BSC - ochranná známka, majitel Body Science Properties Pty Ltd

Základní údaje ochranné známky

ZdrojOHIM
Číslo spisu10943471
Reprodukce/Znění OZBSC - ochranná známka
BSC
Třídy výrobků a služeb5, 9, 10, 25, 28, 29, 30, 35
Vídeňské obrazové třídy 26.1.97 ; 27.5.15
Datum podání přihlášky06.06.2012
Datum zveřejnění prihlášky04.09.2012
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
StavZveřejněná - námitky
DruhObrazová
Seznam výrobků a služeb
5
Potravinové doplňky, přípravky a výtažky;Dietní doplňky, přípravky a výtažky; Dietní potravinové doplňky;Vitaminové doplňky, přípravky a výtažky; Vitaminové přípravky ve formě potravinových doplňků;Minerální doplňky, přípravky a výtažky;Bylinné doplňky, přípravky a výtažky; Bylinné dietní doplňky; Doplňky výživy;Potravinové a nutriční doplňky jakožto potravinové doplňky podporující růst svalů;Proteinové, vitaminové, bylinné a minerální doplňky ve formě prášku, tekutin, tablet, tobolek a gelových tobolek;Dietní přípravky podporující růst svalů, včetně speciálních dietních potravin a nápojů; Dietetické potravinové doplňky k lékařským účelům;Přípravky na bázi proteinů jakožto dietní doplňky nebo nutriční přísady (nikoliv pro léčebné účely); Dietní výživové doplňky;Dietní proteinové doplňky, přípravky a výtažky;Dietní doplňky, přípravky a výtažky na bázi sacharidů; Enzymové dietní doplňky; Tablety potlačující chuť k jídlu; Přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely;Přípravky na bázi bylin potlačující chuť k jídlu; Činidla pro aktivaci metabolismu; Dietetické přípravky pro léčebné účely při snižování váhy;Kaseinové dietní doplňky, přípravky a výtažky;Vlákninové doplňky, přípravky a výtažky;Nesacharidové dietní doplňky, přípravky a výtažky;Proteinové dietní doplňky, přípravky a výtažky; Proteinové doplňky pro lidi;Proteinové potraviny, produkty a přípravky pro použití jako přísady pro lidskou spotřebu (uzpůsobené pro zdravotní účely);Nápoje obsahující přidané vitaminy a vitaminové doplňky (pro zdravotní účely);Nápoje obsahující přidané minerály a minerální doplňky (pro zdravotní účely);Nápoje obsahující přidané nutriční doplňky (pro zdravotní účely);Nápoje obsahující přidané proteinové doplňky (pro zdravotní účely); Proteinové potravinové doplňky.

Compléments, préparations et extraits alimentaires;Compléments, préparations et extraits diététiques; Compléments alimentaires diététiques;Compléments, préparations et extraits de vitamines; Produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires;Compléments, préparations et extraits de minéraux;Compléments, préparations et extraits d'herbes; Compléments diététiques à base de plantes; Compléments alimentaires;Compléments alimentaires et nutritionnels étant des compléments alimentaires pour le renforcement musculaire;Compléments de protéines, de vitamines, d'herbes et de minéraux sous forme liquide, de poudre, de comprimés, de gélules et de gélules en gel;Produits diététiques pour le renforcement musculaire, y compris aliments et boissons diététiques particuliers; Compléments alimentaires diététiques à usage médical;Préparations à base de protéines étant des compléments diététiques ou des additifs nutritionnels (non à usage médical); Compléments alimentaires diététiques;Compléments, préparations et extraits de protéines alimentaires;Compléments, préparations et extraits alimentaires à base de glucides; Compléments alimentaires à base d'enzymes; Comprimés coupe-faim; Coupe faim à usage médical;Coupe-faim à base d'herbes; Agents pour activer le métabolisme; Substances diététiques à usage médical pour le contrôle du poids;Compléments, préparations et extraits alimentaires à base de caséine;Compléments, préparations et extraits de fibres;Compléments préparations et extraits alimentaires non à base de glucides;Compléments, préparations et extraits alimentaires à base de protéines; Compléments protéinés pour les humains;Aliments, produits et préparations à base de protéines servant d'additifs pour la consommation humaine (adaptés à des fins de soins de santé);Boissons enrichies en vitamines et compléments de vitamines (pour les soins de santé);Boissons enrichies en minéraux et compléments de minéraux (pour les soins de santé);Boissons enrichies en compléments nutritionnels (pour les soins de santé);Boissons enrichies en compléments de protéines (pour les soins de santé); Compléments alimentaires protéinés.

Food supplements, preparations and extracts; dietary supplements, preparations and extracts; dietary food supplements; vitamin supplements, preparations and extracts; vitamin preparations in the nature of food supplements; mineral supplements, preparations and extracts; herbal supplements, preparations and extracts; herbal dietary supplements; nutritional supplements; food and nutritional supplements being muscle-building food supplements; protein, vitamin, herbal and mineral supplements in powder, liquid, tablet, capsule and gel capsule form; dietetic preparations for muscle-building including special dietary foods and beverages; dietetic food supplements adapted for medical purposes; protein based preparations being dietetic supplements or nutritional additives (not for medical purposes); dietary nutritional supplements; dietary protein supplements, preparations and extracts; carbohydrate based dietary supplements, preparations and extracts; enzyme dietary supplements; appetite suppressant pills; appetite suppressants for medical purposes; herbal-based appetite suppressants; agents for activating the metabolism; dietetic substances for medical use in weight control; casein dietary supplements, preparations and extracts; fibre supplements, preparations and extracts; non-carbohydrate dietary supplements, preparations and extracts; protein dietary supplements, preparations and extracts; protein supplements for humans; protein foods, products and preparations for use as additives for human consumption (adapted for healthcare purposes); beverages containing added vitamins and vitamin supplements (for healthcare purposes); beverages containing added minerals and mineral supplements (for healthcare purposes); beverages containing added nutritional supplements (for healthcare purposes); beverages containing added protein supplements (for healthcare purposes); dietary protein supplements.

9
Ochranné oblečení;Ochranné oděvy pro muže, ženy, děti a miminka; Sportovní ochranné oblečení; Části, vybavení a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží.

Vêtements de protection;Vêtements de protection pour hommes, femmes, enfants et bébés; Vêtements de protection pour le sport; Pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités.

Protective clothing; protective clothing for men, women, children and babies; protective clothing for sport; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

10
Kompresní oděvy;Kompresní oděvy pro terapeutické použití; Chirurgické a lékařské oděvy; Kompresní oděvy; Terapeutické kompresní oděvy; Punčochy; Elastické pomůcky, včetně elastických pomůcek pro stabilizaci zraněných částí těla; Sportovní potřeby pro ochranné účely,Jmenovitě oděvy s vycpávkami a oděvy obsahující vycpávky; Součásti a příslušenství pro všechny výše uvedené zboží.

Vêtements ajustés;Vêtements de compression pour applications thérapeutiques; Vêtements chirurgicaux et médicaux; Vêtements ajustés; Vêtements de compression thérapeutiques; Bas; Soutiens élastiques, y compris soutiens élastiques pour stabiliser les zones corporelles endommagées; Articles de protection pour le sport,À savoir vêtements rembourrés et vêtements avec rembourrage intégré; Pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.

Compression garments; compression garments for therapeutic applications; surgical and medical garments; compression garments; therapeutic compression garments; stockings; elastic supports, including elastic supports for stabilising injured areas of the body; sporting articles for protective purposes, namely padded garments and garments incorporating padding; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

25
Oděvy; Obuv; Pokrývky hlavy;Oděvy k nošení přiléhající na pokožku; Oděvy pro batolata, dětské, dámské a pánské oděvy; Oděvy na sport;Kompresní oděvy pro sportovní použití; Spodní prádlo, včetně kompresního spodního prádla;Anatomicky tvarované oděvy;Přiléhavé podpůrné oděvy;Oděvy do tělocvičny; Cvičební úbor; oděv svrchní; Oblečení pro volný čas; Saka; Blůzy; Pulovry; Sportovní bundy; Tílka; Košile; Trička; Kalhotky (spodky); Kalhoty; Krátké kalhoty; Plavecké oděvy, včetně pánských plavek a dámských plavek; Termooblečení; Potápěčské úbory; Nepromokavé oděvy; Ponožky; Punčochy; Punčochové kalhoty; Součásti, vybavení a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží.

Vêtements; Articles de chaussures; Chapellerie;Vêtements conçus pour être portés près de la peau; Vêtements pour bébés, enfants, hommes et femmes; Vêtements de sport;Vêtements de compression pour applications sportives; Sous-vêtements, y compris sous-vêtements de compression;Vêtements anatomiquement préformés;Vêtements de soutien ajustés;Vêtements de gymnastique; Vêtements d'exercice; Vêtements de dessus; Vêtements de loisirs; Vestes; Pulls; Pull-overs; Maillots; Gilets; Chemises; T-shirts; Caleçons (slips); Pantalons; Shorts; Costumes de bain, y compris caleçons de bain et maillots de bain; Vêtements thermiques; Combinaisons de plongée; Imperméables; Chaussettes; Bas; Collants; Pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.

Clothing; footwear; headgear; clothing adapted to be worn close to the skin; clothing for men, women, children and babies; clothing for sports; compression garments for sporting applications; underwear including compression underwear; anatomically shaped clothing; close fitting support clothing; clothing for gym; exercise wear; outerwear; leisure clothing; jackets; jumpers; pullovers; sports jerseys; vests; shirts; T-shirts; pants; trousers; shorts; swimwear including bathing trunks and bathing suits; thermal clothing; wetsuits; waterproof clothing; socks; stockings; tights; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

28
Vycpané oděvy;Oděvy s vycpávkami pro muže, ženy, děti a miminka;Oděvy s vycpávkami pro sportovní použití; Sportovní chrániče včetně chráničů holeně, chráničů kolen a chráničů loktů; Součásti, vybavení a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží.

Vêtements en duvet;Vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés;Vêtements rembourrés pour applications sportives; Protections pour le sport y compris protège-tibias, genouillères et coudières; Pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.

Padded clothing; padded clothing for men, women, children and babies; padded garments for sporting applications; sports guards including shin pads, knee pads and elbow pads; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

29
Potravinové přípravky s přidanými proteiny určené pro sportovce;Potravinové přípravky s přidanými vitaminy určené pro sportovce;Potravinové přípravky s přidanými minerály určené pro sportovce; Bílikoviny (v potravinách) pro lidskou spotřebu;Rostlinné proteiny pro lidskou spotřebu; Sójová bílkovina; Syrovátkové proteiny; Výrobky ze sušené syrovátky; Syrovátkový prášek; Proteinové prášky;Potravinové přípravky s přidanými vitaminy určené pro sportovce;Svačinky na bázi proteinů;Pšeničné proteiny pro lidskou spotřebu;Proteinové mléčné koktejly;Potravinové přípravky na bázi proteinů jakožto dietní doplňky nebo nutriční přísady (nikoliv pro léčebné účely); Mléčné proteiny; Mléčné bílkovinné výrobky; Nápoje vyrobené z mléčných výrobků; Výrobky ze sušeného mléka; Nápoje vyráběné kompletně nebo převážně z mléka; Ochucené mléko v prášku pro přípravu nápojů; Nápoje na bázi mléka [s převažujícím obsahem mléka]; Mléčné nápoje.

Préparations alimentaires enrichies aux protéines, pour athlètes;Préparations alimentaires enrichies aux vitamines, pour athlètes;Préparations alimentaires enrichies aux minéraux, pour athlètes; Protéines alimentaires pour l'alimentation humaine;Protéines végétales pour la consommation humaine; Protéines de soja; Protéine de petit-lait; Produits à base de petit-lait lyophilisé; Poudre de petit-lait; Poudres de protéines;Préparations alimentaires enrichies aux vitamines, pour athlètes;En-cas à base de protéines;Protéines de blé pour l'alimentation humaine;Laits frappés protéinés;Produits alimentaires à base de protéines étant des compléments diététiques ou des additifs nutritionnels (non à usage médical); Protéines de lait; Produits à base de protéines de lait; Boissons à base de produits laitiers; Produits à base de lait déshydraté; Boissons totalement ou principalement à base de lait; Lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; Boissons à base de lait [où le lait prédomine]; Boissons lactées.

Food preparations with added proteins for use by athletes; food preparations with added vitamins for use by athletes; food preparations with added minerals for use by athletes; food protein for human consumption; vegetal proteins for human consumption; soya protein; whey protein; dried whey products; whey powder; protein powders; food preparations with added vitamins for use by athletes; protein-based snack products; wheat proteins for human consumption; protein shakes; protein-based food preparations being dietetic supplements or nutritional additives (not for medical purposes); milk protein; milk protein products; drinks made from dairy products; dried milk products; drinks made wholly or principally with milk; flavoured milk powder for making drinks; milk based drinks (milk predominating); milk drinks.

30
Vysokoproteinové obilninové tyčinky; Svačinky na bázi cereálií; Svačinkové tyčinky obsahující čokoládu; Svačinkové tyčinky obsahující směs obilnin, ořechů, sušeného ovoce (cukrovinky); Svačinkové tyčinky obsahující sušené ovoce (cukrovinky); Svačinkové tyčinky obsahující obilniny (cukrovinky); Svačinkové tyčinky obsahující ořechy (cukrovinky); Svačinkové výrobky obsahující cereální výrobky; Svačinkové výrobky vyrobené z obilné mouky; Svačinky vyrobené z obilnin; Svačinkové výrobky vyrobené z kukuřičné mouky; Svačinkové výrobky vyrobené z rýže; Svačinkové výrobky vyrobené z rýžové mouky; Svačinkové výrobky vyrobené ze sójové mouky; Svačinky sestávající převážně ze zrní; Svačinky vyrobené z obilnin; Svačinky vyrobené z kukuřice; Svačinkové výrobky vyrobené z pšenice; Svačinkové výrobky vyrobené z nemleté pšenice; Svačinky připravené z obilnin; Svačinky připravené z obilí; Svačinkové výrobky vyrobené z kukuřice;Výrobky pro přípravu všeho výše uvedeného zboží.

Barres de céréales à haute teneur en protéines; En-cas à base de céréales; En-cas à base de chocolat; En-cas contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs (confiserie); En-cas contenant des fruits secs (confiserie); En-cas contenant des céréales (confiserie); En-cas contenant des noix (confiserie); En-cas aux céréales; Produits alimentaires (en-cas) à base de farine de céréales; En-cas aux céréales; En-cas à base de farine de maïs; Produits (en-cas) à base de riz; Produits (en-cas) à base de farine de riz; Produits alimentaires (en-cas) à base de farine de soja; En-cas principalement à base de graines; En-cas à base de céréales; En-cas à base de maïs; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; En-cas préparés à base de céréales; En-cas préparés à base de graines; En-cas à base de maïs;Produits pour la préparation de tous les produits précités.

High-protein cereal bars; cereal based snack food; snack bars consisting of chocolate; snack bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit (confectionery); snack bars containing dried fruits (confectionery); snack bars containing grains (confectionery); snack bars containing nuts (confectionery); snack food products consisting of cereal products; snack food products made from cereal flour; snack food products made from cereals; snack food products made from maize flour; snack food products made from rice; snack food products made from rice flour; snack food products made from soya flour; snack foods consisting principally of grain; snack foods made from cereals; snack foods made from corn; snack foods made of wheat; snack foods made of whole wheat; snack foods prepared from cereals; snack foods prepared from grains; snack foods prepared from maize; products for the preparation for all of the aforesaid goods.

35
Maloobchodní prodej, velkoobchodní prodej, zásilkový prodej, elektronický obchod, prodej a distribuce chirurgických oděvů a oděvů pro použití v lékařství, kompresních oděvů, terapeutických kompresních oděvů, punčoch, elastických podpor, včetně elastických podpor ke stabilizaci poraněných oblastí těla, oděvů, obuvi, kloboučnického zboží, oděvů pro muže, ženy, děti a miminka, oděvů pro sport včetně fotbalu, gymnastiky, cyklistiky, golfu a lyžování, oděvů pro motoristy a cestovatele, spodního prádla, včetně kompresního spodního prádla, svrchních oděvů, zimníků, oděvů pro volný čas, bund, šatových sukní, pulovrů, sportovních dresů, vest, košil, triček, kalhot, krátkých kalhot, pyžam, županů, koupacích plášťů, pánských i dámských plavek, termooblečení, neoprenových kombinéz, nepromokavých oděvů, zápěstních pásek, obuvi, včetně fotbalové obuvi, obuvi pro gymnastiku, obuvi pro další sporty, ponožek, punčochových kalhot, šátků bandana a čelenek, oděvů s vycpávkami, včetně oděvů s vycpávkami pro muže, ženy, děti a miminka, sportovních oděvů s vycpávkami, sportovních chráničů, včetně chráničů holení, chráničů kolen a chráničů loktů.

Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de commerce électronique, de vente et de distribution de vêtements à usage médical et chirurgical, vêtements de compression, vêtements de compression thérapeutiques, bas, supports élastiques, y compris supports élastiques pour stabiliser les zones corporelles blessées, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements de sport, y compris de football, de gymnastique, de cyclisme, de golf et de ski, vêtements pour automobilistes et voyageurs, sous-vêtements, y compris sous-vêtements de compression, vêtements de dessus, pardessus, vêtements de loisirs, vestes, pulls, maillots de sport, gilets, chemises, t-shirts, pantalons, shorts, pyjamas, peignoirs d'intérieur, peignoirs de bain, maillots de bain, y compris caleçons et tenues de bain, vêtements isothermes, combinaisons de plongée, vêtements imperméables, manchettes, chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes de football, chaussures de gymnastique, autres chaussures et bottes de sport, chaussettes, collants, bandanas et bandeaux, vêtements rembourrés, y compris vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements rembourrés pour le sport, protections pour le sport, y compris protège-tibias, genouillères et coudières.

Retail, wholesale, mail order, e-commerce, sale and distribution services in relation to surgical and medical garments, compression garments, therapeutic compression garments, stockings, elastic supports, including elastic supports for stabilising injured areas of the body, clothing, footwear, headgear, clothing for men, women, children and babies, clothing for sports including football, gymnastics, cycling, golf and skiing, clothing for motorists and travellers, underwear including compression underwear, outerwear, overcoats, leisure clothing, jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, pants, trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bath robes, swimwear including bathing trunks and bathing suits, thermal clothing, wetsuits, waterproof clothing, wrist bands, shoes and boots including football shoes and boots, gymnastic shoes, other sports shoes and boots, socks, tights, bandannas and headbands, padded clothing, including padded clothing for men, women, children and babies, padded clothing for sport, sports guards including shin pads, knee pads and elbow pads.


BSC, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce BSC byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 8 ochranných známek znění BSC, z toho 7 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele