LV - přihláška 580036 (zdroj ÚPV-ČR)

LV, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce LV, číslo přihlášky 580036, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 10. 5. 2023.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 580036
Reprodukce: LV
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 41, 42
Datum podání přihlášky: 23.6.2022
Datum registrace 10.5.2023
Datum zveřejnění přihlášky: 1.2.2023
Datum priority: 23.6.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 počítačové soubory obsahující virtuální zboží, místa nebo postavy pro použití on-line a v prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, digitální sběratelské předměty a nezaměnitelné tokeny pro použití on-line a v prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality, herní s...oftware pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu s možností stažení, počítačový software pro obchodování, výměnu, sdílení, prohlížení, ukládání anebo správu virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů s možností stažení, počítačový software s možností stažení, obsahující virtuální zboží, místa nebo postavy, digitální sběratelské předměty a nezaměnitelné tokeny, mobilní aplikace pro obchodování, prohlížení, ukládání anebo správu virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů s možností stažení, hardwarová peněženka s virtuálním zbožím, místy nebo postavami, digitálními sběratelskými předměty a nezaměnitelnými tokeny, náhlavní souprava pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu, herní software pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu ke stažení, software pro elektronické hry ke stažení, software pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu ke stažení, software pro vytváření, produkci, úpravu, obchodování, výměnu a sdílení animovaných nebo neanimovaných obrázků, videí, textů a zvukového obsahu v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, software pro vytváření sociálních sítí a interakci s on-line komunitami anebo v prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, software pro přístup k multimediálnímu zábavnímu obsahu s možností stažení, počítačový software pro zpřístupnění prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, software pro tvorbu, výrobu, úpravu, přístup, prohlížení, užívání, obchodování, výměnu, sdílení animovaných a neanimovaných digitálních vizualizací virtuálního zboží, jmenovitě hodinek, šperků, brýlí, parfémů, kosmetiky, sportovních potřeb, nádobí, dekorativních předmětů, svíček, tašek, zavazadel, oblečení, obuvi, pokrývek hlavy, doplňků, nábytku, uměleckých děl, postav, avatarů, míst, digitálních překryvů a skinů v on- line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, kryptografické klíče s možností stažení k získávání a utrácení kryptoměny, hardwarové peněženky, brýle a čočky pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu, 3d brýle, chytré brýle, software a počítačové platformy pro přístup, nákup, pronájem, sdílení, výměnu, vytváření, prohlížení, správu, provozování, používání a interakci s virtuálním zbožím, místy nebo postavami, digitálními sběratelskými předměty nebo nezaměnitelnými tokeny v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality s možností stažení, bezpečnostní tokeny (šifrovací zařízení), rukavice vybavené senzory, rukavice pro virtuální realitu, hologramy, holografické obrázky, holografické fólie, holografické tisky, holografické obrazovky, chytré hodinky (právo přednosti ke dni 23. 6. 2022), počítačový software, software pro hraní elektronických her ke stažení, počítačový software s možností stažení pro řízení transakcí využívajících technologii blockchain, aplikace ke stažení pro použití s mobilními zařízeními, nezaměnitelné tokeny a další aplikační tokeny (právo přednosti ke dni 24. 12. 2021)
35 služby maloobchodního prodeje virtuálního zboží, digitálních sběratelských předmětů, konkrétně hodinek, šperků, přívěsků na klíče, brýlí, parfémů, kosmetiky, sportovních potřeb, stolního nádobí, dekoračních předmětů, svíček, tašek, zavazadel, oděvů, obuvi, pokrývek hlavy, nábytku, tiskovin, psacích ...potřeb, knih, her a hraček, přístrojů a nástrojů pro záznam, přenos, reprodukci nebo pracování zvuku nebo obrazu, potravin, nápojů, uměleckých děl, digitálních postav, digitálních avatarů, digitálních překryvů a skinů nebo digitálních míst, online ve virtuální, rozšířené nebo smíšené realitě, služby v oblasti maloobchodního prodeje nezaměnitelných tokenů ověřujících pravost hodinek, šperků, přívěsků na klíče, brýlí, parfémů, kosmetiky, sportovních potřeb, stolního nádobí, dekoračních předmětů, svíček, tašek, zavazadel, oděvů, obuvi, pokrývek hlavy, nábytku, tiskovin, psacích potřeb, knih, her a hraček, přístrojů a nástrojů pro záznam, přenos, reprodukci nebo pracování zvuku nebo obrazu, potravin, nápojů, uměleckých děl, digitálních postav, digitálních avatarů, digitálních překryvů a skinů nebo digitálních míst na fyzických místech, online maloobchodní služby s fyzickým zbožím, konkrétně hodinkami, šperky, přívěsky na klíče, brýlemi, parfémy, kosmetikou, sportovními potřebami, nádobím, dekorativními předměty, svíčkami, taškami, zavazadly, oděvy, obuví, pokrývkami hlavy, nábytkem, tiskovinami, psacími potřebami, knihami, hrami a hračkami, přístroji a nástroji pro záznam, přenos, reprodukci nebo pracování zvuku nebo obrazu, potravinami a nápoji, uměleckými díly v online nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené realitě, maloobchodní služby s fyzickým zbožím, a to hodinkami, šperky, přívěsky na klíče, brýlemi, parfémy, kosmetikou, sportovními potřebami, nádobím, dekorativními předměty, svíčkami, taškami, zavazadly, oděvy, obuví, pokrývkami hlavy, nábytkem, tiskovinami, psacími potřebami, knihami, hrami a hračkami, přístroji a nástroji pro záznam, přenos, reprodukci nebo pracování zvuku nebo obrazu, potravinami a nápoji, uměleckými díly na fyzických místech, poskytování on-line nebo off-line tržiště pro kupující, pronajímatele, nájemce a prodejce virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, poskytování tržiště v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality pro kupující, nájemce, pronajímatele a prodejce fyzického zboží nebo míst, propagace a reklama virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, aukční služby týkající se virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, pořádání a provádění akcí pro komerční, propagační nebo reklamní účely v souvislosti s virtuálním zbožím, místy nebo postavami, digitálními sběratelskými předměty a nezaměnitelnými tokeny, organizování a pořádání veletrhů, módních přehlídek a výstav v on- line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality pro komerční nebo reklamní účely, správa spotřebitelských věrnostních programů
36 finanční služby týkající se virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, peněžní záležitosti týkající se virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, získávání finančních prostředků a finanční s...ponzorování týkajících se virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů
41 zábavní služby poskytované on-line a off-line, jmenovitě poskytování on-line virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, zábavní služby, jmenovitě poskytování on-line her, v nichž hráči mohou vyhrát virtuální zboží, místa nebo postavy, digitální ...sběratelské předměty a nezaměnitelné tokeny, digitální tokeny nebo aplikační tokeny, pořádání, příprava, produkce a hostování společenských zábavních akcí, sympozií, konferencí, kongresů v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality, pořádání, příprava a produkce estrád a módních přehlídek v prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality, až už on-line nebo ne, pro zábavní účely, pořádání veletrhů a výstav v prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality, ať už on-line nebo ne, pro kulturní nebo vzdělávací účely, poskytování a vedení prohlídek v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality pro kulturní nebo vzdělávací účely
42 poskytování softwaru pro řízení transakcí využívajících technologii blockchain bez možnosti stažení, poskytování počítačového softwaru zaměřeného na virtuální zboží, místa nebo postavy, digitální sběratelské předměty a nezaměnitelné tokeny bez možnosti stažení, elektronické úložiště virtuálního zbož...í, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, služby cloud computingu, které hostují software pro obchodování, prohlížení, řízení anebo ověřování virtuálního zboží, míst nebo postav, digitálních sběratelských předmětů a nezaměnitelných tokenů, poskytování software bez možnosti stažení pro tvorbu, výrobu, úpravu, přístup, prohlížení, užívání, obchodování, výměnu, sdílení animovaných a neanimovaných digitálních vizualizací virtuálního zboží, jmenovitě hodinek, šperků, brýlí, parfémů, kosmetiky, sportovních potřeb, nádobí, dekorativních předmětů, svíček, tašek, zavazadel, oblečení, obuvi, pokrývek hlavy, doplňků, nábytku, uměleckých děl, postav, avatarů, míst, digitálních překryvů a skinů v on-line nebo off-line prostředí virtuální, rozšířené nebo smíšené reality, poskytování softwaru bez možnosti stažení nebo platforem, které umožňují uživatelům přístup, nákup, pronájem, sdílení, obchodování, tvorbu, prohlížení, řízení, užívání a interakci s virtuálním zbožím, místy nebo postavami, digitálními sběratelskými předměty a nezaměnitelnými tokeny, poskytování počítačového softwaru pro přístup, tvorbu, výrobu, úpravu, prohlížení, užívání, obchodování, výměnu, sdílení, řízení v on-line nebo off-line prostření virtuální, rozšířené nebo smíšené reality bez možnosti stažení, poskytování online herního softwaru pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu ke stažení, poskytování online softwaru pro elektronické hry ke stažení (právo přednosti ke dni 23. 6. 2022), služby ověřování, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru (právo přednosti ke dni 24. 12. 2021)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.