TECHNOCOM power of powder - přihláška 583838 (zdroj ÚPV-ČR)

TECHNOCOM power of powder, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce TECHNOCOM power of powder, číslo přihlášky 583838, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 27. 9. 2023.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 583838
Reprodukce: TECHNOCOM power of powder
Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 4, 6, 17, 19, 31
Datum podání přihlášky: 7.2.2023
Datum registrace 27.9.2023
Datum zveřejnění přihlášky: 5.4.2023
Datum priority: 7.2.2023
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
1 acetát celulózy v surovém stavu, acetáty (chemické látky), aceton, acetylen, acetylentetrachlorid, adhezivní přípravky pro chirurgické obvazy, agar-agar pro průmyslové účely, akrylové pryskyřice v surovém stavu, aktinium, aktivní chemické složky, aktivní uhlí, albumin (živočišný nebo rostlinný, suro...vina), albuminový papír, aldehyd amonný, aldehydy, algináty pro potravinářský průmysl, algináty pro průmyslové účely, alkalické jodidy pro průmyslové účely, alkalické kovy, alkaloidy, alkohol, americium, amoniak, amoniak (čpavek) pro průmyslové účely, amonné soli, amonné soli, amylacetát, amylalkohol, amyláza pro průmyslové účely, anhydrid kyseliny octové, anhydridy, antidetonační látky pro spalovací motory antimon, antioxidanty pro použití při výrobě, antioxidanty pro použití při výrobě doplňků stravy, antioxidanty pro použití při výrobě farmaceutik, antioxidanty pro použití při výrobě kosmetických přípravků, antistatické přípravky, nikoliv pro domácnost, apretační přípravky, apretury pro použití v textilním průmyslu, arabská guma pro průmyslové účely, argon, arzen, arzeničnan olovnatý, aspartam pro potravinářský průmysl, aspartam pro průmyslové účely, astat, bakteriální přípravky, jiné než pro lékařské a veterinární použití, bakteriologické přípravky, jiné než pro lékařské a veterinární použití, bakteriologické přípravky pro octové kvašení, baryt, barytový papír, baryum, bauxit, bělicí přípravky (odbarvovače) pro průmyslové účely, bentonit, benzen, benzenové deriváty, benzol, berkelium, bezvodý amoniak, biochemické katalyzátory, biologické přípravky, jiné než pro lékařské a veterinární účely, biologické tkáňové kultury, jiné než pro lékařské a veterinární účely, biostimulátory pro rostliny, bizmut, borax, bramborová moučka pro průmyslové účely, brom pro chemické účely, brzdová kapalina, celulóza, cement (metalurgie), cer, cesium, citlivá tkanina na fotografování, citlivé desky pro ofsetový tisk, citlivé filmy, neexponované, citlivý papír, curium, cymen, čajové výtažky pro potravinářský průmysl, čajové výtažky pro použití při výrobě farmaceutik, čajové výtažky pro použití při výrobě kosmetických přípravků, činidla pro konzervaci piva, čisticí prostředky pro použití ve výrobních procesech, defolianty, dehydratační přípravky pro průmyslové účely, deriváty celulózy (chemické látky), destilovaná voda, detergentní přísady do benzínu, dextrin (apretura), diagnostické proužky na testování mateřského mléka, jiné než pro léčebné nebo veterinární účely, diagnostické přípravky, jiné než pro lékařské a veterinární účely, diazopapír, dispergační činidla pro olej, dispergační činidla pro ropu, dithioničitany, dokončovací přípravky pro použití při výrobě oceli, dolomit pro průmyslové účely, draselná voda, draslík, dřevní buničina, dřevný líh, dřevný ocet, dřevo pro přípravu třísel, duběnky, dusičnan amonný, dusičnan stříbrný, dusičnan uranylu, dusičnany, dusík, dusíkatá hnojivá, dvojchroman draselný, dvojchroman sodný, dysprosium, elektroforetické gely, emulgátory, enologické baktericidní přípravky (chemické přípravky pro použití při výrobě vína), enzymatické přípravky pro potravinářský průmysl, enzymatické přípravky pro průmyslové účely, enzymy pro potravinářský průmysl, enzymy pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v surovém stavu, erbium, estery, estery celulózy pro průmyslové účely, etan, éter kyseliny sírové, étery, étery celulózy pro průmyslové účely, etylalkohol, etyléter, europium, expandovaný jíl pro hydroponické pěstování rostlin (substrát), fenol pro průmyslové účely, fermenty pro chemické účely, fermium, ferokyanidy, ferotypové desky (fotografování), filtrační materiály (plastické hmoty v surovém stavu), filtrační materiály z chemických látek, filtrační materiály z minerálních látek, filtrační materiály z rostlinných látek, filtrační přípravky pro nápojový průmysl, flavonoidy pro průmyslové účely (fenolické sloučeniny), flokulační činidla, fluor, formaldehyd pro chemické účely, fosfatidy, fosfáty (hnojivá), fosfor, fotografické desky s fotosenzitivní vrstvou, fotografické emulze, fotografické senzibilizátory, fotografické vývojky, fotografický papír, fotometrický papír, fotosenzitivní desky, francium, gadolinium, galium, galvanizační lázně, galvanizační přípravky, gambir, geny semen pro zemědělskou výrobu, getry (chemicky aktivní látky), glukosidy, glukóza pro potravinářský průmysl, glukóza pro průmyslové účely, gluten (lepidlo), nikoliv pro kancelářské účely nebo pro domácnost, gluten pro potravinářský průmysl, gluten pro průmyslové účely, glyceridy, glycerin pro průmyslové účely, glykol, glykoléter, grafen, grafit pro průmyslové účely, guáno, gumy (lepidla) pro průmyslové účely, gurjunský balzám pro výrobu laků, hasicí prostředky (mimo přístrojů), helium, hnací plyny do aerosolů, hnojiva, hnojiva z rybí moučky, holmium, hormony pro urychlení dozrávání ovoce, humus, humusovitá půda, hydratovaný oxid hlinitý, hydráty, hydrazin, hydrogenuhličitan sodný pro chemické účely, hydrochlorečnany, hydroizolační chemické látky pro zdivo, jiné než barvy, chemická činidla, jiná než pro lékařské a veterinární účely, chemické látky k výrobě emailů, s výjimkou pigmentů, chemické látky na bělení oleje, chemické látky na bělení tuku, chemické látky na čištění oleje, chemické látky na impregnaci kůže, chemické látky na impregnování textilu, chemické látky na opracování kůže, chemické látky na renovaci kůže, chemické látky na vodovzdornou úpravu kůže, chemické látky pro analýzy v laboratořích, jiné než pro lékařské a veterinární účely, chemické látky pro barvení skla, chemické látky pro bělení vosku, chemické látky pro čištění vody, chemické látky pro dekarbonizaci motorů, chemické látky pro hydroizolaci cementu s výjimkou barev, chemické látky pro konzervování potravin, chemické látky pro matování skla, chemické látky pro odlučování oleje, chemické látky pro pájení, chemické látky pro prevenci chorob révy vinné, chemické látky pro proplachování chladičů, chemické látky pro provzdušnění betonu, chemické látky pro sváření, chemické látky pro vodovzdornou úpravu textilu, chemické látky pro výrobu barev, chemické látky pro výrobu pigmentů, chemické látky pro zkapalňování škrobu (nelepivé přípravky), chemické látky pro zmatnění emailu, chemické látky působící proti zmatnění oken, chemické látky zabraňující kondenzaci, chemické látky zabraňující tvorbě skvrn pro použití na tkaninách, chemické látky zjasňující barvy pro průmyslové účely, chemické povlaky pro oční čočky, chemické přípravky na čištění komínů, chemické přípravky na ochranu proti sněti pšeničné (sněti obilné), chemické přípravky pro kondenzaci, chemické přípravky pro použití v oblasti fotografování, chemické přípravky pro prevenci chorob postihujících obiloviny, chemické přípravky pro prevenci vzniku plísní, chemické přípravky pro usnadnění slévání kovů, chemické přípravky pro uzení masa, chemické přípravky pro vědecké účely, jiné než pro lékařské nebo veterinární použití, chemické přísady do fungicidů, chemické přísady do insekticidů, chemické přísady do motorových paliv, chemické přísady do olejů, chemické přísady do vrtných kalů, chemické sloučeniny odolné vůči kyselinám, chemické zesilovače pro kaučuk, chemické zesilovače pro papír, chemický indikátorový papírek, chemikálie pro použití v lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a prostředků na hubení parazitů, chemikálie pro zjasňování textilu, chladicí kapaliny pro motory vozidel, chladicí média, chlor, chlorečnany, chlorid cínatý, chlorid hlinitý, chlorid hořečnatý, chlorid palladnatý, chlorid vápenatý, chloridy, chloristany, chlornan sodný, chromany, chromové soli, iontoměniče (chemické látky), izotopy pro průmyslové účely, jód pro chemické účely, jód pro průmyslové účely, jodid hlinitý, jodidovaný albumin, jodované soli (nikoliv pro kulinářské účely), kafr pro průmyslové účely, kainit, kalcinovaná soda, kalcinovaná soda, kalifornium, kalomel (chlorid rtuťný), kamenec, kamenec amonný, kamenec hlinitý, kamenec chromitý, kamenná sůl (nikoliv pro kulinářské účely), kaolin, kapalina do posilovače řízení, kapaliny pro hydraulické obvody, kapaliny pro odstraňování síranů z akumulátorů, karbid, karbid křemíku (surovina), karbid vápenatý, karbolineum na ochranu rostlin, kasein pro potravinářský průmysl, kasein pro průmyslové účely, kasiopeum (lutecium), kasiopeum (lutecium), katalyzátory, katechu, kebračo pro průmyslové účely, keramické glazury, keramické materiály ve formě částic pro použití jako filtrační média, keramické směsi pro slinování (granule a prášky), ketony, kinematografické filmy, citlivé, ale neexponované, kmenové buňky, jiné než pro lékařské a veterinární účely, kolagen pro průmyslové účely, kolodium, kompost, konzervační přípravky na květiny, konzervační přípravky pro dlaždice, s výjimkou barev a olejů, konzervační přípravky pro použití ve farmaceutickém průmyslu, korozivní přípravky, kostní uhlí, kovy alkalických zemin, kreozot pro chemické účely, krevní uhlí, krotonaldehyd, kryogenní přípravky, krypton, křemelina, křemičitan hlinitý, křemičitany, křemík, kultury mikroorganismů, jiné než pro lékařské a veterinární použití, kvasinky pro použití při výrobě biopaliv, kvasinky pro vědecké účely, kyanamid vápenatý (hnojivo), kyanidy, kyselina antranilová, kyselina arzenitá, kyselina benzoová, kyselina boritá pro průmyslové účely, kyselina citrónová pro průmyslové účely, kyselina digallová, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina gallová pro výrobu inkoustu, kyselina glutamová pro průmyslové účely, kyselina chlorovodíková, kyselina chlorovodíková, kyselina cholová, kyselina chromová, kyselina jodičná, kyselina mléčná, kyselina mravenčí, kyselina olejová, kyselina persírová, kyselina pikrová, kyselina salicylová, kyselina sebaková, kyselina sírová, kyselina siřičitá, kyselina stearová, kyselina šťavelová, kyselina tříslová, kyselina uhličitá, kyselina vinná, kyselina wolframová, kyseliny, kyseliny na bázi benzenu, kyslík pro průmyslové účely, lakmusový papírek, laktóza pro potravinářský průmysl, laktóza pro průmyslové účely, laktóza (surovina), lampová čerň pro průmyslové účely, lanthan, látky pro konzervování semen, látky pro odstraňování leštidel, látky pro vytvrzování vápence, látky zabraňující pouštění ok na punčochách, látky zabraňující tvorbě povlaku, lecitin pro potravinářský průmysl, lecitin pro průmyslové účely, lecitin (surovina), ledek, lepidla na kůže, lepidla na obkládačky, lepidla na opravu rozbitých předmětů, lepidla na pneumatiky, lepidla na tapety, lepidla pro apretování a základní nátěry, lepidla pro průmyslové účely, lepidla pro průmyslové účely, lepidla pro vylepování plakátů, lepidlo pro obuv, lepivé přípravky pro bandážování stromů, lihový ocet (zředěná kyselina octová), lithium, louh sodný pro průmyslové účely, louhová voda pro potravinářský průmysl, magnetická kapalina pro průmyslové účely, magnezit, manganan, mangrová kůra k průmyslovým účelům, mastek (křemičitan hořečnatý), mastné kyseliny, metan, methylbenzen, methylbenzol, metyléter, minerální kyseliny, mléčné fermenty pro chemické účely, mléčné fermenty pro potravinářský průmysl, mléčné fermenty pro průmyslové účely, moderující látky pro jaderné reaktory, modrá skalice, mořidla na kovy, mořidla na opracování kůže, mořidla pro přípravu tabáku, mořská voda pro průmyslové účely, mořské řasy (hnojivá), moučka pro průmyslové účely, mýdla (kovová) pro průmyslové účely, naftalen, nanoprášky pro průmyslové účely, nemrznoucí směs, neodym, neon, neptunium, neutralizační přípravky toxických plynů, nezpracované plastické hmoty, nitrátový papír, octan hlinitý, octan olovnatý, octan vápenatý, odmašťovací přípravky pro použití ve výrobních procesech, ohnivzdorné přípravky, ochranné plyny pro svařování, okyselená voda pro doplnění akumulátorů, oleje na činění kůže, oleje na konzervování potravin, oleje na přípravu kůže v průběhu výroby, oleje pro změkčování kůže, olejový tmel (kyt), olivín (křemičitanový minerál), organický digestát (hnojivo), ornice, oxid antimonu, oxid barnatý, oxid dusný, oxid hlinitý, oxid chrómu, oxid kobaltnatý pro průmyslové účely, oxid lithný, oxid manganičitý, oxid olova, oxid rtuťnatý, oxid titaničitý pro průmyslové účely, oxid uhličitý pro průmyslové účely, oxid uranu, oxid zirkoničitý, pájecí přípravky, palivo pro atomové reaktory, papír pro modrotisk, papírovina, pektin (fotografie), pektin pro potravinářský průmysl, pektin pro průmyslové účely, perboritan sodný, peroxid vodíku pro průmyslové účely, persírany, peruhličitany, plastické hmoty ve formě disperzí, plastisoly, plniva do karoserií automobilů, plutonium, pojivá do betonu, pojivá pro slévárenství, polokovy, polonium, polymerové pryskyřice v surovém stavu, polymery na bázi dendrimerů pro použití při výrobě kapslí pro farmaceutické přípravky, pomocné látky, jiné než pro lékařské a veterinární účely, potaš, povrchová vrstva humusu, povrchově aktivní činidla, prazeodym, pročišťovací přísady do vína, promethium, prostředky na zakalení emailu, prostředky na zakalení skla, prostředky proti tvorbě povlaků, protaktinium, protein (surovina), proteiny pro potravinářský průmysl, proteiny pro použití při výrobě, proteiny pro použití při výrobě doplňků stravy, průmyslové chemické látky, převodová kapalina, převodový olej, přídavné kapaliny pro použití s abrazivy, přípravky mikroorganismů, jiné než pro lékařské a veterinární použití, přípravky na čiření, přípravky na čiření moštů, přípravky na hnojení, přípravky na konzervaci betonu, s výjimkou barev a olejů, přípravky na konzervaci cementu s výjimkou barev a olejů, přípravky na konzervaci cihlového zdivá, s výjimkou barev a olejů, přípravky na konzervaci gumy, přípravky na konzervaci zdivá, s výjimkou barev a olejů, přípravky na odlučování tuků, přípravky na odstraňování tapet, přípravky na změkčování vody, přípravky podporující hoření (chemické přísady do motorových paliv), přípravky pro čiření a konzervaci piva, přípravky pro čištění plynu, přípravky pro kalení kovů, přípravky pro oddělování a odlepování, přípravky pro odlepování a oddělování, přípravky pro odlévání do formy, přípravky pro odstraňování gumy, přípravky pro odstraňování vodního kamene, jiné než pro domácnost, přípravky pro popouštění kovů, přípravky pro uvolňování forem, přípravky pro vytvoření světla blesku, přípravky pro zkvalitňování půdy, přípravky pro žíhání kovů, přípravky proti klíčivosti zeleniny, přípravky proti vření chladicích kapalin motorů, přípravky regulující růst rostlin, přípravky stopových prvků pro rostliny, přípravky šetřící palivo, přípravky šetřící uhlí, přípravky urychlující vaření pro průmyslové účely, přípravky z destilace dřevného lihu, přípravky z živočišného uhlí (nikoliv pro farmaceutické účely), přípravky zabraňující zmatnění čoček, přípravky zabraňující zmatnění skla, ptačí lep, půdní substrát, pyrogallová kyselina, radioaktivní prvky pro vědecké účely, radium pro vědecké účely, radon, rašelina (hnojivo), rašelinové květináče pro zahradnické účely, reagenční papír, jiný než pro lékařské a veterinární účely, redukční činidla pro použití v oblasti fotografování, renovační přípravky pro gramofonové desky, rentgenové filmy, citlivé, ale neexponované, rhenium, rostlinné výtažky pro potravinářský průmysl, rostlinné výtažky pro použití při výrobě farmaceutik, rostlinné výtažky pro použití při výrobě kosmetiky, rozpouštědla pro laky, roztoky do akumulátorů zabraňující tvorbě pěny, roztoky pro kyanotypii, roztoky stříbrných solí ke stříbření, rtuť, rubidium, sádrovec jako hnojivo, sacharin pro potravinářský průmysl, sacharin pro průmyslové účely, salmiak, salmiakový líh, samarium, samotónovací papír (fotografování), saze pro průmyslové nebo zemědělské účely, selen, silikony, síra, síran barnatý, sírany, sirný květ pro chemické účely, sirouhlík, skandium, sklenářský tmel, sladový albumin, slévárenský písek, sloučeniny barya, sloučeniny fluoritu, směsi pro opravu duší pneumatik, směsi pro opravu pneumatik, směsi pro řezání závitů, směsi pro výrobu gramofonových desek, směsi pro výrobu technické keramiky, sodík, sodné soli (chemické sloučeniny), soli alkalických kovů, soli do galvanických baterií, soli drahých kovů pro průmyslové účely, soli (hnojivá), soli (chemické přípravky), soli chromité, soli pro barvení kovů, soli pro průmyslové účely, soli rtuti, soli z kovů vzácných zemin, soli zlata, soli železa, spinel (oxidový minerál), stroncium, struska (hnojivá), substráty pro pěstování bez zeminy (zemědělství), suchý led (oxid uhličitý), sůl kyseliny šťavelové, sůl pro konzervaci, nikoliv ke konzervování potravin, sulfid antimonu, sulfidy, sulfimid kyseliny benzoové, sulfonové kyseliny, superfosfáty (hnojivá), surová sůl, syntetické materiály pro absorpci oleje, syntetické pryskyřice v surovém stavu, škrob pro průmyslové účely, škrobová pasta (lepidlo), nikoliv pro kancelářské či domácí účely, škumpa pro použití při činění, šťavelan draselný, šťavelany, štěpařský tmel, štěpařský vosk, štěpitelné chemické prvky, štěpitelné látky pro jadernou energii, tanin, tapioková moučka pro průmyslové účely, tavidla pro pájení, tavidla pro pájení natvrdo, technecium, tellur, teplovodivá pasta, terbium, tetrachloridy, tetrachlormethan, těžká voda, thallium, thiokarbanilid, thorium, thulium, titanit, tkanina pro modrotisk, tmel na kůži, toluen, tónovací lázně (fotografování), tónovací soli (fotografie), tragantová guma pro průmyslové účely, tříslicí látky, tříslo, tymol pro průmyslové účely, uhelné saze pro průmyslové účely, uhličitan horečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitany, uhlík, uhlík do filtrů, uhlohydráty, umělá sladidla pro potravinářský průmysl, umělá sladidla pro průmyslové účely, uran, urychlovače vulkanizace, ustalovací lázně (fotografování), ustalovací roztoky (fotografování), valchářská hlína pro použití v textilním průmyslu, valchářské přípravky, valchářské přípravky pro použití v textilním průmyslu, vápenaté soli, vedlejší produkty při zpracování obilnin pro průmyslové účely, vinan, nikoliv pro farmaceutické účely, vinný alkohol, vinný kámen pro chemické účely, vinný kámen pro potravinářský průmysl, vinný kámen pro průmyslové účely, viskóza, vitamíny pro potravinářský průmysl, vitamíny pro použití při výrobě doplňků stravy, vitamíny pro použití při výrobě farmaceutik, vitamíny pro použití při výrobě kosmetických přípravků, vodík, vodivá lepidla, vodivé pryskyřice v surovém stavu, vodní sklo (křemičitan sodný), vrtné kaly, vulkanizační přípravky, výplně dutin stromů (lesnictví), vyzina, nikoliv pro kancelářské účely, pro domácnost nebo pro potravinářské účely, vzácné zeminy, witerit, xenon, xylen, xylol, yterbium, ytrium, zahradnické chemikálie s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům, zásaditý dusičnan bismutitý pro chemické účely, zásaditý galan bizmutu, zásady, zásady (chemické přípravky), zemědělské chemikálie s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům, zemina pro pěstování, změkčovací prášky na maso pro průmyslové účely, změkčovací přípravky pro kůže, změkčovací přípravky pro kůži, změkčovadla, změkčovadla pro průmyslové účely, ztužené plyny pro průmyslové účely, zvlhčovači přípravky pro použití při barvení, zvlhčovači přípravky pro použití při bělení, zvlhčovači přípravky pro použití v textilním průmyslu, želatina pro fotografické účely, želatina pro průmyslové účely, žíravé zásady, žíraviny pro průmyslové účely, živočišné uhlí (nikoliv pro farmaceutické účely), živočišný albumin (surovina), živočišný hnůj
2 aglutinační činidla pro barvy, akvarelové barvy pro použití v umění, alizarinová barviva, anilinová barviva, antikorozní maziva, antikorozní oleje, auramin, azbestové barvy, barvířské dřevo, barviva, barviva, barviva, barviva do likérů, barviva do másla, barviva do nápojů, barviva do piva, barviva n...a obuv, barviva na restaurování nábytku v podobě popisovačů, barvy, barvy s baktericidním účinkem, barvy s účinkem proti usazeninám, bronzové laky, bronzový prášek na malování, černý japonský lak, emailové barvy, emailové pro malování, emaily (laky), fixativy do akvarelových barev, fixativy (laky), glazury (barvy, laky), gumiguta pro malování, hliníkové barvy, hliníkový prášek na malování, indigo (barvivo), inkoust do tiskáren a kopírovacích strojů, inkoust na kůži, inkoust pro rytecké práce, jedlé inkousty, kalafuna, kanadský balzám, karamel (potravinářské barvivo), karbonyl pro konzervaci dřeva, keramické barvy, klejopryskyřice, klejt, klihové nátěry, konzervační přípravky pro dřevo, kopál, kopálový lak, košenila (karmín), kreozot na konzervaci dřeva, kurkuma (barvivo), laky, laky a fermeže, lampová čerň (pigment), lístkové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění, minium, mořidla, mořidla na dřevo, mořidla na kůži, naplněné kazety s jedlým inkoustem pro tiskárny, naplněné tonerové cartridge pro tiskárny a kopírovací stroje, nátěry (barvy), nátěry na dřevo (barvy), nátěry na střešní lepenku (barvy), nátěry odolné proti moči, nátěry proti graffiti (barvy), ohnivzdorné barvy, ochranné nátěry na podvozky vozidel, ochranné pásky proti korozi, ochranné přípravky pro kovy, ochranné přípravky proti korozi, ochranné přípravky proti korozi, oleje na konzervování dřeva, olejové barvy pro použití v umění, olovnatá běloba, orelin (barvivo), orelin (barvivo), oxid kobaltu (barvivo), papír na barvení velikonočních vajec, pigmenty, potravinářská barviva, práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění, prášky pro stříbření, produkty na povrchové úpravy dřevěných podlah, přemístitelné záplaty se vzorky barev, přípravky působící proti zmatnění kovů, přírodní pryskyřice v surovém stavu, ředidla pro barvy, ředidla pro laky, sandarak, saze (barvivo), sienská hlinka, sikativy (sušidla) pro barvy, sladová barviva, sladový karamel (potravinářské barvivo), stříbrná pasta, stříbrné emulze (pigmenty), šafrán (barvivo), šelak, škumpa pro laky, temperové barvy, terpentýn (ředidlo pro barvy), tetovací inkoust, tiskařské inkousty, tiskařské pasty (inkoust), titanová běloba (pigment), tmel (přírodní pryskyřice), toner do tiskáren a kopírovacích strojů, tonerové náplně do tiskáren a kopírek, třpytky do barev, uhlová čerň (pigment), vápenné mléko, vápenné mléko, vodivé barvy, vodivé inkousty, výtažky z barvířského dřeva, zahušťovací prostředky pro barvy, základní nátěry, zinková běloba (pigment), značkovací inkoust pro zvířata, živičný lak, žlutodřev (barvivo)
4 alkohol (palivo), antracit, benzenové palivo, benzin, ceresin, dehtový olej, denaturovaný líh, dlouhé úzké svíce, dřevěné brikety, dřevěné uhlí do vodních dýmek, dřevěné uhlí (palivo), dřevní štěpka na uzení a přichucování potravin, dřevní štěpka pro použití jako palivo, elektrická energie, etanol (...palivo), generátorový plyn, hnědé uhlí, karnaubský vosk, knoty pro svíčky, koks, kostní olej pro průmyslové účely, lampové knoty, lanolin, lanolin pro použití při výrobě kosmetiky, ligroin, lůj, mazací grafit, mazací oleje, mazací tuky, maziva, mazivo na kůži, mazivo na řemeny, mazivo na zbraně, mazut, minerální paliva, motorová nafta, motorová paliva, motorové oleje, nafta, noční osvětlení (svíčky), olein, oleje do barev, oleje ke svícení, oleje na konzervování kůže, oleje na konzervování zdivá, oleje na textil, oleje na uvolnění bednění (stavebnictví), olejový plyn, osvětlovací látky, paliva, paliva na bázi alkoholu, paliva z biomasy, palivové brikety, palivové dříví, palivové těkavé směsi, papírové smotky pro zapalování, parafín, parfémované svíčky, petrolej, petroléter, plyn na svícení, plynový olej, podpalovače, pohonné hmoty, protiskluzové přípravky pro řemeny, průmyslové oleje, průmyslové tuky, převodový olej, přípravky na odstraňování prachu, přípravky na pohlcování prachu, přípravky na vázání prachu při zametání, přípravky proti usazování prachu, přípravky ze sójového oleje pro nepřilnavou úpravu kuchyňského náčiní, přísady do motorových paliv, ne chemické, rašelina (palivo), rašelinové brikety (palivo), ricinový olej pro průmyslové účely, ropa, surová nebo rafinovaná, rybí olej, nejedlý, řepkový olej pro průmyslové účely, řezné kapaliny, slunečnicový olej pro průmyslové účely, sójové svíčky, stearin, svíčky, svíčky na vánoční stromky, topná nafta, topné oleje, topný plyn, troud, třísky dřevěné na podpal, tuk z ovčí vlny, tuky na konzervování kůže, tuky na obuv, uhelné brikety, uhelný prach (palivo), uhlí, vazelína pro průmyslové účely, včelí vosk, včelí vosk pro použití při výrobě kosmetiky, vosk na lyže, vosk na řemeny, vosk na svícení, vosk pro průmyslové účely, vosk (surovina), xylenové palivo, zemní vosk (ozokerit), ztužené plyny (palivo), zvlhčující oleje
6 bronz na náhrobky, busty z obecných kovů, figurky (sošky) z obecných kovů, hřebíky do podkov (podkováky), konzervy, kovová koupátka pro ptáky (konstrukce), kovová kování na rakve, kovová kování na vycházkové hole, kovová pacholata (úvazníky), kovová parkovací zařízení pro jízdní kola, kovová skokans...ká prkna (pro skoky do vody), kovová víčka na lahve, kovové dopravní značky, ne světelné, ne mechanické, kovové floky (obuvnické kolíčky), kovové formy na led, kovové háčky na věšení oděvů, kovové háčky na zavěšení nádobí, kovové háčky na zavěšení tašek, kovové háčky pro řadové věšáky na šaty, kovové identifikační náramky, kovové klece pro divoká zvířata, kovové kůly k rostlinám nebo stromům, kovové kurníky, kovové láhve (nádoby) na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch, kovové lanové úvazy, kovové lepicí štítky na tašky / kovové lepicí etikety na tašky, kovové materiály pro kolejové svršky pozemních lanových drah, kovové nádoby na skladování kyselin, kovové nádoby na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch, kovové nádoby na třídění odpad, kovové nádoby na vypouštění oleje, kovové náhrobky, kovové náhrobní desky, kovové náhrobní plakety, kovové náhrobní pomníky, kovové náhrobní stély, kovové našívací etikety na oděvy/ kovové našívací štítky na oděvy, kovové obruby náhrobků, kovové obruče na sudy, kovové odpalovací rampy raket, kovové ohrady pro chov prasat, kovové ochranné sítě proti padání kamenů, kovové ochrany stromů, kovové patníky pro obuv (vrchní plátky podpatků), kovové plavecké bazény (konstrukce), kovové podstavce na sudy, kovové podzemní schránky na rakve, kovové pomníky, kovové poštovní schránky, kovové pouliční odtokové žlaby, kovové převlékací kabinky, kovové registrační značky, kovové reklamní sloupy, kovové signalizační panely, ne světelné, ne mechanické, kovové sítě proti hmyzu, kovové stáje, kovové stanové kolíky, kovové sudy, kovové šroubovací uzávěry na lahve, kovové telefonní budky, kovové telegrafní sloupy, kovové uzávěry na kufry, bedny a krabice, kovové uzávěry na lahve, kovové uzávěry na nádoby, kovové vázací drátky pro zemědělské účely, kovové vázací pásky na snopy, kovové velkoobjemové kontejnery na odpad, jiné než pro zdravotnické použití, kovové větrné korouhve, kovové voliéry (konstrukce), kovové výdejníky pořadových lístků, kovové výdejníky sáčků na psí výkaly, kovové vyrovnávací podložky, kovové vyvažovači bóje, kovové vývěsní štíty, kovové zahradnické rámy, kovové zámky na tašky, kovy do 3D tiskáren ve formě fólie nebo prášku, krabice z běžných kovů, kroužky na klíče z obecných kovů, krucifixy z běžných kovů, jiné než šperky, kryty vyrobené speciálně pro manipulaci s kovovými lahvemi na stlačený plyn a jejich přepravu, lana pro lanovky, náhrobní pomníky z bronzu, ostnatý drát, ostruhy, pamětní poháry ve formě sošek z obecných kovů, pasti na divoká zvířata, písmena a číslice z obecných kovů, ne tiskařské typy, plechovky, poháry (ceny) z obecných kovů, pouta, rohy kovadlin, ruční kovové stožáry na vlajky, rudy kovů, řetězy pro dobytek, sochy z obecných kovů, sošky z obecných kovů, vanad, větrem poháněná kovová zařízení na plašení ptáků, vlajkové stožáry.
17 fólie z plastických hmot pro zemědělské účely, hadice z textilních materiálů, papír do elektrických kondenzátorů, plovoucí bariéry proti znečištění, pryžová těsnění pro sklenice, pryžové našívací etikety na oděvy, pryžové přístavní odrazníky, pryžové sáčky (obálky, váčky) na balení, samolepicí pásky..., jiné než pro kancelářské potřeby a jiné než pro lékařské účely či pro domácnost, samolepicí textilní pásky.
19 akvária (konstrukce), akvarijní písek, akvarijní štěrk, bóje, ne kovové, ne světelné, dopravní značky, ne světelné, ne mechanické a ne kovové, dopravní značky, ne světelné, ne mechanické, ne kovové, figurky z kamene, betonu nebo mramoru, geotextilie, hrnčířská hlína, hrobky, ne kovové, hrobky (pomní...ky), ne kovové, koupátka pro ptáky (konstrukce), ne kovová, kurníky, náhrobní desky, ne kovové, náhrobní kameny, náhrobní plakety, ne kovové, náhrobní stély, ne kovové, obruby hrobů, ne kovové, odpalovací rampy raket, ne kovové, pamětní desky, ne kovové, pamětní poháry ve formě sošek z kamene, betonu nebo mramoru, písek na hraní, podzemní schránky na rakve, ne kovové, poháry (ceny) z kamene, betonu nebo mramoru, pomníky, ne kovové, porfyr (kámen), prasečí chlévy, ne kovové, převlékací kabinky, ne kovové, signalizační tabule, ne světelné, ne mechanické, ne kovové, skleněné granule pro silniční dopravní značení, sochy z kamene, betonu nebo mramoru, sošky z kamene, betonu nebo mramoru, stáje, ne kovové, světelné dlažební kostky, telefonní budky, ne kovové, telegrafní sloupy, ne kovové, trhové stánky, turnikety, ne kovové, umělecká díla z kamene, betonu nebo mramoru, vlajkové stožáry (konstrukce), ne kovové, voliéry (konstrukce), ne kovové.
31 algarovilla jako krmivo, aloe vera, rostliny, aromatický písek (podestýlka) pro domácí zvířata, borovicové šišky, bourec morušový, březové metly do sauny, cibule, hlízy, cukrová třtina, čerstvá cibule (zelenina), čerstvá čekanka, čerstvá čočka, čerstvá rebarbora, čerstvá řepa, čerstvá zelenina, čers...tvá zeleninová dužina, čerstvé arašídy, čerstvé artyčoky, čerstvé brambory, čerstvé citrony, čerstvé citrusové ovoce, čerstvé fazole, čerstvé houby, čerstvé hrozny, čerstvé jedlé květiny, čerstvé kaštany, čerstvé lanýže, čerstvé lískové ořechy, čerstvé okurky, čerstvé olivy, čerstvé ovoce, čerstvé plody bobulovin, čerstvé pomeranče, čerstvé sójové boby, čerstvé tykve, čerstvé zahradní bylinky, čerstvý česnek, čerstvý hlávkový salát, čerstvý hrách, čerstvý pórek, čerstvý špenát, čerstvý zázvor, chmel, chmelové šišky, chovná zvířata, jalovcové bobule, ječmen, jedlé žvýkačky pro zvířata, kapři koi, živí, keře, klíčky semen pro botanické účely, kmeny stromů, kokosové ořechy, kokosové skořápky, kolové oříšky, konopí (rostliny), konopí v surovém stavu, kopra, kopřivy, kořen čekanky, krmivá a potrava pro zvířata, krmivo, krmivo do stájí pro zvířata, krmivo pro dobytek, krmivo pro domácí zvířata, krmivo pro ptáky, krmná arašídová mouka, krmná lněná mouka, krmná mouka z lněných semínek, krmná rybí moučka, krmná rýžová mouka, krmná sláma, krmné arašídové pokrutiny, krmné kaše pro výkrm hospodářských zvířat, krmné kořeny, krmné kukuřičné pokrutiny, krmné kvasnice, krmné droždí, krmné mouky, krmné zrniny, krmný šrot, kukuřice, kytice z čerstvého ovoce, lihovarnický odpad jako krmivo, lněné semínko jako krmivo, lyofilizované návnady na ryby, mandle (plody), matoliny (zbytky po vylisování ovoce), měkkýši, živí, mláto, mulč ze slámy, nápoje pro domácí zvířata, násadová vejce oplodněná, nehoblované řezivo, nezpracovaná jedlá lněná semínka, nezpracovaná pohanka, nezpracovaná pšenice jednozrnka, nezpracovaná quinoa (merlík čilský), nezpracovaná rýže, nezpracovaná semena konopí, nezpracovaná špalda, nezpracovaná zrna obilnin, nezpracované klasy sladké kukuřice (oloupané nebo neoloupané), nezpracované mořské řasy pro lidskou spotřebu nebo jako krmivo, nezpracovaný jedlý sezam, ořechy, nezpracované, otruby, oves, palmové listy, palmy (stromy), papriky (rostliny), pícniny jako krmivo, písek do toalet pro domácí mazlíčky, pískový papír (podestýlka) pro domácí zvířata, plody kávovníku, nezpracované / kávové třešně, nezpracované / bobule kávovníku, nezpracované, podestýlka pro zvířata, podestýlka ze slámy, podhoubí pro pěstování hub (sadba hub), pokrutiny jako krmivo pro dobytek, posilující krmivá, přípravky pro nosnice, přípravky pro výkrm zvířat, přírodní květiny, přírodní trávník, psí suchary, pšenice, pšeničné klíčky jako krmivo, pyl (surovina), rašelinová podestýlka, rostliny, růže (keře), rybí jikry, řepkové pokrutiny jako krmivo pro dobytek, sazenice, semena pro pěstování rostlin, semena tykví, nezpracovaná, seno, sépiová kost pro ptáky, slad na výrobu piva a destilátů, stromy, sůl pro dobytek, surové dřevo/kmeny, surové kůry, surové zbytky po vylisování cukrové třtiny, surový korek, sušené květiny k dekoračnímu použití, sušené rostliny k dekoračním účelům, syrové kakaové boby, syrové plody rohovníku (svatojánský chléb), šanta kočičí, šrot pro drůbež, štěpky na výrobu celulózy, vajíčka bource morušového, vánoční stromky, vápník do krmiv pro zvířata, věnce z přírodních květin, vinná réva (rostliny), vinné výpalky, zbytkové produkty zpracování obilovin jako krmivo, zrniny (obiloviny), zvířata chovaná v zajetí, žito, živá drůbež, živá zvířata, živé langusty, živé mořské okurky (sumýši), živé mušle, živé rybářské nástrahy a návnady, živé ryby, živé sardele, živé sardinky, živé ústřice, živí humři, živí korýši, živí lososi, živí měkkýši, živí raci, živí sledi, živí tuňáci, živý jedlý hmyz

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V