AUTO-IES - ochranná známka, majitel AUTO-IES (Société par Actions Simplifiée)

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9092685
Reprodukce/Znění OZ AUTO-IES
Třídy výrobků a služeb 12, 35, 36, 37, 39, 41, 42
Datum podání přihlášky 10.05.2010
Datum práva přednosti:
20.11.2009
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Číslo prioritní přihlášky:
09 3 692 743
Země priority:
FR
Datum zveřejnění prihlášky 30.07.2010
Datum zápisu 12.11.2010
Datum konce platnosti 10.05.2020
Seniorita: FR: N 20.11.2009 Whole Accepted
  Registration: 3692743   20.11.2009
  Filing: 09 3 692 743   
Přihlašovatel/vlastník AUTO-IES (Société par Actions Simplifiée)
Zástupce CABINET DEGRET
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
12
Automobily, nákladní vozidla, autokary, dodávkové vozy (vozidla), dodávky, kempinková auta, karavany a motocykly, jakož i součásti všech vozidel, jmenovitě : závěsné tlumiče, zabezpečovací zařízení proti krádeži, přívěsy, zařízení pro připojení přívěsu, kapoty, karosérie vozidel, kolmé nárazníky, poplašná zařízení proti krádeži, výstražná zařízení pro couvání, převodovky, uzávěry palivových nádrží, poklice na automobilová kola, pneumatiky, brzdová obložení, povlaky na sedadla, ráfky kol, zpětná zrcátka, nosiče na lyže, rolety (zastínění), volanty.

Automobiles, camions, autocars, fourgons (véhicules), camionnettes, camping-cars, caravanes et motocyclettes, ainsi que les parties constitutives de l'ensemble de ces véhicules, à savoir : amortisseurs de suspension, antivols, remorques, attelages de remorques, capots, carrosseries, pare-chocs, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, boîtes de vitesses, bouchons pour réservoirs à essence, enjoliveurs, pneumatiques, garnitures de freins, housses pour sièges, jantes de roues, rétroviseurs, porte-skis, stores (pare-soleil), volants.

Automobiles, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles, as well as parts and fittings for all these vehicles, namely suspension shock absorbers, anti-theft apparatus, trailers, trailer hitches, bonnets, bodies for vehicles, bumpers, anti-theft alarms, reversing alarms, gear boxes, caps for petrol tanks, hub caps, pneumatic tires (tyres), brake linings, seat covers, rims for vehicle wheels, rearview mirrors, ski carriers, sun-blinds, steering wheels.

35
Maloobchodní prodej automobilů, nákladních automobilů, autokarů, nákladních vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů, přičemž všechna tato vozidla jsou nová nebo ojetá;prezentace automobilů, nákladních automobilů, autokarů, nákladních vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů, přičemž všechna tato vozidla jsou nová, nebo ojetá, na komerční internetové stránce pro účely maloobchodního prodeje; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů a výstav;předvádění automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;dražební prodej automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů, přičemž všechna tato vozidla jsou nová nebo ojetá;srovnávání cen automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů; dovozní a vývozní agentury; administrativní správa nákupních objednávek; obchodní informace a poradenství pro spotřebitele;zprostředkovatelská činnost zaměřená na automobily, nákladní vozidla, autokary, dodávkové vozy (vozidla), dodávky, kempinková auta, karavany a motocykly, přičemž všechna tato vozidla jsou nová nebo ojetá.

Services de vente au détail d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes, tous ces véhicules étant neufs ou d'occasion; présentation sur un site Web marchand, pour la vente au détail, d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes, tous ces véhicules étant neufs ou d'occasion; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; démonstration d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; services de vente aux enchères d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes, tous ces véhicules étant neufs ou d'occasion; services de comparaison de prix d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; agences d'import-export; traitement administratif de commandes d'achats; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; courtage commercial en matière d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes.

Services relating to the retail sale of cars, trucks, coaches, vans (vehicles), light trucks, camper vans, caravans and motocycles, all these vehicles being new or used;presentation on a commercial website, for the purpose of retail sale, of cars, trucks, coaches, vans (vehicles), light trucks, camper vans, caravans and motorcycles, all these vehicles being new or used; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;demonstration of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;auctioneering of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;price comparison of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles; import-export agencies; administrative processing of purchase orders; business advice and information to consumers;commercial brokerage relating to cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles.

36
Pojišťovací služby; konzultace a informace v oblasti pojišťovnictví; finanční obchody; finanční informace; finanční transakční služby; finanční služby; úvěrové služby; služby financování nákupu na leasing;platby na splátky; garance, záruky, kauce; finanční odhady nákladů na opravy.

Services d'assurances; consultations et informations en matière d'assurances; affaires financières; informations financières; services de transactions financières; services de financement; services de crédit; services de crédit-bail; services de paiement par acomptes; services de garanties (cautions); estimations financières des coûts de réparation.

Insurance services; insurance consultancy and information; financial affairs; financial information; financial transaction services; financing services; credit services; lease-purchase financing services;instalment loans; bail-bonding services; financial appraisal of repair costs.

37
Údržba a opravy automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;informace o údržbě a opravách automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;pomoc v případě poruch (opravy) automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;čištění automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;vkládání státních poznávacích značek u automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;značení (tetování) proti krádeži automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů.

Services d'entretien et de réparation d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; informations en matière d'entretien et de réparation d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; assistance en cas de pannes (réparation) d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; nettoyage d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; pose de plaques d'immatriculation d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; marquage (tatouage) antivol d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes.

Maintenance and repair of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;information on the maintenance and repair of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;assistance in case of breakdown (repair) of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;cleaning of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;fitting registration plates to cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;anti-theft marking of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles.

39
Skladování automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;dodávka automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;pronájem automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;přeprava automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;přeprava v automobilech, nákladních vozidlech, autokarech, dodávkových vozech (vozidla), dodávkách, kempinkových autech, karavanech a na motocyklech;opravy automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;pomoc při poruchách (odtahování) automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů; pronájem garáží.

Services d'entreposage d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; livraison d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; location d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; affrètement d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; transport en automobiles, en camions, en autocars, en fourgons (véhicules), en camionnettes, en camping-cars, en caravanes et en motocyclettes; dépannage d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; assistance en cas de pannes (remorquage) d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; location de garages.

Storage of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;delivery of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;rental of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;chartering of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;transportation in cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;recovery of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;assistance in case of breakdown (towing) of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles; rental of garages.

41
Školení (předvádění) v zacházení s palubními přístroji ve výbavě automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů.

Services de formation (démonstration) au maniement des instruments de bord équipant les automobiles, les camions, les autocars, les fourgons (véhicules), les camionnettes, les camping-cars et les motocyclettes.

Providing of training (demonstration) in operation of on-board instruments for cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles.

42
Technická kontrola automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů;odborné posudky automobilů, nákladních vozidel, autokarů, dodávkových vozů (vozidla), dodávek, kempinkových aut, karavanů a motocyklů.

Services de contrôle technique d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes; expertises d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes.

Roadworthiness testing of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles;expert assessments of cars, lorries, motor coaches, vans (vehicles), camper vans, caravans and motorcycles.


AUTO-IES, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce AUTO-IES byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění AUTO-IES, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů