RIVIAN - přihláška 572996 (zdroj ÚPV-ČR)

RIVIAN, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce RIVIAN, číslo přihlášky 572996, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 29. 5. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 572996
Třídy výrobků a služeb: 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
Datum podání přihlášky: 25.6.2021
Datum registrace 29.5.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 24.11.2021
Datum priority: 25.6.2021
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
7 stroje na výrobu, montáž nebo opravy vozidel, obráběcí stroje, motorové nástroje, motory a hnací mechanismy (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), motory a hnací stroje (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojovací a převodové součásti strojů (s výjimkou pro pozemní vozidla), zemědělské nářad...í, jiné než ruční nářadí, inkubátory pro vejce, prodejní automaty, stroje pro vyrovnávání karoserie a rámu a jejich konstrukční náhradní díly, rozdělovače pro vozidla, vzduchové filtry pro motory a pohony vozidel, písty motoru pro vozidla, generátory pro pozemní vozidla, zapalovací zařízení pro motory pozemních vozidel, příslušenství pro vozidla, jmenovitě lopatky a listy drapáků pro přesouvání zeminy a sypkých předmětů, pneumatické a hydraulické kompresory vozidel, díly pozemních vozidel, jmenovitě vodiče, zapalovací svíčky, olejová čerpadla pro pozemní vozidla, sběrače jako součást výfukového systému vozidla, palivová čerpadla pro pozemní vozidla, vodní čerpadla pro pozemní vozidla, díly vozidel, jmenovitě silový ventil pro karburátory, díly vozidel, jmenovitě vačkové kryty, díly vozidel, jmenovitě sací potrubí, díly vozidel, jmenovitě, vačkové chrániče motoru, díly vozidel, jmenovitě, pouzdra motoru, díly vozidel, jmenovitě, vahadla, díly vozidel, jmenovitě, tlačné tyče, díly vozidel, jmenovitě, olejové chladiče, díly vozidel, jmenovitě, odvětrávací prvky klikové skříně, díly vozidel, jmenovitě, zátky a uzávěry olejové nádrže, díly vozidel, jmenovitě, olejové nádrže, tlumiče jako část výfukových systémů vozidla, díly motorů pozemních vozidel s vnitřním spalováním, jmenovitě ojnice, mechanické díly motoru pro pozemní vozidla, ponorné měrky pro vozidla, rozvodové řemeny pro stroje pro pozemní vozidla, palivová čerpadla pro motory pozemních vozidel, alternátory pro pozemní vozidla, generátory elektřiny, které mohou být také použité jako elektrické motory pro vozidla, díly vozidel, jmenovitě, karburátory, díly injektoru paliva pro motory pozemních a vodních dopravních prostředků, vzduchové kompresory pro vozidla, válce motoru pro pozemní vozidla, motory stěračů pro námořní nebo pozemní vozidla, díly motorů vozidel, jmenovitě chladiče plnícího vzduchu a jejich součásti, díly motorů vozidel, jmenovitě mezichladiče, dráty zapalování pro motory vozidel, výfukové potrubí pro pozemní vozidla, jednotky katalyzátorů pro výfuky vozidel, elektronické zapalování pro vozidla, kovová těsnění motoru pro vozidla, palivové filtry pro motory vozidel, vačkové hřídele pro motory vozidel, chladiče pro vozidla
9 vědecké, výzkumné, navigační, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuální, optické, vážící, měřící, signalizační, detekční, testovací, kontrolní, záchranné a výukové přístroje a nástroje, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, transformování, akumulování, regulování nebo řízení, d...istribuování nebo používání elektřiny, přístroje a nástroje pro zaznamenávání, vysílání, reprodukování nebo zpracování zvuku, obrazů nebo dat, zaznamenatelné a stáhnutelné médium, počítačový software, prázdná digitální nebo analogová záznamová a úložná média, mechanismy pro přístroje na mince, pokladny, počítací zařízení, počítače a počítačová periferní zařízení, potápěčské obleky, potápěčské masky, ucpávky do uší pro potápěče, spony do nosu pro potápěče a plavce, rukavice pro potápěče, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, hasicí přístroje, rozhraní pro počítače, počítačové programy pro návrh uživatelského rozhraní, bezdrátově připojené přístroje, elektrické baterie s integrovaným vzdáleně aktualizovatelným softwarem a firmwarem pro ukládání a vybíjení uložené elektřiny pro použití v obydlích a v budovách, bezdrátově připojené přístroje elektrické baterie s integrovaným vzdáleně aktualizovatelným softwarem a firmwarem pro ukládání a vybíjení uložené elektřiny přiváděné z nebo do elektrické napájecí sítě nebo jiného zdroje generování elektrické energie pro stabilizování a splňování potřeb po elektřině a cílů využití, počítačový software pro monitorování, optimalizování a regulování ukládání a vybíjení uložené elektřiny do a z takového bezdrátově připojeného přístroje elektrické baterie, baterie pro přivádění elektrické energie do motorů pro elektrická vozidla, nástěnné elektrické napájecí konektory pro nabíjení elektrických vozidel, mobilní zásuvné elektrické napájecí konektory pro nabíjení elektrických vozidel, stáhnutelný software povahy mobilní aplikace pro monitorování elektrického nabití a stavu vozidel a vzdálené ovládání vozidel, stáhnutelný software povahy softwaru operačního systému vozidel, navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače], lokalizátor vozidel a vyprošťovací zařízení, naprogramované pro používání globálního polohovacího systému (gps) a celulární telekomunikace, rádia pro vozidla, poplašná zařízení proti vloupání, nabíječky baterií pro použití s bateriemi vozidel, tempomaty pro motorová vozidla, bezpečnostní vybavení vozidel, jmenovitě, elektronické monitory vibrací, otřesů, pohybu, úhlu, teploty a monitory napětí, bezpečnostní vybavení vozidel, jmenovitě palubní systém sledování vozidel, tvořený kamerami a monitory pro odhalování a eliminování slepých míst na obou stranách vozidla, bezdrátové přijímače/vysílače s technologií sběru a zobrazování pro stav a sledování všech typů vozidel v lokálních prostředích, baterie, elektrické, pro vozidla, bezpečnostní vybavení vozidel, jmenovitě, elektronické monitory tlaku v pneumatikách, bezpečnostní vybavení vozidel, jmenovitě, záložní senzory a kamery, jednotky pro vyvažování pneumatik pro pozemní vozidla, systém bezklíčového vstupu a systém bezklíčového zapalování pro automobily, sestávající z mikroprocesoru, elektronického přijímače signálu a klíčenky s elektronickým odpovídačem signálu, tachometry pro vozidla, detektory radarových objektů pro použití na vozidlech, ve vozidle namontovaný gps senzor pro určování rychlosti pohybu pro vozidlo, nabíječky baterií pro mobilní telefony pro použití ve vozidlech, díly motorů vozidel, jmenovitě, termostaty, audiozařízení pro vozidla, jmenovitě, stereo, reproduktory, zesilovače, ekvalizéry, přechody a pouzdra reproduktorů, bezdrátové reproduktory, zvukové reproduktory, sterea, stáhnutelný počítačový software pro řízení zvukových zařízení, usb nabíjecí porty pro použití ve vozidlech, elektrické zámky pro vozidla, zadní kamery pro vozidla, řídicí prvky klimatizace vozidla, bezdrátové ovladače pro vzdálené monitorování a řízení funkce a stavu jiných elektrických, elektrických a mechanických zařízení nebo systémů, jmenovitě, bateriových, bezpečnostních, osvětlovacích, sledovacích a zabezpečovacích systémů, vzdáleně ovládané startéry pro vozidla, lokalizační, sledovací a bezpečnostní systém vozidla, tvořený anténou a radiovým vysílačem, který má být umístěný ve vozidle, napěťové regulátory ve vozidlech, audiozařízení pro vozidla, jmenovitě, reproduktory pro audio systémy automobilu, navigační nástroje pro vozidla [palubní počítače], elektrické konektory motorového vozidla a přívěsu, baterie pro vozidla, elektrické přístroje, jmenovitě nabíjecí stanice pro nabíjení elektrických vozidel, počítačové analyzátory motorů vozidel, prodlužovací kabely pro použití s vozidly, napájecí adaptéry pro použití s vozidly, elektrické kabely pro použití s vozidly, akumulátory, elektrické, pro vozidla, termostaty pro vozidla, automatické indikátory nízkého tlaku pneumatik vozidla, zapisovače kilometrů pro vozidla, dálkové ovladače pro provozování alarmů vozidla, odměrné pohárky a odměrné lžíce v rámci třídy 9, stáhnutelný software povahy správy vozového parku, stáhnutelný software pro správu nákupu, financí, pronájmu, pojištění, bezpečnosti, zabezpečení a diagnostiky vozidel, elektrické adaptéry, kryty elektrických adaptérů odolné proti větru nebo dešti
11 přední světla pro vozidla, stínidla lamp, reflektory nosných vozidel, světla vozidel, zadní světla pro nosná zařízení, brzdová světla pro zařízení, osvětlovací zařízení, jmenovitě, organické osvětlovací zařízení se světlo emitujícími diodami (oled) a osvětlovací zařízení se světlo emitujícími diodam...i (led), osvětlovací zařízení pro vozidla, vzduchové filtry pro klimatizační jednotky v oddílech pro cestující ve vozidle, části pro topné a klimatizační systémy, jmenovitě topná tělesa a plynové chladiče pro vozidla, rozmrazovací přístroje pro vozidla, světelné tyče pro vozidla, klimatizační jednotky pro vozidla, klimatizační systém vozidla pro topení, ventilaci a klimatizování, reflektory pro vozidla, reflektory pro použití na vozidlech, klimatizační instalace pro vozidla, topné přístroje pro vozidla, topidla pro vozidla, varné konvice, přenosné vařiče, umyvadla, lampy pro stany, indukční varné desky, kohoutkové postřikovače
12 vozidla, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, vozidla pro cestování po zemi nebo ve vzduchu, pozemní vozidla a díly a zařízení pro ně, jmenovitě, konstrukční části a komponenty hnacího ústrojí povahy elektrických motorů, převodovek a hřídelí, karoserie motorových vozidel, vyjma člunů a nám...ořních dopravních prostředků, síť na zavazadla pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, přizpůsobené kryty pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, protiskluzové řetězy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, záplaty pro opravu pneumatik vozidel, pumpy pro nafukování pneumatik vozidel, automobilové vnitřní ozdobné díly, automobilové vnitřní obložení, přizpůsobené kožené vnitřky pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, rámy státních poznávacích značek, držáky státních poznávacích značek, čalounění pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, elektrická pozemní vozidla, díly elektrických vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě motory, díly elektrických vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, zadní zrcátka, stěrače čelního skla a zadní dveře, plně bateriové elektrické vysoce výkonné vozidlo, vyjma člunu a námořního dopravního prostředku, sedadla vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, náboje kola vozidel, kola vozidel, čalounění, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, přizpůsobené kryty pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, volanty pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, motory pro pozemní vozidla, střešní nosiče, tlumiče nárazů, pružiny, stabilizační tyče a odpružení, vše pro vozidla, vyjma pro člun a námořní dopravní prostředky, ozdobné panely pro karoserie vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, třmeny kotoučové brzdy pro pozemní vozidla, přizpůsobené potahy sedadel pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, uložení motoru pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, předem navržené vinylové obaly vozidel, speciálně upravené pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, hadice posilovače řízení, polstrování sedadla vozidla, vyjma člunu a námořního dopravního prostředku, sestavy hlavy kola vozidla, nosiče lyží pro vozidla, zrcadla pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, jmenovitě zpětná zrcátka, couvací převodová ústrojí pro pozemní vozidla, háky, speciálně navržené pro použití ve vozidlech vyjma ve člunech a námořních dopravních prostředcích, pro udržování příslušenství vozidla, čelní skla vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, zařízení proti krádeži vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, pneumatiky pro vozidla, duše pneumatik pro vozidla, zařízení pro huštění pneumatik, plastové díly pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, jmenovitě automobilové vnější a vnitřní plastové extrudované dekorační a ochranné ozdobné díly, pozemní vozidla, jmenovitě elektrické automobily, nákladní automobily a suv, přizpůsobené kryty pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, brzdové vzduchové kompresory pro pozemní vozidla, brzdové vzduchové válce pro pozemní vozidla, kapoty vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, šasí pro motorová vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, chrániče sedadel vozidla, vyjma člunu a námořního dopravního prostředku, konstrukční náhradní díly pro nákladní automobily a další motorová vozidla, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, mechanismus hnacího ústrojí vozidla, vyjma člunu a námořního dopravního prostředku, tvořený spojkou, převodovkou, hnací poloosou a diferenciálem, horní kryty převodovky pro pozemní vozidla, montážní desky určené pro převodovky pozemních vozidel, skříně převodovky pro pozemní vozidla, tažné tyče pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, zástěrky za podběhem pro vozidla, schůdky pro připevnění k pozemním vozidlům, tažné tyče vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, ráfky kol vozidla a jejich konstrukční části, plně terénní vozidla (atv), senzory pro pozemní vozidla, jmenovitě, senzory krouticího momentu elektrického posilovače řízení, prodávané jako komponenty posilovače řízení, ráfky kol vozidel, převodovky pro pozemní vozidla, brzdy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, karoserie vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, převodovky pro pozemní vozidla, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, hledí čelního skla, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, sluneční clony, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, napínací ramena, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, kulové klouby, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, ramena nápravy, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, homokinetické klouby, dříky ventilu pro pneumatiky vozidel, díly pozemních vozidel, jmenovitě, diferenciály, ochranné prvky kapoty jako konstrukční části vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, hnací poloosy pro pozemní vozidla, brzdové potrubí pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, brzdové bubny pro pozemní vozidla, díly podvozku pozemních vozidel, jmenovitě, listové pružiny, díly podvozku pozemních vozidel, jmenovitě, spirálové pružiny, lišty stěračů čelního skla pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, hydraulické okruhy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, díly podvozku pozemních vozidel, jmenovitě, kompenzátory, destičky kotoučových brzd pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, držáky nápojů pro použití ve vozidlech, vyjma ve člunech a námořních dopravních prostředcích, převodovka pozemních vozidel a její náhradní díly, řemeny pro převodovky pozemních vozidel, systémy odpružení pro pozemní vozidla, ložisko kola pro pozemní vozidla, skleněné okno pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, poplašná zařízení pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, brzdové zařízení pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, nosič na kola pro vozidla, manžetové soupravy nápravy pro použití s pozemními vozidly, ložiska nápravy pro pozemní vozidla, kotoučové brzdy pro pozemní vozidla, úložné střešní boxy pro pozemní vozidla, automobily pro volný čas, airbagy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, okna vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, bezpečnostní pásy pro použití ve vozidlech, vyjma ve člunech a námořních dopravních prostředcích, ventily pro pneumatiky vozidel, klaksony pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, díly pozemních vozidel, jmenovitě, hnací řemeny, spojky pro pozemní vozidla, plachty, stínidla, závěsy a jiné kryty pro automobily a nákladní automobily za účelem ochrany před počasím a živly, opěrky hlavy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, nafukovací airbagy pro použití ve vozidlech vyjma ve člunech a námořních dopravních prostředcích, pro zabraňování zranění při nehodách, hnací řetězy pro pozemní vozidla, následně prodávané příslušenství pro automobily, jmenovitě pořadačové tašky do automobilů, sítě a přihrádky speciálně uzpůsobené tak, aby pasovaly do vozidel, vyjma do člunů a námořních dopravních prostředků, záchranné pásy pro sedadla vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, brzdová obložení pro pozemní vozidla, díly pozemních vozidel, jmenovitě, nápravy, díly pozemních vozidel, jmenovitě hnací ozubená kola, kovové díly pro vozidla, jmenovitě automobilové vnější a vnitřní kovové dekorativní a ochranné ozdobné díly, elektrická vozidla, jmenovitě automobily, nákladní automobily a suv, jízdní kola, zálohované výstražné alarmy pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředy, disky kol pro vozidla, centrální zamykání motorových vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, systémy alarmů motorových vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, řídicí ústrojí pro pozemní vozidla a jejich části, spoilery pro vozidla, stupačky vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, airbagy, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, nárazníky pro automobily, střešní nosiče nákladu a zavazadel pro vozidla, přizpůsobené kryty vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, díly pozemních vozidel, jmenovitě stupačky, díly pozemních vozidel, jmenovitě, zástěrky, díly pozemních vozidel, jmenovitě, blatníky, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě, tlumiče nárazů, dveře pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, páky směrového signálu pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, kryty uzávěru palivové nádrže pro pozemní vozidla, kryty státní poznávací značky vozidla, dveřní panely pro vozidla, vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky, střešní stany uzpůsobené pro použití na vozidlech, vyjma na člunech a námořních dopravních prostředcích, díly rekreačních vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě jednotky na vaření a umyvadla, díly vozidel, vyjma člunů a námořních dopravních prostředků, jmenovitě konstrukční pouzdra pro obsahování jednotek na vaření, umyvadel a úložných jednotek, konstrukční díly automobilů, jmenovitě samotěsnící nádrže pro skladování vody, konstrukční díly automobilů, jmenovitě kufry, nákladní a úložné jednotky, úložné jednotky nákladu speciálně uzpůsobené pro nákladní automobily a suv, přizpůsobené obložení pro oblasti nákladu pro vozidla vyjma pro čluny a námořní dopravní prostředky
35 inzerce, vedení obchodu v oblasti pozemních vozidel, obchodní administrativa, kancelářské funkce, obchodní činnost a obchodní konzultační služby související s elektrickými bateriovými zařízeními s integrovaným software a firmware pro vzdálenou aktualizaci a podpůrným software pro ukládání a vybíjení... uložené elektřiny pro jiné, pro obchodní účely, obchodní zastoupení v oblasti pozemních vozidel a vozidel, maloobchodní prodejny, filiálky a pobočky v oblasti pozemních vozidel a vozidel, obchodní poradenské služby, jmenovitě poskytování asistence při rozvoji obchodních strategií, obchodní konzultace v oblasti energetické účinnosti, týkající se solární a obnovitelné energie, poskytování nákupního poradenství a konzultačních služeb spotřebitelům při nákupu pozemních vozidel, poskytování online adresářových informačních služeb, majících informace, týkající se vozidel a nabíjecích stanic, služby správy paliva ve vozových parcích, služby správy vozového parku sestávající ze sledování vozidel z vozového parku pro komerční účely
36 pojištění, finanční záležitosti, záležitosti týkající se peněz, realitní záležitosti, služby pojišťovacího dopravce, finanční služby, realitní služby, jmenovitě, leasing a správa pro jiné
37 stavební služby, instalační služby pro vozidla a opravy vozidel, extrakční těžba, ropné a plynové vrty, instalace, údržba a opravy a dále aktualizace bezdrátově připojeného elektrického bateriového přístroje, a s tím související konzultování pro ukládání a vybíjení uložené elektřiny pro stabilizován...í a splňování požadavků po elektřině a cílů využití, poskytování údržbářských a opravárenských služeb pro vozidla, konzultace opravy vozidel, konzultace údržby vozidel, nabíjení baterie vozidla, služby přizpůsobování vozidel, jmenovitě, stavba vlastních vozidel, služby nabíjecí stanice vozidel, opravy a údržba vozidel, zpracování detailů vozidel, servisní stanice vozidel, lakování vozidla, služby nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, služby správy vozového parku spočívající v údržbě vozového parku, nouzové silniční asistenční služby, jmenovitě, odpovídání na volání po silniční asistenci, výměna prázdné pneumatiky, nouzové dobíjení baterie, výstavba budov, opravy, instalační služby pro specializovaná elektrická automobilová vozidla, výroba specializovaných elektrických automobilových vozidel, návrh a rozvoj specializovaných elektrických automobilových vozidel, údržba, servis a opravy specializovaných elektrických automobilových vozidel
39 doprava, balení a skladování zboží, organizování cestování, pronájem motorových vozidel, služby sdílení automobilů, služby sdílené jízdy, přeprava a skladování vozidel, pronájem vozidel, služby řízení vozidel, tažení vozidel, služby pronájmu vozidel, rezervace pronájmu automobilu, nouzové silniční asistenční služby, jmenovitě tažení, služby natahování navijákem a doručování klíčů, plánování cesty
40 zpracování materiálů používaných ve vozidlech, recyklování odpadu a smetí, čištění vzduchu a zpracování vody, tiskárenské služby, konzervace potravin a nápojů, pronájem bezdrátově připojeného elektrického bateriového přístroje se začleněným vzdáleně aktualizovatelným softwarem a firmwarem na ukládán...í a vybíjení uložené elektřiny pro stabilizování a splňování požadavků po elektřině a cílů využití, akrylové povrchové úpravy vozidel
41 vzdělání, poskytování školení, zábava, sportovní a kulturní aktivity, vzdělávací služby, jmenovitě školení v oblasti návrhu, vývoje, výroby, údržby, servisu a opravy vozidel, uspořádávání a provádění vedených prohlídek povahy cestovních exkurzí a silničních výletů pozemními vozidly, loděmi, jízdními... koly a pěších výletů, zábava ve formě zážitků z testování vozidel, vzdělání, poskytování školení, zábava, sportovní a kulturní aktivity, vzdělávací služby, jmenovitě školení v oblasti návrhu, vývoje, výroby, údržby, služby a opravy specializovaných elektrických automobilových vozidel
42 vědecké a technologické služby a s nimi související výzkum a návrh, služby průmyslové analýzy, průmyslového výzkumu a průmyslového návrhu, služby řízení kvality a ověřování, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, monitorování vozidel k zajištění správného fungování, vzdálené monitorování fu...ngování, výkonnosti a účinnosti elektrických vozidel, poskytování nestažitelného softwaru, použitého k predikční analýze nabíjení a údržby elektrického vozidla a predikční analýze potřeb spotřebitele, služby inženýrského designu, konzultace vývoje produktů, konzultační služby v oblasti návrhu vozidel pro jiné, konzultace v oblasti strojírenství, monitorování bezdrátově připojeného elektrického bateriového přístroje se začleněným firmwarem a softwarem na ukládání a přivádění elektřiny pomocí softwaru, aby bylo zajištěno správné fungování a programování pro splnění požadavků po elektřině a cílů využití, návrh elektrických bateriových systémů tvořených bezdrátově připojeným elektrickým bateriovým přístrojem a podpůrným softwarem, vše pro ukládání a vybíjení uložené elektřiny, pro optimalizování účinnosti návrhu, programování a konfigurace uvedených systémů a s tím související konzultační služby, služby software jako služba (saas), zaměřené na software pro monitorování, optimalizování a regulování ukládání a vybíjení uložené energie do a z bezdrátově připojeného elektrického bateriového přístroje, poskytnutí online nestažitelného softwaru pro monitorování, optimalizování a regulování ukládání a vybíjení uložené energie do a z bezdrátově připojeného elektrického bateriového přístroje, vzdálená správa softwaru a firmwaru zabudovaného v bezdrátově připojeném elektrickém bateriovém zařízení na ukládání a vybíjení uložené elektřiny programováním a konfigurováním softwaru pro elektrický bateriový přístroj, instalace, údržba, oprava a aktualizace vzdáleně aktualizovatelného počítačového softwaru a firmwaru, zabudovaného v bezdrátově připojeném elektrickém bateriovém přístroji na ukládání a vybíjení uložené elektřiny pro stabilizování a splnění požadavků po elektřině a cílů využití a konzultace s tím související, služby kontroly vozidel pro nová a použitá vozidla pro osoby, nakupující nebo prodávající svá vozidla, služby kontroly poškození motorových vozidel, kontroly motorových vozidel, návrhové služby dílů motorových vozidel, služby monitorování flotily vozidel pro bezpečnostní účely, služby opětovného získávání kradených vozidel, poskytování dočasného používání nestažitelného software pro správu vozového parku, poskytování dočasného používání nestažitelného software pro správu nákupu, financování, pronájmu, pojištění, bezpečnosti, zabezpečení a diagnostiky vozidel
45 právní služby, bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku a jednotlivců, služby monitorování flotily vozidel pro bezpečnostní účely, služby opětovného získávání kradených vozidel, nouzové silniční služby, jmenovitě otevírání zámků

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.