IKEA FAMILY - ochranná známka, majitel Inter Ikea Systems B.V.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5560826
Reprodukce/Znění OZ IKEA FAMILY
Třídy výrobků a služeb 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 41
Datum podání přihlášky 06.12.2006
Datum zveřejnění prihlášky 15.10.2007
Datum zápisu 24.04.2008
Datum konce platnosti 06.12.2016
Přihlašovatel/vlastník Inter IKEA Systems B.V.
Zástupce ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě; mořidla na dřevo, emailové barvy, klihové barvy, potravinářská barviva, sklenářský tmel, pryskyřice, šelak, barvy na obuv, temperové barvy, terpentýn, oleje na konzervování dřeva.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mordants pour le bois, émaux pour la peinture, dissolvants, colorants pour les aliments, mastics pour fenêtres, résines, gommes-laques, teintures pour chaussures, détrempes, térébenthine, huiles pour la conservation du bois.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; wood mordants, enamels for painting, limewash, food colorants, glazier's putty, resins, shellac, shoe dyes, distempers, turpentine, oils for the preservation of wood.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů; antiperspiranty, odmašťovací prostředky (s výjimkou prostředků pro průmyslové účely), kosmetické přípravky do koupele, koupelové soli, bělicí prostředky pro praní, prostředky na leštění do vysokého stupně lesku, výtažky z květin, vata pro kosmetické účely, vata na špejlích pro kosmetické účely, vatové tampony, dezodoranty pro osobní potřebu, prostředky na odstraňování skvrn, vosk na podlahy, barvy na vlasy, epilační přípravky, vlasové spreje, barvicí prostředky na vlasy, přípravky na chemické čištění, kosmetické přípravky, laky na nehty, rtěnky, přípravky pro make-up, maskary, parfémy, vosk na leštění, pemza, lešticí hadříky, lešticí přípravky, lešticí krémy, holicí mýdlo, vody po holení, skelný papír, šampóny, balzámy, krém na obuv, vosk na obuv, brusná plátna, brusné přípravky, brusný papír, prostředky na drhnutí, líčidla, smirkové plátno, smirek, sprejový ústní přípravek, terpentýn na odmaštění, toaletní mýdla, mýdla, bělicí přípravky na prádlo, vazelína pro kosmetické účely, vosk na leštění, řasy oční umělé.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de toilette contre la transpiration, produits dégraissants (non à usage industriel), préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain, agents de blanchiment pour le nettoyage, produits pour faire briller, extraits de fleurs, ouate à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, tampons d'ouate, désodorisants à usage personnel, détachants, cires pour sols, teintures pour cheveux, produits dépilatoires, laques pour les cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produits de nettoyage à sec, cosmétiques, vernis à ongle, lipsticks, produits de maquillage, mascara, parfums, cire à polir, pierre ponce, chiffons à polir, préparations pour polir, crèmes pour polir, savon à barbe, après-rasage, papier de verre, shampooings, baumes, crèmes pour chaussures, cirages, toile à polir, abrasifs, papiers abrasifs, produits pour dégraisser, maquillage, toile émeri, émeri, sprays pour la bouche, térébenthine [produit de dégraissage], savons de toilette, savons, produits de blanchissage, gelée de pétrole à usage cosmétique, cire à polir, cils postiches.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; antiperspirants, degreasers (other than for use in manufacturing processes), cosmetic preparations for the bath, bath salts, bleaching preparations (laundry), shining preparations (polish), flower extracts, cotton wool for cosmetic purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, deodorants for personal use, stain removers, floor wax, hair colorants, depilatories, hairspray, hair dyes, dry-cleaning preparations, cosmetics, nail varnish, lipsticks, make-up preparations, mascara, perfumery, polishing wax, pumice stone, polishing cloths, polishes, polishing creams, shaving soap, aftershave, sandpaper, shampoos, balms, shoe cream, shoe wax, abrasive cloth, abrasives, sandpaper, scouring preparations, make-up, emery cloth, emery, mouthsprays, turpentine for degreasing, toilet soaps, soaps, laundry bleach, petroleum jelly for cosmetic purposes, polishing wax, false eyelashes.

6
Dveřní křídla kovová; hřebíky.

Battants de porte métalliques; clous.

Door panels of metal; nails.

8
Ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně); příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky; štípací kleště, štípačky, listy k hoblíkům, stolní příbory, krbové náčiní, výstružníky, brousky, brusné kamínky, otvírače zavařovacích sklenic/konzerv, obloukové pily, dýky, spirální vrtáky, nástroje na broušení, pilníky, holicí pouzdra, nože na zeleninu, kleště na vytahování hřebíků, hoblíky, epilační pinzety, sekáčky na led, nože, páčidla, otvíráky na konzervy, hrábě, pily vykružovačky, nože na maso, kulmy, kosy, dláta, hmoždíře, zednické lžíce, pilníčky na nehty, kleštičky na nehty, kapesní nože/perořízky, pinzety, kráječe na pizzu, ploché kleště, žiletky, nůžky, zahradnické nůžky, stavitelné klíče, šroubováky, rýče, hřebíky, pily.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; coupoirs, pincettes, lames pour rabots, coutellerie de table, tisonniers, alésoirs, pierres à aiguiser, queux à faux, instrument pour ouvrir les bocaux, archets de scies, stylets, perceuses, produits de taillanderie, limes, trousses de rasage, couteaux à légumes, mors de pinces, rabots, pinces à épiler, piolets à glace, couteaux, pieds-de-biche, ouvre-boîtes, râteaux, scies à chantourner, machines à couper la viande, fers à friser, faux, bédanes, mortiers pour le pilage, truelles, plaques émeri, pinces à ongles, canifs, brucelles, couteaux à pizzas, pinces, lames de rasoirs, ciseaux, sécateurs, clés ajustables, tournevis, bêches, articles de clouterie, scies.

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors; cutters, pincers, razor blades, table cutlery, fire irons, reamers, sharpeners, whetstones, jar-openers, bow saws, daggers, drills, edge tools, files, razor cases, vegetable knives, plier jaws, planes, depilating tweezers, ice picks, knives, nail drawers, can-openers, rakes, scroll saws, meat slicers, curling tongs, scythes, chisels, mortars for pounding, trowels, nail files, nail nippers, penknives, tweezers, pizza-cutters, pliers, razor blades, scissors, secateurs, spanners, screwdrivers, spades, nails, saws.

9
Vědecké, námořní, fotografické, kinematografické, optické přístroje a nástroje; vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranářské a vyučovací přístroje a nástroje; geodetické přístroje a nástroje; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat; nahrávací disky; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky); zařízení ke zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; poplašná zařízení, poplašné zvony, ampérmetry, elektronické vývěsní tabule, antény, armatury, barometry, baterie, hasicí přístroje, váhy na dopisy, dveřní zvonky, řetízky k brýlím, pouzdra na brýle, dalekohledy, kompasy, požární hlásiče, záchranné bóje, zvuková poplašná zařízení, magnety, podložky pod myši, megafony, neonové nápisy, logaritmická pravítka, počítací stroje typu jednodušších kalkulaček, ochrany elektrických zásuvek, ochranné helmy pro sport, ochranné vybavení pro sport, sluneční brýle, krokoměry, zásuvky elektrického proudu, elektrické bzučáky, telefonní záznamníky, pojistky, telefony, teploměry, skládací metry, váhy, signální časoměřiče na vaření, ucpávky do uší, odrazové vesty.

Scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, appareils optiques et instruments; appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments de surveillance et d'arpentage; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques enregistrables; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; alarmes, timbres avertisseurs électriques, ampèremètres, tableaux d'affichage électroniques, antennes, induits, baromètres, batteries, extincteurs, pèse-lettres, sonnettes de portes, chaînettes de lunettes, étuis à lunettes, jumelles, boussoles, alarmes à incendie, bouées de sauvetage, avertisseurs à sifflet d'alarme, aimants, tapis de souris, mégaphones, tubes lumineux pour la publicité, règles à calcul, calculatrices, protections pour prises électriques, casques de protection pour le sport, dispositifs de protection pour le sport, lunettes de soleil, podomètres (compte-pas), sources de courant, sonneries électriques, répondeurs, fusibles, téléphones, thermomètres, mètres, balances, minuteries de cuisine, antiphones, vestes réfléchissantes.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recordable discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; data-processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; alarms, alarm bells, ammeters, electronic notice boards, aerials, armatures, barometers, batteries, fire-extinguishers, postal scales, doorbells, spectacle chains, spectacle cases, binoculars, compasses, fire alarms, life buoys, acoustic (sound) alarms, magnets, mousepads, megaphones, neon signs, slide-rules, calculating machines, electric socket covers, protective helmets for sports, protective devices for sports, sunglasses, pedometers, power outlets, electric buzzers, answering machines, fuses, telephones, thermometers, carpenters rulers, scales, kitchen timers, earplugs, reflective waistcoats.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; koupací vany, bidety, obloukové lampy, svítilny na jízdní kola, kuchyňské dřezy, elektrické lampy, elektrické tlakové hrnce, tělesa ústředního topení, kapesní svítilny, elektrické přikrývky nikoliv pro lékařské účely, větráky, fény na vlasy, plynové hořáky, plynové sporáky, žárovky, grily, vysoušeče vlasů, varné plotýnky, elektrické potřeby k vaření, barevné lampy, lampy, kulovitá stínidla, stínidla na lampy, světelné reflektory, lustry, sušiče vzduchu, zářivky, masážní koupele, olejové lampy, kotle, plotýnky, pražiče na kávu, rotující grilovací rožně, zapalovače, umyvadla, oplatkovače, kotle k vyhřívání.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; baignoires, bidets, lampes à arc, feux pour bicyclettes, éviers, lampes électriques, autocuiseurs électriques, corps chauffants, torches, filtres électriques non à usage médical, ventilateurs, sèche-cheveux, brûleurs à gaz, réchauds, ampoules, grils, sèche-cheveux, réchauds, ustensiles de cuisson électriques, lampes colorées, lampes, globes de lampe, abat-jour, réflecteurs de lampes, lustres, séchoirs à cheveux, lampes fluorescentes, bains de massage, lampes à huile, bacs, plaques chauffantes, brûloirs à café, tourne-broches, dispositifs d'allumage, lavabos, gaufriers, chaudières.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; baths, bidets, arc lamps, bicycle lights, sinks, electric lamps, electric pressure cookers, radiators, torches, electric blankets, not for medical purposes, fans, hairdryers, gas burners, cooking rings, light bulbs, grills, hairdryers, hot plates, electric cooking utensils, fairy lights for festive decoration, lamps, lamp globes, lampshades, lamp reflectors, chandeliers, air dryers, fluorescent tubes, massage baths, oil lamps, boilers, heating plates, coffee roasters, roasting spits, lighters, washbasins, waffle-makers, heating boilers.

14
Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny, hodinářské a chronometrické přístroje; amulety, náramkové hodinky, pouzdra na hodinky, kazety na cigarety z ušlechtilých kovů, pružiny do hodinek, pásky k náramkovým hodinkám, hodinkové skříňky, řetízky k hodinkám, hodiny, několikaramenné svícny z ušlechtilých kovů, džbány z ušlechtilých kovů, medaile, medailonky, ozdobné jehlice, jehlice do kravat, držáky na ubrousky z ušlechtilých kovů, kroužky na ubrousky z ušlechtilých kovů, servisy z ušlechtilých kovů, cedníky z ušlechtilých kovů, ozdoby ze stříbra, sluneční hodiny, budíky, kalíšky na vajíčka z ušlechtilých kovů, náušnice.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloges et chronomètres; amulettes, montres, boîtiers, étuis à cigarettes en métaux précieux, ressorts de montres, bracelets de montres, cabinets d' horloges, chaînes de montres, pendules, chandeliers en métaux précieux, cruchons en métaux précieux, médailles, médaillons, épinglettes, épingle de cravate, porte-serviette en métaux précieux, ronds de serviettes en métaux précieux, services en métaux précieux, passoires en métaux précieux, parures d'argent, cadrans solaires, réveille-matin, coquetiers en métaux précieux, boucles d'oreilles.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments; amulets, watches, casings, cigarette cases of precious metal, watch springs, watchstraps, clock cases, watch chains, clocks, candelabra of precious metal, jugs of precious metal, medals, medallions, ornamental novelty pins, tiepins, napkin holders of precious metal, napkin rings of precious metal, services (tableware) of precious metal, strainers of precious metal, silver ornaments, sundials, alarm clocks, egg cups of precious metal, earrings.

16
Papír; lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; plakáty, akvarely jako barvy, akvarely jako malby, alba, diáře, zápisníky, atlasy, bloky na psaní, tužky, kalamáře, záložky do knih, opěry na knihy, stolní ubrusy papírové, stolní ubrousky papírové, košíky na poštu, těžítka, nože na otvírání dopisů, pořadače na dopisy, knihy, samolepky, desky na dokumenty, papírové etikety, fotografie, stojany na fotografie, kancelářské sponky, glóbusy, grafiky, grafické reprodukce, grafické tiskoviny, blahopřání, břidlicové tabulky, rýsovací trojúhelníky, bryndáčky papírové, příručky, děrovačky, sešity, filtry na kávu papírové, kalendáře, karton, mapy, katalogy, držáky na křídu, obálky, záznamníky, pravítka, šablony, malířské štětce, malířská plátna, malířské válečky, malířské stojany, obrazy/malby, křídy ke značení, kapesníky papírové, pera, portréty, pořadače pro volné listy, kreslicí bloky/skicáky, rýsovací/kreslicí pera, komiksové časopisy, materiál na psaní, papír na psaní, psací potřeby, psací podložky, sáčky na odpadky papírové nebo umělohmotné, připínáčky, ocelová pera, razítka, pomůcky na mazání tabule, školní tabule černé, obaly na pásky, pohlednice, akvária.

Papier; carton et produits en ces matières pour autant non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; affiches, aquarelles, aquarelles (oeuvres), albums, almanachs, carnets, atlas, blocs-notes, crayons, encriers, signets, serre-livres, nappes en papier, serviettes de table en papier, corbeilles à papier, presse-papiers, ouvre-lettres, pince-lettres, livres, décalcomanies, dossiers, étiquettes en papier, photographies, supports pour photographies, trombones, globes, images graphiques, reproductions graphiques, dessins, cartes de souhait, ardoises d'écolier, tés à dessin, bavoirs en papier, manuels, perforatrices, livrets, filtres à café en papier, calendriers, carton, cartes, catalogues, porte-craie, enveloppes, registres, règles, modèles, brosses pour peintres, toiles pour la peinture, rouleaux pour la peinture, chevalets pour la peinture, peintures, craie à marquer, mouchoirs en papier, stylos, portraits, biblorhaptes, blocs à dessin, tire-lignes, bandes dessinées, articles d'écriture, papier pour l'écriture, instruments d'écritures, tableaux à écrire, sacs poubelle en papier ou plastique, punaises, plumes d'acier, timbres, effaceurs pour tableaux, tableaux noirs, distributeurs de ruban adhésif, cartes portales, aquariums.

Paper; cardboard and goods made therefrom, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; posters, aquarelles, watercolours, albums, almanacs, notebooks, atlases, writing blocks, pencils, inkwells, bookmarks, bookends, tablecloths of paper, table napkins of paper, letter trays, paperweights, letter-openers, letter files, books, transfers (decalcomanias), document files (stationery), paper labels, photographs, photograph stands, paperclips, globes, graphic images, graphic reproductions, graphic prints, greetings cards, writing slates, drawing T-squares, bibs of paper, manuals, hole punches, leaflets, paper coffee filters, calendars, paperboard, maps, catalogues, chalk holders, envelopes, ledgers, rulers, templates, painters' brushes, canvas for painting, painting rollers, easels for painters, paintings, marking chalk, handkerchiefs of paper, pens, portraits, loose-leaf binders, drawing pads, pens for drawing, comic books, materials for writing, writing paper, writing utensils, writing tablets, rubbish bags of paper or plastic, drawing pins, steel pens, stamps, chalk erasers, blackboards, tape dispensers, postcards, aquariums.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; stažené zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží; hole pro alpinisty, kožené pásky, psí obojky, přikrývky na koně, kufry, berle k vycházkovým holím, vodítka kožená, náhubky, slunečníky, peněženky, vycházkové hole, kožešiny, školní aktovky, hole na procházku, kožené potahy na nábytek.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bâtons de montagne, bandes en cuir, colliers de chiens, couvertures de chevaux, valises, béquilles pour cannes de promenade, laisses, muselières, parasols, porte-monnaie, cannes, couvertures de peaux, cartables, cannes, revêtements de meubles en cuir.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; alpenstocks, straps of leather, dog collars, horse blankets, valises, crutches for walking sticks, leather leads, muzzles, parasols, purses, walking sticks, fur-skins, school bags, walking sticks, furniture coverings of leather.

19
Dveřní křídla nekovová.

Panneaux de portes non métalliques.

Door panels, not of metal.

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot; tabule vývěsní, stoly pracovní, krabičky ze dřeva nebo umělé hmoty, bambus, bambusové závěsy, židle pro děti, chodítka pro děti, stojany na květiny, stoly, stolní desky, košíky na chléb, komody, rozkládací pohovky, stoly pracovní, lavice/lavičky, divany/gauče, polštářky, lehátka venkovní, dvířka k nábytku, dveřní kování nekovové, pružinové matrace, stojany na lahve, podnožky/stoličky, ptačí budky, křesla, ukládací skříně, háčky na záclony/závěsy, držáky na záclony/závěsy, obruby na záclony/závěsy, kroužky k záclonám/závěsům, kolejničky na záclony/závěsy, tyče záclonové/závěsové, kolečka k záclonám/závěsům, zrcadlové sklo, závěsy/panty nekovové, chodítka, opěrky na hlavu, police do registračních skříní, police skladovací, police, krajové lišty k nábytku z umělé hmoty, skříně na kartotéky, ramínka na oděvy, šatní ramínka, háčky na oděvy nekovové, komody, kancelářský nábytek, košíky nekovové, polštáře, palety na manipulaci se zbožím nekovové, ohrádky pro dětské hry, skříňky/zásuvky na hračky, lišty na obrazové rámy, obrazové lišty, nafukovací matrace, vzduchové polštáře, vzduchové vaky, lenošky, zámky nekovové, matrace, masážní stoly, příborníky, lékárničky, nábytkové kování nekovové, nábytek, tabule s háčky na zavěšení klíčů, stoličky, stojany na deštníky, žaluzie vnitřní, žaluzie dřevěné tkané, rýsovací stoly, servírovací stolky na kolečkách, sekretáře, sedací nábytek, školní lavice, školní nábytek, psací stoly, stojany pro umístění vývěsních štítů/tabulí, skříně, plenty, pohovky, spací pytle, dětské postýlky, žebříky, židle, postele, odkapávací police na talíře.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; enseignes, établis, boîtes en bois ou plastique, bambou, rideaux de bambou, réhausseurs de siège, déambuleurs pour enfants, jardinières, tables, plateaux de tables, corbeilles à pain, commodes, canapés-lits, établis, bancs, divans, coussins, chaises longues, portes de meuble, garnitures de portes non métalliques, sommiers de lits, casiers à bouteilles, repose-pieds, nichoirs, fauteuils, coffres, crochets de rideaux, embrasses, patères de rideaux, anneaux de rideaux, rails pour rideaux, tringles de rideaux, poulies pour rideaux, verre poli, charnières non métalliques, ambulateurs, appuie-têtes, rayons pour casiers, rayonnages pour le stockage, étagères, finitions en matières plastiques pour meubles, meubles-classeurs pour fiches, cintres pour vêtements, cintres pour vêtements, patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, chaises-percées, meubles de bureau, corbeilles non métalliques, coussins, palettes de manutention non métalliques, parcs pour bébés, boîtes à jouets, moulures pour cadres, baguettes pour tableaux, matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques, coussins d'air, fauteuils, serrures non métalliques, matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, garnitures de meubles (non métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs, tabourets, porte-parapluies, stores d'intérieur à lamelles, persiennes en bois tissées, tables de dessin, tables à roulettes, secrétaires, sièges, tables pour salles de classe, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires, paravents, sofas, sacs de couchages, lits d'enfants, échelles, chaises, lits, vaisseliers.

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; notice boards, workbenches, boxes of wood or plastic, bamboo, bamboo curtains, booster seats, baby-walkers, flower-stands, tables, table tops, bread baskets, chests of drawers, sofa beds, workbenches, benches, divans, cushions, deckchairs, furniture doors, door fittings not of metal, spring mattresses, bottle racks, footstools, nesting boxes, armchairs, lockers, curtain hooks, curtain holders, tie-backs, curtain rings, curtain rails, curtain poles, curtain pulls, plate glass, hinges, not of metal, walking aids, headrests, shelves for filing cabinets, shelves for storage, shelves, edgings of plastic for furniture, card-index cabinets, coat hangers, clothes hooks, not of metal, washstands (furniture), office furniture, baskets, not of metal, pillows, handling pallets, not of metal, playpens for babies, toy boxes, mouldings for picture frames, picture frame brackets, air beds, air pillows, air cushions, armchairs, locks not of metal, mattresses, massage tables, sideboards, medicine cabinets, furniture fittings (not of metal), furniture, keyboards for hanging keys, footstools, umbrella stands, slatted indoor blinds, woven wooden blinds, draughtman's tables, trolleys, secretaries, seats, desks, school furniture, writing desks, display stands, cabinets, screens, sofas, sleeping bags, cots, ladders, chairs, beds, plate racks.

21
Potřeby a nádoby pro domácnost nebo pro kuchyňské použití (nevyrobené z drahých kovů ani jimi nepotažené); hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd; misky na uchovávání másla, krabičky na mýdlo, schránky ze skla, dávkovače mýdla, nádoby na odpad, koupací vaničky pro nemluvňata, koupací houbičky, vály, kropičky, květináče, stolní porcelán, kartáče na umývání nádobí, podnosy, válečky na těsto, schránky na chléb, mísy na těsto, poháry, poháry na ovoce, prachovky, péřové prachovky, sklenice na pití, cedníky, dveřní kliky porcelánové, tácy, lahve, kuchyňské formy, formy na kostky ledu, poklice, mísy na zeleninu, rukavice pro domácí učely, rukavice na leštění, kbelíky, domácí náčiní nekovové, chladicí nádoby, schránky na pečivo, formy na pečivo, vykrajovací formičky na pečivo, karafy, kastroly, podložky pod mísy, keramické zboží, kolíčky na prádlo, zouváky, hrnce kuchyňské, kalíšky na vajíčka, vývrtky, džbány, kořenkové soupravy, smetáky, přenosné chladicí boxy, chladicí tašky, kuchyňské potřeby/nádobí nekovové, keramika, misky pod svíčky na odkapávání vosku s výjimkou misek z ušlechtilých kovů, svícny s výjimkou svícnů z ušlechtilých kovů, víčka na mísky k uchovávání másla, víka na mísy, jídlonosiče, mopy, pastičky na myši, kartáčky na nehty, poklopy na sýr, talíře papírové, piknikové košíky, větší květináče, porcelánové zboží, holicí štětky, struhadla, pasti na krysy/potkany, šejkry, napínáky/kopyta na obuv, obouvací lžíce, mísy, misky skleněné, prkna žehlicí, pánve na smažení, talíře, zubní kartáčky, termosky, kartáče na čištění záchodů, toaletní potřeby, toaletní taštičky, hadry na podlahu, konve kropicí, chladicí nádoby na vína, oplatkové formy, woky, pohárky na pivo.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon, fûts de déchets, baignoires pour nourrissons, éponges de bain, planches à pâtisserie, instruments d'arrosage, pots à fleurs, porcelaine de table, brosses pour la vaisselle, plateaux, rouleaux à pâtisserie, boîtes à pain, bassines, gobelets, coupes à fruits, épousseteurs, plumeaux, verres, passoires, poignées de portes en porcelaine, cuves, bouteilles, moules ménagers, moules à glaçons, couvercles de pot, légumiers, gants de ménage, gants à polir, seaux, ustensiles ménagers non métalliques, seaux à rafraîchir, bocaux à gâteaux secs, moules à gâteaux, mesurettes pour gâteaux, carafes, poêlons, dessous-de-plat, céramiques, pinces à linge, tire-bottes, marmites, coquetiers, tire-bouchons, pots, étagères à épices, balais, glacières portables, sacs isothermes, ustensiles de cuisine non métalliques, faïence, bobèches non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, cloches à beurre, légumiers, boîtes à casse-croûte, balais à franges, pièges à souris, brosses à ongles, cloches à fromage, assiettes en carton, coffres à pique-nique, vases de nuit, porcelaines, blaireaux à barbe, râpes, souricières, shakers, embouchoirs (formes) pour chaussures, chausse-pieds, bols, plats en verre, planches à repasser, poêle à frire, plaques, brosses à dents, bouteilles isolantes, brosses de toilette, ustensiles de toilette, trousses de toilette, serpillières, arrosoirs, dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, gaufriers, woks, poêles à frire, chopes à bière.

Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; butter dishes, soap boxes, boxes of glass, soap dispensers, waste drums, bathtubs for infants, bath sponges, pastry boards, watering devices, plant pots, tableware of porcelain, dishwashing brushes, trays, rolling pins, breadbins, bowls, beakers, fruit cups, dusters, feather-dusters, glasses, colanders, door handles of porcelain, dishes, bottles, cookery moulds, ice-cube moulds, pot lids, vegetable dishes, gloves for household purposes, polishing gloves, buckets, household utensils, not of metal, ice buckets, biscuit jars, baking moulds, pastry-cutters, decanters, saucepans, trivets, ceramicware, clothes pegs, boot jacks, cooking pots, egg cups, corkscrews, pots, spice racks, brooms, portable cool boxes, cool bags, kitchenware of metal, earthenware, candle rings not of precious metal, candlesticks, not of precious metal, butter dish covers, vegetable dishes, lunch boxes, mops, mousetraps, nail brushes, cheese dish covers, paper plates, picnic hampers, chamber pots, porcelainware, shaving brushes, graters, mousetraps, shakers, shoe trees, shoe horns, basins, glass bowls, ironing boards, frying pans, plates, toothbrushes, thermal flasks, toilet brushes, toilet utensils, toilet bags, scouring cloths, watering cans, wine coolers, waffle-makers, woks, beer mugs.

22
Lana, provazy, silná lana, motouzy, sítě, stany, markýzy, plachtovina nepromokavá dehtová, lodní plachty, pytle a sáčky (nezařazené do jiných tříd); čalounické a vycpávkové materiály (kromě pryžových a plastových); textilní vláknité suroviny; provazové žebříky, plachty lodní, textilní vlákna, dřevitá vlna, vlna, vlna pro čalounění nábytku, vata pro čalounění nábytku.

Corde, lignes, trains, ficelles, grillages, tentes, pare-soleil, bâches, voiles, sacs et pochettes (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; échelles de corde, voiles, fibres textiles, laine de bois, laine, laine pour le rembourrage de meubles, ouate pour le rembourrage de meubles.

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; ropeladders, sails, textile fibres, wood wool, wool, upholstery wool, wadding for padding and stuffing upholstery.

23
Příze a vlákna, pro použití v textilním průmyslu; nitě.

Fils à usage textile; fils à coudre.

Yarns and threads, for textile use; sewing thread.

24
Textilní materiály a textilní zboží, nezařazené do jiných tříd; přehozy přes postele a ubrusy; bavlněné látky, podlouhlé ubrusy na stůl, stolní ubrusy, stolní prostírání, stolní ubrousky textilní, prostírání/podložky na stůl, přikrývky na postele, textilní závěsy/záclony, držáky na záclony/závěsy z textilních materiálů, povlaky na matrace, sítě proti komárům, čalounické látky na nábytek, deky, povlaky na přikrývku/kapny, hedvábí, lůžkoviny, povlečení, pokrývky na postele, povlaky na postele, přehozy na postele, taft, látky, ubrusy z voskovaného plátna k použití jako stolní ubrusy, tkaniny, vlněné látky, povlaky na polštáře, povlaky na polštářky, polštářové povlaky.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; cotonnade, chemins de table, nappes, linge de table, serviettes de table en matières textiles, napperons en textile, couvertures de lit, rideaux en textile, embrasses en matières textiles, enveloppes de matelas, moustiquaires, tissus pour l'ameublement, plaids, housses de couettes, soie, literie, linges de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, dessus de lit nappes, taffetas, tissus, toiles cirées utilisées comme nappes, tissus, tissus de laine, taies d'oreillers, housses de traversins, housses d'oreilles.

Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; cotton fabric, table runners, tablecloths, table linen, table napkins of textile, tablemats of textile, bed blankets, curtains of textile, curtain holders of textile, mattress covers, mosquito nets, upholstery fabrics, bed blankets, duvet covers, silk (cloth), bedding, bed linen, quilts, bed covers, bedspreads, taffeta (cloth), fabrics, oilcloth for use as tablecloths, fabrics, woollen fabrics, pillowcases, bolster covers, cushion covers.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy; pánské plavky, plavky dámské jednodílné, čepice koupací, pláště koupací, sandály koupací, trepky koupací, kalhoty, opasky, bundy/kabátky, čepice sprchovací, pláště do deště, košile, kravaty, dřeváky, trička, tílka, svrchní kabáty.

Vêtements, chaussures, chapellerie; caleçons de bain, costumes de bain, bonnets de bain, peignoirs, sandales de bain, souliers de bain, pantalons, ceintures, vestes, bonnets de douche, imperméables, chemises, cravates, sabots, t-shirts, chemisettes, pardessus.

Clothing, footwear, headgear; swimming trunks, swimsuits, swimming caps, bathrobes, bath sandals, bath slippers, trousers, belts, jackets, shower caps, raincoats, shirts, ties, wooden shoes, T-shirts, vests, overcoats.

27
Koberce, koberečky, rohožky a rohože, linoleum a jiné materiály k pokrytí stávajících podlah; tapety z jiných než textilních materiálů; koupelnové předložky, předložky do automobilů, dveřní rohožky, linoleové koberečky, podložky pod koberec.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis de baignoire, tapis de voitures, paillassons, tapis pour linoléum, thibaudes.

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); bath mats, car mats, door mats, linoleum mats, carpet underlay.

28
Hry a hračky; gymnastické a sportovní zboží a zařízení nezahrnuté do jiných tříd; ozdoby na vánoční stromečky; chrániče nohou, stoly na stolní tenis, hry stolní deskové s hrací kostkou, draci na létání, umělé vánoční stromečky, stojany na vánoční stromečky, kolenní chrániče, rybářské vlasce, rybářské náčiní, hra šipky/šípy, luky na lukostřelbu, rybářské navijáky, lyže, společenské hry, hrací karty.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; jambières, tables pour tennis de table, jeu de plateau, cerfs-volants, arbres de noël en matières synthétiques, supports pour arbres de noël, genouillères, lignes pour la pêche, attirail de pêche, flèches, arcs de tir, moulinets pour la pêche, skis, jeux de société, cartes pour le jeu.

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; leg guards, table-tennis tables, board games, kites, Christmas trees of synthetic material, Christmas tree stands, knee guards, fishing lines, fishing tackle, arrows, bows for archery, fishing reels, skis, parlour games, playing cards.

31
Zemědělské, zahradnické a lesní výrobky a obilí nezahrnuté do jiných tříd; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena, přírodní rostliny a květiny; potraviny pro zvířata; slad; květinové cibule, květiny, cibule okrasných květin, rostlinná semena, stromečky vánoční, stromy.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; bulbes de fleurs, fleurs, bulbes de fleurs, graines, arbres de noël, arbres.

Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; flower bulbs, flowers, bulbs, plant seeds, Christmas trees, trees.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; vylepování plakátů, inzerce, přímá reklama, konzultace pro podnikovou činnost ve specializovaných oborech, pronájem prostor pro inzerci, distribuce vzorků zboží.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; affichage, publicité, publicité directe, conseils commerciaux professionnels, location d'espaces publicitaires, distributions d'échantillons.

Advertising; business management; business administration; office functions; bill-posting, advertising, direct mail advertising, professional business consultancy, rental of advertising space, distribution of samples.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; pořádání loterií, pořádání soutěží, pořádání výstav pro kulturní a vzdělávací účely, organizace oslav, vydávání knih, fotografování, služby související s rekreací, zábava, výuka, výstavy pro kulturní a vzdělávací účely, praktické vzdělávání.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; conduite de loteries, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels et but éducatif, organisation de fêtes, publication de livres, photographie, services de loisirs, divertissement, services d'enseignement, expositions à but éducatif et culturel, formations pratiques.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; operating lotteries, organisation of competitions, organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, party planning, publication of books, photography, providing recreation facilities, entertainment, teaching, exhibitions for cultural or educational purposes, practical training (demonstration).


IKEA FAMILY, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce IKEA FAMILY byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění IKEA FAMILY, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů