ERA - ochranná známka, majitel Grouphomesafe Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10655884
Reprodukce/Znění OZ ERA - ochranná známka
ERA
Třídy výrobků a služeb 6, 9, 16, 19, 35
Vídeňské obrazové třídy 27.99.1 ; 27.99.5 ; 27.99.18
Datum podání přihlášky 17.02.2012
Datum práva přednosti:
17.08.2011
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Číslo prioritní přihlášky:
2591561
Země priority:
GB
Datum zveřejnění prihlášky 05.04.2012
Datum zápisu 01.08.2012
Datum konce platnosti 17.02.2022
Přihlašovatel/vlastník Grouphomesafe Limited
Zástupce KELTIE LLP
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
6
Opěrné tyče, zamykací mechanismy, držáky a bezpečnostní zařízení; Okenní a dveřní kování, včetně úchytů, funkčních úchytů, včetně rozvorových úchytů, úchytů okenních rámů, zámků, vícebodových dveřních zámků a zámků se závorou, západek, nočních závor s dvojím zamykáním, lineárních západek, bezpečnostních západek, klouzavých západek a kloubových čepů, soupravy na opravy zámků, dveřní a okenní zámky, zamykací mechanismy, včetně zamykacích válců, ráfkových zámků, zámků s kontrolou přístupu a úchytů s hlavním ovládáním, západek s háčkem, ozubení, včetně sklopného a otočného ozubení, sklopné a posuvné mechanismy, panty, včetně pantů s třením, bezpečnostních pantů a kloubových pantů, kotvy, včetně upínacích prvků, rozpěr křídlových oken a kotev se třením, ventilace a větráky, závaží na posuvná okna, poštovní schránky a příslušenství poštovních schránek, řetězy na dveře, táhla na dveře, čísla, dveřní kukátka, klepadla na dveře, zvonky na dveře, prahy, včetně nízkých prahů, lišt, sklopná dvířka pro kočky a okenní a dveřní nábytek; A části, součásti a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, včetně bezpečnostních chráničů, zdvihacích madel posuvných oken, prstových klouzavých západek, dveřních zábran, zavíračů dveří, bezpečnostních desek na straně pantů, chráničů zámkových válců, destiček odolných vůči provrtání, sbíracích pák proti zamykání, čelních destiček, kladívek, klíčů, šroubů, zámkových destiček, tlačítek na bezpečnostní západky a zámky; Zdvihací madla, zdvihací oka, zámky hřídelí posuvných oken, naváděcí úchyty posuvných oken, nasazovací chrániče na posuvná okna a otočné tyče a patky posuvných oken, krycí dráty pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích.

Montants, mécanismes de fermeture, poignées et dispositifs de sécurité; Quincaillerie de fenêtres et portes, y compris poignées, poignées d'ouverture, y compris poignées d'espagnolettes, poignées de fenêtres à guillotine, serrures, serrures de portes multipoints et serrures à pêne, verrous, verrous de sûreté à double verrouillage, verrous linéaires, verrous de sécurité, verrous à tirer et pour chiens, kits de réparation de serrures, serrures de portes et fenêtres, mécanismes de verrouillage, y compris cylindres de verrouillage, plaques de retenue, serrures de contrôle d'accès et poignées munies de combinateurs auxiliaires, loqueteaux, engrenages, y compris engrenages oscillo-battants, mécanismes oscillo-battants, charnières, y compris charnières à friction, charnières de sécurité et charnières, montants, y compris montants d'attache, logement et friction, bouches d'aération et ventilateurs, contrepoids pour fenêtres à guillotine, plaques en forme de lettres et ensembles de plaques en forme de lettres, chaînes de portes, poignées de portes à tirer, chiffres, judas, marteaux de portes, sonnettes de portes, seuils, y compris seuils bas, barres d'écoulement, chatières et accessoires de fenêtres et portes; Et pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, y compris dispositifs de sécurité, dispositifs de levage de fenêtres, verrous à tirer, butoirs de portes, ferme-porte, plaques de sécurité pour charnières, protections pour cylindres de verrouillage, plaques anti-perforations, leviers de crochetage anti-verrouillage, plaques avant, percuteurs, clés, vis, plaques de serrures, boutons pour verrous de sécurité et serrures; Dispositifs de levage de fenêtres, œilletons de fenêtres, serrures batteuses de fenêtres, boutons de fenêtres, espagnolettes de guidage de fenêtres, butoirs à pression de fenêtres et barres et semelles pivotantes de fenêtres, fils de coronas pour copieurs et imprimantes.

Stays, locking mechanisms, handles and security devices; window and door hardware including handles, operating handles including espagnolette handles, sash bow handles, locks, multi-point door locks and dead locks, bolts, double locking night latches, linear bolts, security bolts, shoot bolts and dog bolts, repair lock kits, door and window locks, locking mechanisms including locking cylinders, rim locks, access control locks and handles having master controllers, catches, gearing including tilt and turn gearing, tilt and slide mechanisms, hinges including friction hinges, security hinges and butt hinges, stays including fastener, casement and friction stays, vents and ventilators, balances for sash windows, letter plate and letter plate assemblies, door chains, door pulls, numerals, door viewers, door knockers, door bells, thresholds including low-level thresholds, drip bars, cat flaps and window and door furniture; and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods including safety guards, sash lifters, finger shoot bolts, door restrictors, door closers, hinge-side security plates, locking cylinder guards, anti-drill plates, anti-lock picking levers, face plates, strikers, keys, screws, lock plates, thumbturns for security bolts and locks; sash lifts, sash eyes, sash cam locks, sash knobs, sash guide catches, sash snap fit restrictors and sash pivot bars and shoes, corona wires for use in copying and printing machines.

9
Elektrické zámky a jejich části a součásti; Přístroje pro eliminaci statické elektřiny, včetně rozptylovačů statické elektřiny pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích.

Serrures électriques et leurs pièces et accessoires; Appareils pour élimination d'électricité statique, y compris dissipateurs d'électricité statique pour copieurs et imprimantes.

Electric locks and parts and fittings therefor; static elimination apparatus including static dissipators for use in copying and printing machines.

16
Tiskárenské výrobky, Knihy a učební a výukové materiály,Vše ve vztahu k bezpečnostnímu hardwaru a trhům s kutilskými potřebami.

Produits de l'imprimerie, Livres et matériel d'instruction et d'enseignement,Tous en matière de marchés du matériel de sécurité et de l'amélioration de la maison.

Printed matter, books and instructional and teaching materials, all relating to the security hardware and home improvement markets.

19
Dveře a okna (nekovová) a jejich části a součásti; Popisné tabulky (nekovové).

Portes et fenêtres (non métalliques) et leurs pièces et accessoires; Plaques en forme de lettres non métalliques.

Doors and windows (non-metallic) and parts and fittings therefor; letter plates (non-metallic).

35
Reklamní a propagační služby vztahující se ke dveřnímu a okennímu kování, včetně zámků a kotev, bezpečnostním zařízením, dveřním, nábytkovým a okenním těsněním, chráničům proti průvanu a chráničům proti vlivům počasí, pěnovým těsněním, pěnovým těsněním, včetně plastových nebo kovových výztuh, vytlačovaným těsněním, kombinovaným těsněním, pilotovým těsněním, těsněním odolným proti vlivům počasí, chráničům hran, okenním a dveřním drážkám, těsnicímu kaučuku a ochranným výliskům, všemu vyrobenému zcela nebo převážně z kaučuku nebo z plastických hmot, plastovým materiálům ve formě tabulí pro použití jako těsnění nebo obložení, pilotovým těsnicím páskám, okennímu a dveřnímu kování, včetně úchytů, funkčních úchytů, včetně rozvorových úchytů, úchytů okenních rámů, zámků, vícebodových dveřních zámků a zámků se závorou, západek, nočních závor s dvojím zamykáním, lineárních západek, bezpečnostních západek, klouzavých západek a kloubových čepů, soupravám na opravy zámků, dveřním a okenním zámkům, zamykacím mechanismům, včetně zamykacích válců, vrchních ráfkových zámků, zámků s kontrolou přístupu a úchytů s hlavním ovládáním, západek s háčkem, ozubení, včetně sklopného a otočného ozubení, sklopným a posuvným mechanismům, pantům, včetně pantů s třením, bezpečnostních pantů a zapuštěných kloubových pantů, kotvám, včetně upínacích prvků, rozpěr křídlových oken a kotev se třením, ventilaci a větrákům, závaží na posuvná okna, štítkům na poštovní schránky a montážnímu příslušenství poštovních schránek, řetězům na dveře, táhlům na dveře, domovním číslům, dveřním kukátkům, klepadlům na dveře, dveřním zvonkům, prahům, včetně nízkých prahů, jímacím tyčím, sklopným dvířkům pro kočky a okennímu a dveřnímu nábytku a částem, součástem a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, včetně bezpečnostních chráničů, zdvihacích madel posuvných oken, prstových klouzavých západek, dveřních zábran, zavíračů dveří, bezpečnostních desek na straně pantů, chráničů zámkových válců, destiček odolných vůči provrtání, pák proti prolomení zámků, čelních vložek, zapadacích plechů zámků, klíčů, šroubů, zámkových destiček, ovládacích tlačítek na bezpečnostní západky a zámky, zdvihacích madel posuvných oken, zdvihacích ok posuvných oken, vačkových zavíračů hřídelí posuvných oken, axiálních zámků na posuvná okna, naváděcích úchytů posuvných oken, nasazovacích chráničů na západky posuvných oken a otočných tyčí a patek posuvných oken, korónovým drátům pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích, válcům a přístrojům se zabudovanými válci pro použití při čištění kopírovacích strojů, tiskařských strojů, audio a/nebo video vybavení, čisticím kartáčům (částem strojů) pro použití při čištění kopírovacích strojů, tiskařských strojů a audio a/nebo video vybavení, přístrojům pro eliminaci statické elektřiny, včetně rozptylovačů statické elektřiny pro použití v kopírovacích a tiskařských strojích, dveřím a oknům (nekovovým) a jejich částem a součástem a štítkům na dopisní schránky (nekovovým).

Services de publicité et promotion en matière de garnitures de portes et fenêtres, y compris serrures et montants, dispositifs de sécurité, joints de portes, meubles et fenêtres, joints étanches et bourrelets de calfeutrage, joints en mousse, joints en mousse avec renforts métalliques ou plastiques, joints extrudés, joints combinés, joints de piles, joints de calfeutrage, protège-arêtes, canalisations de fenêtres et portes, joints en caoutchouc et moulages de protection, tous entièrement ou principalement en caoutchouc ou plastique, matières plastiques sous forme de feuilles utilisées comme joints ou revêtements, bourrelets de piles, quincaillerie de fenêtres et portes, y compris poignées, poignées d'ouverture, y compris poignées d'espagnolettes, poignées de fenêtres à guillotine, serrures, serrures de portes multipoints et serrures à pêne, verrous, verrous de sûreté à double verrouillage, verrous linéaires, verrous de sécurité, verrous à tirer et pour chiens, kits de réparation de serrures, serrures de portes et fenêtres, mécanismes de verrouillage, y compris cylindres de verrouillage, plaques de retenue, serrures de contrôle d'accès et poignées munies de combinateurs auxiliaires, loqueteaux, engrenages, y compris engrenages oscillo-battants, mécanismes oscillo-battants, charnières, y compris charnières à friction, charnières de sécurité et charnières, montants, y compris montants d'attache, logement et friction, bouches d'aération et ventilateurs, contrepoids pour fenêtres à guillotine, plaques pour boîtes aux lettres et ensembles de plaques pour boîtes aux lettres, chaînes de portes, poignées de portes à tirer, numéros, judas, marteaux de portes, sonnettes de portes, seuils, y compris seuils bas, barres d'écoulement, chatières et accessoires de fenêtres et portes et pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités, y compris dispositifs de sécurité, dispositifs de levage de fenêtres, verrous à tirer, butoirs de portes, ferme-porte, plaques de sécurité pour charnières, protections pour cylindres de verrouillage, plaques anti-perforations, leviers de crochetage anti-verrouillage, plaques avant, percuteurs, clés, vis, plaques de serrures, boutons pour verrous de sécurité et serrures, dispositifs de levage de fenêtres, œilletons de fenêtres, serrures batteuses de fenêtres, boutons de fenêtres, espagnolettes de guidage de fenêtres, butoirs à pression de fenêtres et barres et semelles pivotantes de fenêtres, fils de coronas pour copieurs et imprimantes, rouleaux et appareils à rouleaux pour nettoyage de copieurs, imprimantes, équipements audio et/ou vidéo, brosses (pièces de machines) pour nettoyage de copieurs, imprimantes et équipements audio et/ou vidéo, appareils pour élimination d'électricité statique, y compris dissipateurs d'électricité statique pour copieurs et imprimantes, portes et fenêtres (non métalliques) et leurs pièces et accessoires, plaques pour boîtes aux lettres (non métalliques).

Advertising and promotional services relating to door and window fittings, including locks and stays, security devices, doors, furniture and window seals, draught excluders and weather excluders, foam seals, foam seals including plastics or metal reinforcements, extruded seals, combination seals, pile seals, weatherproof seals, edge protectors, window and door channelling, sealing rubbers and protective mouldings, all made wholly or predominantly of rubber or of plastics, plastics materials in the form of sheeting for use as sealings or linings, pile weatherstrip, window and door hardware including handles, operating handles including espagnolette handles, sash bow handles, locks, multi-point door locks and dead locks, bolts, double locking night latches, linear bolts, security bolts, shoot bolts and dog bolts, repair lock kits, door and window locks, locking mechanisms including locking cylinders, rim locks, access control locks and handles having master controllers, catches, gearing including tilt and turn gearing, tilt and slide mechanisms, hinges including friction hinges, security hinges and butt hinges, stays including fastener, casement and friction stays, vents and ventilators, balances for sash windows, letter plate and letter plate assemblies, door chains, door pulls, numerals, door viewers, door knockers, door bells, thresholds including low-level thresholds, drip bars, cat flaps and window and door furniture, and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods including safety guards, sash lifters, finger shoot bolts, door restrictors, door closers, hinge-side security plates, locking cylinder guards, anti-drill plates, anti-lock picking levers, face plates, strikers, keys, screws, lock plates, thumbturns for security bolts and locks, sash lifts, sash eyes, sash cam locks, sash knobs, sash guide catches, sash snap fit restrictors and sash pivot bars and shoes, corona wires for use in copying and printing machines, rollers and apparatus incorporating rollers for use in cleaning copying machines, printing machines, audio and/or video equipment, cleaning brushes (parts of machines) for use in cleaning copying machines, printing machines and audio and/or video equipment, static elimination apparatus including static dissipators for use in copying and printing machines, doors and windows (non-metallic) and parts and fittings therefor and letter plates (non-metallic).


ERA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ERA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 68 ochranných známek znění ERA, z toho 40 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů