CZECH GOLF - přihláška 580883 (zdroj ÚPV-ČR)

CZECH GOLF, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce CZECH GOLF, číslo přihlášky 580883, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 18. 1. 2023.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 580883
Reprodukce: CZECH GOLF
Třídy výrobků a služeb: 28, 35, 41
Datum podání přihlášky: 18.8.2022
Datum registrace 18.1.2023
Datum zveřejnění přihlášky: 12.10.2022
Datum priority: 18.8.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
28 antistresové hračky, antistresové míčky na cvičení rukou, antistresové stlačitelné míčky, atrakce v tematických a zábavních parcích, automatické elektronické hry, automatické zábavní hrací stroje na mince, automaty na mince (herní stroje), balonky na oslavy, bandáže na ruce pro sportovní účely, braš...ny na golfové hole, chrániče golfových holí, chrániče k provozování sportu, chytré hračky, clony (maskovací) sportovní vybavení, cvičební přístroje jako hračky, dětské hračky, dřevěné hračky, držadla golfových holí, držáky golfových odpalovacích podložek, držáky míčů, elektronická herní zařízení, elektronické hry, elektronické hračky, elektronické vzdělávací hry, elektronické vzdělávací hračky, figurky (hračky), golfové bagy na kolečkách nebo bez koleček, golfové hole, golfové hole puttery (sportovní vybavení), golfové míče, golfové odpalovací podložky, golfové podložky, golfové praporky (sportovní potřeby), golfové rukavice, golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček, gymnastická nářadí, hrací automaty, hrací karty, hrací míče, hračky, hračky, hry a žertovné předměty, karnevalové masky, kovové golfové hole, kožené visačky na golfové tašky, kovová zařízení na hřiště, lapače míčků, lístky do tomboly, makety na hraní, masky (hračky), maskovací clony (sportovní výstroj), míče na hřiště, nářadí (hračky), pálky na míčové hry, pálky (sportovní náčiní), papírové zboží na večírky, pásy na cvičení, pásky na plavání, pásky na rukojeti golfových holí, pásy na plavání, plyšové hračky, plyšoví medvídci, pomůcky na golfový trénink, posilovací stroje, pouzdra upravená na sportovní potřeby, přístroje a zařízení pro zábavní parky a hřiště, přístroje na fyzický trénink (cvičení), přístroje na tělesná cvičení, přístroje na synchronizaci golfového švihu, přístroje na trénování golfu, přístroje pro sportovní trénink, puzzle, puzzle (hračky), rukavice zhotovené za účelem použití při sportu, rukojeti sportovního náčiní, sáčky na golfové odpalovací podložky, sady golfových odpalovacích podložek, sběratelské karty (karetní hry), sběratelské figurky na hraní, sběrače golfových míčků, sítě na nácvik golfu, sítě ke sportovním účelům, shafty (násady golfových holí), tréninkové jamky na golf, výrobky na hraní golfu, stojany na golfové vaky, vozíky na golfové bagy, vozíky na golfové vaky, visačky na golfové brašny, tvarované obaly golfových holí, tvarované obaly na golfové vaky, tvarované obaly na golfové puttery, tašky na nošení golfových holí, tvarované obaly hlav golfových holí, rukavice na hry, vypichovátka na úpravu drnů (golfové náčiní), podložky na procvičování odpalování (golfové vybavení), tašky na kolečkách na golfové vybavení, stojany speciálně upravené na golfové hole, značky na určení polohy golfové míče, divadelní masky, míče na hraní, modely (hračky), přístroje pro tělesná cvičení, společenské hry, stroje na házení míčků, terče, gymnastické náčiní
35 digitální marketing, digitální reklamní služby, distribuce a šíření reklamních materiálů (letáků, prospektů, tištěných materiálů, vzorků), distribuce propagačních materiálů, konzultace v oblasti reklamy a marketingu, maloobchodní prodej sportovních předmětů, maloobchodní prodej sportovního vybavení,... maloobchodní služby v oblasti sportovních potřeb, marketing, návrh reklamních materiálů, obchodní analýzy, informační služby a průzkumy trhu, obchodní konzultační a poradenské služby, obchodní management pro sportovce, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní propagace, obchodní řízení sportovních klubů, obchodní strategie, obchodní zprostředkovatelské služby, online reklamní a marketingové služby, organizování akcí, výstav, prodejních trhů a přehlídek pro obchodní, propagační a reklamní účely, podnikové poradenství a obchodní management, podpora prodeje, pořádání a vedení předváděcích akcí pro reklamní účely, pořádání a vedení veletrhů a výstav pro reklamní účely, poradenství týkající se reklamních a propagačních služeb, poradenství v oblasti managementu, šíření reklamy prostřednictvím internetu, šíření reklamy prostřednictvím telefonu, sjednávání obchodních smluv pro jiné osoby, šíření reklamy prostřednictvím on-line komunikačních sítí, šíření obchodních informací, šíření reklam, šíření reklamních, marketingových a propagačních materiálů, šíření letáků pro reklamní účely, sestavování seznamů pro přímé zasílání reklamních materiálů (direct mailing), sestavování, výroba a šíření reklamních materiálů, sestavování obchodních statistik, sekretářské práce (služby), rozšiřování reklamy pro třetí osoby prostřednictvím internetu, rozšiřování vzorků (zboží), rozšiřování (distribuce) reklamních vzorků, reklamní služby v oblasti hotelů, reklamní služby týkající se prodeje zboží, reklamní služby rozhlasové a televizní reklamní agentury, reklamní služby pro druhé za účelem vybudování identity značky, reklamní služby poskytované přes internet, reklamní, marketingové a propagační služby, reklamní agentury, reklamní materiály (příprava), reklama, včetně online reklamy na počítačové síti, psaní reklamních textů, publikování reklamních, inzertních, propagačních textů, průzkum trhu (studie), průzkum trhu, propagační management osobností z oblasti sportu, propagační management známých osobností, propagace, reklama a marketing online webových stránek, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování sportovních akcí, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování mezinárodních sportovních akcí, propagace výrobků a služeb druhých prostřednictvím sjednávání jménem sponzorů spojení jejich výrobků a služeb se sportovními soutěžemi, propagace výrobků a služeb druhých prostřednictvím sjednávání jménem sponzorů a spojení jejich výrobků a služeb se sportovními aktivitami, pronájem reklamních ploch a reklamního materiálu, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, pronájem reklamních, propagačních materiálů, pronájem prodejních stánků, produkce televizních a rozhlasových reklam, produkce (výroba) reklamních filmů, příprava propagačních, reklamních, inzertních dokumentů, příprava reklam, příprava marketingových plánů, prezentace zboží a služeb, předváděcí akce a výstavy, PPC reklama, poskytování reklamního prostoru, poskytování reklamních informací, poskytování administrativních služeb, poskytování a pronájem prostoru, času a médií pro reklamu, marketingové poradenství, řízení obchodní činnosti, aktualizace reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční správa licencí na výrobky a služby třetích osob, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, průzkum trhu a marketingové studie, obchodní management profesionálních sportovců, obchodní management sportovišť (pro třetí osoby), obchodní management pro poskytovatele služeb na volné noze, poskytování obchodních informací, obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální -), obchodní propagace, personální poradenství, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, telemarketing, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží pro reklamní účely, prezentace, předvádění (pro propagační/reklamní účely), předvádění zboží, rozhlasová reklama, sestavování statistiky, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby v oblasti obchodního průzkumu, služby v oblasti srovnávání cen, služby průzkumu v oblasti reklamy, systematizace údajů do počítačových databází, televizní reklama, venkovní reklama, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), vyhledávání sponzorů, výstřižková služba (monitorování zpráv)
41 výuka golfu, kondiční výuka golfu, elektronické publikování, filmové projekce, fotografování, organizování golfových turnajů, výcvik golfových dovedností, nošení golfových holí, provozování golfových hřišť, poskytování golfového vybavení, pronájem golfového vybavení, služby golfových nosičů, organiz...ace golfových soutěží, zábava ve formě golfových turnajů, poskytování informací o rekreaci, poskytování informací o sportovních aktivitách, poskytování informací o sportu, poskytování informací týkajících se zábavy, poskytování informací o výchově a vzdělávání, klubové vzdělávací služby, koučink, organizování módních přehlídek pro účely zábavy, pořádání, vedení a organizování koncertů, obrazové zpravodajství, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování vzdělávacích soutěží, organizování sportovních soutěží, plánování a organizace večírků (zábava), pořádání, vedení a organizování pracovních setkání (školení), poskytování elektronických publikací online bez možnosti stažení, prázdninové tábory (zábava), pronájem filmových a televizních dekorací, pronájem herních přístrojů a zařízení, pronájem sportovních zařízení, pronájem sportovních hřišť, pronájem stadionů, provozování sportovních zařízení, překladatelské služby, půjčování filmů, půjčování sportovního vybavení, s výjimkou vozidel, služby pro oddech a rekreaci, reportérské služby, služby osobního trenéra (kondiční trénink), služby poskytované školami (vzdělávání), školení, tělesná výchova, televizní zábava, psaní textů (jiných než reklamních), tlumočnické služby, vydávání elektronických knih a časopisů online, vydávání knih, vydávání textů (s výjimkou reklamních), výroba rozhlasových a televizních programů, zábava, pobavení, zábavní parky, zkoušení, přezkoušení, organizace živých představení, pronájem zařízení a vybavení ke vzdělávání, zábavě, sportu a kultuře, služby týkající se volného času, služby v oblasti sportu a fitness, služby zábavní, vzdělávací a školicí, cirkusy, informace o vzdělávání vztahující se ke sportu, informace o možnostech rekreace, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, instruktáž ke cvičení, instruktážní kurzy vztahující se ke sportovním aktivitám, organizace kulturních, zábavních a sportovních akcí, organizace, příprava a pořádání profesionálních golfových turnajů nebo soutěží, organizace, příprava a pořádání golfových her, organizace, příprava a pořádání sportovních soutěží, organizace turnajů, organizace sportovních akcí, organizování a pořádání veletrhů pro kulturní nebo vzdělávací účely, organizování festivalů, organizování her a soutěží, organizování zábavních soutěží, pořádání sportovních akcí, pořádání sportovních kurzů, pořádání sportovních turnajů, pořádání sportovních soutěží, poskytování prostor a zařízení sportovních klubů, poskytování prostor ke sportovním turnajům, poskytování prostor ke cvičení, poskytování prostor pro sportovní akce, produkce sportovních akcí, služby sportovních klubů, sportovní služby

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V