MAX&MAXI - ochranná známka, majitel NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5956602
Reprodukce/Znění OZ MAX&MAXI - ochranná známka
MAX&MAXI
Třídy výrobků a služeb 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35
Vídeňské obrazové třídy 2.5.1 ; 2.5.22
Datum podání přihlášky 31.05.2007
Datum zveřejnění prihlášky 04.02.2008
Datum zápisu 18.03.2011
Datum konce platnosti 31.05.2017
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSČervená, bílá, modrá, zelená, žlutá, hnědá, béžová.
OZ tvořena pouze barvou ENRed, white, blue, green, yellow, brown, beige.
OZ tvořena pouze barvou FRRouge, blanc, bleu, vert, jaune, brun, beige.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
3
Prací a bělicí prostředky, máchací a namáčecí prostředky, zesvětlovací prostředky a barvicí přísady do prádla; škrob na prádlo; apretovací prostředky pro prádlo; přípravky na odstraňování skvrn (zařazené do třídy 3), sůl na skvrny, prostředky pro dodatečnou úpravu prádla, jmenovitě přípravky na máchání prádla a avivážní prostředky; přípravky pro čištění, leštění, drhnutí, odmašťování a broušení; mycí a čisticí prostředky pro domácnost; čisticí prostředky na dřevo, kovy, sklo, tapety, plasty, porcelán, kameninu, smalt, textilie, okna; mýdla; prostředky na ošetřování podlah a čisticí prostředky, čisticí pasty na koberce a textilie; prostředky k úklidu budov; osvěžovače vzduchu ve spreji; parfumerie, parfémy, toaletní voda, vonné oleje, aromatické oleje;prostředky k péči o tělo a krásu, kosmetika, kosmetické přípravky a přípravky pro péči o kůži, včetně podkladu pro líčení, líčidla, krycí přípravky, řasenky, oční stíny, tužky na oči a/nebo obočí, rtěnky, konturovací tužky na rty, balzámy na rty, pudr na obličej, tvářenky, hydratační přípravky, přípravky pro odlíčení, přípravky pro péči o nehty, laky na nehty, neléčivé pudry na tělo, neléčivé přípravky pro péči o kůži, zejména pleťová mléka, krémy, přípravky pro čištění, peeling, masky, přípravky pro péči o nohy; mýdla, pleťová mýdla, koupelové gely, koupelové oleje, koupelové soli, koupelové kuličky a koupelové přísady; přípravky pro péči o vlasy a úpravu vlasů, zejména šampony, kondicionéry, vlasové vody (lotions), laky na vlasy ve spreji a gely na vlasy; opalovací přípravky, ochranné oleje, krémy a mléka proti slunci; toaletní přípravky (zařazené do třídy 3); deodoranty pro osobní potřebu; přípravky pro holení; zubní pasty, přípravky pro péči o zuby, přípravky pro ústní hygienu (nikoliv pro léčebné účely); kameny hladicí; pokojové vůně, kadidlové tyčinky, potpourri (směsi voňavých látek) a vonné sáčky; náplasti pro kosmetické účely; výrobky z papíru a/nebo celulózy (zařazené do třídy 3), zejména kosmetické ubrousky, kosmetické ubrousky s pudrem, ubrousky napuštěné pleťovou vodou, vata, vatové tyčinky, vatové tampony; sady a dárková balení s kosmetikou, přípravky pro péči o kůži a/nebo vlasy.

Préparation pour blanchir et lessiver, produits de rinçage et de trempage, produits éclaircissants et additifs colorants pour le linge; empois; apprêts pour le linge; produits détachants (compris dans la classe 3), sel détachant, produits de post-traitement du linge, à savoir produits de rinçage et de trempage; préparations pour nettoyer, polir, récurer, dégraisser et abraser; produits de rinçage et de nettoyage a usage domestique; produits nettoyants pour bois, métaux, verre, tapis, plastique, porcelaine, faïence, émail, textiles, vitres; savons; produits de nettoyage et d'entretien des sols, pâtes nettoyantes pour tapis et textiles; produits nettoyants pour bâtiments; sprays désodorisants pour rafraîchir l'air; parfumerie, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles parfumées;cosmétiques, cosmétiques et produits pour les soins de la peau, y compris fonds de teint, maquillage, fards à retoucher, mascara, fards à paupières, crayons pour maquiller les yeux et/ou les sourcils, bâtons de rouge à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, poudre pour le visage, fards à joues, produits hydratants, démaquillants, produits de soin des ongles, vernis à ongle, poudres non médicales pour le corps, produits de soin de la peau non médicaux, en particulier lotions, crèmes, nettoyants, exfoliants, masques, produits de soins des pieds; savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain et additifs pour le bain; produits de soins des cheveux et produits coiffants, en particulier shampooings, après-shampooings, lotions pour les cheveux, bombes de laque et gels pour les cheveux; produits de bronzage, huiles, crèmes et lotions solaires; produits de toilette (compris dans la classe 3); déodorants; produits pour le rasage; dentifrices, produits d' hygiène dentaire, produits d' hygiène buccale (non à usage médical); pierre à adoucir; parfums d'ambiance, baguettes d'encens, pot-pourri et sachets; emplâtres à usage cosmétique; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), en particulier serviettes cosmétiques, serviettes cosmétiques avec de la poudre, serviettes imprégnées de lotion, ouate, bâtonnets ouatés, tampons d'ouate; kits et emballages cadeaux avec cosmétiques, produits de soins de la peau et/ou des cheveux.

Bleaching preparations and other substances for laundry use, fabric conditioners and soaking preparations, brighteners and dye additives for laundry; laundry starch; laundry starch; stain removing preparations (included in class 3), stain removing salts, aftertreatment preparations for laundry, namely fabric conditioners and fabric softeners; cleaning, polishing, scouring, degreasing and abrasive preparations; rinsing and cleaning preparations for household use; cleaning preparations for wood, metals, glass, wallpaper, plastic, porcelain, earthware, enamel, textiles, windows; soaps; floor care preparations and floor cleaning preparations, cleaning pastes for carpets and textiles; preparations for cleaning buildings; fragrant air freshening sprays; perfumery, perfumes, eau de toilette, essential oils, scented oils;cosmetics and skin care products, including foundation, make-up, concealers, mascara, eyeshadow, eye and/or eyebrow liners, lipsticks, lip liner pencils, lip balms, facial powders, blusher, moisturiser, make-up remover, nail care preparations, enamel for nails, non-medicated body powder, non-medicated skin care products, in particular lotions, creams, cleaning preparations, scrubs, masks, foot care preparations; soaps, skin soaps, bath gels, bath oils, salts for bath use, bath pearls and body soaks; hair care and hair styling preparations, in particular shampoo, conditioners, hair lotions, hairsprays and hair gels; tanning preparations, sunscreen oils, creams and lotions; toilet preparations (included in class 3); deodorants for personal use; shaving preparations; dentifrices, dental care preparations, oral hygiene preparations (all for non-medical purposes); pumice stone; scented room fragrances, incense sticks, potpourri and sachets; plasters for cosmetic purposes; goods of paper and/or cellulose (included in class 3), in particular cosmetic wipes, cosmetic wipes with powder, cloths impregnated with cosmetic lotions, cotton wool, cotton sticks, cotton wool pads; kits and gift sets containing cosmetics, skin and/or hair care preparations.

5
Dietetické výrobky pro lékařské účely a/nebo pro děti a nemocné (včetně dietetických potravin); dietetické potraviny pro lékařské účely, zejména dietetické pečivo, dietetické cukrovinky, dietetické ovocné konzervy a želé, dietní marmelády, diabetické čokolády, diabetické pralinky, diabetické bonbony, diabetické sladkosti; potravinové doplňky pro léčebné účely, jmenovitě přípravky pro doplnění denní spotřeby esenciálních výživných látek, zejména vitaminy, vitaminové přípravky, minerální látky, stopové prvky, mastné kyseliny a pivní kvasnice, balastní látky, zdrojové prostředky, také ve formě tablet, emulzí, kapslí, dražé, prášků, granulátů, tabulek, tyčinek a vláknitých jader; potravinové doplňky pro neléčebné účely na bázi bílkovin, tuků, mastných kyselin, s přídavkem vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, jednotlivě nebo v kombinaci; potravinové doplňky pro neléčebné účely na bázi uhlohydrátů, balastních látek, s přídavkem vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, jednotlivě nebo v kombinaci; léky, farmaceutické výrobky, jakož i preparáty pro péči o zdraví; kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; papír proti molům; fungicidy, herbicidy; dezodorační osvěžovače vzduchu; výrobky z papíru a/nebo celulózy (zařazené do třídy 5), zejména hygienické vložky, dámské vložky, tampony, slipové vložky, pleny pro inkontinentní pacienty, menstruační kalhotky.

Produits diététiques à usage médical et/ou d'enfants et malades (y compris aliments diététiques); aliments diététiques à usage médical, en particulier pâtisseries diététiques, confiseries diététiques, conserves et gelées de fruits diététiques, confitures de régime, chocolats, pralines, bonbons, sucreries pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir produits pour compléter l'apport quotidien en nutriments essentiels, en particulier vitamines, préparations vitaminées, minéraux, oligo-éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, également sous forme de comprimés, émulsions, capsules, dragées, poudres, granulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines, de matières grasses, d'acides gras avec adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou combinés; compléments alimentaires à usage autre que médical à base d' hydrates de carbone et de fibres avec adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments, seuls ou combinés; Médicaments, produits pharmaceutiques et préparations hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; papier antimites; fongicides, herbicides; sprays désodorisants pour intérieurs; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 5), en particulier bandes hygiéniques, serviettes périodiques, tampons, protège-slips, langes pour incontinents, slips périodiques.

Dietetic substances adapted for medical use and/or for children and invalids (including dietetic foodstuffs); dietetic foodstuffs for medical purposes, in particular dietetic bakery products, dietetic confectionery, dietetic preserved fruits and fruit jams, dietetic jams, chocolate, pralines and sweets and confectionery for diabetics; food supplements for medical purposes, namely preparations to supplement daily requirements of essential nutrients, in particular vitamins, vitamin preparations, minerals, trace elements, fatty acids and brewer's yeast, roughage, bulk-forming agents, also in the form of tablets, emulsions, capsules, dragees, powders, granules, bars and fibrous cores; food supplements not adapted for medical use, with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination; food supplements not adapted for medical use, with a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination; Medical, pharmaceutical and sanitary preparations; food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin; moth paper; fungicides, herbicides; deodorising room sprays; products of paper and/or cellulose (included in class 5), in particular hygienic bandages, sanitary napkins, tampons, panty liners, incontinence napkins, sanitary pants.

8
Ruční nástroje a přístroje, zařazené do třídy 8; nože, vidličky a lžíce, také ze vzácných kovů;sečné a bodné zbraně, elektrické holicí strojky, jakož i elektrické strojky na stříhání vlasů a postřihovací stroje (ruční nástroje) a nástroje na stříhání nehtů.

Outils et instruments à main entraînés manuellement compris dans la classe 8; coutellerie, fourchettes et cuillers, également en métaux précieux;armes blanches, rasoirs et tondeuses et rasoirs à cheveux (instruments à main) et coupe-ongles.

Hand tools and implements (hand-operated) (included in class 8); cutlery, including cutlery of precious metal;side arms, razors and hair-cutting and shaving devices (hand implements) and nail clippers.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, včetně baterií a akumulátorů, přepěťové chrániče; přístroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku a obrazu, elektronické a optické přístroje pro příjem zpráv, obrazu, textu, řeči a dat, přístroje pro zpracování, vysílání, přenos, zprostředkování, ukládání a výdej zpráv, zejména počítače, notebooky (počítače) a zejména z nich sestávající počítačové systémy, počítačové periferie včetně obrazovek, klávesnic, počítačových myší, tiskáren, paměťových nosičů (také externích), včetně USB-paměťových jednotek, jakož i zejména televizní přístroje, rádia, videorekordéry, přehrávače kompaktních disků, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, stereo systémy a přístroje, telefony, mobilní telefony, faxové přístroje, modemy, zařízení pro hraní her přizpůsobená pouze pro televizní přijímače, elektronické diáře; magnetické nosiče dat, optické nosiče záznamu, s a bez záznamu, gramofonové desky, exponované filmy; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky); polovodičové prvky, elektrické a elektronické komponenty, elektrické a elektronické obvody a plošné spoje, jakož i desky tištěných spojů (zařazené do třídy 9), mikroprocesory, integrované obvody, smart karty; počítačový software, počítačové programy uložené na nosičích dat (také operační systémy) a zejména z nich sestávající programové systémy, jakož i databáze a programové knihovny, programy počítačových her; hasicí přístroje; poplašné přístroje; brýle, zejména brýle na čtení a sluneční brýle, včetně pouzder na brýle; elektrické žehličky; podložky pod myš; součásti ze všech výše uvedených přístrojů a nástrojů.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, y compris batteries et accumulateurs, limiteurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image, appareils électriques, électronique et optiques d'émission de messages, d'images, de textes, d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, d'intervention, de mémorisation de voix et de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs de poche et principalement les systèmes informatiques qui en sont composés, périphériques d'ordinateurs y compris moniteurs, claviers, souris, imprimantes, supports de mémoire (également externes), y compris fiches USB, ainsi qu'en particulier téléviseurs, radios, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, installations et équipements de stéréophonie, téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, modems, jeux vidéos en tant qu'accessoires d'un téléviseur, agendas électroniques; supports magnétiques d´enregistrement, supports optiques d'enregistrement, avec ou sans enregistrement, disques acoustiques, films exposés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; semi-conducteurs, composants électriques et électroniques, commutateurs électriques et électroniques et circuits imprimés et plaquettes de circuits imprimés (compris dans la classe 9), microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à circuits intégrés; logiciels, programmes informatiques (également systèmes d'exploitation) enregistrés sur supports de données et systèmes de programmes composés principalement de ceux-ci, ainsi que banques de données et bibliothèques, programmes de jeux pour ordinateurs; extincteurs; appareils d'alarmes; lunettes, en particulier lunettes de lecture et de soleil, y compris étuis; fers à repasser électriques; tapis de souris; pièces de tous les appareils et instruments précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, including batteries and accumulators, power surge protection equipment; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, electric, electronic and optical apparatus for the recording, processing, sending, transmission, relaying, storage and output of messages, images, text, speech and data, in particular computers, notebooks and computer systems mainly consisting thereof, computer peripheral devices, including monitors, keyboards, computer mice, printers, storage media (including external storage media), including USB sticks, and in particular television sets, radios, video recorders, CD players, DVD players, MP3 players, stereo systems and equipment, telephones, mobile telephones, fax machines, modems, video games adapted for use with television receivers only, electronic diaries; magnetic data carriers, optical data media, all with and without recordings, recording discs, exposed films; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; semi-conductor, electric and electronic components, electric and electronic switches and printed circuits and circuit boards (included in class 9), micro-processors, intergrated circuits, smartcards; computer software, computer programs (including operating systems) recorded on data carriers, and program systems, databases and program libraries mainly consisting thereof, games programs for computers; fire-extinguishing apparatus; alarm apparatus; spectacles, in particular reading glasses and sunglasses, including cases; electric irons; mouse pads; parts of all the aforementioned apparatus and instruments.

14
Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; hodinářské a chronometrické nástroje.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.

15
Hudební nástroje.

Instruments de musique.

Musical instruments.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 16); výrobky z papíru a/nebo celulózy (zařazené do třídy 16), zejména toaletní papír, toaletní ubrousky, ručníky, kuchyňské utěrky, kapesníky, kosmetické ubrousky, ubrousky, filtrační papír, dětské pleny; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (zařazené do třídy 16); psací a kreslicí potřeby;bytová akvária, bytová terária; tiskařské typy a tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 16), en particulier papier hygiénique, serviettes de toilette, essuie-mains, torchons de cuisine, mouchoirs, lingettes cosmétiques, serviettes, papier filtre, langes pour bébés; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans la classe 16; matériel d'écriture et de dessin; aquariums et terrariums d' intérieur; caractères typographiques et clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, included in class 16; products of paper and/or cellulose (included in class 16), in particular toilet paper, toilet tissues, hand towels, tea towels, handkerchiefs, cosmetic tissues, napkins, filter paper, babies' nappies; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastics materials for packaging included in class 16; writing and drawing implements; Indoor aquaria and terraria; printers' type and printing blocks.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; peněženky, ruksaky, cestovní tašky, kufry; deštníky, slunečníky (včetně stojanů na slunečníky) a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, sacs à dos, valises, malles; parapluies, parasols (y compris pieds pour parasols) et cannes; fouets et sellerie.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; bags, rucksacks, suitcases, trunks; umbrellas, parasols (including parasol stands) and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot; polštáře, matrace; nafukovací matrace.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, roseau, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; oreillers, matelas; matelas pneumatiques.

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; pillows, mattresses; air beds.

21
Potřeby a nádoby pro domácnost nebo pro kuchyňské použití (nevyrobené z drahých kovů ani jimi nepotažené); hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); štětky na holení a oprašovací štětce; smetáky, ruční náčiní na zametání; materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd; podložky pod horké nádobí; zahradnické rukavice a rukavice pro domácnost; kolíčky na prádlo, sušáky na prádlo, sušáky na prádlo.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); grattoirs et époussettes; balais, balais mécaniques; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; dessous de plats (ustensiles de table); gants de ménage et de jardinage; pinces à linge, étendoirs à linge, séchoirs à lessive.

Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); shaving brushes and brushes for dusting; brooms, hand tools for sweeping; brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; trivets (table utensils); gloves for gardening and household purposes; clothes-pins, drying racks for washing, clothes drying racks.

25
Oděvy; obuv; pokrývky hlavy.

Vêtements (habillement); articles de chaussures; chapellerie.

Clothing; footwear; headgear.

28
Hry, hračky, elektronické hry a videohry (s výjimkou jako přídavné přístroje k televizním přístrojům); gymnastické a sportovní zboží a zařízení nezahrnuté do jiných tříd; vánoční ozdoby a stojany.

Jeux, jouets, jeux électroniques et vidéo (excepté en tant qu'accessoires pour téléviseurs); articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations et pieds pour arbres de noël.

Games and playthings, electronic games and video games (except those adapted for use with television receivers); gymnastic and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations and stands.

29
Maso, uzeniny, ryby (včetně zpracovaných korýšů, ulitovců a měkkýšů), drůbež a zvěřina; masné, uzeninové, drůbeží, zvěřinové a rybí výrobky; masové výtažky; ovoce, zelenina, byliny a brambory v konzervované, sušené, vařené, mražené nebo hotové formě, včetně jader arašídů, ořechů, mandlí a jader kešu ořechů, také jako křupavé výrobky; výrobky z brambor, jmenovitě brambory ve smaženém, vařeném, fritovaném nebo výše uvedeném stavu, hranolky, bramborové krokety, bramborová kaše, bramborové knedlíky, opékané brambory; sladké a/nebo kořeněné křupavé výrobky, sestávající převážně ze sušeného ovoce, ořechů, bramborových výrobků, arašídových ořechů, mandlí a z jader kešu ořechů; maso, uzeniny, ryby, ovocné a zeleninové rosoly; marmelády a džemy; vejce; mléko, obzvlášť podmáslí, kyselé mléko, tvaroh, trvanlivé mléko a kondenzované mléko; mléčné výrobky, zejména máslo, přepuštěné máslo, sýr, tvaroh, sýrové konzervy, kefír, smetana, jogurt (také s přísadami ovoce), sušené mléko pro potravinářské účely; dezerty sestávající převážně z mléka, jogurtu, tvarohu, želatiny a/nebo smetany; nealkoholické mléčné a mléčné míchané nápoje, také s přídavkem kakaa, čokolády nebo kávy; jedlé oleje a tuky včetně margarínu a sádla; pomazánky, sestávající převážně z mléka a/nebo tuků, pokrmového tuku a směsí pokrmového tuku; oleje na vaření, tuky na vaření; masové, uzeninové, rybí, ovocné a zeleninové konzervy; pochoutkové saláty, jakož i mražené jídlo, směsi, polotovary (také nádivky) a hotová jídla, také konzervovaná, sestávající převážně z masa, uzenin, ryb, drůbeže, zvěřiny, upraveného ovoce a zeleniny, luštěnin, sýrů, vajec, brambor, kukuřice a/nebo bramborových výrobků; nakládané zeleninové směsi; výtažky masového vývaru a jiné přípravky z masového vývaru, zejména zrnité masové vývary; polévky připravené k vaření, polévkové koncentráty; polévkové výrobky, zejména kostky masového o zeleninového vývaru, polévková koření ve formě pasty, zeleninové výtažky jako přísady do jídel a masa.

Viande, charcuterie, poisson (y compris crustacés, coquillages et mollusques préparés), volaille et gibier; viandes, charcuteries, volailles, gibiers et poissons; extraits de viande; fruits, légumes, herbes et pommes de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée, y compris cacahuètes, noix, amandes noix de cajou, également à grignoter; produits à base de pommes de terre, à savoir pommes de terre rissolées, cuites à l'eau, frites ou précuites, pommes frites, croquettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées; articles à grignoter sucrés et/ou épicés, principalement composés de fruits séchés, de noix, de produits à base de pommes de terre, de cacahuètes, d'amandes et de noix de cajou; gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, en particulier petit-lait, lait sûri, lait caillé, conserves de lait et lait concentré; produits laitiers, en particulier beurre, huile de beurre, fromages, fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de lait, d'yaourt, de fromage blanc, de gélatine et/ou de crème fraîche; boissons lactées et boissons lactées mélangées sans alcool, également avec adjonction de cacao, de chocolat ou de café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, principalement composées de lait et/ou de graisses, graisse alimentaire et mélanges de graisses; huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson; conserves de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, composés essentiellement de viande, de charcuterie, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et légumes préparés, de légumineuses, de fromage, d'oeufs, de pommes de terre, de maïs et/ou de produits à base de pommes de terre; mélanges de pickles; extraits de bouillons de viande et autres préparations à base de bouillons de viande, en particulier bouillons de viande en grains; potages prêts à cuire, concentrés de soupe; préparations pour soupes, en particulier cubes de bouillon de viande et de légumes, préparations à base de bouillon en pâte, extraits de légumes en tant qu'additifs pour plats et viandes.

Meat, sausage, fish (including processed shellfish, crustaceans and molluscs), poultry and game; meat, sausage, poultry, game and fish products; meat extracts; fruit, vegetables, herbs and potatoes in preserved, dried, cooked, frozen or processed form, including peanut kernels, nuts, almonds and cashew nut kernels, including being snacks; potato products, namely fried, boiled, deep-fried or pre-cooked potatoes, French fries, potato croquettes, potato fritters, potato dumplings, fried potatoes; sweet and/or savoury snacks, mainly consisting of dried fruits, nuts, potato products, peanut kernels, almonds and cashew nut kernels; meat, sausage, fish, fruit and vegetable jellies; marmalades and jams; eggs; milk, in particular buttermilk, sour milk, curds, milk preserves and condensed milk; milk products, butter, clarified butter, cheese, in particular quark, cheese preserves, kefir, cream, yoghurt (including yoghurt with added fruit), powdered milk for food; desserts, mainly of milk, yoghurt, quark, gelatine and/or cream; non-alcoholic milk and mixed milk drinks, including with added cocoa, chocolate or coffee; edible oils and fats, including margarine and lard; spreads, mainly consisting of milk and/or fats, edible fats and edible fat mixtures; cooking oils, cooking fats, separating oils and separating fats for cooking; meat, sausage, fish, fruit and vegetable preserves; delicatessen salads and frozen food, mixed, semi-prepared (including fillings) and prepared meals, including preserved meals, all mainly consisting of meat, sausage, fish, poultry, game, prepared fruits and vegetables, pulses, cheese, eggs, potatoes, corn and/or potato products; mixed pickles; bouillon extracts and other meat stock preparations, in particular meat stock granules; instant soups, soup concentrates; soup preparations, in particular meat and vegetable stock cubes, stock paste preparations, vegetable extracts being additives for foodstuffs and meat.

30
Káva, čaj, kakao, cukr (včetně vanilkového a vanilínového cukru, jakož i hroznový cukr pro výživu), rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, kávové a čajové výtažky; kakaový prášek; nealkoholické kávové, čajové, kakaové a čokoládové nápoje, včetně instantních nápojů; pudinky, pudingový prášek a pudinkové dezerty, dezerty sestávající převážně ze škrobu; mouka a přípravky vyrobené z obilnin (s výjimkou krmiv pro zvířata); pražená kukuřice (popcorn), kukuřičné vločky (potravinářské); obiloviny upravené pro lidskou výživu, zejména ovesné vločky nebo jiné obilné vločky, zejména jako poživatiny k snídani, také jako směsi se sušeným ovocem (včetně ořechů), cukrem a/nebo medem; bramborová moučka, krupice; těstoviny, zpracovaná jídla z těstovin a konzervované těstoviny;pochoutkové saláty, jakož i mražené jídlo, směsi, polotovary (také nádivky) a hotová jídla, také konzervovaná, sestávající převážně z těstovin, rýže, potravin z mouky a/nebo bramborové mouky, také s přídavkem koření a omáček (včetně salátových zálivek) a/nebo s chlebem nebo houskami; paštiky, jmenovitě masové paštiky, převážně paštiky plněné masem, rybami, ovocem nebo zeleninou, jakož i prázdné paštikové obaly; chléb, sladké pečivo, keksy a jiná pečiva; sladké a/nebo kořeněné křupavé výrobky, sestávající převážně z obilnin, kakao, zákusky, koláče, čokoláda, cukr, med, bramborová mouka a/nebo pečivo; trvanlivé pečivo (také se sladkými a kořeněnými nádivkami), zejména knäckebrot, perník a sušenky; pizzy, včetně trvanlivých; čokoláda; cukrovinky, zejména čokoládové zboží a pralinky, také s náplní ovoce, kávy, nealkoholických nápojů, vína a/nebo lihovin, jakož z mléka nebo mléčných výrobků, zejména jogurtu; zmrzlina, také ve formě zmrzlinových dortů a prášky na výrobu zmrzliny; cukrovinky, zejména bonbony a nelékařské žvýkačky; marcipán; med, cukrový krém, ovocný sirup, melasa; roztíratelné kakaové hmoty, pomazánky na chleba, sestávající převážně z cukru, kakaa a/nebo nugátu; droždí, prášek do pečiva, esence pro pečení kromě éterických olejů); jedlá sůl, hořčice, pepř, ocet, omáčky (včetně salátových zálivek), omáčky a výtažků v prášku (včetně omáček a výtažků v prášku pro salátové zálivky), salátové dresinky; majonéza; kečup, koření a směsi koření; koření, koření do polévek; zmrzlina.

Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre vanillé, vanilline et glucose à usage alimentaire), riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé; poudre de cacao; mélanges à base de café, de thé, de cacao et de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée; poudings, poudre de pouding et desserts à base de pouding composés essentiellement d'amidon; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des aliments pour animaux); maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire; céréales préparées pour l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel; farine de pommes de terre, semoule; pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes;salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, essentiellement à base de pâtes, riz, farine et/ou farine de pomme de terre, également avec adjonction d'épices et de sauces (y compris sauces pour salades) et/ou en combinaison avec du pain ou des petits pains; pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et croûtes à pâtés; pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries; produits pour l'apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits; pizzas, également congelées et conservées; chocolat; confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier yaourt; glaces, également sous forme de tartes glacées et de poudre pour glaces alimentaires; confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médicale; massepain; miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat; levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l'exception des huiles essentielles); sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), sauces à salades; mayonnaise; ketchup, épices et mélanges d'épices; condiments, arômes pour potages; glace à rafraîchir.

Coffee, tea, cocoa, sugar (including vanilla and vanillin sugar and glucose for food), rice, tapioca, sago, artificial coffee, coffee and tea extracts; cocoa powder; non-alcoholic coffee, tea, cocoa and chocolate-based beverages including instant drinks; puddings, custard powder and blancmanges, desserts mainly consisting of starch; flour and preparations made from cereals (except animal feed); popcorn, corn flakes (for food); cereals for human consumption, in particular oat flakes or other cereal flakes, in particular being breakfast foodstuffs, including the aforesaid goods mixed with dried fruits (including nuts), sugar and/or honey; potato flour, semolina; pasta, prepared pasta meals and pasta preserves;delicatessen salads as well as frozen food, mixed, semi-prepared (including with fillings) and prepared meals, including preserved meals, mainly consisting of pasta, rice, farinacious foods and/or potato flour, including the aforesaid goods with added spices and sauces (including salad dressings) and/or combined with bread or bread rolls; pies, namely meat pies, pies mainly filled with meat, fish, fruit or vegetables and empty pie cases; bread, cookies, cakes and other pastries; sweet and/or savoury snacks mainly consisting of cereals, cocoa, cakes, chocolate, sugar, honey, potato flour and/or pastries; long life cakes and pastries (including with sweet or spicy fillings), in particular crispbread, gingerbread and biscuits; pizzas, including preserved pizzas; chocolate; confectionery, in particular chocolate products and pralines, including confectionery with a filling of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits, and of milk or milk products, in particular yoghurt; ices, including in the form of ice cream cakes and powder for edible ices; confectionery, in particular sweetmeats (candy) and chewing gum, not for medical purposes; marzipan; honey, invert sugar cream, fruit syrup, treacle; spreadable cocoa mixtures, spreads, mainly consisting of sugar, cocoa and/or nougat; yeast, baking powder, essences for baking (except essential oils); salt for food, mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad dressings), powdered sauces and sauce extracts (including the aforesaid goods for salad dressings), salad dressings; mayonnaise; ketchup, spices and condiments; seasonings, soup condiments; ice.

32
Piva; minerálky a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džusy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

35
Marketing, podpora prodeje, poradenství v oblasti marketingu, prodeje a nákupu, marketingové studie a analýzy; styk s veřejností (public relations); nábor zaměstnanců; konzultace obchodní, organizační, personální a podnikové; propagační činnost, reklama, včetně přímé reklamy a poštovní reklamy, reklamní dokumentace, poradenství v oblasti reklamy, tvorba reklamy, reklama na internetu; poradenství v oblasti navrhování obchodních staveb a prodejen; aranžování výkladů; zprostředkování informací a know-how v obchodní a provozně ekonomické oblasti, zejména pro obchod s potravinami; plánování odbytu a poradenství v oboru odbytu; účetnictví, vyhotovení mzdových a výplatních listin, kancelářské práce; zprostředkování a uzavírání obchodů, zprostředkování smluv o nákupu a prodeji zboží; rozšiřování vzorků (zboží);maloobchodní služby ve všech oborech výrobků, zejména maloobchodní služby diskontního obchodu v oblastech: drogerie, zdravotní potřeby, léky, přípravky pro zdravotní péči, dietetické výrobky, potravinové doplňky, výrobky z papíru a celulózy, kancelářské potřeby, školní potřeby a potřeby pro kutily, tiskárenské výrobky, elektropotřeby a elektrospotřebiče pro domácnost, fotografické potřeby, balicí materiály, kožené výrobky, potřeby pro domácnost, kempování, zahradu a kuchyň, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, hračky, potřeby pro sport, potraviny, lahůdky, bio a přírodní produkty, nápoje, rostliny, květiny, krmivo pro zvířata, potřeby pro zvířata, hodinářské potřeby a bižuterie, hudební nástroje, fotografické a optické potřeby, potřeby pro batolata a děti, cestovní potřeby;online maloobchodní služby, zejména maloobchodní služby diskontního obchodu, v oblastech: drogerie, zdravotní potřeby, léky, přípravky pro zdravotní péči, dietetické výrobky, potravinové doplňky, výrobky z papíru a celulózy, kancelářské potřeby, školní potřeby a potřeby pro kutily, tiskárenské výrobky, elektropotřeby a elektrospotřebiče pro domácnost, fotografické potřeby, balicí materiály, kožené výrobky, potřeby pro domácnost, kempování, zahradu a kuchyň, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, hračky, potřeby pro sport, potraviny, lahůdky, bio a přírodní produkty, nápoje, rostliny, květiny, krmivo pro zvířata, potřeby pro zvířata, hodinářské potřeby a bižuterie, hudební nástroje, fotografické a optické potřeby, potřeby pro batolata a děti, cestovní potřeby; provoz supermarketů, maloobchodů a diskontních maloobchodů; porovnávání dat v počítačových databázích;poskytování informací na internetu, jmenovitě poskytování informací týkajících se poradenství pro spotřebitele v oblastech domácích potřeb a textilií (informace o výrobku); přijímání objednávek, dodavatelské služby a fakturační služby, také v rámci elektronického obchodování; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů a výstav; všechny výše uvedené služby poskytované také prostřednictvím internetu.

Marketing, aide à la vente, conseils en matière de vente, d'achat et de marketing, recherche et analyses de marché; relations publiques; recrutement de personnel; conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales; publicité, y compris publicité directe et publipostages, documentation publicitaire, conseils en publicité, conception publicitaire, publicité sur l'internet; conseils en matière de configuration de magasins et de rayons; décoration de vitrines; médiation d' informations et de savoir-faire dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce des aliments; planification des ventes et conseils en matière de débouchés; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d'achat de marchandises; distribution d'échantillons;services de commerce de détail dans tous les domaines de produits, en particulier services d'un discounteur dans les domaines des articles de droguerie, articles hygiéniques, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques, produits diététiques, compléments alimentaires, produits en papier et cellulose, fournitures de bureau, articles scolaires et de bricolage, produits de l'imprimerie, articles électriques et appareils électroménagers, articles pour la photographie, matériaux d'emballage, articles en cuir, articles pour le ménage, le camping, le jardin et la cuisine, vêtements, chaussures, couvre-chefs, articles de jeu, articles et appareils de sport, aliments, articles d'épicerie fine, produits bio et naturels, boissons, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, articles d'horlogerie et bijoux, instruments de musique, articles photographiques et optiques, articles pour bébés et enfants, articles de voyage;services de commerce de détail en ligne, en particulier services d'un discounteur dans les domaines des articles de droguerie, articles hygiéniques, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques, produits diététiques, compléments alimentaires, produits en papier et cellulose, fournitures de bureau, articles scolaires et de bricolage, produits de l'imprimerie, articles électriques et appareils électroménagers, articles pour la photographie, matériaux d'emballage, articles en cuir, articles pour le ménage, le camping, le jardin et la cuisine, vêtements, chaussures, couvre-chefs, articles de jeu, articles et appareils de sport, aliments, articles d'épicerie fine, produits bio et naturels, boissons, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, articles d'horlogerie et bijoux, instruments de musique, articles photographiques et optiques, articles pour bébés et enfants, articles de voyage; gestion de supermarchés, commerces de détail et discounts; compilation de données dans des bases de données informatiques;mise à disposition d'informations sur l'internet, à savoir mise à disposition d'informations pour conseiller le consommateur en matière de ménage et de textiles (informations sur les produits); prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; organisation de foires et d'expositions à but commercial ou publicitaire; tous les services précités également par l'internet.

Marketing, sales promotion, sales and purchasing consultancy, market research and market analysis; public relations; personnel recruitment; business, organisation, personnel and professional business consultancy; advertising, including direct advertising and mailings, advertising documents, advertising consultancy, design of advertisements, advertising on the Internet; consultancy in the design of business premises and shops; shop-window dressing; providing of information and know-how in the commercial and professional business sector, in particular in the retail food sector; sales planning and sales advice; accounting, payroll preparation, office functions; arranging and concluding commercial transactions, arranging contracts for the buying and selling of goods; distribution of samples;retail services in all product areas, in particular discount retail services, in the fields of pharmacy articles, healthcare articles, medicines, sanitary preparations, dietetic substances, food supplements, products of paper and cellulose, office requisites, school and hobby requisites, printed matter, electric articles and domestic electric appliances, photographic articles, packaging materials, leatherware, household, camping, garden and kitchen articles, clothing, footwear, headgear, playthings, sporting articles and sports equipment, foodstuffs, delicatessen articles, bio-products and natural products, beverages, plants, flowers, foodstuffs for animals, articles for animals, clocks, watches and jewellery, musical instruments, photographic and optical articles, babies' and children's articles, travel articles;online retail services, in particular online discount retail services, in the fields of pharmacy articles, healthcare articles, medicines, sanitary preparations, dietetic substances, food supplements, products of paper and cellulose, office requisites, school and hobby requisites, printed matter, electric articles and domestic electric appliances, photographic articles, packaging materials, leatherware, household, camping, garden and kitchen articles, clothing, footwear, headgear, playthings, sporting articles and sports equipment, foodstuffs, delicatessen articles, bio-products and natural products, beverages, plants, flowers, foodstuffs for animals, articles for animals, clocks, watches and jewellery, musical instruments, photographic and optical articles, babies' and children's articles, travel articles; operating supermarkets, retail outlets and discount retail outlets; collating of data in computer databases;providing information on the Internet, namely providing information for consumer advice in the fields of the household and textiles (product information); order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; all the aforesaid services also via the Internet.


MAX&MAXI, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce MAX&MAXI byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění MAX&MAXI, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies