MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS - ochranná známka, majitel Maverick Consulting s.L.

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11800381
Reprodukce/Znění OZ MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS - ochranná známka
MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS
Třídy výrobků a služeb 9, 35, 42
Vídeňské obrazové třídy 25.5.99 ; 29.1.4 ; 29.1.96
Datum podání přihlášky 08.05.2013
Datum zveřejnění prihlášky 25.06.2013
Datum zápisu 02.10.2013
Datum konce platnosti 08.05.2023
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSŠedá "Pantone 431 EC", modrá ("Pantone 7560 EC" a "50 %"), modrá "Pantone 7560 EC".
OZ tvořena pouze barvou ENGrey "Pantone 431 EC, blue ("Pantone 7560 EC" and "50 %"), blue "Pantone 7560 EC".
OZ tvořena pouze barvou FRGris "Pantone 431 EC"; bleu ("Pantone 7560 EC" et "50 %"); bleu "Pantone 7560 EC".
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Počitadlo kuličkové; Ochranné prostředky osobní proti nehodám; Urychlovače částic; Kyselinoměry; Azimut (nástroje na určování); Konektory, spojky elektrického vedení; Akustické konektory, vazební členy, propojovací jednotky; Vazební členy [zařízení na zpracování dat]; Aktinometry; Akumulátory, elektrické; Čističe nosičů zvukových záznamů; Vzduchoměry; Zápisník elektronický; Geodetické (zeměměřičské) nástroje; Dálkové ovládání železničních uzlů (Elektrodynamické zařízení pro -); Jehly, snímací hroty gramofonové; Přístroje pro rozbor vzduchu; Destilační přístroje laboratorní; Poplašná zařízení; Zabezpečovací zařízení proti krádeži; Požární hlásiče; Poplašná zařízení zvuková; Lihoměry, alkoholometry; Pojistkový drát; Podložky pod myš; Záměrná pravítka (zeměměřičství), alidády; Potraviny (zařízení pro rozbor); Reproduktory, amplióny; Výškoměry; Azbestové oděvy na ochranu proti ohni; Ampérmetry; Zvětšovací přístroje [fotografie jako obor]; Zesilovače; Zkušební přístroje, ne pro lékařské účely; Anemometry, větroměry; Kalibrační kroužky; Anody; Antény; Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Antikatody; Katodové protikorozní přístroje; Odrušovače [elektrotechnika]; Sluneční brýle; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; GPS [navigační přístroje]; Přístroje na zpracování dat; Rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; Přístroje a zařízení na výrobu rentgenového záření, nikoliv pro lékařské účely; Apertometry [optika]; Stahovatelné obrazové soubory; Stahovatelné hudební soubory; Skříňové rozvaděče [elektřina]; Bezpečnostní pásy, s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení; Azbestové rukavice ochranné; Astronomie (Přístroje a zařízení pro -); Audiovizuální zařízení pro výuku; Sluchátka; Telefonní sluchátka; Hasičské vozy; Záchranné přístroje a vybavení; Váhy; Přesné váhy, analytické váhy; Stabilizátory pro osvětlovací přístroje; Bóje, majáky světelné; Dopravní značky světelné nebo mechanické; Vory záchranné; Laboratorní podnosy; Čluny a lodi požárnické; Barometry; Mostové váhy; Hole požárnické; Akumulátorové měřiče kyseliny; Anodové baterie; Baterie na zapalování; Akumulátory elektrické pro vozidla; Desky do akumulátorů; Betatrony (urychlovače částic); Dalekohledy; Cívky (Elektrické -); Objímky, svorky na cívky (Elektrické -); Cívky elektromagnetické; Hovorové trubky, zvukovody (lodní); Speciální tašky na přenosné počítače; Hasičská čerpadla; Žárovky pro fotoblesk; Svorky [elektrotechnika]; Koncovky [elektrotechnika]; Tlačítka ke zvonkům; Bóje signální, značkovací; Bóje signalizační; Gramofonové rameno přenosky; Identifikační vlákna pro elektrické dráty; Buzoly, kompasy (Směrové -); Kompasy námořnické; Libely (Lihové -), vodováhy; Koaxiální kabely; Kabely startovací pro motory; Kabely z optických vláken; Elektrické kabely; Řetězy zeměměřičské; Brýlové řetízky; Krabice, skříňky na reproduktory; Akumulátorové skříně; Krabice odbočné, odbočnice [elektrotechnika]; Rozvodné skříně, spínací skříně; Spojovací skříňky, svorkovnice [elektrotechnika]; Petriho misky; Kazety na sklíčka pro mikroskopy; Pokladny registrační; Bankomaty [atm]; Ponožky elektricky vyhřívané; Kalkulačky; Kalkulačky kapesní; Regulátory ohřívačů horké vody; Měřidla; Posuvné měřítko; Ochranná obuv proti úrazům, ozáření a ohni; Filmové kamery; Dekompresní komory; Fotoaparáty; Hrací skříně (pro počítače); Signalizační zvony, návěstí; Pracovní ochranné štíty na obličej; Svářečské přilby; Nabíječky akumulátorů; Nabíječky pro elektrické baterie; Cívky [fotografie]; Kazety pro videohry; Jezdecké přilby; Ochranné přilby; Ochranné helmy pro sportovce; Videokazety; Teleskopy; Katody; Galvanické články; Fotoelektrické buňky, fotobuňky; Laboratorní odstředivky; Zámky (Elektrické -); Neprůstřelné vesty ochranné; Záchranné vesty; Čipy [integrované obvody]; Čipy s dna; Cyklotrony; Střihací zařízení na stříhání filmů; Magnetické pásky; Demagnetizační zařízení na magnetické pásky; Pásky pro zvukové záznamy; Pásky na čištění nahrávacích hlav; Pásy záchranné; Obvody polygrafické; Integrované obvody; Měřiče sklonu, svahu; Měděný drát, izolovaný; Kodéry a dekodéry magnetické; Čtečky čárového kódu; Kolektory elektrické; Komparátory; Kompasy; Laptopy (počítače); Kondenzátory (Elektrické -); Optické kondenzory; Tvárnicové vedení [na kabely]; Elektrické vedení (Materiály na -); Vodiče (Elektrické -); Akustické trubice, zvukovody; Elektrické vedení; Konektory [elektrické]; Komutátory (elektrické přístroje); Komutátory; Elektrické měniče; Dopravní kužely; Rozvodné pulty [elektřina]; Kontakty elektrické; Počítadla, čítače, počítací strojky; Záznamníky telefonní; Regulátory elektrické; Tachometry pro vozidla; Poštovní razítkovače, zařízení na kontrolu frankování; Dálkové ovladače; Elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů; Elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace; Laboratorní kelímky; Šňůrky na cvikry; Stuhy závěsné pro mobilní telefony; Rychloměry [lodní měřicí přístroje rychlosti]; Kosmografické nástroje; Krejčovské metry; Spínače; Krystalové detektory [leštěncové]; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Chronografy, přístroje zaznamenávající čas; Fotokomory; Misky (Fotografické -); Lžíce dávkovací (odměřovací); Snímací zařízení pro vlákna; Tachometry pro vozidla; Otáčkoměry; Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Hustoměry; Densitometry; Destilační přístroje pro vědecké účely; Detektory; Detektory pravosti mincí; Detektory kouře, požární hlásiče; Detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; Akustické membrány; Clony (Fotografické -); Membrány pro vědecké účely; Diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům; Diapozitivy; Rámovací přístroje na diapozitivy; Kreslené filmy; Diktovací stroje, diktafony; Difrakční zařízení [mikroskopie]; Dynamometry; Stroje na počítání a třídění peněz; Elektroluminiscenční diody [LED]; Gramofonové desky; Disky kompaktní [audio video]; Disky počítací; Magnetické disky; Disky optické; Optické disky kompaktní CD ROM; Odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); Spouště uzávěrek [fotografie jako obor]; Pružné disky, diskety; Dálkoměry; Automaty na lístky; Přerušovače, vypínače; Dávkovače; Námořní hloubkoměry; Elektrolyzéry; Vysílače elektronických signálů; Vysílací zařízení, vysílačky [telekomunikace]; Elektrické spojky, svorky, konektory; Dálkové zapalování (Elektrické zařízení pro -); Zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; Zkoušení materiálu (Stroje a zařízení na -); Epidiaskopy; Vážicí přístroje, váhy; Ergometry; Oděvy potápěčské; Nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; Plomby sondážní; Snímače obrazu, skenery [zpracování dat]; Vyučovací stroje; Odkapávače k fotografickým účelům; Sférometry; Spektrografy; Zrcadla pro kontrolu práce; Zrcadla [optika]; Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Sušičky na fotografie; Stereoskopické přístroje; Stereoskopy; Stroboskopy; Nástroje preparační [mikroskopie]; Speciální pouzdra na fotografické aparáty; Pouzdra na brýle; Pouzdra na kontaktní čočky; Pouzdra na cvikry, skřipce; Etikety elektronické pro zboží; Termoštítky, jiné než pro lékařské použití; Expozimetry; Hasicí přístroje; Fakturovací (účtovací) stroje; Faxy, faxovací přístroje; Kvašení, fermentace (Přístroje na -); Optická vlákna, vodiče ve tvaru vláken; Mechanismy pro turnikety; UV filtry pro fotografické účely; Filtry (Fotografické -); Filtry pro dýchací masky; Fyzika (přístroje a nástroje pro); Blesky (Fotografické -); Světlotiskové (planografické) přístroje; Kopírovací zařízení a stroje [fotografické, elektrostatické, termické]; Leštičky na pozitivy pro fotografii; Sušičky na pozitivy pro fotografie; Fotometry; Vysokofrekvenční přístroje; Kmitoměry, měřiče frekvence; Identifikační obaly pro elektrické dráty; Pláště elektrických kabelů; Obaly na přenosné počítače; Jističe, pojistky; Ochranné brýle pro sportovní účely; Brýle sluneční; Brýle; Vodicí šablony, přípravky [nástroje na měření]; Galvanometry; Plyn (Přístroje na rozbor -, analyzátory -); Plynoměry [měřící přístroje]; Zeměměřičské přístroje a nástroje; Meteorologické balóny; Přístroje pro nahrávání zvuku; Nosiče zvukových nahrávek; Magnetoskopy, videorekordéry; Kalibry, rejsky, rýsovací nástroje [truhlářství]; Potápěčské rukavice; Ochranné rukavice; Ochranné rukavice proti rtg záření pro průmyslové účely; Heliografické přístroje; Vodoměry, hydroměry; Vlhkoměry, hygrometry; Elektrické dráty; Dráty magnetické; Telefonní dráty; Dráty telegrafní; Hologramy; Laboratorní pece; Magnety; Magnety (Dekorační -); Počítačové tiskárny; Inkubátory pro kultivaci bakterií; Automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; Kvantoměry, měřiče množství; Měřidla na benzín; Indikátory ztrát elektrické energie; Teploměry, teplota (snímače); Měřiče rychlosti, rychloměry, tachometry; Ukazatele výšky hladiny vody, vodoznaky; Kotvy magnetů [elektrotechnika]; Tlumivky [elektřina], induktory; Interkomy, zařízení pro vnitřní spojení; Propojovací mezičlánky (počítače); Kazety [fotografie]; Vypínače; Invertory [elektrotechnika]; Ionizační přístroje jiné než pro úpravu vzduchu nebo vody; Nivelační tyče, trasírky; Hands-free sady pro telefony; Laktodenzimetry, mlékoměry; Diaprojektory, promítací žárovky; Lampy do fotokomor; Hubice, trysky požárních hadic; Elektronická pera [vizuální zobrazovací jednotky]; Lasery, ne pro lékařské účely; Přehrávače kazet; Přehrávače kompaktních disků; Dvd přehrávače; Čtecí zařízení [zpracování dat]; Optické snímače znaků; Korekční čočky [optika]; Čočky kontaktní; Okuláry (Nástroje vybavené -); Čočky optické; Brýlové čočky; Clony objektivu; Neónové značení; Světelné značení; Mechanické značky; Omezovače [elektrotechnika]; Návěstí světelná, signální lucerny; Laterna magica; Ochranné plachty; Blikače, světelná signalizace; Zvětšovací skla, lupy; Magnetofony; Větrné pytle [pro indikaci směru větru]; Požární hadice; Objímky elektrických kabelů; Figuríny pro testování nárazů; Resuscitační panna [učební pomůcka]; Manometry, tlakoměry; Kryty ochranné proti ohni; Značkovače (krejčovské pomůcky); Rámečky na diapozitivy; Rámečky na digitální fotografie; Masky potápěčské; Masky ochranné; Dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání; Matematické přístroje; Měřicí přístroje; Měřicí zařízení (elektřina); Měřicí přístroje, měřítka; Měřicí přístroje přesné; Měřidla, měřítka; Rychloměry [fotografie]; Megafony; Zařízení pro počítačovou paměť; USB disky; Rtuťové libely, rtuťové vodováhy; Meteorologické přístroje; Metronomy; Pravítka [měřicí přístroje]; Mikrofony; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Teleskopy pro střelné zbraně; Kukátka, průzory dveřní; Laboratorní nábytek speciální; Modemy; Monitory [počítače hardware]; Monitory [počítače programy]; Brýlové obroučky; Obroučky cvikrů; Dýchací přístroje pro plavání pod vodou; Navigační přístroje a nástroje; Námořní signalizační zařízení; Navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače]; Satelitní navigační přístroje; Navigační přístroje; Nivelační přístroje a nástroje; Vodováhy, libely [přístroje pro určování horizontu]; Posuvné měřítko; Astrofotografické objektivy (čočky); Objektivy, čočky [optika]; Wafery pro integrované obvody; Sledovací přístroje; Uzávěrky [fotografie jako obor]; Oktanty; Okuláry (k optickým přístrojům); Stroje kancelářské děrovací na děrné štítky; Ohmmetry; Vlnoměry; Optické výrobky; Optické přístroje a nástroje; Počítače; Notebooky (počítače); Oscilografy; Prosvěcovače vajec; Kyslík (Zařízení pro přenos -); Ozonizátory; Ozvučnice reproduktorů, ampliónů; Mikrometry; Panely signalizační (Světelné nebo mechanické -); Štíty ochranné azbestové pro požárníky; Plátna promítací; Monitory; Fluorescenční štíty; Plátna promítací; Clony proti radiaci pro průmyslové účely; Jiskrojemy, lapače jisker; Hromosvody; Hodiny parkovací; Řezací přístroje na filmy; Exponované kinofilmy; Rentgenové filmy, exponované; Filmy (Exponované -); Periferie počítačové, periferní zařízení počítačů; Periskopy; Váhy (Listové -); Váhy, přístroje a nástroje na vážení; Vážicí stroje; Laktometry, mlékoměry; Závaží; Měřítka posuvná; Stativy na fotoaparáty; Baterie, články (Elektrické -); Články (Galvanické -); Články solární; Automatická řízení pro vozidla; Nosní klipsy pro potápěče a plavce; Pipety; Pyrometry; Měřičský stůl [pomůcka pro zeměměřiče]; Planimetry; Olovnice; Olůvka; Plotry, vynášecí přístroje; Krokoměry; Polarimetry; Stožáry pro bezdrátové telegrafy; Tlakoměry, zařízení na měření tlaku; Mincová zařízení (Mechanismy pro -); Hranoly [optika]; Zkumavky; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Operační systémy (Nahrané programy -); Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [s možností stažení]; Přepěťové chrániče; Chrániče zubů; Promítací přístroje; Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Gramofonové jehly (Zařízení na výměnu -); Elektronické publikace [s možností stažení]; Kódované identifikační magnetické náramky; Světelná ukazovátka [elektronická]; Cvikry (lorňony, skřipce); Chemické přístroje a zařízení; Radary; Rádia; Autorádia; Rádiové pagery [zařízení pro rádiové přenášení zpráv]; Roentgenové snímky ne pro lékařské účely; Radiologické přístroje pro průmyslové účely; Radiotelefonní zařízení; Vysílačky [osobní vysílačky]; Radiotelegrafická zařízení; Kolejnice elektrické jako podpěra projektorů nebo reflektorů; Myši [lokátory]; Spektroskopy; Ochranná zařízení pro rentgenovému záření, ne pro lékařské účely; Cívky indukční, tlumivky [impedance]; Přijímače (Audio- a video- -); Odměrné sklo; Usměrňovače proudu; Ochranné sítě proti nehodám; Záchranné sítě; Článkový přepínač [elektrotechnika]; Refraktometry; Hvězdářské dalekohledy, refraktory; Zařízení na záznam vzdálenosti, tachometry; Ukazatele tlaku, tlakoměry; Čas (Přístroje na zaznamenávání -); Logaritmické pravítko; Pravítka tesařská; Pravítka [měřicí nástroje]; Regulátory osvětlení jeviště; Regulátory otáček pro přehrávače zvuku; Regulátory napětí pro vozidla; Články pro elektrické akumulátory; Relé (Elektrická -); Přesýpací hodiny; Hodiny píchací; Reostaty; Zápěstní opěrky pro práci s počítačem; Přístroje pro reprodukci zvuku; Osobní stereo soupravy; Přenosné přehrávače médií; Odpory (Elektrické -); Dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání; Respirátory na filtraci vzduchu; Křivule, retorty; Hubice rozprašovací protipožární; Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Nákolenice ochranné pro dělníky; Mincíře, přezmeny, váhy; Speciální oděvy pro laboratoře; Ochranné oděvy proti ohni; Závitníkové kalibry; Sacharimetry; Salinometry; Bóje záchranné; Satelity pro vědecké účely; Železniční doprava (Bezpečnostní zařízení pro -); Světla [dopravní] signalizační zařízení; Polovodiče; Mlhové signály, s výjimkou výbušných; Návěstí, světelná nebo mechanická; Sextanty; Píšťalky výstražné; Píšťalky signalizační; Píšťalky na psy; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Sirény; Software pro počítačové hry; Počítačový software (nahraný); Sonary, ultrazvukové lokátory; Hloubkovací lana (námořnictví); Sondy pro vědecké účely; Hloubkoměry, přístroje a stroje hloubkoměrné; Zařízení na přenášení zvuku; Hloubkoměry, sonometry; Magnetická média; Nosiče dat optické; Stojanový kruh; Sulfitometry; Sčítací stroje, kalkulačky; Panely rozvodné; Řídicí, kontrolní panely; Rozvodné panely [elektřina]; Elektronické oznamovací tabule; Tachometry; Kryty pro elektrické zásuvky; Ušní tampóny pro potápěče; Ventily (Tlakoměry pro -); Desky tištěných obvodů; Karty s pamětí nebo mikroprocesorem; Karty (kódované) magnetické; Identifikační karty (Magnetické -); Taxametry; Klávesnice počítačové; Čtecí zařízení (v televizi); Přístroje telefonní; Telefonní mikrofony; Přenosné telefony; Telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; Telegrafy [přístroje]; Dálkoměry, telemetry; Přerušovače, dálkové spínače, jističe; Dálnopisy; Televizní přístroje; Mincové mechanismy pro televizory; Časové spínače (automatické), s výjimkou pro hodinářství; Teodolity; Teploměry, s výjimkou lékařských; Regulátory tepelné; Termostaty; Termostaty pro dopravní prostředky; Zvonky [poplašné zařízení]; Signalizační zvonky (Elektrické -); Elektrické dveřní zvonky; Gramofony; Stahovatelná zvonění pro mobilní telefony; Mikrometrické šrouby pro optické přístroje; Totalizátory; Překládací přístroje elektronické kapesní; Ochranné obleky proti úrazům, ozáření a ohni; Letecké ochranné oděvy; Oděvy protipožární; Mřížky pro výrobu štočků; Transformátory [elektrotechnika]; Transformátory (napěťové); Tranzistory [elektronika]; Vysílače [telekomunikace]; Transpondéry; Úhloměry, protraktory [měřicí přístroje]; Trojúhelníky výstražné pro vozidla; Triody; Trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery; Zesilovací výbojky; Kapiláry, kapilární trubičky; Výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; Pitotovy trubice; Rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; Elektronky [radio]; Elektronky se žhavenou katodou; Magnetické páskové jednotky pro počítače, páskové mechaniky; Jednotka disková pro počítače; Urinometry; Manometry vakuové; Elektrifikované ohrady; Solenoidové ventily [elektromagnetické spínače]; Regulátory světla, reostaty, stmívače [elektrické]; Virgule, proutky pro proutkaře; Variometry; Akumulátorové nádoby; Videokamery; Videopásky; Videotelefony; Sklo pokryté elektrickými vodiči; Optické sklo; Monitorovací přístroje elektrické; Viskozimetry; Clony (stínítka) proti oslnění; Hledáčky (Fotografické -); Voltmetry; Hlasovací zařízení (stroje); Bzučáky; Počítačový software [programy]; Počítačový software pro kontrolu procesů; Počítačový software navržený pro odhadování zdrojových požadavků.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Bouliers compteurs; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Accélérateurs de particules; Pèse-acide; Instruments azimutaux; Raccords de lignes électriques; Coupleurs acoustiques; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Actinomètres; Accumulateurs électriques; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Aéromètres; Agendas électroniques; Instruments d'arpentage; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Saphirs de tourne-disques; Appareils pour l'analyse de l'air; Alambics pour expériences en laboratoire; Instruments d'alarme; Avertisseurs contre le vol; Avertisseurs d'incendie; Avertisseurs acoustiques; Alcoomètres; Fils en alliages métalliques [fusibles]; Tapis de souris; Alidades à lunettes; Appareils pour l'analyse des aliments; Haut-parleurs; Altimètres; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Ampèremètres; Appareils pour agrandissements [photographie]; Amplificateurs; Appareils pour l'analyse non à usage médical; Anémomètres; Anneaux à calibrer; Anodes; Antennes; Niveaux à lunettes; Anticathodes; Dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; Dispositifs antiparasites [électricité]; Lunettes antiéblouissantes; Installations électriques pour préserver du vol; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; Appareils de traitement de données; Appareils à rayons X non à usage médical; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Apertomètres [optique]; Fichiers d'images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Armoires de distribution [électricité]; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Appareils et instruments pour l'astronomie; Appareils d'enseignement audiovisuel; Casques à écouteurs; Écouteurs téléphoniques; Fourgons d'incendie; Dispositifs de secours; Balances; Trébuchets [balances]; Ballasts pour appareils d'éclairage; Balises lumineuses; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Radeaux de sauvetage; Plateaux de laboratoire; Bateaux-pompes à incendie; Baromètres; Bascules [appareils de pesage]; Battes pour incendie; Pèse-acide pour accumulateurs; Batteries d'anodes; Batteries d'allumage; Accumulateurs électriques pour véhicules; Plaques pour accumulateurs électriques; Bêtatrons; Jumelles [optique]; Bobines électriques; Supports de bobines électriques; Bobines d'électro-aimants; Porte-voix; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Pompes à incendie; Ampoules de flash; Serre-fils [électricité]; Bornes [électricité]; Boutons de sonnerie; Bouées de repérage; Bouées de signalisation; Bras acoustiques pour tourne-disques; Fils d'identification pour fils électriques; Boussoles; Compas de marine; Niveaux à bulle; Câbles coaxiaux; Câbles de démarrage pour moteurs; Câbles à fibres optiques; Câbles électriques; Chaînes d'arpenteur; Chaînettes de pince-nez; Boîtiers de haut-parleurs; Caisses d'accumulateurs; Boîtes de dérivation [électricité]; Boîtes à clapets [électricité]; Boîtes de connexion; Boîtes de Petri; Coffrets pour lames de microscopes; Caisses enregistreuses; Guichets automatiques [DAB]; Chaussettes chauffées électriquement; Machines à calculer; Calculatrices de poche; Instruments de contrôle de chaudières; Jauges; Calibres; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Appareils cinématographiques; Caissons de décompression; Appareils photographiques; Changeurs de disques [informatique]; Cloches de signalisation; Écrans de protection faciaux pour ouvriers; Masques de soudeurs; Chargeurs de piles et batteries; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Enrouleurs [photographie]; Cartouches de jeux vidéo; Bombes [équitation]; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Cassettes vidéo; Télescopes; Cathodes; Éléments galvaniques; Cellules photovoltaïques; Centrifugeuses de laboratoire; Serrures électriques; Gilets pare-balles; Gilets de sauvetage; Puces [circuits intégrés]; Puces à ADN; Cyclotrons; Dispositifs pour le montage des films cinématographiques; Rubans magnétiques; Appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Films pour l'enregistrement des sons; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Ceintures de sauvetage; Circuits imprimés; Circuits intégrés; Clinomètres; Fils de cuivre isolés; Encodeurs magnétiques; Lecteurs de codes à barres; Collecteurs électriques; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Ordinateurs portables; Condensateurs électriques; Condensateurs optiques; Canalisations électriques; Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; Conducteurs électriques; Conduits acoustiques; Conduites d'électricité; Connexions [électricité]; Appareils électriques de commutation; Commutateurs; Commutatrices; Cônes de signalisation routière; Pupitres de distribution [électricité]; Contacts électriques; Compteurs; Répondeurs téléphoniques; Appareils électriques de contrôle; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Appareils de contrôle de l'affranchissement; Appareils de téléguidage; Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Creusets; Cordons de pince-nez; Cordonnets pour téléphones mobiles; Lochs; Instruments de cosmographie; Mètres de couturières; Conjoncteurs; Galènes [détecteurs]; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Chambres noires [photographie]; Bacs de rinçage [photographie]; Cuillers doseuses; Compte-fils; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Compte-tours; Appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; Densimètres; Densitomètres; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Détecteurs; Détecteurs de fausse monnaie; Détecteurs de fumée; Détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; Diaphragmes [acoustique]; Diaphragmes [photographie]; Membranes pour appareils scientifiques; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Diapositives; Appareils de cadrage pour diapositives; Dessins animés; Machines à dicter; Appareils de diffraction [microscopie]; Dynamomètres; Machines à compter et trier l'argent; Diodes électroluminescentes [DEL]; Disques acoustiques; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques à calcul; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques optiques compacts; Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; Déclencheurs [photographie]; Disquettes souples; Diastimètres; Distributeurs de billets [tickets]; Disjoncteurs; Doseurs; Sondeurs de fonds marins; Électrolyseurs; Émetteurs de signaux électroniques; Émetteurs [télécommunication]; Accouplements électriques; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; Prises de courant; Instruments et machines pour essais de matériaux; Épidiascopes; Dispositifs d'équilibrage; Ergomètres; Scaphandres; Échelles de sauvetage; Plombs de sondes; Explorateurs [scanneurs] [informatique]; Appareils scolaires; Égouttoirs pour travaux photographiques; Sphéromètres; Spectrographes; Miroirs d'inspection pour travaux; Miroirs [optique]; Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; Sécheuses pour la photographie; Appareils stéréoscopiques; Stéréoscopes; Stroboscopes; Trousses de dissection [microscopie]; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Étuis à lunettes; Étuis pour verres de contact; Étuis pour pince-nez; Étiquettes électroniques pour marchandises; Étiquettes indicatrices de température, autres qu’à usage médical; Posemètres; Extincteurs; Machines à facturer; Télécopieurs; Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Filtres pour la photographie; Filtres pour masques respiratoires; Appareils et instruments de physique; Flashes [photographie]; Appareils pour photocalques; Photocopieurs; Appareils à glacer les épreuves photographiques; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Photomètres; Appareils à haute fréquence; Fréquencemètres; Gaines d'identification pour fils électriques; Gaines pour câbles électriques; Housses pour ordinateurs portables; Fusibles; Lunettes de sport; Lunettes de soleil; Lunettes [optique]; Gabarits [instruments de mesure]; Galvanomètres; Appareils pour l'analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Appareils et instruments géodésiques; Ballons météorologiques; Appareils pour l'enregistrement du son; Supports d'enregistrements sonores; Magnétoscopes; Trusquins; Gants de plongée; Gants pour la protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Appareils héliographiques; Hydromètres; Hygromètres; Fils électriques; Fils magnétiques; Fils téléphoniques; Fils télégraphiques; Hologrammes; Fours de laboratoire; Aimants; Aimants décoratifs [magnets]; Imprimantes d'ordinateurs; Couveuses pour la culture bactérienne; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; Indicateurs de quantité; Niveaux d'essence; Indicateurs de perte électrique; Indicateurs de température; Indicateurs de vitesse; Indicateurs de niveau d'eau; Induits [électricité]; Inducteurs [électricité]; Appareils d'intercommunication; Interfaces [informatique]; Intermédiaires [photographie]; Interrupteurs; Inverseurs [électricité]; Appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; Jalons [instruments d'arpentage]; Nécessaires mains libres pour téléphones; Lacto-densimètres; Lampes optiques; Lampes pour chambres noires [photographie]; Lances à incendie; Crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; Lasers non à usage médical; Lecteurs de cassettes; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs [informatique]; Lecteurs optiques; Verres correcteurs [optique]; Verres de contact; Instruments à lunettes; Lentilles optiques; Verres de lunettes; Bonnettes [optique]; Tubes lumineux pour la publicité; Enseignes lumineuses; Enseignes mécaniques; Limiteurs [électricité]; Lanternes à signaux; Lanternes magiques; Bâches de sauvetage; Clignotants [signaux lumineux]; Loupes [optique]; Enregistreurs à bande magnétique; Manches à air [indicateurs de vent]; Tuyaux à incendie; Manchons de jonction pour câbles électriques; Mannequins pour essais de collision; Mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; Manomètres; Couvertures coupe-feu; Arrondisseurs pour la couture; Cadres pour diapositives; Cadres de photos numériques; Masques de plongée; Masques de protection; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Instruments mathématiques; Mesureurs; Appareils électriques de mesure; Instruments de mesure; Appareils de mesure de précision; Mesures; Appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; Mégaphones; Mémoires pour ordinateurs; Clés USB; Niveaux à mercure; Instruments météorologiques; Métronomes; Mètres [instruments de mesure]; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Lunettes de visée pour armes à feu; Judas optiques pour portes; Mobilier spécial de laboratoire; Modems; Moniteurs [matériel]; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Châsses de lunettes; Montures de pince-nez; Appareils respiratoires pour la nage subaquatique; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Appareils de navigation par satellite; Instruments pour la navigation; Instruments de nivellement; Niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; Verniers; Objectifs pour l'astrophotographie; Objectifs [optique]; Plaquettes pour circuits intégrés; Instruments d'observation; Obturateurs [photographie]; Octants; Oculaires; Machines de bureau à cartes perforées; Ohmmètres; Ondemètres; Articles de lunetterie; Appareils et instruments optiques; Ordinateurs; Ordinateurs blocs-notes; Oscillographes; Mire-oeufs; Appareils pour transvaser l'oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Pavillons de haut-parleurs; Palmers; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Paravents d'asbeste pour pompiers; Écrans de projection; Écrans vidéo; Écrans fluorescents; Écrans [photographie]; Écrans radiologiques à usage industriel; Pare-étincelles; Parafoudres; Parcomètres [parcmètres]; Appareils à couper les films; Films cinématographiques exposés; Films radiographiques exposés; Films exposés; Périphériques d'ordinateurs; Périscopes; Pèse-lettres; Appareils et instruments de pesage; Machines de pesage; Pèse-lait; Poids; Pieds à coulisse; Pieds d'appareils photographiques; Piles électriques; Piles galvaniques; Piles solaires; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Pinces nasales pour plongeurs et nageurs; Pipettes; Pyromètres; Planchettes [instruments d'arpentage]; Planimètres; Fils à plomb; Plombs de fils à plomb; Tables traçantes [traceurs]; Compte-pas [podomètres]; Polarimètres; Pylônes de T.S.F.; Mesureurs de pression; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Prismes [optique]; Éprouvettes; Processeurs [unités centrales de traitement]; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Régulateurs contre les surtensions; Protège-dents; Appareils de projection; Appareils de projection de diapositives; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Publications électroniques téléchargeables; Bracelets magnétiques d'identification; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Pince-nez; Appareils et instruments de chimie; Radars; Postes de T.S.F.; Appareils de radio pour véhicules; Appareils de téléappel radio; Radiographies autres qu'à usage médical; Appareils de radiologie à usage industriel; Postes radiotéléphoniques; Talkies-walkies; Postes radiotélégraphiques; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Souris [informatique]; Spectroscopes; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Bobines de self; Récepteurs [audio, vidéo]; Verrerie graduée; Redresseurs de courant; Filets de protection contre les accidents; Filets de sauvetage; Réducteurs [électricité]; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils pour l'enregistrement des distances; Enregistreurs de pression; Appareils pour l'enregistrement de temps; Règles à calcul; Réglets [règles à coulisse]; Règles [instruments de mesure]; Régulateurs d'éclairage de scène; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Régulateurs de tension pour véhicules; Grilles pour accumulateurs électriques; Relais électriques; Sabliers; Pointeurs [horloges pointeuses]; Rhéostats; Repose-poignets pour l'utilisation de matériel informatique; Appareils pour la reproduction du son; Baladeurs; Baladeurs multimédias; Résistances électriques; Appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; Respirateurs pour le filtrage de l'air; Cornues; Gicleurs d'incendie; Automates à musique à prépaiement; Genouillères pour ouvriers; Romaines [balances]; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Habillement pour la protection contre le feu; Jauges de taraudage; Saccharimètres; Pèse-sels; Bouées de sauvetage; Satellites à usage scientifique; Appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; Feux de signalisation pour la circulation; Semi-conducteurs; Signaux de brume non explosifs; Signalisation lumineuse ou mécanique; Sextants; Avertisseurs à sifflet d'alarme; Sifflets de signalisation; Sifflets pour appeler les chiens; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Logiciels de jeux; Logiciels [programmes enregistrés]; Sonars; Lignes de sondes; Sondes à usage scientifique; Appareils et machines de sondage; Appareils pour la transmission du son; Sonomètres; Supports de données magnétiques; Supports de données optiques; Dessous de cornues; Sulfitomètres; Machines à additionner; Tableaux de connexion; Tableaux de commande [électricité]; Tableaux de distribution [électricité]; Tableaux d'affichage électroniques; Tachomètres; Cache-prise; Tampons d'oreilles pour la plongée; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Cartes de circuits imprimés; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques d'identification; Taximètres; Claviers d'ordinateur; Téléprompteurs; Appareils téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Téléphones portables; Appareils pour la phototélégraphie; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Télérupteurs; Téléscripteurs; Appareils de télévision; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; Théodolites; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de contrôle de chaleur; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Sonneries [appareils avertisseurs]; Timbres avertisseurs électriques; Sonnettes de portes, électriques; Tourne-disques; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Vis micrométriques pour instruments d'optique; Totalisateurs; Traducteurs électroniques de poche; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; Vêtements pour la protection contre le feu; Trames pour la photogravure; Transformateurs; Survolteurs; Transistors [électronique]; Transmetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Triodes; Trépieds pour appareils photographiques; Tubes amplificateurs; Tubes capillaires; Tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; Tubes de Pitot; Tubes à rayons X non à usage médical; Tubes vacuum [T.S.F.]; Tubes thermoïoniques; Unités à bande magnétique [informatique]; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Uromètres; Vacuomètres; Clôtures électrifiées; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Régulateurs [variateurs] de lumière; Baguettes de sourciers; Variomètres; Bacs d'accumulateurs; Caméras vidéo; Bandes vidéo; Visiophones; Verre revêtu d'un dépôt conducteur; Verre optique; Appareils électriques de surveillance; Viscosimètres; Visières antiéblouissantes; Viseurs photographiques; Voltmètres; Machines à voter; Ronfleurs; Logiciels (programmes informatiques); Logiciels pour contrôler les processus; Logiciels conçus pour évaluer les exigences en ressources.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus; Abacuses; Protection devices for personal use against accidents; Particle accelerators; Acid hydrometers; Azimuth instruments; Connections for electric lines; Acoustic couplers; Couplers [data processing equipment]; Actinometers; Accumulators, electric; Cleaning apparatus for phonograph records; Aerometers; Electronic agendas; Surveying instruments; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Styli for record players; Air analysis apparatus; Stills for laboratory experiments; Alarms; Anti-theft warning apparatus; Fire alarms; Sound alarms; Alcoholmeters; Fuse wire; Mouse pads; Alidades; Food analysis apparatus; Loudspeakers; Altimeters; Asbestos clothing for protection against fire; Ammeters; Enlarging apparatus [photography]; Amplifiers; Testing apparatus not for medical purposes; Anemometers; Calibrating rings; Anodes; Aerials; Surveyors' levels; Anticathodes; Cathodic anti-corrosion apparatus; Anti-interference devices [electricity]; Anti-glare glasses; Theft prevention installations, electric; Global Positioning System [GPS] apparatus; Data processing apparatus; X-ray apparatus not for medical purposes; Apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; Apertometers [optics]; Downloadable image files; Downloadable music files; Distribution boxes [electricity]; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Asbestos gloves for protection against accidents; Apparatus and instruments for astronomy; Audiovisual teaching apparatus; Headphones; Telephone receivers; Fire engines; Life saving apparatus and equipment; Scales; Precision balances; Lighting ballasts; Beacons, luminous; Road signs, luminous or mechanical; Life-saving rafts; Laboratory trays; Fire boats; Barometers; Weighbridges; Fire beaters; Acidimeters for batteries; Anode batteries; Batteries for lighting; Batteries, electric, for vehicles; Plates for batteries; Betatrons; Binoculars; Coils, electric; Holders for electric coils; Electromagnetic coils; Speaking tubes; Bags adapted for laptops; Fire pumps; Flashlights [photography]; Wire connectors [electricity]; Terminals [electricity]; Push buttons for bells; Marking buoys; Signalling buoys; Tone arms for record players; Identification threads for electric wires; Directional compasses; Marine compasses; Spirit levels; Coaxial cables; Starter cables for motors; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Cables, electric; Surveying chains; Eyeglass chains; Cabinets for loudspeakers; Battery boxes; Branch boxes [electricity]; Switchboxes [electricity]; Junction boxes [electricity]; Petri dishes; Containers for microscope slides; Cash registers; Automated teller machines [ATM]; Socks, electrically heated; Calculating machines; Pocket calculators; Boiler control instruments; Gauges; Calipers; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Cinematographic cameras; Decompression chambers; Cameras [photography]; Juke boxes for computers; Signal bells; Workmen's protective face-shields; Solderers' helmets; Battery chargers; Chargers for electric batteries; Spools [photography]; Video game cartridges; Riding helmets; Protective helmets; Protective helmets for sports; Video cassettes; Telescopes; Cathodes; Galvanic cells; Photovoltaic cells; Laboratory centrifuges; Locks, electric; Bullet-proof waistcoats; Life jackets; Chips [integrated circuits]; DNA chips; Cyclotrons; Apparatus for editing cinematographic film; Magnetic tapes; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Sound recording strips; Head cleaning tapes [recording]; Life belts; Printed circuits; Integrated circuits; Clinometers; Copper wire, insulated; Magnetic encoders; Bar code readers; Collectors, electric; Comparators; Compasses [measuring instruments]; Laptop computers; Capacitors; Optical condensers; Ducts [electricity]; Materials for electricity mains [wires, cables]; Conductors, electric; Acoustic conduits; Electricity conduits; Connectors [electricity]; Electric apparatus for commutation; Commutators; Converters, electric; Traffic cones; Distribution consoles [electricity]; Contacts, electric; Meters; Answering machines; Regulating apparatus, electric; Speed checking apparatus for vehicles; Apparatus to check franking; Remote control apparatus; Electric installations for the remote control of industrial operations; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Cupels [laboratory]; Eyeglass cords; Cell phone straps; Logs [measuring instruments]; Cosmographic instruments; Dressmakers' measures; Circuit closers; Galena crystals [detectors]; Chromatography apparatus for laboratory use; Chronographs [time recording apparatus]; Darkrooms [photography]; Washing trays [photography]; Measuring spoons; Waling glasses; Milage recorders for vehicles; Revolution counters; Appliances for measuring the thickness of leather; Densimeters; Densitometers; Distillation apparatus for scientific purposes; Detectors; False coin detectors; Smoke detectors; Metal detectors for industrial or military purposes; Diaphragms [acoustics]; Diaphragms [photography]; Diaphragms for scientific apparatus; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Slides [photography]; Centering apparatus for photographic transparencies; Animated cartoons; Dictating machines; Diffraction apparatus [microscopy]; Dynamometers; Money counting and sorting machines; Light-emitting diodes [LED]; Phonograph records; Compact discs [audio-video]; Calculating disks; Disks, magnetic; Optical discs; Compact discs [read-only memory]; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Shutter releases [photography]; Floppy disks; Distance measuring apparatus; Ticket dispensers; Circuit breakers; Dosimeters; Marine depth finders; Electrolysers; Transmitters of electronic signals; Transmitting sets [telecommunication]; Couplings, electric; Electric apparatus for remote ignition; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Material testing instruments and machines; Epidiascopes; Balancing apparatus; Ergometers; Diving suits; Fire escapes; Sounding leads; Scanners [data processing equipment]; Teaching apparatus; Photographic racks; Spherometers; Spectrograph apparatus; Mirrors for inspecting work; Mirrors [optics]; Apparatus for measuring the thickness of skins; Drying racks [photography]; Stereoscopic apparatus; Stereoscopes; Stroboscopes; Cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Spectacle cases; Containers for contact lenses; Eyeglass cases; Electronic tags for goods; Temperature indicator labels, not for medical purposes; Exposure meters [light meters]; Fire-extinguishing apparatus; Invoicing machines; Facsimile machines; Apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; Light conducting filaments [optical fibers [fibres]]; Mechanisms for counter-operated apparatus; Filters for ultraviolet rays, for photography; Filters [photography]; Filters for respiratory masks; Apparatus and instruments for physics; Flash-bulbs [photography]; Blueprint apparatus; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Glazing apparatus for photographic prints; Drying apparatus for photographic prints; Photometers; High-frequency apparatus; Frequency meters; Identification sheaths for electric wires; Sheaths for electric cables; Sleeves for laptops; Fuses; Goggles for sports; Sunglasses; Spectacles [optics]; Jigs [measuring instruments]; Galvanometers; Gas testing instruments; Gasometers [measuring instruments]; Surveying apparatus and instruments; Meteorological balloons; Sound recording apparatus; Sound recording carriers; Video recorders; Marking gauges [joinery]; Gloves for divers; Gloves for protection against accidents; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Heliographic apparatus; Hydrometers; Hygrometers; Wires, electric; Magnetic wires; Telephone wires; Telegraph wires; Holograms; Ovens for laboratory use; Magnets; Decorative magnets; Printers for use with computers; Incubators for bacteria culture; Automatic indicators of low pressure in vehicle tires; Quantity indicators; Petrol gauges; Electric loss indicators; Temperature indicators; Speed indicators; Water level indicators; Armatures [electricity]; Inductors [electricity]; Intercommunication apparatus; Interfaces for computers; Carriers for dark plates [photography]; Switches, electric; Inverters [electricity]; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Rods [surveying instruments]; Hands free kits for phones; Lactodensimeters; Optical lamps; Darkroom lamps [photography]; Fire hose nozzles; Electronic pens [visual display units]; Lasers, not for medical purposes; Cassette players; Compact disc players; DVD players; Readers [data processing equipment]; Optical character readers; Correcting lenses [optics]; Contact lenses; Instruments containing eyepieces; Optical lenses; Spectacle lenses; Lens hoods; Neon signs; Signs, luminous; Mechanical signs; Limiters [electricity]; Signal lanterns; Magic lanterns; Safety tarpaulins; Blinkers [signalling lights]; Magnifying glasses [optics]; Tape recorders; Wind socks for indicating wind direction; Fire hose; Junction sleeves for electric cables; Crash test dummies; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Manometers; Fire blankets; Hemline markers; Frames for photographic transparencies; Digital photo frames; Divers' masks; Protective masks; Respirators, other than for artificial respiration; Mathematical instruments; Measuring apparatus; Measuring devices, electric; Measuring instruments; Precision measuring apparatus; Measures; Speed measuring apparatus [photography]; Megaphones; Computer memory devices; USB flash drives; Mercury levels; Meteorological instruments; Metronomes; Rules [measuring instruments]; Microphones; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Sighting telescopes for firearms; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Furniture especially made for laboratories; Modems; Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs]; Spectacle frames; Eyeglass frames; Breathing apparatus for underwater swimming; Nautical apparatus and instruments; Naval signalling apparatus; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Satellite navigational apparatus; Navigational instruments; Levelling instruments; Levels [instruments for determining the horizontal]; Verniers; Lenses for astrophotography; Objectives [lenses] [optics]; Wafers for integrated circuits; Observation instruments; Shutters [photography]; Octants; Eyepieces; Punched card machines for offices; Ohmmeters; Wavemeters; Optical goods; Optical apparatus and instruments; Computers; Notebook computers; Oscillographs; Egg-candlers; Oxygen transvasing apparatus; Ozonisers [ozonators]; Horns for loudspeakers; Micrometers; Signalling panels, luminous or mechanical; Asbestos screens for firemen; Projection screens; Video screens; Fluorescent screens; Screens [photography]; Radiology screens for industrial purposes; Spark-guards; Lightning arresters; Parking meters; Film cutting apparatus; Cinematographic film, exposed; X-ray films, exposed; Films, exposed; Computer peripheral devices; Periscopes; Letter scales; Weighing apparatus and instruments; Weighing machines; Lactometers; Weights; Slide calipers; Stands for photographic apparatus; Batteries, electric; Galvanic batteries; Solar batteries; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Nose clips for divers and swimmers; Pipettes; Pyrometers; Plane tables [surveying instruments]; Planimeters; Plumb lines; Plumb bobs; Plotters; Pedometers; Polarimeters; Masts for wireless aerials; Pressure measuring apparatus; Mechanisms for coin-operated apparatus; Prisms [optics]; Test tubes; Central processing units [processors]; Computer operating programs, recorded; Computer programmes [programs], recorded; Computer programs [downloadable software]; Voltage surge protectors; Teeth protectors; Projection apparatus; Slide projectors; Apparatus for changing record player needles; Electronic publications, downloadable; Encoded identification bracelets, magnetic; Light-emitting electronic pointers; Pince-nez; Chemistry apparatus and instruments; Radar apparatus; Radios; Vehicle radios; Radio pagers; X-ray photographs, other than for medical purposes; Radiological apparatus for industrial purposes; Radiotelephony sets; Walkie-talkies; Radiotelegraphy sets; Electrified rails for mounting spot lights; Mouse [data processing equipment]; Spectroscopes; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Choking coils [impedance]; Audio- and video-receivers; Graduated glassware; Current rectifiers; Nets for protection against accidents; Life nets; Reducers [electricity]; Refractometers; Refractors; Distance recording apparatus; Pressure indicators; Time recording apparatus; Slide-rules; Carpenters' rules; Rulers [measuring instruments]; Stage lighting regulators; Speed regulators for record players; Voltage regulators for vehicles; Grids for batteries; Relays, electric; Hourglasses; Time clocks [time recording devices]; Rheostats; Wrist rests for use with computers; Sound reproduction apparatus; Personal stereos; Portable media players; Resistances, electric; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Respirators for filtering air; Retorts; Sprinkler systems for fire protection; Juke boxes, musical; Knee-pads for workers; Balances [steelyards]; Clothing especially made for laboratories; Clothing for protection against fire; Screw-tapping gauges; Saccharometers; Salinometers; Life buoys; Satellites for scientific purposes; Railway traffic safety appliances; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Semi-conductors; Fog signals, non-explosive; Signals, luminous or mechanical; Sextants; Whistle alarms; Signalling whistles; Dog whistles; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Computer game software; Computer software, recorded; Sonars; Sounding lines; Probes for scientific purposes; Sounding apparatus and machines; Sound transmitting apparatus; Sound locating instruments; Magnetic data media; Optical data media; Retorts' stands; Sulphitometers; Adding machines; Switchboards; Control panels [electricity]; Distribution boards [electricity]; Electronic notice boards; Tachometers; Covers for electric outlets; Ear plugs for divers; Pressure indicator plugs for valves; Printed circuit boards; Integrated circuit cards [smart cards]; Encoded magnetic cards; Identity cards, magnetic; Taximeters; Computer keyboards; Teleprompters; Telephone apparatus; Telephone transmitters; Portable telephones; Phototelegraphy apparatus; Telegraphs [apparatus]; Telemeters; Telerupters; Teleprinters; Television apparatus; Coin-operated mechanisms for television sets; Time switches, automatic; Theodolites; Thermometers, not for medical purposes; Heat regulating apparatus; Thermostats; Thermostats for vehicles; Bells [warning devices]; Alarm bells, electric; Electric door bells; Record players; Downloadable ring tones for mobile phones; Micrometer screws for optical instruments; Totalizators; Electronic pocket translators; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Protective suits for aviators; Garments for protection against fire; Screens for photoengraving; Transformers [electricity]; Step-up transformers; Transistors [electronic]; Transmitters [telecommunication]; Transponders; Protractors [measuring instruments]; Vehicle breakdown warning triangles; Triodes; Tripods for cameras; Amplifying tubes; Capillary tubes; Electric discharge tubes, other than for lighting; Pitot tubes; X-ray tubes not for medical purposes; Vacuum tubes [radio]; Thermionic tubes; Magnetic tape units for computers; Disk drives for computers; Urinometers; Vacuum gauges; Electrified fences; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Light dimmers [regulators], electric; Rods for water diviners; Variometers; Battery jars; Camcorders; Videotapes; Video telephones; Glass covered with an electrical conductor; Optical glass; Monitoring apparatus, electric; Viscosimeters; Anti-glare visors; Viewfinders, photographic; Voltmeters; Voting machines; Buzzers; Computer software [programmes]; Computer software for controlling processes; Computer software designed to estimate resource requirements.

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Dodavatelské služby pro třetí osoby [nákup výrobků a služeb pro jiné podniky]; Aktualizování reklamních materiálů; Kanceláře dovozní a vývozní; Komerční informační kanceláře; Reklamní agentury; Pronájem prodejních automatů; Pronájem reklamních ploch; Pronájem fotokopírovacích strojů; Pronájem kancelářských strojů a zařízení; Pronájem reklamních materiálů; Pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; Analýzy nákladů; Řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské); Pomoc při řízení obchodní činnosti; Provozní audit; Vyhledávání dat v počítačových souborech [pro třetí osoby]; Průzkum trhu; Vyhledávání sponzorů; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Řízení průmyslových nebo obchodních podniků; Služby v oblasti srovnávání cen; Překlad informací do počítačových databází; Služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; Výstřižková služba na zprávy; Poradenství při vedení podniků; Personální poradenství; Poradenství v obchodní činnosti; Obchodní management a podnikové poradenství; Poradenství (odborné obchodní); Účetnictví; Služby (telefonní vzkazy, dotazy); Příprava inzertních sloupků; Přiznání daní (Příprava a vyhotovení -); Aranžování výkladů; Předvádění zboží; Rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; Rozšiřování vzorků (zboží); Podniky (Služby poskytované v souvislosti se stěhováním -); Výpisy z účtů (Provádění -); Marketingové studie; Subdodavatelské služby [obchodní pomoc]; Fakturace; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Správa hotelů; Komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních; Vedení kartoték v počítači; Umělci (agentury); Informace (Obchodní nebo podnikatelské -); Obchodní nebo podnikatelské informace; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Marketing; Psaní na stroji; Předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje; Příprava mezd a výplatních listin; Zprostředkovatelny práce; Módní přehlídky pro reklamní účely (Organizace -); Výstavy komerční a reklamní (Organizování -); Předplatné pro třetí osoby (Obstarávání -); Psychologické testování pro výběr zaměstnanců; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Hospodářské (ekonomické) prognózy; Produkce (výroba) reklamních filmů; Obchodní reklama (Pro třetí osoby -); Vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů; Propagační činnost, reklama; Reklama on line v počítačové síti; Venkovní reklama; Zasílání reklamních materiálů zákazníkům; Inzerce poštou; Rozhlasová reklama; Televizní reklama; Sestavování statistiky; Psaní reklamních textů; Styky s veřejností; Kopírování dokumentů; Sekretářské služby; Nábor zaměstnanců; Efektivnost provozu a racionalizace práce; Fotokopírování; Obchodní management pro sportovce; Obchodování po telefonu; Systemizace informací do počítačových databází; Průzkum veřejného mínění; Telekomunikační služby (zajišťování předplatného) pro ostatní; Těsnopis, stenografie; Administrativní zpracování nákupních objednávek; Přepisování; Zpracování textů; Oceňování obchodních podniků; Maloobchodní nebo velkoobchodní služby pro farmaceutické, veterinární a sanitární přípravky a lékařské potřeby; Dražby; Poradenství zaměřené na správu lidských zdrojů; Poradenství v oboru personálního managementu; Poradenství pro nábor zaměstnanců.

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; Mise à jour de documentation publicitaire; Agences d'import-export; Agences d'informations commerciales; Agences de publicité; Location de distributeurs automatiques; Location d'espaces publicitaires; Location de photocopieurs; Location de machines et d'appareils de bureau; Location de matériel publicitaire; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Analyse du prix de revient; Services de conseils pour la direction des affaires; Aide à la direction des affaires; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherche de marché; Recherche de parraineurs; Recherches pour affaires; Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; Services de comparaison de prix; Recueil de données dans un fichier central; Mise en pages à buts publicitaires; Services de revues de presse; Consultation pour la direction des affaires; Consultation pour les questions de personnel; Conseils en organisation des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Consultation professionnelle d'affaires; Comptabilité; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Courrier publicitaire; Établissement de déclarations fiscales; Décoration de vitrines; Démonstration de produits; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion [distribution] d'échantillons; Services de relogement pour entreprises; Établissement de relevés de comptes; Étude de marché; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Facturation; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Gérance administrative d'hôtels; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Gestion de fichiers informatiques; Direction professionnelle des affaires artistiques; Renseignements d'affaires; Informations d'affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Investigations pour affaires; Marketing; Services de dactylographie; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Préparation de feuilles de paye; Bureaux de placement; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Sélection du personnel par procédés psychotechniques; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Prévisions économiques; Production de films publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Affichage; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Établissement de statistiques; Rédaction de textes publicitaires; Relations publiques; Reproduction de documents; Services de secrétariat; Recrutement de personnel; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Services de photocopie; Gestion d'affaires pour le compte de sportifs; Services de télémarketing; Systématisation de données dans un fichier central; Sondage d'opinion; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services de sténographie; Traitement administratif de commandes d'achats; Transcription de communications; Traitement de texte; Estimation en affaires commerciales; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Vente aux enchères; Services de conseils en gestion des ressources humaines; Services de conseil en gestion de personnel; Services de conseils en recrutement de personnel.

Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; Updating of advertising material; Import-export agencies; Commercial information agencies; Publicity agencies; Rental of vending machines; Rental of advertising space; Rental of photocopying machines; Office machines and equipment rental; Publicity material rental; Rental of advertising time on communication media; Cost price analysis; Advisory services for business management; Business management assistance; Business auditing; Data search in computer files for others; Marketing research; Sponsorship search; Business research; Commercial or industrial management assistance; Price comparison services; Compilation of information into computer databases; Layout services for advertising purposes; News clipping services; Business management consultancy; Personnel management consultancy; Business organization consultancy; Business management and organization consultancy; Professional business consultancy; Accounting; Telephone answering for unavailable subscribers; Publicity columns preparation; Tax preparation; Shop window dressing; Demonstration of goods; Dissemination of advertising matter; Distribution of samples; Relocation services for businesses; Drawing up of statements of accounts; Marketing studies; Outsourcing services [business assistance]; Invoicing; Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; Business management of hotels; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Computerized file management; Business management of performing artists; Business inquiries; Business information; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Business investigations; Marketing; Typing; Modelling for advertising or sales promotion; Payroll preparation; Employment agencies; Organization of fashion shows for promotional purposes; Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; Arranging newspaper subscriptions for others; Psychological testing for the selection of personnel; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Economic forecasting; Production of advertising films; Sales promotion for others; Publication of publicity texts; Advertising; On-line advertising on a computer network; Bill-posting; Direct mail advertising; Advertising by mail order; Radio advertising; Television advertising; Compilation of statistics; Writing of publicity texts; Public relations; Document reproduction; Secretarial services; Personnel recruitment; Business efficiency expert services; Photocopying services; Business management of sports people; Telemarketing services; Systemization of information into computer databases; Opinion polling; Arranging subscriptions to telecommunication services for others; Shorthand; Administrative processing of purchase orders; Transcription; Word processing; Business appraisals; Retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; Auctioneering; Personnel management consultancy relating to HR management; Personal management and consultancy; Advisory services relating to personnel recruitment.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Aktualizace počítačových programů; Hosting webových stránek; Pronájem počítačů; Pronájem webových serverů; Pronájem počítačového software; Počítačové systémové analýzy; Rozbor vody; Analýzy těžby ropných polí; Analýzy chemické; Služby v oblasti ochrany proti počítačovým virům; Architektura; Konzultační služby v oblasti informačních technologií [IT]; Energetický audit; Ověřování pravosti uměleckých děl; Kalibrování [měření]; Projektování; Konzultace v oblasti úspor energie; Architektonické poradenství; Konzultace v oblasti webového designu; Poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru; Konzultace v oblasti počítačového softwaru; Monitorování počítačových systémů na dálku; Kontrola kvality; Kontrola ropných věží; Přenos dat nebo dokumentů zfyzických nosičů na elektronické nosiče; Převod [konverze] dat a počítačových programů ne fyzický; Webové stránky (tvorba a správa); Výzdoba interiérů; Digitalizace dokumentů [skenování]; Dárkové balení; Umělecký design; Oděvní návrhářství; Tvorba počítačových systémů; Software (Tvorba -); Design průmyslový; Kopírování počítačových programů; Zkoušky materiálů; Textil (Zkoušení -); Klinické studie; Navrhování [průmyslový design]; Projektové studie technické; Hodnocení vlny (Kvality -); Hodnocení kvality dřeva na stojato; Podmořský výzkum; Pronájem počítačového serveru (serverhosting); Předpovědi počasí; Inženýrské práce (expertizy); Vozidla (- technické kontroly); Instalace počítačových programů; Bakteriologický výzkum; Biologický výzkum; Vědecký výzkum; Výzkum v oblasti kosmetiky; Fyzikální [výzkum]; Výzkum v oblasti ochrany životního prostředí; Výzkum v oboru strojírenství; Geologický výzkum; Chemický výzkum; Technický průzkum; Výzkum a vývoj nových výrobků pro ostatní; Geodézie; Údržba počítačových programů; Průzkum ropných polí; Geologické expertizy; Expertizy; Plánování městské výstavby; Počítačové programování; Geologický průzkum; Průzkum (Ropný -); Poskytování vyhledávačů pro internet; Služby v oblasti chemie; Obnova počítačových dat (regenerace); Rozbor písma [grafologie]; Poskytování vědeckých informací, rad a konzultací ve vztahu k uhlíkovým kompenzacím; Laboratoře (vědecké) - služby; Umělý déšť (Vytvoření -); Software jako služba [SaaS].

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Mise à jour de logiciels; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Location d'ordinateurs; Location de serveurs web; Location de logiciels informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Analyse d'eau; Analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; Analyse chimique; Services de protection contre les virus informatiques; Architecture; Conseils en technologie de l’information; Audits en matière d’énergie; Authentification d'oeuvres d'art; Étalonnage [mesurage]; Établissement de plans pour la construction; Conseils en matière d'économie d'énergie; Conseils en architecture; Conseils en conception de sites web; Consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; Consultation en matière de logiciels; Télésurveillance de systèmes informatiques; Contrôle de qualité; Contrôle de puits de pétrole; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Création et entretien de sites web pour des tiers; Décoration intérieure; Numérisation de documents [scanning]; Services de dessinateurs pour emballages; Services de conception d'art graphique; Services de dessinateurs de mode; Conception de systèmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Dessin industriel; Duplication de programmes informatiques; Essai de matériaux; Essai de textiles; Essais cliniques; Stylisme [esthétique industrielle]; Étude de projets techniques; Évaluation qualitative en matière de laine; Évaluation qualitative de bois sur pied; Exploration sous-marine; Hébergement de serveurs; Services d'informations météorologiques; Ingénierie; Contrôle technique de véhicules automobiles; Installation de logiciels; Recherches en bactériologie; Recherches biologiques; Recherches scientifiques; Recherches en cosmétologie; Recherches en physique; Recherches en matière de protection de l'environnement; Recherches en mécanique; Recherches géologiques; Recherches en chimie; Recherches techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Arpentage; Maintenance de logiciels d'ordinateurs; Expertises de gisements pétrolifères; Expertises géologiques; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Planification en matière d'urbanisme; Programmation pour ordinateurs; Prospection géologique; Prospection de pétrole; Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Services de chimie; Récupération de données informatiques; Analyses graphologiques; Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Services de laboratoires scientifiques; Ensemencement de nuages; Logiciel-service [SaaS].

Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; Updating of computer software; Hosting computer sites [web sites]; Computer rental; Rental of web servers; Rental of computer software; Computer system analysis; Water analysis; Analysis for oil-field exploitation; Chemical analysis; Computer virus protection services; Architecture; Information technology [IT] consulting services; Energy auditing; Authenticating works of art; Calibration [measuring]; Construction drafting; Consultancy in the field of energy-saving; Architectural consultation; Web site design consultancy; Consultancy in the design and development of computer hardware; Computer software consultancy; Monitoring of computer systems by remote access; Quality control; Oil-well testing; Conversion of data or documents from physical to electronic media; Data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; Creating and maintaining web sites for others; Design of interior decor; Digitization of documents [scanning]; Packaging design; Graphic arts design; Dress designing; Computer system design; Computer software design; Industrial design; Duplication of computer programs; Material testing; Textile testing; Clinical trials; Styling [industrial design]; Technical project studies; Quality evaluation of wool; Quality valuation of standing timber; Underwater exploration; Server hosting; Weather forecasting; Engineering; Vehicle roadworthiness testing; Installation of computer software; Bacteriological research; Biological research; Scientific research; Cosmetic research; Physics [research]; Research in the field of environmental protection; Mechanical research; Geological research; Chemical research; Technical research; Research and development of new products for others; Land surveys; Maintenance of computer software; Oil-field surveys; Geological surveys; Surveying; Urban planning; Computer programming; Geological prospecting; Oil prospecting; Providing search engines for the internet; Chemistry services; Recovery of computer data; Handwriting analysis [graphology]; Provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; Scientific laboratory services; Cloud seeding; Software as a service [SaaS].


MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění MAVERICK CONSULTING COMPETITIVE SUPPORTERS, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známkyZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies