BR Group The Power of Unity - přihláška 559896 (zdroj ÚPV-ČR)

BR Group The Power of Unity, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce BR Group The Power of Unity, číslo přihlášky 559896, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 27. 1. 2021.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 559896
Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 39, 40, 41
Datum podání přihlášky: 18.11.2019
Datum registrace 27.1.2021
Datum zveřejnění přihlášky: 21.10.2020
Datum priority: 18.11.2019
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
1 chemické látky pro použití v průmyslu, vědě a v oblasti fotografie, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hasicí a protipožární směsi, přípravky na kalení a pájení, látky na činění zvířecích kůží, lepidla pro použití v prů...myslu, tmely a jiné výplňové pasty, kompost, hnůj, hnojiva, biologické přípravky pro použití v průmyslu a vědě
2 barvy, nátěry, laky, konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva, barviva, inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce, přírodní pryskyřice v surovém stavu, lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění
6 obecné kovy a jejich slitiny, rudy, kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce, přenosné kovové budovy, neelektrické kabely a dráty z obecných kovů, drobné kovové železářské výrobky, kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu, sejfy, kovové dveřní a okenní uzávěry tyčové, kovové dveřní a oke...nní uzávěry ostatní, vrchní dveřní, vratová a okenní kování kovová, ostatní dveřní a okenní kovová kování, kovová nábytková kování, doplňková nábytková kování kovová, stavební kovové závěsy dveřové, bednové kování kovové, kovové formy a modely, zámečnické kovové výrobky, kovové výrobky neuvedené v jiných třídách, a to panely, přístrojové panely, desky, konzole, kabinety a mechanické díly pro elektrotechniku, telekomunikace a výrobu strojů (bez elektro vybavení), měděné dílce, kovové spojky a kovové propojky, kovové horolezecké spojovací prostředky, spojky, skoby, karabiny, kotvicí zařízení, stoupací železa, kotevní prostředky proti pádům z výšky, vklíněnce a kladky
7 obráběcí stroje, motorem poháněné nástroje a motorem poháněná nářadí, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), vstřikovací formy - nástroje pro vstřikování termoplastů (části strojů), spojky pro stroje a součásti strojních převodů (s výjimkou spojek a součástí převodů pro pozemní vozidla), ze...mědělské nástroje a nářadí (s výjimkou ručních nástrojů a nářadí na ruční pohon), líhně pro vejce, výdejní automaty, elektrické zvedací zařízení, planetové kladkostroje se vzduchovým motorem, příslušenství elektrických zvedacích zařízení, vzduchové motory, pneumatické rozvaděče, součásti pneumatických obvodů, magnetické rošty
9 přístroje a nástroje vědecké, výzkumné, navigační, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuální a optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, detekci, testování, inspekci, záchranu a výuku, zařízení a přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo ...řízení distribuce nebo použití elektrického proudu, zařízení a nástroje pro záznam, přenos, reprodukci nebo zpracování zvuku, obrazu nebo dat, média se záznamem a stahovatelná média, počítačový software, prázdná digitální nebo analogová záznamová a úložná média, mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí, registrační pokladny, výpočetní zařízení, počítače a periferní zařízení počítačů, potápěčské obleky, potápěčské masky, špunty do uší pro potápěče, nosní klipsy pro potápěče a plavce, potápěčské rukavice, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, hasicí přístroje, ochranné oděvy, rukavice a přilby, vše určené pro práci ve výškách, ochranné brýle a jejich části, záchranná pásová zařízení, tlumiče pádů, ochranné pomůcky dýchacích orgánů, zejména dýchací masky (ne pro lékařské účely), záchranné slaňovací přístroje, bezpečnostní záchranné postroje a smyčky, záchranné sedací postroje, záchranné kotvicí zařízení pro práci ve výškách, ochranné polohovací systémy pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky, prostředky a zařízení určené pro osobní zajištění proti pádům z výšky, zejména slaňovací zařízení, spojovací prostředky, tlumiče pádů, zachycovací postroje, spojky, systémy zachycení pádu, osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky - pracovní polohovací systémy, měřiče a jejich součásti, elektrické regulační prvky a jejich součásti, měřidla, sportovní přilby
12 vozidla, dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem, automobilové zámky, uzávěry palivových nádrží automobilů
17 kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, nezpracované a jako polotovary a jejich náhražky, plastické hmoty a pryskyřice v extrudované formě pro použití ve výrobě, těsnicí, ucpávací a izolační materiály, ohebná nekovová potrubí, trubky a hadice, fólie, desky, tyče z termoplastů
18 kůže a imitace kůží, zvířecí kůže a usně, zavazadla a tašky, batohy, batohy pro horolezce, batohy turistické, dětské batohy, brašny lovecké, kabelky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, turistické hole, biče, postroje a sedlářské výrobky, obojky, vodítka a oblečky pro zvířata, klíčenky, chlebník...y, pásky z kůže, závěsné pásy na nošení z kůže, popruhy z kůže, závěsné řemeny z kůže, kožené pytle, závěsné mošny, brašny na nářadí (prázdné), obaly na oděvy (cestovní), kožená pouzdra, kožené tašky, zejména kožená pouzdra a tašky na zbraně, torby, torny
22 lana a provazy, provazy z textilních vláken surových nebo umělých, z papíru nebo plastických hmot, pletené provazy na zhotovování bičů, lana (s výjimkou kovových), lana bezpečnostní (pro zajištění předmětů), lana horolezecká, lana dynamická, lana lodní svinovací, lana vlečná pro automobily, lana žín...ěná a vláknitá, lana statická, speleologická a pracovní, lana nízkoprůtažná, motouzy, pásky balicí nebo lemovací (s výjimkou kovových), pásky (s výjimkou kovových na uvazování), popruhy konopné, popruhy na manipulování s nákladem (s výjimkou kovových), nekovové popruhy, popruhy (nekovové) na manipulaci s břemeny, provazové žebříky, nylonové struny pro vyžínání plevele, šnůry, sítě, sítě houpací, sítě na maskování, síťky na praní prádla, síťovina, stany a plachty, plátěné přístřešky, lodní plachty ochranné, plachty na maskování, plachty lodní, plachty vozové, plachty větrné dehtované, plachty pro plachtění na lyžích, plachtovina, plachtovina nepromokavá, plachtovina nepromokavá dehtová, markýzy z textilních a syntetických materiálů, pytle (neobsažené v jiných třídách), pytle pro přepravu a skladování sypkých materiálů, pytle na poštu, pytle na přepravu a uskladnění volně loženého (sypaného) zboží, pytle pro praní pleteného zboží, pytlíky textilní na balení, tašky textilní (obaly), textilní obaly, materiály na vycpávání a výplně (s výjimkou papíru, lepenky, gumy a plastu), textilní materiály ze surových vláken a jejich náhražky, textilní vlákna, dřevěné hobliny, piliny, sisal, visutá lůžka, těsnicí materiály (s výjimkou gumových a plastových), dřevitá vlna, rolety ze syntetických materiálů, výstroje na malé plachetnice, a to vyvazovací lana s délkou minimálně 5m, 10 m nebo 15m, plouvoucí lana k záchranným kruhům
23 příze a nitě pro textilní účely, řezaná umělá vlákna pro textilní účely
24 textilie a náhražky textilií, bytový textil, textilní a plastové záclony a závěsy, tkaniny, pokrývky, prádlo ložní, prádlo stolní, textilie (materiály), textilie na výrobu tapet, textilie imitující kůži, textilie netkané, textilie pro koupelny (s výjimkou oděvů), textilie vlněné, textilie z juty, te...xtilie ze syntetických materiálů (náhražkové tkaniny), textilie žinylkové, látky bavlněné, textilie nepropouštějící plyn pro vzdušné balóny, cestovní přikrývky, kapesníky látkové, látky, ložní pokrývky a přikrývky, lůžkoviny, záclony okenní, potahy na postele, potahy na matrace, potahy na nábytek z textilních materiálů, potahy na nábytek ze syntetických materiálů, prostěradla, povlečení, přehozy na postele, ručníky (textilní), spací pytle, vlaječky (ne z papíru), textilní doplňky, a to textilní ochrana na lana, textilní ochrana na horolezecká lana, textilní ochrana na lodní lana, textilní etikety a štítky, textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách, pokrývky z kožešiny
25 oděvy, sportovní oděvy, obuv, sportovní obuv, obuv pro horolezectví a turistiku, protiskluzné pomůcky pro obuv, oděvy z kůže včetně napodobenin kůže, oblečení pro horolezectví a skialpinismus, uniformy všeho druhu, pokrývky hlavy, rukavice, pláštěnky
28 hry, hračky a výrobky určené ke hraní, hračky z termoplastů, společenské hry, stolní hry, zařízení na videohry, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, nářadí pro sporty a různé hry, rybářské potřeby, horolezecká výstroj v rámci této třídy, horolezecké úvazky, slaňovac...í zařízení, pohyblivé a zatahovací zachycovače pádu (sportovní potřeby), spojovací prostředky, tlumiče pádu (sportovní potřeby), horolezecké polohovací systémy (sportovní potřeby), horolezecké zachycovací postroje (sportovní potřeby), horolezecké sedací postroje a sedací pásy (sportovní potřeby), horolezecké navazovací úvazky, ochranné vycpávky jako součást sportovní výstroje, rukavice ke sportu, zejména pro horolezectví nebo parašutismus, houpačky, posilovací stroje, sítě (sportovní potřeby), tenisové sítě, zařízení pro kulturistiku, gymnastické zařízení, zdvihací pásy na závaží (sportovní nářadí), výplety raket, vázání na lyže, sportovní trenažéry, šňůry na surfovací prkna, surfovaní prkna, pytle na lyže, sportovní chrániče (nikoliv hlavy, úst a zubů), chrániče kolen - nákoleníky (sportovní potřeby), chrániče na holeně (sportovní potřeby), chrániče na lokty (sportovní potřeby), cvičné pytle, činky, vánoční ozdoby
37 stavebnictví, opravy, a to opravy motorových navijáků a zatahovacích zachycovačů pádu, opravy a servis výrobků uvedených výše ve třídách 6, 7 a 9, opravy a servis výrobků ze třídy 8, a to klíčů (ruční nářadí), nástrojů na vyříznutí tvaru (ruční nástroje) a šídel na rozplétání lan, opravy a servis vý...robků ze třídy 20, a to vodovodních ventilů z plastu, nekovových zámků na vozidla, nekovových zámků (ne elektrických), nekovových závěsů (pantů) a nekovových zavíračů oken (ne elektrických), instalační služby, a to instalace pevných kotvicích vedení, poddajných kotvicích vedení a výrobků uvedených výše ve třídě 6
39 doprava, balení a skladování zboží, organizování cest
40 zpracování materiálů, a to srážení polypropylenových pásků a vláken a polyamidových vláken v autoklávu, apretace polyamidových přízí, apretace HMPE a polyamidových lan, apretace textilií, barvení textilií, lemování okrajů textilií, nepromokavá úprava textilií, ohnivzdorná úprava textilií, prošívání ...textilií, úprava textilií, regenerace drtí, recyklace polypropylenových materiálů a recyklace termoplastů, recyklace a regenerace odpadů z termoplastů, povrchové úpravy a svařování kovů, elektrolytické pokovování, úpravy a povrchové úpravy materiálů, zejména leštění brusné, obrábění, kovoobrábění, obrušování, broušení, perforování (děrování), řezání pilou, hoblování, škrabání
41 vzdělávání, školení, zábava, sportovní a kulturní činnosti

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V