4x4 OFF ROAD CENTRUM - přihláška 88533 (zdroj ÚPV-ČR)

4x4 OFF ROAD CENTRUM, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce 4x4 OFF ROAD CENTRUM, číslo přihlášky 88533, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Kombinovaná, datum registrace .

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 88533
Reprodukce: 4x4 OFF ROAD CENTRUM
Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Datum podání přihlášky: 11.4.1994
Datum priority: 11.4.1994
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 2 - Negativně ukončená po podání
Druh: Kombinovaná
Seznam výrobků a služeb:
1 chemické výrobky pro průmyslové a vědecké účely, pro fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, umělé pryskyřice, plastické hmoty v surovém stavu, půdní hnojiva přírodní a umělá, prostředky pro hašení, kalení, svařování, prostředky pro konzervaci potravin, třísloviny, průmyslová pojidla, impr...egnační látky a látky k tvrzení cementu, protipožární nátěry, prostředky k čištění sporáků, rtuť, antimon, alkalické a alkalickozemité kovy, bauxit
2 barvy, laky, nátěry, fermeže pro průmyslové a umělecké použití, textilní barvy, přípravky pro barvení potravin a nápojů, barviva, antikorozivní a impregnační nátěry, barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové folie a kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské
3 prací a bělící přípravky, čistící přípravky, mýdlo, leštící a odmašťovací přípravky, výrobky kosmetické a voňavkářské včetně éterických olejů, vodičky na vlasy, zubní pasty a prášky, želatina pro potravinářské účely, mořidla na prádlo, barvy na vlasy, ševcovská smola
4 průmyslové oleje a tuky, mazadla, prostředky na vázání prachu, paliva včetně černého a hnědého uhlí, lignitu a rašeliny, palivové dřevo, oleje, pohonné hmoty, prostředky pro svícení, svíčky, svíce, noční lampičky, knoty
5 výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a nemocné, medicinální čaje, chemické výrobky pro lékařské účely, náplasti, obvazový materiál, hmoty určené k plombování zubů včetně amalgamů z drahých kovů a na otisky zubů, kultury mikroorganismů, lékařské pijavky, prostředky: dezinfekční, k hubení rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní látky
6 obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a jejich slitiny i s nekovovými materiály, kotvy, kovadliny, zvony, stavební materiál z válcovaného a litého kovu, traverzy, kolejnice a jiný kovový materiál určený k železničním účelům, řetězy, kovové kabely a dráty s výjimkou drátů k elektrotechnickým ...účelům, zámečnické výrobky, kovové roury a trubky, nedobytné pokladny a schránky, ocelové kuličky, podkovy, hřebíky, šrouby, vruty a jiné kovové výrobky, které jsou obsaženy v tř.6, rudy
7 stroje a obráběcí stroje, motory, soukolí a hnací řemeny, zemědělské stroje a líhně, maznice, elektrotechnická zařízení pro domácnost včetně drtičů, mixerů a mlýnků, nástroje poháněné elektrickým motorem nebo jiným mechanických pohonem
8 ruční nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech, nožířské výrobky včetně nožířských výrobků z drahých kovů, břitev a holících elektrických strojků, vidličky a lžíce včetně z drahých kovů, zbraně sečné a bodné, strojky na stříhání vlasů,srsti a vlny, špachtle a jiné náčiní pro umělce
9 přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním nástrojům, přístroje a nástroje navigační, tj. přístroje určené k přenášení rozkazů, k měření a přístroje všeobecně užívané při řízení lodí a letadel, přístroje a nástroje geodetické, přístroje pro bezdrátovou sdělovací techniku, přístroje fotografické,... kinematografické, optické, včetně promítačů obrazu a zvětšovacích přístrojů, přístroje a nástroje k vážení a měření, přístroje a nástroje signalizační včetně signálních píšťal, přístroje a nástroje pro účely záchranné a vyučovací, automaty uváděné v činnost mincí, známkou, nebo jinými prostředky, přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova a obrazu, zapisovací pokladny a výpočetní technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do tř.9, elektrotermické nástroje a přístroje včetně ručních elektrických svářeček, elektrických žehliček apod., elektricky vytápěné podušky, oděvy a součásti oděvů, elektrické ohřívače nohou, elektrické zapalovače a obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách, elektromechanická zařízení pro domácí účely určená k čištění včetně vysavačů prachu a leštičů parket, bezpečnostní a záchranné oděvy, dýchací přístroje
10 přístroje a nástroje: chirurgické, lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské včetně speciálního nábytku pro tyto obory, zdravotnické přístroje a pomůcky včetně ortopedických bandáží, zdravotnických výrobků z gumy, protéz, chirurgické nástroje nožířského charakteru; inkubátory
11 osvětlovací a topná zařízení, zařízení pro výrobu páry, zařízení pro vaření, chlazení, větrání včetně klimatizace, zařízení pro úpravu vzduchu, zařízení pro rozvod vody a zařízení zdravotnická zařazená v tř.11
12 pozemní vozidla všeho druhu včetně jejich součástí, příslušenství a doplňků, motory pro pozemní vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny a řetězy pro pozemní vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu,přístroje pro pozemní vozidla
13 ohňostroje včetně všech výrobků zábavní pyrotechniky
14 drahé kovy a jejich slitiny, předměty z drahých kovů, jejich slitin a plátovaných kovů, bižuterie z umělých a plastických hmot, hodiny, kontrolní hodiny, hodinářské výrobky a chronometrická zařízení včetně speciálních pouzder, umělecké předměty z bronzu
15 hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich příslušenství, struny pro hudební nástroje, hudební skříně
16 papír a výrobky z papíru, lepenka a kartonážní výrobky, pojidla pro papírenský průmysl, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské, fotografie, psací potřeby včetně psacích potřeb z drahých kovů, kancelářská lepidla, nožířské výrobky pro kancelářské účely, potřeby pro umělce, štětce, p...sací stroje, kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací karty, tiskací písmena, štočky
17 gutaperča, guma, baláta, náhražky těchto hmot, polotovary z plastických hmot ve tvaru fólií, desek, tyčí a podobně, pěnové materiály na bázi gumy a plastických hmot, těsnící hmoty a tmely, tepelné, elektrické a zvukové ucpávky a izolace, izolační nátěry, osinek, slída a výrobky z osinku a slídy, hadice s výjimkou kovových
18 kůže a její náhražky, výrobky z kůže a jejích náhražek pokud jsou obsaženy v tř.18, surové kůže a kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky, hole, biče, postroje a pokrývky na koně a sedlářské výrobky
19 stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva, trámy, prkna, dřevěné panely, překližka, kompozitní stavební materiály na bázi dřeva a jiných materiálů, cihly, skleněné cihly, tvárnice, dlaždice, obkladačky, překlady, dehtová krycí lepenka; podlahové krytiny stavebního charakteru, přírodní a umělý... kámen, cement, vápno, pojiva pro stavební účely, malta, sádra, štěrk, kameninové a cementové roury, stavební materiál pro stavbu cest, asfalt, smola, živec, přenosné domy, kamenné pomníky, krby
20 nábytek včetně kovového a kempingového nábytku, broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, vrbového proutí, rohoviny, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny pokud jsou zařazeny v tř.20, výrobky z plastických hmot, ložní potřeby; matrace, žíněnky, podhlavníky a podobně
21 drobné nářadí a přenosné nádoby k domácím a kuchyňským účelům, jako kuchyňské nádobí, vědra, plechové misky a nádoby, misky a nádoby z plastických a jiných hmot, ručně poháněné strojky na mletí, sekání a lisování, odstraňování prachu a nečistot, leštění parket a podobně, hřebeny a mycí houby, toalet...ní potřeby, kartáče, kartáčnický materiál, pomůcky k úklidu, čistící látky, drátěnky včetně drátěnek z plastických hmot, zboží skleněné včetně okenního skla, výrobky z porcelánu a kameniny zařazené v tř.21
22 provazy a struny k technickým účelům, lana a motouzy z přírodních, umělých nebo plastických látek, sítě, stany včetně stanů pro táboření, lodní plachty, pytle, čalounický materiál, jako žíně, kapok, peří a mořská tráva a podobně, surová textilní vlákna
23 nitě
24 tkaniny, pokrývky včetně cestovních pokrývek, ložní prádlo, textilní zboží zařazené v tř.24;
25 oděvy, prádlo, boty, střevíce, trepky včetně sportovních
26 krajky, výšivky, stuhy, šněrovadla, knoflíky, stiskací knoflíky, háčky, špenlíky, spony; zdrhovací uzávěry, umělé květiny, síťky na vlasy, zboží leonské
27 koberce, rohože, linoleum a jiné podlahové krytiny, čalouny včetně barevných papírových tapet, paravány, voskové potahové plátno
28 hry, hračky, tělocvičné a sportovní nářadí včetně sítí, sportovní potřeby zařazené v tř.28, rybářské potřeby včetně návnad, nářadí pro zimní sporty, nářadí pro sportovní hry, zboží plážové a koupací, šermířské sečné a bodné zbraně, ozdoby na vánoční stromky
29 maso, drůbež, ryby včetně měkkýšů a korýšů, zvěřina, masové výtažky, konzervovaná, sušená a vařená zelenina a ovoce, rosoly, zavařeniny: vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky včetně mléčných nápojů, jedlé oleje a tuky, konzervované potraviny, zelenina naložená v octě
30 káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a obilné výrobky určené k lidské výživě, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, chléb, suchary a sušenky, oplatky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, vánoční cukrovinky a čokoládové výrobky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky, koření, led
31 výrobky zemědělské a zahradnické včetně surových obilnin neupravených k lidské výživě a podobně, produkty lesnické včetně neupraveného dřeva, semena zařazená do tř.31, živá zvířata včetně ryb a drůbeže určených k chovu, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad
32 pivo, lehká piva a ležáky, nealkoholická piva, minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv
33 vína včetně nealkoholických vín, lihoviny, likéry
34 tabák v surovém stavu, tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.