GOLDEN STATE WARRIORS - ochranná známka, majitel NBA Properties

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9198623
Reprodukce/Znění OZ GOLDEN STATE WARRIORS - ochranná známka
GOLDEN STATE WARRIORS
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 18, 25, 28, 41
Vídeňské obrazové třídy 7.11.1 ; 26.1.3
Datum podání přihlášky 24.06.2010
Datum zveřejnění prihlášky 23.08.2010
Datum zápisu 06.12.2010
Datum konce platnosti 24.06.2020
Přihlašovatel/vlastník NBA Properties, Inc.
Zástupce PAGE HARGRAVE
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Audionahrávky a videonahrávky zaměřené na zábavu a informace v oboru basketbalu;audiodisky, videodisky, počítačové laserové disky, předem nahrané audio a videokazety, předem nahrané audio a videopásky, předem nahrané kompaktní disky, předem nahrané počítačové laserové disky, vše s obsahem zábavy a informací souvisejících s basketbalem; počítačové příslušenství, jmenovitě podložky pod myš, myši, pouzdra na disky, přenosné kufry na počítače, psací podložky, lepenkové rámy na počítačové monitory, všechno vztahující se k basketbalu; počítačové programy pro zobrazování informací, statistik nebo drobností o basketbalu; počítačový software, jmenovitě spořiče obrazovky zaměřené na basketbalová témata, počítačový software pro přístup k počítačovým tapetám a jejich zobrazení, počítačové prohlížeče, počítačové skiny (nastavení vzhledu) a počítačové kurzory; software počítačových her; videoherní software, videoherní cartridge a stroje na videohry a ruční ovladače pro videohry pro použití s televizory; bezdrátové telefony; rozhlasové přijímače, telefony a příslušenství k mobilním telefonům, jmenovitě čelní kryty a obaly na mobilní telefony; video monitory, počítačové obrazovky, dalekohledy; sluneční brýle; brýlové obruby; šňůrky a řetízky k brýlím; pouzdra na brýle a sluneční brýle; magnety; fotoaparáty na jedno použití; kreditní karty a předplacené magneticky kódované telefonní karty, videonahrávky ke stažení, video streamingové nahrávky a audio nahrávky v oboru basketbalu poskytované přes internet; počítačový software pro zobrazování databází informací, statistických informací, základních informací, informací o hlasování a interaktivního hlasování v oboru basketbalu ke stažení, poskytované přes internet; software počítačových her ke stažení; programy videoher ke stažení, software pro interaktivní videohry a trivia hry poskytované přes internet; počítačový software pro použití jako spořiče obrazovky, tapety, prohlížeče, skiny (nastavení vzhledu), avatary (virtuální postavy) a kurzory ke stažení přes internet; elektronické publikace ke stažení ve formě časopisů, informačních zpravodajů, omalovánek, rozpisů her v oboru basketbalu, poskytované přes internet; katalogy ke stažení poskytované přes internet zaměřené na nabídku produktů s basketbalovou tématikou; blahopřání ke stažení poskytované přes internet.

Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant des divertissements et des informations dans le domaine du basket-ball;disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant du divertissement et des informations liés au basketball; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à poignée pour ordinateurs, repose-poignets de claviers, cadres en carton de moniteurs d'ordinateurs, tous concernant le basket-ball; programmes informatiques contenant des informations, des statistiques ou des informations sans valeur sur le basket-ball; logiciels informatiques, à savoir économiseurs d'écran présentant des thèmes liés au basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des fonds d'écran, navigateurs informatiques, peaux informatiques (skins) et curseurs informatiques; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo et commandes portables de jeux vidéo à utiliser avec des postes de télévision; téléphones sans fil; radios, téléphones et accessoires de téléphones cellulaires, à savoir faces et housses de téléphones cellulaires; moniteurs vidéo, moniteurs informatiques, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînettes pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photographiques jetables; cartes de crédit et cartes téléphoniques à prépaiement codées magnétiquement, enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en chaîne et enregistrements audio dans le domaine du basket-ball fournis sur l'internet; logiciels téléchargeables permettant de consulter des bases de données contenant des statistiques, données sans valeur, informations relatives à des sondages et sondages interactifs dans le domaine du basket-ball, fournis via l'internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux généraux téléchargeables, fournis sur l'internet; logiciels servant d'économiseurs d'écran, fonds d'écran, navigateurs, peaux informatiques (skins), avatars et curseurs téléchargeables sur l'internet; publications électroniques sous forme de magazines, lettres d'information, livres à colorier, programmes de compétitions dans le domaine du basket-ball téléchargeables sur l'internet; catalogues téléchargeables sur l'internet proposant un éventail de produits liés au basket-ball; cartes de voeux téléchargeables sur l'internet.

Audio recordings and video recordings featuring entertainment and information in the field of basketball; audio discs, video discs, computer laser discs, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer laser discs, all featuring entertainment and information related to basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads, computer monitor cardboard frames, all related to basketball; computer programs for viewing information, statistics or trivia about basketball; computer software, namely screen savers featuring basketball themes, computer software to access and view computer wallpaper, computer browsers, computer skins and computer cursors; computer game software; video game software, video game cartridges and video game machines and video game hand held controllers for use with televisions; wireless telephones; radios, telephones, and cell phone accessories, namely face plates and cell phone covers; video monitors, computer monitors, binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded, downloadable video recordings, video stream recordings, and audio recordings in the field of basketball provided over the Internet; downloadable computer software for viewing databases of information, statistical information, trivia, polling information, and interactive polling in the field of basketball provided over the Internet; downloadable computer game software; downloadable video game programs, interactive video games and trivia game software provided over the Internet; downloadable computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the Internet; downloadable electronic publications in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in the field of basketball provided over the Internet; downloadable catalogs provided over the Internet featuring an array of basketball-themed products; downloadable greeting cards provided over the Internet.

16
Publikace a tiskárenské výroby, jmenovitě basketbalové sběratelské karty, sběratelské karty, nálepky, obtisky, pamětní basketbalové známky, sběratelské lepenkové disky, nástěnky, psací podložky s úchytkou na papír, papírové podložky pod sklenice, pohlednice, papírová prostírání, ubrousky na obličej, poznámkové kartičky, záznamníky, poznámkové bloky, kuličková pera, pastely, značkovače, gumové kroužky, tužky, pera a držáky na papír, stolní stojany na dokumenty, náčrtníky, gumová razítka, rýsovací pravítka, papírové praporky a vlajky, tříkroužkové pořadače, desky na dokumenty, sešity s kroužkovou vazbou, zápisníky s deskami, fotografie bez rámečků a v rámečcích, plakáty, kalendáře, nálepky na nárazník, obaly knih, záložky do knih, balicí papír, dětské sešity s úkoly, dětské omalovánky; statistické knihy, průvodce a referenční knihy, vše v oblasti basketbalu;časopisy z oblasti basketbalu, katalogy z oblasti basketbalu, pamětní herní a suvenýrové programy vztahující se k basketbalu, papírové praporky, papírenské výrobky, papírenské desky na dokumenty, pohlednice, pozvánky, tištěné certifikáty, blahopřání, vánoční pohlednice, dovolenkové pohlednice, informační statistické výkazy pro témata z oblasti basketbalu; informační zpravodaje, brožury, letáky a rozpisy her v oboru basketbalu; bankovní šeky, pouzdra na šekové knížky, komiksy; magneticky nekódované kreditní karty a magneticky nekódované telefonní karty.

Publications et produits de l'imprimerie, à savoir cartes à collectionner relatives au basketball, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs de basketball, disques en carton de collection à échanger, tableaux aide-mémoire, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, serviettes pour le visage, cartes muettes, blocs d'aide-mémoire, bloc-notes, stylos à bille, pastels, feutres, bandeaux en caoutchouc, crayons, porte-plumes et distributeurs de papier, porte-documents pour bureau, albums-souvenir, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, chemises de classement (papeterie), carnets à reliure hélicoïdale, carnets porte-documents, photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour voitures, jaquettes de livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres de coloriage pour enfants; livres de statistiques, guides, et guides de référence, tous dans le domaine du basketball;magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes commémoratifs de matches et de souvenirs liés au basketball, fanions en papier, papeterie, portefeuilles de type papeterie, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de voeux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles informationnelles de statistiques concernant des sujets liés au basketball; lettres d'information, brochures, dépliants, et calendriers des parties dans le domaine du basket-ball; chèques bancaires, housses de carnets de chèques, porte-chéquiers, bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes téléphoniques non codées magnétiquement.

Publications and printed matter, namely basketball trading cards, trading cards, stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, facial tissues, note cards, memo pads, note pads, ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring binders, stationery folders, wire-bound notebooks, portfolio notebooks, un-mounted and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers, bookmarks, wrapping paper, children's activity books, children's coloring books; statistical books, guide books, and reference books, all in the field of basketball; magazines in the field of basketball, catalogs in the field of basketball, commemorative game and souvenir programs related to basketball, paper pennants, stationery, stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, printed certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, informational statistical sheets for basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in the field of basketball; bank checks, check book covers, check book holders, comic books; non-magnetic credit cards and telephone calling cards not magnetically encoded.

18
Sportovní tašky, tašky na boty na cesty, tašky s věcmi na přespání, deštníky, ruksaky, závěsy na nošení batolat, krosny, pytle, dámské kabely, plážové tašky, plážové dámské kabely, váčky se zdrhovací šňůrou, zavazadla, visačky na zavazadla, slunečníky na terasy, plážové slunečníky, kufry, diplomatické kufříky, peněženky na bankovky, náprsní tašky, aktovky, hole, pouzdra na vizitky, tašky na knihy, univerzální sportovní tašky, deštníky na golf, gymnastické tašky, peněženky, peněženky na mince, ledvinky, chlebníky, kufříky na toaletní potřeby prodávané prázdné, cestovní tašky na oděvy, kabelky, klíčenky, krosny, kufříky, pouzdra na toaletní potřeby prodávaná prázdná, cestovní kufry a batohy, oblečky pro domácí zvířata, vodítka na domácí zvířata a obojky pro domácí zvířata.

Sacs d'athlétisme, sacs à chaussures de voyage, baluchons, parapluies, sacs à dos, porte-bébés, sacs de paquetage, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, pochettes à cordon, bagages, étiquettes à bagages, parasols pour la terrasse, ombrelles, valises, mallettes pour les documents, pinces à billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes de visite professionnelles, sacoches à livres, sacs de sport tous usages, parapluies de golf, sacs de gymnastique, bourses, porte-monnaie, sacs bananes, sacs-ceintures, trousses de maquillage vendues vides, housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, trousseaux de clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, et colliers pour animaux de compagnie.

Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, duffel bags, tote bags, beach bags, beach tote bags, drawstring pouches, luggage, luggage tags, patio umbrellas, beach umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, pet clothing, pet leashes, and pet collars.

25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží, jmenovitě pletené zboží, basketbalová obuv, basketbalové tenisky, trička, košile, polokošile, mikiny, tepláky, spodky, dámské rovné vestičky, svetry, krátké kalhoty, pyžama, sportovní košile, košile na ragby, svetry, pásky, kravaty, noční košile, klobouky, čepice, sluneční kšilty, teplákové soupravy, teplákové kalhoty, teplákové bundy/lovecké košile, saka, bundy odolné proti větru, sportovní bundy s kapucí, pláště, bryndáčky nevyrobené z papíru, čelenky, zápěstní bandáže, zástěry, spodní prádlo, trenýrky, dlouhé kalhoty (dámské), čepice, klapky na uši, rukavice, palcové rukavice, šátky, šály, tkané a úpletové košile, pleteninové šaty, šaty, šaty a uniformy pro roztleskávačky, plavky, koupací úbory, bikiny, pánské plavky, šortky na surfování, neoprenové kombinézy, lehké plážové oděvy, lehké oděvy na plavky, sarongy, sandály, plážové sandály, plážové klobouky, sluneční kšilty, koupací čepice, módní kloboučnické zboží s parukami.

Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chaussures de basketball, chaussures de sport pour basketball, tee-shirts, chemises, chemises polo, pulls molletonnése, pantalons de jogging, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, tenues d'échauffement, pantalons d'échauffement, hauts d'échauffement/chemises de tir, vestes, vestes coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs de bébés non en papier, bandeaux, manchettes, tabliers, sous-vêtements, shorts boxer, pantalons tout aller, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes en jersey, robes, robes et uniformes d'animation, vêtements de natation, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis, shorts de natation, shorts de bain, shorts de surf, combinaisons de plongée, cache-maillots de plage, tissus à enrouler autour des vêtements de bain, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières pare-soleil, bonnets de natation, bonnets de bain, chapellerie de fantaisie avec perruques.

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs.

28
Hračky, hry a sportovní předměty, jmenovitě basketbalové míče, golfové míčky, hrací míče, sportovní míče, gumové herní míče a pěnové herní míče, plyšové míče na hry, plastové míče na hry, basketbalové síťky, odrazové desky na basketbal, miniaturní odrazové desky na basketbal, hustilky na basketbalové míče a jehly k nim;golfové hole, golfové vaky, patovací hole, golfové příslušenství, jmenovitě nástroje na úpravu drnů, golfové podstavky, značkovače golfových míčků, kryty na golfové vaky, kryty hlav golfových holí, golfové rukavice, pouzdra na golfové míče, elektronické basketbalové stolní hry, basketbalové stolní hry, akční dovednostní hry, hry na večírky pro dospělé a děti, trivia informační hry a elektronické arkádové videoherní automaty, basketbalové sady obsahující síťku a píštalku, panenky, dekorativní panenky, sběratelské panenky, akční figurky na hraní, akční figurky s kývající hlavou, vycpané hračky, módní plyšové hračky s vlasy, hlavolamy, stavebnicové kostky na hraní, vánoční ozdoby a vánoční punčochy; hračková vozidla ve formě autíček, nákladních aut, vlaků a nákladních vagonů, všechna s basketbalovou tématikou, módní molitanové hračky ve formě prstů a trofejí, hrací trofeje, hrací karty, karetní hry, hračky dělající hluk, zvířata na hraní; hračky na pláž, jmenovitě plážové míče, nafukovací míče, kyblíčky, lopatečky, hračky do písku, hračky do pískoviště, hračky stříkající vodu; bazénové příslušenství, jmenovitě plavecké plováky, plováky do bazénu, nafukovací čluny na hraní, molitanové plováky, plavací kola, molitanová kola, body boardy, surfovací prkna, plavací ploutve, surfovací ploutve, nafukovací rukávy a pomůcky na plávaní pro rekreační použití; sady pro volejbal skládající se z míče, sítě, postranních čar a píšťalky a sady na vodní pólo skládající se z míče, sítě a píšťalky; dekorační ponožky určující směr větru.

Jouets, jeux et articles de sport, à savoir ballons de basketball, balles de golf, balles de jeu, balles de sport, balles d'action en caoutchouc et balles d'action en mousse, balles en peluche pour jeux, balles en matières plastiques pour jeux, filets de basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures de basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball et leurs aiguilles;clubs de golf, sacs de golf, fers droits de golf, accessoires de golf, à savoir outils de réparation des mottes de gazon, tés de golf, marqueurs pour balles de golf, sacs-housses de golf, housses pour têtes de clubs, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau liés au basketball, jeux d'action, jeux pour adultes et enfants, jeux d'information générale et machines de jeux vidéo d'arcade électroniques, kits de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action (jouets), figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche de fantaisie avec perruques, puzzles, blocs de construction (jouets), décorations pour arbre de Noël et bas de Noël; véhicules (jouets) sous forme de voitures, camions, trains et fourgons, tous en rapport avec le basketball, jouets de fantaisie en mousse en forme de doigts et de trophées, trophées (jouets), cartes à jouer, jeux de cartes, accessoires de bruitage, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, à savoir, ballons de plage, ballons gonflables, seaux (jouets), pelles (jouets), jouets de plage, jouets de bac à sable, pistolets à eau (jouets); accessoires de piscine, à savoir flotteurs de natation, flotteurs pour la piscine, radeaux (jouets), flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de piscine, bouées en mousse, planches pour surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planches de surf, brassards et accessoires de natation sous forme de flotteurs à usage récréatif; kits pour jouer au volleyball composés d'un ballon, d'un filet, de lignes de touche et d'un sifflet, et kits pour jouer au water-polo composés d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu.

Toys, games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls for games, plastic balls for games, basketball nets, basketball backboards, miniature basketball backboards, pumps for inflating basketballs and needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, basketball table top games, basketball board games, action skill games, adult's and children's party games, trivia information games and electronic video arcade game machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, novelty plush toys with wigs, jigsaw puzzles, toy building blocks, Christmas tree ornaments and Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks, trains and vans, all containing basketball themes, novelty foam toys in the shapes of fingers and trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, pet toys; beach toys, namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting toys; pool accessories, namely swim floats, pool floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, pool rings, foam rings, body boards, surf boards, swim fins, surf fins, arm floats and water wing swim aids for recreational use; volleyball game kits comprised of ball, net, sidelines and whistle, and water polo game kits comprised of ball, net and whistle; decorative cloth wind socks.

41
Zábava a výchova ve formě televizních a rozhlasových programů na pokračování v oboru basketbalu a poskytování basketbalových zápasů a exhibic v přímém přenosu; výroba a distribuce rozhlasových a televizních estrád zaměřených na basketbalové zápasy, basketbalové události a programy v oboru basketbalu; vedení a zařizování basketbalových setkání a táborů, trenérských setkání a táborů, tanečních akcí a táborů a basketbalových her; zábava ve formě osobních vystoupení maskota v kostýmu nebo taneční skupiny na basketbalových zápasech a vystoupeních, klinikách, táborech, propagacích a dalších událostech, zvláštních událostech a večírcích vztahujících se k basketbalu; služby fanklubů;zábava, jmenovitě poskytování webových stránek zaměřených na multimediální materiály ve formě televizních typů, interaktivních televizních typů, videonahrávek, video streamingových nahrávek, interaktivních video typů, rozhlasových programů, rozhlasových typů a audionahrávek v oboru basketbalu; poskytování zpráv a informací v podobě statistik a drobností v oboru basketbalu; online hry bez možnosti stažení, jmenovitě počítačové hry, videohry, interaktivní videohry, akční dovednostní hry, arkádové hry, hry pro dětské večírky a večírky dospělých, stolní hry, skládačky a kvízy; elektronické publikační služby, jmenovitě publikace časopisů, průvodců, informačních bulletinů, omalovánek a rozpisů her třetích osob on-line a přes internet, vše v oboru basketbalu; poskytování online počítačových databází v oboru basketbalu.

Services de divertissement et d'éducation sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et d'expositions sur le basket-ball; production et distribution de spectacles radiophoniques et télévisés proposant des parties de basket-ball, des événements et des programmes relatifs au basket-ball; conduite et organisation de stages et camps de basketball, stages et camps d'entraîneurs, stages et camps d'équipes de danse et matches de basketball; services de divertissement sous forme d?apparitions personnelles par une mascotte costumée ou une équipe de danse lors de jeux et d?exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions, et autres événements liés au basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de fan club;services de divertissement, à savoir fourniture d' site web contenant du matériel multimédia sous forme de programmes télévisés marquants, programmes télévisés interactifs marquants, enregistrements vidéo, enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos interactives, programmes radiophoniques, programmes radiophoniques marquants, et enregistrements audio dans le domaine du basketball; fourniture d'actualités et d'informations sous forme de statistiques et d'informations générales dans le domaine du basket-ball; jeux en ligne non téléchargeables, à savoir, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d?adresse, jeux d?arcades, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux de plateau, puzzles, et jeux de questions méli-mélo; services de publication électronique, à savoir publication de magazines, guides, lettres d'information, livres à colorier, et programmes des parties de tiers en ligne via l'internet, tous dans le domaine du basket-ball; fourniture d?une base de données informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

Entertainment and educational services in the nature of ongoing television and radio programs in the field of basketball and rendering live basketball games and basketball exhibitions; the production and distribution of radio and television shows featuring basketball games, basketball events and programs in the field of basketball; conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball games; entertainment services in the nature of personal appearances by a costumed mascot or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other basketball-related events, special events and parties; fan club services; entertainment services, namely providing a website featuring multimedia material in the nature of television highlights, interactive television highlights, video recordings, video stream recordings, interactive video highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio recordings in the field of basketball; providing news and information in the nature of statistics and trivia in the field of basketball; on-line non-downloadable games, namely, computer games, video games, interactive video games, action skill games, arcade games, adults' and children's party games, board games, puzzles, and trivia games; electronic publishing services, namely, publication of magazines, guides, newsletters, coloring books, and game schedules of others on-line through the Internet, all in the field of basketball; providing an online computer database in the field of basketball.


GOLDEN STATE WARRIORS, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce GOLDEN STATE WARRIORS byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění GOLDEN STATE WARRIORS, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů