EVEREST WEST RIDGE 2006 - ochranná známka, majitel The Secretary of State for Defence

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5315791
Reprodukce/Znění OZ EVEREST WEST RIDGE 2006 - ochranná známka
EVEREST WEST RIDGE 2006
Popis CSSlova "Everest West Ridge 2006" a vyobrazení hory.
Popis ENThe words "Everest West Ridge 2006" and design of a mountain.
Popis FRMots "Everest West Ridge 2006" et dessin d'une montagne.
Třídy výrobků a služeb 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42, 43
Vídeňské obrazové třídy 6.1.2 ; 6.1.4
Datum podání přihlášky 28.08.2006
Datum zveřejnění prihlášky 21.04.2008
Datum zápisu 21.08.2008
Datum konce platnosti 28.08.2016
Seniorita: GB: N 25.08.2006 Whole Accepted
  Registration: 2430916   
  Filing:    
Přihlašovatel/vlastník The Secretary of State for Defence
Zástupce Christopher Walter Charles Shea
OZ tvořena pouze barvou CSČerná a bílá.
OZ tvořena pouze barvou ENBlack and white.
OZ tvořena pouze barvou FRNoir et blanc.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
5
Houby (pro léčebné účely); houby napuštěné léčebnými směsmi; lékárničky; pleťové a ochranné krémy; balzámy a vody; obvazy, lékařské obvazy, obvazy na rány a chirurgické obvazy; léčivé pleťové vody; ochranné masti; cukrovinky pro léčebné účely.

Eponges (à usage médical); éponges imprégnées de composés médicaux; kits de premiers soins; crèmes protectrices et pour la peau; baumes et lotions; bandages médicaux, pansements chirurgicaux pour blessures; lotions médicinales; onguents de protection; caramels à usage médical.

Sponges (for medical use); sponges impregnated with medical compounds; first aid kits; skin and barrier creams; balms and lotions; bandages, medical, wound and surgical dressings; medicated lotions; protective ointments; sweets for medical purposes.

6
Kovové trofeje; přenosné kovové mosty a pontony; bezpečnostní schránky; zámky; bezpečnostní schránky; pokladny; kroužky na klíče; kovové skladovací nádoby; řetězy pro zvířata; horolezecké řetězy.

Trophées métalliques; ponts et pontons métalliques transportables; coffres-forts; serrures; boîtes de sécurité; tirelires; porte-clés; récipients de stockage métalliques; chaînes pour animaux; chaînes pour escalade.

Trophies made of metal; transportable metal bridges and pontoons; safes; locks; security boxes; money boxes; key rings; metal storage containers; animal chains; chains for mountaineering.

8
Ruční nástroje pro použití v horolezectví; vidličky; nože; lžíce; příbory; kapesní nože; nůžky; meče; ruční nářadí, nástroje a náčiní; zvedáky; nože pro potápění a bezpečnostní nože; stojany na nože; otvíráky na konzervy; zahradnické nástroje; tyče s hrotem.

Outils à main pour escalade; fourchette; couteaux; cuillers; coutellerie, fourchettes et cuillers; canifs; ciseaux; épées; outils et instruments à main; vérins; couteaux de plongée et de sécurité; supports pour couteaux; ouvre-boîtes; outils de jardinage; barres à mine.

Hand tools for use in climbing; forks; knives; spoons; cutlery; pen knives; scissors; swords; hand tools, instruments and implements; jacks; diving and safety knives; knife holders; can openers; garden tools; crowbars.

9
Podložky pod myši; DVD, CD; laserové disky; mobilní telefony a příslušenství; sluneční brýle; šetříce obrazovky; počítací stroje (kalkulačky); vědecké nástroje; MP3 přehrávače; přehrávače MP4; příslušenství pro MP3 a MP4 přehrávače; kompasy; stojany na CD; fotografická zařízení; filmy; filmové programy; činnost v oboru kinematografie; Digitální marketingové zboží; počítačový software; ochranné oděvy a neprůstřelné vesty; rozhlasové vysílače a přijímače; Vědecké měřicí přístroje; průkazy totožnosti; interaktivní počítačové simulátory; audiovizuální publikace ke stažení nabízené online z internetu; data báza počítače; počítačové disky; interaktivní média; zvukové zápisy; zvukové pásky; diapozitivy; Ochranné rukavice; software pro použití ve výzkumu; přístroje optické a vědecké; přístroje a nástroje vyhledávající směr a kartografické přístroje a nástroje; dalekohledy; přílby; dýchací přístroje; podložky pod myši; pouzdra na mobilní telefony.

Tapis de souris; DVD, CD; disques laser; téléphones mobiles et accessoires; lunettes de soleil; économiseurs d'écran; machines à calculer; instruments scientifiques; lecteurs MP3; Lecteurs MP4; accessoires pour lecteurs MP3 et MP4; compas; porte-CD; équipement photographique; films; programmes de cinéma; cinématographie; produits numériques de marketing; logiciels informatiques; vêtements de protection et gilets pare-balles; émetteurs et récepteurs radio; Appareils de mesure scientifiques; cartes d'identité; entraîneurs interactifs informatisés; publications audiovisuelles téléchargeables fournies en ligne sur l'internet; bases de données informatiques; disques informatiques; médias interactifs; enregistrements sonores; bandes audio; diapositives et transparents; Gants de sécurité; logiciels de recherche; appareils optiques et scientifiques; appareils et instruments d'orientation et cartographie; jumelles; casques; appareils de respiration; tapis de souris; supports pour téléphones mobiles.

Mouse mats; DVDs, CDs; laser discs; Mobile phones & accessories; sunglasses; screensavers; calculators; scientific instruments; MP3 players; MP4 players; accessories for MP3 and MP4 players; compasses; CD holders; Photographic equipment; films; cinema programmes; cinematography; Digital Marketing goods; computer software; protective clothing and body armour; radio transmitters and receivers; scientific measuring apparatus; identity cards; interactive, computer based trainers; audio visual publications downloadable offered on-line from the internet; computer databases; computer disks; interactive media; sound recordings; audio tapes; slides and transparencies; safety gloves; software for use in research; optical and scientific apparatus; direction finding and cartographic apparatus and instruments; binoculars; helmets; respirators; mouse mats; holders for mobile telephones.

11
Svítilny; svítilny; ruční světla; kapesní baterky; vybavení pro vaření, jmenovitě elektrické pánve a hrnce; přístroje na čištění vody; chladicí systémy.

Torches électriques; torches électriques; lampes de poche; lampes de poche; équipements de cuisine, à savoir casseroles et poêlons électriques; unités de purification de l'eau; systèmes de réfrigération.

Torches; flashlights; hand held lights; pocket torches; cooking equipment, namely electric saucepans and pots; water purification units; refrigeration systems.

12
Héliové balóny; balony; balóny (vzdušné-); vozidla; vlečné transportéry; padáky; vozidla na dálkové ovládání; kolečka (trakaře).

Ballons gonflés à l'hélium; ballons; montgolfières; véhicules; transporteurs remorqués; parachutes; véhicules téléguidés; brouettes à roues.

Helium filled balloons; balloons; hot air balloons; vehicles; towed transporters; parachutes; remote controlled vehicles; wheel barrows.

14
Trofeje ze vzácných kovů; hodinky; hodiny; kroužky na klíče ze vzácných kovů; klenoty na krk, uši a zápěstí; medaile/ceny; odznaky ze vzácných kovů; šperky a osobní ozdoby; bižuterie.

Trophées en métaux précieux; montres; horloges; porte-clés en métaux précieux; bijoux pour le cou, les oreilles et les poignets; médailles/récompenses; insignes de boutonnières en métaux précieux; bijouterie et parures personnelles; bijoux d'imitation.

Trophies made of precious metals; watches; clocks; key rings made of precious metals; neck, ear and wrist jewellery; medals/awards; lapel badges made of precious metals; jewellery and personal adornments; imitation jewellery.

16
Inkoustová/kuličková pera; tužky; pravítka; gumy; pouzdra na tužky; poznámkové bloky s lepicí zadní stranou pro opakované použití; poznámkové bloky; složky/pouzdra; dopisní papír, kreslicí papír; obálky; nálepky; plakáty; knihařský materiál; novinové články; časopisové články; papírové sáčky na nákup; papírenské výrobky; časopisy a brožury; podložky pod sklenice; náprsní tašky; papírové podložky na stůl; lístky; fotografie; vzdělávací/učební materiály; vyučovací materiál pro školy; instruktážní manuály; grafiky; psací potřeby; těžítka na papíry; podložky pod nádobí; mapy; kalendáře a diáře; brožury; katalogy; reklamní materiál; brožované tiskoviny; etikety; časopisy; informační zpravodaje; periodika; tiskoviny; mapy; školicí příručky a instruktážní manuály; papírové štítky; vzory pro vyšívání křížkovým stehem.

Stylos à encre/à bille; crayons; règles; gommes; trousses à crayons; blocs-notes à feuillets adhésifs réutilisables; blocs-notes; chemises/couvertures; papier à écrire, à dessin; enveloppes; autocollants; affiches; articles de livres; articles de journal; articles de magazines; sacs à poignées; articles de papeterie; magazines et brochures; dessous de verre; portefeuilles de rangement; sets de table en papier; tickets; photographies; matériel d'éducation/d'apprentissage; matériel pédagogique pour écoles; manuels d'instruction; images graphiques; instruments d'écriture; presse-papiers; dessous de carafe; cartes (géographie); calendriers, agendas et journaux; brochures; catalogues; matériel publicitaire; brochures; étiquettes; magazines; bulletins d'information; périodiques; produits de l'imprimerie; cartes (géographie); guides de formation et manuels d'instruction; badges (en papier); dessins pour point de croix.

Ink/ball pens; pencils; rulers; erasers; pencil cases; reusable adhesive backed note pads; note pads; folders/covers; writing, drawing paper; envelopes; stickers; posters; book articles; newspaper articles; magazine articles; carrier bags; stationery materials; magazines & brochures; drink coasters; storage wallets; paper table mats; tickets; photos; educational/learning materials; teaching equipment for schools; instruction manuals; graphic images; writing instruments; paper weights; coasters; maps; diaries and calendars; brochures; catalogues; advertising materials; pamphlets; labels; magazines; newsletters; periodicals; printed matter; maps; training guides and instruction manuals; badges (of paper); cross stitch patterns.

18
Kožené náprsní tašky; Kožené váčky; tašky; objemné kabely; sportovní brašny; přívěsky ke klíčům; Postroje; kožené zboží, včetně desek stolů, částí sedadel, částí nábytku, pásků, pásů nebo řemenů s pytli na přenášení nákladu a háčky na pytle na náklad; aktovky; obaly na kreditní karty; sáčky, prostírání; batohy pro horolezce a táborníky; školní aktovky a plážové tašky; kufry, kufříky a cestovní tašky; kabelky, zavazadla, kufry, batohy, ruksaky, torny, aktovky; sáčky, peněženky, náprsní tašky; deštníky; slunečníky a vycházkové hole; prostírání, zvířecí kůže; obojky pro zvířata; přikrývky pro zvířata; zábrany pro zvířata.

Portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; sacs; fourre-tout; sacs de sport; breloque pour porte-clés; Harnais de sécurité; articles en cuir, y compris dessus de table, éléments de sièges, éléments de meubles, ceintures, ceintures ou courroies dotées de pochettes pour le transport de charges et de crochets pour le transport de charges; porte-documents; étuis pour cartes de crédit; pochettes, napperons; sacs d'alpinistes et de campeurs; sacs d'écoliers et sacs de plage; malles, mallettes et valises; sacs à mains, bagages, trousses, sacs à dos, sac à dos, havresacs, cartables; pochettes, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; parasols et cannes; sets de table, cuirs; colliers pour animaux; manteaux pour animaux; protections pour animaux.

Leather wallets; leather purses; bags; holdalls; sports bags; key fobs; body harnesses; leather goods, including desk tops, seat parts, parts for furniture, belts, belts or straps with load carrying pouches and load carrying hooks; brief cases; holders for credit cards; pouches, place mats; bags for climbers and campers; school bags and beach bags; trunks, suitcases and travelling bags; handbags, luggage, cases, backpacks, rucksacks, haversacks, satchels; pouches, purses, wallets; umbrellas; parasols and walking sticks; place mats, animal hides; animal collars; animal coats; animal guards.

19
Nástěnné plakety; vnitřní/vnější cedule na budovy; automobilové/vozidlové/letadlové značky a signalizační tabule, nekovové, nesvětelné a nemechanické; značky, nekovové cedule; arkády.

Plaques murales; enseignes pour intérieur/extérieur de bâtiments; enseignes pour véhicules/voitures/équipements de vol, non métalliques, non lumineux et non mécaniques; enseignes, non métalliques; mandrins.

Wall plaques; signs on buildings internal/external; signs on vehicles/carriages/flying equipment, not of metal, non-luminous and non-mechanical; signs, non metallic signs; arbours.

20
Plastové trofeje; spací pytle; přepravní kontejnery; krabice a nádoby; krabice, laťové bedny, skladovací bedny, nekovové kontejnery; přenosné pokladny na hotovost; dřevěný nábytek, zahradní nábytek, pracovní stoly, stoly a židle do zasedacích místností a kanceláří, dřevěné figuríny, sošky; zrcadla; rámy na obrazy; plnicí a skladovací systémy; spací pytle; klíčenky; vývěsní tabule; suvenýry; přenosné pokladny na hotovost; sochy, modely, sošky; figuríny, plakety a nástěnné desky; umělecká díla; podnosy; kulové dveřní kliky a kliky, rámy na obrazy a zrcadla, plakety a nástěnné desky; domečky pro zvířata; odznaky z plastu; keramické odznaky.

Trophées en plastique; sacs de couchage; conteneurs de transport; boîtes et récipients; boîtes, caisses, boîtes de stockage, conteneurs non métalliques; coffres de sécurité; meubles en bois, meubles de jardin, bureaux, tables et chaises pour salles de réunion et bureaux, figurines en bois, statuettes; miroirs; cadres; systèmes de classement et de stockage; sacs de couchage; porte-clés; panneaux; souvenirs; coffres de sécurité; sculptures, maquettes, statuettes; figurines, plaques et plaques murales; artisanat; plateaux; boutons et poignées de porte, cadres pour photos et miroirs, plaques et plaques murales; abris d'animaux; plaquettes en matières plastiques; insignes en céramique.

Trophies made of plastic; sleeping bags; transport containers; boxes and containers; boxes, crates, storage cases, non-metallic containers; security chests; wooden furniture, garden furniture, desks, tables and chairs for board rooms and offices, wooden figurines, statuettes; mirrors; picture frames; filing and storage systems; sleeping bags; key holders; sign boards; souvenirs; security chests; sculptures, models, statuettes; figurines, plaques and wall plates; works of art; trays; door knobs and handles, picture and mirror frames, plaques and wall plates; animal houses; badges of plastic; badges of ceramic.

21
Džbánky; talíře; mísy; talíře; servírovací podnosy; porcelán; majolikové hrnce; hřebeny na vlasy; kartáče; houby na odmašťování; kuchyňské houbičky; výrobky z křišťálového skla; skleněné nádobí; sklenice na pití; skleničky na víno; výstavní sklo a ceny; domácí potřeby a nádoby; solničky a pepřenky; květináče; stolní náčiní; krmítka; podložky pod nádobí; kuchyňská prkýnka, hrnky, džbány a hrnce, nádobí a mísy, kartáče, toaletní a domácí dávkovače; kroužky na ubrousky a tácky pod sklenice; přenosné soupravy na venkovní vaření; kuchyňské potřeby; sportovní láhve.

Tasses; assiettes; bols; plats; plats à servir; porcelaine; pots en faïence; peignes à cheveux; brosses; éponges à récurer; éponges de cuisine; verrerie en cristal; verrerie; verres; verres à vin; présentation de verres et récompenses; ustensiles et récipients à usage domestique; salières et poivriers; pots de fleurs; vaisselle de table; tables pour oiseaux; dessous de carafes; planches pour hacher des aliments, grandes tasses, carafes et pots, plats et bols, brosses, distributeurs de toilette et domestiques; ronds de serviette et dessous de bouteilles; kits de cuisine portables pour extérieur; ustensiles pour cuisiner; gourdes pour le sport.

Mugs; plates; bowls; dishes; serving dishes; porcelain; earthenware pots; hair combs; brushes; scouring sponges; kitchen sponges; crystal glassware; glassware; glasses for drinking; wine glasses; presentation glassware and awards; domestic utensils and containers; salt and pepper pots/shakers; flower pots; tableware; bird tables; coasters; boards for chopping food, mugs, jugs, and pots, dishes and bowls, brushes, toilet and domestic dispensers; napkin rings and coasters; portable cooking kits for outdoor use; cooking utensils; sport bottles.

24
Ručníky na ruce; ručníky; ručníky na obličej; mycí žínky; stolní prostírání vyrobené z korku; stolní prostírání vyrobené z textilních materiálů; stolní prostírání vyrobené z kovu; stolní prostírání vyrobené z plastu; stolní prostírání vyrobené ze skla; cestovní přikrývky; přehozy přes postele a ubrusy; textilní tapety; klubovní vlajky; vlajky a prapory; tapiserie; textilní materiály a textilní zboží; bytový textil; kapesníky; prádlo pro domácnost; ložní prádlo; přikrývky; stolní prádlo; přehozy přes postele a ubrusy; prostírání; podložky na stůl pod sklenice, talíře (prostírání); ručníky; záclony; textilní rolety; textilní tapety; prapory, transparenty.

Serviettes pour les mains; serviettes de bains; serviettes de toilette pour le visage; pantalons de flanelle; sets de table en liège; sets de table en matières textiles; sets de table métalliques; sets de table en plastique; sets de table en verre; couvertures de voyage; couvertures de lit et de table; tentures murales en matières textiles; banderoles; drapeaux et bannières; tapisseries; tissus et produits textiles; tissus d'ameublement; mouchoirs; linge de maison; linge de lit; couvertures; linge de table; couvertures de lit et de table; napperons; dessous de carafe (textiles); serviettes; rideaux; stores en matières textiles; tentures murales en matières textiles; bannières.

Hand towels; bath towels; face towels; flannels; table mats made of cork; table mats made of textiles; table mats of metal; table mats of plastic; table mats of glass; travelling rugs; bed and table covers; textile wall hangings; pennants; flags and banners; tapestries; textiles and textile goods; soft furnishings; handkerchiefs; household linen; bed linen; blankets; table linen; bed and table covers; place mats; coasters of textile; towels; curtains; blinds of textile; wall hangings of textile; banners.

25
Tílka; pásky; polobotky, cvičební obuv; zápěstní pásky a čelenky; nátělníky; vlněné vesty; ponožky; trička; baseballové čepice; vlněné lyžařské čepice; venkovní bundy; sportovní oblečení; kravaty; Sportovní obuv; šátky; uniformy; košile; saka; kalhoty; krátké kalhoty; sukně; noční úbory; zimníky; oblečení do deště; obuv; pantofle; slamáky; sluneční kšilty; plážové oblečení; koupací pláště; horolezecké a lezecké oděvy.

Gilets; ceintures; chaussures, chaussures de sport; manchettes et bandeaux; sweat-shirts; vestes en polar; chaussettes; T-shirts; casquettes de base-ball; chapeaux de ski en laine; vestes d'extérieur; vêtements de sport; cravates; chaussures de sport; foulards; uniformes; chemises; vestes; pantalons; shorts; jupes; vêtements de nuit; pardessus; vêtements de pluie; articles de chaussures; pantoufles; capelines; visières pour le soleil; vêtements de plage; peignoirs de bain; vêtements de montagne et d'escalade.

Vests; belts; shoes, trainers; wrist and hair bands; sweatshirts; fleece jackets; socks; t-shirts; baseball caps; ski wool hat; outdoor jackets; sports clothing; neck tie; sports footwear; scarves; uniforms; shirts; jackets; trousers; shorts; skirts; sleeping garments; overcoats; rainwear; footwear; slippers; sun hats; sun visors; beachwear; bath robes; mountaineering and climbing clothes.

26
Odznaky z nedrahých kovů; špendlíky; vyšívané odznaky; značky (z kovu); knoflíky; přezky; odznaky; stuhy; prýmky; brože; ozdoby do vlasů a ozdoby obuvi; oděvní záplaty; rozety.

Insignes de boutonnières non en métaux précieux; épinglettes; insignes brodés; écussons (métalliques); boutons; boucles; écussons; rubans; tresses; broches; ornements pour les cheveux et les chaussures; renforts pour vêtements; rosettes.

Lapel badges made on non-precious materials; pin badges; embroidered badges; badges (of metal); buttons; buckles; emblems; ribbons; braids; brooches; hair and shoe ornaments; patches for clothing; bows.

28
Hrací karty; ručně házené plastové létající talíře a kroužky; hračky pro děti; dětské hračky; stolní hry; fotbalové míče; míče na ragby; sportovní láhve; skládačky; rébusy; vycpané hračky; počítačové simulační hry; vánocní prskavky; modely automobilů a kolových vozidel.

Cartes à jouer; frisbees ou anneaux en plastique à lancer à la main; jouets pour enfants; jouets pour les enfants; jeux de société; ballons de football; ballons de rugby; gourdes pour le sport; puzzles d'assemblage; puzzles; jouets rembourrés; jeux informatiques de simulation; bonbons explosifs de Noël; modèles réduits de voitures et véhicules sur roues.

Playing cards; hand launched plastic flying saucer or ring; children's toys; children's playthings; board games; footballs; rugby balls; sports bottles; jigsaws; puzzles; stuffed toys; computer simulated games; Christmas crackers; models of cars and wheeled vehicles.

35
akce pro styk s veřejností; reklamy; reklama, marketing a propagační služby; poskytování poradenství podnikům a sportovním organizacím; příprava a provádění výstav; obchodní služby a služby týkající se řízení projektů; kompilování a ukládání informací; shromažďování, skladování a zpracování požadavků a dat zákazníků; služby vztahů s veřejnosti; internetová reklama.

Evénements de relations publiques; publicités; publicité, marketing et promotion; fourniture de conseils aux organisations commerciales et sportives; organisation et conduite d'expositions; services de gestion de projets commerciaux; compilation, stockage d'informations; collecte, stockage et traitement des exigences et données relatives aux clients; services de relations publiques; Publicité via l'internet.

PR events; advertisements; advertising, marketing and promotion; provision of advice to businesses and sporting organisations; organisation of and arranging exhibitions; business and project management services; compilation, storage of information; collection, storage and processing of customer requirements and data; public relations services; internet advertising.

38
Vysílání televize; vysílání kabelových a satelitních programů; poskytování přístupu k webovým stránkám; elektronická pošta a telekomunikační služby; shromažďování, ukládání, přenos a distribuce dat a audiovizuálních obrazů elektronickými, satelitními, kabelovými, faxovými a výpočetními prostředky; přístup a propojení k databázím a k internetu.

Diffusion de télévision; diffusion de programmes par câble et par satellite; fourniture d'accès à des pages web; Services de télécommunications et de courrier électronique; collecte, stockage, transmission et distribution de données et d'images audiovisuelles par voie électronique, par ordinateur, par satellite, par câble et par télécopie; accès et liens à des bases de données et à l'internet.

Broadcasting of TV; broadcasting of cable and satellite programmes; provision of access to web pages; electronic mail and telecommunication services; collection, storage, transmission and distribution of data and audio visual images by electronic, satellite, cable, facsimile and computing means; access and link to databases and the Internet.

41
Zábavní služby; zařizování výstav, konferencí, seminářů a pracovních setkání; organizování a pořádání seminářů a konferencí; sportovní a kulturní činnosti; Vzdělávací, školicí, výcvikové a instruktážní služby; provozování sportovních zařízení; poskytování sportovních, tělesných tréninkových zařízení a zařízení pro volný čas; pořádání a organizování školicích kurzů, konferencí, seminářů, výstav, sympozií a pracovních setkání; poskytování informací a konzultací vztahujících se organizování záchranným, venkovním a trekingovým akcím a organizaci akcí; organizování a uvádění pořadů, zábavních dnů, poutí, slavností, koncertů, tanečních zábav, regat, sportovní akcí a živých vystoupení; výroba, uvádění a pronájem zvukových nahrávek a videonahrávek filmů a rozhlasových a televizních programů; zábava, vzdělávání a výuka.

Services de divertissement; organisation d'expositions, conférences, séminaires et ateliers; organisation et conduite de séminaires et conférences; activités sportives et culturelles; Services d'éducation, de formation, d'enseignement et de cours; mise à disposition d'infrastructures de formation; fourniture d'installations sportives, d'éducation physique et de loisirs; organisation et conduite de cours de formation, conférences, séminaires, expositions, symposiums et ateliers; fourniture d'informations et assistance en matière de survie, extérieur, trekking et organisation d'événements; organisation et présentation de spectacles, journées d'animation, foires, fêtes, concerts, dances, régates, événements sportifs et spectacles de divertissement en direct; production, présentation et location d'enregistrements sonores et vidéo et de films et de programmes radiophoniques et télévisés; divertissement, éducation et formation.

Entertainment services; arranging exhibitions, conferences, seminars and workshops; organisation of and arranging of seminars and conferences; sporting & cultural activities; education, training, teaching and tuition services; provision of training facilities; provision of sporting, physical training and leisure facilities; arranging and conducting of training courses, conferences, seminars, exhibitions, symposiums and workshops; provision of information and consultancy in relation to survival, outdoor, trekking and event organisation; organising and presenting shows, fun days, fairs, fetes, concerts, dances, regattas, sporting events and live entertainment; production, presentation and rental of sound and video recordings and of films and radio and television programmes; entertainment, education and instruction.

42
Návrh (tvorba) a údržba stránek na síti internetu.

Conception (élaboration) et entretien de sites sur le réseau Internet.

Design and maintenance of websites.

43
Pronájem velkých stanů; pronájem přenosných budov.

Location de marquises; location de constructions transportables.

Hire of marquees; hire of portable buildings.


EVEREST WEST RIDGE 2006, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce EVEREST WEST RIDGE 2006 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění EVEREST WEST RIDGE 2006, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů