book shirt - ochranná známka, majitel Sergio Fanucci

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11468394
Reprodukce/Znění OZ book shirt - ochranná známka
book shirt
Popis CSOchranná známka sestává ze světle zeleného čtverce ohraničeného dvojitou čarou složenou z malých bílých čtverečků. Uprostřed zeleného prostoru je na přední pozici umístěn nakloněný nápis „shirt“, k němu do pravého úhlu je napsán nápis „book“. Nad slovem „shirt“ je vyobrazena fialová otevřená kniha
Popis ENLight green square with a double frame on the sides made of small white squares. Inside the green area is written the word "shirt" in a dominant position and perpendicular to this word is written the word "book". Above the word "shirt" is depicted an purple book opened
Popis FRUn carré de couleur vert clair avec un double cadre aux bords constitués de petits carrés blancs. A l'intérieur de la zone verte apparaît l'inscription "shirt" en position prédominante et en position perpendiculaire à celle-ci apparaît l'inscription "book". Au-dessus du mot "shirt" apparaît un livre ouvert de couleur violet
Třídy výrobků a služeb 16, 25, 41
Vídeňské obrazové třídy 20.7.2 ; 25.1.5
Datum podání přihlášky 05.01.2013
Datum zveřejnění prihlášky 27.02.2013
Datum zápisu 06.06.2013
Datum konce platnosti 05.01.2023
Přihlašovatel/vlastník Sergio Fanucci
Zástupce Angelo Maleddu
OZ tvořena pouze barvou CSSvětle zelená, černá, fialová, bílá
OZ tvořena pouze barvou ENLight green; black; violet; white
OZ tvořena pouze barvou FRVert clair, noir, violet, blanc
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
16
Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Lepty; Akvarely; Lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Frankování (Stroje na -); Alba; Ročenky; Pásky doutníkové; Etiketovací přístroje ruční; Vázání knih (Přístroje a stroje pro -) kancelářské potřeby; Vinětovací strojky; Fotografie (přístroje na lepení); Laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři; Opěradla na ruce pro malíře; Hlína modelovací; Papírenské výrobky; Vázání knih (Materiály pro -); Kancelářské potřeby, kromě nábytku; Ručníky papírové; Rýsovací soupravy; Pouzdra na střihy; Pouzdra na razítka; Pouzdra na psací potřeby [papírnictví]; Atlasy; Samolepky [papírnické výrobky]; Inkoust v tyčince; Ukazovátka neelektrická; Bryndáčky (Papírové -); Pruhy lepicí pro kancelářské účely nebo použití v domácnosti; Pásky lepicí [papírnické výrobky]; Prostírání stolní z papíru; Lístky; Blahopřání; Blahopřání hudební; Bloky [papírnické výrobky]; Skicáky; Cívky na barvicí pásky (pro psací stroje); Falce [papírové pásky pro vlepování příloh v knihařství]; Architektonické makety; Držáky na psací potřeby; Jehly na leptání; Rydla na rýsování; Obálky [papírnické výrobky]; Kalamáře; Vzory na kopírování; Kalendáře; Stírátka na tabule; Zpěvníky; Krabice na klobouky z lepenky; Tiskové typy; Papír; Papír uhlový (kopírovací); Papír pro kopírování; Fólie hliníková na balení potravin; Balicí papír; Dopisní papír; Papír kopírovací (pauzovací); Papírovina; Filtrační papír; Papír toaletní; Papír svíticí; Papír voskovaný; Papír do registračních přístrojů; Zásuvky (papír na vyložení) parfémovaný nebo neparfémovaný; Papír pro elektrokardiogramy; Papír pro rentgenogramy; Papír pergamenový; Papír Xuan [pro čínskou malbu a kaligrafii]; Hmota papírová (papírmašé); Mapy; Zeměpisné mapy; Obaly na spisy; Poutače z papíru nebo z lepenky; Plakáty; Pohlednice; Kartón (Výrobky z -); Kartón; Lepenka dřevitá [papírenské výrobky]; Karty perforované pro žakárové stroje; Katalogy; Úchytky na kartotéční lístky; Malířské stojany; Podložky na stůl papírové; Pečetní vosk; Modelovací vosky, kromě dentálních; Krabice na poštu; Hektografy; Rozmnožování (Přístroje a stroje na -); Číslice [tiskařské typy]; Válce do psacích strojů; Oběžníky; Pořadače [kancelářské potřeby]; Galvanotypy (polygrafie); Štočky tiskařské; Pérové spony; Skříňky na kancelářské potřeby; Lepidla škrobová pro domácnost a kancelářské účely; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro domácnost; Paragony; Kružítka; Razítka datovací; Desky [papírnické výrobky]; Kryty papírové pro květináče; Růžence; Chromolitografy (polygrafie); Obtisky; Diagramy; Grafiky; Dávkovače lepicí pásky [kancelářské potřeby]; Chrániče prstů [kancelářské potřeby]; Kopírovací zařízení (cyklostyly); Gumičky (kancelářské potřeby); Etikety, kromě textilních; Zvýrazňovače [papírnictví]; Kapesníky (Papírové -); Potahy tiskařské, kromě textilních; Těžítka; Kancelářské sponky; Figurky [sošky] z papírové hmoty; Knihařské nitě; Filtry kávové (Papírové -); Mašle papírové; Bublinové obaly (z umělých hmot); Absorbující fólie z papíru nebo plastu pro balení potraviny; Archy papíru; Celofán (celulózové fólie) na balení; Fólie viskózové na balení; Potravinářské papírové nebo umělohmotné archy proti vlhkosti; Rýsovací potřeby; Psací potřeby; Školní potřeby; Fotografie [tištěné]; Štočky zinkografické; Poštovní známky; Děrovačky [kancelářské potřeby]; Vlajky (Papírové -); Sponky kancelářské; Křída na značení; Krejčovská křída; Křída na psaní; Litografická křída; Noviny; Komiksy; Gluten [kancelářské lepidlo nebo lepidlo pro domácnost]; Klovatiny [lepidla] pro kancelářské účely nebo pro domácnost; Gumy na mazání; Kancelářské sponky; Obaly na lahve (lepenkové nebo papírové); Obrazy; Inkousty; Čínská tuš; Inkoust korekční [heliografie]; Štíty vývěsní z papíru nebo z lepenky; Obaly na lahve lepenkové nebo papírové; Vyzina (rybí klih) pro kancelářské účely a pro domácnost; Desky rytecké; Adresové štítky do adresovacích strojů; Tabule školní; Břidlicové tabulky; Tiskoviny; Písmena ocelová; Tiskařské typy [písmena a číslice]; Knížky (brožované); Knihy; Reglety (pravítka); Korektory (Tekuté -) kancelářské potřeby; Litografie; Psací stroje (elektrické i neelektrické); Stroje kancelářské na zalepování obálek; Sešívačky [kancelářské stroje]; Stroje kancelářské na zalepování; Adresy (Strojky pro tištění -); Ořezávací strojky na tužky; Manuály; Zemské glóbusy; Šablony [papírnické výrobky]; Patrony (Malířské -); Štítky na mazání (kancelářské potřeby); Pomůcky učební, kromě přístrojů; Obaly škrobové; Modelování (Materiály na -); Filtrační materiály [papír]; Materiály na pečetění; Modelování (umělé hmoty na); Tužky; Uhly na kreslení; Kamínky k psaní na břidlici; Blány (Rozmnožovací -); Tuhy do tužek; Grafické znaky (pro kopírování); Vzory pro výšivky; Oděvy (Střihy na -); Střihy na šití; Formuláře; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Samolepky pro domácnost a pro kancelářské účely; Korekční pásky [kancelářské potřeby]; Papírové pásky; Barvicí pásky do psacích strojů; Pásky barvicí do tiskáren k počítačům; Pásky do psacích strojů; Pera (Utěráky na -); Číslovačky; Rytiny; Litografie umělecké; Olejotisky; Brožury; Tištěné jízdní řády; Pečetní oplatky; Pantografy [kreslicí pomůcky]; Oznámení [rodinné události] papírnické výrobky; Modelovací pasty; Pastelky; Fólie z umělých hmot na balení; Paletizace (blány z umělých hmot přilnavé natahovací pro); Pera [kancelářské potřeby]; Hroty psacích per; Hroty psacích per ze zlata; Štětce; Štětce na psaní; Malířské štětce; Ocelová pera; Děrovačky kancelářské; Periodika; Hřebeny mramorovací (potřeby pro umělce); Plány; Misky na vodové barvy; Kelímky papírové na mléčné výrobky; Pořadače [šanony] na dokumenty; Inkoustové kameny [zásobníky inkoustu užívané v čínském umění, kde je smíchán suchý inkoust s vodou]; Kameny (Litografické -); Svorky na peníze; Malby [obrazy] zarámované či nezarámované; Tabule reklamní z papíru nebo lepenky; Tužky (Držátka na -); Krejóny (patentní tužky); Násadky na pera; Šekové knížky [obaly na]; Pořadače spisů [papírnictví]; Křída (Držáky na -); Pouzdra na pasy; Penály; Přístroje na potisk kreditních karet [neelektrické]; Mazání (Pomůcky na -); Prospekty; Publikace; Napínáčky; Sešity; Pravítka; Pořadače (šanony); Pořadače [spisové obaly]; Grafiky; Nožíky k vyškrabávání písma pro kancelářské účely; Knižní zarážky; Účetní knihy; Rejstříky (seznamy); Rýsovací příložníky; Rýsovací pravítka; Vazby knihařské; Grafické reprodukce; Portréty; Časopisy [periodika]; Malířské válečky pro interiéry; Sáčky jako obaly [z papíru nebo umělých hmot]; Papír (Kornouty z -); Sáčky pro mikrovlnné trouby; Sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot; Ubrousky papírové toaletní; Krabice lepenkové nebo papírové; Pouzdra s barvami [školní pomůcky]; Kartotéční lístky; Záložky do knih; Psací soupravy; Tiskárničky (Přenosné -) kancelářské potřeby; Psací soupravy [sada psacích potřeb]; Vzorky biologické pro použití v mikroskopii [učební pomůcky]; Preparáty histologické (učební pomůcky); Kuličky do kuličkových per; Pečetě; Štítky [papírové nálepky]; Stojany na pera a tužky; Podložky pod pivní sklenice; Papírové podložky pod sklenice; Rýsovací trojúhelníky; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Mastek [krejčovská křída]; Pera plnicí; Látky pro vázání knih; Karty a pásky papírové na zaznamenání počítačových programů; Psací potřeby; Rýsovací nástroje; Křivítka; Stojany na fotografie; Štítky na oznámkování; Stojany na razítka; Zápisníky (notesy); Nože na papír [kancelářské potřeby]; Papír sací; Podušky na razítkování; Podušky razítkovací; Papírové ubrusy; Klávesy psacích strojů; Aritmetické tabulky; Prkna rýsovací; Tisky [rytiny]; Desky (psací -) sklipsem [na přidržování papíru]; Psací podložky; Palety pro malíře; Pauzovací plátno; Plátno knihařské; Rámy sazečské; Plátno nanášecí do kopírovacích strojů; Plátno nanášecí pro kopírovací zařízení (cyklostyly); Plátna pogumovaná (papírnické výrobky); Malířská plátna; Ořezávátka na tužky; Obchodní karty jiné než pro hry; Razítka; Štítky pro adresy; Razítka; Rýsovací pera; Papírová prostírání; Papírové ubrousky; Ubrousky (Papírové -) na odličování; Průsvitky [papírnické výrobky]; Řezačky na papír (kancelářské potřeby); Lepenkové roury; Navlhčovače [kancelářské potřeby]; Houbičky navlhčovací [kancelářské potřeby]; Sazebnice [polygrafie]; Malířské misky; Podnosy na rozdělování a počítání mincí; Letáky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Eaux-fortes [gravures]; Aquarelles; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage; Machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; Albums; Almanachs; Bagues de cigares; Appareils à main à étiqueter; Appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; Appareils à vigneter; Appareils pour le collage des photographies; Appareils pour plastifier des documents [articles de bureau]; Appuie-main pour peintres; Argile à modeler; Articles de papeterie; Articles pour reliures; Articles de bureau à l'exception des meubles; Essuie-mains en papier; Trousses à dessin; Étuis pour patrons; Coffrets à cachets [timbres]; Nécessaires pour écrire [papeterie]; Atlas; Autocollants [articles de papeterie]; Bâtons d'encre; Baguettes pour tableaux, non électroniques; Bavoirs en papier; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Bandes gommées [papeterie]; Linge de table en papier; Billets [tickets]; Cartes de souhaits; Cartes de voeux musicales; Blocs [papeterie]; Blocs à dessin; Bobines pour rubans encreurs; Onglets [reliure]; Maquettes d'architecture; Bracelets pour instruments à écrire; Échoppes pour graver à l'eau-forte; Pointes à tracer pour le dessin; Enveloppes [papeterie]; Encriers; Calques; Calendriers; Effaceurs pour tableaux; Chansonniers; Cartons à chapeaux [boîtes]; Caractères d'imprimerie; Papier; Papier carbone; Papier à copier [articles de papeterie]; Papier d'argent; Papier d'emballage; Papier à lettres; Papier calque; Papier de bois; Papier-filtre; Papier hygiénique; Papier lumineux; Papier paraffiné; Papier pour appareils enregistreurs; Papier d'armoire parfumé ou non; Papier pour électrocardiographes; Papier pour radiogrammes; Papier-parchemin; Papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises; Papier mâché; Cartes; Cartes géographiques; Chemises pour documents; Écriteaux en papier ou en carton; Affiches; Cartes postales; Cartonnages; Carton; Carton de pâte de bois [papeterie]; Cartons perforés pour métiers Jacquard; Catalogues; Cavaliers pour fiches; Chevalets pour la peinture; Ronds de table en papier; Cire à cacheter; Cires à modeler non à usage dentaire; Corbeilles à courrier; Hectographes; Appareils et machines à polycopier; Chiffres [caractères d'imprimerie]; Cylindres de machines à écrire; Circulaires; Classeurs [articles de bureau]; Galvanotypes; Clichés d'imprimerie; Agrafes de porte-plume; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; Colles pour la papeterie ou le ménage; Manifolds; Compas de tracé; Composteurs; Couvertures [papeterie]; Cache-pot en papier; Chapelets; Chromos; Décalcomanies; Diagrammes; Dessins; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Doigtiers [articles de bureau]; Duplicateurs; Élastiques de bureau; Étiquettes non en tissu; Marqueurs [articles de papeterie]; Mouchoirs de poche en papier; Blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; Presse-papiers; Agrafes de bureau; Statuettes en papier mâché; Fils pour reliures; Filtres à café en papier; Noeuds en papier [papeterie]; Feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Feuilles de papier [articles de papeterie]; Feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; Feuilles de viscose pour l'emballage; Feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Fournitures pour le dessin; Fournitures pour écrire; Fournitures scolaires; Photographies [imprimées]; Photogravures; Timbres-poste; Emporte-pièce [articles de bureau]; Fanions en papier; Crochets de bureau; Craie à marquer; Craie pour tailleurs; Craie à écrire; Craie pour la lithographie; Journaux; Journaux de bandes dessinées; Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Gommes à effacer; Pince-notes; Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Images; Encres; Encres de Chine; Encres à corriger [héliographie]; Enseignes en papier ou en carton; Enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; Ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; Planches à graver; Plaques à adresses pour machines à adresser; Tableaux noirs; Ardoises pour écrire; Imprimés; Lettres d'acier; Caractères typographiques; Livrets; Livres; Réglettes [composteurs]; Liquides correcteurs [articles de bureau]; Lithographies; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Machines de bureau à fermer les enveloppes; Brocheuses [papeterie]; Machines à cacheter de bureau; Machines à imprimer des adresses; Machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques; Manuels; Globes terrestres; Gabarits [papeterie]; Pochoirs; Gabarits à effacer; Matériel d'instruction à l'exception des appareils; Matériaux d'emballage en fécule ou amidon; Matériaux à modeler; Matières filtrantes [papier]; Matières à cacheter; Matières plastiques pour le modelage; Crayons; Crayons fusains; Crayons d'ardoise; Stencils; Mines de crayons; Modèles d'écriture; Modèles de broderie; Patrons pour la confection de vêtements; Patrons pour la couture; Formules; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans correcteurs [articles de bureau]; Rubans de papier; Rubans encreurs; Rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; Rubans pour machines à écrire; Essuie-plumes; Numéroteurs; Gravures; Objets d'art lithographiés; Oléographies; Brochures; Horaires imprimés; Pains à cacheter; Pantographes [instruments de dessin]; Faire-part [papeterie]; Pâte à modeler; Pastels [crayons]; Pellicules en matières plastiques pour l'emballage; Pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; Plumes [articles de bureau]; Plumes à écrire; Plumes à écrire en or; Pinceaux; Brosses pour l'écriture; Brosses pour peintres; Plumes d'acier; Perforateurs de bureau; Périodiques; Peignes à marbrer; Plans; Godets pour la peinture; Crémières [petits vases] en papier; Plioirs [articles de bureau]; Pierres d'encre [récipients à encre]; Pierres lithographiques; Pinces à billets; Tableaux [peintures] encadrés ou non; Porte-affiches en papier ou en carton; Porte-crayons; Porte-mines; Porte-plume; Porte-chéquiers; Pochettes pour documents; Porte-craie; Pochettes pour passeports; Plumiers; Presses à cartes de crédit, non électriques; Produits pour effacer; Prospectus; Publications imprimées; Punaises [pointes]; Cahiers; Carrelets [règles]; Biblorhaptes; Dossiers [papeterie]; Représentations graphiques; Grattoirs de bureau; Serre-livres; Registres [livres]; Répertoires; Tés à dessin; Règles à dessiner; Reliures; Reproductions graphiques; Portraits; Revues [périodiques]; Rouleaux de peintres en bâtiment; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; Cornets de papier; Sachets pour la cuisson par micro-ondes; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Serviettes de toilette en papier; Boîtes en carton ou en papier; Boîtes de peinture [matériel scolaire]; Fiches [papeterie]; Signets; Écritoires; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Nécessaires pour écrire [écritoires]; Coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; Coupes histologiques [matériel d'enseignement]; Billes pour stylos; Cachets [sceaux]; Écussons [cachets en papier]; Supports pour plumes et crayons; Dessous de chopes à bière; Dessous de carafes en papier; Équerres à dessin; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Stéatite [craie pour tailleurs]; Stylos; Étoffes pour reliures; Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; Instruments d'écriture; Instruments de dessin; Pistolets pour le tracé des courbes; Supports pour photographies; Plaques à timbrer; Supports à cachets [timbres]; Carnets; Coupe-papier [articles de bureau]; Buvards; Tampons pour sceaux; Tampons encreurs; Nappes en papier; Touches de machines à écrire; Tables arithmétiques; Planches à dessin; Planches [gravures]; Planchettes à pince [articles de bureau]; Sous-main; Palettes pour peintres; Toile à calquer; Toile pour reliures; Cadres à composer [imprimerie]; Toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; Toiles d'encrage pour duplicateurs; Toiles gommées pour la papeterie; Toiles pour la peinture; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Cartes à échanger autres que pour jeux; Timbres [cachets]; Clichés à adresses; Timbres à cacheter; Tire-lignes; Sets de table en papier; Serviettes de table en papier; Serviettes à démaquiller en papier; Transparents [papeterie]; Déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; Tubes en carton; Humecteurs [articles de bureau]; Mouilleurs de bureau; Galées [typographie]; Bacs à peinture; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Flyers.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks; Etchings; Aquarelles; Adhesives [glues] for stationery or household purposes; Postage meters for office use; Albums; Almanacs; Cigar bands; Hand labelling appliances; Bookbinding apparatus and machines [office equipment]; Vignetting apparatus; Apparatus for mounting photographs; Document laminators for office use; Hand-rests for painters; Modelling clay; Stationery; Bookbinding material; Office requisites, except furniture; Towels of paper; Drawing sets; Stencil cases; Cases for stamps [seals]; Writing cases [stationery]; Atlases; Stickers [stationery]; Ink sticks; Chart pointers, non-electronic; Bibs of paper; Adhesive bands for stationery or household purposes; Gummed tape [stationery]; Table linen of paper; Tickets; Greeting cards; Musical greeting cards; Pads [stationery]; Drawing pads; Spools for inking ribbons; Binding strips [bookbinding]; Architects' models; Wristbands for the retention of writing instruments; Etching needles; Tracing needles for drawing purposes; Envelopes [stationery]; Inkwells; Tracing patterns; Calendars; Writing board erasers; Song books; Hat boxes of cardboard; Printing type; Paper; Carbon paper; Copying paper [stationery]; Silver paper; Packing paper; Writing paper; Tracing paper; Wood pulp paper; Filter paper; Toilet paper; Luminous paper; Waxed paper; Paper for recording machines; Drawer liners of paper, perfumed or not; Electrocardiograph paper; Paper for radiograms; Parchment paper; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; Papier mâché; Cards; Geographical maps; Folders for papers; Placards of paper or cardboard; Posters; Postcards; Cardboard articles; Cardboard; Wood pulp board [stationery]; Perforated cards for Jacquard looms; Catalogues; Tags for index cards; Painters' easels; Tablemats of paper; Sealing wax; Modelling wax, not for dental purposes; Letter trays; Hectographs; Mimeograph apparatus and machines; Numbers [type]; Rollers for typewriters; Newsletters; Files [office requisites]; Electrotypes; Printing blocks; Pen clips; Cabinets for stationery [office requisites]; Starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; Glue for stationery or household purposes; Manifolds [stationery]; Compasses for drawing; Composing sticks; Covers [stationery]; Flower-pot covers of paper; Chaplets; Chromos; Decalcomanias; Diagrams; Graphic prints; Adhesive tape dispensers [office requisites]; Finger-stalls [office requisites]; Duplicators; Elastic bands for offices; Labels, not of textile; Marking pens [stationery]; Handkerchiefs of paper; Printers' blankets, not of textile; Paperweights; Clips for offices; Figurines [statuettes] of papier mâché; Bookbinding cords; Paper coffee filters; Paper bows; Plastic bubble packs for wrapping or packaging; Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Paper sheets [stationery]; Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; Viscose sheets for wrapping; Humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Drawing materials; Writing materials; School supplies [stationery]; Photographs [printed]; Photo-engravings; Postage stamps; Punches [office requisites]; Flags of paper; Paper clasps; Marking chalk; Tailors' chalk; Writing chalk; Chalk for lithography; Newspapers; Comic books; Gluten [glue] for stationery or household purposes; Gums [adhesives] for stationery or household purposes; Rubber erasers; Paper-clips; Bottle wrappers of cardboard or paper; Pictures; Ink; Indian inks; Correcting ink [heliography]; Signboards of paper or cardboard; Bottle envelopes of cardboard or paper; Isinglass for stationery or household purposes; Engraving plates; Address plates for addressing machines; Blackboards; Writing slates; Printed matter; Steel letters; Letters [type]; Booklets; Books; Printers' reglets; Correcting fluids [office requisites]; Lithographs; Typewriters, electric or non-electric; Envelope sealing machines, for offices; Stapling presses [office requisites]; Sealing machines for offices; Addressing machines; Pencil sharpening machines, electric or non-electric; Handbooks [manuals]; Terrestrial globes; Stencils [stationery]; Stencil plates; Erasing shields; Teaching materials [except apparatus]; Packaging material made of starches; Modelling materials; Filtering materials [paper]; Sealing compounds for stationery purposes; Plastics for modelling; Pencils; Charcoal pencils; Slate pencils; Stencils; Pencil leads; Handwriting specimens for copying; Embroidery designs [patterns]; Patterns for making clothes; Patterns for dressmaking; Forms, printed; Adhesive tapes for stationery or household purposes; Self-adhesive tapes for stationery or household purposes; Correcting tapes [office requisites]; Paper ribbons; Inking ribbons; Inking ribbons for computer printers; Typewriter ribbons; Pen wipers; Numbering apparatus; Engravings; Lithographic works of art; Oleographs; Pamphlets; Printed timetables; Sealing wafers; Pantographs [drawing instruments]; Announcement cards [stationery]; Modelling paste; Pastels [crayons]; Plastic film for wrapping; Plastic cling film, extensible, for palletization; Pens [office requisites]; Nibs; Nibs of gold; Paintbrushes; Writing brushes; Painters' brushes; Steel pens; Office perforators; Periodicals; Graining combs; Plans; Artists' watercolor saucers; Cream containers of paper; Folders [stationery]; Ink stones [ink reservoirs]; Lithographic stones; Money clips; Paintings [pictures], framed or unframed; Advertisement boards of paper or cardboard; Pencil holders; Pencil lead holders; Penholders; Holders for checkbooks [cheque books]; Document holders [stationery]; Chalk holders; Passport holders; Pen cases; Credit card imprinters, non-electric; Erasing products; Prospectuses; Printed publications; Thumbtacks; Writing or drawing books; Square rulers; Loose-leaf binders; Document files [stationery]; Graphic representations; Scrapers [erasers] for offices; Bookends; Ledgers [books]; Indexes; Drawing T-squares; Drawing rulers; Bookbindings; Graphic reproductions; Portraits; Magazines [periodicals]; House painters' rollers; Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; Conical paper bags; Bags for microwave cooking; Garbage bags of paper or of plastics; Face towels of paper; Boxes of cardboard or paper; Paint boxes [articles for use in school]; Index cards [stationery]; Bookmarkers; Inkstands; Printing sets, portable [office requisites]; Writing cases [sets]; Biological samples for use in microscopy [teaching materials]; Histological sections for teaching purposes; Balls for ball-point pens; Seals [stamps]; Shields [paper seals]; Stands for pens and pencils; Mats for beer glasses; Coasters of paper; Drawing squares; Molds for modelling clays [artists' materials]; Steatite [tailor's chalk]; Fountain pens; Fabrics for bookbinding; Paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; Writing instruments; Drawing instruments; French curves; Photograph stands; Stamp stands; Holders for stamps [seals]; Note books; Paper knives [office requisites]; Blotters; Stamp pads; Inking pads; Tablecloths of paper; Typewriter keys; Calculating tables; Drawing boards; Prints [engravings]; Clipboards; Writing pads; Palettes for painters; Tracing cloth; Bookbinding cloth; Composing frames [printing]; Inking sheets for document reproducing machines; Inking sheets for duplicators; Gummed cloth for stationery purposes; Canvas for painting; Pencil sharpeners, electric or non-electric; Trading cards other than for games; Stamps [seals]; Address stamps; Sealing stamps; Drawing pens; Place mats of paper; Table napkins of paper; Napkins of paper for removing make-up; Transparencies [stationery]; Paper shredders for office use; Cardboard tubes; Moisteners for gummed surfaces [office requisites]; Moisteners [office requisites]; Galley racks [printing]; Paint trays; Trays for sorting and counting money; Flyers.

25
Trička; Stávkové zboží (pletené).

Tee-shirts; Bonneterie.

tee-shirt; knitwear.

41
Elektronické publikace knih a periodik online; Publikování knih; Poskytování informací o knihách; On-line recenze knih.

Publications électroniques de livres et de périodiques en ligne; Services pour la publication de livres; Services d'information concernant des livres; Commentaires de livres en ligne.

Electronic publishing of books and periodicals online; Services for the publication of books, information services relating to books, reviews of books on-line.


book shirt, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce book shirt byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění book shirt, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů