ABSA YOUR STORY MATTERS - přihláška 588484 (zdroj ÚPV-ČR)

ABSA YOUR STORY MATTERS, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce ABSA YOUR STORY MATTERS, číslo přihlášky 588484, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 7. 2. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 588484
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45
Datum podání přihlášky: 27.9.2023
Datum registrace 7.2.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 1.11.2023
Datum priority: 27.9.2023
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje vědecké, výzkumné, navigační, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuální, optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, detekci, testování, inspekci, záchranu a výuku, zařízení a přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo ř...ízení distribuce nebo použití elektrického proudu, zařízení a nástroje pro záznam, přenos, reprodukci nebo zpracování zvuku, obrazu nebo dat, média se záznamem a stahovatelná média, počítačový software, prázdná digitální nebo analogová záznamová a úložná média, mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí, registrační pokladny, výpočetní zařízení, počítače a periferní zařízení počítačů, obleky na potápění, potápěčské masky, špunty do uší na potápění, skřipce na nos pro potápěče a plavce, potápěčské rukavice, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, hasicí přístroje, stahovatelné počítačové aplikace, software umělé inteligence pro oblast zdravotní péče, software pro strojové učení pro oblast zdravotní péče, stahovatelné počítačové aplikace pro použití ve finančních službách, software týkající se řízení finančních transakcí, počítačový software k provozování elektronického obchodu, který umožňuje svým uživatelům provádět elektronické transakce prostřednictvím globální počítačové sítě, software pro zasílání elektronických upozornění a upomínek prostřednictvím internetu, počítačový software pro správu financí, počítačový software pro finančnictví, platební software, přístroje pro příjem hotovostních plateb, přístroje pro elektronické finanční transakce, mechanismy pro předplacené přístroje, stroje pro provádění finančních transakcí na dálku, automatické přístroje a zařízení na kontrolu přístupu, přístroje pro zabezpečení dat, software k vytváření virtuálních obrazů, strojově čitelná zařízení pro bezhotovostní platební systémy, automatické systémy na kontrolu přístupu, počítačový komunikační software umožňující zákazníkům přístup k informacím o bankovním účtu a provádění bankovních obchodů, rozhraní pro počítače, software virtuálního asistenta
16 papír a lepenka, tiskoviny, potřeby pro vazbu knih, fotografie (tištěné), papírnické zboží a kancelářské potřeby, s výjimkou nábytku, lepidla pro kancelářské potřeby nebo pro domácnost, potřeby pro rýsování a kreslení a potřeby pro umělce, malířské štětce (výtvarné potřeby), učební pomůcky (s výjimk...ou zařízení), plastové archy, fólie, tašky a sáčky na balení a obalování, tiskařské typy, štočky, tiskoviny představující peněžní hodnotu nebo pro finanční účely, tištěné finanční doklady, tištěné příručky finančním plánováním, tištěné publikace týkající se finančních služeb, informační bulletiny týkající se finančních záležitostí
35 propagace, služby v oblasti obchodního managementu, obchodní organizace a obchodní administrativy, služby v oboru kancelářských prací, nabídka prodeje a maloobchodní a velkoobchodní prodej výše uvedených výrobků ve třídách 9 a 16, maloobchodní a velkoobchodní služby, včetně online maloobchodních slu...žeb, týkající se výše uvedených výrobků ve třídách 9 a 16, služby finančního auditu, sestavování informací pro podnikatelské subjekty a sestavování obchodních informací, sběr obchodních informací, poskytování informací vztahujících se k obchodu, účetnictví, příprava účtů a účetních výkazů, daňové služby, počítačová příprava výplatních listin, poradenské služby týkající se mezd, služby přípravy výplatních listin, fakturace, obchodní administrativa a obchodní konzultační služby, sestavování katalogů informací pro přístup a prohlížení zákazníky, shromažďování různého zboží ve prospěch ostatních, aby si mohli zákazníci toto zboží pohodlně prohlédnout a nakoupit, analýza reakcí zákazníků, poskytování poradenství v souvislosti se spotřebním zbožím, doporučování spotřebitelských výrobků, služby odměňovacích programů, věrnostní služby pro spotřebitele pro komerční, propagační a/nebo reklamní účely, řízení věrnostních programů zahrnujících slevy nebo pobídky, charitativní služby, a to řízení obchodní činnosti a obchodní administrativa, charitativní služby, a to organizování a vedení dobrovolnických programů a veřejně prospěšných projektů (manažerské služby), charitativní služby, a to nábor, organizování a nasazování dobrovolníků, zajišťování propagace dobročinných akcí, rozvoj a koordinace dobrovolnických projektů pro charitativní organizace (manažerské služby), propagační služby, a to propagace charitativních organizací jiných osob, charitativní služby, a to koordinace nepeněžních příspěvků charitativním a neziskovým organizacím (manažerské služby), služby podpory povědomí o přínosech změn v oblasti péče o zdraví, wellness a výživy v každodenním životě, umožňující podnikům zvýšit produktivitu a snížit náklady na zdravotní péči, profesní poradenství a profesní konzultační služby, služby kariérního poradenství a kariérního plánování, služby zprostředkování zaměstnání, nábor zaměstnanců
36 finanční, peněžní a bankovní služby, pojišťovací služby, služby nemovitostní (realitní služby), zprostředkování nebo zařizování finančních transakcí, finanční poradenské služby, služby v oblasti obchodního bankovnictví, elektronické transakce debetní kartou, elektronické kreditní transakce, služby o...n-line finančních transakcí, finanční převody a transakce a platební služby, služby elektronického bankovnictví, provádění bezhotovostního platebního styku, zpracování plateb, realizování plateb pro banky, automatizované platební služby, správa plateb, bezkontaktní platební služby, služby zpracování plateb věrnostního programu, poskytování peněžních a jiných slev v rámci věrnostního programu pro zákazníky, vydávání hodnotových poukázek v souvislosti s věrnostními programy pro zákazníky, pořádání dobročinných sbírek, získávání finančních prostředků, charitativní služby, jmenovitě finanční služby, investice fondů pro charitativní účely, poskytování informací vztahujících se k získávání finančních prostředků na charitativní účely, získávání finančních prostředků na charitativní účely prostřednictvím vyčlenění části klientských poplatků pro klientem zvolenou charitativní organizaci, služby získávání finančních prostředků na charitativní účely prostřednictvím webové stránky, na které dárci hledají a provádějí peněžní dary konkrétním charitativním organizacím nebo projektům, získávání prostředků na charitativní účely formou zábavních akcí
38 telekomunikační služby, poskytování přístupu do počítačových databází, počítačové komunikační služby a služby mobilní komunikace, poskytování on-line fór, poskytování on-line chatových místností pro přenos zpráv a multimediálního obsahu mezi uživateli, služby elektronických zpráv v reálném čase (ins...tant messaging), služby internetového portálu, služby internetového portálu pro účely usnadnění bankovních nebo finančních transakcí
39 přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, přeprava peněz, pronájem automobilů
41 školení, vyučování, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, charitativní služby v oblasti vzdělávání, charitativní vzdělávací služby, včetně poskytování akademického poradenství a vzdělávacích a školicích služeb, příprava a pořádání zábavných, sportovních a vzdělávacích akcí pro charitati...vní účely, koučování a školicí služby, služby životního koučinku, koučink vztahující se k financím, poskytování skupinového koučinku a osobních vzdělávacích fór, služby mentoringu (vzdělávací a školicí služby), služby obchodního mentoringu, mentoring a podpůrné služby v rámci mentoringu, vzdělávací kurzy v oblasti financí, odborné vzdělávání v oblasti zdraví a wellness, pořádání a vedení on-line workshopů (školení) v oblasti wellness, vedení tréninkových fitness lekcí v rámci wellness programu, vzdělávací služby, a to pořádání seminářů a panelových diskusí v oblasti cvičení, fitness, wellness, osobního rozvoje, spánku a zvládání stresu, poskytování elektronických publikací a videí on-line (bez možnosti stažení), poskytování vzdělávání prostřednictvím on-line fór, organizování her a soutěží, vydávání instruktážní literatury, obchodní vzdělávání, poradenské služby týkající se obchodních školení, obchodní školení, mentoring a koučink, vedení obchodních konferencí, školicí služby v oblasti finančnictví, vzdělávací kurzy vztahující se k financím
42 vědecké a technologické služby a s nimi související výzkum a projektování, služby průmyslové analýzy, průmyslového výzkumu a průmyslového designu, služby kontroly kvality a ověřování, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, navrhování informačních systémů v oblasti financí, provoz webov...ých stránek a on-line transakčních platforem, služby ověřování, počítačové a technologické služby pro šifrování dat, elektronické monitorování peněžních a finančních transakcí, služby ověření uživatele pomocí technologie pro transakce v oblasti elektronického obchodu
44 zdravotní péče, služby péče o zdraví zvířat, služby péče o hygienu a krásu lidí nebo zvířat, zemědělské služby, služby akvakultury, zahradnické a lesnické služby, životní koučink, a to psychologická péče a poradenství, zdravotní péče, a to wellness programy, služby zdravotního poradenství, služby pé...če o duševní zdraví, poskytování informací o duševním zdraví a životním stylu, poskytování lékařských vyšetření jako součást wellness akcí, provádění telefonického a osobního hodnocení životního stylu, poradenství v oblasti duševního zdraví a wellness, poradenské služby v oblasti zdraví, výživy a životního stylu, poskytování informací v oblasti zdraví a životního stylu, poskytování informací o zdraví, životním stylu a výživě prostřednictvím webových stránek, poskytování wellness služeb, a to osobních hodnocení, osobních programů, denního harmonogramu a poradenství v oblasti životního stylu, lékařské poradenství týkající se stresu, poskytování celostních zdravotních služeb
45 právní služby, bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku a osob, seznamovací služby, služby navazování sociálních kontaktů na internetu, pohřební služby, hlídání dětí, osobní a sociální služby týkající se individuálních potřeb druhých osob, osobní a sociální služby poskytované jinými... osobami s cílem uspokojit potřeby jednotlivců, mentoring (duchovní nebo osobní) pro dobročinné účely, služby wellness, a to duchovní vedení a duchovní neterapeutické poradenství pro potřeby jednotlivců, životní koučink, a to osobní mentoring a osobní neterapeutické poradenské služby

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.