PLAYZONE:ARENA - přihláška 578559 (zdroj ÚPV-ČR)

PLAYZONE:ARENA, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce PLAYZONE:ARENA, číslo přihlášky 578559, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 24. 8. 2022.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 578559
Reprodukce: PLAYZONE:ARENA
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 43
Datum podání přihlášky: 7.4.2022
Datum registrace 24.8.2022
Datum zveřejnění přihlášky: 18.5.2022
Datum priority: 7.4.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 3D brýle, příslušenství pro elektroniku: držáky, konzoly, kabely, svorky, spojky, konektory, lišty, napáječe, předzesilovače, rozbočovače, antény, zabezpečovací zařízení proti krádeži (štítky s kódem), elektronická zabezpečovací zařízení na ochranu zboží a majetku, počítače a příslušenství (paměťové... jednotky, monitory, podložky, atd.), počítačový hardware včetně periférií, počítačových součástek, počítačových klávesnic a zařízení pro ovládání počítačového videa, zejména počítačové myši, trackbally, joystiky a hrací podložky, kapesní osobní počítače a programy pro ně, přehrávače optických disků a programy pro ně, elektronická zařízení pro přijímání televize a globálního komunikačního síťového přenosu a jejich převádění do televize nebo jiného zobrazovacího zařízení a počítačové programy pro jejich použití, elektronické přijímače a moduly elektronických přijímačů zahrnuté v jiných zařízeních a počítačové programy pro ně, přenosné počítače, elektronické příslušenství pro hraní her a operační systémový software pro jeho použití, počítačové programy pro řízení zobrazování televizních programů, jiných dat a obsahu dodávaného přes globální informační sítě, počítačové programy pro řízení komunikací a výměny dat mezi přenosnými počítači a stolními počítači, počítačové programy pro použití grafiky, kreslení, ukládání a získávání adres, přístup k databázím, multimediální prezentace a aplikace, počítačové programy pro použití u síťových serverů a pro správu počítačových sítí, zejména operační systémové programy, nástroje pro řízení sítě a uživatelské programy pro správce sítí, systémové řídicí nástroje pro řízení osobního počítačového hardware a software prostřednictvím sítě, komunikační programy pro napojení sítě na jiný počítačový systém, počítačové serverové programy pro zpracovávání databáze požadované klienty a programy pro předávání zpráv pro použití na síťovém serveru, poslechové a obrazové stanice pro předvádění zvukových a zvukově obrazových záznamů, sluchátka, software, databázový software, software pro zpracovávání textu, DTP, úpravu obrázků, vytváření a úpravu grafiky, kreslení, projektování a návrhy na počítači, pro vytváření multimediálních prezentací, software pro návrh, vytváření, údržbu a přístup k přizpůsobeným vnitřním síťovým místům a místům v globálních komunikačních a počítačových sítích, software pro vytváření, úpravu a doručování textových a grafických informací, kompilační programy, ladicí programy a pomocné programy pro vytváření síťových aplikací na vnitřní sítě a globální komunikační sítě, počítačové programy pro pomoc při vytváření programového kódu pro použití ve vnitřních počítačových sítích a globálních komunikačních sítích, počítačové programy pro provádění vývojových a aplikačních programů ve společném vývojovém prostředí, software pro návrh, vytváření, údržbu a přístup ke správě dokumentů, pro tvorbu úložných systémů a systémů pro zpřístupňování, software pro tvorbu dokumentů, ukládání, získávání, řízení kolizí, sledování historie verzí, profilování, řízení přístupu a zabezpečení, software pro automatické upozorňování uživatelů na aktualizaci dokumentů, software pro upozorňování a pro zveřejňování zpráv na vnitřních síťových místech a místech na globální komunikační síti, software pro odesílání odkazů na vnitřní síťová místa a místa v globální komunikační síti, software pro vyhledávání a získávání dokumentů a dat na vnitřních počítačových sítích, počítačové programy pro použití na a spolu s počítačovými sítěmi a globálními komunikačními sítěmi, programy pro identifikaci, registraci a ověřování uživatelů, programy pro automatizaci procesu přihlašování pro přístup k webovským místům nebo vnitřním sítím, bezpečnostní a šifrovací programy, programy pro udržování a aktualizaci uživatelských profilů, programy pro udržování profilů serveru, počítačové programy pro použití a usnadnění elektronického obchodování a bezpečného přenosu finančních informací uživatele pro použití při jednotlivých nákupech, počítačový software pro vývoj počítačových programů, počítačové programy pro správu, zobrazování a úpravu souborů a komunikace na soukromých sítích a globální počítačové síti, přenos dat do a z databází a do a z počítačových programů a počítačových souborů, počítačové programy, zejména grafické, obrazové a prezentační programy pro tištěné a elektronické dokumenty a pro prezentace a uživatelské příručky prodávané spolu s programy jako jednotka, software pro vytváření, úpravu a udržování webovských míst a míst na intranetu, počítačové programy pro vývoj jiných počítačových programů, kompilátory, editory, ladicí programy a pomocné programy pro vytváření a testování jiných počítačových programů, počítačové programy pro provádění vývojových programů a aplikačních programů, úplná řada počítačových aplikačních programů pro obchodní a osobní použití, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče zvukových a zvukově obrazových záznamů spadající do třídy 9, časopisy a informační bulletiny na jiných než papírových nosičích distribuované pomocí počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, videohry s výstupem na TV nebo PC nebo speciální přehrávací přístroje, počítačové hry, počítačový software, chytré telefony, čtecí zařízení (zpracování dat), magnetické nosiče dat, mobilní telefony, počítačové programy nahrané v mobilních telefonech, počítačové programy s možností stažení, počítačové, softwarové aplikace stahovatelné, počítačový hardware, počítačový software nahraný v mobilních telefonech, programy operačních systémů nahraných v mobilních telefonech, programy počítačových her, software počítačových her, software počítačový nahraný v mobilních telefonech, software pro počítačové hry, pro stahovatelné obrazové soubory a pro zpracování dat
16 tiskárenské výrobky, knihy, časopisy, fotografie, fotoalba a alba pro sběratele, kalendáře, diáře, poznámkové bloky, plakáty, letáky, nálepky, navštívenky, pohledy, přání, sběratelské karty, katalogy, manuály, vstupenky, poštovní známky, záložky do knih, tisky, grafické reprodukce, mapy, kancelářské... potřeby (kromě nábytku), kancelářský a dopisní papír, desky na dokumenty, obálky, razítka, lepicí pásky, psací potřeby, školní potřeby (papírnické zboží), vyučovací pomůcky a potřeby (kromě přístrojů), pera, tužky, zvýrazňovače, fixy, gumy na gumování, malířské soupravy pro umělce a děti, štětce, pastelky, krabice z papíru nebo lepenky, papírové tašky, balicí papír
28 ovladače herních konzolí, pákové ovladače na videohry (joysticky), přístroje na videohry, společenské hry
35 automatizované zpracování dat, služby databank (vyhledávání dat v počítačových souborech, překlad informací do počítačových databází, systematizace informací do počítačových databází), zprostředkovávání obchodních záležitostí (zákaznický servis, tj. zajišťování odbytu, zastupování při obchodních jed...náních, sjednávání obchodních podmínek), propagace a reklama včetně WWW aplikací a aplikací jim obdobných, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, marketing, marketingové studie, on-line marketing v herní komunitě, obchodní činnost (pomoc při řízení), obchodní činnost (služby, poradenství), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama pro třetí osoby, optimalizace provozu webových stránek, pořádání herních eventů, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), počítačové databáze (překlad informací do mobilních telefonů), počítačové databáze (systemizace informací do mobilních telefonů), podnikové poradenství a obchodní management, poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, reklama on-line v počítačové síti
38 šíření časopisů zaměřených na počítače a počítačové software prostřednictvím internetu, mobilní telefony (komunikace), poskytování přístupu k databázím, přenos digitálních souborů, půjčování telekomunikačních zařízení, televizní vysílání a přenosy, audiovizuální přenosové služby, přenos a vysílání d...at, přenos digitálních dat prostřednictvím televize, přenos informací elektronickými prostředky, bezdrátové vysílání, kabelové vysílání, satelitní vysílání, provozování vysílacích zařízení, vysílání programů přes internet, distribuce dat nebo audiovizuálních záznamů prostřednictvím globální počítačové sítě nebo internetu, elektronický přenos dat, streaming zvukového materiálu a video materiálu na internetu, služby přenosu videa na vyžádání (VoD), poskytování internetových diskusních fór, poskytování služeb v oblasti online komunikace, přenos interaktivního zábavního software prostřednictvím komunikačních sítí, přenos zpráv prostřednictvím elektronických médií, informační služby týkající se televizního vysílání a videa na vyžádání
41 nahrávání a rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů, provozování her on-line (z počítačové sítě), organizování setkání s programem on-line turnajů a ligových soutěží, pořádání ligových soutěží a turnajů prostřednictvím internetu, školicí služby v oblasti obsluhy výpočetní techniky včetně... programového vybavení, vydávání on-line časopisů v oblasti počítačů a počítačového software, nahrávací studia (služby v oblasti konzolových her), organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, soutěže (organizování vzdělávacích a zábavných soutěží v mobilních hrách), výstavy (organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav v mobilních hrách), zábava (služby v mobilních hrách)
42 vývoj a tvorba software, zejména pro pořádání on-line soutěží a turnajů, správa počítačových sítí, vytváření médií pro použití v počítačových sítích, bezdrátových sítích a globálních komunikačních sítích, návrhy a provozování webovských míst (webhosting), pronájem počítačového software, konzultační ...služby v oblasti počítačů, software, elektroniky, konzultační služby a služby technické podpory v oblasti počítačů, počítačových sítí, software, návrhy a správa míst na vnitřních sítích, poskytování informací v oblasti počítačů, počítačových sítí a software prostřednictvím počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, aktualizace software prostřednictvím počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, aktualizace počítačových programů, elektronické ukládání dat, instalace počítačových programů, konzultace (v oblasti počítačového softwaru), konzultační služby v oblasti informačních technologií, obnova počítačových dat (regenerace), počítačové programování, počítačové programy (aktualizace, instalace v mobilních telefonech), počítačové systémové analýzy, počítačové systémy (tvorba v mobilních telefonech), poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru, programy počítačů (údržba v mobilních telefonech), přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, převod (konverze) dat a počítačových programů, software jako služba (SaaS), tvorba počítačových systémů, údržba počítačových programů
43 restaurace (služby), bary, bufety, kavárny, zajištění stravování, příprava jídel, podávání jídel a nápojů hostům

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V