CSCS DHL SUPPLY CHAIN CERTIFIED SUPPLY CHAIN SPECIALIST - ochranná známka, majitel DHL International GmbH

Základní údaje ochranné známky

Zdroj:OHIM
Číslo přihlášky:13848619
Reprodukce:CSCS DHL SUPPLY CHAIN CERTIFIED SUPPLY CHAIN SPECIALIST - ochranná známka
CSCS DHL SUPPLY CHAIN CERTIFIED SUPPLY CHAIN SPECIALIST
Třídy výrobků a služeb:9, 16, 35, 38, 39, 41
Obrazové třídy:1.5.2, 1.5.15, 1.11.8, 24.3.7
Datum podání přihlášky:18.03.2015 EU
Datum zveřejnění přihlášky:14.04.2015 EU
Přihlašovatel/vlastník:DHL International GmbH
Země původu:Spolková republika Německo
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Barevná
Barvy:
Žlutá; Červená; Bílá; Černá.
ENYellow; Red; White; Black.
FRJaune; Rouge; Blanc; Noir.
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Optická a magnetická datová média; Počítačové programy (nahrané nebo zapsané počítačové programy); Počítačové programy [s možností stažení]; Elektronické publikace [s možností stažení]; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Zvuk, obraz a data ke stažení (také jako soubory dat); Aplikace, jmenovitě aplikace pro chytré telefony, tabletové PC, elektronické čtečky a jiné mobilní nebo stacionární IT vybavení (ke stažení).
16Tiskárenské výrobky, Zejména knihy, Noviny, Noviny, Brožury, prospekty; Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Katalogy; Tabulky; Vzdělávací učebnice, Zařazené do třídy 16; Záznamníky; Pera (kancelářské potřeby); Tištěné certifikáty.
35Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Obchodní konzultační služby; Kancelářské práce; Vedení, pořádání a organizování obchodních přehlídek a veletrhů k obchodním a reklamním účelům; Řízení zpracování dat, jmenovitě aktualizace, systematizace a sestavování dat do počítačových databází pro třetí strany; Zpracování administrativních dat pro třetí strany; Publikování reklamních materiálů (také elektronicky), zejména publikování prospektů a katalogů; Marketingové služby; Management personálu; Nábor zaměstnanců; Správa personálu; Služby vztahů s veřejností (public relations).
38Spoje (komunikace); Elektronický přenos dokumentů a Učební materiály; Fóra (chatové místnosti) pro sociální sítě; Komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; Poskytování přístupu k informacím na internetu; Poskytování přístupu k databázím; Pronájem přístupu k počítačovým programům v datových sítích; Telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na internetu; Elektronická pošta.
39Doprava, zejména doprava zboží a materiálů motorovými vozidly, nákladními vozidly, železničními vozidly, loděmi a letadly; Balení zboží; Skladování zboží; Informace o dopravě; Zprostředkování dopravy (zasílatelství); Vykládka nákladů; Kurýrské služby (zprávy nebo zboží); Logistické služby v sektoru dopravy; Shromažďování, přeprava a dodávání zboží, zejména dokumentů, balíků, balíčků, dopisů a palet, pokud jsou zařazené do této třídy; Sledování prostřednictvím elektronického sledování zboží, zejména dokumentů, balíků, balíčků, dopisů a palet, pokud jsou zařazené do této třídy; Přeprava nákladu; Zprostředkování přepravy a dopravy; Skladování (fyzické) elektronicky uložených dat a dokumentů.
41Výchova; Vzdělávání; Kulturní aktivity; Pořádání a vedení seminářů, pracovních setkání [školení], zasedání a konferencí pro kulturní a vzdělávací účely; Pořádání a vedení kolokvií; Poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení; Vydávání tiskárenských výrobků [rovněž v elektronické formě], s výjimkou pro reklamní účely, zejména knih, novin a žurnálů; Pořádání a vedení vzdělávacích seminářů na pokračování, také ve formě webových seminářů nebo korespondenčních kurzů; Vydávání certifikátů ve vztahu ke zkouškám a jiným formám hodnocení; Poskytování on-line videí, bez možnosti stažení; Služby prověrek a odborných testů; Provozování online elektronických publikací bez možnosti stažení, Školicí a vzdělávací materiály (bez možnosti stažení) prostřednictvím internetu a jiných elektronických komunikačních sítí.
FR9Supports de données optiques, magnétiques; Programmes informatiques (programmes gravés et enregistrés); Programmes d'ordinateurs [téléchargeables]; Publications électroniques téléchargeables; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrements numériques; Son, images et données téléchargeables (également en tant que fichiers); Applications, à savoir applications pour téléphones intelligents (smartphones), tablettes électroniques, lecteurs électroniques et autres dispositifs mobiles ou fixes de TI (téléchargeables).
16Produits de l'imprimerie, Notamment livres, Journaux, Revues, Brochures, prospectus; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Catalogues; Tableaux; Manuels scolaires éducatifs, Compris dans la classe 16; Blocs-notes; Plumes en tant qu'articles de bureau; Certificats imprimés.
35Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseil en gestion d'entreprise; Travaux de bureau; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Gestion du traitement de données, à savoir mise à jour, compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques pour des tiers; Traitement de données administratives pour le compte de tiers; Publication de matériel publicitaire (également par voie électronique), en particulier publication de prospectus et catalogues; Services de marketing; Gestion du personnel; Recrutement de personnel; Gestion des ressources humaines; Services de relations publiques.
38Télécommunications; Transmission électronique de documents et Matériel d'enseignement; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Services de communication par terminaux informatiques; Fourniture de l'accès à des informations sur l'internet; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture d'accès à programmes informatiques dans des réseaux de données; Télécommunication via des plateformes et des portails sur l'internet; Messagerie électronique.
39Transport, en particulier transport de produits et de marchandises par véhicule automobile, camion, train, bateau et avion; Conditionnement de produits; Dépôt de marchandises; Informations en matière de transport; Courtage de fret; Déchargement de fret; Services de courrier (messages ou marchandises); Services logistiques dans le secteur des transports; Collecte, transport et livraison de produits, en particulier documents, paquets, colis, lettres et palettes, compris dans cette classe; Suivi et traçage par le traçage électronique de produits, en particulier de documents, paquets, colis, lettres et palettes, compris dans cette classe; Expédition de marchandises; Courtage de transport; Stockage (physique) de données et documents stockés sous forme électronique.
41Éducation; Formation; Activités culturelles; Organisation et conduite de séminaires, ateliers [formation], réunions et conférences à des fins éducatives ou culturelles; Organisation et conduite de colloques; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication de produits de l'imprimerie [y compris sous format électronique], autres qu'à des fins publicitaires, en particulier livres, journaux et revues; Organisation et conduite de séminaires éducatifs en continu, également sous forme de webinaires ou de cours par correspondance; Émission de certificats liés aux examens et à d'autres formes d'évaluation; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; Services d'examens et de tests professionnels; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, Matériel pédagogique et éducatif (non téléchargeable) fourni par le biais de l'internet et d'autres réseaux de communications électroniques.
EN9optical and magnetic data carriers; computer programs [recorded]; computer programs [downloadable]; electronic publications [downloadable]; DVDs, CDs and other digital record-ing carriers; downloadable sound, images and data (including being data files); apps, namely applications for smart phones, tablet PCs, e-readers and other mobile or stationary IT equipment (downloadable).
16Printed matter, in particular books, newspapers, journals, brochures and prospectus; In-structional and teaching material (except apparatus); catalogues; forms (printed); educa-tional textbooks, as far as included in class 16; memo block; pens (office requisites); printed certificates.
35advertising; business management; business administration; business consultancy; office functions; arranging and conducting of fairs and exhibitions for business and advertising purposes; data processing management, namely, updating, systematization and compilation of data in computer databases for third parties; administrative data processing for third par-ties; publication of publicity materials (also electronically) in particular publication of pro-spectus and catalogues; marketing; personnel management; personnel recruitment; per-sonnel administration; public relations.
38Telecommunication; electronic transmission of documents and teaching material; providing internet chatrooms; communications by computer terminals; providing access to information on the Internet; providing access to databases; providing access to computer programs in data networks; telecommunication by platforms and portals in the Internet; electronic mail.
39Transport, in particular transport of goods by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging of goods; storage of goods; transportation information; freight brokerage; unload-ing of freight; courier services [messages or goods]; logistics in the transport sector; collec-tion, transport and delivery of goods, in particular documents, packages, parcels, letters and pallets, as far as included in this class; tracking and tracing by means of the electronic track-ing of goods, in particular documents, packages, parcels, letters and pallets, as far as in-cluded in this class; freight forwarding; transport brokerage; physical storage of electronically stored data and documents.
41Education; providing of training; cultural activities; arranging and conducting of seminars, workshops [training], meetings and conferences for cultural or educational purposes; ar-ranging and conducting of colloquiums; providing online electronic publications, non-downloadable; publication of printed matter [including in electronic form], other than for ad-vertising purposes, in particular books, newspapers and journals; arranging and conducting of continuing educational seminars, also in the form of webinars or correspondence courses; issuing certificates in relation to examinations and other forms of assessment; providing online-videos, not downloadable; examination and vocational testing services; providing online electronic publications, training and educational material (not downloadable) via the Internet and other electronic communication networks.

CSCS DHL SUPPLY CHAIN CERTIFIED SUPPLY CHAIN SPECIALIST, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce CSCS DHL SUPPLY CHAIN CERTIFIED SUPPLY CHAIN SPECIALIST byl pořízen dne 06.05.2015 22:07.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.