EVEREST WEST RIDGE 2006 - ochranná známka, majitel The Secretary of State for Defence

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5315791
Reprodukce/Znění OZ EVEREST WEST RIDGE 2006 - ochranná známka
EVEREST WEST RIDGE 2006
Popis CSSlova "Everest West Ridge 2006" a vyobrazení hory.
Popis ENThe words "Everest West Ridge 2006" and design of a mountain.
Popis FRMots "Everest West Ridge 2006" et dessin d'une montagne.
Třídy výrobků a služeb 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42, 43
Vídeňské obrazové třídy 6.1.2 ; 6.1.4
Datum podání přihlášky 28.08.2006
Datum zveřejnění prihlášky 21.04.2008
Datum zápisu 21.08.2008
Datum konce platnosti 28.08.2016
Seniorita: GB: N 25.08.2006 Whole Accepted
  Registration: 2430916   
  Filing:    
Přihlašovatel/vlastník The Secretary of State for Defence
Zástupce Christopher Walter Charles Shea
OZ tvořena pouze barvou CSČerná a bílá.
OZ tvořena pouze barvou ENBlack and white.
OZ tvořena pouze barvou FRNoir et blanc.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
5
Houby (pro léčebné účely); houby napuštěné léčebnými směsmi; lékárničky; pleťové a ochranné krémy; balzámy a vody; obvazy, lékařské obvazy, obvazy na rány a chirurgické obvazy; léčivé pleťové vody; ochranné masti; cukrovinky pro léčebné účely.

Eponges (à usage médical); éponges imprégnées de composés médicaux; kits de premiers soins; crèmes protectrices et pour la peau; baumes et lotions; bandages médicaux, pansements chirurgicaux pour blessures; lotions médicinales; onguents de protection; caramels à usage médical.

Sponges (for medical use); sponges impregnated with medical compounds; first aid kits; skin and barrier creams; balms and lotions; bandages, medical, wound and surgical dressings; medicated lotions; protective ointments; sweets for medical purposes.

6
Kovové trofeje; přenosné kovové mosty a pontony; bezpečnostní schránky; zámky; bezpečnostní schránky; pokladny; kroužky na klíče; kovové skladovací nádoby; řetězy pro zvířata; horolezecké řetězy.

Trophées métalliques; ponts et pontons métalliques transportables; coffres-forts; serrures; boîtes de sécurité; tirelires; porte-clés; récipients de stockage métalliques; chaînes pour animaux; chaînes pour escalade.

Trophies made of metal; transportable metal bridges and pontoons; safes; locks; security boxes; money boxes; key rings; metal storage containers; animal chains; chains for mountaineering.

8
Ruční nástroje pro použití v horolezectví; vidličky; nože; lžíce; příbory; kapesní nože; nůžky; meče; ruční nářadí, nástroje a náčiní; zvedáky; nože pro potápění a bezpečnostní nože; stojany na nože; otvíráky na konzervy; zahradnické nástroje; tyče s hrotem.

Outils à main pour escalade; fourchette; couteaux; cuillers; coutellerie, fourchettes et cuillers; canifs; ciseaux; épées; outils et instruments à main; vérins; couteaux de plongée et de sécurité; supports pour couteaux; ouvre-boîtes; outils de jardinage; barres à mine.

Hand tools for use in climbing; forks; knives; spoons; cutlery; pen knives; scissors; swords; hand tools, instruments and implements; jacks; diving and safety knives; knife holders; can openers; garden tools; crowbars.

9
Podložky pod myši; DVD, CD; laserové disky; mobilní telefony a příslušenství; sluneční brýle; šetříce obrazovky; počítací stroje (kalkulačky); vědecké nástroje; MP3 přehrávače; přehrávače MP4; příslušenství pro MP3 a MP4 přehrávače; kompasy; stojany na CD; fotografická zařízení; filmy; filmové programy; činnost v oboru kinematografie; Digitální marketingové zboží; počítačový software; ochranné oděvy a neprůstřelné vesty; rozhlasové vysílače a přijímače; Vědecké měřicí přístroje; průkazy totožnosti; interaktivní počítačové simulátory; audiovizuální publikace ke stažení nabízené online z internetu; data báza počítače; počítačové disky; interaktivní média; zvukové zápisy; zvukové pásky; diapozitivy; Ochranné rukavice; software pro použití ve výzkumu; přístroje optické a vědecké; přístroje a nástroje vyhledávající směr a kartografické přístroje a nástroje; dalekohledy; přílby; dýchací přístroje; podložky pod myši; pouzdra na mobilní telefony.

Tapis de souris; DVD, CD; disques laser; téléphones mobiles et accessoires; lunettes de soleil; économiseurs d'écran; machines à calculer; instruments scientifiques; lecteurs MP3; Lecteurs MP4; accessoires pour lecteurs MP3 et MP4; compas; porte-CD; équipement photographique; films; programmes de cinéma; cinématographie; produits numériques de marketing; logiciels informatiques; vêtements de protection et gilets pare-balles; émetteurs et récepteurs radio; Appareils de mesure scientifiques; cartes d'identité; entraîneurs interactifs informatisés; publications audiovisuelles téléchargeables fournies en ligne sur l'internet; bases de données informatiques; disques informatiques; médias interactifs; enregistrements sonores; bandes audio; diapositives et transparents; Gants de sécurité; logiciels de recherche; appareils optiques et scientifiques; appareils et instruments d'orientation et cartographie; jumelles; casques; appareils de respiration; tapis de souris; supports pour téléphones mobiles.

Mouse mats; DVDs, CDs; laser discs; Mobile phones & accessories; sunglasses; screensavers; calculators; scientific instruments; MP3 players; MP4 players; accessories for MP3 and MP4 players; compasses; CD holders; Photographic equipment; films; cinema programmes; cinematography; Digital Marketing goods; computer software; protective clothing and body armour; radio transmitters and receivers; scientific measuring apparatus; identity cards; interactive, computer based trainers; audio visual publications downloadable offered on-line from the internet; computer databases; computer disks; interactive media; sound recordings; audio tapes; slides and transparencies; safety gloves; software for use in research; optical and scientific apparatus; direction finding and cartographic apparatus and instruments; binoculars; helmets; respirators; mouse mats; holders for mobile telephones.

11
Svítilny; svítilny; ruční světla; kapesní baterky; vybavení pro vaření, jmenovitě elektrické pánve a hrnce; přístroje na čištění vody; chladicí systémy.

Torches électriques; torches électriques; lampes de poche; lampes de poche; équipements de cuisine, à savoir casseroles et poêlons électriques; unités de purification de l'eau; systèmes de réfrigération.

Torches; flashlights; hand held lights; pocket torches; cooking equipment, namely electric saucepans and pots; water purification units; refrigeration systems.

12
Héliové balóny; balony; balóny (vzdušné-); vozidla; vlečné transportéry; padáky; vozidla na dálkové ovládání; kolečka (trakaře).

Ballons gonflés à l'hélium; ballons; montgolfières; véhicules; transporteurs remorqués; parachutes; véhicules téléguidés; brouettes à roues.

Helium filled balloons; balloons; hot air balloons; vehicles; towed transporters; parachutes; remote controlled vehicles; wheel barrows.

14
Trofeje ze vzácných kovů; hodinky; hodiny; kroužky na klíče ze vzácných kovů; klenoty na krk, uši a zápěstí; medaile/ceny; odznaky ze vzácných kovů; šperky a osobní ozdoby; bižuterie.

Trophées en métaux précieux; montres; horloges; porte-clés en métaux précieux; bijoux pour le cou, les oreilles et les poignets; médailles/récompenses; insignes de boutonnières en métaux précieux; bijouterie et parures personnelles; bijoux d'imitation.

Trophies made of precious metals; watches; clocks; key rings made of precious metals; neck, ear and wrist jewellery; medals/awards; lapel badges made of precious metals; jewellery and personal adornments; imitation jewellery.

16
Inkoustová/kuličková pera; tužky; pravítka; gumy; pouzdra na tužky; poznámkové bloky s lepicí zadní stranou pro opakované použití; poznámkové bloky; složky/pouzdra; dopisní papír, kreslicí papír; obálky; nálepky; plakáty; knihařský materiál; novinové články; časopisové články; papírové sáčky na nákup; papírenské výrobky; časopisy a brožury; podložky pod sklenice; náprsní tašky; papírové podložky na stůl; lístky; fotografie; vzdělávací/učební materiály; vyučovací materiál pro školy; instruktážní manuály; grafiky; psací potřeby; těžítka na papíry; podložky pod nádobí; mapy; kalendáře a diáře; brožury; katalogy; reklamní materiál; brožované tiskoviny; etikety; časopisy; informační zpravodaje; periodika; tiskoviny; mapy; školicí příručky a instruktážní manuály; papírové štítky; vzory pro vyšívání křížkovým stehem.

Stylos à encre/à bille; crayons; règles; gommes; trousses à crayons; blocs-notes à feuillets adhésifs réutilisables; blocs-notes; chemises/couvertures; papier à écrire, à dessin; enveloppes; autocollants; affiches; articles de livres; articles de journal; articles de magazines; sacs à poignées; articles de papeterie; magazines et brochures; dessous de verre; portefeuilles de rangement; sets de table en papier; tickets; photographies; matériel d'éducation/d'apprentissage; matériel pédagogique pour écoles; manuels d'instruction; images graphiques; instruments d'écriture; presse-papiers; dessous de carafe; cartes (géographie); calendriers, agendas et journaux; brochures; catalogues; matériel publicitaire; brochures; étiquettes; magazines; bulletins d'information; périodiques; produits de l'imprimerie; cartes (géographie); guides de formation et manuels d'instruction; badges (en papier); dessins pour point de croix.

Ink/ball pens; pencils; rulers; erasers; pencil cases; reusable adhesive backed note pads; note pads; folders/covers; writing, drawing paper; envelopes; stickers; posters; book articles; newspaper articles; magazine articles; carrier bags; stationery materials; magazines & brochures; drink coasters; storage wallets; paper table mats; tickets; photos; educational/learning materials; teaching equipment for schools; instruction manuals; graphic images; writing instruments; paper weights; coasters; maps; diaries and calendars; brochures; catalogues; advertising materials; pamphlets; labels; magazines; newsletters; periodicals; printed matter; maps; training guides and instruction manuals; badges (of paper); cross stitch patterns.

18
Kožené náprsní tašky; Kožené váčky; tašky; objemné kabely; sportovní brašny; přívěsky ke klíčům; Postroje; kožené zboží, včetně desek stolů, částí sedadel, částí nábytku, pásků, pásů nebo řemenů s pytli na přenášení nákladu a háčky na pytle na náklad; aktovky; obaly na kreditní karty; sáčky, prostírání; batohy pro horolezce a táborníky; školní aktovky a plážové tašky; kufry, kufříky a cestovní tašky; kabelky, zavazadla, kufry, batohy, ruksaky, torny, aktovky; sáčky, peněženky, náprsní tašky; deštníky; slunečníky a vycházkové hole; prostírání, zvířecí kůže; obojky pro zvířata; přikrývky pro zvířata; zábrany pro zvířata.

Portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; sacs; fourre-tout; sacs de sport; breloque pour porte-clés; Harnais de sécurité; articles en cuir, y compris dessus de table, éléments de sièges, éléments de meubles, ceintures, ceintures ou courroies dotées de pochettes pour le transport de charges et de crochets pour le transport de charges; porte-documents; étuis pour cartes de crédit; pochettes, napperons; sacs d'alpinistes et de campeurs; sacs d'écoliers et sacs de plage; malles, mallettes et valises; sacs à mains, bagages, trousses, sacs à dos, sac à dos, havresacs, cartables; pochettes, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; parasols et cannes; sets de table, cuirs; colliers pour animaux; manteaux pour animaux; protections pour animaux.

Leather wallets; leather purses; bags; holdalls; sports bags; key fobs; body harnesses; leather goods, including desk tops, seat parts, parts for furniture, belts, belts or straps with load carrying pouches and load carrying hooks; brief cases; holders for credit cards; pouches, place mats; bags for climbers and campers; school bags and beach bags; trunks, suitcases and travelling bags; handbags, luggage, cases, backpacks, rucksacks, haversacks, satchels; pouches, purses, wallets; umbrellas; parasols and walking sticks; place mats, animal hides; animal collars; animal coats; animal guards.

19
Nástěnné plakety; vnitřní/vnější cedule na budovy; automobilové/vozidlové/letadlové značky a signalizační tabule, nekovové, nesvětelné a nemechanické; značky, nekovové cedule; arkády.

Plaques murales; enseignes pour intérieur/extérieur de bâtiments; enseignes pour véhicules/voitures/équipements de vol, non métalliques, non lumineux et non mécaniques; enseignes, non métalliques; mandrins.

Wall plaques; signs on buildings internal/external; signs on vehicles/carriages/flying equipment, not of metal, non-luminous and non-mechanical; signs, non metallic signs; arbours.

20
Plastové trofeje; spací pytle; přepravní kontejnery; krabice a nádoby; krabice, laťové bedny, skladovací bedny, nekovové kontejnery; přenosné pokladny na hotovost; dřevěný nábytek, zahradní nábytek, pracovní stoly, stoly a židle do zasedacích místností a kanceláří, dřevěné figuríny, sošky; zrcadla; rámy na obrazy; plnicí a skladovací systémy; spací pytle; klíčenky; vývěsní tabule; suvenýry; přenosné pokladny na hotovost; sochy, modely, sošky; figuríny, plakety a nástěnné desky; umělecká díla; podnosy; kulové dveřní kliky a kliky, rámy na obrazy a zrcadla, plakety a nástěnné desky; domečky pro zvířata; odznaky z plastu; keramické odznaky.

Trophées en plastique; sacs de couchage; conteneurs de transport; boîtes et récipients; boîtes, caisses, boîtes de stockage, conteneurs non métalliques; coffres de sécurité; meubles en bois, meubles de jardin, bureaux, tables et chaises pour salles de réunion et bureaux, figurines en bois, statuettes; miroirs; cadres; systèmes de classement et de stockage; sacs de couchage; porte-clés; panneaux; souvenirs; coffres de sécurité; sculptures, maquettes, statuettes; figurines, plaques et plaques murales; artisanat; plateaux; boutons et poignées de porte, cadres pour photos et miroirs, plaques et plaques murales; abris d'animaux; plaquettes en matières plastiques; insignes en céramique.

Trophies made of plastic; sleeping bags; transport containers; boxes and containers; boxes, crates, storage cases, non-metallic containers; security chests; wooden furniture, garden furniture, desks, tables and chairs for board rooms and offices, wooden figurines, statuettes; mirrors; picture frames; filing and storage systems; sleeping bags; key holders; sign boards; souvenirs; security chests; sculptures, models, statuettes; figurines, plaques and wall plates; works of art; trays; door knobs and handles, picture and mirror frames, plaques and wall plates; animal houses; badges of plastic; badges of ceramic.

21
Džbánky; talíře; mísy; talíře; servírovací podnosy; porcelán; majolikové hrnce; hřebeny na vlasy; kartáče; houby na odmašťování; kuchyňské houbičky; výrobky z křišťálového skla; skleněné nádobí; sklenice na pití; skleničky na víno; výstavní sklo a ceny; domácí potřeby a nádoby; solničky a pepřenky; květináče; stolní náčiní; krmítka; podložky pod nádobí; kuchyňská prkýnka, hrnky, džbány a hrnce, nádobí a mísy, kartáče, toaletní a domácí dávkovače; kroužky na ubrousky a tácky pod sklenice; přenosné soupravy na venkovní vaření; kuchyňské potřeby; sportovní láhve.

Tasses; assiettes; bols; plats; plats à servir; porcelaine; pots en faïence; peignes à cheveux; brosses; éponges à récurer; éponges de cuisine; verrerie en cristal; verrerie; verres; verres à vin; présentation de verres et récompenses; ustensiles et récipients à usage domestique; salières et poivriers; pots de fleurs; vaisselle de table; tables pour oiseaux; dessous de carafes; planches pour hacher des aliments, grandes tasses, carafes et pots, plats et bols, brosses, distributeurs de toilette et domestiques; ronds de serviette et dessous de bouteilles; kits de cuisine portables pour extérieur; ustensiles pour cuisiner; gourdes pour le sport.

Mugs; plates; bowls; dishes; serving dishes; porcelain; earthenware pots; hair combs; brushes; scouring sponges; kitchen sponges; crystal glassware; glassware; glasses for drinking; wine glasses; presentation glassware and awards; domestic utensils and containers; salt and pepper pots/shakers; flower pots; tableware; bird tables; coasters; boards for chopping food, mugs, jugs, and pots, dishes and bowls, brushes, toilet and domestic dispensers; napkin rings and coasters; portable cooking kits for outdoor use; cooking utensils; sport bottles.

24
Ručníky na ruce; ručníky; ručníky na obličej; mycí žínky; stolní prostírání vyrobené z korku; stolní prostírání vyrobené z textilních materiálů; stolní prostírání vyrobené z kovu; stolní prostírání vyrobené z plastu; stolní prostírání vyrobené ze skla; cestovní přikrývky; přehozy přes postele a ubrusy; textilní tapety; klubovní vlajky; vlajky a prapory; tapiserie; textilní materiály a textilní zboží; bytový textil; kapesníky; prádlo pro domácnost; ložní prádlo; přikrývky; stolní prádlo; přehozy přes postele a ubrusy; prostírání; podložky na stůl pod sklenice, talíře (prostírání); ručníky; záclony; textilní rolety; textilní tapety; prapory, transparenty.

Serviettes pour les mains; serviettes de bains; serviettes de toilette pour le visage; pantalons de flanelle; sets de table en liège; sets de table en matières textiles; sets de table métalliques; sets de table en plastique; sets de table en verre; couvertures de voyage; couvertures de lit et de table; tentures murales en matières textiles; banderoles; drapeaux et bannières; tapisseries; tissus et produits textiles; tissus d'ameublement; mouchoirs; linge de maison; linge de lit; couvertures; linge de table; couvertures de lit et de table; napperons; dessous de carafe (textiles); serviettes; rideaux; stores en matières textiles; tentures murales en matières textiles; bannières.

Hand towels; bath towels; face towels; flannels; table mats made of cork; table mats made of textiles; table mats of metal; table mats of plastic; table mats of glass; travelling rugs; bed and table covers; textile wall hangings; pennants; flags and banners; tapestries; textiles and textile goods; soft furnishings; handkerchiefs; household linen; bed linen; blankets; table linen; bed and table covers; place mats; coasters of textile; towels; curtains; blinds of textile; wall hangings of textile; banners.

25
Tílka; pásky; polobotky, cvičební obuv; zápěstní pásky a čelenky; nátělníky; vlněné vesty; ponožky; trička; baseballové čepice; vlněné lyžařské čepice; venkovní bundy; sportovní oblečení; kravaty; Sportovní obuv; šátky; uniformy; košile; saka; kalhoty; krátké kalhoty; sukně; noční úbory; zimníky; oblečení do deště; obuv; pantofle; slamáky; sluneční kšilty; plážové oblečení; koupací pláště; horolezecké a lezecké oděvy.

Gilets; ceintures; chaussures, chaussures de sport; manchettes et bandeaux; sweat-shirts; vestes en polar; chaussettes; T-shirts; casquettes de base-ball; chapeaux de ski en laine; vestes d'extérieur; vêtements de sport; cravates; chaussures de sport; foulards; uniformes; chemises; vestes; pantalons; shorts; jupes; vêtements de nuit; pardessus; vêtements de pluie; articles de chaussures; pantoufles; capelines; visières pour le soleil; vêtements de plage; peignoirs de bain; vêtements de montagne et d'escalade.

Vests; belts; shoes, trainers; wrist and hair bands; sweatshirts; fleece jackets; socks; t-shirts; baseball caps; ski wool hat; outdoor jackets; sports clothing; neck tie; sports footwear; scarves; uniforms; shirts; jackets; trousers; shorts; skirts; sleeping garments; overcoats; rainwear; footwear; slippers; sun hats; sun visors; beachwear; bath robes; mountaineering and climbing clothes.

26
Odznaky z nedrahých kovů; špendlíky; vyšívané odznaky; značky (z kovu); knoflíky; přezky; odznaky; stuhy; prýmky; brože; ozdoby do vlasů a ozdoby obuvi; oděvní záplaty; rozety.

Insignes de boutonnières non en métaux précieux; épinglettes; insignes brodés; écussons (métalliques); boutons; boucles; écussons; rubans; tresses; broches; ornements pour les cheveux et les chaussures; renforts pour vêtements; rosettes.

Lapel badges made on non-precious materials; pin badges; embroidered badges; badges (of metal); buttons; buckles; emblems; ribbons; braids; brooches; hair and shoe ornaments; patches for clothing; bows.

28
Hrací karty; ručně házené plastové létající talíře a kroužky; hračky pro děti; dětské hračky; stolní hry; fotbalové míče; míče na ragby; sportovní láhve; skládačky; rébusy; vycpané hračky; počítačové simulační hry; vánocní prskavky; modely automobilů a kolových vozidel.

Cartes à jouer; frisbees ou anneaux en plastique à lancer à la main; jouets pour enfants; jouets pour les enfants; jeux de société; ballons de football; ballons de rugby; gourdes pour le sport; puzzles d'assemblage; puzzles; jouets rembourrés; jeux informatiques de simulation; bonbons explosifs de Noël; modèles réduits de voitures et véhicules sur roues.

Playing cards; hand launched plastic flying saucer or ring; children's toys; children's playthings; board games; footballs; rugby balls; sports bottles; jigsaws; puzzles; stuffed toys; computer simulated games; Christmas crackers; models of cars and wheeled vehicles.

35
akce pro styk s veřejností; reklamy; reklama, marketing a propagační služby; poskytování poradenství podnikům a sportovním organizacím; příprava a provádění výstav; obchodní služby a služby týkající se řízení projektů; kompilování a ukládání informací; shromažďování, skladování a zpracování požadavků a dat zákazníků; služby vztahů s veřejnosti; internetová reklama.

Evénements de relations publiques; publicités; publicité, marketing et promotion; fourniture de conseils aux organisations commerciales et sportives; organisation et conduite d'expositions; services de gestion de projets commerciaux; compilation, stockage d'informations; collecte, stockage et traitement des exigences et données relatives aux clients; services de relations publiques; Publicité via l'internet.

PR events; advertisements; advertising, marketing and promotion; provision of advice to businesses and sporting organisations; organisation of and arranging exhibitions; business and project management services; compilation, storage of information; collection, storage and processing of customer requirements and data; public relations services; internet advertising.

38
Vysílání televize; vysílání kabelových a satelitních programů; poskytování přístupu k webovým stránkám; elektronická pošta a telekomunikační služby; shromažďování, ukládání, přenos a distribuce dat a audiovizuálních obrazů elektronickými, satelitními, kabelovými, faxovými a výpočetními prostředky; přístup a propojení k databázím a k internetu.

Diffusion de télévision; diffusion de programmes par câble et par satellite; fourniture d'accès à des pages web; Services de télécommunications et de courrier électronique; collecte, stockage, transmission et distribution de données et d'images audiovisuelles par voie électronique, par ordinateur, par satellite, par câble et par télécopie; accès et liens à des bases de données et à l'internet.

Broadcasting of TV; broadcasting of cable and satellite programmes; provision of access to web pages; electronic mail and telecommunication services; collection, storage, transmission and distribution of data and audio visual images by electronic, satellite, cable, facsimile and computing means; access and link to databases and the Internet.

41
Zábavní služby; zařizování výstav, konferencí, seminářů a pracovních setkání; organizování a pořádání seminářů a konferencí; sportovní a kulturní činnosti; Vzdělávací, školicí, výcvikové a instruktážní služby; provozování sportovních zařízení; poskytování sportovních, tělesných tréninkových zařízení a zařízení pro volný čas; pořádání a organizování školicích kurzů, konferencí, seminářů, výstav, sympozií a pracovních setkání; poskytování informací a konzultací vztahujících se organizování záchranným, venkovním a trekingovým akcím a organizaci akcí; organizování a uvádění pořadů, zábavních dnů, poutí, slavností, koncertů, tanečních zábav, regat, sportovní akcí a živých vystoupení; výroba, uvádění a pronájem zvukových nahrávek a videonahrávek filmů a rozhlasových a televizních programů; zábava, vzdělávání a výuka.

Services de divertissement; organisation d'expositions, conférences, séminaires et ateliers; organisation et conduite de séminaires et conférences; activités sportives et culturelles; Services d'éducation, de formation, d'enseignement et de cours; mise à disposition d'infrastructures de formation; fourniture d'installations sportives, d'éducation physique et de loisirs; organisation et conduite de cours de formation, conférences, séminaires, expositions, symposiums et ateliers; fourniture d'informations et assistance en matière de survie, extérieur, trekking et organisation d'événements; organisation et présentation de spectacles, journées d'animation, foires, fêtes, concerts, dances, régates, événements sportifs et spectacles de divertissement en direct; production, présentation et location d'enregistrements sonores et vidéo et de films et de programmes radiophoniques et télévisés; divertissement, éducation et formation.

Entertainment services; arranging exhibitions, conferences, seminars and workshops; organisation of and arranging of seminars and conferences; sporting & cultural activities; education, training, teaching and tuition services; provision of training facilities; provision of sporting, physical training and leisure facilities; arranging and conducting of training courses, conferences, seminars, exhibitions, symposiums and workshops; provision of information and consultancy in relation to survival, outdoor, trekking and event organisation; organising and presenting shows, fun days, fairs, fetes, concerts, dances, regattas, sporting events and live entertainment; production, presentation and rental of sound and video recordings and of films and radio and television programmes; entertainment, education and instruction.

42
Návrh (tvorba) a údržba stránek na síti internetu.

Conception (élaboration) et entretien de sites sur le réseau Internet.

Design and maintenance of websites.

43
Pronájem velkých stanů; pronájem přenosných budov.

Location de marquises; location de constructions transportables.

Hire of marquees; hire of portable buildings.


EVEREST WEST RIDGE 2006, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce EVEREST WEST RIDGE 2006 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění EVEREST WEST RIDGE 2006, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů