Feed the fun - ochranná známka, majitel Fox's Confectionery Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 7086408
Reprodukce/Znění OZ Feed the fun - ochranná známka
Feed the fun
Třídy výrobků a služeb 8, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 41
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1
Datum podání přihlášky 23.07.2008
Datum zveřejnění prihlášky 09.03.2009
Datum zápisu 07.08.2009
Datum konce platnosti 23.07.2018
Přihlašovatel/vlastník Fox's Confectionery Limited
Zástupce EVERSHEDS LLP
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
8
Příbory; Příbory; jídelní příbory;nástroje pro použití na zahradě;vykrajovátka na dorty a na pečivo; otvíráky na konzervy;neelektrické nůžky; kleště; časti a příslušenství pro veškeré výše uvedené zboží.

Coutellerie, fourchettes et cuillers; Vaisselle; ensembles de coutellerie, fourchettes et cuillers;outils de jardin;couteaux à gâteaux et à biscuits; ouvre-boîtes;ciseaux non électriques; pincettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Cutlery, forks and spoons; tableware; cutlery sets; tools for garden use; cake and biscuit cutters; can openers; non-electric scissors; tongs; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9
Záznam dat, včetně zvuku, videa, statických a pohyblivých obrázků a textu;zvukové nahrávky, CD a magnetické pásky a kazety pro ukládání takových pásek; počítačový software, včetně softwaru pro použití při stahování, ukládání, vytváření, reprodukci a organizování audia, videa, statických a pohyblivých obrázků a dat; vzdělávací software;elektronické publikace ke stažení a digitální hudební/zvukové záležitosti; elektronické vybavení a programy na videohry a počítačové hry; podložky pod myši; elektronické školicí a výukové přístroje a vybavení;bezpečnostní vybavení, přilby, chrániče kolen, chrániče loktů; části a vybavení výše uvedeného zboží.

Enregistrements de données y compris contenu audio, vidéo, images fixes et mobiles et textes;enregistrements audio, disques compacts et bandes magnétiques et cassettes pour le stockage de ces bandes; logiciels, y compris logiciels destinés au téléchargement, au stockage, à la reproduction et à l'organisation de contenus audio, vidéo, d'images fixes et mobiles et de données; Logiciels pédagogiques;publications électroniques téléchargeables et contenu numérique musical/audio; équipements et programmes électroniques, pour jeux vidéo et informatiques; tapis de souris; appareils et instruments électroniques scolaires et d'instruction;équipements de sécurité, casques, genouillères, coudières; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Data recordings including audio, video, still and moving images and text; sound recordings, CDs and magnetic tapes and cassettes for the storage of such tapes; computer software, including software for use in downloading, storing, reproducing and organising audio, video, still and moving images and data; educational software; downloadable electronic publications and digital music/audio matter; computer, electronic and video games programmes and equipment; mouse mats; electronic instructional and teaching apparatus and instruments; safety equipment, helmets, knee pads, elbow pads; and parts for all the aforesaid goods.

16
Papír, výrobky z papíru, lepenka, výrobky z lepenky; Tiskárenské výrobky, časopisy; instruktážní a učební materiál; knihy; adresáře; kapesní kalendáře; kalendáře; zápisníky, poznámkové bloky; karty; pohlednice; blahopřání; obchodní karty; pozvánky; fotografie, fotografická alba; papírnické výrobky; materiály pro umělce; štětce; psací potřeby a pastelové tužky; držáky na pera a tužky; psací podložky na stůl; nálepky; obtisky; známky; grafika; dárkové tašky, dárkové krabice, visačky na dárky a dárkové obaly; papírové a plastové pytlíky; plakáty;stolní náčiní;papírové stolní ubrousky vyrobené z papíru nebo převážně z papíru;plastové filmy na obalování jako papírenské výrobky;balicí papír; knihařský materiál; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; školní tabule;organizéry vyrobené z papíru; vzory pro výšivky, šití a pletení; poštovní známky.

Papier, articles en papier, carton, articles en carton; imprimés, magazines; matériel d'instruction et d'enseignement; livres; carnets d'adresses; agendas et journaux; calendriers; blocs-notes, cahiers; cartes; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; photographies, albums de photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; instruments d'écriture et pastels; porte-stylos à bille et porte-crayons; tapis de bureaux; autocollants; transferts; timbres; gravures; sachets-cadeaux, boîtes à cadeaux, étiquettes pour cadeaux et emballages-cadeaux; pochettes en papier ou en matières plastiques; affiches;vaisselle;serviettes de table en papier ou essentiellement en papier;film en matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'article de papeterie;papier d'emballage; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; tableaux noirs;organisateurs en papier; patrons pour broderie, couture et tricot; timbres-poste.

Paper, paper articles, cardboard and cardboard articles; printed matter, magazines; instructional and teaching material; books; address books; diaries; calendars; notepads, notebooks; cards; postcards; greetings cards; trading cards; invitations; photographs, photograph albums; stationery; artists materials; paint brushes; writing instruments and crayons; pen and pencil holders; desk mats; stickers; transfers; stamps; prints; gift bags, gift boxes, gift tags and gift wrap; bags of paper or plastic; posters; tableware; napkins made of paper or predominantly of paper; plastic film for wrapping, being stationery; paper for wrapping; bookbinding material; adhesives for stationery or household purposes; blackboards; organisers made of paper; embroidery, sewing and knitting patterns; postage stamps.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; kabelky, batohy, peněženky; pokrývky pro zvířata.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; vêtements pour animaux.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; handbags, rucksacks, purses; clothing for animals.

21
Hrnčířské zboží; domácí potřeby a nádoby; skleněné zboží, porcelán a hrnčířské zboží; hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby.

Poteries; ustensiles et récipients à usage domestique; verrerie, porcelaine et faïence; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.

Pottery; domestic utensils and containers; glassware, porcelain and earthenware; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes.

24
Textilní materiály a textilní zboží;ložní prádlo, pokrývky na stůl, ručníky a utěrky na nádobí; ubrousky;všechno pro použití v domácnosti.

Tissus et produits textiles;literie, nappes, serviettes et serviettes à thé; serviettes de table;tous à usage domestique.

Textiles and textile goods; bedding, table covers, towels and tea-towels; napkins; all being for domestic use.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy;tréninková obuv, plážová obuv, vesty, košile, svetry, džíny jako oděvy, teplákové soupravy, šátky/šály;klobouky, čepice, kravaty, ponožky, rukavice, vše na nošení.

Vêtements, chaussures, chapellerie;chaussures d'entraînement, chaussures de plage, gilets, tee-shirts, chandails, jeans en tant qu'articles d'habillement, tenues de course, foulards;chapeaux, casquettes, cravates, chaussettes, gants, tous à porter.

Clothing, headgear and footwear; training shoes, beach shoes, vests t-shirts, sweaters, jeans being articles of clothing, track suits, scarves; hats, caps, ties, socks, gloves, all for wear.

26
Odznaky na oděvy (nikoliv z drahých kovů nebo jimi potažené); šňůrky na oděvy.

Insignes à porter (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cordons vestimentaires.

Badges for wear (not being of precious metal or coated therewith); lanyards for wear.

28
Hračky, hry a věci na hraní; gymnastické a sportovní zboží; ozdoby na vánoční stromečky; panenky a šatičky pro panenky; příslušenství pro panenky; nábytek pro panenky; nábytkové doplňky pro panenky; akční figurky na hraní, autíčka na hraní, stavebnice a dráhy pro autíčka na hraní; hrací soupravy a hrací skřínky; dětské modelovací směsi a zařízení; příslušenství k tvarovatelným skládacím hračkám; formičky; dětské makety na hraní;dětské modelovací sady; formičky na hraní; materiály pro odlévání, tvarování a modelovaní; měkké hračky; plyšové hračky; hračky a masky na obličej; hudební skřínky jako hračky; hudební nástroje jako hračky; dětské makety na hraní; rébusy; draci (létající); míče a balónky na hraní; ploutve; plovací a nafukovací hračky na hraní; hrací karty;počítačové, elektronické, videoherní vybavení; maňásci, loutky; umělohmotné hračky; hračky do vany; hrací soupravy; vývojové hračky; autíčka na hraní; skútry, jízdní kola a trojkolky; hračky na ježdění v sedě; kostýmy, které slouží dětem na hraní; součásti a vybavení pro všechno výše uvedené zboží.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; poupées et habits de poupées; accessoires pour poupées; mobilier pour poupées; accessoires pour mobilier de poupées; figurines d'action, petites voitures, jeux de construction et pistes pour petites voitures; sets et étuis de jeux; matières pour jeux de modelage et appareils pour jeux de modelage; accessoires pour jeux de modelage; moules; modèles réduits;kits de jeu de modelage; moules-jouets; matériaux de coulage, modelage et moulage; peluches; jouets en peluche; masques sous formes de jouets et ornementaux; boîtes à musique (jouets); instruments de musique-jouets; modèles réduits; puzzles; cerfs-volants; balles et ballons (jouets); palmes pour la plongée sous-marine; flotteurs et jouets gonflables; cartes de jeu;équipement informatique, électronique et de jeux vidéo; marionnettes; Jouets en plastique; jouets pour le bain; sets de jeux; jouets de développement; jouets à roues; scooters, bicyclettes et tricycles; jouets à chevaucher; jouets pour enfants sous forme de costumes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Toys, games and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; dolls and dolls' clothing; accessories for dolls; dolls furniture; dolls' furniture accessories; toy action figures, toy vehicles, toy building structures and toy vehicle tracks; play sets and play cases; toy moulding compounds and toy moulding machines; mouldable toy compound accessories; moulds; toy models; toy moulding sets; toy moulds; casting, modelling and moulding materials; soft toys; plush toys; toy and novelty face masks; toy musical boxes; toy musical instruments; toy models; puzzles; kites; play balls and play balloons; flippers; floats and inflatable toys for play purposes; playing cards; computer, electronic and video games equipment; puppets; plastic toys; bath toys; playsets; developmental toys; wheeled toys; scooters, bicycles and tricycles; sit on rides; costumes being children's playthings; parts and fittings for all the aforesaid goods.

30
Obilninové přípravky a svačinkové tyčinky na bázi obilnin; obilniny a výrobky z obilnin; oves a ovesné přípravky; ovesné kaše; ovesná mouka hrubá; teplé obilniny a teplé přípravky z obilnin; cereální tyčinky; svačinkové tyčinky; svačinky; müsli a přípravky z müsli; mouka a přípravky z mouky; obilné koláče a výrobky z obilných koláčů; rýžové koláče a výrobky z rýžových koláčů; chléb; sušenky; zákusky, pečivo a pekárenské výrobky; cukrářské výrobky; lehká jídla; pokrmy a základní složky pro přípravu pokrmů; rýže; ochucené a neochucené potraviny na bázi ovsa, rýže, kukuřice a pšenice;cereální tyčinky a cereální tyčinky v čokoládě; müsli tyčinky a müsli tyčinky s čokoládovou polevou.

Produits céréaliers et en-cas à base de céréales; céréales et préparations à base de céréales; avoine et préparations à base d'avoine; porridge; gruau d'avoine; céréales chaudes et préparations à base de céréales chaudes; barres de céréales; en-cas; en-cas; muesli et produits à base de muesli; farines et préparations à base de farine; gâteaux de céréales et produits à base de gâteau de céréales; gâteaux de riz et produits à base de gâteau de riz; pain; biscuits; gâteaux, produits de la pâtisserie et de la boulangerie; confiserie; en-cas; repas et ingrédients de repas; riz; avoine aromatisée ou non, riz, maïs et aliments à base de blé;barres céréalières et barres céréalières enrobées de chocolat; barres de céréales et barres de céréales enrobées de chocolat.

Cereal products and grain-based snack bars; cereals and cereal preparations; oats and oat preparations; porridge; oatmeal; hot cereals and hot cereal preparations; cereal bars; snack bars; snack food; muesli and muesli preparations; flour and flour preparations; grain cakes and grain cake products; rice cakes and rice cake products; bread; biscuits; cakes, pastry and bakery products; confectionery; snack foods; meals and constituents for meals; rice; flavoured and unflavoured oat, rice, corn and wheat based foods; cereal bars and cereal bars coated in chocolate; granola bars and granola bars coated in chocolate.

35
Organizování, provoz a dohled nad věrnostními a pobídkovými programy; reklamní služby poskytované přes internet; produkce televizních a rozhlasových reklam; vedení aukcí; organizace obchodních veletrhů; průzkum veřejného mínění;sjednocení, ve prospěch druhých, různého druhu zboží povahy hraček a novinek, umožňující zákazníkům, aby si toto zboží koupili z maloobchodu s hračkami nebo novinkami, poštovní objednávkou nebo prostřednictvím telekomunikací.

Organisation, exploitation et supervision d'un programme de fidélité et de primes; Services publicitaires fournis sur l'internet; production de films télévisés et vidéo; vente aux enchères; expositions commerciales (foires); sondages d'opinion;compilation, pour le compte de tiers, d'une variété de produits sous forme de jouets et gadgets, afin de permettre aux clients d'acheter ces produits dans un magasin de vente au détail de jouets et de gadgets, par vente par correspondance ou par voie de télécommunications.

The organisation, operation and supervision of loyalty and incentive schemes; advertising services provided via the Internet; production of television and radio advertisements; auctioneering; trade fairs; opinion polling; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods being in the nature of toys and novelty items, enabling consumers to purchase those goods from a retail toy and novelty item store, mail order or by means of telecommunication.

41
Poskytování zábavy, vzdělávání, odpočinku, instrukcí, vyučování a školení; Organizace sportovních a kulturních činností; produkce, prezentace a distribuce zvuku, videa, statických a pohyblivých obrázků a dat; vydavatelské služby (včetně elektronického vydávání); zprostředkování diskuzních fór; elektronické publikace bez možnosti stažení; organizace, příprava a prezentace představení, soutěží, her, koncertů, výstav a událostí; poskytování informačních a poradenských služeb vztahujících se k výše uvedeným službám; služby v oblasti elektronických her poskytovaných prostřednictvím Internetu.

Fourniture de divertissement, d'éducation, de récréation, d'instruction, d'enseignement et de formation; Organisation d'activités sportives et culturelles; production, présentation et distribution de contenu audio, vidéo, d'images fixes et mobiles et de données; services de publication (y compris services de publication électroniques); fourniture de forums de discussion; publications électroniques non téléchargeables; organisation, production et présentation de spectacles, compétitions, jeux, concerts, expositions et événements; services d'information et de conseils concernant tous les produits précités; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet.

Provision of entertainment, education, recreation, instruction, tuition and training; provision of sporting and cultural activities; production, presentation and distribution of audio, video, still and moving images and data; publishing services (including electronic publishing services); the provision of discussion forums; non-downloadable electronic publications; organisation, production and presentation of shows, competitions, games, concerts, exhibitions and events; provision of information and advisory services relating to any of the aforesaid services; electronic games services provided by means of the Internet.


Feed the fun, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Feed the fun byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Feed the fun, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů