DENSO - ochranná známka, majitel KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9130048
Reprodukce/Znění OZ DENSO - ochranná známka
DENSO
Třídy výrobků a služeb 1, 7, 9, 11, 12, 35, 37
Vídeňské obrazové třídy 1.15.9 ; 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.1
Datum podání přihlášky 25.05.2010
Datum zveřejnění prihlášky 01.10.2010
Datum zápisu 14.01.2011
Datum konce platnosti 25.05.2020
Přihlašovatel/vlastník KABUSHIKI KAISHA DENSO (DENSO CORPORATION)
Zástupce J A KEMP
OZ tvořena pouze barvou CSČervená a bílá
OZ tvořena pouze barvou ENRed and white
OZ tvořena pouze barvou FRRouge et blanc
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;Syntetické materiály na pohlcování oleje; acetát celulózy, v surovém stavu; acetáty; acetanhydrid, anhydrid kyseliny octové; aceton; acetylen; acetylen tetrachlorid (tetrachloretan); kyselinovzdorné chemické sloučeniny; kyseliny; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; okyselená voda na doplnění akumulátorů, baterií; pryskyřice akrylové v surovém stavu; aktivní uhlí; chemické přísady do vrtných kalů; chemické přísady do fungicidů; chemické přísady do insekticidů; palivo motorové (chemická aditiva do-); adhezivní přípravky pro chirurgické obvazy; lepidla na plakáty; Lepidla pro průmysl; lepidla na tapety; Lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky; agar-agar; betonová pojiva; bílkoviny [živočišné nebo rostlinné, suroviny]; alkohol; aldehydy;algarovila [tříslovina]; algináty (bobtnadla, želírovací prostředky), nikoliv pro účely výživy; alkálie; alkalické jodidy pro průmyslové účely; alkalické kovy; kovy alkalických zemin; alkaloidy; kamenec, ledek; oxid hlinitý; octan hlinitý; kamenec, ledek (hlinitý-); chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; křemičitan hlinitý; amoniak; amoniak (kamencový-, ledkový-);čpavek [amoniak] pro průmyslové účely; aldehyd amonný; amonné soli; amylacetát, octan amylnatý; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak;živočišné bílkoviny [suroviny]; uhlí (přípravky ze živočišného-);uhlí (živočišné-); přípravky proti vření chladicí kapaliny motorů; nemrznoucí směsi;protipěnové roztoky do baterií; protipěnové roztoky do baterií; látky proti vytváření usazenin nebo na jejich odstraňování; antidetonační látky pro spalovací motory; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost; sklo (chemické přípravky proti ztrátě lesku-); antranilová (kyselina-); argon; arsen; arsenové kyseliny; nezpracované umělé pryskyřice; astat; kapaliny pro použití s abrazivy (přídavné); bakteriální přípravky, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; bakteriologické přípravky pro octové kvašení; bakteriologické přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely;gurjunský balzám [gurjonský, gurjanský] na výrobu laku; barium (sloučeniny s-); síran barnatý; oxid barnatý; baryt;báze [chemické přípravky]; galát bizmutu, hydroxid bizmutitý; kůže (apretury n. mořidla mimo olejů na-) pro kožedělný průmysl; bauxit;konzervační látky do piva; pivo (činidla na čeření a konzervování-); bentonit; benzenové deriváty; benzeny (kyseliny na bázi-); benzoová kyselina; hydrogen uhličitan sodný pro chemické účely; chlorid cínatý; dvojchroman draselný; dvojchroman sodný;slévárenská pojiva; katalyzátory biochemické; biologické přípravky, ne pro léčebné nebo veterinární účely; lep na ptáky; dusičnan bizmutitý pro chemické účely;bělicí přípravky [odbarvovače] pro průmyslové účely; uhlí krevní; uhlí kostní; tetraboritan disodný, borax; kyselina boritá pro průmyslové účely; brzdová kapalina; Tavidla k pájení natvrdo; přípravky k pájení natvrdo; ochranné přípravky pro cihly (s výjimkou barev a olejů); brom pro chemické účely; vedlejší produkty při zpracování obilniny pro průmyslové účely; soda (kalcinovaná-); karbid vápenatý; soli vápníku; kafr pro průmyslové účely; karbid; uhlík; saze uhelné pro průmyslové účely; filtry (uhlík do-); sirouhlík, disulfid uhličitý; chlorid uhličitý, tetrachlormetan; uhličitany; kyselina uhličitá; uhlohydráty; kasein pro průmyslové účely; katalyzátory; katechu (extrakt východoindické akácie); hydroxidy alkalických kovů; louh sodný pro průmyslové účely; žíraviny pro průmyslové účely; celulóza; deriváty celulózy [chemické výrobky]; estery celulózy pro průmyslové účely; étery celulózy pro průmyslové účely; lepidla na obuv; tmely na opravu rozbitých předmětů; tmel na pneumatiky;cement [metalurgie]; konzervační přípravky pro cement s výjimkou barev a olejů; cement (chemické přípravky vodovzdorné pro-), s výjimkou barev; filtrační keramické materiály ve formě částic;keramika technická (směsi pro výrobu -); chemické přísady do olejů; zesilovače chemické pro papír; chemické zesilovače gumy; slitiny kovů (chemické přípravky na výrobu-); chemické přípravky pro vědecké účely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; chemická činidla, s výjimkou činidel pro lékařské a veterinární účely; chemické látky pro laboratorní rozbory s výjimkou látek pro lékařské a veterinární účely; komíny (chemické přípravky na čistění-);kaolin; chlorečnany; chloridy; chlor; kyselina cholová; chromany; síran chromito-draselný; soli chromové; kyseliny chromu; soli chromité; oxidy chromu; kyselina citrónová pro průmyslové účely; prostředky pro čeření;kaolin; uhlí (přípravky spořící-); oxid kobaltnatý pro průmyslové účely; kolódium; barvy (zjasňující chemické přípravky pro-) pro průmyslové účely; látky podporující hoření [chemické přísady do motorových paliv]; gramofonové desky (směsi pro výrobu-); Beton (konzervační přípravky na-), s výjimkou barev a olejů; chemické látky na provzdušnění betonu; chemické a kondenzační preparáty; kondenzaci zabraňující chemikálie;přípravky pro urychlení vaření pro průmyslové účely; chladicí kapaliny pro motory vozidel;síran měďnatý [vitriol]; korozívní přípravky; kámen vinný (pasta) pro jiné než farmaceutické účely; kreozot pro chemické účely; krotonaldehyd; kůže surové (přípravky pro zpracování-); zpracování kůží (přípravky pro-);kyanidy [kyanidy]; cymen (izopropyltoluen); vlhkost zdiva (přípravky proti-), s výjimkou barev; Odbarvovací přípravky pro průmyslové účely;degumování (přípravky k odstraňování gumy); dehydratační prostředky pro průmyslové účely; smáčecí přísady do motorového benzínu [benzínu]; detergenty průmyslové; dextrin (apretura); diagnostické preparáty mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely; diastáza (enzym) pro průmyslové účely; křemelina, infuzoriová hlinka; prostředky proti tvoření kotelního kamene; disperzní látky z plastů; destilovaná voda; Dolomit pro průmyslové účely; apretování (přípravky pro- a konečnou úpravu textilií); mořidla na kůže, s výjimkou olejů; vrtné kaly; suchý led [oxid uhličitý]; elektroforetické gely, ne pro léčebné nebo veterinární účely; změkčovadla pro průmyslové účely; emulgátory;chemické přípravky, s výjimkou pigmentů, pro výrobu glazury;látky pro zneprůhlednění glazury; smalt, glazura (chemikálie pro zmatnění-); dekarbonizace motorů (chemické přípravky pro-); enzymatické přípravky pro průmyslové účely; enzymy pro průmyslové účely; epoxidové pryskyřice, v surovém stavu; estery; etan; étery; etylalkohol; etyléter; bělení tuku (chemické přípravky na- );chemické výrobky ve formě mastných kyselin pro kvašení vína; fermenty pro chemické účely; ferokyanidy;výplně pro automobilové karoserie;výplně pro karoserie aut; filtrační materiály [chemické přípravky]; filtrační materiály [minerální látky]; filtrační materiály [plastické látky v surovém stavu]; filtrační materiály [rostlinné látky]; filtrační přípravky pro nápojový průmysl; přípravky na konečnou úpravu ocele; hasicí prostředky; protipožární přípravky; spárování, plátování (přípravky pro- ); flokulační (vločkovací) činidla; moučky pro průmyslové účely; přípravky na ochranu květin; sirný květ pro chemické účely; kapaliny do hydraulických obvodů; fluor; kazivec, fluorid vápenatý; kyselina mravenčí; formaldehyd pro chemické účely; přípravky pro slévárenské formování; slévárenský písek; palivo pro atomové reaktory; přípravky pro úsporu paliva; formovací písek pro textilní průmysl; valchářské přípravky;valchářské přípravky pro textilní průmysl; galová kyselina na výrobu inkoustu;duběnky; galotaninová kyselina; galvanické lázně; galvanizační přípravky; japonská rudka; plyny hnací do aerosolů;přípravky pro čištění plynu;ztužené plyny pro průmyslové účely; želatina pro průmyslové účely;pohlcovače plynu [chemicky aktivní látky];prostředky pro zakalování skla;prostředky proti kalení skla;chemické látky pro matování skla; chemické látky pro zmatnění skla; glukóza pro průmyslové účely; glykosidy; lepidla pro průmyslové účely; lepidlo (gluten), nikoliv pro papírenství nebo pro domácnost; lepkavé štěpařské přípravky pro ošetřování stromů; lepkavé přípravky štěpařské pro ošetřování stromů; glyceridy; glycerin pro průmyslové účely; glykol;etylenglykol; soli zlata; vosk, tmel na štěpování, roubování stromů; vosk štěpařský; grafit pro průmyslové účely;tuk (přípravky na odstranění-) ve výrobních procesech; prostředky k separaci tuků; arabská guma pro průmyslové účely; degumování (přípravky k odstraňování gumy); klovatiny [lepidla], ne pro papírenství nebo domácnost; voda těžká; Hélium; hydráty; hydrazin; hydrochlorečnany; kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíku;chlornan sodný; ditioničitany; průmyslové chemikálie; duše pneumatik (prostředky na jejich opravu);kyselina jodičná: jod pro chemické účely: jod pro průmyslové účely; bílkovina (jodidovaná-); soli jodové; iontoměniče [chemické přípravky]; soli železa; lepidlo, želatina jiná než pro domácnost, kancelářské účely a potravinářské účely; izotopy pro průmyslové účely; kainit; kaolin; ketony; křemelina, infuzoriová hlinka; krypton; kyselina mléčná; saze pro průmyslové účely; octan olovnatý; arseničnan olovnatý; oxid olovnatý; lepidla na kůži; činění kůží (přípravky pro-); impregnační chemické přípravky pro kůže; chemické přípravky na renovaci nkůže;chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu kůže;lecitin [surovina];přípravky proti zakalení čoček; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; vytvrzovací látky (vápenec);kapaliny na odstraňování síranů z akumulátorů; roztoky pro odstraňování síranů z akumulátorů, baterií;oxid lithný [oxid lithný]; půda, humus; magnezit; uhličitan hořečnatý; chlorid hořečnatý; magnetické fluidum pro průmyslové účely; bílkovina (sladová-); manganany; manganičitý oxid; manglový strom, kořenovník (kůra- pro průmyslové účely); ochranné přípravky pro zdivo (s výjimkou nátěrů a olejů); mastix, tmel na kůže; tmel na pneumatiky; přípravky na změkčení masa pro průmyslové účely; oxid rtuťnatý; soli rtuti; přípravky pro žíhání kovů; zemité kovy; prostředky pro kalení kovů; přípravky pro žíhání kovů; metaloidy (polokovy, nekovy); metan; metylbenzol;metylbenzol; metyléter; přípravky z mikroorganizmů, s výjimkou přípravků pro léčebné a veterinární účely; kyseliny minerální; retardéry (zpomalovací látky) do jaderných reaktorů;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro bělení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro barvení;hydratační [smáčecí] přípravky určené pro textilní průmysl; přípravky pro vyjímání odlitků z formy; mořidla na kovy; mošty (přípravky na čeření-); naftalín; neon; dusičnan uranu; dusičnany; kyselina dusičná;oxidy dusíku; dusík; dusný oxid; enologické baktericidní látky [chemické přípravky pro použití při výrobě a ošetřování vína]; dispergační činidla pro olej; chemické přípravky na bělení olejů; chemické prostředky pro čištění olejů;oleje na činění kůží; oleje na zpracování kůže; oleje na činění kůže; konzervační oleje pro potraviny; chemické přípravky pro odlučování olejů;olivin [chemické přípravky]; zakalování smaltu a skla (prostředky pro-); bělicí přípravky organické; oxaláty (šťavelany); kyselina oxalová (kyselina šťavelová); kyslík;chemické přípravky pro výrobu barev; paládium (chloridy-); pektin [fotografie]; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; persírany; kyselina persírová; dispergační činidla pro ropu; fenol pro průmyslové účely; fosfatidy; kyselina fosforečná;fosfor; kyselina pikrová;chemické přípravky pro výrobu pigmentů; změkčovadla; plastické hmoty v surovém stavu; plastisoly (pasty z práškového polymeru a změkčovadla); odstranění leštidel (prostředky na-); potaš (uhličitan draselný); draselná voda; draslík; šťavelan draselný; bramborová moučka pro průmyslové účely; hrnčířská hlína; kapalina pro ovládání řízení; konzervační přísady do farmaceutických přípravků; ochranné přípravky pro dlaždice, s výjimkou barev a olejů;chemické výrobky určené ke konzervování potravin; ochranné plyny pro sváření;protein [surovina];kyanidy; čištění tekutin (prostředky pro-); kyselina pyrogalová;dřevný ocet [dřevný ocet]; kebračo pro průmyslové účely; chemikálie pro čištění radiátorů; radioaktivní prvky pro vědecké účely; radon; chladicí přípravky;média chladicí; desky gramofonové (přípravky na renovaci-); kamenná sůl; konzervační přípravky pro kaučuk;látky zabraňující pouštění oček na punčochách; chlorid amonný; kyselina salicylová; sůl pro konzervaci, s výjimkou soli na konzervování potravin;sůl (surovina); ledek; soli [chemické výrobky];soli na barvení [barvení] kovů; soli pro galvanické články; soli pro průmyslové účely; soli kovů vzácných zemin; soli alkalických kovů; soli drahých kovů pro průmyslové účely; tabák (mořidla pro-); Přípravky pro odstraňovaní kotelního kamene, nikoliv pro domácnost; mořská voda pro průmyslové účely; kyselina sebaková; semena (mořidla na ochranu-);přípravky na separování a odlepování; silikáty; křemík; silikony; dusičnan stříbrný; roztoky stříbrných solí pro stříbření; lepidlo (klih) pro apretaci a nátěr; klížicí přípravky;chemické přípravky pro uzení masa;mýdla [kovová] pro průmyslové účely; uhličitan sodný bezvodý; sodík; soli sodíku [chemické výrobky]; chemické přípravky pro pájení; tavidla pro svařování; ztužené plyny pro průmyslové účely; rozpouštědla pro fermeže, laky; saze pro průmyslové nebo zemědělské účely; sůl kyseliny štavelové (šťavelan);spinely [chemické přípravky]; salmiak líh;octová esence [zředěná kyselina octová];chemické přípravky pro barvení smaltu a skla; Chemické výrobky pro ochranu textilních výrobků proti skvrnám; škrob pro průmyslové účely;škrobová pasta [lepicí], nikoli pro papírenství nebo domácnost; škrobový klih [chemické přípravky];zkapalňující chemikálie pro škrob [činidla pro odstranění lepivosti]; sulfáty; sulfidy; kyselina sulfonová; síra; kyselina sírová; éter kyseliny sírové; kyselina siřičitá; škumpa (tříslovina); povrchově aktivní činidla; pryskyřice syntetické (surovina);mastek [křemičitan hořečnatý]; třísloviny; kyselina taninová; tanin; třísloviny; tříslivo na činění kůží; tapioková mouka pro průmyslové účely; kámen vinný, s výjimkou kamene pro farmaceutické účely; kyselina vinná; tenzní činidla; tetrachloridy; textil (chemické zjasňovací přípravky pro-); chemické impregnační přípravky pro textil; chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu textilu; thiokarbanilid;směsi pro řezání závitů; směsi pro opravu pneumatik; titaničitany; oxid titaničitý pro průmyslové účely; toluen;toluen; neutralizační přípravky pro toxické plyny; guma tragantová pro průmyslové užití; kapalina převodová; výplně pro dutiny stromů [lesnictví]; kyselina wolframová; separační a protilepivé přípravky; přípravky na odlepování a separování; oxid uranu; vinný alkohol; viskóza; vitriol; čpavek (amoniak) pro průmyslové účely; vulkanizace (urychlovače pro-); vulkanizační přípravky; tapety (přípravky na odstraňování-); vodní sklo [křemičitan sodný]; chemické přípravky pro čištění vody; přípravky na změkčování vody; vosk (chemické přípravky pro bělení-);sváření (chemické přípravky pro-); zvlhčovací přípravky pro bělení; smáčecí přípravky pro barvení; zvlhčovací přípravky pro textilní průmysl;chemické přípravky proti zakalení oken; čeřidlo na víno; witerit (přírodní minerál); dřevný líh;produkty destilace dřevného lihu; xenon; oxid zirkoničitý;nemrznoucí chladicí kapaliny;čističe chladičů; aerosolové pohonné hmoty; rozpouštědla pro fermeže, laky;chladicí přípravky.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;absorption d'huile (matières synthétiques pour l'); acétate de cellulose à l'état brut; acétates; anhydride acétique; acétone; acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau acidulée pour recharger les accumulateurs; résines acryliques à l'état brut; charbon actif; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques aux fongicides; additifs chimiques aux insecticides; Additifs chimiques pour carburants; matières collantes pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches; Adhésifs (matières collantes pour l'industrie); colles pour papiers peints; Adhésifs pour carreaux de revêtement; agar-agar; liants pour le béton; albumine [animale ou végétale, matière première]; alcool; aldéhydes;algarobilla pour la tannerie; alginates [produits gonflants, gélifiants] non à usage alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage industriel; Métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; alun; Alumine,; acétate d'alumine; alun d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; silicate d'alumine; ammoniaque; alun d'ammoniaque;ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; aldéhyde-ammoniaque; sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; anhydrides; ammoniaque anhydre;albumine animale [matière première]; préparations de charbon animal;noir animal; préparation pour éviter l'ébullition des agents réfrigérants de moteur; antigels;solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; solutions pour prévenir la formation d'écume dans accumulateurs; produits antitartriques; antidétonants pour moteurs à combustion interne; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; produits contre l'électricité statique non à usage ménager; produits contre la ternissure des vitres; acide anthranilique; argon; arsenic; acide arsénieux; résines artificielles à l'état brut; astate; fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; composés du baryum; sulfate de baryum; baryte; spath pesant;bases (produits chimiques); gallate basique de bismuth; confits [mégisserie]; bauxite;produits pour la conservation de la bière; produits pour la clarification et la conservation de la bière; bentonite; dérivés de benzène; acides de la série du benzène; acide benzoïque; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de soude;substances liantes pour la fonderie; catalyseurs biochimiques; produits biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; sous-nitrate de bismuth à usage chimique;produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel; charbon de sang; charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; liquide de freinage; Fondants pour le brasage; produits pour le brasage; produits pour la conservation des briques [à l'exception des peintures et des huiles]; brome à usage chimique; résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; soude calcinée; carbure de calcium; sels de calcium; camphre à usage industriel; carbureso; carbone; noir de charbon à usage industriel; charbon pour filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage industriel; catalyseurs; cachou; alcali caustique; soude caustique à usage industriel; produits caustiques à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage industriel; éthers de cellulose à usage industriel; mastics pour chaussures; ciments pour la réparation des objets cassés; mastics pour pneumatiques;céments; produits pour la conservation du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment [à l'exception des peintures]; matériaux céramiques en particules pour filtres;compositions pour la fabrication de céramique technique; additifs chimiques pour huile; produits chimiques pour renforcer le papier; renforçateurs de caoutchouc chimiques; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux; produits chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;kaolin; chlorates; chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de chrome; acide chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; acide citrique à usage industriel; préparations de clarification;kaolin; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants [additifs chimiques pour carburants]; compositions pour la fabrication de disques acoustiques; Produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures et des huiles); produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques de condensation; produits pour éviter la buée;produits pour activer la cuisson à usage industriel; produits de refroidissement pour moteurs de véhicules;vitriol; produits corrosifs; crème de tartre non à usage pharmaceutique; créosote à usage chimique; aldéhyde crotonique; produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux;prussiates; cymène; produits contre l' humidité de la maçonnerie [à l'exception des peintures]; décolorants à usage industriel;produits de décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs détergents pour l'essence; détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; diastases à usage industriel; terre à diatomées; désincrustants; dispersions de matières plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; apprêts; confits [mégisserie]; boues pour faciliter le forage; glace sèche [carbonique]; gels d'électrophorèse autres qu'à usage médical ou vétérinaire; émollients pour l'industrie; émulsifiants;produits chimiques pour la fabrication d'émail (à l'exception des pigments);produits pour opacifier l'émail; produits chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; enzymes à usage industriel; résines époxy à l'état brut; esters; éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; produits pour blanchir les graisses;produits chimiques utilisés pour la fermentation du vin, acides gras; ferments à usage chimique; ferrocyanures;mastic pour carrosserie d'automobile;mastic pour carrosserie de voiture; matières filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances minérales]; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances végétales]; agents de filtrage pour l'industrie des boissons; préparations pour le perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; produits ignifuges; produits pour la production de flashes; floculants; farines à usage industriel; produits pour la conservation des fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluor; acide formique; aldéhyde formique à usage chimique; produits de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; combustibles pour piles atomiques; produits pour économiser les combustibles; terre de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon;produits de foulage pour l'industrie textile; acide gallique pour la fabrication de l'encre;noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; produits pour la galvanisation; gambir; gaz propulseurs pour aérosols;produits pour l'épuration du gaz;gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;matières réactives [getters];produits pour opacifier le verre;produits contre la ternissure du verre;produits pour mater le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; Glucose à usage industriel; glucosides; colles pour l'industrie; colle (gluten) non destinée aux produits en papier ni aux fournitures d'écriture, ou à usage ménager; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour l'arboriculture; glycérides; glycérine à usage industriel; glycol;éthers de glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphite à usage industriel;produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits dégraissants; gomme arabique à applications industrielles; produits de décreusage; gommes (adhésifs) autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; Hélium; hydrates; hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; peroxyde d' hydrogène;hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques industriels; compositions pour la réparation des chambres à air de pneus;acide iodique, iode à usage chimique, iode à usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; noir de fumée à usage industriel; acétate de plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; produits pour l' habillage des cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir;produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir;lécithine [matière première];produits chimiques contre la ternissure des lentilles; acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques;lithine; terre végétale; magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de magnésium; fluides magnétiques à usage industriel; albumine de malt; manganate; bioxyde de manganèse; écorce de manglier à usage industriel; produits pour la conservation de la maçonnerie [à l'exception des peintures et des huiles]; mastics pour le cuir; mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la viande à usage industriel; oxyde de mercure; sels de mercure; produits pour le revenu des métaux; métaux terreux; produits pour durcir les métaux; produits pour le revenu des métaux; métalloïdes; méthane; benzène méthylé;benzol méthylé; éther méthylique; (préparations de) micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires;produits de mouillage [blanchisserie];produits de mouillage [teinturerie];produits de mouillage pour l'industrie textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour métaux; produits pour le collage des moûts; naphtaline; néon; nitrate d'urane; nitrates; acide azotique; protoxyde d'azote; azote; protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin]; agents de dispersion des huiles; produits pour blanchir les huiles; produits pour la purification des huiles;huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la tannerie; huiles pour la conservation des aliments; produits pour la dissociation des huiles;olivine [produit chimique]; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour blanchir les matières organiques; oxalates; acide oxalique; oxygène;produits chimiques pour la fabrication de peintures; chlorures de palladium; pectine à usage photographique; perborate de soude; percarbonates; perchlorates; persulfates; acide persulfurique; agents pour détruire le pétrole; phénol à usage industriel; phosphatides; acide phosphorique;phosphore; acide picrique;produits chimiques pour la fabrication de pigments; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; plastisols; matières à dépolir; potasse; eaux potassiques; potassium; bioxalate de potasse; farine de pommes de terre à usage industriel; terreau pour plantes; liquide de transmission; conservateurs pour produits pharmaceutiques; produits pour la conservation des tuiles [à l'exception des peintures et des huiles];conservation des aliments (produits chimiques pour la); gaz protecteurs pour le soudage;protéine (matière première);cyanures [prussiates]; préparations de clarification; acide pyrogallique;vinaigre de bois [acide pyroligneux]; quebracho à usage industriel; produits chimiques pour le rinçage de radiateurs; éléments radioactifs à usage scientifique; radon; produits réfrigérants; produits réfrigérants; produits pour la rénovation des disques acoustiques; sel gemme; produits pour la conservation du caoutchouc;produits pour empêcher le démaillage des bas; sel ammoniac; acide salicylique; sel pour conserver, autre que pour les aliments; sel brut; salpêtre; sels (produits chimiques);sels pour la coloration des métaux; sels pour éléments galvaniques; sels à usage industriel; sels de métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage industriel; sauce pour le tabac; Produits de détartrage, autres qu'à usage domestique; eau de mer à usage industriel; acide sébacique; produits pour préserver les semences;produits pour décoller; silicates; silicium; silicones; azotate d'argent; solutions pour l'argenture; colles [apprêts]; produits pour l'encollage;produits chimiques pour fumer la viande;savon (métallique) à usage industriel; soude de barille; sodium; sels de soude [produits chimiques]; produits chimiques pour la soudure; fondants pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel; dissolvants pour vernis; suie à usage industriel ou agricole; sel d'oseille;spinelles [produits chimiques]; esprit-de-sel;esprit de vinaigre;produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; Produits chimiques pour protéger les tissus contre les taches; amidon à usage industriel;colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; apprêts;agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]; sulfates; sulfures; acide sulfonique; soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sumac pour la tannerie; agents tensioactifs; résines synthétiques à l'état brut;talc [silicate de magnésium]; tan; acide tannique; tannin; matières tannantes; bois à tanner; farine de tapioca à usage industriel; tartre non à usage pharmaceutique; acide tartrique; agents tensio-actifs; tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation des textiles; préparations pour l'imperméabilisation des matières textiles; thiocarbanilide;compositions pour tarauder; compositions pour la réparation des pneumatiques; titanite; anhydride titanique à usage industriel; toluène;toluol; neutralisants de gaz toxiques; gomme adragante; fluides pour engrenages; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; acide tungstique; produits pour décoller; produits pour décoller; urane; alcool vinique; viscose; acide sulfurique; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits pour l'enlèvement des papiers peints; verre soluble [silicate]; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits pour adoucir l'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; préparations chimiques pour le soudage; produits de mouillage [blanchisserie]; produits de mouillage [teinturerie]; produits de mouillage pour l'industrie textile;produits chimiques contre la ternissure des vitres; colle à vin; withérite; esprit-de-bois;produits pour la distillation du méthanol; xénon; zircone;produits refroidissants antigel;produits nettoyants pour radiateurs; propulseurs d'une bombe aérosol; dissolvants pour vernis;fluides de refroidissement.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; absorbing oil (synthetic materials for -); acetate of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachloride; acid proof chemical compositions; acids; acidulated water for recharging accumulators; acidulated water for recharging batteries; acrylic resins, unprocessed; activated carbons; additives, chemical, to drilling muds; additives, chemical, to fungicides; additives, chemical, to insecticides; additives, chemical, to motor fuel; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting; adhesives for industrial purposes; adhesives for paperhanging; adhesives for wall tiles; agar-agar; agglutinants for concrete; albumen [animal or vegetable, raw material]; alcohol; aldehydes; algarovilla [tanning material]; alginates [gelling and inflating preparations] other than for alimentary purposes; alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; alkaline-earth metals; alkaloids; alum; alumina; aluminium acetate; aluminium alum; aluminium chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; aluminium silicate; ammonia; ammonia alum; ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; ammonium aldehyde; ammonium salts; amyl acetate; amyl alcohol; anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen [raw material]; animal carbon preparations; animal charcoal; anti-boil preparations for engine coolants; antifreeze; anti-frothing solutions for accumulators; anti-frothing solutions for batteries; anti-incrustants; anti-knock substances for internal combustion engines; antimony oxide; antimony sulphide; antistatic preparations, other than for household purposes; anti-tarnishing chemicals for windows; antranilic acid; argon; arsenic; arsenious acid; artificial resins, unprocessed; astatine; auxiliary fluids for use with abrasives; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations for acetification; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; barium compounds; barium sulphate; baryta; barytes; bases [chemical preparations]; basic gallate of bismuth; bate for dressing skins; bauxite; beer preserving agents; beer-clarifying and preserving agents; bentonite; benzene derivatives; benzene-based acids; benzoic acid; bicarbonate of soda for chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of potassium; bichromate of soda; binding substances (Foundry -); biochemical catalysts; biological preparations, other than for medical or veterinary purposes; birdlime; bismuth nitrite for chemical purposes; bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes; blood charcoal; bone charcoal; borax; boric acid for industrial purposes; brake fluid; brazing fluxes; brazing preparations; brickwork preservatives, except paints and oils; bromine for chemical purposes; by-products of the processing of cereals for industrial purposes; calcined soda; calcium carbide; calcium salts; camphor, for industrial purposes; carbide; carbon; carbon black for industrial purposes; carbon for filters; carbon sulphide; carbon tetrachloride; carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; casein for industrial purposes; catalysts; catechu; caustic alkali; caustic soda for industrial purposes; caustics for industrial purposes; cellulose; cellulose derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial purposes; cellulose ethers for industrial purposes; cement for boots and shoes; cement for mending broken articles; cement for pneumatic tires [tyres]; cement [metallurgy]; cement preservatives, except paints and oils; cement-waterproofing preparations, except paints; ceramic materials in particulate form, for use as filtering media; ceramics (compositions for the manufacture of technical -); chemical additives for oils; chemical intensifiers for paper; chemical intensifiers for rubber; chemical preparations for facilitating the alloying of metals; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use; chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes; chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes; chimney cleaners, chemical; china slip; chlorates; chlorides; chlorine; cholic acid; chromates; chrome alum; chrome salts; chromic acid; chromic salts; chromium oxide; citric acid for industrial purposes; clarification preparations; clay (China -); coal saving preparations; cobalt oxide for industrial purposes; collodion; color-brightening chemicals for industrial purposes; combusting preparations [chemical additives to motor fuel]; compositions for the manufacture of phonograph records; concrete preservatives, except paints and oils; concrete-aeration chemicals; condensation preparations (chemical -); condensation-preventing chemicals; cooking (preparations for stimulating -) for industrial purposes; coolants for vehicle engines; copper sulphate [vitriol]; corrosive preparations; cream of tartar, other than for pharmaceutical purposes; creosote for chemical purposes; crotonic aldehyde; currying preparations for leather; currying preparations for skins; cyanides [prussiates]; cymene; damp proofing preparations, except paints, for masonry; decolorants for industrial purposes; degumming preparations; dehydrating preparations for industrial purposes; detergent additives to petrol [gasoline]; detergents for use in manufacturing processes; dextrine size; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes; diastase for industrial purposes; diatomaceous earth; disincrustants; dispersions of plastics; distilled water; dolomite for industrial purposes; dressing and finishing preparations for textiles; dressing, except oils, for skins; drilling muds; dry ice [carbon dioxide]; electrophoresis gels, other than for medical or veterinary purposes; emollients for industrial purposes; emulsifiers; enamel (chemical preparations, except pigments, for the manufacture of); enamel (opacifiers for -); enamel-staining chemicals; engine-decarbonising chemicals; enzyme preparations for industrial purposes; enzymes for industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl ether; fat-bleaching chemicals; fatty acids' fermenting wine (chemicals used in -); ferments for chemical purposes; ferrocyanides; fillers for automobile bodies; fillers for car bodies; filtering materials [chemical preparations]; filtering materials [mineral substances]; filtering materials [unprocessed plastics]; filtering materials [vegetable substances]; filtering preparations for the beverages industry; finishing preparations for use in the manufacture of steel; fire extinguishing compositions; fireproofing preparations; flashlight preparations; flocculants; flour for industrial purposes; flower preservatives; flowers of sulphur for chemical purposes; fluids for hydraulic circuits; fluorine; fluorspar compounds; formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; foundry molding [moulding] preparations; foundry sand; fuel for atomic piles; fuel-saving preparations; Fuller's earth for use in textile industry; fulling preparations; fulling preparations for use in textile industry; gallic acid for the manufacture of ink; gallnuts; gallotannic acid; galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; gas propellants for aerosols; gas purifying preparations; gases (solidified -) for industrial purposes; gelatine for industrial purposes; getters [chemically active substances]; glass (opacifiers for -); glass (preparations for preventing the tarnishing of -); glass-frosting chemicals; glass-staining chemicals; glucose for industrial purposes; glucosides; glue for industrial purposes; gluten [glue], other than for stationery or household purposes; glutinous tree-banding preparations; glutinous tree-grafting preparations; glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol; glycol ether; gold salts; grafting mastic for trees; grafting wax for trees; graphite for industrial purposes; grease-removing preparations for use in manufacturing processes; greases (preparations for the separation of -); gum arabic for industrial purposes; gum solvents; gums [adhesives], other than for stationery or household purposes; heavy water; helium; hydrates; hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; hydrofluoric acid; hydrogen; hydrogen peroxide; hypochlorite of soda; hyposulphites; industrial chemicals; inner tubes of tires [tyres] (compositions for repairing -); iodic acid: iodine for chemical purposes: iodine for industrial purposes; iodised albumen; iodised salts; ion exchangers [chemical preparations]; iron salts; isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic acid; lamp black for industrial purposes; lead acetate; lead arsenate; lead oxide; leather glues; leather-dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; leather-renovating chemicals; leather-waterproofing chemicals; lecithin [raw material]; lenses (preparations for preventing the tarnishing of -); lime acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone hardening substances; liquids for removing sulphates from accumulators; liquids for removing sulphates from batteries; lithia [lithium oxide]; loam; magnesite; magnesium carbonate; magnesium chloride; magnetic fluid for industrial purposes; malt albumen; manganate; manganese dioxide; mangrove bark for industrial purposes; masonry preservatives, except paints and oils; mastic for leather; mastic for tires [tyres]; meat tenderizers for industrial purposes; mercuric oxide; mercury salts; metal annealing preparations; metal earths; metal hardening preparations; metal tempering preparations; metalloids; methane; methyl benzene; methyl benzol; methyl ether; microorganisms (preparations of -) other than for medical and veterinary use; mineral acids; moderating materials for nuclear reactors; moistening [wetting] preparations for use in bleaching; moistening [wetting] preparations for use in dyeing; moistening [wetting] preparations for use in the textile industry; mold-release preparations; mordants for metals; must-fining preparations; naphthalene; neon; nitrate of uranium; nitrates; nitric acid; nitric monoxide; nitrogen; nitrous oxide; oenological bactericides [chemical preparations used in wine making]; oil dispersants; oil-bleaching chemicals; oil-purifying chemicals; oils for currying leather; oils for preparing leather in the course of manufacture; oils for tanning leather; oils for the preservation of food; oil-separating chemicals; olivine [chemical preparations]; opacifiers for enamel or glass; organic-bleaching chemicals; oxalates; oxalic acid; oxygen; paints (chemical preparations for the manufacture of -); palladious chlorides; pectin [photography]; perborate of soda; percarbonates; perchlorates; persulphates; persulphuric acid; petroleum dispersants; phenol for industrial purposes; phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; picric acid; pigments (chemical preparations for the manufacture of -); plasticizers; plastics, unprocessed; plastisols; polish removing substances; potash; potash water; potassium; potassium dioxalate; potato flour for industrial purposes; potting soil; power steering fluid; preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, except paints and oils; preserving foodstuffs (chemical substances for -); protective gases for welding; protein [raw material]; prussiates; purification preparations; pyrogallic acid; pyroligneous acid [wood vinegar]; quebracho for industrial purposes; radiator flushing chemicals; radioactive elements for scientific purposes; radon; refrigerants; refrigerating preparations; renovating preparations for phonograph records; rock salt; rubber preservatives; runs in stockings (substances for preventing -); sal ammoniac; salicylic acid; salt for preserving, other than for foodstuffs; salt, raw; saltpeter; salts [chemical preparations]; salts for coloring [colouring] metal; salts for galvanic cells; salts for industrial purposes; salts from rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of precious metals for industrial purposes; sauce for preparing tobacco; scale removing preparations, other than for household purposes; sea water for industrial purposes; sebacic acid; seed preserving substances; separating and unsticking [ungluing] preparations; silicates; silicon; silicones; silver nitrate; silver salt solutions for silvering; size for finishing and priming; sizing preparations; smoking meat (chemical preparations for -); soap [metallic] for industrial purposes; soda ash; sodium; sodium salts [chemical preparations]; soldering chemicals; soldering fluxes; solidified gases for industrial purposes; solvents for varnishes; soot for industrial or agricultural purposes; sorrel salt; spinel [chemical preparations]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; staining-chemicals (enamel and glass -); stain-preventing chemicals for use on fabrics; starch for industrial purposes; starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes; starch size [chemical preparations]; starch-liquifying chemicals [ungluing agents]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; sulphur; sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous acid; sumac for use in tanning; surface-active chemical agents; synthetic resins, unprocessed; talc [magnesium silicate]; tan; tannic acid; tannin; tanning substances; tan-wood; tapioca flour for industrial purposes; tartar other than for pharmaceutical purposes; tartaric acid; tensio-active agents; tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-waterproofing chemicals; thiocarbanilide; threading (compositions for -); tire repairing compositions; titanite; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; toluol; toxic gas neutralizers; tragacanth gum for use in manufactures; transmission fluid; tree cavity fillers [forestry]; tungstic acid; ungluing preparations; unsticking and separating preparations; uranium oxide; vinic alcohol; viscose; vitriol; volatile alkali [ammonia] for industrial purposes; vulcanisation accelerators; vulcanising preparations; wallpaper removing preparations; water glass [soluble glass]; water purifying chemicals; water-softening preparations; wax-bleaching chemicals; welding chemicals; wetting preparations for use in bleaching; wetting preparations for use in dyeing; wetting preparations for use in the textile industry; windows (anti-tarnishing chemicals for -); wine finings; witherite; wood alcohol; wood alcohol (preparations of the distillation of -); xenon; zirconia; anti-freeze coolants; radiator cleaners; aerosol propellants; solvents for varnishes; cooling fluids.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně; acetylén (čisticí zařízení na-); třecí řemeny pro řemenice; dávkovače lepicí pásky [stroje]; stroje na výrobu sycených nápojů; Zařízení na výrobu sodové vody; vzduchová čerpadla pro akvária; provzdušňovací zařízení; Kondenzátory vzduchové; letecké motory; míchací zařízení; zemědělské dopravníky; zemědělské nářadí kromě ručního; zemědělské stroje; stříkací pistole na barvy; chladiče vzduchové; manipulační zařízení (na principu vzduchového polštáře); motory pro vznášedla; vzduchové kompresory (jako vybavení garáží); sací dmychadlo; alternátory, generátory na střídavý proud; ložiska valivá pro stroje; výstelky ložisek pro stroje; katalyzátory pro motory a stroje (nikoliv pro motorová vozidla); ochranné kryty [části strojů]; rozprašovače [stroje]; kotvy pro lodní dopravu [automatické]; hřídele pro stroje; klece pro kuličková ložiska; kuličková ložiska; nosné konzoly pro stroje; ložiska pro převodové hřídele; ložiska (části strojů); šlehače [elektrické]; valchovací stroje; zařízení na stáčení piva pod tlakem; čerpadla na pivo; měchy [stroje]; pásové dopravníky; pásy pro dopravníky; řemeny pro stroje; řemeny pro motory a hnací stroje; ohýbací stroje; nápoje (stroje na výrobu-), elektromechanické; jízdní kola (stroje pro montáž-); dynama pro jízdní kola; vázací stroje na seno; stroje na výrobu asfaltu; podložky čepelí [části strojů]; nástrojové brusky [ostřičky]; lopatky (části strojů); mísicí kuchyňské stroje elektrické; foukací stroje; sací dmychadla (stroje); dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů; fukary na obilí; cívky pro tkalcovské stavy; strojní sběrače kotelního kamene; kotlové trubky [části strojů]; stroje na uzavírání lahví; plničky lahví; pečeticí stroje (na lahve); zátkovače lahví (stroje); oplétací stroje; brzdová obložení, s výjimkou brzdových obložení pro vozidla; díly brzd, nikoliv pro motorová vozidla; brzdové čelisti, s výjimkou brzdových čelistí pro vozidla; stroje na krájení chleba; stroje pro pivovary; elektricky poháněné kartáče; kartáče [části strojů]; buldozéry; stroje na výrobu másla; mandly; otvírače konzerv, elektrické; svislé navijáky; uhlíkové kartáče [elektřina]; karburátory (přívody pro-); karburátory; mykací povlaky [části mykacích strojů]; mykací stroje; stroje a přístroje pro šamponování koberců, elektrické; kryty strojů; běžce pro pletací stroje; filtrační zařízení (vložky pro-); katalytické konvertory; čisticí zařízení na odstraňování prachu; odstředivky (stroje); odstředivé mlýny; odstředivá čerpadla; odstředivky (stroje); řezačky slámy (nože pro-); řetězové pily; sekáče (strojní); sklíčidla [části strojů]; máselnice strojní; ventily do strojů; zařízení na čištění párou; stroje a přístroje pro čištění, elektrické; strojní nůžky; spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; mlýnky na kávu (s výjimkou ručních); zařízení na nanášení barev; stlačený vzduch (hnací stroje na-); pistole na vytlačování tmelů (na stlačený vzduch); stroje poháněné stlačeným vzduchem; pneumatická čerpadla; kompresory pro chladicí zařízení; kompresory [stroje]; míchačky na betonovou směs [stroje]; kondenzátory [parní] [části strojů]; kondenzační zařízení; ojnice pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací kabely pro stroje, motory a hnací stroje; ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje; hydraulická ovládání pro stroje a motory;ovládací zařízení (pneumatická) pro stroje, motory a hnací stroje; dopravníky [stroje]; stroje na splétání provazů; obilí (stroje na loupání-); spojky, kromě spojek pro pozemní vozidla; kryty [části strojů]; jeřáby [zvedací a výtahová zařízení]; klikové hřídele; klikové skříně pro stroje, pohony a motory; klikové hřídele [části strojů]; odstředivky na smetanu nebo mléko; elektrické mlýnky pro domácnost; pěchovací stroje; kultivátory (stroje); generátory proudu; elektrická zařízení k ovládání záclon nebo rolet; řezací stroje; řezací plynové hořáky; hlavy motorů; válce pro stroje; válce pro motory a hnací stroje; mlékárenské stroje; plunžrové písty [části strojů]; napájecí voda (odvzdušňovače-); odmašťovače [stroje]; jeřáby otočné sloupové; závitořezy (stroje na řezání závitů); zápustkové lisovací stroje; myčky nádobí; dezintegrátory; příkopová rýpadla [pluhy]; dělicí stroje; vypouštěcí kohouty; přístroje na úpravu; vrtáková sklíčidla (části strojů); vrtací korunky (části strojů); vrtací hlavy (části strojů); vrtací stroje; vrtné soupravy, plovoucí nebo neplovoucí; elektrické ruční vrtačky; řetězy hnací, s výjimkou řetězů pro pozemní vozidla; hnací motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; bubny [části strojů]; sušicí stroje; barvicí stroje; řemeny pro dynama; sběrné kartáče pro dynama; dynama; stroje na zemní práce; těstoviny (stroje na výrobu-); ejektory; kladiva elektrická; Elektromechanické stroje pro chemický průmysl; Zdvihací zařízení; elevátorové řemeny; výtahové řetězy [části strojů]; výtahy; razicí stroje; nouzové generátory; lodní motory; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); rytecké stroje; eskalátory (pohyblivé schody); rypadla; tlumiče pro motory; expanzní nádrže [části strojů]; řemeny k ventilátorům pro pohony a motory; ventilátory pro motory; stroje na lisování, vakuování a dopravu obilí; podavače [části strojů]; napájecí zařízení pro parní stroje; regulátory napájecí vody; plnicí stroje; kalolisy; filtrovací stroje; čisticí filtry ochlazovacího vzduchu pro motory; filtry [části strojů nebo motorů]; dokončovací obráběcí stroje; armatury pro parní kotle; obilní mlýny (stroje); obilní mlýny; kouřovody parních kotlů; lisy na krmivo; elektrickomechanické stroje na přípravu pokrmů; elektrické kuchyňské strojky (univerzální); kovářské měchy; slévárenské stroje; volnoběžky, s výjimkou volnoběžek pro pozemní vozidla; ratinovací stroje; lisy na ovoce (elektrické), pro domácnost; směšovací zařízení (palivová) pro spalovací motory; ekonomizéry paliva pro motory a hnací stroje;drtiče kuchyňských odpadků; zplynovače; převodovky neurčené pro pozemní vozidla; mechanismy převodové pro pletací stroje; ozubená kola, s výjimkou ozubených kol pro pozemní vozidla; elektrické generátory; žhavicí svíčky pro vznětové motory; pistole lepicí elektrické; zrní (dmychadla nebo ventilátory na stlačování, sání a přenášení -); loupání obilí (stroje na-); vyzrňovací stroje; strouhací stroje na zeleninu; maznice [části strojů]; mazací kroužky [části strojů]; elektrické mlýnky pro domácnost; brusky (stroje); brusné kotouče [části strojů]; ochranné kryty [části strojů]; vodicí zařízení pro stroje; pistole (nářadí s užitím výbušniny); nůžky (strojky) na stříhání zvířecí srsti; zvířecí srst (strojky na stříhání-); kladiva [části strojů]; ruční nářadí nepoháněné ručně; manipulační zařízení pro nakládání a vykládání; průmyslové manipulátory [stroje]; závěsy [části strojů]; brány zemědělské; žací stroje; výměníky tepla (části strojů); obrubovací- lemovací stroje; čisticí zařízení vysokotlaká; nákladní výtahy, vrátky; upínací zařízení pro obráběcí stroje; ochranné kryty [části strojů]; zásobníky s mechanickým výsypem; pletací stroje; pouzdra [části strojů]; stroje na loupání na kukuřice a obilí; hydraulická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; hydraulické stroje a pohony; zapalovací zařízení pro spalovací motory; zapalovací induktory; induktory zapalovací pro motory; umělé líhně; motory (vstřikovací zařízení pro-); žehlicí stroje; zdvihací zařízení [stroje]; proudové motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spoje [části strojů]; ložiskové skříně [části strojů]; ložiska [části strojů]; nožní startéry pro motocykly; elektrické kuchyňské stroje; míchačky; pletací stroje; nože (elektrické); žací stroje (nože pro-); etiketovací stroje [stroje]; krajky (stroje na výrobu-); soustruhy [obráběcí stroje]; řemeny pro výtahy; výtahová zařízení; výtahy, ne lyžařské vleky; nakládací rampy; tkalcovské stavy (vřetena pro-); tkalcovské stavy; mazací čerpadla; maznice [části strojů]; setrvačníky (části strojů); obráběcí stroje; kola strojů; soukolí (části strojů); textilní průmysl (stroje pro-); obráběcí přístroje; mandly (žehlicí stroje); výfuková potrubí pro motory; sekáčky na maso [stroje]; masové mlýnky (stroje); mechanizované krmiče pro dobytek; stroje na tažení kovů; kovoobráběcí stroje; dojicí stroje; strukové gumy [přísavka] pro dojicí stroje; frézky (stroje); mlýnky pro domácnost, s výjimkou ručních; mlýnky [stroje]; mlýnské kameny; minerální vody (zařízení na výrobu- ); míchačky; tvářecí stroje; formy [části strojů]; obrážecí stroje; motorové kultivátory; elektromotory, s výjimkou těch pro pozemní vozidla; čluny (motory pro-); motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; pohyblivé chodníky; pohyblivé schody [eskalátory]; sekačky (stroje); zachytávače a sběrače bláta (stroje); motory a hnací stroje (tlumiče na-); stroje pro vřezávání závitů do matric; rafinace ropy (stroje pro-); balicí stroje; balicí stroje; natěračské stroje; papírenské stroje; stroje na výrobu papíru; drážkovací stroje; elektrické lešticí stroje na parkety; klepací stroje; mlýnky na papriku (s výjimkou ručních); kroužky pístní; písty (pro válce); písty pro motory; Písty [části strojů nebo motorů]; hoblovky; pluhy; radlice; písty tlumičů; pneumatická zařízení na otevírání a zavírání dveří [části strojů]; pneumatická kladiva; pneumatické dopravníky; pneumatické potrubní dopravníky; lešticí stroje a přístroje [elektrické]; hrnčířské kruhy (strojní); buchary; lisy; lisy [stroje pro průmyslové účely]; lisovací stroje pro saténovou úpravu; redukční ventily [části strojů]; regulátory tlaku [části strojů]; redukční ventily [části strojů]; hnací mechanismy pro vozidla (s výjimkou pro pozemní vozidla); pudlovací stroje; kladky, řemenice; Kladky [části strojů]; práškovací stroje; membrány pro čerpadla; čerpadla pro vytápěcí zařízení; Čerpadla (stroje); čerpadla [části strojů, motorů a hnacích strojů]; vrtací jádrové korunky; děrovačky; zvedáky s hřebenovým pohonem; rakety (stroje na vyplétání-); chladiče [ochlazování] pro motory; kolejnice (stroje na pokládání-); stroje na stavbu železnic; hrabací stroje (hrábě pro-); hrabací stroje; beranidla (stroje); beranidla (stroje); žací stroje; žací a vázací stroje; žací mlátičky; redukční převodovky (nikoliv pro pozemní vozidla); navíjecí zařízení [strojní]; cívky pro tkalcovské stavy; regulátory (části strojů); myčky na nádobí; stroje na obšívání; silniční stroje; silniční válce; roboty (stroje); válečková ložiska; jeřáby mostové; válce pro válcovací stolice; válcovací tratě; řezačky na kořenovou zeleninu [stroje]; lešticí stroje; stroje na výrobu uzenářských výrobků; Stolní pily [části strojů]; pily [stroje]; nůžky elektrické; těsnění [části strojů]; zatavovací stroje pro průmyslové účely; ložiska samomazná; separátory, odlučovače; hřídelové spojky [stroje]; nástrojové brusky (ostřičky); brusné kameny (části strojů); samovazače obilní; střihací strojky na zvířecí srst; střihací stroje elektrické; písty pro tlumiče [části strojů]; lešticí přístroje na obuv, elektrické; lopaty mechanické; drtiče [stroje] pro průmyslové účely; člunky (části strojů); síta [části strojů]; prosívačky; prosívací zařízení; prosívací zařízení; tlumiče pro motory a hnací stroje; třídicí stroje; suporty [části strojů]; běžce pro pletací stroje; vyhlazovací stroje; odhazovače sněhu; svařování (plynové přístroje pro-); pájecí hořáky, plynové; pájedla na plyn; třídicí stroje pro průmysl; secí stroje; svíčky zapalovací pro spalovací motory; regulátory rychlosti strojů a motorů; odstředivky (sušičky rotační); dopřádací stroje; spřádací stroje; kolovraty spřádací; pistole stříkací na barvy; rozprašovací a postřikovací zařízení; pružiny [části strojů]; odstopkovačky [stroje]; lisovací a pěchovací stroje; podstavce strojů; startéry pro motory a hnací stroje; statory (části strojů); kotle parních strojů; parní motory; odváděče kondenzátu, oddělovače páry; odlučovače oleje (parní); parní válce; řezačky na slámu; obtahovací brusky na nože, čepele; ucpávky [části strojů]; strukové gumy pro dojicí stroje; odsávací zařízení pro průmyslové účely; cukr (stroje na výrobu-); dmychadla pro kompresi; přehřívače; kovací stroje; upínací desky (stoly) pro stroje; bubny pro vyšívací stroje; kohouty [části strojů nebo motorů]; asfaltování (stroje na-); dojicí stroje (strukové gumy (odsávačky) pro-); obraceče sena (stroje); řezné hořáky [části strojů]; řezání závitů (stroje na-); mlátičky; pákové buchary; otvírače na plechovky [elektrické]; nástroje (části strojů); měniče točivého momentu, jiné než pro pozemní vozidla; řetězy hnací, jiné než pro pozemní vozidla; hřídele převodové (jiné než pro pozemní vozidla); hnací ústrojí pro stroje; převodové mechanismy, s výjimkou mechanismů pro pozemní vozidla; lisovací stroje na odpad; křovinořezy (stroje); nákladní vozy (zdvižná zařízení pro-); zabrusovací stroje; vázací stroje na seno; turbíny neurčené pro pozemní vozidla; turbokompresory plynových exhalátů; pluhy na odstraňování drnů; řezače tuřínů [stroje]; univerzální klouby [kardanové klouby]; rozprašovače vůní nebo dezinfekčních prostředků (jako příslušenství k vysavačům); sáčky do vysavačů; hadice k vysavačům prachu; vysavače; podtlaková čerpadla (stroje); ventily [části strojů]; mycí linky pro automobily; vibrátory [stroje] pro průmyslové účely; zdvihadla pro vagony; mycí zařízení; pračky; lisovací stroje na odpad; třídiče odpadu [stroje]; ohřívače vody [části strojů]; odlučovače vody, odvodňovače; stroje a přístroje pro voskové politurování, elektrické; plecí stroje; pájení (plynové přístroje pro-); svařovací stroje elektrické; šlehače pro domácnost [elektrické]; praní a bělení (pračky na-); vrátky; lisy na víno; čističky obilí; dřevoobráběcí stroje; balicí stroje; zapalovací magnety; dávkovače; zapalovací zařízení; zapalovací cívky; zapalovací svíčky; Žhavicí svíčky; vzduchové filtry; vzduchové filtry; olejové filtry; palivové filtry;palivové odkalovače (separátory); palivové vstřikovací trysky;elektrické a elektronické ovládací přístroje; skříně škrticí klapky; vodovodní ventily;přístroje pro ohřívání nasávaného vzduchu (část motoru); palivová čerpadla; vstřikovací čerpadla (na palivo); regulátory;zařízení na recirkulaci výfukových plynů;separační zařízení s aktivním uhlím (nádrže s aktivním uhlím);ohřívač studené směsi (část motoru);přístroje pro regulaci klepání motoru; výfuky; olejové radiátory;přijímače (separátory); automatické manipulační stroje (manipulátory pro roboty); přístroje pro stroje (roboty);elektrická zařízení k ovládání záclon; Motory elektrické, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla;katalytické konvertory pro motory;zařízení na řízení emisí;držáky motoru;jednodílné nosiče motorů.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; appareils pour la purification de l'acétylène; bandages adhésifs pour les poulies; distributeurs de ruban adhésif [machines]; machines pour la préparation de boissons gazeuses; Appareils pour la fabrication d'eau gazeuse; pompes d'aération pour aquariums; gazéificateurs; aérocondenseurs; moteurs pour aéronautique; agitateurs; élévateurs pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; pistolets pour la peinture; condenseurs à air; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air; véhicules sur coussin d'air (moteurs pour); pompes à air [installations de garages]; souffleries d'aspiration; alternateurs; paliers antifriction pour machines; paliers [parties de machines ou de moteurs]; dispositifs antipollution pour moteurs; tabliers de machines; pulvérisateurs [machines]; grappins automatiques [marine]; arbres pour machines; bagues à billes pour roulements; paliers à billes; chaises de paliers pour machines; paliers pour arbres de transmission; coussinets [parties de machines]; batteurs électriques; machines à battre; bière (appareils pour tirer de la bière sous pression); pompes à bière; machines soufflantes; transporteurs automatiques à bande; courroies de transporteurs; courroies de machines; courroies pour moteurs; cintreuses; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines d'assemblage de bicyclettes; Dynamos pour bicyclettes; botteleuses; machines à faire le bitume; porte-lames [parties de machines]; machines pour le repassage des lames; fers (parties de machines); émulseurs électriques à usage domestique; machines soufflantes; souffleries d'aspiration de poussière, etc; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; bobines de métiers à tisser; collecteurs de tartre dans les chaudières (machine); tubes de chaudières [parties de machines]; machines à capsuler les bouteilles; remplisseuses; machines à plomber les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines à tresser; garnitures de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; machines à couper le pain; machines de brasserie; brosses électriques [parties de machines]; brosses [parties de machines]; bouteurs (bulldozers); machines à beurre; calendriers; ouvre-boîtes électriques; cabestans; balais de charbon [électricité]; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; garnitures de cardes; cardes [machines]; machines et appareils (électriques) pour shampouiner les tapis; tabliers de machines; coulisseaux de tricoteuses; cartouches pour machines à filtrer; convertisseurs catalytiques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; centrifugeuses (machines); moulins centrifuges; pompes centrifuges; centrifugeuses [machines]; lames de hache-paille; tronçonneuses; ciseaux de machines; mandrins [parties de machines]; barattes; soupapes de machines; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils électriques de nettoyage; tondeuses [machines]; embrayages autres que pour véhicules terrestres; moulins à café autres qu'à main; machines à peindre; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs [machines]; bétonnières de chantier; condenseurs [de vapeur] (pièces de machines); installations de condensation; bielles de machines ou de moteurs; câbles de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande de machines ou de moteurs; commandes (hydrauliques) pour machines et moteurs;commandes (pneumatiques) pour machines et moteurs; transporteurs; machines à cordonner; décortiqueurs de céréales; accouplements autres que pour véhicules terrestres; capots [parties de machines]; grues [appareils de levage]; arbres à manivelle; carters pour machines et moteurs; manivelles [parties de machines]; écrémeuses; broyeurs ménagers électriques; pilons [machines]; cultivateurs [machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; coupeuses [machines]; chalumeaux à découper à gaz; culasses de moteurs; cylindres de machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation; dégraisseuses; mâts de charge; taraudeuses; estampilleuses; machines à laver la vaisselle; désintégrateurs; fossoirs [charrues]; diviseuses; séparateurs d'eau; dresseuses; porte-forets [parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; tours de forage flottantes ou non flottantes; perceuses à main électriques; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de machines; machines à sécher; Machines pour la teinture; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; machines pour les travaux de terrassement; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires; éjecteurs; marteaux électriques; Machines électromécaniques pour l'industrie chimique; Appareils élévatoires; sangles d'élévateurs; chaînes d'élévateur [pièces de machines]; élévateurs; gaufreuses; générateurs de secours; machines de bateaux; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines à graver; escaliers mécaniques; excavateurs; Pots d'échappement pour moteurs; vases d'expansion [pièces de machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; entraîneurs [parties de machines]; alimentateurs de chaudières de machines; régulateurs d'eau d'alimentation; machines de remplissage; filtres-presses; machines à filtrer; air de refroidissement (filtres pour le nettoyage de l'-) pour moteurs; filtres [parties de machines ou de moteurs]; finisseuses (machines); garnitures de chaudières de machines; machines pour la minoterie; moulins à blé; carneaux de chaudières de machines; presses à fourrage; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; robots de cuisine [électriques]; soufflets [souffleries] de forge; machines de fonderie; roues libres autres que pour véhicules terrestres; ratineuses; presse-fruits électriques à usage ménager; Convertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour moteurs;poubelles; gazéificateurs; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages autres que pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité; bougies de préchauffage de moteurs diesel; pistolets à colle électriques; souffleries ou ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; décortiqueurs de céréales; égreneuses; machines á râper les légumes; boîtes de graissage [machines]; bagues de graissage (parties de machines); broyeurs ménagers électriques; pilons (machines); meules pour l'aiguisage [parties de machines]; capots [parties de machines]; glissières de machines; pistolets [outils à cartouches explosives]; tondeuses pour les animaux [machines]; tondeuses pour les animaux [machines]; marteaux [parties de machines]; outils à main, autres qu'actionnés manuellement; Appareils de manutention (chargement et déchargement); manipulateurs industriels [machines]; chaises pour machines; herses; faucheuses; échangeurs thermiques [parties de machines]; machines à ourler; appareils de lavage à haute pression; monte-charge; porte-outils (parties de machines); capots [parties de machines]; trémies pour le déchargement mécanique; métiers pour bonneterie; cages de machines; machines à écosser (le maïs et les céréales); dispositifs hydrauliques d'ouverture et de fermeture des portes [pièces de machines]; moteurs hydrauliques; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour moteurs; couveuses pour les oeufs; injecteurs pour moteurs; repasseuses; vérins [machines]; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; joints [parties de moteurs]; paliers de tourillons; tourillons; démarreurs à pied pour motos; machines de cuisine électriques; pétrins mécaniques; tricoteuses; couteaux électriques; couteaux de faucheuses; étiqueteuses (machines); dentellières [machines]; tours [machines-outils]; courroies d'élévateurs; appareils de levage; ascenseurs, autres que remonte-pentes; ponts de chargement; lames de métiers à tisser; métiers à tisser; graissage (pompes de -); graisseurs [parties de machines]; volants de machines; machines-outils; roues de machines; rouages de machines; machines pour l'industrie textile; usinage (appareils d'); calandres (machines); collecteurs d'échappement pour moteurs; hache-viande [machines]; hache-viande [machines]; mangeoires mécanisées pour le bétail; étireuses; machines à travailler les métaux; Machines à traire; trayeuses (gobelets-trayeurs [ventouses] pour); fraiseuses; Moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins [machines]; meules de moulin; appareils pour la fabrication des eaux minérales; malaxeurs; machines à moulurer; moules [parties de machines]; machines à buriner; cultivateurs à moteur; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Moteurs pour bateaux; véhicules terrestres (moteurs autres que pour -); tapis roulants; escaliers roulants; moissonneuses; collecteurs de boue (machines); pots d'échappement pour moteurs; taraudeuses pour matrices; machines de raffinage du pétrole; machines d'emballage; machines à empaqueter; machines pour la peinture; machines à papier; machines pour la fabrication du papier; machines à buriner; cireuses à parquet électriques; machines à éplucher; moulins à poivre autres qu'à main; bagues de pistons; pistons de cylindres; pistons de moteurs; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; raboteuses; charrues; socs; pistons d'amortisseurs; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture des portes [pièces de machines]; marteaux-piqueurs; transporteurs pneumatiques; installations pneumatiques de transport par tubes; machines et appareils à polir [électriques]; tours de potiers; marteaux-pilons; presses; presses [machines à usage industriel]; machines à satiner; détendeurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; mécanismes de propulsion pour véhicules (sauf pour véhicules terrestres); machines à puddler; poulie; Poulies [parties de machines]; pulvérisateurs [machines]; membranes de pompes; pompes pour installations de chauffage; Pompes [machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; poinçons de perforatrices (foreuses); poinçonneuses; crics à crémaillère; machines pour le cordage des raquettes; radiateurs de refroidissement pour moteurs; machines pour la pose des rails; Machines pour la construction de voies ferrées; râteaux de râteleuses; râteleuses; broyeurs [machines]; moutons [machines]; moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; dévidoirs mécaniques; bobines de métiers à tisser; régulateurs [parties de machines]; rinceuses; bordeuses; machines pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; robots [machines]; roulements à rouleaux; ponts roulants; cylindres de laminoirs; laminoirs; coupe-racines [machines]; machines à satiner; machines à saucisses; Chevalets pour scier [parties de machines]; scies [machines]; ciseaux électriques; joints [parties de moteurs]; machines à cacheter [sceller] à usage industriel; paliers autograisseurs; séparateurs; accouplements d'arbres [machines]; machines pour l' aiguisage; disques à polir (éléments de machine); lieuses; tondeuses pour les animaux [machines]; cisailles électriques; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; cireuses pour chaussures (électriques); pelles mécaniques; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; navettes [parties de machines]; tamis [machines ou parties de machines]; cribleurs; installations de criblage; installations de criblage; silencieux pour moteurs; machines à ajuster; supports à chariot [parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; lisseuses; souffleuse (à neige); appareils à souder fonctionnant au gaz; chalumeaux à souder, fonctionnant au gaz; fers à souder au gaz; machines à trier pour l'industrie; semoirs [machines]; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; régulateurs de vitesse de machines et moteurs; essoreuses; métiers à filer; machines de filature; rouets à filer; pistolets pour la peinture; engines de pulvérisation; ressorts [parties de machines]; égrappoirs [machines]; machines à timbrer; bâtis (machinerie); Démarreurs pour moteurs; stators; chaudières pour machines; machines à vapeur; purgeurs automatiques; déshuileurs de vapeur; rouleaux compresseurs; hache-paille; machines pour le repassage des lames; presse-étoupes [pièces de machines]; ventouses pour machines à traire; appareils d'aspiration à usage industriel; machines pour l'industrie sucrière; surcompresseurs; surchauffeurs; emboutisseuses; tables de machines; tambours pour machines à broder; robinets [parties de machines ou de moteurs]; goudronneuses; ventouses pour machines à traire; faneuses; lances thermiques [à oxygène] [machines]; machines à fileter; batteuses; martinets [marteaux d'usines]; ouvre-boîtes électriques; outils [parties de machines]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres; compacteurs pour les détritus; débroussailleuses (machines); monte-wagon; rectifieuses; botteleuses; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; dégazonneuses; coupe-racines [machines]; joints de cardan; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; sacs d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; pompes à vide (machines); soupapes [parties de machines]; installations de lavage de véhicules; vibrateurs (machines) à usage industriel; monte-wagon; appareils de lavage; machines à laver; compacteurs pour les détritus; broyeurs d'ordures; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; séparateurs d'eau; cirage (machines et appareils pour le), électrique; Machines à sarcler; soudeurs à gaz; machines électriques à souder; fouets électriques à usage ménager; machines pour le badigeonnage; treuils; pressoirs; vanneuses; machines à travailler le bois; machines à envelopper; magnétos; distributeurs; dispositifs d'allumage; bobines d'allumage; bougies; bougies de préchauffage; Epurateurs d'air; filtres à air; filtres à huile; filtres de carburant;sédiments de combustibles (séparateurs); tubulures d'injection de carburant;appareils électriques et électroniques de commande; composants d'accélérateurs; valves hydrauliques;appareils de chauffage de l'air d'admission (parties de moteur); pompes à combustible; pompes à injection de carburant; régulateurs;recirculateurs de gaz d'échappement;séparateurs de charbon de bois (bidon filtrant pour charbon de bois);brûleur pour mélange froid (partie de moteur);appareils électroniques de contrôle du cognement des moteurs; pots d'échappement; refroidisseurs d' huile;récepteurs (séparateurs); machines automatiques de manipulation (manipulateurs pour robots); appareils pour machines (robots);dispositifs de déplacement des rideaux (à fonctionnement électrique); Moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres);convertisseurs catalytiques pour moteurs;dispositifs de contrôle des émissions;supports pour moteurs;transporteurs pour moteurs.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; acetylene cleaning apparatus; adhesive bands for pulleys; adhesive tape dispensers [machines]; aerated beverages making machines; aerated water making apparatus; aerating pumps for aquaria; aerators; aerocondensers; aeronautical engines; agitators; agricultural elevators; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; air brushes for applying colour; air condensers; air cushion devices for moving loads; air cushion vehicles (engines for -); air pumps [garage installations]; air suction machines; alternators; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; anti-pollution devices for motors and engines; aprons [parts of machines]; atomisers [machines]; automatic grapnels for marine purposes; axles for machines; ball rings for bearings; ball-bearings; bearing brackets for machines; bearings for transmission shafts; bearings [parts of machines]; beaters, electric; beating machines; beer (apparatus for drawing up - under pressure); beer pumps; bellows [machines]; belt conveyors; belts for conveyors; belts for machines; belts for motors and engines; bending machines; beverage preparation machines, electromechanical; bicycle assembling machines; bicycle dynamos; binding apparatus for hay; bitumen making machines; blade holders [parts of machines]; blade sharpening [stropping] machines; blades [parts of machines]; blenders, electric, for household purposes; blowing engines; blowing machines for exhaustion of dust, etc.; blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain; bobbins for weaving looms; boiler scale collectors (machine -); boiler tubes [parts of machines]; bottle capping machines; bottle filling machines; bottle sealing machines; bottle stoppering machines; braiding machines; brake linings other than for vehicles; brake segments other than for vehicles; brake shoes other than for vehicles; bread cutting machines; brewing machines; brushes, electrically operated; brushes [parts of machines]; bulldozers; butter machines; calenders; can openers, electric; capstans; carbon brushes [electricity]; carburetter feeders; carburetters; card clothing [parts of carding machines]; carding machines; carpet shampooing (machines and apparatus for -), electric; carriage aprons; carriages for knitting machines; cartridges for filtering machines; catalytic converters; central vacuum cleaning installations; centrifugal machines; centrifugal mills; centrifugal pumps; centrifuges [machines]; chaff cutter blades; chain saws; chisels for machines; chucks [parts of machines]; churns; clack valves [parts of machines]; cleaning appliances utilizing steam; cleaning (machines and apparatus for -), electric; clippers [machines]; clutches other than for land vehicles; coffee grinders, other than hand-operated; colour-washing machines; compressed air engines; compressed air guns for the extrusion of mastics; compressed air machines; compressed air pumps; compressors for refrigerators; compressors [machines]; concrete mixers [machines]; condensers [steam] [parts of machines]; condensing installations; connecting rods for machines, motors and engines; control cables for machines, engines or motors; control mechanisms for machines, engines or motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; controls (pneumatic-) for machines, motors and engines; conveyors [machines]; cord making machines; corn husking machines; couplings other than for land vehicles; cowlings [parts of machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; crank shafts; crankcases for machines, motors and engines; cranks [parts of machines]; cream/milk separators; crushers/grinders, electric (domestic -); crushing machines; cultivators [machines]; current generators; curtain drawing devices, electrically operated; cutters [machines]; cutting blow pipes, gas-operated; cylinder heads for engines; cylinders for machines; cylinders for motors and engines; dairy machines; dashpot plungers [parts of machines]; de-aerators for feedwater; degreasers [machines]; derricks; die-cutting and tapping machines; die-stamping machines; dishwashers; disintegrators; ditchers [ploughs]; dividing machines; drain cocks; dressing (apparatus for -); drill chucks [parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; drilling heads [parts of machines]; drilling machines; drilling rigs, floating or non-floating; drills (electric hand -); driving chains other than for land vehicles; driving motors other than for land vehicles; drums [parts of machines]; drying machines; dyeing machines; dynamo belts; dynamo brushes; dynamos; earth moving machines; edible pastes making machines; ejectors; electric hammers; electromechanical machines for chemical industry; elevating apparatus; elevator belts; elevator chains [parts of machines]; elevators [lifts]; embossing machines; emergency power generators; engines for boats; engines, other than for land vehicles; engraving machines; escalators; excavators; exhausts for motors and engines; expansion tanks [parts of machines]; fan belts for motors and engines; fans for motors and engines; fans for the compression, sucking and carrying of grain; feeders [parts of machines]; feeding apparatus for engine boilers; feedwater regulators; filling machines; filter presses; filtering machines; filters for cleaning cooling air, for engines; filters [parts of machines or engines]; finishing machines; fittings for engine boilers; flour mill machines; flour mills; flues for engine boilers; fodder presses; food preparation machines, electromechanical; food processors, electric; forge bellows; foundry machines; freewheels other than for land vehicles; friezing machines; fruit presses, electric, for household purposes; fuel conversion apparatus for internal combustion engines; fuel economisers for motors and engines; garbage disposers; gasifiers; gear boxes other than for land vehicles; gears for weaving looms; gears, other than for land vehicles; generators of electricity; glow plugs for diesel engines; glue guns, electric; grain (blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of -); grain husking machines; grain separators; grating machines for vegetables; grease boxes [parts of machines]; grease rings [parts of machines]; grinders/crushers, electric, for household purposes; grinding machines; grindstones [parts of machines]; guards [parts of machines]; guides for machines; guns [tools using explosives]; hair clipping machines for animals; hair cutting machines for animals; hammers [parts of machines]; hand-held tools, other than hand-operated; handling apparatus for loading and unloading; handling machines, automatic [manipulators]; hangers [parts of machines]; harrows; harvesting machines; heat exchangers [parts of machines]; hemming machines; high pressure washers; hoists; holding devices for machine tools; hoods [parts of machines]; hoppers [mechanical discharging]; hosiery looms; housings [parts of machines]; husking machines (corn and grain -); hydraulic door openers and closers [parts of machines]; hydraulic engines and motors; igniting devices for internal combustion engines; igniting magnetos; igniting magnetos for engines; incubators for eggs; injectors for engines; ironing machines; jacks [machines]; jet engines other than for land vehicles; joints [parts of engines]; journal boxes [parts of machines]; journals [parts of machines]; kick starters for motorcycles; kitchen machines, electric; kneading machines; knitting machines; knives, electric; knives for mowing machines; labellers [machines]; lace making machines; lathes [machine tools]; lift belts; lifting apparatus; lifts, other than ski-lifts; loading ramps; loom shafts; weaving looms; lubricating pumps; lubricators [parts of machines]; machine fly-wheels; machine tools; machine wheels; machine wheelwork; machines for the textile industry; machining (apparatus for -); mangles; manifold (exhaust -) for engines; meat choppers [machines]; meat mincers [machines]; mechanized livestock feeders; metal drawing machines; metalworking machines; milking machines; milking machines (teat cups [suction cups] for -); milling machines; mills for household purposes, other than hand-operated; mills [machines]; millstones; mineral water making machines; mixing machines; molding machines; molds [parts of machines]; mortising machines; motorized cultivators; motors, electric, other than for land vehicles; motors for boats; motors, other than for land vehicles; moving pavements [sidewalks]; moving staircases [escalators]; mowing and reaping machines; mud catchers and collectors [machines]; mufflers for motors and engines; nut-tapping machines; oil refining machines; packaging machines; packing machines; painting machines; paper machines; papermaking machines; paring machines; parquet wax-polishers, electric; peeling machines; pepper mills other than hand-operated; piston segments; pistons for cylinders; pistons for engines; pistons [parts of machines or engines]; planing machines; ploughs; ploughshares; plunger pistons; pneumatic door openers and closers [parts of machines]; pneumatic hammers; pneumatic transporters; pneumatic tube conveyors; polishing (machines and apparatus for -) [electric]; potters' wheels; power hammers; presses; presses [machines for industrial purposes]; pressing machines to make satin-like; pressure reducers [parts of machines]; pressure regulators [parts of machines]; pressure valves [parts of machines]; propulsion mechanisms other than for land vehicles; puddling machines; pulleys; pulleys [parts of machines]; pulverisers [machines]; pump diaphragms; pumps for heating installations; pumps [machines]; pumps [parts of machines, engines or motors]; punches for punching machines; punching machines; rack and pinion jacks; racket stringing machines; radiators [cooling] for motors and engines; rail-laying machines; railroad constructing machines; rakes for raking machines; raking machines; rammers [machines]; rams [machines]; reapers; reapers and binders; reapers and threshers; reduction gears other than for land vehicles; reeling apparatus, mechanical; reels for weaving looms; regulators [parts of machines]; rinsing machines; riveting machines; road making machines; road rollers; robots [machines]; roller bearings; roller bridges; rolling mill cylinders; rolling mills; root slicers [machines]; satinizing machines; sausage machines; saw benches [parts of machines]; saws [machines]; scissors, electric; sealing joints [parts of engines]; sealing machines for industrial purposes; self-oiling bearings; separators; shaft couplings [machines]; sharpening machines; sharpening wheels [parts of machines]; sheaf-binding machines; shearing machines for animals; shears, electric; shock absorber plungers [parts of machines]; shoe polishers, electric; shovels, mechanical; shredders [machines] for industrial use; shuttles [parts of machines]; sieves [machines or parts of machines]; sifters; sifting installations; sifting machines; silencers for motors and engines; sizing machines; slide rests [parts of machines]; sliders for knitting machines; smoothing presses; snow ploughs; soldering apparatus, gas-operated; soldering blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-operated; sorting machines for industry; sowers [machines]; sparking plugs for internal combustion engines; speed governors for machines, engines and motors; spin driers; spinning frames; spinning machines; spinning wheels; spray guns for paint; spraying machines; springs [parts of machines]; stalk separators [machines]; stamping machines; stands for machines; starters for motors and engines; stators [parts of machines]; steam engine boilers; steam engines; steam traps; steam/oil separators; steamrollers; straw [chaff] cutters; stropping machines; stuffing boxes [parts of machines]; suction cups for milking machines; suction machines for industrial purposes; sugar making machines; superchargers; superheaters; swaging machines; tables for machines; tambours for embroidery machines; taps [parts of machines, engines or motors]; tarring machines; teat cups for milking machines; tedding machines; thermic lances [machines]; threading machines; threshing machines; tilt hammers; tin openers, electric; tools [parts of machines]; torque converters other than for land vehicles; transmission chains other than for land vehicles; transmission shafts, other than for land vehicles; transmissions for machines; transmissions, other than for land vehicles; trash compacting machines; trimming machines; truck lifts; trueing machines; trussing apparatus for hay; turbines other than for land vehicles; turbocompressors; turf removing ploughs; turnip cutters [machines]; universal joints [Cardan joints]; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum pumps [machines]; valves [parts of machines]; vehicle washing installations; vibrators [machines] for industrial use; waggon lifts; washing apparatus; washing machines; waste compacting machines; waste disposers [machines]; water heaters [parts of machines]; water separators; wax-polishing (machines and apparatus for -), electric; weeding machines; welding apparatus, gas-operated; welding machines, electric; whisks, electric, for household purposes; whitewashing machines; winches; wine presses; winnowers; woodworking machines; wrapping machines; magnetos; distributors; ignition devices; ignition coils; spark plugs; glow plugs; air cleaners; air filters; oil filters; fuel filters; fuel sedimenters (separators); fuel injection nozzles; electric diesel injection control apparatus; throttle bodies; water valves; intake air heating apparatus (part of engine); fuel pumps; fuel injection pumps; governors; exhaust gas recirculation devices; charcoal separating devices (charcoal canister); cold mixture heater (part of engine); knock control apparatus for engines; exhausts; oil coolers; receivers (separators); automatic handking machines (manipulators for robots); apparatus for machines (robots); (electrically operated) curtain drawing devices; electric motors (other than for land vehicles); catalytic converters for engines; emission control devices; engine mounts; monolitic carriers for engines.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; abaky (kuličková počítadla); účtovací stroje; akumulátorové skříně; akumulátorové nádoby; akumulátory, elektrické; elektrické akumulátory pro vozidla; kyselinomery (hustomery pro kyseliny); merice kyseliny pro akumulátory; akustické spojky; akustické [zvukové] alarmy; aktinometry; sčítací stroje, kalkulačky; antény; vzduchoměry; elektronické organizéry; přístroje pro rozbor vzduchu; zvonky (elektrické signalizační-); alarmy; lihoměry, alkoholometry; záměrné pravítko s dalekohledem; výškoměry; ampérmetry; zesilovače; zesilovací elektronky; zesilovací elektronky; zábavní přístroje, které se používají s externí obrazovkou nebo monitorem; anemometry (měřiče rychlosti větru); kreslené filmy; anodové baterie; anody; telefonní záznamníky; antény; antikatody; stínítka (clony) proti oslnění; brýle proti slunci; stínítka proti oslnení; odrušovače (elektrotechnika); výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži; apertometry [optika]; kotvy magnetů (elektrotechnika); azbestové protipožární odevy; přístroje a nástroje pro astronomii; elektrické přístroje pro vábení a hubení hmyzu; audiovizuální zařízení pro výuku; bankomaty [ATM]; azimut (nástroje na určování-); váhy [mincíře]; vážicí přístroje, váhy; čtečky čárového kódu; barometry; baterie, elektrické; baterie, elektrické, do vozidel; baterie pro svícení; baterie do kapesních svítilen; akumulátorové skříně; nabíječky baterií; nádoby akumulátorové; bóje, majáky světelné; signalizační zvony, návěstí; zvonky (poplašné zařízení); betatrony (urychlovače částic); dalekohledy; blikače, světelná signalizace; zařízení pro modrotisk (kyanotypii); přístroje pro ovládání kotlů; krabice odbočné, odbočnice (elektrotechnika);neprůstřelné vesty ochranné; bzucáky; bzučáky elektrické; skříňky, krabice na reproduktory; elektrické kabely; pocítací disky; počítací stroje (kalkulačky); kalibrační kroužky; posuvná měřidla; kamerové rekordéry; fotoaparáty; kondenzátory (elektrické); přístroje a nástroje na měření objemu; kapiláry, kapilární trubičky; tesařská měřítka; držáky (fotografických kazet); speciální pouzdra pro fotografické aparáty a přístroje; pouzdra s pitevními nástroji [mikroskopie]; registrační pokladny; kazetové přehrávače; katody; zařízení na katodovou ochranu proti korozi; přepínač článků, řadič článků (elektrotechnika); rámovací přístroje na diapozitivy; nabíjecky pro elektrické baterie; chemická zařízení a přístroje; čipy (integrované obvody); cívky indukční, tlumivky [impedance]; chromatografická zarízení k laboratornímu použití; chronografy [přístroje zaznamenávající čas]; zapalovace cigaret do automobilu; filmové kamery; přístroje na stříhání kinematografických filmů; kinofilmy (neexponované, opatřené citlivou vrstvou); vypínače, přerušovače, jističe; spínače; čističe nosičů zvukových záznamů; cisticí zarízení na disky pro záznam zvuku; svahoměry; speciální oděvy pro laboratoře; ochranné oděvy proti zranění, radiaci a ohni; protipožární ochranné oděvy; koaxiální kabely; cívky (elektrické-); mechanismy pro přístroje na mince; brány na mince pro parkovací místa nebo parkovište; mincové mechanismy pro televizory; kolektory elektrické; elektrické komutátory; vypínače; přehrávače kompaktních disků; kompaktní disky (audio-video); kompaktní disky (CD-ROM)y; komparátory (porovnávací prístroje);kompasy; kompasy; programy pro počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové paměti; nahrané počítačové operační programy; počítačová periferní zařízení; Počítačové programy [programy], nahrané; počítačové programy (s možností stažení); Počítačový software, nahraný; počítače; kondenzátory (elektrické-); vodiče (elektrické); elektrické spojky, svorky, konektory; spojovací prvky pro elektrická vedení; spojky; kontaktní čočky; elektrické kontakty; kontakty, elektrické, z drahých kovu; pouzdra na kontaktní čočky; kryty na sklíčka pro mikroskopy; řídicí, kontrolní panely; elektrické měniče; měděný drát, izolovaný; korekční čočky [optika]; kosmografické nástroje; detektory padělaných [falešných] mincí; mechanismy pro přístroje na žetony; měřicí přístroje, počítadla, počítací strojky;zvukové ovladače; vazební členy (zařízení pro zpracování dat); elektrické spojky; kryty na elektrické zásuvky; laboratorní kelímky; kelímky [laboratorní]; usměrňovače proudu; cyklotrony; fotolampy do temných komor; fotokomory; zařízení ke zpracování dat; demagnetizační přístroje na magnetické pásky; hustomery; densitometry; detektory; požární hlásiče, detektory kouře; diagnostická zarízení neurcená pro lékarské úcely; akustické membrány; membrány pro vědecké účely; clony (fotografické-); diktafony; difrakční zařízení (mikroskopie); výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; diskové jednotky pro počítače; disky, magnetické; prístroje pro merení vzdálenosti; přístroje na zaznamenávání vzdálenosti; destilační přístroje pro vědecké účely; rozvodné desky [elektroinstalace]; skříňové rozvaděče (elektřina); rozvodné pulty [elektřina]; automatické rozvadece; potápěčské masky; potápěčské oděvy; DNA čipy; zavírače dveří elektrické; otvírače dveří (elektrické); dávkovače; dávkovače; misky odkapávací k použití ve fotolaboratoři; krejčovské metry; sušičky na fotografické pozitivy; sušičky na fotografie; vedení [elektrické]; DVD přehrávače; dynamometry; strihací zarízení na filmy pro kinematografii; řezání elektrickým obloukem (zařízení pro-); zařízení ke svařování elektrickým obloukem; elektrické dveřní zvonky; elektrická zařízení pro dálkové řízení průmyslových provozů; indikátory ztrát elektrické energie; elektrická svařovací zařízení; elektroinstalacní trubky; materiály pro elektrická vedení [dráty, kabely]; elektrifikované ohrady; elektrické kolejnice pro připevnění bodových světel; elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání železničních uzlů; elektrodynamické zařízení pro dálkové řízení signalizace; elektrolyzéry; elektromagnetické cívky; elektronické poznámkové tabule; elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky); elektronická kapesní zařízení pro překlad; elektronické publikace, ke stažení; elektronické visačky na zboží; galvanizéry (zařízení k pokovovávání); výtahy (zařízení pro ovládání-); magnetické kódované karty; kódované identifikační náramky, magnetické; zvětšovací přístroje [fotografie]; epidiaskopy; ergometry; expozimetry [fotometry]; pouzdra na brýle; řetízky k brýlím; šňůry na brýle; brýlové obruby; Brýle, sluneční brýle, brýlové obruby, pouzdra na brýle; okuláky, očnice;přístroje s okulárem; stínítka; faxy; detektory pravosti mincí;přístroje na fermentaci (laboratorní zařízení); kabely z optických vláken; zarízení na rezání filmu; filmy (exponované-); filtry pro dýchací masky; filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely; filtry (fotografické); požární hlásiče; požární stríkacky; blesky (fotografické-); blikající světla [světelné signály]; blesky [fotografické]; žehličky (elektrické); plováky a bójky pro koupaliště a bazény; diskety; fluorescencní obrazovky; mlhové signály, s výjimkou výbušných; přístroje pro rozbor potravin; rámečky na fotografické diapozitivy;stroje pro kontrolu frankování; měřiče frekvence, kmitočtometry; pece pro laboratorní pokusy; speciální laboratorní nábytek; pojistkový drát; pojistky, jističe; galenitové krystalové [detektory]; galvanické clánky; galvanické články; galvanizační přístroje; galvanometry; herní přístroje přizpůsobené pro použití s externí obrazovkou nebo monitorem; protipožární ochranné oděvy; přístroje ke zkoušení plynů; měřidla na benzín; plynoměry; měřidla; lešticky na fotografické pozitivy; potápěčské rukavice; ochranné brýle pro sportovní účely; ukazatele spádu; akumulátorové mrížky; elektricky vyhřívané vlasové natáčky;hands-free soupravy pro telefony; pásky na čištění nahrávacích hlav; sluchátka; regulátory tepla; heliografická zařízení; značkovače (krejčovské pomůcky); anodové baterie; vysokofrekvencní zarízení; držáky na elektrické cívky; hologramy; ozvučnice pro ampliony; vodoměry, hydroměry; hygrometry, vlhkoměry; identifikační pláště elektrických drátů; identifikacní vlákna elektrických drátu; identifikační karty, magnetické; zapalování (elektrické zařízení pro dálkové-); startovací baterie; inklinometry, náklonomery, svahomery; inkubátory pro kultivaci bakterií; indikátory [elektrické]; induktory [elektřina]; karty s integrovaným obvodem (čipové karty); integrované obvody; komunikační zařízení pro dorozumívání ve vymezeném prostoru; interface (rozhraní) pro počítače; invertory [elektřina]; fakturovací (úctovací) stroje; ionizační přístroje, ne pro ionizaci vzduchu; vodicí šablony, přípravky (nástroje na měření); měniče disků na zpracování dat; jukeboxy, hudební; přípojné krabice, elektroskříně [elektrika]; kryty spojek elektrických kabelů; laboratorní podnosy; laktodenzimetry, mlékoměry; laktometry, mlékoměry; laptopy (počítače); lasery neurčené pro lékařské účely;přístroje na měření tloušťky kůže; kryty na objektivy; objektivy pro astrofotografii; dopisní váhy; nivelacní prístroje; nivelační latě [geodetické nástroje]; vodováhy (nástroje pro určování vodorovné polohy); přístroje pro ovládání výtahů; světlovodivá vlákna [optická vlákna [vlákna]]; stmívače světla [regulátory], elektrické; elektronická světelná ukazovátka; osvětlovací přístroje (stabilizátory pro-); bleskosvody; bleskosvody ve tvaru tyčí; omezovače (elektrotechnika); elektrické zámky; rychloměry (měřicí přístroje); reproduktory, ampliony; laterna magica; magnetická datová média; magnetická kódovací zařízení; magnetické páskové jednotky pro počítače; magnetické pásky; magnetické dráty; magnety; ozdobné magnety; lupy [optika]; elektrické odličovací přístroje; manometry, tlakoměry; námořní kompasy; námořní hloubkoměry; značkovací bóje; stožáry pro rádiové spojení; přístroje a stroje pro zkoušení materiálů; matematické prístroje; meridla, merky; měřicí zařízení; měřicí zařízení (elektřina); odmerné sklo; měřicí přístroje; dávkovací (odmerovací) lžíce; mechanické znacení; megafony; rtuťové libely, rtuťové vodováhy; detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; meteorologické balóny; meteorologické přístroje; měřidla, měřicí přístroje; mikrometrická merítka, mikrometry; mikrometrické šrouby pro optické přístroje; mikrometry; mikrofony; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotomy; tachometry, měřiče vzdálenosti pro vozidla; zrcadla pro kontrolu práce; zrcadla [optická]; modemy; stroje na počítání a třídění peněz; monitorovací přístroje elektrické; monitory (počítačový hardware); monitory (počítačové programy); myši (vybavení pro zpracování dat); podložky pod myš;juke box; zařízení a přístroje pro námořní plavbu; námořní signalizační zařízení; navigační přístroje pro vozidla (palubní počítače); navigační přístroje; jehly pro gramofony; nosní klipsy pro potápěče a plavce; notebooky (počítače); objektivy, čočky (optika); pozorovací přístroje; oktanty; ohmmetry; optická zařízení a přístroje; optické snímače znaků; optické kondenzory; optická datová média; optické disky; vodiče ve tvaru vláken, optická vlákna; optické výrobky; diaprojektory, promítací žárovky; žárovky promítací, diaprojektory; optické čočky; oscilografy; pícky, pece laboratorní, sušárny; ozonizátory; parkovací hodiny; urychlovače částic; krokoměry; periskopy; osobní stereo soupravy; měřidla na benzín; kopírovací zařízení [fotografická, elektrostatická, termická]; fotometry; telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; fotoelektrické články, fotočlánky; fyzikální přístroje a nástroje; brýle jako cvikry; pouzdra na skřipce; řetízky k cvikrům; šňůrky na skřipce; obroučky cvikrů; pipety; měřičský stůl (pomůcka pro zeměměřiče); planimetry; desky do akumulátoru; plotry; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; olůvka; olovnice; kapesní kalkulacky; polarimetry; přenosné telefony (mobily); frankovací stroje; váhy (přesné, analytické-); přesné měřicí přístroje; tlakoměry, manometry;automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; tlakoměry (manometry) pro ventily; ukazatele tlaku; zařízení na měření tlaku; tištěné obvody; tiskárny pro počítače; optické hranoly; sondy pro vedecké úcely; centrální procesorové jednotky (procesory); promítací přístroje; promítací plátna; ochranná zařízení proti rentgenovému záření [rentgenovým paprskům], nikoliv pro lékařské účely; osobní ochranné prostredky proti nehodám; ochranné přílby; ochranné helmy pro sportovce; ochranné masky; letecké ochranné odevy; úhloměry (měřicí nástroje); děrovací stroje (na děrné štítky) kancelářské; tlačítka ke zvonkům; pyrometry; ukazatele množství;odkapávače k fotografickým účelům; radarová zařízení; rádiové pagery (zařízení pro rádiové přenášení zpráv); radiologické přístroje pro průmyslové účely; clony proti radiaci pro průmyslové účely; rádia; radiotelegrafická zarízení; radiotelefonní zařízení; bezpečnostní zařízení pro železniční dopravu; dálkoměry; čtecí zařízení (zpracování dat); audio a video přijímače;zařízení na výměnu gramofonových jehel; gramofony; reduktory [elektrické]; odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); refraktometry; refraktory, čočkové dalekohledy; regulacní prístroje, elektrické; relé (elektrická-); dálkové ovladače; odpory (elektrické); respirátory na filtraci vzduchu; dýchací masky, s výjimkou dýchacích masek pro umělé dýchání; resuscitační panna (učební pomůcka); retorty; stojany pro křivule; otáčkoměry; reostaty; Jezdecké přilby; dopravní značky světelné nebo mechanické; virgule, proutky pro proutkaře; trasírky [nástroje pro měření]; rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; rentgenové filmy (exponované-);zařízení na ochranu proti rentgenovým paprskům, pro nelékařské účely; pravítka (měřicí nástroje); cukroměry, sacharimetry; salinometry; navigační přístroje (satelitní-); váhy; skenery (zpracování dat); plátna [promítací]; závitníkové kalibry; (elektrické přístroje na - ) svařování plastů [obaly]; samoregulační palivová čerpadla; polovodiče; sextanty; pláště elektrických kabelů; spouště uzávěrek (fotografie jako obor); uzávěrky (fotografie jako obor); teleskopy pro střelné zbraně; signalizační zvony, návěstí; návěstí světelná, signální lucerny; signalizační bóje; světelné nebo mechanické signalizační panely; signalizační píšťalky; návěští, semafory světelné nebo mechanické; světelné značení; simulátory řízení a ovládání vozidel; sirény; nástroje na měření síly kůže; posuvná merítka; diaprojektory; logaritmická pravítka; diapozitivy; inklinometry, sklonoměry, svahoměry; paměťové karty [karty s integrovanými obvody]; detektory kouře; zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; elektricky zahřívané ponožky; solární články; ochranné přílby pro pájení; Svářecí přístroje (elektrické-); elektrické pájky; solenoidové ventily (elektromagnetické spínače); sonary; akustická (zvuková) poplašná zařízení; sonometry, hloubkoměry; zařízení pro nahrávání zvuku; přístroje pro nahrávání zvuku; disky pro nahrávání zvuku; pásky pro zvukové záznamy; přístroje pro reprodukci zvuku; zařízení pro přenos zvuku; sondážní stroje a přístroje; sondážní plomby; olovnice; pouzdra na brýle; brýlové obruby; brýlová skla; Dioptrické brýle; spektrografické prístroje; spektroskopy; tachometry pro vozidla; ukazatele rychlosti, tachometry; rychloměry (fotografie); regulátory otáček pro přehrávače zvuku; sférometry; lihové libely; cívky (fotografie); regulátory osvětlení jeviště;přístroje na kontrolu razítkování dopisů; stativy pro fotoaparáty; kabely startovací pro motory; mincíře [přezmeny, váhy]; automatická řízení pro vozidla; stereoskopy; stereoskopické přístroje; destilační přístroje laboratorní; snímací hroty, jehly gramofonové; sulfitometry; sluneční brýle; zeměměřičská zařízení a přístroje; řetězy zeměměřičské; zeměměřičské přístroje;zeměměřičské libely: záchranné pásy; rozvodné panely; rozvodné skříně [elektrické]; odpojovače (elektřina); tachometry; magnetofony; taxametry; telegrafní dráty; telegrafy (přístroje); telemetry (přístroje pro dálkové měření); telefonní aparáty; telefonní přijímače; telefonní vysílače; telefonní dráty; dálnopisy; čtecí zařízení (pro hlasatele); dálkové spínače; dalekohledy; dálnopisy; televizní přístroje; ukazatele teploty, teploměry; koncovky [elektroinstalace]; zkumavky; zkušební přístroje neurčené pro lékařské účely; zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; teodolity; elektronky a svítidla- zářivky (se žhavenou katodou); elektronky se žhavenou katodou [rádiové]; teploměry, s výjimkou lékařských; termostaty; termostaty pro dopravní prostředky; snímací zařízení pro vlákna; automaty na lístky; docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky); zařízení pro zaznamenávání času; automatické casové spínace; ramena prenosky pro gramofony; totalizátory; dopravní semafory [signalizační zařízení]; transformátory [elektrické]; tranzistory (elektronika); vysílače elektronických signálů; vysílací zařízení (telekomunikace); vysílací zařízení, vysílačky (telekomunikace); diapozitivy [fotografické]; přístroje na promítání diapozitivů; stativy (trojnožky) pro fotoaparáty; turnikety (automatické); urinometry; vakuometry; elektronky (radio); variometry; výstražné trojúhelníky pro vozidla; autorádia; obchodní reklama pro třetí osoby; posuvné měřítko; videokazety; cartridge (paměťové zásuvné moduly) pro videohry; videorekordéry; video obrazovky; videotelefony; videopásky; fotografické hledáčky; viskozimetry; regulátory napětí pro vozidla; přepěťové chrániče; voltmetry; hlasovací stroje; destičky [silikonové plátky]; snímací zařízení pro vlákna; osobní vysílačky; mycí misky [fotografie]; vodoznaky, vodočty; bóje; vlnoměry; mostové váhy; zařízení a přístroje na vážení; vážící stroje; závaží; svařovací elektrody; výstražné píšťalky; větrné pytle ukazující směr větru; izolační svorky [elektroinstalace]; elektrické dráty; dráty ze slitin kovů [pojistkové]; textové procesory; ochranné štíty na obličej pro dělníky; zápěstní opěrky pro práci s počítačem; rentgenové filmy (exponované); roentgenové snímky ne pro lékařské účely; rentgenové přístroje a zařízení, ne pro lékařské účely; rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; regulátory napětí;antény (elektrické antény); kombinace přístroje;jednovodičové multiplexní sítě; dávkovače paliva a palivoměry; teploměry a snímače teploty; olejové tlakoměry a měrky oleje;sestavy nástrojů (kombinovaná měřidla); tachografy;měřiče průtoku vzduchu pro motory;detektory úniku halogenů;snímače podtlaku;lambda-sondy;čidla škrticí klapky;snímače teploty nasávaného vzduchu;smímače teploty chladicí kapaliny;snímače klepání motoru;čidla polohy kliky;teplotní čidla výfukových plynů;čidla chudé směsi;čidla teploty okolního vzduchu;čidla slunečního záření (aktinometry);čidla odpařovačů;čidla řízení výšky;čidla řízení; piezoelektrické senzory;čidla rychlosti kol; Akcelerometr;čidla zadní nápravy;čidla nárazu;bezpečnostní čidla;ultrazvukové senzory;rychlostní čidla;čidla magnetického pole;dešťová čidla; počítače (elektronické ovládací jednotky);počítače na řízení emisí; ruční terminály na čárové kódy; magnetické kódované karty; magnetické karty (magnetické nosiče dat); snímače/zapisovače magnetických karet; přístroje na rozpoznávání identifikačních karet;pracovní stanice (pro automatizaci továren) (přístroje pro datovou komunikaci a zpracování dat);elektrické řídicí jednotky pro výrobu strojů a robotů; přístroje na rozpoznávání otisků prstů; přístroje pro rozpoznávání hlasu;programovatelný automatický regulátor;bezdotyková identifikační karta;bezkontaktní čtečky/zapisovače identifikačních karet; mikrovlnné radiofrekvenční identifikační přístroje; zařízení pro optické rozpoznávání;počítač pro numerické řídicí stroje; magnetické disky; optické magnetické disky;CRT (obrazovkové elektronky);zesilovače pro klimatizační zařízení;počítače pro automatická klimatizační zařízení;ovládací panely pro klimatizační zařízení; přenosné baterie; solární články; elektrická zabezpečovací zařízení proti krádeži; elektrická zařízení na hubení hmyzu;ovladače (zařízení na elektromagnetický pohon); automobilová navigační zařízení;přístroje na čtyřkolové řízení pro vozidla; automatická řízení pro vozidla; elektrické přístroje na uzamykání dveří;solenoidy (elektromagnetické ventily); ultrazvukové výstražné přístroje; řídicí přístroje na měření času; přístroje pro kontrolu světel;blikající světla a jejich elektrické nebo elektronické ovladače.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; bouliers compteurs; machines comptables; caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; acidimètres; acidimètres pour batterie d'accumulateurs; coupleurs acoustiques; avertisseurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner; antennes; aéromètres; agenda électronique; appareils pour l'analyse de l'air; timbres avertisseurs électriques; alarmes; alcoomètres; alidade à lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; appareils de divertissement, à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; anémomètres; dessins animés; batteries d'anodes; anodes; répondeurs; antennes; anticathodes; visières anti-éblouissantes; lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs antivol; apertomètres [optique]; induits [électricité]; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'attraction et destruction des insectes; appareils d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques bancaires (GAB); instruments azimutaux; romaines [balances]; dispositifs d'équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'allumage; piles de lampes de poche; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batteries; bacs d' accumulateurs; balises lumineuses; cloches de signalisation; sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; clignotants (signaux lumineux); appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de dérivation [électricité];gilets pare-balles; vibreurs sonores; bourdons électriques; boîtiers de haut-parleurs; câbles électriques; disques à calcul; machines à calculer; anneaux à calibrer; calibres; caméscopes; appareils photographiques; condensateurs; mesures de capacité; tubes capillaires; réglets (règles à coulisse); intermédiaires photographie; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; trousses de dissection [microscopie]; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; réducteurs [électricité]; appareils de cadrage pour diapositives; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; appareils et instruments de chimie; puces (circuits intégrés); bobines de self; appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes; allume-cigares pour automobiles; caméras [appareils cinématographiques]; film cinématographique (appareils pour le montage d'un); films cinématographiques sensibilisés mais non impressionnés; disjoncteurs; conjoncteurs; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; indicateurs de pente; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, irradiations et le feu; habillement pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes pour appareils de prépaiement; portillons à prépaiement pour parcs à voitures; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; collecteurs électriques; commutation (appareils électriques de -); commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts (CD-ROMs); comparateurs;boussoles; compas [instruments de mesure]; programmes de jeux pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; programme d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels, programmes enregistrés; ordinateurs; condensateurs; conducteurs électriques; raccordements électriques; raccords de lignes électriques; connexions; lentilles de contact; contacts électriques; contacts électriques en métaux précieux; étuis pour verres de contact; coffret pour lames de microscopes; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; verres correcteurs [optique]; instruments de cosmographie; détecteurs de fausse monnaie; mécanismes pour appareils à jetons; compteurs;contrôleurs acoustiques; coupleurs [informatique]; accouplements électriques; caches de prises électriques; coupelles; creusets; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; chambres noires [photographie]; appareil pour le traitement de l'information; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; densimètres; densitomètres; détecteurs; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic non à usage médical; diaphragmes (acoustiques); membranes pour appareils scientifiques; diaphragmes [photographie]; dictaphones; appareils de diffraction [microscopie]; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; unités de disquettes pour ordinateurs; disques (magnétiques); appareils pour mesurer la distance; appareils pour l'enregistrement de distances; appareils pour la distillation à usage scientifique; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; distributeurs automatiques; masques de plongée; combinaisons de plongée; puces à ADN; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l' ouverture des portes; doseurs; appareils de dosage; égouttoirs pour travaux photographiques; mètres de couturières; appareils à sécher les épreuves photographiques; sécheuses pour la photographie; canalisations électriques; lecteurs de DVD; dynamomètres; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de soudure électrique à l'arc; sonnettes de portes électriques; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; indicateurs de pertes électriques; appareils de soudure électrique; conduits d'électricité; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; clôtures électriques; rails électriques pour le montage de spots; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; tableaux d'affichage électroniques; crayons électroniques [pour unités d' affichage visuel]; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour les marchandises; appareils de galvanoplastie; dispositifs de commande pour ascenseurs; cartes magnétiques encodées; bracelets d'identification magnétiques codés; appareils pour agrandissements [photographie]; épidiascopes; ergométries; posemètres; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; oculaires;instruments à lunettes; visières; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie;fermentation (dispositif) [appareil de laboratoire]; câbles à fibres optiques; appareils à couper les pellicules; pellicules [films] impressionnées; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la photographie; avertisseurs d'incendie; pompes à incendie; flashes [photographie]; clignotants [signaux lumineux]; flashes (photographie); fers à repasser électriques; flotteurs pour la baignade et la natation; disquettes; écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; appareils pour l'analyse des aliments; cadres pour diapositives;machines à affranchir; fréquencemètres; fours pour expériences en laboratoire; mobilier spécial de laboratoire; fils en alliages métalliques (fusibles); fusibles; galènes [détecteurs]; piles galvaniques; éléments galvaniques; appareils de galvanisation; galvanomètres; jeux (appareils de) conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; vêtements pour la protection contre le feu; instruments pour l'analyse des gaz; niveaux d' essence; gazomètres; jauges; appareils à glacer les épreuves photographiques; gants de plongée; lunettes de sport; indicateurs de pente; réseaux d'accumulateurs électriques; appareils électrothermiques à onduler les cheveux;kits mains libres pour téléphones; bandes de nettoyage de têtes de lecture; écouteurs; appareils de contrôle de la chaleur; appareils héliographiques; arrondisseurs pour la couture; batteries d'anodes; appareils à haute fréquence; supports de bobines électriques; hologrammes; pavillons de haut-parleurs; hydromètres; hygromètres; gaines d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; cartes magnétiques d'identification; dispositifs électriques d' allumage à distance [mise à feu]; allumage (batterie d'-); indicateurs de pente; couveuses pour la culture bactérienne; indicateurs [électricité]; inducteurs [électricité]; cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire); circuits intégrés; appareils d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; inverseurs [électricité]; machines à facturer; appareils d' ionisation non pour le traitement de l' air; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques pour le traitement de données; automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; manchons de jonction pour câbles électriques; plateaux de laboratoire; lacto-densimètres; pèse-lait; ordinateurs portables; lasers non à usage médical;appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; bonnettes (optique); objectifs pour l'astrophotographie; pèse-lettres; instruments de nivellement; jalons [instruments d'arpentage]; niveaux [instruments pour donner l' horizontale]; dispositifs de commande pour ascenseurs; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; régulateurs (variateurs) de lumière; pointeurs électroniques électroluminescents; ballasts d'éclairage; paratonnerres; paratonnerres; limiteurs [électricité]; serrures électriques; lochs; haut-parleurs; lanternes magiques; supports de données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants; aimants décoratifs; loupes [optique]; appareils pour le démaquillage électriques; manomètres; compas de marine; chercheurs sous-marins; bouées de repérage; pylônes de liaison radio; instruments et machines pour essais de matériaux; instruments mathématiques; mesures; appareils de mesurage; appareils électriques de mesure; verrerie graduée; instruments de mesurage; cuillers de dosage; enseignes mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs d' objets métalliques à usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; instruments météorologiques; compteurs; palmers; vis micrométriques pour instruments d'optique; palmers; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; miroirs d' inspection pour travaux; miroirs (optiques); modems; machines à compter et trier l'argent; appareils électriques de surveillance; moniteurs (matériels); moniteurs (programmes d'ordinateurs); souris [informatique]; tapis de souris;automates à musique à prépaiement; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs embarqués]; instruments pour la navigation; saphirs de tourne-disques; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs bloc-notes; objectifs (optique); instruments d'observation; octants; ohmmètres; appareils et instruments optiques; lecteurs optiques; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques pour le traitement de données; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; articles optiques; lanternes optiques; lampes optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours pour expériences en laboratoire; ozoniseurs [ozonisateurs]; parcmètres; accélérateurs de particules; podomètres; périscopes; baladeurs; niveaux d'essence; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); photomètres; appareils pour la phototélégraphie; cellules photovoltaïques; physique (appareils et instruments de); lunettes en tant que pince-nez; étuis pour pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; pipettes; planchettes [instruments d' arpentage]; planimètres; plaques pour accumulateurs électriques; traceurs; prises de courant; plombs de fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; téléphones portables (téléphones portables); compteurs de timbres-poste; trébuchets [balances]; appareils de mesure de précision; manomètres;avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves; enregistreurs de pression; appareils de mesure de pression; circuits imprimés; imprimantes pour ordinateurs; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; unités centrales de traitement [processeurs]; appareils de projection; écrans de projection; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; rapporteurs [instruments de mesure]; machines de bureau à cartes perforées; boutons de sonnerie; pyromètres; indicateurs de quantités;égouttoirs pour travaux photographiques; radars; télé-avertisseurs radio; appareils de radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; postes de radio; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; télémètres; lecteurs [informatique]; récepteurs (audio et vidéo);dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; tourne-disques; réducteurs [électricité]; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils électriques de contrôle; relais électriques; appareils de téléguidage; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l' air; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; mannequins de réanimation (appareils d'enseignement); cornues; suppports de cornues; compte-tours; rhéostats; Bombes d'équitation; bornes routières lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; jalons [instruments d'arpentage]; appareils Roentgen non à usage médical; films Roentgen impressionnés;dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; règles [instruments de mesure]; saccharimètres; pèse-sels; appareils pour navigation par satellite; balances; explorateurs (scanneurs) (informatique); écrans [photographie]; jauges de taraudage; scellement de matières plastiques (appareils électriques pour le) [conditionnement]; pompes autorégulatrices à combustible; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; déclencheurs [photographie]; obturateurs [photographie]; lunettes de visée pour armes à feu; cloches de signalisation; lanternes à signaux; bouées de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes lumineuses; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; sirènes; cuir (instruments de mesure de l'épaisseur du -); pieds à coulisse; appareils de projection de diapositives; règles à calcul; diapositives; indicateurs de pente; cartes à puce intelligentes [cartes à circuits intégrés]; détecteurs de fumée; prises de courant; chaussettes chauffées électriquement; piles solaires; masques de soudeurs; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; vannes magnétiques (interrupteurs électromagnétiques); sonars; avertisseurs acoustiques; sonomètres; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour l'enregistrement du son; disques acoustiques; films pour l'enregistrement des sons; appareils de reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de sondes; étuis pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; Lunettes (optique); spectrographes; spectroscopes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle; enrouleurs [photographie]; régulateurs d'éclairage de scène;timbrage des lettres (appareils de contrôle du -); pieds d'appareils photographiques; câbles de démarrage pour moteurs; romaines [balances]; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; saphirs de tourne-disques; sulfitomètres; lunettes de soleil; appareils et instruments géodésiques; chaînes d' arpenteur; instruments géodésiques,;niveaux à lunette, ceintures de natation; tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; sectionneurs (électricité); tachymètres; enregistreurs à bande magnétique; taximètres; fils télégraphiques; télégraphes [appareils]; télémètres; appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; télé-prompteurs; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; appareils de télévision; indicateurs de température; bornes [électricité]; éprouvettes; appareils d'analyse à usage non médical; installations électriques pour préserver du vol; théodolites; ampoules thermoioniques; audions [radio]; thermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; compte-fils; distributeurs de billets (tickets); horloges [dispositifs pour l'enregistrement du temps]; appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries non destinées à l'horlogerie; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; dispositifs de feux de circulation (dispositifs de signalisation); transformateurs électriques; transistors [électronique]; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; diapositives; appareils de projection de diapositives; trépieds pour appareils photographiques; tourniquets [portillons tournants] automatiques; uromètres; vacuomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de radio pour véhicules; promotion des ventes (pour des tiers); verniers; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; téléphones vidéo; bandes vidéo; viseurs photographiques; viscosimètres; régulateur de voltage pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; voltmètres; machines à voter; plaquettes de silicium [pour circuits intégrés]; compte-fils; talkies-walkies; bacs de rinçage [photographie]; indicateurs du niveau d'eau; flotteurs pour la natation; ondemètres; bascules [appareils de pesage]; appareils et instruments de pesage; machines de pesage; poids; électrodes pour la soudure; avertisseurs à sifflet d'alarme; manches à air pour indiquer la direction du vent; serre-fils [électricité]; fils électriques; fils en alliages métalliques [fusibles]; appareils de traitement de texte; écrans pour la protection du visage des ouvriers; repose-poignet pour ordinateurs; films Roentgen impressionnés; radiographies, autres qu' à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; tubes à rayons Roentgen non à usage médical; régulateurs de tension;antennes (antennes d'alimentation); émetteurs/récepteurs;réseau multiple à câble unique; indicateurs de carburant et jauges; indicateurs de température et jauges; indicateurs de pression d' huile et jauges;groupes d'instruments (compteur de combinaisons); tachygraphes;appareils de mesure du débit d'air (pour moteurs);détecteurs de fuites pour halogènes;capteurs de vide;capteurs d'oxygène;capteurs d'obturateur;capteurs de température de l'air d'admission;capteurs de température de refroidissement;capteurs de cognements;capteurs de position du bras de manivelle;capteurs de température des gaz d'échappement;capteurs de mélange pauvre;capteurs de température de l'air ambiant;capteurs de rayonnement solaire (actinomètre);capteurs d'évaporateur;capteurs de contrôle de la hauteur;capteurs de direction; capteurs piézoélectriques;capteurs de vitesse des roues; Accéléromètre;capteurs d'essieu arrière;capteurs de chocs;capteurs de sécurité;capteurs à ultrasons;capteurs de vitesse;capteurs de champ magnétique;capteurs de pluie; ordinateurs (unités de contrôle électroniques);ordinateurs de contrôle des émissions; terminaux de codes à barres portables; cartes magnétiques encodées; cartes magnétiques (support de données magnétiques); lecteurs/graveurs de carte magnétique; appareil de reconnaissance de carte d'identification;poste de travail d'automatisation d'usine (appareils de traitement et de communication des données);unités de contrôle électriques (pour la fabrication de machines et de robots); appareils de vérification d'empreintes; appareils de reconnaissance vocale;commandes programmables;cartes d'identification sans contact;lecteurs/enregistreurs de cartes d'identification sans contact; appareils d'identification de fréquence radio micro-onde; dispositifs de reconnaissance optique;ordinateurs pour machines de contrôle numérique; disques magnétiques; disques optiques magnétiques;TRC (tube à rayon cathodique);amplificateurs pour climatiseurs d'air;ordinateurs pour climatiseurs automatiques;panneaux de commande pour climatiseurs d'air; batteries portables; piles solaires; installations électriques pour préserver du vol; dispositifs électriques pour tuer les insectes;actionneurs (dispositifs à fonctionnement électromagnétique); appareils de navigation pour voitures;appareils de direction 4 roues motrices pour véhicules; appareils de direction automatique pour véhicules; serrures électriques de portières;solénoide (vannes électromagnétiques); appareils d'avertissement sonar; appareils de contrôle du minutage; appareils de commande d'éclairage;lampes clignotantes et leur contrôleur électrique ou électronique.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; abacuses; accounting machines; accumulator boxes; accumulator jars; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; acid hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic couplers; acoustic [sound] alarms; actinometers; adding machines; aerials; aerometers; agendas (electronic -); air analysis apparatus; alarm bells, electric; alarms; alcoholmeters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; amplifying valves; amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor; anemometers; animated cartoons; anode batteries; anodes; answering machines; antennas; anticathodes; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare visors; anti-interference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus; apertometers [optics]; armatures [electricity]; asbestos clothing for protection against fire; astronomy (apparatus and instruments for -); attracting and killing insects (electric devices for -); audiovisual teaching apparatus; automated teller machines [ATM]; azimuth instruments; balances [steelyards]; balancing apparatus; bar code readers; barometers; batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting; batteries for pocketlamps; battery boxes; battery chargers; battery jars; beacons, luminous; bells (signal -); bells [warning devices]; betatrons; binoculars; blinkers [signalling lights]; blueprint apparatus; boiler control instruments; branch boxes [electricity]; bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; buzzers; buzzers, electric; cabinets for loudspeakers; cables, electric; calculating disks; calculating machines; calibrating rings; callipers; camcorders; cameras [photography]; capacitors; capacity measures; capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark plates [photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; cash registers; cassette players; cathodes; cathodic anti-corrosion apparatus; cell switches [electricity]; centering apparatus for photographic transparencies; chargers for electric batteries; chemistry apparatus and instruments; chips [integrated circuits]; choking coils [impedance]; chromatography apparatus for laboratory use; chronographs [time recording apparatus]; cigar lighters for automobiles; cinematographic cameras; cinematographic film (apparatus for editing -); cinematographic film, exposed; circuit breakers; circuit closers; cleaning apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for sound recording discs; clinometers; clothing especially made for laboratories; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection against fire; coaxial cables; coils, electric; coin-operated apparatus (mechanisms for -); coin-operated gates for car parks or parking lots; coin-operated mechanisms for television sets; collectors, electric; commutation (electric apparatus for -); commutators; compact disc players; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only memory]; comparators; compasses (directional -); compasses [measuring instruments]; computer game programs; computer keyboards; computer memories; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software]; computer software, recorded; computers; condensers [capacitors]; conductors, electric; connections, electric; connections for electric lines; connectors [electricity]; contact lenses; contacts, electric; contacts, electric, of precious metal; containers for contact lenses; containers for microscope slides; control panels [electricity]; converters, electric; copper wire, insulated; correcting lenses [optics]; cosmographic instruments; counterfeit [false] coin detectors; counter-operated apparatus (mechanisms for -); counters; couplers (acoustic -); couplers [data processing equipment]; couplings, electric; covers for electric outlets; crucibles [laboratory]; cupels [laboratory]; current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [photography]; darkrooms [photography]; data processing apparatus; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; densimeters; densitometers; detectors; detectors (smoke -); diagnostic apparatus, not for medical purposes; diaphragms [acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; diaphragms [photography]; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; discharge tubes, electric, other than for lighting; disk drives for computers; disks, magnetic; distance measuring apparatus; distance recording apparatus; distillation apparatus for scientific purposes; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; distribution consoles [electricity]; distribution machines, automatic; divers' masks; diving suits; DNA chips; door closers, electric; door openers, electric; dosage dispensers; dosimeters; drainers for use in photography; dressmakers' measures; drying apparatus for photographic prints; drying racks [photography]; ducts [electricity]; DVD players; dynamometers; editing appliances for cinematographic films; electric arc cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric door bells; electric installations for the remote control of industrial operations; electric loss indicators; electric welding apparatus; electricity conduits; electricity mains (materials for -) [wires, cables]; electrified fences; electrified rails for mounting spot lights; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolysers; electromagnetic coils; electronic notice boards; electronic pens [visual display units]; electronic pocket translators; electronic publications, downloadable; electronic tags for goods; electroplating apparatus; elevator operating apparatus; encoded cards, magnetic; encoded identification bracelets, magnetic; enlarging apparatus [photography]; epidiascopes; ergometers; exposure meters [light meters]; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; eyepieces (instruments containing -); eyeshades; facsimile machines; false coin detectors; fermentation (apparatus for -) [laboratory apparatus]; fibre [fiber (Am.)] optic cables; film cutting apparatus; films, exposed; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for photography; filters [photography]; fire alarms; fire engines; flash-bulbs [photography]; flashing lights [luminous signals]; flashlights [photography]; flat irons, electric; floats for bathing and swimming; floppy disks; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; food analysis apparatus; frames for photographic transparencies; franking (apparatus to check -); frequency meters; furnaces for laboratory experiments; furniture especially made for laboratories; fuse wire; fuses; galena crystals [detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; galvanizing apparatus; galvanometers; games (apparatus for -) adapted for use with an external display screen or monitor; garments for protection against fire; gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; gauges; glazing apparatus for photographic prints; gloves for divers; goggles for sports; gradient indicators; grids for batteries; hair-curlers, electrically heated; hands-free kits for phones; head cleaning tapes [recording]; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus; hemline markers; high tension batteries; high-frequency apparatus; holders for electric coils; holograms; horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; identification sheaths for electric wires; identification threads for electric wires; identity cards, magnetic; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; ignition (electric apparatus for remote -); inclinometers; incubators for bacteria culture; indicators [electricity]; inductors [electricity]; integrated circuit cards [smart cards]; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers; inverters [electricity]; invoicing machines; ionisation apparatus, not for the treatment of air; jigs [measuring instruments]; juke boxes for computers; juke boxes, musical; junction boxes [electricity]; junction sleeves for electric cables; laboratory trays; lactodensimeters; lactometers; laptop computers; lasers, not for medical purposes; leather (appliances for measuring the thickness of -); lens hoods; lenses for astrophotography; letter scales; levelling instruments; levelling staffs [surveying instruments]; levels [instruments for determining the horizontal]; lift operating apparatus; light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; light dimmers [regulators], electric; light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; lightning arresters; lightning conductors [rods]; limiters [electricity]; locks, electric; logs [measuring instruments]; loudspeakers; magic lanterns; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tape units for computers; magnetic tapes; magnetic wires; magnets; magnets (decorative -); magnifying glasses [optics]; make-up removing appliances, electric; manometers; marine compasses; marine depth finders; marking buoys; masts for wireless aerials; material testing instruments and machines; mathematical instruments; measures; measuring apparatus; measuring devices, electric; measuring glassware; measuring instruments; measuring spoons; mechanical signs; megaphones; mercury levels; metal detectors for industrial or military purposes; meteorological balloons; meteorological instruments; meters; micrometer gauges; micrometer screws for optical instruments; micrometers; microphones; microprocessors; microscopes; microtomes; milage recorders for vehicles; mirrors for inspecting work; mirrors [optics]; modems; money counting and sorting machines; monitoring apparatus, electric; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; mouse [data processing equipment]; mouse pads; musical automata (coin-operated -) [juke boxes]; nautical apparatus and instruments; naval signalling apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; navigational instruments; needles for record players; nose clips for divers and swimmers; notebook computers; objectives [lenses] [optics]; observation instruments; octants; ohmmeters; optical apparatus and instruments; optical character readers; optical condensers; optical data media; optical discs; optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; optical goods; optical lamps; optical lanterns; optical lenses; oscillographs; ovens for laboratory experiments; ozonisers [ozonators]; parking meters; particle accelerators; pedometers; periscopes; personal stereos; petrol gauges; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; photometers; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; physics (apparatus and instruments for -); pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; pipettes; plane tables [surveying instruments]; planimeters; plates for batteries; plotters; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; plumb bobs; plumb lines; pocket calculators; polarimeters; portable telephones; postage stamp meters; precision balances; precision measuring apparatus; pressure gauges; pressure in vehicle tires [tyres] (automatic indicators of low -); pressure indicator plugs for valves; pressure indicators; pressure measuring apparatus; printed circuits; printers for use with computers; prisms [optics]; probes for scientific purposes; processors [central processing units]; projection apparatus; projection screens; protection devices against x-rays [roentgen rays], not for medical purposes; protection devices for personal use against accidents; protective helmets; protective helmets for sports; protective masks; protective suits for aviators; protractors [measuring instruments]; punched card machines for offices; push buttons for bells; pyrometers; quantity indicators; racks (photographic -); radar apparatus; radio pagers; radiological apparatus for industrial purposes; radiology screens for industrial purposes; radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway traffic safety appliances; range finders; readers [data processing equipment]; receivers (audio- and video-); record player needles (apparatus for changing -); record players; reducers [electricity]; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; refractometers; refractors; regulating apparatus, electric; relays, electric; remote control apparatus; resistances, electric; respirators for filtering air; respirators, other than for artificial respiration; resuscitation mannequins [teaching apparatus]; retorts; retorts' stands; revolution counters; rheostats; riding helmets; road signs, luminous or mechanical; rods for water diviners; rods [surveying instruments]; roentgen apparatus not for medical purposes; roentgen films, exposed; roentgen rays (protection devices against - ), not for medical purposes; rulers [measuring instruments]; saccharometers; salinometers; satellite navigational apparatus; scales; scanners [data processing equipment]; screens [photography]; screw-tapping gauges; sealing plastics (electrical apparatus for -) [packaging]; self-regulating fuel pumps; semi-conductors; sextants; sheaths for electric cables; shutter releases [photography]; shutters [photography]; sighting telescopes for firearms; signal bells; signal lanterns; signalling buoys; signalling panels, luminous or mechanical; signalling whistles; signals, luminous or mechanical; signs, luminous; simulators for the steering and control of vehicles; sirens; skins (apparatus for measuring the thickness of -); slide calipers; slide projectors; slide-rules; slides [photography]; slope indicators; smart cards [integrated circuit cards]; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; socks, electrically heated; solar batteries; solderers' helmets; soldering apparatus, electric; soldering irons, electric; solenoid valves [electromagnetic switches]; sonars; sound alarms; sound locating instruments; sound recording apparatus; sound recording carriers; sound recording discs; sound recording strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus and machines; sounding leads; sounding lines; spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; spectacles [optics]; spectrograph apparatus; spectroscopes; speed checking apparatus for vehicles; speed indicators; speed measuring apparatus [photography]; speed regulators for record players; spherometers; spirit levels; spools [photography]; stage lighting regulators; stamping mail (apparatus to check -); stands for photographic apparatus; starter cables for motors; steelyards [lever scales]; steering apparatus, automatic, for vehicles; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; styli for record players; sulphitometers; sunglasses; surveying apparatus and instruments; surveying chains; surveying instruments; surveyors' levels: swimming belts; switchboards; switchboxes [electricity]; switches, electric; tachometers; tape recorders; taximeters; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; telemeters; telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters; telescopes; teletypewriters; television apparatus; temperature indicators; terminals [electricity]; test tubes; testing apparatus not for medical purposes; theft prevention installations, electric; theodolites; thermionic lamps and tubes; thermionic valves [radio]; thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; thread counters; ticket dispensers; time clocks [time recording devices]; time recording apparatus; time switches, automatic; tone arms for record players; totalizators; traffic-light apparatus [signalling devices]; transformers [electricity]; transistors [electronic]; transmitters of electronic signals; transmitters [telecommunication]; transmitting sets [telecommunication]; transparencies [photography]; transparency projection apparatus; tripods for cameras; turnstiles, automatic; urinometers; vacuum gauges; vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle breakdown warning triangles; vehicle radios; vending machines; verniers; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens; video telephones; videotapes; viewfinders, photographic; viscosimeters; voltage regulators for vehicles; voltage surge protectors; voltmeters; voting machines; wafers [silicon slices]; waling glasses; walkie-talkies; washing trays [photography]; water level indicators; water wings; wavemeters; weighbridges; weighing apparatus and instruments; weighing machines; weights; welding electrodes; whistle alarms; wind socks for indicating wind direction; wire connectors [electricity]; wires, electric; wires of metal alloys [fuse wire]; word processors; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with computers; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; X-rays tubes not for medical purposes; voltage regulators; aerials (power antenna); transceivers; single wire multiplex network; fuel meters and gauges; temperature meters and gauges; oil pressure meters and gauges; instruments clusters (combination meter); tachographs; air flow meters (for engines); halogen leak detector; vacuum sensor; oxygen sensor; throttle sensor; intake air temperature sensor; coolant temperature sensor; knock sensor; crank position sensor; exhaust gas temperature sensor; lean mixture sensor; ambient air temperature sensor; solar radiation sensor (actinometer); evaporator sensor; height control sensor; steering sensor; piezoelectric sensor; wheel speed sensor; accelerometer; rear axle sensor; crash sensor; safety sensor; ultrasonic sensor; speed sensor; magnetic field sensor; rain sensor; computers (electronic control units); emission control computer; bar-code handy terminals; magnetic encoded cards; magnetic card (magnetic data media); magnetic card readers/writers; identification card recognition apparatus; F A (factory automation) work station (data communication and processing apparatus); electric control unit (for manufacturing machines and robots); finger print verification apparatus; voice recognition apparatus; programmable controller; contact-less identification card; contact-less identification card readers/writers; microwave radio frequency identification apparatus; optical recognition devices; computer for numerical-control machines; magnetic discs; optical magnetic discs; CRT (cathod ray tube); amplifier for air-conditioners; computer for automatic air-conditioners; control panels for air-conditioners; portable batteries; solar batteries; electric theft prevention installations; electric devices for killing insects; actuators (electromagnetically driven devices); car navigation apparatus; 4-wheel steering apparatus for vehicles; automatic steering apparatus for vehicles; electric door lock apparatus; solenoid (electromagnetic valves); sonar warning apparatus; timing control apparatus; light control apparatus; flashing lights and its electric or electronic controller.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; acetylénové generátory; klimatizační zařízení pro vozidla; klimatizační zařízení; klimatizační zařízení; zařízení k chlazení vzduchu; zařízení k dezodorizaci vzduchu; sušičky vzduchu; zařízení k filtraci vzduchu; stroje a přístroje na čištění vzduchu; ohřívače vzduchu (opakovaný ohřívač vzduchu); vzduchové sterilizátory; ventily vzduchové pro parní vytápěcí tělesa; lihové hořáky, kahany; zařízení proti oslnění pro automobily [příslušenství světel]; zařízení proti oslnění pro automobily [světelné vybavení]; trysky (přístroj na vodovodním kohoutku, který zmírňuje sílu proudu vody); přístroje pro čištění akvárií; akvarijní (přístroje na vytápění); osvětlení akvárií; obloukové lampy; odlučovač popílku (automatické dopravníky);truhlíky na popel (pecové-); automobilové reflektory; rožne na opékání masa; vanové příslušenství (armatury); teplovzdušné vanové příslušenství; koupelnové armatury; koupelnové obklady, vyzdívky; vanové zařízení; koupací vany; vany pro sedací koupele; ohřívadla; zařízení na chlazení nápojů; svítidla pro jízdní kola; bidety; elektrické přikrývky neurčené k lékařským účelům; kotlové trouby do vytápěcích zařízení; kotle, ne jako části strojů; stroje na pečení chleba; toustovače; hořáky; obloukové lampy (uhlík do-); stropní světla; radiátory ústředního topení; lustry; kouřovody, pro komíny; chromatografické přístroje (pro průmyslové účely); čisté komory [sanitární zařízení]; kávové filtry, elektrické; elektrické kávovary; kávovary (elektrické filtrační-); zařízení na pražení kávy; závity [části destilačních, topných a ochlazovacích zařízení];chladicí nádoby; sporáky; Přístroje a zařízení na vaření; sporáky (vařiče); kuchyňské potřeby, elektrické; chladicí zařízení pro pece; chladicí zařízení a aparatury; chladicí zařízení a stroje; chladicí zařízení na kapaliny; chladicí zařízení na chlazení tabáku; zařízení na chlazení vody; lampy na kadeření vlasů;elektrické vyhřívací podušky, s výjimkou podušek pro lékařské účely; světla pro jízdní kola; zvlhčovače (topení); fritézy, elektrické (fritovací hrnce); rozmrazovací zařízení pro vozidla; přístroje pro snížení obsahu organických potravin; odstraňování zápachu (prostředky na), s výjimkou prostředků pro osobní potřebu; odsolovací zařízení pro mořskou vodu; přístroje pro sušení; výbojky, elektrické, na osvětlení; zařízení na dezinfekci; dezinfekční dávkovače pro toalety; dezinfekční kontejner pro toalety; Sterilizace (jednoúčelové vaky pro- ); destilační přístroje; destilační zařízení; potápěčské reflektory; vysoušeče vlasů; sušicí zařízení; sušičky (přístroje a zařízení na-); elektrické jogurtovače; elektrické lampy; elektricky vyhřívané koberečky; odpařovače; nádrže expanzní pro ústřední topení; digestoře do kuchyní; lampióny pro slavnostní osvětlení- dekorativní; ventilátory; elektrické ventilátory pro osobní potřebu; větráky [části klimatizačních zařízení];kohoutky potrubní; napájecí zařízení ke kotlům na topení; vlákna do elektrických lamp; klimatizační vzduchové filtry (klimatizace vzduchu); filtry na pitnou vodu; filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost); roštnice; krby, domácí; tvarovky pro trouby; plechy tvarované pro trouby; šachty, trubky (vyzařovací)- (ropný průmysl); signalizační světlo; svítilny [baterky]; trubky pro vytápěcí kotle; splachovací zařízení; kontejnery proplachovací; nánožníky (elektricky vyhřívané-); zařízení na zahřátí chodidel, elektrická nebo neelektrická; fontány (zřídla); kovové konstrukce pro pece a trouby; mrazicí zařízení, mrazničky; Křesadlové zapalovače pro vznícení plynu; sušičky ovoce; šetřiče paliva; truhlíky na popel (pecové-); roštnice- topeniště; pece, kotle;chladicí nádoby pro pece; bojlery (kotle) plynové; plynové hořáky; plynové kondenzátory, s výjimkou kondenzátorů jako součástí strojů; Plynové generátory; plynové zapalovače; pračky na plyn (části plynových zařízení); přístroje na čištění plynu; hořáky (desinfekční); čisticí lampy vzduchu od bakterií (germicidní); grily na opékání; grily na opékání; sušiče na vlasy; zařízení na sušení rukou pro umývárny; automobilové reflektory; krby; tepelné akumulátory; výměníky tepla, ne jako části strojů; tepelná čerpadla (pumpy); tepelné regenerátory; ohřívače pro kojenecké lahve (elektrické-); ohřívače vody pro koupele; topná tělíska pro žehličky; topení (vytápěcí tělesa pro automobily); vytápěcí zařízení; vytápěcí zařízení (elektrická-); rozmrazovače skel ve vozidlech (přístroje); topná zařízení pro topení tuhými, tekutými nebo plynovými palivy; kotle pro vytápění; ohřívací podložky, elektrické, neurčené pro lékařské účely; topné články; vlákna (elektrická vyhřívací); aparatury pro vytápění; zařízení pro ohřev teplé vody; ohřívací zařízení [voda]; výhřevné desky (pláty); teplovzdušná zařízení; lázeňské vybavení (teplovzdušné lázně); ohřívače vzduchu; plotýnkové vařiče; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení; hydranty; chladničky; přístroje a stroje na výrobu ledu; ponorné ohřívače; hořáky; vzduchové ionizátory; elektrické konvice;vypalovací pece [stojany]; kuchyňské sporáky; laboratorní lampy; cylindry (lampové-); cylindry lamp; světelné koule, baňky; objímky na svítidla; reflektory, pro lampy; stínidla na lampy; lampy; lampy pro směrové signály (směrovky); světelné koule, baňky; objímky na lampy; sušičky prádla elektrické; prádelní kotle; lávové kameny na pečení masa na rožni; ventily (regulační) na regulaci hladiny v nádržích; elektrické žárovky; žárovky pro směrovky do vozidel; rozptylovací stínítka; elektrické zapalovače; osvětlovací zařízení a aparatury; osvětlovací zařízení pro vozidla; osvětlovací zařízení pro vzdušné dopravní prostředky; elektrická světla na vánoční stromky; světla pro vozidla; osvětlovací trubice; hořčíková vlákna k osvětlení; mikrovlnné trouby [kuchyňské zařízení]; mlékárenská zařízení na chlazení; důlní lampy (báňské); baterie směšovací (pákové) pro vodovodní potrubí; olejové hořáky; přístroje pro čištění oleje; šamot (příslušenství pro trouby); kyslíko-vodíkové hořáky (autogeny); elektrické ohřívací podložky neurčené pro lékařské účely; benzínové hořáky; potrubní kohouty [nákružky]; potrubí [části hygienických zařízení]; ohřívače talířů; kapesní svítilny; kapesní baterky; polymerizační zařízení; tlakové hrnce [autoklávy], elektrické; tlakové hrnce (elektrické-); lampy do projektoru; uzávěry radiátorů; radiátory (elektrické); radiátory [vytápění]; destilační věže; chladicí zařízení a stroje; zařízení a aparatury pro chlazení; ledničky; chladicí komory; chladicí nádoby; chladicí výkladní skříně [vitríny]; chladničky; regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová zařízení; plynové potrubí (regulační a bezpečnostní příslušenství k-); regulačně-bezpečnostní zařízení pro vodovodní zařízení; pražicí stroje; grily na opékání; zařízení na otáčení rožněm; rožeň (bodec); rožeň (bodec); bezpečnostní zařízení pro vodovodní nebo plynové zařízení a potrubí; bezpečnostní lampy; sanitární zařízení a aparatury; saunová zařízení; pračky plynu (části plynových zařízení); baterky; sprchové kouty [kouty (Am.)]; sprchy; dřezy; objímky na elektrická světla; kolektory solární; pájecí (letovací) lampy; lázeňské vany; pouliční lampy; akumulátory (parní-); parní kotle, ne jako části strojů; parní obličejová zařízení [sauny]; zařízení na výrobu páry; sterilizátory; destilační přístroje; kamna, pece, sporáky; Elektricky vyhřívané polštáře (podušky), nikoliv pro léčebné účely; lampy pouliční; kovové konstrukce pro pece a trouby; přístroje pro chlorování bazénů; solária (přístroje k opalování); Kohoutky a kohouty pro potrubí; kohoutky; termostatické ventily (části topných zařízení); toustovače; tabákové pražiče; záchodové mísy; záchodová sedátka; záchody, přenosné; toalety [splachovací záchody]; lucerny na svícení; zářivky pro osvětlení; koupele parní (přenosné kabiny pro- ); lampy na ultrafialové paprsky ne pro lékařské účely; pisoáry, mušle; automobilové reflektory; reflektory (automobilové-); větrací zařízení; klimatizační zařízení pro automobily; digestoře; ventilační zařízení pro laboratoře (digestoř); oplatková forma elektrická (lívanečník na pečení oplatek- elektrický); chladicí komory; těsnění na vodovodní kohoutky; umyvadla [části sanitárního zařízení]; umyvadla [části sanitárních instalací]; Zařízení na dodávku vody (zásobníky vody); zařízení pro rozvod vody; voda (zařízení na filtrování-); splachovací zařízení; ohřívače vody; zařízení pro přívod vody; aparatury pro úpravu (čištění) vody; úprava vody (zařízení a stroje na čištění nebo-); zařízení a aparatury ke změkčování vody; vodní sterilizátory; zařízení na dodávku vody (zásobníky vody); potrubí jako části hygienických instalací; víření vody (přístroje pro-);klimatizační zařízení pro vozidla a jejich části a příslušenství; ventilátory pro vozidla;větráky pro klimatizační zařízení; elektrické pečicí trouby; vysoušecí a uzavírací přístroje na odpad;infračervené (FIR) vytápěcí přístroje;vytápěcí tělesa pro automobily a jejich části a příslušenství; tepelná čerpadla (pumpy);zahřívací zařízení a chladicí zařízení pro tepelně izolační boxy nebo skladovací nádoby; přenosné sprchy;automatické kohoutky;automatické splachovací ventily (splachovací zařízení);přístroje na čistění vody na koupání;ohřívače vody na koupání; žárovky; elektrické vyhřívací přikrývky, ne pro lékařské účely; obnovovací a regenerační stroje a instalace pro chladiva;rozprašovače na voňavky.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; générateurs d'acétylène; climatisateurs pour véhicules; appareils de conditionnement d'air; installation de climatisation; appareils pour le refroidissement de l'air; appareils de désodorisation de l'air; sécheurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils et machines pour la purification de l'air; sécheurs d'air; stérilisateurs d'air; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; brûleurs à alcool; dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; brise-jet; appareils de filtrage pour aquariums; radiateurs pour aquariums; lampes d'aquarium; lampes à arc; installations automatiques pour transporter la cendre;cendriers de foyers; feux pour automobiles; barbecues; appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; installations de bain; garnitures de baignoires; Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; appareils pour le refroidissement de boissons; feux pour bicyclettes; bidets; couvertures chauffantes, non à usage médical; tubes de chaudières de chauffage; chaudières, autres que pièces de machines; machines à fabriquer le pain; toasteurs; brûleurs; charbon pour lampes à arc; plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres; carneaux de cheminées; Appareils de chromatographie à usage industriel; chambres blanches [installations sanitaires]; filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs de café; serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];récipients frigorifiques; cuisinières; appareils et installations de cuisson; cuisines (réchauds); ustensiles de cuisson électriques; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et installations de refroidissement; installations et machines à rafraîchir; refroidisseurs de liquides (installations); installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le refroidissement de l'eau; lampes destinées à chaffer des fers à friser;coussins [coussinets], électriques, à usage non médical; feux pour cycles; régulateurs de tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour véhicules; déshydratation (dispositifs de déshydratation) de matières organiques alimentaires; appareils de désodorisation non à usage personnel; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils de dessiccation; tubes à décharge électrique destinés à l'éclairage; Appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants pour toilettes; pochettes de stérilisation jetables; appareils pour la distillation; colonnes à distiller; lampes de plongée; sèche-cheveux; appareils de séchage; Appareils et installations de séchage; appareils électriques pour faire des yaourts; lampes électriques; tapis chauffés électriquement; évaporateurs; conduits métalliques de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; lanternes vénitiennes; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; souffleries [parties d'installations d'aération];robinets de canalisation; alimentateurs de chaudières de chauffage; filaments de lampes électriques; filtres pour la climatisation; filtres à eau potable; filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles]; grilles de fourneaux; cheminées d'appartements; garnitures façonnées de fours; garnitures façonnées de fours; tuyaux flamboyants [industrie du pétrole]; flambeaux; torches; carneaux de chaudières de chauffage; chasses d'eau; réservoirs de chasses d'eau; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); Fontaines; armatures de fours; congélateurs; allume-gaz; appareils pour sécher les fruits; économiseurs de combustibles; cendriers de foyer; grilles de fourneaux; fourneaux;bacs refroidisseurs pour fours; boilers à gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz, à l'exception des pièces de machines; Générateurs de gaz; allumeurs de gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; Appareils pour l'épuration du gaz; brûleurs germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; grils [appareils de cuisson]; grils (appareils de cuisson); sèche-cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; phares pour automobiles; foyers; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques, autres que pièces de machines; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; chauffe-biberons électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; installations de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage; appareils électriques de chauffage; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; appareils de chauffage à combustible solide, liquide et gazeux; chaudières de chauffage; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; éléments de chauffage; filaments électriques chauffants; installations de chauffe; installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage (eau); plaques de chauffage; appareils à air chaud; (armatures pour) bains d'air chaud; aérothermes; plaques chauffantes; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; bouches à eau; glacières; appareils et machines à glace; thermoplongeurs; brûleurs (incandescents); appareil d'ionisation pour le traitement de l'air; bouilloires électriques;supports pour le chargement des fours; potagers [fourneaux]; lampes de laboratoire; manchons de lampes; verres de lampes; globes de lampe; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jour; lampes d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; globes de lampes; porte-abat-jour; sèche-linge, électriques; chaudières de buanderie; pierres réfractaires pour grilles de barbecue; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; diffuseurs de lumière; briquets; appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules aériens; lampes électriques pour arbres de Noël; feux de véhicules; tubes lumineux pour l'éclairage; fils de magnésium pour l'illumination; fours micro-ondes (appareils pour la cuisson); installations pour le refroidissement du lait; lampes de mineurs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brûleurs à huile; appareil pour l'épuration de l'huile; garnitures de fours en chamotte; brûleurs oxhydriques; coussinets [coussins] (chauffants), électriques, à usage non médical; brûleurs à pétrole; robinets de canalisation; conduits [parties d'installations sanitaires]; chauffe-plats; lampes de poche; lampes de poche; Installation de polymérisation; marmites autoclaves électriques; casseroles à pression [autocuiseurs] électriques; lampes pour appareils de projection; bouchons de radiateurs; radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]; tours de raffinage pour la distillation; appareils et machines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; d'armoires frigorifiques; de chambres frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines frigorifiques de présentation [armoires de présentation]; réfrigérateurs; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et de sécurité, pour appareils à eau; torréfacteurs; grils (appareils de cuisson); tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; lampes de sécurité; appareils et installations sanitaires; Installations de saunas; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; torches pour l'éclairage; cornières; douches; éviers; douilles de lampes électriques; collecteurs solaires [chauffage]; lampes à souder; bains à remous; lampadaires; accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur, autres que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations de production de vapeur; stérilisateurs; alambics; poêles; Poêles (appareils de chauffage); lampadaires; armatures de fours; unités de chloration des piscines; appareils à bronzer; Robinets; robinets; vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; grille-pain; torréfacteurs à tabac; sièges de toilette; sièges de toilettes; cabinets d'aisances transportables; toilettes [W.-C.]; torches pour l' éclairage; tubes (lumineux) pour éclairage; cabines transportables pour bains turcs; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; urinoirs (installations sanitaires); phares de véhicules; lampes d'éclairage; appareils de ventilation [climatisation]; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; hottes aspirantes; hottes d'aération pour laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; rondelles de robinets d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; vasques (parties d'installations sanitaires); Installation de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; Appareils à filtrer l'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; appareils de prise d'eau; installations pour la purification de l'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; stérilisateurs d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; conduits (parties d'installations sanitaires); appareils à jet pour jacusis;climatiseurs d'air pour véhicules et leurs pièces et accessoires; aérateurs pour véhicules;ventilateurs pour climatiseurs d'air; chaufferettes électriques; appareils de séchage et de coffrage pour ordures;appareils de chauffage à infra-rouge lointain;radiateurs pour véhicules et leurs pièces et accessoires; pompes à chaleur;réchauffeurs et réfrigérateurs pour boîtes isothermes ou conteneurs de stockage; douches portables;robinets automatiques;chasses d'eau automatiques (installations de chasse d'eau);appareils de purification de l'eau du bain;chauffe-eau de bain; ampoules d'éclairage; couvertures chauffantes non à suage médical; machines pour récupérer et régénérer et installations de réfrigération;vaporisateurs de parfum.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; acetylene generators; air conditioners for vehicles; air conditioning apparatus; air conditioning installations; air cooling apparatus; air deodorising apparatus; air driers [dryers]; air filtering installations; air purifying apparatus and machines; air reheaters; air sterilisers; air valves for steam heating installations; alcohol burners; anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; anti-splash tap nozzles; aquarium filtration apparatus; aquarium heaters; aquarium lights; arc lamps; ash conveyor installations, automatic; ash pits for furnaces; automobile lights; barbecues; bath fittings; bath fittings (hot air -); bath installations; bath linings; bath plumbing fixtures; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bedwarmers; beverages cooling apparatus; bicycle lights; bidets; blankets, electric, not for medical purposes; boiler pipes [tubes] for heating installations; boilers, other than parts of machines; bread baking machines; bread toasters; burners; carbon for arc lamps; ceiling lights; central heating radiators; chandeliers; chimney flues; chromatography apparatus for industrial purposes; clean chambers [sanitary installations]; coffee filters, electric; coffee machines, electric; coffee percolators, electric; coffee roasters; coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; containers (refrigerating -); cookers; cooking apparatus and installations; cooking rings; cooking utensils, electric; coolers for furnaces; cooling appliances and installations; cooling installations and machines; cooling installations for liquids; cooling installations for tobacco; cooling installations for water; curling lamps; cushions [pads] (heating -), electric, not for medical purposes; cycle lights; dampers [heating]; deep fryers, electric; defrosters for vehicles; dehydrating (apparatus for -) foodstuffs organic materials; deodorising apparatus, not for personal use; desalination plants; desiccating apparatus; discharge tubes, electric, for lighting; disinfectant apparatus; disinfectant dispensers for toilets; disinfectant distributors for toilets; disposable sterilization pouches; distillation apparatus; distillation columns; diving lights; driers (hair -); drying apparatus; drying apparatus and installations; electric appliances for making yogurt; electric lamps; electrically heated carpets; evaporators; expansion tanks for central heating installations; extractor hoods for kitchens; fairy lights for festive decoration; fans [air-conditioning]; fans (electric -) for personal use; fans [parts of air-conditioning installations]; faucets for pipes (Am.); feeding apparatus for heating boilers; filaments for electric lamps; filters for air conditioning; filters for drinking water; filters [parts of household or industrial installations]; fire bars; fireplaces, domestic; fittings, shaped, for furnaces; fittings, shaped, for ovens; flare stacks for use in the oil industry; flares; flashlights [torches]; flues for heating boilers; flushing apparatus; flushing tanks; footmuffs, electrically heated; footwarmers, electric or non-electric; fountains; framework of metal for ovens; freezers; friction lighters for igniting gas; fruit roasters; fuel economisers; furnace ash boxes; furnace grates; furnaces; furnaces (cooling vats for -); gas boilers; gas burners; gas condensers, other than parts of machines; gas generators [installations]; gas lighters; gas scrubbers [parts of gas installations]; gas scrubbing apparatus; germicidal burners; germicidal lamps for purifying air; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; hair driers [dryers]; hand drying apparatus for washrooms; headlights for automobiles; hearths; heat accumulators; heat exchangers, not parts of machines; heat pumps; heat regenerators; heaters, electric, for feeding bottles; heaters for baths; heaters for heating irons; heaters for vehicles; heating apparatus; heating apparatus, electric; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; heating elements; heating filaments, electric; heating installations; heating installations (hot water -); heating installations [water]; heating plates; hot air apparatus; hot air bath fittings; hot air ovens; hot plates; humidifiers for central heating radiators; hydrants; ice boxes; ice machines and apparatus; immersion heaters; incandescent burners; ionisation apparatus for the treatment of air; kettles, electric; kiln furniture [supports]; kitchen ranges [ovens]; laboratory lamps; lamp casings; lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps; lamps for directional signals of automobiles; lamps (globes for -); lampshade holders; laundry dryers, electric; laundry room boilers; lava rocks for use in barbecue grills; level controlling valves in tanks; light bulbs, electric; light bulbs for directional signals for vehicles; light diffusers; lighters; lighting apparatus and installations; lighting apparatus for vehicles; lighting installations for air vehicles; lights, electric, for Christmas trees; lights for vehicles; luminous tubes for lighting; magnesium filaments for lighting; microwave ovens [cooking apparatus]; milk cooling installations; miners' lamps; mixer taps for water pipes; oil burners; oil-scrubbing apparatus; oven fittings made of fireclay; oxhydrogen burners; pads [cushions] (heating -), electric, not for medical purposes; petrol burners; pipe line cocks [spigots]; pipes [parts of sanitary installations]; plate warmers; pocket searchlights; pocket torches, electric; polymerisation installations; pressure cookers [autoclaves], electric; pressure cooking saucepans, electric; projector lamps; radiator caps; radiators, electric; radiators [heating]; refining towers for distillation; refrigerating apparatus and machines; refrigerating appliances and installations; refrigerating cabinets; refrigerating chambers; refrigerating containers; refrigerating display cabinets [display cases]; refrigerators; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; regulating and safety accessories for gas apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; roasters; roasting apparatus; roasting jacks; roasting spits; rotisseries; safety accessories for water or gas apparatus and pipes; safety lamps; sanitary apparatus and installations; sauna bath installations; scrubbers [parts of gas installations]; searchlights; shower cubicles [enclosures (Am.)]; showers; sinks; sockets for electric lights; solar collectors [heating]; soldering lamps; spa baths [vessels]; standard lamps; steam accumulators; steam boilers, other than parts of machines; steam facial apparatus [saunas]; steam generating installations; sterilizers; stills; stoves; stoves [heating apparatus]; street lamps; structural plates for ovens; swimming pools chlorinating units; tanning apparatus [sun beds]; taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; taps [faucets]; thermostatic valves [parts of heating installations]; toasters; tobacco roasters; toilet bowls; toilet seats; toilets, portable; toilets [water-closets]; torches for lighting; tubes (luminous -) for lighting; Turkish bath cabinets, portable; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; urinals [sanitary fixtures]; vehicle headlights; vehicle reflectors; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; ventilation hoods; ventilation hoods for laboratories; waffle irons, electric; walk-in refrigerators; washers for water taps; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; water conduits installations; water distribution installations; water filtering apparatus; water flushing installations; water heaters; water intake apparatus; water purification installations; water purifying apparatus and machines; water softening apparatus and installations; water sterilizers; water supply installations; water-pipes for sanitary installations; whirlpool-jet apparatus; air conditioners for vehicles and their parts and fittings; ventilators for vehicles; fans for air conditioners; electric stoves; drying and shuttering apparatus for garbage; far infrared heating apparatus; heaters for vehicles and their parts and fittings; heat pumps; warmers and refrigerators for heat insulating boxes or storage containers; portable showers; automatic faucet; automatic flush valve (water flushing installations); bath water purifying apparatus; heaters for baths water; light bulbs; electric blankets not for medical purposes; recovering and regenerating machines and installations for refrigerants; perfuming devices.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; transportéry visuté; letecké přístroje, stroje a zařízení; letadla; airbagy; vzdušné balóny; vznášedlo jako dopravní prostředek; Vzduchové pumpy (výstroj vozidel); letecké dopravní prostředky; letadla; balóny (řiditelné); sanitky; letadla (obojživelná-); protioslňovací zařízení do vozidel; protioslňovací zařízení do vozidel; protismykové sněhové řetězy; zabezpečovací poplašná zařízení pro vozidla; zabezpečovací zařízení proti zcizení vozidel; automobily (karosérie-); automobilové řetězy; podvozky (automobilové-); automobilové střechy, kapoty; Automobilové pneumatiky [pneumatiky]; automobily; ložiskové čepy náprav; nápravy vozidel; dětské kočárky; vyvažovací zařízení kol pozemních vozidel; pölykapselien siteet; vlečné čluny; košíky speciální pro jízdní kola; zvonky jízdních kol a motocyklů; zvonky jízdních kol; jízdní kola (brzdy-); řetězy jízdních kol; rámy na jízdní kola; řídítka pro jízdní kola / mopedy; pumpičky pro jízdní kola / mopedy; ocelové ráfky; sedla jízdních kol; paprsky jízdních kol; stojany jízdních kol; pláště na jízdní kola; jízdní kola; lodní háky; čluny; karosérie vozidel; podvozky železničních vozů; brzdová obložení pro vozidla; brzdové lamely pro vozidla; brzdové čelisti pro vozidla; brzdy pro jízdní kola; brzdy pro vozidla; nárazníky (tlumiče nárazů kolejových vozidel); nárazníky automobilů; kabiny lanové dráhy (vozíky visuté kolejové (lanové) dráhy); transportní zařízení lanová;kesony (dopravní prostředky); přívěsy obytné k automobilům;víka pro palivové nádrže vozidel; přívěsný obytný vůz;vagóny [železniční]; dodávkové tříkolky; osobní automobily; kabiny lanové drahy- instalace; dvoukoláky, káry; pláště pneumatik;kolečka pro vozíky [vozidla]; licí vozíky;vozy licí; řetězy pro jízdní kola; sedačkové výtahy; vozíky na čištění;námořní rohatinky; pozemní vozidla (spojky-); míchače betonu na vozidlech; ojnice pro pozemní vozidla, s výjimkou částí motorů; pozemní vozidla (spřahadla-); pláštěnky na dětské kočárky; potahy na volanty vozidel; klikové skříně pro komponenty pozemních vozidel, ne pro motory; kliky jízdních kol (motocyklů); zvonky motocyklů; brzdy jízdních kol; motorové tříkolky; řetězy jízdních kol / mopedů; rámy pro jízdní kola; řídítka jízdních kol; motocyklové hlavy; blatníky jízdních kol; čerpadla pro motocykly; ráfky pro jízdní kola; sedla motocyklů; jízdní kola (paprsky-); stojany na kola (podpěry); pneumatiky pro motocykly; kola jízdní; výložníky lodí; zásobovací tříkolky; jídelní vozy; jídelní vozy;jídelní vozy [železniční];jízdní kola (směrovky-); ukazatele směru vozidel;řiditelné balony [vzducholodě]; vyprošťovací zařízení pro lodě; dveře dopravních prostředků; bagrovací loď; síťky na jízdní kola; hnací řetězy pozemních vozidel; hnací motory pro pozemní vozidla; katapultovací sedadla pro letadla; Elektromobily;výklopné dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; pohonné jednotky pro pozemní vozidla (včetně elektromotorů); odrazníky lodí; pramice, trajektové lodě, čluny převozní; obruby železničních kol; vysokozdvižné vozíky; rámy jízdních kol, motocyklů; kola (volnoběžná) pozemních vozidel; lanovky kolejové (pozemní); hnací řetězy pozemních vozidel; lodní komíny; převodové (rychlostní) skříně pro vozidla; ozubení, převody, soukolí pozemních vozidel; převodovky jízdních kol; golfové vozíky; vozíky pro manipulaci se zbožím; ruční vozíky; řídítka jízdních kol; opěrky hlavy na sedadla vozidel; kryty na dětské kočárky; kapoty (víka) na automobilové motory; kapoty (vozidel); klaksony do vozidel; vozíky na hadice; kryty na automobilová kola; náboje kol vozidel; hydraulické obvody do vozidel; kluzáky, hydroplány; nakloněné roviny pro spouštění člunů; duše pro jízdní kola; Duše pro pneumatiky; pozemní vozidla (tryskové motory- ); saně nemotorové; licí vozíky;vozy licí; pomocné čluny; zdvihací vozíky [zdvihací vozíky]; lokomotivy; nákladní vozidla, kamióny; zavazadlové nosiče pro vozidla; nosiče jízdních kol; Vozíky na zavazadla; stěžně pro čluny; vojenská vozidla transportní; kola důlních vozíků; mopedy; autobusy; osobní automobily; autokary; obytné přívěsy automobilové; motocykly; elektrické motory (pro pozemní vozidla); motory pro mopedy/jízdní kola; motory pro pozemní vozidla; blatníky; protismyková zařízení pro pneumatiky vozidel; vesla; autobusy; kanoistická pádla; Brašny speciální pro jednostopá vozidla; pedály pro motocykly, kola;kryty na dětské kočárky (vybavené); pneumatiky; Pontony; okénka v boku lodi;výklopné dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; kočárky (dětské skládací); hnací (pohonné) mechanismy pro pozemní vozidla; pumpy pro jízdní kola a motocykly; přikrývky na dětské skládací kočárky; střechy na sportovní kočárky; sportovní dětské kočárky; železniční spřahadla (spojky); zpětná zrcátka; převody (soukolí) redukční pro pozemní vozidla; chladicí vozy; Dálkově řízená vozidla, ne jako hračky; signalizační zařízení automobilů pro jízdu vzad; ráfky jízdních kol; ukazatele směru vozidel; komíny lokomotiv; veslové vidlice; kormidla; ruční vozíky; potahy sedadel jízdních kol a motocyklů; sedla na jízdní kola a motocykly; bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel; dětské bezpečnostní sedačky do automobilů a dopravních prostředků; skútry [vozidla]; vrtule letecká (lodní šroub); šrouby (lodní-);lodní šrouby; záďová kormidla; hydroplány; potahy na sedadla vozidel; bezpečnostní popruhy, pásy pro sedadla vozidel; lodě; lodní trupy; kormidelní zařízení pro lodě; tlumiče pro automobily; pružiny (tlumiče-) pro vozidla;nákupní vozíky [koše (am.)]; boční (přívěsné) vozíky; nosiče lyží (automobilové-); lyžařské vleky; Lůžka dopravních prostředků; spací vozy; saně [vozidla]; saně motorové; kosmické dopravní prostředky; žerdě, ráhna pro lodě; hroty do pneumatik; napínače paprsků na kola; paprsky (dráty) pro jízdní kola, motocykly; sportovní auta; kropicí vozy; stojany pro jízdní kola [části kol]; kormidelní zařízení pro lodě; řízení (volanty) pro vozidla; záďová vesla; kryty na kočárky [sportovní kočárky]; sportovní dětské kočárky;hřeby do pneumatik; stínidla (proti slunci) pro pozemní vozidla; závěsné tlumiče pro vozidla;zvedací zařízení zadního nakládacího sklopného čela [části pozemních vozidel];výklopné, elektrické dveře v zadní stěně [části pozemních vozidel]; lanové dráhy vysuté [kabiny lanových drah]; vyklápěcí vozíky; žebra pro lodě; vyklápěcí zařízení (části nákladních vozidel);vyklápěcí stěny nákladních aut; pneumatiky jízdních kol; pneumatiky; konvertory (měniče pro pozemní vozidla); torzní tyče pro vozidla; lanovky kolejové (pozemní); traktory; přívěsy (tažná zařízení pro vozidla); přívěsy [vozidla]; tramvajové vozy; převodové řetězy do pozemních vozidel; hřídele převodové pro pozemní vozidla; převodové soukolí pozemních vozidel; protektory pro protektorování pneumatik; protektory pro vozidla [pásové válce]; protektory pro vozidla [typ traktor]; tříkolky; vozíky; nákladní auta; duše pro jízdní kola, motocykly; pozemní vozidla (turbiny-); ukazatele směru vozidel; ruční vozíky; podvozky vozidel; čalounění vozidel; ventilky k pneumatikám vozidel; dodávky [vozidla]; nárazníky vozidel; podvozky vozidel; kryty pro vozidla; stupačky vozidel; sedadla do vozidel; pružiny vozidel; ráfky pro kola vozidel; paprsky (dráty) kol vozidel; pneumatiky pro kola vozidel; kola vozidel; Vozidla pro cestování po zemi, vzduchu, vodě nebo železnici; vozíky kolejové;chladírenské železniční vagony;výstražné systémy (alarmy) pro jednostopá vozidla; vodní vozidla; trakaře; invalidní vozíky; kola pro jízdní kola, bicykly; okna do vozidel; stěrače čelních skel; čelní skla; stěrače skel; čelní skla; jachty;airbagová zařízení pro vozidla;protiblokovací brzdová zařízení;zařízení na ovládání brzd pro vozidla;zařízení na ovládání bezpečnostních pásů sedadel ve vozidlech (napínače bezpečnostních pásů);zařízení pro udržování zvolené rychlosti jízdy pro vozidla;elektrické motory včetně motorů stěračů;motory ostřikovačů;pohonné jednotky ovládání oken a pohonné jednotky ventilátoru pro pozemní vozidla;stěrače a omývače reflektorů pro vozidla;přístroje pro dálkové bezklíčové odemykání; přístroje na regulaci prokluzu; přístroje na čištění čelního skla pro vozidla.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; transporteurs aériens; appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; avions; coussins gonflables de sécurité (dispositifs de sécurité pour automobiles); aérostats; aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; véhicules aériens; aéronefs; ballons dirigeables; Ambulances; avions amphibies; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; carrosseries pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; automobiles (capots pour -); Bandages pour automobiles; automobiles; fusées d'essieux; essieux; voitures d'enfants; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; chalands; paniers pour cycles; sonnettes de cycles; sonnettes de cycles; freins de cycles; chaînes de bicyclettes; cadres de cycles; guidons de cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; béquilles de bicyclettes; pneumatiques de cycles; bicyclettes; crochets de bateaux; bateaux; carrosseries; bogies pour wagons de chemins de fer; garnitures de freins de véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins de bicyclettes, cycles; freins pour véhicules; tampons de choc (matériel ferroviaire roulant); pare-chocs pour automobiles; téléphériques; transporteurs aériens;caissons [véhicules]; autocaravanes;bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Roulottes;wagons; triporteurs; voitures; cabines pour installations de transport par câbles; chariots; enveloppes (pneumatiques);roulettes de chariots (véhicules); chariots de coulée; chariots de coulée; chaînes de bicyclettes, cycles; télésièges; Chariots de nettoyage;taquets (marine); embrayage pour véhicules terrestres; bétonnières automobiles; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; bâches de voitures d'enfants; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour moteurs; manivelles de cycles; sonnettes de cycles; freins de cycles; cyclecars; chaînes de cycles; cadres de cycles; guidons de cycles; cycles (moyeux de -); garde-boue pour cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; Béquilles de cycles; pneumatiques de cycles; cycles; bossoirs d'embarcations; triporteurs; wagons-restaurants; buffets roulants [voitures];buffets roulants [voitures];indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour véhicules;ballons dirigeables; dispositifs pour dégager les bateaux; portes de véhicules; dragueurs [bateaux]; filets pour bicyclettes; chaînes de commande pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour aéronefs; Véhicules électriques;hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); moteurs pour véhicules terrestres; défenses de bateaux; bacs (bateaux); boudins de bandages de roues de chemins de fer; chariots élévateurs; cadres de bicyclettes; roues libres pour véhicules terrestres; funiculaires; chaînes de commande pour véhicules terrestres; cheminées de navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; dérailleurs pour bicyclettes; chariots de golf; chariots de manutention; draisines; guidons de bicyclettes; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes de voitures d'enfants; capots de moteurs pour véhicules; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; chambres à air pour cycles; Chambres à air pour pneumatiques; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; toboggan (jeu); chariots de coulée; chariots de coulée; chaloupes; chariots élévateurs; locomotives; camions; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; diables; mâts de bateaux; véhicules militaires de transport; roues de bennes; cyclomoteurs; autobus; Voitures; autocars; autocaravanes; motocyclettes; moteurs électriques (pour véhicules terrestres); cycles (moteurs de -); véhicules terrestres (moteurs pour -); garde-boue; antidérapants pour bandages de véhicules; rames de bateaux; omnibus; pagaies; Paniers pour cycles; pédales de bicyclettes;housses de landaus (intégrées); pneus [pneumatiques]; Pontons; hublots;hayons électriques (parties de véhicules terrestres); landaus [voitures d'enfants]; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes de bicyclettes; bâches de voitures d'enfants; capotes de poussettes; poussettes pour bébés; attelages de wagons; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; véhicules frigorifiques; véhicules télécommandés,autres que jouets; avertisseurs de marche arrières pour véhicules; jantes de bicyclettes; indicateurs de direction pour véhicules; cheminées de locomotives; toletières; gouvernails; diables; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; trotinettes; propulseurs à hélice; hélices à propulsion pour bateaux;hélices (propulseurs) pour bateaux; godilles; hydravions; housses pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; navires; coques de navires; dispositifs de commande pour bateaux; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules;chariots à provisions; sidecars; porte-skis pour automobiles; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; wagons-lits; traîneaux (véhicules); autoneiges; véhicules spatiaux; espars [marine]; clous pour pneus; tendeurs de rayons de roues; rayons de bicyclettes, cycles; voitures de sport; arroseuses [véhicules]; béquilles de bicyclettes et cycles [pièces de bicyclettes et cycles]; commande (dispositifs de -) pour bateaux; volants pour véhicules; godilles; bâches de voitures d'enfants; poussettes pour bébés;clous pour pneus; stores (pare-soleil) pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules;hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres];hayons élévateurs électriques (parties de véhicules terrestres); téléphériques; tombereaux; couples de navires; culbuteurs de wagons [parties de wagons];bennes de camions; bandages pour bicyclettes; pneumatiques, solides, pour roues de véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; locomobiles; tracteurs; attelages de remorques pour véhicules; remorques [véhicules]; voitures de tramways; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour véhicules; tricycles; wagonnets; camions; boyaux pour pneus de bicyclettes; turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour véhicules; diables; trains de voitures; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage); valves de bandages pour véhicules; fourgons (véhicules); pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses de véhicules; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; roues de véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; wagonnets;wagons (réfrigérés) [véhicules ferroviaires];systèmes d'avertissement (sonores) pour cycles; véhicules nautiques; brouettes; fauteuils roulants; roues de cycles; vitres de véhicules; essuie-glace; pare-brise; essuie-glace; pare-brise; yachts;dispositifs d'airbags pour véhicules;dispositifs d'antiblocage des freins;appareils de contrôle du freinage des véhicules;appareils de contrôle des ceintures de sécurité des sièges de véhicules (tendeurs pour ceintures de sécurité);régulateurs automatiques de vitesse pour véhicules;moteurs électriques, y compris moteurs d'essuie-glace;moteurs de lave-glace;moteurs de contrôle des vitres et moteurs de ventilateur pour véhicules terrestres;essuie-glace et dispositifs de lavage de phares de véhicules;dispositifs d'ouverture à distance sans clés pour véhicules; appareils de contrôle de traction; appareils de lavage de pare-brise de véhicules.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; aerial conveyors; aeronautical apparatus, machines and appliances; aeroplanes; air bags [safety devices for automobiles]; air balloons; air cushion vehicles; air pumps [vehicle accessories]; air vehicles; aircraft; airships; ambulances; amphibious airplanes; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tires [tyres]; automobiles; axle journals; axles for vehicles; baby carriages; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; barges; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle saddles; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tires [tyres]; bicycles; boat hooks; boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; bumpers for automobiles; cable cars; cable transport apparatus and installations; caissons [vehicles]; camping cars; caps for vehicle petrol [gas] tanks; caravans; carriages [railways]; carrier tricycles; cars; cars for cable transport installations; carts; casings for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]; casting carriages; casting cars; chains for bicycles, cycles; chairlifts; cleaning trolleys; cleats [nautical]; clutches for land vehicles; concrete mixing vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; couplings for land vehicles; covers for baby carriages; covers for vehicle steering wheels; crankcases for land vehicle components, other than for engines; cranks for cycles; cycle bells; cycle brakes; cycle cars; cycle chains; cycle frames; cycle handle bars; cycle hubs; cycle mudguards; cycle pumps; cycle rims; cycle saddles; cycle spokes; cycle stands; cycle tires [tyres]; cycles; davits for boats; delivery tricycles; dining cars; dining cars [carriages]; dinner wagons [carriages]; direction indicators for bicycles, cycles, etc.; direction signals for vehicles; dirigible balloons [airships]; disengaging gear for boats; doors for vehicles; dredgers [boats]; dress guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; electric vehicles; elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; engines for land vehicles; fenders for ships; ferry boats; flanges for railway wheel tires [tyres]; fork lift trucks; frames for bicycles, cycles; freewheels for land vehicles; funiculars; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; golf carts; goods handling carts; hand cars; handle bars for bicycles, cycles; head-rests for vehicle seats; hoods for baby carriages; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hose carts; hub caps; hubs for vehicle wheels; hydraulic circuits for vehicles; hydroplanes; inclined ways for boats; inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; jet engines for land vehicles; kick sledges; ladle carriages; ladle cars; launches; lifting cars [lift cars]; locomotives; lorries; luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks; masts for boats; military vehicles for transport; mine cart wheels; mopeds; motor buses; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; motors, electric, for land vehicles; motors for cycles; motors for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires [tyres]; oars; omnibuses; paddles for canoes; panniers adapted for cycles; pedals for cycles; perambulator covers (fitted -); pneumatic tires [tyres]; pontoons; portholes; power tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; prams [baby carriages]; propulsion mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles, cycles; pushchair covers; pushchair hoods; pushchairs; railway couplings; rearview mirrors; reduction gears for land vehicles; refrigerated vehicles; remote control vehicles, other than toys; reversing alarms for vehicles; rims for wheels of bicycles, cycles; rolling stock for funicular railways; rolling stock for railways; rowlocks; rudders; sack-barrows; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; scooters [vehicles]; screw-propellers; screw-propellers for boats; screws [propellers] for ships; sculls; seaplanes; seat covers for vehicles; security harness for vehicle seats; ships; ships' hulls; ships' steering gears; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys [carts (Am.)]; side cars; ski carriers for cars; ski lifts; sleeping berths for vehicles; sleeping cars; sleighs [vehicles]; snowmobiles; space vehicles; spars for ships; spikes for tires [tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles; sports cars; sprinkling trucks; stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; steering gears for ships; steering wheels for vehicles; stern oars; stroller covers [pushchairs]; strollers; studs for tires [tyres]; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; tailgates (Am.) (elevating -, power -) [parts of land vehicles]; telpher railways [cable cars]; tilting-carts; timbers [frames] for ships; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tipping bodies for lorries [trucks]; tires for bicycles, cycles; tires, solid, for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; traction engines; tractors; trailer hitches for vehicles; trailers [vehicles]; tramcars; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions, for land vehicles; treads for retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor type]; tricycles; trolleys; trucks; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; turbines for land vehicles; turn signals for vehicles; two-wheeled trolleys; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; vans [vehicles]; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards; vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel rims; vehicle wheel spokes; vehicle wheel tires [tyres]; vehicle wheels; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; waggons; wagons (refrigerated -) [railroad vehicles]; warning systems (audible-) for cycles; water vehicles; wheelbarrows; wheelchairs; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; windshield wipers; windshields; yachts; air bag apparatus for vehicles; anti-lock brake apparatus; brake control apparatus for vehicles; control apparatus for safety belts for vehicle seats (seat belts tensioner); cruise control apparatus for vehicles; electric motors including wiper motors; washer motors; window regulating motors and fan motors for land vehicles; headlight wipers and washers for vehicles; remote keyless entry apparatus; traction control apparatus; windshield washing apparatus for vehicles.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; účetnictví; administrativní správa nákupních objednávek; reklama; propagační činnosti; zásilková reklama; audit; vylepování plakátů; finanční účetnictví; oceňování pro obchodní účely; profesionální poradenství v oblasti podnikání; obchodní informace; obchodní šetření; obchodní šetření; konzultace pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; asistence pro obchodní management; konzultace v oblasti obchodního managementu; obchodní management hotelů; obchodní vedení vystupujících umělců; konzultace pro organizaci obchodních aktivit; obchodní průzkum; obchodní administrativa udělování licencí ke zboží a službám druhých; komerční informační agentury; obchodní informace a poradenství pro zákazníky [zákaznická poradna]; asistence pro obchodní a průmyslové řízení; sbírání údajů do počítačových databází; sestavování statistických přehledů; analýzy nákladů; vyhledávání dat v počítačových souborech pro druhé; předvádění zboží; direct mailové služby; rozšiřování reklamních materiálů; distribuce vzorků; kopírování dokumentů; ekonomické prognózy; odborníci na efektivitu; zprostředkovatelny práce; hodnocení dřeva (stojících stromů); hodnocení vlny; počítačový management dokumentů; klasifikace vlny; dovozní a vývozní agentury; fakturace; grafická úprava pro reklamní účely; marketingový průzkum; marketingové studie; modeling k reklamním účelům nebo k propagaci prodeje; výstřižková služba na zprávy; předplatné novin (jeho zprostředkování) pro druhé; pronájem kancelářských strojů a zařízení; reklama on line v počítačové síti; průzkum veřejného mínění; organizování komerčních nebo propagačních výstav; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů; venkovní reklama; outsourcing [obchodní asistence]; příprava výplatních pásek; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; nábor zaměstnanců; fotokopírování; prezentace zboží na komunikačních médiích, pro maloobchodní účely; služby cenových srovnávání; dodavatelské služby prodruhé (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); výběr zaměstnanců s pomocí psychologických testů; styk s veřejností (public relations); publikace inzertních textů; inzerce; inzertní agentury; příprava inzertních sloupků; rozhlasová reklama; rozhlasová reklama; služby pro přemisťování firem; pronájem reklamních ploch; pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; pronájem fotokopírovacích přístrojů; podpora prodeje pro druhé; sekretářské služby; aranžování výkladů; vyhledávání sponzorů; výkazy účtů (příprava); systemizace informací do počítačových databází; vyhotovování danových přiznání; telefonní služby (vzkazy) pro nepřítomné; televizní reklama; televizní reklamní šoty; psaní na stroji; aktualizace reklamních materiálů; zpracování textů; reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-).

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; traitement administratif de commandes d'achats; publicité; services de publicité; publicité au travers de vente par correspondance; vérification de comptes; affichage; comptabilité financière; estimations d'affaires; conseils professionnels pour entreprises; informations d'affaires; renseignements d'affaires commerciales; enquêtes commerciales; conseils en organisation et gestion d'affaires; aide à la gestion d'affaires; conseils en gestion d'entreprises; gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale d' artistes du spectacle; conseils en organisation des affaires; recherche commerciale; administration commerciale de licences de produits et services pour des tiers; agences d'informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs [point de conseils aux consommateurs]; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; saisie de données dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; analyse de prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; démonstration de produits; publicité par mailing direct; diffusion de matériel publicitaire; distribution d'échantillons; reproduction de documents; prévisions économiques; création d'expertises en affaires; bureaux de placement; estimation de bois sur pied; estimation en matière de laine; gestion de fichiers informatiques; estimation en matière de laine; agences d'import-export; facturation; services de maquette à des fins publicitaires; recherche en marketing; études de marketing; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; services d'abonnements de journaux pour des tiers; location de machines et d'équipement de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages d'opinion; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation d'expositions à caractère commercial ou publicitaire; publicité extérieure; services de sous-traitance [support commercial]; préparations de feuilles de paye; conseils en gestion de personnel; recrutement de personnel; photocopie; présentation de produits de ventes au détail sur des supports de communications; services de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d'autres entreprises]; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; publicité; agences de publicité; courrier publicitaire; publicité radiophonique; publicité radiophonique; services de délocalisation d'entreprises; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication; location de photocopieuses; service de promotion de vente pour des tiers; services de secrétariat; décoration de vitrines; recherche de parrainage; établissement de relevés de comptes; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; établissement de déclarations fiscales; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée; annonces publicitaires télévisées; services de dactylographie; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires.

Advertising; business management; business administration; office functions; accounting; administrative processing of purchase orders; advertising; advertising agencies; advertising by mail order; auditing; bill-posting; book-keeping; business appraisals; business consultancy (professional -); business information; business inquiries; business investigations; business management and organization consultancy; business management assistance; business management consultancy; business management of hotels; business management of performing artists; business organization consultancy; business research; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial information agencies; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; cost price analysis; data search in computer files for others; demonstration of goods; direct mail advertising; dissemination of advertising matter; distribution of samples; document reproduction; economic forecasting; efficiency experts; employment agencies; evaluation of standing timber; evaluation of wool; file management (computerized -); grading of wool; import-export agencies; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; newspaper subscriptions (arranging -) for others; office machines and equipment rental; on-line advertising on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; outsourcing services [business assistance]; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; psychological testing for the selection of personnel; public relations; publication of publicity texts; publicity; publicity agencies; publicity columns preparation; radio advertising; radio commercials; relocation services for businesses; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of photocopying machines; sales promotion for others; secretarial services; shop window dressing; sponsorship search; statements of accounts (drawing up of -); systemization of information into computer databases; tax preparation; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; television commercials; typing; updating of advertising material; word processing; writing of publicity texts.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; klimatizační zařízení (instalace a opravy-); letadla (údržba a opravy-); antikorozní ošetření vozidel; asfaltování; kotle (čištění a opravy-); zedníci (zednické služby); izolace staveb; výstavba obchodních stánků a obchodů; izolování proti vlhkosti; poplašné systémy (alarmy) proti vloupání (instalace a opravy-); údržba a opravy hořáků; umělecká truhlářská výroba a opravy; mytí automobilů; údržba a opravy hodinářských potřeb; Instalace, údržba a opravy počítačového hardwaru; stavebnictví; stavební informace; izolování proti vlhkosti [stavebnictví]; budovy (demolice-); vrtání studní; instalace a opravy elektrických spotřebičů; instalace a opravy výtahů;pronájem bagrů; stavby továren; opravy a údržba filmových promítacích přístrojů; požární hlásiče (instalace a opravy-); chladicí zařízení (instalace a opravy-); přístavy (stavby-); montáž a opravy topných zařízení; Instalace dveří a oken; odrušování elektrických přístrojů; instalace a opravy zavlažovacích zařízení; montáž kuchyňského zařízení; montáž a opravy výtahů; montáž, údržba a opravy strojního zařízení; zednické práce; těžba; údržba a opravy motorových vozidel; mytí motorových vozidel; montáž, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení; malování interiérů a exteriérů; tapetování; opravy fotografických přístrojů; přístavní hráze (stavby-); stavba a údržba potrubních vedení; štukování, sádrování; klempířství a instalatérství; opravy čerpadel; povrchová těžba; obnova motorů (použitých nebo částečně zničených); renovace opotřebovaných nebo částečně zničených motorů; doplňování tonerových kazet; buldozery (pronájem-); pronájem stavebních strojů a zařízení; půjčování jeřábů [stavební zařízení]; bagry a rypadla (pronajímání-); informace o opravách; cínování (opětné); protektorování pneumatik; nýt (nýtování); cestářství (dláždění); pokrývačské služby; antikorozní úprava; pískování; montáže lešení; údržba a opravy trezorů; údržba bazénů; instalace a opravy telefonů; podmořské opravy; opravy (podmořské-); čalounění; lakování, glazurování; Čištění motorových vozidel; mazání automobilů; údržba vozidel; leštění vozidel; opravy automobilů; autoservisy [čerpání pohonných hmot a údržba]; mytí vozidla; vulkanizace pneumatik (opravy); tapetování; stavby a opravy skladů;údržba a opravy proudových generátorů;údržba a opravy elektronických motorů;údržba a opravy přístrojů pro měření.

Construction; réparation; services d'installation; installation et réparation d' appareils pour le conditionnement de l' air; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille des véhicules; asphaltage; nettoyage et réparation de chaudières; pose de briques; services d'isolation (construction); construction de foires et de stands; Services d'étanchéité (construction); installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; services de maintenance et de réparation de brûleurs; travaux d'ébénisterie [réparation]; lavage d'automobiles; services d'entretien et de réparation d'horlogerie; Matériel informatique (installation, entretien et réparation de); construction; informations en matière de construction; services d'étanchéité [construction]; démolition de constructions; forage de puits; Services d'installation et de réparation d'appareils électriques; installation et réparation d'ascenseurs;location d'excavateurs; Construction d'usines; réparation et entretien de projecteurs de cinéma; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie; installation et réparation d'appareils de réfrigération; construction de ports; installation et réparation de chauffage; installation de portes et fenêtres; suppression d' interférence dans les appareils électriques; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; équipement de cuisines; installation et réparation d' ascenseurs; installation, maintenance et réparation de machines; maçonnerie; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage d'automobiles; installation, entretien et réparation de machines et d'équipements de bureau; peintures intérieures et extérieures; travaux de tapissiers; réparation d'appareils photographiques; construction de môles; construction et entretien de pipelines; travaux de plâtrerie; plomberie; réparation de pompes; exploitation de carrières; reconstruction de moteurs abîmés ou partiellement détruits; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remplissage de cartouches de toner; location de bulldozers; location de machines et outils pour la construction; location de grues (machines de chantier); location d'excavateurs; informations en matière de réparations; rétamage; rechapage de pneus; rivetage; réalisation de revêtements routiers; services en matière de toitures; traitement contre la rouille; sablage; montage d'échafaudages; entretien et réparation de chambres fortes; entretien de piscines; installation et réparation de téléphones; réparation sous l'eau; réparation sous-marine; rembourrage de meubles; travaux de vernissage; Nettoyage de voitures; graissage de véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; stations-services [ravitaillement en carburant et entretien]; lavage de véhicule; vulcanisation de pneus [réparation]; Pose de papiers peints; installation et réparation d'entrepôts;entretien et réparation de générateurs de courant;entretien et réparation de moteurs électroniques;entretien et réparation d'appareils de mesurage.

Building construction; repair; installation services; air conditioning apparatus installation and repair; airplane maintenance and repair; anti-rust treatment for vehicles; asphalting; boiler cleaning and repair; bricklaying; building insulating; building of fair stalls and shops; building sealing; burglar alarm installation and repair; burner maintenance and repair; cabinet making [repair]; car wash; clock and watch repair; computer hardware (installation, maintenance and repair of -); construction; construction information; damp-proofing [building]; demolition of buildings; drilling of wells; electric appliance installation and repair; elevator installation and repair; excavators (rental of -); factory construction; film projector repair and maintenance; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation and repair; harbour construction; heating equipment installation and repair; installation of doors and windows; interference suppression in electrical apparatus; irrigation devices installation and repair; kitchen equipment installation; lift installation and repair; machinery installation, maintenance and repair; masonry; mining extraction; motor vehicle maintenance and repair; motor vehicle wash; office machines and equipment installation, maintenance and repair; painting, interior and exterior; paper hanging; photographic apparatus repair; pier breakwater building; pipeline construction and maintenance; plastering; plumbing; pump repair; quarrying services; rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially destroyed; refilling of toner cartridges; rental of bulldozers; rental of construction equipment; rental of cranes [construction equipment]; rental of excavators; repair information; re-tinning; retreading of tires [tyres]; riveting; road paving; roofing services; rustproofing; sanding; scaffolding; strong-room maintenance and repair; swimming-pool maintenance; telephone installation and repair; underwater construction; underwater repair; upholstering; varnishing; vehicle cleaning; vehicle lubrication [greasing]; vehicle maintenance; vehicle polishing; vehicle repair; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle wash; vulcanization of tires [tyres] [repair]; wallpapering; warehouse construction and repair; current generators maintenance and repair; electronic motors maintenance and repair; measuring apparatus maintenance and repair.


DENSO, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce DENSO byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 19 ochranných známek znění DENSO, z toho 13 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů