REKKIT RABBIT - ochranná známka, majitel Marathon Media

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 8177339
Reprodukce/Znění OZ REKKIT RABBIT - ochranná známka
REKKIT RABBIT
Třídy výrobků a služeb 3, 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 1.1.5 ; 4.5.5 ; 4.5.15
Datum podání přihlášky 25.03.2009
Datum zveřejnění prihlášky 29.06.2009
Datum zápisu 10.11.2009
Datum konce platnosti 25.03.2019
Přihlašovatel/vlastník Marathon Media, Société par actions simplifiée
Zástupce DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
3
Šampóny; sprchové gely; koupelové gely; rtěnky; mýdla na ruce a na tělo; koupelové soli; parfémy; kolínská voda; parfémovaný sprej na tělo; tělová mléka; odličování (přípravky na-); tělové třpytky; kondicionér; kosmetika; lešticí přípravky na nehty; vlasové vody; prostředky k čištění zubů; líčidla.

Shampoings; gel de douche; gel de bain; rouge à lèvres; savons pour les mains et pour le corps; sels de bain; parfum; eau de cologne; spray parfumé pour le corps; lotions pour le corps; démaquillant; paillettes pour le corps; après-shampoing; cosmétiques; vernis à ongles; lotions pour les cheveux; dentifrices; maquillage.

Shampoos; shower gel; bath gel; lipsticks; soaps for the hands and body; bath salts; perfume; eau-de-Cologne; scented body sprays; body lotions; make-up remover; body glitter; shampoo-conditioners; cosmetics; nail polish; hair lotions; dentifrices; make-up.

9
Videokazety a audiokazety se záznamem, videohry, interaktivní digitální videodisky, digitální videodisky, kompaktní disky, paměťové zásuvné moduly pro videohry, výše uvedené výrobky všeho druhu se zaměřením na animované filmy a kreslené filmy; dekorační magnety; vysílačky s malým dosahem.

Cassettes vidéo et audio préenregistrées, jeux vidéo, disques vidéo numériques interactifs, disques vidéo numériques, disques compacts, cartouches de jeux vidéo, tous les produits précités mettant en scène des dessins animés et des films animés; aimants décoratifs (magnets); talkie-walkie.

Video and audio cassettes, pre-recorded, video games, interactive digital video discs, digital video discs, compact discs, video game cartridges, all the aforesaid products for producing cartoons and animated films; decorative magnets; walkie-talkies.

16
Samolepky, obtisky, osobní deník; schránka na papírové zboží obsahující dopisní papír, obálky, plnicí pera; školní potřeby, jmenovitě pouzdra pro školáky, pastelové tužky, plnicí pero, pero, fixy, sešity, kroužkové bloky, školní brašny, lepenkové desky; kalendáře; psací potřeby; obaly z plastu nebo lepenky na digitální videodisky a kompaktní disky; zápisníky (notesy); poznámkové bloky; záložky do knih; tašky, sáčky, pouzdra jako obaly z papíru, lepenky nebo plastických hmot; pohlednice; poštovní známky; tištěné etikety; skládačky se zaměřením na zábavu a kreslené filmy;Publikace a tiskárenské výrobky všeho druhu s informacemi o animovaných filmech, jmenovitě, knihy, omalovánky, alba, samolepky pro alba, knížky na známky, komiksové časopisy, komiksy, noviny, brožura, skládačka, manuály a časopisy;plakáty z časopisů; fotografie, fotografické negativy.

Autocollants, décalcomanies, journal intime; coffret papeterie contenant du papier à lettres, des enveloppes, des stylos; fournitures scolaires à savoir, trousses d'écolier, crayons de couleur, stylo, stylo-plume, crayon feutre, cahiers, classeurs à anneaux, cartable d'écolier, chemises cartonnées; calendriers; instruments à écrire; jaquette en plastique ou en carton pour disques vidéo numériques et disques compacts; carnet; bloc notes; marque-page; sacs, sachets, pochettes en papier, en carton ou en matière plastique pour l'emballage; cartes postales; timbres poste; étiquettes imprimées; dépliants dans le domaine du divertissement et des films animés; toutes publications et produits de l'imprimerie contenant des informations sur les films animés à savoir, livres, livres à coloriage, albums, autocollants pour albums, plaquettes de timbres, magazines de bandes dessinées, bandes dessinées, journaux, brochure, dépliant, manuels et magazines; posters de magazines; photographies, clichés.

Stickers, decalcomanias, personal diaries; cabinets for stationery containing writing paper, envelopes, fountain pens; school supplies (stationery), namely pencil cases, colouring pencils, fountain pens, felt-tip pens, writing or drawing books, ring binders, school satchels, hardback folders; calendars; writing instruments; jackets of plastic or cardboard for digital video discs and compact discs; note books; writing pads; book dividers; bags and pouches, of paper, cardboard or plastics, for packaging; postcards; postage stamps; printed labels; leaflets in the field of entertainment and animated films;publications of all kinds and printed goods containing information on animated films, namely books, colouring books, albums, stickers for albums, strips of stamps, comics (magazines), comic strips, newspapers, pamphlets, leaflets, manuals and magazines;magazine posters; photographs, printing blocks.

18
Deštníky; plavecké tašky; ledvinka (taška); nákupní taška; brašna přes rameno; sportovní taška; batohy; kabelky; sportovní brašny; plážové tašky; školní aktovky; náprsní tašky; peněženky, kromě peněženek z drahých kovů; kufříky; prázdné kosmetické schránky.

Parapluie; sacs de piscine; banane (sac); sac à provisions; sac à bandoulière; sac de gym; sac à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; cartables; portefeuilles; porte monnaie non en métaux précieux; valises; boîtes pour cosmétiques vendues vides.

Umbrella; swim bags; waist packs; shopping bags; shoulder bags; gym bags; rucksacks; handbags; sports bags; beach bags; school bags; wallets; purses not of precious metal; suitcases; cosmetic boxes, sold empty.

25
Ponožky a punčochové kalhoty; běhání; oblečení do deště; trička; pyžama; polobotky; bačkory; koupací plášte; noční úbory; osobní prádlo; kšiltovky, pestré velké šátky, oděvy; košile, spodky; krátké kalhoty; saka, mikiny, dámské šaty, sukně, parky (sportovní bundy s kapucí), rukavice, šály, opasky, noční kabátky, dámské plavky.

Chaussettes et collants; jogging; vêtements de pluie; T-shirt; pyjamas; chaussures; chaussons; peignoir de bain; vêtements de nuit; sous-vêtements; casquettes, bandanas, vêtements; chemises, caleçons; shorts; vestes, sweat-shirts, robes, jupes, parkas, gants, écharpes, ceintures, robes de chambre, maillots de bain.

Stockings and tights; jogging; rainwear; t-shirts; pyjamas; shoes; slippers; bath robes; sleepwear; underwear; caps, bandanas (neckerchiefs), clothing; shirts, pants; shorts; jackets, sweaters, dresses, skirts, parkas, gloves, sashes for wear, belts, dressing gowns, bathing suits.

28
Švihadlo; potřeby pro kolečkové brusle, jmenovitě, ochranné přilby, chrániče kolen a loktů; rakety, pálky (sportovní náčiní); kartové hry; stolní hry; panenky; balony; hračky; rébusy; akční hry rozvíjející dovednosti; stolní hry; manipulační hry; hry;figuríny s klouby nebo jiné, vozidla velikostí všeho druhu, včetně vozidel s třecím motorem (hračky), malá vozidla (hračky), vozidla na baterii (hračky), na dálkové ovládání (hračky);obvody, elektrická a jiná vozidla (hračky); kufříky s hrami; dětské stavební stavebnice; imitační hračky a převleky;tvořivé hry pro volný čas, jmenovitě ruční hry a výchovné hry; měkké hračky; stany na hraní.

Corde à sauter; accessoires pour roller skate à savoir, casques de protection, protections pour les genoux et les coudes; raquettes; jeux de cartes; jeux de société; poupées; ballons; jouets; puzzles; jeux d'action et d'adresse; jeux de table; jeux de manipulation; jeux; figurines articulées et non articulées, véhicules de toutes tailles incluant véhicules à friction (jouets), petits véhicules (jouets), véhicules à pile (jouets), à télécommande (jouets); circuits, véhicules électriques et non électriques (jouets); coffrets de jeux; jeux de construction; jouets d'imitation et déguisements; loisirs créatifs à savoir jeux manuels et jeux éducatifs; peluches (jouets); tentes de jeu.

Jump rope; accessories for roller skating, namely protective helmets, knee and elbow pads; bats for games; card games; board games; dolls; balloons; toys; puzzles; action and skill games; table top games; manipulative games; games;jointed and non-jointed figurines, vehicles of all sizes, including friction vehicles (playthings), miniature vehicles (playthings), battery-operated vehicles (playthings), remote-control vehicles (playthings);circuits, electric and non-electric vehicles (playthings); games boxes; toy building structures; playthings for impersonation and disguise;creative leisure, namely manual and educational games; soft toys; play tents.

38
Prohlédnutí videa, částí kreslených filmů, hudby a her se zaměřením na zábavu a kreslené filmy prostřednictvím internetu; Šíření televizních programů v televizi a na internetu;televizní vysílání animovaných seriálů; rádiové vysílání, telefonická, videotelefonická komunikace; videokomunikace; šíření informací, televizních programů s využitím prostředků všeho druhu; telekomunikace.

Consultation de vidéos, extraits de dessins animés, musique et de jeux dans le domaine du divertissement et des films animés via Internet; diffusion de programmes de télévision à la télévision et sur internet; télédiffusion de séries animées; communications radiophoniques, téléphoniques, vidéo téléphoniques; vidéocommunication; diffusion d'informations, de programmes de télévision par tous moyens; télécommunications.

Consultation of videos, cartoon extracts, music and games in the field of entertainment and cartoons via the Internet; Broadcasting television programmes on television and on the Internet;television broadcasting of animated series; radio broadcasting, communications by telephone, video telephone; video communication; broadcasting of information, television programmes by all media; telecommunications.

41
Výroba a vydávání a půjčování hudebních děl, audiovizuálních děl, knih, novin, magazínů, časopisů a komiksů; vydávání knih, komiksů; střih televizních programů; výroba a vysílání kreslených televizních seriálů a kreslených filmů; výroba televizních seriálů na videopáskách a na jiných nosičích; pronájem televizních seriálů a kreslených filmů;pronájem zvukových záznamů nebo videozáznamů, pronájem audiopásek, videopásek, digitálních disků, kompaktních disků; seriály kreslených filmů vysílaných v televizi a prostřednictvím internetu;poskytování služeb se zaměřením na vzdělávání a zábavu prostřednictvím on-line internetové stránky, která nabízí hry, hudební video, fotografie, informace a aktivity ve vztahu ke kresleným filmům a postavám určených pro mládež a děti.

Production et édition et prêt d'œuvres musicales, d'œuvres audiovisuelles, de livres, journaux, magazines, revues et bandes dessinées; publication de livres, de bandes dessinées; montage de programmes de télévision; production et projection de séries télévisées animées et de films animés; production de séries télévisées sur bandes vidéo ou autres supports; location de séries télévisées et de films animés; location d'enregistrements sonores ou vidéo, location de bandes audio, de bandes vidéo, de disques numériques, de disques compacts; séries de dessins animés diffusées à la télévision et sur internet; services d'éducation et de divertissement fournis en ligne par un site Internet présentant des jeux, des vidéos musicales, des photographies, des informations et des activités relatifs à des dessins animés et des personnages destinés à la jeunesse et aux enfants.

Production, publication and lending of musical and audiovisual works, books, newspapers, magazines, journals and comic strips; publication of books, comic strips; editing of television programmes; production and presentation of animated television series and cartoons; television series production on videotape or other media; rental of television series and animated films;rental of sound or video recordings, rental of audio tapes, videotapes, digital discs, compact discs; cartoon series broadcast on the television and on the Internet;education and entertainment services provided by means of a website presenting games, musical videos, photographs, information and activities relating to animated cartoons and characters for young people and children.

42
Tvorba a správa webových stránek pro druhé.

Création et entretien de sites web pour des tiers.

Creating and maintaining web sites for others.


REKKIT RABBIT, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce REKKIT RABBIT byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění REKKIT RABBIT, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů