EXCLUSIVE TOURS - přihláška 560216 (zdroj ÚPV-ČR)

EXCLUSIVE TOURS, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce EXCLUSIVE TOURS, číslo přihlášky 560216, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace .

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 560216
Reprodukce: EXCLUSIVE TOURS
Třídy výrobků a služeb: 16, 35, 39, 43
Datum podání přihlášky: 29.11.2019
Datum priority: 29.11.2019
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 2 - Negativně ukončená po podání
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
16 papír a lepenka, papír a lepenka pro průmyslové použití, tiskárenské výrobky, potřeby pro vazbu knih, knihy, tiskoviny, fotografie, školní fotografie, fotografie [tištěné], podepsané fotografie, sběratelské fotografie hráčů, alba na fotografie, stojany na fotografie, obrazy, obrázky, fotografie, rám...ečky na fotografie, krabice na fotografie, růžky na fotografie, stojánky na fotografie, fotografie, paspartované a nepaspartované, umělecké předměty a figuríny z papíru a lepenky a architektonické modely, pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro skladování z papíru, lepenky nebo z plastů, papírnické zboží a učební pomůcky, fotoalba a alba pro sběratele, malá alba na fotografie [fotoalba], tematické knihy s fotografiemi, dárkové papírenské zboží, parfémované papírenské zboží, pořadače [papírenské zboží], kancelářské sponky (papírenské zboží), sešívací svorky [papírenské zboží], krabice na papírenské zboží, papírenské zboží s lepicí fólií, papírenské zboží na společenské akce, desky na dokumenty [papírenské zboží], pera s třpytkami (papírenské zboží), kancelářské potřeby, zápisníky (kancelářské potřeby), sešívačky (kancelářské potřeby), napínáčky (kancelářské potřeby), nástěnky [kancelářské potřeby], kancelářské psací potřeby, bloky [kancelářské potřeby], děrovačky [kancelářské potřeby], jmenovky [kancelářské potřeby], značkovače [kancelářské potřeby], pera [kancelářské potřeby], navlhčovače [kancelářské potřeby], pořadače [kancelářské potřeby], šanony [kancelářské potřeby], sešívačky [kancelářské potřeby], pouzdra na kancelářské potřeby, kancelářské potřeby (kromě nábytku), houbičky navlhčovací [kancelářské potřeby], psací potřeby a razítka, ozdoby na tužky (kancelářské potřeby), navlhčovače pro lepicí povrchy [kancelářské potřeby], tekuté korektory (kancelářské potřeby), opravné laky [kancelářské potřeby], razidla na papír (kancelářské potřeby), stroje na skládání papíru jako kancelářské potřeby, nálepky (jako kancelářské potřeby), kancelářská lepidla, kancelářská lepidla a lepidla pro domácnost, lepidla pro kutily, lepidla pro umělecké účely, lepidla pro kancelářské účely, lepidla pro použití v domácnosti, lepidla pro papírenství a domácnost, třpytivá lepidla k papírenskému použití, lepidla (kancelářská nebo pro domácnost), lepidla na papír a domácí potřeby, lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost, škrobová lepidla pro domácnost a kancelářské účely, lepidla pro kancelářské účely nebo pro domácnost, soupravy na rýsování, pravítka na rýsování, papír na kreslení (rýsování), sada trojúhelníků na rýsování, pravoúhlé příložníky na rýsování, nástroje na rýsování a kreslení, potřeby pro rýsování a kreslení, pomůcky k rýsování s pravým úhlem (úhelníky, úhelnice, příložníky, trojúhelníky), nosiče a dekorační materiály a materiály pro umělce, příložníky pro rýsování, rovné příložníky na rýsování, šablony na kreslení, materiály na kreslení, tužky na kreslení, sešity na kreslení, bloky na kreslení, uhly na kreslení, soupravy na kreslení, šablony na kreslení [zabraňující kreslení mimo linie], krejčovské vzory na kreslení, krejčovské šablony na kreslení, rýsovací soupravy (soupravy na kreslení), potřeby pro umělce, tištěné instruktážní materiály o telekomunikacích, výukové kartičky, anatomické modely pro výukové a vzdělávací účely, učební a výukové pomůcky s výjimkou přístrojů, vyučovací pomůcky a potřeby, přilnavé fólie, plastické obalové fólie, animační celuloidové fólie, bublinková fólie na balení, obalové folie na potraviny, polypropylenová fólie na balení, fólie na balení knih, fólie viskózové na balení, fólie na balení dárků, plastové fólie na balení, paletizační roztahovací plastové fólie, bublinové fólie na balení, plastové fólie na obalování, papírové nebo plastové absorbční fólie na balení potravin, jednorázové papírové výrobky, papírové svačinové sáčky, papírové tašky, sáčky, plastové sáčky na sendviče, papírové sáčky na balení, plastové sáčky a obaly, plastové sáčky na balení, papírové sáčky a pytle, papírové sáčky na svačiny
16 (EN) paper and cardboard, industrial paper and cardboard, printed matter, bookbinding material, printed books, printed matter, photographs [printed], school photographs, photographs [printed], signed photographs, collector's photographs of players, photographic albums, photograph stands, pictures, photograph mounts, photo storage boxes, photograph corners, photograph stands, unmounted and mounted photographs, works of art and figurines of paper and cardboard, and architects' models, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics, stationery and educational supplies, photo albums and collectors' albums, brag books [photo albums], coffee table books, gift stationery, scented stationery, files [office requisites], clips for paper [stationery], staples for offices, stationery boxes, adhesive foils stationery, party stationery, document files [stationery], glitter pens for stationery purposes, office stationery, pocket books [stationery], office staplers, thumbtacks [stationery], memorandum boards, writing stationery, pads [stationery], punches [office requisites], name badges [office requisites], marker pens, pens [office requisites], moisteners for gummed surfaces [office requisites], file sorters, files [office requisites], office staplers, stationery cases, office requisites, except furniture, moisteners [office requisites], writing and stamping implements, pencil ornaments [stationery], moisteners for gummed surfaces [office requisites], correcting fluids [office requisites], correcting fluids [office requisites], paper embossers [office requisites], paper folding machines as office requisites, stickers [stationery], glues for the office, gluten [glue] for stationery or household purposes, adhesives for do-it-yourself purposes, adhesives for art use, adhesives for stationery purposes, adhesives for household purposes, gluten [glue] for stationery or household purposes, glitter glue for stationery purposes, gluten [glue] for stationery or household purposes, gluten [glue] for stationery or household purposes, gluten [glue] for stationery or household purposes, starch paste [adhesive] for stationery or household purposes, gluten [glue] for stationery or household purposes, drawing sets, drawing rulers, drawing paper, set squares for drawing, square rulers for drawing, drawing instruments, drawing materials, squares for drawing, decoration and art materials and media, t-squares for drawing, straight edges for drawing, drafting templates, drawing materials, drawing pencils, drawing books, sketch pads, charcoal pencils, drawing sets, drawing shields, dressmaking patterns for drawing, dressmaking stencils for drawing, drawing sets, artists' materials, printed instructional material on telecommunications, flash cards, anatomical models for instructional and educational purposes, teaching materials [except apparatus], educational equipment, cling film, plastic film for packaging, animation cels, air bubble plastics for packaging, films for wrapping foodstuffs, polypropylene foil for packing, wrapping foils for books, viscose sheets for wrapping, gift wrapping foil, plastic foil for packaging, plastic cling film, extensible, for palletization, bubble packs for packaging, plastic film for wrapping, absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging, disposable paper products, sandwich bags [paper], conical paper bags, plastic sandwich bags, paper pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic bags for wrapping, paper sacks, paper lunch bags
35 maloobchodní služby zaměřené na papírenské zboží, poradenské služby ohledně objednávání papírenského zboží, obchodní služby a informace pro spotřebitele, maloobchod a velkoobchod, kreslení návrhů pro reklamní účely, reklama, bannerová reklama, reklama (příprava), filmová reklama, reklama online, tel...evizní reklama, zásilková reklama, rozhlasová reklama, venkovní reklama, PPC reklama, reklama a marketing, přímá poštovní reklama, propagace koncertů (reklama), reaktivní (ohlasová) reklama, propagace a reklama, propagace cestování (reklama), obchodní propagace, reklama, reklama v časopisech, přímá marketingová reklama, rozhlasová a televizní reklama, reklama, inzerce pracovních míst, reklama v oblasti finančních služeb, reklama prostřednictvím mobilních telefonních sítí, reklama na elektronických reklamních tabulích, reklama, marketing a propagační služby, reklama formou platby za kliknutí, reklama prostřednictvím všech veřejných komunikačních prostředků, reklama v periodikách, brožurách a novinách, reklama na internetu pro třetí osoby, reklama v oblasti průmyslu cestovního ruchu, reklama týkající se dopravy a doručování, online reklama prostřednictvím počítačových komunikačních sítí, reklama (poradenské služby vztahující se k -), reklama, propagace a styk s veřejností, reklama prostřednictvím elektronických médií a zejména internetu, reklama, zejména služby zaměřené na propagaci zboží, služby navrhování obchodních značek (reklama a propagace), reklama, včetně online reklamy na počítačové síti, propagace, reklama a marketing online webových stránek, reklamní, marketingové a propagační služby, konzultační a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamní, marketingové a propagační činnosti, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, řízení lidských zdrojů a náborové služby, propagace, obchodní propagace, propagace prodeje, zprostředkování propagace, propagace kin, služby propagace exportu, propagace mimořádných akcí, propagace hudebních koncertů, služby propagace baseballu, propagace v oblasti marketingu, počítačová propagace obchodní činnosti, propagace podnikových webových stránek, propagace prodeje pro třetí osoby, obchodní propagace poskytovaná po telefonu, kancelářské služby týkající se propagace, služby obchodní propagace prostřednictvím telexu, propagace sportovních soutěží a akcí, propagace série filmů pro třetí osoby, losování cen (organizování) pro účely propagace, propagace pojišťovacích služeb jménem třetích stran, propagace zboží a služeb pro třetí osoby, služby modelingové agentury pro účely propagace prodeje, služby v oblasti reklamy a propagace prodeje, reklamní služby v oblasti propagace prodeje nápojů, služby v oblasti obchodní propagace poskytované audiovizuálními prostředky, on-line propagace počítačových sítí a webových stránek, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování sportovních akcí, propagace výrobků a služeb třetích stran prostřednictvím teleshoppingu, propagace finančních a pojišťovacích služeb jménem třetích stran, propagace zboží a služeb pro třetí osoby prostřednictvím internetu, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování mezinárodních sportovních akcí, propagace veletrhů pro obchodní účely, propagace a pořádání obchodních veletrhů, věrnostní, pobídkové a bonusové programy, rozšiřování reklamních marketingových a propagačních materiálů, řízení obchodní činnosti, analýza řízení obchodní činnosti, řízení obchodní činnosti hotelů, řízení obchodní činnosti sportovců, řízení obchodní činnosti bavičů, řízení obchodní činnosti divadel, řízení obchodní činnosti herců, řízení obchodní činnosti restaurací, řízení obchodní činnosti parkovišť, řízení obchodní činnosti a obchodní administrativa, řízení obchodní činnosti pro sportovce, poradenství při řízení obchodní činnosti, řízení obchodní činnosti výkonných umělců, pomoc při řízení obchodní činnosti, řízení obchodní činnosti hudebních interpretů, poradenství v oboru řízení obchodní činnosti a marketingu, řízení obchodní činnosti bazénových komplexů, řízení obchodní činnosti hudebních umělců, řízení obchodní činnosti v modelingu, řízení obchodní činnosti nezávislých poskytovatelů služeb, pomoc při řízení obchodní činnosti průmyslovým nebo obchodním firmám, počítačové řízení obchodní činnosti (pro třetí osoby), pomoc při řízení obchodní a průmyslové činnosti, pomoc při řízení obchodní činnosti nebo činností v průmyslovém nebo obchodním podniku, poskytování pomoci v oblasti řízení obchodních činností, řízení obchodní činnosti v oboru dopravy a doručování, řízení obchodní činnosti náhradových programů pro jiné osoby, služby řízení obchodní činnosti v oblasti elektronického obchodování, poradenské služby a informace při organizování a řízení obchodní činnosti, poradenství v oblasti organizace a řízení obchodní činnosti v oboru personálního řízení, konzultace týkající se řízení obchodní činnosti, poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti, poradenské služby ohledně řízení obchodní činnosti a obchodního provozu, poradenství v organizování a řízení obchodní činnosti, poradenství v oblasti obchodní organizace a řízení obchodní činnosti, včetně řízení personálu, poradenství v oblasti organizování a řízení obchodní činnosti, poradenství a informace v oblasti řízení obchodní činnosti, poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti fitness klubů, poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti klubů zdraví, poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti a podnikové organizace, poskytování informací o řízení obchodní činnosti, hodnocení týkající se řízení obchodní činnosti v odborných podnicích, provádění on-line průzkumů v oboru řízení obchodní činnosti, hodnocení vztahující se k řízení obchodní činnosti v průmyslových podnicích, hodnocení vztahující se k řízení obchodní činnosti v komerčních podnicích, obchodní analýzy, průzkum a informační služby, obchodní administrativa, obchodní administrativa v oblasti přepravy, kancelářské práce, služby zprostředkování kancelářské práce, přepis sdělení [kancelářské práce], plánování schůzek [kancelářské práce], upomínání schůzek [kancelářské práce], děrování štítků [kancelářské práce], služby plánování schůzek [kancelářské práce], zakládání listin nebo magnetických pásek (kancelářské práce), služby v oblasti upomínek ohledně schůzek [kancelářské práce]
35 (EN) retail services connected with stationery, advisory services relating to the ordering of stationery, commercial trading and consumer information services, retail and wholesale services, layout services for advertising purposes, advertising, banner advertising, advertisements (preparing of -), cinema advertising, online advertisements, television advertising, advertising by mail order, radio advertising, outdoor advertising, pay per click advertising, advertising and marketing, direct mail advertising, promotion [advertising] of concerts, response advertising, advertising and publicity, promotion [advertising] of travel, promotion [advertising] of business, magazine advertising, direct market advertising, radio and television advertising, recruitment advertising, advertising services relating to financial services, advertisement via mobile phone networks, electronic billboard advertising, advertising, marketing and promotion services, pay per click advertising, advertising through all public communication means, advertising in periodicals, brochures and newspapers, advertisement for others on the Internet, advertising services relating to the travel industries, advertising relating to transport and delivery, on-line advertising on a computer network, publicity (advisory services relating to -), advertising, promotional and public relations services, advertising via electronic media and specifically the internet, advertising particularly services for the promotion of goods, brand creation services (advertising and promotion), advertising, including on-line advertising on a computer network, promotion, advertising and marketing of on-line websites, marketing, advertising, and promotional services, advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services, business assistance, management and administrative services, recruitment and personnel management services, advertising, business promotion, sales promotion, advertising agencies, advertising of cinemas, export promotion services, promotion of special events, promotion of musical concerts, promoting services for baseball game, promotional marketing, computerised business promotion, advertising of business web sites, sales promotion for others, business promotion services provided by telephone, advertising agency services, business promotion services provided by telex, promotion of sports competitions and events, promoting a series of films for others, prize draws (organising of -) for advertising purposes, promotion of insurance services, on behalf of third parties, promoting the goods and services of others, modelling agency services for sales promotion purposes, publicity and sales promotion services, advertising services to promote the sale of beverages, business promotion services provided by audio/visual means, on-line promotion of computer networks and websites, promotion of goods and services through sponsorship of sports events, promoting the goods and services of others through infomercials, promotion of financial and insurance services, on behalf of third parties, promoting the goods and services of others over the Internet, promotion of goods and services through sponsorship of international sports events, promotion of fairs for trade purposes, promoting and conducting trade shows, loyalty, incentive and bonus program services, distribution of advertising, marketing and promotional material, commercial management, business management analysis, business management of hotels, business management of sports people, business management of entertainers, business management of theaters, business management of actors, business management of restaurants, business management of car parking facilities, business administration and management, business management of sports personalities, advisory services for business management, business management of performing artists, management assistance in business affairs, business management of musical performers, advice in the field of business management and marketing, business management of swimming pool complexes, business management of musicians, business management of models, business management for freelance service providers, business management assistance for industrial or commercial companies, computerised business management [for others], commercial or industrial management assistance, help in the management of business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise, providing assistance in the management of business activities, business management in the field of transport and delivery, business management of reimbursement programs for others, business management services relating to electronic commerce, advisory services and information in business organization and management, business organisation and management consultancy in the field of personnel management, business management consulting services, business management consulting, advisory services relating to business management and business operations, business management and organization consultancy, business organization and management consultancy including personnel management, advice relating to the organisation and management of business, advice and information concerning commercial business management, advice relating to the business management of fitness clubs, advice relating to the business management of health clubs, business management and enterprise organization consultancy, provision of business management information, evaluations relating to business management in professional enterprises, conducting online business management research surveys, evaluations relating to business management in industrial enterprises, evaluations relating to business management in commercial enterprises, business analysis, research and information services, administration of businesses, business administration services in the field of transportation, clerical services, clerical employment agency services, transcription of communications [office functions], appointment scheduling services [office functions], appointment reminder services [office functions], keypunching [office functions], appointment scheduling services [office functions], filing documents or magnetic-tapes [office functions], appointment reminder services [office functions]
39 doprava, doprava [doprava zboží], doprava potravin, doprava květin, pozemní doprava, doprava oděvů, střežená doprava, doprava zavazadel, doprava helikoptérou, doprava vozidel, doprava lanovkou, dovoz, doprava, silniční doprava, vodní doprava, doprava výrobků, doprava (autobusová -), doprava (lodní -...), nákladní doprava, kurýrní doprava, doprava (informace), doprava (rezervace -), autobusová doprava, automobilová doprava, říční doprava, doprava zboží, letecká doprava, železniční doprava, lodní doprava, taxi doprava, námořní doprava, osobní doprava, tramvajová doprava, doprava cestujících autobusy, doprava cestujících trajekty, letecká nákladní doprava, doprava zavazadel cestujících, železniční doprava cestujících, doprava jednokolejnými dráhami, osobní železniční doprava, doprava cestujících vzducholodí, doprava a skladování, silniční doprava cestujících, letecká doprava cenností, doprava nákladní (kamionová -), doprava nákladními automobily, doprava cestujících minibusy, doprava stěhovacími vozy, letecká doprava cestujících, doprava proudovými letadly, pozemní nákladní doprava, lodní nákladní doprava, říční lodní doprava, tramvajová doprava cestujících, doprava cestujících taxislužbou, doprava a přeprava, osobní lodní doprava, vnitrozemní lodní doprava, doprava po železnici, doprava (lodní trajektová -), dálková autobusová doprava, pozemní osobní doprava, námořní doprava balíků, silniční nákladní doprava, doprava pronajatými automobily, lodní trajektová doprava, nákladní kamionová doprava, poskytování prohlídek pamětihodností (doprava), doprava a doručování zboží, doprava a skladování zboží, doprava dvoukolovými motorovými vozidly, doprava vozidly poháněnými lidskou silou, služby letecké společnosti (doprava), letecká doprava a přeprava, doprava při prohlídkách památek, organizování prohlídek pamětihodností a okružních jízd, služby průvodců a organizování cest a výletů, služby v oblasti cestování a osobní doprava, pronájem v souvislosti s dopravou a skladováním, balení a skladování zboží, organizování cest, cesty (organizování), organizování vyhlídkových cest, organizování prázdninových cest, organizování služebních cest, organizování cest autokarem, organizování cestovních zájezdů, organizování přepravy cestujících, organizování a rezervace cest, organizování dopravy a cest, organizování cest do zahraničí, organizování cest a lodních výletů, plánování, organizování a rezervování cest, služby cestovní kanceláře, jmenovitě organizování dopravy pro cestující, organizování a pořádání výletů a cest, plánování, organizování a objednávání cest elektronickými prostředky, organizování a rezervace cest pro organizované zájezdy, distribuční služby pro nápoje, například alkoholické nápoje, rozvážka dárkových košů obsahujících jídlo a nápoje
39 (EN) freight forwarding, freight [shipping of goods], transportation of food, transportation of flowers, transport by land, transportation of clothing, guarded transport, transportation of luggage, helicopter transport, transportation of vehicles, cable-car transport, carting, transport by road, transport by water, transport of goods, bus transport, ship transport, transportation of cargo, transportation by courier, transportation information, transport reservation, bus transport, car transport, river transport, freighting, air transport, railway transport, boat transport, taxi transport, marine transport, passenger transport, tram transport, transport of passengers by bus, transportation of passengers by ferryboat, air cargo transport, transportation of passengers' baggage, transport of passengers by rail, monorail transport, passenger train transport, transportation of passengers by airship, transport and storage, transport of travellers by road, air transport of valuables, hauling, truck transport, transportation of passengers by minibus, moving van transport, transport of passengers by air, turbojet airplane transport, transportation of freight by land, cargo ship transport, river transport by boat, transport of travellers by tram, transport of travellers by taxi, transport, passenger ship transport, transport by inland water, transport by rail, ferry transport services, coach transport, transport of people by land, collection of packages by sea, transportation of freight by road, hired car transport, ferry transport services, hauling, provision of sightseeing tours [transport], transportation and delivery of goods, transportation and storage of goods, transport by two-wheeled motor vehicles, transport by man-powered vehicles, airline transport, air transportation services, transport services for sightseeing tours, sightseeing, tour guide and excursion services, travel and passenger transportation, rental services related to transportation and storage, packaging and storage of goods, travel arrangement, tour organising, organisation of sightseeing tours, organisation of holiday travel, arranging of business travel, arranging of coach travel, organisation of travel tours, arrangement of passenger transport, travel arrangement and reservation services, arranging of transport and travel, organising of foreign travel, organization of travel and boat trips, planning, arranging and booking of travel, travel agency services, namely arranging transportation for travelers, organization of trips, planning, arranging and booking of travel by electronic means, arranging and booking of travel for package holidays, distribution services relating to beverages, such as alcoholic beverages, delivery of hampers containing food and drink
43 zajištění stravování, služby zajišťující stravování, zajišťování hromadného stravování (catering), zajišťování stravování a nápojů pro hosty, zajišťování stravování a nápojů v bistrech, stravování a nápoje pro koktejlové párty, zajišťování stravování a nápojů hostům v restauracích, zajišťování strav...ování a nápojů v internetových kavárnách, zajišťování stravování a nápojů pro výstavní prostory, zajišťování stravování a nápojů pro konferenční prostory, podávání stravování a nápojů v restauracích a barech, zajišťování stravování a nápojů v restauracích a barech, příprava a poskytování stravování a nápojů pro okamžitou spotřebu, poskytování jídla a nápojů, poskytování stravování a nápojů pro veletržní a výstavní prostory, služby v oblasti stravování specializované ruční krájení šunky na svatbách a soukromých akcích, služby v oblasti stravování specializované na ruční krájení šunky na veletrzích, ochutnávkách a veřejných akcích, pronájem automatů na nápoje, bary nabízející ovocné nápoje, poskytování služeb zajišťujících nápoje, pořádání svatebních recepcí (potraviny a nápoje), catering - jídlo a nápoje pro instituce, catering - jídlo a nápoje pro bankety, služby v oblasti pohostinství (potraviny a nápoje), služby poskytující jídlo a nápoje s možností odnosu, dočasné ubytování, dočasné ubytování (služby), zařizování dočasného ubytování, poskytování dočasného pracovního ubytování, zprostředkovávání rezervací dočasného ubytování, zajišťování a poskytování dočasného ubytování, dočasné ubytování poskytované turistickými ranči, poskytování dočasného ubytování pro hosty, rezervace dočasného ubytování prostřednictvím internetu, poskytování dočasného ubytování v penzionech, poskytování dočasného ubytování v prázdninových domech, poskytování dočasného ubytování v prázdninových bytech, služby dočasného ubytování poskytované prázdninovými tábory, poskytování informací o službách dočasného ubytování, poskytování informací o dočasném ubytování přes internet, služby týkající se nouzových úkrytů (poskytování dočasného ubytování), služby tour operátora týkající se rezervace dočasného ubytování, recepční služby v zařízeních pro dočasné ubytování [správa příchodů a odchodů], poradenství poskytované telefonními centry a horkými linkami v oblasti dočasného ubytování, poskytování prostor k bydlení s asistencí (dočasné ubytování), poskytování zařízení pro akce a dočasných kancelářských a jednacích prostor
43 (EN) catering, services for providing food, catering, providing food and drink for guests, providing food and drink in bistros, food and drink catering for cocktail parties, providing food and drink for guests in restaurants, providing food and drink in Internet cafes, providing food and drink catering services for exhibition facilities, providing food and drink catering services for convention facilities, serving food and drink in restaurants and bars, providing food and drink in restaurants and bars, preparation and provision of food and drink for immediate consumption, services for the provision of food and drink, providing food and drink catering services for fair and exhibition facilities, catering services specialising in cutting ham for weddings and private events, catering services specialising in cutting ham for fairs, tastings and public events, drink dispensing machines (rental of), juice bars, providing drink services, arranging of wedding receptions [food and drink], food and drink catering for institutions, food and drink catering for banquets, hospitality services [food and drink], take-away food and drink services, providing temporary accommodation, providing temporary accommodation, arranging temporary housing accommodations, provision of temporary work accommodation, agency services for the reservation of temporary accommodation, arranging and providing temporary accommodation, temporary accommodation provided by dude ranches, providing temporary lodging for guests, booking of temporary accommodation via the Internet, providing temporary accommodation in boarding houses, providing temporary accommodation in holiday homes, providing temporary accommodation in holiday flats, temporary accommodation services provided by holiday camps, providing information about temporary accommodation services, providing information about temporary accommodation via the Internet, emergency shelter services [providing temporary housing], tour operator services for the booking of temporary accommodation, reception services for temporary accommodation [management of arrivals and departures], consultancy provided by telephone call centers and hotlines in the field of temporary accommodation, providing assisted living facilities [temporary accommodation], provision of event facilities and temporary office and meeting facilities

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V