MOUNTFIELD - ochranná známka, majitel Mountfield a.s.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 147507
Reprodukce/Znění OZ MOUNTFIELD
Číslo zápisu 250628
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky 01.10.1999
Datum práva přednosti:
01.10.1999
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 12.12.2001
Datum zápisu 27.01.2003
Přihlašovatel/vlastník Mountfield a.s.
Přihlašovatel/vlastník (historický)Mountfield a.s.
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Platný dokument
Druh Slovní
OZ obnovena do 01.10.2019
Jiná práva, ostatní rozhodné údaje: S účinností od 25.08.2006 registrována zástavní smlouva ze dne 07.08.2006 - uzavřená s: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
S účinností od 20.10.2014 registrována zástavní smlouva ze dne 25.08.2014 - uzavřená s: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Krč.
  S účinností od 20.10.2014 zapsán Zákaz zatížení nebo zcizení.
Seznam výrobků a služeb chemikálie pro průmysl, pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesním hospodářství, půdní hnojiva přírodní a umělá, surová syntetická pryskyřice a plastické hmoty-disperze, plastické hmoty jako suroviny, protipožární přípravky, chemické látky pro konzervaci potravin, průmyslová lepidla, antibakteriální přípravky, protiplísňové přípravky, stabilizátory pro polymery, půda a substráty pro kultivaci rostlin, hnojící rašelina, tmel na štěpování, roubování stromů, tmel na vyplňování dutin stromů a tmely na opravu rozbitých předmětů; nátěrové hmoty všeho druhu pro průmyslové i umělecké použití, barvy, laky, ochranné prostředky proti plísním a hnilobě, baktericidní barvy a nátěry, konzervační prostředky kupř. pro dřevo, pro kůži apod., mořidla, barviva pro potraviny a nápoje, barviva pro barvení oděvů, latexové emulze, emulzní nátěrové hmoty, disperzní barviva, tmely, chemické přípravky pro povrchovou úpravu, barvy práškové, nástřikové hmoty s obsahem barviv, antikorozní přípravky, tmel sklenářský; přípravky pro bělení a jiné prostředky k praní, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, brusný a leštící papír, skelný papír a plátno, smirek, pasty zubní a leštící, vosk na leštění kupř. na dřevěné podlahy, na kůži, na obuv apod., politury, kosmetické výrobky všeho druhu, mýdla, šampony a jiné přípravky pro ošetření vlasů, zubní pasty a jiné přípravky pro ošetření zubů a dutiny ústní, výrobky s antibakteriálním účinkem, kosmetické barvy, kosmetické přípravky pro zvířata, šampony pro domácí zvířata; paliva, uhlí dřevěné, palivové dřevo, dřevěné a rašelinové brikety, dřevěné uhlí, prostředky pro svícení jako např. vosk na svícení, svíčky, svíce, plyn a jiné osvětlovací látky, mazadla, mazací oleje a tuky, olej na ochranu a konzervaci materiálů, olej pro konzervaci zdiva; antibakteriální a dezinfekční přípravky, desinfekční přípravky pro chemická WC, desinfekční přípravky pro hygienické účely, mucholapky a lepicí přípravky pro ně, přípravky na hubení myší, přípravky pro čištění a osvěžení vzduchu; kovy obecné a jejich slitiny a výrobky z nich, kovové stavební materiály, kovové konstrukce přenosné, kovové bedny na nářadí, kovová dlažba a dlaždice, kovová střešní krytina, neelektrické kabely a dráty, zámky spadající do tř. 6 s výjimkou zámků elektrických a ostatní zámečnické výrobky, železářské výrobky, hřebíky, šrouby a jiné kovové výrobky a drobné kovové zboží, číslice a písmena z obecných kovů, zvony, zvonečky, dopravní značky, dveřní a okenní rámy kovové a kování, drátěné pletivo, řetězy a řetízky, kovové chrániče pro stromy, mřížky pro popínavé rostliny, mříže kovové, držáky na hadice, kovové trubky a roury, nedobytné pokladny a bezpečnostní schránky, kovové telefonní budky, kovové nádrže, bazény a jejich součásti, prefabrikovaná pařeniště a skleníky s kovovou kostrou, kovové konstrukce voliér, parkovací konstrukce pro kola, různé kovové výrobky, které nejsou obsaženy v jiných třídách, výrobky protisluneční ochrany z kovu, zejména žaluzie vnější, vnitřní, svislé, vodorovné, otáčivé, sklopné, svinovací a termoizolační, venkovní lamelové rolety, navíjecí svinovací systémy pro žaluzie, markýzy a bezpečnostní mříže, veškeré stínící výrobky a zařízení pro terasy z kovu, obchodní prostory a administrativní prostory (stánky, buňky) z kovu, hliníkové folie - alobal, balicí kovové folie; sti, tlakové myčky, svařovací stroje elektrické, kompresory, bazénová technika spadající do tř.7, zejména čerpadla, čerpadlové membrány navijáky pro pružné hadice, motory, kromě motorů pro pozemní vozidla, spojovací a převodová ústrojí, kromě ústrojí pro pozemní vozidla, líhně umělé pro zvířata, lisovací nástroje pro strojní lisy, upínací hlavy pro nástroje a obrobky, frézy a další malá mechanizace, míchače a míchačky, přístroje pro hermetické uzavření a odsávání vzduchu, strojky na svařování plastových fólií, elektrické nářadí zejména elektrické ruční vrtačky, elektrické šroubováky, brusky, pilky, hoblíky a ostatní nástroje poháněné elektrickým motorem nebo jiným mechanickým pohonem spadající do této třídy; nářadí a přístroje s ručním pohonem, nože, vidličky, lžíce, nástroje pro řezání, broušení a stříhání, zahradnické nůžky, sečné zbraně, břitvy, ostatní nožířské výrobky, upínací desky a upínací přístroje, ruční česáčky na ovoce, plecí motyčky, ruční mechanické lisy na ovoce a zeleninu, hrábě všeho druhu, rýče, lopaty, sekery, sekáčky, krbové náčiní, ruční zahradní technika spadající do této třídy, ruční dílenská technika, vrtáky, řezné nástroje, hoblíky, kladiva, kleště, kleštičky, maticové klíče, kosy a brousky na kosy, brusné nástroje pro ruční broušení, kupř. ruční brusy a brusky, brusné kameny a kotouče, ruční stavební nářadí, ruční pily, šroubováky, ruční kuchyňské přístroje, nářadí, nástroje a přípravky, ruční postřikovače kupř. na insekticidní prostředky, proti hmyzu apod., ruční nářadí pro nýtované spoje, ostatní ruční nářadí a ručně ovládané nástroje a náčiní zemědělské a zahradnické pro kutily a pro volné chvíle; data, databáze a jiné informační produkty na magnetických a optických nosičích, nosiče dat všeho druhu spadající do tř.9, elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, nahraný software na CD a DVD discích a magnetických nosičích, zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magneto-optických nosičích, elektrické stroje a přístroje ve tř. 9, kupř. přístroje pro měření a analýzu, diagnostické přístroje, telefonní přístroje a ústředny, zástrčkové a zásuvkové moduly k těmto výrobkům, přístroje a nástroje vědecké, geodetické, signalizační a pro účely kontrolní, měřicí a regulační technika, jistící a spínací přístroje, zařízení pro rozvod elektrické energie, elektroinstalační potrubí a kabelové žlaby, slaboproudé, nízkonapěťové a vysokonapěťové přístroje, přístroje pro zpracování informací a výrobky výpočetní techniky, elektromontážní a elektroinstalační materiál spadající do tř.9, polovodičové výrobky, telekomunikační technika zejména telefony, faxy, zařízení pro reprodukci dat, kopírovací stroje, spotřební elektronika, elektronické oznamovací a informační tabule, světelná nebo mechanická návěstí, řídící a kontrolní panely, informační systémy, přístroje pro audiovizuální komunikaci, přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti, elektronické řídící systémy, elektrické přístroje spadající do tř. 9 a jejich součásti, elektronky a svítidla - zářivky, optické a optickoelektrické přístroje, přístroje pro signalizaci a kontrolu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, železničních uzlů, pro dálkové řízení signalizace, dálkové zapalování apod., dávkovače, elektrické indikátory, snímače teploty - teploměry, ukazatel výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, kódovací a dekódovací zařízení, analogové a digitální karty, prodejní automaty a zařízení s provozem na mince, hasící zařízení, elektrické spotřebiče pro domácnost, skleníkové termostaty, automatické větráky pařenišť, elektrická zařízení pro vábení a hubení hmyzu, speciální pouzdra pro přístroje a nástroje, ochranné přilby a rukavice, osobní ochranné prostředky proti nehodám, plovací kruhy a vesty, potápěčské masky, oděvy a přístroje, kalibrovací výrobky ze skla spadající do tř.9, sluneční brýle, solární články, virgule a proutky pro proutkaře; přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody, zdravotní zařízení, klimatizace, digestoře, přístroje pro topení a větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, solární tepelné akumulátory - kolektory, lampová svítidla a lampióny, zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, krby, kamna, pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na elektrický proud a jejich součásti a příslušenství, přístroje pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní grily, mikrovlnná zařízení, stroje a zařízení na úpravu vody, přístroje pro víření vody, přístroje pro chlorování bazénů, osvětlování a svítidla všeho druhu, vanové a sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení, solária, zařízení pro ohřívání vody, zejména zásobníky a průtokové ohřívače vody; vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, hodinářské nástroje a časomíry, chronometrické přístroje, sluneční hodiny; papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky a materiály pro výuku, časopisy, brožury, fotografie, informační produkty na papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní, propagační, užitkové, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, výrobky z papíru, kupř. pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře, samolepky, obtisky, vystřihovánky, hrací karty, kartičky, sošky z papírové hmoty, balicí papír, tašky, sešity, skicáky, rolety z papíru, prostírání, ubrousky a ubrusy, sáčky z papíru nebo umělých hmot jako obaly na odpadky, do vysavačů, pro mikrovlnné trouby, psací stroje a kancelářské potřeby, dětské pleny, zemské globusy, malířské stojany, plátna a štětce, pastelky, penály, pera, materiály na modelování, nože na papír, blány z umělých hmot přilnavé natahovací pro paletizaci, pečetě a pečetní vosk, poštovní známky, razítka, těžítka, školní tabule, vinětovací strojky, bytová terária; polotovary z plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z těchto materiálů, gumové pytle a sáčky, bedny a krabice, kontejnery z plastických hmot, nekovové potrubí, hadice, hadice na zalévání; kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, kufry, tašky a brašny všeho druhu, školní tašky, tašky na kolečkách, tašky na nošení dětí, kožené pásky, peněženky, kožešinové pokrývky, deštníky, obaly na deštníky, slunečníky, sedlářské výrobky, pokrývky a postroje pro zvířata, obaly na oděvy, kožené sáčky a kožené pytle jako obaly; bazény z plastu, nekovové stavební materiály - řezivo neopracované, stavební prvky ze dřeva, např. trámy, prkna, panely, překližky, dřevěné obložení stěn i podlah, dýhy ze dřeva, podlahy a podlahové materiály pro interiéry, zejména dřevěné, palubkové, lamelové, z korku nebo obsahující korkovou drť, podlahové prvky, parketové dílce, schodové profily, parapetní desky, plovoucí podlahy, dveře nekovové, dlažba, žaluzie a markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie, rolety a plisé, dveřní a předokenní markýzy i žaluzie nekovové všech druhů a typů, stavební sklo kupř. skleněné tašky, dlaždice, mozaikové sklo, obkladačky, sklo drátěné, sklo izolační, bazény plavecké - nekovové, figurky z kamene, betonu a mramoru, fólie a desky z umělých hmot na značení cest, křemen, křišťál, lepenka pro stavební účely, nekovová lešení, nekovové mříže a mřížoví, okenice, ohrady a ploty, rákos pro stavební účely, rámy pro skleníky nekovové, šamot, šindele, škvára, terakota, trhové stánky nekovové; nábytek všeho druhu ze dřeva, kovu, rákosu, kůže nebo jiných hmot, bambus, bambusové závěsy, stavebnicový nábytek a modulový nábytek, variabilní nábytkové programy pro kanceláře, jednací místnosti, recepce, sekretariáty, nábytek pro kuchyně, ložnice, nábytek školní a zahradní, dětský nábytek, nábytek s využitím skla a zrcadel, atypický nábytek a výrobky ze dřeva, čalouněný nábytek, sedací soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany, výrobky ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí ap. pokud nejsou zahrnuty v jiných třídách, výrobky z náhražek těchto materiálů včetně výrobků z plastických hmot, bytové a nábytkové doplňky, umělecké a ozdobné předměty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, pomocné profily a desky k obkladu stěn, stropů a podlah, pohyblivé panely a interiérové příčky, bedny ze dřeva nebo z umělých hmot, nekovové přepravní kontejnery, palety na manipulaci se zbožím, nábytek z plastických hmot, lišty k nábytku z umělých hmot, nádoby z umělých hmot jako obaly, dávkovače ručníků a tekutých mýdel (nekovové), držáky na záclony a závěsy, konzole na záclony a závěsy, kování na dveře nekovové, figurky z plastických hmot, nádrže na tekutá paliva (kromě nekovových a zděných), násady a rukojeti (nekovové), palety nakládací a přepravky (nekovové), žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot, schránky z umělých hmot, věšáky (háky nekovové), věšáky na oděvy, žaluzie, žebříky z umělých hmot, zrcadla, stojany na časopisy, držáky na noviny, stojany na deštníky, hmoždinky, nekovové násady na nářadí, včelí úly, plástve a voskové plástve do včelích úlů, výdřevy pro včelí úly, proutěné zboží, psí boudy, spací pytle, rukojeti na nářadí - nekovové, umělecká díla, sochy a sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké truhlářské výrobky; náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, nádoby a nádobí z plastických hmot pro domácnost, soupravy kuchyňského nádobí, tlakové hrnce schránky na pečivo, cestovní lahve, dřezy na praní (škopky), formy na led, zubní kartáčky, kartáče, hřebeny, kbelíky, umyvadla, koše na odpadky, květináče, konve, kolíčky na prádlo, kontejnery, vaničky dětské přenosné, výrobky ze skla i porcelánu, výrobky z křišťálového skla, poháry skleněné, sklenice, popelníky, poháry keramické, holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na jídelní lístky, porcelánové a skleněné džbány, demižony, drobné reklamní a upomínkové předměty ze skla a porcelánu, bytová terária zejména pro pěstování rostlin, lisy na ovoce pro domácnost s výjimkou elektrických, kuchyňské šrotovníky s výjimkou elektrických, ruční čisticí nástroje, dávkovače mýdla a ručníky a toaletního papíru, klece pro domácí zvířata, kuchyňské formy na koláče, na led, na pečení, formičky a tvořítka na pečivo, grily pro použití na pečení a fritézy s výjimkou elektrických, hrnce, hrnčířské zboží, hubice (rozprašovadla) k hadicím a konvím na zalévání, jehlice a kovové špejle na grilování, kotlíky, tepelně-izolační nádoby, termosky pro potraviny, krmítka pro hospodářská zvířata, lapače hmyzu, stříkačky na zalévání květin a rostlin, zavlažovače; lana, provazy, struny, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, textilní materiály ze surových vláken, provazové žebříky, houpací sítě, textilní obaly, umělohmotná vlákna na textilní účely; tkaniny a textilní výrobky, stolní pokrývky, ručníky, osušky, ubrousky, utěrky, textilní plošné výrobky, bavlněné látky, potištěné látky, látky na deštníky a pláště do deště, bytový textil, ložní prádlo, reklamní a propagační předměty z textilu, prostírání, ubrusy, praporky, korouhve, cestovní přikrývky, psací pytle, textilní rolety, ručníky, textilní štítky, textilní tapety, geotextilie; oděvy všeho druhu, dámské, pánské, dětské, včetně sportovních a jeansových, trička, obuv, střevíce, sportovní obuv, kloboučnické výrobky, čepice, kšiltovky, kravaty, šály, šátky, zažehlovací obtisky, nášivky na oděvy, pláštěnky, dřeváky, rukavice; krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, odznaky, umělé květiny, ovoce a věnce, ozdoby textilních výrobků, kupř. nažehlovací ozdoby, přezky a spony jako oděvní doplňky; podlahové krytiny všeho druhu kupř. z plastů, termosetových laminátů, dřeva, korku, dýhy, a podlahových prvků obsahujících dýhu, podlahové krytiny izolační, koberce, koberečky, koberečky do automobilů, podložky pod koberce, rohožky a protiskluzové rohože, předložky, tapety a nástěnné koberce s výjimkou textilních, umělé trávníky; hry, hry společenské, hry stolní, stavebnice, hry automatické a/nebo elektronické s výjimkou těch, které se uvádějí v chod vhozením mince nebo těch, které jsou používány výhradně s televizním přijímačem, hračky, hračky plyšové, hračky pohyblivé, maňásci, potřeby pro gymnastiku a sport, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení, trenažery, sportovní hry, biliardové stoly, nářadí a potřeby pro zimní sporty, rybářské potřeby, lukostřelecké náčiní, bazény pro děti, bazény přenosné, bazény interiérové i venkovní-potřeby pro hru, bazény nafukovací apod., vánoční stromky umělé, ozdoby pro vánoční stromky i k reklamním účelům, kanadské žertíky, zábavná pyrotechnika, karnevalové masky, kouzelnické potřeby; poradenské a informační služby-obchodní, pomoc při řízení obchodní činnosti, řízení obchodního řetězce,organizační, objednávkové, nákupní a prodejní služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř.35, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů reklamního charakteru, multimediálních informací, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a organizování veletrhů a výstav, zejména ke komerčním a reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní služby s využitím direct mailingu, průzkum trhu a marketing, pronájem reklamních ploch, předvádění pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží; instalace, údržba, opravy a servis strojů a zařízení, montáž bazénů, servis zejména zahradní techniky; služby zabezpečující audiovizuální komunikace prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě internet, satelitu apod., rozšiřování a zveřejňování a přenos informací, dat a zpráv prostřednictvím, informačních a telekomunikačních prostředků a přenos informací, dat a zpráv prostřednictvím informačních a telekomunikačních prostředků a sítí, šíření elektronických časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů ap.; pořádání a organizační zajištění kurzů, školení, přednášek, konferencí, vzdělávací a rekvalifikační činnost, organizování kulturních a vzdělávacích veletrhů a výstav, organizování sportovních soutěží, pořádání loterií, organizování a pořádání soutěží; tvorba software, interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů a pod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace, programových projektů, informačních databází, redakční činnost elektronických časopisů, periodik, knih.

sti,pressure washers, welding electric machines,compressors,pool technique included in the class 7, especially pumps, pump diaphragm, winches for flexible hoses,engines,except engines for land vehicles, connecting and gearing mechanisms, except mechanisms for land vehicles, artificial incubators for animals, pressing tools for machine presses, clamping heads for tools and workpieces, millers and other small mechanization, mixers and compounders, apparatus for hermetic closing and air exhausting, machines for welding of plastic foils, electrical tools mainly electrical hand drills, electric screwdrivers, grinders,saws,planes and other tools driven by electric motor or other mechanical drive included in this class; Chemicals for industry, for use in agriculture, gardening and forestry, natural and artificial soil fertilizers, raw synthetic resins and plastics - dispersions, plastics as raw materials, fire protection means, chemical substances for food preservation, industrial adhesives, antibacterial agents, mildew-proof agents, stabilizers for polymers, soil and substrates for plant cultivation, fertilizing peat, engraft mastic, tree grafting, mastic for filling tree cavites, and cements for broken articles repair;.; Coatings mass of all kinds for industry and art usage, dyes, . Lacqueres, . Protective agents against mould and fungal decay, bactericidal dyesb and coats, preservative means for example for wood, .for leather .., . Mordants, . Dyes for food and drinks, dyes for clothes , latex emulsion, emulsion coating masses, dispersive dyes, . Cement, . Chemical materials for coating modification, powder dyes, spraying materials with content of dyes, anti-corrosion means, glazier´s cement;.; Bleaching preparations and other detergents, preparations for cleaning, . Polishing, . Degreasing and pealling, abrasive and polishing paper, glass paper and cloth, . Emery paper, . Toothpastes and polishing pastes, polishing wax, e.g. for wooden floor, leather, shoes etc., . Polishes, . Cosmetic products of all kinds, . Soaps, . Shampoos and other hair-care preparations, toothpastes and other preparations for tooth and mouth care, products with antibacterial effects, cosmetic colours, cosmetic preparations for animals, shampoos for domestic animals;.; Fuels, . Charcoal, firewood, wooden and peat briquettes, charcoal, substances for lighting e.g. lighting wax, candles, . Candles, . Gas and other lighting substances, . Lubricants, . Lubricating oils and greases, oil for material protection and prevention, oil for masonry preservation;.; Antibacterial and germicidal preparations, germicidals for chemical WC, germicidals for hygienic purposes, fly-papers and adhesive preparations for flies, preparations for extermination of mice, preparations for air purification and freshening;.; Base metals and their alloys and products from them, metal building materials, portable metal structures, metal toolboxes, metal pavement and paving tiles, metal roofing, non-electric cables and wires, locks belonging to class 6 except electric locks and other locksmith products, harware products, . Nails, . Screws and other metal products abd small metal goods, dials and letters of base metals, bells, . Bells, . Traffic signs, metal door and window frames and ironmongery, wire mesh, chains, metal protections for trees, grids for creepers, metal grids, hose holders, metal tubes and pipes, unconquerable cashboxes and safes, metal phone booths, metal tanks, pools and their components, prefabricated hothouses and greenhouses with metal frame, metal structures of aviaries, parking structures for bicycles, various metal products, not included in other classes, sun protective metal products, especially jalousies: external, inners, vertical, horisontal, turning, hinged, rolling and thermoinsulating, external roller blinds, winding rolling systems for jalousies, sun visors and safety grids, all of shielded products and devices for metal terraces, commercial rooms and administrative rooms (booths, . Cells) made of metal, . ,canopy and safety gratings, wrapping metal foils;. Sti, . Pressure wasers, electrical welding devices, . Compressors, . Pool technique included in the class 7, especially pumps, pump diaphragm, winches for flexible hoses, . Motors, . Except of motors for ground vehicles, connecting and gear mechanism, except of mechanisms for ground vehicles, artificial incubators for animals, pressing tools for machine presses, fixing heads for tools and workpieces, milling machines and other small mechanization, compounders and concrete mixers, apparata for hermetic closing and air exhausting, machines for plastic foil welding, electric tools especially electric hand drills, electric screwdrivers, grinders, . Saws, . Planes and other tools driven by electric motor or other mechanical drive included in this class;.; Hand-operated tools and equipment, knives. Forks, . Spoons, . Tools for cutting , grinding and shearing, garden scissors, cutting weapons, . Razors, . Other cutler products, clamping plates and fastening plates , fruit pickers, hoes, hand power presses for fruit and vegetables, rakes of all kinds, spades, . Shovel, . Axes, . Mowers, . Fireplace tools, manual gardening technology belonging to this class, hand workshop technology, . Bits, . Cutting tools, planes, . Hammers, . Pliers, . Tongs, . Nut keys, scythes and sharpening tools for scythes, abrasive tools for manual grinding, e.g. hand grindstones and grinders, abrasive wheels and grindstones, hand building tools, hand saws, . Screwdrivers, . Hand kitchen tools, . Tools, . Tools and preparations, hand sprayers i.e. for insecticidal means, against insects etc., hand tools for riveting joints, other hand tools and manually controlled tools and devices agricultural an´d gardening for handymen and for free time;.; Data, . databases and other information products on magnetic and optic carriers, all kinds of data carriers belonging into class No. 9, electronic networks, multimedia aplications, multimedia information catalogues, electronic magazines, electronic periodicals and books in electronic form, software recorded on CD and DVD discs and magnetic media, audio and video recordings on optical, magnetic and magneto-optical media, electric devices and equipment in class 9, e.g. devices for measurement and analysis, diagnostic devices, telephone sets and exchanges, plug and socket modules for these products, devices and instruments - scientific, geodetic, sigalling and for supervisory purposes, measuring and control engineering, circuit breaking and switching devices, equipment for distribution of electric energy, wire conduits and cable trough, light-current, low-voltage and high-voltage devices, devices for information processing and computer technology products, electric assembly and wiring material included in class 9, semiconductor products, telecommunication equipment especially telephones, Faxes, . Equipment for data reproduction, copy machines, consumer electronics, electronic announcing and information boards, light and mechanical signs, control and inspection panels, information systems, devices for audiovisual communication, devices for recording, transmission and reproduction of audio and video and their components, electronic control systems, electric devices included in class 9 and their parts, electron tubes and lamps - fluorescent tubes, optical and optical-electrical devices, devices for signalling and inspection, . Whistles, . Electric and electrodynamic equipment for remote control of industrial processes, crossing station, for signalling remote control, remove ignition etc., . Dosers, . electirc indicators, temperature sensors - thermometres, water level indicator - level gauges, electonic security technique and security systems, coding and decoding appliances, analog and digital cards, selling automats and machines working on inserting coins, fire extinguishers, electric appliances for households, greenhouse thermostat, automatic forcing house fans, electric devices for allurement and killing insect, special cases for appliances and tools, safety helmets and gloves, personal safety devices against accidents, life wheels and vests, diving masks, outfits and appliances, sizing products made of glass within the class 9, sun glasses, solar cells, rods for water diviners ;; lighting instruments, heating, Steam production, for cooking, cooling devices, drying, ventilation, water distribution, medical devices, air-conditioning, digesters, devices for greenhouse heating and ventilation, equipment for fodder drying, solar thermal accumulators - collectors, lamp lights and lanterns, garden lamps and lamps for plants lighting, germicide lamps - bactericidal , pocket lamps, fireplaces, stove, ovens and cookers for solid, liquid and gas fuels and for electric current and their components and accessories, baking devices, toasting, grilling and accessories, garden grills, microwave equipment, machines and equipment for water modification, devices for water churning, devices for swimming pool chlorination, illumination and light fittings of all kinds, bath and shower cabins, bathroom equipment, sauna equipment solariums, appliances for heating water especially tanks and instantaneous water heaters;; rare metals and their alloys and products made of these matters or of silver-coated or gold-coated metals, watchmaker´s tools and chronometers, chronometric devices, sun clocks;; paper, paper products, periodical and non-periodical publications, books, textbooks and teaching aids and teaching materials, magazines, booklets, photographies, Informational products on paper carriers, leaflets, posters, data and databases on paper media, printed manuals, advertising, promotional, utility, art or decorative articles made of paper, products made of paper, e.g. post cards, writing paper, envelopes, Wish cards, calendars, adhesive labels, transfers, Picture sheets, playing cards, cards, statuettes of paper material, packaging paper, bags, exercise books, drawing blocks, paper shutters, table setting, serviettes and tableclothes, bags of paper or plastic materials such as packing for household rubbish, for vacuum cleaners, for microwave ovens, typewriters and office articles, baby nappies, terrestrial globes, easels, canvases and brushes, crayons, pencil cases, pens, materials for modelling, paper knives, plastic adhesive tensioning films for palletization, seals and seal wax, post stamps, stamps, weight, school boards, labelling machines, home vivaria;; semi-finished products of plastics, caoutchouc, gutta-percha, rubber and products of these materials, rubber packs and bags, bins and boxes, containers of plastic matters, nonmetallic pipeline, hoses, hoses for watering;; leather, leather imitations, products made of these materials, cases, bags and kits of all kinds, school bags, wheel bags, bags for babies carrying, leather stripes, wallets, fur coverings, umbrellas, umbrella covers, sunshades, Saddlery products, sheets and harnesses for animals, clothes packings, leather packs and leather sacks as packings;; plastic swimming pools, non-metal building materials - rough lumber, wooden building elements, e.g. bearers, boards, panels, plywoods, wooden facing of walls and floors, wood veneers, floors and floorings for interiors, especially wood, overlay, lamellar, cork or with granulated cork, floor elements, parquet sections, stair sections, window boards, floating floors, non-metal doors, pavement, non-metal window shutters and sun visors, portals, vertical textile venetian blinds , blinds and plisse All kinds and types of non-metal door and pre-window marquises and blinds, Building glass e.g. glass bags, paving tiles, mosaic glass , facing tiles, wire glass, insulating glass, swimming pools - non-metal, figurines of stone, concrete and marble, plastic foils and boards for road marking, quartz, crystal, tar paper for construction purposes, non-metallic scaffolding, non-metallic gratigs and latticeworks, shutters, fences and palings, reed for building purposes, non-metal frames for greenhouses, fireclay, shingles, cinder, terracotta, non-metallic market stands;; furniture of all kinds of wood, metal, reed, leather or other materials, bamboo, bamboo curtains, sectional furniture and modular furniture, variable furniture programmes for offices, conference rooms, reception desks, secretariats, furniture for kitchens, bedroom, school and garden furniture, furniture for children, furniture with application of glass and mirrors, atypical furniture and products of wood, upholstered furniture, three-piece suites, armchairs and chairs, tables and small tables, frames, stands, products made of wood, cork, canes, osier etc. if not listed in other classes, products from substitutes of these materials including plastic products, apartment and furniture accessories, art and decorative articles, chipboards and fiberboards, auxiliary boards and sections for wall facing, ceiling and floor facing, movable panels and interior partition walls, boxes from wood or plastic materials, non-emtallic transport containers, palettes for manipualting with goods, furniture from plastic materials, lathes for furniture made of plastic material, plastic containers like packings, feeder of towels and liquid soaps (non-metallic), curtain and drapery holders, consoles for curtain and drapery, fittings for doors non-emtallic, figurines from plastic materials, liquid fuel tanks (except non-metal and walled), arms and handles (non-metallic), loading palettes and containers (non-metallic), ladders from wood or from plastic materials, boxes fróm plastic materials, coatracks (non-metal hooks), clothes hangers, jalousies, plastic ladders, mirrors, magazine stands, newspaper racks, umbrella holders, dowel pins, nonmetallic shafts for tools, beehives, honeycombs and wax honeycombs for beehives, timberings for beehives, wicker goods, dog kennels, sleeping-bags, handles for tools – nonmetallic, finest creations, statues and statuettes of wood, wax, plaster or plastics, finest joinery products;; implements and utensils for household or kitchen, plastic vessels and utensils for household, sets of kitchen utensils, pressure cookers bakery products boxes, water bottles, sinks for clothes washing (tubs), ice cans, toothbrush, brushes, combs, buckets, washbasins, waste bins, flower pots, watering cans, clothes pegs, containers, portable baby baths, products from glass and porcelain, products from crystal glass, drinking glass, glass tumblers, ash trays, ceramic glasses, ceramic mazers, ceramic porcelaine mats, stands for menu, porcelaine and glass jars, demijons, small promotional and souvenir items made of glass and porcelain, home vivariums, especially for cultivation of plants, squeezers for household except electric ones, garbage disposal units except electric ones, hand cleaning tools, soap feeders and towelsand toilet paper, cages for domestic animals, kitchen cake tins, ice cans, pans, cutters and hoops for bakery products, grills for roasting and deep fryers except electric ones, cookers, earthenware, nosepipes (sprays)for hoses and cans for watering, needles and metal skewers for grilling, kettles, heat-insulating containers, vacuum bottles for foodstuffs, feed racks for livestock, insect arrester, sprayers for flowers and plants watering, sprinklers;; ropes, ropes, strings, grids, tents, sheets, canvas, bags, textile materials from raw fibres, rope ladders, hammocks, textile cases, plastic fibres for textile purposes;; Fabrics and textile products, table covers , towels, bath towels, paper napkins, cloths, textile blanket ware, cotton fabric, printed materials, materials for umbrellas and raincoats, interior textile, bed linen, advertising and promotional items from textile, place setting, tablecloths, flags, weathercock, Travel blankets, sleeping bags, textile sun-blinds, towels, textile labels, textile wallpapers, geo-textiles;; all kinds of men's, women's, children's clothes, including sportswear and jeans wear, T-shirts, footwear, shoes, sport footwear, hatter´s products, caps, flat caps, ties, mufflers, scarves, ironing transfers, tabs for clothes, raincoats, clogs, gloves;; laces and needleworks, ribbons and strings,buttons, badges, artificial flowers, fruits and garlands, clothing trimmings, e.g. iron-on trimmings, buckles and clips as accoutrements;; floorings of all kinds e.g. from plastics, thermo-set laminates, wood, cork, veneers, and floor elements containing veneer, floorigns insulating, carpets, rugs, car rugs, carpet pads, doormats and antiskid mats, side mats, wallpapers and wall carpets except textile ones, artificial lawns;; games, parlour games, board games, combination-box/construction-unit kits, automatic or electronic games except those, actuated by coin insertion or those, use only with TV set, toys, cuddly toys, moving toys, puppets, necessaries for gymnastics and sport, toning mechanisms and apparatuses for body building, simulators, sport games, billiard tables, gears and accessories for winter sports, fishing tackles, archery equipment, swimming pools for children, portable swimming pools, interior and also exterior swimming pools - necessaries for game, inflatable swimming pools and things like that, artificial Christmas trees, Christmas tree decorations also for advertising purposes, practical jokes, entertaining pyrotechnics, carnival masks, magic necessaries;; consulting and information services - commercial, assistance at business management, management of business chain, organizational, order, purchase and sales services in business chain sphere, all within the class 35, providing of commercial information and other information products of advertising type, multimedia information, commercial use of Internet in commercial Internet media and retrieval services sphere, on-line advertisement, marketing and business, arrangements and holding fairs and exhibitions, especially for commercial and advertising purposes, commission activity in business and services sphere, advertising and promotion activities, distribution of advertising and promotion materials, advertising services using direct mailing, market research and marketing, hoarding rental, demonstration for advertising purposes and sales promotion, presentation of goods, distribution of advertising materials and goods samples;; installations, maintenance, repairs and maintenance of machines and equipment, pool installation, service mainly of garden equipment;; services providing audiovisual communication via information and telecommunication network, e.g. computer network of Internet, satellite and like that., broadcasting and publishing and transmission of information, data and messages via, information and telecommunication means and information transmission, data and messages using information and telecommunication means and networks, broadcasting of electronic magazines, electronic periodicals and books in electronic form using computer network, by satellites and like that.;; organisation and arrangement of courses, training, Lectures, conferences, educational and retraining activities, organization of cultural and educational fairs and expositions, organization of sport reces, operation of lotteries, organization and operation of competitions;; creation of software, interactive and graphical programmes, creation of multimedia documents, presentations, applications, catalogues etc., construction of WWW presentations and WWW server solutions, computer animation, programme projects, information databases, editing activities of electronic magazines, periodicals, books.


MOUNTFIELD, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce MOUNTFIELD byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 7 ochranných známek znění MOUNTFIELD, z toho 5 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies