MYOTO MOBILE BY MOBILE - ochranná známka, majitel Steve Ghijselings

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 6777924
Reprodukce/Znění OZ MYOTO MOBILE BY MOBILE - ochranná známka
MYOTO MOBILE BY MOBILE
Třídy výrobků a služeb 12, 16, 25, 38, 45
Vídeňské obrazové třídy 25.5.99 ; 29.1.1 ; 29.1.3 ; 29.1.8
Datum podání přihlášky 25.03.2008
Datum zveřejnění prihlášky 09.06.2008
Datum zápisu 24.11.2008
Datum konce platnosti 25.03.2018
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSČerná, zelená, červená.
OZ tvořena pouze barvou ENBlack, green, red.
OZ tvořena pouze barvou FRNoir, vert, rouge.
OZ tvořena pouze barvou BGЧерен, зелен, червен.
OZ tvořena pouze barvou DASort, grøn, rød.
OZ tvořena pouze barvou DESchwarz, grün, rot.
OZ tvořena pouze barvou ELΜαύρο, πράσινο, κόκκινο.
OZ tvořena pouze barvou ESNegro, verde, rojo.
OZ tvořena pouze barvou ETMust, roheline, punane.
OZ tvořena pouze barvou FIMusta, vihreä, punainen.
OZ tvořena pouze barvou HUFekete, zöld, vörös.
OZ tvořena pouze barvou ITNero, verde, rosso.
OZ tvořena pouze barvou LTJuoda, žalia, raudona.
OZ tvořena pouze barvou LVMelns, zaļš, sarkans.
OZ tvořena pouze barvou MTIswed, aħdar, aħmar.
OZ tvořena pouze barvou NLZwart, rood, groen.
OZ tvořena pouze barvou PLCzerń, zieleń, czerwień.
OZ tvořena pouze barvou PTPreto, verde e vermelho.
OZ tvořena pouze barvou RONegru, verde, rosu.
OZ tvořena pouze barvou SKČierna, zelená, červená farba.
OZ tvořena pouze barvou SLČrna, zelena, rdeča.
OZ tvořena pouze barvou SVSvart, grönt, rött.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух.

Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.

Οχήματα· μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, στον αέρα ή στο νερό.

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Sõidukid; aparatuur liikumiseks maas, õhus või vees.

Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot.

Járművek sajtolt szerkezetei; eszközök/szerkezetek/járművek (szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztatásra szolgáló ~).

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Transporto priemonės; antžeminės, oro ir vandens transporto priemonės.

Transporta līdzekļi; pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi, gaisu vai ūdeni.

Vetturi; apparat għal lokomozzjoni fuq l-art, arja jew ilma.

Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

Pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne.

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.

Vehicule; aparate de locomoţie pe pământ, în aer sau pe apă.

Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode.

Vozila; vozila za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета.

Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer.

Χαρτί, χαρτόνι και είδη απ΄αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· έντυπη ύλη· υλικό βιβλιοδεσίας· φωτογραφίες· χαρτικά είδη· κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις· υλικά για καλλιτέχνες· χρωστήρες (πινέλα)· γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)· παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό υλικό (εκτός συσκευών)· πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)· τυπογραφικά στοιχεία· στερεότυπα (κλισέ).

Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Paber, kartong ja tooted nendest materjalidest, mis ei ole loetletud teistes klassides; trükitooted; raamatuköitematerjalid; fotod; kirjatarbed; liim (kontori- või koduatrbed); kunstitarbed; värvipintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid (v.a seadmed); plastikust pakkematerjalid (väljaspool teisi kaubaklasse); trükitüübid; klišeed.

Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat.

Papír, kartonpapír, és ezekből az anyagokból készült, máshová nem sorolt áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyag; fényképek; írószerek/papíráruk; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/papíráruhoz vagy háztartási használatra; (grafikus, képző)művész anyagok; festőecsetek; írógépek és irodaszerek (bútor kivételével); oktatási és képzési anyag (készülékek kivételével); műanyag csomagolóanyagok (más osztályban nem szereplő); nyomdabetűk/betűtípusok; nyomódúcok.

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.

Popierius, kartonas ir prekės iš šių medžiagų, nepriskirtos prie kitų klasių; spaudiniai; knygų įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; klijai raštinės arba buities reikmėms; dailininkų medžiagos; dažų teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga (išskyrus aparatus); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); spaustuvinis šriftas; spaustuvinės klišės.

Papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs; iespiedprodukcija; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas; rakstāmlietas; līmvielas biroja vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem; otas; rakstāmmašīnas un kancelejas piederumi (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparatūru); sintētiskie iesaiņojuma materiāli (kas nav ietverti citās klasēs); iespiedburti; klišejas.

Karti, kartunċin u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali mhux inklużi fi klassijiet oħra; materjal stampat; materjal għall-legatura tal-kotba; ritratti; kartoleriji; sustanza li twaħħal għall-użu ta' kartolerija jew tad-dar; materjali għall-artisti; pniezel taż-żebgħa; tajprajters u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju (apparti l-għamara); materjal istruttiv u ta' tagħlim (ħlief apparat); materjali tal-plastik għall-ippakjar (mhux inkluż fi klassijiet oħra); tipa tal-printer; inċiżjonijiet ta' l-istampar.

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; materiały introligatorskie; fotografie; artykuły papiernicze; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; sprzęt dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach); taśmy drukarskie; matryce do druku ręcznego.

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos).

Hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie; adezivi pentru papetărie sau pentru menaj; materiale pentru arte plastice; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); materiale didactice şi de instruire (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase); caractere tipografice; clişee de imprimerie.

Papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; khíhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky.

Papir, lepenka in izdelki iz teh materialov, ki jih ne zajemajo drugi razredi; tiskani izdelki; knjigovezni material; fotografije; pisalne potrebščine; lepila za pisarniške ali gospodinjske namene; materiali za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pripomočki (razen pohištva); poučevalni material (razen naprav); plastični materiali za paketiranje (ne iz drugih razredov); tiskarske črke; klišeji.

Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy.

Vêtements, chaussures, chapellerie.

Clothing, footwear, headgear.

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава.

Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Ενδύματα, υποδήματα και είδη πιλοποιίας.

Vestidos, calzados, sombrerería.

Rõivad, jalatsid, peakatted.

Vaatteet, jalkineet, päähineet.

Ruházat, lábbelik, fejfedők.

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai.

Apģērbi, apavi un galvassegas.

Ħwejjeġ, xedd is-saqajn, xedd ir-ras.

Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

Vestuário, calçado e chapelaria.

Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.

Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

Oblačila, obutev, pokrivala.

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

38
Telekomunikace.

Télécommunications.

Telecommunications.

Telekommunikation.

Телекомуникации.

Telekommunikationsvirksomhed.

Τηλεπικοινωνίες.

Telecomunicaciones.

Telekommunikatsioon.

Kaukoviestintä.

Telekommunikációk.

Telecomunicazioni.

Telekomunikacijos.

Telekomunikācijas.

Telekomunikazzjonijiet.

Telecommunicatie.

Telekomunikacja.

Telecomunicações.

Telecomunicaţii.

Telekomunikácie.

Telekomunikacije.

Telekommunikation.

45
Právní služby; bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob; osobní a společenské služby poskytované třetími osobami k uspokojení potřeb jednotlivců.

Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Legal services; security services for the protection of property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.

Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.

юридически услуги; охранителни услуги за защита на имущество и индивиди; лични и социални услуги, извършвани от трети лица и предназначени за индивидуални нужди.

Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov.

Νομικές υπηρεσίες· υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία περιουσιακών στοιχείων και προσώπων· ατομικές και κοινωνικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών.

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

Juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Oikeudelliset palvelut; turvallisuuspalvelut omaisuuden ja ihmisten suojaamiseksi; muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi.

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

Juridinės paslaugos; asmenų ir nuosavybės apsauga; asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

Juridiskie pakalpojumi; drošības pakalpojumi personu un īpašuma aizsardzībai; privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai
.

Servizzi legali; servizzi ta' sigurtà għall-protezzjoni tal-propjetà u ta’ l-individwi; servizzi personali u soċjali provduti minn oħrajn sabiex jintlaqgħu il-bżonnijiet ta’ individwi.

Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Usługi prawne; usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

Servicii de consultanta juridica; servicii de securitate pentru protectia bunurilor si a persoanelor; servicii personale si sociale prestate de terti si destinate satisfacerii necesitatilor individuale.

Právnické služby; bezpečnostné služby na ochranu majetku a osôb; osobné a sociálne služby poskytované pre potreby jednotlivcov.

Pravne storitve; storitve zaščite in varovanja lastnine in ljudi; individualne in socialne storitve za potrebe posameznika.

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.


MYOTO MOBILE BY MOBILE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce MYOTO MOBILE BY MOBILE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění MYOTO MOBILE BY MOBILE, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů