ČSOB Private Banking - ochranná známka, majitel Československá obchodní banka, a.s.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - - - - -
Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 197814
Reprodukce/Znění OZ ČSOB Private Banking - ochranná známka
ČSOB Private Banking
Číslo zápisu 267516
Třídy výrobků a služeb 9, 14, 16, 35, 36, 38, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1
Datum podání přihlášky 07.11.2003
Datum práva přednosti:
07.11.2003
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 18.08.2004
Datum zápisu 29.11.2004
Přihlašovatel/vlastník Československá obchodní banka, a.s.
Přihlašovatel/vlastník (historický) Československá obchodní banka, a.s.
Zástupce Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář
JUDr. Jiří Čermák, advokát
Stav Platný dokument
Druh Slovní grafická
OZ obnovena do 07.11.2023
Seznam výrobků a služeb multifunkční čipové karty pro oblast peněžních, finančních a pojišťovacích služeb i pro obchodní síť, elektronické peněženky, karty s pamětí nebo s mikroprocesorem, mezinárodní platební karty, magnetické a čipové karty, počítačové programy, operační a expertní systémy včetně speciálních programů k ukládání, přenosu, výběru a kontrole dat i informací, nahrané i nenahrané nosiče informací a edice uživatelských i odborných informací šířených na veškerých paměťových médiích spadající do této třídy, nosiče digitálních podpisů k identifikaci odesílatele, reklamní, inzertní, propagační, uživatelské a instruktážní materiály i tiskoviny, databázové produkty, automatizované konfigurační skripty, tiskoviny všeho druhu a ostatní polygrafické výrobky v elektronické podobě a na nosičích; drahé kovy, jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo z postříbřeného a/nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, mince, reklamní a upomínkové předměty ze vzácných kovů a jejich slitin; reklamní, inzertní, propagační, uživatelské a instruktážní materiály i tiskoviny, databázové produkty v papírové formě, plakáty, billboardy, tiskoviny všeho druhu a ostatní polygrafické výrobky zařazené v této třídě, výrobky z papíru, papírnické zboží, obálky, dopisní papíry, kalendáře, plánovací záznamníky, gratulace, knihy a knihařské výrobky, psací potřeby včetně psacích potřeb ze vzácných kovů a jejich slitin, kancelářské výrobky (s výjimkou nábytku), lepenka a kartonážní výrobky, etikety, upomínkové propagační předměty z papíru a z plastů, spadající do této třídy, obaly a propagační výrobky z plastů nezařazené do jiných tříd; pomoc při řízení zahraničně obchodní činnosti, marketing, propagační, reklamní a inzertní služby prostřednictvím jakéhokoliv média - prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, merchandising, franchising, administrativní služby, automatizované zpracování dat a informací v bankovnictví, peněžnictví i v oblasti finančních instrumentů, zprostředkovatelské služby v oblasti vydávání uživatelských a reklamních tiskovin; bankovní a peněžní služby spolu s poskytnutím nadstandardních bankovních produktů, služby bankovní a peněžní poskytované elektronicky, platební operace a služby na korunovém a devizovém trhu i v EURU včetně zajištění proti kurzovým ztrátám, správa portfolia, poskytování bankovních záruk, obchodování na kapitálových trzích, speciální finanční produkty, clearing (finanční), služby factoringové a forfaitingové, veškeré finanční služby a služby s nimi související, směnárenské služby, analytické finanční zprávy a expertízy, telefonické peněžní a bankovní služby, přijímání vkladů a jejich správa, tuzemský a zahraniční platební styk, exportní financování, finanční leasing, funkce depozitáře majetku firem a investičních fondů, služby v oblasti pojištění spravovaných finančních prostředků, kapitálové obchody a správa kapitálových vkladů, uzavírání finančních smluv o kooperaci a řízení, finanční makléřství, finanční služby týkající se investičních instrumentů, investiční bankovnictví, investiční obchody a financování podnikové sféry, akviziční financování, finanční expertízy, zřizování a provozování sítě bankomatů, úschova v bezpečnostních schránkách, finanční sponzorování, jointventure, provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zajištění nabývání podílů na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník v oboru peněžnictví, poskytování, šíření a výměna informací v oblasti bezhotovostního platebního styku prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a Internetu, poradenské služby v oblasti financí, pojištění, úvěrování, leasingu, investic a bankovnictví, prezentace a poskytování služeb na výstavách a veletrzích v oblasti bankovnictví, financí, leasingu a půjček na bydlení, nepřetržitý peněžní informační servis; provozování nepřetržité infolinky, poskytování, šíření a výměna informací prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a Internetu, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačové sítě, šíření elektronických tiskovin prostřednictvím elektronických médií, šíření www prezentací; prezentace na společenských, kulturních a zábavně-společenských akcích; tvorba automatizovaných konfiguračních skriptů, programování počítačové, počítačové systémy (tvorba), služby v oblasti kódování a dekódování zabezpečovacích systémů, tvorba www prezentací.

multiple-function chip cards for monetary, financial and insurance services, for commercial network too, electronic wallets, cards with memory or microprocessor, international bank cards, magnetic and chip cards, computer programmes, operating and expert systems including special programmes for storage, transmission, selection and control of data and information, recorded and blank data media and edition of user and professional information distributed on all data media within this class, digital signature media for sender identification, advertising, advertisement, promotional, user and instructional materials and prints, database products, automated configuration scripts, printed matter of all kinds and other printed products in electronic form and on media;; gemstones, their alloys and products made of these materials or of silver-plated and/or gold-plated metal, if they are not included in other categories, coins, advertising articles and souvenirs made of rare metals and their alloys;; advertisement, advertising, promotiona, utility and instructional materials, printed matters, databasis products in paper form, posters, billboards, printing matters of all kinds and other printing art products classified in following class, paper products, stationery, envelopes, letter paper, calendars, planners, greeting cards, book and book products, writing utensils including writing utensils from precious metals and their alloys, office products (except of furniture), cardboard and paste works, labels, commemorative and promotional items from paper and plastic, falling into this class, plastic packages and promotional products not included in other classes;; assistance in management of foreign trade activities, marketing, promotional, advertising and publicity services through any media - via telephone, data or information network, merchandising, franchising, clerical services, automated data and information processing in banking, finance and in financial instrument sphere, mediatory services in the sphere of user and advertising printed matter issuance;; banking and monetary services togehter with provision of above standard banking products, electronic banking and monetary services, payment transactions and services on domestic and foreign exchange market and in EURO too, including ensurance against exchange rate losses, portfolio management, providing bank guarantees, dealing on capital markets, special financial products, clearing (financial), factoring and forfeiting services, all financial services and related services, exchange services, analytic financial reports and expert opinions, telephone monetary and banking services, receipt of deposits and their administration, domestic and foreign systems of payment, export financing, financial leasing, depository of property of companies and investment funds, services in insurance of administered finances, capital businesses and capital deposits administration, concluding financial contracts on cooperation and management, financial brokerage, financial services related to investment instruments, investment banking, investment businesses and financing of company sphere, acquisition financing, financial expertises, installation and operation of ATM network, depositing in safe-deposit boxes, financial sponsorship, joint venture, execution of all banking transactions and providing all banking services at home and abroad, providing acquisition of shares of companies and other next legal entities at home and abroad as shareholder or other co-proprietor in banking sphere, provision, distribution and exchange of information in the sphere of noncash payment system via global telecommunication networks and via Internet, consulting services related to finance, insurance, crediting, leasing, investments and banking, presentation and providing services on exhibitions and fairs in the sphere of banking, finance, leasing and home loans, non-stop monetary information service;; operation of permanent hotline, providing, dissemination and exchange of information via global telecommunication networks and Internet, spreading and exchange of information via computer network, distribution of electronic printed matters via electronic media, broadening of www presentations;; presentation at social, cultural and socio-entertaining events;; creation of automatised configuration scripts, programming of computers, computer systems (creation), services in field of coding and decoding of safety systems, creation of www presentations.


ČSOB Private Banking, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ČSOB Private Banking byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 3 ochranné známky znění ČSOB Private Banking, z toho 3 platné.


Příbuzné stránky

Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů