O2 INTERNET MAX - přihláška 589641 (zdroj ÚPV-ČR)

O2 INTERNET MAX, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce O2 INTERNET MAX, číslo přihlášky 589641, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 17. 4. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 589641
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky: 22.11.2023
Datum registrace 17.4.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 10.1.2024
Datum priority: 22.11.2023
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje vědecké, výzkumné, navigační, zeměměřičské, fotografické, kinematografické, audiovizuální, optické, vážicí, měřicí, signalizační, detekční, zkušební, kontrolní, záchranné a učební, přístroje a nástroje pro vedení, spínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrické ener...gie, přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a jiná digitální záznamová média, mechanismy pro přístroje ovládané mincemi, registrační pokladny, počítací stroje, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje, přístroje pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační bezšňůrové telefony, digitální telekomunikační přístroje a nástroje, digitální tablety, tablety, počítačový hardware, počítačový aplikační software, počítačový software s možností stažení z internetu, nahraný počítačový software, softwarové aplikace, mobilní softwarové aplikace, aplikace pro multimediální zařízení s možností stažení, počítačové hry ke stažení, software pro počítačové hry, počítačové softwarové aplikace (s možností stažení), programy pro počítačové hry, PDA (kapesní počítače), kapesní počítače, mobilní telefony, selfie tyče (ruční monopody), chytré prsteny, chytré telefony, chytré hodinky, nositelná technika, jmenovitě nositelné komunikační přístroje, telekomunikační přístroje, monitory, displeje, monitorovací zařízení, audiozařízení, videoobrazovky, digitální elektronická zařízení umožňující přístup k internetu, přenosné počítače (laptopy), lineární pohony (elektrické) pro počítačové periferie, přístroje pro telekomunikační sítě, software ovladačů pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, ochranné oděvy, ochranné přilby, televizory, sluchátka, přístroje globálního polohového systému (GPS), zařízení satelitní navigace, senzory, které nejsou zbožím týkajícím se kapalin nebo plynů, elektronická komunikační zařízení, senzory a brány internetu věcí (IoT), počítačový hardware a software pro použití v zařízeních internetu věcí (IoT) a s nimi, přičemž žádné z těchto zařízení není zbožím týkajícím se kapalin nebo plynů, počítačový software nahraný na CD-ROM, SD karty (zabezpečené digitální karty), chytré měřiče, brýle, sluneční brýle, ochranné brýle a pouzdra na ně, fotoaparáty, čočky fotoaparátů, MP3 přehrávače, magnetofonové pásky, audiokazety, audiodisky, audio-video pásky, audio-video kazety, audio-video disky, videopásky, videokazety, videodisky, CD, DVD, elektronické publikace s možností stažení, obrazové soubory s možností stažení, hudební soubory s možností stažení, podložky pod myš, magnety, kryty na mobilní telefony, pouzdra na mobilní telefony, handsfree sady pro telefony, magnetické karty, kódované karty, aplikační software pro mobilní telefony, software pro telekomunikace, software pro zpracování finančních transakcí, elektronické nástěnky, elektrické baterie, nabíječky baterií, bezpečnostní sledovací zařízení, bezpečnostní kamery, bezpečnostní výstražné přístroje, bezpečnostní kontrolní přístroje, bezpečnostní sledovací přístroje, počítačový software pro bezpečnostní účely, počítačový software pro pojišťovací účely, SIM karty, interaktivní terminály vybavené dotykovou obrazovkou, antény, výstražná zařízení, chemické přístroje a zařízení, nahrané počítačové operační programy, počítačová periferní zařízení, přístroje pro zpracování dat, diagnostické přístroje (ne pro lékařské účely), přístroje pro měření vzdálenosti, přístroje pro záznam vzdálenosti, vyzváněcí tóny pro mobilní telefony s možností stažení, elektronické štítky na zboží, okuláry, sportovní brýle, magnetické identifikační karty, interkomunikační přístroje, reproduktory, magnetická datová média, matematické přístroje, modemy, elektrické monitorovací přístroje, televizní přístroje, testovací přístroje (ne pro lékařské účely), telekomunikační vysílače, přístroje pro správu mobilních zařízení, software pro správu mobilních zařízení, middleware pro správu softwarových funkcí elektronických zařízení, software pro počítačové viry, počítačový antivirový software, software pro chytré domácnosti, zařízení pro chytré domácnosti, a to chytré zvonky, chytré reproduktory, chytré televizory, chytrá rádia, chytré alarmy, chytré bezpečnostní systémy, chytré videomonitory, chytré monitorovací přístroje a nástroje, chytré zámky a visací zámky, chytré dveřní zámky, zařízení pro domácí automatizaci, zábavní systémy v automobilech (ICE), software pro ochranu soukromí, počítačové tiskárny, programy pro tiskárny, servery, zařízení pro sdílení tiskáren, elektrické kabely, huby a elektronické měniče, fototiskárny, virtuální zboží s možností stažení, jmenovitě digitální umělecká díla, fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, digitální umělecká díla a obrázky s možností stažení, software s možností stažení pro poskytování přístupu k umění ověřenému nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelským předmětům, jmenovitě umění, sběratelským kartám, vstupenkám a oděvům ověřeným prostřednictvím nezaměnitelných tokenů (NFT), a krypto-sběratelským předmětům, jmenovitě digitálnímu umění, videoklipům, hudebním nahrávkám, digitálním sběratelským kartám, doménám, elektronickým vstupenkám, virtuálnímu oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálním tokenům a digitálním měnám, software s možností stažení pro použití při elektronickém nákupu, prodeji, přijímání, odesílání, ukládání, obchodování a zpracování transakcí, vztahující se k a spojený s digitálním uměním ověřeným nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelským předmětům, jmenovitě umění, sběratelským kartám, vstupenkám a oděvům ověřeným prostřednictvím nezaměnitelných tokenů (NFT), a krypto-sběratelským předmětům, jmenovitě digitálnímu umění, videoklipům, hudebním nahrávkám, digitálním sběratelským kartám, doménám, elektronickým vstupenkám, virtuálnímu oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálním tokenům a digitálním měnám, software s možností stažení pro poskytování informací, komunikace a ověřování pro sociální média, umělecká díla ověřená nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelské předměty, jmenovitě umění, sběratelské karty, vstupenky a oděvy ověřené prostřednictvím nezaměnitelných tokenů (NFT), a krypto-sběratelské předměty, jmenovitě digitální umění, videoklipy, hudební nahrávky, digitální sběratelské karty, domény, elektronické vstupenky, virtuální oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálním tokenům a digitálním měnám, software s možností stažení pro stahování, přijímání, odesílání a ukládání softwaru, dat, odkazů, videosouborů a obrazových souborů z internetu, software s možností stažení pro poskytování přístupu k digitálním tržištím a aukcím, počítačový aplikační software pro platformy založené na blockchainu, díly a příslušenství pro veškeré výše uvedené zboží
35 reklama, obchodní management, obchodní administrativa, kancelářské práce, organizování, provozování a kontrola věrnostních a motivačních programů, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem vědeckých, námořních, zeměměřičských, fotografických, kinematografických, optických, ...vážicích, měřicích, signalizačních, kontrolních (dozorových), záchranných a učebních přístrojů a nástrojů, přístrojů a nástrojů pro vedení, spínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrické energie, přístrojů pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem magnetických nosičů dat, záznamových disků, kompaktních disků, DVD a jiných digitálních záznamových médií, mechanismů pro přístroje ovládané mincemi, registračních pokladen, počítacích strojů, zařízení na zpracování dat, počítačů, počítačového softwaru, hasicích přístrojů, přístrojů pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních bezšňůrových telefonů, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem digitálních telekomunikačních přístrojů a nástrojů, digitálních tabletů, tabletů, počítačového hardwaru, počítačového aplikačního softwaru, počítačového softwaru s možností stažení z internetu, nahraného počítačového softwaru, softwarových aplikací, mobilních softwarových aplikací, aplikací pro multimediální zařízení s možností stažení, počítačových her, softwaru pro počítačové hry, programů pro počítačové hry, PDA (kapesních počítačů), maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem kapesních počítačů, mobilních telefonů, přenosných počítačů (laptopů), přístrojů pro telekomunikační sítě, softwaru ovladačů pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, ochranných oděvů, ochranných přileb, televizorů, sluchátek, přístrojů globálního polohového systému (GPS), zařízení satelitní navigace, počítačového softwaru nahraného na CD-ROM, SD karet (zabezpečených digitálních karet), brýlí, slunečních brýlí, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem ochranných brýlí a pouzder na ně, kontaktních čoček, fotoaparátů, čoček fotoaparátů, MP3 přehrávačů, magnetofonových pásků, audiokazet, audiodisků, audio-video pásků, audio-video kazet, audio-video disků, videopásků, videokazet, videodisků, CD, DVD, elektronických publikací s možností stažení, obrazových souborů s možností stažení, hudebních souborů s možností stažení, podložek pod myš, magnetů, krytů na mobilní telefony, pouzder na mobilní telefony, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem handsfree sad pro telefony, magnetických karet, kódovaných karet, aplikačního softwaru pro mobilní telefony, softwaru pro telekomunikace, softwaru pro zpracování finančních transakcí, elektronických nástěnek, elektrických baterií, nabíječek baterií, bezpečnostních zařízení, bezpečnostních kamer, bezpečnostních výstražných přístrojů, bezpečnostních kontrolních přístrojů, bezpečnostních sledovacích přístrojů, počítačového softwaru pro bezpečnostní účely, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem počítačového softwaru pro pojišťovací účely, SIM karet, antén, výstražných zařízení, elektrických kabelů, chemických přístrojů a zařízení, nahraných počítačových operačních programů, počítačových periferních zařízení, přístrojů pro zpracování dat, diagnostických přístrojů (ne pro lékařské účely), přístrojů pro měření vzdálenosti, přístrojů pro záznam vzdálenosti, vyzváněcích tónů pro mobilní telefony s možností stažení, elektronických štítků na zboží, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem elektronických štítků na zboží, okulárů, sportovních brýlí, magnetických identifikačních karet, interkomunikačních přístrojů, reproduktorů, magnetických datových médií, matematických přístrojů, modemů, elektrických monitorovacích přístrojů, televizních přístrojů, testovacích přístrojů (ne pro lékařské účely), telekomunikačních vysílačů, papíru, lepenky, tiskovin, fotografií, papírnického zboží, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem kancelářských potřeb, výukových a učebních materiálů, obalového materiálu, výukového vybavení, psacích potřeb, psacích nástrojů, psacích materiálů, knih, katalogů, karet, návodů k použití, časopisů, zásilkových katalogů, novin, brožur, periodických publikací, kalendářů, diářů, štítků, map, tištěných publikací, pohlednic, plakátů, tištěných sazebníků, tištěných formulářů, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s oděvy, obuví, pokrývkami hlavy, domácími nebo kuchyňskými potřebami a nádobami, kuchyňským nádobím, stolním nádobím, zařízením pro přípravu pokrmů, příbory, čisticími prostředky, zahradnickými potřebami, šperky, hodinářskými a chronometrickými přístroji, hudebními nástroji, osvětlovacími přístroji, textilem, textilními výrobky pro domácnost, nábytkem, bytovými doplňky, taškami, zavazadly, toaletními potřebami, kosmetikou, farmaceutickými přípravky, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem tašek, zavazadel, her a hraček, gymnastických předmětů, sportovních potřeb, sportovního vybavení, masa, ryb, drůbeže, zvěřiny, potravin, potravinářských výrobků, cukrovinek, zákusků, pečiva, lahůdkářských výrobků, ovoce, květin, kávy, čaje, kakaa, cukru, rýže, piva, minerálních vod, sycených vod a jiných nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů, zápalek, tabáku, maloobchodní služby a online maloobchodní služby týkající se interaktivních terminálů vybavených dotykovou obrazovkou, selfie tyčí (ručních monopodů), chytrých prstenů, chytrých telefonů, chytrých hodinek, automobilového příslušenství, automobilových dílů, vozidel, pohonných hmot, stavebních materiálů, kovového kování, elektronických součástek, nahraného obsahu, obchodní vedení maloobchodních prodejen, zprostředkování předplatného telekomunikačních služeb pro jiné osoby, sestavování a systematizace informací do počítačových databází, sestavování statistik, analýzy nákladů a cen, pořádání soutěží pro reklamní účely, náborové služby, nábor zaměstnanců, poradenství v oblasti zaměstnávání, agentury pro zprostředkování zaměstnání, poskytování informací o zaměstnání, poskytování informací o zaměstnání v souvislosti s programy pro mládež, obchodní správa licencí k výrobkům a službám jiných osob, obchodní informace a rady pro spotřebitele (poradna pro spotřebitele), průzkum veřejného mínění, služby srovnávání cen, zásobovací služby pro jiné osoby (nákup zboží a služeb pro jiné podniky), pronájem reklamního prostoru, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, podpora prodeje pro ostatní, vyhledávání sponzorů, sjednávání obchodních smluv pro ostatní, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 35, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 35 poskytované online z počítačové databáze nebo internetu, poskytování online tržiště pro vystavování a prodej uměleckých děl ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), poskytování online tržiště pro kupující a prodávající NFT a krypto-sběratelské předměty, informace týkající se online tržiště pro kupující a prodávající stahovatelné digitální umělecké obrazy ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), aukce uměleckých děl ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelských předmětů, jmenovitě umění, sběratelských karet, vstupenek a oděvů ověřených prostřednictvím nezaměnitelných tokenů (NFT), a krypto-sběratelských předmětů, jmenovitě digitálního umění, videoklipů, hudebních nahrávek, digitálních sběratelských karet, domén, elektronických vstupenek, virtuálního oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 35 poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě
36 pojištění, finanční záležitosti, peněžní záležitosti, záležitosti týkající se nemovitostí, finanční informace, informace a poradenství týkající se financí a pojištění, finanční platební služby, služby zpracování plateb, elektronické platební služby, automatizované platební služby, inkasní agentury, ...zpracování platebních transakcí prostřednictvím internetu, služby převodu peněz, služby elektronického převodu peněžních prostředků, služby placení účtů, internetové bankovnictví, služby mobilního telefonního bankovnictví, služby vydávání telefonních karet, vydávání peněžních poukázek a kupónů, vydávání hodnotových žetonů, konkrétně dárkových karet, vydávání hodnotových žetonů v souvislosti se zákaznickými věrnostními programy, finanční sponzorování sportu, sportovních týmů a sportovních akcí, správa pojištění, pojištění telekomunikačních přístrojů a nástrojů, pojištění mobilních telekomunikačních přístrojů a nástrojů, pojištění digitálních přístrojů a zařízení, pojištění digitálních tabletů, pojištění počítačového softwaru a hardwaru, cestovní pojištění, pojištění vozidel, pojištění domácností, dobročinné finanční sbírky, služby kreditních karet, služby debetních karet, inkasní agentury, finanční sponzoring, oceňování nákladů na opravy (finanční odhady), pronájem budov, finanční odhady (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), bytové agentury, správa nemovitostí týkající se kancelářských prostor, pronájem nemovitého majetku, pronájem obchodních prostor, pronájem nemovitostí, realitní kanceláře, oceňování nemovitostí, vybírání nájemného, pronájem kanceláří (nemovitostí), pronájem bytů, oceňování známek, finanční leasing, správa nemovitostí a budov, financování splátkového prodeje, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 36, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 36 poskytované on-line z počítačové databáze nebo internetu, služby výměny digitálních tokenů, finanční obchodování s digitálními tokeny, webové finanční služby, jmenovitě finanční oceňování týkající se nezaměnitelných tokenů (NFT) založených na blockchainu, služby převodu digitálních tokenů, vytváření a převod uměleckých děl ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), oceňování, prodej a obchodování s uměleckými díly ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelských předmětů, jmenovitě umění, sběratelských karet, vstupenek a oděvů ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), a kryptografických sběratelských předmětů, jmenovitě digitálního umění, videoklipů, hudebních nahrávek, digitálních sběratelských karet, domén, elektronických vstupenek, virtuálního oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), služby výměny digitálních tokenů, obchodování s digitálními tokeny, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 36 poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě
38 vysílání kabelové televize, mobilní telefonní komunikace, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, komunikace prostřednictvím optických sítí, komunikace prostřednictvím telefonu, počítačem podporovaný přenos zpráv a obrazů, služby elektronické nástěnky (telekomunikační služby), elektronick...á pošta, faxový přenos, informace o telekomunikacích, zasílání zpráv, pagingové služby (rádiové, telefonní nebo jiné prostředky elektronické komunikace), poskytování přístupu do databází, poskytování diskusních místností na internetu, poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby, poskytování telekomunikačního připojení ke globální počítačové síti, poskytování uživatelského přístupu ke globálním počítačovým sítím, rozhlasové vysílání, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem přístrojů pro zasílání zpráv, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních zařízení, pronájem telefonů, satelitní přenos, telekomunikační směrovací a spojovací služby, telekonferenční služby, telegrafní služby, telefonní služby, telexové služby, přenos digitálních souborů, přenos blahopřání online, přenos telegramů, služby hlasové pošty, služby drátového spojení, bezdrátové vysílání, telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, služby telekomunikačních portálů, poskytování přístupu k platformám a portálům na internetu, poskytování přístupu k obsahu, webovým stránkám a portálům, telekomunikační služby poskytované prostřednictvím platforem a portálů na internetu a jiných médií, služby mobilních telekomunikačních sítí, telekomunikační služby pevných linek, poskytování širokopásmového telekomunikačního přístupu, širokopásmové služby, bezdrátové komunikační služby, digitální komunikační služby, vysílací služby, služby televizního vysílání, služby vysílání týkající se televize s internetovým protokolem, poskytování přístupu k televizi s internetovým protokolem, služby přístupu k internetu, služby elektronické pošty a textových zpráv, telekomunikační informace poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, služby poskytovatele sítě, jmenovitě pronájem a manipulace s přístupovým časem k datovým sítím a databázím, zejména k internetu, komunikační služby pro přístup k databázi, pronájem přístupového času k počítačové databázi, poskytování přístupu k počítačovým databázím, provozování sítě, která představuje telekomunikační službu, poskytování přístupu k webovým blogům, poskytování přístupu k podcastům, služby diskusních místností pro sociální sítě, poskytování online fór, fóra pro sociální sítě, poskytování elektronických telekomunikačních spojení, poskytování přístupu do počítačových databází v oblasti sociálních sítí, sociálního představování a seznamek, pronájem mobilních telefonů, poradenství týkající se telefonních a datových tarifů, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 38, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 38 poskytované online z počítačové databáze nebo internetu, telematické služby, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 38 poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě
41 vzdělávání, poskytování školení, zábava, sportovní a kulturní činnost, akademie (vzdělávání), zábavní parky, pořádání a vedení kolokvií, pořádání a uvádění koncertů, pořádání a vedení konferencí, pořádání a vedení kongresů, pořádání a vedení seminářů, pořádání a vedení sympozií, pořádání a vedení wo...rkshopů (školení), pořádání soutěží krásy, rezervace míst na představení, filmová představení, klubové služby (zábava nebo vzdělávání), koučování (školení), informace o vzdělávání, vzdělávací zkoušky, elektronické publikování (DTP), služby bavičů, informace o zábavě, pořádání módních přehlídek pro zábavní účely, filmová tvorba (kromě reklamních filmů), služby hazardních her, herní služby poskytované online z počítačové sítě, pronájem herního vybavení, služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), služby prázdninových táborů (zábava), hudební sály, služby reportérů (zpravodajství), pořádání estrád (služby impresária), pořádání sportovních soutěží, plánování večírků (zábava), služby osobního trenéra (kondiční trénink), tělesná výchova, praktický výcvik (předvádění), hudební produkce, produkce rozhlasových a televizních pořadů, produkce estrád, provozování heren, poskytování karaoke služeb, poskytování sportovních zařízení, vydávání knih, vydávání textů (jiných než reklamních), rozhlasová zábava, služby nahrávacích studií, poskytování rekreačních zařízení (pro sport a zábavu), služby sportovních táborů (sport a zábava), titulkování, televizní zábava, divadelní produkce, předprodej vstupenek (zábava), měření času při sportovních akcích, výuka, interaktivní zábavní služby, služby elektronických her poskytované prostřednictvím jakékoli komunikační sítě, zábavní služby poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, informace o výchově, vzdělávání, zábavě, sportovních a kulturních aktivitách poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, poskytování zpravodajských informací, televizní produkční služby, televizní programové služby, televizní produkce a televizní programové služby poskytované prostřednictvím technologie internetového protokolu, pořádání hudebních akcí, služby zábavních klubů, diskotéky, uvádění živých vystoupení, noční kluby (zábava), pronájem hudebních prostor a stadionů, služby kasin, rezervace vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce, informační služby o vstupenkách na zábavní, sportovní a kulturní akce, zprostředkování prodeje vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce, poskytování online počítačových her, zábavní služby v oblasti počítačových a videoher, poskytování informací, zpráv a komentářů v oblasti počítačových her, pořádání, organizování a vedení soutěží v počítačových hrách, vydavatelské služby, poskytování elektronických publikací online bez možnosti stažení, vydávání elektronických knih a časopisů online, pořádání, organizování a vedení soutěží, her a kvízů, pořádání, organizování a vedení soutěží, her a kvízů pro zábavní, rekreační, kulturní a vzdělávací účely, pořádání cen, kariérní poradenské služby (školicí a vzdělávací služby), pořádání telefonických soutěží, služby rezervačních agentur spojené s vydáváním vstupenek na zábavní akce, pracovní školení, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 41, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 41 poskytované online z počítačové databáze nebo internetu, hudební nahrávky (služby), koncerty, hudební představení a produkce, hudební instruktážní, soutěžní a skladatelské služby, hudební vystoupení a zábava, služby živé hudby, představení, služby hudební knihovny, nahrávání hudby, služby vydavatelství a hudebních nahrávek, služby hudebních skupin, služby míchání hudby, služby přepisu hudby, hudební vzdělávání a výuka, hudební tvorba pro jiné osoby, poradenství v oblasti filmové a hudební produkce, pronájem gramofonových a hudebních nahrávek, poskytování digitální hudby z internetu (bez možnosti stažení), rezervace vstupenek a rezervační služby pro hudební koncerty, vzdělávání a školení týkající se online tržiště pro tvorbu, vystavování, prodej a pro převod uměleckých děl ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), vzdělávání a školení související s online tržištěm pro kupující a prodávající krypto-sběratelských předmětů ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), služby heren virtuální reality, poskytování online obrázků bez možnosti stažení, pořádní zábavních výstav prostřednictvím virtuální reality a rozšířené reality, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 41 poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě
42 pronájem programů počítačových her, vědecké a technologické služby a s nimi související výzkum a projektování, průmyslové analýzy a výzkumné služby, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a/nebo softwaru, kalibrace (měření), vytváření umělého deště, programování počítačů, poradenství v oblasti poč...ítačového softwaru, aktualizace počítačového softwaru, analýzy počítačových systémů, navrhování počítačových systémů, projektování ve výstavbě, poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru, poradenství v oblasti úspory energie, konverze dat nebo dokumentů z fyzických médií na elektronická, tvorba a údržba webových stránek pro jiné osoby, konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická konverze), digitalizace dokumentů (skenování), kopírování počítačových programů, inženýrské služby, hosting počítačových stránek (webových stránek), průmyslový design, instalace počítačového softwaru, služby vědeckých laboratoří, zeměměřičské práce, údržba počítačového softwaru, testování materiálů, výzkum ve strojírenství, monitorování počítačových systémů pomocí dálkového přístupu, navrhování obalů, služby studií technických projektů, provozování internetových vyhledávačů, poskytování vědeckých informací, poradenství a konzultací v oblasti uhlíkové kompenzace, kontrola kvality, obnova počítačových dat, pronájem počítačového softwaru, pronájem webových serverů, výzkum a vývoj pro jiné osoby, technický průzkum, technický výzkum, služby v oblasti informačních technologií, služby počítačového programování, programování zařízení pro zpracování dat, poradenství v oblasti počítačového hardwaru, pronájem počítačového hardwaru, poskytování aplikačních služeb (ASP), poradenství v oblasti počítačového softwaru, vytváření a vedení blogů pro jiné osoby, odborné poradenství a odborné posudky týkající se technologií, pronájem přístrojů na zpracování dat a počítačů, technické služby týkající se projekce a plánování zařízení pro telekomunikace, služby v oblasti výzkumu produktů, předpověď počasí, výzkum v oblasti telekomunikačních technologií, monitorování síťových systémů v oblasti telekomunikací, služby technické podpory týkající se telekomunikací a přístrojů, služby v oblasti bezpečnosti dat (firewally), výzkum týkající se bezpečnosti, služby monitorování počítačových bezpečnostních systémů, údržba počítačového softwaru týkající se počítačové bezpečnosti a prevence počítačových rizik, aktualizace počítačového softwaru týkajícího se počítačové bezpečnosti a prevence počítačových rizik, zabezpečení, ochrana a obnova informačních technologií, poradenství v oblasti internetové bezpečnosti, programování internetových bezpečnostních programů, odborné poradenství týkající se počítačové bezpečnosti, poradenství v oblasti bezpečnostního softwaru, analýza počítačových bezpečnostních hrozeb pro ochranu dat, navrhování a vývoj elektronických systémů zabezpečení dat, navrhování a vývoj systémů zabezpečení dat na internetu, ochrana proti počítačovým virům, odblokování mobilních telefonů, hosting webových portálů, tvorba webových portálů, software jako služba (SaaS), poradenské služby v oblasti softwaru jako služby (SaaS), platforma jako služba (PaaS), pronájem počítačů a tabletů, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 42, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 42 poskytované online z počítačové databáze nebo internetu, služby webového designu týkající se tvorby nezaměnitelných tokenů (NFT) založených na blockchainu, poskytování softwaru s možností stažení, jmenovitě digitálního umění a sběratelských předmětů, platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS) zahrnující softwarové platformy pro poskytování přístupu a související s uměleckými díly ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálním uměním a sběratelskými předměty, jmenovitě uměním, sběratelskými kartami, vstupenkami a oděvy ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), a krypto-sběratelských předmětů, jmenovitě digitálního umění, videoklipů, hudebních nahrávek, digitálních sběratelských karet, domén, elektronických vstupenek, virtuálního oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálními tokeny a digitálními měnami, platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS) zahrnující softwarové platformy pro použití při elektronickém nákupu, prodeji, přijímání, odesílání, ukládání, obchodování a zpracování transakcí s uměleckými díly ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelskými předměty, jmenovitě uměním, sběratelskými kartami, vstupenkami a oděvy ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), a krypto-sběratelských předmětů, jmenovitě digitálního umění, videoklipů, hudebních nahrávek, digitálních sběratelských karet, domén, elektronických vstupenek, virtuálního oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálními tokeny a digitálními měnami a v souvislosti s nimi, platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS) zahrnující softwarové platformy pro stahování, přijímání, odesílání a ukládání softwaru, dat, odkazů, videosouborů a obrazových souborů z internetu, platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS) zahrnující softwarové platformy pro poskytování přístupu k digitálním tržištím a aukcím, technologické služby, včetně zaměřených na umělou inteligenci a učící se technologie spojené s uměleckými díly ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelskými předměty, jmenovitě uměním, sběratelskými kartami, vstupenkami a oděvy ověřenými nezaměnitelnými tokeny (NFT), a krypto-sběratelskými předměty, jmenovitě digitálním uměním, videoklipy, hudebními nahrávkami, digitálními sběratelskými kartami, doménami, elektronickými vstupenkami, virtuálním oblečením, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálními tokeny a digitálními měnami a v souvislosti s nimi, poskytování informací o webových službách týkajících se na blockchainu založených uměleckých děl ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), sběratelských předmětů, jmenovitě umění, sběratelských karet, vstupenek a oděvů ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT), a krypto-sběratelských předmětů, jmenovitě digitálního umění, videoklipů, hudebních nahrávek, digitálních sběratelských karet, domén, elektronických vstupenek, virtuálního oblečení, vše ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT), digitálními tokeny, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb ve třídě 42 poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V