BROW BY MII - ochranná známka, majitel Gerrard International Limited

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 12395844
Reprodukce/Znění OZ BROW BY MII
Třídy výrobků a služeb 3, 8, 11, 16, 21, 35, 44
Datum podání přihlášky 04.12.2013
Datum zveřejnění prihlášky 17.01.2014
Datum zápisu 28.04.2014
Datum konce platnosti 04.12.2023
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
3
Toaletní přípravky; Přípravky a výrobky pro péči o vlasy, pokožku, pokožku hlavy, obličej, ruce a tělo; Výrobky a přípravky pro péči o krásu; Hydratační přípravky; Přípravky na odstranění odloupané pokožky; Abrazivní krémy; Sprchové a koupelové přípravky; Parfumerie; Parfumerie (výrobky); Mléko pro péči o tělo; Oleje, krémy, gely, pudry a mléka; Pudry na líčení, základové pudry, pudřenky, náplně do pudřenek; Mastkový prášek; Mýdlo na holení; Kosmetické přípravky, parfumerie, přípravky pro osobní hygienu; Líčidla; Kosmetika a kosmetické přípravky; Kosmetické sady; Kosmetika na krášlení řas; Kosmetické přípravky na obočí; Tužky, séra, gely a pudry na tvarování obočí; Barvy na oční řasy a obočí; Depilační vosk; Depilační vosk; Voskové pásky pro depilaci; Přípravky a výrobky pro péči o pleť před voskovou depilací a po ní; Depilační krémy; Rtěnky; Přípravky na vlasy, éterické oleje; Kadeřnické produkty; Obličejové ubrousky napuštěné kosmetickými přípravky.

Produits de toilette; Préparations et produits pour le soin des cheveux, de la peau, du cuir chevelu, du visage, des mains et du corps; Produits et préparations de soin de beauté; Hydratants; Produits exfoliants; Exfoliants pour la peau; Produits pour la douche et le bain; Produits de parfumerie; Parfums; Laits pour le corps; Huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; Poudres pour le visage, fonds de teint en poudre, poudriers, recharges pour poudriers; Talc; Savon à barbe; Articles de toilette; Maquillage; Cosmétiques et produits cosmétiques; Nécessaires incluant des produits de beauté; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons à sourcils, sérums, gels et poudres; Teintures pour cils et sourcils; Cire à épiler; Cire à épiler; Bandes de cire dépilatoire; Préparations et produits pour soin de la peau avant et après épilation à la cire; Crèmes dépilatoires; Rouge à lèvres; Produits pour les cheveux, huiles essentielles; Produits coiffants; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques.

Toilet preparations; preparations and products for the care of the hair, skin, scalp, face, hands and the body; beauty care products and preparations; moisturisers; exfoliators; skin scrubs; preparations for use in the shower and the bath; perfumery products; perfumes; milks for the body; oils, creams, gels, powders and lotions; face powders, foundation powders, powder compacts, refills for powder compacts; talcum powder; shaving foams; toiletries; make-up; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetic kits; cosmetics for eyelashes; cosmetics for eyebrows; brow shaping pencils, serums, gels and powders; eyebrow and eyelash tints; depilatory wax; epilating waxes; wax strips for removing hair; preparations and products for the care of skin before and after waxing; hair removing creams; lipsticks; essential oils, preparations for the hair; hair styling products; facial wipes impregnated with cosmetics.

8
Nástroje na stříhání vlasů a na odstraňování ochlupení; Epilační pinzety; Strojky na stříhání a zastřihávání vlasů; Depilační zařízení; Břitvy.

Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils; Pinces à épiler; Tondeuses pour les cheveux; Dispositifs d'élimination des poils; Rasoirs.

Hair cutting and removal implements; hair removing tweezers; hair trimmers and clippers; hair removal devices; razors.

11
Přístroje pro osvětlení, výrobu páry a sanitární zařízení; Ohřívače depilačního vosku; Elektricky ovládané přístroje pro použití při voskové depilaci.

Appareils d'éclairage, production de vapeur et installations sanitaires; Appareils de chauffage pour cire dépilatoire; Appareils électriques pour traitements à la cire dépilatoire.

Apparatus for lighting, steam generating and sanitary purposes; depilatory wax heaters; electrically operated apparatus for use in depilatory wax treatments.

16
Tiskárenské výrobky; Fotografie; Tištěný propagační materiál; Plakáty; Magazíny; Periodika; Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Dárkové tašky; Papírové ručníky; Papírové odličovací ubrousky.

Produits de l'imprimerie; Photographies; Matériel publicitaire imprimé; Affiches; Magasines; Périodiques; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Sacs-cadeaux; Serviettes en papier; Mouchoirs pour se démaquiller en papier.

Printed matter; photographs; promotional printed material; posters; magazines; periodicals; instructional and teaching material (except apparatus); gift bags; paper towels; towels of paper for removing make-up.

21
Hřebeny a mycí houby; Kartáče (s výjimkou štětců); Kosmetické štětečky, náčiní, pudřenky, aplikátory; Štětce pro nanášení líčidel; Pouzdra na kosmetické potřeby; Odličovací pomůcky.

Peignes et éponges; Brosses (à l'exception des pinceaux); Brosses cosmétiques, ustensiles, poudriers, applicateurs; Pinceaux de toilette; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Appareils pour le démaquillage.

Combs and sponges; brushes (except paint brushes); cosmetic brushes, utensils, powder corn pacts, applicators; make-up brushes; cases adapted for cosmetic utensils; make-up removing appliances.

35
Maloobchodní služby, on-line maloobchodní služby, telefonní maloobchodní služby a zásilkové maloobchodní služby související s prodejem zboží zahrnujícího toaletní přípravky, přípravky a výrobky pro péči o vlasy, pleť, pokožku hlavy, obličej, ruce a tělo, výrobky a přípravky pro péči o krásu, hydratační přípravky, peelingové přípravky, přípravky na čištění pleti, sprchové a koupelové přípravky, parfumerii, parfémy, mléka na tělo, oleje, krémy, gely, pudry a mléka, obličejové pudry, podkladové pudry, pudřenky, náplně do pudřenek, mastkový prášek, pěny na holení, toaletní potřeby, líčidla, kosmetiku a kosmetické přípravky, kosmetické sady, kosmetiku na oční řasy, kosmetiku na obočí, tužky, séra, gely a pudry na tvarování obočí, barvy na obočí a oční řasy, depilační vosk, epilační vosky, voskové pásky pro depilaci, přípravky a výrobky pro péči o pleť před voskovou depilací a po ní, depilační krémy, rtěnky, vonné oleje, přípravky na vlasy, výrobky pro vlasový styling, obličejové ubrousky napuštěné kosmetikou, nástroje na stříhání vlasů a depilaci, epilační pinzety, zastřihovače a strojky na vlasy, depilační nástroje, holicí strojky, přístroje pro osvětlení, výrobu páry a sanitární účely, ohřívače depilačního vosku, elektrické přístroje pro použití při voskové depilaci, publikace, hřebeny a houby, kosmetické štětečky, náčiní, pudřenky a aplikátory, štětečky na líčení, pouzdra na kosmetické potřeby, odličovací potřeby.

Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de vente au détail par correspondance de produits de toilette, préparations et produits de soin pour les cheveux, la peau, le cuir chevelu, le visage, les mains et le corps, produits et préparations de soins de beauté, produits hydratants, produits exfoliants, produits pour gommage de la peau, produits de douche et de bain, produits de parfumerie, parfums, laits pour le corps, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions, poudres pour le visage, fonds de teint en poudre, poudriers, recharges de poudriers, talc, mousses à raser, produits de toilette, maquillage, cosmétiques et produits cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, cosmétiques pour cils, cosmétiques pour sourcils, crayons à sourcils, sérums, gels et poudres, couleurs à sourcils et cils, cire à épiler, cires dépilatoires, bandes de cire dépilatoire, préparations et produits pour soin de la peau avant et après épilation à la cire, crèmes dépilatoires, rouges à lèvres, huiles essentielles, produits pour les cheveux, produits de coiffure, lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques, instruments de coupe de cheveux et épilation, pinces à épiler, rasoirs et tondeuses, dispositifs d'épilation, rasoirs, appareils d'éclairage, production de vapeur et installations sanitaires, appareils de chauffage de cire dépilatoire, appareils électriques pour traitement à la cire dépilatoire, publications, peignes et éponges, brosses cosmétiques, ustensiles, poudriers et applicateurs, pinceaux à maquillage, étuis pour accessoires cosmétiques, appareils de démaquillage.

Retail services, on line retail services, telephone retail services and mail order retail services, all connected with the sale of toilet preparations, preparations and products for the care of the hair, skin, scalp, face, hands and the body, beauty care products and preparations, moisturisers, exfoliators, skin scrubs, preparations for use in the shower and the bath, perfumery products, perfumes, milks for the body, oils, creams, gels, powders and lotions, face powders, foundation powders, powder compacts, refills for powder compacts, talcum powder, shaving foams, toiletries, make-up, cosmetics and cosmetic preparations, cosmetic kits, cosmetics for eyelashes, cosmetics for eyebrows, brow shaping pencils, serums, gels and powders, eyebrow and eyelash tints, depilatory wax, epilating waxes, wax strips for removing hair, preparations and products for the care of skin before and after waxing, hair removing creams, lipsticks, essential oils, preparations for the hair, hair styling products, facial wipes impregnated with cosmetics, hair cutting and removal implements, hair removing tweezers, hair trimmers and clippers, hair removal devices, razors, apparatus for lighting, steam generating and sanitary purposes, depilatory wax heaters, electrically operated apparatus for use in depilatory wax treatments, publications, combs and sponges, cosmetic brushes, utensils, powder compacts and applicators, make-up brushes, cases adapted for cosmetic utensils, make-up removing appliances.

44
Hygienická a kosmetická péče; Salóny krásy; Salóny krásy; Kosmetické služby pro vlasy, pokožku, obličej, ruce a tělo; Úprava obočí, tvarování obočí, úprava obočí nití, depilace voskem, tetování; Kosmetická péče; Pedikúra a manikúra; Masáže; Salony; Poradenské, informační a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Soins hygiéniques et de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de traitements de beauté pour les cheveux, la peau, le visage, les mains et le corps; Services d'épilation, formage, affinage, épilation à la cire, tatouage de sourcils; Services de soins cosmétiques; Services de pédicure et de manucure; Massage; Salons; Services de conseils, consultation et information pour tous les services précités.

Hygienic and beauty care services; beauty therapy services; beauty therapy treatments; beauty treatment services for the hair, skin, face, hands and body; eyebrow trimming, shaping, threading, waxing, tattooing services; cosmetic treatment services; pedicure and manicure services; massage services; salons; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services.


BROW BY MII, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce BROW BY MII byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění BROW BY MII, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známkyZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies