DELTA - přihláška 513226 (zdroj ÚPV-ČR)

DELTA, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce DELTA, číslo přihlášky 513226, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Kombinovaná, datum registrace 10. 6. 2015.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 513226
Reprodukce: DELTA
Třídy výrobků a služeb: 7, 9, 11
Datum podání přihlášky: 29.4.2014
Datum registrace 10.6.2015
Datum zveřejnění přihlášky: 4.3.2015
Datum priority: 29.4.2014
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Kombinovaná
Seznam výrobků a služeb:
7 stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla, zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, líhně pro vejce, prodejní automaty, bezkomutátorové stejnosměrné motory pro ovládání výtahových dveří,... bezkomutátorové stejnosměrné motory, střídavé servomotory, vřetenové motory, setrvačníky pro stroje, ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje, startéry pro motory a hnací stroje, čerpadla (části strojů, motorů a hnacích strojů), ventilátory pro motory a hnací stroje, větrné turbíny, zařízení a přístroje vyrábějící elektřinu z větrné energie, vrtule pro elektrické generátory na větrný pohon, věže vzdušných generátorů, systémy pro kontrolu úhlu sklonu lopatek větrných turbín, brzdové systémy pro větrné turbíny, systémy pro kontrolu úhlového vychýlení lopatek větrných turbín, převodové skříně pro větrné turbíny, generátory pro recyklování energie, elektrické generátory, výměníky tepla (části strojů), dmychadla pro stlačování, odsávání a dopravu plynů, motory na střídavý proud, motory převádějící střídavý proud na stejnosměrný, foukače, včetně foukačů se stejnosměrným motorem, výměníky tepla vzduch-vzduch, výměníky tepla s kapalinovým okruhem, programovatelné výměníky tepla, motory na stejnosměrný proud, krokové motory, elektrické klimatizační kompresory a jejich pohony pro vozidla, kontrolní systém polohy pro větrné turbíny, střídač pro větrnou energii, nabíjecí zařízení pro větrnou energii, ventilátor na stejnosměrný proud, ventilátory motoru na stejnosměrný proud, ventilátor na střídavý proud, generátory s funkcí startéru s řemenovým pohonem (BSG) pro vozidla na elektrický pohon, závitořezy (stroje), roboty (stroje), pohony zařízení na ovládání výtahových dveří, pohony výtahů, zařízení pro ovládání výtahů, vřetenové pohony, motory, konvertor větrné energie, zařízení na recyklaci energie, zahrnující zařízení pro recyklaci přebytečného tepla, zařízení recyklace kinetické energie, výfukové turbíny a zařízení pro opakovaný ohřev odpadního plynu, zařízení na výrobu větrné energie
9 pohon proměnlivé frekvence, střídavé motorové pohony, napájecí a rekuperační jednotky (AFE), hybridní servopohony, bezkomutátorové stejnosměrné pohony, střídavé servopohony, karty pro snímání rychlých pohybů, desky s tištěnými spoji (PCB) s integrovaným obvodem (IC), rotační optické kodéry, programo...vatelné logické ovladače, textové (grafické) zobrazovací panely, obrazovky, HMI ovladače, ovladače strojového vidění, nástroje pro prozkoumání optického obrazu, přístroje na regulování teploty, tlaková čidla, časoměřiče - počítadla (tachometry), průmyslové produkty ve formě sítí typu fieldbus používané na výrobní lince, jmenovitě ethernetové komunikační zařízení, měniče průmyslových komunikačních sítí, síťové routery a spínače, elektrická zařízení pro dálkové řízení průmyslových provozů, zařízení ve formě elektronických rozhraní průmyslových strojů, interkomy, karty komunikačního rozhraní, počítačové rozhraní, vazební členy (zařízení na zpracování dat), průmyslové napájecí zdroje, číslicové řízení obráběcích strojů, telekomunikační energetické systémy a příslušenství, vnější kryty a příslušenství pro elektrická zařízení, rektifikátory, řídicí, kontrolní panely, proudové invertory, regulátory napětí, kontroléry síly, akumulátory (baterie), skříně akumulátoru, nabíječky akumulátorů, elektrická zařízení pro dálkové ovládání signálů, měřicí přístroj na elektrickou energii, wattmetry, materiály pro rozvod elektřiny (dráty, kabely), elektrické spínače, adaptéry ze střídavého proudu na stejnosměrný, adaptéry ze stejnosměrného proudu na střídavý, spínací zdroje napájení, nabíječky, spojovací skříňky, svorkovnice (elektrotechnika), konektory (elektrické), zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky, přívody energie, solární svorkové skříňky, zásuvkové adaptéry, indikátory (elektrické), monitorovací přístroje elektrické, zdroj nepřerušeného napájení (UPS), vysokonapěťové záložní zdroje stejnosměrného napětí DC UPS (vysokonapěťové stejnosměrné přenosové systémy (HVDC), rozvodné elektrické sítě (PCD), jednotky pro rozvod elektrické energie (PDU), rozvodné panely (elektřina), rozvodné pulty (elektřina), STS (statické přepínací systémy), ATS (automatické přepínače), regulátory elektrické, počítačový software pro systém environmentálního managementu, nahraný počítačový software, počítačové programy (s možností stažení), programy monitorující počítače, infrastruktura datového centra počítače, jmenovitě, centralizovaný krytý environmentální dohlížející systém, sensory na teplotu, vlhkost a hustota prachu, transceiver vzdálených dat, kolektor dat, automatický elektronický regulátor vedení nákladu, software pro kontejnerová datová centra, elektronická zařízení pro centrum upravených počítačových dat, centrum hybridních počítačových dat, komutátory (elektrické přístroje), harmonické filtry, pevné výkonové měniče, statické kompenzátory VAR (SVC), statické generátory var (SVG), statické synchronní kompenzátory (STATCOM), systémy na ukládání energie, elektrické kondenzátory, měniče větrné energie, indikátory, bóje, majáky světelné, světelné značení, semaforové přístroje, neónové značení, diody vysílací světlo, regulátory výkonu elektrických stmívačů, stabilizátory pro osvětlovací přístroje, programovatelný regulátor automatizace, PXI (PCI) tabule na nabytí dat, PXI (PCI) tabule na digitální měření, čipy (integrované obvody), desky tištěných obvodů, automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách, tlumivky (elektřina), induktory, řídicí jednotky věcí v interiéru vozidel (BCM), dálkové spouštěče motoru a systémy pro bezdotykové odemykání (PKE) pro vozidla, akumulátorové bloky složené z baterií typu lithium-iont i s ovládacím systémem, elektrické baterie do vozidel, ovladače elektrického posilovače řízení (EPS) pro vozidla, regulátory klimatizace, elektrický pohon pro střední napětí, zobrazovací systémy ve formě LCD displejů pro digitální nápisy, elektronické oznamovací tabule, elektronické vývěsky, vnitřní (venkovní) zobrazovací systémy na bázi LED diod, videoprojektory s technologií DLP (digitálního zpracování světla) k promítání na zeď, distribuované verzovací systémy, dekodéry signálu, počítače, rozhraní (pro počítače), periferie počítačové, periferní zařízení počítačů, procesory pro počítače, mikroprocesory, přístroje na zpracování dat, centrální verzovací systémy s konektory minicon, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), multimediální projektory, elektronické projektory, plátna promítací, součástky a příslušenství k projektorům, mikro měniče (stejnosměrného proudu na střídavý), převodníky stejnosměrného proudu, shromažďovače dat, zařízení pro zvyšování výkonu fotovoltaických panelů (DC/DC), elektrické ochranné jističe, přerušovače, vypínače, přepěťové chrániče, články solární, elektronická zobrazovací zařízení, elektronické čtečky, počítačové soupravy pro vývoj deníků v elektronické podobě, jmenovitě aplikační programová rozhraní (API), komplexní sada pro vývoj programů (SDK) a zařízení založené na hardwaru pro vývoj softwarových balíků určených pro elektronická čtecí zařízení, etikety elektronické pro zboží, dotykové zobrazovací panely, dotykové panely, čidla, dotyková vstupní zařízení, elektronické publikace (s možností stažení), ventilátory pro počítače, ventilátory pro příčné odvětrávání pro počítače, tepelná zařízení pro počítače, DC ventilátory pro počítače, ovladače větráků, ovládací rozhraní mezi zdroji sluneční a větrné energie a energetickým vedením, solární panely pro výrobu elektřiny, soukolí a pohony pro orientování solárních panelů, elektrická čidla pro měření slunečního záření, skříňka nebo modul na ušlé teplo, axiální ventilátory, dmychadlové ventilátory, tangenciální ventilátory, hnací ústrojí na stejnosměrný proud, spojité pohony, chladič ventilátoru a tepelného vodiče, parní komory, magnetické (indukční) součástky, optické přijímače a vysílače, vysokofrekvenční (RF) moduly, bluetooth moduly (BTM), oscilátory řízené napětím (VCO), sluneční buňky, solární panely, solární měniče, zařízení pro sledování maximálního výkonu zařízení na sluneční energii, systémy pro řízení spotřeby obnovitelné energie a hybridní energie, zařízení na průmyslové automatické řešení, jmenovitě přední kontrolní usměrňovače, proměnlivé pohony frekvence, síťový senzor pohybu pro stroje, strojní obrazový inspekční systém a programovatelní automatičtí operační roboti, elektrický klimatizační kompresor a jeho pohon pro vozidla, počítačové rozhraní pro ovládání turbín, elektronický kontrolní systém polohy pro větrné turbíny, elektronické systémy pro kontrolu úhlu sklonu lopatek větrných turbín, měniče energie z větrných systémů, usměrňovače energie z větrných systémů, systémy pro monitorování zařízení pro výrobu větrné energie, monitorovací systém pro zařízení větrných elektráren, ventilátor na stejnosměrný proud, ventilátor na střídavý proud, generátory s funkcí startéru s řemenovým pohonem (BSG) pro vozidla na elektrický pohon, zařízení monitorující energii, startovací mechanismy pro vozidla na elektrický pohon, integrovaný startující generátor a jeho pohon pro elektrická vozidla, řídicí jednotky vozidla (VCU) pro vozidla na elektrický pohon, jednotky řízení výkonu hybridního pohonu pro vozidla na elektrický pohon, pohon světelné energie, světelný regulátor, zařízení a příslušenství k nabíjení elektrických vozidel, úložiště počítačových dat, transformátory (elektrotechnika), vysokofrekvenční běžný sytič, čipový vodič, EMI/RFI filtr, kontrolní, regulační a dohlížející jednotky, monitory (zahrnující TV monitory, LCD, počítačové displeje, barevné displeje), elektronický předřadník, komponenty a zařízení pro vytváření počítačové sítě, zážehové cívky, mikrovlnné zesilovače a zesilovače rádiové frekvence, dvoufázový tepelný vodič, tepelné vodiče, pohony pro energii světelného příslušenství, světelný regulátor, vše výše uvedené nezahrnuje instalační zařízení pro bezpečnostní účely ve spojení s elektrickými zařízeními a zabezpečování a rovněž nezahrnuje montážních zařízení pro ovládání elektrických zařízení jako jsou vypínače a zásuvky
11 přístroje pro výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, přesná klimatizace, lampy pouliční, osvětlovací zařízení a příslušenství, a to průmyslové osvětlení, zemědělské osvětlení, rybářské osvětlení, panelové světlo, světelné moduly, zabudovaná světla, lékařská světla, domác...í světla, reflektor a zemědělské světlo, které jsou definovány jako surový zdroj světla za účelem pouze osvětlení povrchu a použití svítidla pouze s termální, strukturální silou a vodotěsnou funkcí bez estetických návrhů konstrukce), LED elektroluminiscenční diody (svítidla), žárovky, lampy do projektoru, osvětlovací trubice, baterky (svítilny), osvětlovací zařízení pro dopravní prostředky, osvětlovací trubice, bezpečnostní lampy, světla pro auta, světelné reflektory, rozptylovače světla (difuzéry), vše používané pro průmyslové osvětlení, zemědělské osvětlení, rybářské osvětlení, panelové světlo, světelné moduly, zabudovaná světla, lékařská světla, domácí světla, reflektor a zemědělské světlo (které jsou definovány jako surový zdroj světla za účelem pouze osvětlení povrchu a použití svítidla pouze s termální, strukturální silou a vodotěsnou funkcí bez estetických návrhů konstrukce), kapesní svítilny, klimatizační zařízení pro vozidla, ventilátory, ventilátory pro automobilové klimatizace, ventilátory (jako součásti větracích zařízení), zařízení na výměnu tepla, klimatizační zařízení, zařízení pro klimatizaci, přístroje a zařízení pro ventilaci, přístroje na chlazení vzduchu, přístroje pro ochlazení vzduchu, zařízení na chlazení nápojů, chladící zařízení a stroje, chladicí nádoby, stroje a zařízení na výrobu ledu, ledničky, mrazicí přístroje a zařízení, chladicí vitríny (výkladní skříně), větrací přístroje, stroje a přístroje na čištění vzduchu, odsávací zařízení, digestoře, větráky, dehydrátory chladicích zařízení, větrací ventilátory s topným tělesem, které jsou součástí výrobků uvedených ve třídě 11, ohřívače vzduchu (opakovaný ohřívač vzduchu), sušičky vzduchu, sušičky jako přístroje, vysoušecí zařízení, přístroje a zařízení na sušení, přístroje na oběh vzduchu, oběhové ventilátory, ventilátory elektrické pro osobní potřebu, odsavače výparů, odsávací zařízení pro kuchyně, odsavače par pro kuchyně, moduly zajišťující proudění vzduchu, chladicí přístroje a zařízení, ventilátory nasávaného plynu a ventilátory pro smíšené proudění, chladicí zařízení a stroje, ventilátory, výměníky tepla vzduch-vzduch, výměníky tepla s kapalinovým okruhem, programovatelné výměníky tepla, moduly ve formě chladicích systémů umožňujících proudění vzduchu zdola nahoru, chladicí zařízení fungující na principu termoelektrického chlazení (TEC), moduly fungující na bázi termoelektrického chlazení, tepelné jímky s dvoufázovým výtokem a tepelné moduly, zařízení pro výrobu solární energie, světelné zařízení pro větrnou a solární energii používané pro průmyslové osvětlení, zemědělské osvětlení, rybářské osvětlení, panelové světlo, světelné moduly, zabudovaná světla, lékařská světla, domácí světla, reflektor a zemědělské světlo (které jsou definovány jako surový zdroj světla za účelem pouze osvětlení povrchu a použití svítidla pouze s termální, strukturální silou a vodotěsnou funkcí bez estetických návrhů konstrukce), přístroje pro topení, které jsou součástí výrobků uvedených ve třídě 11, výše uvedené výrobky s výjimkou zařízení pro změkčování vody, jakož i části zařízení pro změkčování vody, nástroje pro zařízení pro změkčování vody a s výjimkou zboží pro instalaci zařízení pro změkčování vody

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.