ŽIVNOSTENSKÁ BANKA - ochranná známka, majitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - - - - - - - - -
Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 142969
Reprodukce/Znění OZ ŽIVNOSTENSKÁ BANKA - ochranná známka
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA
Číslo zápisu 222095
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 36, 38, 42
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1 ; 27.5.19 ; 27.5.8 ; 7.1.16 ; 27.5.9 ; 26.4.16 ; 26.4.24 ; 26.3.1
Datum podání přihlášky 19.05.1999
Datum práva přednosti:
19.05.1999
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 15.09.1999
Datum zápisu 27.12.1999
Přihlašovatel/vlastník UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Přihlašovatel/vlastník (historický) UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Přihlašovatel/vlastník (historický) Živnostenská banka, a.s.
Zástupce Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
OZ obnovena do 19.05.2019
Seznam výrobků a služeb informace a záznamy v elektronické podobě, informace a záznamy na nosičích zařazených ve třídě 9, elektronická data a databáze, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, software a hardware, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, databázové produkty zařazené ve třídě 9, nosiče dat či záznamů nahrané i nenahrané, elektronické nebo datové nebo informační sítě, multimediální aplikace na nosičích zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, elektronické multimediální nebo informační katalogy, interaktivní a grafické programy, software, zejména pro systém výměny dat (platební styk a jiné informace), zvláště v oblasti bankovnictví, systémy pro přenos dat, dešifrovací soustavy, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky; tiskoviny, tiskopisy, brožury, obálky, dopisní papíry, gratulace, kalendáře, reklamní předměty z papíru, příručky, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, databáze v papírové formě, informační produkty na papírových nosičích, data a databáze v papírové formě, tiskárenské výrobky; reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační sítě, poskytování komerčních informací a jiných komerčních informačních produktů všeho druhu, informačních produktů reklamního charakteru, poskytování multimediálních informací komerčního charakteru, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, zprostředkování v obchodních vztazích, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, merchandising, služby zahrnující záznam, přenos, přepis, převod, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných sdělení a/nebo záznamů, využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, automatizované zpracování dat v oblasti bankovnictví; bankovnictví, finance, provádění bankovních obchodů a jakýchkoliv operací s tím spojených, bankovní služby, služby týkající se financí a peněžnictví, přijímání vkladů, poskytování úvěrů, vyhledávání hypotéčních zástavních listů, investování do cenných papírů, financování pronájmu, vedení účtů, hotovostní platební styk, bezhotovostní platební styk a zúčtování, směnečné a šekové obchody, vydávání, nákup a prodej platebních prostředků jako platebních karet, cestovních šeků a jiných platebních příkazů, vydávání a prodej úvěrových karet, jakož i s tím spojené inkaso pohledávek (obchody kreditními kartami), přijímání a poskytování záruk a jiných zajišťovacích závazků (záruční obchody), otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování s cizími měnami (devizové a valutové obchody), obchodování v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kurzových a úrokových obchodů, obchodování s převoditelnými cennými papíry, a to na vlastní účet nebo na účet klienta (obchody s cennými papíry), účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, finanční makléřství, poskytování porad ve věcech podnikání a financí, obchodování s finančními deriváty (úrokové a měnové swapy, forward rate ageement-FRA, opce, futures), obhospodařování investičních prostředků klienta na jeho účet, včetně poradenství (portfolio management), uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot (obchody depozitní), koupě a prodej majetkových účastí (obchody kapitálovými účastmi), výkon funkce depozitáře investiční společnosti, investičního fondu a penzijního fondu, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek, zřizování a provozování sítě bankomatů, finanční leasing, koupě pohledávek ze zbožových obchodů nebo služeb s převzetím inkasního rizika nebo bez něj, jakož i návazné inkaso pohledávek (factoring a forfaiting), nabývání nemovitostí, franchisingové operace, zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, financí a bankovnictví, telefonní bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní obchody s cennými kovy (zlato, stříbro, mince), řízení, obsluha a provozování výměny dat, zejména v platebním styku a bankovních informací, poradenská činnost v oblasti financí, investic a bankovnictví; výměna zpráv, šíření a výměna informací a zpráv, získávání zpráv a informací, šíření informací a záznamů v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů aj., služby na Internetu, komunikace prostřednictvím satelitů nebo Internetu nebo datových nebo informačních nebo elektronických nebo telekomunikačních sítí aj., informační služby nekomerčního charakteru; kódování a dekódování zabezpečovacích systémů, tvorba informačních databází, tvorba multimediálních aplikací, programování.

Information and records in electronic form, information and records on media included in class 9, electronic data and databases, information products in electronic, data, information and telecommunication networks of all kinds, software and hardware, electronic magazines, electronic periodicals and books in electronic form, database products included in class 9, recorded and nonrecorded data or records media, electronic or data or information networks, multimedia applications on media included in class 9 or on networks, electronic multimedia or information catalogues, interactive graphics programme, . Software, . Especially for data change system (cash payment and other information), especially in field of banking, data transfer systems, decoding sets, payment cards or magnetic and chip cards for use in finance, banking, . Insurance industry, . In the field of services and in business contact, international bank cards, electronic wallets; printed matters, printed matters, booklets, envelopes, writing paper, greeting cards, calendars, advertisement articles of paper, manuals, magazines, periodicals, books, database products in paper form, databases in paper form, information products on paper media, data and databases in paper form, printer's products; advertising, advertising and promotional activities, marketing, advertising, advertisement and promotional activities by the means of any media, by the means of telephone network or data network or informational network, providing commercial information and all kinds of other commercial informational products, information products of advertising character, providing multimedia information based on commercial character, commercial use of Internet in areas of commercial Internet media and searching services, on-line advertising, business relations intermediation, intermediating activities in business area, merchandising, services including record, transfer, transcription, conversion, elaboration, compilation, transmission or systematisation of written messages and/or records, usage or compilation of mathematic and statistic data, automated data processing in the field of banking; banking, finances, execution of bank business and any related operations, banking services, services related to finances and banking, collection of deposits, providing of credits, searching of mortgage bonds, investment into securities, financing of lease, bookkeeping, cash payment system, clearing and accounting, bill and check business, issuance, purchase and sale of payment means as payment cards, traveller´s checques and other payment orders, issuing and sale of credit cards and related cashing of receivables (credit card transactions), receipt and providing of guarantees and other ensurance oligations (personal and other guarantees), opening of letters of credit, provision of money collection, trading with foreign exchange (exchange transactions) trading in the field of time business and options including exchange rate and interest business, trading with transferable securities, namely on own account or client’s account (trading with securities),participation in securities issuance and provision of related services, financial brokering, providing of advice in the enterprising and financial matters, financial derivates trading (interest and exchanges swaps, forward rate agreement-FRA, option, futures), coverage of investment means of client in his/her account, including consulting(portfolio management), deposit and administration of securities or other values(deposit trades, purchase and sale of property participations (trades with capital interests) , discharge of the function of investment company´s depository, investment fund and pension fund, foreign exchange activities, provision of bank information, rental of safes, establishing and operation of ATM network, financial leasing, purchase of claims with goods trade or services with taking over collection risk or without it, as well as successive collection of claims(factoring and forfaiting), gaining real estates, franchising operations, mediatory activities in the area of investment, finacies and banking, telephone banking, electronic banking, banking transactions with precious metals(gold, silver, coin), management/administrative/control, service and performance of data exchange, especially in system of payment and bank information, consulting activities in the field of finances, investments and banking; messages exchange, distribution and exchange of information and messages, news and information acquisition, distribution of information and records in electronic form via computer network, especially Internet, via satellite etc., services on Internet, communication via satellites or Internet or data or information or electronic or telecommunication networks etc., information services of non-commercial character; coding and de-coding of alarm systems, creation of information databases, creation of multimedial applications, programming.


ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ŽIVNOSTENSKÁ BANKA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 7 ochranných známek znění ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, z toho 6 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů