Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner - ochranná známka, majitel The Football Association Limited

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11008638
Reprodukce/Znění OZ Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner - ochranná známka
Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 41
Vídeňské obrazové třídy 25.5.5 ; 29.1.1 ; 29.1.2 ; 29.1.3 ; 29.1.4
Datum podání přihlášky 02.07.2012
Datum zveřejnění prihlášky 14.01.2013
Datum zápisu 23.04.2013
Datum konce platnosti 02.07.2022
Přihlašovatel/vlastník The Football Association Limited
Zástupce LANE IP LIMITED
OZ tvořena pouze barvou CSČervená, zelená, žlutá, modrá.
OZ tvořena pouze barvou ENRed, Green, Yellow, Blue
OZ tvořena pouze barvou FRRouge, vert, jaune, bleu.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky;Mechanismy pro přístroje na mince; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; Hasicí přístroje; Časopisy (ke stažení);Vzdělávací DVD, vzdělávací CD;Nahraná média pro vzdělávací účely a doprovodné vzdělávací příručky; Počítačový software pro výukové a vzdělávací účely.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Extincteurs; magazines (téléchargeables);DVD éducatifs, disques compacts éducatifs;Supports enregistrés à des fins éducatives et livres éducatifs connexes; Logiciels destinés à l'enseignement et à l'éducation.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; Fire-extinguishing apparatus; downloadable magazines; educational DVDs, Educational CDS; recorded media for educational purposes and accompanying educational booklets; computer software for educational purposes.

16
Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Absorbující fólie z papíru nebo plastu pro balení potraviny; Adresové štítky do adresovacích strojů; Štítky pro adresy; Adresy (Strojky pro tištění -); Pruhy lepicí pro kancelářské účely nebo použití v domácnosti; Dávkovače lepicí pásky [kancelářské potřeby]; Lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti; Tabule reklamní z papíru nebo lepenky; Alba; Ročenky; Oznámení [rodinné události] papírnické výrobky; Akvarely; Architektonické makety; Atlasy; Papír (Kornouty z -); Sáčky jako obaly [z papíru nebo umělých hmot]; Sáčky pro mikrovlnné trouby; Kuličky do kuličkových per; Bryndáčky (Papírové -); Falce [papírové pásky pro vlepování příloh v knihařství]; Vzorky biologické pro použití v mikroskopii [učební pomůcky]; Tabule školní; Papír sací; Vázání knih (Přístroje a stroje pro -) kancelářské potřeby; Plátno knihařské; Knihařské nitě; Potřeby pro knižní vazby; Vazby knihařské; Knižní zarážky; Knížky (brožované); Záložky do knih; Knihy; Obaly na lahve lepenkové nebo papírové; Obaly na lahve (lepenkové nebo papírové); Krabice lepenkové nebo papírové; Bublinové obaly (z umělých hmot); Skříňky na kancelářské potřeby; Aritmetické tabulky; Kalendáře; Malířská plátna; Papír uhlový (kopírovací); Kartón; Kartón (Výrobky z -); Lepenkové roury; Mapy; Pouzdra na razítka; Katalogy; Litografická křída; Křída (Držáky na -); Růžence; Uhly na kreslení; Ukazovátka neelektrická; Chromolitografy (polygrafie); Pásky doutníkové; Desky (psací -) sklipsem [na přidržování papíru]; Kancelářské sponky; Papírové podložky pod sklenice; Filtry kávové (Papírové -); Komiksy; Kružítka; Rámy sazečské; Razítka datovací; Papír pro kopírování; Korektory (Tekuté -) kancelářské potřeby; Inkoust korekční [heliografie]; Korekční pásky [kancelářské potřeby]; Desky [papírnické výrobky]; Kelímky papírové na mléčné výrobky; Přístroje na potisk kreditních karet [neelektrické]; Obtisky; Diagramy; Pořadače [spisové obaly]; Pořadače spisů [papírnictví]; Laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři; Zásuvky (papír na vyložení) parfémovaný nebo neparfémovaný; Prkna rýsovací; Rýsovací nástroje; Rýsovací potřeby; Skicáky; Rýsovací pera; Rýsovací soupravy; Rýsovací trojúhelníky; Rýsovací příložníky; Kopírovací zařízení (cyklostyly); Gumičky (kancelářské potřeby); Papír pro elektrokardiogramy; Galvanotypy (polygrafie); Vzory pro výšivky; Desky rytecké; Rytiny; Stroje kancelářské na zalepování obálek; Obálky [papírnické výrobky]; Mazání (Pomůcky na -); Štítky na mazání (kancelářské potřeby); Jehly na leptání; Lepty; Látky pro vázání knih; Ubrousky papírové toaletní; Figurky [sošky] z papírové hmoty; Pořadače [kancelářské potřeby]; Filtrační papír; Filtrační materiály [papír]; Chrániče prstů [kancelářské potřeby]; Vlajky (Papírové -); Kryty papírové pro květináče; Letáky; Obaly na spisy; Pořadače [šanony] na dokumenty; Formuláře; Pera plnicí; Křivítka; Sazebnice [polygrafie]; Sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot; Zeměpisné mapy; Lepidla pro kancelářské účely nebo pro domácnost; Gluten [kancelářské lepidlo nebo lepidlo pro domácnost]; Hřebeny mramorovací (potřeby pro umělce); Grafiky; Grafiky; Grafické reprodukce; Blahopřání; Plátna pogumovaná (papírnické výrobky); Pásky lepicí [papírnické výrobky]; Klovatiny [lepidla] pro kancelářské účely nebo pro domácnost; Etiketovací přístroje ruční; Opěradla na ruce pro malíře; Manuály; Kapesníky (Papírové -); Grafické znaky (pro kopírování); Krabice na klobouky z lepenky; Hektografy; Preparáty histologické (učební pomůcky); Šekové knížky [obaly na]; Stojany na razítka; Malířské válečky pro interiéry; Potravinářské papírové nebo umělohmotné archy proti vlhkosti; Kartotéční lístky; Rejstříky (seznamy); Čínská tuš; Inkousty; Inkoust v tyčince; Inkoustové kameny [zásobníky inkoustu užívané v čínském umění, kde je smíchán suchý inkoust s vodou]; Podušky razítkovací; Barvicí pásky do psacích strojů; Pásky barvicí do tiskáren k počítačům; Plátno nanášecí do kopírovacích strojů; Plátno nanášecí pro kopírovací zařízení (cyklostyly); Psací soupravy; Kalamáře; Vyzina (rybí klih) pro kancelářské účely a pro domácnost; Etikety, kromě textilních; Účetní knihy; Krabice na poštu; Tiskařské typy [písmena a číslice]; Kameny (Litografické -); Litografie umělecké; Litografie; Pořadače (šanony); Papír svíticí; Časopisy [periodika]; Paragony; Křída na značení; Zvýrazňovače [papírnictví]; Podložky pod pivní sklenice; Rozmnožování (Přístroje a stroje na -); Hlína modelovací; Modelování (Materiály na -); Modelovací pasty; Modelovací vosky, kromě dentálních; Navlhčovače [kancelářské potřeby]; Houbičky navlhčovací [kancelářské potřeby]; Formy na modelovací hlíny [umělecké materiály]; Svorky na peníze; Fotografie (přístroje na lepení); Blahopřání hudební; Ubrousky (Papírové -) na odličování; Oběžníky; Noviny; Hroty psacích per; Hroty psacích per ze zlata; Zápisníky (notesy); Číslovačky; Číslice [tiskařské typy]; Děrovačky kancelářské; Kancelářské potřeby, kromě nábytku; Olejotisky; Obaly škrobové; Balicí papír; Bloky [papírnické výrobky]; Barvy (Pouzdra s -) školní pomůcky; Malířské misky; Štětce; Malířské štětce; Malířské stojany; Malby [obrazy] zarámované či nezarámované; Palety pro malíře; Brožury; Pantografy [kreslicí pomůcky]; Papír; Mašle papírové; Sponky kancelářské; Kancelářské sponky; Papír do registračních přístrojů; Nože na papír [kancelářské potřeby]; Papírové pásky; Archy papíru; Řezačky na papír (kancelářské potřeby); Karty a pásky papírové na zaznamenání počítačových programů; Těžítka; Hmota papírová (papírmašé); Papír pergamenový; Pouzdra na pasy; Pastelky; Střihy na šití; Oděvy (Střihy na -); Penály; Pérové spony; Pera (Utěráky na -); Tužky (Držátka na -); Krejóny (patentní tužky); Tuhy do tužek; Ořezávátka na tužky; Ořezávací strojky na tužky; Tužky; Násadky na pera; Pera [kancelářské potřeby]; Karty perforované pro žakárové stroje; Periodika; Štočky zinkografické; Stojany na fotografie; Fotografie [tištěné]; Obrazy; Poutače z papíru nebo z lepenky; Papírová prostírání; Plány; Paletizace (blány z umělých hmot přilnavé natahovací pro); Fólie z umělých hmot na balení; Modelování (umělé hmoty na); Portréty; Frankování (Stroje na -); Poštovní známky; Pohlednice; Plakáty; Tiskárenské výrobky; Publikace; Tištěné jízdní řády; Potahy tiskařské, kromě textilních; Reglety (pravítka); Štočky; Tiskárničky (Přenosné -) kancelářské potřeby; Tiskové typy; Tisky [rytiny]; Prospekty; Děrovačky [kancelářské potřeby]; Papír pro rentgenogramy; Válce do psacích strojů; Gumy na mazání; Rýsovací pravítka; Školní potřeby; Nožíky k vyškrabávání písma pro kancelářské účely; Materiály na pečetění; Stroje kancelářské na zalepování; Razítka; Pečetní oplatky; Pečetní vosk; Pečetě; Samolepky pro domácnost a pro kancelářské účely; Celofán (celulózové fólie) na balení; Štítky [papírové nálepky]; Štíty vývěsní z papíru nebo z lepenky; Fólie hliníková na balení potravin; Kamínky k psaní na břidlici; Zpěvníky; Cívky na barvicí pásky (pro psací stroje); Pravítka; Podušky na razítkování; Štítky na oznámkování; Razítka; Stojany na pera a tužky; Sešívačky [kancelářské stroje]; Lepidla škrobová pro domácnost a kancelářské účely; Papírenské zboží; Mastek [krejčovská křída]; Písmena ocelová; Ocelová pera; Pouzdra na střihy; Patrony (Malířské -); Blány (Rozmnožovací -); Šablony [papírnické výrobky]; Samolepky [papírnické výrobky]; Prostírání stolní z papíru; Papírové ubrousky; Papírové ubrusy; Podložky na stůl papírové; Úchytky na kartotéční lístky; Krejčovská křída; Pomůcky učební, kromě přístrojů; Zemské glóbusy; Napínáčky; Lístky; Papír toaletní; Ručníky papírové; Pauzovací plátno; Rydla na rýsování; Papír kopírovací (pauzovací); Vzory na kopírování; Obchodní karty jiné než pro hry; Průsvitky [papírnické výrobky]; Podnosy na rozdělování a počítání mincí; Klávesy psacích strojů; Pásky do psacích strojů; Psací stroje (elektrické i neelektrické); Vinětovací strojky; Fólie viskózové na balení; Misky na vodové barvy; Papír voskovaný; Lepenka dřevitá [papírenské výrobky]; Papírovina; Držáky na psací potřeby; Stírátka na tabule; Štětce na psaní; Psací soupravy [sada psacích potřeb]; Pouzdra s psacími potřebami [kancelářské potřeby]; Křída na psaní; Psací potřeby; Psací potřeby; Sešity; Psací podložky; Dopisní papír; Břidlicové tabulky; Papír Xuan [pro čínskou malbu a kaligrafii]; Dopisní papír; Dopisní papír; Obálky; Obtisky; Obtisky; Etikety; Sběratelské karty; Pohlednice; Poznámkové bloky; Samolepky; Plakáty; Obrazy; Reprodukce; Alba; Periodické publikace; Noviny; Rocenky; Reklamní časopisy; Programy; Pořadače programů; Záložky; Fotoalba; Fotoalba; Poštovní známky; Papírenské zboží; Pravítka; Ořezávátka; Tabule školní; Výškové tabulky; Koučinkové pomůcky ve formě magnetických a nasucho stíratelných povrchů s magnety; Papírové vlajky, papírové klubovní vlajky; Papírové nebo lepenkové repliky fotbalových souprav; Kalendáře; Stolní kalendáře; Lepenkové kartony na mléko; Pivní tácky; Figuríny z papíru, lepenky a krepového papíru; Pouzdra na tužky; Psací a kreslicí potřeby; Pořadače; Pořadače a desky; Osobní diáře; Adresáře; Kapesní kalendáře; Poznámkové bloky; Alba pro sbírky podpisů; Lepenkové rámy na obrazy; Blahopřání; Balící a obalový materiál; Suvenýrové tašky z papíru nebo plastu; Papírové sáčky na nákup; Papírové a/nebo plastové tašky; Těžítka; Papírové aplikace; Laminátové karty; Papírové utěrky a ručníky; Litografie; Papírové rozety; Ubrousky na stůl a papírové ubrusy; Nekódované kreditní, debetní a úvěrové karty; Dárkové tašky a dárkové obaly; Psací potřeby z vzácných kovů; Dárkové poukazy; Známky; Papírová prostírání; Pouzdra na šekové knížky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Plaques à adresses pour machines à adresser; Clichés à adresses; Adresses (Machines à imprimer des -); Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Collantes (Matières -) pour la papeterie ou le ménage; Affiches (Porte- -) en papier ou en carton; Albums; Almanachs; Faire-part [papeterie]; Aquarelles; Maquettes d'architecture; Atlas; Cornets de papier; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; Sachets pour la cuisson par micro-ondes; Billes pour stylos; Bavoirs en papier; Onglets [reliure]; Coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; Tableaux noirs; Buvards; Reliure (appareils et machines pour la -) [matériel de bureau]; Toile pour reliures; Fils pour reliures; Articles pour reliures; Reliures; Serre-livres; Livrets; Signets; Livres; Enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Boîtes en carton ou en papier; Feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; Tables arithmétiques; Calendriers; Toiles pour la peinture; Papier carbone; Carton; Cartonnages; Tubes en carton; Cartes; Coffrets à timbres [cachets]; Catalogues; Craie pour la lithographie; Porte-craie; Chapelets; Fusains (Crayons -); Baguettes pour tableaux, non électroniques; Chromos; Bagues de cigares; Planchettes à pince [articles de bureau]; Agrafes de bureau; Dessous de carafes en papier; Filtres à café en papier; Journaux de bandes dessinées; Compas de tracé; Cadres à composer [imprimerie]; Composteurs; Papier à copier [articles de papeterie]; Correcteurs (liquides -) [articles de bureau]; Encres à corriger [héliographie]; Rubans correcteurs [articles de bureau]; Couvertures [papeterie]; Crémières [petits vases] en papier; Presses à cartes de crédit, non électriques; Décalcomanies; Diagrammes; Dossiers [papeterie]; Pochettes pour documents; Documents (appareils pour plastifier des -) [articles de bureau]; Papier d'armoire parfumé ou non; Planches à dessin; Dessin (Instruments de -); Dessin (Fournitures pour le -); Blocs à dessin; Tire-lignes; Trousses à dessin; Équerres à dessin; Tés à dessin; Duplicateurs; Élastiques de bureau; Papier pour électrocardiographes; Galvanotypes; Modèles de broderie; Planches à graver; Gravures; Enveloppes (Machines de bureau à fermer les -); Enveloppes [papeterie]; Effacer (Produits pour -); Gabarits à effacer; Échoppes pour graver à l'eau-forte; Eaux-fortes [gravures]; Étoffes pour reliures; Serviettes de toilette en papier; Statuettes en papier mâché; Classeurs [articles de bureau]; Papier-filtre; Filtrantes (matières -) [papier]; Doigtiers [articles de bureau]; Fanions en papier; Cache-pot en papier; Flyers; Chemises pour documents; Plioirs [articles de bureau]; Formules; Stylos; Pistolets pour le tracé des courbes; Galées [typographie]; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Cartes géographiques; Colles pour la papeterie ou le ménage; Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; Peignes à marbrer; Dessins; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Souhaits (Cartes de -); Toiles gommées pour la papeterie; Bandes gommées [papeterie]; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Étiqueter (Appareils à main à -); Appuie-main pour peintres; Manuels; Mouchoirs de poche en papier; Écriture (Modèles d' -); Cartons à chapeaux [boîtes]; Hectographes; Coupes histologiques [matériel d'enseignement]; Porte-chéquiers; Cachets [timbres] (supports à -); Rouleaux de peintres en bâtiment; Feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; Fiches [papeterie]; Répertoires; Chine (Encres de -); Encres; Bâtons d'encre; Pierres d'encre [récipients à encre]; Tampons encreurs; Rubans encreurs; Rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; Toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; Toiles d'encrage pour duplicateurs; Écritoires; Encriers; Ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; Étiquettes non en tissu; Registres [livres]; Corbeilles à courrier; Typographiques (Caractères -); Pierres lithographiques; Lithographiés (Objets d'art -); Lithographies; Biblorhaptes; Papier lumineux; Revues [périodiques]; Manifolds; Craie à marquer; Marqueurs [articles de papeterie]; Dessous de chopes à bière; Polycopier (Appareils et machines à -); Argile à modeler; Modeler (Matériaux à -); Pâte à modeler; Cires à modeler non à usage dentaire; Humecteurs [articles de bureau]; Mouilleurs de bureau; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Pinces à billets; Collage des photographies (Appareils pour le -); Cartes de voeux musicales; Serviettes à démaquiller en papier; Circulaires; Journaux; Plumes à écrire; Plumes à écrire en or; Carnets; Numéroteurs; Chiffres [caractères d'imprimerie]; Perforateurs de bureau; Bureau (Articles de -) à l'exception des meubles; Oléographies; Matériaux d'emballage en fécule ou amidon; Emballage (Papier d' -); Blocs [papeterie]; Peinture (boîtes de -) [matériel scolaire]; Bacs à peinture; Pinceaux; Peintres (Brosses pour -); Chevalets pour la peinture; Tableaux [peintures] encadrés ou non; Palettes pour peintres; Brochures; Pantographes [instruments de dessin]; Papier; Noeuds en papier [papeterie]; Crochets de bureau; Pince-notes; Papier pour appareils enregistreurs; Coupe-papier [articles de bureau]; Rubans de papier; Feuilles [papeterie]; Déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; Programmes d'ordinateur (Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des -); Presse-papiers; Papier mâché; Papier-parchemin; Pochettes pour passeports; Pastels [crayons]; Patrons pour la couture; Vêtements (Patrons pour la confection de -); Plumiers; Agrafes de porte-plume; Essuie-plumes; Porte-crayons; Porte-mines; Mines de crayons; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Crayons (Machines à tailler les -), électriques ou non électriques; Crayons; Porte-plume; Plumes [articles de bureau]; Cartons perforés pour métiers Jacquard; Périodiques; Photogravures; Photographies (Supports pour -); Photographies [imprimées]; Images; Écriteaux en papier ou en carton; Sets de table en papier; Plans; Pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; Pellicules en matières plastiques pour l'emballage; Matières plastiques pour le modelage; Portraits; Affranchissement de courrier (machines d' -) [machines de bureau]; Timbres-poste; Postales (Cartes -); Affiches; Produits de l'imprimerie; Publications imprimées; Horaires imprimés; Blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; Réglettes [composteurs]; Clichés; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Imprimerie (Caractères d' -); Planches [gravures]; Prospectus; Emporte-pièce [articles de bureau]; Papier pour radiogrammes; Cylindres de machines à écrire; Gommes à effacer; Règles à dessiner; Fournitures scolaires; Grattoirs de bureau; Cacheter (Matières à -); Cacheter (Machines à -) de bureau; Timbres à cacheter; Pains à cacheter; Cire à cacheter; Cachets [sceaux]; Auto-adhésifs (Rubans -) pour la papeterie ou le ménage; Cellulose régénérée (Feuilles de -) pour l'emballage; Écussons [cachets en papier]; Enseignes en papier ou en carton; Papier d'argent; Crayons d'ardoise; Chansonniers; Bobines pour rubans encreurs; Carrelets [règles]; Sceaux (Tampons pour -); Timbrer (Plaques à -); Timbres [cachets]; Supports pour plumes et crayons; Brocheuses [papeterie]; Amidon (Colle d' -) pour la papeterie ou le ménage; Papeterie; Stéatite [craie pour tailleurs]; Acier (Lettres d' -); Acier (Plumes d' -); Étuis pour patrons; Pochoirs; Stencils; Gabarits [papeterie]; Autocollants [articles de papeterie]; Linge de table en papier; Serviettes de table en papier; Nappes en papier; Ronds de table en papier; Cavaliers pour fiches; Craie pour tailleurs; Instruction (Matériel d' -) à l'exception des appareils; Globes terrestres; Punaises [pointes]; Billets [tickets]; Papier hygiénique; Essuie-mains en papier; Toile à calquer; Pointes à tracer pour le dessin; Papier calque; Calques; Cartes à échanger autres que pour jeux; Transparents [papeterie]; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Touches de machines à écrire; Rubans pour machines à écrire; Machines à écrire [électriques ou non électriques]; Vigneter (Appareils à -); Viscose (Feuilles de -) pour l'emballage; Godets pour la peinture; Papier paraffiné; Carton de pâte de bois [papeterie]; Bois (Papier de -); Bracelets pour instruments à écrire; Effaceurs pour tableaux; Brosses pour l'écriture; Nécessaires pour écrire [écritoires]; Papeteries [nécessaires pour écrire]; Craie à écrire; Instruments d'écriture; Écrire (Fournitures pour -); Cahiers; Sous-main; Lettres (Papier à -); Ardoises pour écrire; Papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises; Papier à écrire; Lettres (Papier à -); Enveloppes; Transferts; Décalcomanies; Étiquettes; Cartes à collectionner; Cartes postales; Blocs-notes; Autocollants; Affiches; Images; Copies; Albums; Publications périodiques; Journaux; Publications annuelles; Magazines avec affiches; Programmes; Brochures de programme; Signets; Albums de photographies; Albums photographiques; Timbres philatéliques; Papeterie; Règles; taille-crayons; Tableaux noirs; Cartes géographiques; Matériel d'apprentissage sous la forme de surfaces magnétiques et sèches effaçables, contenant des pièces magnétiques; Drapeaux en papier, banderoles en papier; Répliques de kits de football en papier ou en carton; Calendriers; Calendriers de bureaux; Boîtes de lait en carton; Sous-bocks; Figurines en papier, en carton et en papier mâché; Trousses d'écoliers; Instruments d'écriture et de dessins; Biblorhaptes; Dépliants et classeurs; Organiseurs personnels; Livres d'adresses; Journaux intimes; Bloc-notes; Livrets d'autographes; Cadres en carton; Souhaits (Cartes de -); Matériaux d'emballage et de mise sous enveloppe; Sacs souvenir en papier ou en plastique; Sacs à poignées; Sacs en papier et/ou en matières plastiques; Presse-papiers; Appliques en papier; Cartes laminées; Mouchoirs et essuie-mains en papier; Litho-sérigraphies; Rosettes en papier; Serviettes et nappes en papier; Cartes de crédit, de débit et de paiement non encodées; Emballage-cadeau et sacs cadeaux; Instruments d'écriture en métaux précieux; Bons d'achat; Timbres; Ronds de table en papier; Étuis à chéquiers.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks; Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Address plates for addressing machines; Address stamps; Addressing machines; Adhesive bands for stationery or household purposes; Adhesive tape dispensers [office requisites]; Adhesive tapes for stationery or household purposes; Adhesives [glues] for stationery or household purposes; Advertisement boards of paper or cardboard; Albums; Almanacs; Announcement cards [stationery]; Aquarelles; Architects' models; Atlases; Bags (Conical paper -); Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; Bags for microwave cooking; Balls for ball-point pens; Bibs of paper; Binding strips [bookbinding]; Biological samples for use in microscopy [teaching materials]; Blackboards; Blotters; Bookbinding apparatus and machines [office equipment]; Bookbinding cloth; Bookbinding cords; Bookbinding material; Bookbindings; Bookends; Booklets; Bookmarkers; Books; Bottle envelopes of cardboard or paper; Bottle wrappers of cardboard or paper; Boxes of cardboard or paper; Bubble packs (Plastic -) for wrapping or packaging; Cabinets for stationery [office requisites]; Calculating tables; Calendars; Canvas for painting; Carbon paper; Cardboard; Cardboard articles; Cardboard tubes; Cards; Cases for stamps [seals]; Catalogues; Chalk for lithography; Chalk holders; Chaplets; Charcoal pencils; Chart pointers, non-electronic; Chromos; Cigar bands; Clipboards; Clips for offices; Coasters of paper; Coffee filters (Paper -); Comic books; Compasses for drawing; Composing frames [printing]; Composing sticks; Copying paper [stationery]; Correcting fluids [office requisites]; Correcting ink [heliography]; Correcting tapes [office requisites]; Covers [stationery]; Cream containers of paper; Credit card imprinters, non-electric; Decalcomanias; Diagrams; Document files [stationery]; Document holders [stationery]; Document laminators for office use; Drawer liners of paper, perfumed or not; Drawing boards; Drawing instruments; Drawing materials; Drawing pads; Drawing pens; Drawing sets; Drawing squares; Drawing T-squares; Duplicators; Elastic bands for offices; Electrocardiograph paper; Electrotypes; Embroidery designs [patterns]; Engraving plates; Engravings; Envelope sealing machines, for offices; Envelopes [stationery]; Erasing products; Erasing shields; Etching needles; Etchings; Fabrics for bookbinding; Face towels of paper; Figurines [statuettes] of papier mâché; Files [office requisites]; Filter paper; Filtering materials [paper]; Finger-stalls [office requisites]; Flags of paper; Flower-pot covers of paper; Flyers; Folders for papers; Folders [stationery]; Forms, printed; Fountain pens; French curves; Galley racks [printing]; Garbage bags of paper or of plastics; Geographical maps; Glue for stationery or household purposes; Gluten [glue] for stationery or household purposes; Graining combs; Graphic prints; Graphic representations; Graphic reproductions; Greeting cards; Gummed cloth for stationery purposes; Gummed tape [stationery]; Gums [adhesives] for stationery or household purposes; Hand labelling appliances; Hand-rests for painters; Handbooks [manuals]; Handkerchiefs of paper; Handwriting specimens for copying; Hat boxes of cardboard; Hectographs; Histological sections for teaching purposes; Holders for checkbooks [cheque books]; Holders for stamps [seals]; House painters' rollers; Humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; Index cards [stationery]; Indexes; Indian inks; Ink; Ink sticks; Ink stones [ink reservoirs]; Inking pads; Inking ribbons; Inking ribbons for computer printers; Inking sheets for document reproducing machines; Inking sheets for duplicators; Inkstands; Inkwells; Isinglass for stationery or household purposes; Labels, not of textile; Ledgers [books]; Letter trays; Letters [type]; Lithographic stones; Lithographic works of art; Lithographs; Loose-leaf binders; Luminous paper; Magazines [periodicals]; Manifolds [stationery]; Marking chalk; Marking pens [stationery]; Mats for beer glasses; Mimeograph apparatus and machines; Modelling clay; Modelling materials; Modelling paste; Modelling wax, not for dental purposes; Moisteners for gummed surfaces [office requisites]; Moisteners [office requisites]; Molds for modelling clays [artists' materials]; Money clips; Mounting photographs (Apparatus for -); Musical greeting cards; Napkins of paper for removing make-up; Newsletters; Newspapers; Nibs; Nibs of gold; Note books; Numbering apparatus; Numbers [type]; Office perforators; Office requisites, except furniture; Oleographs; Packaging material made of starches; Packing paper; Pads [stationery]; Paint boxes [articles for use in school]; Paint trays; Paintbrushes; Painters' brushes; Painters' easels; Paintings [pictures], framed or unframed; Palettes for painters; Pamphlets; Pantographs [drawing instruments]; Paper; Paper bows; Paper clasps; Paper-clips; Paper for recording machines; Paper knives [cutters] office requisites; Paper ribbons; Paper sheets [stationery]; Paper shredders for office use; Paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; Paperweights; Papier mâché; Parchment paper; Passport holders; Pastels [crayons]; Patterns for dressmaking; Patterns for making clothes; Pen cases; Pen clips; Pen wipers; Pencil holders; Pencil lead holders; Pencil leads; Pencil sharpeners, electric or non-electric; Pencil sharpening machines, electric or non-electric; Pencils; Penholders; Pens [office requisites]; Perforated cards for Jacquard looms; Periodicals; Photo-engravings; Photograph stands; Photographs [printed]; Pictures; Placards of paper or cardboard; Place mats of paper; Plans; Plastic cling film, extensible, for palletization; Plastic film for wrapping; Plastics for modelling; Portraits; Postage meters for office use; Postage stamps; Postcards; Posters; Printed matter; Printed publications; Printed timetables; Printers' blankets, not of textile; Printers' reglets; Printing blocks; Printing sets, portable [office requisites]; Printing type; Prints [engravings]; Prospectuses; Punches [office requisites]; Radiograms (Paper for -); Rollers for typewriters; Rubber erasers; Rulers (Drawing -); School supplies [stationery]; Scrapers [erasers] for offices; Sealing compounds for stationery purposes; Sealing machines for offices; Sealing stamps; Sealing wafers; Sealing wax; Seals [stamps]; Self-adhesive tapes for stationery or household purposes; Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; Shields [paper seals]; Signboards of paper or cardboard; Silver paper; Slate pencils; Song books; Spools for inking ribbons; Square rulers; Stamp pads; Stamp stands; Stamps [seals]; Stands for pens and pencils; Stapling presses [office requisites]; Starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; Stationery; Steatite [tailor's chalk]; Steel letters; Steel pens; Stencil cases; Stencil plates; Stencils; Stencils [stationery]; Stickers [stationery]; Table linen of paper; Table napkins of paper; Tablecloths of paper; Tablemats of paper; Tags for index cards; Tailors' chalk; Teaching materials [except apparatus]; Terrestrial globes; Thumbtacks; Tickets; Toilet paper; Towels of paper; Tracing cloth; Tracing needles for drawing purposes; Tracing paper; Tracing patterns; Trading cards other than for games; Transparencies [stationery]; Trays for sorting and counting money; Typewriter keys; Typewriter ribbons; Typewriters, electric or non-electric; Vignetting apparatus; Viscose sheets for wrapping; Watercolor saucers (Artists' -); Waxed paper; Wood pulp board [stationery]; Wood pulp paper; Wristbands for the retention of writing instruments; Writing board erasers; Writing brushes; Writing cases [sets]; Writing cases [stationery]; Writing chalk; Writing instruments; Writing materials; Writing or drawing books; Writing pads; Writing paper; Writing slates; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; Notepaper; writing paper; envelopes; transfers; decalcomanias; labels; trading cards; post cards; notepads; stickers; posters; pictures; prints; albums; periodical publications; newspapers; annuals; poster magazines; programmes; programme binders; book markers; packs of photographs; photograph albums; philatelic stamps; stationery; rulers; pencil sharpeners; blackboards; height charts; coaching aids in the nature of magnetic and dry-wipeable surfaces with magnetic pieces; flags of paper, pennants of paper; replica football kits made of paper or cardboard; calendars; desk top calendars; milk cartons of cardboard; beer mats; paper, cardboard and paper mache figurines; pencil cases; writing and drawing instruments; files; folders and folios; personal organisers; address books; diaries; jotters; autograph books; picture frames of cardboard; greeting cards; wrapping and packaging materials; souvenir bags of paper or plastic; carrier bags; bags of paper and/or plastic material; paper weights; appliques of paper; laminated cards; tissues and towels made of paper; lithoserigraphs; rosettes of paper; paper napkins and tablecloths; non-encoded credit, debit and charge cards; gift bags and gift wrap; writing instruments of precious metals; gift vouchers; stamps; table mats made of paper; holders for checkbooks.

41
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Školství; Zábavné parky; Zábava, pobavení; Drezúra zvířat; Organizování a vedení kolokvií; Organizace a pořádání koncertů; Organizování a vedení konferencí; Organizování a vedení kongresů; Organizování a vedení seminářů; Organizování a vedení sympozií; Školení [pořádání a řízení]; Pořádání soutěží krásy; Internátní školy; Předprodej vstupenek; Knižní servis (Pojízdný -); Kaligrafické služby; Kasina (Provozování -); Filmové projekce; Cirkusy; Klubové služby (Výchovně-zábavné -); Koučink [školení]; Vedení kurzu fitness; Dálkové studium; Služby diskžokejů; Diskotéky (služby); Dabing; Vzdělávací informace; Zkoušení, přezkoušení; Elektronické publikování (DTP); Estrády (Služby v oblasti -); Informace o možnostech zábavy; Módní přehlídky pro zábavní účely (Organizace -); Filmová produkce, jiná než reklamní; Hraní o peníze; Provozování her on-line [z počítačové sítě]; Pronájem herních zařízení; Golfová hřiště (Provozování -); Gymnastický výcvik; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Prázdninové tábory (Služby -) zábava; Tlumočnické služby; Služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely; Knihovny (půjčovny knih); Živé představení; Fotografování na mikrofilm; Umělecké módní agentury; Filmová studia; Muzea (Provozování -); Skládání hudby (Služby -); Koncertní síně, sály; Reportérské služby; Noční kluby; Dětské jesle a školky; Pořádání loterií; Orchestry (Služby poskytované -); Organizování plesů; Soutěže (Organizování vzdělávacích a zábavných -); Organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; Organizování představení [manažerské služby]; Organizování sportovních soutěží; Plánování a organizování večírků; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Obrazové zpravodajství; Fotografování; Tělesná výchova; Praktický výcvik; Hudební produkce; Výroba rozhlasových a televizních programů; Výroba divadelních anebo jiných představení; Provozování heren; Karaoke (poskytování služeb -) [hudební doprovod písní dle výběru zpěváka]; Poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení]; Provozování sportovních zařízení; Vydávání knih; Vydávání elektronických knih a časopisů on line; Vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových; Rozhlasová zábava; Nahrávací studia (Služby -); Rekreace (Služby pro oddech a -); Informace o možnostech rekreace; Náboženská výchova; Půjčování audio zařízení; Půjčování videokamer; Půjčování filmů; Pronajímání osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia; Půjčování filmových promítaček a příslušenství; Pronájem rozhlasových a televizních přijímačů; Pronájem dekorací; Půjčování potápěčské výstroje; Pronájem audio nahrávek; Půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků; Pronájem sportovních hřišť; Pronájem stadiónů; Pronájem divadelních dekorací; Pronajímání tenisových dvorců; Pronájem video-rekordérů; Půjčování videopásek; Psaní scénářů; Tlumočení posunkové řeči; Sportovní služby pro kempování; Titulky (Opatřování -); Televizní zábava; Divadelní představení; Služby v oblasti prodeje vstupenek [zábava]; Měření času při sportovních disciplínách; Pronájem hraček; Překladatelské služby; Školení; Střih videopásků; Výroba videofilmů; Nahrávání videopásek; Pomoc při výběru povolání; Profesní rekvalifikace; Psaní textů (jiných než reklamních); Provozování zoologických zahrad; Rekreace (informace o možnostech-); Informační služby týkající se odpočinkových aktivit poskytované na počítačové síti a telefonem; Poskytování sportovních, zábavních, kulturních a hudebních akcí; Vzdělávání vztahující se ke sportu, kultuře a hudbě; Střih televizních programů; Zajišťování školení v oblasti zábavy; Služby fotbalové akademie; Hodnoticí a kvalifikační služby; Koučování; Zařizování a organizování soutěží a sportovních akcí; Poskytování výcvikových kurzů v oboru koučinku, sportovního lékařství, hráčského rozvoje a ochrany a blaha dětí; Gymnastický výcvik; Praktické tréninkové ukázky vztahující se k fotbalu; Poskytování výcvikových kurzů v oboru sebeuvědomění; Organizace a pořádání seminářů, konferencí, výstav, sympozií a koncertů; Zajišťování vybavení rekreačních klubů; Organizování sportovních soutěží; Služby sportovních táborů; Služby sportovního klubu; Poskytování zařízení pro sportovní akce; Služby sportovních rozhodčích a pořadatelů; Měření času při sportovních disciplínách; Pořádání sportovních turnajů, vydávání tiskárenských výrobků; Slavnostní udělování cen; Služby spojené se sázkami; Nakladatelská a vydavatelská činnost; Vydávání elektronických časopisů; Poskytování informací týkajících se kterýchkoli z výše uvedených služeb.

Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies [éducation]; Parcs d'attractions; Divertissement; Dressage d'animaux; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Pensionnats; Réservation de places de spectacles; Bibliothèques itinérantes (Services de -); Calligraphes (Services de -); Casino [jeux] (services de -); Projection de films cinématographiques; Cirques; Clubs (services de -) [divertissement ou éducation]; Coaching [formation]; Cours de fitness; Cours par correspondance; Disc-jockeys (Services de -); Discothèques (Services de -); Postsynchronisation; Informations en matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; Micro-édition; Artistes de spectacles (Services d' -); Informations en matière de divertissement; Défilés de mode à des fins de divertissement (Organisation de -); Production de films autres que films publicitaires; Jeux d'argent; Jeu (Services de -) proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Mise à disposition de parcours de golf; Gymnastique (Enseignement de la -); Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Camps de vacances (services de -) [divertissement]; Interprètes linguistiques (Services d' -); Mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; Prêt de livres; Spectacles (Représentation de -); Microfilmage; Modèles pour artistes (Services de -); Studios de cinéma; Musées (services de -) [présentation, expositions]; Composition musicale (Services de -); Music-hall; Reporters (Services de -); Boîtes de nuit; Écoles maternelles [éducation]; Loteries (Organisation de -); Orchestres (Services d' -); Organisation de bals; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de spectacles [services d'imprésarios]; Organisation de compétitions sportives; Planification de réceptions [divertissement]; Préparateurs physiques [fitness] (services de -); Reportages photographiques; Photographie; Culture physique; Formation pratique [démonstration]; Production musicale; Montage de programmes radiophoniques et de télévision; Spectacles (Production de -); Exploitation de salles de jeux; Mise à disposition d'équipements de karaoké; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d'installations sportives; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Divertissement radiophonique; Studios d'enregistrement (Services de -); Loisirs (Mise à disposition d'installations de -); Informations en matière de récréation; Éducation religieuse; Location d'appareils audio; Location de caméras vidéo; Location de films cinématographiques; Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location d'appareils et accessoires cinématographiques; Location de postes de radio et de télévision; Location de décors de spectacles; Location d'équipements de plongée sous-marine; Location d'enregistrements sonores; Location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; Location de terrains de sport; Location de stades; Théâtre (Location de décors de -); Location de courts de tennis; Location de magnétoscopes; Location de bandes vidéo; Rédaction de scénarios; Interprétation du langage gestuel; Camps [stages] de perfectionnement sportif; Sous-titrage; Divertissement télévisé; Représentations théâtrales; Billetterie (services de -) [divertissement]; Chronométrage des manifestations sportives; Location de jouets; Traduction (Services de -); Éducation; Montage de bandes vidéo; Production de films sur bandes vidéo; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]; Recyclage professionnel; Rédaction de textes autres que textes publicitaires; Jardins zoologiques (Services de -); Services d'informations sur les divertissements; Services d'informations récréatives fournis sur des réseaux informatiques et par téléphone; Offre d'événements sportifs, de divertissement, culturels et musicaux; Services éducatifs en rapport avec le sport, la culture et la musique; Services de montage de programmes télévisés; Formation; Services d'écoles de football; Services d'évaluation et de qualification; Entraînement; Organisation et conduite de compétitions et d'événements sportifs; Services de cours d'instruction dans le domaine de l'entraînement, la médecine du sport, le développement des joueurs et la protection et le bien-être des enfants; Enseignement de remise en forme physique; Formation pratique [démonstrations] relative au football; Fourniture de cours d'instruction en matière de conscience de soi; Organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions, symposiums et concerts; Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs; Inauguration de compétitions sportives; Camps (stages) de perfectionnement sportif; Services d'un club sportif; Fourniture d'infrastructures pour événements sportifs; Arbitrage sportif; Chronométrage des manifestations sportives; Organisation de tournois sportifs, publication de produits de l'imprimerie; Cérémonies de remise de prix; Services relatifs aux paris; Services d'édition; Publication de magazines électroniques; Services d'information dans les domaines précités.

Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Academies [education]; Amusement parks; Amusements; Animal training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and conducting of concerts; Arranging and conducting of conferences; Arranging and conducting of congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging and conducting of symposiums; Arranging and conducting of workshops [training]; Arranging of beauty contests; Boarding schools; Booking of seats for shows; Bookmobile services; Calligraphy services; Casino facilities [gambling] (Providing -); Cinema presentations; Circuses; Club services [entertainment or education]; Coaching [training]; Conducting fitness classes; Correspondence courses; Disc jockey services; Discotheque services; Dubbing; Education information; Educational examination; Electronic desktop publishing; Entertainer services; Entertainment information; Fashion shows for entertainment purposes (Organization of -); Film production, other than advertising films; Gambling; Game services provided on-line from a computer network; Games equipment rental; Golf facilities (Providing -); Gymnastic instruction; Health club services [health and fitness training]; Holiday camp services [entertainment]; Language interpreter services; Layout services, other than for advertising purposes; Lending libraries; Live performances (Presentation of -); Microfilming; Modelling for artists; Movie studios; Museum facilities (Providing -) [presentation, exhibitions]; Music composition services; Music-halls; News reporters services; Night clubs; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra services; Organization of balls; Organization of competitions [education or entertainment]; Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; Organization of shows [impresario services]; Organization of sports competitions; Party planning [entertainment]; Personal trainer services [fitness training]; Photographic reporting; Photography; Physical education; Practical training [demonstration]; Production of music; Production of radio and television programmes; Production of shows; Providing amusement arcade services; Providing karaoke services; Providing on-line electronic publications, not downloadable; Providing sports facilities; Publication of books; Publication of electronic books and journals on-line; Publication of texts, other than publicity texts; Radio entertainment; Recording studio services; Recreation facilities (Providing -); Recreation information; Religious education; Rental of audio equipment; Rental of camcorders; Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; Rental of movie projectors and accessories; Rental of radio and television sets; Rental of show scenery; Rental of skin diving equipment; Rental of sound recordings; Rental of sports equipment, except vehicles; Rental of sports grounds; Rental of stadium facilities; Rental of stage scenery; Rental of tennis courts; Rental of video cassette recorders; Rental of videotapes; Scriptwriting services; Sign language interpretation; Sport camp services; Subtitling; Television entertainment; Theatre productions; Ticket agency services [entertainment]; Timing of sports events; Toy rental; Translation; Tuition; Videotape editing; Videotape film production; Videotaping; Vocational guidance [education or training advice]; Vocational retraining; Writing of texts, other than publicity texts; Zoological garden services; Recreational information services; recreational information services provided on computer networks and by telephone; provision of sport, entertainment, cultural and musical events; educational services relating to sport, culture and music; production of television programmes; training services; football academy services; assessment and qualifications services; coaching; arranging and organisation of competitions and sporting events; provision of courses of instruction in coaching, sports medicine, player development and child protection and welfare; physical fitness instruction; practical training demonstrations relating to football; providing courses of instruction in selfawareness; arranging and conducting seminars, conferences, exhibitions, symposia and concerts; provision of club recreation facilities; officiating at sports contests; sports camp services; sports club services; provision of facilities for sports events; sports refereeing and officiating; timing of sports events; staging of sports tournaments, publication of printed matter; award ceremonies; betting services; publishing services; publication of electronic magazines; provision of information relating to all of the aforesaid services.


Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Technical Corner Psychological Corner Physical Corner Social Corner, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů