EEL ECO MIX - ochranná známka, majitel S.C. ECO-ENERG-LEMN SA

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11240355
Reprodukce/Znění OZ EEL ECO MIX - ochranná známka
EEL ECO MIX
Třídy výrobků a služeb 4, 11, 35
Vídeňské obrazové třídy 5.3.13 ; 5.3.15 ; 5.11.15
Datum podání přihlášky 04.10.2012
Datum zveřejnění prihlášky 07.03.2013
Datum zápisu 14.06.2013
Datum konce platnosti 04.10.2022
Přihlašovatel/vlastník S.C. ECO-ENERG-LEMN SA
Zástupce CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY
OZ tvořena pouze barvou CSČervená, žlutá, zelená, hnědá.
OZ tvořena pouze barvou ENRed, yellow, green, brown.
OZ tvořena pouze barvou FRRouge, jaune, vert, brun.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
4
Průmyslové oleje a tuky; Mazadla; Výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu; Paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky; Svíčky a knoty; Aditiva nechemická, do motorových paliv; Vázání prachu (přípravky na) pro zametání; Vosk včelí; Paliva na bázi alkoholu; Alkohol [jako palivo]; Líh denaturovaný; Protiskluzové přípravky pro hnací řemeny; Antracit; Smotky papírové pro zapalování; Mazivo pro zbraně; Třísky dřevěné pro zapalování; Benzen; Benzol; Benzín motorový; Brikety (Palivové -); Brikety uhelné; Dřevěné brikety; Brikety rašelinové [palivo]; Svíčky pro noční osvětlení; Dřevěné uhlí [palivo]; Pohonné látky; Palivové těkavé směsi; Karnaubový vosk; Vosky pro hnací řemeny; Vosk na svícení; Ceresin; Vosk pro průmyslové účely; Vosk jako surovina; Koks; Paliva; Mazadla pro řemeny; Prach (Přípravky pro odstraňování -); Elektrická energie; Etanol [palivo]; Ropa; Knoty pro svíčky; Olej slunečnicový pro průmyslové účely; Plyny palivové, pohonné; Plyn pro osvětlení; Generátorový plyn; Olejový plyn; Plyn ztužený [palivo]; Gazolin, lehký benzín; Vazelína pro průmyslové účely; Grafit (pro mazání); Dehtový uhelný olej; Uhlí; Nafta topná; Střelný prach, troud; Svícení (Prostředky, pohonné látky ke -); Knoty (Lampové -); Lanolin; Dřevo palivové; Odprašnění (Směsi pro -); Lignit; Ligroin; Mazadla; Svíčky; Parfémované svíčky; Svíčky na vánoční stromky; Minerální paliva; Plynový olej; Olej (Kostní -) pro průmyslové účely; Olein; Ozokerit, zemní vosk; Mazut; Parafín; Olej rybí nejedlý; Ropa, surová nebo rafinovaná; Kerosin, rafinovaný petrolej; Konzervační přípravky pro kůži [oleje a tuky]; Uhelný prach [palivo]; Olej řepkový pro průmyslové účely; Lůj; Tuky pro svícení; Stearin; Podpalovače; Benzín těžký; Rašelina [palivo]; Kapaliny olejové pro řezání; Olej ricinový pro technické účely; Olej sójový (Přípravky z -) proti přilnavosti kuchyňského nádobí; Palivový olej; Oleje pro odstranění bednění [stavebnictví]; Mazací oleje; Olej zvlhčující; Oleje průmyslové; Olej pro konzervování kůže; Olej pro ochranu, konzervaci zdiva; Olej motorový; Oleje pro barvy; Textil (Olej na -); Mazací tuky; Tuky průmyslové; Mazadla na obuv; Tuky pro kůži; Xylén; Xylol.

Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l'éclairage; Additifs non chimiques pour carburants; Balayage (Compositions pour le -) pour lier la poussière; Abeilles (Cire d' -); Alcool (Combustibles à base d' -); Alcool utilisé comme combustible; Alcool à brûler; Antidérapants pour courroies [préparations]; Anthracite; Papier (Bandes de -) pour l'allumage; Armes (Graisse pour -); Copeaux de bois pour l'allumage; Benzène; Benzol; Benzine; Briquettes combustibles; Boulets de charbon; Briquettes de bois; Briquettes de tourbe [combustibles]; Veilleuses [bougies]; Charbon de bois [combustible]; Carburants; Carburants gazéifiés (Mélanges -); Carnauba (Cire de -); Cire pour courroies; Cire pour l'éclairage; Cérésine; Cires à usage industriel; Cires [matières premières]; Coke; Combustibles; Courroies (Graisse pour -); Dépoussiérage (Produits pour le -); Énergie électrique; Éthanol [carburant]; Éther de pétrole; Mèches de lampes; Tournesol (Huile de -) industrielle; Gaz combustibles; Gaz d'éclairage; Gaz pauvre; Gaz d'huile; Gaz solidifiés [combustibles]; Gazoline; Gelée de pétrole à usage industriel; Graphite lubrifiant; Goudron de houille (Huile de -); Houille; Houille (Huile de -); Amadou; Éclairantes (Matières -); Lampes (Mèches de -); Suint; Bois de feu; Agglomérants de poussière; Lignite; Ligroïne; Lubrifiants; Cierges; Bougies parfumées; Bougies pour arbres de Noël; Minéraux (Combustibles -); Gasoil; Os (Huile d' -) industrielle; Oléine; Ozocérite [ozokérite]; Mazout; Paraffine; Poisson (Huile de -) non comestible; Pétrole brut ou raffiné; Kérosène; Conservation du cuir (produits pour la -) [huiles et graisses]; Poussier [combustible]; Navette (Huile de -) industrielle; Dégras; Graisses pour l'éclairage; Stéarine; Allume-feu; Naphte; Tourbe [combustible]; Huile de coupe; Huile de ricin à usage technique; Soja (Préparations d'huile de -) pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson; Huiles combustibles; Huiles de décoffrage; Huiles de graissage; Huiles de mouillage; Huiles industrielles; Huiles pour la conservation du cuir; Huiles pour la conservation de la maçonnerie; Huiles pour moteurs; Huiles pour la peinture; Huiles pour les tissus; Graissage (Graisses de -); Graisses industrielles; Graisses pour chaussures; Graisses pour le cuir; Xylène; Xylol.

Industrial oils and greases; Lubricants; Dust absorbing, wetting and binding compositions; Fuels (including motor spirit) and illuminants; Candles and wicks for lighting; Additives, non-chemical, to motor-fuel; Dust binding compositions for sweeping; Beeswax; Fuel with an alcoholic base; Alcohol [fuel]; Methylated spirit; Non-slipping preparations for belts; Anthracite; Paper spills for lighting; Grease for arms [weapons]; Wood spills for lighting; Benzene; Benzol; Petrol; Briquettes (Combustible -); Coal briquettes; Wood briquettes; Peat briquettes [fuel]; Nightlights [candles]; Charcoal [fuel]; Carburants; Vaporized fuel mixtures; Carnauba wax; Belting wax; Illuminating wax; Ceresine; Industrial wax; Wax [raw material]; Coke; Fuel; Grease for belts; Dust removing preparations; Electrical energy; Ethanol [fuel]; Petroleum ether; Wicks for candles; Sunflower oil for industrial purposes; Fuel gas; Gas for lighting; Producer gas; Oil-gas; Solidified gases [fuel]; Gasoline; Petroleum jelly for industrial purposes; Lubricating graphite; Coal tar oil; Coal; Coal naphtha; Tinder; Lighting fuel; Lamp wicks; Lanolin; Firewood; Dust laying compositions; Lignite; Ligroin; Lubricants; Tapers; Perfumed candles; Christmas tree candles; Mineral fuel; Gas oil; Bone oil for industrial purposes; Oleine; Ozocerite [ozokerite]; Mazut; Paraffin; Fish oil, not edible; Petroleum, raw or refined; Kerosene; Preservatives for leather [oils and greases]; Coal dust [fuel]; Rape oil for industrial purposes; Tallow; Illuminating grease; Stearine; Firelighters; Naphtha; Peat [fuel]; Cutting fluids; Castor oil for technical purposes; Soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils; Fuel oil; Oils for releasing form work [building]; Lubricating oil; Moistening oil; Industrial oil; Oil for the preservation of leather; Oil for the preservation of masonry; Motor oil; Oils for paints; Textile oil; Lubricating grease; Industrial grease; Grease for boots; Grease for leather; Xylene; Xylol.

11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; Lampová stínidla; Objímky na lampy; Pára (Zařízení na výrobu -); Regulátory pro vodní nebo plynové zařízení a potrubí; Bezpečnostní zařízení pro vodovodní nebo plynové zařízení a potrubí; Acetylénové reflektory (světlomety); Parní akumulátory; Akumulátory tepelné; Zavlažovací zařízení, automatické; Zařízení na osvěžení vzduchu; Stroje a přístroje na čištění vzduchu; Teplovzdušná zařízení; Lázeňské vybavení (teplovzdušné lázně); Přístroje na chlazení vzduchu; Klimatizační filtry; Zařízení na filtraci vzduchu; Vzduchové sterilizátory; Osvětlovací zařízení pro vzdušné dopravní prostředky; Teplovzdušné trouby; Destilační přístroje; Vyhřívací zařízení pro rozmrazování oken vozidel; Vozidla (zařízení pro - proti oslnění); Regulačně-bezpečnostní zařízení pro vodovodní zařízení; Topení teplovodní; Zařízení vodovodní; Zařízení na dodávku vody (zásobníky vody); Zařízení na úpravu vody; Zařízení na chlazení vody; Sterilizátory vody; Víření vody (Přístroje pro -); Chlorování bazénů (Přístroje pro -); Dehydratace potravin (Přístroje pro -); LED elektroluminiscenční diody [svítidla]; Osvětlovací zařízení pro dopravní prostředky; Topná zařízení pro topení tuhými, tekutými nebo plynovými palivy; Nakladače pro pece; Ionizační přístroje pro úpravu vzduchu nebo vody; Jogurtovače elektrické; Oplatková forma elektrická (lívanečník na pečení oplatek elektrický); Napájecí zařízení k vytápěcím a teplárenským kotlům; Hydromasážní přístroje; Ohřívače do lůžek; Pražiče kávy; Pražiče kávy; Zařízení na chlazení nápojů; Čistírny odpadních vod; Držáky pro plynové hořáky; Zapalovače; Zapalovače plynu; Kostry pro pece a trouby; Hořáky; Laboratorní kahan, hořák; Dezinfekční hořáky; Tlakové hrnce (Elektrické -); Směrová světla pro automobily; Světelné vybavení automobilů proti oslnění; Automobilové reflektory; Světla pro auta; Instalační materiál pro vany; Vanové zařízení; Lázeňské vany; Hořáky; Žárovky; Lampové hořáky; Žárovky (Elektrické -); Směrové žárovky pro vozidla; Jízdní kola - světla; Jízdní kola - svítidla; Bidety; Křesadlové zapalovače pro vznícení plynu; Solária [přístroje k opalování]; Pečicí trouby; Ohřívací lahve; Sprchovací kouty; Koupele parní (Přenosné kabiny pro -); Elektrické kávovary - filtrační; Kávovary elektrické; Vytápěcí tělesa; Čisté komory [sanitární zařízení]; Chladicí komory; Krby; Komínové roury, kouřovody; Signalizační světlo; Radiátorové uzávěry; Bojlery (kotle), s výjimkou bojlerů kotlů jako součástí strojů; Prádelní kotle; Výhřevné kotle; Koupací vany; Vany pro sedací koupele; Zachycovač popílku; Pecové popelníky; Dřezy; Toaletní (záchodové) mísy; Ohřívače lepidla a klihu; Klimatizační zařízení; Klimatizační zařízení; Klimatizační zařízení pro vozidla; Kolektory solární tepelné [vytápění]; Destilační zařízení; Destilační věže; Plynové kondenzátory, s výjimkou kondenzátorů jako součástí strojů; Potrubí jako části hygienických instalací; Mrazicí zařízení, mrazničky; Topné články; Vyzařovací šachty pro použití v ropných rafinériích; Elektricky vyhřívané podušky, koberečky; Chromatografické přístroje (pro průmyslové účely); Pece jiné než laboratorní; Trouby mikrovlnné; Mikrovlnné trouby pro průmyslové účely; Pece zubařské; Pece (pro rozličné účely); Solární pece; Stojany násypné pro vypalovací pece; Kapesní ohřívače; Chladicí zařízení pro pece; Změkčování vody (Zařízení na -); Odmrazovače automobilů; Zařízení na odsolování mořské vody; Vysoušecí zařízení; Zařízení na dezinfekci; Odstraňování zápachu (prostředky na), s výjimkou prostředků pro osobní potřebu; Zavlažovače (kapkové -) [zavlažovací zařízení]; Difuzéry světla - rozptylovače; Zařízení na otáčení rožněm; Ventily vzduchové pro parní vytápěcí tělesa; Destilační přístroje; Dezinfekční dávkovače pro toalety; Vodovodní zařízení; Objímky na elektrická světla; Sprchy; Hubice protiostřikovací; Šetřiče paliva; Uhlík do obloukové lampy; Přístroje na čištění plynu; Oleje (Přístroje na čištění -); Odpařovače; Fontány; Automobilové reflektory; Ohřívače vody; Konvice (Elektrické -); Hořčíková vlákna k osvětlení; Žhavicí vlákna (výhřevná); Vlákna do elektrických lamp; Akvarijní (přístroje pro čištění); Zařízení na filtrování vody; Kávové filtry, elektrické; Filtry [části zařízení pro průmysl nebo domácnost]; Filtry na pitnou vodu; Přenosné výhně; Rožeň (bodec); Ledničky; Chladicí zařízení a stroje; Ledničky; Pražiče na ovoce; Inhalační přístroje, s výjimkou přístrojů pro lékařské účely; Sušení krmiva (Zařízení na -); Tvarovky pro trouby; Koupelnové obklady, vyzdívky; Varné přístroje a zařízení; Regulačně-bezpečnostní zařízení pro plynová potrubí; Regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová zařízení; Bojlery (kotle) plynové; Generátory parní, s výjimkou generátorů jako součástí strojů; Acetylénové generátory; Led (Stroje a zařízení na výrobu -); Chladničky; Světelné koule, baňky; Grily na opékání; Roštnice; Rošty na opékání masa; Hydranty; Kuchyňská odsávací zařízení; Odsávací zařízení, digestoře; Ventilační zařízení pro laboratoře (digestoř); Osvětlovací přístroje a zařízení; Vytápěcí zařízení (elektrická); Radiátory ústředního topení; Vytápěcí zařízení, vyhřívací zařízení; Akvarijní (přístroje na vytápění); Topení (vytápěcí tělesa pro automobily); Vzduch (Ohřívače -); Teplovodní vytápěcí zařízení; Kojenecké lahve (Elektrické ohřívače pro -); Ohřívadla; Ohřívače vody pro koupele; Topná tělíska pro žehličky; Pece spalovací, spalovny; Vodovodní těsnění (těsnicí kroužky); Splachovací zařízení; Napařovací žehličky; Větrací zařízení; Ozdobné fontány; Lampy pouliční; Acetylénové hořáky, kahany; Lihové hořáky, kahany; Lampy obloukové; Lampy (Plynové -); Lampy olejové; Kapesní svítilny; Plynové hořáky; Světelné lampy; Akvária (Svítidla pro -); Laboratorní lampy; Lampy na kadeření vlasů; Benzínové hořáky; Bezpečnostní lampy; Elektrické lampy; Vánoční světla na stromky; Čisticí lampy vzduchu od bakterií (germicidní); Lampy do projektoru; Lampióny; Lucerny na svícení; Potápěčské reflektory; Světlomety pro vozidla; Zařízení na chlazení mléka; Umyvadla; Lustry; Slad (Pražicí stroje na -); Přístroje pro výrobu chleba; Sporáky; Zavlažovací zařízení, pro zemědělství; Pražicí stroje; Důlní lampy (báňské); Zařízení na zpracování paliv a jaderného materiálu; Světelná domovní čísla; Hrnce tlakové (Elektrické -); Kyslíko-vodíkové hořáky (autogeny); Stroje na pečení chleba; Pasterizační přístroje (zařízení na pasterizaci); Elektrické vyhřívací přikrývky, ne pro lékařské účely; Podušky [výhřevné], elektrické, s výjimkou podušek pro lékařské účely; Ohřívače na nohy, nánožníky (Elektrické i neelektrické -); Lávové kameny pro použití v zahradních grilech; Atomové reaktory; Pisoáry, mušle; Desky (pláty) výhřevné; Vařič stolní; Stropní světla; Sporáky do kuchyní; Polymerizační zařízení; Čerpací pumpy (tepelné); Toustovače; Fritézy, elektrické (fritovací hrnce); Voda (zařízení pro přívod); Zařízení a stroje na čištění a úpravu vody; Chladicí přístroje a zařízení; Chladicí zařízení a stroje; Chladicí zařízení na kapaliny; Radiátory (Elektrické -); Radiátory [topení]; Lampy na ultrafialové paprsky, s výjimkou lamp pro lékařské účely; Chladicí nádoby; Regenerátory tepla; Reflektory (Světelné -); Automobilové reflektory; Mrazicí přístroje a zařízení; Regulátory [topení]; Varné plotýnky; Ohřívače talířů; Tlakové vodní zásobníky; Kontejnery proplachovací; Kohoutky; Baterie směšovací (pákové) pro vodovodní potrubí; Potrubní kohouty; Grily; Nánožníky (Elektricky vyhřívané -); Šamot (příslušenství pro trouby); Sanitární (toaletní) přístroje a zařízení; Saunová zařízení; Záchodová sedátka; Výměníky tepla, s výjimkou výměníků jako součástí strojů; Krby (pro domácnost); Spirály, jako součásti destilačních, ohřívacích a ochlazovacích zařízení; Kryty pro svítidla; Kamna, pece, sporáky; Kamna; Skrubr [pračky plynu]; Vaky (Jednoúčelové sterilizační -); Sterilizátory; Cylindry skleněné; Dmychadlo komínové, ventilátor; Ventilátory [jako součásti větracích zařízení]; Regulační ventily pro kontrolu hladiny v nádržích; Ponorné ohřívače; Trubky pro vytápěcí kotle; Kotlové trouby do vytápěcích zařízení; Záchody (Přenosné -); Záchody splachovací; Baterky; Výbojky, elektrické, na osvětlení; Cylindry do svítidel; Osvětlovací trubice; Chladicí zařízení na chlazení tabáku; Tabákové pražiče; Olejové hořáky; Zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení; Sušičky (Přístroje a zařízení na -); Zařízení na sušení rukou pro umývárny; Sušičky jako přístroje; Sušičky vzduchu; Vlasové sušiče; Sušičky prádla elektrické; Kuchyňské potřeby, elektrické; Napařovací přístroje pro kosmetické účely; Nádrže expanzní pro ústřední topení; Klimatizační zařízení pro automobily; Ventilátory; Ventilátory elektrické pro osobní potřebu; Termostatické ventily [části topných zařízení]; Chladicí vitríny [výkladní skříně].

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; Abat-jour; Abat-jour (Porte- -); Vapeur (Installations de production de -); Réglage (Accessoires de -) pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; Sûreté (Accessoires de -) pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; Acétylène (Phares à -); Accumulateurs de vapeur; Accumulateurs de chaleur; Abreuvage (Installations automatiques d' -); Air (Appareils pour la désodorisation de l' -); Purification de l'air (Appareils et machines pour la -); Air chaud (Appareils à -); Bains d'air chaud (Appareils pour -); Air (Dispositifs pour le refroidissement de l' -); Air (Filtres à -) pour la climatisation; Air (Installations de filtrage d' -); Air (Stérilisateurs d' -); Aériens (Installations d'éclairage pour véhicules -); Aérothermes; Alambics; Antibuée (Dispositifs chauffants -) pour véhicules; Antiéblouissants (dispositifs -) pour véhicules [garnitures de lampes]; Eau (Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à -); Chauffage à eau chaude (Installations de -); Conduites d'eau (Installations de -); Eau (Installations pour l'approvisionnement d' -); Eau (Installations pour la purification de l' -); Eau (Installations pour le refroidissement de l' -); Eau (Stérilisateurs d' -); Remous dans l'eau (Appareils pour faire des -); Chloration pour piscines (Appareils de -); Déshydratation (Appareils de -) des matières organiques alimentaires; Diodes électroluminescentes [DEL] (appareils d'éclairage à -); Véhicules (Appareils d'éclairage pour -); Chauffage (Appareils de -) à combustible solide, liquide ou gazeux; Chargement (Appareils de -) pour fours; Air ou d'eau (Appareils d'ionisation pour le traitement d' -); Yaourtières électriques; Gaufriers électriques; Alimentateurs de chaudières de chauffage; Hydromassage (Appareils pour bains d' -); Chauffe-lits; Brûloirs à café; Brûloirs à café; Boissons (Appareils pour le refroidissement de -); Purification des eaux d'égouts (Installations pour la -); Appliques pour becs de gaz; Allumoirs; Allume-gaz; Armatures de fours; Brûleurs; Brûleurs de laboratoire; Brûleurs germicides; Marmites autoclaves électriques; Automobiles (Ampoules d'indicateurs de direction pour -); Automobiles (dispositifs antiéblouissants pour -) [garnitures de lampes]; Automobiles (Phares pour -); Automobiles (Feux pour -); Bains (Appareils pour -); Bain (Installations de -); Bains à remous; Becs à incandescence; Ampoules d'éclairage; Becs de lampes; Ampoules électriques; Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; Cycles (Feux pour -); Bicyclettes (Feux pour -); Bidets; Briquets pour l'allumage du gaz; Bronzer (Appareils à -); Boulangerie (Fours de -); Bouillottes; Cabines de douche; Cabines transportables pour bains turcs; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Calorifères; Chambres blanches [installations sanitaires]; Chambres frigorifiques; Foyers; Carneaux de cheminées; Flambeaux; Bouchons de radiateurs; Chaudières à bouilleur; Chaudières de buanderie; Chaudières de chauffage; Baignoires; Baignoires pour bains de siège; Cendre (Installations automatiques pour transporter la -); Cendriers de foyers; Éviers; Cuvettes de toilettes [W.-C.]; Colle (Appareils à chauffer la -); Climatisation (Appareils de -); Climatisation (Installations de -); Climatisation pour véhicules (Installations de -); Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Colonnes à distiller; Tours de raffinage pour la distillation; Condenseurs de gaz autres que parties de machines; Conduits [parties d'installations sanitaires]; Congélateurs; Corps chauffants; Tuyaux flamboyants [industrie du pétrole]; Tapis chauffés électriquement; Chromatographie (Appareils de -) à usage industriel; Fours à l'exception des fours de laboratoires; Cuisson à micro-ondes (Appareils de -); Fours à micro-ondes à usage industriel; Fours dentaires; Cuiseurs; Fours solaires; Supports pour le chargement des fours; Chaufferettes de poche; Bacs refroidisseurs pour fours; Adoucissement de l'eau (Appareils et installations pour l' -); Dégivreurs pour véhicules; Dessalement de l'eau de mer (Installations de -); Dessiccation (Appareils de -); Désinfection (Appareils de -); Désodorisation (Appareils de -) non à usage personnel; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; Diffuseurs [éclairage]; Tournebroches; Purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; Distillation (Appareils pour la -); Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Distribution d'eau (Installations de -); Douilles de lampes électriques; Douches; Brise-jet; Économiseurs de combustibles; Charbon pour lampes à arc; Gaz (Appareils pour l'épuration du -); Épuration de l'huile (Appareils pour l' -); Évaporateurs; Fontaines; Phares de véhicules; Bouilleurs; Bouilloires électriques; Fils de magnésium [éclairage]; Filaments électriques chauffants; Filaments de lampes électriques; Filtration pour aquariums (Appareils de -); Eau (Appareils à filtrer l' -); Filtres à café électriques; Filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles]; Eau potable (Filtres pour l' -); Forges portatives; Broches de rôtisserie; Réfrigérateurs; Frigorifiques (Appareils et machines -); Armoires frigorifiques; Fruits (Torréfacteurs à -); Fumigations (Appareils pour -) non à usage médical; Étuver le fourrage (Appareils pour -); Garnitures façonnées de fours; Garnitures de baignoires; Cuisson (Appareils et installations de -); Conduites de gaz (Accessoires de réglage et de sûreté pour -); Gaz (Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à -); Gaz (Chaudières à -); Générateurs de vapeur autres que parties de machines; Générateurs d'acétylène; Glace (Appareils et machines à -); Glacières; Globes de lampes; Grils [appareils de cuisson]; Grilles de foyers; Barbecues; Bouches à eau; Hottes aspirantes de cuisine; Hottes d'aération; Hottes d'aération pour laboratoires; Éclairage (Appareils et installations d' -); Chauffage (Appareils électriques de -); Chauffage central (Radiateurs de -); Chauffe (Installations de -); Chauffage pour aquariums (Appareils de -); Chauffage pour véhicules (Installations de -); Réchauffeurs d'air; Réchauffeurs d'eau [appareils]; Chauffe-biberons électriques; Bassinoires; Chauffe-bains; Chauffe-fers; Incinérateurs; Rondelles de robinets d'eau; Chasses d'eau; Défroisseurs de tissus à vapeur; Ventilation [climatisation] (appareils de -); Jets d'eau ornementaux; Lampadaires; Becs à acétylène; Becs à alcool; Lampes à arc; Lampes à gaz; Lampes à huile; Lampes de poche; Becs de gaz; Lampes d'éclairage; Lampes d'éclairage pour aquariums; Lampes de laboratoire; Lampes à friser; Becs à pétrole; Lampes de sûreté; Lampes électriques; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampes germicides pour la purification de l'air; Lampes pour appareils de projection; Lampions; Lanternes d'éclairage; Projecteurs de plongée; Feux pour véhicules; Lait (Installations pour le refroidissement du -); Lavabos; Lustres; Malt (Torréfacteurs à -); Machines à pain; Cuisinières; Irrigation (Machines d' -) pour l'agriculture; Torréfacteurs; Mineurs (Lampes de -); Combustibles (Installations pour le traitement de modérateurs nucléaires et -); Numéros de maisons lumineux; Autocuiseurs électriques; Oxhydriques (Brûleurs -); Pain (Machines pour cuire du -); Pasteurisateurs; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Chauffe-pieds électriques ou non électriques; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Piles atomiques; Urinoirs; Plaques de chauffage; Plaques chauffantes; Plafonniers; Potagers [fourneaux]; Polymérisation (Installations de -); Pompes à chaleur; Toasteurs; Friteuses électriques; Prise d'eau (Appareils de -); Purification de l'eau (Appareils et machines pour la -); Refroidissement (Appareils et installations de -); Rafraîchir (Installations et machines à -); Refroidisseurs de liquides [installations]; Radiateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Rayons ultraviolets (Lampes à -) non à usage médical; Récipients frigorifiques; Récupérateurs de chaleur; Réflecteurs de lampes; Réflecteurs pour véhicules; Réfrigération (Appareils et installations de -); Registres de tirage [chauffage]; Réchauds; Chauffe-plats; Réservoirs d'eau sous pression; Réservoirs de chasses d'eau; Robinets; Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; Robinets de canalisation; Rôtissoires; Chancelières chauffées électriquement; Chamotte (Garnitures de fours en -); Sanitaires (Appareils et installations -); Sauna (Installations de -); Sièges de toilettes [W.-C.]; Échangeurs thermiques; Cheminées d'appartement; Serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Manchons de lampes; Chaufferettes; Poêles [appareils de chauffage]; Laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; Poches jetables de stérilisation; Stérilisateurs; Verres de lampes; Tiroirs de cheminées; Souffleries [parties d'installations d'aération]; Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; Thermoplongeurs; Carneaux de chaudières de chauffage; Tubes de chaudières de chauffage; Cabinets d'aisances transportables; Toilettes [W.-C.]; Torches pour l'éclairage; Tubes à décharges électriques pour l'éclairage; Tubes de lampes; Tubes lumineux pour l'éclairage; Tabac (Installations pour le refroidissement du -); Tabac (Torréfacteurs à -); Huile (Brûleurs à -); Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Séchage (Appareils et installations de -); Lavabos (Appareils à sécher les mains pour -); Séchoirs [appareils]; Sécheurs d'air; Sèche-cheveux; Sécheurs de linge électriques; Ustensiles de cuisson électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Vases d'expansion pour installations de chauffage central; Ventilation [climatisation] (installations de -) pour véhicules; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; Vitrines frigorifiques.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; Lamp shades; Lampshade holders; Steam generating installations; Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; Safety accessories for water or gas apparatus and pipes; Acetylene flares; Steam accumulators; Heat accumulators; Watering installations, automatic; Air deodorising apparatus; Air purifying apparatus and machines; Hot air apparatus; Hot air bath fittings; Air cooling apparatus; Filters for air conditioning; Air filtering installations; Air sterilisers; Lighting installations for air vehicles; Hot air ovens; Stills; Heating apparatus for defrosting windows of vehicles; Anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; Regulating and safety accessories for water apparatus; Heating installations [water]; Water conduits installations; Water supply installations; Water purification installations; Cooling installations for water; Water sterilizers; Whirlpool-jet apparatus; Swimming pool chlorinating apparatus; Dehydrating (Apparatus for -) foodstuff organic materials; Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; Lighting apparatus for vehicles; Heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; Loading apparatus for furnaces; Ionization apparatus for the treatment of air or water; Electric appliances for making yogurt; Waffle irons, electric; Feeding apparatus for heating boilers; Hydromassage bath apparatus; Bedwarmers; Coffee roasters; Coffee roasters; Beverage cooling apparatus; Purification installations for sewage; Brackets for gas burners; Lighters; Gas lighters; Structural plates for ovens; Burners; Laboratory burners; Germicidal burners; Autoclaves [electric pressure cookers]; Lamps for directional signals of automobiles; Anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; Headlights for automobiles; Automobile lights; Bath fittings; Bath installations; Spa baths [vessels]; Incandescent burners; Light bulbs; Burners for lamps; Light bulbs, electric; Light bulbs for directional signals for vehicles; Cycle lights; Bicycle lights; Bidets; Friction lighters for igniting gas; Tanning apparatus [sun beds]; Bakers' ovens; Hot water bottles; Shower cubicles [enclosures (Am.)]; Turkish bath cabinets, portable; Coffee percolators, electric; Coffee machines, electric; Heating apparatus; Clean chambers [sanitary installations]; Walk-in refrigerators; Hearths; Chimney flues; Flares; Radiator caps; Boilers, other than parts of machines; Washing coppers; Heating boilers; Bath tubs; Bath tubs for sitz baths; Ash conveyor installations, automatic; Furnace ash boxes; Sinks; Toilet bowls; Glue-heating appliances; Air conditioning apparatus; Air conditioning installations; Air conditioners for vehicles; Solar thermal collectors [heating]; Distillation columns; Refining towers for distillation; Gas condensers, other than parts of machines; Water-pipes for sanitary installations; Freezers; Heating elements; Flare stacks for use in the oil industry; Electrically heated carpets; Chromatography apparatus for industrial purposes; Ovens, other than for laboratory use; Microwave ovens [cooking apparatus]; Microwave ovens for industrial purposes; Dental ovens; Kilns; Solar furnaces; Kiln furniture [supports]; Pocket warmers; Coolers for furnaces; Water softening apparatus and installations; Defrosters for vehicles; Desalination plants; Desiccating apparatus; Disinfectant apparatus; Deodorising apparatus, not for personal use; Drip irrigation emitters [irrigation fittings]; Light diffusers; Roasting jacks; Air valves for steam heating installations; Distillation apparatus; Disinfectant dispensers for toilets; Water distribution installations; Sockets for electric lights; Showers; Anti-splash tap nozzles; Fuel economisers; Carbon for arc lamps; Gas scrubbing apparatus; Oil-scrubbing apparatus; Evaporators; Fountains; Vehicle headlights; Water heaters; Kettles, electric; Magnesium filaments for lighting; Heating filaments, electric; Filaments for electric lamps; Aquarium filtration apparatus; Water filtering apparatus; Coffee filters, electric; Filters [parts of household or industrial installations]; Filters for drinking water; Forges, portable; Roasting spits; Refrigerators; Refrigerating apparatus and machines; Refrigerating cabinets; Fruit roasters; Fumigation apparatus, not for medical purposes; Forage drying apparatus; Fittings, shaped, for ovens; Bath linings; Cooking apparatus and installations; Regulating and safety accessories for gas pipes; Regulating and safety accessories for gas apparatus; Gas boilers; Steam boilers, other than parts of machines; Acetylene generators; Ice machines and apparatus; Ice boxes; Lamp globes; Roasting apparatus; Fire bars; Barbecues; Hydrants; Extractor hoods for kitchens; Ventilation hoods; Ventilation hoods for laboratories; Lighting apparatus and installations; Heating apparatus, electric; Central heating radiators; Heating installations; Aquarium heaters; Heaters for vehicles; Air reheaters; Water heaters [apparatus]; Heaters, electric, for feeding bottles; Warming pans; Heaters for baths; Heaters for heating irons; Incinerators; Washers for water taps; Flushing apparatus; Steamers (Fabric -); Ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; Ornamental fountains; Street lamps; Acetylene burners; Alcohol burners; Arc lamps; Gas lamps; Oil lamps; Pocket searchlights; Gas burners; Lamps; Aquarium lights; Laboratory lamps; Curling lamps; Petrol burners; Safety lamps; Electric lamps; Lights, electric, for Christmas trees; Germicidal lamps for purifying air; Projector lamps; Chinese lanterns; Lanterns for lighting; Diving lights; Lights for vehicles; Milk cooling installations; Wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; Chandeliers; Malt roasters; Bread-making machines; Cookers; Watering machines for agricultural purposes; Roasters; Miners' lamps; Processing installations for fuel and nuclear moderating material; Luminous house numbers; Pressure cooking saucepans, electric; Oxhydrogen burners; Bread baking machines; Pasteurisers; Blankets, electric, not for medical purposes; Heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; Footwarmers, electric or non-electric; Lava rocks for use in barbecue grills; Atomic piles; Urinals [sanitary fixtures]; Heating plates; Hot plates; Ceiling lights; Kitchen ranges [ovens]; Polymerisation installations; Heat pumps; Toasters; Deep fryers, electric; Water intake apparatus; Water purifying apparatus and machines; Cooling appliances and installations; Cooling installations and machines; Cooling installations for liquids; Radiators, electric; Radiators [heating]; Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Refrigerating containers; Heat regenerators; Lamp reflectors; Vehicle reflectors; Refrigerating appliances and installations; Dampers [heating]; Cooking rings; Plate warmers; Pressure water tanks; Flushing tanks; Taps [faucets]; Mixer taps for water pipes; Faucets for pipes (Am.); Rotisseries; Footmuffs, electrically heated; Oven fittings made of fireclay; Sanitary apparatus and installations; Sauna bath installations; Toilet seats; Heat exchangers, not parts of machines; Fireplaces, domestic; Coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; Lamp casings; Stoves; Stoves [heating apparatus]; Scrubbers [parts of gas installations]; Disposable sterilization pouches; Sterilizers; Lamp glasses; Chimney blowers; Fans [parts of air-conditioning installations]; Level controlling valves in tanks; Immersion heaters; Flues for heating boilers; Boiler pipes [tubes] for heating installations; Toilets, portable; Water closets; Searchlights; Discharge tubes, electric, for lighting; Lamp chimneys; Luminous tubes for lighting; Cooling installations for tobacco; Tobacco roasters; Oil burners; Humidifiers for central heating radiators; Drying apparatus and installations; Hand drying apparatus for washrooms; Drying apparatus; Driers (Air -); Driers (Hair -); Laundry dryers, electric; Cooking utensils, electric; Steam facial apparatus [saunas]; Expansion tanks for central heating installations; Ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; Fans [air-conditioning]; Fans (Electric -) for personal use; Thermostatic valves [parts of heating installations]; Refrigerating display cabinets [display cases].

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Předplatné pro třetí osoby (Obstarávání -); Komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních; Správa hotelů; Podniky (Služby poskytované v souvislosti se stěhováním -); Venkovní reklama; Kanceláře dovozní a vývozní; Komerční informační kanceláře; Reklamní agentury; Analýzy nákladů; Dodavatelské služby pro třetí osoby [nákup výrobků a služeb pro jiné podniky]; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Revize účtů (audit); Zprostředkovatelny práce; Vyhledávání dat v počítačových souborech [pro třetí osoby]; Vyhledávání sponzorů; Průzkum trhu; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Překlad informací do počítačových databází; Sestavování statistiky; Řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské); Řízení průmyslových nebo obchodních podniků; Umělci (agentury); Poradenství při vedení podniků; Personální poradenství; Poradenství (odborné obchodní); Účetnictví; Příprava inzertních sloupků; Psaní na stroji; Informace (Obchodní nebo podnikatelské -); Přiznání daní (Příprava a vyhotovení -); Aranžování výkladů; Rozšiřování vzorků (zboží); Rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; Zasílání reklamních materiálů zákazníkům; Oceňování obchodních podniků; Posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce; Subdodavatelské služby [obchodní pomoc]; Výpisy z účtů (Provádění -); Fakturace; Vedení kartoték v počítači; Pronájem prodejních automatů; Pronájem fotokopírovacích strojů; Pronájem kancelářských strojů a zařízení; Pronájem reklamních materiálů; Pronájem reklamních ploch; Pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; Obchodní nebo podnikatelské informace; Komerční informace a rady pro spotřebitele [spotřebitelská poradna]; Obchodní nebo podnikatelský průzkum; Obchodní management pro sportovce; Předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje; Marketing; Služby (telefonní vzkazy, dotazy); Výstavy komerční a reklamní (Organizování -); Poradenství v obchodní činnosti; Módní přehlídky pro reklamní účely (Organizace -); Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; Administrativní zpracování nákupních objednávek; Zpracování textů; Služby v oblasti srovnávání cen; Hospodářské (ekonomické) prognózy; Předvádění zboží; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Produkce (výroba) reklamních filmů; Obchodní reklama (Pro třetí osoby -); Vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů; Reklama; Reklama on line v počítačové síti; Inzerce poštou; Rozhlasová reklama; Televizní reklama; Aktualizování reklamních materiálů; Nábor zaměstnanců; Psaní reklamních textů; Styky s veřejností; Kopírování dokumentů; Výstřižková služba na zprávy; Sekretářské služby; Psychologické testování pro výběr zaměstnanců; Fotokopírování; Obchodování po telefonu; Obchodní management a podnikové poradenství; Systemizace informací do počítačových databází; Průzkum veřejného mínění; Příprava mezd a výplatních listin; Těsnopis, stenografie; Marketingové studie; Telekomunikační služby (zajišťování předplatného) pro ostatní; Přepisování; Dražby.

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Journaux (Services d'abonnement à des -) pour des tiers; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Gérance administrative d'hôtels; Entreprises (Services de relogement pour -); Affichage; Agences d'import-export; Agences d'informations commerciales; Agences de publicité; Analyse du prix de revient; Approvisionnement pour des tiers (services d' -) [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; Aide à la direction des affaires; Vérification de comptes; Bureaux de placement; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherche de parraineurs; Recherche de marché; Recherches pour affaires; Recueil de données dans un fichier central; Établissement de statistiques; Direction des affaires (Services de conseils pour la -); Commerciales (Aide à la direction d'entreprises industrielles ou -); Direction professionnelle des affaires artistiques; Consultation pour la direction des affaires; Consultation pour les questions de personnel; Consultation professionnelle d'affaires; Comptabilité; Courrier publicitaire; Dactylographie (Services de -); Renseignements d'affaires; Déclarations fiscales (Établissement de -); Décoration de vitrines; Diffusion [distribution] d'échantillons; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Estimation en affaires commerciales; Expertises en affaires; Sous-traitance (services de -) [assistance commerciale]; Relevés de comptes (Établissement de -); Facturation; Gestion de fichiers informatiques; Location de distributeurs automatiques; Location de photocopieurs; Location de machines et d'appareils de bureau; Location de matériel publicitaire; Location d'espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Informations d'affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Investigations pour affaires; Gestion d'affaires pour le compte de sportifs; Mannequins (Services de -) à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Marketing; Réponse téléphonique (Services de -) pour abonnés absents; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation des affaires (Conseils en -); Défilés de mode à des fins promotionnelles (Organisation de -); Foires (Organisation de -) à buts commerciaux ou de publicité; Mise en pages à buts publicitaires; Traitement administratif de commandes d'achats; Traitement de texte; Comparaison de prix (Services de -); Prévisions économiques; Démonstration de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Production de films publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Mise à jour de documentation publicitaire; Recrutement de personnel; Rédaction de textes publicitaires; Relations publiques; Reproduction de documents; Revues de presse (Services de -); Secrétariat (Services de -); Sélection du personnel par procédés psychotechniques; Photocopie (Services de -); Services de télémarketing; Conseils en organisation et direction des affaires; Systématisation de données dans un fichier central; Sondage d'opinion; Paye (Préparation de feuilles de -); Sténographie (Services de -); Étude de marché; Télécommunications (Services d'abonnement à des services de -) pour des tiers; Transcription de communications; Vente aux enchères.

Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Arranging newspaper subscriptions for others; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Business management of hotels; Relocation services for businesses; Bill-posting; Import-export agencies; Commercial information agencies; Publicity agencies; Cost price analysis; Procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; Business management assistance; Auditing; Employment agencies; Data search in computer files for others; Sponsorship search; Marketing research; Business research; Compilation of information into computer databases; Compilation of statistics; Management (Advisory services for business -); Commercial or industrial management assistance; Business management of performing artists; Business management consultancy; Personnel management consultancy; Business consultancy (Professional -); Accounting; Publicity columns preparation; Typing; Business inquiries; Tax preparation; Shop window dressing; Distribution of samples; Dissemination of advertising matter; Direct mail advertising; Business appraisals; Efficiency experts; Outsourcing services [business assistance]; Accounts (Drawing up of statements of -); Invoicing; File management (Computerized -); Rental of vending machines; Rental of photocopying machines; Office machines and equipment rental; Publicity material rental; Rental of advertising space; Rental of advertising time on communication media; Business information; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Business investigations; Business management of sports people; Modelling for advertising or sales promotion; Marketing; Telephone answering for unavailable subscribers; Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; Business organization consultancy; Fashion shows for promotional purposes (Organization of -); Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; Layout services for advertising purposes; Administrative processing of purchase orders; Word processing; Price comparison services; Economic forecasting; Demonstration of goods; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Production of advertising films; Sales promotion for others; Publication of publicity texts; Publicity; On-line advertising on a computer network; Advertising by mail order; Radio advertising; Television advertising; Updating of advertising material; Personnel recruitment; Writing of publicity texts; Public relations; Document reproduction; News clipping services; Secretarial services; Psychological testing for the selection of personnel; Photocopying services; Telemarketing services; Business management and organization consultancy; Systemization of information into computer databases; Opinion polling; Payroll preparation; Shorthand; Marketing studies; Arranging subscriptions to telecommunication services for others; Transcription; Auctioneering.


EEL ECO MIX, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce EEL ECO MIX byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění EEL ECO MIX, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů