Zahrada s námi - láska na celý život - přihláška 574552 (zdroj ÚPV-ČR)

Zahrada s námi - láska na celý život, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Zahrada s námi - láska na celý život, číslo přihlášky 574552, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace .

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 574552
Třídy výrobků a služeb: 0, 1, 5, 8, 20, 31, 35, 39, 44
Datum podání přihlášky: 9.9.2021
Datum priority: 9.9.2021
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 2 - Negativně ukončená po podání
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
0 (1) chemické výrobky určené pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, hnojiva pro půdu, pěstební substráty a jiná pěstební média, amoniak pro průmyslové účely, amonné soli, amylacetát, amylalkohol, antimon, kyselina antranilová, chemické apretace, arabská guma pro průmyslové účely, argon, arsen, ar...seničitan olovnatý, arsenové kyseliny, astat, balzám gurjunský na výrobu laků, adhezivní přípravky pro chirurgické bandážování, barium, chemické přípravky pro barvy, baryt, bauxit, chemické přípravky na bělení olejů a tuků, organické bělící přípravky, benzeny, benzoová kyselina, bezvodý amoniak, jodidovaná a sladová bílkovina, živočišná nebo rostlinná bílkovina jako surovina, bismut, brom pro chemické účely, celulóza a celulózové deriváty, cer, cesium, citlivý papír, cymen (izopropyltoluen), činidla chemická (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), přípravky proti zakalení a zamlžení čoček, dehydratační prostředky pro průmyslové účely, fotocitlivé desky, průmyslové detergenty, dextrin (apretura), diastáza (enzym) pro průmyslové účely, diazopapír, dispergační činidla pro olej a ropu, disperze plastické hmoty, dithioničitany, draselná voda, draslík, dřevný líh a ocet, dusičnan bismutitý pro chemické účely, dusičnan stříbrný a uranu, dusík, dusný oxid, dvojchroman draselný a sodný, dysprosium, emulgátory, enzymatické přípravky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v surovém stavu, erbium, octová esence, estery, etan, étery, etylalkohol, etylenglykol, etyléter, europium, fenol pro průmyslové účely, mléčné kvasinky pro průmyslové účely, fermium, ferokyanidy, filtrační materiály (chemické přípravky a rostlinné látky), filtrační keramické materiály ve formě částic, uhlík do filtrů, flokulační (vločkovací) činidla, formaldehyd pro chemické účely, fosfatidy, fosfáty (hnojiva), fosfor, fotografická redukční činidla, fotografické emulze a vývojky, fotografický papír, fluor, francium, chemické přísady pro fungicidy, galium, galáty bismutu, hydroxid bizmutitý, galotaninová kyselina, galvanické přípravky, glukóza pro průmyslové účely, glyceridy, glykol, glykoléter, glykosidy, grafit pro průmyslové účely, rozpouštědla na gumy, helium, hasicí směsi, octan hlinitý, holmium, hydráty, hydraulické kapaliny, hydrogen uhličitan sodný pro chemické účely, hydrochlorečnany, hydroxid amonný a bismutitý pro průmyslové účely, hydroxidy alkalických kovů, chlor, chlorečnany, chloridy, chemický indikátorový papír, infuzoriová hlinka, křemelina, izotopy pro průmyslové účely, insekticidy, jod pro chemické a průmyslové účely, jodidované bílkoviny, kafr pro průmyslové účely, kalcinovaná voda, bezvodý uhličitan sodný, prostředky pro kalení kovů, kalifornium, kamenec, kamenná sůl, kaolin, karbid, katalyzátory, keramické glazury, keramické materiály ve formě částic užívané jako filtry, ketony, klížící přípravky, kolodium, chemické látky pro kondenzaci, kondenzaci zabraňující chemikálie, korozivní přípravky, kostní uhlí, alkalické kovy, krypton, kreozot pro chemické účely, přípravky pro zpracování kůže, chemické látky pro kvašení vína, kyanidy, kyseliny, kyselinovzdorné chemické sloučeniny, lakmusový papír, lanthan, lecitin jako surovina, lepidla pro průmyslové účely, lithium, louh sodný pro průmyslové účely, lutecium, mangany, mastné kyseliny, chladící média, metan, metylbenzen, metyléter, mikroorganismy (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), naftalin, naftalen, nemrznoucí látky (chemikálie), neodym, neon, neptunium, nitrátový papír, oxidy, paládium, papírová vláknina, parafin, peroxid vodíku, peroxoboritan sodný, peroxiuhličitany, chemické přípravky pro výrobu pigmentů, plastifikátory, plutonium, plyny ztužené pro průmyslové účely, polokovy, nekovy, praseodym, promethium, protaktinium, štěpitelné chemické prvky, stopové prvky pro rostliny, pryskyřice, přísady chemické do insekticidů a fungicidů, radioaktivní prvky pro vědecké účely, radon, rhenium, reagenční papír, rtuť, rubidium, sacharin, salmiak, samarium, selen, silikáty, silikony, síra, skandium, umělá sladidla, sladová bílkovina, sodík, soli (chemické přípravky), stroncium, roztoky stříbrných solí pro stříbření, sůl (surovina), sulfáty, sulfidy, škumpa (tříslovina), tanin, telur, technecium, terbium, tetrachloridy, těžká voda, thalium, thiokarbanilid, thorium, thulium, titaničitany, toluen, neutralizační přípravky pro toxické plyny, uhličitany, uhlík, uran, urychlovače vulkanizace, vápenec, viskóza, vodík, vulkanizační přípravky, vzácné zeminy, xenon, yterbium, ytrium, zásady, změkčovadla (plastifikátory), želatina pro průmyslové účely, živočišné uhlí, plastické hmoty v surovém stavu, chemická činidla (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), chemikálie pro laboratorní analýzy a vědecké účely a pro průmysl (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), biologické a bakteriální přípravky (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), bakteriologické přípravky pro octové kvašení, prostředky pro čištění tekutin, chemické a biochemické přípravky pro čištění vody, destilovaná a draselná voda, diagnostické preparáty (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), kultury mikroorganismů (s výjimkou pro lékařské a zvěrolékařské účely), biochemické katalyzátory, přídavné kapaliny pro použití s abrazivy, syntetické materiály pro absorpci oleje, acetáty, octany, etanáty, aceton, propanon, dimetylketon, acetylen, adhezivní přípravky na chirurgické bandážování, aktinium, aktivní uhlí, roztoky pro odstraňování síranů z akumulátorů, albuminový papír, aldehydy, algináty, alkalické jodidy pro průmyslové účely, alkalické kovy, alkaloidy, etylalkohol; (5) přípravky pro hubení škůdců, herbicidy, prostředky k ničení plevele, rodenticidy, fungicidy, pesticidy (přípravky pro hubení škůdců), moluskocidy, přípravky na hubení roztočů, dezinfekční přípravky, enzymatické přípravky pro lékařské a veterinární účely, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemikálie pro laboratorní analýzy pro lékařské a zvěrolékařské účely, přípravky z mikroorganismů pro lékařské a zvěrolékařské účely, živné půdy pro bakteriální kultury, farmaceutické výrobky a přípravky, bakteriální, chemické, biologické přípravky pro lékařské a veterinární účely, chemicko-farmaceutické přípravky, bylinné čaje pro lékařské účely, byliny (léčivé byliny), drogy pro léčebné účely, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, diagnostické preparáty pro lékařské a veterinární účely, dezinfekční přípravky, enzymatické přípravky pro lékařské a veterinární účely, diagnostika pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemikálie pro laboratorní analýzy pro lékařské a zvěrolékařské účely, přípravky z mikroorganismů pro lékařské a zvěrolékařské účely, diagnostická činidla pro použití in vitro pro lokalizování rakovinných míst a pro farmaceutické použití, diagnostická činidla biologického původu pro použití při diagnóze nemocí, chemické přípravky pro použití při analýzách DNA pro léčebné účely, živné půdy pro bakteriální kultury, vitamíny pro lékařské a zvěrolékařské účely, antibiotika, aminokyseliny pro lékařské účely, analgetika, anestetika, antiseptika, přípravky pro péči o dutinu ústní pro lékařské účely, léčivé přípravky do koupele, koupelové soli, léčiva na zuby, léčivé čaje, léčivé kořeny, léčivé rostliny, vodičky pro veterinární účely, zvěrolékařské přípravky, tampóny, balzámy pro lékařské účely, bílkovinná potrava pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, čípky, alkohol pro léčebné účely, deodoranty (jiné než pro osobní potřebu), dietetické látky upravené pro lékařské účely, hormony pro lékařské účely, kapsle pro lékařské účely, lékárničky včetně obsahu, masti pro lékařské účely, soli pro lékařské účely do koupele, vláknina pro lékařské účely, čichací soli, přípravky na čištění vzduchu, diastáza, chinin, chinolin, izotopy, kafr, minerální vody, pásky, peroxid vodíku, radioaktivní látky, radium, ricinový olej, sikativa, želatina (pro lékařské účely), digitalin, digestiva, estery, fenol, étery, formaldehyd, fosfáty, guajakol, hořec, vinný kámen, kolodium, magnezie, mentol, mellissová voda, mouka, rybí moučka, myrobalánová kůra, octany, slad, tabletky, terpentýn, živočišné uhlí, vápno, žíravé látky (pro farmaceutické účely), hematogen, hemoglobin, chloroform, jedy, jodoform, jojoba, krevní plazma, media pro bakteriologické kultury, laktóza, mikroorganismy pro použití v lékařství a zvěrolékařství, narkotika, opiáty, projímadla, styptika; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, rozprašovače insekticidů, ruční zahradnické náčiní, krbové náčiní, krbová dmychadla (ruční nástroje), brousky, brusy, brusné kameny a kotouče, břitvy, čepele, dláta, dlabací nástroje, dýky, frézovací tmy, glazovací nástroje, harpuny, hevery, frézy, hoblíky, hoblíkové nože, holicí soupravy, hrábě, jehlové pilníky, kapesní nože, kladiva, kleště, kosíře, kráječe na zeleninu, krumpáče, licí pánve, lisovací nástroje, sázecí lopatky, lopaty, lupénkové pily, lžíce, mačety, malířské špachtle, manikúrové soupravy, motyky, naběračky, navlékače jehel, nebozezy, nůžky, nýtovačky, oblé sedlíky, obtahovací řemeny, obloukové pily, obušky, ocílky, nástroje na ohýbání trubek, nástroje na ostření, otvíráky konzerv, palice, perforovačky, pěchovadla, perlíky, pily, pinzety, pistole ruční na vytlačování tmelu, plečky, podkovářské nože na kopyta, pochvy na šavle, pohrabáče, pokosnice, pořízy, postruhovadla, profilovací nástroje, prořezávače stromů, prostřihovadla, průbojníky, příbory, rámy na pily, rašple, razidla, rozvodky na pily, ruční nástroje a nářadí, rýče, rydla, řezné nástroje, sbíjecí kladiva, sečné a bodné zbraně, sekáče, sekáčky, sekery, sochory, soupravy pro pedikúru, srpy, strojky na mletí masa, strojky na stříhání, svěráky, šavle, šídla, škrabky na zeleninu, šroubováky, štěpařské nástroje, tvářecí nástroje, tyče brázdící, úhelníky, vidle, vidličky, vochle, vrtáky, ruční vrtáčky, výhrubníky, vypalovací želízka, vyorávače, vyrážeče hřebíků, vyrovnávací zařízení na dráty a kovové pásky, výstružníky, zdviháky, zednické lžíce, žehličky neelektrické, žiletky; (20) podstavce pod květináče, výrobky ze dřeva, rákosu, vrbového proutí, kosti, plastový nábytek, nábytek pro camping, nábytek (bytové zařízení), sedadla, lůžka, lehátka, stoly, křesla, židle, postele, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, vrbového proutí, rohoviny, kosti, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny, pokud nejsou zařazeny v jiných třídách, kování na okna (nekovové), křesla, stolky na květiny, lišty u nábytku z umělých hmot, školní nábytek, nábytkové police, police do registračních skříní, rámy, bambusové závěsy, barely (nekovové), bečky (nekovové), bedny (nekovové), bidla nekovová, boudy, pelechy, hnízda pro domácí zvířata, stojany na časopisy, části nábytku ze dřeva, čepy (nekovové), čísla domovní kromě kovových a svíticích, dávkovače ručníků, upevněné, (nekovové), dekorační předměty (přenosné), desky (stolní), desky k vystavování zboží, desky pod psací stroje, stojany na deštníky, držáky na kartáče, držáky na noviny, držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů, dřevěné rolety, dvířka k nábytku, fitinky na rakve (nekovové), gauče, háčky na oděvy (nekovové), háčky na záclony, háky k věšákům (nekovové), skříňky na hračky, chodítka dětská, věšáky na kabáty, kádě, kancelářský nábytek, kartotéky (nábytek), kazety na šperky, kromě kazet z drahých kovů, tabule s háčky na zavěšení klíčů, stojany na klobouky, sloupky na drápání pro kočky, kolébky, kolečka k nábytku nekovová, komody kontejnery (nekovové), kontejnery přepravní (nekovové), konzole na záclony a závěsy, ozdobné závěsy z korálků, koše, košíky (nekovové), krabice ze dřeva nebo z umělých hmot, kryty ochranné proti žáru pro domácnost, křesla kadeřnická, podstavce na květináče, stojany na lahve, lavičky (nábytek), lávky (nekovové), lehátka skládací, lékárničky, lenošky, lištové rolety vnitřní, žaluzie, lůžka vodní, lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla), mechanoterapeutická lůžka, stoly na masáže, matrace, matrace nafukovací, kromě matrací k léčebným účelům, stojany na odkapávání nádobí, obaly ochranné na oděvy, obložení nábytku (nekovové), ramínka na oděvy, ohrádky pro děti, opěrky na hlavu (u nábytku), ošatky, ozdoby nástěnné (bytové zařízení), ozdoby pohyblivé (ozdobné pohyblivé předměty vydávající zvuky, zpravidla zvonečky nebo tyčinky), ozdoby z umělých hmot pro potraviny, palety (nakládací, nekovové), palety na manipulaci se zbožím (nekovové), paravány (nábytek), pelesti postelí dřevěné, stolky pojízdné pro počítače, podhlavníky, podnožky, podušky, podušky nafukovací, kromě podušek k léčebným účelům, pohovky, pohovky čalouněné s podnožkou police, police na knihy, polštáře pro domácí zvířata, poštovní schránky, kromě zděných a kovových, poutače ze dřeva nebo z umělých hmot, prádelníky (se zásuvkami), prkénka na krájení a sekání masa, proutěné zboží, příborníky psací stoly, pultíky, pulty, rakve, rámy (na obrazy), rámy na vyšívání, ratan, regály, registratury, reklamní předměty nafukovací, sekretáře, servírovací stolky pojízdné, schody (stupně, nekovové), schůdky pohyblivé pro nastupování cestujících (nekovové), stříbřené sklo (pro výrobu zrcadel), skříně, skříňky na jídlo (spížky, nekovové), sláma pletená (s výjimkou rohoží), sofa, spací pytle na kempování, stojany na střelné zbraně, stolky odkládací, stolky toaletní, stoly rýsovací, stoly pracovní, stoly zámečnické (nekovové), šoupátka nekovová (kromě šoupátek jako součástí strojů), špalky na krájení a sekání masa (pro řezníky), štítky (identifikační, nekovové), štíty (vývěsní) ze dřeva nebo umělých hmot, tabule vývěsní, truhlářské umělecké výrobky, truhly (nekovové), tyčky k rostlinám, umělecká díla ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké truhlářské výrobky, urny pohřební, váhy na nošení břemen, vějíře, vitríny (nábytek), vycpaná zvířata, zámky (kromě kovových a elektrických), zástěny, zástěny ochranné u topenišť pro domácnost, zásuvky, zrcadla, desky skleněné pro zrcadla, žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot, žerdě (vlajkové), židle vysoké pro děti; (31) osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro zvířata, čerstvá zelenina jako je zelí červené i bílé, hlávkové i krouhané, cibule, čekanka salátová, hlávkové a listové saláty, okurky, pór, paprika (rostlina), rebarbora, reveň, réva vinná, řepa jedlá, třtina cukrová, tykev, brambory čerstvé, bylinky čerstvé polévkové jako koření, kopra, bobule, čerstvé ovoce, citróny, pomeranče, citrusové ovoce, olivy čerstvé, ořechy, boby kakaové syrové, arašídy, kolové oříšky (plody kolovníku), mandle, sezam, kokosové skořápky, čerstvé kaštany, čočka (čerstvá), fazole čerstvé, hrách čerstvý, houby čerstvé, lanýže čerstvé, chléb svatojánský (lusky rohovníku), chmel, kopřivy, rýže neopracovaná (natural), slad na výrobu piva a lihovin, kultura houbová na vysev (podhoubí), hrozny čerstvé, kořeny jedlé, zrní (obilniny), obilná zrna v nezpracovaném stavu, obilninové zbytkové produkty pro živočišnou spotřebu, kukuřice, ječmen, pšenice, oves setý, otruby, seno, sláma, chovatelské, pěstitelské produkty jako jsou rostliny, rostlinná semena, sadba, sazenice, cibule květinové, dřevo surové, keře, křoví, kmeny stromů, kulatina dřevěná, korek surový, surová kůra, surové dřevo, květiny sušené na ozdobu, věnce a kytice z přírodních květin, přírodní trávníky, palmy, palmovníky, stromečky vánoční, zvířata domácí a hospodářská (živá), bílkoviny (proteiny) pro zvířata, potrava pro zvířata, stelivo pro domácí zvířata, krmiva suchá pro zvířata, moučka pro zvířata, přípravky posilňující pro zvířata, nápoje pro domácí zvířata, potrava pro ptactvo, přísady do krmiv, ne pro lékařské účely, psí suchary, sůl pro dobytek, šrot pro zvířata, sépie (kosti pro ptáky), pochoutky a odměny ke žvýkání pro zvířata, výživa pro domácí zvířata, živé rybářské návnady, ryby, sumýši, korýši, měkkýši, živí, jikry rybí, řasy pro lidskou nebo živočišnou spotřebu (potravina), osivo; (35) internetový obchod s výrobky uvedenými ve třídách 1, 5, 8, 20 a 31, pomoc při provozování obchodní činnosti, zprostředkování v oblasti obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídách 1, 5, 8, 20 a 31, marketing, obstaravatelská a zprostředkovatelská služba v rámci propagace, reklamy, obchodní činnosti a kancelářských prací, účetnictví, zpracování počítačových dat a spravování databází, marketingové služby v oblasti správy nemovitostí, logistiky, obchodní administrativa a kancelářské práce, aranžérství a průzkum trhu v souvislosti s uvedenými výrobky ve třídách 1, 5, 8, 20a31a službami ve třídách 35, 39 a 44 pro jiné firmy a zákazníky, rozesílání prospektů, pořizování informačních tiskovin, účetní služby, poradenské komerční služby, inzertní činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, včetně zprostředkování obchodních a souvisejících obchodně personálních záležitostí, kontrola, vedení, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, poradenské služby při výběru zaměstnání, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, provádění aukcí a dražeb, pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k reklamním účelům, vykonávání administrativních prací pomocí výpočetní techniky, zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti výpočetní techniky (hardware i software), kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů a podobně, příprava a vyhotovení daňových přiznání, pronájem reklamních ploch, půjčování fotokopírovacích strojů, revize účtů (audit), pomoc při celním řízení, zajištění reklamy za účelem prezentace podnikatelů v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy, zasílatelství a skladištních zařízení, pronájem prodejních automatů; (39) skladování zboží před odesláním a rozvoz zboží, doprava, balení a skladování zboží, pronájem dopravních prostředků, služby cestovní nebo turistické kanceláře, jako organizování zájezdů a výletů, turistických prohlídek, rezervace cest, informační služby v cestovním ruchu, dopravní služby, doprava pozemní autobusová, automobilová i železniční, lodní, včetně trajektů, letecká, včetně jejího zprostředkování, přeprava osob, přeprava zavazadel a nákladů, včetně jejich skladování, skladování zboží, provozování skladů, logistika, zasilatelství, balení zboží, poradenství a zprostředkování v oblasti dopravy nebo skladování, poskytování průvodcovských služeb, poradenské služby v turistickém ruchu, provozování parkovišť, pronájem a půjčování autokarů, automobilů, lodí, plavidel, kamiónů, nákladních vozidel, dopravních prostředků, pronájem a půjčování koní, pronájem garáží a parkovacích ploch, pronájem a půjčování mrazících nebo chladících boxů, pronájem a půjčování potápěčských skafandrů a zvonů, pronájem skladišť, pronájem a půjčování skladovacích kontejnerů; (44) zahradnictví a lesnictví, aranžování květin, hubení škůdců v zemědělství, akvakultuře, navrhování krajinářských úprav, ničení plevele, pronájem zemědělského vybavení, rostlinné školky, údržba trávníků, zahradnické služby, služby v oblasti zahradní architektury, léčení stromů, letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek, zemědělské, zahradnické a lesnické služby, poradenství v oblasti zahradnictví, masáže, masérské služby, regenerační a rekondiční služby v rámci této třídy, služby posiloven, fitness služby, služby solárií, provozování sportovních zařízení v rámci této třídy, provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, kadeřnické salóny, salóny krásy, implantace vlasů, manikúra, pedikúra, tetování, aromaterapeutické služby, kliniky nebo sanatoria (soukromé), pronajímání zdravotních (zdravotnických) zařízení, pořádání rekondičních pobytů v rámci této třídy, zdravotnická střediska, zotavovny, útulky (domovy), nemocniční služby, ošetřovatelské služby, veřejné lázně pro hygienické účely, parní lázně, výchova asistenčních psů pro postižené, sociální služby v rámci této třídy, poradenství a péče v rámci integrace handicapovaných lidí, chov zvířat, veterinární pomoc, péče o čistotu domácích zvířat, úprava (česání) zvířat, neurologie (chiropraktika), služby psychologa, léčba toxikomanů, stomatologie, plastická chirurgie, služby porodní asistentky, umělé oplodňování, oplodňování in-vitro, farmaceutické poradenství, služby optika, fyzioterapie, služby krevní banky.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V