olympia - přihláška 564215 (zdroj ÚPV-ČR)

olympia, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce olympia, číslo přihlášky 564215, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace .

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 564215
Reprodukce: olympia
Třídy výrobků a služeb: 35, 36, 41
Datum podání přihlášky: 29.5.2020
Datum zveřejnění přihlášky: 22.7.2020
Datum priority: 29.5.2020
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 7 - Negativně ukončená po zvěřejnění
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
35 reklama, propagace, řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, administrativní pomoc při reakci na výzvy k účasti ve výběrových řízeních, administrativní pomoc při vypracování nabídek k poptávkám (RFP), administrativní služby, administrativní zpracování objednávek, aktuali...zace a údržba dat v počítačových databázích, aktualizace a údržba údajů v rejstřících, aktualizace reklamních materiálů, analýza nákladů a cen, aranžování výkladů, cílené zasílání reklamních materiálů, cílený marketing, externí správa společností, fakturace, fotokopírování, grafická úprava pro reklamní účely, indexace webových stránek pro obchodní nebo reklamní účely, kopírování dokumentů, marketing, marketing v rámci softwarového publikování, modeling pro reklamní účely nebo podporu prodeje, nábor zaměstnanců, návrh reklamních materiálů, vývoj reklamních konceptů, obchodní informace, poskytování obchodních informací, obchodní průzkum, obchodní správa licencí k výrobkům a službám jiných osob, obchodní zprostředkovatelské služby, oceňování podniků, on-line reklama v počítačové síti, optimalizace návštěvnosti webových stránek, optimalizace vyhledávačů pro účely podpory prodeje, plánování schůzek (kancelářské práce), podpora prodeje jiných osob, pomoc při řízení obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodních či průmyslových podniků, poptávky, poradenské služby pro obchodní vedení, poradenství v oblasti komunikačních strategií při styku s veřejností, poradenství v oblasti komunikačních strategií v reklamě, poradenství v oblasti organizace podniku, poradenství v oblasti řízení a organizace podniku, poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti, pořádání módních přehlídek pro reklamní účely, pořádání obchodních veletrhů pro obchodní či reklamní účely, poskytování obchodních informací a rady pro spotřebitele ve výběru produktů a služeb, poskytování on-line tržiště pro kupující a prodejce zboží a služeb, poskytování uživatelských hodnocení pro komerční nebo reklamní účely, poskytování uživatelských recenzí pro komerční nebo reklamní účely, poskytování informací o obchodních kontaktech, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, PPC reklama, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, profesionální obchodní poradenství, pronájem billboardů (reklamních tabulí), pronájem fotokopírovacích strojů, pronájem kancelářských strojů a zařízení, pronájem kancelářského vybavení a zařízeních pro sdílená pracoviště, pronájem prodejních automatů, pronájem prodejních stánků, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, pronájem reklamního materiálu a reklamních ploch, propagace, provádění podnikových auditů, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, přepis rozhovorů (pro úřední účely), příprava daňových přiznání, příprava výplatních listin, psaní na stroji, psaní reklamních textů, psaní scénářů pro reklamní účely, psaní životopisů pro jiné osoby, psychologické testování za účelem výběru zaměstnanců, reklama, rozhlasová reklama, řízení obchodní činnosti hotelů, řízení obchodní činnosti náhradových programů pro jiné osoby, řízení obchodní činnosti nezávislých poskytovatelů služeb, řízení obchodní činnosti sportovců, řízení obchodní činnosti výkonných umělců, řízení obchodních projektů v oblasti stavebních projektů, sběr údajů do počítačových databází, sestavování katalogů informací pro obchodní či reklamní účely, sestavování statistiky, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, sjednávání obchodních smluv pro jiné osoby, služby dočasného řízení obchodní činnosti za předem dohodnutých podmínek (interim management), služby maloobchodu v oblasti uměleckých děl poskytované uměleckými galeriemi, služby odborníka na výkonnost podniku, služby pro maloobchod s farmaceutickými, veterinárními a sanitárními přípravky a zdravotnickým materiálem, služby registrace darů, služby spojené s podáváním daňových přiznání, služby telefonní ústředny, služby v oblasti firemní komunikace, služby v oblasti obchodního lobbingu, služby v oblasti vztahů s médii, služby velkoobchodu v oblasti farmaceutických, veterinárních a sanitárních přípravků a v oblasti dodávek zdravotnického materiálu, správa programů pro věrné zákazníky v oblasti osobní letecké dopravy, správa zákaznických věrnostních programů, srovnávání cen, styk s veřejností, subdodavatelské služby (pomoc v obchodní činnosti), systematizace údajů do počítačových databází, šíření reklamních materiálů, šíření vzorků, telemarketing, televizní reklama, těsnopis, účetnictví, upomínání schůzek (kancelářské práce), vedení dražeb, vedení počítačové evidence, venkovní reklama, vydávání reklamních textů, vyhledávání sponzorů, vyhledávání údajů v počítačových souborech pro jiné osoby, vyhotovování hospodářských prognóz, vyhotovování výpisů z účtu, vylepování plakátů, výroba reklamních filmů, výroba teleshoppingových programů, výstřižková služba, zařizování novinového předplatného pro jiné osoby, zařizování předplatného na telekomunikační služby pro jiné osoby, zásilková reklama, zásobovací služby pro jiné osoby (nákup zboží a služeb pro jiné podniky), zaznamenávání písemných sdělení a údajů, zaznamenávání vzkazů pro nedostupné předplatitele, zpracování textu, zprostředkování dovozu a vývozu, zprostředkování obchodních informací, zprostředkování obchodů v oblasti propojení možných soukromých investorů s podnikateli, kteří potřebují financování, zprostředkování propagace, zprostředkování reklamy, zprostředkování zaměstnání, administrativní služby podnikům při jejich přesídlení, administrativní služby pro lékařská doporučení, maloobchodní služby vztahující se k pekařským výrobkům
36 pojištění, finančnictví, peněžnictví, služby v oblasti nemovitostí, bankovnictví, burzovní kotace, daňové odhady, dluhové poradenství, důvěrník, elektronický převod peněžních prostředků, elektronický převod virtuálních měn, faktoring, financování, financování formou koupě na splátky, finanční analýz...a, finanční hodnocení (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), finanční hodnocení nabídek k poptávkám (RFP), finanční hodnocení nabídek pro účast ve výběrových řízeních, finanční informace, poskytování finančních informací, finanční oceňování aktiv duševního vlastnictví, finanční oceňování dřeva na pni, finanční oceňování vlny, finanční poradenství, finanční posouzení nákladů na vývoj v souvislosti s ropným, plynárenským a těžebním průmyslem, finanční řízení, finanční řízení výplat náhrad pro jiné osoby, finanční služby v oblasti likvidace podniků, finanční služby ve formě zprostředkování celního odbavení, finanční sponzoring, finanční zúčtovací střediska, finanční zúčtování, hodnocení nákladů na opravy (finanční odhad), hypoteční bankovnictví, investování peněžních prostředků, kapitálové investice, leasingové financování, makléřské služby, makléřství, jednatelství, obchodování s akciemi a dluhopisy, obchodování s cennými papíry, oceňování mincí, oceňování nemovitostí, oceňování starožitností, oceňování šperků, oceňování uměleckých děl, oceňování známek, on-line bankovnictví, organizování peněžních sbírek, ověřování šeků, penzijní fondy, podílové fondy, pojistně-matematické služby, poradenství v oblasti pojištění, pořádání dobročinných sbírek, poskytování bezpečnostních schránek, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování informací o pojištění, poskytování jistoty, poskytování slev v zapojených provozovnách jiných osob pomocí členských karet, pronájem bytů, pronájem farem, pronájem kanceláří (nemovitosti), pronájem nemovitostí, pronájem sdílených kanceláří, provozování zastavárny, půjčky (financování), půjčky na splátky, půjčky se zástavou, skupinové financování, služby agentury vymáhající pohledávky, služby realitní kanceláře, služby týkající se průzkumu v oblasti financí, služby ubytovací kanceláře (byty), služby úvěrové kanceláře, směňování peněžních prostředků, směňování virtuální měny, spořitelní služby, správa bytového domu, správa nemovitostí, svěřenectví, úschova cenností, uzavírání námořního pojištění, uzavírání pojištění, uzavírání pojištění proti požáru, uzavírání úrazového pojištění, uzavírání zdravotního pojištění, uzavírání životního pojištění, výběr nájemného, vydávání kreditních karet, výplata důchodů, vystavování cestovních šeků, vystavování hodnotných poukázek, zajištění, zajištění financování stavebních projektů, zpracování plateb debetní kartou, zpracování plateb kreditní kartou, zprostředkování emisních povolenek, zprostředkování pojištění, zprostředkování v oblasti nemovitostí
41 vzdělávání, školení, zábava, sportovní a kulturní činnosti, akademie (vzdělávání), dabing, dálkové vzdělávání, diskotéky, divadelní představení, drezúra zvířat, elektronické publikování (DTP), filmové projekce, fotografování, fotografování na mikrofilm, gymnastický výcvik, hudební produkce, informac...e o rekreaci, informace o vzdělávání, informace o zábavě, kaligrafické služby, karaoke, klubové služby (zábava nebo vzdělávání), knihovnické služby (půjčovny knih), korespondenční kurzy, koučink (školení), kulturní, vzdělávací a zábavní služby poskytované uměleckými galeriemi, mateřské školy, měření času při sportovních akcích, modelingové služby pro umělce, náboženská výchova, nahrávání videokazet, obrazové zpravodajství, on-line vydávání elektronických knih a časopisů, organizování zábavních akcí cosplay (kostýmové hry s věrným napodobením postav), plánování večírků (zábava), pojízdné knihovny, poradenství pro volbu povolání (v oblasti vzdělávání nebo školení), pořádání a uvádění koncertů, pořádání a vedení kolokvií, pořádání a vedení konferencí, pořádání a vedení kongresů, pořádání a vedení osobních vzdělávacích fór, pořádání a vedení seminářů, pořádání a vedení sympozií, pořádání a vedení workshopů (školení), pořádání estrád (služby impresária), pořádání loterií, pořádání módních přehlídek pro zábavu, pořádání plesů, pořádání soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), pořádání soutěží krásy, pořádání sportovních soutěží, pořádání výstav ke kulturním nebo vzdělávacím účelům, poskytování elektronických publikací on-line bez možnosti stažení, poskytování filmů bez možnosti stažení prostřednictvím videa na objednávku, poskytování her on-line z počítačové sítě, poskytování hudby on-line bez možnosti stažení, poskytování televizních programů bez možnosti stažení prostřednictvím videa na objednávku, poskytování videí on-line bez možnosti stažení, praktický výcvik (předvádění), prázdninové tábory (zábava), produkce estrád, profesní rekvalifikace, pronájem audio zařízení, pronájem dekorací (na představení), pronájem divadelních dekorací, pronájem kinematografických přístrojů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadelní scény či televizní studia, pronájem pokojových akvárií, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, pronájem sportovišť, pronájem stadiónů, pronájem tenisových dvorců, pronájem uměleckých děl, pronájem videokamer, pronájem videorekordérů, provozování golfových hřišť, provozování heren, provozování kasin (hazard), provozování muzea (předvádění, výstavy), provozování rekreačních zařízení, provozování sportovních zařízení, provozování zoologických zahrad, průvodcovské služby, předprodej vstupenek [zábava], předvádění cirkusových vystoupení, předvádění varietních představení, předvádění živých vystoupení, překladatelské služby, psaní a skládání písní, psaní filmových scénářů, psaní scénářů, s výjimkou reklamních, psaní textů, půjčování audionahrávek, půjčování filmů, půjčování herního vybavení, půjčování hraček, půjčování potápěčské výstroje, půjčování sportovního vybavení, s výjimkou vozidel, půjčování videokazet, rezervace vstupenek na estrády, rozhlasová zábava, skládání hudby, služby baviče, služby diskžokejů, služby filmového studia, služby grafické úpravy, nikoliv k reklamním účelům, služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční cvičení), služby nahrávacího studia, služby nočního klubu (zábava), služby osobního trenéra (kondiční trénink), služby poskytované orchestry, služby reportérů (zpravodajství), služby spojené s hazardem, soukromá výuka, sportovní tábory, školení prostřednictvím simulátorů, školení v oblasti sadó (školení v oblasti čajového obřadu), školní vzdělávání, tělesná výchova, televizní zábava, titulkování, tlumočení znakové řeči, tlumočnické služby, úprava videokazet, vedení kurzů kondičního cvičení, vedení tůr s horským průvodcem, výcvik aikido, vydávání knih, vydávání textů, s výjimkou reklamních, výroba filmů, s výjimkou reklamních, výroba rozhlasových a televizních programů, výuka, vzdělávací služby, vzdělávání na internátních školách, zábavní parky, zkoušení (pedagogická činnost)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.