The Voice - přihláška 506797 (zdroj ÚPV-ČR)

The Voice, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce The Voice, číslo přihlášky 506797, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 19. 3. 2014.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 506797
Třídy výrobků a služeb: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Datum podání přihlášky: 6.11.2012
Datum registrace 19.3.2014
Datum priority: 6.11.2012
Země původu: EM
Stav dokumentu: 9 - Zaniklý dokument
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
37 stavebnictví, opravárenství, instalační práce, demoliční práce u budov, utěsňovací práce u budov, promazávání vozidel, natírání a oprava cedulí, asfaltérské práce, instalování, údržba a oprava počítačového hardwaru, vylepšování (obnovování) oděvních součástek, informace ve stavebních záležitostech, ...informace u oprav, zevní čištění budov, stavba veletržních stánků a veletržních obchodů, stavební práce a opravárenské práce u skladištních budov, stavební poradenství, stavebnictví, důlní práce, čištění pemzou, žehlení prádla, chemické čištění, pokrývačské práce, zateplovací práce na budovách, parní žehlení kusů oblečení, dezinfekční práce, odrušování elektrických zařízení, výstavba továren, údržba vozidel, servis vozidel (natankování a údržba), vymetání komínů, vyspravování kusů oděvu, stavba lešení, sádrařské práce, stavba přístavů, vnitřní čištění budov, instalace a údržba ropovodů, instalace a oprava výtahů, instalace a oprava zavodňovacích zařízení, instalace a oprava alarmových zařízení proti vloupání, instalace a oprava elektrických přístrojů, instalace a oprava zařízení výstrahy hlášení požárů, instalace a oprava zařízení na vytápění, instalace a oprava klimatických zařízení, instalace a oprava chladicích zařízení, instalace a oprava kamen, instalace a oprava telefonů, instalace kuchyňských zařízení, instalace, údržba a oprava kancelářských přístrojů, instalace, údržba a oprava strojů, údržba, čištění a oprava kůže, údržba plaveckých bazénů, vyspravování kotlů, klempířské práce, umělé zasněžování, umělecké truhlářské práce (opravy), lakýrnické práce, vedení stavebních prací (vrchní dozor), malířské práce, zednické práce, práce při ošetřováni nábytku, stavba přístavních mol, montáž dveří a oken, doplňování tonerových kartuší, ošetřování, čištění a oprava kožichů, leštění vozidel, čalouněni nábytku, hubení krys, čištění a oprava parních kotlů, čištění oděvních součástí, čištění vozidel, čištění oken, čištění plenek, oprava a údržba přístrojů na promítání filmů, oprava součástí oděvů (obleky, kostýmy), oprava vozidel v rámci pomoci při poruchách, oprava fotoaparátů, oprava polštářování, oprava čerpadel, oprava deštníků, oprava zámků, oprava slunečníků, oprava hodin, restaurování uměleckých děl, restaurování nábytku, restaurování hudebních nástrojů, práce kolem vozidel, renovace běhounů pneumatik, vrtání šachet nebo studní, ničení škodlivého a obtěžujícího hmyzu, kromě pro zemědělské účely, stavba lodí, broušení (ostření) nožů, smirkování, ševcovské práce, práce při lámáni kamene, práce při stavbě kamenných zdí, práce při pokládáni povrchů vozovek, čištění silnic, tapetovací práce, hlubinné vrty při hledání ropy nebo plynu, repase opotřebených nebo částečně zničených motorů, repase opotřebených nebo částečně zničených strojů, stavby pod vodou, opravy pod vodou, pronájem bagrů, pronájem stavebních strojů, pronájem buldozerů pronájem jeřábů (stavebních strojů), pronájem čisticích strojů, pronájem strojů na zametání silnic, práce spojené s pronajímáním, vulkanizace pneumatik (oprava), údržba a oprava hořáků, údržba a oprava letadel, údržba a oprava motorových vozidel, údržba a oprava pancéřových skříni, údržba a oprava trezorových místností, praní, praní a bělení prádla, mytí vozidel, mytí motorových vozidel, mytí prádla, tesařské práce
38 telekomunikace, informace o telekomunikacích, vysílání televizních programů, vysílání kabelové televize, vysílání rozhlasu a rozhlasu po drátě, příprava přístupu do celosvětové počítačové sítě, příprava telekomunikačních spojení pro celosvětovou počítačovou síť, příprava internetových diskusí (Chatr...ooms), příprava telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby, služby tiskových agentur, bezdrátové vysílání, elektronické zprostředkování inzerce (telekomunikace), elektronické předávání zpráv, dálnopisné služby, komunikace pomocí sítí s optickými vlákny, komunikační služby pomocí počítačových terminálů, komunikační služby pomocí telefonu, služby kolem telekomunikačního vedení, směrování a spojování, služby kolem mobilních telefonů, předávání zpráv a obrazů pomocí počítače, služby pro volání osob (rozhlasem, telefonem nebo jinými prostředky elektronické komunikace), satelitní přenos, hlasové předávací služby (hlasové spojovací služby), telefaxové služby, telefonní služby, telegrafní služby, telegrafování, předávání telegramů, telekonferenční služby, předávání digitálních souborů, předávání pozdravných pohlednic přes Internet, předávání zpráv, pronájem faxovacích přístrojů, pronájem přístrojů pro přenášení zpráv, pronájem modemů, pronájem telefonů pronájem telekomunikačních přístrojů, pronájem přístupového času na globální počítačové sítě, získávání přístupu k databankám, vysílání filmových, televizních, rozhlasových, videotextových, teletextových programů nebo vysílání, zejména reklamních spotů, vysílání teleshoppingových vysílání, sbírání a dodávání zpráv (tiskové agentury), sbírání a dodávání všeobecných informací v rámci služeb tiskových agentur, přenos zvuku, obrazu a dat kabelem, satelitem, počítačem (počítačovými sítěmi), telefonními a ISDN vedeními, jakož i všemi dalšími přenosovými médii, poskytování přístupu k informacím v databankách, také v Internetu a zejména také prostřednictvím interaktivně komunikujících (počítačových) systémů, pronájem přístupového času k databankám, poskytování přístupu k informacím v Internetu, poskytování on-line portálu, vysílání televizních programů pro abonenty, zejména ve formě placené TV a videa na požádání, technické poskytování přístupu k počítačovým hrám k vyvolání a přenosu v Internetu, jiných online-službách a ve srovnatelných médiích, telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů v Internetu, mobilní telefonní služby
39 doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, odtah vozidel, odtah vozidel v rámci asistence při poruchách, informace o dopravních záležitostech, expedice balíků, expedice zboží, roznášení (rozdělování) novin, doprava pasažérů, doprava osob pomocí autobusů (autobusy, omnibusy), doprava osob... výletními parníky, doprava cestujících, nakládání (zprostředkování nákladů pro lodě), záchrana vyprošťováním lodí, provoz ledoborců, dodávání květin, objednávání cest, řidičské služby, spediční služby (doprava zboží), služby povoznictví, doprava zboží, služby dopravního makléře, provádění stěhování, nakládání člunů, nakládání zboží, balení zboží, nakládání nákladů, sdělování informací o skladování, služby stáčení do lahví, služby makléře nákladu, frankování poštovních zásilek, služby nosiče zavazadel, dopravy nemocných, kurýrní služby (zprávy nebo zboží), skladování zboží, služba lodivoda, pronájem letadel, letecké přepravy, přepravy nábytku, předávání zpráv (služby poslíčků), služby parkovišť, doprava osob tramvajemi, fyzické skladování elektronicky uložených dat a dokumentů, doprava potrubími, cestovní průvodci, pronájem zájezdových autobusů, rezervační služby (cestování), rezervační služby (doprava), záchranné služby (vyprošťování), záchranné služby (doprava), služby lodní dopravy (doprava osob a zboží), služby lodního makléře, zdymadlové služby, námořní transporty, startování a vysazování satelitů pro třetí osoby, zahrazovací práce (nakládání do lodí), taxislužby, doprava říčními loděmi, doprava železnicemi, doprava trajektovými loděmi, doprava motorovými vozidly, doprava nákladními čluny, doprava nákladními vozidly, doprava loděmi, doprava a skladování komunálního odpadu, doprava cenných věcí, dopravní logistika, záchranné služby pod vodou (vyprošťování), organizování prohlídek, organizování výletních plavebod přístavu k přístavu, organizování cest a výletních jízd, přeprava (transport zboží loděmi), služby dopravních informací, pronájem člunů, pronájem vozidel, pronájem garáží, pronájem mrazicích přístrojů, pronájem nosičů zavazadel pro vozidla, pronájem nákladních vozů na zboží, pronájem motorových vozidel, pronájem chladniček, pronájem skladovacích kontejnerů, pronájem skladů, pronájem parkovacích míst, pronájem koní, pronájem závodních aut, pronájem invalidních vozíků, pronájem potápěčských obleků (skafandrů, těžké výbavy pro potápěče), pronájem potápěčských zvonů, balení zboží, rozvod elektřiny, rozvod energie, rozvod vody, pronájem vagonů (železnice), doprava zboží remorkéry (nákladními čluny), zásobování vodou (transport), opětovné uvolňování (vyzvedávání) lodí, které najely na mělčinu, doručování (dodávání) zasílaného obchodního zboží
40 opracování materiálu, odmořování, zpracování odpadu (přeměna), odbrušování, úprava součástí oděvu, zhotovování součástí oděvu, apretování textilií, potiskování vzory, informace o opracování materiálu, vycpávání a preparování zvířat, ošetřování textilii a tkanin, ošetřování vlny, bělení tkanin, práce... spojené s vázáním knih, služby barvírny, služby zubního technika, tiskařské práce, obrubování látek, zmražování potravin, odstraňování jedovatosti nebezpečných materiálů, vyvíjení fotografických filmů, zpracování ropy, zhotovováni fotografických obtahů, zhotovování fotografií, výroba energie, barvení okenních tabulek pomocí ošetření povrchu, barvení usně, barvení kožichů, barvení bot, barvení látek, barvení textilií, nehořlavá úprava tkanin, zpracování filmů, práce spojené s fotosazbou, frézování, galvanizování, vydělávání kožešin a kůži, foukání skla, pozlacování, gravírování, tvrzení kovů, hoblování, opracování dřeva, kácení dřeva a jeho přiřezávání, práce spojené s pokovováním kadmiem, kalandrování látek, lisování ovoce, keramické práce, kotlářské práce, stříhání kotoučovými nůžkami (tkalcovna), dodávání nemačkavosti tkaninám, konzervování potravin a nápojů, srážení látek (ponechání, aby se srazily), kryokonzervace, gravírování laserem, opracování kůže, litografické tiskařské práce, osvěžování vzduchu (klimatizování), čištění vzduchu, zlepšování vzduchu (dezodorování), listrování kožichů, magnetizování, mletí obilí, zhotovování kusů oděvů na míru, zpracování kovu, odlévání kovů, ošetřování na ochranu proti molům u kožichů, ošetřování na ochranu proti molům u látek, práce spojené s ofsetovým tiskem, apretování papíru, ošetřování papíru, zpracování kožichů, potahování vrstvou kovu pomocí elektrolýzy, plátování kovů, leštění odbrušováním, leštění optických skel, prošívání (štepování) textilních materiálů, rafinováni, rámy pro umělecká díla, uzení potravin, recyklování komunálního a jiného odpadu, řezání pilou, opískování, sanitace kožichů, sedlářské práce, tiskařské práce s pomocí šablon, porážení zvířat, broušení, služba kopírování klíčů, kovářské práce, svařování, třídění komunálního odpadu a znovu zhodnotitelných látek, vyšívání, dělení barev (elektronicky), spalování komunálního a jiného odpadu, pochromování, pozlacení, pronajímání generátorů, pronajímání klimatizačních přístrojů, pronajímání přístrojů na domácí vytápění, pronajímání pletacích strojů, likvidace komunálního a jiného odpadu, poniklování, postříbřování, pozinkování, vulkanizační práce (zpracování materiálu), valchování látek, válcování, úprava vody, dodávání vodotěsnosti tkaninám, úprava kožichů, kůží, úprava materiálů na objednávku pro třetí osoby, úprava kožichů, přistřihávání látek
41 výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, zhotovování překladů, záznam videozáběrů, poradenství při vzdělávání, dalším vzdělávání, jakož i výchově, informace o činnostech ve volném čase, poskytování zařízení pro karaoke, pracovní přeškolování, pracovní poradenství, provoz diskotéky..., provoz autobusové knihovny, provoz klubu (zábava nebo vyučovaní), provoz internátu, provoz herního kasina, provoz prázdninového kempu (zábava), provoz fitnessklubu, provoz golfových hřišť, provoz mateřských školek (výchova), provoz muzeí (předvádění, výstavy), provoz nočních klubů, provoz heren, provoz sportovních zařízení, provoz sportovních kempů, provoz zvukových studií, provoz zábavních parků, půjčování knih (knihovna s půjčováním), koučování (vzdělávání), vzdělávání předváděním při praktických cvičeních, publikování s pomocí stolního počítače (zhotovování publikací na počítači), služby zábavních umělců, služby co se týče organizace volného času, služby reportéra časopisu, služby disk-žokeje, služby tlumočníků, služby trenérů ve fitness-centru, služby zoologických zahrad, tlumočení ve znakové řeči, provádění fitness-kurzů, provádění živých akcí, provádění pedagogických zkoušek, předprodej vstupenek (zábava), zhotovování obrazových reportáží, zhotovováni podtitulků, výchov na akademiích, výchova a výuka, televizní zábava, dálková výuka, filmová produkce, kromě produkce reklamních filmů, produkce filmů ve studiích, promítání filmů v kinech, fotografování, hazardní hry, gymnastická výchova, vydávání textů (kromě reklamních textů), informace o zábavních akcích, kaligrafické služby, komponování hudby, vytváření uspořádáni, kromě reklamních účelů, mikro filmování, stání modelem umělcům, montáž (zpracování) videopásek, hudební vystoupení (orchestr), hudební produkce, on-line nabízené hrací služby (počítačovou sítí), on-line poskytování elektronických, nestahovatelných publikací, on-line publikace elektronických knih a časopisů, organizace a uspořádávání konferencí, organizace a uspořádávání kongresů, organizace a uspořádávání koncertů, organizace a uspořádávání sympozií, organizace módních přehlídek pro zábavní účely, plánování večírků (zábava), rezervování míst na zábavních akcích, produkování show, náboženská výchova, rozhlasová zábava, synchronizace, uvádění divadelních her, drezura zvířat, tělocvik, zábava, uspořádávání sportovních soutěží, uspořádávání a provádění seminářů, uspořádávání a provádění workshopů (vzdělávání), uspořádávání a vedení kolokvií, uspořádávání výstav pro kulturní nebo vzdělávací účely, uspořádávání bálů, uspořádávání loterií, uspořádávání soutěží krásy, uspořádávání zábavních show (umělecké agentury), uspořádávání soutěží (výchova a zábava), tvorba scénářů, tvorba textů (kromě reklamních textů), pronájem audiopřístrojů, pronájem osvětlovacích přístrojů pro vybavení jevišť a televizních studií, pronájem jevištních dekorací, pronájem filmovacích přístrojů a příslušenství pro filmování, pronájem kinofilmů (pronájem filmů), pronajímání rozhlasových a televizních přístrojů, pronájem herního vybavení, pronájem hraček, pronájem sportovní výbavy, kromě vozidel, pronájem sportovišť, pronájem vybavení pro sportovní potápěče, pronájem stadiónů, pronájem tenisových hřišť, pronájem divadelních dekorací, pronájem zvukových nahrávek, pronájem videokamer, zveřejňování knih, video-filmová produkce, pronájem videí (pásek), pronájem videí (kazet), měření času při sportovních akcích, cirkusová vystoupení, sestavování rozhlasových a televizních programů, zveřejňování a vydávání výrobků tiskáren (kromě pro reklamní účely), zejména knih, novin a časopisů, výroba filmových, televizních, rozhlasových, videotextových a teletextových programů a vysíláni (kromě pro reklamní účely), produkce filmů, kromě produkce reklamních filmů, produkce videofilmů, služby rozhlasového a televizního studia, pronájem hudebních přístrojů, produkce hudby, hudební vystoupení (orchestry), organizace a provádění sportovních a kulturních akcí, provádění živých zábavních akcí a filmových festivalů, uspořádávání výstav pro kulturní nebo výukové účely, organizace a uspořádávání koncertů, divadelní inscenace, uspořádávání zábavních show (umělecké agentury), předvádění a pronájem kinofilmů, redakční ošetření internetových výstupů, provádění her v Internetu včetně provádění počítačových her a videoher (pokud jsou obsaženy ve třídě 41), publikace časopisů a knih v elektronické formě, také v Internetu, produkce teleshoppingových vysílání
42 technický vývoj elektronických televizních programových průvodců (software), zhotovování programů pro zpracování dat, ukládání dat v paměti v počítačových databankách, aktualizace softwaru databank, instalace a údržba softwaru databank, zhotovování počítačových programů a počítačových her (software)..., konstrukce a pronájem počítačového softwaru, zhotovováni webových stránek, konstrukce a aktualizace domovských stránek a webových stránek, pronájem videoprogramů a obrazových programů (software)
43 služby spojené se stravováním, ubytování hostů, provoz baru, provoz kempinku, provoz prázdninových kempů (ubytování), provoz hotelů, provoz motelů, provoz útulků pro zvířata, catering, služby jeslí, služby domovů pro staré a seniory, služby penziónů, pronájem prázdninových domů, pronájem pokojů pro ...hosty, pronájem varných přístrojů, pronájem židlí, stolů, ubrusů, sklenic, pronájem transportovatelných staveb, pronájem výdejních zařízení na pitnou vodu, pronájem zasedacích místností, pronájem stanů, péče o hosty v kavárnách, péče o hosty v kafetériích, péče o hosty v kantýnách, péče o hosty v restauracích, péče o hosty v restauracích rychlého občerstvení (snackbary), péče o hosty v samoobslužných restauracích, rezervace pokojů, rezervace pokojů v hotelích, rezervace pokojů v penziónech, zprostředkování pokojů (hotely, penzióny)
44 lékařské služby, veterinární lékařské služby, zdravotní a kosmetická péče o lidi a zvířata, služby v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, služby v oblasti aromaterapie, stromová chirurgie, poradenství ve farmacii, provoz léčebných lázní (termální lázně), provoz veřejných lázní pro účely... tělesné hygieny, provoz ústavů sociální péče, provoz saun, provoz solárií, provoz salónů pro zvířata, provoz tureckých lázní, služby krevní banky, služby porodní asistentky, služby lékaře, služby chiropraktika, služby květinářství, služby kadeřnického salónu, služby zahradního architekta, služby nemocnice, služby optika, služby psychologa, služby sanitáře, služby zvěrolékaře, služby zubního lékaře, služby v oblasti akvakultur, služby lesních školek, služby zotavoven sanatorií, služby zdravotnických center, služby klinik, služby klinik (ambulancí), služby sanatorií, služby salónů krásy, služby vizážistů, rozptylování umělých hnojiv a rozptylování jiných chemických produktů pro zemědělství (ze vzduchu nebo jinak), provádění masáží, odvykací kůry pro nemocné se závislostí, zahradnické práce, práce kolem výstavby zahrad, implantování vlasů, oplodňování in vitro, služby péče o nemocné, práce na vázání věnců, umělé oplodnění semenem, vytváření krajiny, manikúra, sázení stromů za účelem vyrovnání CO2, fyzioterapeutické ošetření, plastická a kosmetická chirurgie, péče o trávník, ničení škodlivého a obtížného hmyzu pro zemědělské účely, tetování, lékařské služby po telefonu, terapeutické služby, ošetřování zvířat, pěstování zvířat, ničení plevele, pronájem zemědělských přístrojů, pronájem lékařského vybavení, pronájem sanitárních zařízení, příprava dle receptur v lékárnách
45 poskytování licencí na práva průmyslově právní ochrany a původcovská práva, poskytování licencí na koncepce franchisingu, poskytování licencí na práva průmyslově právní ochrany, obchod s licencemi na filmy, televizní pořady a videozáznamy, poskytování licencí na počítačový software (juristické služb...y), správa původcovských práv, zprostředkování, správa a zhodnocení původcovských práv a průmyslově právních práv na ochranu pro jiné poskytnutím licence, zprostředkování, zhodnocení a správa práv k televiznímu přenosu, zejména práv na přenášení akcí v televizi, zejména sportovních akcí, poskytováním licence, zprostředkování, zhodnocení a správa práv na tiskové, rozhlasové, televizní a filmové příspěvky k použití na zvukových a obrazových nosičích poskytnutím licence, zprostředkování, zhodnocení a správa práv na příspěvky v novinách a časopisech prostřednictvím poskytnutí licence, správa, zprostředkování a jiné zhodnocení vysílacích, opakovaných vysílacích, audiovizuálních, mechanických a jiných práv k využití radiových a televizních vysílání, jakož i jiných zvukových a obrazových produkcí poskytnutím licence, zprostředkování, správa a poskytování práv na televizní formáty, televizní obsahy, televizní vysílání, televizní série, televizní show a televizní hry, včetně scénářů a jejich podstatné prvky stavby, jako zejména titulky, loga, koncepce show, ideje her, jevištní obrazy, průběhy show a techniky vyptávání prostřednictvím poskytování licence

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.