IRIS - ochranná známka, majitel IRIS Energy GmbH

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: OHIM
Číslo přihlášky: 13478284
Znění ochranné známky: IRIS
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 37, 42
Datum podání přihlášky: 20.11.2014 EU
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Stav dokumentu: Podaná - průzkum
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
DE9 Apparate und Instrumente zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Batterien [Akkumulatoren]; Batteriesätze; Akkumulatorengefäße; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Apparate und Instrumente für die Schaltung von Elektrizität; Apparate und Instrumente für die Umwandlung von Elektrizität; Apparate und Instrumente für die Regulierung von Elektrizität; Apparate und Instrumente für die Leitung von Elektrizität; Apparate und Instrumente für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Elektrische Netzgeräte; Elektrische Gleichrichter; Wechselrichter für Stromversorgungsgeräte; Elektrische Netzadapter; Elektrische Netzüberwachungsgeräte; Elektrische Spannungstransformatoren; Frequenzwandler; Stromadapter; Transformatoren; Hauptstromversorgungen; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Elektrische Stromanalysegeräte; Elektro-Meldetafeln; Digitale Anzeigegeräte; Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Sensoren und Detektoren für Batterien; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Batterien [Akkumulatoren]; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Batteriesätze; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Akkumulatorengefäße; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente für die Schaltung von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente für die Umwandlung von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente für die Regulierung von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente für die Leitung von Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate und Instrumente für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Netzgeräte; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Gleichrichter; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Wechselrichter für Stromversorgungsgeräte; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Netzadapter; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Netzüberwachungsgeräte; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Spannungstransformatoren; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Frequenzwandler; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Stromadapter; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Transformatoren; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Hauptstromversorgungen; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für elektrische Stromanalysegeräte; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Elektro-Meldetafeln; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für digitale Anzeigegeräte; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Software (soweit in Klasse 09 enthalten) für Sensoren und Detektoren für Batterien.
35 Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Batterien [Akkumulatoren]; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Batteriesätze; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Akkumulatorengefäße; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente für die Schaltung von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente für die Umwandlung von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente für die Regulierung von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente für die Leitung von Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate und Instrumente für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Netzgeräte; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Gleichrichter; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Wechselrichter für Stromversorgungsgeräte; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Netzadapter; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Netzüberwachungsgeräte; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Spannungstransformatoren; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Frequenzwandler; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Stromadapter; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Transformatoren; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Hauptstromversorgungen; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf elektrische Stromanalysegeräte; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Elektro-Meldetafeln; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf digitale Anzeigegeräte; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf Sensoren und Detektoren für Batterien; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Batterien [Akkumulatoren]; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Batteriesätzen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Akkumulatorengefäßen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Ladegeräten für elektrische Akkumulatoren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten zum Regeln von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten für die Schaltung von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten für die Umwandlung von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten für die Regulierung von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten für die Leitung von Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten und Instrumenten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Apparaten, Instrumenten und Kabel für Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Netzgeräten; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Gleichrichtern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Wechselrichtern für Stromversorgungsgeräte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Netzadaptern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Netzüberwachungsgeräten; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Spannungstransformatoren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Frequenzwandlern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Stromadaptern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Transformatoren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Hauptstromversorgungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von elektrischen Stromanalysegeräten; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Elektro-Meldetafeln; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von digitalen Anzeigegeräten; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Sensoren und Detektoren für Batterien.
37 Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Batterien [Akkumulatoren]; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Batteriesätzen; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Akkumulatorengefäßen; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Ladegeräten für elektrische Akkumulatoren; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten zum Regeln von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten für die Schaltung von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten für die Umwandlung von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten für die Regulierung von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten für die Leitung von Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten und Instrumenten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Apparaten, Instrumenten und Kabel für Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Netzgeräten; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Gleichrichtern; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Wechselrichtern für Stromversorgungsgeräte; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Netzadaptern; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Netzüberwachungsgeräten; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Spannungstransformatoren; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Frequenzwandlern; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Stromadaptern; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Transformatoren; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Hauptstromversorgungen; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Installation, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Stromanalysegeräte; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Elektro-Meldetafeln; Installation, Instandhaltung und Reparatur von digitale Anzeigegeräten; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Installation, Instandhaltung und Reparatur von Sensoren und Detektoren für Batterien.
42 Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Batterien [Akkumulatoren]; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Batteriesätze; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Akkumulatorengefäße; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente für die Schaltung von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente für die Umwandlung von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente für die Regulierung von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente für die Leitung von Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate und Instrumente für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Netzgeräte; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Gleichrichter; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Wechselrichter für Stromversorgungsgeräte; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Netzadapter; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Netzüberwachungsgeräte; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Spannungstransformatoren; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Frequenzwandler; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Stromadapter; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Transformatoren; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Hauptstromversorgungen; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für elektrische Stromanalysegeräte; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Elektro-Meldetafeln; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für digitale Anzeigegeräte; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Technische Beratung, Softwareberatung, Computersystem-Design für Sensoren und Detektoren für Batterien; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente zum Akkumulieren und Speichern von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Batterien [Akkumulatoren]; Erstellen und Aktualisierung von Software für Batteriesätze; Erstellen und Aktualisierung von Software für Akkumulatorengefäße; Erstellen und Aktualisierung von Software für Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente für die Schaltung von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente für die Umwandlung von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente für die Regulierung von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente für die Leitung von Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate und Instrumente für die unterbrechungsfreie Stromversorgung; Erstellen und Aktualisierung von Software für Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Netzgeräte; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Gleichrichter; Erstellen und Aktualisierung von Software für Wechselrichter für Stromversorgungsgeräte; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Netzadapter; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Netzüberwachungsgeräte; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Spannungstransformatoren; Erstellen und Aktualisierung von Software für Frequenzwandler; Erstellen und Aktualisierung von Software für Stromadapter; Erstellen und Aktualisierung von Software für Transformatoren; Erstellen und Aktualisierung von Software für Hauptstromversorgungen; Erstellen und Aktualisierung von Software für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler für Batterien; Erstellen und Aktualisierung von Software für elektrische Stromanalysegeräte; Erstellen und Aktualisierung von Software für Elektro-Meldetafeln; Erstellen und Aktualisierung von Software für digitale Anzeigegeräte; Erstellen und Aktualisierung von Software für Sensoren und Detektoren für Elektrizität; Erstellen und Aktualisierung von Software für Sensoren und Detektoren für Batterien.

IRIS, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce IRIS byl pořízen dne 22.12.2014 05:22.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 308 ochranných známek znění IRIS, z toho 63 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů