GE - ochranná známka, majitel General Electric Company

Základní údaje ochranné známky

Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 138727
Reprodukce/Znění OZ GE
Číslo zápisu 225927
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Datum podání přihlášky 21.12.1998
Datum práva přednosti:
21.12.1998
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 17.05.2000
Datum zápisu 24.08.2000
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Platný dokument
Druh Slovní
OZ obnovena do 21.12.2018
Seznam výrobků a služeb chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a fotografii, jakož i zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé syntetické a termoplastické pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, půdní hnojiva (přírodní a strojená), hasební prostředky, prostředky pro kalení a přípravky určené pro svařování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, třísloviny, průmyslová lepidla, emulgátory, kapalná pryž, silikony, moderační materiály pro nukleární reaktory, palivo pro atomové reaktory, izotopy pro průmyslové účely; barvy, fermeže, laky, glazury, ochranné prostředky proti rzi a proti hnilobě dřeva, barviva, mořidla, pryskyřice přírodní v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry, tiskaře a umělce, smalty, přípravky proti rzi; přípravky bělící a jiné prací prostředky, přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, výrobky voňavkářské, eterické oleje, výrobky kosmetické, vodičky na vlasy, zubní pasty, brousicí a hladicí písek a síťovina, brusné preparáty pro průmysl a výrobu, brusiva z diamantu, kubického nitridu bromu a polykrystalu; průmyslové oleje a tuky, mazadla, prostředky pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu, paliva (včetně motorových paliv) a osvětlovací prostředky, svíčky, knoty, tyče jaderného paliva; obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, přenosné kovové stavby, kovové materiály pro železnice, neelektrické kabely a dráty z obecných kovů, železné zboží, drobné kovové zboží, kovové roury a trubky, nedobytné pokladny, zboží z obecných kovů nezahrnuté do jiných tříd, rudy; stroje a obráběcí stroje, motory a stroje (kromě motorů pro pozemní vozidla), soukolí a převodové komponenty (nikoliv pro pozemní vozidla), zemědělské stroje jiné než ruční, líhně, stroje, strojní zařízení, systémy a instalace pro generování, přenos a distribuci elektřiny, navigační a letecké stroje, odstředivky (stroje), kompresory (stroje), kompresory do lednic, kondenzátorové (parní) části strojů, kondenzátorové instalace, kontrolní mechanismy ke strojům, motorům a strojům s vlastním pohonem, konverzní přístroje, jeřáby, generátory proudu, přístroje pro úpravy, upínadla vrtáků, hroty vrtáků, hlavy vrtáků, polotovary a vložky nástrojů, filtrovací stroje, přístroje pro přeměnu paliva pro motory s vnitřním spalováním, tryskové motory jiné než pro pozemní vozidla, motory a stroje pro lodi, myčky nádobí, sušičky, dynama, likvidátory odpadků a odpadu, generátory elektřiny, hydraulické turbíny, elektrické motory jiné než pro pozemní vozidla, turbíny jiné než pro pozemní vozidla, poháněcí mechanismy jiné než pro pozemní vozidla, čerpadla (stroje), čerpadla (části strojů a motorů), ventily, startéry pro motory a stroje, roboty, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilní stroje, stroje na praní a/nebo sušení prádla, lisovací stroje pro odpad, likvidátory odpadu (stroje), čerpadla rozdělující palivo pro čerpací stanice, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; ruční nástroje a nářadí (ručně ovládané), příbory, boční zbraně, břitvy, břity (části ručních nástrojů), brusné nástroje (ruční nástroje), řezací, pilovací, mlecí, otáčecí a drtící nástroje, diamantové (sklenářské) části ručních nástrojů, vrtáky, mlecí kola, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; přístroje a nástroje vědecké, navigační, průzkumné, elektrické které spadají do této třídy, fotografické, kinematografické, optické, vážicí, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a učební, přístroje pro nahrávání, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče magnetických dat, nahrávací disky, automatické prodejní přístroje a mechanismy uváděné v činnost vhozením mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, vybavení pro zpracování dat a počítače, hasicí přístroje, přístroje, nástroje, příslušenství a komponenty pro transformaci, konverzi, přenos, rozvod, řízení a využití elektřiny, akustická vedení, akustická spojovací zařízení, alarmy, poplašné a monitorovací systémy, zesilovače, přijímače a tunery, anti-interferenční zařízení (elektřina), armatury (elektřina), přístroje k nahrávání a přehrávání audio a/nebo video pásek a disků, baterie, nabíječky baterií, čisté (nenahrané) audio a/nebo video kazety, pásky a disky, odbočné skříňky (elektřina), sběrnice, kabely elektrické, kalibrační nástroje, kamery, fotoaparáty, kondenzátory, kazetové přehrávače, katody, fotoelektrické spínače (elektřina), procesory (CPU), jističe, spínače, přerušovače proudu, desky plošných spojů (eletrické a tištěné), obvody (elektrické, integrované a tištěné), cívky elektrické, komutátory, komparátory, počítače, počítačové interfacy (rozhraní), počítačové programové vybavení, počítačové programy včetně interaktivních multimédií, počítačové paměti, počítačové operační programy, počítačová periferní zařízení, počítačové automatizované systémy, počítačové informační a řídící systémy, kondenzátory, vedení, spojení pro elektrické linky, kontakty elektrické ze vzácných kovů, stykače, kontrolní a ochranné panely (elektřina), konvertory, omezovače proudu, usměrňovače proudu, datové nosiče, přístroje na zpracování dat, digitální satelitní systémy, tlumiče (regulátory), tlumiče (elektrického světla), rozvodné desky (elektřina), rozvodné panely (elektřina), rozvodné krabice (elektřina), diody, zobrazovací panely, dynamometry, elektrické přístroje pro komutaci, elektrické cívky, elektrické a počítačem vybavené instalace pro dálkové ovládání průmyslových operací, elektrické akumulátory, elektrické zástrčky a vedení, elektrické kolektory, vodiče, spojení konektory, kontroléry, spojky, induktory, omezovače a napájecí zdroje, elektronické agendy, rozvodné desky, krabice a panely elektřiny, vláknová optika a kabely z optických vláken, palivová čerpadla (samoregulující), pojistky, měřící přístroje (kalibry), převodníky, odboční krabice (elektřina), odbočné trubice pro elektrické kabely, lasery ne pro lékařské použití, světelné spínače, bleskojistky, světelné pojistky, reproduktory, magnety, měřidla, modemy, systémy pro řízení spotřeby (elektřiny), fonografy, programovatelné logické řadiče, tlačítka, radarové přístroje, rádia, regulační přístroje (pro elektřinu), relé, odpory elektrické, reostaty, antény, přijímače a dekodéry pro satelitní vysílání, skenery, zásuvky (zástrčky a jiné kontakty, elektrická spojení), solenoidy, stereopřijímače, rozvodné desky, rozvodné krabice, spínače, rozvodny, tachometry, telefony, telefonní záznamníky, televize, televizní antény, terminálové bloky, testovací přístroje ne pro lékařské použití, termostaty, časovače, transformátory, vysílače elektronických signálů, elektronky (elektrické výboje), videokamery a videorekordéry, drátová spojení (elektřina), dráty z kovových slitin (dráty pojistek), izolátory, izolátory pro elektrické rozvody, včetně příslušenství a součástek ke všemu předchozímu; přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické pomůcky, materiály na šití, lékařské diagnostické zobrazovací přístroje včetně (kromě jiného) rentgenových a radiologických přístrojů, rentgenových trubic a příslušenství, zařízení počítačové tomografie, magnetického rezonačního zobrazování a spektroskopických přístrojů, ultrazvukových lékařských přístrojů, nukleárních lékařských přístrojů, přístrojů pozitronové emisní tomografie, přístrojů radiační terapie, lékařských intervenčních přístrojů a lékařského diagnostického zobrazování, terapeutického a intervenčního příslušenství, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; zařízení osvětlovací, topná, na výrobu páry, zařízení pro vaření, chlazení, sušení, větrání, pro rozvod vody a zařízení zdravotnická, včetně (kromě jiného) žárovek elektrického osvětlení, lampy a trubice světélkujícího, zářícího a fluoreskujícího osvětlení, lampy a světla pro vozidla, svítidla, příslušenství, vybavení, zařízení, systémy a instalace elektrického osvětlení, jejich části a doplňky, elektrické výbojky, elektrická světla na vánoční stromky, lampy ultrafialového záření ne pro lékařské účely, klimatizační zařízení, sušičky oblečení, odvlhčovače, zvlhčovače, mrazáky, lednice, topná tělesa, elektrické ohřívače jídla a varné prstence, plynové a elektrické sporáky a zařízení na vaření, plynové a elektrické trouby a varné ploténky, mikrovlnné trouby, digestoře a ventilační systémy, chladicí přístroje, stroje, zařízení a instalace, ohřívače vody, systémy, přístroje a instalace k filtrování, čištění a/nebo měkčení vody, parní a plynové turbíny, generátory a instalace, chladící přístroje, instalace a stroje, chladící instalace pro tekutiny, destilační přístroje a zařízení, nukleární reaktory, reaktory s vařící vodou, lehké vodní reaktory, instalace pro zpracování nukleárního paliva a nukleární moderující materiály, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; vozidla a zařízení pro pohyb po zemi, vzduchem nebo po vodě včetně (kromě jiného) aeronavigačních přístrojů, strojů a zařízení, aeronautické a letecké motory, motory a stroje a převodová ústrojů pro pozemní vozidla a vodní plavidla, motory (elektrické) pro pozemní vozidla, poháněcí mechanismy pro pozemní vozidla a vodní plavidla, turbíny, tryskové motory, traktory, lokomotivy, aeroplány a letadla, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; drahé kovy a jeich slitiny a předměty z těchto hmot nebo plátovaných kovů, nezahrnuté do jiných tříd, šperky, drahokamy, diamanty, průmyslové diamanty, vyrobené broušené diamanty, hodinářské a chronometrické nástroje, hodiny s rádiem; papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezahrnuté do jiných tříd, tištěné materiály, materiály pro knižní vazby, fotografie, kancelářské potřeby, lepidla pro kancelářské nebo domácí účely, potřeby pro umělce, malířské štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), instruktážní a učební materiály (s výjimkou přístrojů), plastické materiáky pro balení (nezahrnuté do jiných tříd), hrací karty, tiskařské štočky; kaučuk, gutaperča, guma, azbest, balata a náhražky, zboží vyrobené z těchto materiálů, nezahrnuté do ostatních tříd, plasty v protlačené formě k použití ve výrobě a průmyslu, balicí, zarážecí a izolační materiály, nekovové ohebné trubky, včetně (kromě jiného) polozpracovaných plastických substancí, umělé, syntetické a termoplastické pryskyřice (polotovary), vodotěsné, dešti a počasí vzdorující materiály, izolační nátěry a fermeže, přilnavé tmely, tmelicí a utěsňovací sloučeniny a materiály, silikonové gumové tmely, silikonové tekuté elastomery, silikonové gumové kompozice, syntetická guma, nezpracovaná nebo polozpracovaná guma; kůže a imitace kůže, výrobky z nich, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže, usně, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; stavební a konstrukční nekovové materiály, nekovové neohebné trubky pro stavbu, asfalt, dlažba a živice, nekovové přenosné stavby, nekovové pomníky; oděvy, obuv, kloboučnické zboží; hry a hračky, tělocvičné a sportovní potřeby nezahrnuté do jiných tříd, vánoční ozdoby; služby v reklamě, obchodním managementu, provozu podniku, správě podniku a v kancelářských funkcích, obchodní konzultace, management, plánování a dozor, konzultační služby v oblasti obchodních akvizicí a fúzí podniků, služby v oblasti směny, barterové obchody a obchodování zbožím za jiné, poskytování obchodních informací a konzultací, marketingové rešerše, aktualizace a rozšiřování propagačních předmětů a materiálů, manažerská pomoc (obchodní a průmyslová), obchodní činnosti pro jiné, obchodní odhady/ocenění, auditorské služby, určení polohy nákladních vozů pomocí počítačů, propagace prodeje pro jiné, pronájem kancelářských strojů a vybavení, služby správy počítačových databází, kompilace a systemizace informací do počítačových databází, služby elektronického obchodování na základě internetu a intranetu, správa a zajišťování provozu lékařských a stomatologických zařízení, správa a zajišťování provozu elektráren a zařízení s plynovými a parními turbínami a závodů a zařízení na výrobu a rozvod energie; pojištění, finanční a peněžní záležitosti, služby ve věcech nemovitostí, úrazové, důchodové pojištění, pojištění automobilů, proti požáru, životní, zdravotní, lékařské, námořní pojištění, pojištění ochrany zboží, pojištění diferenční, osobní, majetkové, domácích zvířat, dlouhodobé péče, cestovní, ochrany plateb, pojištění s rozložením rizik na více osob a služby pojišťovacích agentů včetně konzultačních a informačních služeb, služby správy nároků, služby zpracovávající vše předcházející, pojistně matematické služby, akviziční financování, financování vycházející z aktiv, bankovní služby (spoření, hypotéky, pro obchodníky, pro spotřebitele), makléřské služby v oblasti lodní dopravy, makléřské služby (obchodní, komoditní, futury, cla, pojištění, investice, nemovitosti, hypotéky, vzájemné investiční fondy, akcie, dluhopisy, cenné papíry, automatizované cenné papíry), kapitálové investice, služby kreditních karet, financování obchodního vybavení, služby debetních karet, elektronické převody prostředků, finanční informace, analýzy a konzultační služby, služby finančního vyrovnání, finanční oceňování (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), služby finančního managementu, služby finančního plánování, finanční půjčky, finanční služby (komerční, spotřebitelské, pro zásoby, finanční zabezpečení), investice do fondů, leasingové financování, vydávání kreditních karet, splátkové půjčky, investiční služby, financování společného podnikání (joint-venture), financování koupě, pronájmu a půjček, pronájem nemovitostí, půjčování na záruku (proti záruce), směnárenská činnost, vzájemné fondy, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, služby vyplácení starobních důchodů, financování termínovaných půjček, služby záruk a zástav; stavebnictví, provádění oprav a instalací, služby oprav (včetně informací o opravě), údržby, generální opravy a instalace strojního zařízení: motorů, strojů, turbín, generátorů, kompresorů, obráběcích strojů, letadel, lokomotiv, reaktorů, všech typů elektrických nástrojů, zařízení, doplňků, přístrojů, instalací a příslušenství, instalace výrobního zařízení a kontrolních přístrojů, vybavení a příslušenství, výrobních, stavebních, komerčních, průmyslových a konstrukčních strojů a zařízení, elektrických a plynových zařízení a přístrojů na vaření, topení, chlazení, mytí, sušení, klimatizaci a větrání a jejich instalací, výrobků spotřební elektroniky, přístrojů a instalací elektrického osvětlení, kancelářských, výrobních a průmyslových strojů a vybavení, počítačů, počítačového hardware a periferních zařízení, lékařských a zubolékařských vybavení a příslušenství, železničních vagonů a kontejnerů, telekomunikačních vybavení a příslušenství, služby pro přestavby a generální opravy pohonů, motorů, turbín, kompresorů, strojů a strojního zařízení, pronájem konstrukčního a stavebního vybavení, údržba a opravy poskytované na základě servisních smluv, služby pronájmu, oprav, údržby, generálních oprav a instalace pro provozy s plynovou nebo parní turbínou a všechny typy závodů a zařízení na výrobu, přenos a/nebo rozvod energie; telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání všemi prostředky, včetně kabelu a satelitu, elektronická pošta a faxová služba, služby telefonní komunikace, včetně buňkových, bezdrátových a satelitních komunikací, komunikace přes počítačové terminály, komunikace po síti optických vláken, nahrávání, ukládání a přenos zvuku, zpráv, obrazu, dat a dokumentů pomocí počítače, služby satelitní a kabelové telekomunikace a přenosu, poskytování informací o telekomunikacích, pronájem telekomunikačního a přenosového zařízení, služby komunikace po internetu a intranetu, komunikační servery, poskytování telekomunikačních spojení a služeb prostřednictvím globální počítačové sítě; služby dopravy a pronájmu, balení a skladování zboží, zajištění přepravy zboží, služby pronájmu vozidel, automobilů, lodí, železničních vagonů a kontejnerů, kamionů, přívěsů a vozů s plochým dnem, pronájem letadel, pronájem nákladních kontejnerů (pozemních, námořních, leteckých a železničních), včetně chladírenských kontejnerů, zprostředkovatelské služby v oblasti naložení/nalodění, dopravy a přepravy, provozní pronájmy, nakládka/vykládka a manipulace s nákladem, odesílání nákladu, skladování a dodávka zboží, železniční doprava, skladování a pronájem skladů, poskytování informací o skladování a přepravě, služby rozvodu a přenosu elektřiny, včetně správy a zajišťování provozu závodů a zařízení na rozvod a přenos energie; zpracování a úprava materiálů, služby správy a zajišťování provozu závodů a zařízení na výrobu energie, služby v oblasti výroby energie, recyklace a likvidace odpadu, služby rafinace/kultivace, trasformace a zpracování odpadu, správa nebezpečného odpadu, informace o zpracování materiálu; služby v oblasti vzdělání, školení, zábavy, sportu a kulturních činností, pronájem elektrických osvětlovacích zařízení, přístrojů, instalací a příslušenství pro divadelní, televizní, zábavné, sportovní a kulturní pořady, události a činnosti, školení pomocí počítače, školicí služby prostřednictvím internetu a počítačových sítí; služby počítačového programování, tvorba a analýza počítačového softwaru, konzultační služby v oblasti počítačů, údržba a aktualizace počítačového softwaru, služby analýzy a tvorby počítačových systémů a sítí, služby zprostředkování přístupu k počítači, časově omezený pronájem počítače, služby ukládání a získávání počítačových informací, služby počítačových věstníků, konzultace v oblasti počítačového hardwaru, obnovování počítačových dat, pronájem počítačů a jejich programového vybavení, poskytování integrovaných řešení správy technologií prostřednictvím desktopové služby a síťovou integrací, poskytování současného přístupu pro více uživatelů ke globálním počítačovým informačním sítím pro přenos a šíření široké škály informací, pronájem lékařského a stomatologického vybavení a příslušenství, provoz lékařských a stomatologických zařízení, rešeršní a konzultační služby v oblasti vědy, průmyslu, techniky a strojírenství, pronájem příslušenství, přístrojů, instalací a doplňků elektrického osvětlení, pronájem přenosných a modulárních staveb, správa autorských práv, licence duševního vlastnictví.

Chemical products intended for industry, science and photography, as well as agriculture, gardening and forestry, synthetic resins and thermoplastic resins in crude form, synthetic substances in crude form, soil fertilisers (natural and artificial), extinguishing agents, agents for hardening and agents for metal welding, chemical products for food preservation, . Tannins, . Industrial glues, . Emulgators, . Liquid rubber. Silicons, . Moderating materials for nuclear reactors, fuel for atomic reactors, isotopes intended for industrial purposes;.; Dyes, . Varnishes, . Lacqueres, . Glazes, . Protective means against corrosion and against wood ,dyes deterioration,. Mordants, . Natural resins in raw state, foliated and powder metals for painters and decoraters, printers and artists, . Enamels, . Anticorrosive agents;.; Bleaching and other washing agents, cleaners, . Polishing, . Degreasing and grinding, . Soaps, . Perfumery products, ;essential oils, cosmetic products, hair lotions, toothpastes, abrasive and smoothed sand and wirework, abrasive preparation for industry and manufacture, abrasives from diamants, cubic bromine nitrid and polycrystals;.; Industrial oils and greases, . Lubricants, . Absorption means, dust humidification and bonding, fuels (including motor fuels) and lighting means, candles, . Wicks, . Nuclear fuel rods;.; Base metals and their alloys, metal building materials, portable metal constructions, metal building materials for railways, non-electric cables and wires from base metals, iron goods, small metal products, metal pipes and tubes, impregnable cash-desks, goods from base metals not included in other classes, . Ores;.; Machines and machine tools, motors and machines (except motors for terrestrial vehicles), gear mechanisms and gear components (not for terrestrial vehicles), agricultural machines other than handy, incubators, . Machines, . Machineries, systems and installations for generation, transmission and distribution of electricity, air-navigation aids and aviation machines, centrifuges (machines), compressor (machines), refrigerator compressors, condenser (steam) machine parts, condenser installations, control mechanisms for machines, motors and self-drive machines, conversion machines, . Cranes, . Current generators, devices for adjustment, drilling bit chucks, bore bits, bore heads, semi-finished products and tool inserts, filtering machines, devices for fuel transformation for internal combustion engines, jet engines others than for terrestrial vehicles, shipping engines and machinery, dishwashers, dryers, . Dynamos, . Rubbish and waste crushers, power generators, hydraulic turbines, electric motors other than for terrestrial vehicles, turbines other than for terrestrial vehicles, driving mechanisms other than for terrestrial vehicles, pumps (machines), pumps (machine and motor parts), . Valves, . Starters for motors and machines, . Robots, . Turbines (hydraulic), . Turbocompressors, . Textile machines, machines for washing and/or drying of clothes, waste pressing machines, waste disposal machines, pumps distributing fuel for petrol stations including accessories and components for all above mentioned items;.; hand tools and instruments (manually controlled), Cutlery, . Side weapons, . Razors, . Blades (hand instrument parts), grinding instruments (hand instruments), cutting, filing, milling, revolving and crushing instruments, diamond (glazier´s) parts of hand instruments, . Bits, . Milling wheels, including accessories and components for all previous;.; Devices and apparatuses: scientific, navigation, research, electric included in this class, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, inspection, rescue and educational, devices for recording, transmission and reproduction of audio or video, magnetic data media, recording disks, automatic vending machines and mechanisms actuated by insertion of coin, cash registers, counting machines, equipment for data processing and computers, fire extinguishers, apparatuses, . Tools, . accessories and components for transformation, conversion, transfer, separation, regulation and utilisation of electricity, acoustic lines, acoustic connecting equipment, Alarms, . alarm and monitoring systems, Amplifiers, . Receivers and tuners, antiinterference equipment (electricity), fittings (electricity), apparatuses for recording and playing of audioand/or vidweo tapes and disks, . Batteries, . Battery chrgers, blank (nonrecorded) audio and/or video cassettes, tapes and discs, branch boxes (electricity), . Bus bars, . Electric cables,calibration tools,cine-cameras . Cameras, . Condensers, . Tape decks, . cathodes, Photoelectric switches (electric), processors (CPU), circuit breakers, . Switches, . Current breakers, printed circuit boards (electric and printed), circuits (electric, integrated and printed), electric reels, commutators, . Comparators, . Computers, . computer interfaces(boundaries), computer programme baggage, computer programmes including interactive multimedia, computer memories, computer operating programmes, computer circumferential machinery, computer automatized systems, computer information and directing systems, condensators, Wiring, . Connection for electric lines, electric contacts of precious metals, . Clampers. Control and protective boards (electricity), . Convertors, . Current limiters, thyristors, data mediums, data processing apparatuses, digital satellite systems, damping grids (controllers), dimmers (electric light), distribution boards (electricity), distribution panels (electricity), distribution boxes (electricity), . Diodes, . displaying panels, dynamometers, electric devices for commutation, electric coils, electric and computer equiped installations for long-distance control of industrial opertions, electric acumulators, electric plugs and circuits, electric collectors, Conductors, . Coonection by connectors, controllers, . Connectors. Inductors, . Limiters and power supplies, electronic paperworks, electricity distribution boards, boxes and panels, fibre optic and cables of optic fibres, fuel pumps (self-controlling), . fuses, Measuring devices (calibres), . transducers, junction boxes (electricity), branch conduit for electrical cables, lasers not for medical usage, light switches, Lightning arresters, . Light fuses, loudspeakers, . Magnets, . Measurements, . Modems, . systems for consumption control (electricity), Phonographics, . Programmable logic controllers, . Press buttons, . radar devices, Radio sets, . Control devices (for electricity), . Relays, . electric resistances, rheostats, Antennas, . Receivers and decoders for satellite transmission, . Scanning devices, . plugs(sockets and other contacts, electric connection), Solenoids, . stereoreceivers, switchboards, switchboxes, switches, Switching stations, . Tachometers, . Telephones, . Automatic answering machines, . Television, . Television aerials, terminal blocks, testing devices not for medical use, thermoregulators, . Timers, . Transformers, . Electric signal transmitters, electron valves (electric discharges), camcorders and video recorders, wire connections (electricity), metal alloy wires (fuse wires), . Isolators. electric current distribution isolations, equipment and components included to all mentioned above;; devices and tools - surgical, medical, stomatological and veterinary, artificial limbs, artificial eyes and false teeth, orthopaedic aids, materials for stitching, medical and diagnostic displaying devices including (inter alia) X-ray sets and radiologic devices, X-ray tubes and accessories, computer tomography equipment, megnetic resonance displaying and spectroscopic apparatuses, medical ultrasonic apparatuses, nuclear medical apparatuses, apparatuses for positron-emission tomography, apparatuses for radiotherapy, medical intervention apparatuses and medical apparatuses for diagnostic displaying, therapeutic and intervention accessories, including accessories and components for all above mentioned items;; equipment: lighting, heating, for steam production, devices for cooking, cooling, drying, ventilation, water distribution and sanitary devices, including (besides others) electric light bulbs, luminesce, glowing and fluorescent light lamps and tubes, car lamps and lights, luminaires, accessories, equipment, Appliances, electric light systems and wiring, their parts and accessories, electric discharge lamps, electric lights for Christmas trees, ultraviolet lamps not for medical purposes, air conditioners, cloth dryers, dehumidifiers, humidifiers, freezers, refrigerators, heating bodies, electric food warmers and cooking rings, gas and electric cookers and devices for cooking, gas and electric ovens and hot plates, microwave ovens, range hoods and ventilating systems, cooling devices, machines, equipment and installation, water heaters, systems, devices and installations for filtering, water filtering and/or softening, steam and gas turbines, generators and installations, cooling devices, installations and machines, cooling installations for liquids, distilling devices and devices, nuclear reactors, reactors with boiling water, light water reactors, installations for nuclear fuel processing and nuclear moderating materials, including accessories and components for all foregoing;; vehicles and equipment for move on earth, in air or on water using (beside others) aero-navigation devices, machines and equipment, aeronautic and airplane engines, engines and machines and gear systems for terrestrial vehicles and water crafts, (electric) motors for terrestrial vehicles, driving mechanisms for terrestrial vehicles and water crafts, turbines, jet engines, tractors, locomotives, aeroplanes and aircrafts, including acecssories and components for all above mentioned;; precious metals and their alloys and articles of these materials or of plated metals, not included in other classes, jewellery, precious stones, diamonds, industrial diamonds, produced ground diamonds, horological and chronometric tools, clocks with radio;; paper, cardboard and goods made of these materials, not included in other classes, printed materials, materials for bookbinding, photographies, Office utilities, adhesives for office or housrhold purposes, utilities for artists, paintbrushes, typewriters and office utilities (except of furniture), instruction ans teaching materials (except machines), plastic materials for packing (not included in other classes), playing cards, print engraves;; india-rubber, gutta-percha, rubber, asbestos, Balata and the substitutes, goods made of these materials, not included in the other classes, plastics in extruded form in the manufacture and industry, wrapping, stopping and insulating non-metalic flexible pipes including (inter alia) semi-manufactured plastic substances, artificial, synthetic and thermoplastic resins (semi-products), water-proof, rain and weather resistant materials, insulating coats of paint and varnishes, adhesive cement, sealant mixtures and materials, silicone rubber cements, silicone liquid elastomers, silicone rubber compositions, synthetic rubber, unmanufactured and semi-manufactured rubber;; leather and its imitations, products made of them, if they are not included in other categories, row leather, leather, baggage and travelling bags, umbrellas, sunshades and walking sticks, whips, harness and saddler's products;; building and constructional nonmetallic materials, nonmetallic inflexible pipes for building, asphalt, paving and resins, non-metallic portable constructions ; non-metallic monuments;; clothes, footwear, bocking goods;; games and toys, training and sport needs not listed in other classes, Christmas decorations;; services in advertisement, business management, enterprise operation, mangement of enterprise and in office functions, business consultation, management, planning and supervision, consulting services in the field of trade acquisition and mergers of companies, services in the field of exchange, barter trades and trading with goods for others, provision of business information and consulting, marketing researches, updating and distribution of promotional articles and materials, management assistance (business and industrial), business activities for others, business assessment/evaluation, auditor services, truck localisation using computers, sale promotion for others, rental of office machines and equipment, services for computer database administration, compilation and systematization of information in computer databases, services of electronic trading based on Internet and Intranet, administration and operation of medical and stomatological facilities, administration and operation of power plants and facilities with gas and steam turbines and plants for energy production and distribution;; insurance, financial and monetary matters, services in the real estates area, accident insurance, pension insurance, car insurance, against fire, life insurance, health insurance, medical insurance, marine insurance, insurance of goods protection, differential insurance, personal insurance, property insurance, insurance of domestic animals, long-term care, travelling insurance, insurance of payment protection, insurance with distribution of risk on more persons and services of insurance agents including consulting and informational services, services of claims, services processing all previous ones, insurance mathematical services, acquisition financing, financing come from asset, bank services (saving, mortgages, for businessmen, for consumers), brokerage services in the field of ship transportation, brokerage services (business, commodity, futures, customs duties, insurance, investments, real estates, mortgages, mutual investment funds, shares, Obligations, securities,automated securities)capital investmentsservices of credit cards,business facilities financing,services of debit cards,electronic transfers of meand, financial information,analysis and consulting services, services of financial settlement, financial valuation(insurance, banking, real estates), financial management services, financial planning services, financial loans, financial services (commercial, customer's, for stocks, financial security scheme), investment in funds, leasing financing, credit card issuance, amortization loans, investment services, financing of joint-ventures, financing of purchase, leasing and loans, renting, lending against security, foreign exchange activities, mutual funds, pricing of real estates, estate management, old-age pension paying services, financing of term loans, guarantee and pledge services;; building industry, repair and installations, services of repairs (including information about repair), maintenance, General repairs and installations of enginery: motors, machines, turbines, generators, compressors, machin tools, airplanes, locomotives, Reactors, all types of electric tools, devices, accessories, devices, Installations and accessories, Installation of production equipment and control devices, equipage and accessories, production, building, commercial, Industrial and construction machines and equipment, Electric and gaseous equipment and devices for cooking, heating, cooling, washing, drying, air conditioning and ventillation and their installation, products of consumer electronics, devices and installations of electric lighting, office, productional and industrial machines and equipment, computers, computer hardware and peripheral equipment, medical and dentist equipment and accessories, railroad vagins and containers, telecommunication equipment and accessories, services for reconstructions and drives overhauls, motors, turbines, compressors, machines and machinery equipment, rental of structural and building equipment, maintenance and repairs provided based service contracts, rental services, repairs, maintenance, general overhauls and fixtures for operations with gas or steam turbine and all type of plants and equipment for production, transmission or distribution of energy;; telecommunication srvices, services of television and radio broadcasting by all means, including cable and satellite, e-mail and fax service, services of satellite communication, including cellular, wireless and satellite communications, communications via computer terminals, communication by network of optic fibres, recording, sound storage and transmission, messages, video, data and documents via computer, services of satellite and cable telecommunication and transmission, providing information and telecommunications, rental of telecommunication and transmission devices, services of communication via internet, communication servers, providing telecommunication connection and services via global computer network;; transportation and rental services, goods packing and storing, ensurance of transporting goods, rental services for vehicles, cars, ships, railway carriages, containers, camions, trailers and vans with flat bottom, aircraft rental, rental of cargo containers (land, seafaring, aeronautical and railway), including refrigerator containers, mediatory services in embarkation / embarkment, conveyance and transport, operational rental, loading / unloading and load handling, goods sending, goods storage and delivery, railway transport, storage and warehouses rental, storage and transport information providing, electricity distribution and transfer services, companies and electricity distribution and transfer facilities management and providing;; processing and treatment of materials, services of management and arrangement of operation of power production plants and facilities, services in the area of power production, recycling and disposal of waste, services of refinement/cultivation, waste transformation and disposal, hazardous waste management, information about material processing;; services in field of education, schooling, entertainment, of sport and cultural actitivies, rently of electrical illuminational equipment, devices, installations and gear for theatrical, television, entertaining, sporting and cultural events, matters and activities, schooling with the aid of computer, schooling services by medium of internet and computer networks;; services of computer programming, creation and analysis of computer hardware, consulting services in the sphere of computers, maintenance and update of computer software, services of analysis and creation of computer systems and networks, services of access to computer network mediation, teime limited rental of computer, services of saving and collection of computer information, services of computer bulletins, consultation in field of computer hardware, renewal of computer data, rental fo computers and their programme outfit, providing of integrated solutions of administration of technologies via desktop services and network integrations, providing of simultaneous access for several users to the global computer information networks for transmission and propagation of wide scale of information, rental of medicinal and stomatological equipment and accessories, operation of medicinal and stomatological equipment, exploration and consultation services in field of science, industry, technology and mechanical engineering, rental of accessories, instrumentation, installations and accessories of electric lighting, rental of portable and modular constructions, administration of copyrights, licences of intellectual property.


GE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce GE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 223 ochranné známky znění GE, z toho 19 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů