Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa - ochranná známka, majitel Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 10078715
Reprodukce/Znění OZ Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa - ochranná známka
Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa
Třídy výrobků a služeb 16, 38, 41
Vídeňské obrazové třídy 22.5.10
Datum podání přihlášky 27.06.2011
Datum zveřejnění prihlášky 25.07.2011
Datum zápisu 02.11.2011
Datum konce platnosti 27.06.2021
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
16
Omalovánky a kreslicí knihy; Diáře; Časopisy; Noviny; Knihy a časopisy, včetně těch, které souvisejí se sportovci nebo sportovními akcemi; Záložky do knih; Tištěné vyučovací pomůcky; Výsledkové listiny; Programy pro události; Festivalová alba; Fotoalba; Rukopisné knihy, tištěné jízdní řády, brožury; Fotografie hráčů pro sběratele; Samolepky na nárazníky, samolepky, alba, alba se samolepkami; Plakáty; Fotografie; Papírové ubrusy; Papírové ubrousky; Papírové tašky; Pozvánky; Blahopřání; Dárkový balicí papír; Papírové tácy a prostírání; Pytle na odpadky z papíru nebo plastu;Papír na balení potravin; Sáčky pro konzervování potravin; Papírové kávové filtry; Etikety (kromě etiket z textilu); Papírové ručníky na ruce; Toaletní papír; Odličovací ubrousky; Papírové a lepenkové krabičky na kapesníky; Papírové kapesníky; Papírové plenky; Papírenské zboží a učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů); Tiskový papír; Papír na kopírování; Obálky; Psací podložky; Desky na dokumenty; Hedvábný papír; Sešity; Listy papíru na pořizování poznámek; Psací papír; Papír do pořadačů; Pořadače; Papír na obaly knih; Světélkující papír; Samolepicí papír na poznámky; Těžítka na papíry; Krepový papír; Látkový papír; Papírové odznaky nebo insignie; Papírové vlaječky; Papírové praporky; Psací potřeby; Plnicí pera; Tužky; Kuličková pera; Soupravy kuličkových per a tužek; Značkovače; Pera s fíbrovým hrotem a značkovací pera; Značkovače; Inkoust, inkoustové polštářky, razítka; Psací stroje (elektrické a neelektrické); Litografie, umělecké litografie; Zarámované či nezarámované malby (obrazy); Sady barev, barvy a pastelky; Křídy; Ozdoby na tužky; A štočky; Adresáře; Plánovače; Papírové osobní organizéry; Mapy; Lístky, vstupenky, loterijní tikety; Stírací karty; Šeky; Komiksy; Kalendáře; Pohlednice; Reklamní panely, prapory a vybavení zařazené do této třídy; Obtisky (obtisky na hladké povrchy); Lepicí etikety; Kancelářské potřeby, kromě nábytku; Opravné tekutiny; Gumy na mazání; Ořezávátka; Stojany a nádoby na kancelářské předměty; Kancelářské sponky; Napínáčky; Pravítka; Lepicí páska pro papírenské zboží, dávkovače lepicí pásky; Sešívací svorky; Šablony; Desky na dokumenty; Velké spony; Držáky na zápisníky; Pouzdra na vizitky; Zarážky na knihy; Stojánky na knihy; Razítka; Poštovní známky; Kreditní karty, telefonní karty, karty do bankomatu, cestovní karty a karty na vystoupení, šekové záruční karty a debetní karty (nemagnetické) z papíru a/nebo lepenky; Plenky z papíru nebo buničiny (jednorázové); Papírové visačky na zavazadla; Pouzdra na pasy; Cestovní šeky; Pouzdra na šekové knížky; Pouzdra na osobní doklady; Kovové spony na bankovky.

Livres de coloriage et de dessin; Livres d'activités; Magazines; Journaux; Livres et revues, y compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou à des manifestations sportives; Marqueurs de pages; Matériel d'enseignement imprimé; Feuilles de scores; Programmes de manifestations; Albums de manifestations; Albums de photographies; Livres d'autographes, horaires imprimés, brochures; Photographies de joueurs pour collectionneurs; Autocollants de pare-chocs, autocollants, albums, albums d'autocollants; Affiches; Photographies; Nappes en papier; Serviettes en papier; Sacs en papier; Cartes d'invitation; Cartes de voeux; Papier d' emballage-cadeau; Dessous-de-plats et sets de table en papier; Sacs à ordure en papier ou en matières plastiques;Papier pour l'emballage des aliments; Sachets pour la conservation des aliments; Filtres à café en papier; Étiquettes (non en tissu); Essuie-mains en papier; Papier hygiénique; Serviettes à démaquiller; Boîtes à mouchoirs de poche en papier et en carton; Mouchoirs de poche (en papier); Langes en papier; Papeterie et matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); Papier pour machines à écrire; Papier à copier; Enveloppes; Blocs d'écriture; Housses pour documents; Papier de soie; Livres d'exercices; Feuilles de papier pour la prise de notes; Papier à lettres; Papier à classeur; Dossiers; Papier de couverture de livres; Papier lumineux; Papier auto-adhésif pour prendre des notes; Presse-papiers; Papier crépon; Papier tissu; Badges ou insignes en papier; Drapeaux en papier; Banderoles en papier; Instruments d'écriture; Stylos; Crayons; Stylos à bille; Ensembles de stylos à billes et de crayons; Feutres; Crayons-feutres et marqueurs; Marqueurs; Encres, tampons encreurs, timbres humides; Machines à écrire (électriques ou non électriques); Lithographies, lithographiés (objets d'art -); Tableaux (peintures) encadrés ou non; Boîtes de peinture, peintures et crayons à colorier; Craies; Ornements pour crayons; Clichés; Carnets d'adresses; Horaires; Organisateurs personnels en papier; Cartes routières; Tickets, billets d'admission, billets de loterie; Cartes à gratter; Contrôles; Livres de bandes dessinées; Calendriers; Cartes postales; Panneaux publicitaires, bannières et équipement compris dans cette classe; Décalcomanies; Étiquettes autocollantes; Articles de bureau [à l'exception des meubles]; Correcteurs liquides; Gommes à effacer; Taille-crayons; Supports et conteneurs pour articles de bureau; Trombones; Punaises [pointes]; Règles; Rubans adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban adhésif; Agrafes; Stencils; Dossiers pour documents; Pinces à dessin; Étuis pour carnets de notes; Sacs pour cartes de visite; Serre-livres; Supports pour livres; Timbres [cachets]; Timbres-poste; Cartes de crédit, cartes téléphoniques, porte-monnaie électroniques, cartes de voyages et spectacles, cartes de garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques et en papier ou carton; Couches-culottes en papier ou en cellulose (jetables); Étiquettes à bagages en papier; Étuis pour passeport; Chèques de voyage; Étuis à chéquiers; Étuis pour cartes d'identité; Pinces pour billets (en métal).

Coloring and drawing books; activity books; magazines; newspapers; books and journals, including those connected with sportsmen and women or sports events; page markers; printed teaching material; score sheets; programs for events; albums for events; photograph albums; autograph books, printed timetables, brochures; photographs of players for collectors; bumper stickers, stickers, albums, sticker albums; posters; photographs; paper tablecloths; paper serviettes; paper bags; invitation cards; greeting cards; gift-wrapping paper; coasters and table mats of paper; garbage bags of paper or plastic materials;  food-wrapping paper; food preservation bags; paper coffee filters; labels (not of fabric); paper hand towels; toilet paper; napkins for removing make-up; handkerchief boxes of paper and cardboard; paper handkerchiefs; paper diapers; stationery and instructional and teaching material (except apparatus); typewriter paper; copying paper; envelopes; writing pads; document sleeves; tissue-paper; exercise books; paper sheets for note-taking; writing paper; binder paper; files; book cover paper; luminous paper; self-adhesive paper for notes; paperweights; crepe paper; cloth paper; paper badges or insignia; paper flags; paper pennants; writing instruments; fountain pens; pencils; ball-point pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip markers; fiber-tip pens and felt-tip pens; markers; ink, inking pads, rubber stamps; typewriters (electric or non-electric); lithographs, lithographic works of art; paintings (pictures), framed or unframed; paint boxes, paints and coloring pencils; chalks; pencil ornaments; blocks for printing; address books; time planners; personal organizers of paper; road maps; tickets, admission tickets, lottery tickets; scratch cards; checks; comic books; calendars; postcards; advertising panels, banners and equipment included in this class; transfers (decalcomanias); sticking labels; office requisites (except furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands and containers for office articles; paper clips; thumbtacks; rulers; adhesive tapes for stationery, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document folders; bulldog clips; memo pad holders; cases for business cards; bookends; holders for books; stamps (seals); postage stamps; credit cards, telephone cards, cash cards, cards for traveling and for shows, check guarantee cards and debit cards being non-magnetic and of paper or cardboard; diaper pants of paper or cellulose (disposable); paper luggage labels; passport holders; travellers' checks; checkbook holders; identity-card holders; metal note clips.

38
Služby oznamovací techniky; Komunikace mobilními telefony; Komunikace prostřednictvím dálnopisu; Komunikace přes elektronické počítačové terminály připojené na telekomunikační sítě, databáze a internet nebo přes bezdrátová elektronická komunikační zařízení; Telegrafická komunikace; Telefonická komunikace; Komunikace prostřednictvím faxového přenosu; Radioelektrické volání; Telefonní nebo videokonferenční služby; Vysílání televizních programů; Vysílání programů kabelové televize; Vysílání rozhlasových programů; Zpravodajské služby a služby informační kanceláře; Jiný přenos zpráv; Pronájem telefonů, faxy a jiných telekomunikačních přístrojů; Vysílání komerčních internetových stránek online nebo prostřednictvím bezdrátových elektronických komunikačních zařízení; Přenosové a vysílací služby pro rozhlasové a televizní programy prostřednictvím internetu nebo bezdrátových elektronických komunikačních zařízení; Elektronický přenos zpráv; Současně probíhající distribuce filmových záznamů a zvukových a obrazových záznamů; Poskytování přístupu k telematickým serverům a konverzačním fórům v reálném čase; Počítačem podporovaný přenos zpráv a obrazu; Telekomunikace prostřednictvím sítí optických vláken; Poskytování globální počítačové sítě nebo interaktivních komunikačních technologií pro přístup k privátním a komerčním nákupním a objednávkovým službám; Telekomunikace informací (včetně webových stránek), počítačů a jiných dat; Přenos informací (včetně telematických stránek), počítačových programů a jiných dat pomocí telekomunikací; Elektronické poštovní služby; Služby poskytovatele přístupu k internetu nebo k jakékoli bezdrátové elektronické komunikační síti (telekomunikační služby); Poskytování připojení k telekomunikacím s globální počítačovou sítí (internetem) nebo databázemi; Poskytování přístupu k webovým stránkám nabízejícím digitální hudbu na internetu prostřednictvím globální počítačové sítě nebo prostřednictvím bezdrátových elektronických komunikačních zařízení; Leasing přístupového času k MP3 webovým stránkám na internetu prostřednictvím globální počítačové sítě nebo prostřednictvím bezdrátových elektronických komunikačních zařízení; Pronájem přístupového času k serverovému středisku databází (telekomunikační služby); Pronájem přístupového času do počítačové databáze (telekomunikační služby); Přenos digitální hudby prostřednictvím telekomunikací; Online přenos elektronických publikací; Přenos digitální hudby na internetu nebo prostřednictvím jakékoli bezdrátové elektronické komunikační sítě; Přenos digitální hudby prostřednictvím internetových MP3 stránek; Současná distribuce a/nebo vysílání sítí filmových záznamů a zvukových záznamů a videozáznamů; Simultánní distribuce a/nebo vysílání interaktivních vzdělávacích a zábavních výrobků, interaktivních kompaktních disků, CD-ROMů, počítačových programů a počítačových her; Poskytování přístupového času k "tabulím" (informačním a reklamním vývěskám) a k diskusním fórům (konferenčním místnostem) v reálném čase prostřednictvím globální počítačové sítě (komunikační služby); Telekomunikační služby věnované maloobchodu prostřednictvím interaktivní komunikace se zákazníky; Telekomunikace multimédií; Přenos videotextu a teletextu; Přenos informací prostřednictvím komunikačních satelitů, mikrovln nebo digitálními nebo analogovými prostředky; Přenos digitálních informací pomocí kabelu, drátu nebo vlákna; Přenos informací prostřednictvím mobilních telefonů, telefonů, faxem a telexem; Telekomunikační služby pro příjem a výměnu informací, zpráv, obrazu a dat; Poskytování přístupu k diskusním skupinám na internetu; Poskytování přístupu k vyhledávačům pro vyhledávání dat a informací prostřednictvím globálních sítí.

Télécommunications; Communications par téléphones mobiles; Communications par télex; Communications par terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de télécommunications, à des bases de données et à l'internet ou via des dispositifs de communications électroniques sans fil; Communications télégraphiques; Communications téléphoniques; Communications par transmission de télécopies; Services d'appels radioélectriques; Services de conférence téléphonique ou de vidéoconférence; Diffusion de programmes télévisés; Câblodistribution de programmes télévisés; Services de radiodiffusion; Actualités et services d'une agence d'informations d'actualités; Autres services de transmission de messages; Location de téléphones, télécopieurs et autres appareils de télécommunication; Transmission de pages commerciales sur l'internet en ligne ou via des dispositifs de communication électroniques sans fil; Services de transmission et de diffusion de programmes radiophoniques et télévisés via l'internet ou n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil; Transmission électronique de messages; Distribution simultanée d'enregistrements cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; Fourniture d'accès à des serveurs télématiques et à des forums de discussion en temps réel; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Télécommunication par réseau de fibres optiques; Fourniture d'un réseau informatique global ou de technologies de communications interactives pour l'accès à des services privés et commerciaux d'achat et de commande; Télécommunications d'informations (y compris de sites web), de programmes informatiques et d'autres données; Transmission d'informations (y compris de sites télématiques) par télécommunications, de programmes informatiques et d'autres données; Services de courrier électronique; Services d'un fournisseur d'accès à l'internet ou à n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil (services de télécommunications); Fourniture de connexions pour les télécommunications avec un réseau informatique global ( l' internet) ou avec des bases de données; Fourniture d'accès à des sites web offrant de la musique numérique sur l'internet via un réseau informatique mondial ou des dispositifs de communications électroniques sans fil; Crédit-bail de temps d'accès à des sites web MP3 sur l'internet via un réseau informatique mondial ou des dispositifs de communications électroniques sans fil; Crédit-bail de temps d'accès à un centre de serveur de bases de données (services de télécommunications); Location de temps d'accès à une base de données (services de télécommunications); Transmission de musique numérique par télécommunications; Transmission en ligne de publications électronique; Transmission de musique numérique sur l'internet ou via n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil; Transmission de musique numérique à partir de sites MP3 sur l'internet; Distribution simultanée et/ou diffusion d'enregistrements cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; Distribution simultanée et/ou diffusion de produits interactifs d'éducation et de divertissement, de disques compacts interactifs, de cédéroms, de programmes informatiques et de jeux informatiques; Fourniture de temps d'accès à des "tableaux noirs" (tableaux d'informations et d'annonces) et à des forums de discussion (salons de discussion) en temps réel via un réseau informatique mondial (services de communications); Services de télécommunications consacrés à la vente au détail en communiquant de manière interactive avec les clients; Télécommunications sur supports multimédias; Services de transmission par vidéotexte et télétexte; Transmission d'informations via un satellite de communications, pa micro-ondes ou par voie électronique, numérique ou analogique; Transmission d'informations numériques par câble, fil ou fibre; Transmission d'informations via des téléphones mobiles, des téléphones, transmission de télécopies et télex; Services de télécommunication pour la réception et l'échange d'information, messages, images et données; Fourniture d'accès à des groupes de discussion sur l'internet; Fourniture d'accès à des moteurs de recherche permettant d'obtenir des données et des informations sur des réseaux mondiaux.

Telecommunication services; communication by mobile telephones; telex communication; communication via electronic computer terminals linked to telecommunication networks, databases and the Internet or via wireless electronic communication devices; telegraph communication; telephone communication; communication by facsimile transmission; radioelectric call services; telephone or video conference services; television program broadcasting; broadcasting of cable television programs; radio program broadcasting; news and news information agency services; other message transmission services; rental of telephones, fax machines and other telecommunication apparatus; transmission of commercial Internet pages on-line or via wireless electronic communication devices; transmission and broadcasting services for radio and television programs via the Internet or via any wireless electronic communication network; electronic message transmission; simultaneous distribution of film recordings and sound and video recordings; provision of access to telematic servers and to real-time conversation forums; computer-assisted message and image transmission; telecommunication via fiber optic networks; provision of a global computer network or of interactive communication technologies for access to private and commercial purchasing and ordering services; telecommunication of information (including web sites), computers and other data; transmission of information (including telematic sites) by telecommunication, of computer programs and other data; electronic mail services; services of a provider of access to the Internet or to any wireless electronic communication network (telecommunication services); provision of connections for telecommunications with a global computer network (Internet) or with databases; provision of access to web sites offering digital music on the Internet via a global computer network or via wireless electronic communication devices; leasing access time to MP3 web sites on the Internet via a global computer network or via wireless electronic communication devices; leasing access time to a database server center (telecommunication services); leasing access time to a computer database (telecommunication services); transmission of digital music by telecommunications; on-line transmission of electronic publications; digital music transmission on the Internet or via any wireless electronic communication network; digital music transmission via MP3 Internet sites; simultaneous distribution and/or broadcasting of film recordings and sound and video recordings; simultaneous distribution and/or broadcasting of interactive educational and entertainment products, interactive compact discs, CD-ROMs, computer programs and computer games; provision of access time to "blackboards" (information and notice boards) and to discussion forums (chatrooms) in real time via a global computer network (communication services); telecommunication services devoted to retailing by means of interactive communications with customers; telecommunication on multimedia; videotext and teletext transmission services; information transmission via communication satellite, micro-wave or by digital or analog electronic means; digital information transmission by cable, wire or fiber; information transmission via mobile telephones, telephones, facsimile transmission and telex; telecommunication services for receiving and exchanging information, messages, images and data; providing access to discussion groups on the Internet; provision of access to search engines to obtain data and information on global networks.

41
Vzdělávání a zábava; Příprava (trénink); Zábava; Provozování loterií a soutěží; Služby v oboru sázení a her; Pohostinské služby (sport, zábava); Pohostinské služby, jmenovitě recepční služby pro zákazníky (zábavní služby), včetně poskytování vstupenek na sportovní nebo zábavní akce; Zábavní služby týkající se sportovních akcí; Sportovní a kulturní aktivity; Organizování akcí a sportovních a kulturních aktivit; Organizování sportovních soutěží; Organizování a propagace akcí v oblasti fotbalu; Provozování sportovních zařízení; Pronájem videosystémů a audiovizuálních systémů; Výroba, prezentace a/nebo pronájem interaktivních vzdělávacích a rekreačních výrobků, interaktivních kompaktních disků, CD-ROMů a počítačových her; Televizní a rozhlasové zpravodajství o sportovních akcích; Produkční služby pro rozhlasové a televizní programy a videonahrávky; Služby rezervace vstupenek a informační a nákupní služby pro sportovní události nebo zábavu; Měření času při sportovních akcích; Soutěže krásy (pořádání-); Interaktivní zábava; Online sázkové a herní služby na internetu nebo jakékoli bezdrátové elektronické komunikační síti; Poskytování služeb vztahujících se k tombolám; Informace v oblasti zábavy (včetně v oblasti sportu), poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím internetu nebo na jakékoli bezdrátové elektronické komunikační síti; Elektronické hry přenášené prostřednictvím internetu nebo mobilními telefony; Publikování knih; Vydávání elektronických knih a časopisů on line; Audio a video nahrávací služby; Produkce kreslených filmů pro kina, produkce kreslených filmů pro televizi; Pronájem zvukových a obrazových nahrávek pro zábavní účely; Informační služby v oboru zábavy (včetně sportu) poskytované online z počítačové databáze nebo prostřednictvím internetu nebo na jakékoli bezdrátové elektronické komunikační síti;Překladatelské služby; Fotografické služby; Poskytování (pronájem) zábavní infrastruktury;Rozhlasové a televizní pořady o sportu a sportovních událostech, pořádání a produkce slavnostních předávání cen;Přehlídky předávání cen týkající se sportu; Vydavatelské služby pro představení udělování cen.

Education et divertissement; Entrainements; Divertissement; Organisation de concours et de loteries; Services de paris et de jeux liés au sport; Services d'accueil (sport, divertissement); Services d'accueil, à savoir services d'accueil des clients (services de divertissement), y compris fourniture de billets d'entrée à des manifestations sportives ou récréatives; Services de divertissement liés à des manifestations sportives; Activités sportives et culturelles; Organisation de manifestations et d'activités sportives et culturelles; Organisations de compétitions sportives; Organisation et promotion de manifestations dans le domaine du football; Exploitation d'infrastructures de sport; Location de systèmes vidéo et audiovisuels; Production, présentation et/ou location de produits interactifs d'éducation et de divertissement, de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; Couverture télévisée et radiophonique de manifestations sportives; Services de production de programmes radiophoniques et télévisés et de bandes vidéo; Services de réservation de billets et services d'informations et d'achat concernant des manifestations sportives ou des divertissements; Chronométrage pendant des manifestations sportives; Organisation de concours de beauté; Divertissement interactif; Services de paris et de jeux en ligne sur l'internet ou n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil; Prestation de services liés à la loterie; Informations dans le domaine du divertissement (y compris dans le domaine sportif), fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou via l'internet ou n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil; Services de jeux électroniques transmis via l'internet ou sur des téléphones mobiles; Publication de livres; Édition en ligne de livres et journaux électroniques; Services d'enregistrement audio et vidéo; Production de dessins animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; Location d'enregistrements de son et d'images pour le divertissement; Informations dans le domaine de l'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou via l'internet ou n'importe quel réseau de communications électroniques sans fil;Services de traduction; Services de photographie; Fourniture (location) d'installations de divertissement;Programmes radiophoniques et télévisés sur le sport et les évènements sportifs, organisation et réalisation de cérémonies de remise de prix;Émissions de remise de prix sportifs; Services de publication de spectacles de remise de prix.

Education; training; entertainment; operating lotteries and competitions; sport-related betting and game services; hospitality services (sport, entertainment); hospitality services, namely customer reception services (entertainment services), including provision of admission tickets for sporting or entertainment events; entertainment services relating to sporting events; sporting and cultural activities; organization of events and sporting and cultural activities; organization of sporting competitions; organization and promotion of events in the field of football; operation of sports facilities; video and audiovisual systems rental; production, presentation, and/or rental of interactive educational and recreational products, of interactive compact disks, of CD-ROMs and computer games; television and radio coverage of sports events; production services for radio and television programs and videotapes; ticket reservation services and information and purchasing services for sports events or entertainment; timing during sports events; organization of beauty contests; interactive entertainment; online betting and game services on the Internet or on any wireless electronic communication network; provision of services relating to raffles; information in the field of entertainment (including in the sports field), provided online from a computer database or via the Internet or via any wireless electronic communication network; electronic game services transmitted via the Internet or on mobile telephones; book publishing; on-line publishing of electronic books and newspapers; audio and video recording services; production of animated cartoons for the movies, production of animated cartoons for television; rental of sound and image recordings for entertainment; information in the field of education provided online from a computer database or via the Internet or via any wireless electronic communication network;  translation services; photography services; provision (rental) of entertainment infrastructure; radio and television program on sport and sporting events. arrangement and production of award ceremonies; award shows relating to sport; award shows publication services.


Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Best Player in Europe Meilleur Joueur d'Europe Bester Spieler in Europa, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies