AUTO-TRAIL - ochranná známka, majitel Auto-Trail VR Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11492352
Reprodukce/Znění OZ AUTO-TRAIL
Třídy výrobků a služeb 12, 35, 37
Datum podání přihlášky 16.01.2013
Datum zveřejnění prihlášky 06.03.2013
Datum zápisu 13.06.2013
Datum konce platnosti 16.01.2023
Přihlašovatel/vlastník Auto-Trail VR Limited
Zástupce URQUHART-DYKES & LORD LLP
Tower North Central Merrion Way
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
12
Motorové vozidlo; Obytné přívěsy automobilové; Noclehárny (turistické-); Přívěsný obytný vůz; Obytné automobily; Díly a součásti pro všechno výše uvedené zboží.

Véhicule à moteur; Autocaravanes; Caravanes de tourisme; Caravanes; Camping (cars); Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Motor vehicles; motor homes; touring homes; caravans; mobile homes; parts and fittings for all the aforesaid goods.

35
Maloobchodní služby související s prodejem motorových vozidel, komerčních vozidel, automobilových obytných přívěsů, obytných automobilů, přívěsných obytných vozů, obytných vozů; Inzertní a propagační služby související s prodejem, pronájmem a leasingem motorových vozidel, komerčních vozidel, automobilových obytných přívěsů, obytných automobilů, přívěsných obytných vozů, obytných vozů prostřednictvím internetu; Sestavování inzerátů zaměřených na prodej, pronájem a leasing motorových vozidel, komerčních vozidel, automobilových obytných přívěsů, obytných automobilů, přívěsných obytných vozů, obytných vozů, pro použití jako webové stránky na internetu; Maloobchodní služby v souvislosti s prodejem zaměřeným na části a součásti pro motorová vozidla, automobilové obytné přívěsy, obytné automobily, přívěsné obytné vozy, obytné vozy, chemické látky pro použití ve vozidlech, laky, lakování vozidel, přípravky pro čištění a leštění, oleje a mazadla, tuky, svíčky, zámečnické potřeby, zámky, bezpečnostní vybavení vozidel, části motorů vozidel, ruční nástroje, dveře, dveřní rámy, přístroje a nástroje pro vedení elektrického proudu, přístroje a nástroje pro přepínání elektrického proudu, přístroje a nástroje pro přeměnu elektrického proudu, přístroje a nástroje pro akumulaci elektrického proudu, přístroje a nástroje pro řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, dobíjecí akumulátorové bloky, nabíječky baterií, AC/DC dodávky energie, satelitní navigační systémy, vyhledavače, vodohospodářská zařízení, přístroje pro sanitární účely, osvětlení, vytápěcí tělesa, zařízení pro vaření, chladničky, mrazicí zařízení, mrazničky, ohřívače, sporáky, ploténky a grily, rošty na opékání masa, rošty na opékání masa, grily, čističe vody, tiskoviny, obtisky, nálepky, pytle, deštníky, matrace, podušky, povlaky na matrace, ochranné povlaky na matrace, nafukovací matrace a podušky, kuchyně, skříně, zásuvky, kuchyňské pracovní desky, dřezy, nábytek, stoly a části stolů, židle, truhly, toaletní soupravy, kempinkový nábytek, zrcadla, kuchyňské potřeby, ruční nástroje pro použití při vaření, izolované nádoby na potraviny a nápoje, cisterny, lahve, nože, vidličky a lžíce, nádobí, skleněné nádobí, stany, plachty, plachtoviny, provazy, motouzy, plachty, houpací sítě, visutá lůžka, textilní kusové zboží, lůžkoviny, ložní prádlo, ručníky; Elektronické prodejní služby v souvislosti s prodejem zaměřeným na části a součásti pro motorová vozidla, automobilové obytné přívěsy, obytné automobily, přívěsné obytné vozy, obytné vozy, chemické látky pro použití ve vozidlech, laky, lakování vozidel, přípravky pro čištění a leštění, oleje a mazadla, tuky, svíčky, zámečnické potřeby, zámky, bezpečnostní vybavení vozidel, části motorů vozidel, ruční nástroje, dveře, dveřní rámy, přístroje a nástroje pro vedení elektrického proudu, přístroje a nástroje pro přepínání elektrického proudu, přístroje a nástroje pro přeměnu elektrického proudu, přístroje a nástroje pro akumulaci elektrického proudu, přístroje a nástroje pro řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, dobíjecí akumulátorové bloky, nabíječky baterií, AC/DC dodávky energie, satelitní navigační systémy, vyhledavače, vodohospodářská zařízení, přístroje pro sanitární účely, osvětlení, vytápěcí tělesa, zařízení pro vaření, chladničky, mrazicí zařízení, mrazničky, ohřívače, sporáky, ploténky a grily, rošty na opékání masa, rošty na opékání masa, grily, čističe vody, tiskoviny, obtisky, nálepky, pytle, deštníky, matrace, podušky, povlaky na matrace, ochranné povlaky na matrace, nafukovací matrace a podušky, kuchyně, skříně, zásuvky, kuchyňské pracovní desky, dřezy, nábytek, stoly a části stolů, židle, truhly, toaletní soupravy, kempinkový nábytek, zrcadla, kuchyňské potřeby, ruční nástroje pro použití při vaření, izolované nádoby na potraviny a nápoje, cisterny, lahve, nože, vidličky a lžíce, nádobí, skleněné nádobí, stany, plachty, plachtoviny, provazy, motouzy, plachty, houpací sítě, visutá lůžka, textilní kusové zboží, lůžkoviny, ložní prádlo, ručníky; Informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Services de vente au détail liés à la vente de véhicules à moteur, véhicules commerciaux, autocaravanes, caravanes de tourisme, caravanes, maisons transportables; Services publicitaires et promotionnels liés à la vente, à la location et au crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules commerciaux, autocaravanes, caravanes de tourisme, caravanes, maisons transportables; Compilation d'annonces publicitaires liées à la vente, à la location et au crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules commerciaux, autocaravanes, caravanes de tourisme, caravanes, maisons transportables, en tant que pages en ligne sur l'internet; Services de vente au détail liés à la vente de pièces et accessoires de véhicules à moteur, autocaravanes, caravanes de tourisme, caravanes, maisons transportables, produits chimiques pour véhicules, peinture, peinture pour véhicules, produits de nettoyage, préparations pour polir, huiles et lubrifiants, graisse, bougies, quincaillerie, serrures, équipements de sécurité pour véhicules, pièces pour moteurs de véhicules, outils à main, portes, cadres de portes, appareils et instruments pour la conduite du courant électrique, appareils et instruments pour la commutation du courant électrique, appareils et instruments pour la transformation du courant électrique, appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique, appareils et instruments pour la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, blocs de batteries rechargeables, chargeurs de batteries, alimentation électriques CA/CC, systèmes de navigation par satellite, localisateurs, appareils pour la distribution d'eau, appareils à des fins sanitaires, équipements d'éclairage, équipements de chauffage, équipements de cuisson, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs, poêles, grilles et grills, barbecues, appareils pour barbecues, appareils de cuisson au barbecue, épurateurs d'eau, produits de l'imprimerie, décalcomanies, autocollants, sacs, parapluies, matelas, oreillers, housses de matelas, protège-matelas, matelas et oreillers gonflables, cuisines, armoires, tiroirs, plans de travail pour cuisine, éviers, meubles, tables et pièces de tables, chaises, poubelles, trousses de toilette, meubles de camping, miroirs, ustensiles de cuisson, ustensiles à main destinés à la cuisson, récipients isothermes pour aliments et boissons, récipients pour transporter l'eau, bouteilles, coutellerie, vaisselle, verrerie, tentes, auvents, bâches, cordes, ficelles, tapis de sol, hamacs, produits textiles à la pièce, literie, linge de lit, serviettes; Services électroniques de vente au détail liés à la vente de pièces et accessoires de véhicules à moteur, autocaravanes, caravanes de tourisme, caravanes, maisons transportables, produits chimiques pour véhicules, peinture, peinture pour véhicules, produits de nettoyage, préparations pour polir, huiles et lubrifiants, graisse, bougies, quincaillerie, serrures, équipements de sécurité pour véhicules, pièces pour moteurs de véhicules, outils à main, portes, cadres de portes, appareils et instruments pour la conduite du courant électrique, appareils et instruments pour la commutation du courant électrique, appareils et instruments pour la transformation du courant électrique, appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique, appareils et instruments pour la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, blocs de batteries rechargeables, chargeurs de batteries, alimentation électriques CA/CC, systèmes de navigation par satellite, localisateurs, appareils pour la distribution d'eau, appareils à des fins sanitaires, équipements d'éclairage, équipements de chauffage, équipements de cuisson, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs, poêles, grilles et grills, barbecues, appareils pour barbecues, appareils de cuisson au barbecue, épurateurs d'eau, produits de l'imprimerie, décalcomanies, autocollants, sacs, parapluies, matelas, oreillers, housses de matelas, protège-matelas, matelas et oreillers gonflables, cuisines, armoires, tiroirs, plans de travail pour cuisine, éviers, meubles, tables et pièces de tables, chaises, poubelles, trousses de toilette, meubles de camping, miroirs, ustensiles de cuisson, ustensiles à main destinés à la cuisson, récipients isothermes pour aliments et boissons, récipients pour transporter l'eau, bouteilles, coutellerie, vaisselle, verrerie, tentes, auvents, bâches, cordes, ficelles, tapis de sol, hamacs, produits textiles à la pièce, literie, linge de lit, serviettes; Information et conseils dans les domaines précités.

Retail services in connection with the sale of motor vehicles, commercial vehicles, motor homes, touring homes, caravans, mobile homes; advertising and promotional services relating to the sale, hire and leasing of motor vehicles, commercial vehicles, motor homes, touring homes, caravans, mobile homes provided over the Internet; compilation of advertisements relating to the sale, hire and leasing of motor vehicles, commercial vehicles, motor homes, touring homes, caravans, mobile homes, for use as web pages on the Internet; retail services in connection with the sale of parts and fittings for motor vehicles, motor homes, touring homes, caravans, mobile homes, chemicals for use with vehicles, paint, vehicle paint, cleaning preparations, polishing preparations, oils and lubricants, grease, candles, ironmongery, locks, vehicle security equipment, parts for vehicle engine, hand tools, doors, door frames, apparatus and instruments for conducting electricity, apparatus and instruments for switching electricity, apparatus and instruments for transforming electricity, apparatus and instruments for accumulating electricity, apparatus and instruments for controlling electricity, apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and images, rechargeable battery packs, battery chargers, AC/DC power supplies, satellite navigation systems, location finders, apparatus for water supply, apparatus for sanitary purposes, lighting equipment, heating equipment, cooking equipment, refrigerators, freezers, heaters, stoves, griddles and grills, barbecues, barbecue apparatus, barbecue cooking apparatus, water purifiers, printed matters, decalcomanias, stickers, bags, umbrellas, mattresses, pillows, mattresses covers, mattress protectors, inflatable mattresses and pillows, kitchens, cupboards, drawers, kitchen worktops, sinks, furniture, tables and parts for tables, chairs, bins, toiletry kits, camping furniture, mirrors, cooking utensils, hand implements for use in cooking, insulated food and drink containers, water carriers, bottles, cutlery, crockery, glassware, tents, awnings, tarpaulins, ropes, string, ground sheets, hammocks, textile piece goods, bedding, bed linen, towels; electronic shopping retail services connected with the sale of parts and fittings for motor vehicles, motor homes, touring homes, caravans, mobile homes, chemicals for use with vehicles, paint, vehicle paint, cleaning preparations, polishing preparations, oils and lubricants, grease, candles, ironmongery, locks, vehicle security equipment, parts for vehicle engine, hand tools, doors, door frames, apparatus and instruments for conducting electricity, apparatus and instruments for switching electricity, apparatus and instruments for transforming electricity, apparatus and instruments for accumulating electricity, apparatus and instruments for controlling electricity, apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and images, rechargeable battery packs, battery chargers, AC/DC power supplies, satellite navigation systems, location finders, apparatus for water supply, apparatus for sanitary purposes, lighting equipment, heating equipment, cooking equipment, refrigerators, freezers, heaters, stoves, griddles and grills, barbecues, barbecue apparatus, barbecue cooking apparatus, water purifiers, printed matters, decalcomanias, stickers, bags, umbrellas, mattresses, pillows, mattresses covers, mattress protectors, inflatable mattresses and pillows, kitchens, cupboards, drawers, kitchen worktops, sinks, furniture, tables and parts for tables, chairs, bins, toiletry kits, camping furniture, mirrors, cooking utensils, hand implements for use in cooking, insulated food and drink containers, water carriers, bottles, cutlery, crockery, glassware, tents, awnings, tarpaulins, ropes, string, ground sheets, hammocks, textile piece goods, bedding, bed linen, towels; information and advice relating to the aforesaid services.

37
Zařizování oprav a údržby vozidel; Instalace částí, vybavení a příslušenství vozidel; Servis a údržba vozidel; Čištění motorových vozidel; Prohlídky vozidel před opravou a údržbou; Lakování vozidel; Generální opravy motorů vozidel; Rekonstrukce vozidel; Opravy vozidel poškozených při nehodě; Opravy poruch vozidel; Přestavby vozidel (motory); Úprava vozidel; Informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Organisation de réparations et entretiens de véhicules; Installation de pièces, accessoires pour véhicules; Révision et entretien de véhicules; Nettoyage de véhicules automobiles; Services d'inspection de véhicules avant la réparation et l'entretien; Peinture de véhicules; Reconditionnement de moteurs de véhicules; Remise à neuf de véhicules; Réparation de voitures accidentées; Services de réparation de pannes de véhicules; Conversions de véhicules (moteur); Tuning de voitures; Information et conseils dans les domaines précités.

Arranging of vehicle repairs and maintenance; installation of parts, fittings and accessories for vehicles; vehicle servicing and maintenance; cleaning of motor vehicles; inspection of vehicles prior to maintenance or repair; painting of vehicles; reconditioning of vehicle engines; refurbishment of vehicles; repair of accident damage to vehicles; vehicle breakdown repair services; vehicle engine conversions; vehicle tuning; information and advice relating to the aforesaid services.


AUTO-TRAIL, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce AUTO-TRAIL byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění AUTO-TRAIL, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů