CHRÁM zvuku - přihláška 586076 (zdroj ÚPV-ČR)

CHRÁM zvuku, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce CHRÁM zvuku, číslo přihlášky 586076, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 7. 2. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 586076
Reprodukce: CHRÁM zvuku
Třídy výrobků a služeb: 9, 15, 16, 21, 35, 41, 44
Datum podání přihlášky: 26.5.2023
Datum registrace 7.2.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 1.11.2023
Datum priority: 26.5.2023
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 audio nahrávky, audio CD, CD-ROMy, DVD, audio a video záznamy, digitální stahovatelná hudba dodávaná z MP3 webových stránek na internetu, hudební nahrávky, hudební software, zesilovače hudebních nástrojů, počítačové programy na zpracování digitálních hudebních souborů, hudební zvukové záznamy, nahra...ná hudební DVD, stahovatelné hudební soubory, dokovací stanice pro digitální hudební přehrávače, elektrické a elektronické přístroje vytvářející hudební efekty, elektronické řídicí obvody pro elektronické hudební nástroje, elektrické zesilovače k použití s hudebními nástroji, elektrické a elektronické přístroje vytvářející efekty pro hudební nástroje, jednotky vytvářející elektrické a elektronické efekty pro hudební přístroje, zvukové procesory, zvukové samplery, zvukové disky, zesilovače zvuku, zvukové zápisy, zvukové karty, zvukové časovače, zvukové záznamy, zvuková rozhraní, zvukoměry, sonometry, přijímače zesilující zvuk, analogové modifikátory zvuku, procesory prostorového zvuku, přepínací zvukové přístroje, zvuková elektronická zařízení, digitální zvukové procesory, zvuková mixážní zařízení, vícekanálové zvukové procesory, zvukové mixážní konzoly, zvukové mixážní pulty, přístroje na přenos zvuku, zařízení pro přenos zvuku, přístroje na mixování zvuku, přístroje na nahrávání zvuku, přístroje pro záznam zvuku, zařízení pro reprodukci zvuku, přístroje pro reprodukci zvuku, přístroje na zesílení zvuku, zařízení na směšování zvuku, jednotky na zpožďování zvuku, měniče dynamických vlastností zvuku, software na úpravu zvuku, procesory digitálního zvukového signálu, přístroje se zvukovými efekty, počítačový software pro nahrávání zvuku, elektrické zesilovače na zvukové signály, disky s nahraným zvukovým záznamem, přístroje k potlačování zvukového šumu, přístroje a zařízení na zpracování zvuku, zvuková mixážní zařízení s integrovanými zesilovači, záznamová zařízení pro nosiče zvuku a obrazu, přehrávací zařízení pro nosiče zvuku a obrazu, počítačové programy k úpravě obrazu, zvuku a videa, elektronické efektové pedály k použití se zesilovači zvuku, počítačový hardware pro zpracovávání zvukových a video signálů, software na ovládání a zlepšení kvality zvuku audio zařízení, počítačový software na tvorbu a úpravu hudby a zvuků, počítačový software pro zvukovou kontrolu počítače a jeho provoz, master zvukové mixážní pulty pro použití v nahrávacích studiích, počítačový software na ovládání provozu audio a video zařízení, počítačový hardware pro směrování audio, video a digitálních signálů, audio přístroje a zařízení, audio přístroje na mixování, audio rozhraní, audio směšovače, audio zesilovače, digitální audio rekordéry, digitální audio přehrávače, digitální hudební přehrávače, digitální mixážní pulty, ekvalizéry (audio zařízení), ekvalizéry (audio přístroje), elektronická zařízení na zpracování audiosignálů za účelem kompenzace zkreslení zvuku v reproduktorech, hlasové syntetizátory, kytarové efektové procesory, kytarové snímače, kytarové zesilovače, mixážní pulty, mixážní pulty (audio přístroje), mixážní pulty (signální), mixážní zařízení na mikrofony, pedály na ovládání hlasitosti, přenosná zařízení k nahrávání zvuku, přístroje pro záznam hlasu s integrovaným čipem, zařízení na dabování zvuku
15 hudební nástroje, hudební nástroje pro děti, hudební syntetizátory, hudební skříně, elektronické hudební nástroje, akordeony, balalajky, banja, basy (hudební nástroje), bicí automaty, citery, flétny, bubny, kůže na bubny, paličky na bubny, dudy, dirigentské taktovky, flašinety, gongy, harfy, harmoni...a, harmoniky, hoboje, housle, hubičky dechových nástrojů, klapky a klávesnice na hudební nástroje, kobylky pro hudební nástroje, kastaněty, klavíry, kontrabasy, kornety (hudební nástroje), kytary, ladící klíče, mandolíny, měchy do hudebních nástrojů, náustky na hudební nástroje, saxofony, opěrky na housle, piana, píšťaly varhan, podbradky na housle, rohy (hudební nástroje), ruční zvonky, smyčce, strunné nástroje, syntezátory, trombóny, trsátka, trumpety, violy, xylofony, zvonkohry, žíně na smyčce, pouzdra na hudební nástroje, plátky (strojky pro dechové hudební nástroje), stojany na hudební nástroje
16 hudebniny, tištěné notové zápisy, zpěvníky, hudební sešity, plakáty, propagační publikace, papírové propagační samolepky, tištěné manuály, noviny, knihařské výrobky, blahopřání i hudební, papír pro kopírování, papír balicí, papír voskovaný, filtrační papír, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní va...zby, neperiodické i periodické publikace, například brožury, časopisy, kalendáře, katalogy, ročenky, knihy, oběžníky, knihy k nalepování výstřižků (alba), komiksy, archy papíru, tištěné lístky, tiskoviny, poutače z papíru nebo z lepenky, mapy, atlasy, obrazy, papírové podložky pod sklenice, i pivní, papírové ubrousky a ubrusy, obaly na lahve z papíru nebo lepenky, lepenka a kartonážní výrobky, spadající do této třídy, alba, diagramy, fotografie, stojany na fotografie, grafické reprodukce, grafiky, lepty, litografie, olejotisky, malby (obrazy) zarámované či nezarámované, letáky, portréty, prospekty, rytiny, psací potřeby, tiskařské typy, štočky, obaly z papíru, známky, samolepky, bloky (papírnické výrobky), dopisní papír, etikety, kromě textilních, formuláře, karty, karty a pásky papírové na počítačové programy, obálky, poštovní známky, pořadače (kancelářské potřeby), papírnické zboží kancelářské, obalové materiály z papíru nebo lepenky, pouzdra na pera, pouzdra na razítka, připínáčky, razítka, seznamy (rejstříky), těžítka, tikety, účetní knihy, zápisníky (notesy), krabice lepenkové nebo papírové, obtisky, pásky doutníkové, podložky (psací), pouzdra na doklady v rámci této třídy, papírové praporky, pytlíky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot), štíty vývěsní z papíru nebo z lepenky, tabule reklamní z papíru nebo lepenky, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů
21 dárkové ozdobné předměty ze skla a keramiky, upomínkové ozdobné předměty ze skla, výrobky ze skla pro domácnost, výrobky z křišťálového skla, sklo surové nebo jako polotovar, s výjimkou stavebního skla
35 marketing, propagace, rozesílání prospektů, pořizování informačních tiskovin, inzertní činnost, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, psaní reklamních textů, grafická úprava pro reklamní účely, influencer marketing, online reklama v počítačové síti, poradenství v obchodní či...nnosti, kancelářské práce, účetnictví, zpracování počítačových dat a spravování databází, obchodní administrativa, poradenské komerční služby, poskytování pomoci při provozu obchodu, včetně zprostředkování obchodních a souvisejících obchodně personálních záležitostí, kontrola, vedení a vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, poradenské služby při výběru zaměstnání, provádění aukcí a dražeb, pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k reklamním účelům, vykonávání administrativních prací pomocí výpočetní techniky, zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti výpočetní techniky (hardware i software), kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů a podobně, příprava a vyhotovení daňových přiznání, pronájem reklamních ploch, půjčování fotokopírovacích strojů, revize účtů (audit), pomoc při celním řízení, zajištění reklamy za účelem prezentace podnikatelů v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy, zasílatelství a skladištních zařízení, pronájem prodejních automatů
41 hudební vzdělávání, hudební produkce, hudební výuka, kulturní, vzdělávací a školící činnosti v rámci této třídy, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů a sympozií, koučink (školení), organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování živých představení a vystoupen...í, pořádání divadelních představení, koncertní síně, výchovně-zábavné klubové služby, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této třídy, výstavní a galerijní činnost v rámci této třídy, služby pro oddech a rekreaci, poskytování informací a zprostředkování možností rekreace, rozptýlení, zábavy, vzdělávací služby týkající se managementu turistických destinací, organizování vzdělávacích, zábavných a sportovních soutěží, provozování muzeí, knihovny (půjčovny knih), pořádání diskoték, poskytování informací o výchově a vzdělávání, školení, praktické cvičení, instruktážní výcvik, zkoušení, přezkoušení, dálkové studium, korespondenční kurzy, internátní školy, prázdninové tábory (zábava), náboženská výchova, pomoc a poradenství pro volbu povolání, provozování kasin a heren, provozování her on-line (z počítačové sítě), poskytování služeb týkajících se karaoke, služby klubů zdraví (kondiční a zdravotní cvičení), půjčování filmů, umělecké a módní agentury, estrády, pořádání loterií, organizování plesů, plánování a organizování večírků a oslav, předprodej vstupenek, filmová tvorba, filmová studia, dabing, digitální zpracování obrazu, nahrávací studia, výroba rozhlasových a televizních programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, fotografování, půjčování a pronájem divadelních a jiných dekorací včetně osvětlení, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, půjčování přenosných videokamer, vydávání knih, elektronické publikováni (DTP), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), vydávání elektronických knih a časopisů on line, tlumočení znakové řeči, překladatelské služby, pořádání a řízení pracovních setkání, tělesná výchova, provozování a pronájem sportovních zařízení - golfových hřišť, stadiónů, tenisových dvorců, plaveckých bazénů, gymnastický výcvik, půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků, všechny výše uvedené služby mimo služby kin
44 arteterapie, muzikoterapie, pracovní terapie, terapeutické služby, terapie s využitím zvířat, pořádání rekondičních pobytů v rámci této třídy, lékařské služby, veterinární péče, zdravotní péče, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby, masáže, masérské služby, ...regenerační a rekondiční služby v rámci této třídy, služby posiloven, fitness služby, služby solárií, provozování sportovních zařízení v rámci této třídy, provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, kadeřnické salóny, salóny krásy, implantace vlasů, manikúra, pedikúra, tetování, aromaterapeutické služby, kliniky nebo sanatoria (soukromé), pronajímání zdravotních (zdravotnických) zařízení, zdravotnická střediska, zotavovny, útulky (domovy), nemocniční služby, ošetřovatelské služby, veřejné lázně pro hygienické účely, parní lázně, výchova asistenčních psů pro postižené, sociální služby v rámci této třídy, poradenství a péče v rámci integrace handicapovaných lidí, chov zvířat, veterinární pomoc, péče o čistotu domácích zvířat, úprava (česání) zvířat, neurologie (chiropraktika), služby psychologa, léčba toxikomanů, stomatologie, plastická chirurgie, služby porodní asistentky, umělé oplodňování, oplodňování in-vitro, farmaceutické poradenství, služby optika, fyzioterapie, služby krevní banky, zahradnictví, zahradnické služby, služby v oblasti zahradní architektury, údržba trávníků, rostlinné školky, aranžování květin, léčení stromů, letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek, ničení plevele, ničení škůdců v zemědělství, pronájem zemědělských nástrojů a zařízení


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V