ammalati ed anziani, compresi scooter, carrozzelle ed ausili per la mobilità, nonché relative parti strutturali ed accessori; assemblaggi per schienali ribaltabili elettrici per sedie a rotelle; ruote di carrozzelle; carrozzelle da corsa e carrozzelle sportive; carrozzelle per uso pediatrico; carrelli per uso medico destinati a disabili, pazienti e anziani, cuscini, imbottiture, sedili e schienali per carrozzelle, compresi cuscini, imbottiture, sedili e schienali in materiale espanso, liquido e ad aria e dispositivi per carrozzelle per sostenere e bloccare gli utilizzatori delle medesime; parti ed accessori compresi in questa classe.

Rankinio valdymo ir varikliu varomos transporto priemonės, skirtos suteikti arba užtikrinti neįgaliųjų asmenų, ligonių ir senyvo amžiaus asmenų mobilumą, ypač motoroleriai, vežimėliai ir pagalbinės judėjimo priemonės ir jų konstrukcinės dalys ir priedai; elektrinės nugarų atlošų dalys neįgaliųjų vežimėliams; neįgaliųjų vežimėlių ratukai; lenktyniniai krėslai su rateliais ir sportiniai krėslai su rateliais; pediatriniai krėslai su rateliais; medicininės vežimėliai neįgaliesiems, ligoniams ir senyvo amžiaus žmonės, neįgaliųjų vežimėlių pagalvėlės, įdėklai, sėdynės ir sėdynių nugarėlės, įskaitant porolono, lanksčias ir pneumatines pagalvėles, įdėklus ir sėdynes, ir pagalbiniai bei laikymo prietaisai, įtaisyti ant vežimėlių jų naudotojams; dalys ir priedai, priskirti šiai klasei.

Rokasgrāmatas un motorizēti transporta līdzekļi kas sniedz vai nodrošina mobilitāti nespējīgām personām, pacientiem un veciem cilvēkiem - skūteri, braucamkrēsli un mobilie palīdzības līdzekļi un strukturālās daļas un sitpinājumi tiem; elektropiedziņas aizmugures daļas ratiņkrēsliem; ratiņkrēslu riteņi; sacīkšu ratiņkrēsli un sporta ratiņkrēsli; pediatriski ratiņkrēsli; medicīnsikās kartes invalīdiem, pacientiem un veciem cilvēkiem, ratiņkrēslu spilveni, polsteri, sēdekļi un sēdekļu atzveltnes ar putām, mīkstināti un pneimatiski spilveni, polsteri un sēdekļi, atbalsta un turēšanas ierīcēs ratiņkrēsliem to lietotājiem; daļas un piederumi, kas iekļauti šajā klasē.

Vettura jaħdmu manwalment jew bil-mutur biex jipprovdu jew jassiguraw il-mobilità ta' persuni b'diżabilità u l-anzjani, b'mod parikolari skuters, siġġijiet tar-roti u vetturi li jgħinu fil-mobilità u l-partijiet u l-armar strutturali tagħhom; armar tas-siġġijiet tar-roti għad-dahar li jitressaq lura bl-elettriku; roti għas-siġġijiet tar-roti; siġġijiet bir-roti tat-tlielaq u siġġijiet bir-roti għall-isport; siġġijiet bir-roti pedjatriċi; karrijiet mediċi għal persuni b'diżabilità, għall-pazjenti u għall-anzjani, kuxxini għas-siġġijiet tar-roti, kuxxinetti, sedili u d-dahar tas-siġġijiet li jinkludi fowm, kuxxini rotob u pnewmatiċi, kuxxinetti u sedili, u tagħmir ta' sosteniment u biex iżommu miegħu l-utenti tas-siġġijiet tar-roti; partijiet u fittings inklużi f' din il-klassi.

Handbediende en elektrisch aangedreven voertuigen voor de mobiliteit van gehandicapte mensen, patiënten en bejaarden, met inbegrip van scooters, rolstoelen, hulpmiddelen voor mobiliteit en structurele onderdelen en accessoires daarvoor; elektrisch verstelbare rugleuningen voor montage op rolstoelen; wielen voor rolstoelen voor zieken; wedstrijdrolstoelen en sportrolstoelen; rolstoelen voor kinderen; medische karretjes voor gehandicapten, patiënten en ouderen, rolstoelkussens, beschermkussens, zittingen en rugleuningen met inbegrip van schuimkussens, waterkussens en pneumatische kussens, beschermkussens en zittingen, en steunen en handgrepen voor rolstoelen, voor de gebruikers ervan; onderdelen en accessoires hiervoor, voor zover begrepen in deze klasse.

Ręczne lub zasilane pojazdy dostarczające lub zapewniające możliwość przemieszczania się osobom kalekim, pacjentom i osobom starszym, w szczególności skutery, wózki inwalidzkie i pojazdy pomocne w przemieszczaniu się oraz strukturalne części i osprzęt do nich; zasilane zespoły foteli rozkładanych dla wózków inwalidzkich; koła do wózków inwalidzkich; wózki inwalidzkie przystosowane do wyścigów i sportowe wózki inwalidzkie; pediatryczne wózki inwalidzkie; medyczne wózki dla osób kalekich, pacjentów i osób starszych, poduszki, podkładki, siedzenia i oparcia siedzeń do wózków inwalidzkich, w tym poduszki, podkładki i siedzenia zawierające piankę, płyny lub pneumatyczne oraz urządzenia wspomagające i przytrzymujące wózki inwalidzkie dla ich użytkowników; części i wyposażenie, ujęte w tej klasie.

Veículos manuais e eléctricos para proporcionar ou assegurar a mobilidade a pessoas deficientes, doentes e idosos, nomeadamente lambretas, cadeiras de rodas e veículos auxiliares da mobilidade, assim como partes estruturais e acessórios para os mesmos; dispositivos eléctricos para reclinar as costas de cadeiras de rodas; rodas para cadeiras de rodas; cadeiras de rodas de corrida e cadeiras de rodas para desportos; cadeiras de rodas pediátricas; carros concebidos para pessoas deficientes, doentes e idosas, almofadas, assentos e encostos para cadeiras de rodas, incluindo almofadas e assentos em espuma, deformáveis e pneumáticos e dispositivos de apoio e suporte destinados a utilizadores de cadeiras de rodas; peças e acessórios incluídos nesta classe.

Vehicule actionate manual sau cu motor pentru furnizarea sau asigurarea mobilitatii persoanelor cu dizabilitati, pacientilor si batranilor, in special scutere, scaune cu rotile si vehicule pentru asigurarea mobilitatii si elemente de structura si accesorii pentru acestea;ansambluri de spatare rabatabile actionate electric pentru scaune cu rotile;roti pentru scaune cu rotile;scaune cu rotile pentru curse si scaune cu rotile pentru sport;scaune cu rotile pentru copii;carucioare medicale pentru persoane cu dizabilitati, pacienti si batrani, perne pentru scaune cu rotile, tampoane, scaune si spatare de scaune, inclusiv din burete, perne mobile si pneumatice, tampoane si scaune, si dispozitive de sustinere si suport pentru scaunele cu rotile pentru folosirea acestora de catre utilizatori;piese si fitinguri din aceasta clasa.

Vozidlá s ručným alebo elektrickým ovládaním poskytujúce alebo zabezpečujúce pohyblivosť pohybovo postihnutým osobám, pacientom a starším ľuďom, najmä skútre, invalidné vozíky a prostriedky uľahčujúce pohyb a ich štrukturálne súčiastky a príslušenstvo; elektricky sklápateľné operadlá pre invalidné vozíky; kolesá invalidných vozíkov; súťažné a športové invalidné vozíky; pediatrické invalidné vozíky; lekárské vozíky pre pohybovo postihnuté osoby, pacientov a postarších ľudí, vankúše do invalidných vozíkov, podložky, sedadlá a operadlá vrátane molitanových, kvapalinových a nafukovacích vankúšov, podložiek, sedadiel a zariadenia na opieranie a pridržiavanie na invalidných vozíkoch pre ich používateľov; súčasti a zariadenie zahrnuté do tejto triedy.

Vozila s pogonom ali brez, ki nudijo in zagotavljajo mobilnost invalidom, bolnikom in ostarelim osebam, zlasti skuterji, invalidski vozički, vozila za pomoč pri gibanju in pripadajoči sestavni deli in priključki; pomična naslonjala za invalidske vozičke s pogonom; kolesa invalidskih vozičkov; tekmovalni invalidski vozički in športni invalidski vozički; pediatrični invalidski vozički; medicinski vozički za invalide, paciente in starejše osebe ter blazine, podloge, sedeži in naslonjala za invalidske vozičke, vključno s penastimi, pnevmatskimi in pretočnimi blazinami, podlogami in sedeži ter podporne naprave in držala na invalidskih vozičkih; deli in priključki v tem razredu.

Manuella och motordrivna fordon för möjliggörande eller säkerställande av rörlighet hos handikappade personer, patienter och äldre personer, speciellt sparkcyklar, rullstolar och hjälpmedel för ökad rörlighet samt tillhörande konstruktionsdelar och komponenter; eldrivna viloryggstödsmonteringar för rullstolar; rullstolshjul; tävlingsrullstolar och sportrullstolar; pediatrirullstolar; medicinska vagnar för handikappade personer, patienter och äldre, rullstolskuddar, -dynor, -sitsar och -ryggstöd, inklusive skumkuddar, vätskefyllda kuddar och pneumatiska kuddar, dynor och sitsar samt stöd- och hållanordningar på rullstolar för användare av dessa; delar och komponenter ingående i denna klass.

16
Školicí manuály, instruktážní manuály, učebnice, školicí materiály, instruktážní materiály, učební materiály, všechny ve formě tiskovin, týkající se použití a/nebo údržby ručních nebo poháněných vozidel poskytujících nebo zajišťujících pohyblivost invalidům, pacientům a starým lidem, zejména trojkolek, kolečkových křesel a pohyblivost usnadňujících vozidel.

Manuels de formation, manuels d'instruction, manuels d'enseignement, matériel de formation, matériel d'instruction, matériel d'enseignement, tous sous forme de matériel imprimé, relatifs à l'utilisation et/ou la maintenance de véhicules manuels ou électriques permettant et assurant la mobilité de personnes handicapées, malades et âgées, en particulier scooters, fauteuils roulants et dispositifs d'aide à la mobilité.

Training manuals, instructing manuals, teaching manuals, training materials, instructing materials, teaching materials, all in the form of printed matter relating to the use and/or maintenance of manual or powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs and mobility aid vehicles.

Ausbildungshandbücher, Bedienungshandbücher, Unterrichtshandbücher, Ausbildungsmaterial, Unterweisungsmaterial, Unterrichtsmittel, alle in Form von Druckereierzeugnissen in Bezug auf die Benutzung und/oder Wartung von manuellen oder kraftbetriebenen Fahrzeugen zur Ermöglichung oder Sicherung der Mobilität von Behinderten, Patienten und älteren Menschen, insbesondere Roller, Rollstühle und Mobilitätshilfen in Form von Fahrzeugen.

Наръчници за обучение, инструктивни наръчници, учебни наръчници, материали за обучение, инструктивни материали, учебни материали, всички под формата на печатни материали, свързани с употребата и/или поддръжката на ръчни и електрически задвижвани превозни средства за предоставянето и осигуряването на подвижност за инвалиди, пациенти и възрастни хора, по-специално скутери, инвалидни колички и превозни средства, улесняващи подвижността.

Øvelseshæfter, betjeningsvejledninger, undervisningsmanualer, undervisningsmaterialer, undervisningsmaterialer, undervisningsmaterialer, alle i form af tryksager vedrørende brugen og/eller vedligeholdelsen af manuelle eller motoriserede køretøjer, der tilvejebringer eller sikrer handicappede personer, patienter og de ældre mobilitet, navnlig scootere, kørestole og mobile hjælpemidler.

Εγχειρίδια επιμόρφωσης, εγχειρίδια διδασκαλίας, εγχειρίδια εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, υλικό διδασκαλίας, υλικό εκπαίδευσης, στο σύνολό τους σε έντυπη μορφή σε σχέση με τη χρήση και/ή συντήρηση χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την παροχή ή εξασφάλιση της κινητικότητας ανάπηρων ατόμων, ασθενών και ηλικιωμένων, ειδικότερα μηχανοκίνητα αμαξίδια, αναπηρικά καροτσάκια, αθλητικά αναπηρικά καροτσάκια, αναπηρικά αγωνιστικά καροτσάκια, αναπηρικά αγωνιστικά ποδήλατα και βοηθητικά οχήματα για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Manuales de formación, manuales de instrucción, manuales de enseñanza, materiales de formación, materiales de instrucción, materiales de enseñanza, todos en forma de productos de imprenta relacionados con el uso y/o el mantenimiento de vehículos manuales o mecánicos para proporcionar o asegurar movilidad a las personas con discapacidad, a los pacientes y a los ancianos, en particular patinetes, sillas de ruedas y vehículos de ayuda a la movilidad.

Puudega isikute, haigete ja vanurite liikuvuse võimaldamiseks või parandamiseks ette nähtud käsi- või mootorsõidukite, eelkõige tõukerataste, ratastoolide ja liikumisabiseadmete kasutamise ja/või hooldamisega seotud trükitud harjutusraamatud, juhised, õpperaamatud, harjutusmaterjalid ja õppematerjalid.

Valmennusoppaat, käyttöoppaat, opettajan oppaat, koulutusmateriaali, käyttöohjeet, opetusvälineet, kaikki ovat painettua materiaalia, joka liittyy seuraavien käyttöön ja/tai huoltoon: käsikäyttöiset tai moottoroidut ajoneuvot vammaisten, sairaiden ja vanhusten liikkumisen mahdollistamiseen tai varmistamiseen, erityisesti skootterit, pyörätuolit ja liikkumista helpottavat ajoneuvot.

Oktató anyagok (kézikönyvek), oktató kézikönyv, szövegkönyvek, tankönyvek, oktató anyagok, oktató anyagok, oktató anyagok, mind nyomtatott formátumban használattal ás/vagy az anyagok karbantartásával kapcsolatos vagy motoros járművek a fogyatákosok, a betegek és az idősek mobilitásának biztosítására vagy garantálására, nevezetesen motorok, tolókocsik és mobilitűst biztosító járművek.

Manuali di formazione, manuali di istruzioni, manuali didattici, materiali per la formazione, materiali di istruzioni, materiali didattici, tutti sotto forma di stampati riguardanti l'utilizzo e/o la manutenzione di veicoli manuali o a motore per fornire o garantire la mobilità a disabili, pazienti ed anziani, in particolare scooter, sedie a rotelle e veicoli per mobilità.

Mokymo vadovai, instrukcijos, vadovėliai, mokomoji medžiaga, instrukcinė medžiaga, mokymo medžiaga, viskas spausdinta forma ir susiję su rankinio valdymo arba varikliu varomų priemonių, skirtų užtikrinti neįgaliųjų asmenų, ligonių ir senyvo amžiaus žmonių mobilumą, naudojimu ir/arba priežiūra.

Apmācību materiāli, pamācību rokasgrāmatas, mācību grāmatas, mācību materiāli, instrukciju materiāli, mācību materiāli, visi drukāta materiāla formā saistībā ar rokas vai mehāniskās vadības transoprta līdzekļu lietošanu un / vai apkopi, lai nodrošinātu mobilitāti invalīdiem, pacientiem un veciem cilvēkiem, tai skaitā skūteri, ratiņkrēsli un mobilitātes palīdzības ierīces.

Manwali għat-taħriġ, manwali ta' l-istruzzjonjiet, manwali ta' tagħlim, materjal ta' taħriġ, materjal ta' istruzzjoni, materjal ta' tagħlim, kollha f'forma ta' materjal mitbugħ dwar l-użu u/jew il-manutenzjoni ta' vetturi li jaħdmu manwalment jew bl-elettriku li jipprovdu jew li jiżguraw il-mobilità ta' persuni b'diżabilità, tal-pazjenti u ta' l-anzjani, b'mod partikolari skuters, siġġijiet tar-roti u vetturi li jassistu fil-mobilià.

Handleidingen voor opleidingen, instructiehandboeken, onderwijshandleidingen, opleidingsmateriaal, instructiematerialen, onderwijsmaterialen, allemaal in de vorm van drukwerken met betrekking tot het gebruik van en het onderhoud van handaangedreven en elektrische voertuigen voor het verschaffen of verzorgen van de mobiliteit van gehandicapte personen, patiënten en ouderen, met name scootmobielen, rolstoelen en voertuigen ter ondersteuning van de mobiliteit.

Podręczniki szkoleniowe, podręczniki instruktażowe, podręczniki, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały dla nauczycieli, w postaci materiałów drukowanych dotyczących użytkowania i/lub konserwacji ręcznych lub zasilanych pojazdów dostarczających lub zapewniających możliwość przemieszczania się osobom kalekim, pacjentom i osobom starszym, w szczególności skuterów, wózków inwalidzkich i pojazdów pomocnych w przemieszczaniu się.

Manuais de formação, manuais de instrução, manuais de ensino, materiais de formação, materiais de instrução, materiais de ensino, todos sob a forma de produtos de impressão relacionados com o uso e/ou a manutenção de veículos manuais ou motorizados destinados a proporcionar ou a assegurar a mobilidade de pessoas deficientes, doentes e idosas, em especial motoretas, cadeiras de rodas e veículos auxiliares da mobilidade.

Manuale de pregatire, manuale cu instructiuni, manuale didactice, materiale de instruire, materiale instructive, materiale didactice, toate sub forma de materiale tiparite referitoare la utilizarea si/sau intretinerea vehiculelor actionate manual sau cu motor pentru furnizarea sau asigurarea mobilitatii persoanelor cu dizabilitati, pacientilor si batranilor, in special scutere, scaune cu rotile si vehicule pentru asigurarea mobilitatii.

Učebné manuály, inštrukčné manuály, učiteľské príručky, učebné materiály, intrukčné materiály, učiteľské materiály, všetky v tlačenej podobe vzťahujúce s a na používanie a/alebo údržbu vozidiel s ručným alebo elektrickým ovládaním poskytujúcich alebo zabezpečujúcich pohyblivosť pohybovo postihnutým osobám, pacientom a starším ľuďom, najmä skútrov, invalidných vozíkov a prostriedkov uľahčujúcich pohyb.

Izobraževalni priročniki, navodila za uporabo, učbeniki, vadbeni material, učni materiali, izobraževalni material, vsi v natisnjeni obliki, za uporabo in/ali vzdrževanje vozil z lastnim pogonom ali brez, ki nudijo in zagotavljajo mobilnost invalidom, bolnikom in ostarelim osebam, še posebej skuterji, invalidski vozički in vozila za pomoč pri gibanju.

Utbildningshandböcker, instruktionshandböcker, undervisningshandböcker, material för instruktion/handledning, instruktionsmaterial, undervisningsmaterial, alla i form av trycksaker avseende användning och/eller underhåll av manuella och motordrivna fordon för möjliggörande eller säkerställande av rörlighet för handikappade personer, patienter och äldre personer, speciellt skotrar, rullstolar, sportrullstolar, tävlingsrullstolar, handdrivna tävlingscyklar och fordon för ökad rörlighet.

37
Údržba, opravy a servis, jmenovitě ručních a motorových vozidel pro poskytování nebo zajišťování pohyblivosti invalidním osobám, pacientům a starým osobám, zejména skútrů, invalidních vozíků a pomocných vozíků, elektrických montážních sestav sklápěcích opěradel pro invalidní vozíky, kol pro invalidní vozíky, závodních a sportovních invalidních vozíků, invalidních vozíků pro děti a lékařských vozíků pro invalidní osoby, pacienty a staré osoby.

Entretien, réparation et révision, à savoir de véhicules manuels et électriques fournissant ou assurant la mobilité des personnes handicapées, des malades et des personnes âgées, en particulier les scouteurs, fauteuils roulants et véhicules d'aide à la mobilité, dispositifs électriques de réglage du dossier pour fauteuils roulants, roues de fauteuils roulants, fauteuils roulants de course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques et chariots médicaux pour personnes handicapées, malades et personnes âgées.

Maintenance, repair and servicing, namely of, manual and powered vehicles for providing or ensuring mobility of disabled persons, patients and the elderly, particularly scooters, wheelchairs and mobility aid vehicles, power recliner back assemblies for wheelchairs, wheelchair wheels, racing wheelchairs and sports wheelchairs, paediatric wheelchairs, medical carts for disabled persons, patients and the elderly.

Wartung, Reparatur und Instandhaltung, nämlich von manuell betriebenen und kraftbetriebenen Fahrzeugen zur Ermöglichung oder Sicherung der Mobilität von Behinderten, Patienten und älteren Menschen, insbesondere von Rollern, Rollstühlen und Mobilitätshilfen, motorbetätigten Sitzlehnen-Verstellmechaniken für Rollstühle, Rädern für Rollstühle, Rennrollstühlen und Sportrollstühlen, Kinderrollstühlen, medizinischen Wagen für Behinderte, Patienten und ältere Menschen.

Поддръжка, ремонт и сервизни услуги, именно за ръчни и електрически задвижвани превозни средства за предоставянето и осигуряването на подвижност за инвалиди, пациенти и възрастни хора, по-специално скутери, инвалидни колички и превозни средства, улесняващи подвижността, електрически части за механизъм за задно накланяне за инвалидни колички, колела за инвалидни колички, състезателни инвалидни колички и спортни инвалидни колички, детски инвалидни колички, медицински колички за инвалиди, пациенти и възрастни хора.

Vedligeholdelse, reparation og udførelse af serviceeftersyn, nemlig af manuelle og eldrevne køretøjer, som muliggør bevægelse eller sikrer mobilitet for handicappede, patienter og ældre, især scootere, kørestole og mobile hjælpekøretøjer, elregulerede ryglæn til kørestole, hjul til kørestole, racerkørestole og sportskørestole, kørestole til børn og medicinske vogne til handicappede, patienter og ældre.

Συντήρηση, επισκευή και τεχνικός έλεγχος, συγκεκριμένα, χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την παροχή ή διασφάλιση της κινητικότητας ανάπηρων, ασθενών και ηλικιωμένων, ειδικότερα μηχανοκίνητων δικύκλων, αναπηρικών αμαξιδίων και βοηθητικών οχημάτων για άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλεκτρικών ανακλινόμενων μερών πλάτης για αναπηρικά αμαξίδια, τροχών για αναπηρικά αμαξίδια, αναπηρικών αγωνιστικών αμαξιδίων και αθλητικών αναπηρικών αμαξιδίων, παιδιατρικών αναπηρικών αμαξιδίων, ιατρικών αμαξιδίων για ανάπηρους, ασθενείς και ηλικιωμένους.

Mantenimiento, reparación y revisión, en concreto de vehículos manuales y mecánicos para proporcionar o garantizar la movilidad de personas con discapacidad, pacientes y ancianos, en particular patinetes, sillas de ruedas y vehículos para ayudar a la movilidad, conjuntos de respaldos reclinables mecánicos para sillas de ruedas, ruedas para sillas de ruedas, sillas de ruedas de carreras y sillas de ruedas deportivas, sillas de ruedas pediátricas, carros médicos para personas con discapacidad, pacientes y ancianos.

Hooldus, parandus ja korrashoid, nimelt puuetega inimestele, patsientidele ja vanuritele liikumisvõimaluse pakkumise või selle tagamise käsitsikäitatavate või mootorsõidukite, eelkõige motorollerite, ratastoolide ja liikumisabisõidukite, ratastoolide elektriliste leenireguleerimisvahendite, ratastoolirataste, võidusõiduratastoolide ja spordiratastoolide, lasteratastoolide, puuetega inimestele, patsientidele ja vanuritele ette nähtud meditsiinikärude hooldus, parandus ja korrashoid.

Ylläpito, korjaus ja huolto, nimittäin vammaisten, sairaiden ja vanhusten liikkumismahdollisuuksien tarjoamiseen tai varmistamiseen tarkoitettujen käsikäyttöisten ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen, erityisesti potkulautojen, pyörätuolien ja liikkumisen apuvälineiden, pyörätuolien sähkökäyttöisten selkätukilaitteiden, pyörätuolien pyörien, kilpa- ja urheilupyörätuolien, lasten pyörätuolien ja vammaisille, sairaille ja vanhuksille tarkoitettujen lääkintäkärryjen ylläpito, korjaus ja huolto.

Karbantartás, javítás és szervizelés, mégpedig a következőké: rokkantak, betegek és idősek mobilitásának biztosítására szolgáló kézi és motoros járművek, főként robogók, kerekesszékek és mozgássegítő járművek, kerekesszékek motorosan dönthető háttámla-szerelvényei, kerekesszékek kerekei, verseny-kerekesszékek és sport-kerekesszékek, gyermekgyógyászati kerekesszékek, rokkantak, betegek és idősek orvosi kocsijai.

Manutenzione, riparazione e messa a punto di veicoli manuali e a motore per consentire la mobilità di invalidi, ammalati ed anziani, in particolare scooter, sedie a rotelle e veicoli per favorire la mobilità, schienali elettrici reclinabili per sedie a rotelle, ruote per sedie a rotelle, sedie a rotelle per gare e per lo sport, sedie a rotelle per uso pediatrico, carrelli medici per invalidi, ammalati ed anziani.

Techninė priežiūra, remontas ir aptarnavimas, būtent rankinių ir variklinių transporto priemonių, skirtų teikti ar užtikrinti neįgaliųjų asmenų, ligonių ir senyvo amžiaus žmonių judėjimą, ypač paspirtukų, neįgaliųjų vežimėlių ir pagalbinių judėjimo priemonių, neįgaliųjų vežimėlių variklinių atlošiamos atkaltės komplektų, neįgaliųjų vežimėlių ratų, lenktyninių neįgaliųjų vežimėlių ir sportinių neįgaliųjų vežimėlių, pediatrinių neįgaliųjų vežimėlių, medicininių vežimėlių, skirtų neįgaliesiems, ligoniams ir senyvo amžiaus žmonėms.

Invalīdu, pacientu un vecāku cilvēku mobilitātes nodrošināšanai paredzēto manuālo un pašgājēju transportlīdzekļu, proti, motorolleru, ratiņkrēslu, pārvietošanās atbalsta ierīču, mehāniski nolaižamo ratiņkrēslu atzveltņu, ratiņkrēslu riteņu, sacensību ratiņkrēlu, sporta ratiņkrēslu, pediatrisko ratiņkrēslu, medicīnisko ratiņu invalīdiem, pacientiem un vecākiem cilvēkiem apkope, remonts un apkalpošana.

Il-manutenzjoni u t-tiswija, jiġifieri ta' vetturi manwali u bil-mutur li jipprovdu jew jiżguraw il-mobilità ta' persuni b'diżabilità, pazjenti u anzjani, b'mod partikolari skuters, siġġijiet tar-roti u vetturi b'xi għajnuna fil-mobilità, armar għaċ-ċaqliq tad-dahar permezz ta' mutur għas-siġġijiet tar-roti, roti għas-siġġijiet tar-roti, siġġijiet tar-roti tat-tiġrija u ta' l-isport, siġġijiet tar-roti pedjatriċi, u sodod bir-roti mediċi għal persuni b'diżabilità, pazjenti u anzjani.

Onderhoud en reparatie, te weten van met de hand aangedreven en elektrische voertuigen voor het verschaffen van mobiliteit aan gehandicapten, patiënten en ouderen, met name scootmobielen, rolstoelen en voertuigen ter ondersteuning van de mobiliteit, elektrisch verstelbare rugleuningen voor montage op rolstoelen, wielen voor rolstoelen, racerolstoelen en sportrolstoelen, rolstoelen voor kinderen, medische karretjes voor gehandicapten, patiënten en ouderen.

Konserwacja, naprawa i serwis, mianowicie pojazdów z napędem ręcznym i elektrycznych, umożliwiających lub wspomagających poruszanie się osób niepełnosprawnych, pacjentów i osób starszych, w szczególności skuterów, wózków inwalidzkich i pojazdów ułatwiających poruszanie się, napędzanych zespołów do wózków inwalidzkich, umożliwiających zmianę pozycji siedzącej na leżącą, kół do wózków inwalidzkich, wyścigowych wózków inwalidzkich i wózkow inwalidzkich do uprawiania sportu, pediatrycznych wózków inwalidzkich i wózków medycznych dla osób niepełnosprawnych, pacjentów i osób starszych.

Manutenção, reparação e assistência técnica, nomeadamente de veículos manuais e motorizados destinados a proporcionar ou a assegurar a mobilidade de pessoas deficientes, doentes e idosas, em especial scooters, cadeiras de rodas e veículos auxiliares da mobilidade, dispositivos eléctricos para reclinar as costas de cadeiras de rodas, rodas para cadeiras de rodas, cadeiras de rodas de competição e cadeiras de rodas de desporto, cadeiras de rodas pediátricas e carros medicinais para pessoas deficientes, doentes e idosas.

Intretinere, reparatii si service, si anume de, vehicule actionate manual sau cu motor pentru furnizarea sau asigurarea mobilitatii persoanelor cu dizabilitati, pacientilor si batranilor, in special scutere, scaune cu rotile si vehicule pentru asigurarea mobilitatii, ansambluri de spatare rabatabile actionate electric pentru scaune cu rotile, roti pentru scaune cu rotile, scaune cu rotile pentru curse si scaune cu rotile pentru sport, scaune cu rotile pentru copii, carucioare medicale pentru persoane cu dizabilitati, pacienti si batrani.

Údržba, oprava a servis, predovšetkým manuálnych a poháňaných vozidiel poskytujúcich a zaisťujúcich pohyblivosť pohybovo postihnutým osobám, pacientom a starším ľuďom, ako napríklad skútrov, invalidných vozíkov a vozíkov uľahčujúcich pohyb, zariadení na ukladanie do vodorovnej polohy pre invalidné vozíky, kolies pre invalidné vozíky, závodných a športových invalidných vozíkov, pediatrických vozíkov a lekárskych vozíkov pre postihnuté osoby, pacientov a starších ľudí.

Vzdrževanje, popravilo in servisiranje vozil na ročni pogon in z lastnim pogonom za zagotavljanje mobilnosti invalidnih oseb, pacientov in ostarelih, zlasti mopedov, invalidskih vozičkov in vozil za invalide, električnih premičnih naslonjal za invalidske vozičke, koles za invalidske vozičke, dirkalnih in športnih invalidskih vozičkov, pediatričnih invalidskih vozičkov in medicinskih vozičkov za invalidne osebe, paciente in ostarele.

Underhåll, reparation och service, nämligen av manuellt och motordrivna fordon för möjliggörande eller säkerställande av rörlighet hos handikappade personer, patienter och gamla, speciellt skotrar, rullstolar och hjälpfordon för ökad rörlighet, motordrivna rörliga ryggstöd för rullstolar, rullstolshjul, tävlingsrullstolar och idrottsrullstolar, pediatriska rullstolar och medicinska vagnar för handikappade personer, patienter och gamla.


Scandium, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Scandium byl pořízen dne 08.01.2012 06:19.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 4 ochranné známky znění Scandium, z toho 4 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů