Emhart Teknologies - ochranná známka, majitel Newfrey LLC

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: OHIM
Číslo přihlášky: 4122065
Reprodukce: Emhart Teknologies - ochranná známka
Emhart Teknologies
Třídy výrobků a služeb: 6, 7, 8, 9, 20
Obrazové třídy: 27.5.1, 29.1.1
Datum podání přihlášky: 17.11.2004 EU
Datum práva přednosti:
Stav priority:
Typ priority:
Číslo prioritní přihlášky:
Země priority:
30.09.2004
Přiznaná
Částečná
78491999
US
Datum zveřejnění přihlášky: 31.10.2005 EU
Datum zápisu: 13.04.2006 EU
Přihlašovatel/vlastník: Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, Newark,, 19711, Spojené státy americké
Země původu: Spojené státy americké
Zástupce: HAAR & SCHWARZ-HAAR, Lessingstr. 3, Bad Nauheim, 61231, Spolková republika Německo
Barevná
Barvy:
CS Červená, šedá.
EN Red, grey.
FR Rouge, gris.
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb: > > > > > > > > > > > >
CS6 Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kabely a dráty (krome elektrických) vyrobené z bežných kovu; drobné kovové predmety; kovové roury a trubky; zboží z bežných kovu nezahrnuté do jiných tríd; upevňovací prvky, zejména nýty a nýtovací matice, šrouby, odstranovače šroubů, křídlaté matice, svařitelné svorníky, konzoly a sponky, svařitelné konzoly;matice a upevňovače matic, zejména samosvorné matice, přivařované matice, uzavřené matice, křídlaté matice, lisovací matice, klecové matice a podložky;šrouby, zejména závitořezné a samořezné šrouby, závitotvorné šrouby, šrouby a kotevní svorníky a šroubovací zátky;šroubové spoje a části šroubových spojů, zejména závitové vložky, rozpínací vložky a objímky, lisovací vložky, přírubové vložky, šroubové závitové vložky, trubkové závitové vložky, šroubová závitová pouzdra, šroubové závitové vinuté vložky a pouzdra zapalovacích svíček;kalibry používané ve šroubových spojích s drátovým závitem nebo bez něho, zejména kalibry šroubových závitů a kalibry slícování;čepy;samosvorné drátové upevňovací prvky;skryté upevňovací prvky;příchytky pro kabely, pro potrubí, pro dráty, pro ozdobné pásky, pro obkládací desky, pro izolace, pro koberce; nýty; slepé nýty;samoprůrazné nýty;zásobníky s nýty;nýtované svorníky; trubky; šroubové spoje a části šroubových spojů používané ve vrtaných, lisovaných nebo závitových otvorech;šroubové závitové vinutí;zajištění šroubů;vložky;očka;hřeby;svarové kolíky;kolíkové a objímkové upevňovací prvky;svarové šrouby;matice sjednocené s podložkou;momentové matice;běžné momentové matice;izolační podložky;hlavice; hrebíky; sešívací svorky;řemeny;háčky; svorky; kolena;kabelové příchytky;kabelové koncovky;formy pro lisování vstřikováním;kovové stavební kotevní prvky pro budovy;všechno výše uvedené zboží z obecných kovů.
7 Stroje a obrábecí stroje; pohony a motory (neurcené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací soucásti do stroju (s výjimkou soucástí pro pozemní vozidla); mechanické náradí; elektricky, hydraulicky a pneumaticky poháněné nástroje; obrábecí stroje; mechanické nářadí;motorové přenosné nástroje;ovládací mechanismy pro stroje, motory a hnací stroje;všechny výše uvedené nástroje a stroje, zejména na nýtování s jednou nebo více hlavami, samoprůrazné nýtování, nýtování slepými nýty, kroužkování, upevňování, sváření, řezání závitů, montáž, dopravu dílů, umisťování dílů, lisování vstřikováním, lisování za studena;elektronické a elektrické svářecí stroje pro přichycování matic, svorníků a konzol k automobilové karoserii;přístroje pro přivařování svorníků obsahující ovládání svařovacího stroje, dávkovač svorníků, svářecí hlavu nebo svářecí pistoli a jednotku k dodávání kapaliny a/nebo plynu do pistole;pneumaticky poháněné nástroje pro výrobu kruhových otvorů do šestihranných otvorů a také dávkovač pro chemické kotvicí směsi a jejich části;mechanicky poháněné nástroje, stroje a jejich části, zejména pro ustavení a montáž připevňovacích prvků, zejména nýtů, slepých nýtů, nýtovacích matic, samoprůrazných nýtů a pro instalaci plastových a kovových upevňovacích prvků, které jsou používány v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení a pro spojení a odpojení šrouby a šroubovými vložkami;závitořezné nástroje na šrouby;nástroje s navíječkou pro drátové závitové vložky a drátová závitová pouzdra nebo bez ní;nástroje pro instalaci šroubové závitové vinuté vložky, zejména závitníky, navíječky, zavaděče závitové vložky, mechanické nástroje, rozpěry a pneumatické a ruční odlamovače unašeče;doplňovací zásobníky svorníků pro jejich přivařování;formy pro ustavení nýtů, pro lisování vstřikováním;elektrické motory;lineární elektrické motory;elektrické motory pro svářecí stroje, pro upevňovací přístroje, pro nýtování, pro samoprůrazné nýtování;nástroje, přístroje a stroje používané při spojování šroubovými spoji a jejich částmi; vrtací jádrové korunky; závitníky používané ve šroubových spojích s drátovými závity nebo bez nich, protahovací závitníky;závitovací stroje;navíjecí automaty pro drátové závitové vložky;rytecké stroje;zaváděcí nástroje pro drátové závitové vložky a šroubová závitová pouzdra;zarážecí nástroje pro zarážení kotev;poháněné ustavovací a instalační nástroje pro drátové závitové vložky, pro spony, pro upevňovací prvky;dávkovače dílů pro dávkování dílů do strojů, do instalačních nástrojů, do ustavovacích nástrojů, do montážních nástrojů, do svařovacích strojů;dávkovače dílů pro dávkování spon;nástroje na pěchování;svěrné objímky;seřizovací nástroje pro seřízení svařovacích nástrojů, svařovacích strojů;stroje pro přivařování svorníků;stroje pro přikládání nebo přiváření víček na svorníky;svařovací hlavy;zařízení pro dodávku plynu;zařízení pro dodávku inertního plynu;tvářecí stroje; cásti a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; tlumiče vibrací pro stroje.
8 Rucní nástroje a náradí (ovládané rucne); ruční nástroje, všechny pro nýtování, kroužkování, upevňování, montáž;svářecí pistole s ručním pohonem;ruční nástroje a nástroje pro ustavení upevňovacích prvků, zejména pro ustavení nýtů a nýtovacích matic a pro instalaci plastových a kovových upevňovacích prvků, které jsou používány v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení;ustavovací nástroje pro šroubovací kotvy;závitníky pro řezání vnitřních závitů v nýtovacích maticích; klíce; kleště pro manuální činnost;kleště na závitové tyče;kleště na závitová táhla;kladiva a nýtovače;ruční nástroje a stroje a jejich části používané ve šroubových spojích, zejména závitořezné nástroje na šrouby, zavaděče a vytahovače drátových závitových vložek a drátových závitových pouzder;ruční nástroje pro vkládání a vytahování vinutých vložek, zejména závitníky, navíječky, zavaděče závitové vložky, vytahovače a odlamovače unašeče;ruční nástroje a stroje používané při spojování šroubovými spoji a jejich částmi, zejména závitořezné nástroje na šrouby, nástroje s navíječkou pro drátové závitové vložky a drátová závitová pouzdra nebo bez ní;děrovací nástroje s ručním pohonem pro výrobu kruhových otvorů do šestihranných otvorů;ruční nástroje na řezání závitu pro obnovení závitů na šroubech, čepech kola a podobně;ruční nástroje pro přikládání víček na svorníky;závitníky používané ve šroubových spojích s drátovými závity nebo bez nich, protahovací závitníky;ruční závitořezné nástroje na šrouby; vrtací korunky; ruční navíjecí nástroje pro drátové závitové vložky;ruční nástroje pro závádění drátových závitových vložek a šroubových závitových pouzder;nástroje s ručním pohonem pro ustavení a instalaci nýtů, nýtovacích matic, samoprůrazných nýtů, drátových závitových vložek, sponek, upevňovacích prvků, sad pro opravu závitů.
9 Přístroje a nástroje vědecké, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci) a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu ; elektronicky ztvárněné katalogy upevňovacích prvků na počítačových discích;hardware používaný při skládání elektronických jednotek;svářecí zařízení, zejména elektronické zařízení pro sváření obloukem;systémy sváření obloukem obsahující zejména zařízení pro svařování elektrickým obloukem;zdroje elektřiny;ovladače elektřiny pro svařování svorníků; elektrické a elektronické soucásti; mechanické, elektromechanické a elektronické spínače;elektricky ovládané nástroje pro ustavení nýtů, slepých nýtů, samoprůrazných nýtů, nýtovacích matic;měření drátových závitových vložek a síly pro ustavení různých nýtů;elektricky poháněné nástroje pro zavádění pouzder; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; zarízení ke zpracování dat a pocítace; elektronické notebooky; pocítacový software (nahraný); elektronické oznamovací tabule, elektronické poznámkové tabule, obrazovky, monitory, počítačové periferní zařízení, počítačové klávesnice, počítačové paměti; svarovací elektrody; interface (rozhraní) pro pocítace; prístroje pro dohlížení/monitoring; kalibry používané ve šroubových spojích s drátovým závitem nebo bez něho, kalibry šroubových závitů, kalibry slícování, elektrické svářecí přístroje a nástroje;elektrické přístroje a nástroje na svařování svorníků;ovladače svářecích hlav;ovladače svařování; soucásti a zarízení pro vše výše uvedené; počítačový software pro získávání, pro ukládání a pro analyzování dat vytvořených v průběhu výrobního procesu;počítačový software pro kontrolu upevňování nebo montáže;software pro nastavení nýtování nebo pro přezkušování svarů; spínadla.
20 Zboží (nezařazené do jiných tříd) z plastu;upevňovací prvky;kompletní řada plastových upevňovacích prvků různých druhů používaných pro různé průmyslové a komerční aplikace včetně připevnění, připnutí, narážení, zasunutí a nastrčení;plastové upevňovací prvky se závitem nebo bez závitu, zejména spony obložení, krycí spony, spony na koberec, izolační pojistné kroužky, ochranné kryty na závity, klínová lůžka, sestavy klínu a vačky, ochranné kryty brzdového potrubí, ochranné kryty palivového potrubí, ochranné kryty potrubí, konzoly, rozpěry, lokátory, izolace, čepy a sestavy průchodek, matice se závitem, matice bez závitu, narážecí matice, ozdobné kryty, záslepky do otvorů, rozpěry, podložky, šroubovací zátky, drátové závitové vložky včetně takových, které mohou být zavedeny v plastových pásech pro podávací zásobníky;plastová tělesa (rukávy) pro kovové drátové závitové vložky;plastové křídlaté matice;kabelové příchytky;kabelové spojky;kabelové příchytky;kryty kabelů a vodičů;držáky pro potrubí/trubky a vedení;plastové nýty;zaslepené upevňovací prvky, potrubí a trubky;samosvorné drátové upevňovací prvky;závory;sponky;příchytky pro kabely, pro potrubí, pro dráty, pro ozdobné pásky, pro obkládací desky, pro izolace;nýty;nýtovací matice;zásobníky pro upevňovací prvky;trubky;šrouby;šroubové spoje a části šroubových spojů používané ve vrtaných, lisovaných nebo závitových otvorech;šroubovací kotvy;šroubová závitová pouzdra;šroubové závitové vinutí;zajištění šroubů;vložky;závitové vložky;očka;hřeby;matice;matice sjednocené s podložkou;momentové matice;běžné momentové matice;samosvorné matice;izolační podložky;hřebíky;sešívací svorky;háčky;svorky;kolena;kabelové příchytky;kabelové koncovky;hlavice;krycí čepičky;patentky;stabilizátory;pečetítka;izolační materiály;držáky pro podlouhlé objekty jako je potrubí a kabely;držáky s šestihrannou strukturou;koberce, vnitřní obložení a krycí panely;matice pro uchycení ke svorníkům;pojistné kroužky pro uchycení ke svorníkům;sestavy čepů;sestavy průchodek;plastové pásy naplněné upevňovacími prvky, s vložkami, se sponami, se šrouby, s nýty pro podávací zásobníky;všechno výše uvedené zboží nevyrobené z kovu.
FR6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes; attaches, en particulier rivets et écrous à river, verrous, boulons foirés, vis à serrage à main, goujons soudables, équerres et agrafes, équerres soudables;écrous et attaches à écrou, en particulier écrous autofreinés, écrous à souder, écrous borgnes, écrous à oreilles, écrous-rivets, écrous à cage et rondelles;vis, en particulier vis autotaraudeuses et autoperceuses, vis autotaraudeuses par déformation de matière, vis et boulons d'ancrage et vis d'obturation;connexions à vis et pièces de connexions à vis, en particulier inserts filetés, inserts et manchons à expansion, inserts à rivures, inserts à brides, inserts filetés à vis, inserts filetés à tuyaux, douilles filetées à vis, inserts et manchons hélicoïdaux filetés à vis pour bougies;jauges pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, en particulier jauges de filetage de vis et jauges de niveau;robinets;attaches de câbles autoblocantes;boulons sertis;attaches pour câbles, tuyaux, fils, bandes décoratives, plaques de recouvrement, matériaux d'isolation, tapis; rivets; rivets aveugles;rivets autoperceurs;magasins de rivets;goujons rivés; tubes; connexions à vis et pièces de connexions à vis pour trous percés, moulés ou filetés;bobines de vis filetées;adhésifs freins-filets;pièces encastrées;oeillets;clous;tiges de soudure;attaches à tige et à tête carrée;vis soudées;écrous à rondelles intégrées;écrous de serrage;écrous de serrage prédominant;oeillets;bouchons; clous; agrafes;sangles;crochets; colliers de fixation; coudes;connecteurs de câbles;terminaux de câblage;formes de moulage par injection;pièces d'ancrage métalliques pour bâtiments;tous les produits précités étant en métaux communs.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils électriques; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques; machines-outils; outillage électrique;outils électriques portables;dispositifs de commande de machines et de moteurs;tous les outils et machines précités, en particulier pour la fixation de rivets à une ou plusieurs têtes, fixation de rivets auto-perçants, fixation de rivets aveugles, oeillets, attache, soudage, filetage, assemblage, transport de pièces, placement de pièces, moulage par injection, pression par flux froid;machines à souder électroniques et électriques pour fixation d'écrous, goujons et équerres à la carrosserie d'automobiles;appareils de soudage de goujons comprenant une commande de soudage, un dispositif d'alimentation en goujons, une tête de soudage ou un pistolet de soudage et une unité d'alimentation du pistolet en liquide et/ou gaz;outils pneumatiques pour arrondir des trous hexagonaux et distributeurs de composés chimiques d'ancrage et leurs pièces;outils électriques, machines et leurs pièces, en particulier pour la pose et l'assemblage d'attaches, notamment rivets, rivets aveugles, écrous à river, rivets autoperçants et pour l'installation d'attaches en plastique et métal, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion, et pour vis, connexions d'inserts à vis et extraction;outils de taraudage de vis;outils avec et sans préenrouleurs pour l'insertion de filets rapportés et douilles filetées;outils pour la mise en place d'inserts hélicoïdaux filetés à vis, en particulier tarauds, préenrouleurs, mandrins, outils électriques, entretoises et outils pneumatiques et manuels de rupture de tenons;dispositifs d'alimentation en goujons pour soudage;filières pour la pose de rivets, pour le moulage par injection;moteurs électriques;moteurs électriques linéaires;moteurs électriques pour appareils de soudage, appareils d'attache, pose de rivets, pose de rivets autoperçants;outils, appareils et machines pour connexions à vis et leurs pièces; forets; tarauds pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, tarauds de niveau;machines à fileter;bobineuses pour inserts à filets rapportés;machines à graver;outils de pose d'inserts à filets rapportés et douilles filetées à vis;outils de pose d'ancrages d'entraînement;outils électriques de pose et d'installation d'inserts filetés à vis, attaches et fixations;dispositifs d'alimentation en pièces de machines, outils d'installation, outils de pose, outils d'assemblage, machines à souder;dispositifs d'alimentation en attaches;emboutissoirs d'outils;manchons de pression;outils pour l'ajustement d'outils de soudage, machines de soudage;machines de soudage de goujons;machines permettant d'appliquer ou de souder des têtes sur des tiges;tête de soudage;dispositifs d'approvisionnement en gaz;dispositifs d'approvisionnement en gaz inerte;machines à moulurer; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; amortisseurs de vibrations pour machines.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; outils à main, tous pour rivetage, pose d'oeillets, fixation et assemblage;pistolets de soudage actionnés manuellement;outils à main et outils pour la pose d'attaches, en particulier pose de rivets et écrous à river et installation d'attaches en plastique et métal, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion;outils de pose de vis d'ancrage;tarauds pour formation de filetage interne de vis dans des écrous à river; clés; pinces pour opérations manuelles;pinces pour tiges de vis;pinces pour bielles filetées;marteaux et rivetiers;outils à main et machines et leurs pièces pour connexions à vis, en particulier outils de taraudage de vis, outils d'insertion et extraction de filets rapportés et douilles filetées;outils à main pour la mise en place et l'extraction d'inserts hélicoïdaux, en particulier tarauds, préenrouleurs, mandrins, extracteurs et outils de rupture de tenons;outils à main et machines pour connexions à vis et leurs pièces, en particulier outils de taraudage de vis, outils avec ou sans préenrouleur pour insertion de filets rapportés et douilles filetées;outils de poinçonnage actionnés manuellement pour arrondir des trous hexagonaux;outils à main de coupe de filets pour restauration de filets de boulons, goujons et assimilés;outils à main pour application de têtes sur des goujons;tarauds pour connexions à vis avec ou sans filet rapporté, tarauds de niveau;outils manuels de taraudage de vis; mèches; bobineuses manuelles pour inserts à filets rapportés;outils manuels pour lapose d'inserts à filets rapportés et douilles filetées à vis;outils manuels de pose et mise en place de rivets, écrous à river, rivets autoperçants, inserts filetés à vis, attaches, fixations, kits de réparation de filets.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; présentation électronique de catalogues de produits de fixation sur disques compacts;matériel d'assemblage d'unités électroniques;équipements de soudage, en particulier machines à souder électroniques à l'arc;systèmes de soudage à l'arc comprenant essentiellement des machines à souder électriques à l'arc;sources d'alimentation;commandes électriques pour soudage de goujons; composants électriques et électroniques; commutateurs mécaniques, électromécaniques et électroniques;outils électriques pour la pose de rivets, rivets aveugles, rivets autoperçants, écrous à river;mesure d'inserts filetés à vis et pose de différents rivets;outils électriques d'insertion de douilles; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; agendas électroniques; logiciels informatiques (enregistrés); tableaux indicateurs électroniques, tableaux d'affichage électroniques, écrans, moniteurs, périphériques informatiques, claviers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur; électrodes pour la soudure; interfaces pour ordinateurs; appareils de surveillance; jauges pour connexions à vis avec ou sans filets rapportés, jauges de filetage de vis, jauges de niveau, appareils et instruments électriques de soudage;appareils et instruments électriques de soudure de goujons;contrôleurs de têtes de soudage;contrôleurs de soudage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; logiciels de saisie, collecte et analyse de données générées pendant des processus de fabrication;logiciels de commande de fixations et assemblages;logiciels de vérification de pose et soudage de rivets; coupleurs.
20 Produits en matières plastiques (non compris dans d'autres classes);attaches;gamme complète d'attaches en plastique sous différentes formes, utilisées dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris la fixation, l'accrochage, le branchement et la connexion;attaches filetées ou non filetées en plastique, en particulier attaches d'accessoires, attaches de moulages, attaches de tapis, dispositifs de retenue d'isolation, têtes de protection filetées, culots poussoirs, assemblages de culots et cames, protections pour conduites de freins, protections pour canalisations de carburant, protections pour tuyaux, équerres, entretoises, pieds de positionnement, isolateurs, assemblages de chevilles et rondelles, écrous filetés, écrous non filetés, écrous à pousser, têtes décoratives, bouchons, entretoises, rondelles, vis d'obturation, inserts filetés à vis, y compris ceux pouvant être placés sur des bandes en plastique pour alimentation de magasin;structures (manchons) en plastique pour inserts filetés à vis métalliques;écrous à oreilles en plastique;frettes de câblage;brides pour câbles;serre-câbles;couvre-câbles et fils;supports de tuyaux/tubes et conduites;rivets en plastique;attaches aveugles, tuyaux et tubes;attaches de fils à blocage automatique;verrous;agrafes;attaches pour câbles, tuyaux, fils, bandes décoratives, plaques de recouvrement, matériaux d'isolation;rivets;écrous à river;magasins d'attaches;tubes;vis;connexions à vis et pièces de connexions à vis pour trous percés, moulés ou filetés;vis d'ancrage;douilles filetées à vis;bobines de vis filetées;adhésifs freins-filets;pièces encastrées;inserts filetés;oeillets;clous;écrous;écrous à rondelles intégrées;écrous de serrage;écrous de serrage prédominant;écrous à blocage automatique;oeillets;clous;agrafes;crochets;colliers de fixation;coudes;connecteurs de câbles;terminaux de câblage;bouchons;bouchons de protection;boutons-pression;stabilisateurs;joints;isolateurs;supports pour objets allongés tels que tuyaux et câbles;supports à structure en nid d'abeille;tapis de sol, finitions et panneaux de recouvrement;écrous pour fixation de goujons;dispositifs de retenue pour fixation de goujons;assemblages de chevilles;assemblages de rondelles;bandes en plastique avec attaches, inserts, fixations, vis, rivets pour dispositifs d'alimentation de magasins;tous les produits précités non métalliques.
EN6 Common metals and their alloys; metal building materials; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; fasteners, in particular rivets and rivet nuts, bolts, stripper bolts, thumbscrews, weldable studs, brackets, and clips, weldable brackets; nuts and nut fasteners, in particular self-locking nuts, weld nuts, cap nuts, wing nuts, clinch nuts, cage nuts and washers; screws, in particular self-tapping and self-drilling screws, thread forming screws, screw and bolt anchors and screw plugs; screw connections and parts of screw connections, in particular thread inserts, expansion inserts and sleeves, clinch inserts, flange inserts, screw thread inserts, pipe thread inserts, screw thread bushings, spark plug screw thread helical inserts and bushings; gages for use in screw connections with or without wire thread, in particular screw thread gages and flush gages; taps; self-locking wire fasteners; blind fasteners; clips for cables, for pipes, for wires, for decorative strips, for cover plates, for isolation, for carpets; rivets; blind rivets; self piercing rivets; rivet magazines; riveted studs; tubes; screw connections and parts of screw connections for use in drilled, in molded or threaded holes; screw thread coils; screw locks; inserts; eyelets; studs; weld pins; pin and collar fasteners; weld screws; nuts with integrated washers; torque nuts; prevailing torque nuts; grommets; caps; nails; staples; straps; hooks; clamps; elbows; cable connectors; cable terminals; forms for injection molding; metal construction anchors for buildings; all afore mentioned goods of common metal.
7 Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); power tools; electric, hydraulic and pneumatic power tools; machine tools; electric tools; power operated portable tools; control mechanisms for machines, for engines and motors; all aforesaid tools and machines in particular for rivet setting with one or more heads, self piercing rivet setting, blind rivet setting, eyeletting, fastening, welding, threading, assembling, transporting of parts, placing of parts, injection molding, cold flow pressing; electronic and electric welding machines for attaching nuts, studs and brackets to an automobile body; stud welding apparatus comprising a welder control, a stud feeder, a welding head or a welding gun and a unit to supply fluid and/or gas to the gun; pneumatically powered tools for making round holes into hexagonal holes and also a dispenser for chemical anchoring compounds and parts therefor; power driven tools, machines and parts therefor, in particular for setting and assembling fasteners, in particular rivets, blind rivets, rivet nuts, self-piercing rivets and for installing plastic and metal fasteners which are used in a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on, and for use in screw and screw insert connections and extraction; screw-thread-tapping tools; tools with and without prewinders for inserting wire thread and wire thread bushings; tools for installing screw thread helical inserts, in particular taps, prewinders, mandrels, power tools, spacer and pneumatic and manual tang break-off tools; stud feeders for stud welding; dies for rivet setting, for injection molding; electrical engines; linear electrical engines; electrical engines for welding apparatus, for fastening apparatus, for rivet setting, for self piercing rivet setting; tools, apparatus, and machines for use in connection with screw connections and their parts; drill bits; taps for use with screw connection with or without wire thread, flush taps; threading machines; coiling machines for wire thread inserts; engraving machines; installation tools for wire thread inserts and screw thread bushings; driving tools for driving anchors; powered setting and installation tools for screw thread inserts, for clips, for fasteners; part feeders for feeding parts to machines, to installation tools, to setting tools, to assembly tools, to welding machines; part feeders for feeding clips; tool swages; compress sleeves; adjusting tools for adjustment of welding tools, welding machines; stud welding machines; machines for applying or welding caps onto studs; weld heads; gas supply devices; inert gas supply devices; molding machines; parts and fittings for all of the aforesaid goods; vibration dampers for machines.
8 Hand tools and implements (hand operated); hand tools all for riveting, eyeletting, fastening, assembly; manually operated welding guns; hand tools and tools for setting fasteners, in particular for setting rivets and rivet nuts and for installing plastic and metal fasteners which are used in a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on; setting tools for screw anchors; taps for internal screw thread forming in the rivet nuts; wrenches; pliers for manual operation; screw rod pliers; thread pull-rod pliers; hammers and riveters; hand tools and machines and parts therefor for use in screw connections, in particular screw-thread-tapping tools, tools for inserting and extracting wire thread and wire thread bushings; hand tools for installing and extracting helical inserts, in particular taps, prewinders, mandrels, extractors and tang break-off tools; manual tools and machines for use in connection with screw connections and their parts, in particular screw thread tapping tools, tools with and without prewinders for inserting wire thread and wire thread bushings; manually operated punching tools for making round holes into hexagonal holes; thread cutting hand tools for restoring threads on bolts, wheel studs and the like; hand tools for applying caps onto studs; taps for use with screw connection with or without wire thread, flush taps; screw-thread-tapping hand tools; drill bits; coiling hand tools for wire thread inserts; installation hand tools for wire thread inserts and screw thread bushings; hand operated setting and installation tools for rivets, rivet nuts, self piercing rivets, screw thread inserts, clips, fasteners, thread repair kits.
9 Scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electronic rendition of catalogs for fastening products on computer discs; hardware used in assembling electronic units; welding equipment, in particular electronic arc welders; arc welding system comprised primarily of electric arc welders; power sources; power controls for stud welding; electrical and electronic components; mechanical, electromechanical and electronic switches; electrically operated tools for setting rivets, blind rivets, self-piercing rivets, rivet nuts; measuring screw thread inserts and the force for setting the various rivets; electrically operated tools for inserting bushings; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; electronic notebooks; computer software (recorded); electronic indicator panels, electronic notice boards, screens, monitors, computer peripheral devices, computer keyboards, computer memories; welding electrodes; interfaces for computers; monitoring apparatus; gages for use with screw connections with or without wire thread, screw thread gages, flush gages, electric welding apparatus and instruments; electric stud welding apparatus and instruments; weld head controllers; weld controllers; parts and fittings for all of the aforesaid goods; computer software for acquisition, for accumulation, and for analysis of data generated during manufacturing processes; computer software for fastening or assembly controlling; rivet set and welding verification software; couplers.
20 Goods (not included in other classes) of plastics; fasteners; full line of plastic fasteners in different forms used for a variety of industrial and commercial applications including tie on, clip on, snap on, plug in and plug on; plastic fasteners of a threaded or non-threaded type, in particular trim clips, molding clips, carpet clips, insulation retainers, protective thread covers, wedge bases, wedge and cam assemblies, brake line shields, fuel line shields, pipe shields, brackets, spacers, locators, insulators, pin and grommet assemblies, threaded nuts, unthreaded nuts, push on nuts, decorative covers, hole plugs, spacers, washers, screw plugs, screw thread inserts including those that may be loaded in plastic strips for magazine feeding; plastic bodies (sleeves) for metal screw thread inserts; plastic wing nuts; cable ties; cable straps; cable clamps; cable and wire covers; pipe/tube and line holders; plastic rivets; blind fasteners, pipes and tubes; self locking wire fasteners; bolts; clips; clips for cables, for pipes, for wires, for decorative strips, for cover plates, for isolation; rivets; rivet nuts; fastener magazines; tubes; screws; screw connections and parts of screw connections for use in drilled, in molded or threaded holes; screw anchors; screw thread bushings; screw thread coils; screw locks; inserts; thread inserts; eyelets; studs; nuts; nuts with integrated washers; torque nuts; prevailing torque nuts; self-locking nuts; grommets; nails; staples; hooks; clamps; elbows; cable connectors; cable terminals; caps; covering caps; snap fasteners; stabilizers; seals; insulators; holders for elongated objects such as pipes and cables; holders with honeycomb structure; carpeting, trim and cover panels; nuts for attachment to studs; retainers for attachment to studs; pin assemblies; grommet assemblies; plastic strips loaded with fasteners, with inserts, with clips, with screws, with rivets for magazine feeding; all afore mentioned goods not of metal.

Emhart Teknologies, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Emhart Teknologies byl pořízen dne 05.01.2015 13:29.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění Emhart Teknologies, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů