Liter Art - přihláška 593066 (zdroj ÚPV-ČR)

Liter Art, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Liter Art, číslo přihlášky 593066, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace .

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 593066
Třídy výrobků a služeb: 0, 16, 35, 41
Datum podání přihlášky: 29.4.2024
Datum priority: 29.4.2024
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 1 - Podaná
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
0 (16) knihy, obaly knih, příručky (knihy), dětské knihy, rukopisné knihy, knihy receptů, narozeninové knihy, knihy povídek, průvodce (knihy), nebeletristické knihy, dárkové knihy, vzpomínkové knihy, podpisové knihy, obrázkové knihy, komiksové knihy, komiksy (knihy), bílé knihy, fantasy knihy, knižní ...záložky, knihy pohádek pro děti, knihy vázané kroužkovou vazbou, papírové záložky do knih, knihy s plakáty, série nebeletristických knih, série beletristických knih, tištěné přednášky; (35) reklama, marketing a propagační služby, reklama, reklama (příprava), bannerová reklama, filmová reklama, reklama online, televizní reklama, rozhlasová reklama, PPC reklama, venkovní reklama, reklama a marketing, reaktivní (ohlasová) reklama, obchodní propagace, reklama, propagace koncertů (reklama), propagace cestování (reklama), reklama v časopisech, přímá marketingová reklama, rozhlasová a televizní reklama, reklama na elektronických reklamních tabulích, reklama prostřednictvím mobilních telefonních sítí, reklama v oblasti finančních služeb, reklama formou platby za kliknutí, reklama prostřednictvím všech veřejných komunikačních prostředků, reklama v oblasti průmyslu cestovního ruchu, reklama na internetu pro třetí osoby, reklama v periodikách, brožurách a novinách, reklama týkající se dopravy a doručování, online reklama v počítačových komunikačních sítích, reklama, propagace a styk s veřejností, reklama prostřednictvím elektronických médií a zejména internetu, reklama, včetně online reklamy na počítačové síti, služby navrhování obchodních značek (reklama a propagace), reklama, zejména služby zaměřené na propagaci zboží, reklamní, marketingové a propagační služby, propagace, zprostředkování propagace, obchodní propagace, propagace prodeje, propagace kin, propagace mimořádných akcí, propagace hudebních koncertů, počítačová propagace obchodní činnosti, propagace v oblasti marketingu, propagace podnikových webových stránek, propagace výrobků prostřednictvím influencerů, kancelářské služby týkající se propagace, propagace prodeje pro třetí osoby, obchodní propagace poskytovaná po telefonu, služby obchodní propagace prostřednictvím telexu, propagace sportovních soutěží a akcí, propagace série filmů pro třetí osoby, losování cen (organizování) pro účely propagace, propagace pojišťovacích služeb jménem třetích stran, propagace zboží a služeb pro třetí osoby, služby v oblasti reklamy a propagace prodeje, služby modelingové agentury pro účely propagace prodeje, propagace, reklama a marketing online webových stránek, reklamní služby v oblasti propagace prodeje nápojů, služby v oblasti obchodní propagace poskytované audiovizuálními prostředky, on-line propagace počítačových sítí a webových stránek, propagace finančních a pojišťovacích služeb jménem třetích stran, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování sportovních akcí, propagace výrobků a služeb třetích stran prostřednictvím teleshoppingu, optimalizace vyhledávače za účelem propagace internetových stránek druhých, propagace zboží a služeb pro třetí osoby prostřednictvím internetu, zajišťování propagace dobročinných akcí za účelem získání finančních prostředků, propagace výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování mezinárodních sportovních akcí, propagace přínosů energeticky účinných technologií osvětlení mezi odborníky na osvětlení, propagace výrobků a služeb jiných subjektů prostřednictvím programů slevových karet, propagace výrobků a služeb jiných subjektů prostřednictvím systému věrnostních karet, reklama zasíláním on-line propagace třetím stranám prostřednictvím elektronických komunikačních sítí, propagace zboží a služeb pro třetí osoby prostřednictvím globální počítačové sítě, propagace návrhů druhých prostřednictvím poskytování on-line portfolií přes webovou stránku, propagace hudby druhých prostřednictvím poskytování on-line portfolií přes webovou stránku, propagace zboží a služeb třetích osob prostřednictvím počítačových a komunikačních sítí, propagace zboží a služeb jiných subjektů prostřednictvím programu pro preferované zákazníky, propagace výrobků a služeb jiných subjektů prostřednictvím reklamy na internetových stránkách, propagace uměleckých děl druhých prostřednictvím poskytování on-line portfolií přes webovou stránku, propagace výrobků a služeb druhých prostřednictvím sjednávání jménem sponzorů spojení jejich výrobků a služeb se sportovními soutěžemi, pořádání soutěží pro reklamní účely, služby předvádění výrobků a vystavování zboží, organizace a řízení prezentací výrobků, reklamní texty (psaní), psaní reklamních textů, služby zpracování a psaní textů, psaní životopisů pro druhé, texty (psaní reklamních textů), správa kulturních a vzdělávacích výměnných programů, reklamní služby v oblasti knih, obchodní služby a informace pro spotřebitele, zařizování předplatného knih, časopisů, novin nebo komiksů, služby knižního klubu s maloobchodním prodejem knih členům, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, administrativní podpora a zpracování dat [služby], prezentace fotografického vybavení (pro reklamní účely), organizování obchodních přehlídek, organizování obchodních nebo propagačních výstav, organizování komerčních nebo propagačních výstav, organizování obchodních nebo reklamních akcí, organizování komerčních nebo propagačních veletrhů, organizování výstav pro obchodní účely, organizování a vedení výstav k obchodním účelům, organizování a vedení výstav k reklamním účelům, organizování výstav a akcí k obchodním nebo reklamním účelům, organizování akcí, výstav, prodejních trhů a přehlídek pro obchodní, propagační a reklamní účely, vedení, pořádání a organizování obchodních přehlídek a veletrhů k obchodním a reklamním účelům, zprostředkování uvádění výrobků na trh, výroba reklam uváděných v kinech, služby v oblasti uvádění výrobků na trh, poskytování pomoci v oblasti uvádění výrobků na trh, reklamní služby týkající se uvádění nových výrobků na trh, vydávání reklamní literatury, reklamní služby v oblasti literatury, psaní na stroji, reklamní a marketingové služby poskytované prostřednictvím sociálních médií, poskytování marketingových konzultačních služeb v oblasti sociálních médií, pořádání veletrhů, pořádání a vedení veletrhů, pořádání prezentací pro komerční účely, pořádání expozic pro komerční účely, pořádání expozic pro reklamní účely, pořádání veletrhů pro reklamní účely, pořádání a řízení reklamních akcí, pořádání výstav pro reklamní účely, pořádání a řízení obchodních veletrhů, pořádání a vedení obchodních veletrhů, pořádání a vedení obchodních výstav, příprava a pořádání výstavních veletrhů, příprava a pořádání marketingových akcí, příprava a pořádání propagačních akcí, pořádání a vedení obchodních prezentací, pořádání a vedeni komerčních akcí, pořádání propagačních akcí pomocí audiovizuálních médií, pořádání virtuálních výstavních veletrhů on-line; (41) pořádání soutěží, organizování soutěží, soutěžní pořady, organizování uměleckých soutěží, organizování hudebních soutěží, organizování vzdělávacích soutěží, organizování zábavních soutěží, soutěže (organizování sportovních -), pořádání [organizace] soutěží, provozování [organizace] soutěží, produkce zábavných talentových soutěží, organizování her a soutěží, pořádání a vedení soutěží, vedení soutěží na internetu, pořádání soutěží prostřednictvím internetu, pořádání [organizace] soutěžních pořadů, pořádání soutěží pro zábavní účely, organizace soutěží a vyhlašování cen, pořádání soutěží pro vzdělávací účely, organizace kvízů, her a soutěží, pořádání soutěží pro školicí účely, organizování konferencí, výstav a soutěží, zábavní služby zaměřené na soutěže, pořádání soutěží pro kulturní účely, konkurzy pro televizní talentové soutěže, zábavní služby ve formě soutěží, pořádání soutěží [vzdělávacích nebo zábavných], konkurzy pro televizní soutěžní programy, poskytování prostor pro soutěžní programy, zábava ve formě soutěží v pravopisu, organizace představení, organizace kulturních představení, organizace zábavních aktivit, pořádání [organizace] kulturních aktivit, pořádání [organizace] herních služeb, organizace tanečních akcí, poskytování [organizace] zábavních služeb, organizace představení ke kulturním účelům, plánování a organizace večírků [zábava], organizace kulturních, zábavních a sportovních akcí, organizace prohlídek jeskyní s průvodcem pro účely vzdělávání, příprava a organizace akcí s ochutnávkou vína pro zábavní účely, organizace zájezdů po kulturních památkách s průvodcem pro účely vzdělávání, služby v oblasti vzdělávání, zábavy a sportu, organizace seminářů, módní přehlídky pro zábavní účely (organizace), služby v oblasti živých vystoupení, organizace koncertů, organizace živých představení, vydávání učebnic, vydávání dokumentů, zveřejňování, oznamování a psaní textů, vydávání publikací, vydávání plakátů, vydávání recenzí, vydávání povídek, vydávání manuálů, vydávání tiskovin, vydávání brožur, vydávání textů, vydávání časopisů, vydávání písní, vydávání knih, vydávání prospektů, vydávání kalendářů, vydávání katalogů, vydávání novin, vydávání periodik, vydávání divadelních scénářů, vydávání vzdělávacích textů, vydávání školicích manuálů, vydávání instruktážních knih, vydávání vzdělávacích materiálů, vydávání elektronických časopisů, vydávání hudebních textů, vydávání knih, časopisů, vydávání vzdělávacích tiskovin, vydávání notových partů, vydávání vzdělávacích knih, vydávání lékařských textů, vydávání webových časopisů, vydávání kalendářů akcí, služby vydávání map, vydávání hudebních děl, knihy (vydávání knih), vydávání hudebních knih, vydávání tištěných adresářů, vydávání knížek (brožovaných), vydávání informačních dokumentů, vydávání elektronických publikací, multimediální vydávání magazínů, multimediální vydávání novin, vydávání zeměpisných map, služby vydávání cestovních průvodců, služby vydávání informačních bulletinů, služby vydávání elektronických textů, publikování a vydávání tiskovin, publikování a vydávání knih, vydávání vzdělávacích učebních materiálů, služby vydávání knižních průvodců, multimediální vydávání elektronických publikací, multimediální vydávání odborných časopisů, vydávání multimediálního zábavního softwaru, on-line vydávání periodik, vydávání textů, s výjimkou reklamních, vydávání textů (s výjimkou reklamních), vydávání tiskovin a tištěných publikací, služby v oblasti vydávání hudby, vydávání textů písní v knižní podobě, vydávání pracovních příruček pro obchodní management, vydávání textů písní v podobě listů, služby vydavatelství (včetně vydávání elektronických publikací), vydávání knih vztahujících se k zábavě, vydávání novin, periodik, katalogů a brožur, vydávání vědeckých informačních novin a časopisů, vydávání tištěných výrobků v elektronické podobě, vydávání tiskovin, s výjimkou reklamních textů, online vydávání elektronických knih a časopisů, elektronické vydávání textů a tiskárenských výrobků na internetu, s výjimkou vydávání reklamních textů, vydávání tiskovin vztahujících se k francouzským vínům, vydávání tiskovin vztahujících se k domácím zvířatům, služby v oblasti vydávání a nahrávání hudby, vydávání knih vztahujících se k informační technologii, poskytování uživatelských hodnocení pro zábavní nebo kulturní účely, poskytování uživatelských recenzí pro zábavní nebo kulturní účely, kulturní aktivity, kulturní služby, poskytování kulturních aktivit, vedení kulturních akcí, vedení kulturních aktivit, sportovní a kulturní aktivity, workshopy ke kulturním účelům, organizování komunitních kulturních akcí, pořádání prezentací pro kulturní účely, organizování slavností pro kulturní účely, zábavní, sportovní a kulturní aktivity, organizování festivalů pro kulturní účely, organizování akcí pro kulturní účely, organizování kulturních a uměleckých akcí, organizování zábavních a kulturních akcí, informace týkající se kulturních aktivit, příprava a pořádání kulturních aktivit, poskytování informací o kulturních aktivitách, poskytování turistických atrakcí pro kulturní účely, organizování společných sportovních a kulturních akcí, pořádání kulturních aktivit pro letní tábory, organizování kongresů a konferencí pro kulturní a vzdělávací účely, organizování a pořádání veletrhů pro kulturní nebo vzdělávací účely, organizování kulturních výstav, pořádání kongresů pro kulturní účely, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, pořádání seminářů zaměřených na kulturní aktivity, pořádání předváděcích akcí pro kulturní účely, pořádání konferencí v oblasti kulturních aktivit, pořádání výstav pro kulturní a výchovné účely, pořádání výstav ke kulturním nebo vzdělávacím účelům, pronájem zařízení a vybavení ke vzdělávání, zábavě, sportu a kultuře, rezervace míst na kulturní akce, rezervace vstupenek na kulturní akce, rezervace vstupenek a objednávkové služby pro kulturní akce, poskytování služeb spojených s vyzvednutím předem zaplacených vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce v pokladně prodejce, rezervace vstupenek na vzdělávací, zábavní a sportovní aktivity a akce a související rezervační služby, psaní písní, psaní blogů, psaní scénářů, psaní textů, tvorba [psaní] podcastů, psaní televizních scénářů, psaní a skládání písní, psaní textů, s výjimkou reklamních, uvádění koncertů, rezervace koncertů, koncertní haly, služby pěveckých koncertů, půjčovny knih, půjčování knih, pronájem knih, knihovnické služby (půjčovny knih), knihovnické služby a pronájem médií, poradenské služby v oblasti knihovnictví, publikování knih, časopisů, almanachů a deníků, půjčování knih a jiných publikací, poskytování informací o knihách, služby pojízdné knihovny, referenční služby knihoven, rešeršní služby knihoven, půjčování knih a periodik, vzdělávací a školicí služby, zveřejňování fotografií, fotografické zpravodajství, zvuková, obrazová a multimediální produkce a fotografie, pořádání přednášek, pořádání a vedení přednášek, pořádání a vedení přednášek pro školicí účely, pořádání a vedení přednášek pro vzdělávací účely, organizování vzdělávacích přednášek, plánování přednášek za účelem vzdělávání, výroba učebních materiálů distribuovaných na odborných přednáškách, výroba učebních materiálů distribuovaných na manažerských přednáškách, služby v oblasti přednášek vztahujících se k manažerským dovednostem, služby v oblasti přednášek vztahujících se k prodejním dovednostem, služby v oblasti přednášek vztahujících se k marketingovým dovednostem, uvádění recitálů, uvádění divadelních her, uvádění produkcí nenáročné zábavy, režírování nebo uvádění her, organizování a uvádění představení, uvádění předem nahraných zábavných pořadů, organizování a uvádění zábavních přehlídek zaměřených na styl a módu, služby literární agentury, referenční knihovny literatury a dokumentárních nahrávek, pořádání plesů, pořádání představení, pořádání konferencí, pořádání loterií, pořádání her, pořádání hudebních akcí, pořádání rekreačních akcí, organizování a pořádání kongresů, pořádání a vedení kongresů, pořádání setkání a konferencí, pořádání a vedení konferencí, organizování a pořádání konferencí, pořádání navazujících vzdělávacích seminářů, školení [pořádání a řízení], pořádání estrád [služby impresária], pořádání skupinových rekreačních činností, pořádání hudebních koncertů televizí, služby pořádání nenáročné zábavy, pořádání a uvádění koncertů, pořádání slavnostních udílení cen, pořádání hudebních představení (orchestry), pořádání a vedení sjezdů, pořádání a vedení her, pořádání zábavných scénických představení, pořádání festivalů scénického umění, pořádání prezentací pro vzdělávací účely, pořádání a vedení vzdělávacích konferencí, pořádání konferencí pro rekreační účely, pořádání seminářů pro rekreační účely, pořádání a vedení workshopů [školení], pořádání seminářů zaměřených na vzdělávání, pořádání seminářů zaměřených na školení, pořádání prezentací pro zábavní účely, pořádání konferencí v oblasti zábavy, pořádání konferencí pro vzdělávací účely, pořádání festivalů pro školicí účely, pořádání seminářů v oblasti zábavy, pořádání konferencí v oblasti reklamy, pořádání kongresů pro rekreační účely, pořádání seminářů pro vzdělávací účely, pořádání kongresů pro školicí účely, pořádání kongresů pro obchodní účely, pořádání festivalů pro vzdělávací účely, pořádání kongresů pro vzdělávací účely, pořádání výstav pro vzdělávací účely, pořádání expozic pro vzdělávací účely, pořádání výstav pro účely vzdělání, pořádání výstav pro školicí účely, pořádání, vedení a organizování konferencí, pořádání, vedení a organizování kongresů, pořádání, vedení a organizování sympozií, pořádání, vedení a organizování seminářů, pořádání, vedení a organizování koncertů, pořádání a vedení výukových programů, pořádání zájezdů pro školicí účely, pořádání vzdělávacích zájezdů s průvodcem, pořádání slavností pro zábavní účely, příprava a pořádání vzdělávacích akcí, příprava a pořádání zábavných akcí, příprava a pořádání vzdělávacích kurzů, příprava a pořádání vzdělávacích seminářů, příprava a pořádání zábavních aktivit, příprava a pořádání hudebních koncertů, pořádání setkání pro zábavní účely, pořádání a vedení konferencí a seminářů, pořádání předváděcích akcí pro zábavní účely, pořádání konferencí v oblasti odborného vzdělávání, pořádání odborných workshopů a výukových kurzů, pořádání výukových kurzů ve vzdělávacích institucích, pořádání konferencí vztahujících se k obchodu, pořádání předváděcích akcí pro školicí účely, pořádání předváděcích akcí pro vzdělávací účely, pořádání seminářů zaměřených na obchodní činnost, pořádání a vedení osobních vzdělávacích fór, pořádání vzdělávacích workshopů v oboru podnikání, příprava a pořádání živých zábavních akcí, pořádání vzdělávacích aktivit pro letní tábory, pořádání zábavních aktivit pro letní tábory, tvorba [psaní] vzdělávacího obsahu pro podcasty, filmová tvorba, služby animované tvorby, tvorba kreslených filmů, pořádání autorských čtení, pořádání kulturních akcí, pořádání multižánrových akcí, pořádání hudebních vystoupení, pořádání cestopisných přednášek, pořádání fotografických přednášek, pořádání výtvarných přednášek, pořádání kouzelnické show, organizace a vyhodnocení soutěží, organizace a vyhodnocení literárních soutěží.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.