POČASÍ.cz www.počasí.cz - ochranná známka, majitel Seznam.cz

Základní údaje ochranné známky

Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 355899
Reprodukce/Znění OZ POČASÍ.cz www.počasí.cz - ochranná známka
POČASÍ.cz www.počasí.cz
Číslo zápisu 271810
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 27.5.10 ; 27.5.19 ; 27.5.11 ; 26.1.18 ; 26.1.24 ; 27.5.9 ; 27.5.24
Datum podání přihlášky 01.07.2004
Datum práva přednosti:
01.07.2004
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 12.01.2005
Datum zápisu 26.04.2005
Přihlašovatel/vlastník Seznam.cz
Přihlašovatel/vlastník (historický)Seznam.cz
Přihlašovatel/vlastník (historický)Seznam.cz
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
OZ obnovena do 01.07.2024
Seznam výrobků a služeb všechny sítě z oblasti výpočetní techniky a jejich jednotlivé části i náhradní díly, včetně sítí datových, informačních a telekomunikačních, přístroje a nástroje optické, přístroje a nástroje k měření a signalizování, přístroje a zařízení pro záznam, přenos, převod, zpracování a reprodukci zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat či informací, nosiče záznamů zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat či informací, data, databáze, databázové produkty, databázové systémy, informace a záznamy v elektronické podobě, bez ohledu na to, zda uložené na samostatných nosičích a/nebo v rámci datových, informačních či telekomunikačních sítí, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, související software a hardware, včetně elektronických multimediální aplikací, multimediálních nebo informační katalogů a aplikací pro prohlížení, zpracovávání nebo uchovávání dat v elektronické podobě; papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů zatříděné ve třídě 16, výrobky z papíru, plakáty, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku spadající do této třídy, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, databáze v papírové formě, tiskoviny z oblasti telekomunikací, tiskárenské výrobky, písmena pro tiskárny, losy, štočky, potřeby pro knižní vazby, psací stroje a kancelářské potřeby kromě nábytku, učební pomůcky s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, obaly bublinové (z umělých hmot); shromažďování, poskytování, třídění, překlad nebo jiné zpracovávání obchodních nebo podnikatelských informací včetně vytváření, zpracovávání a třídění dat v rámci databází, pomoc při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, šíření propagačních informací, zejména systemizace informací do počítačových databází, zpracovávání specializovaných podnikových evidencí, reklamní a propagační činnost, rozšiřování a poskytování reklamních a inzertních materiálů - periodických a neperiodických tiskovin, zejména novin, časopisů určených pro reklamu a propagaci, prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, brožur v tištěné podobě, na jiných nosných médiích či prostřednictvím sítě Internet nebo jiné obdobné veřejné či neveřejné telekomunikační sítě; komunikace a přenos dat prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě včetně Internetu pomocí telefonů, mobilních telefonů, telefaxů, satelitů, počítačů či terminálů nebo jakýmikoliv jinými prostředky, včetně přenosu elektronické pošty a přenosu dat v reálném čase (přenosu zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat či informací) a poskytování a zprostředkovávání služeb s tím spojených včetně poskytování přístupu a připojení k těmto telekomunikačním sítím včetně Internetu, provozování veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě, poskytování obsahu včetně šíření a zpřístupňování elektronických tiskovin, časopisů, periodik, knih a jiných dat prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě včetně Internetu, shromažďování, zpracovávání a poskytování informačních služeb na Internetu včetně provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a fór a poskytování přístupu k on-line informačním službám a databázím, tisková agentura; služby v oblasti vzdělávání, zábavy a sportu, elektronické publikování (DTP), digitální zpracování obrazu; návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření počítačových programů a počítačových systémů, zejména programového vybavení internetových, intranetových či jiných síťových serverů, serverových stanic a systémů, včetně jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření databází, jiných datových systémů a aplikací pro jejich zpracování, včetně jejich poskytování přístupu k nim a jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikací, včetně jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové počítačové stránky a nástěnky (webpages a websites) nebo hostování (poskytování volného prostoru) v rámci těchto stránek či nástěnek, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové aplikace, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů, převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na elektronická média.

all networks from the field of computer technology and their single components and spare parts, including data, information and telecommunication networks, devices and tools for measuring and signalling, devices and apparatuses for recording, transmission,transfer,processing and reproduction of sound, image, text or other data or information, carriers of sound recording, image, text or other data or information, data,databases,database products, database systems, information and recording in electronic version, regardless of the fact, if saved on separate media andor within data, information or telecommunication networks, electronic magazines, electronic periodicals and books in electronic form, related software and hardware, including electronic multimedia applications, multimedia or information catalogues and applications for viewing, processing or storing of data in electronic form; paper,cardboard and products of these materials included in class 16, paper products, posters,calendars,postcards,greeting cards,writing paper, envelopes,stickers,transfers,notepads, file folders, files,colouring books,activity books, packing paper, packages of all kinds from paper,sheets,small sacks and bags for packaging engineering included in this class, exercise books, sketchbooks,pencils,crayons,leads,rubbers),pencil sharpeners,sharpeners,pencil cases,paper bags, paper tissues, paper tablecloths and napkins, paperweights, printed matters,forms,magazines,periodicals,books,database products in paper form, databases in paper form, printed matter from the field of telecommunications, printing products, printing letters, tickets,printing blocks,book binding equipment, typewriters and office supplies except furniture, teaching aids except devices, artistic or decorative paper objects, bubble wraps (of plastics); collection,providing,sorting,transfer or other processing of business or entrepreneurial information including creation, processing and classification of data within databases, assistance at business activities control, market research, dissemination of promotional information, especially information systematization to computer databases, processing of specialized company registers, advertising and promotional activities, distribution and providing advertising and advertisement materials, periodical and non-periodical printed matters, especially newspaper, magazines intended for advertisement and promotion, leaflets, fliers, catalogues, advertising literature, brochures in printed form, on other media or via internet network or other similar public or private telecommunication network; communication and data transfer by means of public or non-public telecommunication network including the Internet by means of telephones, mobile phones, telefacsimiles, satellites, computers or terminals or by any other means, including transfer of electronic mail and transfer of data in real time (transfer of sound, picture, text or other data or information) and providing and mediating related services, including providing access and connection to these telecommunication networks including Internet, operation of public or non-public telecommunication network, providing contents including spreading and making electronic printed matters and magazines accessible,periodicals,books and other data via public or non-public telecommunication network including Internet,collection,processing and providing informational services on Internet including providing electronic noticeboards, discussion groups and forums and providing access to on-line informational services and databases, press agency; services in the field of education, entertainment and sport, electronic publishing (DTP), digital image processing; designs,structuring and programming or other creation of computer programmes and computer systems, especially computer equipment of internet, intranet or other network servers, server stations and systems, including their installation,implementation,updating and maintenance,designs,structuring and programming or other creation of databases, other data systems and application for their processing, including their access providing and installation,implementation,updating and maintenance,designs,structuring and programming or other creation of internet or intranet computer sites and notice boards (webpages and websites) and internet or intranet applications, including their installation,implementation,update and maintenance, hosting (providing free space) for internet or intranet computer pages and notice boards (web pages and websites) or hosting (providing free spaces) in the scope of these pages or notice boards, hosting (providing free space) for internet or intranet applications, transmission (conversion) of computer programmes, data or other data in electronic form from various formats into other formats, transfer (conversion) of documents, data or other data from physical media onto electronic media.


POČASÍ.cz www.počasí.cz, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce POČASÍ.cz www.počasí.cz byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění POČASÍ.cz www.počasí.cz, z toho 1 platnou.


Označení stránky: wwwpocasi.cz
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies