SG - ochranná známka, majitel Schröder Gas GmbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

-
ZdrojOHIM
Číslo spisu8524449
Reprodukce/Znění OZSG - ochranná známka
SG
Třídy výrobků a služeb4, 11, 35, 39, 43
Vídeňské obrazové třídy 26.1.3 ; 26.1.18 ; 26.4.2 ; 26.4.5 ; 26.4.10 ; 26.4.98
Datum podání přihlášky06.01.2010
Datum zveřejnění prihlášky15.02.2010
Datum zápisu14.10.2010
Datum konce platnosti06.01.2020
Přihlašovatel/vlastník Schröder Gas GmbH & Co. KG
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvouČervená, bílá
OZ tvořena pouze barvouENRed, white
OZ tvořena pouze barvouFRRouge, blanc
OZ tvořena pouze barvouBGЧервен, бял
OZ tvořena pouze barvouDARød, hvid
OZ tvořena pouze barvouDErot, weiss
OZ tvořena pouze barvouELΚόκκινο, λευκό
OZ tvořena pouze barvouESRojo, blanco
OZ tvořena pouze barvouETPunane, valge
OZ tvořena pouze barvouFIPunainen, valkoinen
OZ tvořena pouze barvouHUVörös és fehér
OZ tvořena pouze barvouITRosso, bianco
OZ tvořena pouze barvouLTRaudona, balta
OZ tvořena pouze barvouLVSarkans, balts
OZ tvořena pouze barvouMTAħmar u abjad
OZ tvořena pouze barvouNLRood, wit
OZ tvořena pouze barvouPLCzerwony, biały
OZ tvořena pouze barvouPTVermelho, branco
OZ tvořena pouze barvouRORoşu, alb
OZ tvořena pouze barvouSKČervená, biela
OZ tvořena pouze barvouSLRdeča, bela
OZ tvořena pouze barvouSVRött, vitt
StavRegistrovaná OZ - registrace zveřejněna
DruhObrazová
Seznam výrobků a služeb
4
Průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty; alkohol (jako palivo); oleje do barev; antracit; zvlhčující olej; benzen; benzin; benzen; včelí vosk; lignit; topný plyn; palivové dřevo; mazut; líh denaturovaný; paliva na bázi alkoholu; paliva; pohonné směsi (těkavé-); brikety (palivo); svíčky na vánoční stromky; loje; vonné svíčky; brikety uhelné; elektrická energie; oleje pro odstranění bednění (stavebnictví; prach (přípravky pro odstraňování- ); vazelína pro průmyslové účely; tuky pro svícení; olej rybí nejedlý; plynový olej; benzin; grafit (pro mazání); palivo do topení; dřevěné brikety; dřevěné uhlí (palivo); třísky dřevěné pro zapalování; karnaubový vosk; kerosin, rafinovaný petrolej; olej (kostní-) pro průmyslové účely; Nafta topná; podpalovače; uhelný prach (palivo); koks; olej pro konzervaci zdiva; pohonné hmoty; lampové knoty; lanolin; tuky na kůži; Konzervační přípravky pro kůži (oleje a tuky); olej pro konzervování kůže; plyn pro osvětlení; lignit; ligroin; mazut; minerální paliva; motorové oleje; noční lampičky (svíčky); nafta; nechemické přísady do pohonných směsí; oleje průmyslové; olej na textil; olein; ropný plyn; ozokerit (horský vosk, zemní vosk); papírové smotky pro zapalování; parafín; parfémované svíčky; ropa, surová nebo rafinovaná; petrolejový éter; řepkový olej pro průmyslové účely; mazadla pro řemeny; protiskluzové přípravky na řemeny; vosky na řemeny; olej ricinový pro technické účely; průmyslový řepkový olej; mazací tuky; maziva; mazací oleje; řezné chladicí oleje; mazadla na obuv; plyn generátorový; přípravky ze sójového oleje pro antiadhezivní povlaky kuchyňského nádobí; slunečnicový olej pro průmyslové užití; sloučeniny vázající prach; přípravky na vázání prachu pro zametání; stearin; naftový olej; uhelný dehtový olej; průmyslová mazadla; rašelina (palivo); rašelina z briketového paliva; ztužené plyny (palivo); Vosk jako surovina; vosk na svícení; Vosk pro průmyslové účely; mazivo pro zbraně; tuk z vlny; xylén [dimethylbenzen]; xylol [uhlovodík]; ceresin.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; alcool utilisé comme combustible; huiles pour la peinture; anthracite; huiles de mouillage; benzène; essences (carburants); benzène; cire d' abeilles; lignite; gaz combustible; bois de feu; Huiles combustibles; Alcool à brûler; combustibles à base d'alcool; combustibles; mélanges carburants (gazéifiés); briquettes combustibles; bougies pour arbres de Noël; suif; bougies parfumées; boulets de charbon; énergie électrique; huiles de décoffrage; produits pour le dépoussiérage; gelée [vaseline]de pétrole à usage industriel; graisses pour l'éclairage; huile de poisson non comestible; gasoil; gazoline; graphite lubrifiant; huiles de chauffage; Agglomérés de bois (briquettes en bois); charbon de bois [combustible]; copeaux de bois pour l'allumage; cire de carnauba; kérosène; huile d'os industrielle; Houille; Allume-feu; poussier; coke; huiles pour la conservation de la maçonnerie; Carburants; mèches de lampes; lanoline; graisse pour cuir; Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses); huiles pour la conservation du cuir; gaz d'éclairage; lignite; ligroïne; mazout; combustibles minéraux; huile de moteur; veilleuses (bougies); naphte; additifs non chimiques pour carburants; Huiles industrielles; huiles d'ensimage; oléine; gaz d'huile; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l' allumage; paraffine; bougies parfumées; pétrole (brut ou raffiné); éther (de pétrole); huile de navette industrielle; graisses pour courroies; antidérapants pour courroies [préparations]; cire pour courroies; huile de ricin à usage technique; huile de colza industrielle; graisses de graissage; lubrifiants; huiles de lubrification; huiles de coupe; graisses pour les chaussures; gaz pauvre; préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson; huile de tournesol à usage industriel; produits pour agglomérer la poussière; compositions pour le balayage pour lier la poussière; stéarine; huile de houille; huile de goudron de houille; graisses industrielles; tourbe [combustible]; briquettes de tourbe [combustible]; gaz solidifiés [combustibles]; Cires (matières premières); cire d'éclairage; cires à usage industriel; graisse pour armes; suint; xylène; xylol; cérésine.

Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; fuel alcohol; oils for paints; anthracite; moistening oil; benzene; benzine; benzene; beeswax; lignite; fuel gas; firewood; combustible oil; methylated spirit; fuel with alcoholic base; fuels; vaporised fuel mixtures; combustible fuel briquettes; Christmas tree candles; tallows; scented candles; coal briquettes; electrical energy; oils for releasing form work (building); dust removing preparations; petroleum jelly for industrial purposes; illuminating grease; fish oil not edible; gas oil; gasoline; lubricating graphite; heating oil; Wood briquettes; charcoal for fuel; wood spills for lighting; carnauba wax; kerosene; bone oil for industrial purposes; Coal; Firelighters; coal dust; coke; oil for the preservation of masonry; Motor fuel; lamp wicks; lanolin; grease for leather; Preservatives for leather (oils and greases); oil for the preservation of leather; gas for lighting; lignite; ligroin; mazut; mineral fuels; motor oil; night lights (candles); naphta; additives, non-chemical, to motor-fuel; Industrial oil; textile oil; oleine; oil gas; ozocerite (ozokerite); paper spills for lighting; paraffin; perfumed candles; petroleum (raw or refined); petroleum ether; rape oil for industrial purposes; grease for belts; non-slipping preparations for belts; belting wax; castor oil for technical purposes; industrial rapeseed oil; lubricating grease; lubricants; lubricating oils; cutting oils; grease for shoes; producer gas; soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils; sunflower oil for industrial purposes; dust-binding compositions; dust binding compositions for sweeping; stearine; coal oil; coal tar oil; industrial greases; peat for fuel; peat briquettes for fuel; solidified gases (fuel); Wax (raw material); illuminating wax; industrial wax; grease for arms (weapons); wool grease; xylene; xylol; ceresin.

technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke; Alkohol (Brennstoff); Anstrichöle; Anthrazit; Benetzungsöle; Benzen; Benzin (Brennstoff); Benzol; Bienenwachs; Braunkohle; Brenngas; Brennholz; Brennöle; Brennspiritus; Brennstoff auf Alkoholgrundlage; Brennstoffe; Brennstoffmischungen (gasförmig); Briketts (Brennstoff); Christbaumkerzen; Degras (Gerberfett); Duftkerzen; Eierbriketts; Elektrische Energie; Entschalungsöle; Entstaubungsmittel; Erdölgelee (Vaseline) für gewerbliche Zwecke; Fette für Beleuchtungszwecke; Fischtran (nicht zum Verzehr); Gasöl; Gasolin; Graphit als Schmiermittel; Heizöl; Holzbriketts; Holzkohle (Brennstoff); Holzspäne zum Anzünden (Fidibusse); Karnaubawachs; Kerosin; Knochenöl für gewerbliche Zwecke; Kohle (Brennstoff); Kohlenanzünder; Kohlenstaub (Brennstoff); Koks; Konservierungsöle für Mauerwerk; Kraftstoff; Lampendochte; Lanolin; Lederfette; Lederkonservierungsmittel (Öle und Fette); Lederkonservierungsöle; Leuchtgas; Lignit; Ligroin; Masut; mineralische Brennstoffe; Motorenöl; Nachtlichte (Kerzen); Naphta; nicht chemische Zusätze für Kraft-, Treibstoff; Öle für technische Zwecke; Öle für Webstoffe; Olein; Ölgas; Ozokerit (Bergwachs, Erdwachs); Papierstreifen zum Anzünden (Fidibusse); Paraffin; Parfümierte Kerzen; Petroleum (roh oder raffiniert); Petroleumäther; Rapsöl für gewerbliche Zwecke; Riemenfett; Riemengleitschutzmittel; Riemenwachs; Rizinusöl für technische Zwecke; Rüböl für gewerbliche Zwecke; Schmierfette; Schmiermittel; Schmieröle; Schneidöle; Schuhfett; Schwachgas; Sojaölpräparate zur Antihaftbeschichtung von Kochgeräten; Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke; Staubbindemittel; Staubbindemittel zum Kehren; Stearin; Steinkohlenöl; Steinkohlenteeröl; technische Fette; Torf (Brennstoff); Torfbriketts (Brennstoff); verfestigte Gase (Brennstoff); Wachs (Rohmaterial); Wachs für Beleuchtungszwecke; Wachs für gewerbliche Zwecke; Waffenfett; Wollfett; Xylol (Dimethylbenzol); Xylol (Kohlenwasserstoff); Zeresin

Промишлени масла и греси; смазки; препарати за абсорбиране на прах, омокрящи и свързващи средства; гориво (включително моторно гориво) и осветителни вещества; свещи, фитили; алкохол като гориво; масла за бои; антрацит; овлажняващи масла; бензол; бензин; бензол; пчелен восък; кафяви въглища; газово гориво; дърва за горене; лесно запалимо масло; Спирт за горене; гориво на алкохолна основа; гориво; вапоризирани смеси от горива; брикети (гориво); свещи за коледно дърво; катрани; ароматични свещи; каменни брикети; електрическа енергия; мазнини за махане на кофраж; продукти за премахване на прах; вазелин за промишлени цели; масла за осветление; ядливо рибено масло; бензин; газолин; смазващ графит; мазут; дървени брикети; дървени въглища (отоплителен материал); борина за осветление; восък от карнауба; керосин; костни масла за промишлени цели; въглища; въглища за подпалки; въглищен прах; кокс; масла за консервиране на зидарски материали; гориво за двигатели с вътрешно горене; фитили за лампи; ланолин; мазнини за кожа; средства за съхраняване на кожата (масла и мазнини); масла, мазила за съхраняване на кожа; газ за осветление; лигнит; лигроин; мазут; минерални горива; моторно масло; нощни лампи (свещи); нафта; Нехимични добавки за горива; промишлено масло; масла, мазила за тъкани; олеин; нефтен газ; озокерит (планински восък, земен восък); запалване (хартиени ленти за -) [фидибус]; парафин; парфюмирани свещи; петрол (суров или рафиниран); петролен етер; рапично масло за промишлени цели; лустро за колани; продукти против хлъзгане за колани; восък за ремъци; рициново масло за технически цели; рапично масло за промишлени цели; смазки; смазки; масло за смазване; режещи масла; лустро за обувки; беден газ; препарати от соево масло за незалепващи покрития на готварски уреди; слънчогледово масло за промишлени цели; вещества за събиране на пластове прах; вещества за събиране на прах за метене; стеарин; каменовъглено масло; катранено масло; промишлена грес; торф (гориво);торфни брикети [гориво]; втвърдени газове [гориво]; восъци (суровини); восък за осветителни цели; индустриален восък; оръжейно масло; мазнина от вълна; ксилол [диметилбензол]; ксилол [въглеводород]; церезин.

Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; brændstofalkohol; olier til maling; antracit; fugteolier; benzen; motorbenzin; benzen; bivoks; brunkul; brændselsgas; brænde; Brændselsolier; Denatureret sprit; brændstof på alkoholbasis; brændstoffer; Gasblandinger til forbrændingsmotorer; briketter (brændsel); julelys; talg; duftlys; kulbriketter; elektrisk energi; olier til at lette forskalling; støvfjernepræparater; vaseline til industrielle formål; fedtstof til belysning; fiskeolie (ikke spiselig); gasolie; benzin; grafitsmøremidler; fyringsolie; Træbriketter; trækul til brændsel; fidibusser af træ til optænding; karnaubavoks; petroleum; benolie til industrielle formål; Kul; Ildtændere; kulstøv; koks; murværkskonserveringsolier; Motorbrændstof; væger til lamper; lanolin; læderfedt; Imprægneringsmidler til læder (olie og fedt); læderkonserveringsolier; gas til belysning; lignit; ligroin (petroliumsæter); brændselsolie; mineralsk brændstof; motorolie; natlamper (stearinlys); nafta; additiver, ikke-kemiske, til motorbrændstof; Olier til industriel brug; tekstilolier; olein; gasolie; mineralvoks (ozokerit); papirfidibusser til optænding; paraffin; duftlys; mineralolie (rå eller raffineret); æter (petroleums-); rapsolie til industrielle formål; smørelse til bælter; skridsikkert middel til drivremme (præparater); remvoks; amerikansk olie til tekniske formål; rapsolie til industrielle formål; smørefedt; smøremidler; smøreolier; skæreolier; smørelse til sko; generatorgas; præparater af sojabønneolie til at forsyne kogeredskaber med en belægning, således at fastklæbning undgås; solsikkeolie til industriel brug; midler til binding af støv; støvbindemidler til brug ved fejning; stearin; mineralsk naphtha; stenkulstjære; olier til industrielle formål; tørv til brændsel; tørvbriketter (brændsel); fast gas (brændstof); Voks (råmateriale); voks til belysning; voks til industriel brug; smørelse til våben; uldfedt; xylen; xylen; ceresin.

Βιομηχανικά έλαια και λίπη· λιπαντικά· συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες· κεριά και θρυαλλίδες· καύσιμη αλκοόλη· έλαια για χρώματα· ανθρακίτης· έλαια ύγρανσης· βενζόλιο· πετρέλαιο· βενζόλιο· κερί κυψέλης· λιγνίτης· αέρια καύσιμα· καυσόξυλα· πετρέλαιο καύσης· μεθυλιωμένες αλκοόλες· καύσιμο με βάση αλκοόλες· καύσιμα· μίγματα καυσίμων (με τη μορφή αερίων)· καύσιμος ανθρακόπλινθος (μπρικέτα)· κερά για χριστουγεννιάτικα δέντρα· ζωικό λίπος (στέαρ)· αρωματικά κεριά· ανθρακόπλινθοι (μπρικέτα)· ηλεκτρική ενέργεια· έλαια αφαίρεσης καλουπιών (καλουπιών)· προϊόντα για την αφαίρεση της σκόνης· βαζελίνη για βιομηχανικούς σκοπούς· φωτιστικό λίπος· μη βρώσιμο ιχθυέλαιο· ντήζελ· βενζίνη· γραφίτης ως λιπαντικό μέσο· πετρέλαιο θέρμανσης· μπρικέτες παρασκευαζόμενες από ξύλο· καύσιμος άνθρακας· ξύλινοι ράβδοι για φωτισμό· καρναουβικός κηρός· κηροζίνη· οστέλαιο βιομηχανικής χρήσης· ορυκτός άνθρακας· προσανάμματα· σκόνη άνθρακα· οπτάνθρακες· έλαιο συντήρησης λιθοδομής· Καύσιμα· θρυαλλίδες λάμπας· λανολίνη· λίπη για δέρματα· Μέσα για τη συντήρηση του δέρματος (έλαια και λίπη)· έλαιο συντήρησης δερμάτων· φωταέριο· λιγνίτης· λιγροΐνη· μαζούτ· ορυκτά καύσιμα· έλαια κινητήρα· φώτα νυκτός (κεριά)· νάφθη· μη χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα· βιομηχανικά έλαια· έλαιο για υφαντουργική χρήση· ελαΐνη· αέριο εξ ελαίου· οζοκηρίτης (ορυκτός κηρός)· χάρτινα προσανάμματα για φωτισμό· παραφίνη· αρωματισμένα κεριά· πετρέλαιο (αργό ή διυλισμένο)· πετρελαϊκός αιθέρας· κραμβέλαιο για βιομηχανικές χρήσεις· λίπος για ζώνες· αντιολισθητικά παρασκευάσματα για ιμάντες· κερί για ιμάντες· καστορέλαιο για τεχνική χρήση· κραμβέλαιο βιομηχανικής χρήσης· λιπαντικά γράσα· λιπαντικά· λιπαντικά έλαια· έλαια κοπής· λίπος για υποδήματα· πτωχό αέριο· παρασκευάσματα από σογιέλαιο για αντικολλητική επικάλυψη σκευών μαγειρικής χρήσης· ηλιέλαιο για βιομηχανική χρήση· συνθέσεις για τη στερέωση σκόνης· σύνθετα λιπαντικά προοριζόμενα για τη στερέωση σκόνης για χρήση στο σκούπισμα· στεατίνη· έλαιο ορυκτού άνθρακα· έλαιο λιθανθρακόπισσας· βιομηχανικά λίπη· καύσιμη τύρφη· καύσιμα τύρφης από ανθρακόπλινθο (μπρικέτα)· στερεοποιημένα αέρια (καύσιμα)· Κερί (πρώτη ύλη)· κερί χρησιμοποιούμενο για χρήσεις φωτισμού· Κεριά για βιομηχανική χρήση· λίπος για όπλα· λίπος ερίου· ξυλόλιο· ξυλόλιο· κηροζίνη.

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (inclusive gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para encender; alcohol utilizado como combustible; aceites para pinturas; antracita; aceites de baño; benceno; gasolina [carburantes]; benceno; cera de abejas; lignito; gas combustible; leña; Aceites combustibles; Alcohol para quemar; combustibles a base de alcohol; combustibles; Mezclas de combustibles (gasificados); briquetas combustibles; bujías para árboles de Navidad; sebos; velas aromáticas; bolas de carbón; energía eléctrica; aceites de desencofrado; productos para la eliminación del polvo; jalea de petróleo para uso industrial; grasas para el alumbrado; aceite de pescado no comestible; gasoil; gasolina; grafito lubrificante; fuel para calefacciones; Ladrillos de madera; carbón de madera [combustible]; virutas de madera para encender fuego; cera de carnauba; keroseno; aceite de huesos industrial; Carbón de hulla; Encendedores; polvo de carbón; coque; aceites para la conservación de las obras de albañilería; Carburantes; mechas de lámparas; lanolina; grasa para el cuero; Productos para la conservación del cuero (aceites y grasas); aceites para la conservación del cuero; gas de alumbrado; lignito; ligroina; mazut [fuel]; combustibles minerales; aceite para motor; luces nocturnas (velas); nafta; aditivos no químicos para carburantes; Aceites industriales; aceites para los tejidos; oleína; gas de aceite; ozocerita [ozokerita]; tiras de papel para encender; parafina; velas aromáticas; petróleo [bruto o refinado]; éter (de petróleo); aceite de nabina industrial; grasa para correas; antiderrapantes para correas [preparaciones]; cera para correas; aceite de ricino para uso técnico; aceite de colza industrial; grasas para lubricar; lubricantes; aceites lubricantes; aceites de corte; grasas para zapatos; gas pobre; preparaciones de aceite de soja para el revestimiento antiadhesivo de los utensilios de cocción; aceite de girasol para uso industrial; aglomerantes de polvo; composiciones para el barrido para concentrar el polvo; estearina; aceite de hulla; aceite de alquitrán de hulla; grasas industriales; turba [combustible]; briquetas de turba combustible; gases solidificados [combustibles]; Ceras [materias primas]; cera luminiscente; ceras para uso industrial; grasa para armas; churre [grasa de la lana]; xileno; xilol; ceresina.

Õlid ja määrded (tööstuslikud); määrdeained; tolmu neelavad, niisutavad ja siduvad segud; kütused (kaasa arvatud autobensiin) ja valgustuspõlevained; küünlad, tahid; alkoholkütus, küttealkohol; värviõlid; antratsiit; niisutusõli, niisutav õli; benseen; autobensiin; benseen; taruvaha; ligniit; küttegaas, gaaskütus; küttepuud; süttivad õlid; denatureeritud piiritus; küttealkohol, alkoholkütus; kütused; aurustatud küttesegud; briketid (kütus); kuuseküünlad; rasv; lõhnaküünlad; kivisöebrikett; elektrienergia; õlid (valuvormide määrde- ) (ehitus); tolmuärastid; vaseliin (tööstuslik); valgustusõli; kalaõli (v.a söödav); gaasiõli; gasoliin, gaasbensiin; määrdegrafiit; kütteõli; brikett (puidu- ), puidubrikett; puusüsi (kütus); puupeerud, süütepeerud; karnaubavaha; petrooleum; kondiõli (tehniline); Kivisüsi; tulehakatis; kivisöetolm (kütus); koks; müürikonservimisõli; Mootorikütus; lambitahid; lanoliin; nahamääre; Konservandid (naha- ), nahakonservandid (õlid ja määrded); õli (nahakaitse- ), nahakaitseõli; valgustusgaas; ligniit; ligroiin; masuut, kütteõli; mineraalkütused; mootoriõli; ööküünlad (küünlad); nafta; lisandid (mootorikütuse- ) (v.a keemilised); õli (tööstuslik); tekstiiliõli; oleiin; naftagaas; osokeriit; paberpeerud; parafiin; lõhnaküünlad; nafta (toornafta või puhastatud); petrooleeter; rapsiõli (tööstuslik); rihmamääre; libisemisvastased ained (rihmade ); ülekanderihmade määre; kastoorõli, riitsinusõli (tehniline); tööstuslik rapsiõli; määre (konsistentne); määrdeained; määrdeõlid; metallitöötlusõlid; määre (saapa- ), saapamääre; gaas (generaatori- ), generaatorigaas; sojaõli saadused (toidu kõrbemise vältimi-seks); päevalilleõli tööstuslikuks kasutuseks; tolmu siduvad segud; pühkmetolmu siduvad ained; steariin; petrooleum; kivisöetõrv, kivisöeõli; määrded (tööstuslikud); turvas (kütte- ), kütteturvas; turbabrikett; tahked gaasid (kütus); Vaha (toore); valgustusvaha; Tööstuslik vaha; määre (relva- ), relvamääre; lanoliin; ksüleen; ksüleen; tseresiin.

Teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (sisältäen bensiinin ja moottorialkoholin) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet valaistukseen; polttoainealkoholi; maaleissa käytettävät öljyt; antrasiitti; kostutusöljy; bentseeni; bensiini; bentseeni; mehiläisvaha; ruskohiili; polttokaasu; polttopuut; polttoöljyt; polttoalkoholi; alkoholipohjainen polttoaine; polttoaineet; polttoainesekoitukset (kaasun muodossa); polttobriketit; joulukuusenkynttilät; tali; tuoksukynttilät; kivihiilibriketit; sähköenergia; öljyt muottien irrotukseen (rakentamisen yhteydessä); pölynpoistovalmisteet; hyydytetty petroli teollisiin tarkoituksiin; lamppuöljy; kalaöljy, muu kuin syötävä; kaasuöljy; bensiini; grafiitti voiteluaineena; lämmitysöljy; Puubriketit; polttoaineeksi tarkoitettu hiili; valaistuspäreet; karnaubavaha; kerosiini; hirvensarviöljy teolliseen käyttöön; Hiili; Sytyttimet; hiilipöly; koksi; muurauksen suojausöljy; Polttoaine; lampunsydämet; lanoliini; nahkarasvat; Nahansuojausaineet (öljyt ja rasvat); öljy nahan säilytykseen; kaasuvalaisinten kaasu; ruskohiili; liuotebensiini; masutti; kivennäispolttoaine; moottoriöljy; yövalot (kynttilät); nafta, petroli; ei-kemialliset moottoripolttoaineiden lisäaineet; Teollisuusöljyt; tekstiiliöljy; oleiini; öljykaasu; otsokeriitti (vuorivaha, maavaha); paperisytykkeet valaistukseen; parafiini; tuoksukynttilät; öljy (raakana tai jalostettuna); petrolieetteri; rapsiöljy teollisiin tarkoituksiin; hihnaöljyt; hihnojen liukuesteet (valmisteet); hihnavaha; risiiniöljy tekniseen käyttöön; teollinen rypsiöljy; voitelurasvat; voiteluaineet; voiteluöljyt; leikkuuöljyt; kenkärasvat; puukaasu; soijaöljyvalmisteet keittolaitteiden tarttumisenestopinnoitteeseen; auringonkukkaöljy teolliseen käyttöön; pölyä sitovat aineet; pölyä sitovat yhdisteet lakaisemiseen; steariini; kivihiilinafta; kivihiiliöljy; teollisuusöljyt; polttoturve; polttoaineeksi tarkoitettu turve briketteinä; kiinteytetyt kaasut (polttoaine); Vaha (raaka-aine); valaiseva vaha; teollisuusvaha; aseöljy; villarasva; ksyleeni; ksyleeni; seresiini.

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; por elnyelő, -megkötő és légnedvesítő anyagok; üzemanyagok (beleértve a motoralkoholt) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; alkohol (tüzelőanyag); olajok festékekhez; antracit; nedvesítő olaj; benzén; benzin; benzén; méhviasz; lignit; éghető gáz/fűtőgáz; tűzifa; tüzelőolajak; denaturált szesz; tüzelőanyag (alkohol alapú); fűtőanyagok; (légnemű) üzemanyag-keverékek; brikettek (tüzelőanyag); gyertyák karácsonyfához; faggyú; illatosító gyertyák; szénbrikett; elektromos energia; olajok kizsaluzáshoz (épületeken); portalanító termékek; vazelin (petrolátum) ipari használatra; zsír világításhoz; halolaj, nem étkezési; gázolaj, dízelolaj; gazolin; zsírzógrafit; fűtőolaj; fabrikett; faszén (tüzelőanyag); faforgács világításhoz (fidibuszok); karnauba viasz; kerozin; csontolaj ipari használatra; Szén (tüzeloanyag); gyújtósok; szénpor; koksz; olajok (kőművesmunkák védelmére használt ~); Üzemanyag (folyékony); lámpabelek; lanolin; zsír bőrökhöz; Borkonzerváló szerek (olajok és zsírok); olajok bőr konzerválására; világítógáz; lignit; ligroin (petróleuméter); pakura; ásványi tüzelőanyagok; motorolaj; éjszakai fények (gyertyák); könnyűbenzin; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; olaj műszaki célokra; olajok szövetekhez; olein; olajgáz; ozokerit (hegyi viasz, földi viasz); meggyújtandó papírcsíkok; paraffin; illatosított gyertyák; petróleum (nyers vagy finomított); petroléter; repceolaj ipari használatra; zsír szíjakhoz; csúszásgátló készítmények szíjakhoz; viasz szíjakhoz; ricinusolaj műszaki használatra; repceolaj ipari használatra; kenőzsír; kenőanyagok; kenőolajok; vágó olajok; zsír cipőkhöz; szívógáz; szójaolaj-készítmények konyhaeszközök ragadásmentes bevonására; napraforgóolaj ipari használatra; por megkötő anyagok; pormegkötő készítmények sepréshez; sztearin; kerozin; kőszénkátrány-olaj; ipari zsírok; tőzeg (üzemanyag); tüzelőanyag-brikettek tőzegből; szilárd gázok (tüzelőanyagok); Viaszok (nyersanyagok); viasz világítási célra; Ipari viasz; fegyverzsír (fegyverek); gyapjúzsír; xilén; xilol; cerezin, földi viasz.

Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione; alcol utilizzato come combustibile; olii per tinta; antracite; oli per bagnatura; benzene; benzina; benzene; cera d' api; lignite; gas combustibile; legna da ardere; oli combustibili; spirito da bruciare; combustibili a base d'alcool; combustibili; miscele carburanti gasificate; mattonelle combustibili; candele per alberi di Natale; sego; candele profumate; ovuli di polvere di carbone; energia elettrica; olii per liberare gli stampi; prodotti per la rimozione della polvere; gelatina di petrolio [vaselina] per uso industriale; grasso per l'illuminazione; olio di pesce non commestibile; gasolio; benzina; grafite lubrificante; gasolio per riscaldamento; Mattonelle di legno; carbone di legna da combustione; trucioli di legna per l'accensione; cera di carnauba; cherosene; olio d'ossa industriale; Carbone (combustibile); Accendi fuoco; polvere di carbone; coke; olii per la conservazione della muratura; Carburanti; stoppini per lampade; lanolina; grassi per cuoio; Prodotti per la conservazione del cuoio (oli e grassi); olii per la conservazione del cuoio; gas di illuminazione; lignite; ligroina; nafta [per riscaldamento]; combustibili minerali; oli per motori; lumini da notte (candele); nafta; additivi non chimici per carburanti; Oli industriali; oli per tessili; oleina; gas di petrolio; ozocerite; strisce di carta per l' accensione; paraffina; candele profumate; petrolio (grezzo o raffinato); etere (petrolio); oli di ravizzone industriale; grasso per cinghie; dispositivi antisdrucciolevoli per cinghie [preparazioni]; cera per cinghie; olio di ricino per uso tecnico; olio di colza industriale; grassi lubrificanti; lubrificanti; olii lubrificanti; oli da taglio; Grasso per scarpe; gas povero; preparazioni d'olio di soia per il rivestimento antiadesivo degli utensili di cottura; olio di semi di girasole per uso industriale; preparati per agglomerare la polvere; composizione per la scopatura per legare la polvere; stearina; petrolio di carbone; olio di catrame di carbone; grassi industriali; torba da combustione; torba di bricchette combustibile; gas solidificati [combustibili]; Cere (materie prime); cera luminosa; cere per uso industriale; grasso per armi; grasso di lana; xilene; xilolo; ceresina.

Pramoninės alyvos ir tepalai; tepalai; dulkių sugėrimo, drėkinimo ir surišimo mišiniai; degalai (įskaitant variklinį spiritą) ir švytinčiosios medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai; alkoholis (degalai); dažų aliejai; antracitas; drėkinamasis aliejus; benzenas; benzinas; benzenas; vaškas (bičių-); lignitas; dujinis kuras; malkos; degieji naftos produktai; denatūruotas spiritas; alkoholiniai degalai; degalai; išgarintų degalų mišiniai; briketai (kuras); kalėdų eglučių žvakutės; taukai; kvapiosios žvakės; akmens anglių briketai; elektros energija; alyvos (formų atskyrimo --- ) (statyba); dulkių šalinimo preparatai; vazelinas (pramonės reikmėms); apšvietimo riebalai; žuvų taukai (nemaistiniai); dyzeliniai degalai; gazolinas; grafitas (tepamasis --- ); mazutas šildymui; medžio briketai; medžio anglis (kuras); apšvietimo skalos; karnaubo vaškas; žibalas; kaulų taukai pramonės reikmėms; Akmens anglys; pakuros; anglių dulkės (kuras); koksas; mūro konservavimo alyvos; Automobilinis kuras; lempų dagčiai; lanolinas; odų tepalai; Apsauginės medžiagos (odų --- ) (alyvos ir tepalai); odų konservavimo aliejus; apšvietimo dujos; lignitas; ligroinas; mazutas; mineralinis kuras; autolas; naktiniai žibintai (žvakės); sunkusis benzinas; priedai (variklių degalų --- ) (ne cheminiai); pramoninė alyva; tekstilinė alyva; oleinas; naftos dujos; ozokeritas (kalnų vaškas, mineralinis vaškas); apšvietimo grįžtės (popierinės --- ); parafinas; kvapiosios žvakės; nafta (nevalyta arba valyta); kuro eteris; rapsų aliejus (pramonės reikmėms); diržų tirštieji tepalai; diržų priešslydžio preparatai; diržų vaškas; ricinos aliejus techninėms reikmėms; pramoninis rapsų aliejus; tirštieji tepalai; tepalai; tepalinės alyvos; pjovimo alyvos; avalynės tepalai; dujos (generatorinės --- ); sojų pupų aliejaus preparatai virtuviniams puodams padengti; saulėgrąžų aliejus, skirtas pramonės reikmėms; dulkių rišiklių mišiniai; dulkių rišiklių mišiniai (naudojami šluojant); stearinas; žibalas; akmens anglių gudronas; pramoniniai tepalai; durpės (kuras); kurui naudojamų durpių briketai; sukietintos dujos (kuras); Vaškas (žaliava); apšvietimo vaškas; Pramoninis vaškas; ginklų tirštieji tepalai; lanolinas; ksilolas [dimetilbenzolas]; ksilolas [angliavandenilis]; cerezinas.

Tehniskās eļļas un ziedes; smērvielas; putekļus absorbcijas, mitrināšanas un piesaistīšanas līdzekļi; kurināmie (arī motoru degvielas) un vielas apgaismošanas nolūkiem; sveces un daktis apgaismošanai; spirts (degviela); eļļas krāsām; antracīts; mitrinošas eļļas; benzīns; benzīns (kurināmais); benzīns; bišu vasks; brūnogles; gāzveida kurināmais; malka; kurināmais mazuts; metilspirts; spirtu saturoša degviela; degvielas; kurināmā maisījumi (gāzveida); briketes (degviela); ziemassvētku eglīšu svecītes; tauki; aromatizētas sveces; akmeņogļu briketes; elektriskā enerģija; eļļas veidņu atbrīvošanai (celniecība); līdzekļi putekļu notīrīšanai; vazelīns rūpnieciskiem nolūkiem; tauki, izmantošanai apgaismojumam; zivju eļļa, kas nav ēdama; dīzeļdegviela; gazolīns; grafīts kā smērviela; apkures degviela; koka briketes; kokogles (degviela); koka skali apgaismošanai; karnauba vasks; petroleja; kaulu eļļa izmantošanai rūpniecībā; Akmeņogles (degviela); šķiltavas; ogļu putekļi (kurināmais); koks; eļļa mūrējumu saglabāšanai; Motordegviela; gaismekļu daktis; lanolīns; krēmi ādas izstrādājumiem; ādas konservēšanas līdzekļi (eļļas un smērvielas); eļļa ādas konservācijai; deggāze; brūnogles; ligroīns; eļļas kurināmais; minerāldegviela; motoreļļas; nakts lukturi (sveces); petroleja; neķīmiskas piedevas degvielai, motora degvielai; rūpnieciskās eļļas; ieeļļojošie produkti; oleīns; dīzeļdegviela; ozokerīts (kalnu vasks, zemes vasks); koka skali apgaismošanai; parafīns; smaržīgas sveces; nafta (jēlnafta vai rafinēta nafta); petrolejas ēteris; rapšu eļļa, izmantošanai rūpniecībā; jostu smērviela; jostu pretslīdzes līdzekļi; dzensiksnas vasks; rīcineļļa tehniskiem nolūkiem; industriālā rapšu eļļa; smērvielas; smērvielas; smēreļļas; smēreļļas griezējinstrumentiem; kurpju smēre; domnas gāze; sojas eļļas preparāti, kas paredzēti vārīšanas ierīču nepiedegošajiem pārklājumiem; fungicīdi, herbicīdi; putekļu piesaistīšanas līdzekļi; putekļu saistvielas; Stearīns; akmeņogļu eļļa; akmeņogļu darvas eļļa; rūpnieciskās ziedes; kūdra degvielai; kūdras brikešu kurināmais; nostiprinātas gāzes (kurināmais); Vasks (izejmateriāls); vasks apgaismošanai; Ražošanas vasks; ieroču ziede (ieroči); lanolīns; ksilols [dimetilbenzols]; ksilols [ogļūdeņradis]; tērpi.

Żjut u grassi industrijali; lubrikanti; kompożizzjonijiet li jassorbu t-trab, ixarrbu u jorbtu; karburanti (inklużi spirti tal-muturi) u illuminanti; xemgħat u ftieli għad-dawl; alkoħol (fjuwil); żjut għaż-żebgħa; antraċite; żjut tal-banju; benżin; pitrolju; benżin; xama' tan-naħal; lignite; karburanti gass; ħatab għan-nar; karburanti żejt; spirtu metilizzat; fjuwil fuq bażi alkoħoliku; karburanti; taħlitiet tal-karburanti (fil-forma ta' gass); trab tal-faħam ippressat (karburant); xama' tas-siġar tal-Milied; xama'; xemgħat ifuħu; briks tal-faħam; enerġija elettrika; żjut biex jilliberaw xogħol tal-forma (bini); prodotti għat-tneħħija tat-trab; ġèli tal-petrolju għal skopijiet industrijali; xaħmijiet għal skopijiet tad-dawl; żejt tal-ħuta li ma jittikilx; żejt tad-diesel; gażolina; grafita bħala lubrikant; karburant għat-tisħin; briquettes ta' l-injam; faħam (karburant); wood spills għad-dawl; xemgħa tal-karnawba; kerosin; żejt ta' l-għadam għal skopijiet industrijali; Faħam; lajter; faħam mitħun (fjuwil); kola; żjut għall-preservazzjoni tal-bini; Karburanti tal-muturi; ftieli tal-lampi; lanolin; kremi għall-ġilda; Preservanti tal-ġilda (żjut u xaħmijiet); żejt għall-preservazzjoni tal-ġilda; gass luminuż; lignite; ligroin; karburanti żejt; fjuwils minerali; żjut tal-muturi; dwal għal bil-lejl (xemgħat); pitrolju; prodotti mhux kimiċi li jiżdiedu mal-karburanti tal-magni; żjut industrijali; żjut industrijali; sustanzi mxaħħma; żejt tad-diesel; ożoċerit (xama', xama' minerali); wood spills għad-dawl; paraffin; xemgħat imfewħa; petrol (fl-istat naturali jew proċessat); etere ta' żejt mhux raffinat; żejt tal-kolza għal skopijiet industrijali; griż għaċ-ċinturini; preparazzjonijiet li ma jiżolqux għaċ-ċinturini; xaħam għaċ-ċineg; żejt ir-riġnu għal skopijiet tekniċi; żejt tal-kolza industrijali; griż lubrikanti; lubrikanti; żjut lubrikanti; żjut għat-tqattigħ; griż għaż-żraben; gass mhux b'saħħtu; preparazzjonijiet taż-żejt tas-sojja għall-kisi ta' tagħmir tat-tisjir biex ma jwaħħalx; żejt tal-ġirasol għall-użu industrijali; kompożizzjonijiet li jorbtu t-trab; komposizzjonijiet li jeħlu mat-trab għall-knis; stearina; żejt tal-faħam; soluzzjoni tal-krijożot tal-qatran tal-faħam; grassi industrijali; pît għall-karburanti; pit magħmul minn trab tal-faħam ippressat marsus li jaqbad; gassijiet li jsaħħu (fjuwil); Xama' (materja prima); xemgħat għad-dawl; Xamgħat għal użu industrijali; griż għall-armi (armamenti); griż tas-suf; ksilol [dimethylbenzene]; ksilol [idrokarbon]; ġagaga.

Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting; alcohol te gebruiken als brandstof; oliën voor het schilderen; antraciet; bevochtigingsoliën; benzeen; benzine; benzeen; bijenwas; bruinkool; brandstofgas; brandhout; brandbare oliën; brandspiritus; brandstoffen op basis van alcohol; brandstoffen; gasvormige brandstofmengsels; briketten (brandstof); kaarsen voor kerstbomen; talk; geurkaarsen; eierkolen; elektrische energie; oliën voor het losmaken van bekistingen; stofvrij makende middelen; petroleumgelei voor industrieel gebruik; vetten voor verlichtingsdoeleinden; visolie, niet eetbaar; gasolie; gasoline; grafiet als smeermiddel; stookolie; Houtbriketten; houtskool (brandstof); houtspaanders voor het aansteken van vuur; carnaubawas; kerosine; beenderolie voor industrieel gebruik; Steenkolen; Aanmaakblokjes; kolengruis; cokes; oliën voor het conserveren van metselwerk; Motorbrandstoffen; lampenpitten; lanoline; ledervet; Lederconserveermiddelen (oliën en vetten); lederconserveringsoliën; lichtgas; ligniet; ligroïne; stookolie; minerale brandstoffen; motorolie; nachtlampjes (kaarsen); nafta; niet-chemische additieven voor motorbrandstoffen; Oliën voor industrieel gebruik; oliën voor de textielindustrie; oleïne; gasolie; ozokeriet; papierstroken voor het aansteken van vuur; paraffine; geparfumeerde kaarsen; petroleum (ruw of geraffineerd); ether (petroleum-); raapolie voor industrieel gebruik; riemenvet; antislippreparaten voor drijfriemen; riemenwas; ricinusolie voor technische doeleinden; industriële koolzaadolie; smeervetten; smeermiddelen; smeeroliën; snijolie; schoenvet; generatorgas; soja-oliepreparaten als anti-aanbaklaag voor kookgerei; zonnebloemolie voor industrieel gebruik; stofbindmiddelen; samenstellingen voor het binden van stof tijdens het vegen; stearine; koololie; koolteerolie; industriële vetten; turf (brandstof); turf van briketten brandstof; gassen in vaste vorm (brandstof); Was (grondstof); lichtgevende was; was voor industrieel gebruik; wapenvet; wolvet; xyleen; xylol; ceresine.

Oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (łącznie z benzyna) i materiały oświetlające; świece i knoty do oświetlenia; alkohol jako paliwo; oleje do farb; antracyt; oleje zwilżające; benzen; benzyna; benzen; wosk pszczeli; węgiel brunatny; paliwo gazowe; drewno opałowe; oleje palne; spirytus skażony; paliwo na bazie alkoholu; paliwa; mieszanki paliw (zgazowane); brykiety (materiał palny); choinki (świeczki na -); łojówki; świece perfumowane; brykiety węgla; energia elektryczna; oleje ułatwiające wyjmowanie z formy; pylochlonne (srodki -); żel naftowy (wazelina) do celów przemysłowych; tłuszcze do oświetlania; olej rybny, niejadalny; gaz olejowy; benzyna; grafity do smarowania; olej opałowy; brykiety drzewne; węgiel drzewny (materiał palny); wióry drewniane na podpałke; kamauba (wosk z -); nafta; kości (olej kostny) do celów przemysłowych; Węgiel (paliwo); podpalki; pył węglowy (paliwo); koks; oleje do konserwacji murów; Paliwo silnikowe; lamp (knoty do -); lanolina; smary do skór; Konserwacja skory (srodki do -) (oleje i smary); oleje do konserwacji skór; gaz oświetleniowy; węgiel brunatny; ligroina; mazut; paliwa mineralne; oleje silnikowe; lampki nocne (świeczki); nafta oświetleniowa; dodatki niechemiczne do paliw silnikowych; oleje do celów technicznych; oleje do tkanin; oleina; gaz olejowy; ozokeryt (wosk górski, wosk ziemny); taśmy papierowe na podpałkę; parafina; świece perfumowane; ropa naftowa [surowa lub rafinowana]; eter naftowy; rzepak (olej -) do celów przemysłowych; smary do pasów; antypoślizgowe środki do pasów; wosk do pasów; olej rycynowy do celów technicznych; olej z rzepaku przemysłowego; tłuszcze do smarowania; smary; smarowania (oleje do -); ciecze chłodząco-smarujące; smary do obuwia; gaz ubogi; olej sojowy (preparaty z -) do smarowania przyborów kuchennych; słoneczniki (olej -) do celów przemysłowych; kompozycje wiążące pył; środki pyłochłonne; stearyna; nafta; olej ze smoły węglowej; tłuszcze przemysłowe; torf (paliwo); paliwo torfowe z brykietów; gazy utwardzane (paliwo); Wosk (surowiec); wosk do oświetlania; Wosk przemyslowy; smary do broni; tłuszcz wełniany; dwumetylobenzen (ksylen); ksylen; cerezyna (oczyszczony ozokeryt).

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação; álcool utilizado como combustível; óleos para tintas; antracite; óleos para molhadura; benzeno; gasolinas [carburantes]; benzeno; cera de abelhas; linhite; gás combustível; madeira para queimar; óleos combustíveis; álcool para queimar; combustíveis à base de álcool; combustíveis; misturas carburantes (gaseificadas); briquetes combustíveis; velas para árvores de Natal; sebo; velas perfumadas; bolas de carvão; energia eléctrica; óleos de descofragem; produtos para a aspiração do pó; geleia de petróleo para uso industrial; óleos para iluminação; óleos de peixe não comestíveis; gasóleo; gasolina; grafite lubrificante; óleo de aquecimento; Briquetes de madeira; carvão de madeira para combustível; aparas de madeira para acender lume; cera de carnaúba; querosene; óleo de ossos industrial; Carvão (hulha); Acendalhas; poeira de carvão (combustível); coque; óleo para a conservação da alvenaria; Carburantes; torcidas de candeeiros; lanolina; sebo para couro; Produtos para a conservação do couro (óleos e graxas); óleos para a conservação do couro; gases de iluminação; lignite [lenhite]; ligroine; óleo pesado combustível; combustíveis minerais; óleo para motores; lamparinas (velas); nafta; aditivos não químicos para carburantes; Óleos industriais; óleos para os tecidos; oleína; gasóleo; ozocerite [ozoquerite]; tiras de papel para acender lume; parafina; velas perfumadas; petróleo (bruto ou refinado); éter (de petróleo); óleo de colza para fins industriais; sebo para correias; antiderrapantes para correias [preparações]; cera para correias; óleo de rícino para uso técnico; óleo industrial de colza; massas lubrificantes; lubrificantes; óleos lubrificantes; óleos de corte; graxa para sapatos; gás pobre; preparações de óleo de soja para o revestimento antiadesivo dos utensílios de cozinha; óleo de girassol para fins industriais; produtos para ligar a poeira; composições para a varredura para ligar a poeira; estearina; óleo de hulha; óleo de alcatrão de hulha; gorduras industriais; turfa para combustível; briquetes de turfa combustível; gases solidificados [combustíveis]; Ceras (matérias primas); cera para iluminação; ceras para uso industrial; massa lubrificante para armaso; suarda; xilene; xilol; ceresina.

Uleiuri industriale şi unsori; lubrifianţi; compoziţii pentru desprăfuire, umectare şi lianţi; combustibili (inclusiv benzine auto) şi materiale de iluminat; lumânări, fitiluri; alcool pe post de combustibil; uleiuri pentru vopsele; antracit; uleiuri de lubrifiere; benzen; benzina; benzen; ceara de albine; lignit; combustibili gazoşi; lemne de foc; ulei combustibil; Alcool metililic; carburant pe baza de alcool; combustibili; amestecuri de combustibili vaporizati; brichete [combustibil]; lumanari de pom; seu; lumânări parfumate; brichete de carbune; energie electrica; uleiuri pentru decofrare; produse pentru inlaturarea prafului; gelatina de petrol de uz industrial; grasimi pentru iluminat; ulei de peşte necomestibil; motorina; gazolina; grafit lubrifiant; ulei de incalzire; brichete din lemn; carbune (combustibil); surcele [aschii de lemn pentru aprindere]; ceara de carnauba; kerosen; ulei de oase de uz profesional; carbune; aprinzator de carbune; praf de cărbuni; cocs; uleiuri pentru conservarea zidăriei; carburant; fitile de lămpi; lanolina; uleiuri pentru piele; produse pentru conservarea pielii (uleiuri si grasimi); uleiuri pentru intretinerea pielii; gaz pentru iluminat; lignit; ligroin; mazut; carburanti minerali; ulei pentru motor; candele (lumanari); nafta; Aditivi nechimici pentru carburanti; ulei industrial; uleiuri pentru tesuturi; oleina; gaz de ulei; ozocherita (ozocherita de munte si de sol); aprinzatoare (benzi de hartie pentru -) [surcele]; parafină; lumanari parfumate; petrol (brut sau rafinat); eter petrolier; ulei de rapita de uz industrial; vaselina pentru curele; preparate anti-alunecare pentru curele; ceara pentru curele; ulei de ricin folosit in scop tehnic; ulei de rapita industrial; lubrifianti; lubrifianţi; uleiuri de gresare; lichide pentru răcire şi ungere, unsori de foraj; vaselina pentru pantofi; gaz slab; preparate din ulei de soia pentru stratificarea impotriva lipirii a ustensilelor de gatit; ulei de floarea soarelui de uz industrial; compoziţii pentru aglomerarea prafului; compozitii din lianti pentru praf pentru maturare; stearina; ulei de lignit; ulei de huila; unsori industriale; turba (combustibil);brichete de turbă (combustibil); gaze solide [combustibil]; ceara (materii prime); ceara pentru iluminat; ceara industriala; grasime de arme; grasime de lana; xilol [dimetil - benzol]; xilol [carbohidrat]; cerezina.

Priemyselné oleje a mazivá; mazadlá; zmesi absorbujúce prach, zmáčacie a spojovacie; palivá (vrátane motorových benzínov) a osvetľovadlá; sviečky a knôty pre osvetlenie; alkohol (ako palivo); oleje do farieb; antracit; zvlhčujúci olej; benzén; benzín; benzén; včelí vosk; lignit; palivové plyny; palivové drevo; horľavé oleje; etylakohol; palivá na báze alkoholu; palivá; pohonné zmesi (prchavé -); brikety (palivo); sviečky na vianočné stromčeky; loje; vonné sviečky; uhoľné brikety; elektrická energia; oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo); prípravky na odstranovanie prachu; vazelína na priemyselné účely; tuky na účely osvetľovania; rybí olej, okrem jedlého oleja; nafta; gazolín; grafit na mazanie; vykurovacia nafta; brikety (drevené -); drevené uhlie (palivo); drevené zapaľovacie triesky; vosk z karnaubovej palmy; kerzín, rafinovaný petrolej; olej (kostový -) na priemyselné úcely; Uhlie; podpaľovače na uhlie; uhoľný prach (palivo); koks; olej na konzervovanie muriva; Motorové palivá; lampové knôty; lanolín; tuky na kožu; Koža (ochranné prípravky na -) (oleje a tuky); olej na konzervovanie kože; plyn na svietenie; lignit; ligroin; mazut; minerálne palivá; motorové oleje; čajové kahany (sviečky); nafta; prísady, nechemické, do motorových palív; technické oleje; oleje na textil; elaín; plynový olej; ozokerit (horský vosk, zemný vosk); zapalovanie (papierové pásky na -); parafín; parfémované sviečky; ropa (surová alebo rafinovaná); petrolejový éter; repkový olej na priemyselné účely; mazadlá na laná, remene; protišmykové prípravky na hnacie remene; remene (vosky na -); ricínový olej na technické účely; priemyselný repkový olej; mazacie tuky; mazadlá; mazacie oleje; rezné oleje; tuky na obuv; generátorový plyn; sójový olej (prípravky zo -) proti prilnavosti kuchynského riadu; slnečnicový olej používaný v priemysle; zmesy lepiace prach; zmesi na viazanie prachu; stearín; nafta; uhoľný dechtový olej; priemyselné mazivá; rašelina (palivo); palivové brikety z rašeliny; spevnené plyny (palivo); "vosk, ako surovina"; vosk na svietenie; Vosk na priemyselné úcely; mazadlá na zbrane; tuk z ovcej kože; xylén; xylol; cerezín.

Industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno z bencinom) in sredstva za razsvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje; alkohol (gorivo); olja za barve; antracit; vlažilno olje; benzen; bencin; benzen; čebelji vosek; lignit; plinsko gorivo; les za kurjavo; oljno gorivo; metilni alkohol; gorivo na bazi alkohola; goriva; uparjene mešanice goriva; briketi (gorivo); sveče za novoletne jelke; loj; dišeče sveče; premogovi briketi; električna energija; olje za razkalupljanje (gradbeništvo); sredstva za odstranjevanje prahu; vazelina za industrijske namene; svetilna mast; ribje olje, ne jedilno; plinsko olje; bencin; mazivni grafit; kurilno olje; lesni briketi; oglje (gorivo); lesni ostružki za vžiganje; karnauba vosek; kerozin; kostno olje za industrijske namene; Premog; vžigalna sredstva; premogov prah (gorivo); koks; olje za konzervacijo zidanih zgradb; Motorno gorivo; stenji za svetilke; lanolin; masti za usnje; Konzervansi za usnje (olja in masti); olje za konzervacijo usnja; plin za razsvetljavo; lignit; ligroin; mazut; mineralna goriva; motorno olje; nočne lučke (svečke); nafta; aditivi k motornim gorivom (ne kemijski); industrijsko olje; tekstilno olje; olein; oljni plin; ozokerit (gorski vosek, zemeljski vosek); papirnati trakovi za prižiganje; parafin; dišeče sveče; petrolej (surov ali rafiniran); petroleter; repično olje za industrijske namene; mast za pogonske jermene; sredstva proti drsenju za pogonske jermene; vosek za pogonske jermene; ricinusovo olje za tehnično uporabo; industrijsko olje iz oljne repice; mazivna mast; maziva; mazivna olja; reducirna olja; mast za čevlje; generatorski plin; preparati iz sojinega olja za nelepljivo obdelavo kuhinjske opreme; sončnično olje za industrijsko uporabo; sredstva za vezanje prahu; sredstva za vezavo prahu pri pometanju; stearin; kerozin; premogovo bitumensko olje; industrijske masti; šota za kurjenje; šotni briketi; stisnjeni plini (gorivo); Vosek (surovina); svetilni vosek; Industrijski vosek; mast za orožje; volnena mast; ksilen; ksilol; cerezin.

Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning; bränslealkohol; oljor för målning; antracit; fuktande olja; bensen; bensin; bensen; bivax; brunkol; bränngas; ved [bränsle]; brännolja; t-sprit; bränsle på alkoholbas; bränslen; förgasade bränsleblandningar; briketter (bränsle); julgransljus; talg; doftljus; stenkolbriketter; elektrisk energi; släppoljor; dammborttagningsmedel; vaselin för industriella ändamål; lysfett; fiskolja, ej för förtäring; gasolja; bensin; smörjgrafit; eldningsolja; Träbriketter; träkol [bränsle]; trästickor för tändning; karnaubavax; fotogen; benolja för industriella ändamål; Stenkol; Braständare; koldamm,; koks; olja för konservering av murverk; Motorbränsle; lampvekar; lanolin; läderfett; Konserveringsmedel för läder (oljor och fetter); läderkonserveringsolja; lysgas; brunkol; ligroin, petroleumeter; masut; mineralbränsle; motorolja; nattljus (stearinljus); nafta; icke-kemiska tillsatser till motorbränslen; Industriolja; textiloljor; olein; oljegas; ozokerit; tändpapper; paraffin; ljus som avger doft; petroleum (rå eller raffinerad); petroleumeter; rapsolja för industriella ändamål; remfett; slirningsförhindrande preparat för drivremmar; drivremsvax; ricinolja för tekniska ändamål; industrirapsolja; smörjfett; smörjmedel och smörjämnen; smörjoljor; skäroljor; skofett; gengas; olja av soja för behandling av matlagningsredskap för att förhindra att mat fastnar; solrosolja för industriella ändamål; dammbindande medel; sopning, dammbindningsmedel för; stearin; stenkolsolja; stenkolstjära, olja av; industriella oljor; torv [bränsle]; briketter av torvbränsle; gaser i fast form [bränsle]; Råvax; belysningsvax; industrivax; vapenfett; ullfett; xylen; xylol; ceresin.

11
Přístroje pro osvětlení, pro vaření, přístroje chladicí, plynové pece a hořáky pro použití v ropných rafinériích;čisticí zařízení na odpadní vodu; digestoře do kuchyní; jaderná paliva a jaderné zpomalovače (zařízení na zpracování-); držáky pro plynové hořáky; elektrické zapalovače; lázeňské vybavení (teplovzdušné lázně); přístroje k dehydrataci organických potravin; truhlíky na popel (pecové-); zařízení pro dopravu popílku (automatická);zavlažovací zařízení, automatické; acetylénové hořáky, kahany; acetylénové generátory; acetylénové reflektory (světlomety); ohřívače pro kojenecké lahve (elektrické-); pečicí trouby;rošty na opékání masa; osvětlení akvárií; lampy; odsávací zařízení, digestoře; ohřívadla do postelí; zavlažovací stroje pro zemědělské účely;protioslňovací zařízení pro motorová vozidla (příslušenství pro světla); svítilny (baterky); obloukové lampy; solária (přístroje k opalování); hořáky; hořáky (desinfekční); šetřiče paliva; stroje na pečení chleba; toustovače; přístroje pro chlorování bazénů; elektrická světla na vánoční stromky; chromatografické přístroje (pro průmyslové účely);stropní světla; pece zubařské; zařízení na dezinfekci; dezinfekční dávkovače pro toalety; odstraňování zápachu (prostředky na), s výjimkou prostředků pro osobní potřebu; destilační zařízení; destilační přístroje; destilační přístroje; sušičky ovoce; rožeň (bodec);topná tělíska pro žehličky; přístroje a stroje na výrobu ledu; chladničky; elektricky vyhřívané koberečky; elektrické tlakové hrnce; elektrické fritézy; vlákna (elektrická vyhřívací); elektrické jogurtovače; elektrické kávovary; pražiče na ovoce; elektrické sušičky prádla; elektrické konvice; rozmrazovací zařízení pro vozidla; výbojky, elektrické, na osvětlení; signalizační světlo; svítidla pro jízdní kola; reflektory (automobilové-); automobilové reflektory; objímky na elektrická světla; přenosné výhně; trubky pro vytápěcí kotle; filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost); přístroje pro čištění akvárií; lampy na kadeření vlasů; stojany násypné, pro pece; nakladače pro pece; nánožníky (elektricky vyhřívané-); ohřívače nohou (elektrické nebo neelektrické); přístroje na sušení krmiva; Křesadlové zapalovače pro vznícení plynu; plynové hořáky;mrazicí zařízení, mrazničky; napařovací přístroje pro kosmetické účely; zařízení na chlazení nápojů; elektrické žárovky; hořáky; vlákna do elektrických lamp; grily na opékání; rožeň (bodec); rožeň (bodec); důlní lampy (báňské); sušiče vlasů;lucerny;elektrické vyhřívací přikrývky, ne pro lékařské účely;přístroje na vytápění akvárií;vyhřívané podušky, elektrické, nikoliv pro léčebné účely;plotýnkové vařiče;topení (vytápěcí tělesa pro automobily); hydranty; kávové filtry, elektrické; kávovary (elektrické filtrační-); zařízení na pražení kávy; zařízení na pražení kávy; jaderné reaktory;klimatizační zařízení pro vozidla;kyslíko-vodíkové hořáky (autogeny); pece (pro rozličné účely); kuchyňské potřeby, elektrické; elektrické tlakové hrnce; varné desky; obloukové lampy (uhlík do-); lustry; sporáky; chladicí nádoby; chladicí zařízení pro pece; chladicí komory; chladicí skříně; chladicí vitríny; kahany, hořáky (laboratorní-); laboratorní lampy; elektrické lampy; žárovky pro směrovky do vozidel; lampy pro směrové signály (směrovky); lampové hořáky; cylindry lamp; cylindry (lampové-); světelné koule, baňky; cylindry (lampové-); stínidla na lampy; objímky na lampy; řetězy barevných žárovek pro slavnostní osvětlení; lucerny; lávové kameny na pečení masa na rožni; ohřívače lepidla a klihu; potrubí (části hygienických zařízení); světla pro vozidla; svíticí domovní čísla; osvětlovací trubice; výbojky, elektrické, na osvětlení; rozptylovací stínítka; pájecí (letovací) lampy; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení; zařízení na osvěžení vzduchu;lampy na čištění vzduchu od bakterií (germicidní-ničící bakterie);vzduchové sterilizátory; sušiče vzduchu; větrací zařízení (klimatizace) pro vozidla; hořčíková vlákna k osvětlení; slad (pražicí stroje na-); odsolovací zařízení pro mořskou vodu; mikrovlnné trouby, přístroje a pece, pro průmyslové účely; mlékárenská zařízení na chlazení;trouby, s výjimkou trub pro experimentální účely; plechy tvarované pro trouby; kovové konstrukce pro pece a trouby; roštnice- topeniště; olejové hořáky; lampy olejové; oleje (přístroje na čištění-); sterilizační přístroje; benzínové hořáky; polymerizační zařízení; lampy do projektoru;destilační věže; inhalační přístroje, s výjimkou přístrojů pro lékařské účely;světelné reflektory;sterilní místnosti;pražicí stroje; saunová technika; rozmrazovače skel ve vozidlech (přístroje); automobilové reflektory; tlakové hrnce (elektrické-); komínové dmychadlo, ventilátor; chrániče osvětlovacích těles; bezpečnostní lampy;fontány (zřídla); lampy pouliční; sterilizátory; ohřívadla; tabákové pražiče; svítilny; kapesní ohřívače; potápěčské reflektory; ponorné ohřívače; ohřívače talířů;hlubokomrazící přístroje a zařízení; toustovače;filtry na pitnou vodu;lampy na ultrafialové paprsky nepoužívané k lékařským účelům;spalovny, spalovací pece; odpařovače; elektrické waflovače;ohřívací lahve; vařič stolní;ozdobné fontány; domácí krby;zapalovače; světla pro jízdní kola.

Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération, fûts (de torches) destinés aux raffineries de pétrole;installations pour la purification des eaux d'égouts; hottes aspirantes de cuisine; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires et combustibles; appliques pour becs de gaz; briquets; (armatures pour) bains d'air chaud; appareils de déshydratation des aliments; cendriers de foyer; installations automatiques pour transporter les cendres;installations automatiques d'abreuvage; becs à acétylène; générateurs d'acétylène; phares à acétylène; chauffe-biberons électriques; fours de boulangerie;barbecues; lampes d'aquarium; lampes d'éclairage; hottes d'aération; appareils de chauffage pour lits; machines d'irrigation pour l'agriculture;dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (garnitures de lampes); flashes (torches); lampes à arc; appareils à bronzer; brûleurs; brûleurs germicides; économiseurs de combustibles; machines pour cuire du pain; toasteurs; unités de chloration des piscines; lampes électriques pour arbres de Noël; Appareils de chromatographie à usage industriel;appareils d'éclairage à fixer au plafond; fours dentaires; Appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils de désodorisation non à usage personnel; colonnes à distiller; appareils pour la distillation; alambics; appareils pour sécher les fruits; broches de rôtisserie;chauffe-fers; appareils et machines à glace; glacières; tapis chauffés électriquement; marmites autoclaves électriques; friteuses électriques; filaments électriques chauffants; yaourtières électriques; cafetières électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; essoreuses électriques; bouilloires électriques; dégivreurs pour véhicules; tubes à décharge électrique destinés à l'éclairage; flambeaux; feux pour bicyclettes; lampes d'éclairage; phares de véhicules; douilles de lampes électriques; forges portatives; carneaux de chaudières de chauffage; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles); appareils de filtrage pour aquariums; lampes destinées à chaffer des fers à friser; chargement de fours; appareils de chargement pour fours; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); appareils pour étuver le fourrage; allume-gaz; brûleurs à gaz;surgélateurs; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour le refroidissement de boissons; ampoules électriques; brûleurs (incandescents); filaments de lampes électriques; grils (appareils de cuisson); rôtissoires; broches de rôtisserie; lampes de mineurs; sèche-cheveux;lanternes;couvertures chauffantes, non à usage médical;radiateurs pour aquariums;coussins chauffés, électriques, non à usage médical;plaques chauffantes;installations de chauffage pour véhicules; bouches à eau; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs de café; torréfacteurs de café; réacteurs nucléaires;climatiseurs pour véhicules;brûleurs oxhydriques; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques; casseroles à pression (autocuiseurs) électriques; plaques d'ébullition; charbon pour lampes à arc; lustres; cuisinières; récipients frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; chambres frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; lampes électriques; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; becs de lampes; verres de lampes; manchons de lampes; globes de lampe; manchons de lampes; abat-jour; supports d'abat-jour; lanternes vénitiennes; falots; pierres réfractaires pour grilles de barbecue; appareils à chauffer la colle; conduites (parties d'installation sanitaires); feux de véhicules; numéros de maisons lumineux; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; lampes à souder; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; appareils pour la désodorisation de l'air;lampes germicides pour la purification de l'air;stérilisateurs d'air; sécheurs d'air; installations de ventilation (climatisation) pour véhicules; fils de magnésium pour l'illumination; torréfacteurs à malt; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils et instruments de cuisson et fours à micro-ondes à usage industriel; installations pour le refroidissement du lait;fours [à l'exception des fours pour expériences]; garnitures façonnées de fours; armatures de fours; grilles de fourneaux; brûleurs à huile; lampes à huile; appareils pour l'épuration de l' huile; pasteurisateurs; brûleurs à pétrole; Installation de polymérisation; lampes pour appareils de projection;tours de raffinage pour la distillation; appareils pour fumigations non à usage médical;réflecteurs de lampes;pièces aseptisées, pièces stériles;rôtissoires; installations de sauna; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; phares pour automobiles; casseroles à pression [autocuiseurs] électriques; tiroirs de cheminées; dispositifs de protection pour l'éclairage; lampes de sécurité;fontaines; lampadaires; stérilisateurs; chauffe-lits; torréfacteurs à tabac; torches électriques; chaufferettes de poche; lampes de plongée; thermoplongeurs; chauffe-plats;appareils et installations de surgélation; grille-pain;filtres pour l'eau potable;lampes à rayons ultraviolets à usage médical;incinérateurs; évaporateurs; gaufriers électriques;bouillottes; plaques chauffantes;jets d'eaux ornementeaux; cheminées d'appartement;briquets; feux pour cycles.

Apparatus for lighting, cooking, refrigerating, stacks (flare-) for use in oil refineries; purification installations for sewage; extractor hoods for kitchens; processing installations for fuel and nuclear moderating material; brackets for gas burners; lighters; hot air bath fittings; apparatus for dehydrating organic foodstuffs; furnace ash boxes; furnace ash transport installations (automatic); watering installations, automatic; acetylene burners; generators (acetylene-); acetylene flares; electric heaters for baby bottles; bakers' ovens; barbecues; aquarium lights; lamps; ventilating hoods; bed warmers; watering machines for agricultural purposes; anti-dazzle devices for automobiles (lamp fittings); flashlights (torches); arc lamps; tanning apparatus; burners; germicidal burners; fuel economisers; bread making machines; bread toasters; swimming pool chlorinating units; electric lights for Christmas trees; chromatography apparatus for industrial purposes; ceiling lights; dental furnaces; disinfectant apparatus; disinfectant dispensers for toilets; deodorising apparatus, not for personal use; distillation columns; distillation apparatus; stills; fruit roasters; roasting spits; heaters for heating irons; ice machines and apparatus; ice boxes; electrically heated carpets; autoclaves (electric pressure cookers); electric deep fat fryers; electric heating filaments; electric yoghurt makers; electric coffee machines; electric fans for personal use; electric clothes dryers; kettles, electric; defrosters for vehicles; discharge tubes, electric, for lighting; flares; bicycle lights; vehicle reflectors; vehicle headlights; sockets for electric lights; forges, portable; flues for heating boilers; filters (parts of household or industrial installations); aquarium filtration apparatus; curling lamps; kiln furniture; loading apparatus for furnaces; footmuffs, electrically heated; footwarmers (electric or non-electric); forage drying apparatus; friction lighters for igniting gas; gas burners; freezers; steam facial apparatus (saunas); beverages cooling apparatus; electric light bulbs; incandescent burners; filaments for electric lamps; roasting apparatus; rotisseries; roasting spits; miners' lamps; hair driers; lanterns; blankets, electric, not for medical purposes; aquarium heaters; heating cushions, electric, not for medical purposes; hot plates; heaters for vehicles; hydrants; coffee filters, electric; electric coffee percolators; coffee roasters; coffee roasters; nuclear reactors; air-conditioners for vehicles; oxhydrogen burners; kilns; cooking utensils (electric); electric pressure cooking saucepans; boiling tops; carbon for arc lamps; chandeliers; cookers; refrigerating containers; coolers for furnaces; walk-in refrigerators; refrigerated cabinets; cold cabinets; laboratory burners; laboratory lamps; electric lamps; light bulbs for directional signals for vehicles; lamps for directional signals of automobiles; burners for lamps; lamp glasses; lamp casings; lamp globes; lamp casings; lamp shades; lamp shade holders; fairy lights for festive decorations; lanterns; lava rocks for use in barbecue grills; glue-heating appliances; pipes (parts of sanitary installations); lights for vehicles; luminous house numbers; luminous tubes for lighting; electric discharge tubes for lighting; light diffusers; soldering lamps; humidifiers for central heating radiators; air deodorizing apparatus; germicidal lamps for purifying air; air sterilisers; air driers; ventilating installations (air-conditioning) for vehicles; magnesium filaments for lighting; malt roasters; desalination plants; microwave ovens for industrial purposes; milk cooling installations; ovens, other than for experimental purposes; shaped fittings for ovens; structural plates for ovens; furnace grates; oil burners; oil lamps; oil scrubbing apparatus; pasteurizers; petrol burners; polymerisation plants; projector lamps; refining towers for distillation; fumigation apparatus, not for medical purposes; lamp reflectors; clean rooms, sterile rooms; roasters; sauna installations; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; headlights for automobiles; pressure cooking saucepans, electric; chimney blowers; guard devices for lighting; safety lamps; water fountains; street lamps; sterilizers; bedwarmers; tobacco roasters; torches; pocket warmers; diving lights; immersion heaters; plate warmers; freezer apparatus and installations; toasters; filters for drinking water; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; incinerators; evaporators; electric waffle irons; hot water bottles; hotplates; ornamental fountains; domestic fireplaces; lighters; cycle lights.

Beleuchtungs-, Koch-, Kühlgeräte, Abfackelrohre zur Verwendung in Erdölraffinerien;Abwasserkläranlagen; Dunstabzugshauben für die Küche; Anlagen zur Bearbeitung von Kernbrennstoffe und Kernreaktionsbremsern; Ansatzstücke für Gasbrenner; Feuerzeuge; Armaturen für Warmluftbäder; Apparate zur Dehydrierung organischer Lebensmittel; Aschenkästen; Aschentransportanlagen (automatisch);automatische Einrichtungen zum Tränken; Azetylenbrenner; Azetylenerzeuger; Azetylenscheinwerfer; elektrische Babyflaschenwärmer; Bäckereiöfen;Barbecues; Aquarienleuchten; Lampen; Belüftungshauben; Bettwärmer; Bewässerungsmaschinen für die Landwirtschaft;Blendschutzvorrichtungen , für Fahrzeuge (Lampenzubehör); Blitzlichte (Taschenlampen); Bogenlampen; Bräunungsgeräte; Brenner; Brenner mit keimtötender Wirkung; Brennstoffsparer; Brotbackmaschinen; Brotröster; Chlorierungsgeräte für Schwimmbecken; elektrische Christbaumbeleuchtungen; Chromatografiegeräte für industrielle Zwecke;Deckenleuchten; Dentalöfen; Desinfektionsapparate; Desinfektionsmittelspender für Toiletten; Desodorisierungsgeräte [nicht für persönlichen Gebrauch]; Destillationskolonnen; Destillierapparate; Destillierkolben; Dörrapparate für Obst; Grillspieße;Eisenerhitzer; Eismaschinen und -apparate; Eisschränke; elektrisch beheizte Teppiche; elektrische Dampfdrucktöpfe (Autoklaven); elektrische Friteusen; elektrische Heizfäden; elektrische Joghurtbereiter; elektrische Kaffeemaschinen; Elektroventilatoren für den persönlichen Gebrauch; elektrische Wäschetrockner; elektrische Wasserkessel; Entfroster für Fahrzeuge; Entladungsröhren (elektrisch), für Beleuchtungszwecke; Fackeln; Fahrradleuchten; Fahrzeugrückstrahler; Fahrzeugscheinwerfer; Fassungen für elektrische Lampen; Feldschmieden; Feuerungskanäle für Heizungskessel; Filter (Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen); Filtergeräte für Aquarien; Lampen zur Erwärmung von Brennscheren; Füllständer , für Öfen; Füllvorrichtungen für Öfen; elektrisch beheizte Fußsäcke; Fußwärmer (elektrisch oder nicht elektrisch); Futtermitteldämpfer; Gasanzünder (Feuerzeuge); Gasbrenner;Gefrierschränke, -frühen; Gesichtssaunas; Getränkekühlapparate; elektrische Glühbirnen; Glühbrenner; Glühfäden für elektrische Lampen; Grillgeräte (Küchengeräte); Grillgeräte (mit Drehspieß); Grillspieße; Grubenlampen; Haartrockner;Handlaternen;Heizdecken [nicht für medizinische Zwecke];Heizgeräte für Aquarien;Heizkissen, nicht, für medizinische Zwecke;Warmhalteteller;Heizungsanlagen für Fahrzeuge; Hydranten; Kaffeefiltergeräte (elektrisch); Kaffeeperkolatoren (elektrisch); Kaffeeröster; Kaffeeröster; Kernreaktoren;Klimaanlagen, für Fahrzeuge;Knallgasbrenner; Kocher; Kochgeräte (elektrisch); elektrische Schnellkochtöpfe; Kochplatten; Kohle für Bogenlampen; Kronleuchter; Küchenherde; Kühlbehälter; Kühlgefäße für Öfen; Kühlräume; Kühlschränke; Kühlvitrinen; Laborbrenner; Laborlampen; elektrische Lampen; Lampen für Fahrtrichtungsanzeiger von Fahrzeugen; Lampen für Fahrtrichtungsanzeiger von Kraftfahrzeugen; Lampenbrenner; Lampengläser; Lampenglühstrümpfe; Lampenkugeln; Lampenglühstrümpfe; Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Lampions (Papierlaternen); Laternen; Lavasteine für Barbecue-Grills; Leimkocher; Leitungen (Teile von sanitären Anlagen); Leuchten für Fahrzeuge; Hausnummern, leuchtend; Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke; Leuchtröhren mit elektrischer Entladung; Lichtverteiler; Lötlampen; Luftbefeuchter für Zentralheizungskörper; Luftdesodorierungsgeräte;Luftreinigungslampen mit keimtötender Wirkung;Luftsterilisatoren; Lufttrockner; Lüftungsanlagen (Klimatisierung), für Fahrzeuge; Magnesiumdraht für Beleuchtung; Malzröster; Meerwasserentsalzungsanlagen; Mikrowellenherde, -geräte, -öfen , für industrielle Zwecke; Milchkühlanlagen;Öfen, ausgenommen für Versuchszwecke; Ofenauskleidungen [geformt]; Ofenbeschläge; Ofenroste; Ölbrenner; Öllampen; Ölreinigungsgeräte; Pasteurisiermaschinen; Petroleumbrenner; Polymerisationsanlagen; Projektorlampen;Raffiniertürme, für die Destillation; Räucherapparate, nicht für medizinische Zwecke;Reflektoren für Lampen;Reinräume, Sterilräume;Röster; Saunaanlagen; Scheibenheizungen für Fahrzeuge; Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge; Schnellkochtöpfe (elektrisch); Schornsteinschieber; Schutzvorrichtungen für Beleuchtungen; Sicherheitslampen;Wasserbrunnen; Straßenlampen, Stehlampen; Sterilisierapparate; Heizkissen/-decken; Tabakröster; Taschenlampen; Taschenwärmer; Tauchlampen; Tauchsieder; Tellerwärmer;Tiefkühlapparate und -anlagen; Toaster;Trinkwasserfilter;Ultraviolettlampen, nicht für medizinische Zwecke;Verbrennungsöfen; Verdampfer; elektrische Waffeleisen;Wärmflaschen; Warmhalteplatten;Brunnen (Zier-); Zimmerkamine;Feuerzeuge; Zweiradleuchten.

Апарати за осветление, готвене, охлаждане, отделяне на излишни газове за употреба в нефтени рафинерии;съоръжения за пречистване на канални води; аспиратори за кухня; съоръжения за обработка на ядрени горива и забавители на ядрени реакции; приставки за газови горелки; запалки; апарати за бани с горещ въздух; апарати за дехидриране на органични хранителни продукти; пепелни камери; устройства за транспортиране на пепел [автоматични];автоматични инсталации за напояване; ацетиленови горелки; ацетиленови генератори; ацетиленови фарове; уреди за затопляне на бебешки шишета (електрически); фурни;уреди за печене; аквариумни лампи; лампи; вентилационни капаци; грейки за легла; напоителни машини за селското стопанство;сенници за моторни превозни средства (аксесоари за лампи); светкавици (джобни фенерчета); електродъгови лампи; Апаратура за добиване на тен на кожата; горелки; горелки с обеззаразяващо действие; приспособления за пестене на гориво; машини за печене на хляб; тостери; уреди за хлориране на плувни басейни; електрически светлини, за коледни елхи; хроматографски уреди за промишлени цели;таванно осветление; пещи за металокерамика; апарати за дезинфекция; дезинфектанти за тоалетни; устройства за дезодориране [които не са предназначени за лична употреба]; дестилационни колони; дестилационни апарати; дестилационни колби; сушилни за плодове; шишове за печене;железни нагреватели; машини и апарати за сладолед; хладилници; електрически затопляни килими; електрически съд за готвене под налягане [автоклави]; електрически фритюрници; електрически отоплителни жички; електрически машини за производство на кисело мляко; електрически кафемашини; електрически вентилатори, за лична употреба; електрически сушилни за бельо; Електрически чайници; размразители за превозни средства; газоразрядни лампи [електрически], за осветителни цели; факли; фарове за велосипеди; рефлектори за превозни средства; фарове за превозни средства; фасунги за електрически лампи; полеви ковачници; горивни канали за отоплителни котли; филтри (части от домакински или производствени съоръжения); апарати за филтриране на аквариуми; лампи за фризиране [термолампи]; датчици за равнището на запълване за пещи; устройствa за зареждане за фурни; уреди за затопляне на вода; грейки за крака (електрически или неелектрически); апарати за запарване на фуражи; запалки за газ [запалки]; газови горелки;фризери; сауни за лице; апарати за охлаждане на напитки; електрически крушки; електрическа горелка; нажежаеми жички за електрически лампи; скари (уреди за готвене); грилове; шишове за печене; миньорски лампи; сешоари за коса;лантерни;електрически одеяла, не за медицински цели;отоплители за аквариуми;електрически затоплящи декоративни възглавнички, не за медицински цели;нагревателни плочи;отоплителни уредби за превозни средства; хидранти; филтриращи уреди за кафе [електрически]; електрически кафемашини; пещи за печене на кафе; пещи за печене на кафе; ядрени реактори;климатици за превозни средства;водородно-кислородни горелки; пещи за изпичане; готварски уреди (електрически); готварски печки; готварски котлони; въглени за дъгови лампи; полилеи; готварски печки; Хладилни бутилки; охладителни съдове за фурни; хладилни камери; хладилни шкафове; хладилни витрини; лабораторни горелки; лабораторни лампи; електрически лампи; лампи за пътепоказатели на превозни средства; лампи за пътепоказатели на моторни превозни средства; фенери; стъкла за фенери; лампени тръби, шишета; плафониери; лампени тръби, шишета; абажури за лампи; опори за абажури; цветни лампиони за празнични украси; фенери; вулканични камъни за барбекю-грил; машини за варене на лепило; тръби (части от санитарни инсталации); светлини за превозни средства; светещи номера на сгради; луминесцентни тръби за осветителни цели; луминесцентни тръби с електрически разряд; разсейватели на светлина; лампи за спояване; въздухоовлажнители за централни отоплителни инсталации; апарати за ароматизиране на въздуха;гермициди (лампи) за пречистване на въздуха;стерилизатори за въздух; апарати за сушене на въздуха; вентилационни уредби [климатизация] за превозни средства; магнезиеви жички [осветление]; машини за печене на малц; инсталации за обезсоляване на морска вода; микровълнови печки, уреди, пещи, за промишлени цели; инсталации за охлаждане на мляко;фурни [с изключение на такива с цел провеждане на опити]; облицовки на пещи [моделирани]; обшивки на пещи; скари на пещи; мазутни горелки; маслени лампи; маслочистители; пастьоризатори; горелки за петрол; инсталации за полимеризация; проекционни лампи;рафинационни кули за процеса на дестилиране; апарати за опушване, не за медицински цели;рефлектори за лампи;чисти стаи, стерилни стаи;пещи; инсталации за сауни; нагревателни апарати за размразяване прозорците на превозни средства; фарове за моторни превозни средства; тенджери под налягане [електрически]; капаци за комини; защитни устройства за осветителни тела; обезопасени лампи;фонтани; улични лампи; стерилизатори; грейки за легла [термофори]; машина за изпичане на тютюн; фенерчета; грейки за ръце; потопяеми лампи; потопяеми нагреватели; нагревателни плочи;апарати и съоръжения за дълбоко замразяване; тостери;филтри за питейна вода;ултравиолетови лампи за цели, различни от медицински;пещи за изгаряне на отпадъци; изпарители; електрически форми за печене на вафли;грейки; нагревателни плочи;декоративни фонтани; стайни камини;запалки; лампи за двуколесни превозни средства.

Apparater til belysning, kogning og køling samt afbrændingstårne til brug i olieraffinaderier;renseanlæg til spildevand; emhætter til køkkener; installationer til behandling af kernekraftbrændstof; konsoller til gasbrændere; ildtændere; varmluftsbade (armaturer til -); apparater til dehydrering af organiske fødevarer; askeskuffer; automatiske anlæg til transport af aske;automatiske vandinstallationer; acetylenbrændere; acetylen-generatorer; acetylenlygter; elektriske varmere til sutteflasker; bageriovne;udendørs grill; akvarielamper; lamper; ventilationshætter; sengevarmere; vandingsmaskiner til landbrugsformål;lampearmaturer til automobiler til forhindring af blænding; blitzpærer (lommelamper); buelamper; solbruningsapparater; brændere; bakteriedræbende brændere; brændstofbesparende anordninger; maskiner til brødfremstilling; brødristere; kloreringsenheder til svømmebassiner; elektriske juletræslys; Kromatografiske apparater til industrielle formål;loftsbelysning; dentalovne; Desinficerende apparater; desinficerende spredere til toiletter; desodoriseringsapparater, ikke til personlig brug; destillationssøjler; destillationsapparater; destillationsapparater; tørremaskiner til frugt; grillspyd;strygeovne til opvarmning af strygejern; ismaskiner og -apparater; isskabe; varmetæpper, elektriske, ikke til medicinske formål; elektriske trykkogere; elektriske frituregryder; elektriske glødetråde; elektriske yoghurtmaskiner; elektriske kaffemaskiner; elektriske ventilatorer til personlig brug; elektriske tørrecentrifuger; elektriske kedler; afisere til køretøjer; udladningsrør (elektriske) til belysning; fakler; cykellygter; reflektorer til befordringsmidler; forlygter til befordringsmidler; stikdåser til elektrisk belysning; feltsmedjer; røgkanaler til varmekedler; filtre (dele af husholdnings- eller industriinstallationer); filtreringsapparater til akvarier; lamper til opvarmning af krøllejern; påfyldningsstandere til ovne; påfyldningsapparater til ovne og ildsteder; fodposer (elopvarmede); fodvarmere (elektriske eller ikke elektriske); tørreapparater til foder; gastændere; gasbrændere;frysemaskiner; dampapparater til ansigtet (saunaer); køleapparater til drikkevarer; elektriske glødepærer; brændere (gløde-); glødetråd til elektriske pærer; grillapparater (til madlavning); roterende griller; grillspyd; minelamper; hårtørrere;lanterner;elektriske varmetæpper, ikke til medicinske formål;varmeapparater til akvarier;varmepuder, elektriske, ikke til medicinske formål;varmeplader;varmeapparater til befordringsmidler; hydranter; kaffefiltreringsapparater (elektriske); elektriske kaffemaskiner; kafferistere; kafferistere; kernereaktorer;klimaanlæg til befordringsmidler;knaldgasbrændere; tørreovne; elektrisk kogegrej; elektriske trykkogere (gryder); bordkomfurer; kulstof til kulbuelamper; lysekroner; komfurer; kølecontainere; kølere til ovne; kølerum; køleskabe; kølediske; laboratoriebrændere; laboratorielamper; elektriske lamper; elektriske pærer til retningsvisere i befordringsmidler; elektriske pærer til retningslys til automobiler; brændere til lamper; lampeglas; lampehætter; lampekupler; lampehætter; lampeskærme; holdere til lampeskærme; små (kulørte) lygter til festudsmykning; lanterner; lavasten til at grille på; apparater til limopvarmning; rør (dele af sanitetsinstallationer); belysning til køretøjer; lysende husnumre; lysstofrør til belysning; elektriske udladningsrør til belysning; lysspredere; svejsebrændere; luftfugtere til centralvarmeradiatorer; luftdesodoriseringsapparater;bakteriedræbende lamper til rensning af luft;luftsteriliseringsapparater; lufttørrere; luftkonditioneringssystemer til køretøjer; magniumtråd til illumination; malttørreapparater; afsaltningsanlæg; mikrobølgeovne, -apparater, -ovne til industrielle formål; mælkekølsinstallationer;ovne, ikke til forsøg; profilerede foringer til ovne; ovnindfatninger af metal; ovnriste; oliebrændere; olielamper; olierensningsapparater; pasteuriseringsapparater; petroleumsbrændere; Polymerisationsanlæg; lamper til projektorer;raffineringstårne til destillation; røgfrembringelsesapparater, ikke til medicinsk brug;lampereflektorer;renrum, sterile rum;stegegryder; saunainstallationer; varmeapparater til afrimning af ruder i køretøjer; forlygter til automobiler; trykkogere (gryder), elektriske; skorstensspjæld; beskyttelsesindretninger til belysningsanlæg; sikkerhedslamper;drikkefontæner; standerlamper; steriliseringsapparater; varmebækkener; tobakstørreapparater; lommelygter; lommevarmere; lamper til dykning; dyppekogere; tallerkenvarmere;apparater og anlæg til dybfrysning; brødristere;filtre til drikkevand;ultraviolet bestråling (lamper til -), ikke til medicinske formål;affaldsbrændere; vandfordampere; elektriske vaffeljern;varmedunke; varmeplader;dekorative fontæner; pejse til anvendelse i hjemmet;ildtændere; cykellygter.

Συσκευές φωτισμού, μαγειρέματος, ψύξης, φρέατα υψικαμίνου (πυρσοί) για χρήση σε διυλιστήρια πετρελαίου·εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων· καλύπτρες εξαεριστήρων για κουζίνες· εγκαταστάσεις επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων και πυρηνικών επιβραδυντικών υλικών· πρόσθετα τμήματα για καυστήρες αερίου· αναφλεκτήρες· εξαρτήματα μπάνιου για την παροχή θερμού αέρα· συσκευές για την αφυδάτωση οργανικών τροφίμων· τεφροδόχοι κλιβάνων· (αυτόματες) εγκαταστάσεις μεταφοράς τέφρας·αυτόματες εγκαταστάσεις ποτίσματος· καυστήρες ακετυλενίου· γεννήτριες ακετυλενίου· προβολείς ακετυλένιου· ηλεκτρικοί θερμαντήρες για θήλαστρα βρεφών· φούρνοι αρτοποιίας·σχάρες για ψήσιμο στα κάρβουνα· φώτα ενυδρείων· λάμπες· καλύπτρες εγκαταστάσεων αερισμού· θερμοφόρες κλίνης· μηχανές άρδευσης για γεωργική χρήση·αντιθαμβωτικές διατάξεις για οχήματα (εξαρτήματα φανών)· ηλεκτρικοί φανοί (φακοί τσέπης)· λυχνίες τόξου· συσκευές για τεχνητό μαύρισμα· καυστήρες· καυστήρες εξουδετέρωσης μικροβίων· εξοικονομητές καυσίμου· μηχανές για ψήσιμο ψωμιού· φρυγανιέρες· συσκευές χλωρίωσης για πισίνες· ηλεκτρικά φώτα για χριστουγεννιάτικα δέντρα· Συσκευές χρωματογραφίας για βιομηχανικούς σκοπούς·φώτα οροφής· κλίβανοι (οδοντιατρικοί)· συσκευές απολύμανσης· διανεμητές απολυμαντικού για τουαλέτες· συσκευές απόσμησης όχι για ατομική χρήση· στήλες απόσταξης· συσκευές απόσταξης· συσκευές απόσταξης· αποξηραντές φρούτων· σούβλες για ψήσιμο·θερμαντήρες για σίδερα· μηχανές και συσκευές πάγου· καταψύκτες· ηλεκτρικά θερμαινόμενοι τάπητες· χύτρες πιέσεως (ηλεκτρικές χύτρες ταχύτητας)· ηλεκτρικές φριτέζες· ηλεκτρικά θερμαντικά νήματα· ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής γιαουρτιού· ηλεκτρικές καφετιέρες· ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για προσωπική χρήση· ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων· ηλεκτρικοί βραστήρες· συσκευές τήξης του πάγου για οχήματα· σωληνωτοί λαμπτήρες με ηλεκτρική αποφόρτιση· δαυλοί· φανοί ποδηλάτων· ανακλαστήρες οχημάτων· προβολείς οχημάτων· υποδοχές πρίζας για ηλεκτρικά φώτα· φορητές κάμινοι· σωλήνες για λέβητες θέρμανσης· φίλτρα (μέρη οικιακών και βιομηχανικών συσκευών)· Συσκευές διήθησης ενυδρείων· κάσκες κομμωτηρίου· εξαρτύματα καμίνου· εξοπλισμός φόρτωσης για κλιβάνους· ηλεκτρικά θερμαινόμενα καλύμματα προστασίας των ποδιών από το κρύο· θερμοφόρες (ηλεκτρικές ή μη)· συσκευές ξήρανσης χορτονομής· αναπτήρες αερίου· καυστήρες αερίου·καταψύκτες· συσκευές παραγωγής ατμού (σάουνα) για την περιποίηση του προσώπου· συσκευές ψύξης ποτών· ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως· καυστήρες πυράκτωσης· ίνες για ηλεκτρικούς λαμπτήρες· ψηστιέρες (συσκευές μαγειρέματος)· σούβλες για ψήσιμο· σούβλες για ψήσιμο· λάμπες ορυχείου· στεγνωτήρες μαλλιών·φανοί·ηλεκτρικές κουβέρτες, όχι για ιατρική χρήση·διατάξεις θέρμανσης για ενυδρεία·ηλεκτρικά θερμαινόμενα μαξιλάρια (υποθέματα), όχι για ιατρική χρήση·θερμαντικές επιφάνειες·θερμαντήρες για οχήματα· υδροστόμια· καφετιέρες φίλτρου (ηλεκτρικές)· ηλεκτρικές καφετιέρες φίλτρου· συσκευές για καβούρντισμα του καφέ· συσκευές για καβούρντισμα του καφέ· πυρηνικοί αντιδραστήρες·συστήματα κλιματισμού για οχήματα·καυστήρες οξυγόνου-υδρογόνου· κάμινοι· σκεύη μαγειρικής (ηλεκτρικά)· ηλεκτρικές χύτρες ταχύτητας· εστίες μαγειρικής· άνθρακες για λυχνίες βολταϊκού τόξου· πολύφωτα· ηλεκτρικές κουζίνες· ψυκτικά δοχεία· δοχεία ψύξης για κάμινους· χώροι ψύξης· ψυκτικοί θάλαμοι· επαγγελματικά ψυγεία με πρόσοψη· καυστήρες εργαστηρίου· εργαστηριακοί λαμπτήρες· ηλεκτρικές λάμπες· λαμπτήρες για δείκτες αλλαγής πορείας (φλας) οχημάτων· λαμπτήρες για σήματα διεύθυνσης (φλας) αυτοκινήτων· καυστήρες για λυχνίες· γυαλί για λαμπτήρες· περιβλήματα λαμπτήρα· γυάλινα περιβλήματα λαμπτήρων· περιβλήματα λαμπτήρα· αμπαζούρ· υποδοχές ανταυγαστήρα λάμπας (αμπαζούρ)· χρωματιστά διακοσμητικά φαναράκια για γιορτινές διακοσμήσεις· φανοί· ηφαιστειακοί λίθοι για ψησταριές· συσκευές θέρμανσης κόλλας· σωλήνες (μέρη εγκαταστάσεων υγιεινής)· φανοί για οχήματα· φωσφορίζοντες αριθμοί για οικίες· σωλήνες φωτισμού· σωληνωτοί λαμπτήρες με ηλεκτρική αποφόρτιση· διατάξεις διάχυσης φωτός· λυχνίες συγκόλλησης· συσκευές ύγρανσης για συστήματα κεντρικής θέρμανσης· συσκευές απόσμησης του αέρα·λαμπτήρες με μικροβιοκτόνο δράση για τον καθαρισμό του αέρα·αποστειρωτές του αέρα· ξηραντήρες αέρα· εγκαταστάσεις αερισμού (συστήματα κλιματισμού) για οχήματα· ίνες φωτισμού από μαγνήσιο· συσκευές για το καβούρδισμα βύνης· εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού· εστίες, συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων για βιομηχανική χρήση· εγκαταστάσεις ψύξης γάλακτος·φούρνοι, εκτός αυτών που προορίζονται για πειράματα· μορφοποιημένα εξαρτήματα για φούρνους· μεταλλικοί σκελετοί για φούρνους· ράβδοι σχάρας για κάμινους· καυστήρες πετρελαίου· λυχνίες φωτιστικού πετρελαίου διά πυρώσεως μανδύα· συσκευές έκπλυσης ελαίου· συσκευές παστερίωσης· καυστήρες πετρελαίου· εγκαταστάσεις πολυμερισμού· λαμπτήρες προβολής·πύργοι διύλισης για απόσταξη· συσκευές υποκαπνισμού, για μη ιατρική χρήση·ανακλαστήρες λαμπτήρα·αίθουσες με ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής, αποστειρωμένοι χώροι·ψηστιέρες· εγκαταστάσεις ατμόλουτρων (σάουνας)· συσκευές θέρμανσης για απόψυξη παραθύρων οχημάτων· πρόσθιοι φανοί αυτοκινήτων· χύτρες ταχύτητας (ηλεκτρικές)· ρυθμιστές καπνοδόχων· προστατευτικές διατάξεις για το φωτισμό· λαμπτήρες ασφαλείας·κρουνοί ύδατος· φανοστάτες· μέσα αποστείρωσης· θερμοφόρες κλίνης· συσκευές για το ψήσιμο του καπνού· ηλεκτρικοί φακοί· συσκευές θέρμανσης τσεπών· φώτα για καταδύσεις· θερμαντήρες εμβύθισης· θερμαντήρες πιάτων·συσκευές και εγκαταστάσεις κατάψυξης· τοστιέρες·φίλτρα ποσίμου νερού·λαμπτήρες υπεριωδών ακτινών για μη ιατρικές χρήσεις·αποτεφρωτές· εξατμιστήρες· ηλεκτρικές επιφάνειες για την παρασκευή γκοφρέτας (βάφλες)·θερμοφόρες· θερμαντικές επιφάνειες·διακοσμητικοί πίδακες· εστίες (τζάκια)·αναπτήρες· φώτα ποδηλάτων.

Aparatos para alumbrar, cocinar, refrigerar, antorchas para su uso en refinerías petrolíferas;instalaciones para la purificación de las aguas del alcantarillado [aguas residuales]; campanas extractoras para cocinas; instalaciones para el tratamiento de moderadores nucleares y combustibles; apliques para mecheros de gas; encendedores; baños de aire caliente (accesorios para); aparatos para deshidratar alimentos orgánicos; ceniceros de fogones; instalaciones automáticas para transportar la ceniza;instalaciones automáticas para abrevar; quemadores de acetileno; generadores de acetileno; faros de acetileno; calienta biberones eléctricos; hornos de panadería;barbacoas; lámparas para acuarios; lámparas; campanas de ventilación; calentadores de camas; máquinas de irrigación para la agricultura;dispositivos antideslumbrantes para automóviles (guarniciones de lámparas); flashes (linternas); lámparas de arco; aparatos para broncearse; quemadores; quemadores germicidas; economizadores de combustible; máquinas para cocer pan; tostadores de pan; aparatos para clorar piscinas; luces eléctricas para árboles de Navidad; Aparatos de cromatografía para uso industrial;plafones; hornos para laboratorios dentales; Aparatos de desinfección; distribuidores de desinfectantes para servicios de tocador; aparatos de desodorización que no sean para uso personal; columnas de destilación; aparatos para la destilación; alambiques; secadores para frutas; asadores;calienta-hierros; aparatos y máquinas de hielo; frigoríficos; alfombras calentadas eléctricamente; marmitas autoclaves eléctricas; freidoras eléctricas; filamentos eléctricos calentadores; yogurteras eléctricas; máquinas de café eléctricas; ventiladores eléctricos para uso personal; secadores de ropa eléctricos; hervidores eléctricos; desheladores para vehículos [aparatos para quitar el hielo]; tubos (eléctricos) de descarga para alumbrado; antorchas; luces para bicicletas; reflectores para vehículos; faros de vehículos; casquillos de lámparas eléctricas (portalámparas); forjas portátiles; conductos de humo de calderas de calefacción; filtros (partes de aparatos domésticos o industriales); aparatos de filtrado para acuarios; lámparas para el calentamiento de rizadores para el cabello; soportes, para la carga de hornos; aparatos de carga para hornos; bolsas en forma de calcetín calentadas eléctricamente; calienta-piés eléctricos o no eléctricos; aparatos para secar el forraje; encendedores para el encendido del gas; quemadores de gas;congeladores; vaporizadores faciales (saunas); aparatos para refrescar bebidas; bombillas eléctricas; mecheros (de incandescencia); filamentos de lámparas eléctricas; parrillas (aparatos de cocción); asadores; asadores; lámparas de mineros; secadores de pelo;faroles;mantas eléctricas que no sean para uso médico;calentadores de acuarios;cojines calentados, eléctricamente, que no tengan una finalidad médica;placas calentadoras;instalaciones de calefacción para vehículos; bocas de riego; aparatos eléctricos para filtrar el café; cafeteras con filtro de café eléctricas; tostadoras de café; tostadoras de café; reactores nucleares;aparatos de aire acondicionado para vehículos;quemadores oxhídricos; cocedores; utensilios de cocción (eléctricos); ollas eléctricas para cocinar a presión; encimeras para hervir; carbón para lámparas de arco; arañas (lámparas de cristal); cocinas; recipientes frigoríficos; enfriadores para hornos; cámaras frigoríficas; armarios frigoríficos; vitrinas refrigeradas; quemadores de laboratorio; lámparas de laboratorio; lámparas eléctricas; bombillas de indicadores de dirección para vehículos; bombillas de indicadores de dirección para automóviles; mecheros de lámparas; cristales de lámparas; enchufes de lámparas; globos de lámparas; enchufes de lámparas; pantallas; soportes de pantallas de lámparas; farolillos venecianos; faroles; piedras de lava para las parrilla de barbacoa; aparatos para calentar la cola; conductos (partes de instalaciones sanitarias); luces para vehículos; números de casas luminosos; tubos luminosos para el alumbrado; tubos de descarga eléctrica para el alumbrado; difusores de luz; lámparas para soldar; humidificadores para radiadores de calefacción central; aparatos para la desodorización del aire;lámparas germicidas para la purificación del aire;esterilizadores de aire; secadores de aire; instalaciones de ventilación [climatización] para vehículos; filamentos de magnesio para iluminación; torrefactores de malta; instalaciones de desalinización del agua de mar [plantas desalinizadoras]; hornos y aparatos microondas para uso industrial; instalaciones para el enfriamiento de la leche;hornos, excepto hornos de laboratorio; guarniciones trabajadas de hornos; armaduras de hornos; rejillas de hornos; quemadores de aceite; lámparas de aceite; aparatos para la depuración del aceite; pasteurizadores; quemadores de petróleo; Equipos de polimerización; lámparas para aparatos de proyección;torres de refinado para la destilación; aparatos para fumigaciones que no sean para uso médico;reflectores de lámparas;salas limpias, salas estériles;asadores; instalaciones de sauna; dispositivos calentadores anti-escarcha para vehículos; faros para automóviles; autohervidores eléctricos; tiros de chimeneas; dispositivo de protección para el alumbrado; lámparas de seguridad;fuentes de agua; candelabros; esterilizadores; calientacamas (calentadores); torrefactores de tabaco; linternas; calentadores de bolsillo; luces de buceo; calentadores de inmersión; calientaplatos;equipos y sistemas congeladores; tostadoras;filtros para agua potable;lámparas ultravioleta que no sean para uso médico;incineradoras; evaporadores; planchas eléctricas para gofres;bolsas de agua caliente eléctricas; calientaplatos;surtidores de agua ornamentales; hogares domésticos;encendedores; luces para bicicletas [ciclomotores].

Valgustus-, toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed, naftatöötlustehaste leegitorud;heitveepuhastusseadmed; pliidiventilaatorid; tuumakütuse ja tuumaaeglustite töötlusseadmed; gaasipõleti otsakud; süüteseadised; kuumaõhuvanniseadmed; aparaadid orgaaniliste toitainete dehüdreerimiseks; tuhakastid (ahjude); tuhakonveierid (automaatsed);niisutusautomaadid; atsetüleenipõletid; atsetüleenigeneraatorid; atsetüleenilambid; lutipudelisoojendid (elektrilised); pagariahjud;grillid, röstrid; akvaariumide valgustid; lambid (valgustid); tõmbekapid, -kummid; voodisoojendid; niisutusseadmed põllumajanduslikuks kasutamiseks;mootorsõidukite pimestusvastased seadised (valgustitarvikud); taskulambid; kaarlambid; solaariumid; põletid; bakterihävituspõletid, bakteritsiidpõletid; kütuseökonomaiserid, kütusesäästuseadmed; leivaküpsetusmasinad; röstrid; ujumisbasseinide kloreerimisseadmed; jõulupuu elektriküünlad; kromatograafiaaparatuur (tööstuslik);laevalgustid; ahjud (hambatehnilised); desinfitseerimisaparaadid; desinfektsioonivahendi jaoturid tualettruumidesse; deodoreeraparaadid, desodoraatorid (v.a isiklikuks tarbeks); destillatsioonikolonnid; destilleerimisaparaadid, destilleer-aparaadid; destillaatorid, destilleeraparaadid; puuviljakuivatid; röstrivardad;triikraua küttekehad; jäämasinad ja -aparaadid; sügavkülmikud; vaibad (elektrisoojendusega); elektrilised survekeetlid; elektrifritterid; hõõgniidid (elektrisoojendite); elektrilised jogurtivalmistajad; elektrilised kohvimasinad; puuviljaröstrid; elektrilised riidekuivatid; kannud (elektri- ), elektrikannud; sõidukite jäätumisvastased seadised; gaaslahenduslambid (elektrilised), valgustuse jaoks; valgustusraketid, signaaltuled; jalgrattalaternad; sõidukihelkurid; sõidukite esilaternad; soklid (elektrivalgustite); ääsid (teisaldatavad); küttekatelde leektorud; filtrid (majapidamis- või tööstusseadmestike osad); akvaariumide filterseadmed; soengulambid; ahjude toendid; ahjude laadimisseadmed, ahjulaadurid; jalasoojendusmuhvid (elektrilised); jalasoojendid (elektrilised ja mitte-elektrilised); söödakuivatusseadmed, söödakuivatid; Gaasi friktsioonsüüteseadmed; gaasipõletid;külmutid, külmikud, külmutusseadmed; näoaurutusaparatuur (saunad); joogijahutusaparaadid, joogijahutid; pirnid (elektri- ), elektripirnid, elektrilambid; hõõgpõletid; hõõgniidid (elektrilampide); grillid (köögitarbed); grillivardad; röstrivardad; kaevurilambid; kuivatid (juukse-), juuksekuivatid;laternad;elektrilised tekid (v.a meditsiinilised);akvaariumisoojendid;mittemeditsiinilised elektrilised soojenduspadjad;kuumutusplaadid;sõidukite kütteseadmed; hüdrandid; kohvifiltrid (elektrilised); keetlid (kohvi- ), kohvikeetlid (elektrilised); kohviröstrid; kohviröstrid; reaktorid (tuuma-), tuumareaktorid;sõidukite kliimaseadmed;hapniku-vesinikupõletid; toidu kuumtöötlusseadmed; keedunõud (elektrilised); survekeetlid, kiirkeetlid (elektrilised); keeduplaadid; süsielektrood; lühtrid; keedu- ja küpsetusseadmed, keetlid ja küpsetid; külmutuskonteinerid, külmpakendid; ahjude jahutusvaadid; külmkambrid, külmutuskambrid; külmkapid, külmutuskapid, külmikud; vitriinkülmletid; laboripõletid; laborilambid; elektrilambid (valgustid); suunatulepirnid (sõidukite); suunatulelambid (autode); lambipõletid; lambiklaasid; lambiklaasid; lambikuplid; lambiklaasid; lambivarjud; lambivarjuhoidikud; dekoreerimisvalgustid, ehisvalgustid, iluvalgustid; laternad; laavakivid grillidele; liimisoojendid, liimisoojendusseadmed; torud (sanitaarseadmete osad); sõidukilaternad; helendavad majanumbrid; helendavad valgustustorud; gaaslahendus- elektrivagustuslambid (torud); hajutid (valgus-), valgushajutid; jootetõlvikud; keskütteradiaatorite õhuniisutid; õhu desodoraatorid;õhupuhastuse mikroobihävituslambid;õhusterilisaatorid; kuivatid (õhu- ), õhukuivatid; sõidukite ventilatsiooni- ja kliimaseadmed; valgustusseadmete magneesiumniidid; linnaseröstrid; magestusagregaadid (vee- ), veemages-tusaparaadid; tööstuslikud mikrolainepliidid, -seadmed, -ahjud; piimajahutusseadmed, piimajahutid;ahjud (v.a laboriahjud); ahjude väliskestad; sõrestikud (ahjude metall- ), ahjude metallsõrestikud; ahjude tuharestid; õlipõletid; õlilambid; õlipuhastusseadmed, õlipuhastid; steriliseerimisseadmed; bensiinipõletid; polümeerimisseadmed; projektsiooniaparaatide lambid, projektorilambid;rafineerimise destillatsioonikolonnid; suitsutusseadmed (v.a meditsiinilised);lambipeegeldid;puhasruumid, steriilruumid;röstrid, röstimisseadmed; saunaseadmed; jäätumisvastased soojendusseadmed (sõidukiklaaside); esilaternad (autode); survekeetlid, kiirkeetlid (elektrilised); korstnasiibrid; kaitseseadised (valgustite); turvalambid;purskkaevud; tänavalaternad; sterilisaatorid, steriliseeraparaadid; soojenduspannid; tubakaröstrid; taskulambid; taskusoojendid; allveelambid; keetlid (sukel-), sukelkeetlid; taldrikusoojendid;sügavkülmutusseadmed ja -paigaldised; röstrid;joogiveefiltrid;mittemeditsiinilised ultraviolettlambid;põletusahjud; aurustusseadmed, -masinad; vahvliküpsetajad (elektrilised);kuumaveepudelid; kuumutusplaadid;ehispurskkaevud; kaminad (olmelised);süüteseadised; jalgratta-, mootorrattalaternad.

Valaistus-, keitto-, jäähdytyslaitteet, polttopiiput öljynjalostamoita varten;jäteveden puhdistuslaitteet; keittiöiden poistoilmakuvut; laitteistot ydinpolttoaineen käsittelyyn ja ydinhidastemateriaalit; kaasupolttimien kiinnikkeet; sytyttimet; varusteet kuumailmahoitoihin; laitteet orgaanisten elintarvikkeiden vedenpoistoon; tuhkapesät; (automaattiset) tuhkankuljetinlaitteistot;automaattiset kastelulaitteet; asetyleenipolttimet; generaattorit (asetyleeni-); asetyleenivalonheittimet; sähköiset tuttipullojen lämmittimet; leivinuunit;puutarhagrillit; akvaariovalaisimet; lamput; tuuletuskuvut; sängynlämmittimet; kastelukoneet maatalouskäyttöön;autojen häikäisysuojat (lampputarvikkeet); salamavalot (taskulamput); valokaarilamput; ruskettavat laitteet; polttimet; bakteereja tappavat polttimet; polttoaineen säästölaitteet; leipäkoneet; leivänpaahtimet; uima-altaiden kloorausyksiköt; joulukuusen valosarjat; Kromatografialaitteet teollisiin tarkoituksiin;kattovalaisimet; hammaspaikkauunit; Desinfiointilaitteet; desinfiointiaineiden annostelijat WC-käyttöön; hajunpoistolaitteet, ei henkilökäyttöön; tislauskolonnit; tislauslaitteet; tislauslaitteet; hedelmien kuivauslaitteet; grillivartaat;lämmitysrautojen lämmittimet; jääkoneet ja -laitteet; kylmäkaapit; sähkölämmitteiset matot; painekattilat (sähkökäyttöiset painekeittimet); sähköiset friteerauslaitteet; lämmittävät sähköhehkulangat; sähköiset jogurtintekolaitteet; sähkökäyttöiset kahvinkeittimet; sähkökäyttöiset tuulettimet henkilökäyttöön; sähkökäyttöiset pyykinkuivauskoneet; sähköllä toimivat vedenkeittimet; ajoneuvojen huurteenpoistolaitteet; (sähkökäyttöiset) purkausputket valaistustarkoituksiin; raketit; polkupyörän valot; ajoneuvojen heijastimet; ajoneuvojen valot; sähkölamppujen vastakkeet; siirrettävät ahjot; lämmityskattiloiden hormit; suodattimet (kotitalous- tai teollisuuslaitteistojen osat); akvaarioiden suodatuslaitteet; lamput kihartimien lämmitykseen; polttouunikalusteet; uunien lastauslaitteet; jalkapussit (sähkölämmitteiset); jalkojen lämmittimet (sähkötoimiset tai ei-sähkötoimiset); rehujen kuivauslaitteet; kaasunsytyttimet; kaasupolttimet;pakastimet; laitteet kasvojen höyryttämiseen (saunat); juomienjäähdytyslaitteet; sähköhehkulamput; hehkutuspolttimet; sähkölamppujen hehkulangat; grillit (keittolaitteet); Grillilaitteet (kiertovartaalla); grillivartaat; kaivoslouhoksissa käytettävät lamput; hiustenkuivaimet;lyhdyt;sähköhuovat, ei lääketieteelliseen käyttöön;akvaarioiden lämmityslaitteet;sähkökäyttöiset lämpötyynyt muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön;keittolevyt;kulkuneuvojen lämmityslaitteet; vesipostit; kahvinsuodatuslaitteet (sähköiset); sähköiset aromikahvinkeittimet; kahvinpaahtimet; kahvinpaahtimet; ydinreaktorit;ajoneuvojen ilmastointilaitteet;räjähdyskaasupolttimet; polttouunit; ruoanlaittovälineet (sähkökäyttöiset); sähköiset painekattilat; keittolevyt; kaaripurkauslampuissa käytettävä hiili; kattolamput; keittimet; jäähdytyssäiliöt; viilentimet uuneihin; jäähdytyshuoneet; kylmiöt; jäähdytysvitriinit; polttimet laboratoriokäyttöön; laboratoriolamput; sähkölamput; ajoneuvojen suuntavilkkulamput; autojen suuntavilkkujen valot; lampun polttimet; lamppujen lasit; lampunmuhvit; lamppujen kuvut; lampunmuhvit; lampunvarjostimet; lampunvarjostinten pidikkeet; värilliset lamput juhlakoristeluun; lyhdyt; laavakivet grillaukseen; liimanlämmityslaitteet; putket (saniteettilaitteiden osat); ajoneuvojen valot; talojen valonumerot; valaisinputket valaistukseen; valaisimien sähköpurkausputket; valon hajottimet; juottolamput; keskuslämmityspattereiden kosteuttajat; ilmanraikastuslaitteet;bakteereja tappavat lamput ilmanpuhdistukseen;ilman sterilointilaitteet; ilmankuivaajat; ilmastointilaitteistot ajoneuvoihin; magnesiumlanka valaisemiseen; maltaiden paahtimet; meriveden suolanpoistolaitteistot; mikroaaltoliedet, -laitteet, -uunit teollisuuskäyttöön; maidon jäähdytyslaitteet;uunit muihin kuin kokeellisiin tarkoituksiin; uunien muotoillut varusteet; uunipäällysteet; uunien ristikot; öljypolttimet; öljylamput; öljynpuhdistuslaitteet; pastörointilaitteet; bensiinipolttimet; Polymerisaatiolaitteisto; projektoreiden lamput;jalostustornit tislaukseen; savustuslaitteet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin;lampunheijastimet;puhdastilat, steriilit tilat;paahtimet; saunalaitteistot; lämmityslaitteet huurteen poistamiseen autojen ikkunoista; autojen etuvalot; pikakeittokattilat (sähköiset); savupiippupuhaltimet; valaistuslaitteiden suojat; varmuuslamput;vesilähteet; lampunjalat; sterilointilaitteet; vuoteenlämmittimet; tupakanpaahtimet; taskulamput; taskulämmittimet; sukelluslamput; uppokuumentimet; lautasten lämmittimet;pakastuslaitteet ja -laitteistot; leivänpaahtimet;juomaveden suodattimet;ultraviolettisädelamput muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin;polttouunit; haihduttimet; sähkökäyttöiset vohveliraudat;lämpöpullot; keittolevyt;koristesuihkulähteet; takat kotikäyttöön;sytyttimet; polkupyören valot.

Világító-, főző-, hűtőberendezések, olajfinomítókban használatos (fáklya)kémények;berendezések házi szennyvíz tisztítására; elszívóernyők, konyhai; nukleáris moderátorok és fűtoanyagok kezelésére szolgáló berendezések; karok gázégokhöz; gyújtószerkezetek; holégfürdo készülékek; szerves élelmiszerek víztelenítésére szolgáló készülékek; hamuládák tuzhelyekhez; hamuszállító (automata) berendezések;vízellátási berendezések (automata); acetilén gázégok; acetiléngenerátorok; acetilén fényszórók; cumisüveg melegítők, elektromos; sütokemencék;sütőnyársak; akváriumi világítótestek; lámpák; szellőzőernyők; ágymelegítők; öntözőgépek mezőgazdasági használatra;fénytompító szerkezetek járművekhez (lámpakészletek); villanólámpák (zseblámpák); ívlámpák; szolárium-berendezések; égők; csíraölő égők; takarékberendezések (tüzelő-/fűtő-/üzemanyag ~); kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; úszómedence-klórozó berendezések; villanylámpák karácsonyfákhoz; kromatográfok ipari használatra;mennyezetvilágítások; fogászati kemencék; fertőtlenítő készülékek; fertotleníto-adagolók toalettekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; desztillációs oszlopok; desztillálóberendezések; lepárló készülékek; gyümölcsaszalók; nyársak roston sütéshez;fűtőberendezések vas hevítésére; jégkészítő gépek; jégtartó dobozok; szőnyegek, elektromos fűtésű; elektromos autokláv főzőüstök,; olajsütők (fritőzök), elektromos; futoszálak, elektromos; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők; gyümölcspörkölő gépek; szárítógépek, elektromos ruhaszárítók; forróvíztartályok, elektromos; jégtelenítok, páramentesítok jármuvekhez; kisülési csövek (elektromos), világítási célra; flambók (régi gázlámpák); kerékpárlámpák; jármű reflektorok; járműfényszórók; lámpák csofoglalatai, elektromos; kovácsmuhelyek (hordozható); futokazánok tuzcsövei; szűrők (háztartási vagy ipari berendezések részei); akváriumi szűrőkészülékek; hajsütok; adagoló álványok kemencékhez; adagolóberendezések kemencékhez; lábzsákok, elektromosan futött; lábmelegítők (elektromos vagy nem elektromos); takarmány szárítására szolgáló készülékek; Dörzsgyújtók gázhoz; gázégők;fagyasztók; arcgozölo készülékek (szaunák); italhűtő berendezések; villanykörték, elektromos; izzószálas égok; izzószálak elektromos izzókba; rostok (sütőkészülékek), grillsütők; nyársak roston sütéshez; nyársak roston sütéshez; bányászlámpák; hajszárítók;lámpák;takarók (elektromos ~), nem gyógyászati használatra;akváriumi melegítő készülékek;elektromos melegítőpárnák nem orvosi célokra;főzőlapok, platnik;fűtőberendezések járművekhez; tűzcsapok; kávéfilterek, elektromos; kávéfőzőgépek, elektromos; kávépörkölő készülékek; kávépörkölő készülékek; atomreaktorok;légkondicionálók járművekhez;durranógázégők; égető-/szárítókemencék; elektromos főzőeszközök/-edények; gyorsfőző (nyeles) serpenyők (elektromos); forraló tetőlapok; szén ívlámpákhoz; csillárok; tűzhelyek (konyhai ~); hűtőtartályok; hutohajók kemencékhez; hűtőkamrák; hűtőszekrények/-vitrinek; vitrines hűtők; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; villanylámpák; irányjelzo izzólámpák jármuvekhez; lámpák gépkocsik irányjelzoihez; égofejek lámpákhoz; lámpaüvegek; fénycsövek, -cilinderek; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; fénycsövek, -cilinderek; lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lampionok ünnepi dekorációhoz; lámpások; lávakő barbecue sütéshez; enyvmelegíto készülékek; csövek (szaniter berendezések részei); fényszórók járművekhez; világító házszámok; fénycsövek világításra; elektromos kisülési csövek világításra; diffúzorok/integrátorok; forrasztólámpák; légnedvesítő készülékek központi fűtés radiátorokhoz; légfrissítő berendezések;csíraölő lámpák, a levegő tisztításához;légfertőtlenítők; légszárító készülékek; (légkondicionálás) szellőztető berendezések járművekhez; magnézium izzószálak (világítás); malátapörkölo gépek; tengervíz-sótlanító berendezések; mikrohullámú sütők, -eszközök, kemencék ipari használatra; tejhuto berendezések;kemencék, kohók (kivéve a kísérleti célúakat); idomdarabok kemencékhez, kohókhoz; armatúrák kemencékhez; kemencerostélyok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; fertőtlenítő-berendezések; petróleumégők; polimerizációs berendezések; vetítolámpák;finomítótornyok lepárláshoz; füstölokészülékek nem gyógyászati használatra;reflektorok;tisztahelyiségek, steril helyiségek;pörkölőgépek; szauna berendezés; fűtő-/melegítő berendezések járműablakok/-szélvédők jégtelenítéséhez; fényszórók gépkocsikhoz; gyorsfőző (nyeles) serpenyők (elektromos); kéményajtók; védőberendezések világításhoz; biztonsági lámpák;kutak; lámpaoszlopok (utcai); sterilizátorok; parazsas ágymelegítők; dohánypörkölo gépek; elemlámpák; zsebmelegítők; búvárlámpák; merülőforralók; tányérmelegítők;mélyhűtőkészülékek és berendezések; kenyérpirítók;szűrők ivóvízhez;ultraibolya sugárzók, UV lámpák nem gyógyászati célra;szemétégetőgépek, incinerátorok; párologtató berendezések/evaporátorok; elektromos ostya-/gofrisütők;melegvizes palackok (ágymelegítők); főzőlapok;szökőkutak (díszkutak); kandallók;gyújtószerkezetek; kerékpárlámpák.

Apparecchi d'illuminazione, cottura, refrigerazione, camini della torcia per raffinerie di petrolio;impianti per la depurazione delle acque di fogne; cappe aspiranti per cucine; impianti per il trattamento di combustibili e moderatori nucleari; mensole da parete per becchi a gas; accendini elettrici; rubinetti per vasche ad aria calda; apparecchi per la disidradatazione di alimenti organici; cenerai per focolari; impianti automatici per trasportare la cenere;impianti automatici per l'abbeveraggio; bruciatori ad acetilene; generatori di acetilene; fanali ad acetilene; scalda-poppatoi [elettrici]; forni per panetteria;barbecue; lampade per acquario; lampade; cappe d'aerazione; scaldaletti; macchine per irrigazione per agricoltura;dispositivi antiabbaglianti per automobili (accessori per fanali); flash (lampade tascabili); lampade ad arco; apparecchiature per abbronzare; bruciatori; bruciatori germicidi; economizzatori di combustibile; macchine per cuocere il pane; tostapane; unità per l'immissione di cloro nell'acqua di piscine; lampadine elettriche per alberi di Natale; Apparecchi di cromatografia per uso industriale;plafoniere; forni per uso odontoiatrico; Apparecchi per la disinfezione; distributori di disinfettanti per W.C; apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; colonne per la distillazione; apparecchi per la distillazione; alambicchi; essiccatori per frutta; spiedi per rosticceria;scaldaferri; apparecchi e macchine per il ghiaccio; ghiacciaie; tappeti riscaldati elettricamente; marmitte autoclavi elettriche; friggitrici elettriche; filamenti elettrici per riscaldare; yogurtiere elettriche; macchine per il caffè elettriche; ventilatori elettrici per uso personale; asciugatrici elettriche; bollitori elettrici; sbrinatori per veicoli; tubi a scarica (elettrica) per illuminazione; fiaccole; fanali per biciclette; riflettori per veicoli; fari per veicoli; portalampade per lampadine elettriche; fucine trasportabili; canne fumarie di caldaie di riscaldamento; filtri (parti d'impianti domestici o industriali); apparecchi di filtrazione per acquari; lampade per il riscaldamento di ferri arricciacapelli; accessori per fornaci; apparecchi di carico per forni; sacche scaldapiedi elettriche; scaldapiedi (elettrici o non elettrici); apparecchi per essiccare il foraggio; accendini a pietrina per l'accensione del gas; bruciatori a gas;surgelatori; vaporizzatori facciali [saune]; apparecchi per il raffredamento di bevande; lampadine elettriche; bruciatori (a incandescenza); filamenti di carbone per lampadine elettriche; griglie (apparecchi di cottura); girarrosti; spiedi per rosticceria; lampade per minatori; asciugacapelli;lanterne;termocoperte, non per uso medico;riscaldatori per acquari;cuscini scaldati elettricamente, non per uso medico;piastre elettriche;impianti di riscaldamento per veicoli; idranti; apparecchi per filtrare il caffè (elettrici); macchine elettriche da caffè; apparecchi per tostare il caffè; apparecchi per tostare il caffè; reattori nucleari;climatizzatori per veicoli;bruciatori ossidrici; apparecchi per cuocere; utensili per la cottura (elettrici); pentole a pressione elettriche; fornelli da appoggio; carbone per lampade ad arco; lampadari; cucine economiche; recipienti frigoriferi; sistemi di raffreddamento per forni; camere frigorifere; armadi frigoriferi; vetrine di refrigerazione; bruciatori da laboratorio; lampade da laboratorio; lampade elettriche; lampadine per indicatori di direzione per veicoli; lampadine per indicatori di direzione per automobili; becchi di lampade; vetri per lampade; reticelle per lampade; globi per lampade; reticelle per lampade; paralumi; portaparalumi; lampioni per feste; lanterne; pietre di lava per griglie di barbecue; apparecchi per riscaldare la colla; condutture (parti d'impianti sanitari); fanali per veicoli; numeri per le case, luminosi; tubi luminosi per illuminazione; tubi a scarica elettrica per l'illuminazione; diffusori (illuminazione); lampade per saldare; umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; apparecchi per la deodorizzazione dell'aria;lampade germicide per la depurazione dell'aria;sterilizzatori dell'aria; essiccatori d'aria; impianti di ventilazione [climatizzazione] per veicoli; fili di magnesio per illuminazione; apparecchi per tostare il malto; impianti per dissalare l'acqua di mare; focolari, apparecchi, forni a microonde per uso industriale; impianti per il raffreddamento del latte;forni (esclusi i forni per esperimenti); rivestimenti sagomati di forni; armature per forni; griglie per fornaci; bruciatori ad olio; lampade ad olio; apparecchi per la depurazione dell'olio; pastorizzatori; bruciatori a petrolio; Impianti di polimerizzazione; lampade per apparecchi di proiezione;torri di raffinazione per la distillazione; apparecchi per fumigazioni non destinati ad un uso medico;riflettori di lampade;camere depurate, camere sterili;torrefattori; installazioni di saune; dispositivi termici antibrina [sbrinatori] per veicoli; fari per automobili; pentole a pressione elettriche; registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiere; dispositivi di protezione per l'illuminazione; lampade di sicurezza;fontanelle; lampade a stelo; sterilizzatori; scaldini; torrefattori di tabacco; torce; scaldini da tasca; luci per immersioni subacquee; bollitore elettrico ad immersione; scaldavivande;apparecchi e impianti di congelamento; tostapane;filtri per l'acqua potabile;lampade a raggi ultravioletti, diversi da quelli per le cure mediche;inceneritori; evaporatori; stampi elettrici per cialde;scaldini elettrici; piastre scaldanti;getti d'acqua ornamentali; caminetti da appartamento;accendini elettrici; fanali per cicli.

Apšvietimo, valgio gaminimo, šaldymo įrenginiai, fakelai, skirti naudoti naftos perdirbimo įmonėse;vandenvalos įrenginiai; traukos gaubtai virtuvėms; apdorojimo įrenginiai (branduolinio kuro ir branduolinių reakcijų lėtiklių --- ); antgaliai (dujų degiklių --- ); šviestuvai; pirčių įrengimo reikmenys; organiniams maisto produktams dehidratuoti skirti aparatai; krosnių peleninės; (automatiniai) pelenų transportavimo įrenginiai;drėkinimo įrenginiai (automatiniai --- ); acetileno degikliai; acetileno generatoriai; acetileno žibintai; šildytuvai (elektriniai žindymo buteliukų --- ); duonkepės krosnys;kepimo rėmai; akvariumų lempos (žibintai); lempos; traukos gaubtai; lovos šildikliai; drėkinimo mašinos žemės ūkio reikmėms;automobilių įtaisai nuo akinimo (lempų priedai); kišeniniai žibintuvėliai; lankinės lempos; įdegimo įrenginiai (saulės vonios); degikliai; baktericidiniai degikliai; kuro skalsintuvai; duonos kepimo mašinos; skrudintuvai; plaukiojimo baseinų chloravimo įrenginiai; Kalėdų eglučių elektros lemputės; chromatografai (pramonės reikmėms);pakabinamieji šviestuvai; stomatologų krosnelės; dezinfekavimo aparatai; dezinfekavimo priemonių dalytuvai tualetams; dezodoravimo prietaisai [ne asmeniniam naudojimui]; distiliavimo kolonos; distiliavimo aparatai; distiliatoriai; vaisių džiovinimo mašinos; kepimo iešmai;kaitintuvai (lygintuvų --- ); ledo gaminimo įrenginiai ir mašinos; šaldytuvai (kambariniai); elektra šildomi kilimai; elektriniai slėginiai virimo katilai; elektrinės gruzdintuvės; elektrinio kaitinimo siūleliai; elektriniai jogurto gaminimo įtaisai; elektrinės kavavirės; vaisių džiovyklos; rūbų džiovinimo mašinos; virduliai (elektriniai --- ); nuo apšerkšnijimo (transporto priemonių įtaisai --- ); Elektros išlydžio apšvietimo vamzdeliai; deglai; dviračių žibintai; transporto priemonių atšvaitai; transporto priemonių priekiniai žibintai; elektros šviestuvų lizdai; kalvės (kilnojamosios --- ); dūmtraukiai (šildymo katilų --- ); filtrai (buitinių arba pramoninių įrenginių dalys); akvariumų filtravimo aparatai; garbanojimo lempos; stovai krosnelėms; krosnių pakrovimo įrenginiai; apavas (elektrinis šildomasis --- ); kojų šildytuvai (elektriniai arba ne elektriniai); džiovinimo aparatai (pašarų --- ); Frikciniai dujų degtuvai; dujų degikliai;šaldymo aparatai; garo aparatai veidui (saunos); gėrimų atšaldymo aparatai; elektros lemputės; degikliai (kaitinimo --- ); siūleliai (elektros lempų --- ); kepintuvės; kepimo iešmai; kepimo iešmai; šachtininkų lemputės; plaukų džiovintuvai;žibintai;antklodės (elektrinės šildomosios --- ) (ne medicinos reikmėms);akvariumų šildytuvai;elektrinės šildomosios pagalvėlės, ne medicinos reikmėms;šildymo plokštės;šildytuvai (transporto priemonių --- ); hidrantai; filtrai (elektriniai kavos --- ); kavinukai su koštuvais (elektriniai --- ); kavos pupelių skrudintuvai; kavos pupelių skrudintuvai; branduoliniai reaktoriai;transporto priemonių oro kondicionieriai;deguonies-vandenilio degikliai; degimo krosnys; valgio virimo reikmenys (elektriniai); elektriniai slėginiai greitpuodžiai; plytelės; angliniai elektrodai (lankinių lempų --- ); sietynai; viryklės; konteineriai (šaldymo --- ); krosnių aušintuvai; šaldymo kameros; šaldymo spintos; šaldomos vitrinos; laboratoriniai degikliai; laboratorinės lempos; elektros lempos; lemputės (automobilių krypties signalizatorių --- ); lempos (automobilių krypties signalizatorių --- ); lempų degikliai; lempų stiklai; lempų vamzdeliai, cilindrai; lempų stikliniai gaubtai; lempų vamzdeliai, cilindrai; lempų gaubtai; lempų gaubtų laikikliai; šventinės lemputės; žibintai; lavos akmenys kepsninėms; klijų šildymo įrenginiai; vamzdžiai (sanitarinių įrenginių dalys); transporto priemonių žibintai; švytintys namų numeriai; šviečiamieji apšvietimo vamzdeliai; elektros išlydžio apšvietimo vamzdeliai; šviesos sklaidytuvai; litavimo lempos; drėkintuvai (centrinio šildymo radiatorių --- ); oro dezodoravimo aparatai;baktericidinės lempos (oro valymo --- );oro sterilizatoriai; oro džiovintuvai; transporto priemonių ventiliacijos (oro kondicionavimo) įrenginiai; magnio siūlai (apšvietimui); salyklo džiovyklos; vandens gėlinimo įrenginiai; mikrobangų krosnelės, mikrobangų prietaisai, mikrobangų krosnelės pramonės reikmėms; pieno šaldymo įrenginiai;krosnys (ne bandymų reikmėms); krosnių išklojos [fasoninės]; konstrukcinės viryklių plokštės; ardeliai; skystojo kuro degikliai; aliejinės lempos; aliejaus valymo aparatai; sterilizavimo aparatai; benzininiai degikliai; polimerizavimo įrenginiai; projektorių lempos;valymo kolonos (distiliavimo --- ); smilkymo prietaisai (ne medicinos reikmėms);lempų atšvaitai;švarios patalpos, sterilios patalpos;skrudintuvai; pirčių įranga; transporto priemonių šildymo aparatai nuo langų apšalimo; žibintai (automobilių --- ); greitpuodžiai (elektriniai slėginiai --- ); dūmtraukių sklendės; apsauginiai įtaisai (šviestuvų --- ); saugiosios lempos;fontanai; gatvių šviestuvai; sterilizatoriai; šildyklės (metalinės --- ) (lovai šildyti); tabako džiovyklos; žibintai; kišeniniai šildytuvai; nardymo šviestuvai; panardinamieji šildytuvai; plokštieji šildytuvai;greitai užšaldantys labai žemoje temperatūroje aparatai ir įrenginiai; skrudintuvai;filtrai (geriamojo vandens --- );ultravioletinių spindulių lempos, ne medicinos reikmėms;šiukšlių degintuvai; garintuvai; elektrinės vaflinės;vandens šildyklės (buteliai); kaitvietės;dekoratyviniai fontanai; židiniai (namų);šviestuvai; dviračių lemputės.

Iekārtas apgaismojumam, kulinārijai, saldēšanai, torņi (lāpas) izmantošanai naftas pārstrādes rūpnīcās;notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; tvauka nosūcēji; iekārtas, kas paredzētas kodoldegvielas un kodolenerģijas bremžu konduktora apstrādei; konsoles gāzes deģļiem; šķiltavas; piršu ar karstu gaisu iekārtas; aparāti, kas paredzēti organisko pārtikas produktu dehidratēšanai; pelnu trauki; pelnu transportiekārtas (automātiskas);automātiskās dzirdināšanas sistēmas; Azetylenbrenner; Azetylenerzeuger; Azetylenscheinwerfer; mazuļu barošanas pudelīšu sildīšanas ierīces (elektriskas); maiznieku krāsnis;cepšanas restes; akvārija lampas; lampas; tvaiku nosūcējs; gultu sildierīces; apūdeņošanas iekārtas, izmantošanai lauksaimniecībā;automobiļu pretapžilbes iekārtas (lukturu piederumi); lukturīši un lāpas; elektriskā loka lampas; sauļošanās iekārtas; degļi; baktericīdi degļi; degvielas ekonomaizeri; maizes cepšanas iekārtas; tosteri; hlorēšanas ierīces, izmantošanai peldbaseinos; Ziemassvētku eglīšu elektriskās lampiņas; rūpniecībā izmantojami hromatogrāfijas aparāti;griestu lampas; dentālās krāsnis; dezinfekcijas iekārtas; tualešu dezinfekcijas automāts; dezodorēšanas ierīces [nav paredzētas personiskai lietošanai]; Destillationskolonnen; destilēšanas iekārtas; destilēšanas kolbas; augļu žāvēšanas ierīces; elektriskie grilli;sildītāji gludekļu uzkarsēšanai; saldēšanas iekārtas un aparāti; dzesēšanas kastes; elektriski apsildāmi paklāji; elektriskie autoklāvi; elektriskās cepšanas ierīces; elektriskie vadi apsildei; elektriskas jogurta pagatavošanas ierīces; elektriskie kafijas automāti; augļu apcepšanas ierīces; elektriskie drēbju žāvētāji; elektriskie ūdens vārītāji; transportlīdzekļu defrosteri; izvades caurules (elektriskas) izmantošanai apgaismē; lukturīši un lāpas; velosipēdu gaismas; transportlīdzekļu atstarotāji; transportlīdzekļu starmeši; elektrisko gaismu ligzda; lauka smēdes; apkures katlu uguns pievadīšanas kanāli; filtri (izmantojami industrijā un mājsaimniecībā); akvārija filtrēšanas iekārtas; lampes ? friser; statīvi, krāsnīm; elektriskie aizdedzes aparāti cepeškrāsnīm; elektrisch beheizte Fußsäcke; kāju sildītāji (elektriskie vai neelektriskie); lopbarības kaltēšanas iekārtas; Degļi gāzes ierīcēm; gāzes degļi;saldētājkameras; sejas tvaicēšanas ierīces; dzērienu atdzesēšanas aparatūra; spuldzes; degļi; elektrisko spuldžu kvēldiegi; grilaparāti (ēdienu pagatavošanas ierīces); elektriskie grilli; elektriskie grilli; kalnraču lampas; matu žāvētāji (matu fēni);laternas;elektriskās segas, kas nav paredzētas medicīniskām vajadzībām;akvārija sildītāji;elektriski vai neelektriski sildoši spilveni medicīniskiem mērķiem;karstās plāksnes;transportlīdzekļu apsildes sistēmas; hidranti; elektriskie kafijas aparāti ar filtru; kafijas gatavošanas aparāti; kafijas grauzdēšanas aparāti; kafijas grauzdēšanas aparāti; kodolreaktori;transportlīdzekļu gaisa kondicionieri;skābekļa - ūdeņraža degļi; cepļi; elektriskie ēdienu gatavošanas piederumi; elektriski ātrvārīšanas katli; Katlu vāki; Kohle für Bogenlampen; lustras; plītis; ledus spainīši; krāšņu dzesēšanas trauki; ledusskapji, kuros var ieiet; saldējamie skapji; saldējošas vitrīnas; laboratorijā izmantojami degļi; Laborlampen; elektriskās lampas; transportlīdzekļu lampas virzienu norādīšanai; spuldzes virzienrādītāju signālam automobiļiem; degļi lampām; lampu stikli; lampas; lodes (apgaismojums); lampas; lampu abažūri; abažūru turētāji; svētku dekorācijām paredzētie ķīniešu lukturīši; laternas; lavas akmeņi griliem; Leimkocher; caurules (sanitāro instalāciju daļas); transportlīdzekļu gaismas; māju numuri (apgaismoti); gaismas caurules apgaismošanai; elektriskās izlādes caurules apgaismošanai; gaismas izkliedētāji; lodlampas; centrālapkures radiatoru mitrinātāji; gaisa dezodorēšanas iekārtas;pretmikrobu lampas gaisa attīrīšanai;gaisa sterilizētāji; gaisa žāvētāji; ventilācijas ierīces transportlīdzekļiem (gaisa kondicionieri); apgaismes magnija šķiedras; iesala grauzdētāji; Meerwasserentsalzungsanlagen; mikroviļņu krāsnis, ierīces un plītis izmantošanai rūpniecībā; piena dzesēšanas iekārtas;kurtuves (izņemot eksperimentālās krāsnis); krāsnīm paredzēti izliekti piederumi; krāšņu armatūras; krāšņu režģi; eļļas degļi; eļļas lampas; Ölreinigungsgeräte; sterilizētāji; eļļas degļi; Polymerisationsanlagen; projektoru lampas;destilācijai izmantojami rafinēšanas torņi; žāvēšanas aparāti, nav paredzēti izmantošanai medicīnā;lampu atstarotāji;sterilas telpas, sterilās telpas;rosteri; iekārtas pirtīm un saunām; logu atkausēšanai paredzētie apsildes aparāti; automašīnu starmeši; elektriski ātrvārīšanas katli; skursteņu tvaikvadis; apgaismojuma aizsargierīces; drošības lampas;trauki; svečturi; sterilizēšanas ierīces; sildpannas; Tabakröster; lukturi; kabatas sildītāji; Tauchlampen; iegremdējami sildītāji; šķīvju sildīšanas ierīces;saldēšanas aparāti un iekārtas; tosteri;dzeramā ūdens filtri;ultravioleto staru lampas, kas nav paredzētas izmantošanai medicīnā;atkritumu dedzināmās krāsnis; iztvaices aparāti; elektriskās vafeļu pannas;karstā ūdens pudeles; elektriskās plītiņas;dekoratīvās akas; dzīvokļu kamīni;šķiltavas; velosipēdu lukturi.

Apparat għat-tidwil, tisjir, tkessiħ, ċmieni twal (tan-nar) għall-użu fir-raffineriji taż-żejt;tagħmir għat-trattament tad-dranaġġ; apparat li jiġbed l-arja ħażina jew irewwaħ kċina; tagħmir għat-trattament ta' fjuwil nukleari u li jwaqqfu reazzjonijiet nukleari; estensjonijiet għal berners tal-gass; lajter; apparat għal banjijiet b'arja sħuna; apparat li jneħħi l-ilma minn affarijiet organiċi ta' l-ikel; axtrej; tagħmir għat-trasport (awtomatiku) ta' l-irmid;tagħmir awtomatiku li jxarrab; tagħmir li jaħraq l-aċitil; tagħmir li jiġġenera l-aċitil; fanali ta' l-aċitil; tagħmir li jsaħħan il-fliexken tat-trabi (elettriku); fran tal-furnara;barbikju; dwal għall-akkwarju; lampi; hoods ta' ventilazzjoni;  oġġetti li jsaħħnu s-sodod; magni tat-tisqija għall-agrikoltura;tagħmir ta' kontra t-tgħammix bix-xemx għal karozzi (aċċessorji ta' lampi); torċi; arc lamps; tagħmir tat-tixmix artifiċjali; burners; Apparat li jaħraq il-mikrobi; ekonomizzaturi tal-karburanti; magni għall-ħami ta' ħobż; towsters; tagħmir li jitfa' l-klorin għal pixxini; dwal ta' l-elettriku għas-siġar tal-Milied; tagħmir tal-kromatografija għal skopijiet industrijali;dwal tas-soqfa; fran dentali; apparat tat-tindif; kontenituri tad-disinfettant għat-tojlits; tagħmir tad-deodorizzazzjoni (mhux għall-użu personali); kolonni tad-distillazzjoni; tagħmir tad-distillazzjoni; pompa għad-distillazzjoni; tagħmir li jnixxef il-frott; apparat tax-xiwi;tagħmir li jsaħħan il-ħadid; magni u apparat tas-silġ; kaxex insulati biex iżommu l-ikel frisk; twapet li jissaħħnu bl-elettriku; borom tat-tisjir li jaħdmu bl-arja ppressata ta' l-elettriku; twaġen għall-qali f'ħafna żejt, ta' l-elettriku; filamenti ta' l-elettriku; magni tal-jogurt ta' l-elettriku;  magni tal-kafè ta' l-elettriku; apparat li jixwi għal frott; magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ jaħdmu bl-elettriku; ktieli ta' l-elettriku; defrosters għal vetturi; tubi għall-ħruġ ta ċarġ (elettriċi) għal skopijiet ta' dawl; torċi; dwal tar-roti; rifletturi tal-vetturi; fanali tal-vetturi; ballasts għad-dwal ta' l-elettriku; foroġ li jistgħu jinġarru; kanali għall-fuklari ta' bajli għal kaldaruni; filtri (partijiet minn strumenti domestiċi jew industrijali); apparat għall-filtrazzjoni ta' l-akkwarju; lampi biex jinnokklaw ix-xagħar; tagħmir għall-kejl ta' livelli ta' fluwidi, għal fran; apparat biex tqabbad il-forn; boroż tas-saqajn li jissaħħnu bl-elettriku; tagħmir li jsaħħan is-saqajn (elettriku jew mhux elettriku); dampers għall-għalf ta' l-annimali; Lajters għat-tqabbid tal-gas; burners tal-gass;friża; sòni tal-wiċċ; apparat li jkessaħ ix-xarbiet; bozoz tad-dawl; burners; filamenti għal lampi ta' l-elettriku; apparat tax-xiwi; apparat tax-xiwi; apparat tax-xiwi; lampi tal-minaturi; hair driers;lanterni;kutri, ta' l-elettriku, mhux għal skopijiet mediċi;tagħmir li jsaħħan għall-akkwarji;kuxxinetti termali elettriċi, mhux għal skopijiet mediċi;hot plates;ħiters għal vetturi; idranti; filtri għall-kafè ta' l-elettriku; magni tal-kafè; magni li jixwu l-kafè; magni li jixwu l-kafè; reatturi nukleari;kondizzjonaturi tal-arja għall-vetturi;berners tal-gass li jfaqqgħu; kilns; utensili tat-tisjir ta' l-elettriku; magni ta' l-elettriku għat-tisjir awtomatiku; boiling tops; faħam għal lampi elettriċi; gandlieri; cookers; kontenituri li jkessħu; reċipjenti li jkessħu għal fran; kmamar-friġġis; kabinetti mkessħa; vetrini mkessħa; berners tal-laboratorji; lampi tal-laboratorji; lampi ta' l-elettriku; bozoz tad-dawl għas-sinjali tad-direzzjoni għall-vetturi; lampi għall-indikaturi tad-direzzjoni tat-triq għall-vetturi kbar; berners għal-lampi; lentijiet għall-lampi; pajpijiet u ċilindri tal-lampi; tubi tal-lampi; pajpijiet u ċilindri tal-lampi; lampxejds; sostenn ta' protezzjoni għal lampi; fairy lights għal tiżjin tal-festi; lanterni; ġebel tal-lava għall-grill tal-barbikju; tagħmir li jsaħħan il-kolla; pajpijiet (partijiet ta' l-installazzjonijiet sanitarji); dwal għall-vetturi; numri tad-djar luminużi; pajpijiet tad-dawl għal skopijiet ta' dawl; tubi b'ċarġ elettriku għad-dawl; apparat ta' difużjoni tad-dawl; lampi għall-ħruq taż-żebgħa fuq l-injam; umdaturi għal central heaters; apparat li jfewwaħ l-arja;lampi li jnaddfu l-arja li jotlu l-imnibbta;sterilizzazzaturi ta' l-arja; apparat biex jixrob l-umdità mill-arja; impjanti tal-ventilazzjoni (ikkondizzjonar tal-arja) għall-vetturi; filamenti tal-manjesju għad-dawl; tagħmir li jaħmi x-xgħir; impjanti desalinaturi ta' l-ilma baħar; kukers tal-majkrowejv, tagħmir tal-majkrowejv, fran tal-majkrowejv, għal skopijiet industrijali; tagħmir li jkessaħ il-ħalib;fran (barra fran għall-esperimenti); kisi tal-fran [iffurmat]; qxur ta' barra ta' fran; grillijiet għall-fran; burners taż-żejt; lampi taż-żejt; tagħmir li jnaddaf iż-żejt; apparat ta' l-isterilizzazzjoni; burners taż-żejt; tagħmir tal-polimerizzazzjoni; lampi tal-proġekter;tagħmir tar-raffinar għad-distillazzjoni; apparat li jippurfuma, mhux għal skopijiet mediċinali;lampi rifletturi;kmamar nodfa u kmamar sterilizzati;apparat tax-xiwi; istallazzjonijiet tas-sawna; apparat li jsaħħan biex jitneħħa s-silġ minn fuq it-twieqi tal-vetturi; fanali għal vetturi kbar; magni ta' l-elettriku għat-tisjir awtomatiku; slajders taċ-ċmieni; apparat tas-sigurtà għad-dwal; fanali tas-sigurtà;dixxijiet; gandlieri; sterilizzaturi; twaġen tat-tisħin; tagħmir li jnixxef it-tabakk; torċi; tagħmir li jsaħħan il-basktijiet; lampi ta' l-għaddasa; immersion heaters; tagħmir li jsaħħan il-platti;sistemi u apparat li jiffriżaw; towsters;filtri għall-ilma tax-xorb;lampi tar-raġġi ultravjola, mhux għal skopijiet mediċi;inċineraturi; evaporaturi; waffle irons ta' l-elettriku;hot water bottles; hot plates;funtani għat-tiżjin; fuklari taċ-ċmieni tal-kmamar;lajter; dwal tar-roti.

Verlichtings-, kook-, koelapparaten, fakkelpijpen voor de olieraffinage;zuiveringsinstallaties voor rioolwater; afzuigkappen voor keukens; installaties voor het behandelen van kernmoderatoren; mondstukken voor gasbranders; aanstekers; heteluchtbaden (armaturen voor); apparaten voor de dehydratie van organische levensmiddelen; asladen voor haarden; astransportinstallaties (automatisch);automatische drenkinstallaties; acetyleenbranders; acetyleengeneratoren; acetyleenschijnwerpers; elektrische zuigflesverwarmers; bakkerij-ovens;barbecues; aquariumlampen; lampen; luchtafzuigkappen; bedverwarmers; irrigatiemachines voor de landbouw;antiverblindingsinrichtingen voor automobielen (toebehoren voor lampen); flitslichten (zaklampen); booglampen; apparatuur voor het bruinen van de huid; branders; kiemdodende branders; brandstofbespaarders; broodbakmachines; broodroosters; chloreringstoestellen voor zwembaden; elektrische lampen voor kerstbomen; Chromatografische apparaten voor industrieel gebruik;plafondlampen; tandheelkundige smeltovens; Ontsmettingstoestellen; verdelers van ontsmettingsmiddelen voor waterclosets; desodorisatieapparaten [niet voor persoonlijk gebruik]; distilleerkolommen; distilleerapparaten; distilleertoestellen; apparaten voor het drogen van vruchten; braadspitten;strijkijzerverhitters; ijsapparaten en -machines; ijskisten; elektrisch verwarmde vloerkleden; elektrische snelkookpannen; elektrische friteuses; draden, elektrisch, voor verwarmingsdoeleinden; elektrische yoghurtbereiders; elektrische koffiezetapparaten; elektrische ventilators voor persoonlijk gebruik; elektrische droogmachines; waterketels, elektrisch; ontdooiers voor voertuigen; ontladingsbuizen (elektrisch), voor verlichting; fakkels; rijwiellampen; reflectoren voor voertuigen; koplampen voor voertuigen; fittingen voor gloeilampen; smidsen [verplaatsbaar]; rookkanalen voor verwarmingsketels; filters (onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties); aquariumfiltertoestellen; lampen voor het verwarmen van krultangen; steunen voor ovenladers; laadinstallaties voor ovens; voetenzakken, elektrisch verwarmd; elektrische en niet-elektrische voetenwarmers; droogapparaten voor veevoeder; aanstekers voor de ontsteking van gas; gasbranders;diepvriezers; stoombaden voor het gelaat (sauna's); koelapparaten voor dranken; elektrische gloeilampen; branders (gloei-); filamenten voor elektrische lampen; grills (kookapparaten); grillapparatuur (met draaispies); braadspitten; mijnwerkerslampen; haardrogers;stormlantaarns;verwarmde dekens niet voor medisch gebruik;aquariumverwarmers;elektrische verwarmingskussens, niet voor medisch gebruik;warmhoudplaatjes;verwarmingsinstallaties voor voertuigen; straatkranen; koffiefilters (elektrisch); elektrische percolators; koffiebranders; koffiebranders; kernreactoren;airconditioningsinstallaties voor voertuigen;knalgasbranders; kookovens; kookgerei, elektrisch; elektrische snelkookpannen; kookplaten; kool voor booglampen; kroonluchters; keukenfornuizen; koelopslaghouders; koelbakken voor ovens; koelkamers; koelruimten; koelvitrines; laboratoriumbranders; laboratoriumlampen; elektrische lampen; lampjes voor richtingaanwijzers voor voertuigen; lampjes voor richtingaanwijzers van automobielen; branders van lampen; glazen voor lampen; gloeikousjes; afschermballons voor lampen; gloeikousjes; lampenkappen; lampenkaphouders; decoratieve feestverlichting; lantaarns; lavastenen voor barbecuegrills; lijmverhittingsapparaten; leidingen (delen van sanitaire installaties); lichten voor voertuigen; verlichte huisnummers; verlichtingsbuizen; elektrische ontladingsbuizen voor verlichting; lichtdiffusors; soldeerlampen; luchtbevochtigers voor radiatoren van centrale verwarming; apparaten voor het desodoriseren van lucht;kiemdodende lampen voor het zuiveren van lucht;luchtsterilisatoren; luchtdrogers; ventilatieapparaten (airconditioning) voor voertuigen; magnesiumdraden voor verlichting; moutroosters; zeewater-ontziltingsinstallaties; magnetronovens, -apparaten, -fornuizen, voor industrieel gebruik; melkkoelinstallaties;ovens (uitgezonderd ovens voor proefnemingen); ovenvoeringen [voorgevormd]; oven-armaturen; roosters voor haarden en ovens; oliebranders; olielampen; oliezuiveringsapparaten; pasteuriseerapparaten; petroleumbranders; Polymerisatie-installaties; projectorlampen;raffinagetorens voor het distilleren; berokingsapparaten, niet voor medisch gebruik;reflectoren voor lampen;ultrareine zones, steriele ruimten;grills; sauna-installaties; verwarmingsinrichtingen voor voertuigen tegen het beslaan en beijzelen van ramen; schijnwerpers voor automobielen; hogedrukpannen (elektrisch); schoorsteenschuiven; bescherminrichtingen voor verlichting; veiligheidslampen;waterfonteintjes; staande lampen; sterilisators; beddenwarmers; tabakroosters; zaklantaarns; zakhandwarmertjes; verlichting voor gebruik onder water; verwarmingsdompelaars; bordenwarmers;diepvriesapparaten en -installaties; broodroosters;drinkwaterfilters;ultravioletlampen, niet voor medisch gebruik;verbrandingsovens; verdampingstoestellen; elektrische wafelijzers;warmwaterkruiken; kookplaten;sierfonteinen; open haarden;aanstekers; rijwiellantaarns.

Urządzenia do oświetlania, gotowania, chłodzenia, wydechy (płomieniowe-) do użytku w rafineriach naftowych;instalacje do oczyszczania wód ściekowych; wyciągi wentylacyjne; instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych; osprzgt do palników gazowych; zapalniczki; kgpiele w gorgcym powietrza (urzgdzenia do -); aparatura do dehydrogenacji organicznych artykułów spożywczych; paleniska (popielniki do -); instalacje do transportu popiołu (automatyczne);podlewanie (instalacje do automatycznego -); acetylen (palniki do -); acetylen (wytwomice -); acetylen (ogwietlenie -); podgrzewacze do butelek dla niemowląt (elektryczne); piekarskie (piece -);grille; lampy do oświetlania akwarium; lampy; wyciągi; termofory; urzadzenia do nawadniania w rolnictwie;antyoślepieniowe urządzenia do samochodów jako osprzęt do lamp; latarki kieszonkowe; lampy łukowe; urządzenia do opalania się; palniki; palniki bakteriobójcze; oszczędzacze paliwa; maszyny do pieczenia chleba; tostery; urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych; lampki elektryczne na choinki; chromatografy do celów przemysłowych;oświetlenie sufitowe; piece dentystyczne; urządzenia do dezynfekcji; grodki dezynfekujace (dozowniki na -) do toalet; aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego; destylacyjne (kolumny -); destylacja (aparatura do -); aparatura destylacyjna; osuszacze do owoców; rożny dla barów;podgrzewacze narzędzi z żelaza; aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu; lodówki turystyczne; dywany ogrzewane elektrycznie; autoklawy (elektryczne garnki ciśnieniowe); frytownice elektryczne; tamiki elektryczne do ogrzewania; urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów; elektryczne ekspresy do kawy; aparaty do suszenia owoców; elektryczne suszarki do odzieży; czajniki elektryczne; odmrazacze do pojazdów; lampy rurowe wyładowcze (elektryczne) do oświetlenia; pochodnie; światła do rowerów; reflektory do pojazdów; reflektory do pojazdów; lampy elektryczne (oprawki do -); kuznie przenosne; kanaly kominowe do kodow grzewczych; filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych]; chłodnice do pieców; lampy do układania włosów; kanały kominowe, do pieców; aparatura do ładowania pieców; ogrzewacze stop (elektryczne -); ogrzewacze stóp (elektryczne lub nieelektryczne); aparatura do suszenia paszy; Zapalniczki do zapalania gazu; palniki gazowe;zamrażarki; inhalatory (sauny); aparatura chłodząca do napojów; żarówki elektryczne; palniki zarowe; zamiki do lamp (elektryczne -); rożen [wyposażenie kuchenne]; bary (rożen dla -); rożny dla barów; gomicze (lampy -); suszarki do włosów;latarki;koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych;ogrzewanie akwariów (urządzenie do -);poduszki elektryczne, nie do celów medycznych;płyty grzejące;instalacje do ogrzewania pojazdów; hydranty; filtry do kawy elektryczne; elektryczne ekspresy do kawy; urządzenia do palenia kawy; urządzenia do palenia kawy; reaktory jądrowe;instalacje do klimatyzacji w pojazdach;wodorotlenowe (palniki -); parniki; kuchenny sprzęt elektryczny; ciśnieniowe szybkowary elektryczne; pokrywki do gotowania; lampy lukowe (wggiel do -); świeczniki; kuchenki; pojemniki chłodnicze; chlodnice do piecow; komory chłodnicze; szafy chłodnicze; komory chłodnicze wystawowe; palniki laboratoryjne; laboratoryjne (lampy -); lampy elektryczne; kierunkowskazy (zarówki do -) w pojazdach; samochody (lampy kierunkowskazow do -); lampy (palniki do -); szkła do lamp; rury do lamp; klosze do lamp; rury do lamp; abażury do lamp; stelaże do abażurów; kolorowe światełka do dekoracji świątecznych; latarnie; kamienie lawowe do grilli barbecue; klej (urzadzenia do podgrzewania -); przewody [części instalacji sanitarnych]; światła do pojazdów; świecące numery domów; lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania; rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia; dyfuzory światła; lampy lutownicze, spawalnicze; nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania; aparatura do dezodoryzacji powietrza;lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza;powietrze (sterylizatory -); suszarki powietrza; instalacje wentylacyjne (klimatyzacja), do pojazdów; magnezowe (wlókna -) (oswietlenie); slód (aparaty do suszenia -); odsalanie wody morskiej (instalacje do -); kuchenki mikrofalowe, urządzenia mikrofalowe, piece mikrofalowe, do celów przemysłowych; mleko (urzadzenia do chlodzenia -);piece inne niż do celów doswiadczalnych; wyposażenie do pieców; armatura do pieców; ruszty do palenisk; palniki olejowe; lampy olejowe; oczyszczanie oleju (aparatura do -); sterylizatory; palniki naftowe; polimeryzacja (instalacje do -); lampy do aparatów projekcyjnych;wieże rafineryjne do destylacji; odymianie (aparatura do -) nie do celów medycznych;reflektory do lamp;pomieszczenia czyste, pomieszczenia sterylne;urządzenia do prażenia; instalacje do sauny; aparatura grzewcza do usuwania szronu z szyb pojazdów; samochody (reflektory do -); ciśnieniowe szybkowary elektryczne; szuflady piecowe; urządzenia bezpieczeństwa do oświetlenia; lampy ostrzegawcze;wodotryski; lampy uliczne; sterylizatory; fajerki [grzejne]; tyton (maszyny do suszenia -); latarki elektryczne; grzejniczki kieszonkowe; lampy nurkowe; grzałki nurkowe; podgrzewacze płytowe;urządzenia i instalacje mrożące; tostery;woda pitna (filtry do -);promienie ultrafioletowe (lampy na -) inne niż do celów leczniczych;piece do spopielania; parowniki; gofrownice elektryczne;termofory; płyty grzewcze;wodotryski ozdobne; kominki domowe;zapalniczki *; światła do rowerów.

Aparelhos para iluminação, cozinhar, refrigerar, tubos flamejantes para a indústria do petróleo;instalações para a purificação das águas de esgotos; exaustores para cozinhas; instalações para o tratamento de combustíveis e moderadores nucleares; apliques para bicos de gás; isqueiros; armações para banhos de ar quente; aparelhos para a desidrogenação de alimentos orgânicos; cinzeiros de lareiras; instalações (automáticas) para transportar a cinza;instalações automáticas de rega; bicos de acetilene; geradores de acetileno; faróis de acetilene; aquece-biberões eléctricos; fornos de padaria;churrasqueiras; lâmpadas para aquários; lâmpadas; tabiques de aeração; aquecedores de camas; máquinas de irrigação para a agricultura;dispositivos antiencandeantes para automóveis (guarnições de lâmpadas); flashes (lanternas de bolso); lâmpadas de arco; aparelhos para bronzear; queimadores; queimadores germicidas; economizadores de combustível; máquinas de cozer pão; torradeiras; unidades de cloragem para piscinas; lâmpadas eléctricas para árvores de Natal; Aparelhos de cromatografia para uso industrial;candeeiros de tecto; fornos para uso em medicina dentária; Aparelhos de desinfecção; distribuidores de desinfectantes para "toilettes"; aparelhos de desodorização não para uso pessoal; colunas para destilar; aparelhos para a destilação; alambiques; aparelhos para secar fruta; espetos para assar carne;aquecedores para ferros; aparelhos e máquinas para gelo; geleiras; tapetes aquecidos electricamente; marmitas autoclaves eléctricas; fritadeiras eléctricas; filamentos aquecedores eléctricos; iogurteiras eléctricas; máquinas de café eléctricas; ventoinhas eléctricas para uso pessoal; máquinas de secar roupa eléctricas; chaleiras eléctricas; dispositivos anticongelantes para veículos; lâmpadas de descarga (eléctrica) para fins de iluminação; archotes; lanternas para bicicletas; reflectores para veículos; faróis de veículos; casquilhos de lâmpadas eléctricas; forjas portáteis; condutas de caldeiras de aquecimento; filtros (peças de instalações domésticas ou industriais); aparelhos de filtragem para aquários; lâmpadas para o aquecimento de ferros de frisar; acessórios de enforma; aparelhos de carregamento para fornos; chancelières esquentados electricamente; escalfetas para os pés (eléctricas ou não eléctricas); aparelhos para secar a forragem; isqueiros para acender o gás; queimadores a gás;congeladores; vaporizadores faciais (saunas); aparelhos para arrefecer bebidas; lâmpadas eléctricas; queimadores (incandescentes); filamentos de lâmpadas eléctricas; aparelhos para grelhar; assadeiras; espetos para assar carne; lâmpadas de mineiros; secadores de cabelo;lanternas;cobertores eléctricos, sem ser para uso médico;aquecedores para aquários;almofadas de aquecidas electricamente sem ser para uso médico;placas aquecedoras;instalações de aquecimento para veículos; bocas de incêndio; filtros para café eléctricos; máquinas para fazer café eléctricas; torradores de café; torradores de café; reactores nucleares;aparelhos de ar condicionado para veículos;queimadores oxídricos; cozedores; utensílios de cozedura (eléctricos); panelas de pressão eléctricas; placas de cozedura; carvão para lâmpadas de arco; lustres; fogões de cozinha; recipientes frigoríficos; recipientes de refrigeração para fornos; câmaras frigoríficas; armários frigoríficos; vitrinas frigoríficas; queimadores de laboratório; lâmpadas de laboratório; lâmpadas eléctricas; lâmpadas de indicadores de direcção para veículos; lâmpadas indicadoras de direcção para automóveis; bicos de candeeiros; vidros de candeeiros; camisas de candeeiros; globos de candeeiros; camisas de candeeiros; quebra-luz; suportes de quebra-luz; lanternas em papel (venezianas); lanternas; grelhadores de pedra; aparelhos para aquecer a cola; condutas (partes de instalações sanitárias); faróis para veículos; números de casas luminosos; tubos luminosos para iluminação; tubos de descargas eléctricas para iluminação; difusores (iluminação); lâmpadas para soldar; humidificadores para radiadores de aquecimento central; aparelhos para a desodorização do ar;lâmpadas germicidas para a purificação do ar;esterilizadores de ar; secadores de ar; instalações de ventilação (climatização) para veículos; fio de magnésio para iluminação; torrefactores para malte; instalações de dessalinização da água do mar; fornos microondas para uso industrial; instalações para o arrefecimento do leite;fornos (com excepção dos fornos para experiências); guarnições trabalhadas de fornos; armações de fornos; grelhas de lareiras; queimadores a óleo; candeeiros a óleo; aparelhos para a depuração de óleo; pasteurizadores; queimadores a petróleo; Instalações de polimerização; lâmpadas para aparelhos de projecção;torres de refinação para a destilação; aparelhos para fumigações não para uso medicinal;reflectores de lâmpadas;salas limpas, salas esterilizadas;assadores; instalações para sauna; aparelhos de aquecimento anti-geada para veículos; faróis para automóveis; panelas de pressão eléctricas; gavetas de chaminés; dispositivos de protecção para a iluminação; lâmpadas de segurança;fontes de água; lampadários; esterilizadores; aquecedores para camas; torrefactores de tabaco; archotes; escalfetas de bolso; luzes de mergulho; aquecedores de imersão; aquecedores de pratos;aparelhos e instalações de ultracongelação; torradeiras;filtros para a água potável;lâmpadas de raios ultravioletas para uso médico;incineradores; evaporadores; máquinas eléctricas de fazer waffles;botijas de água quente; placas de aquecimento de pratos;repuxos ornamentais; fogões de sala;isqueiros; lanternas para bicicletas.

Aparate pentru iluminat, gătit, refrigerat, arzătoare (cu flacără) utilizate în rafinării de ţiţei;staţii de tratare apelor reziduale; hote aspirante pentru bucatarie; isntalatii pentru prelucrarea combustibililor nucleari; mufe pentru arzatoare cu gaz; brichete; aparate pentru bai de aer cald; aparate pentru dehidrogenarea alimentelor organice; colectoare de cenusa; instalaţii de transport cenuşa (automate);instalaţii automate de impregnare; arzatoare cu acetilena; generatoare de acetilena; proiectoare cu acetilena; Incalzitoare de biberoane (electrice); cuptoare brutarie;grătare; lumini pentru acvarii; lămpi de iluminat; calote de ventilatie; dispozitive de încălzit patul; masini de irigatii pentru agricultura;dispozitive de protecţie pentru lumina reflectată pentru vehicule motorizate (accesorii lămpi); Blituri (lanterne); lămpi cu arc; aparate de bronzare; arzătoare; arzatoare cu efect antiseptic; economizoare de combustibili; masini de copt paine; aparate de prajit paine; aparate de clorurare pentru bazine de inot; lămpi electrice pentru pomul de Crăciun; dispozitive de cromatografie pentru uz industrial;plafoniere; cuptoare pentru portelan dentar; aparate de dezinfectare; dsitribuitoare de dezinfectant pentru toalete; aparate de dezodorizare [nu de uz personal]; coloane de distilare; aparate de distilare; baloane de distilare; aparate de deshidratare pentru fructe; pui la rotisor;încălzitor de fier; masini si aparate pentru fabricarea ghetii artificiale; refrigeratoare; covoare incalzite electric; vase electrice sub presiune, cu aburi [autoclave]; friteuze; filamente electrice; preparatoare electrice de iaurt; cafetiere electrice; ventilatoare electrice pentru uz personal; uscatoare electrice de rufe; Fierbatoare electrice; substante pentru dezghetarea parbrizului pentru autovehicule; neoane [electrice], pentru iluminare; torte; faruri pentru biciclete; reflectoare pentru autovehicule; faruri pentru autovehicule; fasunguri pentru lampi electrice; forje de camp; canale de ardere pentru cazane de incalzire; filtre (parti de instalatii menajere sau industriale); aparate de filtrare pentru acvarii; lampi de coafura [lampi cu caldura]; indicator de umplere, pentru cuptoare; aparate pentru incarcarea cuptoarelor; genti cu forma de soseta incalzite electric; Dispozitive de incalzit picioarele (electrice sau neelectrice); generator de aburi pentru furaje; brichete pentru aprinderea gazului; arzătoare de gaz;congelatoare; instalatii de sauna; aparate pentru răcirea băuturilor; becuri electrice; becuri cu incadescenta; filamente pentru lampi electrice; gratare (ustensile de bucatarie); rotisoare; pui la rotisor; lampi de mina; uscătoare de păr;lanterne;pături electrice, în alte scopuri decât medicale;radiatoare pentru acvarii;perne încălzite, electrice, altele decât cele de uz medical;plăci încălzitoare;instalaţii de încălzire pentru vehicule; hidranti; filtre de cafea (electrice); cafetiere electrice; maşini de prăjit cafea; maşini de prăjit cafea; reactoare nucleare;instalaţii de climatizare pentru vehicule;arzător cu gaz exploziv; cuptoare pentru ceramica; aparate de gatit (electrice); masini de gatit; plite de gatit; carbune pentru lampi cu arc; lustre; maşini de gătit; Butelii refrigerante; vase de racire pentru cuptoare; spatii de racire; dulapuri frigorifice; vitrine frigorifice; arzatoare de laborator; lampi de laborator; lămpi electrice; lampi pentru semnalizarea directiei autovehiculelor; lampi pentru semnalizarea directiei automobilelor; arzatoare pentru lampi; sticle de lampa; cilindri de lampa; globuri de lampa; cilindri de lampa; abajururi; suporturi de abajur; lanterne veneţiene; felinare; roci de lava pentru gratare; fierbatoare de clei; tevi (parti ale instalatiilor sanitare); lămpi pentru vehicule; numere de casa luminoase; tuburi luminoase pentru iluminat; tuburi luminiscente cu descarcare electrica; dispozitive pentru dispersia luminii; lampi de lipit; instalatii de umezire a aerului pentru corpuri de incalzire centrala; aparate pentru dezodorizarea aerului;germicide (lămpi) pentru purificarea aerului;sterilizatoare de aer; uscatoare cu aer; instalaţii de aerisire (climatizare) pentru vehicule; sarme de magneziu [iluminat]; masini de prajit malt; instalatii de desalinizare a apei de mare; cuptoare şi aparate cu microunde, cuptoare cu microunde de uz industrial; instalatii de racire a laptelui;cuptoare [cu excepţia celor de test]; imbracamintea interioara a cuptorului [modelata]; armatura de cuptor; gratare pentru cuptoare; arzătoare de ulei; lampi cu ulei; aparate pentru epurarea uleiului; aparate de pasteurizare; arzatoare de petrol; instalatii de polimerizare; lampi pentru aparate de proiectie;tunuri de rafinare pentru distilare; aparate pentru dezinfectare, nu pentru uz medical;reflectoare de lampă;camere cu atmosferă controlată, camere sterile;maşini de prăjit; instalaţii de saună; dispozitive de încălzit pentru dezgheţarea geamurilor de vehicule; faruri pentru automobile; oale de fierbere rapida [electrice]; exhaustoare de cosuri; dispozitive de protectie pentru instalatii de iluminat; lămpi de siguranţă;fântâni arteziene; lampi pentru iluminarea strazilor; sterilizatoare; dispozitive de incalzit patul [placi de incalzire]; aparate de prajit tutun; lanterne; incalzitoare de buzunar; lampi pentru scufundari; termoplonjoare; reşouri pentru ţinut mâncarea la cald;aparate şi instalaţii de congelare; aparate de prăjit pâine;filtre pentru apă potabilă;lămpi ultraviolete utilizate în alte scopuri decât cele terapeutice;incineratoare; evaporatoare; aparate electrice pentru gofrat;termofoare; placi incalzitoare;jeturi de apă ornamentale; seminee de apartament;brichete; lumini pentru biciclete.

Zariadenia na osvetľovanie, chladenie, spaľovacie komíny pre ropné rafinérie;čistenie odpadových vôd (zariadenia na-); kuchynské odsávače; zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu; držiaky plynových horákov; zapaľovače; saunovacie zariadenia; prístroje na dehydráciu organických potravín; popolníky (pecové -); zariadenia na transport popola (automatické);polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; acetylénové horáky; generátory (acetylénové -); acetylénové reflektory; ohrievače na detské flaše (elektrické -); pecenie (rúry na -);rošty na opekanie mäsa; akváriá (piesok do-); lampy; dymníky; ohrievače do postele; zavlažovacie stroje pre polnohospodárstvo;zariadenia proti oslneniu pre automobily (doplnky osvetlenia); vreckové baterky; oblúkové lampy; soláriá ako prístroje; horáky; horáky (baktericídne -); šetriče paliva; stroje na pečenie chleba; hriankovače; chlórovacie zariadenia pre plavecké bazény; elektrické svetielka na vianočné stromčeky; chromatografické prístroje (na priemyselné účely);stropné svetlá; vypalovacie pece zubárske; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekcné kontajnery pre toalety; dezodoračné prístorje (s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu); destilacné kolóny; destilačné prístroje; destilačné prístroje; sušičky ovocia; ražne;ohrievacie železá do žehličiek; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; mraziace boxy na výrobu ľadu; elektricky ohrievané koberce; autoklávy (elektrické nízkotlakové -); elektrické fritézy; výhrevné žeraviace vlákna; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické kávovary; ovocie (pražice na -); sušiace stroje, elektrické sušiče prádla; elektrické kanvice; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; výbojky, (elektrické), na osvetlenie; fakle; bicyklové svietidlá; reflektory na vozidlá; reflektory na vozidlá; zásuvky na elektrické svetlá; vyhne (prenosné -); kotlové rúry vykurovacích kotlov; filtre (súčasti spotrebičov používaných v domácnosti alebo v priemysle); prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; lampy na kaderenie vlasov; plniče, do pecí; nakladace do pecí; elektricky vykurované vaky na nohy; ohrievače chodidiel (elektrické alebo neelektrické); krmivo (sušiace zariadenia na sušenie -); Kresadlové zapalovače na zapalovanie plynu; plynové horáky;mraziace zariadenia, mrazničky; naparovacie prístroje (sauna); nápojové chladničky; elektrické žiarovky; žiarice; vlákna do elektrických lámp; grily; ražne; ražne; banské lampy; sušiče na vlasy;svietidlá;prikrývky, elektrické vyhrievacie, nie na lekárske úcely;ohrievače akvárií;ohrievacie vankúše, elektrické, nie na lekárske účely;platničky na varenie;vykurovacie telesá do automobilov; hydranty; kávové filtre, elektrické; kávovary elektrické; zariadenia na praženie kávy; zariadenia na praženie kávy; jadrové reaktory;klimatizačné zariadenia pre vozidlá;kyslíkovo-vodíkové horáky; pece (na rozličné účely); elektrické kuchynské potreby; tlakové hrnce (elektrické -); varné povrchy; uhlík do oblúkových lámp; lustre; sporáky; chladiace nádoby; chladnice; chladiace komory; chladiarne; chladené výkladné skrine; kahance (laboratórne -); laboratórne lampy; elektrické lampy; žiarovky do smeroviek na vozidlá; žiarovky do automobilových smeroviek; lampové horáky; cylindre; tienidlá svietidiel; svetelné gule, banky; tienidlá svietidiel; tienidlá na lampy; držiaky lampových tienidiel; reťaze farebných žiaroviek; svietidlá; lávové kamene pre prenosné opekače; lepidlo, glej (ohrievace -); rúry (časti sanitnej inštalácie); svetlá na vozidlá; svietiace domové císla; svetelné trubice na osvetlenie; výbojky, elektrické, na osvetlenie; difuzéry svetla; spájkovacie lampy; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vzduch (zariadenia na osvieženie -);lampy na čistenie vzduchu od baktérií [germicídne];vzduch (sterilizátory na-); vzduchové sušiarne; klimatizačné zariadenia pre vozidlá; horecnaté vlákna (osvetlovacie -); slad (pražiace stroje na -); odsolovacie zariadenia; mikrovlnné rúry, prístroje, piecky na priemyselné účely; mlieko (zariadenia na chladenie -);pece, s výnimkou rúr na experimentálne úcely; obloženie (tvarované -) pecí; kostry pecí; pece (rošty do -); olejové horáky; olejové lampy; oleje (prístroje na cistenie -); sterilizačné zariadenia; benzínové horáky; polymerizacné zariadenia; premietacie lampy;destilačné veže; inhalacné prístroje, s výnimkou prístrojov na lekárske úcely;reflektory (svetelné -);čisté miestnosti, sterilné miestnosti;stroje na pečenie; zariadenia pre saunu; vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov; reflektory (automobilové -); autoklávy (elektrické nízkotlakové -); komínové dúchadlo, ventilátor; chránice osvetlovacích telies; bezpečnostné lampy;fontány; svietniky; sterilizátory; ohrievadlá; tabak (pražiace stroje na -); baterky; vreckové ohrievače; potápačské svetlomety; ponorné ohrievače; ohrievače tanierov;mraziace prístroje a zariadenia; hriankovače;filtre na pitnú vodu;UV lampy nie na lekárske využitie;spaľovne, spaľovacie pece; odparovače; elektrické formy na pečenie oplátok;ohrievacie fľaše; platničky na varenie;ozdobné fontány; kozuby (domové);zapaľovače; bicyklové svietidlá.

Naprave za osvetljevanje, kuhanje, hlajenje, vrtalne cevi za uporabo v rafinerijah nafte;čistilne naprave za odpadne vode; odpirači za kuhinjske potrebe; naprave za obdelavo in proizvodnjo jedrskega goriva in moderatorjev; nastavki za plinske gorilnike; vžigalniki; aparati za kopeli z vročim zrakom; aparati za dehidracijo organskih živil; posode za pepel pri pečeh; transportne naprave za pepel (avtomatske);samodejne napajalne naprave; acetilenski gorilniki; acetilenski generatorji; acetilenske svetilke; električni grelniki za stekleničke za hranjenje otrok; pekarske peči;ražnji za uporabo na prostem (ne električni); akvarijske luči; svetilke; prezračevalne nape; grelci za postelje; namakalne naprave za poljedelstvo;priprave proti bleščanju za avtomobile (oprema za luči); bliskavice (luči); obločnice; aparati za porjavitev kože; gorilniki, gorilci; gorilniki za razkuževanje; naprave za varčevanje z gorivom; avtomati za peko kruha; toasterji; klorirne naprave za plavalne bazene; električne lučke za božična drevesca; kromatografske naprave (za industrijske namene);stropne luči; pečice za zobno keramiko; naprave za razkuževanje; razdeljevalniki razkužil za stranišča; aparati za odstranjevanje neprijetnih vonjev, ne za osebno uporabo; destilacijski stolpi; aparati za destilacijo; destilacijski aparati, retorte; sušilnice za sadje; vretena za ražnje;grelniki za likalnike; stroji in aparati za izdelovanje ledu; ledenice (škatle); električno ogrevane preproge; električni lonci za kuhanje pod pritiskom; friteze, električne; grelna vlakna, električna; električne naprave za izdelavo jogurta; električni kavni avtomati; pražilniki za sadje; električni sušilci za perilo; kotlički za gretje vode, električni; naprave za odstranjevanje ledu z vozil; cevi na razelektrenje, za razsvetljavo; plamenice; luči za dvokolesa; odbojna stekla za vozila; žarometi za vozila; okovi za privijanje žarnic; prenosne kovačnice; dimne cevi za kotle za gretje; filtri (deli domačih ali industrijskih naprav); akvarijske filtracijske naprave; svetilka za kodranje las; stojala za nalaganje peči; naprave za nalaganje peči; električno ogrevane vreče za gretje nog; grelniki za noge (električni ali neelektrični); sušilniki za krmo; Vžigalniki na trenje za zažiganje plina; plinski gorilniki;zamrzovalniki; obrazne savne; aparati za hlajenje pijač; žarnice, električne; žarilni gorilniki; žarilne nitke za električne žarnice; pekači; vretena za ražnje; vretena za ražnje; rudarske svetilke; sušilniki za lase;prenosne svetilke;električne grelne odeje, ne za medicinske namene;grelci za akvarije;električne grelne blazine, ne za medicinske namene;električni kuhalniki;grelniki za vozila; hidranti; električni aparati za kuhanje kave, s filtrom; električni aparati za kuhanje kave; aparati za praženje kave; aparati za praženje kave; jedrski reaktorji;klimatske naprave za vozila;gorilniki na pokalni plin; peči za sušenje; električne naprave za kuhanje; ponve za kuhanje pod pritiskom, električne; kuhalne plošče; oglje za obločnice; lestenci; kuhalniki; hladilne posode; hladilne kadi za peči; hladilne komore; hladilne omare; hladilne vitrine; laboratorijski gorilniki; laboratorijske luči; električne svetilke; žarnice za smerne kazalce pri vozilih; luči za smerne kazalce avtomobilov; gorilniki za luči; stekla za luči; steklene cevi za luči; steklene krogle za luči; steklene cevi za luči; senčniki za luči; podstavki za senčnike svetilk; lučke za praznično okrasitev; prenosne svetilke; vulkanski kamni za ražnje; naprave za gretje lepil; cevi (del sanitarnih instalacij); luči za vozila; svetleče hišne številke; svetleče cevi za razsvetljavo; cevi na razelektrenje, za razsvetljavo; razpršilniki svetlobe; gorilniki za lotanje; vlažilniki zraka za radiatorje za centralno ogrevanje; aparati za odstranjevanje neprijetnih vonjev v zraku;luči za razkuževanje zraka;sterilizatorji zraka; sušilniki zraka; naprave za prezračevanje (klimatizacijo), za vozila; žica iz magnezija za razsvetljavo; pražilniki za slad; naprave za razsoljevanje morske vode; mikrovalovne pečice, naprave, peči, za industrijo; hladilne naprave za mleko;pečice, ne za eksperimentalne namene; oblikovan pribor za pečice; kovinska ohišja za pečice; rešetke za peči; oljni gorilniki; petrolejke; naprave za čiščenje olja; sterilizacijski aparati; gorilniki na petrolej; polimerizacijske naprave; žarnice za projektorje;čistilni stolpi za destilacijo; prekajevalniki, ne za medicinske namene;odbojniki svetlobe za luči;čisti prostori, sterilizirani prostori;pražilniki; inštalacije za savne; grelniki za odmrzovanje stekel pri vozilih; prednje luči za avtomobile; ponve za kuhanje pod pritiskom, električne; lopute za dimnike; zaščitne naprave za svetila; varnostne luči;vodnjaki; cestne svetilke; sterilizatorji; ogrevala za gretje postelje; pražilniki za tobak; svetilke; žepni grelniki; potapljačke luči; potopni grelniki; grelniki za krožnike;aparati in naprave za globoko ohlajanje; toasterji;filtri za pitno vodo;ultravijolične svetilke, ne za medicinske namene;sežigalne peči, krematoriji; uparjalniki; elektricni pekač za vaflje;termoforji; preprosti kuhalniki;okrasni vodometi; sobni kamini;vžigalniki; luči za dvokolesa, motorje.

Apparater för belysning, kokning, kylning, rör för avbränning av olja och gas för oljeraffinaderier;reningsanläggningar för kloaker; utsugningshuvar för kök; bearbetningsanläggningar för bränsle och kärnmodererande material; gasbrännare, konsoler för; tändare; armaturer för varmluftsbad; apparater för dehydrering av organiska livsmedel; asklådor för ugnar; transportinstallationer för aska (automatiska);bevattningsinstallationer, automatiska; acetylenbrännare; acetylengeneratorer; acetylenljus; elektriska uppvärmningsanordningar för nappflaskor; bageriugnar;utomhusgrillar; akvarielampor; lampor; ventilationskåpor; sängvärmare; bevattningsmaskiner för jordbruk;bländningsförhindrande anordningar för bilar (strålkastartillbehör); blixtlampor (ficklampor); båglampor; solariebäddar; brännare; bakteriebrännare; bränslebesparande anordningar; brödvärmare; brödrostar; kloreringsapparater för simbassänger; elektriska belysningar för julgranar; Kromatografiapparater för industriella ändamål;plafonder; dentala ugnar; Desinfektionsapparater; spridare av desinfektionsmedel för toaletter; luktborttagningsapparater, ej för personligt bruk; destillationskolonner; destillationsapparater; destilleringsapparater; frukttorkar; roterande grillspett för grillar;uppvärmningsanordningar för strykjärn; ismaskiner och -apparater; isboxar; elektriskt uppvärmda mattor; autoklaver (elektriska tryckkokare); elektriska fritöser; elektriska glödtrådar; elektriska yoghurtberedare; elektriska kaffebryggare; elektriska fläktar för personligt bruk; elektriska torktumlare; vattenkokare, elektriska; fordon, avfrostningsinstallationer för; rör, elektriska urladdnings-, för belysning; elektriska ljusstakar; cykellyktor; fordonsreflektorer; fordonsstrålkastare; lampsocklar; ässjor, portabla; rökkanaler för värmepannor; filter (delar av hushålls- eller industriinstallationer); filtreringsapparater för akvarier; lampor för uppvärmning av locktänger; stöd för bränngods i brännugnar; beskickningsapparater för ugnar, ej hushålls; fotmuffar, eluppvärmda; fotvärmare, elektriska eller icke-elektriska; fodertorkar; friktionsgaständare; gasbrännare;frysar; ångapparater för ansiktsbehandling; kylapparater för drycker; elektriska glödlampor; glödbrännare; glödtrådar för elektriska lampor; grillar (matlagningsapparater); roterande grillspett för grillar; roterande grillspett för grillar; gruvlampor; hårtorkar;lanternor;elektriska filtar ej för medicinska ändamål;doppvärmare;värmekuddar ej för medicinska ändamål;värmehällar;uppvärmningsanordningar för fordon; vattenposter; kaffefiltrerare (elektriska); elektriska kaffebryggare; kafferostningsapparater; kafferostningsapparater; kärnreaktorer;luftkonditioneringssystem för fordon;knallgasbrännare; brännugnar; elektriska kokredskap; elektriska tryckkokare; bänkspisar; båglampskol; ljuskronor; köksspisar; kylcontainrar; kyltankar för ugnar, ej hushålls; kylrum; kylrum; Kylmontrar; laboratoriebrännare; laboratorielampor; elektriska lampor; glödlampor för körriktningsvisare på fordon; lampor för körriktningsvisare på bilar; lampor, brännare för; lampglas; glödstrumpor för lampor; lampkupor; glödstrumpor för lampor; lampskärmar; lampskärmshållare; ljusslingor för dekoration; lanternor; lavasten för utegrillar; limuppvärmningsanordningar; vattenledningar för sanitära installationer; fordonslampor; lysande portnummer; lysrör; elektriska urladdningsrör för belysning; ljusdiffusorer; lödlampor; luftfuktare för värmeelement; apparater för luftuppfriskning;bakteriedödande lampor för luftrening;luftsteriliseringsapparater; lufttorkare; ventilationsinstallationer för fordon (luftkonditionering); magnesiumtråd för belysning; maltrostar; avsaltningsanläggningar; mikrovågsugnar, -anordningar, -ugnar för industriella ändamål; mjölkkylningsanläggningar;ugnar, ej för experimentella ändamål; ugnsarmaturer; ugnsinredningar; galler för ugnar; oljebrännare; oljelampor; oljereningsapparater; pastöriseringsapparater; bensinbrännare; Polymeriseringsanläggning; projektorlampor;raffineringstorn för destillation; apparater för desinfektion genom rökning, ej för medicinska ändamål;lampreflektorer;renrum, sterila rum;rostningsapparater; bastubadsinstallationer; uppvärmningsapparater för avfrostning av fordonsfönster; strålkastare för bilar; tryckkokare, elektriska; skjutventil för skorstenar; skyddsanordning för belysning; säkerhetslampor;vattenfontäner; gatlyktor; steriliseringsapparater; sängvärmare; rostningsapparater för tobak; ficklampor; fickvärmare; dykljus; doppvärmare; tallriksvärmare;djupfrysningsapparater och -anläggningar; brödrostar;dricksvattenfilter;ultravioletta strålningslampor, ej för medicinska ändamål;förbränningsugnar; förångningsmaskiner; elektriska våffeljärn;varmvattenflaskor; värmehällar;prydnadsfontäner; öppna spisar;tändare; cykellyktor.

35
Reklama; služby v oblasti obchodního řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; aktualizace reklamních materiálů; agentury pro zprostředkování dočasného zaměstnání; nákladové a cenové analýzy; informace a sdělení v obchodních a podnikatelských záležitostech; konzultační služby pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; Zásobování druhých (nákup zboží a služeb pro jiné firmy); přijímání objednávek, dodavatelské služby a fakturační služby, také v rámci elektronického obchodování; dovozní a vývozní agentury; obchodní konzultační a poradenské služby; účetnictví; audit; počítačový management dokumentů; služby reklamní agentury; služby dodavatele stavby, jmenovitě organizační příprava stavebních záměrů; služby daňového poradce, jmenovitě vypracování daňového přiznání; auditorské služby; provádění aukcí a dražeb, včetně na internetu; přepisování; služby pro přemisťování firem; vývoj reklamních a marketingových konceptů; marketing (průzkum odbytu) pro nemovitosti; vývoj uživatelských konceptů pro nemovitosti z provozně ekonomického hlediska (facility management); vystavování faktur (kancelářské práce), statistiky, provozně-ekonomické posudky, obchodní posudky, výpisy z účtů a hospodářské prognózy; služby informační kanceláře (informační služby) a poradenství spotřebitelům v obchodních a podnikatelských záležitostech (poradenský servis pro spotřebitele); poskytování hospodářských informací, zařazené do třídy 35; fakturace; reprodukce fototiskem; reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-); pomoc obchodním či průmyslovým společnostem v řízení jejich podnikatelské činnosti; obchodní administrativa udělování licencí zboží a službám pro třetí osoby; získávání zákazníků a péče o zákazníky prostřednictvím reklamních zásilek (mailing); návrh úpravy pro reklamní účely; mzdová administrace (výplatní listiny); modeling k reklamním účelům nebo k propagaci prodeje; marketing (průzkumy trhu), také v digitálních sítích; průzkum trhu; průzkum veřejného mínění; obchodní reklama pro třetí osoby; rešerše v počítačových souborech (pro třetí strany); obchodní průzkum; styk s veřejností; organizování a pořádání reklamních akcí; organizování veletrhů a výstav pro komerční nebo reklamní účely; organizační poradenství v obchodních záležitostech; organizační poradenství; organizační projektový management v oblasti elektronického zpracování dat; outsourcingové služby (pomoc při obchodní činnosti); služby zprostředkování práce; nábor zaměstnanců; psychologické zkoušení; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; údržba, sestavování a systematizace dat v počítačových databázích; venkovní reklama; plánování a tvorba reklamních opatření, zařazené do třídy 35; plánování a kontrola rozvoje podnikání z organizačního hlediska; obchodní činnost (pomoc při řízení-); prezentování zboží v komunikačních médiích, pro maloobchod; vyhledávání cen a slev pro účely porovnání; služby cenových srovnávání; shromážďování a sestavování tiskovin vztahujících se k tématu; oceňování lesního dřeva (nepokáceného); hodnocení vlny; aranžování výkladů; psaní na stroji; sekretářské služby; sponzoring ve formě reklamy; průzkumy týkající se sponzorování; těsnopis, stenografie; služby (telefonní vzkazy, dotazy); zúčtování telefonních nákladů; telemarketing (průzkumy trhu); zpracování textů; umísťování dočasného personálu; obchodní konzultace v oblasti podnikání; pořádat veletrhy pracovních příležitostí a veletrhy zaměřené na reklamu; šíření reklam; služby reklamních textařů; pronájem kancelářských strojů a přístrojů, zařazených do třídy 35; pronájem fotokopírovacích strojů, automatických distributorů, prodejních stánků; pronájem reklamních ploch, také na internetu (výměna reklamních bannerů); pronájem reklamního materiálu; pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; zprostředkování předplatného pro telekomunikační služby (pro třetí strany); zprostředkování adres pro reklamní účely; zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; zprostředkování a uzavírání obchodů pro třetí strany, také v rámci internetového obchodu; zprostředkování smluv o mobilních telefonech (pro třetí strany); zprostředkování smluv pro třetí osoby, o nákupu a prodeji zboží a o poskytnutí služeb, zejména také sponzorských služeb; zprostředkování smluv s dodavateli proudu; zprostředkování smluv o reklamě pro třetí strany (vyhledávání sponzorů); zajišťování předplatného novin a časopisů (pro třetí strany); přímá poštovní reklama (letáky, prospekty, tištěné materiály, vzorky); Správa cizích obchodních zájmů; kopírování a rozmnožování dokumentů; správní zpracování objednávek; prezentacní služby týkající se merchandisingu; Prezentace zboží a služeb; oceňování pro obchodní účely; obchodní administrativa pro vozový park motorových vozidel.

Publicité; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel publicitaire; mise à disposition temporaire de personnel; analyses de prix et de coûts; renseignements, informations et investigations en matière d'affaires commerciales; services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; agences d'import-export; services de conseils en affaires; tenue des livres comptables; vérification de comptes; gestion de fichiers informatiques; services d'agences de publicité; services d'un entrepreneur, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction; services de conseils fiscaux, à savoir déclarations d'impôts; commissariat aux comptes; vente aux enchères, également sur l'internet; transcription de communication; services de délocalisation d'entreprises; développement de concepts publicitaires et de marketing; Services de marketing en matières immobilières (recherche de débouchés); développement de concepts d'utilisation d'immeubles du point de vue économique (gestion d'infrastructures); établissement de factures (travaux de bureau), statistiques, expertises commerciales, expertises en affaires, relevés de compte et prévisions économiques; fourniture de renseignements (informations) et conseils aux consommateurs en matière d'affaires commerciales (conseils pour consommateurs); fourniture de renseignements économiques, compris dans la classe 35; services de facturation; reproduction par héliographie; Publications de textes publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion commerciale de l'octroi de licences de produits et de services pour le compte de tiers; acquisition et maintien de clients par publicité par voie postale (mailing); mise en page à usage publicitaire; préparation de fiches de salaire (payrolling); services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; marketing (recherche de débouchés), également sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d'opinion; promotion de ventes (pour le compte de tiers); recherches (pour le compte de tiers) dans des fichiers informatiques; affaires (recherches pour -); relation publiques; organisation et tenue de manifestations publicitaires; organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation; gestion organisationnelle de projets informatiques; services de sous-traitance (aide en affaires commerciales); services de placement; recrutement de personnel; sélection du personnel par tests d'aptitudes psychotechniques; conseils en gestion de personnel; entretien, assemblage et systématisation de données dans des banques de données informatiques; publicité extérieure; planification et conception de mesures publicitaires, comprises dans la classe 35; planification et surveillance du développement d'entreprises d'un point de vue organisationnel; projets [aide à la direction des affaires]; présentation de produits dans les médias de communication, pour le commerce de détail; Recherche de prix et rabais à des fins de comparaison; services de comparaison de prix; collecte et compilation d'articles de presse par thème; estimation de bois sur pied; estimation en matière de laine; décoration de vitrines; services de dactylographie; services de secrétariat; parrainage sous forme de publicité; recherches de parraineurs; services de sténographie; service de réponse téléphonique (pour abonnés absents); facturation des coûts téléphoniques; télémarketing (recherche de débouchés); traitement de textes; placement d'intérimaires; conseils en affaires; organisation de foires concernant le travail et la publicité; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction publicitaire; location de machines et d'appareils de bureau, compris dans la classe 35; location de photocopieurs, distributeurs automatiques, stands de vente; location d'espaces publicitaires, également sur l'internet (échange de bannières); location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication; services d'abonnements à un service de télécommunication pour le compte de tiers; courtage d'adresses à des fins publicitaires; courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet; courtage d'affaires commerciales pour le compte detiers, également dans le cadre du commerce électronique; courtage de contrats de téléphonie mobile (pour des tiers); courtage de contrats pour le compte de tiers relatifs à l'achat et à la vente de produits et à la fourniture de services, y compris, tout particulièrement, de services de parrainage; courtage de contrats avec des fournisseurs de courant; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers (recherches de parrains); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gérance d'intérêts commerciaux étrangers; services de reproduction de documents; traitement administratif de commandes; services d'exposition pour merchandising; présentations de produits et services; estimations d'affaires; gestion commerciale d'un parc automobile.

Advertising; business management services; business administration; office functions; updating of advertising material; temporary employment agencies; cost-price analysis; business inquiries, information and investigations; business management and organization consultancy services; procurement services for third parties (acquisition of goods and services for other companies); order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; import-export agencies; business consultancy and advisory services; bookkeeping; auditing; computerised file managing; advertising agency services; building, namely the organisational preparation of building projects; tax consultancy, namely tax preparation; auditing; auctioneering, including on the Internet; transcription; relocation services for businesses; development of advertising and marketing concepts; real estate marketing research; development of usage concepts for real estate with regard to professional business matters (facility management); creating invoices (office functions), statistics, professional business surveys, efficiency reports, account abstracts and economic forecasts; providing information and consultancy for consumers in trade and business affairs (consumer consultancy); commercial information, included in class 35; invoicing services; photocopying; publication of publicity texts; assistance to commercial or industrial firms in the conduct of their business; commercial management of the licensing of goods and services, for others; attracting customers and customer care by means of mail advertising (mailings); layout design for advertising purposes; payroll preparation (payrolling); modelling for advertising or sales promotion; marketing (market research), including on digital networks; market research; opinion polling; sales promotion (for others); research in computer files (for third parties); business research; public relations; organisation and arranging of advertising events; organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; business organization consultancy; organisational consultancy; organisational project management in the field of electronic data processing; outsourcing services (assistance in business matters); employment services; personnel recruitment; selection of personnel by means of psychological testing; personnel management consultancy; maintenance, compilation and systematic ordering of data in computer databases; outdoor advertising; planning and design of advertising initiatives, included in class 35; planning and monitoring of business developments with regard to organisational matters; planning (assistance) regarding management; presentation of goods on communications media, for retail purposes; researching prices and discounts for the purpose of comparison; price comparison services; collecting and arranging of topic-referred press articles; evaluation of standing timber; evaluation of wool; shop-window dressing; typing; secretarial services; sponsoring in the form of advertising; research for sponsorship; shorthand; telephone answering (for unavailable subscribers); telephone billing; telemarketing (sales research); word processing; placement of temporary staff; business consultancy; organisation of job fairs or advertising-related fairs; dissemination of advertisements; copywriting; rental of office machines and equipment, included in class 35; rental of photocopying machines, automatic vending machines, sales stands; rental of advertising space, including on the Internet (banner exchange); rental of advertising material; renting out of advertising time in communication media; arranging subscriptions to a telecommunications service (for others); providing of addresses for advertising purposes; arranging of trading and economical contacts, also over the Internet; arranging of commercial transactions, for others, includng within the framework of e-commerce; arranging mobile radio contracts (for others); arranging of contracts, for others, for the buying and selling of goods and the providing of services, in particular including sponsorship services; arranging of contracts with electricity suppliers; arranging advertising contracts, for others (search for sponsorship); arranging newspaper subscriptions (for others); direct mail advertising (tracts, prospectuses, printed matter, samples); management of foreign business interests; document reproduction services; administrative order processing; display services for merchandising; good and service presentations; business appraisals; business administration of vehicle fleets.

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Aktualisierung von Werbematerial; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte, Informationen und Ermittlungen in Handels- und in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten; Marketing (Absatzforschung) für Immobilien; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management); Erstellen von Abrechnungen (Büroarbeiten), Statistiken, betriebswirtschaftlichen Gutachten, Geschäftsgutachten, Rechnungsauszügen und Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Erteilung von Wirtschaftsauskünften, soweit in Klasse 35 enthalten; Fakturierung; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und –pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung), auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, soweit in Klasse 35 enthalten; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Recherche nach Preisen und Rabatten zu Vergleichszwecken; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schätzung von ungeschlagenem Holz; Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle; Schaufensterdekoration; Schreibmaschinenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Sponsoring in Form von Werbung; Sponsorensuche; Stenografiearbeiten; Telefonantwortdienst (für abwesende Teilnehmer); Telefonkostenabrechnung; Telemarketing (Absatzforschung); Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Unternehmensberatung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Vermietung von Büromaschinen und -geräten , soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Fotokopiermaschinen, Verkaufsautomaten, Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch von Sponsoring-Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte (Sponsorensuche); Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Vervielfältigung von Dokumenten; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensverwaltung von KFZ-Fuhrparks

Реклама; бизнес мениджмънт услуги; търговска администрация; административна дейност; осъвременяване на рекламен материал; агенции за временно наемане на работа; анализи на себестойността; Информация, информация и посредничество в бизнеса и търговията; консултантски услуги в областта на търговското управление и организация; услуги за доставки на трети лица [покупка на стоки и услуги за други предприятия]; приемане на поръчки, услуги, свързани с доставки и водене на сметки, също и в рамките на e-commerce; агенции за внос и износ; консултантски услуги в областта на търговията; водене на счетоводсво; финансово ревизиране; компютъризирано управление на файлове; услуги на рекламни агенции; услуги, предоставяни от изпълнител на строителени проекти, и по-специално организационна подготовка на строителни проекти; услуги, предоставяни от данъчни консултанти, и по-специално изготвяне на данъчни декларации; финансово ревизиране; организиране на търгове, в т.ч. по интернет; транскрибиране; услуги, свързани с преместване на предприятия; разработване на рекламни и маркетинг концепции; маркетинг (търговско проучване) за надвижимо имущество; разработване на концепции за ползване на недвижими имоти в производствено-икономическо отношение (Facility management); Изготвяне на сметки (работа в офис), статистика, икономически препоръки, препоръки в областта на бизнеса, извлечения от сметки и икономически прогнози; предоставяне на справки (информация) и консултации за потребители по търговски и бизнес въпроси (консултация за потребителите); разработка, концепция, експлоатация на изчислителни центрове, включени в клас 35; фактуриране; фотокопиране; публикуване на рекламни текстове; съдействие на търговски или индустриални фирми в изпълнението на техния бизнес; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; печелене и грижа за клиентите посредством изпращане на рекламни материали (изпращане по пощата); художествено оформление с рекламни цели; отдел "Заплати" (съставяне на ведомости); услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; маркетинг [проучване на продажби], също и в дигитални мрежи; проучване на пазара; проучване на общественото мнение; насърчаване на продажбите (за сметка на трети лица); проучване в компютърните данни (за трети лица); бизнес проучване; връзки с обществеността; организиране и провеждане на рекламни мероприятия; организиране на панаири и изложби с търговска или рекламна цел; консултации в областта на търговската организация; организаторска консултация; организаторско управление на проекти в областта на електронната обработка на информация; външни услуги (съдействие по бизнес въпроси); услуги за назначаване на работа; набиране на кадри; психологическо тестване; консултантски услуги по управление на човешки ресурси; Поддръжка, изготвяне и систематизиране на данни в компютърни бази данни; външна реклама; стъклария, порцеланови и керамични изделия, включени в клас 35; планиране и надзираване на развитието на предприятия в организаторско отношение; бизнес мениджмънт съдействие; представяне на стоки в комуникативни медии, за търговията на дребно; проучване на цени и отстъпки с цел сравнение; услуги по съпоставяне на цени; събиране и систематизиране на тематично обвързани статии в пресата; оценка на неотсечен дървен материал; оценяване на вълна; подреждане на витрини; печатане; секретарски услуги; спонсориране под формата на реклама; търсене на спонсори; стенография; услуги на телефонен секретар (за отсъстващи участници); пресмятане на телефонните разходи; телемаркетинг (маркетингови проучвания); текстообработване; посредничество при намиране на временни служители; бизнес консулт; организация на професионални или рекламни изложения; разпространение на реклами; авторско право; отдаване под наем на офис машини и уреди, доколкото са включени в клас 35; Наемане на фотокопирни машини, автомати за покупки, щандове за покупки; отдаване под наем на рекламна площ, в т.ч.и в интернет (размяна на банери); отдаване под наем на рекламни материали; отдаване под наем на рекламно време в комуникационни медии; посредничество при абонаменти за телекомуникационни услуги (за трети лица); посредничество за адреси за рекламни цели; съдействие за търговски и икономически контакти, също чрез интернет; посредничество при търговски сделки за трети лица, в т.ч. и в рамките на e-commerce; посредничество при сключване на договори с доставчици на мобилни комуникации (за трети); посредничество при сключване на договори за трети лица, по-специално за извършване на услуги, по-специално за услуги за спонсориране; посредничество при сключване на договори с доставчици на електроенергия; посредничество при сключване на договори за рекламни услуги за трети лица (търсене на спонсори); посредничество при намиране на абонати за вестници [за трети лица]; реклама по пощата (листовки, проспекти, печатни материали, мостри); управление на чужди търговски интереси; услуги за размножаване на документи; административно-техническа обработка на поръчки; промоция на стоки с рекламна цел; презентации на стоки и услуги; бизнес оценяване; управление на предприятия за автомобилни паркове.

Annonce- og reklamevirksomhed; virksomhed vedrørende forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; ajourføring af reklamemateriale; tidsbestemt overdragelse af arbejdskraft; udarbejdelse af cost/benefitanalyser; oplysninger, information og undersøgelser i handels- og forretningsanliggender; bistand ved forretningsledelse og forretningskonsulentvirksomhed; tjenesteydelser for tredjemand i forbindelse med anskaffelse (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); modtagelse af bestillinger, leveringsservice og fakturaafvikling, også i forbindelse med elektronisk handel; import-og eksportvirksomhed; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsvirksomhed; bogføring; revision; computerstyret filadministration; reklamebureauvirksomhed; bygherrevirksomhed, nemlig forberedelse af byggeprojekter i organisatorisk henseende; Revisorvirksomhed, nemlig udarbejdelse af selvangivelser; revisionen; auktionsvirksomhed, også på internettet; transskription; omlægning af forretningsvirksomhed; udvikling af reklame- og marketingkoncepter; marketing i forbindelse med fast ejendom (markedsundersøgelser); udvikling af brugskoncepter for ejendomme i driftsøkonomisk henseende (facilitetsstyring); udarbejdelse af afregninger (bistand ved varetagelse af kontoropgaver), statistikker, driftsøkonomiske rapporter, forretningsrapporter, kontoopgørelser og økonomiske prognoser; informationskontorer (information) og rådgivning til forbrugere i handels- og forretningsanliggender (forbrugerrådgivning); levering af erhvervsinformation, indeholdt i klasse 35; fakturering; heliografisk kopieringsarbejde; offentliggørelse af reklametekster; bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed vedrørende drift af virksomheden; kommerciel administration af licenser for varer og tjenesteydelser for tredjemand; akkvisition af nye kunder og kundepleje via reklameomdeling (mailing); layout og design i reklameøjemed; lønadministration (lønudbetaling); modelarbejde til reklame og salgsfremstød; marketing (afsætningsundersøgelser) også på digitale netværk; markedsforskning; opinionsundersøgelser; salgsfremmende foranstaltninger for tredjemand; efterforskning (for tredjemand) i datafiler; forretningsundersøgelser; PR-virksomhed; organisering og gennemførelse af reklamefremstød; arrangering af udstillinger til erhvervs- eller reklameformål; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; organisatorisk rådgivning; organisatorisk projektstyring inden for edb; outsourcing (bistand i forretningsanliggender); arbejdsformidling; personalerekruttering; personaleudvælgelse ved hjælp af psykologiske egnethedsprøver; rådgivning vedrørende personalespørgsmål; ajourføring, sammensætning og systematisering af data i computerdatabaser; udendørs avertering; planlægning og udformning af reklametiltag, indeholdt i klasse 35; planlægning og overvågning af virksomheders udvikling i organisatorisk henseende; planlægningsvirksomhed (bistand) ved forretningsledelse; præsentation af varer i kommunikationsmedier forbindelse med detailhandel; pris- og rabatundersøgelser med henblik på sammenligninger; sammenligning af priser; indsamling og kompilering af tematisk relaterede presseartikler; vurdering af tømmer på roden; vurdering af uld; dekoration af butiksvinduer; maskinskrivning; sekretærtjenester; sponsorering i form af annonce- og reklamevirksomhed; søgning efter sponsorater; stenografi; telefonsvareservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende); afregning af telefonomkostninger; telemarketing (undersøgelser vedrørende afsætning); tekstbehandlingsvirksomhed; vikarbureauer; rådgivning i forbindelse med forretningsvirksomhed; arrangering af erhvervs- og reklamerelaterede messer; spredning af annonce- og reklamematerialer; udarbejdelse af reklametekster; udlejning af kontormaskiner og -apparater, indeholdt i klasse 35; udlejning af fotokopimaskiner, salgsautomater, salgsstande; udlejning og formidling af reklameplads, også på internettet (bannerudveksling); leje af reklamemateriale; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; abonnementer på telekommunikationstjenesteydelser (for tredjemand); adresseformidling i reklameøjemed; formidling af handels- og forretningskontakter også via internettet; formidling af handelsaftaler for tredjemand, også i forbindelse med elektronisk handel; formidling af mobiltelefonkontrakter (for tredjemand); formidling af aftaler for tredjemand om køb og salg af varer samt tilvejebringelse af tjenesteydelser, særlig også sponsorater; formidling af kontrakter med forsyningsselskaber (levering af strøm); formidling af reklamekontrakter for tredjemand (søgning efter sponsorer); tegning af avisabonnement for andre; uddeling af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, tryksager, vareprøver); forvaltning af fremmede forretningsinteresser; reproduktion af dokumenter; administrativ ordrebehandling; fremvisning i forbindelse med markedsføring; præsentation af varer og tjenesteydelser; vurdering i forretningsanliggender; forretningsadministration inden for bilparker.

Διαφήμιση· υπηρεσίες διεύθυνσης επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου· ενημέρωση διαφημιστικού υλικού· παροχή εργαζομένων για προσωρινή απασχόληση· κατάρτιση αναλύσεων κόστους-τιμών· υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης και έρευνας σε εμπορικές και επιχειρηματικές υποθέσεις· υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την οργάνωση και τη διαχείριση εμπορικών υποθέσεων· υπηρεσίες προμήθειας για τρίτους (αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις)· ανάληψη παραγγελιών, υπηρεσία παραδόσεων και διεκπεραίωση λογαριασμών, επίσης και στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου· Υπηρεσίες γραφείων εισαγωγών και εξαγωγών· σύμβουλοι επιχειρήσεων και υπηρεσίες συμβουλών· τήρηση βιβλίων· λογιστικός έλεγχος· διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή· υπηρεσίες πρακτορείων διαφήμισης· υπηρεσίες εργολάβου οικοδομών, συγκεκριμένα οργανωτική προετοιμασία οικοδομικών έργων· Υπηρεσίες φοροτεχνικού συμβούλου, συγκεκριμένα κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων· υπηρεσίες πραγματογνώμονα λογιστή· διεξαγωγή δημοπρασιών και πλειστηριασμών, επίσης και στο Διαδίκτυο· μεταγραφή· υπηρεσίες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων· ανάπτυξη σχεδίων διαφήμισης και εμπορίας· εμπορία (μάρκετινγκ) (έρευνα αγοράς) για ακίνητα· Ανάπτυξη σχεδίων χρήσης για ακίνητα από τεχνικοοικονομικής απόψεως (διαχείριση εγκαταστάσεων)· κατάρτιση λογαριασμών (εργασίες γραφείου), στατιστικών, τεχνικοοικονομικών γνωμοδοτήσεων, γνωμοδοτήσεων ανάλυσης αποτελεσματικότητας, κατάστασης λογαριασμών και οικονομικών προβλέψεων· παροχή πληροφοριών και παροχή συμβουλών σε καταναλωτές σχετικά με εμπορικές και επιχειρηματικές υποθέσεις (παροχή συμβουλών σε καταναλωτές)· υπηρεσίες παροχής οικονομικών πληροφοριών, περιλαμβανόμενες στην κλάση 35· υπηρεσίες τιμολόγησης· εργασίες ηλιογραφικής αναπαραγωγής εγγράφων· δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων· παροχή βοήθειας σε βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις για τον χειρισμό των υποθέσεών τους· εμπορική διαχείριση και εκχώρηση αδειών σε προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων· απόκτηση και φροντίδα πελατών μέσω αποστολής διαφημίσεων (αλληλογραφία)· διαμόρφωση μακέττας για διαφημιστικούς σκοπούς· διαχείριση μισθών (υπηρεσίες μισθοδοσίας)· υπηρεσίες μοντέλων (μανεκέν) για διαφημιστικούς σκοπούς ή για προώθηση πωλήσεων· εμπορία (έρευνα πωλήσεων), επίσης και σε ψηφιακά δίκτυα· έρευνα αγοράς· δημοσκόπηση· προώθηση πωλήσεων για τρίτους· διερεύνηση σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών (για λογαριασμό τρίτων)· επιχειρηματική (έρευνα - )· δημόσιες σχέσεις· οργάνωση και διεξαγωγή διαφημιστικών εκδηλώσεων· οργάνωση παρουσιάσεων και εκθέσεων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς· παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων· παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης· οργανωτική διαχείριση έργου στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων· υπηρεσίες υπεργολαβίας (παροχή βοηθείας σε επιχειρηματικές υποθέσεις)· υπηρεσίες απασχόλησης· πρόσληψη προσωπικού· επιλογή προσωπικού με τη βοήθεια ψυχολογικών δοκιμασιών καταλληλότητας· παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού· φροντίδα, συγκέντρωση και συστηματοποίηση δεδομένων σε τράπεζες δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών· αφισοκολλήσεις· υπηρεσίες σχεδιασμού και διαμόρφωσης διαφημιστικών μέτρων, περιλαμβανόμενες στην κλάση 35· σχεδιασμός και επιτήρηση επιχειρηματικών εξελίξεων από οργανωτικής άποψης· προγραμματισμός (βοήθεια) διαχείρισης εμπορικών υποθέσεων· παρουσίαση προϊόντων σε μέσα επικοινωνίας για το λιανικό εμπόριο· έρευνες σε σχέση με τιμές και εκπτώσεις με σκοπό τη σύγκριση· υπηρεσίες σύγκρισης τιμών· συλλογή και συγκέντρωση θεματικών άρθρων του τύπου· αξιολόγηση άκοπης ξυλείας· αξιολόγηση μαλλιού· διακόσμηση προθηκών καταστημάτων· δακτυλογράφηση· υπηρεσίες γραμματείας· χορηγία με τη μορφή διαφήμισης· αναζήτηση χορηγών· υπηρεσίες στενογραφίας· υπηρεσίες αυτόματου τηλεφωνητή (για μη διαθέσιμους συνδρομητές)· ισολογισμός τηλεφωνικών τελών· τηλεπωλήσεις (τηλεμάρκετινγκ) (έρευνα αγοράς)· επεξεργασία κειμένων (υπηρεσίες δακτυλογράφησης)· τοποθέτηση προσωρινού προσωπικού· σύμβουλοι επιχειρήσεων· διοργάνωση επαγγελματικών ή διαφημιστικών εκθέσεων· διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων· κειμενογράφηση διαφημίσεων· μίσθωση μηχανών και συσκευών για επιχειρήσεις, περιλαμβανόμενα στην κλάση 35· εκμίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, αυτόματων πωλητών, πάγκων πώλησης· εκμίσθωση διαφημιστικών επιφανειών, επίσης και στο Διαδίκτυο (ανταλλαγή εικονικών πανό)· μίσθωση διαφημιστικού υλικού· εκμίσθωση διαφημιστικού χρόνου σε μέσα επικοινωνίας· συνδρομές σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (για τρίτους)· μεσιτεία διευθύνσεων για διαφημιστικούς σκοπούς· μεσιτεία εμπορικών και οικονομικών επαφών, επίσης και μέσω του Διαδικτύου· μεσιτεία και κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών για τρίτους, επίσης στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου· μεσιτεία συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας (για λογαριασμό τρίτων)· μεσιτεία συμβάσεων για λογαριασμό τρίτων, σχετικά με την αγορά και την πώληση προϊόντων καθώς και σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, ειδικότερα υπηρεσιών χορηγίας· μεσιτεία συμβάσεων με προμηθευτές ρεύματος· μεσιτεία διαφημιστικών συμβάσεων για λογαριασμό τρίτων (αναζήτηση χορηγών)· υπηρεσίες συνδρομών σε εφημερίδες, παρεχόμενες για λογαριασμό τρίτων· διανομή διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, έντυπα, δείγματα)· διαχείριση ξένων εμπορικών συμφερόντων· υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων· διοικητική επεξεργασία παραγγελιών· υπηρεσίες οπτικής παρουσίασης εμπορευμάτων· παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών· εκτιμήσεις επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων στόλου με μηχανοκίνητα οχήματα.

Publicidad; servicios de gestión empresarial; administración comercial; trabajos de oficina; actualización de material publicitario; subcontratación de trabajadores temporales; análisis del precio de costo; informaciones e investigaciones sobre asuntosw comerciales y de negocios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; Servicios de aprovisionamiento para terceros (adquisición de mercancías y servicios para otras empresas); recepción de pedidos, servicio de órdenes de entrega y tramitación de facturas, también dentro del marco del comercio electrónico; explotación de agencias de importación-exportación; servicios de consultoría y asesoramiento para negocios; teneduría de libros; verificación de cuentas; gestión de ficheros informáticos; servicios de agencias publicitarias; Servicios de un constructor, en concreto preparación organizativa de proyectos de construcción; Servicios de un asesor fiscal, en concreto preparación de declaraciones de hacienda; comisaría de cuentas; realización de subastas también en Internet; transcripción; servicios de traslado para empresas; Desarrollo de conceptos publicitarios y de mercadotecnia; mercadotecnia para inmuebles (investigación de ventas); desarrollo de conceptos de explotación para bienes inmuebles desde una perspectiva empresarial (gestión de instalaciones); elaboración de liquidaciones (trabajos de oficina), estadísticas, peritajes empresariales, peritajes de negocios, extractos de cuenta y previsiones económicas; servicios de de información y asesoramiento para consumidores en materia de comercio minorista o mayorista (asesoramiento de consumidores); facilitación de informaciones económicas, comprendida en la clase 35; servicios de facturación; trabajos de reproducción heliográfica; edición de textos publicitarios; asistencia a empresas comerciales o industriales en la dirección de sus negocios; administración comercial de la concesión de licencias sobre productos y servicios para terceros; captación y conservación de clientes mediante envío de publicidad (envío de correo masivo); diseño de maquetación con fines publicitarios; administración salarial (pago de nóminas); modelado para publicidad o promoción de ventas; mercadotecnia (estudio de mercados), incluso en redes digitales; estudio de mercado; sondeos de opinión; promoción de ventas para terceros; búsqueda de datos (para terceros) en archivos informáticos; investigaciones para negocios; relaciones públicas; organización y realización de actividades publicitarias; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios; servicios de asesoramiento para la organización de negocios; asesoramiento organizativo; gestión de la organización de proyectos en el sector informático; servicios de subcontratación (asistencia en asuntos comerciales); servicios de empleo; contratación de personal; selección de personal mediante pruebas psicotécnicas; consultoría en materia de gestión de personal; conservación, recopilación y sistematización de datos en bases de datos informáticas; fijación de carteles (anuncios); planificación y diseño de campañas publicitarias. comprendidos en la clase 35; planificación y vigilancia del desarrollo de empresas en el aspecto organizativo; proyectos [asistencia en la dirección de negocios]; presentación de productos en medios de comunicación para el comercio minorista; búsqueda de precios y rebajas para la comparación; servicios de comparación de precios; recopilación y composición de artículos de prensa relativos a un tema; cubicación de la madera (valoración de la madera sin talar); estimaciones en materia de lana; decoración de escaparates; servicios de dactilografía; servicios de secretaría; patrocinio en forma de publicidad; investigación para patrocinios; servicios de estenografía (taquigrafía); servicios de contestador telefónico (para abonados ausentes); liquidación de gastos de teléfono; telemarketing (estudios de ventas); tratamientos de textos; colocación de interinos; consultoría empresarial; organización de reuniones relacionadas con trabajo o publicidad; difusión de anuncios publicitarios; redacción de textos publicitarios; alquiler de máquinas y equipos de oficina, comprendidos en la clase 35; alquiler de máquinas fotocopiadoras, distribuidores automáticos, puestos de venta; alquiler y mediación de superficies publicitarias, también en Internet; alquiler de material publicitario; alquiler de tiempo de publicidad en medios de comunicación; suscripciones a un servicio de telecomunicación (para terceros); mediación de direcciones con fines publicitarios; mediación de contactos comerciales y financieros, también a través de Internet; mediación de operaciones comerciales por cuenta de terceros, también en el marco del comercio electrónico; mediación de contratos de telefonía móvil (por cuenta de terceros); mediación de contratos de compraventa de productos y prestación de servicios por cuenta de terceros, en particular de servicios de patrocinio; mediación de contratos con suministradores de corriente; mediación de contratos publicitarios por cuenta de terceros (búsqueda de patrocinadores); servicios de abono a periódicos (para terceros); distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); administración de intereses comerciales ajenos; servicios de reproducción de documentos; tramitación administrativa de pedidos; servicios de exposición para comercialización; presentaciones de mercancías y servicios; tasaciones de empresas; administración de empresas de parques de vehículos.

Reklaam; ärijuhtimise teenused; äriline juhtimine; kontoriteenused; reklaammaterjalide uuendamine; ajutise tööhõive agentuurid; omahinnaanalüüsid; kaubandus- ja äriteave, -info ja kindlakstegemine; ärijuhtimise ja -korralduse alased konsultatsiooniteenused; Varustusteenused kolmandatele isikutele (toodete ja teenuste ostmine teistele ettevõtetele); tellimuste vastuvõtmine, kohale toimetamise teenused ja arvete väljastamine, ka elektronkaubanduses; impordi-ekspordiagentuurid; ärialased konsultatsiooniteenused; raamatupidamine; auditeerimine, revideerimine; andmetöötlus arvuti abil; reklaamibüroo teenused; kinnisvaraarendaja teenused, täpsemalt ehitusprojektide organisatoorne ettevalmistamine; maksunõustaja teenused, täpsemalt maksuaruannete koostamine; revideerimine, revisjonid; oksjonid, kaasa arvatud internetis; transkriptsioon; kolimisteenused ettevõtetele; reklaami- ja turundusstrateegiate väljatöötamine; kinnisvaraturundus (müügiuuringud); kinnisvara ärimajanduslike kasutuskontseptsioonide arendamine (kinnisvara haldamine); arvete (kontoriteenused), statistika, ärimajanduslike eksperthinnangute, ärieksperthinnagute, arvetest väljavõtete ja majandusprognooside koostamine; teadete (info) jagamine ja kaubandus- ning ärialane tarbijate nõustamine (tarbijanõustamine); majandusteabe pakkumine, mis kuulub klassi 35; arveldamine; reproduktsioon fotogravüüri teel; reklaamitekstide publitseerimine, avaldamine; kaubanduslikele ja tööstuslikele ettevõtetele abi osutamine nende tegevuse osas; kaupade litsentseerimise kaubandusalane haldamine ja teenuste osutamine kolmandatele isikutele; kliendivõitmine ja -hoidmine postireklaami (postisaadetiste) abil; reklaami küljendamine; palgalehtede koostamine (palgasummad); reklaami või müügiedenduse modelleerimine; turundus (müügiuuringud), ka digitaalvõrkudes; turundusalased uuringud; rahvastikuküsitlused; müügikampaaniad kolmandatele isikutele; päringud arvutifailidest (kolmandatele isikutele); äriuuringud; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; reklaamürituste korraldamine ja läbiviimine; kaubandus- või reklaammesside ja -näituste korraldamine; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; organisatoorne nõustamine; organisatoorne projektijuhtimine elektroonilise andmetöötluse alal; sisseostuteenused (abistamine ärilistes küsimustes); tööhõiveteenused; tööjõu värbamine; psühholoogilised testid; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; andmete hooldamine, koondamine ja süstematiseerimine arvutiandmebaasidesse; välisreklaam; reklaammeetmete kavandamine ja kujundamine, mis kuulub klassi 35; ettevõtete arengu kavandamine ja jälgimine organisatoorses tähenduses; äritegevuse juhtimisabi; kaupade esitlemine kommunikatsiooni-meediakanalite vahendusel jaekaubandusettevõtetele; võrdlevad hinna- ja allahindluseuuringud; hinnavõrdlusteenused; teemaga seotud pressiartiklite kogumine ja koondamine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; masinakiri; sekretäriteenused; spondeerimine reklaami vormis; sponsorluse uuring; kiirkiri, stenograafia; telefonivastamisteenused (kättesaamatute abonentide puhul); telefonikulude mahaarvamine; teleturundusteenused (müügiuuringud); tekstitöötlus; ajutise personali vahendamine; ärialane konsulteerimine; ametialaste või reklaamimesside korraldamine; reklaami levitamine; reklaamitekstide koostamine; kontorimasinate ja -seadmete üürimine, mis kuulub klassi 35; fotokoopiamasinate, müügiautomaatide, müügikohtade üürimine; reklaamipinna üürimine, sh Internetis (Bannerexchange); reklaammaterjalide rentimine, üürimine; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; sideteenuste abonementide vahendamine teenusena; aadresside edastamine reklaami eesmärgil; kaubandus- ja majanduskontaktide vahendamine, sh Internetis; kaubandustehingute vahendamine kolmandatele isikutele, kaasa arvatud e-kaubanduses; mobiiltelefonilepingute vahendamine (kolmandate isikute jaoks); lepingute vahendamine kolmandatele isikutele kaupade ostu ja müügi ning teenuste, eelkõige ka sponsorteenuste osutamise kohta; lepingute vahendamine elektrivoolu tarnijatega; reklaamilepingute vahendamine (sponsorite otsimine); ajalehtede tellimise organiseerimine (teenus); reklaam kirja teel (saadetised, trükised, näidised); Võõraste ärihuvide haldamine; dokumentide paljundamine; tellimuste haldustehniline töötlemine; väljapanekuteenused kaubanduse alal; Kaupade ja teenuste esitlused; äritegevuse hindamine; veokipargi äriline haldamine.

Mainonta; liikkeenjohdon palvelut; yrityshallinto; toimistotehtävät; mainosmateriaalin päivitys; tilapäisen työvoiman järjestäminen; hinta-kustannus-analyysien laatiminen; kauppaan ja liiketoimintaan liittyvät tiedotus, tiedoksiannot ja selvitykset; liikkeenjohto- ja organisaatiokonsultointipalvelut; hankintapalvelut kolmansien osapuolten lukuun (tavaroiden ja palvelujen hankinta muille yrityksille); tilausten vastaanotto, tilausten toimituspalvelut ja laskujen käsittely, myös sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; tuonti- ja vientiagentuurit; liiketoimintaan liittyvät konsultointi- ja neuvontapalvelut; kirjanpito; tilintarkastus; tietokoneistettu tiedostojenhallinta; mainostoimistopalvelut; rakennuttajan palvelut, nimittäin rakennusprojektien organisatorinen valmistelu; veroneuvontapalvelut, nimittäin veroilmoitusten laatiminen; tilintarkastajalaitos; huutokauppojen järjestäminen, myös Internetissä; puhtaaksikirjoitus; liiketoimintojen uudelleensijoituspalvelut; mainos- ja markkinointisuunnitelmien kehittäminen; kiinteistöjen markkinointi (myyntitutkimus); kiinteistöjen liiketaloudellisten hyödyntämissuunnitelmien kehittäminen (kiinteistöhallinto); tilitysten, tilastojen, liiketaloudellisten lausuntojen, yrityslausuntojen, tiliotteiden ja talousennusteiden laatiminen (toimistotehtävät); kauppa-asioihin liittyvien tietojen antaminen (tiedotus) ja neuvonta kuluttajille (kuluttajaneuvonta); taloustietojen antaminen luokassa 35; laskutuspalvelut; heliografian avulla tehtävät jäljennöstyöt; mainostekstien toimittaminen; teollisuusyritysten tai kaupallisten yritysten liiketoiminnallinen neuvonta; tavaroiden ja palvelujen kolmansille osapuolille lisensoinnin kaupallinen hallinta; asiakkaiden hankkiminen ja heistä huolehtiminen suoramainonnan avulla; ulkoasun suunnittelu mainostarkoituksiin; palkanlaskentapalvelut; mallintyöt mainontaa tai myynninedistämistä varten; markkinointi (markkinatutkimus), myös digitaalisissa verkoissa; markkinatutkimus; mielipidekyselyt; kolmansien osapuolten myynninedistäminen; tutkimukset tietokoneen tiedostoissa (kolmansille osapuolille); yritystutkimus; PR-toiminta; mainostapahtumien organisointi ja toteuttaminen; liiketoimintaan ja mainontaan liittyvien messujen ja näyttelyjen järjestäminen; yritysorganisaatioon liittyvä konsultointi; organisaatiota koskeva neuvonta; organisatorinen projektinhallinta ATK-alalla; alihankintapalvelut (liikeasioihin liittyvä avustaminen); työnvälitys; henkilöstön rekrytointi; henkilöstön valitseminen psykologisen testauksen avulla; henkilöstöasioihin liittyvä konsultointi; tietojen kerääminen ja järjestäminen tietokonetietokantoihin ja tietojen ylläpito niissä; ulkomainonta; mainontatoimien suunnittelu ja luominen luokassa 35; yritystapahtumien organisatorinen suunnittelu ja valvonta; liikkeenjohtoa koskeva suunnittelu (apu liikkeenjohdollisissa asioissa); tavaroiden esittely viestintävälineissä vähittäiskauppaa varten; hintoja ja alennuksia koskevat haut vertailutarkoituksiin; hintavertailupalvelut; asiaan liittyvien lehtiartikkelien kerääminen ja yhdistäminen; pystypuiden arvioiminen; villan arviointi; näyteikkunoiden somistaminen; konekirjoitus; sihteeripalvelut; sponsorointi mainonnan muodossa; sponsorien etsintä; pikakirjoitus; puhelinvastaajapalvelut (poissa oleville tilaajille); puhelinkulujen laskutus; telemarkkinointi (myyntitutkimus); tekstinkäsittely; tilapäistyövoiman välitys; yrityskonsultointi; ammatteihin tai mainontaan liittyvien messujen järjestäminen; mainosilmoitusten levitys; tekstittäminen; myyntiautomaattien ja -välineiden liisaus luokassa 35; valokopiokoneiden, myyntiautomaattien, myyntipisteiden vuokraus; mainostilojen vuokraus, myös Internetissä (mainoslinkkien vaihtaminen); mainostarvikkeiden vuokraus; mainosajan vuokraaminen viestintävälineissä; tilausten välitys tietoliikennepalveluja varten (muiden lukuun); osoitteiden välitys mainostarkoituksissa; kauppa- ja liikesuhteiden välittäminen, myös Internetin kautta; kauppojen välitys muille, myös sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; matkapuhelinsopimusten välitys (muille); tavaroiden ostoa ja myyntiä sekä palveluiden, erityisesti myös sponsorointipalveluiden tuottamista koskevien sopimusten välitys muiden lukuun; sähköntoimittajien kanssa tehtävien sopimusten välitys; mainossopimusten välittäminen kolmansille osapuolille (sponsorien etsiminen); sanomalehtien tilauspalvelut (muiden lukuun); mainosmateriaalin (lentolehtisten, esitteiden, painotuotteiden ja näytteiden) jakelu; muiden liike-etujen hallinta; asiakirjojen monistuspalvelut; hallinnollinen tilaustenkäsittely; kauppatavaroiden näytteilleasettelupalvelut; tavara- ja palveluesittelyt; yritysten arviointi; moottoriajoneuvokantoihin liittyvät yrityshallintopalvelut.

Reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; aktualizálás/korszerűsítés (reklámanyag ~); ideilenes foglalkoztatottsági ügynökségek; önköltségelemzés; kereskedelmi és üzleti tárgyú felvilágosítás, információk és közlemények; üzletvezetési (menedzsment) és üzletszervezési szaktanácsadói szolgáltatások; Ellátási szolgáltatások külső felek részére [termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára]; rendelésfelvétel, szállítási szolgáltatások és számlaügyintézés, az e-commerce keretében is; import-export ügynökségek; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; könyvelés; audit/könyvvizsgálat; számítógépes állománykezelés; reklámügynökségi szolgáltatások; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett építkezések szervezési előkészítése; adótanácsadás, nevezetesen adóbevallások elkészítése; könyvvizsgálati szolgáltatások; árverés, beleértve Interneten; áttétel; relokációs szolgáltatások (üzleti célú ~); reklám- és marketingkoncepciók fejlesztése; marketing (értékesítési kutatás) az ingatlanok terén; ingatlanok hasznosítási koncepcióinak kidolgozása üzemgazdasági szempontból (létesítménygazdálkodás); elszámolások készítése (irodai munkák), statisztikák, vállalatgazdasági szakvélemények, üzleti szakvélemények, számlakivonatok és gazdasági előrejelzések; tájékoztatás adása (információ) és fogyasztói tanácsadás kereskedelmi és üzleti ügyekben (fogyasztói tanácsadás); gazdasági felvilágosítás nyújtása, amelyek a 35. osztályba tartoznak; számlázás; fénynyomás (heliogravűr) útján történő másolás; megjelentetés/publikáció (reklászöveg ~); segédnyújtás kereskedelmi vagy ipari cégek részére az üzletük irányításában; termékek és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi adninisztrációja mások számára; vevőszerzés és kapcsolattartás levélreklámok útján (mailing); layout kialakítása reklámcélra; béradminisztráció (bérszámfejtés); modellkedés (reklám vagy propaganda célú ~); marketing (piackutatás), digitális hálózatokban is; piackutatás; közvéleménykutatás; eladási promociók (mások számára); kutatások számítógépes fájlokban (mások számára); kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségszolgálat; reklámrendezvények szervezése és lebonyolítása; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú vásár és kiállítás/bemutató ~); üzletszervezési tanácsadás; szervezési tanácsadás; szervezési projektmenedzsment az elektronikus adatfeldolgozási területen; outsourcing-szolgáltatások (segítség üzleti ügyekben); munkaközvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; személyzeti menedzsment szaktanácsadás; adatok összeállítása, rendszerezése és gondozása számítógépes adatbázisokban; szabadtéri reklám; reklámintézkedések tervezése és kialakítása, amelyek a 35. osztályba tartoznak; üzletfejlesztési tervezés és felügyelet szervezési szempontból; üzletvezetési (menedzsment) segítségnyújtás/támogatás; kiskereskedelmi árubemutatók kommunikációs médiumokban; árak és rabattok keresése összehasonlítási célra; árösszehasonlító szolgáltatások; nyomtatott médiában megjelent cikkek tematikus gyűjtése és összeállítása; lábon álló fa értékbecslése; gyapjúértékelés; kirakatrendezés; gépírás; titkári/titkárnői szolgáltatások; szponzorálás reklámozás formájában; szponzorálás kutatása; gyorsírás; telefonválaszoló szolgáltatások (jelenlevő részvevőknek); telefonköltségek elszámolása; telemarketing (eladási kutatás); szövegfeldolgozás; ideiglenes munkaerő közvetítése; üzleti konzultálás; szakmai és kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése; reklámok elterjesztése; reklámszövegírás; olyan irodagépek és -eszközök bérbeadása, amelyek a 35. osztályba tartoznak; fénymásológépek, árusító automaták, árusító standok bérbeadása; hirdetési felület bérbeadása, interneten is ( bannerexchange); kölcsönzés (reklámanyag ~); reklámidő bérbeadása kommunikációs médiákban; távközlési szolgáltatásokra való előfizetés közvetítése (mások számára); címek közvetítése reklámcélból; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése, az interneten is; kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik személy részére, e-commerce keretében is; mobiltelefon szerződések közvetítése (mások részére); áruk vásárlásáról és eladásáról, valamint szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződések közvetítése mások részére, különösen szponzori szolgáltatásoké is; áramszolgáltatókkal kötött szerződések közvetítése; reklámszerződések közvetítése harmadik személyek számára (szponzorkeresés); újságelőfizetések intézése (mások számára); reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); Külföldi üzleti érdekeltségek igazgatása; iratmásolás; megrendelések adminisztráció-technikai feldolgozása; display szolgáltatások árúsításra; Termék- és szolgáltatási bemutatók; üzleti értékelések/becslések; gépjármű parkok vállalati kezelése.

Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; aggiornamento di materiale pubblicitario; cessione di forza lavoro a tempo determinato; analisi del prezzo di costo; Ragguagli, informazioni e indagini in affari e questioni commerciali; servizi di consulenza per la direzione e l'organizzazione commerciale; acquisizioni per conto terzi (acquisto di merci e servizi per conto di altre aziende); accettazione di ordini, servizio per ordini di consegna e liquidazione di fatture, anche nell'ambito di commercio elettronico; agenzie d'import-export; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; tenuta dei libri contabili; revisione dei conti; gestione d'archivi computerizzati; servizi di agenzie pubblicitarie; servizi d'imprese edili, ovvero preparazione organizzativa di progetti di costruzione; servizi di fiscalista, ovvero preparazione di dichiarazioni dei redditi; revisione dei conti; vendita all'asta, anche su Internet; trascrizione di comunicazioni; servizi di rialloggio per imprese; elaborazione di piani pubblicitari e di marketing; marketing (ricerche di mercato) per immobili; sviluppo di progetti sull'uso d'immobili da un punto di vista economico-aziendale (gestione d'impianti); compilazione di conteggi (lavori d'ufficio), statistiche, perizie economico-aziendali, perizie commerciali, estratti conto e previsioni economiche; agenzia d'informazioni (informazioni) e consulenza per consumatori in questioni commerciali (consulenza per i consumatori); diffusione di informazioni di natura economica, compresa nella classe 35; servizi di fatturazione; riproduzioni eliografiche; servizi di pubblicazione di testi pubblicitari; assistenza a imprese industriali o commerciali nella gestione dei loro affari; amministrazione commerciale di concessioni in licenza di prodotti e servizi per conto terzi; acquisizione e assistenza clienti tramite pubblicità per corrispondenza (posta); progettazione di layout per scopi pubblicitari; preparazione di fogli paga (payrolling); servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; marketing (ricerche di mercato), anche su reti digitali; ricerche di mercato; sondaggi di opinione; promozione delle vendite (sales promotion) (per conto terzi); ricerca in file informatici (per conto terzi); ricerche relative agli affari; relazioni pubbliche; Organizzazione e realizzazione di manifestazioni pubblicitarie; organizzazione di fiere ed esposizioni a fini commerciali e pubblicitari; consulenza per l'organizzazione degli affari; consulenza organizzativa; direzione organizzativa di progetti nel settore EDP; servizi d'outsourcing [assistenza in affari commerciali]; servizi riguardanti l'occupazione; reclutamento di personale; selezione del personale con prove psicotecniche; consulenza per questioni riguardanti il personale; aggiornamento, composizione e sistematizzazione di dati in banche dati computerizzate; affissioni; pianificazione e configurazione di azioni pubblicitarie, comprese nella classe 35; progettazione e controllo di sviluppi aziendali dal punto di vista organizzativo; progetti [assistenza nella direzione degli affari]; presentazione di merci su mezzi di comunicazione per il commercio al dettaglio; ricerca di prezzi e sconti a scopo di confronto; servizi di comparazione prezzi; raccolta e raggruppamento di articoli di stampa in relazione all'argomento trattato; stima di legname non abbattuto; stime in materia di lana; decorazione di vetrine; servizi di dattilografia; servizi di segreteria; sponsorizzazione sotto forma di pubblicità; ricerche per sponsorizzazioni; servizi di stenografia; servizi di risposta telefonica (per abbonati assenti); conteggio di costi telefonici; telemarketing (ricerche di mercato); trattamento di testi; collocamento di personale interinale; consulenza aziendale; organizzazione di fiere in materia di occupazione e di pubblicità; diffusione di annunci pubblicitari; redazione di testi pubblicitari; locazione di macchine e apparecchi d'ufficio, compresi nella classe 35; noleggio di macchine fotocopiatrici, distributori automatici, banchi di vendita; locazione di spazi pubblicitari, anche su Internet (scambio di banner); noleggio di materiale pubblicitario; noleggio di tempi pubblicitari su mezzi di comunicazione; abbonamenti a servizi di telecomunicazione (per terzi); fornitura d'indirizzi a scopo pubblicitario; mediazione in contatti commerciali ed economici, anche tramite Internet; mediazione in affari commerciali per conto terzi, anche nell'ambito del commercio elettronico; mediazione in contratti di telefonia mobile (per conto terzi); mediazione di contratti per conto terzi, per la compravendita di prodotti e fornitura di servizi, in particolare anche di servizi di sponsorizzazione; mediazione in contratti con fornitori d'energia elettrica; mediazione per contratti pubblicitari per conto terzi (ricerca di sponsor); abbonamenti a giornali (per conto terzi); distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni); amministrazione d'interessi commerciali per conto terzi; riproduzione di documenti; elaborazione d'ordini a livello amministrativo; esposizione di merci per attività promozionali; presentazioni di merci e servizi; stime commerciali; amministrazione aziendale di un parco autoveicoli.

Reklama; verslo vadybos paslaugos; verslo tvarkyba; istaigu veikla; reklaminės medžiagos atnaujinimas; laikino įdarbinimo agentūros; savikainos analizė; su prekyba ir verslu susijusios informacijos teikimas ir paieška; konsultacijos verslo vadybos ir organizavimo klausimais; Tiekimo paslaugos tretiesiems asmenims[produktų ir paslaugų pirkimas kitoms įmonėms]; užsakymų priėmimas, tiekimo paslaugos ir sąskaitų tvarkymas, taip pat ir elektroninės prekybos srityje; importo/eksporto agentūros; verslo konsultacijos ir patarimai; buhalterinė apskaita; auditas; kompiuterizuotas bylų tvarkymas; reklamos agentūrų paslaugos; rangovo paslaugos, būtent organizacinis pasirengimas objekto statybai; mokesčių konsultanto paslaugos, t. y. mokesčių deklaracijų parengimas; auditas; aukcionų rengimas, įskaitant internetą; perrašymas; persikraustymo paslaugos verslininkams; reklamos ir rinkodaros koncepcijų kūrimas; nekilnojamojo turto rinkodara (rinkos tyrimai); pasiūlymų dėl nekilnojamo turto objektų naudojimo ūkiniais aspektais rengimas (nekilnojamo turto valdymas); sąskaitų išrašymas (biuro darbai), statistikos, mikroekonomikos išvadų, verslo išvadų sudarymas, sąskaitų išrašų ir ekonominių prognozių rengimas; informacijos agentūros paslaugos (informacijos paslaugos) ir vartotojų konsultavimas prekybos ir verslo reikalais (konsultacijos vartotojams); su ekonominiais klausimais susijusios informacijos teikimas, priskirtas 35 klasei; faktoringo paslaugos; heliografinis kopijavimas; viešojo informavimo tekstų skelbimas; verslo tvarkymo pagalba komercinėms ar pramoninėms bendrovėms; komercinis prekių ir paslaugų licencijavimo tretiesiems asmenims administravimas; klientų prisiviliojimas ir išsaugojimas reklamos pagalba paštu; maketavimas reklamos reikmėms; algalapių rengimas; modeliavimas reklamos ir pirkimo skatinimo reikmėms; rinkodara (pardavimų tyrimai), taip pat skaitmeniniuose tinkluose; rinkos tyrimai; viešosios nuomonės apklausos; pirkimų skatinimas (kitiems); kompiuterio rinkmenų analizė (trečiosioms šalims); verslo tyrimai; viešieji ryšiai; reklaminių renginių organizavimas ir pravedimas; mugių ir parodų organizavimas komercijos ir reklamos reikmėms; konsultacijos verslo organizavimo klausimais; konsultavimas organizaciniais klausimais; organizacinis projektų valdymas elektroninės duomenų tvarkybos srityje; išteklių perkėlimo paslaugos (pagalba verslo klausimais); įdarbinimo paslaugos; personalo komplektavimas; ersonala atranka pagal psichologinius testus; konsultacijos personalo vadybos klausimais; duomenų paruošimas, sisteminimas ir tvarkymas kompiuterių duomenų bazėse; lauko reklama; reklaminių priemonių planavimas ir apipavidalinimas, priskirti 35 klasei; įmonių raidos (organizaciniu požiūriu) planavimas ir stebėjimas; verslo vadybos pagalba; prekių pristatymas žiniasklaidoje, mažmeninei prekybai; kainų ir nuolaidų tyrimai palyginimo tikslais; kainų palyginimo paslaugos; spaudos straipsnių tam tikra tema rinkimas ir klasifikavimas; stačio miško vertinimas; vilnos įvertinimas; vitrinų puošimas; spausdinimas; sekretorių paslaugos; parama teikiant reklamą; rėmėjų paieška; stenografija; atsakymų į telefono skambučius paslaugos; telefono išlaidų sąskaitos; telekomunikacinė rinkodara (pardavimo tyrimai); tekstų procesoriai; laikinų darbuotojų įdarbinimo paslaugos; verslo konsultacijos; su profesija ir reklama susijusių mugių rengimas; reklamos platinimas; autorių teisių apsauga; biuro mašinų ir prietaisų nuoma, priskirta 35 klasei; kopijavimo aparatų, prekybos automatų, prekybos stendų nuoma; reklaminio ploto nuoma, t. p. internete (reklaminės juostos); reklaminės medžiagos nuoma; reklamos laiko komunikacijos priemonėse nuoma; tarpininkavimas telekomunikacijų paslaugos prenumeratos srityje (trečiosioms šalims); adresų teikimo paslaugos reklamos tikslais; tarpininkavimas užmezgant prekybinius ir ekonominius santykius, taip pat internetu; prekybinių sandorių, taip pat elektroninės komercijos, sudarymas ir tarpininkavimas juos sudarant tretiesiems asmenims; tarpininkavimas sudarant mobiliojo ryšio sutartis (tretiesiems); tarpininkavimas sudarant sutartis tretiesiems asmenims, ypač prekių pirkimo ir pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, ypač taip pat sponsoriavimo paslaugos; tarpininkavimas sudarant sutartis su elektros tiekėjais; su reklamos sutartimis susijęs tarpininkavimas tretiesiems asmenims (rėmėjų paieška); laikraščių prenumeravimo paslaugos tretiesiems; tiesioginė reklama paštu (brošiūros, prospektai, spaudiniai, pavyzdžiai); Kitų asmenų verslo interesų valdymas; dokumentų kopijavimas; užsakymų administracinis ir techninis apdorojimas; vaizdinės prekių reklamos paslaugos; Prekių ir paslaugų pristatymas; verslo įvertinimas; automobilių parkų verslo tvarkyba.

Reklāma; darījumu vadīšanas pakalpojumi; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi; reklāmas materiālu atjaunināšana; pagaidu darbā iekārtošanas biroju pakalpojumi; izmaksu un cenu analīze; uzziņas, informācija un izziņas komerciālos un uzņēmējdarbības jautājumos; konsultācijas darījumu vadības un organizācijas jomā; Piegāde citu vajadzībām [produktu un pakalpojumu pirkšana citiem uzņēmumiem]; pasūtījumu pieņemšana, piegādes pakalpojumi un rēķinu sastādīšana, arī elektroniskās komercijas ietvaros; importa/eksporta aģentūras; konsultācijas un padomu sniegšana darījumu jomā; grāmatvedības pakalpojumi; audita pakalpojumi; datorizēta failu vadība; reklāmas aģentūru pakalpojumi; būvuzņēmēja pakalpojumi, t.i., organizatoriska būvdarbu sagatavošana; nodokļu konsultanta pakalpojumi, t.i., nodokļu skaidrojumu izveide; audits; izsoļu un vairāksolīšanu realizēšana, arī internetā; transkripcijas darbi; pārvietošanas pakalpojumi uzņēmumu vajadzībām; reklāmas un mārketinga koncepciju izstrāde; tirgus izpēte (noieta izpēte) nekustamiem īpašumiem; nekustamā īpašuma lietošanas koncepciju izstrāde, raugoties no finansiālā viedokļa (aparatūras pārvaldīšana); aprēķinu (biroja funkcijas), statistikas, biznesa ekonomikas ekspertīžu, uzņēmuma ekspertīžu, rēķinu kopsavilkumu un ekonomisko prognožu veikšana; informācijas biroji (informācijas pakalpojumi) un Beratung für Verbraucher in Handels- un uzņēmējdarbības pakalpojumi (patērātāju konsultēšana); ekonomisko uzziņu sniegšana, kas iekļautas 35. klasē; rēķinu izrakstīšanas pakalpojumi; heliogravīru reproducēšana; reklāmas tekstu publicēšana; palīdzības sniegšana tirdzniecības vai ražošanas uzņēmumiem darījumu vadīšanā; preču un pakalpojumu komerciālā licenzēšanas pārvaldīšana trešajai personai; klientu piesaistīšana un apkalpošana, piesūtot reklāmu (pasta sūtījumi); maketēšana reklāmas nolūkā; algu administrēšana (algu izmaksa); reklāmas un pārdošanas veicināšanas modelēšana; Mārketings (noieta pētījumi), arī digitālajos tīklos; tirgus izpēte; sabiedriskās domas izpēte; tirdzniecības veicināšana (citu vajadzībām); datora datu izpēte [trešajām personām]; uzņēmējdarbības izpēte; sabiedriskās attiecības; reklāmas pasākumu organizēšana un realizēšana; gadatirgu un izstāžu organizēšana komerciālos vai reklāmas nolūkos; uzņēmējdarbības organizācijas konsultēšana; organizatoriskas konsultācijas; organizācijas projekta vadība elektroniskās datu apstrādes jomā; ārējo darbu piesaistīšanas pakalpojumi [palīdzība uzņēmējdarbības jautājumos]; darbā iekārtošanas pakalpojumi; darbinieku meklēšana; psiholoģiskās pārbaudes; konsultācijas personāla vadības jomā; datu apkope, apkopošana un sistematizācija datoru datu bāzēs; ārpustelpu reklāmas; reklāmas pasākumu plānošana un rīkošana, kas iekļauti 35. klasē; uzņēmuma attīstības plānošana un pārraudzība, raugoties no organizatoriskā viedokļa; uzņēmējdarbības vadības asistēšana; preču prezentēšana mazumtirdzniecībai komunikāciju medijos; cenu un atlaižu izpēte salīdzināšanas nolūkos; cenu salīdzināšanas pakalpojumi; tematisku preses rakstu vākšana un apkopošana; augošu koku novērtēšana; vilnas novērtēšana; skatlogu noformēšana; mašīnrakstīšana; sekretāru pakalpojumi; sponsorēšana reklāmas veidā; sponsoru meklēšana; stenografēšana; telefona automātiskie atbildētāji; tālruņa izmaksu aprēķināšana; teletirgvedība (noieta pētījumi); tekstu elektroniskā apstrāde; pagaidu nodarbinātības aģentūras; konsultācijas darījumu jomā; profesionālo un reklāmas mesu rīkošana; reklāmas izplatīšana; reklāmu sagatavotāji; biroja iekārtu un ierīču noma, kas iekļautas 35. klasē; fotokopētāju, tirdzniecības automātu, tirdzniecības stendu noma; reklāmas laukumu noma, arī internetā (baneru nomaiņa); reklāmas materiālu noma; reklāmas laika noma visos plašsaziņas līdzekļos; abonomentu starpniecība telekomunikāciju dienestiem (trešajām personām); adrešu starpniecība reklāmas nolūkā; tirdzniecības un ekonomisko kontaktu starpniecība, arī izmantojot internetu; tirdzniecības darījumu starpniecība trešajai personai, arī elektroniskās komercijas ietvaros; mobilās apraides līgumstarpniecība (trešai personai); preču pirkšanas un pārdošanas, kā arī pakalpojumu sniegšanas līgumu starpniecība trešajām personām, jo īpaši arī par sponsorēšanas pakalpojumiem; strāvas piegādātāju līgumu starpniecība; reklāmas līgumu starpniecība trešajām personām (sponsoru meklēšana); avīžu abonēšanas pakalpojumi citu vajadzībām; tiešā pasta reklāma (brošūras, prospekti, iespiedprodukcija, paraugi); Citu biznesa interešu pārvaldīšana; dokumentu pavairošana; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; eksponēšanas pakalpojumi tirdzniecības veicināšanai; Preču un pakalpojumu prezentācijas; darījumu novērtēšana; automašīnu parku uzņēmumu pārvaldīšana.

Reklamar; servizzi ta' ġestjoni tan-negozju; l-amministrazzjoni ta' negozju; funzjonijiet ta' l-uffiċċji; l-aġġornament ta' materjal tar-reklamar; aġenziji għall-impjieg temporanju; l-analiżi tal-prezz ta' produzzjoni; tagħrif, informazzjoni u stħarriġ dwar affarijiet kummerċjali; servizzi ta' konsulenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta' negozju; Servizzi ta' provvista għal terzi persuni (xiri ta' prodotti u ta' servizzi għal intrapriżi oħra); aċċettazzjoni ta' ordnijiet,, servizzi ta' kunsinna u xoljiment ta' pagamenti, anke fil-kwadru tal-kummerċ elettroniku; aġenziji ta' l-importazzjoni/esportazzjoni; servizzi ta' konsulenza u pariri dwar in-negozju; iż-żamma tal-kotba; il-verifika ta' kontijiet; il-ġestjoni kompjuterizzata ta' fajls; servizzi ta' aġenzija ta' l-irreklamar; servizzi ta' kuntrattur, jiġifieri organizzazzjoni preparatorja ta' proġetti ta' kostruzzjoni; servizzi ta' konsulent fiskali, jiġifieri kumpilazzjoni tad-dikjarazzjoni tat-taxxa; il-verifika ta' kontijiet; l-irkantar, inkluż fuq l-Internet; it-traskrizzjoni; servizzi ta' rilokazzjoni għan-negozji; żvilupp ta' strateġiji ta' marketing u reklamar; riċerka tas-suq għall-proprjetà immobbli; l-iżvilupp ta' kunċetti dwar l-użu ta' propjeta immobbli fil-qasam tan-negozju (ġestjoni ta' faċilitajiet); tħejjija ta' kontijiet (funzjonijiet tal-uffiċċju), statistiċi, rapporti maniġerjali, rapporti tan-negozju, rendikonti u tbassir ekonomiku; distribuzzjoni ta' informazzjoni (informazzjoni) u konsulenza dwar materji tan-negozju u kummerċ (konsulenza lill-konsumatur); għoti ta' informazzjoni ekonomika, inkluża fil-klassi 35; servizzi ta' fatturi produttivi; fotokopjar; il-pubblikazzjoni ta' testi pubbliċitarji; l-assistenza lil ditti kummerċjali jew industrijali fit-tmexxija tan-negozju tagħhom; ġestjoni kummerċjali tal-liċenzjar ta' oġġetti u servizzi għal terzi persuni; kif tattira l-konsumaturi u customer care permezz ta' posta li tippromwovi; disinn ta' l-arranġament ta' oġġetti għal skopijiet pubbliċitarji; tħejjija ta' pagi (payrolling); l-immudellar għall-irreklamar jew għall-promozzjoni tal-bejgħ; marketing (riċerka dwar il-bejgħ), f'netwerks diġitali ukoll; riċerka tas-suq; sondaġġi dwar l-opinjonijiet; il-promozzjoni tal-bejgħ (għal ħaddieħor); riċerka ta' dejta tal-kopmjuter (għal terzi persuni); riċerka dwar in-negozju; relazzjonijiet pubbliċi; organizzazzjoni u tmexxija ta' attivitajiet pubbliċitarji; l-organizzazzjoni ta' fieri u esebizzjonijiet għal skopijiet kummerċjali jew ta' reklamar; konsulenza dwar l-organizzazzjoni ta' negozju; konsulenza dwar l-organizzazzjoni; ġestjoni organizzativa ta' proġetti fil-qasam ta' l-ipproċessar tad-data elettronika; servizzi ta' outsourcing (assistenza f'materji tan-negozju); servizzi ta' impjieg; ir-reklutaġġ ta' personàl; testijiet psikoloġiċi; konsulenza dwar il-ġestjoni tal-personàl; manutenzjoni, provvista u organizzazzjoni sistematika ta' dejta fid-dejtabejżis tal-kompjuter; reklamar fuq barra; ippjanar u disinn ta' miżuri pubbliċitarji, inklużi fil-klassi 35; studju u osservazzjoni ta' żviluppi kummerċjali organizzativi; l-assistenza fil-ġestjoni ta' negozju; preżentazzjoni ta' oġġetti fil-medja tal-komunikazzjoni għall-bejgħ bl-imnut; stħarriġ dwar prezzijiet u skontijiet għal skopijiet ta' tqabbil; servizzi ta' tqabbil ta' prezzijiet; ġbir u kumpilazzjoni ta' artikli ta' l-istampa fuq temi partikolari; l-evalwazzjoni ta' njam wieqaf; l-evalwazzjoni tas-suf; it-tiżjin ta' l-armatura ta' ħanut; l-ittajpjar; servizzi segretarjali; sponsorizzazzjoni fil-forma ta' reklamar; tfittxija ta' sponsers; l-istenografija; servizzi ta' tweġib tat-telefon; pagamenti ta' spejjeż tat-telefon; telemarketing (riċerka dwar il-bejgħ); l-ipproċessar ta' kliem; aġenziji għall-impjieg temporanju; konsulenza dwar negozju; organizzazzjoni ta' fieri settorali u fieri promozzjonali; it-tixrid ta' riklami; xogħol ta' kitba għar-riklami jew materjal pubbliċitarju; kiri ta' apparat u magni ta' l-uffiċċju, inkluż fil-klassi 35; kiri ta' fotokopjaturi, ta' magni tal-bejgħ awtomatiċi, ta' stends tal-bejgħ; kiri ta' spazji ta' reklamar, anke fuq l-Internet (skambju ta' banners); il-kiri ta' materjal ta' reklamar; il-kiri ta' ħin ta' reklamar fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni; medjazzjoni ta' abbonamenti għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni (għal terzi persuni); provvista ta indirizzi għal skopijiet pubbliċitarji; distribuzzjoni ta' kuntatti kummerċjali u ekonomiċi anke minn fuq l-Internet; medjazzjoni u konklużjoni ta' transazzjonijiet kummerċjali, anke fil-kwadru tal-kummerċ elettroniku; provvista ta' kuntratti ta' telefons ċellulari (għal terzi persuni); medjazzjoni ta' kuntratti għal terzi persuni dwar ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti, kif ukoll dwar il-provvista ta' servizzi, speċjalment ta' servizzi ta' sponsorizzazzjoni wkoll; medjazzjoni ta' kuntratti ma' fornituri ta' l-elettriku; medjazzjoni ta' kuntratti pubbliċitarji għal terzi persuni (tfittix ta' sponsers); servizz ta' abbonament ma' ġurnali għal terzi persuni; reklamar dirett bil-posta (kotba żgħar, prospetti, affarijiet stampati, kampjuni); Ġestjoni ta' interessi kummerċjali barranin; ir-riproduzzjoni ta' dokumenti; proċessar ammistrattiv ta' ordnijiet; servizzi ta' wiri għall-merkanzija; Preżentazzjonijiet ta' oġġetti u servizzi; evalwazzjonijiet ta' negozji; amministrazzjoni ta' impriżi ta' flotot ta' karozzi.

Reclame; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het bijhouden van reclamemateriaal; diensten van uitzendbureaus; kosten/batenanalyse; inlichtingen, informatie inzake handels- en zakelijke aangelegenheden; diensten op het gebied van consultancy inzake bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie; bezorgdiensten voor derden (aankopen van goederen en diensten voor andere ondernemingen); het aannemen van bestellingen, orderservice en factuurafwikkeling, ook in het kader van webhandel; import- en exportagentschappen; consultancy en advies voor het bedrijfsleven; boekhouding; verificatie van rekeningen; beheer van elektronische gegevensbestanden; diensten van reclamebureaus; diensten van een bouwheer, te weten organisatorische voorbereiding van bouwplannen; fiscaal advies, te weten het opstellen van belastingaangiftes; diensten van vennootschapsaccountants (financiële controle); verkoop bij opbod, ook op Internet; overschrijving; herhuisvesting van bedrijven; ontwikkeling van reclame- en marketingconcepten; marketing (marktonderzoek) voor onroerende goederen; ontwikkeling van gebruiksconcepten voor onroerende goederen in bedrijfseconomisch opzicht (facility management); het opstellen van afrekeningen (administratieve diensten), statistieken, bedrijfseconomische expertises, zakelijke expertises, rekeningoverzichten en economische prognoses; inlichtingendiensten (verschaffing van informatie) en advisering voor consumenten in handels- en zakelijke aangelegenheden (advisering van consumenten); het verstrekkken van commerciële inlichtingen, voor zover begrepen in klasse 35; facturering; heliografische kopieerwerkzaamheden; uitgave van reclameteksten; hulp aan commerciële en industriële ondernemingen bij de zakenvoering; commercieel beheer van de licentieverlening voor goederen en diensten voor derden; klantenwinning en -onderhoud door verzendreclame (mailings); lay-outvormgeving voor reclamedoeleinden; salarisadministratie (payrolling); mannequindiensten voor publiciteit of verkooppromotie; marketing (marktonderzoek), ook in digitale netwerken; marktonderzoek; opiniepeiling; promotie (verkooppromotie) voor derden; naspeuringen in computerbestanden (voor derden); zakelijk onderzoek; public relations; het organiseren en houden van reclame-evenementen; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; adviseren inzake bedrijfsorganisatie; organisatorische advisering; organisatorisch projectmanagement op het gebied van de elektronische gegevensverwerking; outsourcing-diensten (hulp bij zakelijke aangelegenheden); arbeidsdiensten; personeelswerving; personeelsadvisering en -selectie via psychotechnisch onderzoek; consultancy inzake personeelsbeleid; verzorging, samenstelling en systematisering van gegevens in computerdatabases; reclame door aanplakbiljetten; planning en vormgeving van reclameacties, voor zover begrepen in klasse 35; planning van en toezicht op bedrijfsontwikkelingen in organisatorisch opzicht; hulp bij de leiding van zaken; presentatie van goederen in communicatiemedia, voor de detailhandel; onderzoek naar prijzen en kortingen ter vergelijking; diensten op het gebied van prijsvergelijking; verzamelen en samenstellen van op een thema betrekking hebbende persartikelen; schatting van hout op stam; taxatie van wol; etalage-inrichting; typewerkzaamheden; diensten op het gebied van secretariaat; sponsoring in de vorm van reclame; zoeken naar sponsors; stenografische diensten; telefoonbeantwoording (voor afwezige abonnees); telefoonkostenafrekening; telemarketing (marktonderzoek); tekstverwerking; uitzendbureaus; zakelijke consultancy; organisatie van beurzen op het gebied van beroep en reclame; verspreiding van reclame; copywriting; verhuur van kantoormachines en -apparaten, voorzover begrepen in klasse 35; verhuur van fotokopieermachines, verkoopautomaten, verkoopstands; verhuur van advertentieruimte, ook op Internet (banners); verhuur van reclamemateriaal; verhuur van reclametijd in communicatiemedia; abonnering op een telecommunicatiedienst (voor derden); verschaffen van adressen voor reclamedoeleinden; bemiddeling bij handels- en economische contacten, ook via internet; bemiddeling bij handelstransacties voor derden, ook in het kader van webhandel; bemiddeling bij contracten voor mobiele telefonie (voor derden); bemiddeling bij contracten voor derden over de aan- en verkoop van goederen alsmede over het leveren van diensten, met name ook van sponsoringdiensten; bemiddeling bij contracten met stroomleveranciers; bemiddeling bij reclameovereenkomsten voor derden (werving van sponsors); abonnering op kranten (voor derden); verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); beheer van zakelijke belangen van derden; reproductie van documenten; administratieve orderverwerking; demonstraties voor handelsdoeleinden; presentaties van goederen en diensten; bedrijfstaxaties; bedrijfsbeheer van wagenparken.

Reklama; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe; aktualizacja materiałów reklamowych; agencje zatrudnienia tymczasowego (na czas określony); analizy kosztów; wiadomości, informacje i ustalenia dotyczące kwestii handlowych i biznesowych; usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji; Usługi dotyczące zaopatrzenia dla osób trzecich [zakup produktów i usług dla innych przedsiębiorstw]; przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń dostawy i fakturowanie, także w ramach handlu elektronicznego; eksport-import (agencje -); usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; księgowość; audyt księgowy; komputerowe zarządzanie plikami; usługi agencji reklamowych; usługi przedstawiciela budowlanego, mianowicie przygotowanie organizacyjne inwestycji budowlanych; usługi doradcy podatkowego, a mianowicie wypełnianie deklaracji podatkowych; weryfikacja rachunków; przeprowadzanie aukcji i licytacji, także w Internecie; transkrypcja; usługi związane z przenoszeniem działalności gospodarczej; rozwijanie konceptów reklamowych i marketingowych; marketing (badanie zbytu) odnośnie do nieruchomości; opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości w aspekcie ekonomicznym (zarządzanie nieruchomościami); sporządzanie rozliczeń (prace biurowe), statystyk, ekspertyz ekonomicznych, ekspertyz biznesowych, wyciągów z rachunku i prognozy ekonomiczne; udzielanie informacji (informacja) i doradztwo dla konsumentów w sprawach związanych z handlem i przedsiębiorczością (doradztwo dla konsumentów); udzielanie informacji gospodarczych, o ile ujęte w klasie 35; usługi w zakresie faktoringu; reprodukcje heliograficzne; publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych; pomoc na rzecz firm handlowych lub przemysłowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej; komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług dla osób trzecich; zdobywanie klientów i opieka za pomocą reklam wysyłkowych (pocztą elektroniczną); tworzenie projektów do celów reklamowych; administracja płac (payrolling); modelowanie do celów reklamowych i promowania sprzedaży; marketing (badanie zbytu), także w sieciach cyfrowych; badania rynkowe; sondaże opinii publicznej; promocja sprzedaży (dla osób trzecich); poszukiwania informacji w plikach komputerowych (dla osób trzecich); badania w dziedzinie działalności gospodarczej; usługi Public Relations; organizowanie i przeprowadzanie imprez reklamowych; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; doradztwo w sprawach organizacyjnych; organizatorskie zarządzanie projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych; usługi outsourcingowe (pomoc w sprawach gospodarczych); usługi związane z zatrudnieniem; rekrutacja personelu; przeprowadzanie testów psychologicznych; doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; opieka, zestawianie i systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych; reklamy zewnętrzne; planowanie i ustalanie działań reklamowych, o ile ujęte w klasie 35; planowanie i nadzorowanie rozwoju przedsiębiorstw pod względem organizatorskim; pomoc w zakresie zarządzania; prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych, dla handlu detalicznego; wyszukiwanie pod względem cen i rabatów w celu porównania; usługi porównywania cen; zbieranie i zestawianie artykułów prasowych odnośnie do danego tematu; wycena drewna na pniu; wycena jakości wełny; dekoracja wystaw sklepowych; maszynopisanie; usługi sekretarskie; sponsoring w formie reklamy; szukanie sponsorów; usługi stenograficzne; telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów]; rozliczanie kosztów telefonicznych; telemarketing (badanie rynku zbytu); obróbka tekstów; agencje zatrudnienia tymczasowego (na czas określony); gospodarcze usługi konsultingowe; organizować targi korelujące do branży i reklamy; rozpowszechnianie reklam; przygotowywanie tekstów (reklamowych); wynajem maszyn biurowych i urządzeń biurowych, ujęte w klasie 35; wypożyczanie fotokopiarek, automatów sprzedających, stoisk sprzedaży; wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, także w internecie (zmieniające się banery reklamowe); wynajem materiałów reklamowych; wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu; pośrednictwo abonamentowe dla usług telekomunikacyjnych (dla osób trzecich); przekazywanie adresów w celach reklamowych; pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, także poprzez Internet; pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego; pośrednictwo w umowach dla telefonii komórkowej (dla osób trzecich); pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, dotyczących kupna i sprzedaży towarów, jak również świadczenia usług, zwłaszcza również usług sponsoringowych; pośrednictwo w umowach z dostawcami prądu; pośredniczenie w umowach o reklamę dla osób trzecich (szukanie sponsorów); usługi prenumeraty czasopism [dla osób trzecich]; reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki); Zarządzanie cudzymi interesami gospodarczymi; dokumenty (powielanie -); opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym; usługi pokazowe w celach handlowych; Prezentacje towarów i usług; wycena firm; zarządzanie przedsiębiorstwem parkiem środków przewozowych samochodowych.

Publicidade; serviços de gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; actualização de material publicitário; cedência temporária de trabalhadores; análises de preços de custo; informações e investigações em assuntos comerciais e de negócios; serviços de consultoria para a gestão e a organização de negócios comerciais; serviços de aprovisionamento por conta de outrem (aquisição de produtos e serviços por conta de outras empresas); recepção de pedidos, entrega de encomendas, processamento da facturação, incluindo a nível do comércio electrónico; agências de importação-exportação; serviços de consultoria e assessoria empresarial; escrituração comercial; auditoria; gestão de ficheiros informáticos; serviços de agência de publicidade; serviços prestados por entidades responsáveis pela execução de obras, nomeadamente preparação a nível organizacional de projectos de construção; serviços de consultadoria fiscal, nomeadamente elaboração de declarações fiscais; auditoria de contas; realização de leilões particulares e judiciais, incluindo na Internet; transcrição; serviços de relocalização para empresas; elaboração de estratégias publicitárias e de marketing; marketing imobiliário (prospecção de mercado); desenvolvimento de projectos de utilização comercial de imóveis (facility management); emissão de facturas (trabalhos de escritório), estatísticas, pareceres empresariais, pareceres comerciais, extractos de facturas e previsões económicas; prestação de informações e aconselhamento de consumidores em matéria de comércio e negócios (conselhos aos consumidores); prestação de informações económicas, incluída na classe 35; serviços de emissão de facturas; trabalhos de reprografia heliográfica; publicação de textos publicitários; assessoria a empresas industriais ou comerciais na condução dos seus negócios; gestão comercial do licenciamento de produtos e serviços por conta de outrem; angariação e manutenção de clientes através de publicidade ao domicílio ("mailing"); composição de layouts para fins publicitários; gestão salarial ("payrolling"); serviços de manequins para fins publicitários ou de promoção de vendas; marketing (prospecção de mercados), também em redes digitais; pesquisa de mercado; sondagens de opinião; promoção de vendas por conta de outrem; pesquisa de dados em ficheiros informáticos (por conta de outrem); pesquisas comerciais; relações públicas; organização e realização de acções publicitárias; organização de feiras e exposições com fins comerciais e de publicidade; organizadores consultores; consultadoria organizacional; gestão organizacional de projectos na área da informática; serviços de outsourcing (assistência em questões de negócios); serviços de emprego; recrutamento de pessoal; selecção de pessoal através de testes psicotécnicos; consultoria de gestão de pessoal; manutenção, compilação e sistematização de dados em bases de dados informáticas; afixação de cartazes; planeamento e concepção de acções publicitárias, incluídos na classe 35; planeamento e monitorização de desenvolvimentos empresariais do ponto de vista organizacional; projectos [assistência na direcção de negócios]; apresentação de produtos destinados ao comércio retalhista através de meios de comunicação; pesquisa de preços e descontos para fins comparativos; serviços de comparação de preços; recolha e compilação de artigos de imprensa por temas; cubicagem da madeira (avaliação da madeira); avaliações do grau de qualidade da lã; decoração de montras; serviços de dactilografia; serviços de secretariado; patrocínios sob a forma de publicidade; angariação de patrocinadores; serviços de estenografia; serviços de resposta telefónica (para assinantes ausentes); cálculo e facturação de custos telefónicos; serviços de telemarketing (prospecção de mercados); tratamento de textos; colocação de pessoal temporário; consultoria de negócios; organização de feiras para fins profissionais ou publicitários; difusão de anúncios publicitários; redacção de textos publicitários; aluguer de máquinas e aparelhos de escritório, incluídos na classe 35; aluguer de máquinas de fotocópias, máquinas de venda automática, stands de venda; aluguer de espaços publicitários, também na Internet (intercâmbio de banners); aluguer de material publicitário; aluguer de tempo reservado à publicidade em meios de comunicação; assinaturas de serviços de telecomunicações (para terceiros); venda de endereços para fins publicitários; mediação de contactos comerciais, incluindo através da Internet; mediação de negócios comerciais para terceiros, incluindo no âmbito do comércio electrónico; mediação de contratos relativos a radiocomunicações móveis (para terceiros); mediação de contratos de compra e venda de produtos, assim como de prestação de serviços, por conta de outrem, em especial também serviços de patrocínios; mediação de contratos com fornecedores de energia eléctrica; mediação de contratos de publicidade por conta de outrem (recrutamento de patrocinadores); serviço de assinatura de jornais (para terceiros); distribuição de material publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras); gestão de interesses comerciais de terceiros; serviços de reprodução de documentos; processamento administrativo de encomendas; serviços de exposição para comercialização de produtos; apresentação de produtos e serviços; avaliações comerciais; gestão de frotas automóveis.

Publicitate; servicii de conducere a afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii administrative; reactualizare de material publicitar; birouri de plasare pentru forţă de muncă temporară; analiza pretului de cost; date, informaţii şi investigaţii în chestiuni de comerţ şi de afaceri; servicii de consultanţă în organizarea şi conducerea afacerilor; servicii de achizitie pentru terti (achizitionarea de marfuri si servicii pentru alte intreprinderi); preluare de comenzi, servicii de livrare si facturare, tot in cadrul comertului electronic; agentii de import-export; servicii de consultanţă şi consiliere în domeniul afacerilor; evidenţă contabilă; auditare; gestiunea fisierelor computerizate; servicii ale agenţiilor de publicitate; servicii conexe unui proprietar de constructii, si anume pregatirea organizatorica a obiectivului de constructie; servicii de consultanti fiscali, si anume intocmirea de declaratii fiscale; auditare; vanzari prin licitatie, inclusiv prin Internet; transcriere; servicii de reinstalare pentru întreprinderi; dezvoltarea de concepte de publicitate si de marketing; marketing (cercetarea pieţei) pentru imobile; dezvoltarea de concepte de utilizare pentru imobile din perspectiva organizational administrativa (Facility management); realizare de deconturi (lucrări de birou), statistici, expertize economice operaţionale, expertize în afaceri, extrase de facturi şi previziuni economice; furnizarea de informatii (date) si consultanta pentru consumatori in chestiuni comerciale si de afaceri [consultanta consumatori]; furnizarea de informaţii economice, în măsura în care sunt cuprinse în clasa 35; facturare; fotocopiere; publicare de texte publicitare; asistenţă pentru societăţi comerciale sau industriale privind coordonarea activităţilor comerciale; administrarea comerciala a licentierii bunurilor si a serviciilor pentru terti; atragerea si pastrarea clientilor prin publicitate prin posta (mailing); proiectare publicitara; administrarea salariilor (payrolling); servicii de manechine pentru publicitate sau promovarea vânzărilor; marketing (cercetare in domeniul vanzarilor), precum si in retele digitale; cercetarea pieţei; sondaje de opinie; promovarea vanzarilor (pentru terti); cautare in fisiere computerizate (pentru terti); cercetari pentru afaceri; relatii publice (relatii publice); organizarea si pregatire de evenimente publicitare; organizare de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau de publicitate; consultanta in organizarea de afaceri; consiliere organizationala; management de proiect organizational in domeniul informatic; Servicii de externalizare (asistenta in afaceri); servicii de angajare a forţei de muncă; recrutare de personal; selectarea personalul prin procedee psihotehnice; consultanţă pentru probleme de personal; întreţinerea şi ordonarea sistematică a datelor în baze de date computerizate; afişaj exterior; planificare şi realizare de măsuri de publicitate, în măsura în care sunt cuprinse în clasa 35; planificarea si supravegherea dezvoltarii organizationale a societatilor; asistenta in administrarea afacerilor; prezentarea marfurilor in medii de comunicare, pentru comertul cu amanuntul; căutare de preţuri şi rabaturi în scopul comparării; servicii de comparare a preturilor; colectarea si intocmirea de articole de presa pe anumite teme; estimare in domeniul silvic; evaluarea lânii; decorarea vitrinelor; servicii de dactilografie; servicii de secretariat; sponsorizare sub forma de publicitate; cautare de sponsori; servicii de stenografie; Servicii de raspuns telefonic (pentru participanti absenti); facturarea costurilor telefonice; telemarketing (cercetarea pieţei); prelucrare de texte (servicii de dactilografie); intermdierea de forte de lucru temporare; consultanţă în afaceri; organizarea targurilor de locuri de munca sau publicitare; difuzare de anunţuri publicitare; creare de texte publicitare; inchiriere de masini si aparatura de birou, in masura in care sunt cuprinse in clasa 35; închiriere de copiatoare, automate pentru vânzări, standuri de vânzare; inchiriere de spatii publicitare, si pe internet (Bannerexchange); închiriere de material publicitar; intermediere de timp publicitar in medii de comunicare; Intermedierea de abonamente pentru servicii de telecomunicatii (pentru terti); intermediere de adrese de uz publicitar; intermedieri contacte comerciale si economice, si prin internet; intermedierea de tranzactii comerciale pentru terti, si in cadrul tranzactiilor de comert electronic; Intermedierea de contracte de telefonie mobila (pentru terti); intermediere de contracte pentru terţi pentru achiziţionarea şi vânzarea de mărfuri, precum şi pentru prestarea de servicii, în special de servicii de sponsorizare; intermdierea de contracte cu furnizori de energie electrica; intermediere de contracte publicitare pentru terţi (căutare de sponsori); intermdierea de abonamente pentru ziare [pentru terti]; publicitate prin poştă (broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane); administrarea intereselor de afaceri straine; servicii de reproduceri de documente; prelucrarea administrativa a comenzilor; prezentare de produse; prezentarea de bunuri si servicii; estimare în afaceri comerciale; administrare comerciala de parcuri auto.

Reklama; služby v oblasti managementu podnikania; obchodná správa; kancelárske funkcie; aktualizovanie reklamných materiálov; agentúry sezónneho zamestnania; analýza ceny nákladov; informácie, poskytovanie informácií o obchodných záležitostiach; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; Služby týkajúce sa zásobovania pre tretie osoby [nákup výrobkov a služieb pre ďalšie podniky]; príjem objednávok, dodacie služby a zúčtovanie , aj v rámci elektronického obchodu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenské služby podnikania; účetníctvo; auditorstvo; vedenie kartoték v počítači; služby reklamnej agentúry; staviteľské služby, najmä organizačná príprava stavebných projektov; služby daňového poradcu, a to zostavovanie daňových priznaní; revízia účtov; dražby a aukcie, a to aj na internete; prepisovanie; premiestňovanie prevádzok pre podniky; vývoj reklamných a marketingových konceptov; Marketing (prieskum odbytu) pre nehnuteľnosti; vývoj užívateľských konceptov pre nehnuteľnosti z prevádzkovo-hospodárskeho hľadiska (facility management); tvorba vyúčtovaní (kancelárske práce), štatistík, podnikových hospodárskych posudkov, obchodných posudkov, výpisov z účtov a hospodárskych prognóz; informačné kancelárie (informačné služby) a poradenstvo pre spotrebiteľov v obchode a službách v oblasti podnikania (poradenstvo spotrebiteľom); udeľovanie hospodárskych informácií, doteraz zahrnuté v triede 35; fakturácia; Reprodukcia fototlačou; uverejňovanie reklamných textov; pomôc obchodným alebo priemyslovým společnostiam v riadení ich podnikateľskej činnosti; komerčná správa licencií tovarov a služieb pre tretie subjekty; získavanie zákazníkov a starostlivosť o zákazníkov prostredníctvom reklamných zásielok (mailing); zostavenie layout na reklamné účely; administrácia platu (výplatné pásky); modeling na reklamné účely a podporu predaja; marketing (výskum odbytu), aj v digitálnych sietiach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; propagácia predaja (pre iných); doplnkový výskum v počítačových súboroch [pre tretie subjekty]; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou; organizovanie a realizácia reklamných podujatí; organizovanie veľtrhov a výstav pre obchodné a reklamné účely; poradenstvo v obchodnej činnosti; organizačné poradenstvo; organizačný projektový manažment v oblasti výpočtovej techniky; služby v oblasti vymiestňovania (pomoc pri obchodných záležitostiach); služby v oblasti zamestnanosti; nábor zamestnancov; psychologické testy; personálne poradenstvo; starostlivosť, zostavovanie, systematizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vylepovanie plagátov; plánovanie a zostavenie reklamných opatrení, doteraz zahrnuté v 35. triede; plánovanie a kontrola vývoja podniku z organizačného hľadiska; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prezentácia tovaru v kombinácii s médiami pre maloobchod; rešerš podľa cien a zliav na účely porovnania; služby porovnávania cien; zbieranie a zostavovanie tématických tlačových článkov; ocenovanie alebo odhady lesného dreva (nezotatého); oceňovanie vlny; aranžovanie výkladov; písanie na stroji; sekretárske služby; sponzorovanie vo forme reklamy; hľadanie sponzorov; stenografia; telefónne informačné služby; vyúčtovanie nákladov na telefón; telemarketing (prieskum trhu); spracovanie textov; umiestňovanie prechodných zamestnancov; konzultácia v oblasti podnikania; organizovať veľtrhy orientované na zamestnanie alebo reklamu; šírenie reklám; reklamy v novinách; prenájom kancelárskych strojov a prístrojov doteraz zahrnuté v 35. triede; prenájom fotokopírovacích strojov, predajných automatov, predajných stánkov; prenájom reklamných priestorov, a to aj na internete (Bannerexchange); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiach; služby v oblasti predplatenia telekomunikačných služieb (pre tretie subjekty); sprostredkovanie adries na reklamné účely; sprostredkovanie obchodných a hospodárskych kontaktov, a to aj prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodov pre tretie subjekty, aj v rámci elektronického obchodu; sprostredkovanie zmlúv o užívaní mobilných telefónov (pre tretie osoby); sprostredkovanie zmlúv pre tretie subjekty o nákupe a predaji tovaru a o poskytovaní služieb, predovšetkým v sietiach, najmä aj sponzoringových služieb; sprostredkovanie zmlúv s dodávateľmi elektrickej energie; sprostredkovanie reklamných zmlúv pre tretie subjekty (hľadanie sponzorov); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (zväzky, prospekty, tlačoviny, vzorky); Správa cudzích obchodných záujmov; služby reprodukcie dokumentov; správno-technické spracovanie objednávok; prezentačné služby týkajúce sa merchandisingu; Prezentácie tovaru a služieb; oceňovanie podnikov; Správa spoločností vozových parkov pre automobily.

Oglasna dejavnost; poslovno upravljalne storitve; poslovna administracija; pisarniški posli; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; agencije za začasno zaposlitev; Izdelava stroškovno - cenovne analize; sporočila, informacije in ugotavljanje v trgovskih in poslovnih zadevah; poslovodstvo in organizacijske storitve; Nabavne storitve za tretje osebe (nakup izdelkov in storitev za druga podjetja); sprejemanje naročil, dostavno naročniški servis in računovodstvo, tudi v okviru e-poslovanja; uvozno - izvozne agencije; poslovno svetovalne storitve; knjigovodstvo; knjigovodstvena revizija; vodenje računalniških datotek; storitve reklamnih agencij; storitve investitorja, in sicer organizacijske priprave investicijskega načrta; storitve davčnega svetovalca, in sicer sestava davčnih napovedi; knjigovodska revizija; licitiranje, vključno na internetu; transkripcija; selitvene storitve za podjetja; razvoj reklamnih in tržnih konceptov; trženje (analiza prodaje) na področju nepremičnin; razvoj uporabniških konceptov za nepremičnine v strokovno poslovnem pogledu (upravljanje nepremičnin); obračunavanje (pisarniški posli), statistike, poslovno ekonomska izvedenstva, poslovna izvedenstva, izpiski iz računa in poslovne napovedi; dajanje informacij in svetovanje potrošnikom v trgovskih in poslovnih zadevah (potrošniško svetovanje); dajanje gospodarskih informacij, ki jih obsega razred 35; fakturiranje; reprodukcija s heliogravuro; objavljanje reklamnih besedil; pomoč komercialnim ali industrijskim firmam pri vodenju/opravljanju poslov; komercialno upravljanje licenciranja blaga in storitev za tretjo osebo; pridobivanje kupcev in oskrba kupcev preko poštne oglasne dejavnosti (elektronsko dopisovanje); oblikovanje osnutkov v reklamne namene; obračunavanje plač; manekenske storitve za reklamne namene ali prodajno promocijo; trženje (raziskave tržišča), tudi v digitalnih mrežah; tržne raziskave; javnomnenjske raziskave; pospeševanje prodaje (za druge); iskanje informacij v računalniških datotekah (za tretje osebe); poslovne raziskave; stiki z javnostjo; organizacija in izvedba oglaševalnih prireditev; organizacija sejmov in razstav za komercialne ali reklamne namene; poslovno organizacijsko svetovanje; organizacijsko svetovanje; organizacijski in projekni management na področju elektronske obdelave podatkov; storitve zunanjih izvajalcev (pomoč pri urejanju poslovnih zadev); zaposlovalne storitve; kadrovanje; psihološki testi; svetovanje pri kadrovanju; vzdrževanje, združevanje in sistematizacija podatkov v računalniških bazah podatkov; javno plakatiranje; načrtovanje in oblikovanje oglaševalskih ukrepov, ki jih obsega razred 35; planiranje in nadzor razvoja podjetja iz organizacijskega pogleda; pomoč pri poslovnem vodenju; predstavitev blaga in komunikacijskih medijev, za maloprodajo; raziskava cen in popustov v primerjalne namene; službe za podeljevanje nagrad; zbiranje in priprava tematskih reklamnih artiklov; ocenjevanje lesa (stoječa debla); ocenjevanje volne; dekoriranje izložb; strojepisje; tajništvo (storitve -); sponzoriranje v obliki reklam; iskanje sponzorjev; stenografiranje; sprejemanje telefonskih klicev (za odsotne naročnike); obračun telefonskih stroškov; telefonsko trženje (raziskave prodaje); oblikovanje besedil; agencije za začasno zaposlitev; poslovno svetovanje; prirejanje strokovnih ali reklamnih sejmov; širjenje oglasov; pisanje reklamnih tekstov, oglasov; izposoja pisarniških strojev in naprav, v kolikor jih obsega razred 35; oddajanje fotokopirnih strojev, prodajnih avtomatov, prodajnih stojnic; oddajanje oglasnih površin v najem, tudi na internetu (izmenjava reklamnih pasic); oddajanje oglasnih materialov v najem; oddajanje časa za reklamno oglaševanje v komunikacijskih medijih v najem; posredovanje naročil za telekomunikacijske storitve (za tretje osebe); posredovanje naslovov v reklamne namene; posredovanje trgovskih in gospodarskih kontaktov, tudi preko interneta; posredovanje trgovskih poslov za tretje osebe, tudi v okviru elektronske trgovine; posredovanje mobilnih telefonskih pogodb (za tretjo osebo); posredovanje pogodb za tretje osebe o nakupu in prodaji izdelkov kot tudi o opravljanju storitev, predvsem sponzoriranje storitev; posredovanje pogodb z dobavitelji toka; posredovanje oglaševalskih pogodb za tretje osebe (iskanje sponzorjev); organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe); neposredno reklamno oglaševanje po pošti (letaki, prospekti, tiskani materiali, vzorci); Upravljanje tujih poslovnih interesov; reprodukcija dokumentov; administrativna obdelava naročil; predstavitvene storitve za trgovino; Predstavitve blaga in storitev; poslovne cenitve; podjetniško upravljanje voznega parka avtomobilov.

Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; uppdatering av annons- och reklammaterial; tillfällig uthyrning av personal; framtagning av kostnads- och prisanalyser; upplysningar, information och utredningar i handels- och affärsangelägenheter; konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); mottagning av beställningar, leveransuppdragstjänster och räkningshantering, även inom ramen för e-handel; Import-exportagenturer; konsulttjänster och rådgivning för företag; bokföring; revision; datoriserad filhantering; reklambyråtjänster; tjänster tillhandahållna av en byggnadsentrepenör, nämligen organisatorisk förberedelse av byggprojekt; skatterådgivning, nämligen utförande av självdeklarationer; revisorer; auktionering, även på Internet; renskrivnings- och utskrivningstjänster; omlokaliseringstjänster för företag; utveckling av reklam- och marknadsföringskoncept; marknadsföring för fastigheter (marknadsforskning); utveckling av brukskoncept för fastigheter ur företagsekonomisk synvinkel (förvaltning av anläggningar); utarbetande av avräkningar (kontorstjänster), statistik, företagsekonomiska bedömningar, sakkunniga affärsutlåtanden, kontoutdrag och ekonomiska prognoser; information och rådgivning för konsumenter i handels- och affärsangelägenheter (konsumentrådgivning); lämnande av näringslivsupplysningar, ingående i klass 35; fakturering; heliografiska dupliceringstjänster; publicering av reklamtexter; stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; kommersiell förvaltning och licensiering av varor och tjänster för tredje man; kundförvärv och -vård genom postorderreklam (postutskick); layoututformning för reklamändamål; färdigställande av lönelistor (payrolling); modellverksamhet för annonsering och marknadsföring; marknadsföring (marknadsundersökningar), i digitala nät; marknadsforskning; opinionsundersökningar; säljfrämjande verksamhet för tredje man; sökning i datorfiler (för andra); företagsundersökningar; pr-tjänster; organisation och genomförande av reklamevenemang; anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; företagsorganisationskonsultationer; organisatorisk konsultation; organisatorisk projektledning inom ADB-området; utlokaliseringstjänster (hjälp med affärsangelägenheter); anställningstjänster; personalrekrytering; psykologisk testning vid rekrytering; konsultation rörande personaladministration; sammanställning, systematisering och vård av data i datoriserade databaser; utomhusreklam; planering och utformning av reklamåtgärder, ingående i klass 35; planering och övervaking av företagsutveckling ur organisatorisk synvinkel; assistans vid företagsledning; presentation av varor i kommunikationsmedier, för detaljhandeln; efterforskning efter priser och rabatter för jämförande ändamål; prisjämförelsetjänster; insamling och sammanställning av telerelaterade pressartiklar; värdering av skog på rot; utvärdering av ull; arrangerande av skyltfönster; maskinskrivning; sekreterartjänster; sponsring i form av annons- och reklamverksamhet; sponsorsökning; stenografi; telefonsvarartjänster för frånvarande abonnenter; sluträkningar avseende telefonkostnader; telemarketing (marknadsforskning); textbehandling; placering av tillfälligt anställda; affärsrådgivning; arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor; spridning av reklamannonser; författande av reklamtexter; uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning, ingående i klass 35; uthyrning av fotokopieringsapparater, försäljningsautomater, salustånd; uthyrning av reklamutrymme, även på Internet (banner exchange); uthyrning av reklammaterial; uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; förmedling av abonnemang på en telekommunikationstjänst (åt andra); förmedling av adresser för reklamändamål; förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; förmedling rörande affärstransaktioner för tredje man, även inom ramen för e-handel; förmedling av mobiltelefonsavtal (för tredje man); förmedling rörande kontrakt för tredje man avseende inköp och försäljning av varor samt utförande av tjänster, speciellt även av sponsringstjänster; förmedling av kontrakt med strömleverantörer; förmedling av reklamavtal för tredje man (sponsorverksamhet); dagstidningsprenumeration; spridning av direktreklam (flygblad, prospekt, trycksaker, varuprover); förvaltning av andras affärsintressen; reproduktion av dokument; administrativ orderhantering; visningstjänster för marknadsföring; varu- och tjänstepresentationer; affärsvärdering; företagsadministration för vagnparker med motorfordon.

39
Doprava a přeprava; balení a skladování zboží; organizování cest; odtahování vozidel, také v rámci pomoci při odstraňování havarie; odvoz a uskladění odpadních a recyklačních látek; Doplňování zboží do prodejních stánků, prodejních regálů; dopravní informace; doručování balíků; doručování zboží; doručování novin a časopisů; pronájem automobilů; přeprava cestujících, zejména autobusy a zábavními parníky; přeprava cestujících; pronájem lodí; vyproštování plavidel; rozbíjení ledu; dodávka květin; pronajímání plavidla; předprodej místenek (cestování); služby řidičů; Spediční služby (zejména procelení zboží pro třetí osobu); zprostředkování přepravních služeb; dovoz, doprava; zprostředkování dopravy a přepravy; stěhovací služby; skladování lodí; uskladňovací a skladovací služby zboží; balení zboží; vykládání nákladu; informace související se skladováním; řízení loďstva automobily prostřednictvím elektronických navigačních a lokačních přístrojů; služby přepravního makléře; frankování poštovních zásilek; nosičské služby; vyprošťování lodí z mělčiny; převozy sanitkou; kurýrské služby (zprávy anebo zboží); skladování (fyzické) elektronicky uložených dat a dokumentů; dodávka a distribuce elektrické energie, plynu nebo vody; Transportní, logistické služby; lodivodství; letecká přeprava; služby přepravy nábytku; doručování zpráv; parkování osobních aut; doprava tramvají; doprava ropovodem; provázení turistů; rezervování cest; doprava (rezervace-); záchranné služby (v dopravě); služby v dopravě a přepravě; lodní makléřství; zdymadla (obsluha-); služby v námořní dopravě; spouštění a vyřazování satelitů pro třetí strany; uložení zboží; taxislužba; říční doprava; železniční doprava; překládkové služby; automobilová doprava; Námořní doprava; nákladní doprava pozemní cestou; lodní doprava; doprava cenností; podvodní záchranné služby [zachraňování]; turistické prohlídky; organizování lodních plaveb; organizování cest; komerční nákladní doprava (zasílání zboží); dopravní informační služby; Plavidla (pronajímání-); služby pronájmu vozidel; pronájem garáží; nosiče na automobily (pronájem-); pronájem motorových vozidel; pronájem lednic; pronájem skladovacích kontejnerů; pronájem skladů; pronájem parkovacích ploch; pronájem koní; půjčování závodních automobilů; půjčování kolečkových židlí (pojízdných křesel); pronájem potápěčských skafandrů; pronájem potápěčských zvonů (kesonů); pronájem automobilů; nákladní vozidla, kamióny (pronájem-); zásobování spotřebitelů dodávkou elektrického proudu, topného tepla, plynu nebo vody; rozvod elektřiny; rozvod energie; rozvod (vody-); přívod vody; vedení a doprava elektrického proudu, plynu nebo vody; Doručení (dodání) zboží prostřednictvím zásilkové služby;lékařská doprava; přeprava orgánů;přeprava kmenových buněk;přeprava krve podle směrnic transfuzní medicíny; přeprava orgánů;doprava přístrojů intenzivní péče;přeprava nebezpečného zboží;laboratorní přepravy;přeprava vzorků;logistické služby v sektoru přepravy týkající se lékařských výrobků;dopravní služby lékařského spěšného kurýra

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remorquage de véhicules, également en cas de panne; évacuation et stockage de déchets et matières pour le recyclage; assortiment de présentoirs, étagères de vente; informations en matière de transport; distribution de colis; services de livraison (marchandises); services de distribution de journaux; location de voitures; transport de passagers, en particulier par autobus et bateaux de plaisance; transport de voyageurs; affrètement; sauvetage de navires; services de brise-glace; livraison de fleurs; Location de bateaux; réservation de places (transports); services de chauffeurs; Services d'expédition (excepté le dédouanement de marchandises pour le compte de tiers); services de courtage de fret; charroi; courtage en transport; services de déménagement; entreposage de bateaux; dépôt de marchandises; empaquetage de marchandises; déchargement de cargaison; information en matière d'entreposage; commande d'automobiles au moyen d'appareils de navigation et de localisation; services de courtage de fret; affranchissement d'envois postaux; portage; renflouage de navires; Services de transport en ambulances; messagerie (courrier ou marchandises); stockage (physique) de données et documents stockés sous forme électronique; approvisionnement des consommateurs par livraison et distribution d'électricité, de gaz ou d'eau; services logistiques dans le secteur des transports; pilotage; transports aéronautiques; transport de meubles; distribution de messages; services de parcs de stationnement; services de trams; oléoduc (transport par); accompagnement de voyageurs; services de réservation de voyages; réservations pour le transport; services de sauvetage (transport); services de navigation; courtage maritime; services d'actionnement des portes d'écluses; services de transport maritime; démarrage et lancement de satellites pour le compte de tiers; service de chargement; services de taxis; services de transport fluvial; transport par chemin de fer; exploitation de transbordeurs; transport en automobile; transport en chaland; camionnage; transport par bateau; transport de valeurs; services de sauvetage sous-marin [sauvetage]; visites touristiques; organisation de croisières; organisation de voyages; fret (transport de marchandises); services d'information sur le trafic; location de bateaux; services de location de véhicules; location de garages; location de galeries pour véhicules; location de véhicules à moteur; location de réfrigérateurs; location de conteneurs d'entreposages; location d'entrepôts; location de places de stationnement; location de chevaux; location de voitures de course; location de fauteuils roulants; location de combinaisons de plongée; location de cloches à plongée; location de voitures; location de wagons; approvisionnement des consommateurs par la livraison de courant électrique, de chaleur, de gaz ou d'eau; distribution de l'électricité; distribution d'énergie; distribution d'eau; adduction d'eau; distribution et transport de courant électrique, de gaz ou d'eau; Livraison de marchandises expédiées;services de transport médical; transport d'organes;transport de cellules-mères;transport de sang conformément aux directives de la médecine de transfusion; transport d'organes;transport d'appareillage de soins intensifs;transport de produits dangereux;courses pour laboratoires;transport d'échantillons;services logistiques dans le secteur du transport en matière de produits médicaux;services de transport d'un coursier médical rapide

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; vehicle towing; transport (removal) and storage of waste and recycling materials; filling of sales stands, sales racks; transportation information; parcel delivery; delivery services (goods); newspaper delivery; car hire; transport of passengers, in particular by bus and pleasure boat; transport of travellers; charter services; ship salvage; ice-breaking; flower delivery; rental of boats; booking of seats (travel); chauffeur services; Transport; freight brokerage services; carting; transport brokerage; removal services; boat storage; storage of goods; wrapping of goods; unloading of cargo; storage information; controlling of fleet vehicles using electronic navigational and positioning apparatus; freight brokerage; mail franking; porterage; refloating of ships; ambulance transport; courier services (messages or merchandise); physical storage of electronically stored data and documents; customer services, including the supplying and distribution of electrical energy, gas or water; logistics in the transport sector; piloting; air transports; transporting furniture services; message delivery; car parking; tram transport; pipeline (transport by-); escorting of travellers; travel reservation; booking of transport; salvaging (transport); shipping services (passenger and goods transport ); ship brokerage; operating canal locks; marine transport services; launching of satellites for others; cargo loading; taxi transport; river transport services; railway transport; transshipment services; car transport; barge transport; hauling; boat transport; armored-car transport; underwater salvage services; sightseeing (tourism); arranging of cruises; arranging travel tours; freight (shipping of goods); traffic information services; boat rental; vehicle-rental services; rental of garages; rental of vehicle roof racks; motor-vehicle rental; refrigerator rental; rental of storage containers; rental of warehouses; parking place rental; horse rental; rental of motor racing cars; rental of wheelchairs; rental of diving suits; rental of diving bells; coach rental; truck rental; supplying consumers with electrical energy, heating, gas and water; electricity distribution; distribution of energy; water distribution; water supplying; conducting and transporting of electrical energy, gas or water; Delivery of mail-order goods;medical transport; organ transport;stem cell transport;transport of blood in accordance with transfusion medicine guidelines; organ transport;transport of intensive-care equipment;transport of hazardous goods;transport of laboratory goods;transport of samples;logistics in the transport sector relating to medical goods;transport services provided by a medical courier

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Abschleppen von Fahrzeugen, auch im Rahmen der Pannenhilfe; Abtransport und Lagern von Abfall- und Recyclingstoffen; Warenauffüllung von Verkaufsständen, Verkaufsregalen; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Auslieferung von Paketen; Auslieferung von Waren; Austragen (Verteilen) von Zeitungen; Autovermietung; Beförderung von Passagieren, insbesondere mit Autobussen und Vergnügungsdampfern; Beförderung von Reisenden; Befrachtung (Vermittlung von Schiffsladungen); Bergung von Schiffen; Betrieb von Eisbrechern; Blumenauslieferung; Bootsvermietung; Buchung von Reisen; Chauffeurdienste; Dienstleistungen einer Spedition (ausgenommen die Verzollung von Waren für Dritte); Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Dienstleistungen eines Fuhrunternehmers (Güterbeförderung); Dienstleistungen eines Transportmaklers; Durchführung von Umzügen; Einlagerung von Booten; Einlagerung von Waren; Einpacken von Waren; Entladen von Frachten; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels elektronischer Navigations- und Ortungsgeräte; Frachtmaklerdienste; Frankieren von Postsendungen; Gepäckträgerdienste; Heben (Wiederflottmachen) auf Grund gelaufener Schiffe; Krankentransporte; Kurierdienste (Nachrichten oder Waren); Lagerung (physische-) von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Versorgung von Verbrauchern durch Anliefern und Verteilung von elektrischer Energie, Gas oder Wasser; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Lotsendienst; Lufttransporte; Möbeltransporte; Nachrichtenüberbringung (Botendienst); Parkplatzdienste; Personenbeförderung mit Straßenbahnen; Pipelinetransporte; Reisebegleitung; Reservierungsdienste (Reisen); Reservierungsdienste (Transportwesen); Rettungsdienste (Transport); Schifffahrtdienste (Personen- und Güterbeförderung); Schiffsmaklerdienste; Schleusendienste; Seetransporte; Starten und Aussetzen von Satelliten für Dritte; Stauarbeiten (Schiffsbeladung); Taxidienste; Transport mit Binnenschiffen; Transport mit Eisenbahnen; Transport mit Fährschiffen; Transport mit Kraftfahrzeugen; Transport mit Lastkähnen; Transport mit Lastkraftwagen; Transport mit Schiffen; Transport von Wertsachen; Unterwasserrettungsdienst (Bergung); Veranstaltung von Besichtigungen; Veranstaltung von Kreuzfahrten; Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten; Verfrachten (Transport von Gütern mit Schiffen); Verkehrsinformationssdienste; Vermietung von Booten; Vermietung von Fahrzeugen; Vermietung von Garagen; Vermietung von Gepäckträgern für Fahrzeuge; Vermietung von Kraftfahrzeugen; Vermietung von Kühlschränken; Vermietung von Lagercontainern; Vermietung von Lagern; Vermietung von Parkplätzen; Vermietung von Pferden; Vermietung von Rennautos; Vermietung von Rollstühlen; Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander, schwere Taucherausrüstungen); Vermietung von Taucherglocken; Vermietung von Wagen; Vermietung von Waggons; Versorgung von Verbrauchern durch Lieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Verteilung von Elektrizität; Verteilung von Energie; Verteilung von Wasser; Wasserversorgung (Transport); Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Gas oder Wasser; Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware; medizinische Transporte; Organtransport; Stammzellentransport; Bluttransport nach Richtlinien der Transfusionsmedizin; Organtransport; Transport von Intensivgerätschaften; Gefahrenguttransporte; Laborfahrten; Probentransport; Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor betreffend medizinische Waren; Transportdienstleistungen eines medizinischen Eilkuriers

Транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; теглене на превозни средства, също в рамките на пътна помощ при аварии на превозни средства; транспортиране и складиране на отпадъчни вещества за рециклиране; зареждане със стоки на щандове за продажба, етажерки за продажба; информация относно транспортирането; доставка на колети; разнасяне настоки; доставка (разпределение) на вестници; наемане на коли; транспорт на пътници, по-специално с автобуси и екскурзионни параходи; транспорт на пътници; натоварване (посредничество при корабни товари); изваждане на кораби; експлоатация на ледоразбивачи; доставка на цветя; наемане на кораби; резервиране на места (пътуване); шофьорски услуги; спедиторски услуги (с изключение на обмитяване на стоки за трети лица); услуги свързани с комисионерство за превоз на товари; превоз с колички; транспортно комисионерство; услуги по превоз; складиране на лодки; услуги за складиране на стоки; опаковане на стоки; разтоварване на товари; складиране (осведомяване за -); флотско управление на МПС посредством електронни навигационни и позициониращи уреди; търговски посредник за товари; франкиране на пощенски пратки; пренасяне на багаж; изваждане (възстановяване на плавателност) на потънали кораби; транспорт за болни; куриерски услуги (съобщения или стоки); складиране (физическо) на електронно запаметени данни и документи; снабдяване на потребители чрез доставка и разпределение на електрическа енергия, газ или вода; логистични услуги в транспортния сектор; пилотиране; въздушен транспорт; мебелни транспорти; предаване на съобщения; паркиране на коли; пътнически транспорт с трамваи; транспорт чрез тръбопровод; придружаване на пътници; резервация за пътуване; transporta rezervesana; спасителни услуги (транспорт); навигационни услуги; корабно комисионерство; шлюзови услуги; услуги свързани с морски транспорт; изстрелване и позициониране на сателити за трети лица; услуги за товарене; таксиметров транспорт; транспорт с вътрешни кораби; транспорт с железници; трансбордиране на товари; автомобилен транспорт; транспортиране със шлепове; теглене на буксир; транспорт с кораби; охранияван транспорт на ценности/ценни предмети; подводни спасителни услуги [спасяване]; разглеждане на забележителности (туризъм); организиране на морски пътешествия с кораби; организиране на туристически обиколки; пратки(превоз на стоки с кораби); услуги по транспортна информация; Отдаване под наем на лодки; услуги за даване под наем на моторни превозни средства; отдаване под наем на гаражи; отдаване под наем на багажници за автомобили; даване под наем на моторни превозни средсва; отдаване под неам на хладилници; даване под наем на контейнери за складиране; отдаване под наем на складовe за стоки; даване под наем на места за паркиране; отдаване под наем на коне; отдаване под наем на състезателни автомобили; отдаване под наем на инвалидни колички; Отдаване под наем на костюми за гмуркане; отдаване под наем на подводни камбани; отдаване под наем на коли; наемане на камиони; снабдяване на потребители чрез доставка на елекроенергия, отопление, газ или вода; доставка на електроенергия; дистрибуция на енергия; разпределяне на вода; водоснабдяване (транспорт); провеждане и транспортиране на електрически ток, газ или вода; доставка на стоки чрез поръчка по пощата;медицински транспорт; транспорт на органи;транспорт на стволови клетки;транспорт на кръв по линии на трансфузионната медицина; транспорт на органи;транспорт на интензивни уреди;транспорт на опасни товари;лабораторен транспорт;транспорт на проби;логистични услуги в транспортния сектор свързани с медицински стоки;транспортни услуги на медицински спешен куриер

Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; bugsering af køretøjer; bortkørsel og opbevaring af affalds- og genbrugsstoffer; vareopfyldning i salgsstativer, salgsreoler; information vedrørende transport; pakkedistribution; levering af varer; udbringning af aviser; biludlejning; transport af passagerer, særlig med busser og lystbåde; befordring af rejsende; befragtning; bjergning af skibe; isbrydning; levering af blomster; bådudlejning; pladsreservation ved rejser; chaufførtjenester; Speditionsvirksomhed (dog ikke fortoldning af varer for tredjemand); fragtmæglervirksomhed; transport på vogn; transportmæglervirksomhed; flytteforretning; opbevaring af både; lagring af varer; indpakning af varer; losning af fragt; information vedrørende opbevaring; Styring af flåder af motorkøretøjer ved hjælp af elektroniske apparater til navigation og positionering; fragtmægling; frankering af postforsendelser; dragerarbejde; flotbringning af skibe; ambulancetransport; kurervirksomhed (meddelelser eller varer); fysisk opbevaring af elektronisk lagerede data og dokumenter; forsyning af forbrugere ved levering og distribution af elektricitet, gas eller vand; logistikvirksomhed inden for transportsektoren; piloting; lufttransport; møbeltransport; udsendelse af meddelelser; parkeringsvirksomhed; transport med sporvogne; rørledning (transport via); ledsagelse of rejsende; reservation (rejser); transportreservation; redningstjenester (transport); navigation; skibsmæglervirksomhed; åbning og lukning af sluseporte; søtransport; opstart og opsætning af satellitter for andre; siloer; taxikørsel; flodtransport; jernbanetransport; færgedrift; transport med motorkøretøjer; transport med pramme; lastbilstransport; bådtransport; transport af værdigenstande; undervandsredningstjeneste (bjærgning); sightseeings; arrangering af krydstogter; arrangering af rejser; fragt (godstransport); informationstjenester om trafik; bådudlejning; tjenesteydelser vedrørende udlejning af køretøjer; udlejning af garager; udlejning af tagbagagebærere; udlejning af motorkøretøjer; udlejning af kølerum; udlejning af opbevaringscontainere; udlejning af pakhuse og lagerrum; udlejning af parkeringspladser; hesteudlejning; udlejning af biler til motorløb; udlejning af kørestole; udlejning af dykkerdragter; udlejning af dykkerklokker; udlejning af turistbusser; udlejning af lastvogne; forsyning af forbrugere gennem levering af elektricitet, fjernvarme, gas eller vand; distribution af elektricitet; energiforsyning; vanddistribution; vandforsyning; ledning og transport af elektrisk strøm, gas eller vand; Udbringning af postordrevarer;medicinsk transport; organtransport;stamcelletransport;blodtransport i henhold til direktiver inden for transfusionsmedicin; organtransport;transport af intensivt udstyr;transport af farligt gods;laboratoriekørsler;transport af prøver;logistikvirksomhed inden for transportsektoren i forbindelse med medicinske varer;transportvirksomhed med medicinske ekspreskurerer

Μεταφορές· συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· οργάνωση ταξειδίων· ρυμούλκηση οχημάτων, ακόμη και στο πλαίσιο της οδικής βοήθειας· αποκομιδή και αποθήκευση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης· πλήρωση πάγκων πώλησης με εμπορεύματα, πλήρωση ραφιών πωλήσεων με εμπορεύματα· παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές· διανομή δεμάτων· υπηρεσίες παράδοσης (εμπορευμάτων)· παράδοση (διανομή) εφημερίδων· ενοικίαση αυτοκινήτων· μεταφορά επιβατών, ειδικότερα με λεωφορεία και σκάφη αναψυχής· μεταφορά ταξιδιωτών· ναυλώσεις· αποκατάσταση λέμβων· λειτουργία παγοθραυστικών· παράδοση ανθέων· εκμίσθωση σκαφών· κρατήσεις θέσεων για ταξίδια· υπηρεσίες σοφέρ· υπηρεσίες εταιρίας μεταφορών (εκτός από τον εκτελωνισμό ειδών για λογαριασμό τρίτων)· υπηρεσίες μεσιτείας φορτίων· υπηρεσίες ελαφρών οχημάτων μεταφοράς· μεσιτείες μεταφορών· υπηρεσίες μετακόμισης· αποθήκευση σε μικρά σκάφη· (αποθήκευση) προϊόντων· συσκευασία εμπορευμάτων· εκφόρτωση φορτίων· αποθήκευση πληροφοριών· έλεγχος στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω ηλεκτρονικών συσκευών πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης· υπηρεσίες ναυλομεσίτη· γραμματοσήμανση ταχυδρομικών αποστολών· υπηρεσίες αχθοφόρου· ανέλκυση πλοίων· μεταφορές με ασθενοφόρο· ταχυδρομικές υπηρεσίες (αλληλογραφία ή εμπορεύματα)· (φυσική) αποθήκευση ηλεκτρονικά αποθηκευμένων δεδομένων και εγγράφων· τροφοδοσία καταναλωτών μέσω παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου ή ύδατος· υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας στον τομέα των μεταφορών· πλοήγηση· εναέριες μεταφορές· υπηρεσίες μεταφοράς επίπλων· παράδοση μηνυμάτων· υπηρεσίες χώρου στάθμευσης· μεταφορά μέσω τροχιοδρόμου· παροχή μεταφοράς μέσω αγωγών· συνοδεία ταξιδιωτών· υπηρεσίες κρατήσεων (ταξίδια)· υπηρεσίες κράτησης σε σχέση με μεταφορές· υπηρεσίες διάσωσης (μεταφορές)· υπηρεσίες πλοήγησης· ναυλομεσιτείες· λειτουργία φραγμάτων καναλιών· υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών· εκκίνηση και εκτόξευση δορυφόρων για λογαριασμό τρίτων· υπηρεσίες στοιβασίας φορτίων· υπηρεσίες ταξί· υπηρεσίες ποτάμιων μεταφορών· σιδηροδρομικές μεταφορές· εκμετάλλευση πορθμείων· μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα· μεταφορά με φορτηγίδες· υπηρεσίες μεταφορών· μεταφορές με σκάφος· μεταφορές ειδών αξίας· υπηρεσίες υποθαλάσσιας διάσωσης [διάσωση]· τουριστικές επισκέψεις· οργάνωση κρουαζιερών· οργάνωση ταξιδίων· φορτώσεις (μεταφορά εμπορευμάτων)· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας· εκμίσθωση σκαφών· υπηρεσίες ενοικίασης οχήματος· εκμίσθωση χώρων στάθμευσης· μίσθωση σχαρών οροφής οχημάτων· εκμίσθωση οχημάτων· εκμίσθωση ψυγείων· εκμίσθωση εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης· μίσθωση αποθηκών· μίσθωση χώρου στάθμευσης· Μίσθωση αλόγων· μίσθωση αγωνιστικών αυτοκινήτων· μίσθωση αναπηρικών πολυθρόνων· εκμίσθωση στολών κατάδυσης· εκμίσθωση κωδώνων κατάδυσης· εκμίσθωση λεωφορείων· εκμίσθωση βαγονιών· τροφοδοσία καταναλωτών μέσω παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θερμότητας, αερίου ή νερού· διανομή ηλεκτρισμού· διανομή ενέργειας· διανομή ύδατος· παροχή ύδατος μέσω αγωγών· διοχέτευση και μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου ή ύδατος· Αποστολή (παράδοση) εμπορευμάτων που πωλούνται δι' αλληλογραφίας·υπηρεσίες ιατρικών μεταφορών· μεταφορά οργάνων·μεταφορά βλαστοκυττάρων·μεταφορά αίματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της μεταμοσχευτικής ιατρικής· μεταφορά οργάνων·μεταφορά συσκευών εντατικής ιατρικής·μεταφορά επικίνδυνων υλικών·μεταφορές μεταξύ εργαστηρίων·μεταφορά δειγμάτων·υπηρεσίες εφοδιαστικής στον τομέα των μεταφορών ιατρικών ειδών·υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στον ιατρικό τομέα

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios de remolcaje, asistencia en caso de avería de vehículos; retirada y almacenamiento de residuos y materiales de reciclaje; reposición de expositores de venta, estanterías de venta; información en materia de transporte; reparto de paquetes; servicios de distribución (envío); distribución de periódicos; alquiler de coches; transporte de pasajeros, en particular con autobuses y barcos de recreo; transporte de viajeros; fletamento; salvamento de naves; servicios de rompehielos [barco]; entrega de flores; Alquiler de barcos; reserva de viajes; servicios de conductores; Servicios de una agencia de transportes (excepto el despacho de aduana de mercancías por cuenta de terceros); servicios de correduría de fletes; acarreo; corretaje de transportes; servicios de mudanzas; depósito de barcos; depósito de mercancías; empaquetado de mercancías; descarga; información en materia de almacenaje; Control de flotas de automóviles mediante aparatos electrónicos de navegación y posicionamiento; servicios de agencia de carga; franqueo de envíos por correo; portes (transportes); desencalladura de buques [navíos]; servicios de transporte en ambulancias; mensajería (correo o mercancías); almacenamiento físico de datos almacenados electrónicamente así como de documentos; suministro de consumidores mediante la entrega y distribución de energía eléctrica, gas o agua; servicios de logística en el sector del transporte; pilotaje; transportes aéreos; servicios de transporte de muebles; entrega de mensajes; servicios de aparcamiento; servicios de tranvías; transporte por oleoducto; acompañamiento de viajeros; servicios de reservas para los viajes; reservas para el transporte; servicios de salvamento (transporte); servicios de nevegación; corretaje de navíos; accionamiento de las compuertas de esclusas; servicios de transporte marítimo; lanzamiento y puesta en órbita de satélites para terceros; servicios de estiba; servicios de taxis; servicios de transporte fluvial; transporte por ferrocarril; explotación de transbordadores; transporte en automóvil; transporte en chalana [gabarra]; camionaje; transporte en barco; transporte de valores; servicios de salvamento submarino [servicios de salvamento]; visitas turísticas; organización de cruceros; organización de viajes; flete (transporte de mercancías); servicios de información de tráfico; alquiler de barcos; servicios de alquiler de vehículos; alquiler de garajes; alquiler de portaequipajes (bacas) para vehículos; alquiler de automóviles; alquiler de refrigeradores; alquiler de contenedores de almacenajes; alquiler de almacenes; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de caballos; alquiler de coches de carreras; alquiler de sillas de ruedas; alquiler de trajes de submarinismo; alquiler de campanas de buzo; alquiler de autocares; alquiler de vagones; abastecimiento de consumidores mediante el suministro de corriente eléctrica, calor de calefacción, gas o agua; Distribución de electricidad; distribución de energía; distribución de aguas; traidas de agua; conducción y transporte de energía eléctrica, gas o agua; Reparto (entrega) de mercancías de consignación;servicios médicos de transporte; transporte de órganos;transporte de células madre;transporte de sangre según las directrices de la medicina de transfusiones; transporte de órganos;transporte de aparatos de medicina intensiva;transporte de productos peligrosos;trayectos de laboratorio;transporte de muestras;servicios de logística en el sector del transporte para productos médicos;servicios de transporte de mensajería rápida médica

Transport, veondus, vedu; kaupade pakendamine ja ladustus; reiside korraldamine; sõidukite pukseerimine, kaasa arvatud õnnetuse korral; prügi ja taaskasutatavate ainete äravedu ja ladustamine; müügilettide ja -riiulite kaupadega täitmine; transporditeave, -info; pakkide kohale-, kättetoimetamine; kaupade tarnimine; ajalehtede kättetoimetamine; autolaenutus; reisijate vedu, eeelkõige busside ja lõbusõiduaurikutega; reisijate vedu; prahtimine; laevapäästetööd; jäälõhkumistööd, jäälõhkumine; lillede väljasaatmine; laevade, paatide üürimine, rentimine; kohtade ettetellimine, reserveerimine (reisid); autojuhiteenused; Ekspedeerimisteenused (välja arvatud kaupade tollimine kolmandate isikute jaoks); prahtimisteenused; voorivedu, küütimine; transpordimaaklerlus; kolimisteenused; paatide hoiustamine; kaupade hoiustamine ja ladustamine; kaupade pakkimine; kaupade mahalaadimine; ladustusteave, -info; mootorsõidukite liikumise juhtimine elektrooniliste navigatsiooniseadmete ja lokaatorite abil; prahtimismaakleri teenused; postisaadetiste frankeerimine; pakikandmine; laevade madalikult lahtivõtmine, uppunud laevade ülestõstmine; kiirabitransporditeenused; kulleriteenused (sõnumid või kaubad); elektrooniliselt salvestatud andmete ja dokumentide füüsiline säilitamine (ladustamine); tarbijate varustamine elektrienergia, gaasi või veega selle tarnimise ja jaotamise teel; logistikateenused transpordisektoris; lootsindus, lootsimine; õhutransport; mööblitransportimise teenused; kätte-, kohaletoimetamine (sõnumite, teadete); autode parkimine; trammitransport; torutransport; eskortteenused, reisijate saatmine; reiside reserveerimine, ettetellimine; transpordi, sõidukite eeltellimine, reserveerimine; päästeoperatsioonid (transport); transport, veondus, vedu; laevade tellimine; kanalilüüside käitamine; mereveoteenused; satelliitide startimine ja seiskamine kolmandate isikute jaoks; laadimisteenused; taksotransport, -veod; jõetransport, -veondus; raudteetransport, -veod, -vedu; kohale toimetamise teenused; sõiduautotransport, -veod; Lihtervedu; autoveondus, -veod; laevatransport, -veod; transport, veondus, vedu (väärtesemete); allveepäästetööd (päästmine); vaatamisväärsustega tutvumine (turism); merereiside, kruiiside korraldamine; reiside korraldamine; kaubavedu; liiklusinfoteenused; Laevade, paatide üürimine, rentimine; sõidukite üürimis-, laenutus- ja rentimisteenused; garaažide rentimine; sõidukite katusepakiraamide üürimine, laenutus; mootorsõidukite rentimine; külmikute üürimine, laenutus, rentimine; ladustuskonteinerite laenutus; ladude üürimine, rentimine; parkimiskohtade üürimine; hobuste üürimine; võidusõiduautode üürimine, rentimine, laenutus; ratastoolide üürimine, rentimine, laenutus; tuukriülikondade üürimine; tuukrikellade üürimine; autode üürimine; veoautode üürimine; tarbijate varustamine elektrivoolu, kütte, gaasi ja veega; elektrienergia jaotamine; jaotamine (energia); veejaotus; veevarustus; elektrivoolu, gaasi ja vee edasisuunamine ja transport; kaupade kättetoimetamine (teelesaatmine) posti teel;meditsiiniline transport; elundite transportimine;tüvirakkude transportimine;vere transportimine vereülekandemeditsiini juhtnööre järgides; elundite transportimine;intensiivraviaparatuuri transportimine;ohtlike ainete transportimine;laborisõidud;proovide transportimine;logistikateenused transpordisektoris meditsiinikaupadega seoses;meditsiinilise kiirkulleri transporditeenused

Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen; ajoneuvojen hinaus, myös tiepalveluna; jätteiden ja kierrätysaineiden poiskuljetus ja varastointi; myyntikojujen, myyntihyllyjen täyttäminen tavaroilla; kuljetustoimintaan liittyvä tiedottaminen; pakettien jakelu; (tavaroiden) toimituspalvelut; sanomalehtien toimittaminen; autonvuokraus; matkustajien kuljetus, erityisesti linja-autoilla ja huvihöyrylaivoilla; matkustajien kuljettaminen; rahtaus; laivojen pelastuspalvelut; jäänsärkeminen; kukkatoimitukset; veneiden vuokraus; matkojen varaus; kuljettajapalvelut; Huolitsijapalvelut, paitsi tavaroiden tullaus muiden puolesta; rahdinvälityspalvelut; vaunukuljetus; kuljetusten välitys; muuttopalvelut; laivavarastointi; tavaroiden säilytys; tavaroiden paketointi; rahdin purkaminen; varastointiin liittyvä tiedotus; moottoriajoneuvokantojen ohjaus elektronisten navigointi- ja paikannuslaitteiden avulla; rahtausasiamiehen palvelut; postilähetysten frankeeraus; kantopalvelut; laivojen irrottaminen karilta; sairaskuljetukset; lähettipalvelut (posti ja tavara); elektronisesti tallennettujen tietojen ja asiakirjojen varastointi (fyysinen); kuluttajista huolehtiminen toimittamalla ja jakamalla sähköenergiaa, kaasua tai vettä; logistiset palvelut kuljetusalalla; luotsaus; lentokuljetus; huonekalujen kuljetuspalvelut; viestien toimittaminen; autojen pysäköinti; raitovaunukuljetukset; kuljetus putkistoja pitkin; matkustajien ohjaus; matkojen varauspalvelut; paikanvaraukset kuljetusta varten; pelastuspalvelut (kuljetus); navigointipalvelut; laivojen välitys; kanavasulkujen käyttäminen; merikuljetuspalvelut; satelliittien käynnistäminen ja pystyttäminen muille; lastauspalvelut; taksikuljetukset; jokikuljetuspalvelut; rautatiekuljetus; lauttaliikenne; kuljetus moottoriajoneuvoilla; proomukuljetukset; rahtikuljetus; venekuljetus; arvopaperien kuljetus; vedenalaiset pelastuspalvelut (pelastustoiminta); kiertoajelut; risteilyjen järjestäminen; kiertomatkojen järjestäminen; rahti (tavarakuljetukset); liikennetiedotuspalvelut; veneiden vuokraus; ajoneuvojen vuokrauspalvelut; autotallien vuokraus; ajoneuvojen kattotelineiden vuokraus; moottoriajoneuvojen vuokraus; kylmätilojen vuokraus; varastokonttien vuokraus; varastorakennusten vuokraus; pysäköintipaikkojen vuokraus; hevosten vuokraus; kilpa-autojen vuokraus; pyörätuolien vuokraus; sukelluspukujen vuokraus; sukelluskellojen vuokraus; linja-autojen vuokraus; trukkien vuokraus; sähkön, lämmön, kaasun tai veden toimittaminen kuluttajille; sähkön jakelu; energianjakelu; vedenjakelu; vedentoimitus; sähkön, kaasun tai veden johtaminen ja kuljetus; Postimyyntitavaroiden toimittaminen;lääketieteelliset kuljetuspalvelut; elinten kuljetus;kantasolujen kuljetus;veren kuljetus verensiirtolääketieteen toimintaohjeiden mukaisesti; elinten kuljetus;tehohoitolaitteiden kuljetus;vaarallisten aineiden kuljetukset;laboratoriokuljetukset;näytteiden kuljetus;lääketieteellisiä tavaroita koskevat logistiset palvelut kuljetusalalla;lääkintäalan pikalähetin kuljetuspalvelut

Szállítás/szállítmányozás; csomagolás és tárolás (áru-); utazási megszervezés; járművek mentése (vontatás); szemét és újrahasznosítható anyagok elszállítása és tárolása; árusító állványok, árusító polcok feltöltése áruval; szállítási/szállítmányozási információ; csomagkézbesítés; terjesztési szolgáltatások (küldés); napilapok terjesztése; autóbérlés; utasok szállítása, különösen autóbusszal és gőzössel; szállítás (utas-); szállítmányozás; hajók mentése; jégtörő szolgáltatások; virágkiszállítás; vízi járművek kölcsönzése; helyfoglalás (utazás); járművezetői szolgáltatások; Szállítási szolgáltatások (kivéve termékek harmadik személkyek részére történő elvámolását); szállítmány brokeri szolgáltatások; fuvarozás szekérrel, talicskával; szállítási ügynöki tevékenység; költöztetési szolgáltatások; hajó- és csónaktárolás; árucikkek tárolása és raktározása; csomagolás (áru-); kargo lerakása; információnyújtás tárolással kapcsolatban; gépjárművek flottavezérlése elektronikus navigációs és helymeghatározó készülékek segítségével; fuvaralkuszi szolgáltatások; postai küldemények bérmentesítése; teherhordás; megfeneklett hajók újraindítása; betegek szállítása mentőautóval; futár szolgáltatások (üzenetek vagy áru); elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása; fogyasztók ellátása elektromos energia, gáz vagy víz szállítása és elosztása révén; Logisztikai szolgáltatások a szállítási szektorban; kalauzolás [hajó/repülő]; légi szállítás; bútorszállítási szolgáltatások; üzenetkézbesítés; autóparkolás; villamosközlekedés; szállítás csővezetéken; utaskísérés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; mentési szolgáltatások (szállítás); navigációs szolgáltatások; hajóügynökség; csatornazsilipek működtetése; tengeri szállítási szolgáltatások; műholdak indítása és kihelyezése mások számára; teheráru berakodása; taxifuvar/taxival végzett szállítás; folyami szállítás; vasúti szállítás; szállítási szolgáltatások vízi úton; autószállítás; Fuvarozás uszállyal; vontatás; vízi járművel történő szállítás; szállítás (érték-); víz alatti mentési szolgáltatások; városnézés (idegenforgalom); szervezés (tengeri körutazás ~); utazási túrák megszervezése; teherszállítás (áruszállítás); közlekedési információs szolgálatok; Vízi járművek kölcsönzése; járműkölcsönzési szolgáltatások; garázs kölcsönzáse; gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; motorjárművek kölcsönzáse; hűtőgép/hűtőkészülék-bérlet/bérbeadás; tárolókonténerek kölcsönzése; bérlet/bérbeadás (raktár ~); parkolóhely-bérlet/bérbeadás; lovak kölcsönzése; versenyautók kölcsönzése; tolószékek kölcsönzése; búvárruhák (nehéz) kölcsönzése; búvárharangok kölcsönzése; gépkocsikölcsönzés; jármuvek kölcsönzése teher szállításra; fogyasztók ellátása elektromos áram, távhő, gáz vagy víz szolgáltatásával; elektromos áram elosztása; energiaelosztás; vízelosztás; vízszolgáltatás; elektromos áram, gáz vagy víz vezetése és szállítása; Csomagküldő szolgáltatás keretében megrendelt áruk kézbesítése (kiszállítása);orvosi szállítás; szervszállítás;őssejt-szállítás;vérszállítás a transzfúziós gyógyászat irányvonalai szerint; szervszállítás;intenzív készülékek szállítása;veszélyes áruk szállítása;laborszállítás;mintaszállítás;logisztikai szolgáltatások a szállítmányozás területén gyógyászati árukra vonatkozóan;gyógyászati gyorsfutár szállítási szolgáltatásai

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi; assistenza in caso di guasti di veicoli (rimorchio); rimozione e deposito di rifiuti e materiali riciclabili; riempimento di prodotti di stand di vendita, scaffali di vendita; informazioni in materia di trasporti; distribuzione di colli; servizi di consegna di merci; distribuzione di giornali; noleggio di automobili; trasporto di passeggeri, in particolare con autobus ed imbarcazioni da diporto; trasporto di viaggiatori; noleggio (di navi); rimorchio di navi; servizi di rompighiaccio; consegna di fiori; noleggio d'imbarcazioni; prenotazione di viaggi; servizi di autisti; Servizi di spedizione (escluso lo sdoganamento di merci per conto terzi); mediazione nel carico; trasporto con carretti; mediazione nel trasporto; servizi di trasloco; deposito di barche; deposito di merci; impacchettatura di merci; scarico di merci; informazioni in materia d'immagazzinamento; guida di flotte d'autoveicoli mediante apparecchi elettronici di navigazione e di localizzazione; servizi d'intermediazione nei trasporti; affrancatura di spedizioni postali; facchinaggio; recupero di navi; servizi di trasporto in ambulanza; messaggeria (corrispondenza o merci); archiviazione (fisica) di dati e documenti memorizzati elettronicamente; rifornimento ad utenti mediante fornitura e distribuzione di energia elettrica, gas o acqua; servizi di logistica nel settore dei trasporti; pilotaggio; trasporto aereo; trasporto di mobili; distribuzione di corrispondenza; servizi di parcheggi; servizi di tram; trasporto in oleodotti; accompagnamento di viaggiatori; servizi di prenotazione di viaggi; prenotazioni per il trasporto; servizi di salvataggio (trasporto); servizi di navigazione; mediazione marittima; manovra delle porte di chiuse; servizi di trasporto marittimo; avvio e arresto di satelliti per conto terzi; stivaggio; servizi di tassì; servizi di trasporto fluviale; trasporto ferroviario; servizi di traghetti; trasporto con autoveicoli; trasporto in chiatta; autotrasporti; trasporto su imbarcazioni; trasporto di valori; recuperi subacquei [servizi di salvataggio]; visite turistiche; organizzazione di crociere; organizzazione di viaggi; carico (trasporto di merci); servizi informazioni sul traffico; noleggio di battelli; servizi di noleggio di veicoli; noleggio di autorimesse; noleggio di portabagagli per veicoli; noleggio di veicoli a motore; noleggio di frigoriferi; noleggio di container di deposito; noleggio di magazzini; affitto di posti macchina; noleggio di cavalli; noleggio di veicoli per corse automobilistiche; noleggio di sedie a rotelle; noleggio di scafandri [pesanti]; noleggio di campane da immersione; noleggio di vetture; noleggio di vagoni; fornitura per i consumatori mediante erogazione di energia elettrica, gas o acqua; distribuzione d'elettricità; distribuzione di energia; distribuzione delle acque; adduzione d'acqua; fornitura e trasporto d'energia elettrica, gas o acqua; Inoltro (distribuzione) di merci;servizi di trasporto sanitari; trasporto di organi;trasporto di cellule staminali;trasporto di sangue in linea con le direttive della medicina trasfusionale; trasporto di organi;trasporto d'apparecchiature per terapie intensive;trasporti di merci pericolose;viaggi tra laboratori;trasporti di campioni o esemplari;servizi di logistica nel settore dei trasporti relativamente a materiale medico;servizi di trasporto forniti da un corriere espresso per materiele o prodotti medici

Transportavimas; prekių pakavimas ir saugojiimas; kelionių rengimas; automobilių nuvilkimas, taip pat kaip techninė pagalba; atliekų ir perdirbamųjų atliekų išvežimas ir sandėliavimas; pardavimo stendų, pardavimo lentynų užpildymas prekėmis; informacija apie vežimą; siuntinių pristatymas; prekių pristatymas; laikraščių platinimas; automobilių nuoma; keleivių vežimas, ypač autobusais ir pramoginiais garlaiviais; keliautojų vežiojimas; frachtavimo paslaugos; laivo gelbėjimas; ledlaužių eksploatavimas; gėlių išdavimas; laivų nuoma; vietų užsakymas (kelionės); vairuotojų paslaugos; Krovinių ekspedijavimas (išskyrus muito apmokėjimą vietoj trečios šalies); krovinių vežimo tarpininkavimo paslaugos; vežimas (vežimėliu); transporto tarpininkavimas; perkraustymo paslaugos; valčių laikymas; prekių laikymo ir sandėliavimo paslaugos; prekių vyniojimas; krovinių iškrovimas; saugojimo informacija; transporto priemonių srauto valdymas elektroniniais navigacijos ir aptikimo prietaisais; krovinių maklerių paslaugos; išankstinis pašto siuntų apmokėjimas; krovinių nešimas; ant seklumos užplaukusių laivų nuėmimas (pakėlimas); Vežimas greitosios pagalbos automobiliais; kurjerių paslaugos (pranešimai arba prekės); elektroniniu būdu išsaugotų duomenų bei dokumentų laikymas (fizinis); vartotojų aprūpinimas, tiekiant ir skirstant elektros energiją, dujas arba vandenį; transporto sektoriui siūlomos logistikos paslaugos; pilotavimas; oro transportas; baldų pervežimo paslaugos; pranešimų pristatymas; automobilių statymas; tramvajų transportas; vamzdynų transportas; keliautojų lydėjimas; kelionių užsakymas; transporto užsakymas; pagalbos operacijos (pervežimas); transportas [gabenimas, pervežimas]; laivų tarpininkavimas; šliuzų paslaugos; jūrų transporto paslaugos; palydovų paleidimas ir demonstravimas tretiesiems asmenims; pakrovimo paslaugos; vežimas taksi; upių transporto paslaugos; pervežimas geležinkeliais; perkrovimo paslaugos; automobilių transportas; Pervežimas krovininiais laivais; (krovinių) vežimas; laivų transportas; vertybių vežimas; povandeninio gelbėjimo paslaugos [gelbėjimas]; ekskursijos (turizmas); kruizinių kelionių rengimas; kelionių rengimas; frachtavimas (prekių vežimas laivais); susisiekimo informacijos paslaugos; Laivų nuoma; transporto priemonių nuomos paslaugos; garažų nuoma; transporto priemonių stogo bagažinių nuoma; motorinių transporto priemonių nuoma; šaldytuvų nuoma; sandėliuojamų konteinerių nuoma; sandėlių nuoma; automobilių stovėjimo vietų nuoma; arklių nuoma; lenktyninių automobilių nuoma; ligonių vežimėlių nuoma; skafandrų nuoma; nardymo svarmenų nuoma; automobilių nuoma; sunkvežimių nuoma; vartotojų aprūpinimas, tiekiant elektros energiją, šilumą, dujas ar vandenį; elektros tiekimas; energijos paskirstymas; vandens paskirstymas; aprūpinimas vandeniu; elektros srovės, dujų ar vandens praleidimas ir vežimas; Prekių pristatymas paštu;medicinos transportas; organų transportavimas;kamieninių ląstelių transportavimas;kraujo transportavimas pagal transfuzinės medicinos direktyvas; organų transportavimas;intensyvios terapijos prietaisų transportavimas;pavojingų krovinių vežimas;laboratorijų išvykos;bandomasis važiavimas;logistikos paslaugos transporto sektoriuje, susijusios su medicinos prekėmis;kurjerių paslaugos vežant skubiąsias medicinos siuntas

Transports; preču iesaiņošana un uzglabāšana; ceļojumu organizēšana; transportlīdzekļu aizvešana, arī tehniskās palīdzības ietvaros; atkritumu un pārstrādājamu vielu aiztransportēšana un glabāšana; preču izvietošana pārdošanas stendos, pārdošanas plauktos; transportēšanas informācija; sūtījumu piegāde; preču piegāde; avīžu piegāde; automobiļu noma; pasažieru pārvadāšana, jo īpaši ar autobusiem un izklaides tvaikoņiem; ceļotāju pārvadāšana; frakta pakalpojumi; kuģu glābšana; ledlaužu darbība; Puķu piegāde; laivu noma; vietu pasūtīšana (ceļojumiem); šoferu pakalpojumi; Ekspeditoru pakalpojumi (izņemot valsts nodevu nomaksāšanau par precēm, kas paredzētas trešai personai); frakta starpniecības pakalpojumi; pārvadāšana; starpniecība pārvadājumu jomā; pārvietošanas pakalpojumi; laivu novietošana noliktavās; preču glabāšanas un uzglabāšanas pakalpojumi; preču iesaiņošana; kravu izkraušana; informācija par uzglabāšanu; automašīnu flotu vadīšanu, izmantojot elektroniskās navigācijas un atrašānās vietas noteikšanas ierīces; fraktēšanas mākleru pakalpojumi; pasta sūtījumu frankēšana; mantu pārnešana; kuģu nocelšana no sēkļa; ambulatorā transporta pakalpojumi; kurjeru pakalpojumi (paziņojumi vai tirdzniecība); (fiziska) elektroniski saglabātu datu un dokumentu uzglabāšana; patērētāju apgāde, piegādājot un sadalot elektroenerģiju, gāzi vai ūdeni; Loģistikas pakalpojumi transporta sektorā; pilotēšana; gaisa transports; mēbeļu transportēšanas paklpojumi; paziņojumu piegāde; automašīnu novietošana stāvvietā; tramvaju transports; transportēšana pa cauruļvadiem; ceļotāju pavadība; ceļojumu rezervēšana; transporta rezervēšana; palīdzības operācijas (transports); ūdens transports (pasažieru un preču pārvadājumi); kuģu starpniecības pakalpojumi; slūžu pakalpojumi; jūras pārvadājumu pakalpojumi; satelītu iedarbināšana un apstādināšana trešajām personām; kraušana; taksometru transports; upju transportēšanas pakalpojumi; transportēšana pa dzelzceļu; pārkraušanas pakalpojumi; autopārvadājumi; Transports ar liellaivām; preču pārvadāšana; laivu transports; vērtslietu pārvadāšana; zemūdens glābšanas dienesti [glābšana]; ievērojamu vietu apskatīšana (tūrisms); jūras braucienu organizēšana; ceļojumu sagatavošana; frakts (preču pārvadāšana); satiksmes informācijas pakalpojumi; Laivu noma; transporta līdzekļu nomas pakalpojumi; garāžu noma; transporta līdzekļu plauktu noma; motorizēto transporta līdzekļu noma; saldētāju noma; uzglabāšanas konteineru noma; noliktavu noma; autostāvvietu noma; zirgu noma; sacīkšu automobiļu noma; braucamkrēsla noma; ūdenslīdēju tērpu noma; gaisa zvanu noma; autonoma; kravas auto noma; patērētāju apgadāšana, piegādājot elektrisko strāvu, gāzi vai ūdeni; elektroenerģijas sadale; enerģijas sadale; ūdens izplatīšana; ūdensapgāde (transportēšana); elektroenerģijas, gāzes vai ūdens vadīšana un transportēšana; Pa pastu pasūtītu preču piegāde;medicīnisks transports; orgānu transportēšana;cilmes šūnu transportēšana;asins transportēšana saskaņā ar asinspārliešanas medicīnas direktīvām; orgānu transportēšana;intensīvās terapijas aparatūras transportēšana;bīstamu preču transportēšana;laboratoriju izbraukumi;paraugu transportēšana;loģistikas pakalpojumi transporta sektorā saistībā ar medicīniskām precēm;medicīnas steidzamā kurjeru transporta pakalpojumi

Trasport; l-ippakkjar u l-ħżin ta' oġġetti; arranġamenti ta' l-ivvjaġġar; rmunkar ta' vetturi, anki fil-kwadru ta' servizzi ta' tiswijiet tal-ħsarat li jinqalgħu fit-triq; trasport u ħażna ta' l-iskart u materjal għar-riċiklaġġ; tpoġġija ta' prodotti fuq xkafef tal-bejgħ, xkafef tal-bejgħ; informazzjoni dwar it-trasport; kunsinna ta' pakketti; il-kunsinna ta' oġġetti; kunsinna ta' gazzetti; kiri ta' karrozzi; trasport ta' passiġġieri, speċjalment b'xarabanks u vapuri għad-divertiment jaħdmu bl-istim; trasport ta' vjaġġaturi; tagħbija ta' merkanzija (distribuzzjoni ta' tagħbijiet fuq vapuri ); salvataġġ għall-vapuri; tħaddim ta' tagħmir għat-tkissir tas-silġ; kunsinna ta' fjuri; kiri ta' dgħajjes; prenotazzjoni ta' siġġijiet (vjaġġar); servizzi ta' xufier; Servizzi ta' kunsinna (ħlief il-ħlas ta' dazju fuq merkanzija għal terzi persuni); servizzi ta' senserija fuq ġarr ta' merkanzija; ġarr; senserija tat-trasport; servizzi ta' tneħħija; il-ħżin ta' dgħajjes; servizzi ta' ħadd u ħżin ta' merkanziji; tgeżwir ta' oġġetti; ħatt ta' tagħbija; informazzjoni fuq il-ħżin; tmexxija ta' flotot ta' vetturi bil-mutur permezz ta' strumenti ta' navigazzjoni u lokalizzazzjoni elettroniċi; servizzi ta' senserija fuq il-merkanzija; ħlas ta' posta; il-ġarr tal-bagalji tal-passiġġieri; tlugħ mill-ġdid (irfigħ) ta' vapuri inkaljati; servizzi ta' trasport bl-ambulanza; servizzi ta' kurrier (messaġġi jew merkanzija); ħażna (fiżika) ta' dejta u dokumenti maħżuna elettronikament; provvista lill-konsumaturi permezz ta' kunsinna u distribuzzjoni ta' enerġija elettrika, gass jew ilma; Servizzi ta' loġistika għas-settur tat-trasport; pilotaġġ; trasport ta' l-ajru; servizzi ta' trasport ta' għamara; kunsinna ta' messaġġi; l-ipparkjar ta' karrozzi; trasport bit-tramm; trasport bil-pajplajn; skorta lill-vjaġġaturi; reżervazzjoni ta' l-ivvjaġġar; riservazzjoni tat-trasport; xogħol ta' għajnuna (ġarr); trasport; senserija fuq vapuri; servizzi ta' għeluq; servizzi ta' trasport marittimu; attivazzjoni ta' satteliti għal terzi persuni; servizzi ta' ippakkjar mingħajr arja; trasport bit-taksi; servizzi tat-trasport bix-xmara; trasport bil-ferroviji; servizzi ta' trasbord; trasport bil-karrozza; Trasport bil-barkuni; ġarr; trasport permezz ta' inġenji tal-baħar; trasport ta' oġġetti ta' valur; servizzi ta' salvataġġ taħt l-ilma; żjarat ta' postijiet (turiżmu); l-arranġament ta' kruċieri; l-arranġament ta' ġiti ta' l-ivvjaġġar; ġarr ta' merkanzija (trasport ta' oġġetti bil-baħar); servizzi ta' informazzjoni dwar it-trasport; Kiri ta' dgħajjes; servizzi ta' kiri ta' vetturi; il-kiri ta' garaxxijiet; il-kiri ta' xkafef ta' fuq is-saqaf ta' vetturi; kiri ta' vetturi bil-mutur; kiri ta' refriġeraturi; kiri ta' kontejners għall-ħażna; kiri ta' mħażen; kiri ta' postijiet għall-ipparkjar; kiri ta' żwiemel; kiri ta' karozzi tat-tlielaq; il-kiri ta' siġġijiet bir-roti; kiri ta' lbiesi ta' l-għaddasa; kiri ta' qniepen ta' l-għadis; kiri ta' vetturi; kiri ta' trakkijiet; provvista lill-konsumatur permezz ta' provvista ta' kurrent elettriku, sħana termali, gass jew ilma; provvista ta' elettriku; distribuzzjoni ta' enerġija; id-distribuzzjoni ta' l-ilma; provvista tal-ilma (trasport); trażmissjoni u trasport ta' kurrent elettriku, gass jew ilma; il-kunsinna ta' oġġetti b'ordni bil-posta;trasport mediku; trasport ta' organi;trasport ta' ċelloli staminali;trasport tad-demm skont ir-regoli mediċi tat-trasfużjoni; trasport ta' organi;trasport ta' strumenti intensivi;trasport ta' prodotti perikolużi;vjaġġi ta' laboratorju;trasport ta' kampjuni;servizzi loġistiċi fis-settur tat-trasport relatati ma' oġġetti mediċi;servizzi tat-trasport ta' messaġġier ekspres fis-settur mediku

Transport; verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie; hulp bij autopech (ook sleepdienst); afvoeren en opslaan van afval- en recyclingstoffen; aanvulling van producten in verkoopstands, verkooprekken; inlichtingen op het gebied van transport; bezorging van pakketten; bezorgdiensten; krantenbezorging; autoverhuur; vervoer van passagiers, met name in autobussen en plezierboten; reizigersvervoer; charterdiensten; bergen van schepen; ijsbrekerdiensten; levering van bloemen; verhuur van boten; plaatsreservering (vervoer); chauffeursdiensten; Verzenddiensten (uitgezonderd de inklaring van goederen voor derden); makelaardij in bevrachting; vervoer per kar; transportmakelaardij; diensten op het gebied van verhuizingen; opslag van boten; opslag van goederen; inpakken van goederen; lossingsdiensten; inlichtingen op het gebied van opslag; wagenparkbesturing van automobielen door middel van elektronische navigatie- en positioneringstoestellen; diensten van een vrachtmakelaar; frankering van postzendingen; kruierswerk; vlottrekken van schepen; vervoer per ambulance; koeriersdiensten (post of goederen); opslag (fysieke -) van elektronisch opgeslagen gegevens en documenten; voorziening van consumenten door levering en distributie van elektrische energie, gas of water; logistieke diensten in de transportsector; loodsdiensten; vervoer door de lucht; transport van meubelen; postbestelling; parkings; tramdiensten; vervoer door pijpleidingen; reizigersbegeleiding; reisreserveringen; transportreserveringen; reddingsdiensten (transport); navigatiediensten; cargadoorsdiensten; sluiswachtersdiensten; diensten op het gebied van vervoer over zee; het starten en uitzetten van satellieten voor derden; cargadoorsdiensten; taxidiensten; binnenscheepvaart; transport per spoor; exploitatie van veerponten; transport per automobiel; vervoer per schuit; vrachtwagenvervoer; vervoer per boot; vervoer van waardepapieren; onderwaterreddingsdiensten [berging]; rondleidingen; organisatie van cruises; het organiseren van rondreizen; vrachtdiensten; verkeersinformatiediensten; verhuur van boten; diensten op het gebied van verhuur van voertuigen; verhuur van garages; verhuur van imperialen; verhuur van automobielen; verhuur van koelapparaten; verhuur van opslagcontainers; verhuur van opslagruimten; verhuur van parkeerplaatsen; verhuur van paarden; verhuur van raceauto's; verhuur van rolstoelen; verhuur van duikerspakken; verhuur van duikersklokken; verhuur van auto's; verhuur van wagons; bevoorrading van verbruikers door levering van elektrische stroom, verwarming, gas of water; elekticiteitsvoorziening; energievoorziening; watervoorziening; watertoevoer; doorgifte en transport van elektrische stroom, gas of water; Levering van postordergoederen;medisch vervoer; orgaantransport;stamceltransport;bloedtransport volgens de richtlijnen van de transfusiegeneeskunde; orgaantransport;transport van instrumenten voor de intensive care;transport van gevaarlijke goederen;ritten voor laboratoria;transport van monsters;logistieke diensten in de transportsector met betrekking tot medische goederen;transportdiensten van een medisch spoedkoerier

Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży; pomoc w przypadku awarii pojazdów (holowanie); odtransportowywanie i magazynowanie surowców wtórnych; uzupełnianie towaru na stoiskach sprzedażowych i półkach sprzedażowych; informacja transportowa; dostarczanie przesyłek; dostarczanie towarów [zaopatrzenie]; dystrybucja gazet; wypożyczanie samochodów; przewóz pasażerów, zwłaszcza autobusami oraz wycieczkowymi statkami parowymi; transport podróżnych; czarterowanie; ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe]; usługi łamania lodu; dostawa kwiatów; wynajmowanie statków; rezerwacja miejsc (podróż); usługi szoferskie; Usługi spedycyjne (za wyjątkiem clenia towarów dla osób trzecich); usługi maklerstwa frachtowego; przewożenie ładunków; pośrednictwo transportowe; obsługa przeprowadzek; cumowanie statków; usługi składowania oraz magazynowania towarów; pakowanie towarów; rozładunek towarów; informacja o magazynowaniu; sterowanie taborem pojazdów za pomocą elektronicznych urządzeń nawigacyjnych i lokalizacyjnych; usługi maklera przewozowego; frankowanie przesyłek pocztowych; przenoszenie, przewóz bagaży; ratownictwo okrętowe; transport sanitamy; usługi kurierskie (wiadomości lub towary); magazynowanie (fizyczne) elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów; zaopatrzenie odbiorców przez dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, gazu lub wody; usługi logistyczne także w sektorze transportowym; pilotaż; transport lotniczy; usługi w zakresie transportu mebli; przesyłanie wiadomości; parkowanie samochodów; transport tramwajem; transport rurociągowy; osoby towarzyszgce podróznym (uslugi -); rezerwowanie miejsc na wycieczki; transport (rezerwacja -); akcje ratunkowe [transport]; usługi nawigacji; maklerstwo okrętowe; obsługa śluz; usługi transportu morskiego; wystrzeliwanie i wysyłanie satelitów na życzenie osób trzecich; usługi rozmieszczania ładunku; usługi taksówkarskie; transport rzeczny; transport kolejowy; usługi przeładunkowe; transport samochodowy; Transport barkami; przewóz samochodami ciężarowymi; statkami (transport -); transport kosztowności; ratownictwo podwodne [ratowanie]; zwiedzanie (turystyka); organizowanie rejsów; organizowanie wycieczek turystycznych; przewóz towarów drogą morską; usługi informacji komunikacyjnej; Wynajmowanie statków; usługi wynajmu pojazdów; wynajmowanie garaży; wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe; wypożyczanie pojazdów mechanicznych; wypożyczanie lodówek; wypożyczanie kontenerów magazynowych; wynajmowanie magazynów; wynajem miejsc parkingowych; wynajmowanie koni; wypożyczanie samochodów wyścigowych; wypozyczanie foteli na kolkach; wypożyczanie skafandrów do nurkowania; wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony]; wypożyczanie pojazdów; wynajem ciężarówek; zaopatrzenie odbiorców w drodze dostaw energii elektrycznej, ciepła do ogrzewania, gazu lub wody; dystrybucja prądu elektrycznego; dystrybucja energii; dystrybucja wody; woda (zaopatrywanie w -); przewodzenie i transport energii elektrycznej, gazu lub wody; doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej;transport medyczny; transport organów;transport komórek;transport krwi według wytycznych medycyny w zakresie transfuzji; transport organów;transport urządzeń do intensywnej terapii;transport substancji niebezpiecznych;transport laboratoryjny;transport próbek;usługi logistyczne w sektorze transportu odnośnie do wyrobów medycznych;usługi kurierskie dla sektora medycznego

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; reboque de veículos, também na área de assistência em caso de avaria; recolha e armazenamento de materiais residuais e de reciclagem; reposição de mercadorias em stands de venda, expositores de venda; informações sobre transporte; entrega de encomendas; serviço de entregas (mercadorias); distribuição de jornais; aluguer de automóveis; transporte de passageiros, em especial em autocarros e embarcações de recreio; transporte de passageiros (viajantes); serviços de fretamento; salvamento de navios; serviços de quebra-gelo; serviços de entrega de flores; Aluguer de barcos; reserva de lugares (transportes); serviços de motoristas; Serviços transitários (excepto de declaração alfandegária de mercadorias para terceiros); serviços de transitários; transporte em charretes; corretagem de transportes; serviços de mudanças; depósito de barcos; depósito de mercadorias; empacotamento de mercadorias; descarga de carga; informações sobre armazenamento, depósito; gestão de frotas de veículos automóveis através de aparelhos electrónicos de localização e navegação; serviços prestados por empresas de transporte de carga; franquia de encomendas postais; transporte de mercadorias; desencalhe de navios; serviços de transporte em ambulância; serviços de correio (mensagens ou mercadorias); armazenamento (físico) de dados e documentos armazenados electronicamente; abastecimento de consumidores através do fornecimento e distribuição de energia eléctrica, gás ou água; serviços de logística no sector dos transportes; pilotagem; transportes aéreos; serviços de transporte de mobílias; distribuição de correio; serviços de parques de estacionamento; serviços de tranvias; transporte por oleoduto; acompanhamento de passageiros (viajantes); reservas para viagens; reservas de transporte; serviços de salvamento (transporte); serviços de navegação; corretagem de navios; accionamento de comportas de eclusas; serviços de transporte marítimo; lançar e largar satélites para terceiros; serviços de estiva; serviços de táxis; serviços de transporte fluvial; transportes por caminho de ferro; exploração de veículos de transbordo; transporte em veículos automóveis; transportes por lanchões; reboque; transporte por barco; transporte de valores; serviços de salvamento subaquático [serviços de salvamento]; visitas turísticas; organização de cruzeiros; organização de viagens; frete (transporte de mercadorias); prestação de informações de trânsito; aluguer de barcos; serviços de aluguer de veículos; arrendamento de garagens; aluguer de galerias para veículos; aluguer de veículos automóveis; aluguer de frigoríficos; aluguer de contentores de entreposto; aluguer de armazéns; arrendamento de lugares de estacionamento; aluguer de cavalos; aluguer de automóveis de corrida; aluguer de cadeiras de rodas; aluguer de fatos de mergulhador; aluguer de sinos de mergulhador; aluguer de carros; aluguer de vagões; abastecimento de consumidores mediante o fornecimento de energia eléctrica, calor para fins de aquecimento, gás ou água; distribuição de electricidade; distribuição de energia; distribuição de água; adução de água; condução e transporte de energia eléctrica, calor, gás ou água; Expedição (entrega) de mercadorias encomendadas por catálogo;serviços de transporte médico; transporte de órgãos;transporte de células estaminais;transporte de sangue de acordo com os critérios estabelecidos nas directivas relativas à medicina de transfusão; transporte de órgãos;transporte de equipamento de unidades de cuidados intensivos;transporte de substâncias perigosas;viagens de laboratórios;transporte de amostras;serviços de logística no sector dos transportes relacionados com produtos medicinais;serviços de transporte expresso de produtos medicinais

Transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizarea de călătorii; ridicare de vehicule, si in cadrul serviciilor de asistenta in caz de pana la vehicule; transport si depozitare a deseurilor si a materialelor pentru reciclat; aprovizionarea standurilor comerciale, a rafturilor comerciale; informaţii în domeniul transportului; distribuire de colete; distribuire de produse; ducerea (distribuire) de ziare; închiriere de maşini; transportul de pasageri, in special cu autobuze si vapoare pentru divertisment; transport de călători; navlosire (servicii de intermediere incarcaturi navale); ranfluare de nave; exploatarea de spargatoare de gheata; livrarea de flori; inchiriere de barci; rezervare de locuri (transport); servicii de şoferi; servicii de expediere (cu exceptia vamuirii de bunuri pentru terti); servicii de curtaj de navlu; carting; brokeraj de transport; servicii de mutări; antrepozitare de vapoare; servicii de depozitare de marfuri; împachetare de mărfuri; descărcare de marfă; depozitare (distributie informatii); gestionarea unei flote de vehicule prin aparate electronice de navigare si localizare; intermedieri de transporturi; timbrare de expedieri postale; transport cu hamali; ranfluare (reconditionare) de nave naufragiate; transport ambulanta; servicii de mesagerie (corespondenţă sau mărfuri); depozitarea (fizica) de date si documente memorate electronic; furnizare catre consumatori prin livrare si distribuire de energie electrica, gaz sau apa; servicii de logistica in domeniul transporturilor; pilotaj; transporturi aeriene; transport de mobila; distribuire de corespondenţă; servicii de parcare; transport de persoane cu tramvaie; transport prin conducte; insotirea de calatori; rezervari pentru calatorii; rezervarea transportului; servicii de salvare (transport); transport; curtaj de navlu; servicii de ecluza; servicii de transport maritim; pornirea si pozitionarea de sateliti pentru terti; servicii de incarcare; servicii de taxiuri; transport naval intern; transport cu trenul; servicii de transbordare; transport cu automobile; transport cu barja; remorcare; transport naval; transport pazit de valori; servicii de salvare subacvatice [salvare]; vizite la obiective turistice (turism); organizare de croaziere; organizare de excursii; navlosire (transport de mărfuri); servicii de informatii trafic; Inchiriere de barci; servicii de închiriere de vehicule; închiriere de garaje; inchiriere de portbagaje pentru vehicule; închiriere de autovehicule; închiriere de frigidere; inchiriere de containere de depozitare; închiriere de depozite; închiriere de locuri de parcare; inchiriere de cai; inchiriere de vehicule de raliu; inchiriere de scaune cu rotile; inchiriere de combinezoane de scufundat; inchiriere de clopote de scufundare; inchiriere de care; inchiriere de camioane; alimentarea consumatorilor prin furnizarea de curent electric, agent termic, gaz sau apa; distributie de electricitate; distribuire de energie; distribuirea de apa; alimentare cu apa (transport); distribuirea si transportul de curent electric, gaz sau apa; livrare de marfuri cu comanda prin posta;transporturi medicale; transport de organe;transport de celule stem;transport de sânge conform regulamentelor din medicina transfuzională; transport de organe;transport de aparatură de terapie intensivă;transporturi de materiale periculoase;transporturi de laborator;transport de probe;servicii logistice în sectorul transporturilor, cu privire la produse medicale;servicii de transport ale unui curier medical expres

Doprava; balenie a uskladnenie tovaru; dojednanie/organizácia cesty; odťahovanie vozidiel, aj v rámci pomoci pri nehodách; odvoz a skladovanie odpadu a recyklovateľných látok; dopĺňanie tovarov predajných stánkov, predajných regálov; informácie o doprave; doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; doručovanie novín a časopisov; prenájom automobilu; preprava pasažierov, predovšetkým s autobusmi, zábavnými parníkmi; preprava cestujúcich; prenájom dopravných prostriedkov; záchrana lodí; lámanie ladu; doručovanie kvetov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); rezervácia miesteniek (na cestovanie); šoférske služby; Špedičné služby (okrem preclievania tovaru pre tretie osoby a firmy); prepravné maklérske služby; dovoz, doprava; sprostredkovanie prepravy; sťahovacie služby; uskladňovanie plavidiel [člnov, lodí]; služby pre uloženie a uskladnenie tovaru; balenie tovaru; vyloženie nákladu; informácie o uskladnení; riadenie dopravy motorových vozidiel pomocou elektronických navigačných a polohovacích systémov; prepravné maklérske služby; frankovanie poštových zásielok; nosenie batožín; lode (uvolnovanie uviaznutých-); služby v oblasti prevozu sanitkou; kuriérske služby (oznámenia alebo obchodné); skladovanie (fyzické) elektronicky uložených údajov, ako aj dokumentov; Zásobovanie spotrebiteľov dodávaním a rozvodom elektrickej energie, plynu alebo vody; Logistické služby v sektore prepravy; pilotovanie; letecká doprava; služby sťahovania a prepravy nábytku; kuriérske služby; parkovanie automobilov; elektricky (preprava -); doprava potrubím; sprevádzanie turistov; cestovné rezervácie; doprava (rezervácia -); poskytovanie pomoci pri doprave; Plavebné služby (preprava osôb a tovaru); lodné maklérstvo; obsluhovanie prieplavových vrát; morské prepravné služby; štartovanie a vysadzovanie satelitov pre tretie subjekty; služby pre nakladanie lodí; taxi služba; riečna doprava; železničná preprava; služby pre naloženie z lode na loď; automobilová doprava; Dopravovanie vlečnými člnmi; nákladná doprava; lodná preprava; preprava cenností; potápačské záchranné služby (vyprosťovanie); turistické prehliadky (cestovný ruch); organizovanie okružných výletov; organizovanie ciest; nákladná preprava (preprava tovaru); dopravné informačné služby; "prenajímanie plavidiel [člnov, lodí]"; prenájom automobilov; prenájom garáží; požičiavanie nosičov na autá; prenájom motorových vozidiel; prenájom mraziacich zariadení; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom skladísk; prenájom miesta na parkovanie; prenájom koní; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom pojazdných kresiel; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom potápačských zvonov; prenájom automobilu; prenájom nákladných voznov; zásobovanie spotrebiteľov pomocou dodávania elektrickej energie, vykurovacieho tepla, plynu alebo vody; rozvod elektriny; distribúcia energie; voda (rozvod -); voda (zásobovanie -); prevádzanie a preprava elektrického prúdu, vykurovacieho tepla, plynu alebo vody; distribúcia tovaru na dobierku;lekárska preprava; transport orgánov;transport zberných buniek;transport krvi podľa smerníc transfúznej medicíny; transport orgánov;transport intenzívnych prístrojov;transport nebezpečných tovarov;laboratorné jazdy;transport vzoriek;logistické služby v oblasti prepravy týkajúce sa medicínskych tovarov;transportné služby medicínskeho rýchleho kuriéra

Transport; pakiranje in shranjevanje/skladiščenje blaga; organizacija potovanj; vleka vozil, tudi v okvirju službe za okvare na cesti; odvoz in skladiščenje odpadkov in snovi za reciklažo; polnjenje prodajnih stojnic, prodajnih polic z izdelki; informacije o transportu; dostava paketov; dostava blaga; dostava časopisov; dajanje avtomobilov v najem; potniški prevoz, predvsem z avtobusi in izletniškimi parniki; potniški prevoz; natovarjanje ladij; reševanje ladij; lomljenje ledu; dostava rož; izposoja čolnov; rezervacije sedežev (potovanja); šoferske storitve; špedicijske storitve (razen carinjenja blaga za tretje osebe); storitve tovornega posredovanja; prevozništvo; posredništvo transportnih storitev; selitvene storitve; skladiščenje čolnov; shranjevanje blaga; zavijanje blaga; razkladanje tovora; informacije o skladiščenju; krmiljenje flot motornih vozil s sredstvi elektronskih navigacijskih naprav in lokatorjev; tovorne posredniške storitve; frankiranje poštnih pošiljk; nošenje (predmetov); dvigovanje potopljenih ladij; storitve transporta z reševalnim vozilom; kurirske storitve (sporočila ali blago); skladiščenje (fizično skladiščenje) elektronsko shranjenih podatkov in dokumentov; oskrba potrošnikov s pomočjo dobave in distribucije električne energije, plina ali vode; logistične storitve na transportnem sektorju; pilotiranje; zračni transport; storitve prevoza pohištva; dostava sporočil; parkiranje vozil; tramvajski transport; cevovodni transport; spremljanje potnikov; potovalne rezervacije; transportne rezervacije; reševalna služba za transportna sredstva; navigacijske storitve; ladijsko posredništvo; sistem delovanja vodnih zapornic; pomorske transportne storitve; zagon in spuščanje satelitev za tretje osebe; storitve natovarjanja; prevoz s taksijem; rečni transport; železniški transport; storitve odpremljanja pošiljk; avtomobilski transport; Rečni tovorni transport; transport s tovornimi vozili; ladijski transport; transport dragocenosti; službe za podvodno reševanje [reševanje]; turistični ogledi (turizem); prirejanje križarjenj; priprava potovalnih izletov; špedicija (odprema blaga); storitve prometnih informacij; Izposoja čolnov; storitve izposoje vozil; najem garaž; izposoja strešnih prtljažnikov (za vozila); najem motornih vozil; oddajanje hladilnih prostorov v najem; izposoja skladiščnih kontejnerjev; oddajanje skladišč v najem; oddajanje parkirnih prostorov v najem; izposoja konjev; oddajanje v najem dirkalnih avtomobilov; oddajanje v najem invalidskih vozičkov; izposoja potapljaških oblek; izposoja potapljaških zvonov; izposoja avtomobilov; izposoja tovornih vozil; oskrba potrošnikov z električno energijo, grelno toploto, plinom ali vodo; distribucija elektrike; distribucija energije; distribucija vode; oskrba z vodo; prevajanje in transport električne energije, plina ali vode; dostava blaga po pošti;medicinski prevoz; transport organov;transport izvornih celic;transport krvi po smernicah transfuzijske medicine; transport organov;transport intenzivnih naprav;transport nevarnih snovi;laboratorijski prevozi;transport vzorcev;logistične storitve na področju transportnega sektorja za medicinsko blago;prevozne storitve medicinskega ekspesnega kurirja

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; bogsering av fordon, även som bärgningshjälp; bortförsel och lagring av avfall och återvinningsmaterial; påfyllning av varor i försäljningsstånd, försäljningshyllor; information avseende transporter; paketleverans; leveranstjänster (varor); distribution av tidningar; biluthyrning; befordran av passagerare, speciellt med bussar och nöjesångbåtar; transport av resenärer; chartertjänster; bärgning av skepp; isbrytning; blomleverans; båtuthyrning; platsbokning för resor; chaufförstjänster; Spedition (ej förtullning av varor för andras räkning); fraktmäkleritjänster; vagnfrakter; transportmäkleri; flyttningstjänster; upplåtande av förvaringsplats för båtar; varumagasinering: godsmagasinering; paketering av varor; lossning av last; information avseende förvaring; flottstyrning av motorfordon med hjälp av elektroniska navigations- och positioneringsanordningar; fraktmäklartjänster; frankering av postförsändelser; forsling av bagage; flottagning av fartyg; ambulanstjänster; kurirtjänster (meddelanden eller varor); lagring (fysisk) av elektroniskt lagrad data och dokument; försörjning av konsumenter genom leverans och distribution av elektrisk energi, gas eller vatten; logistiktjänster inom transportsektorn; lotsning; lufttransporter; möbeltransporttjänster; utbärning av meddelanden; bilparkering; spårvagnstransport; transport via pipelines; reseledning; bokning av resor; bokning av transporter; räddningstjänster (transport); transporttjänster; skeppsmäkleri; slussdrift; sjötransporter; start och uppskjutning av satelliter för tredje man; stuvningstjänster; taxitransport; flodtransport; järnvägstransport; färjedrift; biltransport; pråmtransport; åkerier; båttransport; värdetransport; undervattensbärgning [bärgning]; sightseeing; arrangerande av kryssningar; anordnande av rundresor; frakt av gods; trafikinformationstjänster; båtuthyrning; fordonsuthyrning; uthyrning av garage; uthyrning av takräcken för bilar; motorfordonsuthyrning; uthyrning av kylskåp; uthyrning av förvaringscontainrar; uthyrning av lagerlokaler; uthyrning av parkeringsplatser; uthyrning av hästar; uthyrning av bilar för motorrace; uthyrning av rullstolar; uthyrning av dykardräkter; uthyrning av dykarklockor; uthyrning av långfärdsbussar; uthyrning av lastbilar; försörjning av konsumenter genom leverans av elektrisk ström, värme, gas eller vatten; eldistribution; energidistribution; vattendistribution; vattenförsörjning; distribution och transport av elektrisk ström, gas eller vatten; Tillhandahållande (leverans) av postordervaror;medicinsk transport; organtransport;stammcelltransport;blodtransport enligt riktlinjer för transfusionsmedicin; organtransport;transport av intensivapparater;transporter av farligt gods;laboratorietransporter;provtransporter;logistiktjänster inom transportsektorn avseende medicinska varor;transporttjänster tillhandahållna av en medicinsk snabbkurir

43
Poskytování potravin a nápojů; dočasné ubytování; barové služby; kempy (provozování-); prázdninové tábory (ubytování); provozování hotelů; motely; Provozování center pro záchyt zvířat; externí zásobování; denní školky; penziony; hotelové rezervace; rezervace penzionů; turistické noclehárny; pronájem přechodného ubytování; pronajímání židlí, stolů, prostírání, nápojového skla; pronájem přenosných staveb, zařazený do třídy 43; pronajímání jednacích místností; půjčování stanů; stravování hostů v kavárnách; stravování hostů v jídelnách; stravování hostů v kantýnách; restaurace (služby); restaurace s rychlou a stálou obsluhou, bufety; samoobslužné restaurace; rezervace ubytování; poskytování hotelového ubytování.

Services de restauration (alimentation); services d' hébergement; services de bars; exploitation de terrain de camping; services de camps de vacances (hébergement); exploitation d'hôtels; motels; Exploitation de centres d'accueil pour animaux; restauration; pouponnières; pensions; réservations d'hôtels; réservation de pensions; maisons de vacances; location de logements temporaires; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres; location de constructions transportables, compris dans la classe 43; location de salles de réunions; Location de tentes; cafés-restaurants; cafétérias; services de cantines; services de restaurants; restaurants à service rapide et permanents, snack-bars; restaurants libre-service; réservation de logements; agences de logement (hôtels, pensions).

Services for providing of food and drink; temporary accommodation; bars; providing campsite facilities; holiday camp services (accommodation); operating hotels; motels; Running of animal care centres; outside catering; day-nurseries; boarding houses; hotel reservations; boarding house bookings; tourist homes; rental of temporary accommodation; renting of chairs, tables, table linen, glasses; rental of transportable buildings, included in class 43; rental of meeting rooms; Rental of tents; cafés; cafeterias; canteens; restaurant services; snack bars; self service restaurants; accommodation reservations; providing hotel accommodation.

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Betrieb einer Bar; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Feriencamps (Beherbergung); Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Betrieb von Tierheimen; Catering; Dienstleistungen einer Kinderkrippe; Dienstleistungen von Pensionen; Hotelreservierung; Reservierung von Pensionsunterkünften; Vermietung von Ferienhäusern; Vermietung von Gästezimmern; Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Vermietung von transportablen Bauten , soweit in Klasse 43 enthalten; Vermietung von Versammlungsräumen; Vermietung von Zelten; Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Kantinen; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Zimmerreservierung; Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)

Ресторантьорство; временно настаняване; обслужване на бар; използване на къмпингов терен; услуги свързани с ваканционен лагер (настаняване); управление на хотели; мотели; Експлоатиране на (центрове за) отглеждане на животни; продоволствие на храна/катеринг; детски ясли; пансиони; хотелски резервации; резервиране на пансиони; туристически домове; отдаване под наем на помещения за временно настаняване; отдаване под наем на столове, маси, покривки за маси, чаши; отдаване под наем на преносими постройки, доколкото са включени в клас 43; даване под наем на стаи за провеждане на срещи; отдаване под наем на палатки; хранене на гости в кафенета; ресторанти на самообслужване; столове; Ресторантьорски услуги; услуги на ресторанти за бързо хранене (снек барове); ресторанти на самообслужване; резервации на стаи; осигуряване на хотелско настаняване.

Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; midlertidig indkvartering; barer; drift af campingpladser; indlogering i ferielejre; hotelvirksomhed; moteller; Drift af dyrehjem; catering; vuggestuer; pensioner; hotelreservationer; reservation af værelser på pensionater; feriehjem; udlejning af midlertidige boliger; udlejning af stole, borde, bordlinned, glas; udlejning af transportable bygninger, indeholdt i klasse 43; udlejning af mødelokaler; Udlejning af telte; caféer; cafeterier; kantiner; restaurationsvirksomhed; fastfoodrestauranter (snackbarer); selvbetjeningsrestauranter; reservation af værelser; værelsesudlejningskontorer (hoteller, pensionater).

Υπηρεσίες εστίασης (παροχή διατροφής)· υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης· υπηρεσίες μπαρ· εκμετάλλευση χώρων κατασκήνωσης· υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών (κατάλυση)· λειτουργία ξενοδοχείων· ξενοδοχεία για αυτοκινητιστές (μοτέλ)· Εκμετάλλευση (κέντρων) υποδοχής ζώων· παροχή φαγητού σε εξωτερικούς χώρους· βρεφοκομεία· υπηρεσίες μικρών ξενοδοχείων (πανσιόν)· ξενοδοχειακές κρατήσεις· κρατήσεις δωματίων σε πανσιόν· οίκοι διακοπών· εκμίσθωση προσωρινού καταλύματος· εκμίσθωση καρεκλών, τραπεζιών, λευκών ειδών για το τραπέζι και ποτηριών· εκμίσθωση λυόμενων κατασκευών, υπηρεσίες περιλαμβανόμενες στην κλάση 43· εκμίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων· εκμίσθωση αντίσκηνων· καφεστιατόρια· καφετέριες· κυλικεία· υπηρεσίες εστιατορίου· εστιατόρια για ελαφρά γεύματα (σνακ-μπαρ)· εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης· κρατήσεις καταλύματος· μεσιτεία δωματίων (ξενοδοχεία, πανσιόν).

Servicios de restauración (alimentación); servicios de alojamiento de huéspedes; servicios de bares; explotación de terrenos de camping; servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); explotación de hoteles; moteles; Explotación de un (centro) de acogida de animales; aprovisionamiento (abastecimiento) de comidas; guarderías infantiles; pensiones; reservas de hoteles; reserva de pensiones; casas de vacaciones; alquiler de alojamientos temporales; alquiler de sillas, mesas, ropa de mesa y vasos; alquiler de construcciones transportables, comprendidos en la clase 43; alquiler de salas de reunión; Alquiler de tiendas de campaña; cafés-restaurantes; cafeterías; servicios de cantinas; servicios de restaurante; servicios de restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar); restauración (alimentación) en restaurantes de autoservicio; reserva de alojamiento; agencias de alojamiento (hoteles, pensiones).

Söökide ja jookide pakkumine; lühiajaline majutus; baariteenused; laagriplatsiteenused; puhkelaagriteenused (majutus); hotellide pidamine; motellid; Loomavarjupaikade käitamine; väliürituste toitlustus; lapsehoidjad; kostikohad, pansionaadid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; matkakodud, turismibaasid; ajutise majutuse pakkumine; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine; teisaldatavate ehitiste üürimine, mis kuulub klassi 43; koosolekuruumide üürimine, rentimine; telkide üürimine, rentimine, laenutus; kohvikuteenused; selvekohvikud; asutuste sööklad; restoraniteenused; kiirtoidurestoranid ja ööpäevaringsed kiirtoidurestoranid, toidubaarid; selverestoranid; majutuskohtade broneerimine; hotellimajutus.

Ravitsemispalvelut; majoituspalvelut; baaripalvelut; leirintäaluetoiminnan harjoittaminen; lomaleiripalvelut (majoitus); hotellitoiminta; motellit; Eläinten vastaanottoon (vastaanottokeskuksiin) liittyvä toiminta; ateriapalvelut; lastenseimet; täysihoitolat; hotellivaraukset; täysihoitolavaraukset; loma-asunnot; tilapäismajoituksen vuokraus; tuolien, pöytien, pöytätekstiilien ja lasien vuokraus; siirrettävien rakennusten vuokraus, luokassa 43; kokoushuoneiden vuokraus; Telttojen vuokraus; kahvila-ravintolat; kahvilat; ruokalat; ravintolapalvelut; pikaruokalat ja pikaruokakioskit; itsepalveluravintolat; majoitusvaraukset; huoneiden välitys (hotellit, täysihoitolat).

Étel és ital szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szállás; bárban nyújtott szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; üdülőtelepen nyújtott szolgáltatások (szállásadás); szállodai szolgáltatások; motelek; Állatbefogó(központok) üzemeltetése; külső (házon kívüli) étkeztetés; óvodák; panziók; szállodai szobafoglalás; helyfoglalás panziókban; turistaházak; bérlet/bérbeadás (ideiglenes/átmeneti szállás ~); székek, asztalok, asztalneműk, poharak kölcsönzése; hordozható épületek bérbeadása, amennyiben a 43. osztályba tartoznak; bérlet/bérbeadás (tárgyalóterem ~); sátrak kölcsönzése; kávéházak; vendéglátás kávézókban; vendégek ellátása étkezdékben; éttermi szolgáltatás; gyorséttermek és állandó éttermek, snack-bar-ok; önkiszolgáló éttermek; szállásfoglalás; szállodai szállásbiztosítás.

Ristorazione (alimentazione); servizi d'alloggiamento clienti; servizi di bar; gestione d'aree per campeggio; servizi di campi di vacanze (alloggio); gestione d'alberghi; motel; Gestione di centri di raccolta dt animali; catering; asili nido; pensioni; prenotazioni d'alberghi; prenotazione di pensioni; case per vacanze; locazione d'alloggi temporanei; noleggio di sedie, tavoli, biancheria da tavolo, bicchieri; noleggio di costruzioni trasportabili, compresi nella classe 43; affitto di sale riunioni; Noleggio di tende da campeggio; bar-ristoranti; caffetterie; mense; servizi di ristorante; snack-bar; ristoranti self-service; prenotazione di abitazioni; agenzie per alloggi (alberghi, pensioni).

Maisto ir gėrimų tiekimas; laikinas apgyvendinimas; barų paslaugos; stovyklaviečių paslaugos; poilsio stovyklų paslaugos (apgyvendinimas); viešbučių paslaugos; moteliai; Gyvūnų priežiūros (centrų) veiklos vykdymas; maitinimas lauke; vaikų darželiai; pensionai; viešbučių rezervavimas; nakvynės namų rezervavimo paslaugos; turistinės bazės; laikino būsto [patalpų] nuoma; kėdžių, stalų, staltiesių, stiklinių nuoma; kilnojamųjų statinių nuoma, priskirta 43 klasei; posėdžių patalpų nuoma; Palapinių nuoma; kavinių paslaugos; kavos barai; valgyklos; restoranų paslaugos; greito maitinimo restoranai, užkandinės; savitarnos restoranai; būsto rezervavimas; apgyvendinimo viešbutyje paslaugos.

Nodrošināšana ar pārtiku un dzērieniem; viesu izmitināšana; bāru pakalpojumi; nodrošināšana ar tūristu nometņu vietām; brīvdienu nometņu pakalpojumi (apmešanās vietas); viesnīcu pakalpojumi; moteļu pakalpojumi; Dzīvnieku patversmju (centru) izmantošana; ārpustelpu ēdināšanas pakalpojumi; mazbērnu novietņu pakalpojumi; pansijas; viesnīcu pasūtīšana; pansiju rezervācija; tūristu mītņu pakalpojumi; pagaidu naktsmītņu noma; krēslu, galdu, galda veļas, glāžu noma; pārvietojamu ēku iznomāšana, kas iekļautas 43. klasē; sapulču telpu noma; telšu noma; viesu apkalpošana kafejnīcās; kafetērijas; ēdnīcas; restorānu pakalpojumi; ātrās apkalpošanas restorāni (bufetes); pašapkalpošanās restorāni; mājvietu rezervēšana; viesnīcu numuru nodrošināšana.

Il-provvista ta' ikel u xorb; akkomodazzjoni temporanja; servizzi ta' bar; il-provvista ta' sit g?all-ikkampjar; servizzi ta' kampijiet tal-vaganzi (akkomodazzjoni); servizzi ta' lukanda; motels; l-utilizzazzjoni ta' riċeviment ta' annimali (ċentri); forniment ta' ikel fuq barra; skejjel ta' matul il-ġurnata għat-tfal żgħar; pensjonijiet; riservazzjonijiet f'lukanda; ibbukkjar ta' l-alloġġi bl-ikel; djar għat-turisti; il-kiri ta' akkomodazzjoni temporanja; il-kiri ta' siġġijiet, mwejjed, bjankerija tal-mejda, tazzi; il-kiri ta' bini mobbli, inkluż fil-klassi 43; il-kiri ta' kmamar għal-laqgħat; Kiri ta' tined; servizzi ta' kafetterija; kafetteriji; kantinijiet; servizzi ta' restorant; restoranti li joffru ikel ta' malajr il-ħin kollu, (snack-bars); servizzi ta' restorant fejn wieħed jinqeda waħdu; riservazzjonijiet ta' l-akkomodazzjoni; il-provvista ta' akkomodazzjoni f'lukanda.

Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten met betrekking tot tijdelijke huisvesting; bars; exploitatie van kampeerterrein; dienstverlening met betrekking tot vakantiekampen (huisvesting); beheer van hotels; motels; Exploitatie van dierenopvang(centra); catering; peuterdagverblijven; pensions; hotelreserveringen; pensionreservering; vakantiehuizen; verhuur van tijdelijke huisvesting; verhuur van stoelen, tafels, tafellinnen, glazen; verhuur van verplaatsbare constructies, begrepen in klasse 43; verhuur van vergaderruimten; Verhuur van tenten; café-restaurants; cafetaria's; catering in kantines; restaurantdiensten; snackbars; zelfbedieningsrestaurants; reservering van accommodatie; bureaus voor het verstrekken van logies (hotels, pensions).

Aprowizacja w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie; usługi barowe; eksploatacja terenow kempingowych; usługi obozów wakacyjnych (zakwaterowanie); hotele; motele; Zarządzanie (ośrodkami) opieki nad zwierzętami; gastronomiczna obsługa imprez; żłobki dla dzieci; pensjonaty; rezerwacje hotelowe; rezerwacja miejsc w pensjonatach; domy turystyczne; wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy; wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej; wynajem budynków przenośnych, o ile ujęte w klasie 43; wynajmowanie sal na posiedzenia; wypożyczanie namiotów; żywienie gości w kawiarniach; żywienie gości w kafeteriach; stołówki; usługi restauracyjne; bary szybkiej obsługi i całodobowe, snack-bary; restauracje samoobsługowe; rezerwacja zakwaterowania; zakwaterowanie w hotelach.

Serviços para fornecimento de comida e bebida; serviços de alojamento temporário; serviços de bares; exploração de terrenos de acampamento; serviços de campos de férias (alojamento); exploração de hotéis; motéis; Exploração de centros de acolhimento de animais; serviços de alimentação por contrato; berçários; pensões; reservas de hotéis; reserva de pensões; casas de férias; arrendamento de alojamento temporário; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e copos; aluguer de construções transportáveis, compreendido na classe 43; arrendamento de salas de reunião; Aluguer de tendas; cafés-restaurantes; cafeterias; fornecimento de refeições em cantinas através de catering; serviços de restaurante; restaurantes de serviço rápido e permanente (snack-bar); restaurantes self-service; reservas de alojamentos; agências de alojamento (hotéis, pensões).

Furnizarea de alimente si bauturi; cazarea temporara; servicii ale barurilor; exploatarea terenului de camping; servicii de campusuri de vacanta (cazare); management hotelier; moteluri; Exploatare de adaposturi pentru animale (centre); aprovizionare; leagane de copii; pensiuni; rezervari de hoteluri; rezervari de locuri de cazare in pensiuni; case de vacanta; inchiriere de locuinte temporare; inchiriere de scaune, mese, lenjerie de masa, pahare; inchiriere de constructii transportabile , in masura in care sunt cuprinse in clasa 43; inchiriere de sali de reuniuni; inchiriere de corturi; servirea oaspetilor in cafenele; cofetarii; cantine; Servicii de restaurant; servirea clientilor in cadrul restaurantelor de tip fast-food (bar de gustari); servicii de restaurante cu autoservire; Rezervari de camere pentru cazare; servicii de cazare in hoteluri.

Poskytovanie jedla a nápojov; ubytovanie hostí; bary (služby -); prevádzkovanie kempov; prázdninové tábory (ubytovacie služby -); hotelové služby; motely; Prevádzka útulku (centra) pre zvieratá; externé poskytovanie služieb; detské jasle; ubytovne; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; turistické ubytovne; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a skla; prenájom prenosných stavieb, doteraz zahrnuté do triedy 43; prenájom prednáškových sál; prenájom turistických stanov; stravovacie služby pre hostí v kaviarňach; stravovacie služby pre hostí v závodných bufetoch; jedálne; reštauračné služby; rýchlo obslužné reštaurácie so stálou prevádzkou, snackbary; samoobslužné reštaurácie; rezervovanie ubytovania; poskytovanie hotelového ubytovania.

Nudenje hrane in pijače; začasna nastanitev; priprava in strežba mešanih pijač; prostor za taborjenje; storitve počitniških kampov (prenočitev); upravljanje hotelov; moteli; Izkoriščanje skrbi za živali (centrov); zunanja oskrba s hrano; dnevni vrtci; penzioni; hotelske rezervacije; penzionske rezervacije; turistični domovi; oddajanje prostorov za začasno bivanje; oddajanje v najem stolov, miz, namiznega perila, kozarcev; izposoja prenosnih zgradb, ki jih obsega razred 43; oddajanje v najem dvoran za srečanja; oddajanje v najem šotorov; kavarne; Oskrba gostov v kavarniški bifeji; Oskrba gostov v kavarnah; storitve restavracij; restavracije s hitro hrano, odprte ur na dan, okrepčevalnice; samopostrežne restavracije; rezervacije nastanitev; nudenje hotelskih nastanitev.

Utskänkning av mat och dryck; förmedling av kortvarigt boende; cocktailbartjänster; upplåtande av campingplatser; semesterläger (upplåtande av logi); hotellrörelse; motell; Drift av djurasyl(centrum); catering; daghem; pensionatsrörelse; hotellbokning; pensionatsbokning; semesterbostäder; uthyrning av tillfälliga bostäder; uthyrning av stolar, bord, bordslinne och glas; uthyrning av flyttbara byggnader, ingående i klass 43; uthyrning av konferensrum; Uthyrning av tält; utskänkning av mat och dryck i kaféer; kafeterior; lunchserveringsverksamhet genom catering; restaurangtjänster; snabbmatsrestauranger, snackbarer; självserveringar; bokning av kortvarigt boende; agenturer för bokning av hotell och pensionat.


SG, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce SG byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 32 ochranné známky znění SG, z toho 21 platnou.


Označení stránky: petr salinger
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele