IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL - ochranná známka, majitel IND.I. a.s.

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11433191
Reprodukce/Znění OZ IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL - ochranná známka
IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL
Popis CSOchranná známka je tvořena nápisem „IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL“, který je charakteristický tím, že písmena „I“ a „M“, která tvoří slovo „IAM“, jsou napsaná velkými tiskacími písmeny purpurové barvy a jsou větší velikosti než ostatní slova. Písmeno „A“ umístěné uprostřed slova „IAM“ představuje stylizovaný obrázek kompasu černé barvy. Slova „INNOVATION ARCHITECTURAL METAL“ jsou umístěna pod znakem „IAM“, jsou napsána velkými tiskacími písmeny černé barvy a jsou menší než nápis „IAM“. Slovo „DESIGN“ je reprodukováno na pravé straně písmena „M“ kolmo k horizontální ploše čtení ostatních slov, která tvoří ochrannou známku. Nápis „DESIGN“ je napsaný velkými tiskacími písmeny purpurové barvy a je menší velikosti než označení „IAM“ a větší než slova „INNOVATION ARCHITECTURAL METAL“.
Popis ENThe trademark consists of the text "IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL" characterised by the fact that the letters "I" and "M" in the word "IAM" are written in block capital letters in magenta and are larger than the other words. The letter "A" in the centre of the word "IAM" is represented by the stylised figure of a compass in black. The words "INNOVATION ARCHITECTURAL METAL" are placed underneath the sign "IAM" in block capital letters in black and are smaller than the word "IAM". The word "DESIGN" is to the right of the letter "M" and is perpendicular in relation to the horizontal plane occupied by the other words forming the trademark. The word "DESIGN" is in block capital letters in magenta and is smaller than the sign "IAM" and larger than the words "INNOVATION ARCHITECTURAL METAL".
Popis FRLa marque est constituée de l'inscription "IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL" caractérisée par le fait que les lettres "I" et "M" qui composent le mot "IAM" sont écrites en caractères d'imprimerie majuscules de couleur magenta de dimension supérieure par rapport aux autres mots. La lettre "A" au centre du mot "IAM" est représentée par le dessin stylisé d'un compas noir. Les mots "INNOVATION ARCHITECTURAL METAL" sont écrites sous le signe "IAM" en caractères d'imprimerie majuscules noirs et de dimension inférieure par rapport à l'inscription "IAM". Le mot "DESIGN" est reproduit à droite de la lettre "M" perpendiculairement par rapport au plan de lecture horizontal des autres mots qui composent la marque. L'inscription "DESIGN" est écrite en caractères d'imprimerie majuscules de couleur magenta et de dimension inférieure par rapport au signe "IAM" et supérieure par rapport aux mots "INNOVATION ARCHITECTURAL METAL".
Třídy výrobků a služeb 6, 37, 42
Vídeňské obrazové třídy 17.5.7 ; 27.3.15
Datum podání přihlášky 18.12.2012
Datum zveřejnění prihlášky 08.03.2013
Datum zápisu 17.06.2013
Datum konce platnosti 18.12.2022
Přihlašovatel/vlastník IND.I.A. S.P.A.
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSČerná, purpurová.
OZ tvořena pouze barvou ENBlack, magenta.
OZ tvořena pouze barvou FRNoir, magenta.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
6
Vrata, Kovové kolejnice, Ozdobné prvky pro vrata a Kovová zábradlí, Zařízení na střežení domu, Držadla (kovová), Klíče, Visací zámky, Klepadla dveřní, Kovové kroužky na klíče, Bezpečnostní řetězy (kovové), Kování (úhelníky), Kovové zarážky dveří, Kovové okenní zarážky, Kovové dveřní zárubně, Objímky, prstence (kovové), Okenní kování, Palety (kovové přepravní), Kovové jímky, Zástrčky okenní, Kovové krabice, Poštovní schránky (kovové), Pružiny, Kovové zámky, Zámky pro vozidla (kovové), Okenní, kovová, otočná zavírací zařízení, Dveřní zámky, Ventily, Ventily pro obydlí, Závěsy, Panty, závěsy (kovové), Kovové brány (vrata a mříže), Nesvětelná nebo nemechanická kovová signalizační zařízení, Lešení (kovová), Kovové konstrukce (rámové skelety) [stavebnictví], Vnitřní zavírače dveří kovové (neelektrické), moduly pro kovové stavební materiály, nekovová těsnění a kolečka nábytku, Dlažba (kovová), Dveře (kovové), Okna (kovová), Dveřní rámy a Okna (kovová), Systémy dělicích příček a Stropní desky (kovové); Kovové příslušenství k nábytku, Dveře a okna; Kliky ke dveřím a Okna; Kliky; Dveřní zarážky, Držáky oken, Rukojeti pro nábytek, vybavení z kovu; Kozlíky krbové [podpěry ohniště], Panely, Krycí mřížky, Kapuce, Trámy, Zásuvky, všechny výrobky pro krby; Podložky, zámky, západky a řetízkové uzávěry ke dveřím; Západky a Závěsy; Kovové háčky na věšáky; Kovové římsy; Klepadla dveřní; Kovové ohrady, okenice, křídlové okenice, rolety a skříně na rolety; Dveřní a okenní kování [kovová]; Výztuže (kovové) pro stavebnictví; Okenní a dveřní zarážky [kovové]; Příčky kovových zábradlí; Kovové okenní a dveřní rámy; Podlahové dlaždice (kovové); Kovové okenní a dveřní rámy; Rámy skleníků a verand [kovové]; Kovové dveřní nebo okenní kladky a obložení; Zavírače dveří (neelektrické); Kování oken a dveří; Podlážky roštové (kovové); Dveřní zárubně (kovové); Žaluzie (kovové); Překlady (kovové); Markýzové konstrukce (kovové); Kovová klepadla a prahy u dveří; Moskytiéry [kovové rámové konstrukce]; Dveřní kliky (kovové); Otevírače dveří, s výjimkou elektrických; Západky zámků; Kovové zámky (s výjimkou elektrických); Zvonky; Rolety vnější (kovové); Bezpečnostní řetězy (kovové); Křídlová okna (vyhlídky) kovová; Závory; Dveřní a okenní příčky [kovové]; Kovové dveřní pancéřové desky; Kovová výplň dveří a oken; Poštovní schránky [kovové], vstupní otvory poštovních schránek [kovové]; Kovová domovní čísla, nesvítící; Tisk odlévací stroje, Křížové kusy, Kovové háky, Kovové rukojeti, Panty, závěsy (kovové), Kovová koulová madla na šuplíky, Dveřní kliky (kovové), Kovové rukojeti pro nábytek, Kovové páky, Držáky na sprchu (kovové), Kovové podpěry, Kovové nohy pro nábytek, kovové konstrukce, Kovové trubky, Kovové dveře a kovové dveřní rámy, Kovové rámy, Kovová zábradlí, Kovové dveřní prahy, Kovové uzávěry, kovové skříňky, Ručně ovládané kovové ventily a Kovové úchytky, Drobné kovové předměty, Všechno výše uvedené zboží je vyrobeno převážně z kovu, Kovové ventily (ne jako části strojů); Kovové potřeby zámečnické a klempířské; Ploty, ohrady, spojky pro ploty, panely pro ploty, ochranné zábradlí, zábradlí, sloupy, dveře, spojovací klouby; Části a příslušenství výše uvedeného zboží; Veškeré výše uvedené zboží zahrnuté do třídy 6.

Portails, Rails, Éléments décoratifs pour portails et Mains courantes métalliques, Protections de portes, Boutons (poignées) métalliques, Clefs [clés], Cadenas, Marteaux de portes, Porte-clés métalliques, Chaînes de sûreté, Cornières métalliques, Arrêts métalliques de portes, Arrêts de fenêtres métalliques, Garnitures de portes métalliques, Viroles, Garnitures de fenêtres métalliques, Palettes de transport métalliques, Réceptacles métalliques, Crémones, Armoires métalliques, Boîtes aux lettres métalliques, Ressorts, Serrures métalliques, Serrures pour véhicules (métalliques), Fermetures à poignée pour fenêtres métalliques, Ferme-porte, Vannes, Vannes pour habitations, Charnières, Charnières métalliques, Grilles métalliques (portails et claies), Enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques, Échafaudages métalliques, Cadres de charpentes métalliques [construction], Ferme-portes intérieurs en métal (non électriques), modules pour constructions métalliques, garnitures et roulettes pour meubles non métalliques, Pavés métalliques, Portes métalliques, Fenêtres métalliques, Châssis de portes et Fenêtres métalliques, Systèmes de cloisons murales et Plafonds métalliques; Garnitures métalliques de meubles, Portes et fenêtres; Poignées de portes et Fenêtres; Maillons; Arrêts de porte, Verrous pour fenêtres, Poignées pour meubles, ameublements métalliques; Chenets, Panneaux, Grilles de couverture, Mitres, Poutres, Tiroirs et tout article pour cheminées; Rosettes, serrures, clenches et protections à chaîne pour portes; Rochets et Charnières; Crochets de portemanteaux (métalliques); Moulures de corniches métalliques; Marteaux de portes; Clôtures métalliques, volets, volets roulants et caissons de volets roulants métalliques; Armatures de portes et de fenêtres [métalliques]; Armatures pour la construction [métalliques]; Arrêts de fenêtres et de portes [métalliques]; Barreaux de grilles métalliques; Châssis de fenêtres et de portes métalliques; Carreaux pour la construction métalliques; Châssis de fenêtres et de portes métalliques; Châssis de serres et de vérandas [métalliques]; Galets et garnitures de fenêtres et de portes métalliques; Ferme-porte [non électriques]; Ferrures de fenêtres et de portes; Grilles métalliques; Huisseries métalliques; Jalousies métalliques; Linteaux métalliques; Marquises (construction) métalliques; Marteaux et seuils de portes métalliques; Moustiquaires [châssis métalliques]; Poignées de portes en métal; Dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; Pênes de serrures; Serrures métalliques [autres qu'électriques]; Sonnettes; Stores d'extérieur métalliques; Chaînes de sûreté; Vasistas métalliques; Verrous; Croisillons de portes et de fenêtres [métalliques]; Blindages de portes métalliques; Panneaux de portes et de fenêtres métalliques; Boîtes aux lettres [métalliques], entrées de boîtes aux lettres [métalliques]; Numéros de maisons non lumineux [métalliques]; Roulettes, Croisillons, Crochets métalliques, Poignées métalliques, Charnières métalliques, Boutons pour tiroirs en métal, Poignées de portes en métal, Poignées métalliques de meubles, Leviers en métal, Rails (métalliques) de colonne montante, Supports métalliques, Pieds pour meubles métalliques, structures métalliques, Tubes métalliques, Portes métalliques et huisseries métalliques, Cadres métalliques, Mains courantes métalliques, Seuils de porte métalliques, Fermetures métalliques, petites armoires métalliques, Vannes métalliques actionnées manuellement et Fixations métalliques, Quincaillerie métalliques, Tous les produits précités étant essentiellement métalliques, Valves métalliques (autres que pièces de machines); Serrurerie et quincaillerie métalliques; Clôtures, enclos, maillons de clôtures, panneaux de clôtures, contre-rails, garde-fous, poteaux, portes, raccords; Pièces et accessoires des produits précités; Tous les produits précités compris dans la classe 6.

Gates, Rails, Ornamental items for gates and Metal handrails, Door guards, Metal knobs, Keys, Padlocks, Door knockers, Metal keyrings, Safety chains of metal, Angle irons, Metal door stops, Window-stops of metal, Door fittings of metal, Ferrules of metal, Fittings of metal for windows, Transport pallets of metal, Metal containers, Window casement bolts, Boxes of metal, Letter boxes of metal, Springs, Metal locks, Locks of metal for vehicles, Turning locks for windows of metal, Door closers, Valves, Valves for houses, Hinges, Hinges of metal, Railings of metal (gates and trelliswork), Non-luminous and non-mechanical metal signs, Scaffolding of metal, Framework of metal for building, Non-electric internal door closers of metal, modules for constructions of metal, fittings and wheels for furniture, not of metal, Paving blocks of metal, Doors of metal, Windows of metal, Frames for doors and Windows of metal, Wall partition systems and Ceilings of metal; Furniture (fittings of metal for -), Doors and windows; Door handles and Windows; Shackles; Door stops, Window stops, Handles for furniture, furnishings of metal; Firedogs [andirons], Panels, Grille covers, Cowls, Beams, Drawers, all being articles for fireplaces; Washers, locks, latches and safety chains for doors; Ratchets and Hinges; Hooks of metal for clothes rails; Mouldings of metal for cornices; Door knockers; Metal fences, shutters, rolling shutters and rolling shutter casings, of metal; Metallic door and window frames; Reinforcing materials of metal for building; Window and door stops of metal; Bars for metal railings; Window frames and door frames of metal; Tiles of metal for building; Window frames and door frames of metal; Frames for greenhouses and conservatories (of metal); Runners and fittings for windows and doors of metal; Door closers, non-electric; Fittings of metal for doors and windows; Grilles of metal; Door frames of metal; Jalousies of metal; Lintels of metal; Porches of metal (building); Door knockers and door thresholds of metal; Mosquito nets (metallic frame); Door handles of metal; Door openers, non-electric; Lock bolts; Locks (other than electric) of metal; Bells; Outdoor blinds of metal; Safety chains of metal; Casement windows of metal; Eyebolts; Crosswork for doors and windows (of metal); Door plating of metal; Door and window panels of metal; Letter boxes (of metal), letter box flaps (of metal); House numbers of metal, non-luminous; Casters, Spiders, Hooks of metal, Metal handles, Hinges of metal, Drawer knobs of metal, Door handles of metal, Metal handles for furniture, Levers of metal, riser rails (metal), metal-made stays, Legs of metal for furniture, structures of metal, Pipes and tubes of metal, Metal doors and metal door frames, frames made of metal, Hand rails of metal, door sills of metal, Closures of metal, cabinets of metal, Metal valves hand operated and Metal fixings, Small items of metal hardware, All of the aforesaid goods being predominantly made of metal, Valves of metal (other than parts of machine); Ironmongery, small items of metal hardware; Enclosures, fences, fence links, fence panels, guard rails, railings, posts, doors, couplings; Parts and accessories for the aforesaid goods; All the aforesaid goods included in class 6.

37
Instalace, údržba, opravy vrat, zábradlí, ozdobných prvků pro vrata a kovová zábradlí, dveřních závor, kovových držadel, klíčů, visacích zámků, klepadel dveřních, kovových klíčenek, bezpečnostních řetězů, kovových úhelníků, kovových dveřních zarážek, kovových okenních zarážek, těsnění pro kovové dveře, objímek, kovového těsnění oken, dopravních lopatek kovových, kovových nádob, zástrček pro okna, kovových beden, kovových poštovních schránek, pružin, kovových zámků, kovových zámků pro vozidla, kovových otočných uzávěrů pro okna, nekovových uzávěrů na nádoby, dveřních zámků, ventilů, ventilů pro obydlí, závěsů, kovových pantů, kovových vrat a mříží, kovových panelů nesvětelných a nemechanických, kovového lešení, kovových stavebních materiálů, vnitřních uzávěrů dveří (s výjimkou elektrických), modulů pro kovové konstrukce, těsnění a koleček k nábytku nekovových, kovové dlažby, kovových dveří, kovových oken, kovových rámů pro dveře a okna, kovových přepážek a stropních desek; Kovových háků, kovových klik, kovových pantů, kovových kulových madel na šuplíky, kovových klik dveřních, kovových rukojetí na nábytek, kovových pák, kovových sprchových držáků, kovových zarážek, kovových nohou pro nábytek, kovových konstrukcí, kovových trubek, kovových dveří a kovových dveřních rámů, kovových rámů, kovových zábradlí, kovových dveřních prahů, kovových uzávěrů, kovových skříněk, ručních kovových ventilů a kovových upevňovacích zařízení, součástí kovového zboží, všeho výše uvedeného zboží převážně z kovu, kovových ventilů (nikoliv součástí strojů), potřeb zámečnických a klempířských, plotů, ohrad, spojek pro ploty, panelů pro ploty, ochranných zábradlí, zábradlí, sloupů, dveří, spojovacích kloubů, branek, mříží, dvířek, otočných branek, plotů, sloupků a uzavíracích panelů, elektrických ovládacích zařízení pro dveře kůlen, vrat pro zahrady a/nebo dveří, přístrojů a nástrojů elektrických a elektronických, elektrických a elektronických zvonků a gongů pro dveře, elektrických zařízení pro otevírání garážových vrat, zařízení pro dveře a jejich částí, zejména zařízení domácích telefonů a vnitřní komunikace také s přenosem obrazu, poplašných systémů a přístrojů, systémů a přístrojů pro kontrolu vstupu, systémů a přístrojů pro dozor.

Services de pose, de maintenance et de réparation de portails, grilles, éléments décoratifs pour portails et mains courantes métalliques, verrous de portes, boutons (poignées) métalliques, clés, cadenas, marteaux de portes, porte-clés métalliques, chaînes de sûreté, cornières métalliques, arrêts de portes métalliques, arrêts de fenêtres métalliques, garnitures de portes métalliques, viroles, garnitures de fenêtres (en métal), palettes de transport métalliques, récipients métalliques, crémones (pour serrures), boîtes métalliques, boîtes aux lettres métalliques, ressorts, serrures métalliques, serrures métalliques pour véhicules, fermetures à poignée pour fenêtres métalliques, fermeture de récipients non métalliques, ferme-porte, vannes, vannes pour habitations, charnières, charnières métalliques, grilles métalliques (portails et caillebotis), balises métalliques non lumineuses et non mécaniques, échafaudages métalliques, charpentes métalliques (construction), ferme-portes intérieurs métalliques (non électriques), modules pour constructions métalliques, joints et roulettes de meubles non métalliques, pavés métalliques, portes métalliques, fenêtres métalliques, châssis de portes et fenêtres métalliques, cloisons et plafonds métalliques; Crochets métalliques, poignées en métal, charnières métalliques, boutons pour tiroirs en métal, poignées de portes en métal, poignées de meubles en métal, leviers métalliques, loquets métalliques, fermoirs métalliques, pieds métalliques, structures métalliques, tuyaux métalliques, portes métalliques et châssis pour portes métalliques, châssis métalliques, mains courantes en métal, seuils de porte métalliques, fermetures métalliques, petites armoires métalliques, valves manuelles en métal et fixations métalliques, quincaillerie métallique, tous les produits précités principalement constitués de métal, valves métalliques (autres que pièces de machines), fermetures et quincaillerie métallique, clôtures, enclos, maillons de clôtures, panneaux de clôtures, garde-fous, garde-fous, poteaux, portes, raccords pour portillons, grilles, portes, portillons tournants,clôtures, poteaux et panneaux de fermeture, unités électriques de commande assurant l'ouverture et la fermeture de portes de garage, portails de jardins et/ou portes, appareils et instruments électriques et électroniques, grelots et gongs électriques et électroniques pour portes, ouvre-portes électriques de garages, appareils pour portes et leurs pièces, à savoir interphones et intercommunication, y compris avec transmission de l'image, systèmes et appareils d'alarme, systèmes et appareils de contrôle d'accès, systèmes et appareils de surveillance.

Fitting, maintenance and repair of gates, railings, ornamental items for gates and railings of metal, door bolts, knobs of metal, spanners, padlocks, door knockers, key rings of metal, security chains, angle irons, door stops of metal, window stops of metal, door fittings of metal, ferrules of metal, window fittings of metal, transport pallets of metal, containers of metal, window casement bolts, boxes of metal, letter boxes of metal, springs, locks of metal, locks of metal for vehicles, turning locks for windows of metal, closures, not of metal, for containers, door closers, valves, valves for houses, hinges, hinges of metal, gratings of metal (gates and lattices), non-luminous and non-mechanical signs of metal, scaffolding of metal, structures of metal (construction), non-electric internal door closers of metal, modules for constructions of metal, fittings and wheels for furniture, not of metal, paving blocks of metal, doors of metal, windows of metal, door and window frames of metal, partition walls and ceilings of metal; Hooks of metal, handles of metal, hinges of metal, knobs for drawers of metal, door handles of metal, handles for furniture of metal, levers of metal, latches of metal, stops of metal, legs for furniture of metal, structures of metal, tubes of metal, doors of metal and door frames of metal, frames of metal, handrails of metal, door sills of metal, closures of metal, cabinets of metal, manual valves of metal and fasteners of metal, ironmongery, all of the aforesaid articles being principally of metal, valves of metal, not being parts of machines, ironmongery, small items of metal hardware, enclosures, fences, fence links, fence panels, guard rails, railings, posts, doors, couplings, couplings for external doors, grilles, hatches, revolving doors, fencing, posts and closure panels, electric controllers for garage doors, garden gates and/or doors, electric and electronic apparatus and instruments, electric and electronic door bells and gongs, electric devices for opening garage doors, installations for doors and parts therefor, namely intercom installations, including with transmission of images, alarm apparatus and systems, access control systems and apparatus, surveillance systems and apparatus.

42
Navrhování a design vrat, zábradlí, ozdobných prvků pro vrata a kovová zábradlí, dveřních závor, kovových držadel, klíčů, visacích zámků, klepadel dveřních, kovových klíčenek, bezpečnostních řetězů, kovových úhelníků, kovových dveřních zarážek, kovových okenních zarážek, kovového těsnění pro dveře, objímek, kovového těsnění pro okna, kovových dopravních lopatek, kovových nádob, kovových zástrček okenních, kovových beden, kovových poštovních schránek, pružin, kovových zámků, kovových zámků pro vozidla, kovových otočných zavírací zařízení pro okna, nekovových uzávěrů na nádoby, dveřních zámků, ventilů, ventilů pro obydlí, závěsů, kovových pantů, kovových vrat a mříží, kovových panelů nesvětelných a nemechanických, kovového lešení, stavebních kovových konstrukcí, vnitřních uzávěrů dveří neelektrických, kovových modulů pro konstrukce, nekovového těsnění a koleček k nábytku, kovové dlažby, kovových dveří, kovových oken, kovových rámů pro dveře a okna, kovových přepážek a stropních desek; Kovových háků, kovových klik, kovových pantů, kovových kulových madel na šuplíky, kovových klik dveřních, kovových rukojetí na nábytek, kovových pák, kovových sprchových držáků, kovových zarážek, kovových nohou pro nábytek, kovových konstrukcí, kovových trubek, kovových dveří a kovových dveřních rámů, kovových rámů, kovových zábradlí, kovových dveřních prahů, kovových uzávěrů, kovových skříněk, ručních kovových ventilů a kovových upevňovacích zařízení, součástí kovového zboží, všeho výše uvedeného zboží převážně z kovu, kovových ventilů (nikoliv součástí strojů), potřeb zámečnických a klempířských, plotů, ohrad, spojek pro ploty, panelů pro ploty, ochranných zábradlí, zábradlí, sloupů, dveří, spojovacích kloubů; Návrh, údržba, pronájem a aktualizace počítačového softwaru a hardwaru pro systémy pro kontrolu vstupu a systémy pro oprávnění pro dveře a vrata pro oprávnění ke vstupu osob a vozidel; Projektování alarmových soustav, zařízení na ochranu před krádeží, zařízení na ochranu před vyloupením, detektory plynů, trezorů, pouzder pro pancéřové dveře a dveřní/okenní rámy, systémů pro řízený přístup a zapisování přítomnosti, soustav s uzavřeným okruhem vůbec, soustavy pro dálkový dozor a automatických zařízení pro vrata, elektrických a elektronických soustav.

Conception et design de portails, grilles, éléments décoratifs pour portails et mains courantes métalliques, verrous de portes, boutons (poignées) métalliques, clés, cadenas, marteaux de portes, porte-clés métalliques, chaînes de sûreté, cornières métalliques, arrêts de portes métalliques, arrêts de fenêtres métalliques, garnitures de portes métalliques, viroles, garnitures de fenêtres (en métal), palettes de transport métalliques, récipients métalliques, crémones (pour serrures), boîtes métalliques, boîtes aux lettres métalliques, ressorts, serrures métalliques, serrures métalliques pour véhicules, fermetures à poignée pour fenêtres métalliques, fermeture de récipients non métalliques, ferme-porte, vannes, vannes pour habitations, charnières, charnières métalliques, grilles métalliques (portails et caillebotis), balises métalliques, non lumineuses et non mécaniques, échafaudages métalliques, charpentes métalliques (constructions), ferme-portes en métal (non électriques), modules pour constructions métalliques, joints et roulettes de meubles non métalliques, pavés métalliques, portes métalliques, fenêtres métalliques, châssis de portes et fenêtres métalliques, cloisons et plafonds métalliques; Crochets métalliques, poignées en métal, charnières métalliques, boutons pour tiroirs en métal, poignées de portes en métal, poignées de meubles en métal, leviers métalliques, loquets métalliques, fermoirs métalliques, pieds métalliques, structures métalliques, tuyaux métalliques, portes métalliques et dormants métalliques, châssis métalliques, mains courantes en métal, seuils de porte métalliques, fermetures métalliques, petites armoires métalliques, valves manuelles métalliques et fixations métalliques, quincaillerie métallique, tous les produits précités principalement constitués de métal, valves métalliques (autres que pièces de machines), serrurerie métallique et quincaillerie métallique, clôtures, enclos, maillons de clôtures, panneaux de clôtures, garde-fous, poteaux, portes, raccords; Conception, entretien, location et mise à jour de logiciels et matériel informatique destinés à des systèmes de contrôle d'accès et des systèmes d'autorisation pour portes et portails pour autorisation d'accès à des personnes et véhicules; Services de conception de systèmes d'alarme, antivol, anti-effraction, détection de gaz, coffres-forts, boussoles portes et fermetures blindées, systèmes de contrôle d'accès et d'enregistrement de présence, systèmes à circuit fermé en général, systèmes de télésurveillance et dispositifs automatiques de suppression, systèmes électriques et électroniques.

Design of gates, railings, ornamental items for gates and railings of metal, door bolts, knobs of metal, spanners, padlocks, door knockers, key rings of metal, security chains, angle irons, door stops of metal, window stops of metal, door fittings of metal, ferrules of metal, window fittings of metal, transport pallets of metal, containers of metal, window casement bolts, boxes of metal, letter boxes of metal, springs, locks of metal, locks of metal for vehicles, turning locks for windows of metal, closures, not of metal, for containers, door closers, valves, valves for houses, hinges, hinges of metal, gratings of metal (gates and lattices), non-luminous and non-mechanical signs of metal, scaffolding of metal, structures of metal (construction), non-electric internal door closers of metal, modules for constructions of metal, fittings and wheels for furniture, not of metal, paving blocks of metal, doors of metal, windows of metal, door and window frames of metal, partition walls and ceilings of metal; Hooks of metal, handles of metal, hinges of metal, knobs for drawers of metal, door handles of metal, handles for furniture of metal, levers of metal, latches of metal, stops of metal, legs for furniture of metal, structures of metal, tubes of metal, doors of metal and door frames of metal, frames of metal, handrails of metal, door sills of metal, closures of metal, cabinets of metal, manual valves of metal and fasteners of metal, ironmongery, all of the aforesaid articles being principally of metal, valves of metal, not being parts of machines, ironmongery, small items of metal hardware, enclosures, fences, fence links, fence panels, guard rails, railings, posts, doors, couplings; Design, maintenance, rental and updating of computer software and computer hardware for use in electronic access control systems and authorisation systems for doors and gates for access authorization of persons and vehicles; Design of alarm equipment, burglar alarms, anti-theft alarms, gas detectors, safes, door screens and armoured shutters, access control and presence recording systems, closed circuit devices in general, remote monitoring and automatic gate equipment, electrical and electronic equipment.


IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění IAM DESIGN INNOVATION ARCHITECTURAL METAL, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů