Auto Auto - ochranná známka, majitel TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

Základní údaje ochranné známky

ZdrojOHIM
Číslo spisu8191223
Reprodukce/Znění OZAuto Auto - ochranná známka
Auto Auto
Třídy výrobků a služeb1, 2, 3, 4, 9, 12, 35, 37, 38, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 25.5.2 ; 26.4.1 ; 26.4.5 ; 26.4.22 ; 29.1.6 ; 29.1.96
Datum podání přihlášky18.01.2008
Datum zápisu23.03.2009
Datum konce platnosti18.01.2018
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
StavZapsaná
DruhObrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické produkty používané v průmyslu; kryogenní přípravky; chladicí kapaliny pro motory vozidel; přípravky k zabránění přehřátí chladicích kapalin pro vozidla; brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi; nemrznoucí přípravky a přípravky proti zamrzání; čištění olejů (chemické prostředky pro-).

Produits chimiques destinés à l'industrie; agents chimiques de refroidissement; produits de refroidissement pour moteurs de véhicules; produits empêchant la surchauffe de produits réfrigérants automobiles; liquides de freins, antigels; produits de dégivrage; agents de purification de l'huile.

Chemical products for use in industry; chemical cooling agents; coolants for vehicle engines; preparations to prevent the overheating of refrigerants for motor vehicles; brake fluids, antifreeze; de-icing preparations; oil purifying agents.

2
Konzervační prostředky pro motorová vozidla, prostředky pro konzervování dutin, prostředky pro konzervaci spodků vozidel, barvy, laky, základní nátěrové prostředky.

Produits pour la conservation des automobiles, à savoir produits de conservation des cavités, protections pour le bas de caisse, peintures, laques, primaires.

Preservatives for vehicles, namely preservatives for cavities, underseals, paints, lacquers and primers.

3
Kapaliny na mytí skel do ostřikovačů vozidel; přípravky pro leštění, odmašťování a broušení; přípravky pro čištění, zejména pro motorová vozidla; čističe brzd; čisticí oleje.

Liquides pour lave-glaces; produits pour polir, dégraisser et abraser; agents nettoyants, en particulier pour automobiles; produit nettoyant pour freins; huiles de nettoyage.

Windshield cleaning liquids; polishing, scouring and abrasive preparations; cleaning preparations, in particular for motor vehicles; brake cleaner; oils for cleaning purposes.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; motorové oleje, mazadla; paliva; pohonné látky motorů; rozprašovací oleje (technicky).

Huiles et graisses industrielles; huiles de moteurs, lubrifiants; combustibles; carburants pour moteurs; huiles à vaporiser (techniques).

Industrial oils and greases; motor oils, lubricants; fuels; motor and engine fuels; spray oils (technical).

9
Části autoelektroniky jmenovitě navigační systémy, autorádia, CD měniče, CD přehrávače, otáčkoměry přehrávače kazet, DVD přehravače, elektronické oznamovací tabule, tachografy, radiotelefonní zařízení; ukazatele rychlosti, tachometry; přístroje pro kontrolu rychlosti vozidel; měřidla na benzín; reproduktory, taxametry, zapalovače cigaret, baterie na zapalování; přístroje zábavní elektroniky a jejich části (zařazené do třídy 9); autorádia, přehrávače kazet, MP3 přehrávače, CD přehrávače, navigační přístroje, reproduktory, videopřístroje, hasicí¨přístroje; počítače.

Pièces de l'électronique automobile, à savoir systèmes de navigation, autoradios, changeurs de CD, lecteurs de CD, compte-tours, lecteurs de cassettes, dispositifs de lecteurs de DVD, tableaux indicateurs électroniques, tachygraphes, postes radiotéléphoniques; indicateurs de vitesse; appareils de contrôle de la vitesse; niveaux d' essence; haut-parleurs, taximètres, briquets, batteries d'allumage; appareils et pièces de l'électronique de divertissement (compris dans la classe 9); autoradios, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs MP3, lecteurs de disques, appareils de navigation, haut-parleurs, appareils vidéo, extincteurs; ordinateurs.

Parts of car electronics, namely navigation systems, car radios, CD changers, CD players, revolution counters, cassette players, DVD players, electronic display boards, tachographs, radiotelephony sets; speed indicators; speed checking apparatus; gasoline gauges; speakers, taximeters, cigarette lighters, ignition batteries; electronic entertainment devices and parts therefor (included in class 9); car radios, cassette recorders, MP3 players, CD players, apparatus for navigation, speakers, video machines, fire extinguishers; computers.

12
Osobní automobily; jízdní kola, vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; náhradní díly a příslušenství pro motorová vozidla (zařazené do třídy 12); náhradní díly a příslušenství pro jízdní kola (zařazené do třídy 12).

Voitures; bicyclettes, véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Pièces de rechange et accessoires automobiles (compris dans la classe 12); pièces de rechange et accessoires pour bicyclettes (compris dans la classe 12).

Motor cars; bicycles, vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; spare parts and fittings for motor vehicles (included in class 12); spare parts and accessories for bicycles (included in class 12).

35
Reklama, obchodní řízení; podnikové řízení; marketing; kancelářské funkce; zprostředkování adres; zprostředkování obchodních a hospodářských kontaktů, rovněž prostřednictvím internetu; zprostředkování hospodářského know-how, také franšízing; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; konzultační služby pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; obchodní konzultační a poradenské služby; poskytování informací (informace) a poradenství pro spotřebitele v obchodních záležitostech, zprostředkování obchodů pro třetí strany, také v rámci elektronického obchodu, poradenství pro podniky; personální poradenství a reklamní poradenství; reklama; maloobchodní služby týkající se motorových vozidel, částí motorových vozidel a příslušenství motorových vozidel.

Publicité et gestion d'affaires; administration commerciale; marketing; travaux de bureau; courtage d' adresses; courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet; courtage de savoir-faire économique, également franchisage; conseils en gestion de personnel; services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; services de conseils en affaires; communication de renseignements (informations) et conseils pour consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires, courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, consultations professionnelles d´affaires; conseils en ressources humaines et conseils en matière publicitaire; publicité; services de vente au détail de véhicules à moteur, pièces de véhicules à moteur et accessoires de véhicules à moteur.

Advertising, business management; business administration; marketing; office functions; providing of addresses; arranging of trading and economical contacts, also over the Internet; providing of business know-how, including franchising; personnel management consultancy; business management and organization consultancy services; business consultancy and advisory services; provision of information and consultancy for consumers in commercial and business affairs, arranging commercial transactions, for others, including within the framework of e-commerce, business consultancy; personnel consultancy and advertising consultancy; advertising; retail services in the field of motor vehicles, motor vehicle parts and motor vehicle accessories.

37
Opravy, jmenovitě údržba a opravy motorových vozidel a jízdních kol a údržba vozidel; služby autoservisu (zařazené do třídy 37), zejména provádění inspekcí, montáž pneumatik, náhradních dílů a řetězů; mytí vozidel; opravy po nehodě; úpravy motoru; poskytování informací na internetu o opravách motorových vozidel.

Réparation, à savoir entretien et réparation de véhicules à moteur et cycles et entretien de véhicules; services d'un atelier automobile (compris dans la classe 37), en particulier révisions, pose de pneus, pièces de rechange et chaînes; lavage de véhicules; travaux de maintenance après accident; personnalisation; fourniture d'informations sur l'internet dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles.

Repair, namely maintenance and repair of motor vehicles and bicycles and vehicle maintenance; motor vehicle workshop services (included in class 37), in particular carrying out inspections, fitting tyres, spare parts and chains; vehicle washing; accident repair services; tuning; providing information on the Internet regarding motor vehicle repair.

38
Telekomunikace; počítačem podporovaný přenos zpráv, informací, dat a obrazu; předávání zpráv všeho druhu na internetové adresy (web-messaging); poskytování internetové konferenční místnosti; poskytování portálů na internetu, poskytování telekomunikačních kanálů pro služby televizního nákupu; provozování konferenčních linek a fór; elektronické poštovní služby; poskytování přístupu k informacím na internetu o motorových vozidlech a částech motorových vozidel.

Télécommunications; transmission de nouvelles, de données, d'informations, de données et d'images assistée par ordinateur; relais de messages de tous types vers des adresses internet (Web-Messaging); fourniture de salons de discussion sur l'internet; fourniture de portails sur l'internet, fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; gestion de lignes de discussion et de forums; services de courrier électronique; fourniture d'accès à des informations sur l'internet sur des véhicules et pièces de véhicules.

Telecommunications; computer-aided transmission of messages, information, data and images; transmission of messages of all kinds to web addresses (web messaging); providing Internet chat rooms; providing portals on the Internet, providing telecommunications channels for teleshopping services; operating chatlines and forums; electronic mail services; providing access to information on the Internet relating to motor vehicles and motor vehicle parts.

41
Organizování a provádění školení a akcí dalšího vzdělávání, také v oboru automobilizmu; vyučování, také v oboru automobilizmu; dálkové studium, také v oboru automobilizmu; dálkové kurzy, také v oboru automobilizmu.

Organisation et conduite de formations et manifestations de formation continue, également dans le domaine automobile; enseignement, également dans le domaine automobile; enseignement à distance, également dans le domaine automobile; cours à distance, également dans le domaine automobile.

Arranging and conducting of training and further training events, also in the field of motor vehicles; education, also in the field of motor vehicles; distance learning, also in the field of motor vehicles; correspondence courses, also in the field of motor vehicles.

42
Služby online poskytovatele, jmenovitě pronájem a údržba webových stránek pro třetí strany a pronájem paměťových míst pro použití jako webové stránky pro třetí strany (hosting); služby autoservisu, jmenovitě úředně předepsané technické prohlídky, služby autoservisu, jmenovitě prohlídky, úředně předepsané technické prohlídky; poskytování internetové platformy; přistavení motorových vozidel pro jiné za účelem úřední prohlídky.

Services d'un fournisseur en ligne, à savoir création et entretien de sites web pour le compte de tiers et location d'espaces de mémoire pour utilisation en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement); services d'un atelier automobile, à savoir inspections techniques imposées par la loi, services d'un garage automobile, à savoir inspections, inspections techniques imposées par la loi; mise à disposition d'une plateforme internet; passage d'automobiles au contrôle technique réglementaire pour le compte de tiers.

Online provider services, namely design and maintenance of websites for others and rental memory space for website applications, for others (hosting); motor vehicle workshop services, namely officially required technical inspections, garage services, namely inspections, officially required technical inspections; providing an Internet platform; official inspection of vehicles, for others.


Auto Auto, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Auto Auto byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 3 ochranné známky znění Auto Auto, z toho 3 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele